เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . SECRETARY - RECEPTION
- งาน Operator และ Reception - งาน Support / Service ให้แก่ผู้บริหาร และ คณะกรรมการ - งานเลขานุการ และ งานธุรการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม
เงินเดือน 25,000 - 30,000 บาท และสวัสดิการอื่นๆ
18 ธ.ค. 57
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ