เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Customer Relation Officer (JobThai.com)
- ดูแลลูกค้า ทั้งลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่ เพื่อสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ แล้วนำข้อมูลนั้นมาคิด วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการให้บริการที่ตรงใจลูกค้ามากที่สุด ติดตามผล และสรุป - นำเสนอแพคเกจ หรือโปรโ...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน 18,000 – 25,000 ตามตกลง ตามประสบการณ์
30 พ.ค. 59
2 . เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร
- พิสูจน์อักษร อาจมีงานเขียนบทความบรรยายเกี่ยวกับทีท่องเที่ยว ที่พัก และร้านอาหาร และอื่น ๆ บ้าง แต่เน้นงานด้านพิสูจน์อักษรเป็นหลัก

THiNKNET CO., LTD.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
30 พ.ค. 59
3 . Software Engineer (Web Developer)
รายละเอียดของงาน THINKNET กำลังรับสมัครนักพัฒนาหลายอัตรา เพื่อที่รองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กำลังจะออกของบริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ถ้าคุณรักการเขียน Web เป็นชีวิตจิตใจ...

THiNKNET CO., LTD.
30 พ.ค. 59
4 . Graphic Designerรับสมัครด่วน !
ออกแบบ Graphic สำหรับ Website, Mobile Application และสื่อสิ่งพิมพ์ ได้รวดเร็วและมืออาชีพ

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
30 พ.ค. 59
5 . IT Support Engineer
ดูแลแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IT ต่างๆ ภายในบริษัท ดูและระบบเน็ตเวิร์คพื้นฐานและระบบโทรศัพท์ในบริษัท แนะนำและแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ ดูแลระบบอำนวยความสะดวก (IT Facility) ต่างๆ ในบริษัท ...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
30 พ.ค. 59
6 . Creative Content Editor
- สร้าง Content คุณภาพ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ เพื่อใช้ในการนำเสนอบน Online Channels ทั้งหมด (เช่น Social media, Official website, E-mail) รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์ อื่นๆ - ค้นหาข้อมูลและนำมาเร...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน 15,000 – 25,000 ตามตกลง ตามประสบการณ์
30 พ.ค. 59
7 . Business Analyst
รายละเอียดของงาน THINKNET กำลังรับสมัครนักพัฒนาหลายอัตรา เพื่อที่รองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กำลังจะออกของบริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ถ้าคุณรักการพัฒนาเป็นชีวิตจิตใจ รักก...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 พ.ค. 59
8 . Writer
- ทำหนังสือท่องเที่ยวต่างประเทศ - ค้นคว้าหาข้อมูลภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น หรือ จีน - งานเขียนต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - วางแผนการสำรวจ - ออกสำรวจทั้งในไทยและต่างประเทศ

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
30 พ.ค. 59
9 . Customer Service (English) ( JobThai.com )
- Follow up with current customers. - Assist customers with product and transaction inquiries. - Documentations, ex. quotations, receipts, billing invoice - Replied to emails from customers and ap...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน Based on 15,000 + Language proficiency+ Commission + Incentive pay 5% of salary based + Overtime pay
30 พ.ค. 59
10 . Junior Accountantรับสมัครด่วน !
โทรติดตามเอกสารหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่ายกับลูกค้า เก็บเอกสารสำเนาหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่ายเข้าระบบ ส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

THiNKNET CO., LTD.
30 พ.ค. 59
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ