เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานจัดซื้อ (ภาคสนาม)
- จัดซี้อวัตถุดิบประเภทผลไม้ เช่น มะม่วง,มังคุด ฯลฯ - ตรวจสอบ / คัดเลือกผลไม้ตามสเปคที่กำหนด(เพื่อการส่งออก)

บริษัท ไชน์โฟร์ท จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 พ.ย. 57
2 . ผู้จัดการจัดซื้อผลไม้
- วางแผนการจัดซื้อ - จัดหาแหล่งวัตถุดิบ - จัดทำ Budget Plan - ออกใบสั่งซื้อ / ควบคุมการจัดซื้อ - สรุปรายงาน

บริษัท ไชน์โฟร์ท จำกัด
1 ตำแหน่ง
19 พ.ย. 57
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ