เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ลูกค้าสัมพันธ์
- ดุแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณร๊อบบี้ รับโทรศัพท์ - ต้อนรับและให้ข้อมูลต่าง ๆ กับผู้ที่มาติดต่อ ประสานงานระหว่างออฟฟิศ กับเจ้าของร่วม และงานช่างในคอนโดมิเนียม

บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ มาสเตอร์ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และ ประสบการณ์
23 เม.ย. 58
2 . ธุรการ-บัญชี
จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้ประจำเดือน ,รับชำระจากเจ้าของร่วม,จัดทำเอกสารเบิก-จ่าย (Payment Voucher & Petty cash) ดูแลรับผิดชอบสต๊อก วัสดุสำนักงานและวัสดุงานช่าง ,จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่างทั่วไป ติดต่อประส...

บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ มาสเตอร์ส จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
23 เม.ย. 58
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ