เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถ-บริการผู้บริหาร (Driver - Service)รับสมัครด่วน !
ขับรถให้ผู้บริหาร และ ให้บริการผู้บริหาร ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ : - เงินเดือนประจำ , ค่าน้ำมันรถ, ค่าโทรศัพท์ - ค่าเบี้ยเลี้ยงต่าง ๆ, แบบฟอร์มพนักงาน, ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ...

กลุ่มมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม
เงินเดือน 12,000 - 20,000 บาท และ มีสวัสดิการอื่น ๆ
23 ก.พ. 60
2 . EXECUTIVE SECRETARY 2 อัตรา
ภาระหน้าที่หลัก : ติดต่อประสานงาน ของ CEO DEPT. - บริหารจัดการทีมงานในแผนกฯ - งานเลขานุการ เพื่อ SUPPORT CEO DEPT. - งานพิมพ์ และ งานเลขานุการอื่นๆ สวัสดิการตำแหน่งนี้ - เงินเดือนประจำ ...

กลุ่มมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม
เงินเดือน 30,000 - 50,000 บาท และ มีสวัสดิการอื่นๆ
23 ก.พ. 60
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ