เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น
1. แปลเอกสารการประชุมผู้บริหาร 2. เป็นสื่อกลางในการสนทนาระหว่างผู้บริหารกับพนักงานบริษัท 3. รับผิดชอบงานด้านการแปลเอกสารต่างๆ ในบริษัท 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บางกอก ไอ-โทอะ จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 เม.ย. 58
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ