เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Document Control (ISO/TS16949)
1. Document control center 2. Conduct ISO/TS16949 system audit 3. Internal audit process 4. ISO/TS16949 system training center 5. IQA Management 6. All process of ISO/TS16949 system

Calsonic kansei (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
25 พ.ย. 58
2 . Technical Staff
ซ่อมบำรุงเครื่องจักร

Calsonic kansei (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 พ.ย. 58
3 . Purchasing Staff
- Reviews order/ material requisition orders for manufacturing from the Planning Function, in order to verify accuracy, terminology and specifications. - Prepares material purchase orders and sets co...

Calsonic kansei (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
25 พ.ย. 58
4 . Production Control Staff
Responsible of Production Control Staff position - Knowledge of Master Schedule, MRP or Other Planning System , Inventory control or warehouse management

Calsonic kansei (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
25 พ.ย. 58
5 . Warehouse Assistant Manager
Warehouse management, Delivery control, Stock Control, Warehouse Improvement

Calsonic kansei (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
25 พ.ย. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ