เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
สั่งซื้อของรายเดือน งานจัดซื้อ ต่อรองราคา

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
เงินเดือน ตางโครงสร้างบริษัท
31 ส.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ด่วนมาก!!!!

ประจำศูนย์อบรมความปลอดภัย งานด้าน จป.วิชาชีพ

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ส.ค. 58
3 . Production Manager (Press, Assembly)
• Manage and control production process • Supervise and manage staff and subordinate • Maximize productivity and improve efficiency • Daily calculate and control machine capacity accordance to KANB...

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
2 Positions
31 ส.ค. 58
4 . Maintenance Manager Leamchabang, Chonburi
• Develop and manage the implementation of maintenance policy. • Developing and implementing maintenance strategy to support the production line to ensure plant equipment is reliable and kept in the...

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
1 Position
31 ส.ค. 58
5 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
งานบริหารงานบุคคล อัตราที่ 1 สมุทรปราการ อัตราที่ 2 ชลบุรี

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ส.ค. 58
6 . วิศวกร
รับวิศวกรประจำหน่วยงานดังนี้ 1. ประจำโรงงาน (ออกแบบ Catia,UG) 2. การตลาด 3. จัดซื้อ 4. ศูนย์อบรมความปลอดภัย

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
สมุทรปราการ 20 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
31 ส.ค. 58
7 . วิศวกรโยธา
วิศวกรโยธาควบคุมการก่อสร้าง

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
31 ส.ค. 58
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี
ด่วนมาก!!!!

- บัญชีทั่วไป - บัญชีต้นทุน

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ส.ค. 58
9 . Programmer
ด่วน!!!!

สามารถเขียนโปรแกรม C#,VB ได้

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
โปรแกรมเมอร์ 2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ส.ค. 58
10 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ด่วนมาก!!!!

บริหารงานบัญชีและการเงิน

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ส.ค. 58
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ