เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรการผลิต
1. ปรับปรุงกระบวนการผลิต เพิ่มผลผลิต ลดของเสียในกระบวนการผลิต 2. ทำ Project Cost Reduction เพื่อลดต้นทุนของบริษัท 3. สนับสนุนกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 เม.ย. 60
2 . วิศวกรจัดซื้อ
1. วางแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามความต้องการของหน่วยงาน 2. เจรจาต่อรองราคาและตกลงราคา รวมถึงการทำสัญญา การ ซื้อ-ขาย 3. ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และร้านค้าภายนอก เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย 4. จัดหาร้าน...

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 เม.ย. 60
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี อาวุโสรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานบริหารบัญชีและการเงินทั้งระบบ - ปิดบัญชีรายเดือน รายปีตามกำหนดระยะเวลา - มีความรู้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และบัญชีภาษีอากร - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานภายนอก ...

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 60
4 . วิศวกร (เคมี)รับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์ปัญหางานพ่นสีได้ - ดูแลระบบเคมี ระบบบำบัด ระบบ RO / DI - ทำข้อมูลทำเสนอในรูปแบบ Power Point , กราฟ และสถิติได้

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 เม.ย. 60
5 . ENGINEER (Support Oversea)รับสมัครด่วน !
- Plan / control and production process, control equipment. - Improved machinery production Line. - Coordination with relevant agencies. To achieve target. - Control the quality for standard and de...

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
10 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ