เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่อบรม
จัดอบรมตามแผนที่บริษัทกำหนด

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 มิ.ย. 59
2 . วิศวกร
จัดทำใบเสนอราคา วิเราะห์การลงทุน NEW PROJECT

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 59
3 . Weld engineer 1 อัตรา / Project engineer 2 อัตรา
- Prepare 'Value Stream Map' for new program development - Support for cycle time calculation and balancing welding process flow - Control and be responsible for supplier's approved concept ...

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
23 มิ.ย. 59
4 . ล่าม (ภาษาญี่ปุ่น)รับสมัครด่วน !
1. ถ่ายทอดข้อมูล ความคิดเห็นต่าวๆ ระหว่างชาวญี่ปุ่นและชาวไทย ให้มีความเข้าใจที่ตรงกันในการสื่อสารในเรื่องเดียวกัน 2. ทำการแปลเอกสารทั้งภาษาไทย และภาษาญี่ปุ่น 3. เป็นล่ามแปลในกรณีที่มีลูกค้าชาวญี่ปุ่...

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
23 มิ.ย. 59
5 . ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ
- ติดตามการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุน - ทบทวนปรับปรุงสัญญาการร่วมทุน - จัดทำงบประมาณและตรวจสอบติดตามการใช้งานของหน่วยงาน

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 59

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 มิ.ย. 59
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- บัญชีทั่วไป - บัญชีต้นทุน

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 59
8 . เจ้าหน้าที่ นำเข้า-ส่งออก
ประสานงานฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากร

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 59
9 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
บริหารงานบัญชีและการเงิน

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 59
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ