เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Human Resource Managerรับสมัครด่วน !
Responsible for managing overall HR functions : Recruitment, Training, Employee Relations, Compensation & Benefit, Safety and Performance Management.

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ย. 59
2 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/เจ้าหน้าที่สรรหา
1.จัดเตรียมข้อมูลและจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี 2.จัดการฝึกอบรมพนักงานภายใน 3.ประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม 4.รวบรวมข้อมูลการประเมินผลงานประจำปี 5.บันทึกประวัติการฝึกอบรม

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ก.ย. 59
3 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
ลักษณะงานโดยย่อ -วางแผนกเรียกงานจาก supplier ภายนอกและสั่งซื้อ material ให้สอดคล้องกับงานที่เรียก พร้อมเปิด PR -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และวางแผนการผลิตชิ้นส่วนภายใน -บริหารจัดการสินค้าคงคล...

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.ย. 59

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 ก.ย. 59
5 . Accounting & Financial Manager รับสมัครด่วน !
- Managing the Accounting Department and being responsible for all accounting functions. - Ensuring the accuracy and timely submission of reports and the completion of accounting tasks. - Assisting ...

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง ระยอง
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.ย. 59
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี อาวุโสรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานบริหารบัญชีและการเงินทั้งระบบ - ปิดบัญชีรายเดือน รายปีตามกำหนดระยะเวลา - มีความรู้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และบัญชีภาษีอากร - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานภายนอก ...

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง ระยอง
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ย. 59
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ