เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Export Admin and Secretary
1. Export sales docmentation control of proforma invoice, quotation, invoice, packing list, etc. 2. Production order issuing to shipment control unit 3. Delivery plan and shipment preparation and or...

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางปะกง ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000.- up
7 ธ.ค. 59
2 . Interpreter
1.เป็นล่ามให้กับชาวญี่ปุ่นภายในบริษัทฯ 2.ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางปะกง ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000.- บาทขึ้นไป
7 ธ.ค. 59
3 . พนักงานขับรถผู้บริหารรับสมัครด่วน !
1. ขับรถให้กับกรรมการผู้จัดการ 2. ตรวจสภาพรถ และเตรียมการประจำวัน 3. ขับรถส่วนกลางในกรณีที่ Stand by อยู่ที่โรงงาน

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000.- บาท (Minimum OT 5,000.- บาท/เดือน)
7 ธ.ค. 59
4 . เจ้าหน้าที่พัสดุและคลังสินค้า
1. รับ - จ่าย สินค้า, วัตถุดิบ, วัสดุและอุปกรณ์2. เช็ค Stock

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 9,500.- บาทขึ้นไป
7 ธ.ค. 59
5 . Sales Representativeรับสมัครด่วน !
1. ขายเครื่องทำฟัน และ อุปกรณ์ ให้กับลูกค้าเอกชนและราชการ 2. ประจำเขตพื้นที่ ภาคใต้ 1 คน ภาคกลาง 1 คน

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางปะกง ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา [ภาคใต้ 1 ภาคกลาง 1]
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป
7 ธ.ค. 59
6 . Quality Assurance Engineer
1. Inspection control of Incoming, Inprocess, Finished goods 2. Calibration control 3. Non conforming control 4. Problem analysis 5. Customer complaint & Feedback control

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 28,000 up
7 ธ.ค. 59
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ