เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
27 ม.ค. 58
2 . ผู้จัดการแผนกศูนย์พัฒนาคุณภาพ
บริหารจัดการ วิเคราะห์ ติดตามงานการบริหารระบบคุณภาพ และรับผิดชอบในการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
24 ม.ค. 58
3 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (ด่วน)
1.วางแผนกลยุทธ์ทางการลาด 2.จัดทำแผนการตลาด 3.วิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง 4.บริหารและพัฒนาทีมการตลาดขององค์กร 5.ขยายช่องทางตลาดให้องค์กร 6.จัดทำรายงานต่างๆ 7.ดูแลลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
24 ม.ค. 58

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
24 ม.ค. 58
5 . เจ้าหน้าที่ Call Center (ด่วน)
- รับสาย-โอนสายโทรศัพท์ - ตอบคำถามผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาล - ติดต่อ ประสานงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
24 ม.ค. 58
6 . หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน
- ตรวจสอบข้อมูลต้นทุน และประเด็นปัญหา - วางแผนงานด้านบัญชีต้นทุน - ตรวจสอบรายงานสต็อค - จัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์เพื่อเสนอผู้บริหาร - จัดทำต้นทุนแยกผลิตภัณฑ์และบริการ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
24 ม.ค. 58

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
24 ม.ค. 58

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
24 ม.ค. 58
9 . เลขานุการ
- รับผิดชอบงานเอกสารเข้า - ออก ของผู้บริหาร - ทำจดหมาย ตารางนัดหมาย ติดต่อบุคคล,สถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ - จัดทำรายการการประชุม - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
24 ม.ค. 58

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 ม.ค. 58
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ