เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการอาคาร (สถานีโทรทัศน์ Thai PBS)
- รับนโยบายจากฝ่ายบริหาร - พิจารณาคัดสรรและกำหนดรายละเอียดผู้รับเหมา - ตรวจสอบการทำงานของบริษัทผู้รับจ้างบริหารจัดการอาคาร - พิจารณาและให้ความเห็นผลงานของผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อประกอบกา...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามความรู้และประสบการณ์
31 ส.ค. 58
2 . พนักงานบัญชีและการเงิน ประจำสำนักงานใหญ่
ด้านบัญชีจ่าย 1 อัตรา 1. ตรวจเช็คเอกสารเบิกจ่ายการตั้งเบิกจ่ายจากหน่วยงาน 2. จัดทำเอกสารนำส่งภาษี ภงด.1, 3, 53 ภพ.30 3. จัดทำรายงานกระทบยอดธนาคาร / ค้างรับค้างจ่าย 4. บันทึกบัญชี สมุดรายวันจ่าย...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามความรู้และประสบการณ์
31 ส.ค. 58
3 . พนักงานขับรถผู้บริหาร - ธัญญะฯ คลอง 4
- รับส่งผู้บริหารคนไทย ลักษณะการทำงาน - บ้านผู้บริหารมีภูมิลำเนาบางใหญ่ บางบัวทอง - บางใหญ่ - รับผู้บริหารคนไทย เวลา 6.00 น. มาส่งที่สำนักงานใหญ่(ราชดำริ) และตรวจงานตามหน่วยงานต่างๆ ในเขตพื้นที่ กร...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามมาตรฐานบริษัท
31 ส.ค. 58
4 . ช่างเทคนิคประจำอาคาร - ITMX (ปากเกร็ด)
เดินเครื่อง และบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบปรับอากาศ ,ระบบไฟฟ้า, ระบบไฟสำรอง, ระบบโทรศัพท์ และอื่น ๆ รายละเอียดดูใน www.nmc.co.th

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
31 ส.ค. 58
5 . ช่างควบคุมระบบเสียง (AV) ประจำอาคาร พระราม 3
1. ควบคุมดูแลงานระบบแสง, สี, เสียง ห้อง Convention Hall 2. ควบคุมดูแลงานระบบแสง, สี, เสียง งานโสตฯ ห้องประชุม 3. ควบคุมดูแลงานระบบแสง, สี, เสียง ห้องฉายภาพยนตร์ 4. ตรวจสอบดูแลทรัพย์สินภายในอาคารให้...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามมาตรฐานของบริษัทฯ
31 ส.ค. 58
6 . พนักงานขับรถผู้บริหาร - ย่านแสมดำ (บางขุนเทียน-ชายทะเล)
บริษัทฯต้องการขยายงานอย่างรวดเร็ว มีความจำเป็นต้องจัดหาพนักงานขับรถเพื่อบริการให้กับผู้บริหารทั้งคนไทย และญี่ปุ่น จำนวนมาก ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล. ซึ่งมีลัษณะงานดังพอสังเขปดังนี้ - รับส่งผ...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามมาตรฐานบริษัท
31 ส.ค. 58
7 . หัวหน้าฝ่ายอาคารและสถานที่ (อาคาร Thai PBS)
- ควบคุมการปฏิบัติงานของทีม Building Service,Cleaning Service, Security Service และ Car Parking Service. - ตรวจสอบพื้นที่ต่าง ๆ บริเวณอาคารทั้งภายในและภายนอกอาคาร - ตรวจสอบงานที่ผู้ใช้อาคาร User แจ...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
31 ส.ค. 58
8 . Building Manager
- วางแผนงานการบำรุงรักษาเครื่องจักร - ควบคุมและติดตามผลการบำรุงรักษา - ประสานงานกับผู้ผลิตเครื่องจักรเกึยวกับข้อมูลเครื่องจักรสำหรับอาคาร - วิเคราะห์และทบทวนแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับเครื่อง...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน 25,000 - 50,000 บาท
31 ส.ค. 58
9 . ช่างเทคนิค ประจำอาคาร (พระราม 3)
- ซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคาร ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามแผนงาน - เดินเครื่องอุปกรณ์ของระบบวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบเครื่องกล และระบบสื่อสาร - ดูแลวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโครงการฯ ให้มีความปลอดภัย และพร้อมใช้ง...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามประสงการณ์
31 ส.ค. 58
10 . ช่างเทคนิคประจำอาคาร - ม.กรุงเทพฯ (รังสิต)
บำรุงรักษาเชิงป้องกัน, ซ่อมแซ่มบำรุง, ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า, ระบบประปา, ระบบปรับอากาศ, ระบบห้องเย็น, ระบบปั้ม, ระบบดับเพลิง, ระบบโทรศัพท์ และอื่นๆ

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามความรู้และประสบการณ์
31 ส.ค. 58
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ