เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Senior Secretary (Professional Typist)
สังกัด CEO . DEPARTMENT - จัดพิมพ์งานของ CEO / ผู้บริหาร และบริหารงานเอกสาร - ช่วยงานบริการ และ ธุรการ ให้แก่ผู้บริหารระดับสูง - ช่วยงานกิจกรรมขององค์กร สวัสดิการ : -...

กลุ่มมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม
เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท และ มีสวัสดิการอื่น ๆ
4 ก.ย. 58
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ