JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  40 Positions      
Sort By 
1 . ช่างเทคนิค (ปลวกแดง จ.ระยอง)
ดูแลระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ และสุขาภิบาลของอาคารสูง

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
25 Nov 15
2 . เจ้าหน้าที่การขาย-ประจำโครงการ (จ.อุดรธานี)
รับผิดชอบในด้านงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์และบริการลูกค้าเพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้าง + commission
24 Nov 15
3 . เจ้าหน้าที่การขาย-ประจำโครงการ (ลำลูกกา คลอง6) พิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีรูปถ่ายเท่านั้น
รับผิดชอบในด้านงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ และบริการลูกค้าเพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง+คอมมิชชั่น
24 Nov 15
4 . พนักงานบัญชี (บัญชี-การเงิน AP และ บัญชีปิดงบ)
1.บัญชี-การเงิน - จัดทำเอกสารเบิกจ่ายของนิติบุคคลอาคารชุด ในโครงการที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบเอกสารการรับเงินจากโครงการ พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน และรายงานการนำส่งเงินประจำวันของนิติบุคคล - จัดเต...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
23 Nov 15
5 . พนักงานประสานงาน
รับผิดชอบงานเอกสารต่างๆของลูกค้า ออกจดหมาย ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
23 Nov 15
6 . Part time (3 เดือน)
รับผิดชอบงานเอกสาร ตรวจเอกสาร คีย์ข้อมูล ช่วยเหลือในเรื่องของการจัดงานกิจกรรม

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 400 บาท/วัน
23 Nov 15
7 . ผู้จัดการร้านสะดวกซื้อ
1. วิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย และวิเคราะห์ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในร้าน เพื่อนำมาหาวิธีแก้ไขปัญหา 2. ควบคุม ดูแล และให้คำแนะนำพนักงานภายในร้านให้เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัท 3. ตรวจทานความสะอาดและเป็นระเ...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Nov 15
8 . พนักงานธุรการประจำหมู่บ้าน (พระราม 2, ประชาอุทิศ)
- เป็นตัวแทนประสานงานระหว่างลูกค้ากับพนักงานภายในบริษัท - จัดการงานเอกสารภายในโครงการ ตั้งเบิก-จ่ายบัญชี - ทำงาน 6 วัน วันหยุดอาจไม่ตรงกับเสาร์-อาทิตย์ได้

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Nov 15
9 . พนักงานธุรการ (โครงการ ดีคอนโด สาธุประดิษฐ์49)
- ประสานเอกสารภายในโครงการและระหว่างสำนักงานใหญ่ - ดูแลให้ความช่วยเหลือลูกบ้านที่พักอาศัยภายในโครงการ - รับเรื่องแจ้งปัญหาต่างๆ จากลูกบ้าน

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
23 Nov 15
10 . ช่างเทคนิค (รัชดา) ด่วนมาก!!
ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ ของอาคาร และช่างเทคนิค AV

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
23 Nov 15
11 . วิศวกรไฟฟ้าประจำอาคาร (จุฬา)
ดูแลงานระบบไฟฟ้า และระบบสาธารณูปโภคของโครงการ ควบคุมดูแลผู้รับเหมา เป็นที่ปรึกษา และสามารถให้คำแนะนำงานระบบวิศวกรรมอาคารได้ มีความรู้ระบบพลังงาน และมีแนวคิดทำโครงการประหยัดพลังงาน

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Nov 15
12 . Night Inspector ประจำบ้านไม้ขาว (ภูเก็ต)
- ดูแลความเรียบร้อยของอาคาร แม่บ้าน และรปภ.ฯลฯ ลักษณะงานคล้าย front office ในส่วนงานบริการของโรงแรม - ทำงานกะกลางคืน เข้างาน 23:00 – 07:00 น.

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามตกลง
23 Nov 15
13 . ผู้จัดการอาคาร (ภูเก็ต)
ลักษณะงาน ควบคุม ดูแลงานบริหารโครงการคอนโด งานความสะอาด ความปลอดภัย ดูแลทรัพย์สินส่วนกลางและรอบๆ บริเวณอาคารให้พร้อมใช้ ควบคุมทีมช่างอาคาร ฯลฯ

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
23 Nov 15
14 . ผู้จัดการอาคาร ดีคอนโดโคโค่ (สุราษฎร์ธานี)
ลักษณะงาน ควบคุม ดูแลงานบริหารโครงการคอนโด งานความสะอาด ความปลอดภัย ดูแลทรัพย์สินส่วนกลางและรอบๆ บริเวณอาคารให้พร้อมใช้ ควบคุมทีมช่างอาคาร ฯลฯ

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Nov 15

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
2 Position
23 Nov 15
16 . ช่างเทคนิคประจำอาคาร (ประจำประชาอุทิศ,พระราม2)
- ดูแลงานระบบของอาคารสูง เช่น ไฟฟ้า ประปา สระว่ายน้ำ เป็นต้น

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
23 Nov 15
17 . Draftsman (ประจำโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป แสนสิริ ลำลูกกา คลอง 10)
1.จัดทำแบบที่ใช้ในการผลิต 2.จัดทำแบบที่มีการ Request จากทุกหน่วยงานในโรงงาน 3.จัดทำแบบสำหรับงาน Co-Design 4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ต่อรองได้
23 Nov 15
18 . วิศวกร / โฟร์แมน
- ควบคุมงานก่อสร้างที่พักอาศัย แนวราบ - จัดทำข้อมูลและเอกสาร - ประสานงานกับฝ่ายและหน่วยงานต่างๆ - ส่งมอบงานกับลูกค้า ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน วันหยุดอาจไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
23 Nov 15
19 . Asset Management Officer (ประจำพัทยา)
- Update New Stock - ทำ Weekly Stock report - สั่งซื้อ furniture เพื่อตกแต่งห้องของโครงการ - ดูแลการตกแต่งห้อง เช็คความถูกต้องของใบเสนอราคา ติดตามวันที่ส่งสินค้า - ดูแลข้อมูล เช็คความถูกต้องของ un...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary Salary + commission
23 Nov 15
20 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) Junior Level
- ควบคุม ดูแล งานการตรวจสอบภายใน - ติดต่อประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท ในการให้คำปรึกษา แนะนำและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
23 Nov 15
21 . พนักงานธุรการ (สื่อสารภาษาอังกฤษได้) ประจำโครงการ(แนวรถไฟฟ้า BTS) ด่วน!!
1.รับผิดชอบงานประสานงานต่างๆ ภายในโครงการ 2.ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล และรับเรื่องเรื่องเรียนจากลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติที่พักอาศัยในโครงการ 3.จัดทำเอกสารต่างๆภายในโครงการและประสานงานด้านเอกสารกับ...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
Salary 15,000 บาทขึ้นไป
23 Nov 15
22 . เจ้าหน้าที่ขาย-ประจำโครงการ (ระยอง,หัวหิน-ชะอำ)
สถานที่ปฏิบัติงาน:ประจำภาคตะวันออก , ประจำหัวหิน-ชะอำ หน้าที่ความรับผิดชอบ : นำเสนอและขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาชมโครงการประสานงานขายกับลูกค้าและงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บั...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary N/A
23 Nov 15
23 . วิศวกรโฮมแคร์/ เจ้าหน้าที่โฮมแคร์ (งานแจ้งซ่อม) ประจำพัทยา
- รับเรื่องงานแจ้งซ่อมห้องชุดหรือบ้านเดี่ยวจากลูกบ้าน และประสานงานต่อกับผู้รับเหมา เพื่อให้เข้าซ่อมแซมงานนั้น ๆ ตามกำหนด โดยบริษัทมีระยะเวลาในการรับประกัน 1-2 ปี หลังการโอนกรรมสิทธิ์ - จัดทำรายงานการ...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
4 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
23 Nov 15
24 . พนักงานขับรถ (ผู้บริหาร โซนบางใหญ่) และส่วนกลาง ด่วน!!
ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร (บางใหญ่) และขับรถรับส่งพนักงาน (ส่วนกลาง)

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary 9,000-10,000 บาท (ไม่รวมOT)
23 Nov 15
25 . วิศวกร M&E ประมาณราคา
- ประมาณราคาในแต่ละโครงการให้ได้คุณภาพและให้สำเร็จตามกำหนดในงบประมาณที่ตั้งไว้ - ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การประมาณราคาโครงการสำเร็จลุล่วง - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
23 Nov 15
26 . Researcher (วิจัยเชิงการตลาด)
Study, collect data, search, analyze and research data related to the tendency of the Real Estate business market. Process the research to achieve the organization's assigned target.

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามประสบการณ์
23 Nov 15
27 . หัวหน้าช่าง/ช่างเทคนิค ประจำคอนโดมิเนียม ด่วนมาก !! โซนเพลินจิต, พร้อมพงษ์,สุขุมวิท อ่อนนุช
1.รับผิดชอบงานบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค สระว่ายน้ำ 2.ซ่อมแซมอุปกรณ์ ระบบวิศวกรรมประจำคอนโดมิเนียม

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
10 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
23 Nov 15
28 . ผู้จัดการอาคาร-คอนโดมิเนียม (โครงการ อ่อนนุช,สุขุมวิท) (สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้) ด่วน!!
- ควบคุมดูแล บริหารงานอาคาร ที่รับผิดชอบให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัย - รักษาและควบคุมกฎระเบียบส่วนกลางต่างๆ - ช่วยประสานงาน แก้ไขปัญหา...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา (ประจำโครงการ แนวรถไฟฟ้า BTS)
23 Nov 15
29 . ผู้จัดการอาคาร-สำนักงาน (โซนสุขุมวิท, สีลม, สาทร)
1. จัดให้มีการบำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี รวมถึงการดูแลให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคาร 2. อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าของอาคาร และผู้มาติดต่อ 3. ติดต่อประสานงานกับผู้ว่าจ้าง/ตัวแทนของผู้ว่าจ้าง น...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary ตามโครงสร้าง
23 Nov 15
30 . เจ้าหน้าที่การขาย - ประจำโครงการ (พัทยา/ภูเก็ต)
- รับผิดชอบในด้านงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์และบริการลูกค้าเพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary ตามโครงสร้าง+คอมมิชชั่น
23 Nov 15
31 . ผู้จัดการหมู่บ้าน (ประชาอุทิศ, สุขสวัสดิ์,พระราม2, พระราม3)
- ควบคุม ดูแลงานบริหารอาคารที่พักอาศัย หมู่บ้านที่รับผิดชอบ ให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
23 Nov 15
32 . ช่างเทคนิค ประจำหัวหิน
รับผิดชอบงานบำรุงรักษา และซ่อมแซมอุปกรณ์ ระบบวิศวกรรมประจำอาคาร

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
23 Nov 15
33 . วิศวกรโฮมแคร์ / เจ้าหน้าที่เทคนิคโฮมแคร์
- ดูแลตรวจสอบงานแจ้งซ่อมห้องชุด, บ้านเดี่ยว, ทาวน์เฮ้าส์ ภายในระยะเวลา ประกัน 1 - 2 ปี หลังการโอนกรรมสิทธิ์ - ประสานงานระหว่างลูกบ้านและผู้รับเหมาในเรื่องงานแจ้งซ่อม - จัดทำรายงานการแจ้งซ่อม ...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
23 Nov 15
34 . Waiter / Waitress ประจำ Escape Hua Hin ด่วน!!
ดูแลแขกที่เข้ามาใช้บริการภายในห้องอาหาร รวมถึงดูแลความสะอาด และความเรียบร้อยภายในห้องอาคาร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
21 Nov 15
35 . Cook ประจำ Escape Hua Hin
- ดูแลด้านการปรุงอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐาน - กำหนดปริมาณให้เหมาะสม และควบคุมไม่ให้เกิดความสิ้นเปลือง

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Nov 15
36 . Guest Service Agent (ประจำ Escape Hua Hin)
ให้การต้อนรับแขกอย่างสุภาพนุ่มนวล และมีมิตรจิตรตั้งแต่ก้าวแรกที่แขกมาถึงโรงแรมจนถึงก้าวสุดท้ายก่อนที่แขกจะออกจากโรงแรม พร้อมทั้งให้ข้อมูลแก่แขกเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆของโรงแรม

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Nov 15
37 . วิศวกร / โฟร์แมน งานระบบ (อุดรธานี)
- ควบคุมงานก่อสร้างที่พักอาศัย แนวราบ (งานระบบ) - จัดทำข้อมูลและเอกสาร - ประสานงานกับฝ่ายและหน่วยงานต่างๆ - ส่งมอบงานกับลูกค้า - ดูแลโครงการจังหวัด อุดร-ขอนแก่น-โคราช ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน วั...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
19 Nov 15
38 . พนักงาน Part time จ.ขอนแก่น
ดูแลงานด้านเอกสาร ตรวจเอกสาร พาลูกค้าตรวจห้อง แจ้ง defect และประสานงานกับทีมวิศวกร ติดตามงาน รวมถึงงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary 400 บาท/วัน
19 Nov 15
39 . Sale/Resale/Leasing (English/Chinese Speaking) ( Phuket brunch)
นำเสนอและขายโครงการคอนโดมิเนียมให้แก่ลุกค้าที่เข้ามาชมโครงการ ประสานงานขายให้แก่ลูกค้า และงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
19 Nov 15
40 . เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ เพื่อเช่า -ภูเก็ต ด่วนมาก !!
- Update New Stock - ทำ Weekly Stock report - สั่งซื้อ furniture เพื่อตกแต่งห้องของโครงการ - ดูแลการตกแต่งห้อง เช็คความถูกต้องของใบเสนอราคา ติดตามวันที่ส่งสินค้า - ดูแลข้อมูล เช็คความถูกต้องของ un...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
18 Nov 15
  40 Positions      
Sort By 
Disability Jobs