เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Part control Staff
•Contact to local suppliers in purchasing of materials by create PR and issue PO to suppliers as per overseas customer’s order. •Coordinate with Logistics staff for delivery confirmation, delivery st...

Calsonic kansei (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
23 ส.ค. 59
2 . Production Supervisor
• Manage the production under her responsibility, in respect to the objectives assigned by production Manager • Be responsible for production in terms of SQCDM and targets achievement • Be responsib...

Calsonic kansei (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
18 ส.ค. 59
3 . Purchasing Staff
Purchasing Job Scope: - Reviews order/ material requisition orders for manufacturing from the Planning Function, in order to verify accuracy, terminology and specifications. - Prepares material purc...

Calsonic kansei (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
18 ส.ค. 59
4 . Process Engineer / IE Engineer
• Ensure reliable and safe manufacturing process. • Develop, analyzes and manages Manufacturing projects. • Provide engineering support to production to achieve QCD target • Continuous improvement ...

Calsonic kansei (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 ส.ค. 59
5 . QA Inspector
Inspector in imcomming , process & Outgoing/Final inspector,

Calsonic kansei (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A
17 ส.ค. 59
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ