เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักลงทุนสัมพันธ์ (IR)
ให้ข้อมูลบริษัทฯกับนักลงทุนผู้ถือหุ้น ติดต่อประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน-คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จัดทำเอกสารเผยแพร่นักลงทุน

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
หลายอัตรา
5 ก.พ. 59
2 . นักศึกษาทุนระบบทวิภาคี รุ่นที่ 5 ด่วนมีจำนวนจำกัด!!
หน้าที่และรายละเอียดของงาน : เรียนพร้อมทำงานไปด้วย(เรียนฟรีตลอดหลักสูตร) ผลประโยชน์ที่ผู้สมัครจะได้รับ 1.ทุนการศึกษาเรียนฟรีตลอดหลักสูตร 2.ได้รับวุฒิ ปวส. เมื่อสำเร็จการศึกษา พร้อมทั้งพิจารณาจากผ...

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
5 ก.พ. 59
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
- ดูแลลูกค้ารายเก่า หาลูกค้ารายใหม่ - วางแผนเข้าพบลูกค้า นำเสนองาน เสนอราคา ปิดการขาย - สรุปยอดขายประจำเดือน

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
5 ก.พ. 59
4 . Programmer / Front-end Developer / Back-end Developer / Mobile App Developer / System Analyst / Senior Programmerด่วนมาก!!
Front-end Developer หน้าที่ : พัฒนาโปรแกรม หรือเว็บไซต์ เพื่อสนับสนุนงานส่วนต่างๆขององค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ - HTML5, UX, Webdeveloper Tool, Responsive Web Design, Cross-Browser, Font Em...

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
หลายอัตรา
5 ก.พ. 59
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ