เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ด่วนมาก
1.ดูแลงานด้านความปลอดภัยทั้งหมดภายในโรงงาน 2.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานราชการ หน่วยงานอื่นๆ 3.ดูแลกฏระเบียบ เอกสาร ที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย 4.อื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหม...

KOLANG CO., LTD
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable as experience
1 ก.ย. 57
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ