JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
Please enter Username & Password
Username  :  
Password  :  
  30 Positions      
Sort By 
1 . Web Programmer
- ดูแลจัดการและตรวจการทำงานของ website (เป็นWebmaster) - เขียนโปรแกรมต่างๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข website อย่างต่อเนื่อง - เป็น Project Manager เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนา website - งานอื่น...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
20 Aug 14
2 . Programmer
- ดูแลและ support ระบบสารสนเทศในบริษัท - เขียนโปรแกรมการใช้งาน - วิเคราะห์ พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ กรณี In-house Development ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด - ปรับปรุงพัฒนาระบบให้เหมาะสมกับการทำงานทั้งองค์ก...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
20 Aug 14
3 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (งานเงินเดือน)
รับผิดชอบงานเงินเดือน หนังสือรับรองการทำงาน

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Aug 14
4 . ช่างเทคนิคประจำอาคาร-สำนักงาน (ราชเทวี พญาไท นานา)walk in interview on Sat 23/8/14 9am-2pm
ดูแลงานด้านระบบภายในอาคารสำนักงาน เช่น ไฟฟ้า สุขาภิบาล เครื่องปรับอากาศ ระบบดับเพลิง ให้อยู่ในสภาพปกติ

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
15 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Aug 14
5 . พนักงานธุรการ (ประจำโซนอโศกและปทุมวัน) "ด่วน"
- ดูแลงานเอกสารและความเรียบร้อยของโครงการ - ติดต่อประสานงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ประชาสัมพันธ์และต้อนรับผู้ที่เข้ามาติดต่อ - ประสานงานด้านเอกสารภายในโครงการและสำนักงานใหญ่

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
20 Aug 14
6 . วิศวกรประจำอาคารสำนักงาน ประจำที่ ปทุมวัน / สาทร / รังสิต
- รับผิดชอบงานบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค - ซ่อมแซมอุปกรณ์ ระบบวิศวกรรมประจำอาคารสำนักงาน

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
20 Aug 14
7 . ช่างเทคนิคประจำโครงการหมู่บ้าน (พระราม 3, สุขุมวิท 67) walk in interview on Sat 23/8/14 9am-2pm
รับผิดชอบงานบำรุงรักษา ดูแลงานระบบต่างๆ ในโครงการหมู่บ้าน (ปฏิบัติงานช่วงเวลากลางวัน 8 ช.ม. ตามเวลาทำงานปกติ ไม่ต้องเข้ากะ)

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
20 Aug 14
8 . แม่บ้าน ประจำโครงการสันทราย จ.เชียงใหม่
ดูแลรักษาความสะอาดสำนักงานขาย สโมสรและบ้านตัวอย่าง

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามประสบการณ์
20 Aug 14
9 . วิศวกร/โฟร์แมน (กรุงเทพฯ)
- ควบคุมงานก่อสร้าง - จัดทำข้อมูลและเอกสาร - ประสานงานกับฝ่ายและหน่วยงานต่างๆ - ส่งมอบงานกับลูกค้า

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
20 Aug 14
10 . พนักงานขับรถและขนสัมภาระ
-ขับรถรับส่งพนักงาน (ระหว่างที่พักไปกลับโรงแรม) -ขนสัมภาระของแขกที่เข้าใช้บริการโรงแรม

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Aug 14
11 . วิศวกรโครงการคอนโดมิเนียม**ด่วน**
- ควบคุมงานโครงการให้ได้คุณภาพ และให้เสร็จตามกำหนดเวลาในงบประมาณที่ตั้งไว้ - วางแผนงาน,แผนการเงิน,แผนการจัดซื้อวัสดุ ตรวจสอบการดำเนินงาน และพัฒนาการก่อสร้าง - ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในแ...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
20 Aug 14
12 . Front Office Supervisor
-คอยให้บริการลูกค้าร เช็คอิน/เช็คเอาท์ -รับโทรศัพท์ จองห้องพัก -ดูแลเรื่องสัมภาระ ของแขกที่เขามาพัก -ดูแลเรื่องตารางเวลาพนักงานต้อนรับ/การฝึกอบรมต่างๆ -ดูแลระบบ การจองห้องพัก ของโรงแรม

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Aug 14
13 . พนักงานขับรถ
ขับรถยนต์ส่วนกลางเพื่อบริการพนักงาน หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 9,000 บาท
20 Aug 14
14 . เจ้าหน้าที่การตลาด/เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโสสถานที่ปฏิบัติงาน จ.ภูเก็ต และ จ. เชียงใหม่
รับผิดชอบในด้านงานด้านการตลาดของโครงการต่างๆเพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Aug 14
15 . ช่างเทคนิค/หัวหน้าช่าง ประจำอาคาร (อ.ปลวกแดง จ. ระยอง) ด่วนมาก !!
- รับผิดชอบงานบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค สระว่ายน้ำ - ซ่อมแซมอุปกรณ์ ระบบวิศวกรรมประจำคอนโดมิเนียม

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
Hemaraj Rayong Industrial Land Rayong
4 อัตรา
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
20 Aug 14
16 . พนักงานบัญชี
รับผิดชอบบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุด และบัญชีด้านรับ-จ่ายของบริษัท และปิดงบของบริษัท

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
6 Position
Salary ตามโครงสร้าง
20 Aug 14
17 . ช่างเทคนิค ประจำโครงการ จ.ภูเก็ต ด่วน ด่วนมาก !!
-ดูแลงานบำรุงรักษา และซ่อมแซมอุปกรณ์ ระบบวิศวกรรมภายในอาคาร

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือน
20 Aug 14
18 . Researcher(นักวิจัย) "ด่วน"
Study, collect data, search, analyze and research data related to the tendency of the Real Estate business market. Process the research to achieve the organization's assigned target.

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
20 Aug 14
19 . Sous Chef ประจำโรงแรมที่เขาใหญ่
ทำอาหารไทย อาหารต่างประเทศ สร้างเมนูอาหารใหม่ ดูแลการทำครัวภายในโรงแรม รวมทั้งดูในเรื่องของต้นทุนอาหาร และความเรียบร้อยภายในครัว

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
20 Aug 14
20 . ช่างเทคนิคประจำอาคาร-คอนโดมิเนียม (สุขุมวิท บางนา สาทร) walk in interview on Sat 23/8/14 9am-2pm
- รับผิดชอบงานบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค สระว่ายน้ำ - ซ่อมแซมอุปกรณ์ ระบบวิศวกรรมประจำคอนโดมิเนียม

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
10 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
20 Aug 14
21 . ช่างเทคนิค / ช่างแอร์ (ประจำหัวหิน)
รับผิดชอบในการดูแล และรักษาเครื่องปรับอากาศ

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
20 Aug 14
22 . ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร/ผู้จัดการอาคาร (คอนโดมิเนียม) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ "ด่วน"
- ควบคุมดูแล บริหารงานอาคาร ที่รับผิดชอบให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัย - รักษาและควบคุมกฎระเบียบส่วนกลางต่างๆ - ช่วยประสานงาน แก้ไขปัญหา...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา (ประจำโครงการ แนวรถไฟฟ้า BTS)
20 Aug 14
23 . ผู้จัดการอาคาร (อาคารสำนักงาน,ศูนย์การค้า, พล่าซ่า)
รับผิดชอบงานด้านการดูแลอาคารสำนักงาน, ศูนย์การค้า ควบคุมดูแล บริหารงานอาคารสำนักงาน ที่รับผิดชอบให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
10 Position
Salary ตามโครงสร้าง
20 Aug 14
24 . พนักงานธุรการ(ประจำโครงการ) รามคำแหง "Walk in Interview" วันเสาร์ที่ 23 ส.ค. 57
- ดูแลงานเอกสารและความเรียบร้อยของโครงการ - ติดต่อประสานงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - รับเรื่องแจ้งซ่อมต่างๆจากลูกบ้าน - ประชาสัมพันธ์และต้อนรับผู้ที่เข้ามาติดต่อ - ประสานงานด้านเอกสารภายในโครงการแ...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Aug 14
25 . Guest Service Agent
-คอยให้บริการลูกค้ารอเช็คอิน/เช็คเอาท์ -รับโทรศัพท์ จองห้องพัก -ดูแลเรื่องสัมภาระของแขกที่เข้ามาพัก

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Aug 14
26 . ผู้จัดการอาคาร -ภูเก็ต ด่วนมาก !!
ควบคุมดูแล บริหารงานอาคาร ที่รับผิดชอบให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัย - รักษาและควบคุมกฎระเบียบส่วนกลางต่างๆ - ช่วยประสานงาน แก้ไขปัญหาให...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
Salary ตามตกลงและประสบการณ์
20 Aug 14
27 . ผู้จัดการหมู่บ้าน (พระราม 2,ประชาอุทิศ)
ควบคุม ดูแลงานบริหารอาคารที่พักอาศัย หมู่บ้านที่รับผิดชอบ ให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
20 Aug 14
28 . วิศวกรโฮมแคร์/จนท.เทคนิคโฮมแคร์ (งานแจ้งซ่อม) ประจำ กรุงเทพ / ภูเก็ต
- ดูแลตรวจสอบงานแจ้งซ่อมห้องชุด, บ้านเดี่ยว, ทาวน์เฮ้าส์ ภายในระยะเวลา ประกัน 1-2 ปี หลังการโอนกรรมสิทธิ์ - ประสานงานระหว่างลูกบ้านและผู้รับเหมาในเรื่องงานแจ้งซ่อม - จัดทำรายงานการแจ้งซ่อม

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
20 Aug 14
29 . วิศกร / หัวหน้าช่างประจำอาคาร (สำนักงาน)
รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงรักษา และซ่อมแซมอุปกรณ์ ระบบวิศวกรรมประจำอาคาร

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
10 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
20 Aug 14
30 . ธุรการ(Concierge) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่นได้ ด่วน!!
รับผิดชอบงานประสานงานต่างๆภายในโครงการ ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล และรับเรื่องเรื่องเรียนจากลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติที่พักอาศัยในโครงการ จัดทำเอกสารต่างๆภายในโครงการและประสานงานด้านเอกสารกับสำนักงา...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา ประจำโครงการ(แนวรถไฟฟ้า BTS)
Salary 15,000 ขึ้นไป
20 Aug 14
  30 Positions      
Sort By 
Disability Jobs