เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

THAI SUMMIT GROUP Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ต.ค. 57

THAI SUMMIT GROUP Co.,Ltd.
สมุทรปราการ 20 อัตรา ระยอง 5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 ต.ค. 57
3 . Secretary
ด่วนมาก!!!!

• To handle non-complex mail correspondences, memorandum, reports, incoming calls, presentation, and other supporting documents for a manager • Maintain the general filing system and file all corresp...

THAI SUMMIT GROUP Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 ต.ค. 57

THAI SUMMIT GROUP Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 ต.ค. 57
5 . ผู้จัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด่วน!!!!

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ -ผู้จัดการ Infra (มีความรู้ด้าน server, network, desktop) x 1 ตำแหน่ง -ผู้ดูแลงานด้าน server x 1 ตำแหน่ง

THAI SUMMIT GROUP Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 ต.ค. 57
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ