เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกร Project (ประจำที่จ.นครนายก)รับสมัครด่วน !
- ออกแบบงาน New Model - อ่านแบบ , เขียนแบบได้ 2D และ 3D

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 พ.ค. 60
2 . วิศวกรการผลิต
1. ปรับปรุงกระบวนการผลิต เพิ่มผลผลิต ลดของเสียในกระบวนการผลิต 2. ทำ Project Cost Reduction เพื่อลดต้นทุนของบริษัท 3. สนับสนุนกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 พ.ค. 60
3 . วิศวกรจัดซื้อ
1. วางแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามความต้องการของหน่วยงาน 2. เจรจาต่อรองราคาและตกลงราคา รวมถึงการทำสัญญา การ ซื้อ-ขาย 3. ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และร้านค้าภายนอก เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย 4. จัดหาร้าน...

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 พ.ค. 60
4 . วิศวกร QAรับสมัครด่วน !
- Establish process and product standard operation of process responsible. - Machine or equipment layout preparation Machine and/or equipment setup, evaluate and implement . - Process capacity calcu...

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 60
5 . ENGINEER (Support Oversea)รับสมัครด่วน !
- Plan / control and production process, control equipment. - Improved machinery production Line. - Coordination with relevant agencies. To achieve target. - Control the quality for standard and de...

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
10 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ