เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Editor
ทำหนังสือท่องเที่ยวต่างประเทศ

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน 15,000 - 20,000
27 ก.พ. 58
2 . เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล (สัญญาจ้าง)
ด่วนมาก !!!

จัดทำแผนที่ สำรวจข้อมูลถนน อาคาร สถานที่สำคัญต่างๆ และนำ เข้าข้อมูล GIS

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน 13,000 - 15,000
27 ก.พ. 58
3 . Creative Content Editor
- สร้าง Content คุณภาพ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ เพื่อใช้ในการนำเสนอบน Online Channels ทั้งหมด (เช่น Social media, Official website, E-mail) รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์ อื่นๆ - ค้นหาข้อมูลและนำมาเ...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน 15,000 – 25,000 ตามตกลง ตามประสบการณ์
27 ก.พ. 58
4 . Junior Accountant (Map)
เปิด order, จัดทำใบลดหนี้, จัดทำและจัดเก็บเอกสาร เปิดใบเสร็จรับเงิน, เปิดบิลใบส่งสินค้าและใบรับคืนสินค้า ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และกระทบยอดลูกค้า

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.พ. 58
5 . Customer Relation Officer (JobThai.com)
- ดูแลลูกค้า ทั้งลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่ เพื่อสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ แล้วนำข้อมูลนั้นมาคิด วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการให้บริการที่ตรงใจลูกค้ามากที่สุด ติดตามผล และสรุป - นำเสนอแพคเกจ หรือโปรโ...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน 18,000 – 25,000 ตามตกลง ตามประสบการณ์
27 ก.พ. 58
6 . Senior Creative Content Editor
- บริหาร และดูแลทีมในการสร้าง Content ให้ตรงตามความต้องการของโจทย์ทางการตลาด เพื่อเสนอในช่องทางและสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ โดยมุ่งเน้น Online Channels เช่น Social media, Official website, E-mail - วิ...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง ตามประสบการณ์
27 ก.พ. 58
7 . Creative Content Editor (JobThai.com)
- สร้าง Content คุณภาพ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ เพื่อใช้ในการนำเสนอบน Online Channels ทั้งหมด (เช่น Social media, Official website, E-mail) รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์ อื่นๆ - ค้นหาข้อมูลและนำมาเร...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน 15,000 – 25,000 ตามตกลง ตามประสบการณ์
27 ก.พ. 58
8 . Digital Marketing
- ดูแลด้านการตลาดเว็บไซต์ JobThai.com - บริหาร Campaigns ต่างๆ ผ่านช่องทาง Digital เช่น Google Adwords, Social Media advertising , Email , SEM รวมถึง Google adsense - สามารถใช้ Tools ต่างๆ เช่น Go...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน 15,000 – 25,000 ตามตกลง ตามประสบการณ์
27 ก.พ. 58
9 . Senior Accountant
ดูแลงานด้านทะเบียนทรัพย์สิน และภาษีต่าง ๆ บันทึกบัญชีในใบสำคัญต่าง ๆ และสอบทานการบันทึกบัญชี จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน จัดทำรายงานทางบัญชีรายเดือน อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.พ. 58
10 . Marketing Manager / Assistant Marketing Manager
1. Develop and implement Business Analysis and Marketing Strategies 2. Manage day-to-day execution of Websites from optimizing website design, technical performance and content strategy 3. Develop ...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน Negotiable
27 ก.พ. 58
11 . แม่บ้าน
ด่วนมาก!!

ดูแลทำความสะอาดออฟฟิศ

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง+โอที+เบี้ยขยัน+เงินพิเศษ+โบนัส+ประกันสุขภาพ
27 ก.พ. 58
12 . IT Support Engineer
ดูแลแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IT ต่างๆ ภายในบริษัท ดูและระบบเน็ตเวิร์คพื้นฐานและระบบโทรศัพท์ในบริษัท แนะนำและแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ ดูแลระบบอำนวยความสะดวก (IT Facility) ต่างๆ ในบริษัท ...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.พ. 58
13 . Android Application Programmers Flexible working hours!!!
THINKNET กำลังรับสมัครนักพัฒนาหลายอัตรา ไม่จำกัดประสบการณ์ทำงาน (ALL LEVELS) เพื่อที่รองรับผลิตใหม่ที่กำลังจะออกของบริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งตลาดในและต่างประเทศ ถ้าคุณรักการเขียน Software A...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน 23,000 ขึ้นไป
27 ก.พ. 58
14 . Web Programmer - Software Engineer Flexible working hours!!!
รายละเอียดของงาน THINKNET กำลังรับสมัครนักพัฒนาหลายอัตรา เพื่อที่รองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กำลังจะออกของบริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ถ้าคุณรักการเขียน Web เป็นชีวิตจิตใจ...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน 23,000 ขึ้นไป
27 ก.พ. 58
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ