เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ER Staff
• Plan and organize activities to increase engagement level across the organization. • Initiate and able to drive internal engagement projects or activities to create understanding and partnership ac...

Calsonic kansei (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
26 พ.ค. 59
2 . Part control Staff
•Contact to local suppliers in purchasing of materials by create PR and issue PO to suppliers as per overseas customer’s order. •Coordinate with Logistics staff for delivery confirmation, delivery st...

Calsonic kansei (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
26 พ.ค. 59
3 . Production Control Manager
•Managing to all functions of Production Control, Material Control, Finished goods and Shipping. •Creating and issuing the Cost reduction plan cover to evaluate and follow up process including to arr...

Calsonic kansei (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
26 พ.ค. 59
4 . R&D Engineer Staff
• Perform of Product development plan to success by Q:C:D • Perform and follow up VA/VE activity to achieve target. • Perform Qualilty Improvment activity to fix the issues. • Design administration...

Calsonic kansei (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
25 พ.ค. 59
5 . Process Engineer / IE Engineer
• Ensure reliable and safe manufacturing process. • Develop, analyzes and manages Manufacturing projects. • Provide engineering support to production to achieve QCD target • Continuous improvement ...

Calsonic kansei (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 พ.ค. 59
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ