เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . SENIOR HR. & GA OFFICER (เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายบุคคล & ธุรการ) ต้องการรับพนักงานด่วน!!!
ภาระหน้าที่หลัก : 1.ดำเนินงานด้านบริหารบุคคล และเอกสารงานบุคคล 2.รับผิดชอบการสัมภาษณ์และการคัดเลือกบุคลากร 3.รับผิดชอบบริหารงานธุรการของกลุ่มมูลนิธิ 4.บริหารจัดการ/ดูแล พนักงานระดับปฏิบัติการ 5....

กลุ่มมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม
เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท
และ มีสวัสดิการอื่น ๆ

24 เม.ย. 58
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ