เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถ-บริการ (Driver - Service) 2 อัตรา ประจำกรุงเทพ และ ลำพูน ต้องการรับพนักงานด่วน!!!
ขับรถให้ผู้บริหาร และ ให้บริการผู้บริหาร ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สุทธาธรรม เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน 12,000 บาท - 20,000 บาท และ มีสวัสดิการอื่น ๆ
28 พ.ย. 57
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ