เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเทคนิค ประจำอาคาร (พระราม 3)
- ซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบตามแผนงาน - เดินเครื่องอุปกรณ์ของระบบวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบเครื่องกลและระบบสื่อสาร - ดูแลวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโครงการให้มีความปลอดภัยและพร้อมใช้งาน -...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
30 พ.ย. 58
2 . ผู้จัดการอาคารชุด (สุขุมวิท 55 )
- รับนโยบายจากฝ่ายบริหาร - พิจารณาคัดสรรและกำหนดรายละเอียดผู้รับเหมา - ตรวจสอบการทำงานของบริษัทผู้รับจ้างบริหารจัดการอาคาร - พิจารณาและให้ความเห็นผลงานของผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อประกอบกา...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามความรู้และประสบการณ์
30 พ.ย. 58
3 . หัวหน้าช่างเทค (Chief Techn) บางนา และ สีลม
1. ควบคุมการปิด-เปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า/เครื่องกล ตามเวลาที่กำหนด 2. ควบคุมการปฏิบัติงานบำรุงรักษา (PM) ผู้รับเหมา (เจ้าของผลิตภัณฑ์) งาน ระบบ วิศวกรรมประกอบอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา ...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามความรู้และประสบการณ์
30 พ.ย. 58
4 . พนักงานขับรถผู้บริหาร - Thai Obayashi (ท่าพระ-วงเวียนใหญ่)
- รับส่งผู้บริหารคนไทย ลักษณะการทำงาน - บ้านผู้บริหารมีภูมิลำเนา ท่าพระ-วงเวียนใหญ่ - รับผู้บริหารคนไทย เวลา 6.00 น. มาส่งที่สำนักงานใหญ่(ราชดำริ) และตรวจงานตามหน่วยงานต่างๆ ในเขตพื้นที่ กรุงเทพ, ปร...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามมาตรฐานบริษัท
30 พ.ย. 58
5 . ช่างเทคนิคประจำอาคาร - ITMX (ปากเกร็ด)
เดินเครื่อง และบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบปรับอากาศ ,ระบบไฟฟ้า, ระบบไฟสำรอง, ระบบโทรศัพท์ และอื่น ๆ รายละเอียดดูใน www.nmc.co.th

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
30 พ.ย. 58
6 . ผู้ช่วยช่างอาคาร
: - เป็นผู้ช่วยช่างเทคนิค ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า, ระบบประปา, ระบบเครื่องปรับอากาศ, ติดตั้งระบบเครื่องเสียง (AV) และงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร : - ระหว่างปฏิบัติงาน มีพี่เลี้ยงสอน...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
จำนวนมาก
เงินเดือน 11,000 - 15,000 บาท
30 พ.ย. 58
7 . ช่างควบคุมระบบเสียง (AV) ประจำอาคาร พระราม 3
1. ควบคุมดูแลงานระบบแสง, สี, เสียง ห้อง Convention Hall 2. ควบคุมดูแลงานระบบแสง, สี, เสียง งานโสตฯ ห้องประชุม 3. ควบคุมดูแลงานระบบแสง, สี, เสียง ห้องฉายภาพยนตร์ 4. ตรวจสอบดูแลทรัพย์สินภายในอาคารให้...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามมาตรฐานของบริษัทฯ
30 พ.ย. 58
8 . ช่างเทคนิค ประจำอาคาร (ผ่านฟ้าฯ ถนนราชดำเนิน)
- ซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคาร ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามแผนงาน - เดินเครื่องอุปกรณ์ของระบบวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบเครื่องกล และระบบสื่อสาร - ดูแลวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโครงการฯ ให้มีความปลอดภัย และพร้อมใช้ง...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามประสงการณ์
30 พ.ย. 58
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ