เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบรรจุภัณฑ์
1.ดูแล/ตรวจสอบการรับเข้า-เบิกจ่ายบรรจุภัณฑ์ 2.ตรวจเช็คและจัดเรียงบรรจุภัณฑ์ 3.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง 4.ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไชน์โฟร์ท จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 300 บาท /วัน
25 ก.พ. 60
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ