เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรประจำ ศูนย์ Data Center (นิคมฯ นวนคร)
- วางแผนงานการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร - ควบคุมและติดตามผลการบำรุงรักษาฯ - วิเคราะห์และทบทวนแผนการบำรุงรักษาฯ - ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความรู้และประสบการณ์
21 ต.ค. 57
2 . ช่างเทคนิค ประจำ มหาวิทยากรุงเทพ (รังสิต)
ซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ ,ระบบไฟฟ้า, ระบบโทรศัพท์ และอื่น ๆ รายละเอียดดูใน www.nmc.co.th

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
21 ต.ค. 57
3 . วิศวกรงาน O&M ประจำสำนักงานใหญ่
- วางแผนงานการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร - ควบคุมและติดตามผลการบำรุงรักษาฯ - วิเคราะห์และทบทวนแผนการบำรุงรักษาฯ - ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ - อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามความรู้และประสบการณ์
21 ต.ค. 57
4 . ผู้ช่วยช่างอาคาร
: - เป็นผู้ช่วยช่างเทคนิค ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า, ระบบประปา, ระบบเครื่องปรับอากาศ, ติดตั้งระบบเครื่องเสียง (AV) และงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร : - ระหว่างปฏิบัติงาน มีพี่เลี้ยงสอน...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
21 ต.ค. 57
5 . ผู้ช่วยช่างเทคนิค
- เป็นผู้ช่วยช่างเทคนิค ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า, ระบบประปา, ระบบเครื่องปรับอากาศ, ติดตั้งระบบเครื่องเสียง (AV) และงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร - ระหว่างปฏิบัติงาน มีพี่เลี้ยงสอนงานให้ตลอดการปฏิบ...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 11,000 - 15,000 บาท
21 ต.ค. 57
6 . วิศวกรงานระบบฯ ประจำหน่วยงาน มหาวิทยาลับกรุงเทพ (รังสิต)
- วางแผนงานการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร - ควบคุมและติดตามผลการบำรุงรักษาฯ - วิเคราะห์และทบทวนแผนการบำรุงรักษาฯ - ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความรู้และประสบการณ์
21 ต.ค. 57
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักงานใหญ่ (ราชดำริ)
- ทำงานเอกสารจ่ายเงิน (payment) - ประสานงาน หน่วยงาน และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง - สั่งซื้อพัสดุเพื่อใช้ในหน่วยงาน - เช็ควัน work report และเวลาทำงานของพนักงานขับรถ และ ช่างเทคนิค - จัดซื้อ จัด...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
21 ต.ค. 57
8 . ช่างเทคนิค ประจำอาคาร จตุจักร, รัชโยธิน, และแจ้งวัฒนะ ด่วนมาก !!
- ซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคาร ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามแผนงาน - เดินเครื่องอุปกรณ์ของระบบวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบเครื่องกล และระบบสื่อสาร - ดูแลวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโครงการฯ ให้มีความปลอดภัย และพร้อมใช้ง...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสงการณ์
21 ต.ค. 57
9 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ISO9001:2008(DCC)
- จัดทำ ควบคุม ดำเนินการเกี่ยวกับระบบเอกสาร ISO9001:2008 - รับใบร้องขอแก้ไขเอกสารและบันทึกแก้ไข และส่งเอกสารให้ผู้ร้องขอ - จัดเก็บ บันทึกควบคุมประสานงานเกี่บกับใบ CAR หรือ NC - ประสานงานการตรวจประเ...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 13,000 - 20,000 บาท
21 ต.ค. 57
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ