เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Weld engineer 1 อัตรา / Project engineer 2 อัตรา
Job Description: - Prepare 'Value Stream Map' for new program development - Support for cycle time calculation and balancing welding process flow - Control and be responsible for supplier's approv...

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
3 อัตรา
เงินเดือน 27,000
9 ก.พ. 59

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ก.พ. 59
3 . Assistant Executive Vice President
• Producing documents, briefing papers, reports and presentations • Organizing and attending meetings with well-prepared document • Organizing, maintaining and making project meeting • Researching ...

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ก.พ. 59
4 . ผู้จัดการ ฝ่ายต่างประเทศ
ติดตามการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุน ทบทวนปรับปรุงสัญญาการร่วมทุน จัดทำงบประมาณและตรวจสอบติดตามการใช้งานของหน่วยงาน

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ก.พ. 59
5 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
ด่วนมาก!!!!

งานบริหารงานบุคคล ประจำพื้นที่ บางนาตราด กม.16 1 อัตรา และประจำพื้นที่ ระยอง 2 อัตรา

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ก.พ. 59
6 . วิศวกร
รับวิศวกรประจำหน่วยงานดังนี้ 1. ประจำโรงงาน (ออกแบบ Catia,UG) 2. การตลาด 3. จัดซื้อ 4. ศูนย์อบรมความปลอดภัย (Safety Engineer)

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
สมุทรปราการ 20 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
9 ก.พ. 59
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี
ด่วนมาก!!!!

- บัญชีทั่วไป - บัญชีต้นทุน

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ก.พ. 59
8 . เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ
• ผู้ช่วยผู้บริหาร จัดทำเอกสาร Present ให้ผู้บริหาร • จัดเก็บและรวบรวมเอกสารข้อมูลต่าง ๆ

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ก.พ. 59
9 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ด่วนมาก!!!!

บริหารงานบัญชีและการเงิน

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ก.พ. 59
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ