เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
25 มี.ค. 60
2 . พนักงานขายบรรจุภัณฑ์
จำหน่ายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน วางแผน/เตรียมข้อมูลเนำเสนอ/เข้าพบลูกค้า/บันทึกการเข้าพบลูกค้า Sales Activity จัดทำใบเสนอราคา และปิดการขาย ประชุม Sales และรายงานยอดขาย ค้นหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มี.ค. 60
3 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
- รับผิดชอบงานด้านฝึกอบรม และงาน CSR ของบริษัทฯ - ดำเนินการตาม พรบ.พัฒนาฝีมือแรงงาน - ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร - ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ และวันเสาร์สุดท้ายของเด...

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
25 มี.ค. 60
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ Label Packagingรับสมัครด่วน !
1. จัดซื้อจัดจ้าง สินค้าและวัตถุดิบสำหรับการผลิตฉลากและบรรจุภัณฑ์ในและต่างประเทศ 2. ประสานงานกับหน่วยงานภายในเพื่อให้วัตถุดิบหรือสินค้าสำเร็จรูปส่งมอบทันตามความต้องการของฝ่ายผลิตและลูกค้า 3. งานอื่น...

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถ
25 มี.ค. 60
5 . เจ้าหน้าที่สรรหา
1.สรรหาว่าจ้างพนักงานรายวันให้ได้ครบตามจำนวนทันต่อเวลาและตรงตามที่ต้องการ รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ 2.ดูแลนักเรียนทุนของบริษัท 3.ดำเนินการตามระบบมาตรฐานสากล ตามที่โรงงานกำหนดไว้...

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มี.ค. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ