เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ชายด่วนมาก!!
1.หาซัพพลายเออร์รายใหม่ๆ ต่อรองราคา 2.ดูแลรับผิดชอบเอกสารของแผนก 3.จัดซื้อทางด้านงานซ่อมบำรุง อะไหล่ 4.มีความรู้ด้านงานช่างไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถ
25 พ.ย. 58
2 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายต่างประเทศ
- ติดต่อประสานงานต่างประเทศ - ดูแลรับผิดขอบยอดขายต่างประเทศ - ทำงานจันทร์ - ศุกร์

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง
25 พ.ย. 58
3 . เจ้าหน้าที่ดูแลงานระบบไฟฟ้าอาคารโรงงาน
ดูแลและตรวจสอบซ่อมบำรุงเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าของโรงงานและสำนักงาน

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ย. 58
4 . เจ้าหน้าที่การเงิน
• สามารถติดต่อประสานงาน ติดตามทวงหนี้ วางบิล รับเช็ค การเงินด้านรายรับบริษัทฯ • มีความรู้และทักษะในการบริหารระบบบัญชี • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office • มีประสบการณ์ ในด้านการบัญชีจะพิ...

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ย. 58
5 . โปรแกรมเมอร์ / Web Programmer / System Analystด่วนมาก!!
Programmer / Web Programmer - พัฒนาโปรแกรม หรือเว็บไซต์ เพื่อสนับสนุนงานส่วนต่างๆขององค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย System Analyst - เก็บ Requirement วิเคราะห์ และออกแบบระบบฐานข้อมูล - ทดสอบระบบ และจั...

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
หลายอัตรา
25 พ.ย. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ