เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Operation Shift Manager
• วางแผนกำลังคนในแต่ละวันสัมพันธ์กับปริมาณงานในแต่ละวัน • ประสานงานเพื่อวางแผนการจัดตารางการส่งสินค้ากับทีมขนส่งสินค้า • ควบคุมให้การจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าในสต็อก เป็นไปอย่างถูกต้องและแม่นยำ • พั...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
24 พ.ค. 59
2 . Walk-in Interview ผู้จัดการสาขา/ผู้จัดการบุคคล/ผู้ช่วยผู้จัดการ วันที่ 3 มิ.ย.59รับสมัครด่วน !
Walk-in Interview เทสโก้ โลตัส เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมาก ****สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที**** วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 สถานที่ The Grand Four Wings Hotel ชั้น 3 ห้อง Conference A B C เวลา 8....

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
24 พ.ค. 59
3 . ผู้ชำนาญการงานบริการ ฝ่ายอาหารสด
-ให้ความช่วยเหลือ และคำแนะนำแก่ลูกค้า -ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาดของร้าน รวมถึงการจัดเรียงสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท -ดูแลจัดเก็บสินค้าคงคลัง

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
24 พ.ค. 59
4 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ฝ่ายอาหารสด
-บริหารจัดการ ควบคุมและดูแลจัดเก็บสินค้าคงคลัง -ตรวจสอบคุณภาพสินค้า และปฏิบัติงานถูกต้องตามหลักความปลอดภัย -ให้ความช่วยเหลือและส่งมอบบริการที่ดีให้กับลูกค้า

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
24 พ.ค. 59
5 . ผู้จัดการสาขา,ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา,พนักงานประจำสาขา(Walk-in Interview)
Walk-in Interview (Express/Talad) เทสโก้ โลตัส เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมาก ****สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที**** รายละเอียดดังนี้ วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 ที่โลตัสExpress สาขาหนองปลาไหล จ.ชลบุรี วั...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
24 พ.ค. 59
6 . ผู้จัดการสาขา, ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาเอ็กซ์เพรส
ผู้จัดการสาขา - บริหารยอดขาย, สินค้าคงคลัง, ค่าใช้จ่าย, ทีมงานให้เป็นไปตามงบประมาณกำหนด - รักษามาตรฐานร้านและการบริการ - ควบคุมดูแลนโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา - ช่วยเหลื...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
24 พ.ค. 59
7 . ER and Resourcing Manager
•จัดการด้านแรงงานสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมั่นใจว่าพนักงานของเราได้รับการดูแลอย่างดี •บริหารจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคลของศูนย์กระจายสินค้าตามนโยบายงานบุคคลของบริษัท •จัดการงานต่าง ๆในด้านทรั...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
24 พ.ค. 59
8 . Personnel Admin (เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล)
• รับผิดชอบงานด้านเอกสาร, งานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล • ติดต่อประสานงานกับหัวหน้างานและพนักงาน • จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง • รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นในดีซี

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
24 พ.ค. 59
9 . Operation Support Manager
• สร้างและรักษาระบบการบริหารงานคลังสินค้าให้กับศูนย์กระจายสินค้า • วิเคราะห์ขั้นตอนการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันเพื่อพัฒนาขั้นตอนการทำงาน • วิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
24 พ.ค. 59
10 . Operations Team Manager
Responsibilities: • ดูแลและจัดการพนักงานฝ่ายปฏิบัติการให้ การรับสินค้า การเบิกสินค้า การจัดส่งสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานของศูนย์กระจายสินค้า • วางแผนงานเป็นรายชั่วโมงเพื่อให้สามารถ รองรับปริมาณงานใ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
24 พ.ค. 59
11 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
• เปิด และ ปิด เครื่องจักร ตามมาตรฐานการเดินเครื่องจักรที่ดี • ดำเนินการซ่อมบำรุง อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ ตามแผนงานบำรุงรักษา ให้อยู่ในมาตรฐานการให้บริการที่ดีเยี่ยม • ตรวจสอบและบันทึกค่าการ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
24 พ.ค. 59
12 . เภสัชกร Full-Time
Pharmacist เภสัชกรประจำร้าน -สามารถให้ความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการให้บริการและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา -ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งด้านการขาย การให้บริการ และค...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
24 พ.ค. 59
13 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคลสาขา (ทุกรูปแบบธุรกิจ)
• ดูแลขั้นตอนการปฏิบัติงาน และนโยบายงานบุคคลให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท และกฎหมายแรงงาน • บริหารจัดการส่วนงานบุคคลเป็นไปตาม KPI'S • สรรหาบุคคลากรในสาขา • ร่วมพัฒนาทักษะ และเพิ่มศัก...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 59
14 . Store Manager (ทุกรูปแบบธุรกิจ)
- บริหารยอดขาย,สินค้าคงคลัง,ค่าใช้จ่าย,ทีมงานให้เป็นไปตามงบประมาณ่กำหนด - รักษามาตรฐานร้านและการบริการ - ควบคุมดูแลนโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงาน สวัสดิการ

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 59
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ