เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Leader W/H
ควบคุมสินค้าในStock

FongKai Electronics Technology (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A
30 มิ.ย. 58
2 . Sale ภาษาญี่ปุ่น / ล่ามภาษาจีน
พนักงานขาย สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่นได้

FongKai Electronics Technology (Thailand) Co., Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A
30 มิ.ย. 58
3 . Sale Executive
-ประสานงานลูกค้าเก่า -หาลูกค้าใหม่เข้าบริษัท

FongKai Electronics Technology (Thailand) Co., Ltd.
4-5 ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A
30 มิ.ย. 58
4 . Maintenance
ซ่อมบำรุงเครื่องจักร

FongKai Electronics Technology (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A
30 มิ.ย. 58
5 . QA / QE /SQE
มีความรู้และแก้ปัญหาระบบคุณภาพ

FongKai Electronics Technology (Thailand) Co., Ltd.
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A
30 มิ.ย. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ