JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  12 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการแผนกบัญชี
- นำเสนองบการเงินต่อผู้บริหาร ทั้งรายเดือน รายไตรมาส และปิดงบประจำปี - ประสานงานกับผู้สอบบัญชี และ สรรพากร - บริหารทีม และ วางแผน การทำงาน ด้านคลังสินค้า และ งานบัญชีการเงิน

บริษัท สปอร์ตโดม 1998 จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
13 Dec 17
2 . ผู้จัดการร้าน/ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ประจำโลตัสประชาชื่น
1.บริหารยอดขาย บริหารสินค้า 2.ดูแลความสะอาดเรียบร้อย และภาพลักษณของร้าน 3.รับผิดชอบความปลอดภัยของสินค้า และตรวจนับสต็อกสินค้า 4.จัดเตรียม-จัดทำเอกสารให้สำนักงานใหญ่ 5.บริหารพนักงานทั้งในด้านการ...

บริษัท สปอร์ตโดม 1998 จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท (14,000 - 19,000 บาท/เดือน)
13 Dec 17
3 . Merchandiser (Sport Lifestyle products )
- จัดหา เลือกซื้อสินค้าตาม concept และตามกลุ่มเป้าหมาย - บริหารสินค้า(Buy, Consolidate, Promote, Allocate etc.) จากการวิเคราะห์ตัวเลขยอดขายและสต็อคสินค้าเพื่อให้เกิดยอดขายสูงสุด - จัดเตรียม และจัดก...

บริษัท สปอร์ตโดม 1998 จำกัด
2 Position
Salary 15,000 - 23,000
13 Dec 17
4 . พนักงานขาย ประจำโลตัส ฟอร์จูน
1.ต้อนรับลูกค้า และแนะนำสินค้า 2.ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ขาย 3.รับผิดชอบความปลอดภัยของสินค้า และตรวจนับสต็อกสินค้า 4.จัดเตรียมเอกสารให้สำนักงานใหญ่ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 5.สามาร...

บริษัท สปอร์ตโดม 1998 จำกัด
2 อัตรา
Salary 9,300+โอที+คอมมิสชั่น
13 Dec 17
5 . พนักงานขาย ประจำโลตัสบางใหญ่
1.ต้อนรับลูกค้า และแนะนำสินค้า 2.ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ขาย 3.รับผิดชอบความปลอดภัยของสินค้า และตรวจนับสต็อกสินค้า 4.จัดเตรียมเอกสารให้สำนักงานใหญ่ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 5.สามาร...

บริษัท สปอร์ตโดม 1998 จำกัด
1 อัตรา
Salary 9,300+โอที+คอมมิชชัน
13 Dec 17
6 . พนักงานขาย ประจำสาขาโลตัสศรีนครินทร์
1.ต้อนรับลูกค้า และแนะนำสินค้า 2.ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ขาย 3.รับผิดชอบความปลอดภัยของสินค้า และตรวจนับสต็อกสินค้า 4.จัดเตรียมเอกสารให้สำนักงานใหญ่ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 5.สามาร...

บริษัท สปอร์ตโดม 1998 จำกัด
2 อัตรา
Salary 9,300+โอที+คอมมิชชัน
13 Dec 17
7 . ผู้จัดการร้าน/ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ประจำเทศโก้โลตัสบางใหญ่
1.ดูแลยอดขาย และดูแลพนักงานในสาขาที่รับผิดชอบ 2.ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ขาย 3.รับผิดชอบความปลอดภัยของสินค้า และตรวจนับสต็อกสินค้า 4.จัดเตรียมเอกสารให้สำนักงานใหญ่ 5.ดูและความเรียบร้อยขอ...

บริษัท สปอร์ตโดม 1998 จำกัด
1 อัตรา
Salary 10,000 - 18,000 บาท
13 Dec 17
8 . พนักงานขาย ประจำโลตัสนครปฐม
1.ต้อนรับลูกค้า และแนะนำสินค้า 2.ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ขาย 3.รับผิดชอบความปลอดภัยของสินค้า และตรวจนับสต็อกสินค้า 4.จัดเตรียมเอกสารให้สำนักงานใหญ่ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สปอร์ตโดม 1998 จำกัด
2 อัตรา
Salary 9,300 +โอที + คอมมิชชั่น
13 Dec 17
9 . พนักงานขาย ประจำโลตัสประชาชื่น
1.ต้อนรับลูกค้า และแนะนำสินค้า 2.ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ขาย 3.รับผิดชอบความปลอดภัยของสินค้า และตรวจนับสต็อกสินค้า 4.จัดเตรียมเอกสารให้สำนักงานใหญ่ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สปอร์ตโดม 1998 จำกัด
3 อัตรา
Salary 9,300 +โอที+คอมมิชชั่น
13 Dec 17
10 . Area Manager (Retail Operation)
- ดูแลยอดขาย และพนักงานของกลุ่มสาขา(9-11 สาขา)ที่ได้รับมอบหมาย - วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อยอดขาย รายงานพร้อมเสนอแนวทางพัฒนา และแก้ไขปัญหา - ลงรายละเอียดการปฏิบัติงานด้วยตัวเอง

บริษัท สปอร์ตโดม 1998 จำกัด
2 Position
Salary 25,000 +
13 Dec 17
11 . ผู้จัดการร้าน / ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน สาขาโลตัสศรีนคริทร์
1.ดูแลยอดขาย และดูแลพนักงานในสาขาที่รับผิดชอบ 2.ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ขาย 3.รับผิดชอบความปลอดภัยของสินค้า และตรวจนับสต็อกสินค้า 4.จัดเตรียมเอกสารให้สำนักงานใหญ่ และงานอื่นๆตามที่ได้รับม...

บริษัท สปอร์ตโดม 1998 จำกัด
1 Position
Salary 10,000 - 18,000 บาท
13 Dec 17
12 . พนักงาน PC ประจำเทสโก้โลตัส ศาลายา
1.ต้อนรับลูกค้า และแนะนำสินค้า 2.ดูแลพื้นที่ขาย รับผิดชอบความปลอดภัยของสินค้า และตรวจนับสต็อกสินค้า 3.จัดเตรียมเอกสารให้สำนักงานใหญ่ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สปอร์ตโดม 1998 จำกัด
2 Position
Salary 9,300(เงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น+โอที+อื่นๆ)
13 Dec 17
  12 Positions      
Sort By 
Disability Jobs