เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการซ่อมบำรุง (ด่วน)
1.ดูแลรับผิดชอบเอกสารของฝ่ายซ่อมบำรุง 2.ทำบัญชีสต๊อกเครื่องมือช่าง 3.จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับใบแจ้งซ่อม 4.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย หมายเหตุ : สัมภาษณ์แล้ว...

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 57
2 . ช่างอิเล็คทรอนิกส์หรือไฟฟ้า (ด่วนมาก)
ช่างอิเล็คทรอนิกส์หรือไฟฟ้าคอลโทรล (PLC) เคยซ่อมบำรุงเครื่องจักรในสายการผลิต เคยผ่านงาน PM หรือเคยขซ่อมปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่าองจักร

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 57
3 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายต่างประเทศ
ติดต่อประสานงานต่างประเทศ ดูแลรับผิดขอบยอดขายต่างประเทศ

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง
22 ต.ค. 57
4 . จป.วิชาชีพ ด่วนมาก !
รับผิดชอบงานจป.ทั้งหมด

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
22 ต.ค. 57
5 . โปรแกรมเมอร์ ด่วนมาก!
- สามารถเขียนโปรแกรม ASP.NET,C# VB.NET หรือ C++,Java, Javascript หมายเหตุ : สัมภาษณ์แล้วทราบผลเลย ทำงานจันทร์-ศุกร์

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
22 ต.ค. 57
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ