เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Senior Secretary 2 อัตรา
เป็นผู้ช่วย DEPARTMENT MANAGERS - ในการจัดพิมพ์/บริหารงานเอกสาร - ช่วยงานบริการ และ ธุรการ ให้แก่ผู้บริหารระดับสูง - ช่วยงานกิจกรรมขององค์กร สวัสดิการ : - เงินเดือนประ...

กลุ่มมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม
เงินเดือน 25,000 - 30,000 บาท และ มีสวัสดิการอื่น ๆ
20 พ.ค. 58
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ