เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . PROFESSIONAL TYPIST & SECRETARY
ภาระหน้าที่หลัก : สังกัด CEO . DEPARTMENT - จัดพิมพ์งานของ CEO / ผู้บริหาร - บริหารงานเอกสาร และ จัดการข้อมูลเอกสาร โดยระบบ IT - งานเลขานุการอื่น ๆ สวัสดิการ - เงินเดือนประจำ -...

กลุ่มมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม
เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท และ มีสวัสดิการอื่น ๆ
28 เม.ย. 59
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ