เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น
ล่ามภาษาญี่ปุ่น

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ย. 58
2 . Assistant Executive Vice President
• Producing documents, briefing papers, reports and presentations • Organizing and attending meetings with well-prepared document • Organizing, maintaining and making project meeting • Researching ...

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ย. 58
3 . ผู้จัดการ ฝ่ายต่างประเทศ
ติดตามการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุน ทบทวนปรับปรุงสัญญาการร่วมทุน จัดทำงบประมาณและตรวจสอบติดตามการใช้งานของหน่วยงาน

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ย. 58
4 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
ด่วนมาก!!!!

งานบริหารงานบุคคล ประจำพื้นที่ บางนาตราด กม.16 1 อัตรา และประจำพื้นที่ ระยอง 2 อัตรา

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ย. 58
5 . วิศวกร
รับวิศวกรประจำหน่วยงานดังนี้ 1. ประจำโรงงาน (ออกแบบ Catia,UG) 2. การตลาด 3. จัดซื้อ 4. ศูนย์อบรมความปลอดภัย (Safety Engineer)

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
สมุทรปราการ 20 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 พ.ย. 58
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี
ด่วนมาก!!!!

- บัญชีทั่วไป - บัญชีต้นทุน

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ย. 58
7 . เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ
• ผู้ช่วยผู้บริหาร จัดทำเอกสาร Present ให้ผู้บริหาร • จัดเก็บและรวบรวมเอกสารข้อมูลต่าง ๆ

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ย. 58
8 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ด่วนมาก!!!!

บริหารงานบัญชีและการเงิน

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ย. 58
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ