เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานกู้ชีพ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานกู้ชีพในการออกรถ Ambulance ที่ออกให้การช่วยเหลือและบริการผู้ป่วย / ผู้บาดเจ็บทั้งฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน ภายใต้การควบคุมกำกับดูแลของพยาบาลวิชาชีพ และปฏิบัติงานหน้าที่อื่นๆ ตามท...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
27 ก.พ. 58
2 . กุ๊กอาหารจีน (ด่วน)
ทำอาหารจีนทั้งอาหารคาว และอาหารหวาน เพื่อขายในโรงพยาบาลและเพื่องานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ ของโรงพยาบาล รวมถึงงานบริการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน 50,000
27 ก.พ. 58

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
27 ก.พ. 58
4 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาดด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ด่วน)
1.วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด 2.จัดทำแผนการตลาด 3.วิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง 4.บริหารและพัฒนาทีมการตลาดขององค์กร 5.ขยายช่องทางตลาดให้องค์กร 6.จัดทำรายงานต่างๆ 7.ดูแลลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
27 ก.พ. 58
5 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ด่วน)
นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพให้กับโรงพยาบาล

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
27 ก.พ. 58
6 . เจ้าหน้าที่ Call Center (ด่วน)
- รับสาย-โอนสายโทรศัพท์ - ตอบคำถามผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาล - ติดต่อ ประสานงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
27 ก.พ. 58

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
27 ก.พ. 58

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
27 ก.พ. 58
9 . เลขานุการผู้บริหารระดับสูง (ด่วน)
- รับผิดชอบงานเอกสารเข้า-ออก ของผู้บริหาร - ทำจดหมายติดต่อบุคคล, สถาบันต่างๆ - จัดทำรายงานการประชุมต่างๆ - จัดตารางนัดกับบุคคลและสถาบันต่างๆ - ติดตามผู้บริหารในบางโอกาส - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมา...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.พ. 58
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ