เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บุคคลรับสมัครด่วน !
- จัดทำ competency ระดับหน่วยงาน-องค์กร - บริหารการอบรมให้เป็นไปตามแผน - จัดทำแผนอบรมประจำปี/เดือน - จัดทำกิจกรรมพนักงาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 59
2 . Accounting & Financial Project
Performing accounting function mount-end,year-end closing Oversea 30 % , Thai 70%

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 59
3 . Business Development
1. จัดทำรายละเอียดโครงการพัฒนาธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ในเครือ (อ้างอิง business model canvas) 2. จัดทำ financial projection และวิเคราะห์การตัดสินใจลงทุนตามหลัก capital budge...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 59
4 . ช่างซ่อมบำรุง
- งานซ่อมบำรุงรักษาประเภท ไฟฟ้า ประปา ระบบปรับอากาศ งานฝ้าเพดาน เฟอร์นิเจอร์ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นงานระบบปรับอากาศจะพิจารณาเป็นพิเศษ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
25 พ.ค. 59
5 . เจ้าหน้าที่ PR&Event
- จัดทำแผนงานด้านการสื่อสารการตลาด รวมทั้งโครงการหรือกิจกรรม เพื่อการสื่อสารการตลาด - กำหนดแนวทางและประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร , ร่วมวางแผนงานสื่อสารการตลาด โ...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
25 พ.ค. 59
6 . นักกำหนดอาหาร
- ควบคุมและกำหนดรายการอาหารผู้ป่วยเฉพาะโรค/เฉพาะราย - ควบคุมและคำนวณพลังงานสารอาหารของผู้ป่วยเฉพาะโรค/เฉพาะราย ทางสายให้อาหาร - ประเมินภาวะโภชนาการ วางแผน และให้โภชนบำบัดแก่ผู้ป่วย - มีการติดตามและ...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
25 พ.ค. 59

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
25 พ.ค. 59
8 . เจ้าหน้าที่ศูนย์ประกันชีวิต
- ตรวจสอบรายละเอียดกรมธรรม์ ความคุ้มครองด้านการรักษาเบื้องต้นของผู้รับบริการ - ตรวจสอบรายละเอียดกรมธรรม์ กรณีผู้รับบริการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล - ดูแลลูกค้า ประสานงานต่างๆ และส่งแฟ็กซ์การขออนุมัต...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
20 พ.ค. 59
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ