เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.จัดทำข้อมูลเงินเดือนให้กับพนักงาน Payroll 2.ดูแลและจัดทำงานด้านต้นทุนของบริษัท 3.Review & Analysis P&L และจัดทำข้อมูลเสนอต่อผู้บริหาร 4.หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

THAI SUMMIT AUTOMOTIVE Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 พ.ย. 60
2 . วิศวกร (ประจำที่จ.นครนายก)
•วางแผน/ควบคุมงานและขบวนการผลิต , ควบคุมดูแลเครื่องจักร , บุคลากร •ดูแลเครื่องจักร ปรับปรุงระบบ Line ผลิต •ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย •ควบคุมหน้างานให้ได้คุณภาพ ตามร...

THAI SUMMIT AUTOMOTIVE Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
24 พ.ย. 60
3 . วิศวกร Marketing
1.จัดทำข้มูลเพื่อใช้ในการเสนอราคาลูกค้า 2.ประสานงานกับลูกค้าในการเสนอราคา 3.ปฏิบัติงานให้บรรลุตาม KPI ของหน่วยงาน

THAI SUMMIT AUTOMOTIVE Co., Ltd.
24 พ.ย. 60
4 . ช่างเทคนิครับสมัครด่วน !
ช่างเทคนิคงานกระบวนการผลิต - ปรับปรุงและพัฒนาระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด - วางแผนและดำเนินการ PM เครื่องจักร,แม่พิมพ์ และอุปกรณ์อัตโนมัติให้พร้อมสำหรับการผลิต - สร้างระบบการผลิตระบบอัต...

THAI SUMMIT AUTOMOTIVE Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ย. 60
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ