เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Interpreter
1.เป็นล่ามให้กับชาวญี่ปุ่นภายในบริษัทฯ 2.ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางปะกง ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000.- บาทขึ้นไป
9 ก.พ. 59
2 . เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ
1. งานบริหารงานบุคคล ได้แก่ รับสมัครพนักงาน และ ดูแลสถิติการมาทำงานของพนักงาน 2. งานธุรการ ได้แก่ ดูแล Stock Stationery, ดูแลการสั่งซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องจักร, ดูแลอาคารสำนักงาน 3. งานระ...

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางปะกง ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 11,000.- บาทขึ้นไป
9 ก.พ. 59
3 . CNC Lathe Operator
1. ผลิตชิ้นงานให้ได้ตาม Drawing ด้วยเครื่อง CNC Lathe

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางปะกง ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป
9 ก.พ. 59
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการงานจัดซื้อ
1. เปิดใบ P/O 2. ติดตามสินค้าให้ส่งมอบตามใบสั่งซื้อ

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ปวช. เงินเดือน 8,500.- บาท ปวส. เงินเดือน 9,000.- บาท ป.ตรี เงินเดือน 11,000.- บาท
9 ก.พ. 59
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการงานขาย
1. จัดเตรียมเอกสารงานขายให้ผู้แทนขาย 2. Clear ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้แทนขาย 3. ติดตามสถานะใบเสนอราคา

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางปะกง ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000.- บาท ขึ้นไป
9 ก.พ. 59
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการแผนกควบคุมการผลิต
1. จัดทำเอกสารให้กับแผนกผลิต ได้แก่ หน่วยงานกล สี ประกอบ และหน่วยงานเบาะ 2. ควบคุม Stock Tools ของแผนกผลิต 3. ควบคุมระบบการรับประกันเครื่องจากการผลิต 4. จัดทำรายงานทุกรายงานของแผนกผลิต ได้แก่ K...

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางปะกง ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 23,000.- บาทขึ้นไป
9 ก.พ. 59
7 . พนักงานกลึง [ Lathe Operator ]
ผลิตชิ้นงานให้ได้ตาม Drawing ด้วยเครื่อง Lathe

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 7,000.- บาทขึ้นไป
9 ก.พ. 59
8 . พนักงานประกอบ
- ประกอบเครื่องทำฟันให้ได้ตาม Work instruction

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางปะกง ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน ป.6-ม.3 เงินเดือน 9,000.- ปวช เงินเดือน 9,500.- ปวส. เงินเดือน 10,000.- บาท
9 ก.พ. 59
9 . เจ้าหน้าที่ธุรการงานบริการ
1. จัดทำแผนการให้บริการเครื่องที่อยู่ในประกัน 2. รับแจ้งซ่อมจากลูกค้า และจัดช่างไปบริการให้ลูกค้า 3. ควบคุม Stock และจัดทำรายงานประจำเดือนทุกเดือน 4. จัดทำประวัติเครื่อง และประวัติลูกค้า 5. ด...

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางปะกง ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 8,700 - 12,000
9 ก.พ. 59
10 . QA Technician
1. ควบคุมเครื่องมือวัด และแผนการสอบเทียบ 2. ตรวจสอบ สินค้าเข้า ชิ้นส่วนสำเร็จรูป และสินค้าสำเร็จรูป 3. ควบคุมดูดแลงานเอกสารของแผนก เช่น NCR, DMA บันทึกการประชุม

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 13,000
9 ก.พ. 59
11 . Export & Import Administrator
1. Full function of Export & Import Administration 2. BOI & Customs Administration both of Export & Import 3. At least 1 year experience about FDA license 4. Others concerned Export & Import regula...

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางปะกง ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000.- up
9 ก.พ. 59
12 . หัวหน้าหน่วยงานกล [Machine Unit Supervisor]
1. ควบคุมการผลิตชิ้นส่วนตามใบสั่งผลิตและตรวจสอบชิ้นส่วนในกระบวนการผลิตหน่วยกล ให้ได้ตามเป้าหมาย ทั้งปริมาณ คุณภาพ และมาตรฐาน ภายในเวลาที่กำหนด 2. วางแผนการผลิตชิ้นส่วนให้เป็นไปตามกำลังการผลิต ต่อ...

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
9 ก.พ. 59
13 . Sales Representative ด่วนที่สุด!!
1. ขายเครื่องทำฟัน และ อุปกรณ์ ให้กับลูกค้าเอกชนและราชการ 2. ประจำเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางปะกง ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา [ภาคเหนือ 1 ภาคอีสาน 1]
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป
9 ก.พ. 59
14 . Services Technician
ด่วนที่สุด!!

1. ติดตั้งเครื่องทำฟัน หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามที่ลูกค้าสั่งซื้อ 2. ซ่อมเครื่องทำฟัน หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามที่ลูกค้าแจ้งซ่อม

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางปะกง ฉะเชิงเทรา
6 อัตรา
เงินเดือน ปวช.-ปวส. 13,000.- ป.ตรี 15,000.- บาท
9 ก.พ. 59
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ