เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Leader QC & QA
1.ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ,สินค้าในสายการผลิต ,สินค้าสำเร็จรูป 2.จัดทำเอสาร Inspection Data และอื่น ๆ 3.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

FongKai Electronics Technology (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 57
2 . ผู้ช่วย Sale
-สื่อสารและแปลเอกสารภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่นได้ -ทำงานด้านเอกสารได้ดี -ติดต่อประสานงานกับลูกค้า -รับผิดชอบหน้าที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

FongKai Electronics Technology (Thailand) Co., Ltd.
2 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 57
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ