เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบริการ-ขับรถ (Service - Driver) ประจำ จ.ลำพูน และ กรุงเทพฯ ต้องการรับพนักงานด่วน!!!
ประจำ จ.ลำพูน - งานบริการทั่วไปสำหรับผู้บริหาร 70% - งานขับรถให้ผู้บริหาร 30% ประจำ กรุงเทพฯ - งานขับรถให้ผู้บริหาร 70% - งานบริการทั่วไปสำหรับผู้บริหาร 30%

กลุ่มมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม
เงินเดือน 12,000 บาท - ขึ้นไป พร้อมสวัสดิการอื่น ๆ
28 ต.ค. 57
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ