เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประสานงานและทดสอบ
- ตรวจสอบข้อมูล เงื่อนไขงานพิมพ์ให้มีความถูกต้องตาม Requirement ของลูกค้า - ทดสอบจัดทำตัวอย่างงานพิมพ์ความรับผิดชอบ - รับ requirement หรือปัญหาจากลูกค้า และประสานงานกับแผนกภายในเพือดำเนินการ - งา...

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
2 อัตรา
7 ก.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่ขายและการตลาด
1.ประสานงานฝ่ายขาย 2.ดูแลเอกสารฝ่ายขาย 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
7 ก.ค. 58
3 . Graphics Designer
สามารถใช้โปรแกรม Printing ได้เป็นอย่างดี (Illustrator,Potoshop ,Indesing สามารถใช้โปรแกรม Web Design ได้เป็นอย่างดี

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
7 ก.ค. 58
4 . พนักงานขาย ด่วน!
ดูแลลูกค้ารายเก่า หาลูกค้ารายใหม่

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
7 ก.ค. 58
5 . โปรแกรมเมอร์ / Web Programmer / System Analystด่วนมาก!!
Programmer / Web Programmer - พัฒนาโปรแกรม หรือเว็บไซต์ เพื่อสนับสนุนงานส่วนต่างๆขององค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย System Analyst - เก็บ Requirement วิเคราะห์ และออกแบบระบบฐานข้อมูล - ทดสอบระบบ และจั...

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
3 อัตรา
7 ก.ค. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ