เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Interpreter
1.เป็นล่ามให้กับชาวญี่ปุ่นภายในบริษัทฯ 2.ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางปะกง ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000.- บาทขึ้นไป
16 ธ.ค. 57
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
1. งานบัญชีเจ้าหนี้ 2. งานการเงิน 3. จัดทำรายงาน ข้อมูลการยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย, ถูกหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งยื่นแบบชำระภาษี 4. งานธุรการทั่วไป

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
เงินเดือน ปวส. 12,000.- ป.ตรี 14,000.-
16 ธ.ค. 57
3 . วิศวกรฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค (Support Engineer)
1. ประสานงานกับ Sales เพื่อทราบความต้องการของลูกค้า และกำหนด Spec Computer ทั้ง Hardware และ Software ที่จะใช้งานกับเครื่อง X-Ray 2. ทำการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์กับเครื่อง X-Ray 3. แนะนำวิธีการใช้ง...

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางปะกง ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน 25,000 ขึ้นไป
16 ธ.ค. 57
4 . Services Technician [รับผิดชอบ จังหวัด สงขลา,ภูเก็ต ]
1. ติดตั้งเครื่องทำฟัน หรือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ตามที่ลูกค้าสั่งซื้อ 2. ซ่อมเครื่องทำฟัน หรือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ตามที่ลูกค้าแจ้งซ่อม 3. ถ้าบริษัทฯ รับเข้าทำงานต้องมาฝึกอบรมที่โรงงานบางปะกง 1 เดือน 4....

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน ปวช.-ปวส. 13,000.- ป.ตรี 15,000.- บาท และ ค่าน้ำมัน 12,000.- บาท
16 ธ.ค. 57
5 . Services Engineer
1. วางแผนการติดตั้งเครื่องทำฟัน 2. รับเรื่องแจ้งซ่อมจากลูกค้า และวางแผนการซ่อมเครื่องทำฟันให้กับ Services Technician 3. ควบคุมการทำงานของ Services Technician ให้เป็นไปตามแผนงาน 4. พัฒนาความรู้ค...

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางปะกง ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000.- Up
16 ธ.ค. 57
6 . เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ
1. งานบริหารงานบุคคล ได้แก่ รับสมัครพนักงาน และ ดูแลสถิติการมาทำงานของพนักงาน 2. งานธุรการ ได้แก่ ดูแล Stock Stationery, ดูแลการสั่งซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องจักร, ดูแลอาคารสำนักงาน 3. งานระ...

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางปะกง ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 11,000.- บาทขึ้นไป
16 ธ.ค. 57
7 . CNC Lathe Operator
1. ผลิตชิ้นงานให้ได้ตาม Drawing ด้วยเครื่อง CNC Lathe

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางปะกง ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป
16 ธ.ค. 57
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการงานจัดซื้อ
1. เปิดใบ P/O 2. ติดตามสินค้าให้ส่งมอบตามใบสั่งซื้อ

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ปวช. เงินเดือน 8,500.- บาท ปวส. เงินเดือน 9,000.- บาท ป.ตรี เงินเดือน 11,000.- บาท
16 ธ.ค. 57
9 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
ด่วนที่สุด!!

1. ขับรถให้กับกรรมการผู้จัดการ 2. ตรวจสภาพรถ และเตรียมการประจำวัน 3. ขับรถส่วนกลางในกรณีที่ Stand by อยู่ที่โรงงาน

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000.- บาท (Minimum OT 5,000.- บาท/เดือน)
16 ธ.ค. 57
10 . เจ้าหน้าที่ธุรการงานบริการ
1. จัดทำแผนการให้บริการเครื่องที่อยู่ในประกัน 2. รับแจ้งซ่อมจากลูกค้า และจัดช่างไปบริการให้ลูกค้า 3. ควบคุม Stock และจัดทำรายงานประจำเดือนทุกเดือน 4. จัดทำประวัติเครื่อง และประวัติลูกค้า 5. ด...

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางปะกง ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 8,700 - 12,000
16 ธ.ค. 57
11 . Export & Import Administrator
1. Full function of Export & Import Administration 2. BOI & Customs Administration both of Export & Import 3. At least 1 year experience about FDA license 4. Others concerned Export & Import regula...

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางปะกง ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000.- up
16 ธ.ค. 57
12 . หัวหน้าหน่วยงานกล [Machine Unit Supervisor]
1. ควบคุมการผลิตชิ้นส่วนตามใบสั่งผลิตและตรวจสอบชิ้นส่วนในกระบวนการผลิตหน่วยกล ให้ได้ตามเป้าหมาย ทั้งปริมาณ คุณภาพ และมาตรฐาน ภายในเวลาที่กำหนด 2. วางแผนการผลิตชิ้นส่วนให้เป็นไปตามกำลังการผลิต ต่อ...

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
16 ธ.ค. 57
13 . Machining Center Operator
1. ผลิตชิ้นงานให้ได้ตาม Drawing ด้วยเครื่อง Machining Center2. สามารถเขียน Program เองได้

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางปะกง ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000.- บาทขึ้นไป
16 ธ.ค. 57
14 . Sales Representative
ด่วนที่สุด!!

1. ขายเครื่องทำฟัน และ อุปกรณ์ ให้กับลูกค้าเอกชนและราชการ 2. ประจำเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
เงินเดือน 12,000 Up
16 ธ.ค. 57
15 . Services Technician
ด่วนที่สุด!!

1. ติดตั้งเครื่องทำฟัน หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามที่ลูกค้าสั่งซื้อ 2. ซ่อมเครื่องทำฟัน หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามที่ลูกค้าแจ้งซ่อม

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางปะกง ฉะเชิงเทรา
6 อัตรา
เงินเดือน ปวช.-ปวส. 13,000.- ป.ตรี 15,000.- บาท
16 ธ.ค. 57
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ