เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Customer Relation Officer
- ดูแลลูกค้า ทั้งลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่ เพื่อสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ แล้วนำข้อมูลนั้นมาคิด วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการให้บริการที่ตรงใจลูกค้ามากที่สุด ติดตามผล และสรุป - นำเสนอแพคเกจ หรือโปรโ...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน 15,000 – 20,000 ตามตกลง ตามประสบการณ์
20 ธ.ค. 57
2 . Senior Creative Content Editor
- บริหาร และดูแลทีมในการสร้าง Content ให้ตรงตามความต้องการของโจทย์ทางการตลาด เพื่อเสนอในช่องทางและสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ โดยมุ่งเน้น Online Channels เช่น Social media, Official website, E-mail - วิ...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง ตามประสบการณ์
20 ธ.ค. 57
3 . Creative Content Editor
- สร้าง Content คุณภาพ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ เพื่อใช้ในการนำเสนอบน Online Channels ทั้งหมด (เช่น Social media, Official website, E-mail) รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์ อื่นๆ - ค้นหาข้อมูลและนำมาเร...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน 15,000 – 25,000 ตามตกลง ตามประสบการณ์
20 ธ.ค. 57
4 . นักศึกษาฝึกงาน GIS
สำรวจและนำเข้าข้อมูลต่างๆ เช่น รถเมล์ รถตู้ อาคาร โรงพยาบาล ธนาคาร คลินิก ห้างสรรพสินค้า และสถานที่สำคัญอื่นๆ ในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) รับสมัคร : ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2557 ฝึกง...

THiNKNET CO., LTD.
20 ธ.ค. 57
5 . Digital Marketing
-ดูแลด้านการตลาดเว็บไซต์ JobThai.com - บริหาร Campaigns ต่างๆ ผ่านช่องทาง Digital เช่น Google Adwords, Social Media advertising , Email , SEM รวมถึง Google adsense - สามารถใช้ Tools ต่างๆ เช่น Googl...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน 15,000 – 25,000 ตามตกลง ตามประสบการณ์
20 ธ.ค. 57
6 . Senior Accountant
ดูแลงานด้านทะเบียนทรัพย์สิน และภาษีต่าง ๆ บันทึกบัญชีในใบสำคัญต่าง ๆ และสอบทานการบันทึกบัญชี จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน จัดทำรายงานทางบัญชีรายเดือน อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
20 ธ.ค. 57
7 . Marketing Manager / Assistant Marketing Manager
1. Develop and implement Business Analysis and Marketing Strategies 2. Manage day-to-day execution of Websites from optimizing website design, technical performance and content strategy 3. Develop ...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน Negotiable
20 ธ.ค. 57
8 . IT Support Engineer
ดูแลแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IT ต่างๆ ภายในบริษัท ดูและระบบเน็ตเวิร์คพื้นฐานและระบบโทรศัพท์ในบริษัท แนะนำและแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ ดูแลระบบอำนวยความสะดวก (IT Facility) ต่างๆ ในบริษัท ...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
20 ธ.ค. 57
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ