เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกบัญชี/สมุห์บัญชีรับสมัครด่วน !
1.จัดทำ/ตรวจสอบใบกำกับภาษีขายใน-ต่างประเทศ 2.บันทึกรับชำระหนี้ และติดตามทวงถามลูกค้า 3.จัดทำ/ตรวจสอบเอกสารด้านภาษี กรมสรรพากร 4.ตรวจสอบยอดบัญชีธนาคารของบริษัทฯ 5.บันทึกและตรวจสอบสต๊อกสินค้าและบรรจ...

บริษัท ไชน์โฟร์ท จำกัด /fruitcellar
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 60
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ