เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป ประจำหน่วยงาน Thai Obayashi
- จัดทำ Payment Voucher ส่งสำนักงานใหญ่ - ประสานงานส่งมอบวัสดุก่อสร้าง จาก Store เข้า หน่วยงาน - จัดทำใบ Order Sheet - จัดทำรายงานบน Microsoft Excel - จัดทำทะเบียนพนักงานเข้าพักในหน่วยงาน - อื่น ...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป
29 ก.ค. 57
2 . เจ้าหน้าที่บุคคล
งานค่าจ้างเงินเดือน 1 ตำแหน่ง - ดึงข้อมูลการบันทึกเวลาทำงานของพนักงานจากเครื่องฯ เข้าระบบ - ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกเวลาการทำงาน - ประสานงานเรื่องเอกสา...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 12,000 - 18,000 บาท
29 ก.ค. 57
3 . วิศวกรงาน O&M ประจำสำนักงานใหญ่
- วางแผนงานการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร - ควบคุมและติดตามผลการบำรุงรักษาฯ - วิเคราะห์และทบทวนแผนการบำรุงรักษาฯ - ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ - อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามความรู้และประสบการณ์
29 ก.ค. 57
4 . พนักงานขับรถผู้บริหาร (ลำลูกกา คลอง 5 และอื่น ๆ)
- รับส่งผู้บริหารคนไทย ลักษณะการทำงาน - บ้านผู้บริหารมีภูมิลำเนาดังนี้ 1. สำนักงานใหญ่ Thai obayashi 1 อัตรา 2. มีนบุรี (สวนสยาม) 1 อัตรา ...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 10,000 - 18,000 บาท
29 ก.ค. 57
5 . วิศวกรงานระบบฯ ประจำหน่วยงาน มหาวิทยาลับกรุงเทพ (รังสิต)
- วางแผนงานการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร - ควบคุมและติดตามผลการบำรุงรักษาฯ - วิเคราะห์และทบทวนแผนการบำรุงรักษาฯ - ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามมาตรฐานของบริษัทฯ
29 ก.ค. 57
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักงานใหญ่ (ราชดำริ)
- ทำงานเอกสารจ่ายเงิน (payment) - ประสานงาน หน่วยงาน และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง - สั่งซื้อพัสดุเพื่อใช้ในหน่วยงาน - เช็ควัน work report และเวลาทำงานของพนักงานขับรถ และ ช่างเทคนิค - จัดซื้อ จัด...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
29 ก.ค. 57
7 . ช่างเทคนิค ประจำอาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ แจ้งวัฒนะ และรัชโยธิน ด่วนมาก !!
- ดูแลในส่วนงานวิศวกรรมอาคารและงานซ่อมบำรุง ที่อยู่ในความรับผิดชอบตาม แผนงานและแนวทางการปฏิบัติงานของแผนกดูแลอาคาร - ดูแลการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ของระบบวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
12 อัตรา
เงินเดือน ตามประสงการณ์
29 ก.ค. 57
8 . ช่างเทคนิคประจำอาคาร Ample Tower (บางนา กม 4)
ซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ ,ระบบไฟฟ้า, ระบบโทรศัพท์ และอื่น ๆ รายละเอียดเพิ่มเติม ดูทาง www.nmc.co.th

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
29 ก.ค. 57
9 . ช่างเทคนิคประจำอาคาร Ploenchit Center
บำรุงรักษาเชิงป้องกัน, ซ่อมบำรุง, ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า, ประปา, ระบบปรับอากาศ, ระบบห้องเย็น, ระบบปั้ม, ระบบดับเพลิง, ระบบทรศัพท์ และอื่นๆ รายละเอียดงานเพิ่มเติม ดูทาง www.nmc.co....

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 14,000 - 20,000 บาท
29 ก.ค. 57
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ