เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์)
สำรวจและประเมินมูลค่าทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์และเครื่องจักร

บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ม.ค. 58
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์)
- บันทึกบัญชีรายรับ - ออกเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี - วางบิลและรับเช็ค - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 9,500-10,000
21 ม.ค. 58
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ