เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Production Coordinator
ติดต่อประสานงาน Supplier

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 58
2 . Web Content Editor
เขียนรีวิวที่เที่ยว ที่กิน ที่พัก เขียนบทความเพื่อสร้าง Content ได้ดี แปลเอกสารอังกฤษ-ไทย / ไทย-อังกฤษ สามารถสร้าง Content คุณภาพ เพื่อใช้ในการนำเสนอบน Online Channels(เช่น Social media, Official w...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน 15,000-20,000
26 มี.ค. 58
3 . Editor
ทำหนังสือท่องเที่ยวต่างประเทศ

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน 15,000 - 20,000
26 มี.ค. 58
4 . เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล (สัญญาจ้าง)
ด่วนมาก !!!

จัดทำแผนที่ สำรวจข้อมูลถนน อาคาร สถานที่สำคัญต่างๆ และนำ เข้าข้อมูล GIS

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน 13,000 - 15,000
26 มี.ค. 58
5 . Creative Content Editor
- สร้าง Content คุณภาพ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ เพื่อใช้ในการนำเสนอบน Online Channels ทั้งหมด (เช่น Social media, Official website, E-mail) รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์ อื่นๆ - ค้นหาข้อมูลและนำมาเ...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน 15,000 – 25,000 ตามตกลง ตามประสบการณ์
26 มี.ค. 58
6 . Junior Sales Coordinator
เปิด order, จัดทำใบลดหนี้, จัดทำและจัดเก็บเอกสาร เปิดใบเสร็จรับเงิน, เปิดบิลใบส่งสินค้าและใบรับคืนสินค้า ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และกระทบยอดลูกค้า

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 58
7 . Customer Relation Officer (JobThai.com)
- ดูแลลูกค้า ทั้งลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่ เพื่อสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ แล้วนำข้อมูลนั้นมาคิด วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการให้บริการที่ตรงใจลูกค้ามากที่สุด ติดตามผล และสรุป - นำเสนอแพคเกจ หรือโปรโ...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน 18,000 – 25,000 ตามตกลง ตามประสบการณ์
26 มี.ค. 58
8 . Senior Creative Content Editor
- บริหาร และดูแลทีมในการสร้าง Content ให้ตรงตามความต้องการของโจทย์ทางการตลาด เพื่อเสนอในช่องทางและสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ โดยมุ่งเน้น Online Channels เช่น Social media, Official website, E-mail - วิ...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง ตามประสบการณ์
26 มี.ค. 58
9 . Creative Content Editor (JobThai.com)
- สร้าง Content คุณภาพ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ เพื่อใช้ในการนำเสนอบน Online Channels ทั้งหมด (เช่น Social media, Official website, E-mail) รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์ อื่นๆ - ค้นหาข้อมูลและนำมาเร...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน 15,000 – 25,000 ตามตกลง ตามประสบการณ์
26 มี.ค. 58
10 . Senior Accountant
ดูแลงานด้านทะเบียนทรัพย์สิน และภาษีต่าง ๆ บันทึกบัญชีในใบสำคัญต่าง ๆ และสอบทานการบันทึกบัญชี จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน จัดทำรายงานทางบัญชีรายเดือน อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 58
11 . Marketing Manager / Assistant Marketing Manager
1. Develop and implement Business Analysis and Marketing Strategies 2. Manage day-to-day execution of Websites from optimizing website design, technical performance and content strategy 3. Develop ...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน Negotiable
26 มี.ค. 58
12 . แม่บ้าน
ด่วนมาก!!

ดูแลทำความสะอาดออฟฟิศ

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง+โอที+เบี้ยขยัน+เงินพิเศษ+โบนัส+ประกันสุขภาพ
26 มี.ค. 58
13 . Junior Accountant
ด่วนมาก!!

บันทึกบัญชีรายจ่ายต่างๆ และบัญชีทรัพย์สิน รวมทั้งค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ดูแลและตรวจนับทะเบียนทรัพย์สิน ได้แก่ update การซื้อทรัพย์สินในทะเบียนทรัพย์สิน , ติด tag ทรัพย์สิน, คีย์ทรัพย์สินเข้าระบบโปรแ...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน 15,000 - 17,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์
26 มี.ค. 58
14 . Senior Web Designer (Web/Mobile Application Design)
ด่วนมาก!!

ออกแบบ Website และ Mobile Application ได้อย่าง รวดเร็วและมืออาชีพ

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน 25,000 - 35,000
26 มี.ค. 58
15 . Android Application Programmers Flexible working hours!!!
ขั้นตอนการสมัคร (สำคัญโปรดอ่าน) สำหรับตำแหน่งนี้ กรุณาสมัครผ่านระบบ Jobthai.com เท่านั้น !!! (โดยการกรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน แล้ว กด "สมัครงาน/Apply now") เราไม่พิจารณาใบสมัครที่ส่งผ่านทาง email...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน 23,000 ขึ้นไป
26 มี.ค. 58
16 . Test Engineer - Test Script Programmers Flexible working hours!!!
ขั้นตอนการสมัคร (สำคัญโปรดอ่าน) สำหรับตำแหน่งนี้ กรุณาสมัครผ่านระบบ Jobthai.com เท่านั้น !!! (โดยการกรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน แล้ว กด "สมัครงาน/Apply now") เราไม่พิจารณาใบสมัครที่ส่งผ่านทาง email...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 58
17 . IOS Application ProgrammerFlexible working hours!!!
ขั้นตอนการสมัคร (สำคัญโปรดอ่าน) สำหรับตำแหน่งนี้ กรุณาสมัครผ่านระบบ Jobthai.com เท่านั้น !!! (โดยการกรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน แล้ว กด "สมัครงาน/Apply now") เราไม่พิจารณาใบสมัครที่ส่งผ่านทาง email...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 58
18 . Web Programmer - Software Engineer Flexible working hours!!!
ขั้นตอนการสมัคร (สำคัญโปรดอ่าน) สำหรับตำแหน่งนี้ กรุณาสมัครผ่านระบบ Jobthai.com เท่านั้น !!! (โดยการกรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน แล้ว กด "สมัครงาน/Apply now") เราไม่พิจารณาใบสมัครที่ส่งผ่านทาง email...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน 23,000 ขึ้นไป
26 มี.ค. 58
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ