เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Semi Senior HR Officer
ดูแลสรรหาว่าจ้าง ประกาศตำแหน่งงาน โทรนัดสัมภาษณ์งาน นัดเริ่มงาน ตรวจเช็คเวลาทำงานของพนักงาน ขาด,ลา,มาสาย จัดทำเงินเดือน ติดต่อประกันสังคม งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน 19,000-23,000
7 พ.ค. 58
2 . HR Officer
โทรนัดหมายผู้สมัครงานและคณะกรรมการสัมภาษณ์แผนกต่างๆ ดูแลผู้สมัครงาน ตรวจสอบเอกสารของผู้สมัครงาน เตรียมเอกสารให้กับคณะกรรมการสัมภาษณ์งาน เตรียมอุปกรณ์สำนักงานให้กับพนักงานใหม่ ดูแลระเบียบข้อบังคับต่...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน 12,000 - 16,000 บาท
7 พ.ค. 58
3 . Graphical Production Coordinator
ติดต่อประสานงาน Supplier

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
7 พ.ค. 58
4 . Editor
ทำหนังสือท่องเที่ยวต่างประเทศ

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน 15,000 - 20,000
7 พ.ค. 58
5 . Customer Relation Officer (JobThai.com)
- ดูแลลูกค้า ทั้งลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่ เพื่อสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ แล้วนำข้อมูลนั้นมาคิด วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการให้บริการที่ตรงใจลูกค้ามากที่สุด ติดตามผล และสรุป - นำเสนอแพคเกจ หรือโปรโ...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน 18,000 – 25,000 ตามตกลง ตามประสบการณ์
7 พ.ค. 58
6 . Senior Accountant
ดูแลงานด้านทะเบียนทรัพย์สิน และภาษีต่าง ๆ บันทึกบัญชีในใบสำคัญต่าง ๆ และสอบทานการบันทึกบัญชี จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน จัดทำรายงานทางบัญชีรายเดือน อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
7 พ.ค. 58
7 . Marketing Manager / Assistant Marketing Manager
1. Develop and implement Business Analysis and Marketing Strategies 2. Manage day-to-day execution of Websites from optimizing website design, technical performance and content strategy 3. Develop ...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน Negotiable
7 พ.ค. 58
8 . Junior Accountant
ด่วนมาก!!

บันทึกบัญชีรายจ่ายต่างๆ และบัญชีทรัพย์สิน รวมทั้งค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ดูแลและตรวจนับทะเบียนทรัพย์สิน ได้แก่ update การซื้อทรัพย์สินในทะเบียนทรัพย์สิน , ติด tag ทรัพย์สิน, คีย์ทรัพย์สินเข้าระบบโปรแ...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน 15,000 - 17,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์
7 พ.ค. 58
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ