เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
วิเคราะห์ข้อมูล วางแผนและประเมินผลการตรวจสุขภาพคัดกรองความเสี่ยง/มะเร็ง/ปากมดลูก/เต้านม พร้อมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้รับบริการ สามารถประจำได้หลายแผนก เช่นลูกค้าสัมพันธ์ OPD IPD และอื่นๆ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
2 . นักกายภาพบำบัด(เด็ก)
- ปฏิบัติงานในฐานะนักกายภาพบำบัด โดยรับผิดชอบในการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพกายภาพบำบัด - ปฏิบัติงานหน้าที่อิ่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการแผนกกายภาพบำบัดหรือหัวหน้าเวร

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
7 ธ.ค. 59
3 . เจ้าหน้าที่การตลาด
-มีหน้าที่รับนโยบายจากหัวหน้าแผนกการตลาดมาปฏิบัติ และบริหารงานในแผนก รายงานผลการปฏิบัติงานตามสายงานบังคับบัญชา ประสานงานกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง -รับผิดชอบดูแลลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย -รับผิดชอบล...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
6 ธ.ค. 59
4 . ล่าม (ภาษาจีน)
- ติดต่อประสานงาน ดูแลลูกค้าของโรงพยาบาล - แปลภาษาให้กับแพทย์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
6 ธ.ค. 59

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
6 ธ.ค. 59

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
5 ธ.ค. 59
7 . Accounting & Financial Project
Performing accounting function mount-end,year-end closing Oversea 30 % , Thai 70%

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
5 ธ.ค. 59

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
5 ธ.ค. 59
9 . นักรังสีเทคนิค
- ให้บริการเอกซเรย์ผู้ป่วยด้วยพฤติกรรมบริการที่ดี - ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานเอกซเรย์ตามที่ได้รับมอบหมาย

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
5 ธ.ค. 59

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
5 ธ.ค. 59
11 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
3 พ.ย. 59
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ