เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . PROFESSIONAL TYPIST (ผู้เชี่ยวชาญงานพิมพ์) (ด่วน!!!)
ภาระหน้าที่หลัก: 1.งานพิมพ์เอกสาร และจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ 2.ช่วยงาน Secretary ด้านงานเลขา งานธุรการ และอื่น ๆ สวัสดิการ: เงินเดือนประจำ, ประกันสังคม , ประกันอุบัติเหตุ , ค่ารักษาพยาบาล และสว...

กลุ่มมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม
เงินเดือน 15,000 - 30,000 บาท
และมีสวัสดิการอื่น ๆ
20 ส.ค. 57
2 . SENIOR HR. & GA OFFICER (เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายบุคคล & ธุรการ) (ด่วน!!!)
ภาระหน้าที่หลัก : 1.ดำเนินงานด้านบริหารบุคคล และเอกสารงานบุคคล 2.รับผิดชอบการสัมภาษณ์และการคัดเลือกบุคลากร 3.รับผิดชอบบริหารงานธุรการของกลุ่มมูลนิธิ 4.บริหารจัดการ/ดูแล พนักงานระดับปฏิบัติการ 5....

กลุ่มมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม
เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท
และ มีสวัสดิการอื่น ๆ

20 ส.ค. 57
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ