เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยBOI
1. รับผิดชอบดูแล งานนำเข้าและส่งออก 2.ตัดสต๊อคBOI 3.ประสานงานBOI 4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

FongKai Electronics Technology (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วนมาก !!
1. บันทึกบัญชี รับ-จ่าย 2. จัดทำใบวางบิล/เก็บเช็ค/จ่าย/ธนาคาร 3. ภาษีซื้อ-ขาย 4. สรุปรายละเอียดลูกหนี้/เจ้าหนี้ คงค้าง 5. รับผิดชอบงานตามคำสั่งหัวหน้า

FongKai Electronics Technology (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 58
3 . Document QA
1.ควบคุมงานด้านคุณภาพตามนโยบายของบริษัท 2.รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าและทำรายงานการแก้ไข 3.จัดทำ/รวบรวมเอกสารรายงานของแผนกทั้งหมด 4.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

FongKai Electronics Technology (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
24 มี.ค. 58
4 . ล่าม ภาษาจีน
1. เพศ ช/ญ อายุ 25 ปี ขึ้นไป 2. มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาจีน เป็นอย่างดี 3. วุฒิการศึกษา ปวส.- ป.ตรี 4. สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมาย

FongKai Electronics Technology (Thailand) Co., Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
24 มี.ค. 58
5 . Engineer ด่วนมาก !!
1.รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบกระบวนการ 2.การจัดทำเอกสารที่เป็นมาตรฐาน 3.ตรวจประเมินย้อนกลับการปฏิบัติงาน 4.อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

FongKai Electronics Technology (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ