เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
- รับโทรศัพท์ ,ต่อสายภายนอกไปแผนกต่างๆที่ติดต่อเข้ามา - ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ - ต้อนรับลูกค้าที่มาติดต่อ - ตรวจสอบการจองห้องประชุมจากแผนกต่างๆ เพื่อจัดเตรียมห้อง - ดูแลควบคุมการเบิกจ่าย ,...

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
28 เม.ย. 60
2 . Production officer
1.หาวิธรการที่มีประสิทธิภาพในการใช้ปัจจัยพื้นฐานของผลิต คน,เครื่องจักร,วัตถดิบ ข้อมูลและพลังงานในการสร้างผลิตภัณฑ์ 2.ศึกษาถึงความต้องการของผลิตภัณฑ์โดยใช้หลักการคำรวณทางคณิตศาสตร์ และทำการออกแบบเพื่อ...

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
28 เม.ย. 60
3 . Sale Admin
-Document related tasks as part of accomplishing sales transaction -Issuing quotation to corporate customers when needed -Coordinate with both internal and external department to run a smooth sales ...

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
28 เม.ย. 60
4 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
- รับผิดชอบงานด้านฝึกอบรม และงาน CSR ของบริษัทฯ - ดำเนินการตาม พรบ.พัฒนาฝีมือแรงงาน - ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร - ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ และวันเสาร์สุดท้ายของเด...

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
28 เม.ย. 60
5 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ Label Packagingรับสมัครด่วน !
1. จัดซื้อจัดจ้าง สินค้าและวัตถุดิบสำหรับการผลิตฉลากและบรรจุภัณฑ์ในและต่างประเทศ 2. ประสานงานกับหน่วยงานภายในเพื่อให้วัตถุดิบหรือสินค้าสำเร็จรูปส่งมอบทันตามความต้องการของฝ่ายผลิตและลูกค้า 3. งานอื่น...

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถ
28 เม.ย. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ