เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

KOLANG CO., LTD.
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 position
19 พ.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ด่วนมาก!!
1.ดูแลงานด้านความปลอดภัยทั้งหมดภายในโรงงาน 2.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานราชการ หน่วยงานอื่นๆ 3.ดูแลกฏระเบียบ เอกสาร ที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย 4.อื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหม...

KOLANG CO., LTD.
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable as experience
19 พ.ค. 58
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ