เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่เคมี (งานชุบโครเมี่ยม)
- ปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์เคมีทางด้านงานชุบโครเมี่ยม - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท บางกอก ไอ-โทอะ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
26 ก.พ. 58
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ