เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายต่างประเทศ
ติดต่อประสานงานต่างประเทศ ดูแลรับผิดขอบยอดขายต่างประเทศ

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง
30 ม.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่ดูแลงานระบบไฟฟ้าอาคารโรงงาน
ดูแลและตรวจสอบซ่อมบำรุงเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าของโรงงานและสำนักงาน

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ม.ค. 58
3 . เจ้าที่สรรหา (ด่วน)
1.ดูแลรับผิดชอบการการสรรหาบุคลากรเข้าทำงาน (รายวัน) 2.ดูแลนักเรียนทุนของบริษัท 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอหมาย

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ม.ค. 58
4 . เจ้าหน้าความปลอดภัย (จป.) ด่วนมาก!!
- ดูแลระบบความปลอดภัยทั้งองค์กร ตลอดจนถึงด้านสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
30 ม.ค. 58
5 . โปรแกรมเมอร์ ด่วนมาก!
- สามารถเขียนโปรแกรม ASP.NET,C# VB.NET หรือ C++,Java, Javascript หมายเหตุ : สัมภาษณ์แล้วทราบผลเลย ทำงานจันทร์-ศุกร์

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
30 ม.ค. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ