JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  40 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการส่วนสำนักกฎหมายอาวุโส
1. จัดทำ ตรวจสอบสัญญา บันทึกข้อตกลง เอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย รวมทั้งให้ความเห็นในการจัดทำและแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง รัดกุม และครบถ้วนในประเด็นที่สำคัญ (เน้นธุรกรรมเกี...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
26 Aug 16
2 . เจ้าหน้าที่การขาย-ประจำโครงการ (เชียงใหม่)
รับผิดชอบในด้านงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์และบริการลูกค้าเพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Aug 16
3 . พนักงานประสานงานอาวุโส
- ประสานงานเอกสารระหว่างสำนักงานใหญ่กับโครงการ - ประสานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ช่วย Support งานต่างๆที่ได้รับมอบหมายของฝ่าย

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
26 Aug 16
4 . เจ้าหน้าที่การขาย-ประจำโครงการ (ติวานนท) พิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีรูปถ่ายเท่านั้น
- รับผิดชอบในด้านงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ และบริการลูกค้าเพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา 1 วัน)

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง+คอมมิชชั่น
26 Aug 16
5 . ผู้จัดการอาคาร พัทยา
ควบคุมดูแล บริหารงานอาคาร ที่รับผิดชอบให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านความสะอาด ความปลอดภัย ช่วยประสานงาน แก้ไขปัญหาให้เกิดความพึงพอใจ

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
26 Aug 16
6 . Operation manager-Phuket
ดูแลควมคุม และบริหารงานโครงการในจังหวัดภูเก็ต ดูแลบริหารงานอาคารชุด คอนโด วางแผนและบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 30,000+++
26 Aug 16
7 . ผู้ช่วยผู้จัดการดีคอนโดครีก-ภูเก็ต ด่วน
- ดูแลควบคุมงานด้านบริหารอาคารชุด - ดุแลงานด้านเอกสารทั้งหมด - ประสานงานกับลูกบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 20,000-30,000
26 Aug 16
8 . วิศวกรประมาณราคา (โยธา)
- ประมาณราคาในแต่ละโครงการให้ได้คุณภาพและให้สำเร็จตามกำหนดในงบประมาณที่ตั้งไว้ - ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การประมาณราคาโครงการสำเร็จลุล่วง - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้ร...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
26 Aug 16
9 . Part-Time ช่วยงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย *จำนวนมาก*
-พนักงานชั่วคราว ช่วยงานฝ่ายขาย (สัญญา 3 เดือน) ประจำโครงการ 1.คณาสิริ ชัยพฤกษ์ – วงแหวน แผนที่โครงการ : http://www.sansiri.com/singlehouse/kanasiri-chaiyaphruek-wongwaen/th/#map-content-box ...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary 450 บาท/วัน
26 Aug 16
10 . ช่างเทคนิคหมู่บ้าน (อ่อนนุช-ศรีนครินทร์/กรุงเทพกรีฑา)
ดูแลงานระบบสาธารณูปโภค และสระว่ายน้ำของหมู่บ้าน

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
26 Aug 16
11 . cascual (สจ็วต) ประจำ Escape Hua Hin
-ดูแลความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับอาหาร

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 300 บาท/วัน
26 Aug 16
12 . ช่างเทคนิค ประจำหมู่บ้าน (ประชาอุทิศ สุขสวัสดิ์)
- ดูแลงานระบบสาธารณูปโภคประจำโครงการ - อำนวยความสะดวกให้ลูกบ้านที่พักอาศัยประจำโครงการ - ติดต่อประสานงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
26 Aug 16
13 . พนักงานธุรการ (โครงการแถวถนนพัฒนาการ-อ่อนนุช)
- ประสานเอกสารงานภายในโครงการและระหว่างสำนักงานใหญ่ - ดูแลให้ความช่วงเหลือลูกบ้าน - รับเรื่องแจ้งปัญหาต่างๆ จากลูกบ้าน

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Aug 16
14 . ช่างเทคนิคผลิต (ประจำโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป คลอง 10 อ.ลำลูกกา)
1.จัดทำ Occupation เพื่อ Plot บน Pallet 2.ประมวลผลลำดับการ Plot ตามแผนการผลิต 3.ตรวจสอบข้อมูลก่อน Plot ก่อนส่งให้ Robot 4.รวบรวมข้อมูลการแก้ไขแบบและเปลี่ยนแปลงแบบทันที 5.ประมวลผลลำดับการยกชิ้นงานแ...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
26 Aug 16
15 . Butler (ถนนวิทยุ)*สื่อสารภาษาอังกฤษได้*
- ดูแล ช่วยเหลือ และให้บริการลูกค้า - มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ - สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้ - ช่วย Support งานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
6 Position
Salary 15,000 บาท ขึ้นไป(วุฒิ ป.ตรี)
26 Aug 16
16 . ผู้จัดการหมู่บ้าน โซนลาดกระบัง/ สุวรรรภูมิ/ บางนา
- ดูแลรับผิดชอบ และประสานงานในเรื่องของเอกสารภายในโครงการและประสานงานกับสำนักงานใหญ่ - รับเรื่องแจ้งจากลูกค้า - ติดต่อประสานงาน การนัดหมาย หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท - ดูแลเอกสาร เข้า-อ...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary ตามโครงสร้าง
26 Aug 16
17 . พนักงานธุรการ(บางนา/อ่อนนุช/สุขุมวิท77)**สื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น
1.รับผิดชอบงานประสานงานต่างๆ ภายในโครงการ 2.ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล และรับเรื่องเรื่องเรียนจากลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติที่พักอาศัยในโครงการ 3.จัดทำเอกสารต่างๆภายในโครงการและประสานงานด้านเอกสารกับ...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
5 Position
26 Aug 16
18 . พนักงานประจำร้านสะดวกซื้อ 7-11 (สาขาฮาบิโตะ ซอยสุขุมวิท77)
- คิดเงิน - ทำอาหาร และบริการที่เคาท์เตอร์ - จัดเรียงสินค้า สต๊อก - ทำความสะอาดร้าน - ปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้างาน

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
4 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Aug 16
19 . เจ้าหน้าที่การขาย ประจำโครงการ (เทียนทะเล / พระราม2)
- รับผิดชอบในด้านงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ และบริการลูกค้าเพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้าง + commission
26 Aug 16
20 . พนักงานธุรการ (ตามแนว BTS) *สื่อสารภาษาอังกฤษได้*
- ประสานเอกสารภายในโครงการและระหว่างสำนักงานใหญ่ - ดูแลให้ความช่วยเหลือลูกบ้านที่พักอาศัยภายในโครงการ - รับเรื่องแจ้งปัญหาต่างๆ จากลูกบ้าน - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ - จัดทำเอกสารทางการเงิน/บัญช...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
16 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
26 Aug 16
21 . ช่างเทคนิค (สุขุมวิท/สาทร/บางนา/ห้วยขวาง) รับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ ของอาคาร

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
10 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
26 Aug 16
22 . วิศวกรประจำอาคารรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานระบบไฟฟ้า และระบบสาธารณูปโภคของโครงการ - ควบคุมดูแลผู้รับเหมา เป็นที่ปรึกษา และสามารถให้คำแนะนำงานระบบวิศวกรรมอาคารได้

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
10 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Aug 16
23 . Guest Service Agent (ประจำ Escape Hua Hin)
ให้การต้อนรับแขกอย่างสุภาพนุ่มนวล และมีมิตรจิตรตั้งแต่ก้าวแรกที่แขกมาถึงโรงแรมจนถึงก้าวสุดท้ายก่อนที่แขกจะออกจากโรงแรม พร้อมทั้งให้ข้อมูลแก่แขกเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆของโรงแรม

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Aug 16
24 . วิศวกรจัดซื้อ/ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ส่วนโครงการ (สื่อสารภาษาอังกฤษได้)
- จัดซื้อ จัดหา วัสดุต่างๆที่ใช้ในงานก่อสร้างให้ได้ราคา และคุณภาพที่เหมาะสมในการพิจารณาโครงการ - ติดตาม ตรวจสอบ การสั่งซื้อให้สอดคล้องตรงตาม Specification ที่ต้องการ - ช่วยจัดเตรียม และ Update ข้...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
26 Aug 16
25 . เจ้าหน้าที่ประสานงานเช่า (English Speaking)- Phuket brunch
ดูแลและตรวจสภาพห้องเดือนละ 1 ครั้ง • แนะนำ repair and maintenance เมื่อมีความจำเป็น พร้อมทั้งติดต่อประสานงานกับ supplier • ดำเนินการ Check-in/ Check-out และดูแลลูกค้า, Staff, agent ...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
26 Aug 16
26 . พนักงานสายตรวจ (สายตรวจ รปภ.) ด่วน! สมัครได้ที่ตึกสิริภิญโญชั้น 10รับสมัครด่วน !
ตรวจสอบ ควบคุมดูแล และอบรมการทำงานของรปภ.ประจำโครงการต่าง ๆ ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นที่หน้างาน ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
26 Aug 16
27 . วิศวกร / โฟร์แมน
- ควบคุมงานก่อสร้างที่พักอาศัย แนวราบ - จัดทำข้อมูลและเอกสาร - ประสานงานกับฝ่ายและหน่วยงานต่างๆ - ส่งมอบงานกับลูกค้า ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน วันหยุดอาจไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
26 Aug 16
28 . ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย-เพื่อเช่า (ประจำพัทยา)
- Update New Stock - ทำ Weekly Stock report - สั่งซื้อ furniture เพื่อตกแต่งห้องของโครงการ - ดูแลการตกแต่งห้อง เช็คความถูกต้องของใบเสนอราคา ติดตามวันที่ส่งสินค้า - ดูแลข้อมูล เช็คความถูกต้องของ un...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary Salary + commission
26 Aug 16
29 . Sales / Resales (Chinese,English) -Phuketรับสมัครด่วน !
- ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท - ทำงาน 6 วัน สามารถขับรถยนต์ได้

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
26 Aug 16
30 . Operation Manager (หมู่บ้านจัดสรร)
ควบคุม ดูแลงานบริหารหมู่บ้าน ด้านความสะอาด ความปลอดภัย การจัดประชุม และแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
26 Aug 16
31 . เจ้าหน้าที่ขาย-ประจำโครงการ (กทม)
- นำเสนอและขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาชมโครงการประสานงานขายกับลูกค้าและงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary N/A
26 Aug 16
32 . พนักงานบัญชี (บัญชี-การเงิน AP และ บัญชีปิดงบ)
1.บัญชี-การเงิน - จัดทำเอกสารเบิกจ่ายของนิติบุคคลอาคารชุด ในโครงการที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบเอกสารการรับเงินจากโครงการ พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน และรายงานการนำส่งเงินประจำวันของนิติบุคคล - จัดเต...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
26 Aug 16
33 . Asst Restaurant Manager (Banquet) Escape Hua Hinรับสมัครด่วน !
เป็นผู้ช่วย Manager ดูแลในส่วนจัดเลี้ยง รับรองกรุ๊ปสัมมนา หรืองานเลี้ยงต่างๆ

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
26 Aug 16
34 . Draftman/ Inspector งานสถาปัตย์ (ผู้หญิงเท่านั้น)
1. เขียนแบบงานโครงสร้างสถาปัตย์ เพื่อขออนุญาตก่อสร้าง 2. ถอดแบบ เคลียแบบและปรับแบบก่อสร้างโดยใช้ Shop Drawing, AUTO CAD, Sketchup 3. ประสานงานกับฝ่ายโครงการในการก่อสร้าง 4. ควบคุม และติดตามงานติดตั...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Aug 16
35 . หัวหน้าช่าง/ช่างเทคนิค ประจำคอนโด โซนสุขุมวิท/สาทร/วงเวียนใหญ่รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค สระว่ายน้ำ 2.ซ่อมแซมอุปกรณ์ ระบบวิศวกรรมประจำคอนโดมิเนียม ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน วันหยุดอาจไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
จำนวนมาก
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
26 Aug 16
36 . Commis II ประจำ Escape Hua Hin ด่วน!!!
- ดูแลด้านการปรุงอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐาน - กำหนดปริมาณให้เหมาะสม และควบคุมไม่ให้เกิดความสิ้นเปลือง

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Aug 16
37 . ผู้จัดการอาคาร-คอนโดมิเนียม(โครงการอ่อนนุช,สุขุมวิท)(สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแล บริหารงานอาคาร ที่รับผิดชอบให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัย - รักษาและควบคุมกฎระเบียบส่วนกลางต่างๆ - ช่วยประสานงาน แก้ไขปัญหา...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา (ประจำโครงการ แนวรถไฟฟ้า BTS)
26 Aug 16
38 . ผู้จัดการอาคาร-คอนโด (โซนสุขุมวิท, อโศก) สื่อสารภาษาอังกฤษได้
1. จัดให้มีการบำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี รวมถึงการดูแลให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคาร 2. อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าของอาคาร และผู้มาติดต่อ 3. ติดต่อประสานงานกับผู้ว่าจ้าง/ตัวแทนของผู้ว่าจ้าง น...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary ตามโครงสร้าง
26 Aug 16
39 . เจ้าหน้าที่การขาย - ประจำโครงการ (พัทยา/ภูเก็ต)
- รับผิดชอบในด้านงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์และบริการลูกค้าเพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary ตามโครงสร้าง+คอมมิชชั่น
26 Aug 16
40 . ช่างเทคนิค ประจำโซนหัวหิน/ชะอำรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบบำรุงรักษา และซ่อมแซฒอุปกรณื ระบบวิศวกรรมประจำอาคาร

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
26 Aug 16
  40 Positions      
Sort By 
Disability Jobs