เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
สั่งซื้อของรายเดือน งานจัดซื้อ ต่อรองราคา

THAI SUMMIT GROUP Co.,Ltd.
เงินเดือน ตางโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 58

THAI SUMMIT GROUP Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 58
3 . Production Manager (Press, Assembly)
• Manage and control production process • Supervise and manage staff and subordinate • Maximize productivity and improve efficiency • Daily calculate and control machine capacity accordance to KANB...

THAI SUMMIT GROUP Co.,Ltd.
2 Positions
26 มิ.ย. 58
4 . Maintenance Manager Leamchabang, Chonburi
• Develop and manage the implementation of maintenance policy. • Developing and implementing maintenance strategy to support the production line to ensure plant equipment is reliable and kept in the...

THAI SUMMIT GROUP Co.,Ltd.
1 Position
26 มิ.ย. 58
5 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
งานบริหารงานบุคคล อัตราที่ 1 สมุทรปราการ อัตราที่ 2 ชลบุรี

THAI SUMMIT GROUP Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 58

THAI SUMMIT GROUP Co.,Ltd.
สมุทรปราการ 20 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 มิ.ย. 58
7 . วิศวกรโยธา
วิศวกรโยธาควบคุมการก่อสร้าง

THAI SUMMIT GROUP Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
26 มิ.ย. 58
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี
ด่วนมาก!!!!

- บัญชีทั่วไป - บัญชีต้นทุน

THAI SUMMIT GROUP Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 58
9 . ผู้จัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด่วน!!!!

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ -ผู้จัดการ Infra (มีความรู้ด้าน server, network, desktop) x 1 ตำแหน่ง -ผู้ดูแลงานด้าน server x 1 ตำแหน่ง

THAI SUMMIT GROUP Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 มิ.ย. 58
10 . Programmer
ด่วน!!!!

สามารถเขียนโปรแกรม C#,VB ได้

THAI SUMMIT GROUP Co.,Ltd.
โปรแกรมเมอร์ 2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 58
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ