เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถ
- ให้บริการรถรับส่งผู้ใช้บริการไปยังจุดมุ่งหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปลอดภัย รวมทั้งจัดระบบการออกรถให้เป็นไปตามขั้นตอน

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ต.ค. 57

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
29 ต.ค. 57

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
29 ต.ค. 57

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
29 ต.ค. 57

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
29 ต.ค. 57
6 . หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน
- ตรวจสอบข้อมูลต้นทุน และประเด็นปัญหา - วางแผนงานด้านบัญชีต้นทุน - ตรวจสอบรายงานสต็อค - จัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์เพื่อเสนอผู้บริหาร - จัดทำต้นทุนแยกผลิตภัณฑ์และบริการ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
29 ต.ค. 57
7 . เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (ล่ามจีน,ล่ามอังกฤษ)
สื่อสารแปลภาษา และประสานงานต่างๆ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
29 ต.ค. 57
8 . เลขานุการผู้บริหาร (ด่วน)
- รับผิดชอบงานเอกสารเข้า - ออก ของผู้บริหาร - ทำจดหมาย ตารางนัดหมาย ติดต่อบุคคล,สถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ - จัดทำรายการการประชุม - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
29 ต.ค. 57

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 ต.ค. 57
10 . ผู้จัดการแผนกโภชนาการ ด่วน!
- กำกับดูแลการทำงานด้านโภชนาการ/โภชนบำบัด ให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหารและระบบมาตรฐานของานโภชนาการในโรงพยาบาล

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ต.ค. 57
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ