เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานประจำร้านเสริมสวย
- ทำผมได้และแต่งหน้าได้

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
24 มี.ค. 60
2 . Digital marketing
1. สามารถบริหารจัดการและพัฒนา digital platform ต่างๆ ในเครือ 2. วางแผนและดูแลการใช้สื่อ digital ต่างๆ ตลอดจน digital agency และ partners

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
24 มี.ค. 60
3 . Business Development
• Prepare project document and perform feasibility study for various investment opportunities I.e. new branches, etc. This includes potential occasional travelling both domestically and regionally. •...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
24 มี.ค. 60
4 . เภสัชกรรับสมัครด่วน !
- ให้บริการทางด้านเภสัชกรรม ,จัดยาตามคำสั่งของแพทย์,ตรวจสอบการจ่ายยาและให้คำปรึกษาและแนะนำผู้ป่วยถึงการใช้ยาให้มีประสิทธิภาพ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
24 มี.ค. 60
5 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- การรับหนังสือเข้า-ออกภายนอกและภายใน - การเขียนจดหมายโต้ตอบ ตระเตรียมการเดินทางไปร่วมประชุมและสัมมนาต่างๆ - ติดต่อกับบุคคลภายนอกที่มาขอพบผู้บริหาร และจดรายงานการประชุม

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
24 มี.ค. 60
6 . ผู้ช่วยทันตแพทย์รับสมัครด่วน !
ช่วยทันตแพทย์ในการทำฟันทุกอย่างจนเสร็จด้วยความมีประสิทธิภาพสูงสุด

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
24 มี.ค. 60
7 . เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
-ทำหน้าที่ Web Master ในการปรับปรุงและแก้ไขเนื้อหาและข้อมูลบนเว็บไซด์ของโรงพยาบาล -การบริหารจัดการจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ และเก็บบันทึกข้อมูลส่ง ผู้บริหาร -ดูแลอุปกรณ์ Hard ware , Soft ware ระบบเครื...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
24 มี.ค. 60

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
24 มี.ค. 60
9 . นักรังสีเทคนิค
- ให้บริการเอกซเรย์ผู้ป่วยด้วยพฤติกรรมบริการที่ดี - ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานเอกซเรย์ตามที่ได้รับมอบหมาย

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
24 มี.ค. 60

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามตกลง
24 มี.ค. 60
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ