เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค (Support Engineer)
1. ประสานงานกับ Sales เพื่อทราบความต้องการของลูกค้า และกำหนด Spec Computer ทั้ง Hardware และ Software ที่จะใช้งานกับเครื่อง X-Ray 2. ทำการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์กับเครื่อง X-Ray 3. แนะนำวิธีการใช้ง...

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางปะกง ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน 25,000 ขึ้นไป
14 เม.ย. 57
2 . Services Engineer
1. วางแผนการติดตั้งเครื่องทำฟัน 2. รับเรื่องแจ้งซ่อมจากลูกค้า และวางแผนการซ่อมเครื่องทำฟันให้กับ Services Technician 3. ควบคุมการทำงานของ Services Technician ให้เป็นไปตามแผนงาน 4. พัฒนาความรู้ค...

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางปะกง ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000.- Up
14 เม.ย. 57
3 . CNC Lathe Operator
1. ผลิตชิ้นงานให้ได้ตาม Drawing ด้วยเครื่อง CNC Lathe

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางปะกง ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป
14 เม.ย. 57
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการงานบริการ
1. จัดทำแผนการให้บริการเครื่องที่อยู่ในประกัน 2. รับแจ้งซ่อมจากลูกค้า และจัดช่างไปบริการให้ลูกค้า 3. ควบคุม Stock และจัดทำรายงานประจำเดือนทุกเดือน 4. จัดทำประวัติเครื่อง และประวัติลูกค้า 5. ด...

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางปะกง ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 8,700 - 12,000
14 เม.ย. 57
5 . Machining Center Operator
1. ผลิตชิ้นงานให้ได้ตาม Drawing ด้วยเครื่อง Machining Center2. สามารถเขียน Program เองได้

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางปะกง ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000.- บาทขึ้นไป
14 เม.ย. 57
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการส่วนงานวิศวกรรม
1. ควบคุมประสานงานให้งานแผนกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์เป็นไปตามแผนงาน 2. ดูและระบบสูตรการผลิต (BOM) รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง และประกาศใช้งาน BOM 3. จัดทำรายงาน KPI ของแผนก 4. ดูแลงานเอกสาร Maintenance

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000.- บาทขึ้นไป
14 เม.ย. 57
7 . Services Technician
ด่วนที่สุด!!

1. ติดตั้งเครื่องทำฟัน หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามที่ลูกค้าสั่งซื้อ 2. ซ่อมเครื่องทำฟัน หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามที่ลูกค้าแจ้งซ่อม

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางปะกง ฉะเชิงเทรา
6 อัตรา
เงินเดือน ปวช.-ปวส. 13,000.- ป.ตรี 15,000.- บาท
14 เม.ย. 57
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ