เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . EXECUTIVE SECRETARY ( 2 อัตรา)
• งาน Support / Service ให้แก่ผู้บริหาร และ คณะกรรมการ • งานพิมพ์เอกสาร (รับการ Dictate และ ถอดเทป) ตามที่ได้รับมอบหมาย • จัดเก็บเอกสาร อย่างเป็นระบบ ทั้ง HARD PAPER และ SOFT FILE • ประสานง...

กลุ่มมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม
เงินเดือน ประมาณ 25,000 - 35,000 บาท และสวัสดิการอื่นๆ
30 ม.ค. 58
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ