เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Junior Accountant
โทรติดตามเอกสารหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่ายกับลูกค้า เก็บเอกสารสำเนาหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่ายเข้าระบบ ส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

THiNKNET CO., LTD.
1 ก.ค. 59
2 . Customer Service (English) ( JobThai.com )
- Follow up with current customers. - Assist customers with product and transaction inquiries. - Documentations, ex. quotations, receipts, billing invoice - Replied to emails from customers and ap...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน Based on 15,000 + Language proficiency+ Commission + Incentive pay 5% of salary based + Overtime pay
1 ก.ค. 59
3 . Product Marketing Specialist (JobThai)
ดูแลการตลาดเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นมือถือ ตั้งแต่การศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ร่วมออกแบบ feature ใหม่ หรือโครงการอื่น ๆ ทีเกี่ยวกับ เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นมือถือในอนาคต วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลการใช...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน 15,000 – 25,000 ตามตกลง ตามประสบการณ์
1 ก.ค. 59
4 . Customer Service (JobThai.com)รับสมัครด่วน !
ตอบคำถาม และอธิบายขั้นตอนการใช้งานของ JobThai.com ให้ลูกค้าเข้าใจทางโทรศัพท์ โต้ตอบ e-mail ลูกค้า โทรแจ้งยืนยันเปิดให้บริการลงประกาศงาน เวลาทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.30 น. / 9.00 - 18.00 น...

THiNKNET CO., LTD.
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 + Commission depends on target achieve (ผ่านการทดลองงานปรับขึ้นตามความสามารถ)
1 ก.ค. 59
5 . Writer
- ทำหนังสือท่องเที่ยวทั้งในไทย และต่างประเทศ - ค้นคว้าหาข้อมูลภาษาอังกฤษได้ - งานเขียนต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - วางแผนการสำรวจ - ออกสำรวจทั้งในไทยและต่างประเทศ - ถ่ายภาพ

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ค. 59
6 . Creative Content Editor
- สร้าง Content คุณภาพ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ เพื่อใช้ในการนำเสนอบน Online Channels ทั้งหมด (เช่น Social media, Official website, E-mail) รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์ อื่นๆ - ค้นหาข้อมูลและนำมาเร...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน 15,000 – 25,000 ตามตกลง ตามประสบการณ์
1 ก.ค. 59
7 . Product Marketing Specialist (JobThai.com)
ดูแลการตลาดเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นมือถือ ตั้งแต่การศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ร่วมออกแบบ feature ใหม่ หรือโครงการอื่น ๆ ทีเกี่ยวกับ เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นมือถือในอนาคต วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลการใช...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน 15,000 – 25,000 ตามตกลง ตามประสบการณ์
1 ก.ค. 59
8 . Junior Accountant (Jobthai)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร - จัดเรียงเอกสาร - ติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอก - บันทึกบัญชี - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน 15,000 - 16,000
1 ก.ค. 59
9 . Data Entry Officer
- งานตรวจสอบข้อมูล - ทดสอบการใช้งาน เว็บไซต์ - Input Data - จัดทำ Report - อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน 14,000 - 15,000 บาท
1 ก.ค. 59
10 . IT Support Engineer
ดูแลแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IT ต่างๆ ภายในบริษัท ดูและระบบเน็ตเวิร์คพื้นฐานและระบบโทรศัพท์ในบริษัท แนะนำและแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ ดูแลระบบอำนวยความสะดวก (IT Facility) ต่างๆ ในบริษัท ...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ค. 59
11 . Graphic Designerรับสมัครด่วน !
ออกแบบ Graphic สำหรับ Website, Mobile Application และสื่อสิ่งพิมพ์ ได้รวดเร็วและมืออาชีพ

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ค. 59
12 . Software Engineer (Web Developer)
รายละเอียดของงาน THINKNET กำลังรับสมัครนักพัฒนาหลายอัตรา เพื่อที่รองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กำลังจะออกของบริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ถ้าคุณรักการเขียน Web เป็นชีวิตจิตใจ...

THiNKNET CO., LTD.
1 ก.ค. 59
13 . เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร
- พิสูจน์อักษร อาจมีงานเขียนบทความบรรยายเกี่ยวกับทีท่องเที่ยว ที่พัก และร้านอาหาร และอื่น ๆ บ้าง แต่เน้นงานด้านพิสูจน์อักษรเป็นหลัก

THiNKNET CO., LTD.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
1 ก.ค. 59
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ