เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Applications Programmer (PC, Android, and IOS)
THINKNET กำลังรับสมัครนักพัฒนาหลายอัตราเพื่อที่รองรับผลิตใหม่ที่กำลังจะออกของบริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งตลาดในและต่างประเทศ ถ้าคุณรักการเขียน Software Application บน Moble เป็นชีวิตจิตใจ รัก...

THiNKNET CO., LTD.
8 ก.พ. 59
2 . Admin & Operator (JobThai.com)
ด่วนมาก !!!

ต้อนรับลูกค้าที่มาติดต่อที่หน้าออฟฟิศ และโอนสายภายใน ช่วยเหลือทีม Customer Support ในการรับสาย โอนสาย ตอบปัญหาการใช้งานเบื้องต้นกับลูกค้าได้ งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เวลาทำงาน จันทร์ - ...

THiNKNET CO., LTD.
หลายอัตรา
เงินเดือน 14,000 + Commission depends on target achieve
8 ก.พ. 59
3 . Test Engineer - Automated Test Script Programmer
- ​เป็นส่วนงานที่มีหน้าที่หลักในการเขียนโปรแกรมสำหรับการทดสอบระบบ (automated test script) - ใช้ SQL commands เพื่อต่อเชื่อมในการจัดเก็บและค้นหาข้อมูลของการ ผลการทดสอบต่างๆ - ออกแบบ Test Plan และ จัด...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
8 ก.พ. 59
4 . System Analyst
รายละเอียดของงาน THINKNET กำลังรับสมัครนักพัฒนาหลายอัตรา เพื่อที่รองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กำลังจะออกของบริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ถ้าคุณรักการพัฒนาเป็นชีวิตจิตใจ รักก...

THiNKNET CO., LTD.
8 ก.พ. 59
5 . Web Programmer - Software Engineer
รายละเอียดของงาน THINKNET กำลังรับสมัครนักพัฒนาหลายอัตรา เพื่อที่รองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กำลังจะออกของบริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ถ้าคุณรักการเขียน Web เป็นชีวิตจิตใจ...

THiNKNET CO., LTD.
8 ก.พ. 59
6 . Sale Coordinator
• ประสานงานกับลูกค้า และแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในบริษัท • จัดทำเอกสาร และตอบ email ที่เกี่ยวข้อง • และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท
8 ก.พ. 59
7 . Writer
- ทำหนังสือท่องเที่ยวต่างประเทศ - แปลหนังสือภาษาญี่ปุ่นและนำมาเรียบเรียง - งานเขียนต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ออกสำรวจทั้งในไทยและต่างประเทศ

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
8 ก.พ. 59
8 . Creative Content Editor
- สร้าง Content คุณภาพ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ เพื่อใช้ในการนำเสนอบน Online Channels ทั้งหมด (เช่น Social media, Official website, E-mail) รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์ อื่นๆ - ค้นหาข้อมูลและนำมาเร...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน 15,000 – 25,000 ตามตกลง ตามประสบการณ์
8 ก.พ. 59
9 . นักศึกษาฝึกงาน บัญชี
ด่วนมาก !!!

- จัดทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชี - บันทึกบัญชี - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง
8 ก.พ. 59
10 . Senior Accountant
ดูแลงานด้านทะเบียนทรัพย์สิน และภาษีต่าง ๆ บันทึกบัญชีในใบสำคัญต่าง ๆ และสอบทานการบันทึกบัญชี จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน จัดทำรายงานทางบัญชีรายเดือน อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
8 ก.พ. 59
11 . แม่บ้าน
ดูแลทำความสะอาดออฟฟิศ

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง+โอที+เบี้ยขยัน+เงินพิเศษ+โบนัส+ประกันสุขภาพ
8 ก.พ. 59
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ