เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานประกอบ
ทำการประกอบชิ้นงานให้ได้ทั้งคุณภาพ และปริมาณ ในเวลาที่กำหนดตาม Work Instruction

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางปะกง ฉะเชิงเทรา
3 อัตรา
เงินเดือน 9,500.- บาท ขึ้นไป
31 มี.ค. 58
2 . Interpreter
1.เป็นล่ามให้กับชาวญี่ปุ่นภายในบริษัทฯ 2.ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางปะกง ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000.- บาทขึ้นไป
31 มี.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ
1. งานบริหารงานบุคคล ได้แก่ รับสมัครพนักงาน และ ดูแลสถิติการมาทำงานของพนักงาน 2. งานธุรการ ได้แก่ ดูแล Stock Stationery, ดูแลการสั่งซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องจักร, ดูแลอาคารสำนักงาน 3. งานระ...

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางปะกง ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 11,000.- บาทขึ้นไป
31 มี.ค. 58
4 . CNC Lathe Operator
1. ผลิตชิ้นงานให้ได้ตาม Drawing ด้วยเครื่อง CNC Lathe

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางปะกง ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป
31 มี.ค. 58
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการงานจัดซื้อ
1. เปิดใบ P/O 2. ติดตามสินค้าให้ส่งมอบตามใบสั่งซื้อ

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ปวช. เงินเดือน 8,500.- บาท ปวส. เงินเดือน 9,000.- บาท ป.ตรี เงินเดือน 11,000.- บาท
31 มี.ค. 58
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการแผนกควบคุมการผลิต
1. จัดทำเอกสารให้กับแผนกผลิต ได้แก่ หน่วยงานกล สี ประกอบ และหน่วยงานเบาะ 2. ควบคุม Stock Tools ของแผนกผลิต 3. ควบคุมระบบการรับประกันเครื่องจากการผลิต 4. จัดทำรายงานทุกรายงานของแผนกผลิต ได้แก่ K...

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางปะกง ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 23,000.- บาทขึ้นไป
31 มี.ค. 58
7 . พนักงานกลึง [ Lathe Operator ]
ผลิตชิ้นงานให้ได้ตาม Drawing ด้วยเครื่อง Lathe

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 7,000.- บาทขึ้นไป
31 มี.ค. 58
8 . พนักงานประกอบ
ประกอบเครื่องทำฟันให้ได้ตาม Work instruction

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางปะกง ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน ป.6-ม.3 เงินเดือน 7,500.- ปวช เงินเดือน 8,500.- ปวส. เงินเดือน 9,000.- บาท
31 มี.ค. 58
9 . พนักงานกัด [ Milling Operator]
ด่วน!!

ผลิตชิ้นงานให้ได้ตาม Drawing ด้วยเครื่อง Milling

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางปะกง ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน 6,500.- บาท ขึ้นไป
31 มี.ค. 58
10 . เจ้าหน้าที่ธุรการงานบริการ
1. จัดทำแผนการให้บริการเครื่องที่อยู่ในประกัน 2. รับแจ้งซ่อมจากลูกค้า และจัดช่างไปบริการให้ลูกค้า 3. ควบคุม Stock และจัดทำรายงานประจำเดือนทุกเดือน 4. จัดทำประวัติเครื่อง และประวัติลูกค้า 5. ด...

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางปะกง ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 8,700 - 12,000
31 มี.ค. 58
11 . Export & Import Administrator
1. Full function of Export & Import Administration 2. BOI & Customs Administration both of Export & Import 3. At least 1 year experience about FDA license 4. Others concerned Export & Import regula...

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางปะกง ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000.- up
31 มี.ค. 58
12 . หัวหน้าหน่วยงานกล [Machine Unit Supervisor]
1. ควบคุมการผลิตชิ้นส่วนตามใบสั่งผลิตและตรวจสอบชิ้นส่วนในกระบวนการผลิตหน่วยกล ให้ได้ตามเป้าหมาย ทั้งปริมาณ คุณภาพ และมาตรฐาน ภายในเวลาที่กำหนด 2. วางแผนการผลิตชิ้นส่วนให้เป็นไปตามกำลังการผลิต ต่อ...

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
31 มี.ค. 58
13 . Machining Center Operator
1. ผลิตชิ้นงานให้ได้ตาม Drawing ด้วยเครื่อง Machining Center2. สามารถเขียน Program เองได้

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางปะกง ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000.- บาทขึ้นไป
31 มี.ค. 58
14 . Sales Representative
ด่วนที่สุด!!

1. ขายเครื่องทำฟัน และ อุปกรณ์ ให้กับลูกค้าเอกชนและราชการ 2. ประจำเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
เงินเดือน 12,000 Up
31 มี.ค. 58
15 . Services Technician
ด่วนที่สุด!!

1. ติดตั้งเครื่องทำฟัน หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามที่ลูกค้าสั่งซื้อ 2. ซ่อมเครื่องทำฟัน หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามที่ลูกค้าแจ้งซ่อม

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางปะกง ฉะเชิงเทรา
6 อัตรา
เงินเดือน ปวช.-ปวส. 13,000.- ป.ตรี 15,000.- บาท
31 มี.ค. 58
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ