เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง ศูนย์กระจายสินค้าสามโคก
ความรับผิดชอบ •แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับระบบ Mechanisms & Electric equipment •ตรวจสอบความถูกต้องของระบบการทำงานของ Facility , Chiller •ติดต่อประสานงานภายในหน่วยงานและ Subcontractor •สนับสนุนในการ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus / เทสโก้ โลตัส)
31 ส.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่ KPI Admin ศูนย์กระจายสินค้าสามโคก
•รับผิดชอบงานด้านเอกสารและรายงานทางบัญชีของบริษัท •จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับดัชนีตัวชี้วัดผลงาน(KPI) •จัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์สำนักงาน เงินสดย่อย และรายได้ของศูนย์กระจายสินค้า •งานอื่นๆที่ได้รับหมอยหมาย ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus / เทสโก้ โลตัส)
31 ส.ค. 58
3 . พนักงานขับรถหัวลาก ประจำศูนย์กระจายสุราษฎร์ธานี ด่วนมาก!!!
เพื่อรองรับการเปิดศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้ โลตัสจังหวัดสุราษฎร์ธานีแห่งใหม่ จึงเปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง พนักงานขับรถหัวลาก (Trailer Truck Driver) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนันทวุฒิ (คุณเ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus / เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
31 ส.ค. 58
4 . ผู้จัดการพื้นที่เช่า- ประจำสาขา
• บริการ ประสานงานร้านค้าในพื้นที่เช่าสาขา ภายใต้นโยบายบริษัทฯ • รับผิดชอบ ดูแล ศูนย์อาหารให้ตามมาตรฐานบริษัทฯ • จัดหาร้านค้าเช่าชั่วคราวภายในสาขา ตามเป้าหมายรายได้ของบรษัทฯ • ติดตามหนี้ค้างชำระ จา...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus / เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
31 ส.ค. 58
5 . ตัวแทนเลือกหยิบสินค้า- ออนไลน์ ประจำสาขา
• บริการเลือกสินค้าที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าออนไลน์ • ดูแลจัดการในส่วนของการเลือกสินค้า และเลือกสินค้าให้ถูกต้องตามที่ลูกค้าต้องการ • เลือกสินค้าที่มีอายุการใช้งานนานและตรวจสอบว่าสินค้าที่จะถูกจัดส่งจ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus / เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
31 ส.ค. 58
6 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (Facility Management)
- รับผิดชอบการทำความสะอาดและการซ่อมบำรุง โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการขาย เพื่อรักษามาตรฐานร้านที่ดีเยี่ยมสำหรับลูกค้า - แก้ปัญหาที่เกิดจากการซ่อมบำรุง การซ่อมแซม การทำความสะอาดภายในสาขา โดยการจำแนกสาเหตุ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus / เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
31 ส.ค. 58
7 . เภสัชกร Full-Time
Pharmacist เภสัชกรประจำร้าน -สามารถให้ความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการให้บริการและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา -ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งด้านการขาย การให้บริการ และค...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus / เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
31 ส.ค. 58
8 . พนักงานบริการลูกค้าและส่งสินค้า (Customer Delivery Assistant)
พวกเรา Tesco Lotus Dotcom Team ต้องการเพื่อนร่วมทีมงานไฟแรง เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในการสร้างประวัติการณ์ให้ บริการรูปโฉมใหม่ หากคุณคิดว่าใช่ ! ติดต่อฝ่ายบุคคลเพื่อยืนยันความน่าสนใจของคุณกับเรา กับตำแหน่...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus / เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
31 ส.ค. 58
9 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคลสาขา (ทุกรูปแบบธุรกิจ)
• ดูแลขั้นตอนการปฏิบัติงาน และนโยบายงานบุคคลให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท และกฎหมายแรงงาน • บริหารจัดการส่วนงานบุคคลเป็นไปตาม KPI'S • สรรหาบุคคลากรในสาขา • ร่วมพัฒนาทักษะ และเพิ่มศัก...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus / เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ส.ค. 58
10 . Store Manager (ทุกรูปแบบธุรกิจ)
- บริหารยอดขาย,สินค้าคงคลัง,ค่าใช้จ่าย,ทีมงานให้เป็นไปตามงบประมาณ่กำหนด - รักษามาตรฐานร้านและการบริการ - ควบคุมดูแลนโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงาน สวัสดิการ

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus / เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ส.ค. 58
11 . Management Trainee - Store Manager
About Progamme: Looking for a customer focused and team-based career full of opportunity and excitement? If you realize your leadership potential, Store Manager Programme is the perfect fit for you...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus / เทสโก้ โลตัส)
31 ส.ค. 58
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ