JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  4 Positions      
Sort By 
1 . Maintenance Engineer
- บำรุงรักษาเครื่องจักรระบบโรงงาน เช่น Chiller , Cooling Tower , Air Compressor - บำรุงรักษาระบบสนับสนุน / อำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ - วางแผนและทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรระบบโรงงาน...

Rianthai Interplas Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
21 Oct 14
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
-สรรหาแหล่งผลิต(Sourcing) และคัดเลือกผู้ส่งมอบรายใหม่ จากแหล่งผลิตภายในและต่างประเทศ -ตรวจสอบ สำรวจราคา และเงื่อนไขการชำระเงิน พร้อมทำการเปรียบเทียบราคาแต่ละ supplier -จัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ วัสดุห...

Rianthai Interplas Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Oct 14
3 . Quality Controller
- ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ตามแนวทางการปฎิบัติงานและมาตรฐานที่กำหนด - สรุปข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพ และแจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ร่วมวิเคราะห์ หาสาเหตุ การแก้ปัญหากรณีวัตถุดิบ/ผ...

Rianthai Interplas Co., Ltd.
21 Oct 14
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
- รับผิดชอบในการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหว ของสินค้าและวัตถุดิบทั้งด้านการสั่งซื้อ และ ด้านการขายสินค้า - รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลการบันทึกรับเข้า - จ่ายออก ของสินค้ากลุ่มวัสดุสิ้นเปลือง - ร...

Rianthai Interplas Co., Ltd.
1 อัตรา
21 Oct 14
  4 Positions      
Sort By 
Disability Jobs