เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการ Store Thai Obayashi Corp (รังสิต)
- จัดทำ payment Voucher ส่งสำนักใหญ่ - ทำรายงาน Monthly Report ประจำเดือน - ตรวจ Work Report ของพนักงานในหน่วยงาน - ติดตาม สั่งซื้อ ประสานงานเบิกจ่ายวัสดุ สำนักงานใหญ่ - ออกจดหมายติดต่อหน่วยงานภาย...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามมาตรฐานของบริษัท
9 ธ.ค. 59
2 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย และกำหนดมาตรการป้องกัน 3. ประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยในการทำ...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามความรู้และประสบการณ์
9 ธ.ค. 59
3 . พนักงานขับรถผู้บริหาร Thai Obayashi (บางนา กม.9,แจ้งวัฒนะ 19)
- รับผู้บริหารคนไทย จาก เจริญกรุง เวลาประมาณ 6.00 น. (เว้นวันหยุด) - ออกตรวจงานตามไซ้ท์งานก่อสร้าง โซนรังสิต, นวนคร และประชุมสำนักงานใหญ่ (ราชดำริ) - นายเลิกงาน 20.00 - 22.00 น. - ทำงานเสาร์เว้นเส...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามมาตรฐานของบริษัทฯ
9 ธ.ค. 59
4 . วิศวกร O&M หน่วยงาน Sukishi (บางนา กม.19)
- ควบคุม ดูแล และบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมภายในอาคาร - วิเคราะห์ปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหาระบบวิศกรรมภายในอาคาร - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์/โครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำอาคาร สำนักงานใหญ่
- รับ Work Order (ใบแจ้งซ่อม) จากผู้ใช้อาคาร - จัดทำ stock อุปกรณ์, เครื่องมือ และวัสดุสิ้นเปลืองของหน่วยงาน - จัดทำใบ Order Sheet เพื่อขออนุมัติซื้อเข้าสำนักงานใหญ่ - ช่วยวิศวกรจัดพิมพ์รายงานประจำ...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามความรู้และประสบการณ์
9 ธ.ค. 59
6 . ช่างเทคนิค ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ
ซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ,ระบบไฟฟ้า,และอื่นๆ หมายเหตุ : สัมภาษณ์งาน Stock Yard Thai Obayashi รังสิต

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามความรู้และประสบการณ์
9 ธ.ค. 59
7 . พนักงานขับรถผู้บริหาร -Thai Obayashi (รามอินทรา กม. 9)
บริษัทฯต้องการขยายงานอย่างรวดเร็ว มีความจำเป็นต้องจัดหาพนักงานขับรถเพื่อบริการให้กับผู้บริหารทั้งคนไทย จำนวนมาก ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล. ซึ่งมีลัษณะงานดังพอสังเขปดังนี้ - รับส่งผู้บริหารคนไ...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามมาตรฐานบริษัท
9 ธ.ค. 59
8 . พนักงานบัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่ ราชดำริ)
ด้านบัญชีจ่าย 1 อัตรา 1.) ตรวจเช็คเอกสารการเบิกจ่ายจากหน่วยงาน 2.) ทำเอกสารนำส่งภาษี ภงด. 1, 3, 53 ภพ. 30 3.) ทำเอกสารจ่ายเช็คประจำเดือน 4.) กระทบยอดค้างจ่าย 5.) จัดเก็บเอกสาร และบันทึกบัญชีประจ...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามความรู้และประสบการณ์
9 ธ.ค. 59
9 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ISO9001:2008(DCC)
- จัดทำ ควบคุม ดำเนินการเกี่ยวกับระบบเอกสาร ISO9001:2008 - รับใบร้องขอแก้ไขเอกสารและบันทึกแก้ไข และส่งเอกสารให้ผู้ร้องขอ - จัดเก็บ บันทึกควบคุมประสานงานเกี่บกับใบ CAR หรือ NC - ประสานงานการตรวจประเ...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามความรู้และประสบการณ์
9 ธ.ค. 59
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการวิศวกรรมฯ-ประจำสถานีโทรทัศน์ Thai Pbs
- วางแผนงานการบำรุงรักษาเครื่องจักร - ติดตามผลการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม - ควบคุมการเดินเครื่องระบบวิศวกรรมอาคาร - การประสานงานกับผู้ผลิตเครื่องจักรเกึยวกับข้อมูลเครื่องจักรสำหรับอาคาร - ตรวจสอบ วิ...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามความรู้และประสงการณ์
9 ธ.ค. 59
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ