JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  4 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
• ตรวจสอบการ Pack สินค้าที่จัดเตรียมสำหรับหน่วยงานต่างๆ ให้มั่นคงแข็งแรงก่อนการขนส่ง เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าไม่ตกหล่นหรือ เสียหายระหว่างการขนส่งเคลื่อนย้าย • ส่งสินค้าที่จัดเตรียมไว้จากหน่วยงานวัต...

Rianthai Interplas Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
18 Nov 14
2 . Maintenance Engineer
- บำรุงรักษาเครื่องจักรระบบโรงงาน เช่น Chiller , Cooling Tower , Air Compressor - บำรุงรักษาระบบสนับสนุน / อำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ - วางแผนและทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรระบบโรงงาน...

Rianthai Interplas Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
18 Nov 14
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
• ตรวจเช็คเอกสารรายงานการผลิต • บันทึกรายงานการผลิต • ทำการปิด Job หลังจากสินค้าหรืองานทดลองผลิตครบตามที่ระบุในเอกสารใบสั่งผลิต • นำเอกสารที่ได้รับการเซ็นต์อนุมัติแล้วส่งให้กับแผนกที่เกี่ยวข้อง ...

Rianthai Interplas Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Nov 14
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
- รับผิดชอบในการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหว ของสินค้าและวัตถุดิบทั้งด้านการสั่งซื้อ และ ด้านการขายสินค้า - รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลการบันทึกรับเข้า - จ่ายออก ของสินค้ากลุ่มวัสดุสิ้นเปลือง - ร...

Rianthai Interplas Co., Ltd.
1 อัตรา
18 Nov 14
  4 Positions      
Sort By 
Disability Jobs