เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
1.ทำ report รายงายเป็นรูปเล่ม 2.แก้ไขรายงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานเล่มรายงาน 3.คีย์ข้อมูลในเล่มรายงาน 4.สแกนงาน และเข้าเล่มรายงาน

บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ย. 58
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ