เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรไฟฟ้า
ดูแลระบบไฟฟ้าภายในขบวนการผลิต

บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด
ตำแหน่งละ 1 อัตรา รวม 3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 up
21 ส.ค. 57
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ