เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . SENIOR TYPIST - SECRETARY (CEO. DEPT.) ด่วนมาก!!!
สังกัด CEO. DEPARTMENT - จัดพิมพ์งานของ CEO / ผู้บริหาร และบริหารงานเอกสาร - บริหารจัดการข้อมูลเอกสารโดยระบบ IT - ช่วยงานกิจกรรมขององค์กร สวัสดิการ : - เงินเดือนประจำ , ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างๆ ...

กลุ่มมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม
เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท และ มีสวัสดิการอื่นๆ
9 ต.ค. 58
2 . SECRETARY - CEO DEPARTMENTด่วนมาก!!!
สังกัด CEO. DEPARTMENT - จัดพิมพ์งานของ CEO / ผู้บริหาร และบริหารงานเอกสาร - ช่วยงานบริการ และ ธุรการ ให้แก่ผู้บริหารระดับสูง - ช่วยงานกิจกรรมขององค์กร สวัสดิการ : - เงินเดือนประจำ , ค่...

กลุ่มมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม
เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท และ มีสวัสดิการอื่น ๆ
9 ต.ค. 58
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ