เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Creative Content Editor
- สร้าง Content คุณภาพ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ เพื่อใช้ในการนำเสนอบน Online Channels ทั้งหมด (เช่น Social media, Official website, E-mail) รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์ อื่นๆ - ค้นหาข้อมูลและนำมาเ...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน 15,000 – 25,000 ตามตกลง ตามประสบการณ์
31 ม.ค. 58
2 . Junior Accountant (Map)
เปิด order, จัดทำใบลดหนี้, จัดทำและจัดเก็บเอกสาร เปิดใบเสร็จรับเงิน, เปิดบิลใบส่งสินค้าและใบรับคืนสินค้า ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และกระทบยอดลูกค้า

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
31 ม.ค. 58
3 . Customer Relation Officer (JobThai.com)
- ดูแลลูกค้า ทั้งลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่ เพื่อสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ แล้วนำข้อมูลนั้นมาคิด วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการให้บริการที่ตรงใจลูกค้ามากที่สุด ติดตามผล และสรุป - นำเสนอแพคเกจ หรือโปรโ...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน 18,000 – 25,000 ตามตกลง ตามประสบการณ์
31 ม.ค. 58
4 . Senior Creative Content Editor
- บริหาร และดูแลทีมในการสร้าง Content ให้ตรงตามความต้องการของโจทย์ทางการตลาด เพื่อเสนอในช่องทางและสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ โดยมุ่งเน้น Online Channels เช่น Social media, Official website, E-mail - วิ...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง ตามประสบการณ์
31 ม.ค. 58
5 . Creative Content Editor (JobThai.com)
- สร้าง Content คุณภาพ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ เพื่อใช้ในการนำเสนอบน Online Channels ทั้งหมด (เช่น Social media, Official website, E-mail) รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์ อื่นๆ - ค้นหาข้อมูลและนำมาเร...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน 15,000 – 25,000 ตามตกลง ตามประสบการณ์
31 ม.ค. 58
6 . Digital Marketing
- ดูแลด้านการตลาดเว็บไซต์ JobThai.com - บริหาร Campaigns ต่างๆ ผ่านช่องทาง Digital เช่น Google Adwords, Social Media advertising , Email , SEM รวมถึง Google adsense - สามารถใช้ Tools ต่างๆ เช่น Go...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน 15,000 – 25,000 ตามตกลง ตามประสบการณ์
31 ม.ค. 58
7 . Senior Accountant
ดูแลงานด้านทะเบียนทรัพย์สิน และภาษีต่าง ๆ บันทึกบัญชีในใบสำคัญต่าง ๆ และสอบทานการบันทึกบัญชี จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน จัดทำรายงานทางบัญชีรายเดือน อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
31 ม.ค. 58
8 . Marketing Manager / Assistant Marketing Manager
1. Develop and implement Business Analysis and Marketing Strategies 2. Manage day-to-day execution of Websites from optimizing website design, technical performance and content strategy 3. Develop ...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน Negotiable
31 ม.ค. 58
9 . แม่บ้าน
ด่วนมาก!!

ดูแลทำความสะอาดออฟฟิศ

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง+โอที+เบี้ยขยัน+เงินพิเศษ+โบนัส+ประกันสุขภาพ
31 ม.ค. 58
10 . Event Marketing Officer (JobThai.com)
1. ดูแลการประชาสัมพันธ์ JobThai.com ในสายงาน Event มีส่วนรวมตั้งแต่กลยุทธ์ การวางแผนงาน การเตรียมงานทั้งงานออกแบบสื่อต่างๆ สำหรับ Event จนถึงโครงสร้างพร้อมประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายใน และภายนอกองค์กร ...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
31 ม.ค. 58
11 . IT Support Engineer
ดูแลแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IT ต่างๆ ภายในบริษัท ดูและระบบเน็ตเวิร์คพื้นฐานและระบบโทรศัพท์ในบริษัท แนะนำและแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ ดูแลระบบอำนวยความสะดวก (IT Facility) ต่างๆ ในบริษัท ...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
31 ม.ค. 58
12 . Test Engineer Flexible working hours!!!
ใช้ SQL commands ในการจัดเก็บและค้นหาข้อมูลของการ ผลการทดสอบต่างๆ ตรวจสอบโปรแกรม, เว็บไซต์, โปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ ก่อนใช้งานจริง ออกแบบ Test Plan และ จัดทำ Test Case และ Automated Test Script เพื่...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
31 ม.ค. 58
13 . IOS Application ProgrammerFlexible working hours!!!
THINKNET กำลังรับสมัครนักพัฒนาหลายอัตราเพื่อที่รองรับผลิตใหม่ที่กำลังจะออกของบริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งตลาดในและต่างประเทศ ถ้าคุณรักการเขียน Software Application บน Moble เป็นชีวิตจิตใจ รัก...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
31 ม.ค. 58
14 . Web Programmer - Software Engineer Flexible working hours!!!
รายละเอียดของงาน THINKNET กำลังรับสมัครนักพัฒนาหลายอัตรา เพื่อที่รองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กำลังจะออกของบริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ถ้าคุณรักการเขียน Web เป็นชีวิตจิตใจ...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
31 ม.ค. 58
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ