เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล
1.ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยครอบคลุมมาตรฐาน ISO 9001:2008 และทางด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 2.ควบคุม , ดูแลพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล และงานด้านแรงงานสัมพันธ์ของบริษัทฯ ...

บริษัท บางกอก ไอ-โทอะ จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 เม.ย. 57
2 . เจ้าหน้าที่เคมี (งานชุบโครเมี่ยม)
- ปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์เคมีทางด้านงานชุบโครเมี่ยม - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท บางกอก ไอ-โทอะ จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 เม.ย. 57
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ