เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ Call Centerรับสมัครด่วน !
- รับสาย-โอนสายโทรศัพท์ - ตอบคำถามผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาล - ติดต่อ ประสานงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
24 มิ.ย. 59

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 59
3 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
จัดทำใบสั่งซื้อยาที่เบิกมาที่โรงพยาบาล ทำ Stock ยาและสินค้าอื่นๆ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
22 มิ.ย. 59
4 . พนักงานแม่บ้าน
- ดูแลทำความสะอาด ในพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 มิ.ย. 59
5 . Accounting & Financial Project
Performing accounting function mount-end,year-end closing Oversea 30 % , Thai 70%

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
21 มิ.ย. 59
6 . Business Development
1. จัดทำรายละเอียดโครงการพัฒนาธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ในเครือ (อ้างอิง business model canvas) 2. จัดทำ financial projection และวิเคราะห์การตัดสินใจลงทุนตามหลัก capital budge...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
21 มิ.ย. 59
7 . ช่างซ่อมบำรุง
- งานซ่อมบำรุงรักษาประเภท ไฟฟ้า ประปา ระบบปรับอากาศ งานฝ้าเพดาน เฟอร์นิเจอร์ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นงานระบบปรับอากาศจะพิจารณาเป็นพิเศษ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
21 มิ.ย. 59
8 . เจ้าหน้าที่ศูนย์ประกันชีวิต
- ตรวจสอบรายละเอียดกรมธรรม์ ความคุ้มครองด้านการรักษาเบื้องต้นของผู้รับบริการ - ตรวจสอบรายละเอียดกรมธรรม์ กรณีผู้รับบริการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล - ดูแลลูกค้า ประสานงานต่างๆ และส่งแฟ็กซ์การขออนุมัต...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
21 มิ.ย. 59
9 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
การรับหนังสือเข้า-ออกภายนอกและภายใน การเขียนจดหมายโต้ตอบ ตระเตรียมการเดินทางไปร่วมประชุมและสัมมนาต่างๆ ติดต่อกับบุคคลภายนอกที่มาขอพบผู้บริหาร

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ไม่ระบุ
21 มิ.ย. 59
10 . ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด (ด่วน)
- ปฏิบัติงานภายใต้การดูแลของนักกายภาพบำบัด - จัดเตรียมอุปกรณ์และห้องรักษาให้เรียบร้อย สะอาด พร้อมใช้งาน - ช่วยเหลือนักกายภาพบำบัดในการคัดกรองผู้ป่วย เช่น ซักประวัติ วัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก - ช...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
20 มิ.ย. 59
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ