เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Product Marketing Specialist (JobThai)
ดูแลการตลาดเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นมือถือ ตั้งแต่การศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ร่วมออกแบบ feature ใหม่ หรือโครงการอื่น ๆ ทีเกี่ยวกับ เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นมือถือในอนาคต วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลการใช...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน 15,000 – 25,000 ตามตกลง ตามประสบการณ์
1 ธ.ค. 58
2 . Sale Coordinator
• ประสานงานกับลูกค้า และแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในบริษัท • จัดทำเอกสาร และตอบ email ที่เกี่ยวข้อง • และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท
1 ธ.ค. 58
3 . Editor
ทำหนังสือท่องเที่ยวต่างประเทศ

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน 15,000 - 20,000
1 ธ.ค. 58
4 . PR & Event (Officer/Senior Officer)
1. วางแผนงานประชาสัมพันธ์ และติดต่อสื่อต่างๆในการทำประชาสัมพันธ์ให้กับแบรนด์ 2. สร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนและประสานงานเพื่อนำเสนอข่าว 3. ควบคุม ดูแลงาน และประสานงานกับ suppliers/agencies ทั้งกา...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
1 ธ.ค. 58
5 . Creative Content Editor
- สร้าง Content คุณภาพ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ เพื่อใช้ในการนำเสนอบน Online Channels ทั้งหมด (เช่น Social media, Official website, E-mail) รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์ อื่นๆ - ค้นหาข้อมูลและนำมาเร...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน 15,000 – 25,000 ตามตกลง ตามประสบการณ์
1 ธ.ค. 58
6 . Senior Accountant
ดูแลงานด้านทะเบียนทรัพย์สิน และภาษีต่าง ๆ บันทึกบัญชีในใบสำคัญต่าง ๆ และสอบทานการบันทึกบัญชี จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน จัดทำรายงานทางบัญชีรายเดือน อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
1 ธ.ค. 58
7 . Junior Accountant
ด่วนมาก!!

บันทึกบัญชีรายจ่ายต่างๆ และบัญชีทรัพย์สิน รวมทั้งค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ดูแลและตรวจนับทะเบียนทรัพย์สิน ได้แก่ update การซื้อทรัพย์สินในทะเบียนทรัพย์สิน , ติด tag ทรัพย์สิน, คีย์ทรัพย์สินเข้าระบบโปรแ...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน 15,000 - 17,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์
1 ธ.ค. 58
8 . Test Engineer - Automated Test Script Programmers
รายละเอียดของงาน ​เป็นส่วนงานที่มีหน้าที่หลักในการเขียนโปรแกรมสำหรับการทดสอบระบบ (automated test script) ใช้ SQL commands เพื่อต่อเชื่อมในการจัดเก็บและค้นหาข้อมูลของการ ผลการทดสอบต่างๆ ออกแบบ Test ...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
1 ธ.ค. 58
9 . Web Programmer - Software Engineer
รายละเอียดของงาน THINKNET กำลังรับสมัครนักพัฒนาหลายอัตรา เพื่อที่รองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กำลังจะออกของบริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ถ้าคุณรักการเขียน Web เป็นชีวิตจิตใจ...

THiNKNET CO., LTD.
1 ธ.ค. 58
10 . เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร
- พิสูจน์อักษร อาจมีงานเขียนบทความบรรยายเกี่ยวกับทีท่องเที่ยว ที่พัก และร้านอาหาร และอื่น ๆ บ้าง แต่เน้นงานด้านพิสูจน์อักษรเป็นหลัก

THiNKNET CO., LTD.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท ตามประสบการณ์
1 ธ.ค. 58
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ