เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยการตลาด
1.ติดต่อประสานงานลูกค้า 2.ทำใบเสนอราคา 3.ทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ธ.ค. 57
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์)
- บันทึกบัญชีรายรับ - ออกเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี - วางบิลและรับเช็ค - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 9,500-10,000
16 ธ.ค. 57
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ