เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานเสิร์ฟรับสมัครด่วน !
1.จัดอาหารลงถาดอาหารให้ถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า 2.เสิร์ฟอาหารตรงตามเวลาที่กำหนด 3.เก็บถาดอาหารหลักจากลูกค้ารับประทานแล้ว พร้อมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆให้ครบถ้วน เพื่อส่งล้างทำความสะอาด 4.จัดเต...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
22 ก.พ. 60
2 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- การรับหนังสือเข้า-ออกภายนอกและภายใน - การเขียนจดหมายโต้ตอบ ตระเตรียมการเดินทางไปร่วมประชุมและสัมมนาต่างๆ - ติดต่อกับบุคคลภายนอกที่มาขอพบผู้บริหาร และจดรายงานการประชุม

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.พ. 60

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
22 ก.พ. 60
4 . Digital marketing
1. สามารถบริหารจัดการและพัฒนา digital platform ต่างๆ ในเครือ 2. วางแผนและดูแลการใช้สื่อ digital ต่างๆ ตลอดจน digital agency และ partners

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.พ. 60
5 . Business Development
• Prepare project document and perform feasibility study for various investment opportunities I.e. new branches, etc. This includes potential occasional travelling both domestically and regionally. •...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.พ. 60
6 . เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วยรับสมัครด่วน !
1.จัดการด้านการรับ-จ่าย ของบริษัทและลูกค้า 2.ตรวจสอบความถูกต้อง ของเงิน ในแต่ละธุรกรรม 3.ทำบันทึกและรายงานการรับจ่ายเงิน 4.อื่นๆ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.พ. 60
7 . เจ้าหน้าที่ PR&Event
- จัดทำแผนงานด้านการสื่อสารการตลาด รวมทั้งโครงการหรือกิจกรรม เพื่อการสื่อสารการตลาด - กำหนดแนวทางและประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร , ร่วมวางแผนงานสื่อสารการตลาด โ...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
22 ก.พ. 60
8 . เภสัชกรรับสมัครด่วน !
- ให้บริการทางด้านเภสัชกรรม ,จัดยาตามคำสั่งของแพทย์,ตรวจสอบการจ่ายยาและให้คำปรึกษาและแนะนำผู้ป่วยถึงการใช้ยาให้มีประสิทธิภาพ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.พ. 60
9 . นักรังสีเทคนิค
- ให้บริการเอกซเรย์ผู้ป่วยด้วยพฤติกรรมบริการที่ดี - ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานเอกซเรย์ตามที่ได้รับมอบหมาย

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.พ. 60

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.พ. 60
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ