เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

THAI SUMMIT GROUP
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 เม.ย. 57
2 . เจ้าหน้าที่ BOI
ด่วน!!!!

งาน BOI - สิทธิประโยชน์ BOI - นำเข้าเครื่องจักร

THAI SUMMIT GROUP
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 เม.ย. 57
3 . Secretary
ด่วน!!!!

• To handle non-complex mail correspondences, memorandum, reports, incoming calls, presentation, and other supporting documents for a manager • Maintain the general filing system and file all corresp...

THAI SUMMIT GROUP
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 เม.ย. 57
4 . SHOWROOM MANAGER
ด่วน!!!!

1HAVE THE ABILITY TO MANAGE SERVICES AND CAN MANAGE A TEAM AS WELL, GOOD HUMAN RELATIONS AND A POSITIVE ATTITUDE TO THE IDEA OF A PROGRESSIVE ORGANIZATION, BE RESPONSIBLE FOR ENSURING CUSTOMER SATI...

THAI SUMMIT GROUP
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 เม.ย. 57
5 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ด่วนมาก!!!!

- งานบัญชีและการเงิน ประจำพื้นที่ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

THAI SUMMIT GROUP
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 เม.ย. 57
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ