เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ไฟฟ้าและอิเลคโทรนิค
1.มีความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้า 2.สามารถซ่อมบำรุงเครื่องจักร หรือระบบControlไฟฟ้า และแผงวงจรอิเลคโทรนิค ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
2 ต.ค. 58
2 . Graphics Designer
1.ออกแบบสิ่งพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ชนิดพิเศษ 2.จัดทำหนังสือ วารสาร แพ็คเก็จ และออกแบบDesig

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
2 ต.ค. 58
3 . ประกันคุณภาพด่วน!!
มีความรู้ทางด้านงาน Offset ตรวจสอบงานหลังการพิมพ์ จนเป็นสินค้าสำเร็จรูป โอนเข้าคลังสินค้า ส่งลูกค้าและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
หลายอัตรา
2 ต.ค. 58
4 . หัวหน้าส่วนบัญชี-บริษัทย่อยด่วน!!!!
-จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องทางบัญชีและการเงินเพื่อการรับเงินและจ่ายเงิน รวมทั้งการบันทึกรายการทางบัญชีในระบบบัญชี -ควบคุม ติดตาม ประสานงานภายในทีมเพื่อให้ออกใบแจ้งงบบัญชีได้ถูกต้องและเป็นไปตามกำหนดเวลา...

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
หลายอัตรา
2 ต.ค. 58
5 . โปรแกรมเมอร์ / Web Programmer / System Analystด่วนมาก!!
Programmer / Web Programmer - พัฒนาโปรแกรม หรือเว็บไซต์ เพื่อสนับสนุนงานส่วนต่างๆขององค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย System Analyst - เก็บ Requirement วิเคราะห์ และออกแบบระบบฐานข้อมูล - ทดสอบระบบ และจั...

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
หลายอัตรา
2 ต.ค. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ