เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Maintenance
ซ่อมบำรุงเครื่องจักร

FongKai Electronics Technology (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A
21 พ.ค. 58
2 . Sale Executive
1. ประสานงานลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่เข้าบริษัท

FongKai Electronics Technology (Thailand) Co., Ltd.
4-5 ตำแหน่ง
เงินเดือน ืN/A
21 พ.ค. 58

FongKai Electronics Technology (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A
21 พ.ค. 58
4 . ล่ามภาษาจีน
1.แปลภาษา

FongKai Electronics Technology (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A
21 พ.ค. 58
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ