เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการสาขาฝึกหัด (ฝ่ายขายและการตลาด)
บริษัทจะมีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย เพื่อเพิ่มมีศักยภาพให้สามารถทำงานได้กับทุกแคมเปญ และทุกโปรเจค โดยการฝึกสอนของบริษัท จะแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลักๆ 1.พื้น...

Image Professional Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000-25,000 + โอกาสเรียนรู้งานต่างประเทศ (ตามประสบการณ์และความสามารถ)
1 ก.ค. 58
2 . Management Trainee (ผู้จัดการฝึกหัดฝ่ายการตลาดและการขาย) - สาขากรุงเทพฯ
ลักษณะงานตำแหน่ง Management Trainee (ผู้จัดการฝึกหัด) คือ ประชาสัมพันธ์สินค้าหรือโปรเจคที่ได้รับหมอบหมาย ประจำbooth และ event indoor & outdoor เป็นงานนอกออฟฟิต 70% และอีก 30% คือการเรียนรู้อีก 2 เรื่อ...

Image Professional Limited
เงินเดือน 18,000-30,000 (+ High Commision + การเรียนรู้งานที่สาขาต่างประเทศ)
1 ก.ค. 58
3 . Sale Representative (ตัวแทนประชาสัมพันธ์ประจำบูท)
ลักษณะงานตำแหน่ง Sale Representative คือ ประชาสัมพันธ์สินค้าหรือโปรเจคที่ได้รับหมอบหมาย ประจำbooth และ event indoor & outdoor เป็นงานออกนอกออฟฟิต 70% และอีก 30% คือการ meeting และ training skill Im...

Image Professional Limited
เงินเดือน 18,000 - 25,000 + Commission(High) +โอกาสศึกษาดูงานต่างประเทศ
1 ก.ค. 58
4 . เจ้าหน้าที่ออกบูทการขาย-การตลาด
มีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะการทำงานให้มีความเชี่ยวชาญ คล่องแคล่ว ทางด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย ปรับเปลี่ยนทัศนคติเพื่อการทำงานที่ถูกต้องและตรงตามเป้าหมาย เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในกา...

Image Professional Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป มีคอมมิชชั่น + โบนัส
1 ก.ค. 58
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ