เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . SENIOR HR. & GA OFFICER (เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายบุคคล & ธุรการ) ต้องการรับพนักงานด่วน!!!
ภาระหน้าที่หลัก : 1.ดำเนินงานด้านบริหารบุคคล และเอกสารงานบุคคล 2.รับผิดชอบการสัมภาษณ์และการคัดเลือกบุคลากร 3.รับผิดชอบบริหารงานธุรการของกลุ่มมูลนิธิ 4.บริหารจัดการ/ดูแล พนักงานระดับปฏิบัติการ 5....

กลุ่มมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม
เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท
และ มีสวัสดิการอื่น ๆ

20 ต.ค. 57
2 . พนักงานบริการ-ขับรถ (Service - Driver) ประจำ กรุงเทพฯ และ จ.ลำพูน ต้องการรับพนักงานด่วน!!!
ประจำ กรุงเทพฯ - งานขับรถให้ผู้บริหาร 70% - งานบริการทั่วไปสำหรับผู้บริหาร 30% ประจำ จ.ลำพูน - งานบริการทั่วไปสำหรับผู้บริหาร 70% - งานขับรถตามที่ได้รับมอบหมาย 30%

กลุ่มมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท ขึ้นไป พร้อมที่พัก และสวัสดิการอื่น ๆ
20 ต.ค. 57
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ