เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
1. นำเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้า 2. รับ/ติดตาม ORDER จากลูกค้า 3. ติดตามดำเนินการผลิตจนถึงขั้นตอนการจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้า 4. รวบรวมเอกสารการชำระเงินส่งให้กับแผนกบัญชีบริษัทฯ 5. รับผิดชอบดำเนินการ...

บริษัท บางกอก ไอ-โทอะ จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
12 ธ.ค. 57
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ