เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกร
การตลาด/จัดซื้อ

THAI SUMMIT GROUP Co.,Ltd.
สมุทรปราการ 20 อัตรา ระยอง 5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 ก.ค. 57
2 . วิศวกรโยธา
วิศวกรโยธาควบคุมการก่อสร้าง

THAI SUMMIT GROUP Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
26 ก.ค. 57

THAI SUMMIT GROUP Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ก.ค. 57
4 . Secretary
ด่วนมาก!!!!

• To handle non-complex mail correspondences, memorandum, reports, incoming calls, presentation, and other supporting documents for a manager • Maintain the general filing system and file all corresp...

THAI SUMMIT GROUP Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 ก.ค. 57
5 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ด่วนมาก!!!!

- งานบัญชีและการเงิน

THAI SUMMIT GROUP Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ก.ค. 57
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ