เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรงาน O&M ประจำสำนักงานใหญ่
- วางแผนงานการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร - ควบคุมและติดตามผลการบำรุงรักษาฯ - วิเคราะห์และทบทวนแผนการบำรุงรักษาฯ - ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ - อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามความรู้และประสบการณ์
1 ต.ค. 57
2 . ผู้ช่วยช่างอาคาร
: - เป็นผู้ช่วยช่างเทคนิค ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า, ระบบประปา, ระบบเครื่องปรับอากาศ, ติดตั้งระบบเครื่องเสียง (AV) และงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร : - ระหว่างปฏิบัติงาน มีพี่เลี้ยงสอน...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
1 ต.ค. 57
3 . ผู้ช่วยช่างเทคนิค
- เป็นผู้ช่วยช่างเทคนิค ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า, ระบบประปา, ระบบเครื่องปรับอากาศ, ติดตั้งระบบเครื่องเสียง (AV) และงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร - ระหว่างปฏิบัติงาน มีพี่เลี้ยงสอนงานให้ตลอดการปฏิบ...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 11,000 - 15,000 บาท
1 ต.ค. 57
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสโตร์ Thai Obayashi (รังสิต)
- จัดทำ Payment Voucher ส่งสำนักงานใหญ่ - ประสานงานส่งมอบวัสดุก่อสร้าง จาก Store เข้า หน่วยงาน - จัดทำใบ Order Sheet - จัดทำรายงานบน Microsoft Excel - จัดทำทะเบียนพนักงานเข้าพักในหน่วยงาน - อื่น ...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป
1 ต.ค. 57
5 . วิศวกรงานระบบฯ ประจำหน่วยงาน มหาวิทยาลับกรุงเทพ (รังสิต)
- วางแผนงานการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร - ควบคุมและติดตามผลการบำรุงรักษาฯ - วิเคราะห์และทบทวนแผนการบำรุงรักษาฯ - ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความรู้และประสบการณ์
1 ต.ค. 57
6 . ช่างเทคนิค ประจำอาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ แจ้งวัฒนะ และรัชโยธิน ด่วนมาก !!
- ดูแลในส่วนงานวิศวกรรมอาคารและงานซ่อมบำรุง ที่อยู่ในความรับผิดชอบตาม แผนงานและแนวทางการปฏิบัติงานของแผนกดูแลอาคาร - ดูแลการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ของระบบวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามประสงการณ์
1 ต.ค. 57
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ