เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
2 อัตรา
25 พ.ค. 59
2 . นักศึกษาทุนระบบทวิภาคี รุ่นที่ 5รับสมัครด่วน !
หน้าที่และรายละเอียดของงาน : เรียนพร้อมทำงานไปด้วย(เรียนฟรีตลอดหลักสูตร) ผลประโยชน์ที่ผู้สมัครจะได้รับ 1.ทุนการศึกษาเรียนฟรีตลอดหลักสูตร 2.ได้รับวุฒิ ปวส. เมื่อสำเร็จการศึกษา พร้อมทั้งพิจารณาจากผ...

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 พ.ค. 59
3 . ธุรการซ่อมบำรุง (ด่วน)
1.ดูแลรับผิดชอบเอกสารของฝ่ายซ่อมบำรุง 2.ทำบัญชีสต็อกเครื่องมือช่าง 3.จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับใบแจ้งซ่อม 4.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย หมายเหตุ : สัมภาษณ์แล้ว...

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
4 . พนักงานซ่อมบำรุง
ดูแลระบบControl ไฟฟ้า เครื่องจักร

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
5 อัตรา
25 พ.ค. 59
5 . Sr.Programmer/Programmer/Front-end,Back-end Developer/Mobile App /System Analystรับสมัครด่วน !
Front-end Developer หน้าที่ : พัฒนาโปรแกรม หรือเว็บไซต์ เพื่อสนับสนุนงานส่วนต่างๆขององค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ - HTML5, UX, Webdeveloper Tool, Responsive Web Design, Cross-Browser, Font Em...

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
หลายอัตรา
25 พ.ค. 59
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ