เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประสานงานและทดสอบ
- ตรวจสอบข้อมูล เงื่อนไขงานพิมพ์ให้มีความถูกต้องตาม Requirement ของลูกค้า - ทดสอบจัดทำตัวอย่างงานพิมพ์ความรับผิดชอบ - รับ requirement หรือปัญหาจากลูกค้า และประสานงานกับแผนกภายในเพือดำเนินการ - งา...

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
30 ก.ค. 58
2 . พนักงานบัญชี
•สามารถติดต่อประสานงาน ติดตามทวงหนี้ วางบิล รับเช็ค การเงินด้านรายรับบริษัทฯ •มีความรู้และทักษะในการบริหารระบบบัญชี •สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office •มีประสบการณ์ ในด้านการบัญชีจะพิจารณ...

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ค. 58
3 . Graphics Designer
สามารถใช้โปรแกรม Printing ได้เป็นอย่างดี (Illustrator,Potoshop ,Indesing สามารถใช้โปรแกรม Web Design ได้เป็นอย่างดี

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
30 ก.ค. 58
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ด่วน!!
- ดูแลลูกค้ารายเก่า - หาลูกค้ารายใหม่

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
30 ก.ค. 58
5 . โปรแกรมเมอร์ / Web Programmer / System Analystด่วนมาก!!
Programmer / Web Programmer - พัฒนาโปรแกรม หรือเว็บไซต์ เพื่อสนับสนุนงานส่วนต่างๆขององค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย System Analyst - เก็บ Requirement วิเคราะห์ และออกแบบระบบฐานข้อมูล - ทดสอบระบบ และจั...

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
30 ก.ค. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ