เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการ/หัวหน้าแผนกจัดซื้อผลไม้
- วางแผนการจัดซื้อ - จัดหาแหล่งวัตถุดิบ - จัดทำ Budget Plan - ออกใบสั่งซื้อ / ควบคุมการจัดซื้อ - สรุปรายงาน

บริษัท ไชน์โฟร์ท จำกัด
1 ตำแหน่ง
23 พ.ค. 60
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ