เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าช่างเทคนิค ประจำ SCG Experience (รามอินทรา) ด่วนมาก !!
***หน้าที่ความรับผิดขอบ •ดูแล ควบคุม ประสานกับผู้รับเหมาในการให้บริการ ตรวจสอบ และซ่อมบำรุง งานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง แนะนำและช่วยเหลือช่างเทคนิคในการทำงา...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามความรู้และประสบการณ์
28 ส.ค. 57
2 . วิศวกรงาน O&M ประจำสำนักงานใหญ่
- วางแผนงานการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร - ควบคุมและติดตามผลการบำรุงรักษาฯ - วิเคราะห์และทบทวนแผนการบำรุงรักษาฯ - ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ - อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามความรู้และประสบการณ์
28 ส.ค. 57
3 . ผู้ช่วยช่างเทคนิค
- เป็นผู้ช่วยช่างเทคนิค ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า, ระบบประปา, ระบบเครื่องปรับอากาศ, ติดตั้งระบบเครื่องเสียง (AV) และงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร - ระหว่างปฏิบัติงาน มีพี่เลี้ยงสอนงานให้ตลอดการปฏิบ...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 11,000 - 15,000 บาท
28 ส.ค. 57
4 . หัวหน้าบ้านพักคนงาน (Camp Boss)
ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารส่งตัวคนงานเข้าพักใน Labor Camp. ควบคุมดูแลความสะอาดอาคารสถานที่ภายใน Labor Camp. ตรวจเช็คห้องพักพนักงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer) ดูแลและตรวจสอบการจำห...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา (นิคมฯ Gate way และ พระราม 4 )
เงินเดือน 12,000. - 18,000 บาท
28 ส.ค. 57
5 . วิศวกรงานระบบฯ ประจำหน่วยงาน มหาวิทยาลับกรุงเทพ (รังสิต)
- วางแผนงานการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร - ควบคุมและติดตามผลการบำรุงรักษาฯ - วิเคราะห์และทบทวนแผนการบำรุงรักษาฯ - ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามมาตรฐานของบริษัทฯ
28 ส.ค. 57
6 . ช่างเทคนิค ประจำอาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ แจ้งวัฒนะ และรัชโยธิน ด่วนมาก !!
- ดูแลในส่วนงานวิศวกรรมอาคารและงานซ่อมบำรุง ที่อยู่ในความรับผิดชอบตาม แผนงานและแนวทางการปฏิบัติงานของแผนกดูแลอาคาร - ดูแลการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ของระบบวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามประสงการณ์
28 ส.ค. 57
7 . ช่างเทคนิคประจำอาคาร Ample Tower (บางนา กม 4)
ซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ ,ระบบไฟฟ้า, ระบบโทรศัพท์ และอื่น ๆ รายละเอียดเพิ่มเติม ดูทาง www.nmc.co.th

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
28 ส.ค. 57
8 . ช่างเทคนิคประจำอาคาร Ploenchit Center
บำรุงรักษาเชิงป้องกัน, ซ่อมแซ่มบำรุง, ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า, ระบบประปา, ระบบปรับอากาศ, ระบบห้องเย็น, ระบบปั้ม, ระบบดับเพลิง, ระบบโทรศัพท์ และอื่นๆ รายละเอียดงานเพิ่มเติม ดูทาง ww...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 14,000 - 20,000 บาท
28 ส.ค. 57
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ