เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Technical Staff
ซ่อมบำรุงเครื่องจักร

Calsonic kansei (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
4 พ.ค. 58
2 . Accounting Staff (AR)
All AR Account

Calsonic kansei (Thailand) Co., Ltd.
4 พ.ค. 58

Calsonic kansei (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
8 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
4 พ.ค. 58
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ