เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Import Export Staff
ด่วนมาก!!

รับผิดชอบงานด้านเอกสาร Import - Export

KOLANG CO., LTD
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.ย. 57
2 . Production Assistant Satff ด่วนมาก!!
- To help monitor the production processes. - To help improve the quality and ensure the efficiency of production. - Help analyze the cause of rejection and minimize the problem. - Help monitor th...

KOLANG CO., LTD
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 position
27 ก.ย. 57
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ