JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  30 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่การขาย - ประจำโครงการ (กรุงเทพฯ)/ภูเก็ต
รับผิดชอบในด้านงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์และบริการลูกค้าเพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary ตามโครงสร้าง+คอมมิชชั่น
3 Mar 15

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
3 Mar 15
3 . หัวหน้าช่าง/ช่างเทคนิค ประจำโครงการ (ภูเก็ต/สุราษฎร์ธานี) ด่วน สัมภาษณ์ รู้ผลทันทีที่ภุเก็ต ทุกวันพุธและศุกร์ 09.00-12.00 ด่วนมาก !!สัมภาษณ์ รู้ผลทันที ทุกวันพุธและศุกร์ 09.00-12.00
1.รับผิดชอบงานบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค สระว่ายน้ำ 2.ซ่อมแซมอุปกรณ์ ระบบวิศวกรรมประจำคอนโดมิเนียม 3.ดูแลและบำรุงรักษาระบบต่างๆภายในอาคารชุด คอนโดมิเนียม

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือน
3 Mar 15
4 . ผู้จัดการอาคาร -ภูเก็ต/สุราษฎร์ธานีด่วน สัมภาษณ์ รู้ผลทันทีที่ภูเก็ต ทุกวันพุธและศุกร์ 09.00-12.00 ด่วนมาก !!lสัมภาษณ์รู้ผลทันที ทุกวันพุธและศุกร์ 09.00-12.00
- ควบคุมดูแล บริหารงานอาคาร ที่รับผิดชอบให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัย - รักษาและควบคุมกฎระเบียบส่วนกลางต่างๆ - ช่วยประสานงาน แก้ไขปัญหา...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
Salary ตามตกลงและประสบการณ์
3 Mar 15
5 . วิศวกร / โฟร์แมน (โครงการกรุงเทพฯ)
- ควบคุมงานก่อสร้างที่พักอาศัย - จัดทำข้อมูลและเอกสาร - ประสานงานกับฝ่ายและหน่วยงานต่างๆ - ส่งมอบงานกับลูกค้า

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
3 Mar 15
6 . ผู้จัดการส่วนก่อสร้าง (ประจำโครงการที่โคราช)
- บริหารงานก่อสร้างคอนโดมิเนียมและบ้านเดี่ยว

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
3 Mar 15
7 . วิศวกรโฮมแคร์/จนท.เทคนิคโฮมแคร์ (งานแจ้งซ่อม) ประจำกรุงเทพ หรือ ภูเก็ต
- ดูแลตรวจสอบงานแจ้งซ่อมห้องชุด, บ้านเดี่ยว, ทาวน์เฮ้าส์ ภายในระยะเวลา ประกัน 1-2 ปี หลังการโอนกรรมสิทธิ์ - ประสานงานระหว่างลูกบ้านและผู้รับเหมาในเรื่องงานแจ้งซ่อม - จัดทำรายงานการแจ้งซ่อม

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
3 Mar 15

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
3 Mar 15
9 . Draftsman (ประจำโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป แสนสิริ ลำลูกกา คลอง 10)
1.จัดทำแบบที่ใช้ในการผลิต 2.จัดทำแบบที่มีการ Request จากทุกหน่วยงานในโรงงาน 3.จัดทำแบบสำหรับงาน Co-Design 4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ต่อรองได้
3 Mar 15
10 . ผู้จัดการหมู่บ้าน ประจำจังหวัดพิษณุโลก
* ดูแลโครงการให้มีความเรียบร้อยและเป็นระบบ * ให้บริการลูกบ้านเมื่อเกิดปัญหาด้วยความรวดเร็ว สร้างความพึงพอใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกบ้าน * บริหารการใช้เงินส่วนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ * บร...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
3 Mar 15
11 . Asset Management Officer (ประจำพัทยา)
- Update New Stock - ทำ Weekly Stock report - สั่งซื้อ furniture เพื่อตกแต่งห้องของโครงการ - ดูแลการตกแต่งห้อง เช็คความถูกต้องของใบเสนอราคา ติดตามวันที่ส่งสินค้า - ดูแลข้อมูล เช็คความถูกต้องของ un...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 17,000 - 22,000
3 Mar 15
12 . Sale Coordinator / Asset Management Officer
Sale Coordinator (เพื่อการปล่อยเช่า) - เช็คตอบอีเมล์ การจองห้องเช่า - ทำเอกสาร Daily : Requirement & Feedback , Closed deal report ,booking records , unit status update - ทำเอกสาร Weekly contact ...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
3 Mar 15
13 . ช่างเทคนิค ประจำ(สุราษฎร์) ที่โครงการ ดีคอนโดโคโค่ ด่วนมาก !!
1.รับผิดชอบงานบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค สระว่ายน้ำ 2.ซ่อมแซมอุปกรณ์ ระบบวิศวกรรมประจำคอนโดมิเนียม 3.ดูแลและบำรุงรักษาระบบต่างๆภายในอาคารชุด คอนโดมิเนียม

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
8 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
3 Mar 15
14 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) Junior Level
- ควบคุม ดูแล งานการตรวจสอบภายใน - ติดต่อประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท ในการให้คำปรึกษา แนะนำและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
3 Mar 15
15 . วิศวกรซ่อมบำรุง (ประจำอาคารสำนักงาน) ประจำที่ ปทุมวัน / สุขุมวิท / สาทร / รังสิต
- รับผิดชอบงานบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค - ซ่อมแซมอุปกรณ์ ระบบวิศวกรรมประจำอาคารสำนักงาน และงาน PM

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
3 Mar 15
16 . Programmer ด่วน!!
- ดูแลและ support ระบบสารสนเทศในบริษัท - เขียนโปรแกรมการใช้งาน - วิเคราะห์ พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ กรณี In-house Development ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด - ปรับปรุงพัฒนาระบบให้เหมาะสมกับการทำงานทั้งองค์ก...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
3 Mar 15
17 . เจ้าหน้าที่ขาย-ประจำโครงการ (พัทยา,ระยอง,หัวหิน-ชะอำ)
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำภาคตะวันออก , ประจำหัวหิน-ชะอำ หน้าที่ความรับผิดชอบ : นำเสนอและขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาชมโครงการประสานงานขายกับลูกค้าและงานต่างๆที่ได้ร...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
6 อัตรา
Salary N/A
3 Mar 15
18 . Copywriter
1. คิดคอนเซ็ปต์งานตามโจทย์ที่ได้รับจาก Marketing 2. เขียน และแปล Copy เพื่อลงในสื่อโฆษณาต่างๆ ทั้ง สิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ 3. เขียนบทความ จดหมาย หรืออื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
3 Mar 15
19 . ช่างเทคนิคประจำคอนโด จ.ระยอง ด่วนมาก !! สมัครพร้อมสัมภาษณ์ ที่ดีคอนโด เนินพระ ใกล้หมู่บ้านเพลินใจ2
- รับผิดชอบงานบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค สระว่ายน้ำ - ซ่อมแซมอุปกรณ์ ระบบวิศวกรรมประจำคอนโดมิเนียม

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
3 Mar 15
20 . พนักงานบัญชี (ปิดงบ)
รับผิดชอบบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุด และบัญชีด้านรับ-จ่ายของบริษัท และปิดงบของบริษัท

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
3 Mar 15
21 . หัวหน้าช่าง / ช่างเทคนิคประจำคอนโดมิเนียม (สาทร สุขุมวิท พญาไท สะพานควาย รามอินทรา) ด่วนมาก !!lสัมภาษณ์รู้ผลทันที ทุกวันพฤหัส 13.00-16.00 น.
1.รับผิดชอบงานบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค สระว่ายน้ำ 2.ซ่อมแซมอุปกรณ์ ระบบวิศวกรรมประจำคอนโดมิเนียม

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
10 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
3 Mar 15
22 . ช่างเทคนิค / ช่างแอร์ (ประจำหัวหิน)
รับผิดชอบในการดูแล และรักษาเครื่องปรับอากาศ

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
3 Mar 15
23 . ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการอาคาร-คอนโดมิเนียม(โครงการ อ่อนนุช,สุขุมวิท,เลียบทางด่วนรามอินทรา) (สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้) ด่วน!!
- ควบคุมดูแล บริหารงานอาคาร ที่รับผิดชอบให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัย - รักษาและควบคุมกฎระเบียบส่วนกลางต่างๆ - ช่วยประสานงาน แก้ไขปัญหา...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา (ประจำโครงการ แนวรถไฟฟ้า BTS)
3 Mar 15
24 . ผู้จัดการอาคาร / ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร (อาคารสำนักงาน,ศูนย์การค้า, พล่าซ่า) ด่วนมาก !!lสัมภาษณ์รู้ผลทันที ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี 14.00-16.00 น.
1. จัดให้มีการบำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี รวมถึงการดูแลให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคาร 2. อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าต่าง ๆ ของอาคาร และผู้มาติดต่อ 3. ติดต่อประสานงานกับผู้ว่าจ้าง/ตัวแทนของผู้ว่...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
3 Mar 15
25 . Call Center Officer (Chinese, Thai, or English)
Handle customer inquiries, complaints, and solve the problem with prompt, accurate and courteous replies over the phone. Meet the indicators and standards set by management (e.g. Call Courtesy Rate, C...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
6 อัตรา
Salary N/A
3 Mar 15
26 . พนักงานธุรการ (Concierge) โซนสุขุมวิท สาทร สีลม เลียบทางด่วนรามอินทรา
•รับผิดชอบงานประสานงานต่างๆภายในโครงการ •ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล และรับเรื่องเรื่องเรียนจากลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติที่พักอาศัยในโครงการ •จัดทำเอกสารต่างๆภายในโครงการและประสานงานด้านเอกสารกับสำนั...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
3 Mar 15
27 . วิศวกร (Site Engineer) ประจำโครงการเชียงใหม่ / เชียงราย
- ควบคุมงานโยธาโครงการหมู่บ้านจัดสรร - จัดทำข้อมูลและเอกสาร - ประสานงานกับฝ่ายและหน่วยงานต่างๆ - ส่งมอบงานกับลูกค้า

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
2 Mar 15
28 . เลขานุการ
รับผิดชอบงาน ติดตามเอกสารลงนาม จัดตารางงานให้กับผู้บริหาร รับสาย โอนสาย รับเรื่อง รวมถึงประสานงานส่วนต่างๆให้กับผู้บริหาร

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Feb 15
29 . ช่างเทคนิคประจำโครงการหมู่บ้าน (ราชพฤกษ์, ปิ่นเกล้า, พระราม 3, ประชาอุทิศ)
- รับผิดชอบงานบำรุงรักษา ดูแลงานระบบต่างๆ ในโครงการหมู่บ้าน เช่น สระว่ายน้ำ ไฟฟ้า ประปา แอร์ เป็นต้น -(ปฏิบัติงานช่วงเวลากลางวัน 8 ช.ม. ตามเวลาทำงานปกติ ไม่ต้องเข้ากะ)

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
25 Feb 15
30 . พนักงานธุรการ โซนราชพฤกษ์ / ปิ่นเกล้า / พระราม 3
รับผิดชอบงานประสานงานต่างๆ ภายในโครงการ ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล และรับเรื่องเรื่องเรียนจากลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติที่พักอาศัยในโครงการ จัดทำเอกสารต่างๆ ภายในโครงการและประสานงานด้านเอกสารกับสำนัก...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
25 Feb 15
  30 Positions      
Sort By 
Disability Jobs