เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเทคนิค ประจำหน่วยงานมหาวิทยาลัยกรุงเทพรังสิต
ซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ,ระบบไฟฟ้า,ระบบโทรศัพท์ และอื่นๆ

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-17,000 บาท
18 เม.ย. 57
2 . ผู้ช่วยช่างเทคนิค
- เป็นผู้ช่วยช่างเทคนิค ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า, ระบบประปา, ระบบเครื่องปรับอากาศ, ติดตั้งระบบเครื่องเสียง (AV) และงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร - ระหว่างปฏิบัติงาน มีพี่เลี้ยงสอนงานให้ตลอดการปฏิบ...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 11,000 - 15,000 บาท
18 เม.ย. 57
3 . IT Support Suppervisor
1.วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ทั้ง ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์สื่อสารและโทรศัพท์ รวมถึงระบบเน็ตเวิร์ค ให้กับพนักงานและลูกค้าของบริษัท 2.ดูแลจัดการระบบปฏิบัติการ Windows Server ของ...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่ประสบการณ์ และความสามารถ
18 เม.ย. 57
4 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
- รับส่งผู้บริหารคนไทย ลักษณะการทำงาน - บ้านผู้บริหารมีภูมิลำเนาดังนี้ 1. รังสิตคลอง 3-5 4 อัตรา 2. รังสิตสำลูกกา 1 อัตรา 3. สายไหม 64 1 ...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
9 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 18,000 บาท
18 เม.ย. 57
5 . หัวหน้าผู้ดูแลอาคารและสถานที่ (อาคารPloenchit Center)
- ควบคุมการปฏิบัติงานของทีม Building Service,Cleaning Service, Security Service และ Car Parking Service. - ตรวจสอบพื้นที่ต่าง ๆ บริเวณอาคารทั้งภายในและภายนอกอาคาร - ตรวจสอบงานที่ผู้ใช้อาคาร User แจ...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
18 เม.ย. 57
6 . หัวหน้าบ้านพักคนงาน (Camp Boss)
ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารส่งตัวคนงานเข้าพักใน Labor Camp. ควบคุมดูแลความสะอาดอาคารสถานที่ภายใน Labor Camp. ตรวจเช็คห้องพักพนักงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer) ดูแลและตรวจสอบการจำห...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา (นิคมฯ Gate way และ พระราม 4 )
เงินเดือน 12,000. - 18,000 บาท
18 เม.ย. 57
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป ประจำหน่วยงาน Thai Obayashi
- จัดทำ Payment Voucher ส่งสำนักงานใหญ่ - ประสานงานส่งมอบวัสดุก่อสร้าง จาก Store เข้า หน่วยงาน - จัดทำใบ Order Sheet - จัดทำรายงานบน Microsoft Excel - จัดทำทะเบียนพนักงานเข้าพักในหน่วยงาน - อื่น ...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป
18 เม.ย. 57
8 . ช่างเทคนิคประจำอาคาร Ample Tower (บางนา กม 4)
ซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ ,ระบบไฟฟ้า, ระบบโทรศัพท์ และอื่น ๆ

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 12,000 - 25,000 บาท
18 เม.ย. 57
9 . ช่างเทคนิคประจำอาคาร Ploenchit Center
บำรุงรักษาเชิงป้องกัน, ซ่อมบำรุง, ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า, ประปา, ระบบปรับอากาศ, ระบบห้องเย็น, ระบบปั้ม, ระบบดับเพลิง, ระบบทรศัพท์ และอื่นๆ

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 14,000 - 20,000 บาท
18 เม.ย. 57
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ