เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ACCOUNT SUPERVISOR
- รับผิดชอบงานบัญชีทั้งระบบ - ดูแล และรับผิดชอบงานลงบัญชี และ ปิดบัญชี รวมทั้งจัดทำงบการเงิน - จัดทำรายงานบัญชีประจำเดือน - จัดทำรายงาน ด้านภาษีฯ และ ประกันสังคม - จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ...

กลุ่มมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม
เงินเดือน 35,000 - 40,000 บาท และ มีสวัสดิการอื่น ๆ
21 มิ.ย. 60
2 . PROFESSIONAL TYPIST & SECRETARY
ภาระหน้าที่หลัก : สังกัด CEO . DEPARTMENT - จัดพิมพ์งานของ CEO / ผู้บริหาร - บริหารงานเอกสาร และ จัดการข้อมูลเอกสาร โดยระบบ IT - งานเลขานุการอื่น ๆ สวัสดิการ - เงินเดือนประจำ -...

กลุ่มมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม
เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท และ มีสวัสดิการอื่น ๆ
21 มิ.ย. 60
3 . พนักงานขับรถ-บริการผู้บริหาร (Driver - Service)รับสมัครด่วน !
ขับรถให้ผู้บริหาร และ ให้บริการผู้บริหาร ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ : - เงินเดือนประจำ , ค่าน้ำมันรถ, ค่าโทรศัพท์ - ค่าเบี้ยเลี้ยงต่าง ๆ, แบบฟอร์มพนักงาน, ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ...

กลุ่มมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม
เงินเดือน 12,000 - 20,000 บาท และ มีสวัสดิการอื่น ๆ
21 มิ.ย. 60
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ