เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานประจำร้านเสริมสวย
- ทำผมได้และแต่งหน้าได้

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
21 เม.ย. 60
2 . เภสัชกรรับสมัครด่วน !
- ให้บริการทางด้านเภสัชกรรม ,จัดยาตามคำสั่งของแพทย์,ตรวจสอบการจ่ายยาและให้คำปรึกษาและแนะนำผู้ป่วยถึงการใช้ยาให้มีประสิทธิภาพ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
21 เม.ย. 60
3 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- การรับหนังสือเข้า-ออกภายนอกและภายใน - การเขียนจดหมายโต้ตอบ ตระเตรียมการเดินทางไปร่วมประชุมและสัมมนาต่างๆ - ติดต่อกับบุคคลภายนอกที่มาขอพบผู้บริหาร และจดรายงานการประชุม

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
21 เม.ย. 60
4 . เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
-ทำหน้าที่ Web Master ในการปรับปรุงและแก้ไขเนื้อหาและข้อมูลบนเว็บไซด์ของโรงพยาบาล -การบริหารจัดการจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ และเก็บบันทึกข้อมูลส่ง ผู้บริหาร -ดูแลอุปกรณ์ Hard ware , Soft ware ระบบเครื...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
21 เม.ย. 60

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
21 เม.ย. 60
6 . นักรังสีเทคนิค
- ให้บริการเอกซเรย์ผู้ป่วยด้วยพฤติกรรมบริการที่ดี - ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานเอกซเรย์ตามที่ได้รับมอบหมาย

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
21 เม.ย. 60

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
21 เม.ย. 60
8 . ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์
1.บริหารงานบริการลูกค้า 2.วางแผนและพัฒนาระบบบริการลูกค้า 3.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด 4.อื่นๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 60
9 . เจ้าหน้าที่ Call Centerรับสมัครด่วน !
- รับสาย-โอนสายโทรศัพท์ - ตอบคำถามผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาล - ติดต่อ ประสานงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
19 เม.ย. 60
10 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์รับสมัครด่วน !
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพกับลูกค้า ประสานงานต่างๆ แนะนำแพทย์ที่ตรวจรักษาโรคต่างๆ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 60
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ