เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล
1.ควบคุม ปฏิบัติงาน เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยครอบคลุมมาตรฐาน ISO 9001:2008 และทางด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 2.ควบคุม , ดูแลพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล และงานด้านแรงงานสัมพันธ์ของบริ...

บริษัท บางกอก ไอ-โทอะ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
21 ต.ค. 57
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ