เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรไฟฟ้า
ดูแลระบบไฟฟ้าภายในขบวนการผลิต

บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด
ตำแหน่งละ 1 อัตรา รวม 3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 up
15 ก.ย. 57
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ