เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (staff R&D)
1. มีความในการใช้โปรแกรม AutoCad(2D และ 3D)ได้เป็นอย่างดี 2. รับคำสั่งผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติงานตามที่กำหนด 3. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของงานที่ได้รับมอบหมาย 4. ปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบของบริ...

บริษัท บางกอก ไอ-โทอะ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000
26 ก.ค. 57
2 . ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล
1.ควบคุม ปฏิบัติงาน เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยครอบคลุมมาตรฐาน ISO 9001:2008 และทางด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 2.ควบคุม , ดูแลพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล และงานด้านแรงงานสัมพันธ์ของบริ...

บริษัท บางกอก ไอ-โทอะ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
26 ก.ค. 57
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ