เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
ลักษณะงานโดยย่อ -วางแผนกเรียกงานจาก supplier ภายนอกและสั่งซื้อ material ให้สอดคล้องกับงานที่เรียก พร้อมเปิด PR -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และวางแผนการผลิตชิ้นส่วนภายใน -บริหารจัดการสินค้าคงคล...

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 59
2 . วิศวกร
- จัดทำใบเสนอราคา - วิเคราะห์การลงทุน - NEW PROJECT

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 59
3 . Assistant Executive Vice President
• Producing documents, briefing papers, reports and presentations. • Organizing and attending meetings with well-prepared document. • Organizing, maintaining and making project meeting. • Researchi...

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 59

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 ส.ค. 59
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี อาวุโสรับสมัครด่วน !
ดูแลงานบริหารบัญชีและการเงินทั้งระบบ ปิดบัญชีรายเดือน รายปีตามกำหนดระยะเวลา มีความรู้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และบัญชีภาษีอากร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานภายนอก ปฏิบัติ...

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง ระยอง
5 Positions
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 59
6 . General Manager - Accounting & Financialรับสมัครด่วน !
- Managing the Accounting Department and being responsible for all accounting functions. - Ensuring the accuracy and timely submission of reports and the completion of accounting tasks. - Assisting ...

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 59
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ