เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. จัดทำเอกสารการวางบิลและจัดเก็บเอกสารทั้งหมด 2. กระทบยอด Statement , ผ่านรายการเช็ครับ-เช็คจ่าย 3. จัดทำรายงานทางด้านลูกหนี้ เช่น ลูกหนี้คงเหลือ เช็ครับ-เช็คจ่ายคงเหลือ สรุปรายงานประจำเดือน พร้อมก...

FongKai Electronics Technology (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 58
2 . ฝ่ายบุคคล & ธุรการ ด่วนมาก !!
1.สรรหาว่าจ้างบุคลากร 2.ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 3.ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ 4.เช็คเวลาทำงานของพนักงาน 5.ดูแลควบคุมการทำงานของแม่บ้าน / รปภ./คนขับรถ 6.จัดทำเอกสารเบิก-จ่าย ค่าใช้จ่ายในบริษัทฯ ...

FongKai Electronics Technology (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 58
3 . ช่างซ่อมบำรุง
- ดูแลและตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร - เช็คระบบไฟฟ้าของโรงงาน /ตู้คอนโทรลไฟ - ดูแลความเรียบร้อยของอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในโรงงาน

FongKai Electronics Technology (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 58
4 . ผู้ช่วย SALE (ภาษาญี่ปุ่น) ด่วนมาก !!
1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า 2.ติดต่อประสานงานภายในบริษัทกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 3.จัดทำเอกสารและรายงานต่าง ๆ

FongKai Electronics Technology (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 58
5 . ล่ามภาษาจีน ด่วนมาก !!
-สื่อสาร/แปลเอกสารภาษาจีน -ทำงานด้านเอกสารได้ดี -ติดต่อประสานงานภายในบริษัท -รับผิดชอบหน้าที่ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

FongKai Electronics Technology (Thailand) Co., Ltd.
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ