เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท บางกอก ไอ-โทอะ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 มิ.ย. 59
2 . Sale
- ดูแลรับผิดชอบงานขาย - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการรับออร์เดอร์ และรับข้อร้องเรียนต่างๆ ของลูกค้า - ประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ

บริษัท บางกอก ไอ-โทอะ จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 มิ.ย. 59
3 . พนักงานขับรถผู้บริหารญี่่ปุ่นรับสมัครด่วน !
1. รับ - ส่ง ผู้บริหารจากที่พักไปบริษัท (สุขุมวิทไป-กลับ นิคมสมุทรสาคร) 2. ดูแลรักษาทำความสะอาดรถยนต์ 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บางกอก ไอ-โทอะ จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 มิ.ย. 59
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ