เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ขายและการตลาด
1.ประสานงานฝ่ายขาย 2.ดูแลเอกสารฝ่ายขาย 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
28 พ.ค. 58
2 . ช่างอิเล็คทรอนิกส์หรือไฟฟ้า (ด่วนมาก)
ช่างอิเล็คทรอนิกส์หรือไฟฟ้าคอลโทรล (PLC) เคยซ่อมบำรุงเครื่องจักรในสายการผลิต เคยผ่านงาน PM หรือเคยขซ่อมปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่าองจักร

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 พ.ค. 58
3 . Graphics Designer
สามารถใช้โปรแกรม Printing ได้เป็นอย่างดี (Illustrator,Potoshop ,Indesing สามารถใช้โปรแกรม Web Design ได้เป็นอย่างดี

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
28 พ.ค. 58
4 . เจ้าหน้าที่การเงิน (ด่วนมาก)
1.รับผิดชอบการเงินจ่าย 2.ติดต่อนักลุงทุน-นักวิเคราะห์ ตลาดหลักทรัพย์ หมายเหตุ : ทำงานจันทร์-ศุกร์

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
28 พ.ค. 58
5 . โปรแกรมเมอร์ ด่วนมาก!
- สามารถเขียนโปรแกรม ASP.NET,C# VB.NET หรือ C++,Java, Javascript หมายเหตุ : สัมภาษณ์แล้วทราบผลเลย ทำงานจันทร์-ศุกร์

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
28 พ.ค. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ