เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถ-บริการผู้บริหาร (Driver - Service)ด่วนมาก!!
ขับรถให้ผู้บริหาร และ ให้บริการผู้บริหาร ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ : - เงินเดือนประจำ , ค่าน้ำมันรถ, ค่าโทรศัพท์ - ค่าเบี้ยเลี้ยงต่าง ๆ, แบบฟอร์มพนักงาน, ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ...

กลุ่มมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม
เงินเดือน 12,000 บาท - 20,000 บาท และ มีสวัสดิการอื่น ๆ
11 ก.พ. 59
2 . PERSONAL ASSISTANT TO CEO. / CHAIRMAN และ SENIOR EXECUTIVE SECRETARY ด่วนมาก !!
เป็นผู้ช่วย ในงานของ CEO. / CHAIRMAN - บริหารจัดการทีมงาน ในแผนก CEO ( งาน Secretary , Support & Service) - ติดต่อประสานงาน และ งานเลขานุการ - บริหาร การจัดพิมพ์ และ งานเอกสาร สวัสดิการ...

กลุ่มมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม
เงินเดือน 35,000 - 60,000 บาท และ มีสวัสดิการอื่น ๆ
11 ก.พ. 59
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ