เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การเงินทั่วไป ด่วน !!
-ตรวจสอบและสรุปการรับเงินประจำวัน -สรุปแยกประเภทเช็คจ่ายประจำเดือน -ตรวจสอบนับเงินของแคชเชียร์แต่ละเวร

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
3 มิ.ย. 58
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วน
- ติดต่อประสานงาน รวบรวมข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ของแต่ละแผนก พร้อมจัดทำรายงานงบแยกแผนก เสนอผู้บริหารเพื่อใช้สนับสนุนผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
3 มิ.ย. 58
3 . ช่างซ่อมบำรุง
- ซ่อมแซม ปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า - งานซ่อมอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
3 มิ.ย. 58
4 . เจ้าหน้าที่ศูนย์ความงาม ด่วน
บริหารงานในสาขา แนะนำคอร์ส ส่งเสริมการขาย ดูแลคนไข้ให้ได้รับบริการดีที่สุด บริการด้านทรีทเมนท์ และเป็นผู้ช่วยในการทำหัตถการต่างๆ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
3 มิ.ย. 58
5 . ผู้ช่วยพยาบาล PN , NA ออกหน่วย ด่วน
ให้บริการตรวจเลือด วัดความดัน ชั่งน้ำหนัด วัดส่วนสูง ให้กับผู้ใช้บริการ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
3 มิ.ย. 58

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
3 มิ.ย. 58
7 . นักโภชนาการ ด่วน
1. จัดทำรายการอาหาร ตำรับมาตรฐานอาหารของผู้ป่วย 2. ควบคุมและดูแลการจัดอาหารผู้ป่วยให้ถูกหลักโภชนาการ โภชนบำบัด ตามแผนการรักษาของแพทย์ 3. จัดทำเอกสารหรือสื่อต่างๆ เพื่อการเผยแพร่ความรู้ และเป็นวิทยาก...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
3 มิ.ย. 58

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
3 มิ.ย. 58
9 . เภสัชกร ด่วน
1.ตรวจสอบและจ่ายยาได้ถูกต้อง และครบถ้วนตามแพทย์สั่ง 2.ป้องกัน/แก้ไข drug related problems ให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัย 3.ให้คำปรึกษาและแนะนำผู้ป่วยถึงการใช้ยาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 4.จัดเก็บยา และเว...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
3 มิ.ย. 58
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ