เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการอาคารชุด
ดูแลรับผิดชอบระบบงานนิติบุคคลอาคารชุด ดูแลงานช่าง /งานการเงิน /งานลูกค้าสัมพันธ์ จัดทำรายงานการประชุม จัดประชุมกรรมการประจำเดือน

บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ มาสเตอร์ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร และ ประสบการณ์
29 พ.ค. 58
2 . ธุรการ-บัญชี
จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้ประจำเดือน ,รับชำระจากเจ้าของร่วม,จัดทำเอกสารเบิก-จ่าย (Payment Voucher & Petty cash) ดูแลรับผิดชอบสต๊อก วัสดุสำนักงานและวัสดุงานช่าง ,จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่างทั่วไป ติดต่อประส...

บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ มาสเตอร์ส จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
29 พ.ค. 58
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ