เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Creative Content Editor
- สร้าง Content คุณภาพ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ เพื่อใช้ในการนำเสนอบน Online Channels ทั้งหมด (เช่น Social media, Official website, E-mail) รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์ อื่นๆ - ค้นหาข้อมูลและนำมาเ...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน 15,000 – 25,000 ตามตกลง ตามประสบการณ์
30 ก.ค. 58
2 . Creative Content Editor (JobThai.com)
- สร้าง Content คุณภาพ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ เพื่อใช้ในการนำเสนอบน Online Channels ทั้งหมด (เช่น Social media, Official website, E-mail) รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์ อื่นๆ - ค้นหาข้อมูลและนำมาเร...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน 15,000 – 25,000 ตามตกลง ตามประสบการณ์
30 ก.ค. 58
3 . Administration Officer ด่วนมาก!!
- ดูแลงานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานรายเดือน - ดูแลงานทรัพย์สินของบริษัท - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน 15,000-18,000 บาท
30 ก.ค. 58
4 . Product Marketing Specialist (JobThai)
ดูแลการตลาดเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นมือถือ ตั้งแต่การศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ร่วมออกแบบ feature ใหม่ หรือโครงการอื่น ๆ ทีเกี่ยวกับ เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นมือถือในอนาคต วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลการใช...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน 15,000 – 25,000 ตามตกลง ตามประสบการณ์
30 ก.ค. 58
5 . Sale Coordinator
• ประสานงานกับลูกค้า และแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในบริษัท • จัดทำเอกสาร และตอบ email ที่เกี่ยวข้อง • และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท
30 ก.ค. 58
6 . Customer Service (English) ( JobThai.com ) Urgently Required !!
Follow up with current customers. Assist customers with product and transaction inquiries. Documentations, ex. quotations, receipts, billing invoice Replied to emails from customers and applic...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน Based on 15,000 + Commission + Incentive pay 5% of salary based + Overtime pay on Saturday
30 ก.ค. 58
7 . Customer Service (JobThai.com) ด่วน !!
ตอบคำถาม และอธิบายขั้นตอนการใช้งานของ JobThai.com ให้ลูกค้าเข้าใจทางโทรศัพท์ โต้ตอบ e-mail ลูกค้า โทรแจ้งยืนยันเปิดให้บริการลงประกาศงาน เวลาทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.30 น. / 9.00 - 18.00 น...

THiNKNET CO., LTD.
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 + Commission depends on target achieve (ผ่านการทดลองงานปรับขึ้นตามความสามารถ)
30 ก.ค. 58
8 . PR & Event (Officer/Senior Officer)
1. วางแผนงานประชาสัมพันธ์ และติดต่อสื่อต่างๆในการทำประชาสัมพันธ์ให้กับแบรนด์ 2. สร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนและประสานงานเพื่อนำเสนอข่าว 3. ควบคุม ดูแลงาน และประสานงานกับ suppliers/agencies ทั้งกา...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ค. 58
9 . Senior Accountant
ดูแลงานด้านทะเบียนทรัพย์สิน และภาษีต่าง ๆ บันทึกบัญชีในใบสำคัญต่าง ๆ และสอบทานการบันทึกบัญชี จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน จัดทำรายงานทางบัญชีรายเดือน อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ค. 58
10 . แม่บ้าน
ด่วนมาก!!

ดูแลทำความสะอาดออฟฟิศ

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง+โอที+เบี้ยขยัน+เงินพิเศษ+โบนัส+ประกันสุขภาพ
30 ก.ค. 58
11 . Junior Accountant
ด่วนมาก!!

บันทึกบัญชีรายจ่ายต่างๆ และบัญชีทรัพย์สิน รวมทั้งค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ดูแลและตรวจนับทะเบียนทรัพย์สิน ได้แก่ update การซื้อทรัพย์สินในทะเบียนทรัพย์สิน , ติด tag ทรัพย์สิน, คีย์ทรัพย์สินเข้าระบบโปรแ...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน 15,000 - 17,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์
30 ก.ค. 58
12 . Test Engineer - Test Script Programmers Flexible working hours!!!
ขั้นตอนการสมัคร (สำคัญโปรดอ่าน) สำหรับตำแหน่งนี้ กรุณาสมัครผ่านระบบ Jobthai.com เท่านั้น !!! (โดยการกรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน แล้ว กด "สมัครงาน/Apply now") เราไม่พิจารณาใบสมัครที่ส่งผ่านทาง email...

THiNKNET CO., LTD.
30 ก.ค. 58
13 . Web Programmer - Software Engineer Flexible working hours!!!
ขั้นตอนการสมัคร (สำคัญโปรดอ่าน) สำหรับตำแหน่งนี้ กรุณาสมัครผ่านระบบ Jobthai.com เท่านั้น !!! (โดยการกรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน แล้ว กด "สมัครงาน/Apply now") เราไม่พิจารณาใบสมัครที่ส่งผ่านทาง email...

THiNKNET CO., LTD.
30 ก.ค. 58
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ