เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
• เปิด และ ปิด เครื่องจักร ตามมาตรฐานการเดินเครื่องจักรที่ดี • ดำเนินการซ่อมบำรุง อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ ตามแผนงานบำรุงรักษา ให้อยู่ในมาตรฐานการให้บริการที่ดีเยี่ยม • ตรวจสอบและบันทึกค่าการ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
20 ส.ค. 60
2 . Safety Officer
Responsibilities : -ให้การสนับสนุนการพัฒนาแผนสุขภาพความปลอดภัยของศูนย์กระจายสินค้า และดาเนินงานตามแผนงาน ให้เป็นมาตรฐานและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท -ตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนก...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
20 ส.ค. 60
3 . ผู้จัดการสาขาเอ็กซ์เพรส
- บริหารยอดขาย, สินค้าคงคลัง, ค่าใช้จ่าย, ทีมงานให้เป็นไปตามงบประมาณกำหนด - รักษามาตรฐานร้านและการบริการ - ควบคุมดูแลนโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ** ประจำเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ฉะเชิงเทรา ชลบุ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
20 ส.ค. 60
4 . ผู้ชำนาญการงานบริการ ฝ่ายอาหารสด
-ให้ความช่วยเหลือ และคำแนะนำแก่ลูกค้า -ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาดของร้าน รวมถึงการจัดเรียงสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท -ดูแลจัดเก็บสินค้าคงคลัง

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
20 ส.ค. 60
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ฝ่ายอาหารสด
-บริหารจัดการ ควบคุมและดูแลจัดเก็บสินค้าคงคลัง -ตรวจสอบคุณภาพสินค้า และปฏิบัติงานถูกต้องตามหลักความปลอดภัย -ให้ความช่วยเหลือและส่งมอบบริการที่ดีให้กับลูกค้า

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
20 ส.ค. 60
6 . Walk-in interview ประจำสาขาในจังหวัดสมุทรปราการและใกล้เคียง
Walk-in interview ประจำสาขาในจังหวัดสมุทรปราการและใกล้เคียง ตำแหน่งผู้จัดการสาขา ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา และพนักงานประจำสาขา สมัครและสัมภาษณ์ วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
จำนวนมาก
20 ส.ค. 60
7 . พนักงานประจำสาขาปักธงชัย และสาขาด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
- ดูแลจัดเรียงสินค้า - ให้ความช่วยเหลือและส่งมอบบริการที่ดีให้กับลูกค้า

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
20 ส.ค. 60
8 . Walk-in interview ประจำสาขาในอำเภอศรีราชาและใกล้เคียง
Walk-in interview รับสมัครผู้จัดการสาขา และผู้ช่วยผู้จัดการสาขา **จำนวนมาก** ประจำสาขาในอำเภอศรีราชาและใกล้เคียง สมัครและสัมภาษณ์ทราบผลทันที 15 สิงหาคม 2560 ที่สาขาสุรศักดิ์ 1 (ถนนศรีราช...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
20 ส.ค. 60
9 . Planning & Performance Manager
-จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์กระจายสินค้า (weekly, monthly financial & KPI report) รวมถึงนำเสนอผลการวิเคราะห์ทางการเงินและแนวทางควบคุมและแก้ไขให้แก่ General Manager ประจำคลังสินค้า -บันทึกค่าใช้...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
20 ส.ค. 60
10 . เภสัชกร Full-Time
Pharmacist เภสัชกรประจำร้าน -สามารถให้ความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการให้บริการและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา -ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งด้านการขาย การให้บริการ และค...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
20 ส.ค. 60
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ