เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ไฟฟ้าและอิเลคโทรนิค
1.มีความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้า 2.สามารถซ่อมบำรุงเครื่องจักร หรือระบบControlไฟฟ้า และแผงวงจรอิเลคโทรนิค ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
5 ก.ย. 58
2 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนขายต่างประเทศ
สนับสนุนงานขายต่างประเทศ ดูแลรับผิดชอบเอกสาร ,วิเคราะห์งานพิมพ์

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
หลายอัตรา
5 ก.ย. 58
3 . Graphics Designer
1.ออกแบบสิ่งพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ชนิดพิเศษ 2.จัดทำหนังสือ วารสาร แพ็คเก็จ และออกแบบDesig

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
5 ก.ย. 58
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
- ดูแลลูกค้ารายเก่า - หาลูกค้ารายใหม่ - สรุปยอดขายประจำเดือน

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
5 ก.ย. 58
5 . โปรแกรมเมอร์ / Web Programmer / System Analystด่วนมาก!!
Programmer / Web Programmer - พัฒนาโปรแกรม หรือเว็บไซต์ เพื่อสนับสนุนงานส่วนต่างๆขององค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย System Analyst - เก็บ Requirement วิเคราะห์ และออกแบบระบบฐานข้อมูล - ทดสอบระบบ และจั...

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
หลายอัตรา
5 ก.ย. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ