เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถ
1.ขับรถกระบะบรรทุกสินค้า 2.ออกต่างจังหวัดค้างคืนหรือไปกลับ 3.ดูแลรักษารถยนต์ของบริษัทฯ

บริษัท ไชน์โฟร์ท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
22 ก.ย. 59
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ