เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
19 ต.ค. 59
2 . พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (NA)/ผู้ช่วยพยาบาล(PN) ( ออกหน่วย )
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดัน * ระยะเวลาการทำงาน ส.ค. - พ.ย. 59 *

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ต.ค. 59
3 . Accounting & Financial Project
Performing accounting function mount-end,year-end closing Oversea 30 % , Thai 70%

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
19 ต.ค. 59
4 . Business Development
1. จัดทำรายละเอียดโครงการพัฒนาธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ในเครือ (อ้างอิง business model canvas) 2. จัดทำ financial projection และวิเคราะห์การตัดสินใจลงทุนตามหลัก capital budge...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
19 ต.ค. 59

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
19 ต.ค. 59
6 . เจ้าหน้าที่บุคคลรับสมัครด่วน !
- จัดทำ competency ระดับหน่วยงาน-องค์กร - บริหารการอบรมให้เป็นไปตามแผน - จัดทำแผนอบรมประจำปี/เดือน - จัดทำกิจกรรมพนักงาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
19 ต.ค. 59
7 . นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
วิเคราะห์ข้อมูล วางแผนและประเมินผลการออกหน่วยตรวจสุขภาพคัดกรองความเสี่ยง/มะเร็ง/ปากมดลูก/เต้านม พร้อมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้รับบริการ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
19 ต.ค. 59
8 . เจ้าหน้าที่การตลาด
-มีหน้าที่รับนโยบายจากหัวหน้าแผนกการตลาดมาปฏิบัติ และบริหารงานในแผนก รายงานผลการปฏิบัติงานตามสายงานบังคับบัญชา ประสานงานกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง -รับผิดชอบดูแลลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย -รับผิดชอบล...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ต.ค. 59
9 . นักรังสีเทคนิค
- ให้บริการเอกซเรย์ผู้ป่วยด้วยพฤติกรรมบริการที่ดี - ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานเอกซเรย์ตามที่ได้รับมอบหมาย

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ต.ค. 59

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ต.ค. 59
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ