เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้า
1.ตรวจรับคุณภาพของสินค้าก่อนนำเข้าผลิต 2.สุ่มตรวจคุณภาพผลไม้ จดบันทึกและทำรายงาน 3.เก็บตัวอย่างสินค้าทุกชนิด 4.จัดทำเอกสารแนบการส่งออก 5.ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์การแพ็คและสติ๊กเกอร์ที่ใช้กิบสินค้าต่...

บริษัท ไชน์โฟร์ท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 มี.ค. 60
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ