เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Administration & Recruitment Executive
- ดูแลด้านการรับสมัครพนักงาน การสัมภาษณ์งาน จัดหาพนักงานเข้าบริษัทตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด - พนักงานต้อนรับและเลขานุการทั่วไป - ประสานงานทั่วไประหว่างสาขาในประเทศและต่างประเทศ - งานเอกสาร รีพอตท์่ต่า...

Image Professional Limited
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท เริ่มต้น 15,000 บาท
26 ก.ค. 57
2 . เจ้าหน้าที่การขายและส่งเสริมการตลาด (ชลบุรี-บางแสน-ศรีราชา)
- รับผิดชอบงานด้านการตลาดและส่งเสริมการขายให้กับลูกค้าผู้ว่าจ้าง เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้เเก่ลูกค้า ดูแลโปรเจคที่ได้รับมอบหมาย - ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของผู้ว่าจ้างให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย - ออกบูท...

Image Professional Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป มีคอมมิชชั่น + โบนัส
26 ก.ค. 57
3 . ผู้จัดการสาขาฝึกหัด สาขาชลบุรี
บริษัทจะมีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย เพื่อเพิ่มมีศักยภาพให้สามารถทำงานได้กับทุกแคมเปญ และทุกโปรเจค โดยการฝึกสอนของบริษัท จะแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลักๆ 1.พื้น...

Image Professional Limited
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000-25,000 (ตามประสบการณ์และความสามารถ)
26 ก.ค. 57
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ