เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ชำนาญการงานบริการ ฝ่ายอาหารสด
-ให้ความช่วยเหลือ และคำแนะนำแก่ลูกค้า -ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาดของร้าน รวมถึงการจัดเรียงสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท -ดูแลจัดเก็บสินค้าคงคลัง

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
4 พ.ค. 59
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ฝ่ายอาหารสด
-บริหารจัดการ ควบคุมและดูแลจัดเก็บสินค้าคงคลัง -ตรวจสอบคุณภาพสินค้า และปฏิบัติงานถูกต้องตามหลักความปลอดภัย -ให้ความช่วยเหลือและส่งมอบบริการที่ดีให้กับลูกค้า

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
4 พ.ค. 59
3 . ผู้จัดการสาขา,ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา,พนักงานประจำสาขา(Walk-in Interview)
Walk-in Interview (Express/Talad) เทสโก้ โลตัส เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมาก ****สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที**** รายละเอียดดังนี้ วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 ที่โลตัสExpress สาขาหนองปลาไหล จ.ชลบุรี วั...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
4 พ.ค. 59
4 . ผู้จัดการสาขา, ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาเอ็กซ์เพรส
ผู้จัดการสาขา - บริหารยอดขาย, สินค้าคงคลัง, ค่าใช้จ่าย, ทีมงานให้เป็นไปตามงบประมาณกำหนด - รักษามาตรฐานร้านและการบริการ - ควบคุมดูแลนโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา - ช่วยเหลื...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
4 พ.ค. 59
5 . ER and Resourcing Manager
Responsibility: • Develop a pool of qualified candidates in advance of need. Delivers change: • Support and execute People Plan with effective project management skills. • Handling effective em...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
4 พ.ค. 59
6 . Training Manager (ผู้จัดการฝึกอบรม)
• วางแผนฝึกอบรมและจัดการฝึกอบรม • สอนขั้นตอนการทำงานของ Operation ให้กับพนักงานใหม่ และ พนักงานเก่า • พัฒนาบุคลากร ภายในองค์กร • เก็บข้อมูลและประวัติการอบรม และส่งข้อมูลให้ส่วนกลางในเวลาที่กำหนด

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
4 พ.ค. 59
7 . Personnel Admin (เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล)
• รับผิดชอบงานด้านเอกสาร, งานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล • ติดต่อประสานงานกับหัวหน้างานและพนักงาน • จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง • รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นในดีซี

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
4 พ.ค. 59
8 . Planing & Performance Manager
Responsibilities: •จัดทำรายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ DC (weekly, monthly financial & KPI report) • ควบคุมดูแลงานจัดซื้อของ DC เช่นติดต่อประสานงานกับหน่วยงานจัดซื้อกลาง (Corporate Purchasin...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
4 พ.ค. 59
9 . Inventory Manager
Responsibilities: •แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับระบบWarehouse Management System •ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าคงคลัง •ติดต่อประสานงานในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น •สนับสนุนด้านข้อมูลในการแก้ไขและปรับปรุงผล...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
4 พ.ค. 59
10 . Operation Support Manager
Responsibilities: •สามารถขับเคลื่อนให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทีมงานปฏิบัติทางด้านการเงินการจัดการดัชนีชี้วัดการปฏิบัติงาน (KPI) และการจัดการคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า เทสโก้โลตัส •บางบัวทอ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
4 พ.ค. 59
11 . Operations Team Manager
Responsibilities: •ดูแลและจัดการพนักงานฝ่ายปฏิบัติการให้ การรับสินค้า การเบิกสินค้า การจัดส่งสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานของศูนย์กระจายสินค้า •วางแผนงานเป็นรายชั่วโมงเพื่อให้สามารถ รองรับปริมาณงานในแ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
4 พ.ค. 59
12 . DC People Manager
Responsibilities: บริหารจัดการงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลของศูนย์กระจายสินค้าตามนโยบายงานบุคคลของบริษัทและจัดการงานต่างๆในฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้ศูยน์กระจายสินค้าเทสโก้ โลตัสเป็นสถานที่น่าทำงานที่สุดสำหรับพ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
4 พ.ค. 59
13 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
• เปิด และ ปิด เครื่องจักร ตามมาตรฐานการเดินเครื่องจักรที่ดี • ดำเนินการซ่อมบำรุง อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ ตามแผนงานบำรุงรักษา ให้อยู่ในมาตรฐานการให้บริการที่ดีเยี่ยม • ตรวจสอบและบันทึกค่าการ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
4 พ.ค. 59
14 . เภสัชกร Full-Time
Pharmacist เภสัชกรประจำร้าน -สามารถให้ความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการให้บริการและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา -ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งด้านการขาย การให้บริการ และค...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
4 พ.ค. 59
15 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคลสาขา (ทุกรูปแบบธุรกิจ)
• ดูแลขั้นตอนการปฏิบัติงาน และนโยบายงานบุคคลให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท และกฎหมายแรงงาน • บริหารจัดการส่วนงานบุคคลเป็นไปตาม KPI'S • สรรหาบุคคลากรในสาขา • ร่วมพัฒนาทักษะ และเพิ่มศัก...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 พ.ค. 59
16 . Store Manager (ทุกรูปแบบธุรกิจ)
- บริหารยอดขาย,สินค้าคงคลัง,ค่าใช้จ่าย,ทีมงานให้เป็นไปตามงบประมาณ่กำหนด - รักษามาตรฐานร้านและการบริการ - ควบคุมดูแลนโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงาน สวัสดิการ

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 พ.ค. 59
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ