เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Software Engineer (Web Developer)
รายละเอียดของงาน THINKNET กำลังรับสมัครนักพัฒนาหลายอัตรา เพื่อที่รองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กำลังจะออกของบริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ถ้าคุณรักการเขียน Web เป็นชีวิตจิตใจ...

THiNKNET CO., LTD.
28 ก.ค. 59
2 . Junior Accountant
โทรติดตามเอกสารหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่ายกับลูกค้า เก็บเอกสารสำเนาหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่ายเข้าระบบ ส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

THiNKNET CO., LTD.
28 ก.ค. 59
3 . Writer
- ทำหนังสือท่องเที่ยวทั้งในไทย และต่างประเทศ - ค้นคว้าหาข้อมูลภาษาอังกฤษได้ - งานเขียนต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - วางแผนการสำรวจ - ออกสำรวจทั้งในไทยและต่างประเทศ - ถ่ายภาพ

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 59
4 . Creative Content Editor
- สร้าง Content คุณภาพ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ เพื่อใช้ในการนำเสนอบน Online Channels ทั้งหมด (เช่น Social media, Official website, E-mail) รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์ อื่นๆ - ค้นหาข้อมูลและนำมาเร...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน 15,000 – 25,000 ตามตกลง ตามประสบการณ์
28 ก.ค. 59
5 . Junior Accountant (Jobthai)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร - จัดเรียงเอกสาร - ติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอก - บันทึกบัญชี - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน 15,000 - 16,000
28 ก.ค. 59
6 . Data Entry Officer
- งานตรวจสอบข้อมูล - ทดสอบการใช้งาน เว็บไซต์ - Input Data - จัดทำ Report - อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน 14,000 - 15,000 บาท
28 ก.ค. 59
7 . IT Support Engineer
ดูแลแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IT ต่างๆ ภายในบริษัท ดูและระบบเน็ตเวิร์คพื้นฐานและระบบโทรศัพท์ในบริษัท แนะนำและแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ ดูแลระบบอำนวยความสะดวก (IT Facility) ต่างๆ ในบริษัท ...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 59
8 . Systems Analyst
รายละเอียดของงาน THINKNET กำลังรับสมัครนักพัฒนาหลายอัตรา เพื่อที่รองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กำลังจะออกของบริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ถ้าคุณรักการพัฒนาเป็นชีวิตจิตใจ รักก...

THiNKNET CO., LTD.
28 ก.ค. 59
9 . Web Designerรับสมัครด่วน !
ออกแบบ Graphic สำหรับ Website, Responsive Web, Mobile Site, Mobile Application, UI/UX

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 59
10 . เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร
- พิสูจน์อักษร อาจมีงานเขียนบทความบรรยายเกี่ยวกับทีท่องเที่ยว ที่พัก และร้านอาหาร และอื่น ๆ บ้าง แต่เน้นงานด้านพิสูจน์อักษรเป็นหลัก

THiNKNET CO., LTD.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
28 ก.ค. 59
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ