เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

THAI SUMMIT GROUP Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ธ.ค. 57
2 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
งานบริหารงานบุคคล อัตราที่ 1 สมุทรปราการ อัตราที่ 2 ชลบุรี

THAI SUMMIT GROUP Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ธ.ค. 57

THAI SUMMIT GROUP Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ธ.ค. 57

THAI SUMMIT GROUP Co.,Ltd.
สมุทรปราการ 20 อัตรา ระยอง 5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ธ.ค. 57
5 . วิศวกรโยธา
วิศวกรโยธาควบคุมการก่อสร้าง

THAI SUMMIT GROUP Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
16 ธ.ค. 57

THAI SUMMIT GROUP Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ธ.ค. 57
7 . Secretary
ด่วนมาก!!!!

• To handle non-complex mail correspondences, memorandum, reports, incoming calls, presentation, and other supporting documents for a manager • Maintain the general filing system and file all corresp...

THAI SUMMIT GROUP Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ธ.ค. 57
8 . ผู้จัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด่วน!!!!

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ -ผู้จัดการ Infra (มีความรู้ด้าน server, network, desktop) x 1 ตำแหน่ง -ผู้ดูแลงานด้าน server x 1 ตำแหน่ง

THAI SUMMIT GROUP Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ธ.ค. 57
9 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ด่วนมาก!!!!

- งานบัญชีและการเงิน

THAI SUMMIT GROUP Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ธ.ค. 57
10 . วิศวกรจัดซื้อ
งานจัดซื้อตามที่มอบหมาย

THAI SUMMIT GROUP Co.,Ltd.
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ธ.ค. 57
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ