เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ Import-Export)ด่วนมาก !!
1.มีประสบการณ์งานด้านนำเข้า และส่งออก 2.ตรวจสสอบ Invoice , Packing List ก่อนส่งลูกค้า 3.เตรียมข้อมูลส่งออก -นำเข้า 4.ประสานงานกับ Shipping

FongKai Electronics Technology (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.พ. 58
2 . QA/QC Leader ด่วนมาก !!
1.ควบคุมงานด้านคุณภาพตามนโยบายของบริษัท 2.รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าและทำรายงานการแก้ไข 3.จัดทำ/รวบรวมเอกสารรายงานของแผนกทั้งหมด 4.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

FongKai Electronics Technology (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.พ. 58
3 . ผู้ช่วย SALE (ภาษาญี่ปุ่น) ด่วนมาก !!
1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า 2.ติดต่อประสานงานภายในบริษัทกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 3.จัดทำเอกสารและรายงานต่าง ๆ

FongKai Electronics Technology (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.พ. 58
4 . ผู้ช่วย Sale ด่วน มาก !!!
1.ประสานงานกับลูกค้า 2.ออก Invoice 3.อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

FongKai Electronics Technology (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.พ. 58
5 . Supervisor ฝ่ายบุคคลและธุรการ ด่วนมาก !!
บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล ค่าจ้าง สวัสดิการ และ งานด้านธุรการทั้งหมด รายละเอียดดังนี้ 1. บริหารงานด้านการสรรหาและการว่าจ้างบุคคลากร 2. การจัดการด้านการฝึกอบรมทั้งหมด :จัดทำแผน,ประเมินพนักงาน,สรุปผ...

FongKai Electronics Technology (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.พ. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ