เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Specialist of Production Process Control
- Monitor and control the manufacturing process of products as planed - Be able to ensure complince with the technical and aesthetic constraints - Can be working with manchinery and by hands : Sewin...

KOLANG CO., LTD.
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
10 ก.พ. 59
2 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ด่วนมาก!!
1.ดูแลงานด้านความปลอดภัยทั้งหมดภายในโรงงาน 2.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานราชการ หน่วยงานอื่นๆ 3.ดูแลกฏระเบียบ เอกสาร ที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย 4.อื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหม...

KOLANG CO., LTD.
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable as experience
10 ก.พ. 59
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ด่วนมาก!!!
1.จัดซื้อ(ในประเทศและต่างประเทศ) 2.ผู้ช่วยเลขานุการ 3.งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

KOLANG CO., LTD.
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
10 ก.พ. 59
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ