เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Inventory Control Officer
Mission : 1. Perform all activities related to Inventory control function. 2. Communicate with both external and internal department on matters related to frames movement for Production scheduling ...

Essilor Optical Laboratory (Thailand) Co.,Ltd. บริษัท เอสซิลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
11 เม.ย. 58
2 . MIS Staff/Officer
Main Responsibilities - New products and custome setup in system - Key-in data test and validation - Follow and prepare summarize for weekly product setup - Others task as assigned - general docu...

Essilor Optical Laboratory (Thailand) Co.,Ltd. บริษัท เอสซิลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
11 เม.ย. 58
3 . Customer Service Officer (Logistics)
Roles and Responsibilities : - Be a contacted channel with overseas customers. -Carry out the customer’s requirement and promptly support in order to get the quick and appropriate response. -Contac...

Essilor Optical Laboratory (Thailand) Co.,Ltd. บริษัท เอสซิลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 position
11 เม.ย. 58
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ