เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . สต๊อกวัตถุดิบ
ด่วน!!!

1.ดูแล/ตรวจสอบการรับเข้า-เบิกจ่ายสินค้าและวัตถุดิบ 2.ตรวจเช็คและจัดเรียงสินค้าวัตถุดิบตามระบบFiFo 3.จัดทำรายงานสต๊อกการ์ด และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 4.ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไชน์โฟร์ท จำกัด
1 อัตรา (ด่วนที่สุด)
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 57
2 . ธุรการทั่วไปและขนส่ง
1. ประสานงานบุคคลทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ 2. จัดทำและตรวจสอบเอกสารการเงิน เงินทดรองจ่าย 3. ดูแล/รักษา เงินสดย่อยของบริษัทฯ สาขาตลาดไท 4. วางแผนและตรวจสอบเกี่ยวกับการขนส่ง จ้างรถนอก 5. จัดทำและตรว...

บริษัท ไชน์โฟร์ท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 57
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ