เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถ-บริการผู้บริหาร (Driver - Service)รับสมัครด่วน !
ขับรถให้ผู้บริหาร และ ให้บริการผู้บริหาร ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ : - เงินเดือนประจำ , ค่าน้ำมันรถ, ค่าโทรศัพท์ - ค่าเบี้ยเลี้ยงต่าง ๆ, แบบฟอร์มพนักงาน, ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ...

กลุ่มมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม
เงินเดือน 12,000 - 20,000 บาท และ มีสวัสดิการอื่น ๆ
18 ส.ค. 60
2 . ACCOUNT SUPERVISOR
- รับผิดชอบงานบัญชีทั้งระบบ - จัดทำ ดูแล และรับผิดชอบการบันทึกบัญชี และ ปิดบัญชี รวมทั้งจัดทำงบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงิน - ตรวจสอบ และรับผิดชอบ ความถูกต้องของรายละเอียด รายรับ และรายจ่า...

กลุ่มมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม
เงินเดือน 35,000 - 40,000 บาท และ มีสวัสดิการอื่น ๆ
18 ส.ค. 60
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ