เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุง (บางปะกง)รับสมัครด่วน !
1.ซ่อมบำรุงรักษาและดูแลรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 2.จัดเตรียมอะไหล่และอุปกรณ์ที่ใช้ในงานซ่อมบำรุงได้ถูกต้องกับงานและมีประสิทธิภาพ 3.บันทึกข้อมูล จัดทำเอกสาร...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ย. 60
2 . รองผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
- บริหารจัดการด้านสินค้าคงคลัง (Inventory Stock Management)การควบคุม Stock สินค้า การเบิก-จ่ายและมั่นใจได้ว่าคลังสินค้ามีจำนวน ปริมาณ สินค้าครบถ้วนตามรายละเอียดใบรายงานสินค้าคงเหลือ ประจำเดือน / ไตร...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ย. 60

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ย. 60
4 . วิศวกรรมวิจัยและพัฒนาฯ (นครราชสีมา)รับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบในการวิเคราะห์ , ทดลอง ทดสอบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน และวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตรงตามความต้องการ และทันเวลา - ตรวจรับและทดลองวัตถุดิบใหม่เพื่อใช้ในงานวิจัย...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 พ.ย. 60

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
24 พ.ย. 60

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
2 อัตรา (ไทยและเวียดนาม)
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
24 พ.ย. 60

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
24 พ.ย. 60

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
24 พ.ย. 60

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
24 พ.ย. 60
10 . เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟฟิครับสมัครด่วน !
- ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ - ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนส่งให้ลูกค้า - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ติดตามงานด้านการผลิตเพื่อส่งงานให้ลุกค้าทันตามเวลา

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 พ.ย. 60

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 พ.ย. 60
12 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (ระยอง)
1. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 2. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 3. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนงาน หรื...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ย. 60

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ย. 60

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ย. 60
15 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ CAD&CAM /UG (บางพลี)รับสมัครด่วน !
1. ออกแบบ สร้างงานขึ้นรูปโมเดล แม่พิมพ์ตามแบบที่กำหนด ให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ 2. ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ชิ้นงาน แม่พิมพ์ ในโปรแกรม CAD&CAM ให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 พ.ย. 60
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ