เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

Essilor Optical Laboratory (Thailand) Co.,Ltd. บริษัท เอสซิลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
27 ส.ค. 57
2 . Water & Waste water Process Engineer
1.Follow up manufacturing process (mapping, effluent measurement, type of pollution, concentration). 2.Create a data book about those processes with technical information, drawing and data specified ...

Essilor Optical Laboratory (Thailand) Co.,Ltd. บริษัท เอสซิลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
25 ส.ค. 57
3 . Customer Service Supervisor (Logistics)
- Be a contacted channel with overseas customers. - Carry out the customer's requirement and promptly support in order to get the quick and appropriate response. - Contact forwarders for product's d...

Essilor Optical Laboratory (Thailand) Co.,Ltd. บริษัท เอสซิลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
25 ส.ค. 57
4 . EHS Supervisor (Environment, Occupational Health and Safety)
- Ensure compliance to legal regulations and lead workshops to conform to Environment, Safety and Health Management Systems which includes Integrated Management System (ISO 9001 : 2008, 14001 : 2004 a...

Essilor Optical Laboratory (Thailand) Co.,Ltd. บริษัท เอสซิลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
22 ส.ค. 57
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ