เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ออกบูทการขาย-การตลาด
มีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะการทำงานให้มีความเชี่ยวชาญ คล่องแคล่ว ทางด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย ปรับเปลี่ยนทัศนคติเพื่อการทำงานที่ถูกต้องและตรงตามเป้าหมาย เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในกา...

Image Professional Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป มีคอมมิชชั่น + โบนัส
2 มิ.ย. 58
2 . ผู้จัดการสาขาฝึกหัด (ฝ่ายขายและการตลาด)
บริษัทจะมีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย เพื่อเพิ่มมีศักยภาพให้สามารถทำงานได้กับทุกแคมเปญ และทุกโปรเจค โดยการฝึกสอนของบริษัท จะแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลักๆ 1.พื้น...

Image Professional Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน 18,000-30,000 + โอกาสเรียนรู้งานต่างประเทศ (ตามประสบการณ์และความสามารถ)
2 มิ.ย. 58
3 . Project Management Trainee (ผู้จัดการฝึกหัดฝ่ายการตลาดและการขาย) - สาขากรุงเทพฯ
บริษัทจะมีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย เพื่อเพิ่มมีศักยภาพให้สามารถทำงานได้กับทุกแคมเปญ และทุกโปรเจค โดยการฝึกสอนของบริษัท จะแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลักๆ 1.พื้น...

Image Professional Limited
เงินเดือน 18,000-30,000 + High Commision + การเรียนรู้งานที่สาขาต่างประเทศ
2 มิ.ย. 58
4 . Sales and Marketing (เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย) - สาขากรุงเทพฯ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคนจะมีโอกาสในการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน คือ ทักษะการตลาดและการขายตามลักษณะงานดังนี้ - เพิ่มทักษะในการเจรจา ติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงการนำเส...

Image Professional Limited
เงินเดือน 18,000 - 25,000 + Commission(High)+โอกาสศึกษาดูงานต่างประเทศ
2 มิ.ย. 58
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ