เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานคำนวณราคา
คำนวณราคาสิ่งพิมพ์เพื่อให้ฝ่ายขายเสนอราคาให้ลูกค้า

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 60
2 . ผู้จัดการส่วนขายบรรจุภัณฑ์
วางแผนการตลาดและการขายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) ค้นหากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กำหนดราคาขายสินค้า ติดตามเป้าหมายการขายสินค้า

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
16 ม.ค. 60
3 . Product Manager (เจ้าหน้าที่การตลาด)
ดุแลเรื่องการตลาด จัดทำโปรโมชั่นของสินค้าใหม่ๆ จัดทำรายงานและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทกับคู่แข่ง สรุปยอดขายที่ผ่านมาพร้อมกับประเมินแนวโน้มของยอดขายในปีหน้าและโอกาสการหาลูกค้าใหม่ ทำงานจันทร์-ศุ...

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
16 ม.ค. 60
4 . นักศึกษาทุนระบบทวิภาคี รุ่นที่ 6รับสมัครด่วน !
หน้าที่และรายละเอียดของงาน : เรียนพร้อมทำงานไปด้วย(เรียนฟรีตลอดหลักสูตร) ผลประโยชน์ที่ผู้สมัครจะได้รับ 1.ทุนการศึกษาเรียนฟรีตลอดหลักสูตร 2.ได้รับวุฒิ ปวส. เมื่อสำเร็จการศึกษา พร้อมทั้งพิจารณาจากผ...

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
30 ทุน
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ม.ค. 60
5 . เจ้าหน้าที่สรรหา
1.สรรหาว่าจ้างพนักงานรายวันให้ได้ครบตามจำนวนทันต่อเวลาและตรงตามที่ต้องการ รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ 2.ดูแลนักเรียนทุนของบริษัท 3.ดำเนินการตามระบบมาตรฐานสากล ตามที่โรงงานกำหนดไว้...

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ