เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำอาคาร สำนักงานใหญ่
- รับ Work Order (ใบแจ้งซ่อม) จากผู้ใช้อาคาร - จัดทำ stock อุปกรณ์, เครื่องมือ และวัสดุสิ้นเปลืองของหน่วยงาน - จัดทำใบ Order Sheet เพื่อขออนุมัติซื้อเข้าสำนักงานใหญ่ - ช่วยวิศวกรจัดพิมพ์รายงานประจำ...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามความรู้และประสบการณ์
9 ก.พ. 59
2 . ครูพี่เลี้ยง ประจำ Thai Obayashi-Day Care Center
- ดูแลศูนย์เด็กเล็ก Day Care Center ให้อยู่ในสภาพสะอาด และปลอดภัย ตลอดเวลา - รับเด็กจากบิดา-มารดา เข้าศุนย์เลี้ยงดู และส่งกลับเมื่อผู้ปกครองมารับ (7.00-18.00 น.) - ดูแลเด็กเล็ก 3 - 10 ขวบ (ลูกพนักงา...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามความรู้และความสามารถ
6 ก.พ. 59
3 . ช่างเทคนิค ประจำอาคาร (พระราม 3)
- ซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบตามแผนงาน - เดินเครื่องอุปกรณ์ของระบบวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบเครื่องกลและระบบสื่อสาร - ดูแลวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโครงการให้มีความปลอดภัยและพร้อมใช้งาน -...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
6 ก.พ. 59
4 . เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง (Recruitment Officer)
- จัดทำแผนงานด้านความต้องการกำลังคนประจำ 3 เดือน - งานสรรหาพนักงาน ช่างเทคนิค, วิศวกร, และ เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน - หาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบนการศึกษา และแหล่งงาน - ประสานงานลงโฆษณากับสื่อ และร่วมออก...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามความรู้และประสบการณ์
6 ก.พ. 59
5 . พนักงานขับรถผู้บริหาร - Thai Obayashi (ท่าพระ-วงเวียนใหญ่)
- รับส่งผู้บริหารคนไทย ลักษณะการทำงาน - บ้านผู้บริหารมีภูมิลำเนา ท่าพระ-วงเวียนใหญ่ - รับผู้บริหารคนไทย เวลา 6.00 น. มาส่งที่สำนักงานใหญ่(ราชดำริ) และตรวจงานตามหน่วยงานต่างๆ ในเขตพื้นที่ กรุงเทพ, ปร...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามมาตรฐานบริษัท
6 ก.พ. 59
6 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำสำนักงานใหญ่)
- ประสานงานลูกค้า และหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร - จัดทำใบเสนอราคา ติดตามงาน - จัดทำ Presentation (Power Point) เสนอลูกค้า - ดูแลระบบเอกสารในแผนก - ปฏิบัติงานตามระบบ ISO - จัดทำเอกสารแล...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
6 ก.พ. 59
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสโตร์ Thai Obayashi (รังสิต)
- จัดทำ Payment Voucher ส่งสำนักงานใหญ่ - ประสานงานส่งมอบวัสดุก่อสร้าง จาก Store เข้า หน่วยงาน - จัดทำใบ Order Sheet - จัดทำรายงานบน Microsoft Excel - จัดทำทะเบียนพนักงานเข้าพักในหน่วยงาน - อื่น ...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป
6 ก.พ. 59
8 . ช่างเทคนิคประจำอาคาร-Isuzu พุฑมณฑล-ศาลาญา
ซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ ,ระบบไฟฟ้า, ระบบโทรศัพท์ และอื่น ๆ

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
6 ก.พ. 59
9 . ช่างเทคนิคประจำอาคาร Ample บางนา (มีหอพักฟรี)
- ซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคาร ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามแผนงาน - เดินเครื่องอุปกรณ์ของระบบวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบเครื่องกล และระบบสื่อสาร - ดูแลวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโครงการฯ ให้มีความปลอดภัย และพร้อมใช้ง...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามประสงการณ์
3 ก.พ. 59
10 . ผู้ช่วยช่างอาคาร
- เป็นผู้ช่วยช่างเทคนิค ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า, ระบบประปา, ระบบเครื่องปรับอากาศ, ติดตั้งระบบเครื่องเสียง (AV)และงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร - ระหว่างปฏิบัติงาน มีพี่เลี้ยงสอนงานให้ตลอดการปฏิบัติ...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
จำนวนมาก
เงินเดือน 11,000 - 15,000 บาท
3 ก.พ. 59
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ