เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักลงทุนสัมพันธ์ (IR)
ให้ข้อมูลบริษัทฯกับนักลงทุนผู้ถือหุ้น ติดต่อประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน-คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จัดทำเอกสารเผยแพร่นักลงทุน

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
หลายอัตรา
29 เม.ย. 59
2 . นักศึกษาทุนระบบทวิภาคี รุ่นที่ 5รับสมัครด่วน !
หน้าที่และรายละเอียดของงาน : เรียนพร้อมทำงานไปด้วย(เรียนฟรีตลอดหลักสูตร) ผลประโยชน์ที่ผู้สมัครจะได้รับ 1.ทุนการศึกษาเรียนฟรีตลอดหลักสูตร 2.ได้รับวุฒิ ปวส. เมื่อสำเร็จการศึกษา พร้อมทั้งพิจารณาจากผ...

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
29 เม.ย. 59
3 . หัวหน้าคลังสินค้า
ดูแลรับผิดชอบงานด้านคล้งสินค้าทั้งหมด ดูแลการทำงานของพนง.คลังสินค้า

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
3 อัตรา
29 เม.ย. 59
4 . ประกันคุณภาพQA
1.ใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ 2.มีประสบการณ์ได้งานQA,QCมาก่อน

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 เม.ย. 59
5 . Sr.Programmer/Programmer/Front-end,Back-end Developer/Mobile App /System Analystรับสมัครด่วน !
Front-end Developer หน้าที่ : พัฒนาโปรแกรม หรือเว็บไซต์ เพื่อสนับสนุนงานส่วนต่างๆขององค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ - HTML5, UX, Webdeveloper Tool, Responsive Web Design, Cross-Browser, Font Em...

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
หลายอัตรา
29 เม.ย. 59
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ