เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถ-บริการผู้บริหาร (Driver - Service)รับสมัครด่วน !
ขับรถให้ผู้บริหาร และ ให้บริการผู้บริหาร ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ : - เงินเดือนประจำ , ค่าน้ำมันรถ, ค่าโทรศัพท์ - ค่าเบี้ยเลี้ยงต่าง ๆ, แบบฟอร์มพนักงาน, ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ...

กลุ่มมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม
เงินเดือน 12,000 - 20,000 บาท และ มีสวัสดิการอื่น ๆ
26 เม.ย. 60
2 . เลขานุการ (Secretary)
เป็นผู้ช่วย Executive Secretary ในการจัดพิมพ์/ บริหารเอกสาร, งานบริการ และธุรการ ให้แก่ผู้บริหารระดับสูง สวัสดิการสำหรับตำแหน่งงานนี้ - เงินเดือนประจำ, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าโทรศัพท์ - ค่าเดินทาง, ป...

กลุ่มมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม
เงินเดือน 15,000 - 25,000 บาท และมีสวัสดิการอื่นๆ
26 เม.ย. 60
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ