เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Programmer
- มีพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูล SQL Server ได้ - สามารถเขียนโปรแกรม VB.net - สามารถใช้โปรแกรม Access ได้เป็นอย่างดี - มีพี้นฐานด้าน IT Support มีความรู้ด้าน NETWORK - หากมีความส...

บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
24 พ.ย. 58
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ