เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท บางกอก ไอ-โทอะ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
31 พ.ค. 59
2 . วิศวกรเคมี
- ดูแลผลิตภัณฑ์เคมีทั้งกระบวนการที่เกี่ยวข้อง - เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่างของเคมีในกระบวนการผลิต - ดูแล และให้คำปรึกษา ในกรณีที่เคมีเกิดปัญหาในกระบวนการผลิต - ให้คำแนะนำ การใช้เคมีให้...

บริษัท บางกอก ไอ-โทอะ จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 พ.ค. 59
3 . Sale
- ดูแลรับผิดชอบงานขาย - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการรับออร์เดอร์ และรับข้อร้องเรียนต่างๆ ของลูกค้า - ประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ

บริษัท บางกอก ไอ-โทอะ จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
31 พ.ค. 59
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ