เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างอิเล็คทรอนิกส์หรือไฟฟ้า (ด่วนมาก)
ช่างอิเล็คทรอนิกส์หรือไฟฟ้าคอลโทรล (PLC) เคยซ่อมบำรุงเครื่องจักรในสายการผลิต เคยผ่านงาน PM หรือเคยขซ่อมปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่าองจักร

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ย. 57
2 . ผุู้ช่วยหัวหน้าแผนกเครื่องกล
บริหารงานซ่อมบำรุง ,สนับสนุนKPI หน่วยงานให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย คิดค้นกลยุทธเพื่อสนับสนุนนโยบายบริษัทฯร่วมกับหน่วยงานซ่อมบำรุง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
19 ก.ย. 57
3 . เลขานุการผู้บริหาร
ด่วนมาก!!!

1.จัดลำดับความสำคัญของงานให้แก่ผู้บริหาร 2.เป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานด้านธุรการของผู้บริหาร 3.ดูแลเอกสารที่เสนอให้ผู้บริหารเซ็นต์ของแต่ละหน่วยงาน 4.รับเรื่องต่างๆของผู้บริหารที่มีการติดต่อเข้ามา 5.ก...

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
19 ก.ย. 57
4 . เจ้าหน้าที่สรรหา (ด่วน)
1.รับสมัครงานรายวัน รายเดือน 2.สัมภาษณ์งานเบื้่องต้น 3.ออกบู๊ธรับสมัครงานต่างๆ 4.ปฐมนิเทศพนักงานเริ่มงาน 5.จัดทำ KPI หมายเหตุ:ทำงานจันทร์-ศุกร์ สัมภาษณ์แล้วทราบผลเลย

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
19 ก.ย. 57
5 . โปรแกรมเมอร์ ด่วนมาก!
- สามารถเขียนโปรแกรม ASP.NET,C# VB.NET หรือ C++,Java, Javascript หมายเหตุ : สัมภาษณ์แล้วทราบผลเลย ทำงานจันทร์-ศุกร์

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
19 ก.ย. 57
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ