เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ศูนย์ความงาม ด่วน
บริหารงานในสาขา แนะนำคอร์ส ส่งเสริมการขาย ดูแลคนไข้ให้ได้รับบริการดีที่สุด บริการด้านทรีทเมนท์ และเป็นผู้ช่วยในการทำหัตถการต่างๆ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
15 เม.ย. 58
2 . ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด (ด่วน)
- ปฏิบัติงานภายใต้การดูแลของนักกายภาพบำบัด - จัดเตรียมอุปกรณ์และห้องรักษาให้เรียบร้อย สะอาด พร้อมใช้งาน - ช่วยเหลือนักกายภาพบำบัดในการคัดกรองผู้ป่วย เช่น ซักประวัติ วัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก - ช...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
15 เม.ย. 58
3 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาดด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด่วน
1.วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด 2.จัดทำแผนการตลาด 3.วิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง 4.บริหารและพัฒนาทีมการตลาดขององค์กร 5.ขยายช่องทางตลาดให้องค์กร 6.จัดทำรายงานต่างๆ 7.ดูแลลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
15 เม.ย. 58
4 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ด่วน
1. ให้บริการต้อนรับ อำนวยความสะดวกและการให้ข้อมูลต่างๆ ให้แก่ผู้มาใช้บริการ 2. ตรวจสอบสิทธิ์การรักษา และคัดกรองอาการเบื้องต้นของผู้รับบริการในการมารับการรักษาและบริการ 3. ติดตามผู้ป่วยบางรายหลังเข้า...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
15 เม.ย. 58
5 . ผู้ช่วยพยาบาล PN , NA ออกหน่วย ด่วน
ให้บริการตรวจเลือด วัดความดัน ชั่งน้ำหนัด วัดส่วนสูง ให้กับผู้ใช้บริการ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
15 เม.ย. 58
6 . นักโภชนาการ ด่วน
1. จัดทำรายการอาหาร ตำรับมาตรฐานอาหารของผู้ป่วย 2. ควบคุมและดูแลการจัดอาหารผู้ป่วยให้ถูกหลักโภชนาการ โภชนบำบัด ตามแผนการรักษาของแพทย์ 3. จัดทำเอกสารหรือสื่อต่างๆ เพื่อการเผยแพร่ความรู้ และเป็นวิทยาก...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
15 เม.ย. 58

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
15 เม.ย. 58
8 . พนักงานเสิร์ฟ ด่วน
1.จัดอาหารลงถาดอาหารให้ถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า 2.เสิร์ฟอาหารตรงตามเวลาที่กำหนด 3.เก็บถาดอาหารหลักจากลูกค้ารับประทานแล้ว พร้อมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆให้ครบถ้วน เพื่อส่งล้างทำความสะอาด 4.จัดเต...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
15 เม.ย. 58
9 . เภสัชกร ด่วน
1.ตรวจสอบและจ่ายยาได้ถูกต้อง และครบถ้วนตามแพทย์สั่ง 2.ป้องกัน/แก้ไข drug related problems ให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัย 3.ให้คำปรึกษาและแนะนำผู้ป่วยถึงการใช้ยาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 4.จัดเก็บยา และเว...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
15 เม.ย. 58
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ