เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . สต๊อกวัตถุดิบ
ด่วน!!!

1.ดูแล/ตรวจสอบการรับเข้า-เบิกจ่ายสินค้าและวัตถุดิบ 2.ตรวจเช็คและจัดเรียงสินค้าวัตถุดิบตามระบบFiFo 3.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง 4.ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไชน์โฟร์ท จำกัด
2 อัตรา (ด่วนที่สุด)
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ย. 58
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ