เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น ด่วนมาก !!
สื่อสาร/แปลเอกสารไทย-ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น-ไทย จากหน้างาน, ในไลน์การผลิต, แปลการประชุม ติดต่อประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บางกอก ไอ-โทอะ จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 58
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ