เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . R & D
- ทำผลิตภัณฑ์ผ้าใหม่และตัวอย่างนำเสนอลูกค้า - ควบคุมงาน PRODUCTION - หากมีความสามารถทางด้านสิ่งทอ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
6 ก.พ. 59
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ