เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชี
ด่วนมาก!!!!

1.จัดทำ/ตรวจสอบใบกำกับภาษีขายใน-ต่างประเทศ 2.บันทึกรับชำระหนี้ และติดตามทวงถามลูกค้า 3.จัดทำ/ตรวจสอบเอกสารด้านภาษี กรมสรรพากร 4.ตรวจสอบยอดบัญชีธนาคารของบริษัทฯ 5.บันทึกและตรวจสอบสต๊อกสินค้าและบรรจ...

บริษัท ไชน์โฟร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
10 ก.พ. 59
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ