เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกร
จัดทำใบเสนอราคา วิเราะห์การลงทุน NEW PROJECT

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 59
2 . Sale & customer service
สร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับผิดชอบ รรหาลูกค้าใหม่ให้ได้ตามเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ประสานงานกับลูกค้าเพื่อรับคำสั่งซื้อ

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
1อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
28 เม.ย. 59
3 . Weld engineer 1 อัตรา / Project engineer 2 อัตรา
Job Description: - Prepare 'Value Stream Map' for new program development - Support for cycle time calculation and balancing welding process flow - Control and be responsible for supplier's approv...

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
3 อัตรา
เงินเดือน 27,000
28 เม.ย. 59
4 . ล่าม (ภาษาญี่ปุ่น)รับสมัครด่วน !
1. ถ่ายทอดข้อมูล ความคิดเห็นต่าวๆ ระหว่างชาวญี่ปุ่นและชาวไทย ให้มีความเข้าใจที่ตรงกันในการสื่อสารในเรื่องเดียวกัน 2. ทำการแปลเอกสารทั้งภาษาไทย และภาษาญี่ปุ่น 3. เป็นล่ามแปลในกรณีที่มีลูกค้าชาวญี่ปุ่...

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
28 เม.ย. 59
5 . ผู้จัดการ ฝ่ายต่างประเทศ
ติดตามการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุน ทบทวนปรับปรุงสัญญาการร่วมทุน จัดทำงบประมาณและตรวจสอบติดตามการใช้งานของหน่วยงาน

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 59
6 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
งานบริหารงานบุคคล ประจำพื้นที่ บางนาตราด กม.16 1 อัตรา และประจำพื้นที่ ระยอง 2 อัตรา

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 59
7 . วิศวกร
รับวิศวกรประจำหน่วยงานดังนี้ 1. ประจำโรงงาน (ออกแบบ Catia,UG) 2. การตลาด 3. จัดซื้อ 4. ศูนย์อบรมความปลอดภัย (Safety Engineer)

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
สมุทรปราการ 20 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
28 เม.ย. 59
8 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- บัญชีทั่วไป - บัญชีต้นทุน

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 59
9 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
บริหารงานบัญชีและการเงิน

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 59
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ