เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกร New Model
1. รับผิดชอบงาน New Model รวมถึงข้อกำหนดของลูกค้า 2. แก้ไขปัญหางาน New Model ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 3. ควบคุม KPI ให้บรรลุเป้าหมาย

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
26 ก.ค. 60
2 . วิศวกร Project / Oversea ประจำที่นครนายก
- อ่านแบบ,เขียนแบบ2Dและ3Dได้ - ออกแบบระบบ Automation (วงจรไฟฟ้า+PLC) และออกแบบ Jig & Fixture - คิดค้นระบบการผลิตแบบระบบอัตโนมัติ - สามารถขับรถยนต์ได้

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
24 ก.ค. 60
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- สั่งซื้อของรายเดือน - งานจัดซื้อ - ต่อรองราคา

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
เงินเดือน ตางโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 60
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1. รับวางบิล ทำ Payment จ่าย VENDER 2. ออกเช็ค และจ่ายเช็ค 3. บัญชี

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 ก.ค. 60
5 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 1 อัตรา / เจ้าหน้าที่สรรหา 1 อัตรารับสมัครด่วน !
1 เจ้าหน้าที่สรรหา - สรรหาใบสมัครจากแหล่งข้อมูลต่างๆ - ติดต่อผู้สมัครให้เข้าสู่ขั้นตอนของกระบวนการสัมภาษณ์งาน - ติดต่อแจ้งผลสัมภาษณ์ ,เจรจาเงินเดือน,นัดตรวจร่างกายและนัดเริ่มงาน - ติดตามผลการปฏิ...

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
2 อัตรา )
21 ก.ค. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ