เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน และระบบ ISO

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 มิ.ย. 59
2 . นักลงทุนสัมพันธ์ (IR)
1.สื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ ผู้สื่อข่าว หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจในหลักทรัพย์ของบริษัท 2.รับผิดชอบด้านการสร้าง การกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามกฎของ สำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลั...

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
28 มิ.ย. 59
3 . ช่างอิเล็คทรอนิกส์หรือไฟฟ้าโรงงาน / ช่างเครื่องกล รับสมัครด่วน !
- ซ่อมไฟฟ้าในโรงงานและเครื่องจักรต่างๆ - Preventive Maintenance ,-Corrective Maintenance ,-Breakdown Maintenance ,-Production Support - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 มิ.ย. 59
4 . ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
1.จัดการงานด้านเอกสารประชุม 2.ประสานงาน นัดหมายบุคคลภายใน และภายนอกองค์กรให้กับผู้บริหาร 3.ติดตามงานและช่วยงานเลขานุการกรรมการผู้จัดการ 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ทำงาน จันทร์-ศุกร์ และเสาร์สุด...

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
28 มิ.ย. 59
5 . เจ้าหน้าที่สรรหา
1.สรรหาว่าจ้างพนักงานรายวันให้ได้ครบตามจำนวนทันต่อเวลาและตรงตามที่ต้องการ รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ 2.ดูแลนักเรียนทุนของบริษัท 3.ดำเนินการตามระบบมาตรฐานสากล ตามที่โรงงานกำหนดไว้...

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 มิ.ย. 59
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ