เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถผู้บริหาร Thai Obayashi สายไหม (ออเงิน)
- รับผู้บริหารคนไทย (สายไหม) เวลาประมาณ 6.00 น. (เว้นวันหยุด) - ออกตรวจงานตามไซ้ท์งานก่อสร้าง กรุงเทพฯ และปริมณฑล และประชุมสำนักงานใหญ่ (ราชดำริ) - นายเลิกงาน 20.00 - 22.00 น. - ทำงานเสาร์เว้นเสา...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามมาตรฐานของบริษัทฯ
25 พ.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการ Thai - Obayashi ประจำอาคารสามย่าน
- จัดทำ Payment Voucher ส่งสำนักงานใหญ่ - ทำรายงาน Monthly Report ประจำเดือน - ตรวจ Work Report ของพนักงานในหน่วยงาน - ติดตาม สั่งซื้อ ประสานงานเบิกจ่ายวัสดุ สำนักงานใหญ่ - ออกจดหมายติดต่อหน่วยงาน...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามประสงการณ์
25 พ.ค. 60
3 . ช่างเทคนิคหน่วยงาน Sukishi (บางนา กม.19)
ซ่อมและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ ,ระบบไฟฟ้า, ระบบโทรศัพท์ และอื่น ๆ

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 พ.ค. 60
4 . พนักงานขับรถผู้บริหาร Thai Obayashi (สุวินทวงษ์)
- รับผู้บริหารคนไทย (สุวินทวงษ์) เวลาประมาณ 6.00 น. (เว้นวันหยุด) - ออกตรวจงานตามไซ้ท์งานก่อสร้าง กรุงเทพฯ และปริมณฑล และประชุมสำนักงานใหญ่ (ราชดำริ) - นายเลิกงาน 20.00 - 22.00 น. - ทำงานเสาร์เว้...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามมาตรฐานของบริษัทฯ
25 พ.ค. 60
5 . วิศวกร O&M หน่วยงาน Sukishi (บางนา กม.19)
- ควบคุม ดูแล และบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมภายในอาคาร - วิเคราะห์ปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหาระบบวิศกรรมภายในอาคาร - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามประสบการณ์/โครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 60
6 . หัวหน้าช่างเทค (Chief Techn) สีลม
1. ควบคุมการปิด-เปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า/เครื่องกล ตามเวลาที่กำหนด 2. ควบคุมการปฏิบัติงานบำรุงรักษา (PM) ผู้รับเหมา (เจ้าของผลิตภัณฑ์) งาน ระบบ วิศวกรรมประกอบอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา ...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามความรู้และประสบการณ์
25 พ.ค. 60
7 . ช่างเทคนิคประจำอาคาร - ITMX (ปากเกร็ด)
เดินเครื่อง และบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบปรับอากาศ ,ระบบไฟฟ้า, ระบบไฟสำรอง, ระบบโทรศัพท์ และอื่น ๆ

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
25 พ.ค. 60
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการหน่วยงาน Sukishi (บางนา กม.19)
- จัดทำรายงานประจำเดือน (Monthly Report) - กรองข้อมูล ประวัติเครื่องจักร และการบำรุงรักษาเข้าระบบโปรแกรมสำเร็จรูป - รับ/เปิด และปิด Work Order ในโปรแกรมสำเร็จรูป - ตรวจ Work Report (ใบเวลาการทำงาน...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามมาตรฐานของบริษัทฯ
25 พ.ค. 60
9 . ช่างเทคนิคประจำอาคาร บางนา กม. 4 (มีหอพักฟรี)
- ซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคาร ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามแผนงาน - เดินเครื่องอุปกรณ์ของระบบวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบเครื่องกล และระบบสื่อสาร - ดูแลวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโครงการฯ ให้มีความปลอดภัย และพร้อมใช้ง...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามประสงการณ์
25 พ.ค. 60
10 . ช่างเทคนิคประจำอาคาร-หอศิลป์ฯ ผ่านฟ้า
ซ่อมและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ ,ระบบไฟฟ้า, ระบบโทรศัพท์ และอื่น ๆ

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
25 พ.ค. 60
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ