เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . One Day Interview ศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย 29 เมษายน 2558
One Day Interview ศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย 29 เมษายน 2558 ศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย (พระนครศรีอยุธยา) เปิดสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 วันเดียวเท่านั้น เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.00-15.00 น. ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus / เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
28 เม.ย. 58
2 . ด่วน!!! รับสมัครพนักงานประจำศูนย์กระจายสินค้า สุราษฎร์ธานี หลายอัตตรา
เพื่อรองรับการเปิดศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้ โลตัสจังหวัดสุราษฎร์ธานีแห่งใหม่ เทสโก้ โลตัส จึงเปิดรับสมัครตำแหน่งงานระดับผู้จัดการและระดับพนักงาน รายละเอียดดังนี้ ****ระดับผู้จัดการ**** -ผู้จัดการฝ่า...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus / เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
28 เม.ย. 58
3 . พนักงานสนับสนุนงานบริการขนส่งสินค้า (Van boy)
- ทำหน้าที่เป็นพนักงานประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของเทสโก้ (Ambassador) ให้กับลูกค้า - ปฏิบัติงานควบคู่กับพนักงานบริการขนส่งสินค้าในขณะขับรถขนส่งสินค้าเป็นเวลาหลายชั่วโมง โดยปราศจากการควบคุมดูแลจากผู้บัง...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus / เทสโก้ โลตัส)
28 เม.ย. 58
4 . ผู้จัดการพื้นที่เช่า- ประจำสาขา
• บริการ ประสานงานร้านค้าในพื้นที่เช่าสาขา ภายใต้นโยบายบริษัทฯ • รับผิดชอบ ดูแล ศูนย์อาหารให้ตามมาตรฐานบริษัทฯ • จัดหาร้านค้าเช่าชั่วคราวภายในสาขา ตามเป้าหมายรายได้ของบรษัทฯ • ติดตามหนี้ค้างชำระ จา...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus / เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
28 เม.ย. 58
5 . ตัวแทนเลือกหยิบสินค้า- ออนไลน์ ประจำสาขา
• บริการเลือกสินค้าที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าออนไลน์ • ดูแลจัดการในส่วนของการเลือกสินค้า และเลือกสินค้าให้ถูกต้องตามที่ลูกค้าต้องการ • เลือกสินค้าที่มีอายุการใช้งานนานและตรวจสอบว่าสินค้าที่จะถูกจัดส่งจ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus / เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
28 เม.ย. 58
6 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (Facility Management)
- รับผิดชอบการทำความสะอาดและการซ่อมบำรุง โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการขาย เพื่อรักษามาตรฐานร้านที่ดีเยี่ยมสำหรับลูกค้า - แก้ปัญหาที่เกิดจากการซ่อมบำรุง การซ่อมแซม การทำความสะอาดภายในสาขา โดยการจำแนกสาเหตุ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus / เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
28 เม.ย. 58
7 . เภสัชกร Full-Time
Pharmacist เภสัชกรประจำร้าน -สามารถให้ความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการให้บริการและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา -ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งด้านการขาย การให้บริการ และค...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus / เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
28 เม.ย. 58
8 . พนักงานบริการลูกค้าและส่งสินค้า (Customer Delivery Assistant)
พวกเรา Tesco Lotus Dotcom Team ต้องการเพื่อนร่วมทีมงานไฟแรง เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในการสร้างประวัติการณ์ให้ บริการรูปโฉมใหม่ หากคุณคิดว่าใช่ ! ติดต่อฝ่ายบุคคลเพื่อยืนยันความน่าสนใจของคุณกับเรา กับตำแหน่...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus / เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
28 เม.ย. 58
9 . Training & Development Section Manager (ดีซี ลำลูกกา ปทุมธานี)
You will be held the title of Operations Training Manager (HR Manager) Responsibilities : -Support and execute People Plan with effective project management skills. -Support option program to unl...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus / เทสโก้ โลตัส)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
28 เม.ย. 58
10 . Operations Shift Manager (OSM) - (ดีซี ลำลูกกา ปทุมธานี)
Responsibilities : -Ensure daily manpower planning relevant with daily workload -Being responsible for the overall operational quality of the retail team. -Coordinating TMS Schedule Plan -Accur...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus / เทสโก้ โลตัส)
4 อัตรา
เงินเดือน N/A
28 เม.ย. 58
11 . ผู้จัดการแผนกคลังสินค้าเทสโก้โลตัส (ดีซี ลำลูกกา ปทุมธานี)
• ดูแลและจัดการพนักงานฝ่ายปฏิบัติการให้ การรับสินค้า การเบิกสินค้า การจัดส่งสินค้าให้เป็นไปตาม แผนงานของศูนย์กระจายสินค้า • วางแผนงานเป็นรายชั่วโมงเพื่อให้สามารถ รองรับปริมาณงานในแต่ละวัน • วาง...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus / เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
28 เม.ย. 58
12 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคลสาขา (ทุกรูปแบบธุรกิจ)
• ดูแลขั้นตอนการปฏิบัติงาน และนโยบายงานบุคคลให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท และกฎหมายแรงงาน • บริหารจัดการส่วนงานบุคคลเป็นไปตาม KPI'S • สรรหาบุคคลากรในสาขา • ร่วมพัฒนาทักษะ และเพิ่มศัก...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus / เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 58
13 . Store Manager (ทุกรูปแบบธุรกิจ)
- บริหารยอดขาย,สินค้าคงคลัง,ค่าใช้จ่าย,ทีมงานให้เป็นไปตามงบประมาณ่กำหนด - รักษามาตรฐานร้านและการบริการ - ควบคุมดูแลนโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงาน สวัสดิการ

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus / เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 58
14 . Management Trainee - Store Manager
About Progamme: Looking for a customer focused and team-based career full of opportunity and excitement? If you realize your leadership potential, Store Manager Programme is the perfect fit for you...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus / เทสโก้ โลตัส)
28 เม.ย. 58
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ