เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท ไชน์โฟร์ท จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
2 ก.ย. 57
2 . ธุรการทั่วไปและขนส่ง
1. ประสานงานบุคคลทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ 2. จัดทำและตรวจสอบเอกสารการเงิน เงินทดรองจ่าย 3. ดูแล/รักษา เงินสดย่อยของบริษัทฯ สาขาตลาดไท 4. วางแผนและตรวจสอบเกี่ยวกับการขนส่ง จ้างรถนอก 5. จัดทำและตรว...

บริษัท ไชน์โฟร์ท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 ก.ย. 57
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ