เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรเคมี
- ดูแลผลิตภัณฑ์เคมีทั้งกระบวนการที่เกี่ยวข้อง - เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่างของเคมีในกระบวนการผลิต - ดูแล และให้คำปรึกษา ในกรณีที่เคมีเกิดปัญหาในกระบวนการผลิต - ให้คำแนะนำ การใช้เคมีให้...

บริษัท บางกอก ไอ-โทอะ จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.พ. 60
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ