เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มี.ค. 58
2 . IT Administrator
- ดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ - แก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษาการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ - ดูแลและแก้ไขระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลให้สามารถส่งข้อมูล...

บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มี.ค. 58
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ