เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถส่งของ
1. ขับรถกระบะบรรทุกส่งสินค้า 2. ตรวจสอบการส่งสินค้าให้ลูกค้าปลายทาง 3. ดูแลรักษารถยนต์ของบริษัทฯ

บริษัท ไชน์โฟร์ท จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
27 มี.ค. 58
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ