เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Technical Staff
ซ่อมบำรุงเครื่องจักร

Calsonic kansei (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 มี.ค. 58
2 . IT (Web Developer หรือ Web Admin)
ความรับผิดชอบ คือ พัฒนา ดูแล เว็บไซต์ของบริษัทฯ ตำแหน่งนี้ เป็นตำแหน่ง Outsource กรุณาส่ง Resume เป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้นค่ะ ขอบคุณค่ะ

Calsonic kansei (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
26 มี.ค. 58
3 . Accounting Staff (AR)
All AR Account

Calsonic kansei (Thailand) Co., Ltd.
26 มี.ค. 58
4 . Production Control Staff
Responsible of Production Control Staff position - Knowledge of Master Schedule, MRP or Other Planning System , Inventory control or warehouse management

Calsonic kansei (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
3 อัตรา
26 มี.ค. 58

Calsonic kansei (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
8 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
26 มี.ค. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ