เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (NA)/ผู้ช่วยพยาบาล(PN) ( ออกหน่วย )
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดัน * ระยะเวลาการทำงาน ส.ค. - พ.ย. 59 *

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 ส.ค. 59
2 . Accounting & Financial Project
Performing accounting function mount-end,year-end closing Oversea 30 % , Thai 70%

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 59
3 . Business Development
1. จัดทำรายละเอียดโครงการพัฒนาธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ในเครือ (อ้างอิง business model canvas) 2. จัดทำ financial projection และวิเคราะห์การตัดสินใจลงทุนตามหลัก capital budge...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 59
4 . เจ้าหน้าที่บุคคลรับสมัครด่วน !
- จัดทำ competency ระดับหน่วยงาน-องค์กร - บริหารการอบรมให้เป็นไปตามแผน - จัดทำแผนอบรมประจำปี/เดือน - จัดทำกิจกรรมพนักงาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 59
5 . เภสัชกรรับสมัครด่วน !
- ให้บริการทางด้านเภสัชกรรม ,จัดยาตามคำสั่งของแพทย์,ตรวจสอบการจ่ายยาและให้คำปรึกษาและแนะนำผู้ป่วยถึงการใช้ยาให้มีประสิทธิภาพ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 59

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 59
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ