เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานผู้ช่วยแม่บ้าน (Maid) ประจำบ้าน
งานทำความสะอาดบ้าน งานซักรีด การจัดเตรียมอาหาร และ ให้บริการผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม
เงินเดือน 11,000 บาท ขึ้นไป พร้อมสวัสดิการอื่น ๆ
26 มี.ค. 58
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ