เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . General Affairs Staff
1. Responsible for Visa, work permit and government document 2. Contact & report to government 3. HR & admin duty as assigned

Calsonic kansei (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
19 พ.ค. 58
2 . Technical Staff
ซ่อมบำรุงเครื่องจักร

Calsonic kansei (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 พ.ค. 58
3 . IT (Outsource)
1. ดูแลติดตั้ง แก้ไขปัญหา ซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์, โน๊ตบุ๊ค ของพนักงานบริษัท และทำการ ควบคุมการอัพเดท windows และ Antivirus ให้เป็น versions ล่าสุด 2. ทำการตรวจสอบทุกเช้าในห้อง Server room เพื่อดู...

Calsonic kansei (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
19 พ.ค. 58
4 . Accounting Staff (AP)
All AP Account

Calsonic kansei (Thailand) Co., Ltd.
19 พ.ค. 58
5 . QA Inspector
Inspector in imcomming , process & Outgoing/Final inspector,

Calsonic kansei (Thailand) Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 พ.ค. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ