JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  39 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)
1. กำหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา โดยให้สอดคล้องตาม วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนดไว้ 2 . ประเมินควา...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
20 Apr 15

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
20 Apr 15
3 . วิศวกรโฮมแคร์/จนท.เทคนิคโฮมแคร์ (งานแจ้งซ่อม) ประจำกรุงเทพ
- ดูแลตรวจสอบงานแจ้งซ่อมห้องชุด, บ้านเดี่ยว, ทาวน์เฮ้าส์ ภายในระยะเวลา ประกัน 1-2 ปี หลังการโอนกรรมสิทธิ์ - ประสานงานระหว่างลูกบ้านและผู้รับเหมาในเรื่องงานแจ้งซ่อม - จัดทำรายงานการแจ้งซ่อม

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
20 Apr 15
4 . ช่างเทคนิคประจำคอนโด ที่เชียงราย ด่วน!! สมัครที่ดีคอนโด สันติธรรม เชียงใหม่
ดูแลงานส่วนกลาง เช่น ไฟฟ้า สุขาภิบาล เครื่องปรับอากาศ ระบบดับเพลิง สระว่ายน้ำ ให้อยู่ในสภาพปกติ

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
20 Apr 15
5 . Traffic Controller (เจ้าหน้าที่ประสานงานโฆษณา)
• ประสานงานกับแผนกต่างๆ เพื่อจัดสรรเวลาและควบคุมงานของทีม Graphic และ Digital (in-house) ให้เสร็จตามกำหนดเวลา • ประสานงานภายในแผนก Graphic และ Digital เช่น การจัดคิวงาน, และสั่งผลิตงานพิมพ์ ฯลฯ • จั...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
20 Apr 15
6 . เจ้าหน้าที่การขาย-ประจำโครงการ (กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล) พิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีรูปถ่ายเท่านั้น
รับผิดชอบในด้านงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ และบริการลูกค้าเพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด ประจำโครงการโซน พระราม 2 , นนทบุรี , วิภาวดี , รังสิต

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary ตามโครงสร้าง+คอมมิชชั่น
20 Apr 15
7 . พนักงานสายตรวจ (สายตรวจ รปภ. / หัวหน้าชุด) ด่วน!! สมัครพร้อมสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสที่ 9 เมษายน เวลา 9.00 น.
ตรวจสอบ ควบคุมดูแล และอบรมการทำงานของรปภ.ประจำโครงการต่าง ๆ ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นที่หน้างาน ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
20 Apr 15
8 . ห้วหน้าช่าง/ช่างเทคนิค ประจำคอนโด ที่บางแสน (ข้างม.บูรพา) ด่วน!! สมัครได้ที่ คอนโดบ้านปลายหาด ซอยนาเกลือ16
ดูแลงานส่วนกลาง เช่น ไฟฟ้า สุขาภิบาล เครื่องปรับอากาศ ระบบดับเพลิง สระว่ายน้ำ ให้อยู่ในสภาพปกติ

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
20 Apr 15
9 . ช่างเทคนิคประจำคอนโด ที่พัทยา(ซอยนาเกลือ16) ด่วน!! สมัครได้ที่ คอนโดบ้านปลายหาด ซอยนาเกลือ16
ดูแลงานส่วนกลาง เช่น ไฟฟ้า สุขาภิบาล เครื่องปรับอากาศ ระบบดับเพลิง สระว่ายน้ำ ให้อยู่ในสภาพปกติ

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
20 Apr 15
10 . Analyst (นักวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์) - ด่วน
ทำหน้าที่ในการจัดหาที่ดิน สำรวจข้อมูล ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ ความเป็นไปได้ทางด้านการตลาด การเงิน และการลงทุน ศึกษาและวิเคราะห์โอกาสในการพัฒนาธุรกิจ

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
20 Apr 15
11 . นักเขียนประกาศโฆษณา (Part time)
เขียนประกาศโฆษณา

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 400 บาท/วัน
20 Apr 15
12 . Receptionist
ต้อนรับผู้มาติดต่อ รับ-โอนสายโทรศัพท์

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
20 Apr 15
13 . Draftsman (ประจำโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป แสนสิริ ลำลูกกา คลอง 10)
1.จัดทำแบบที่ใช้ในการผลิต 2.จัดทำแบบที่มีการ Request จากทุกหน่วยงานในโรงงาน 3.จัดทำแบบสำหรับงาน Co-Design 4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ต่อรองได้
20 Apr 15
14 . ผู้จัดการหมู่บ้าน ประจำหมู่บ้านสีวลี ปิ่นเกล้า-สาทร (ถนนราชพฤกษ์)
* ดูแลโครงการให้มีความเรียบร้อยและเป็นระบบ * ให้บริการลูกบ้านเมื่อเกิดปัญหาด้วยความรวดเร็ว สร้างความพึงพอใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกบ้าน * บริหารการใช้เงินส่วนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ * บร...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
20 Apr 15
15 . Asset Management Officer (ประจำพัทยา)
- Update New Stock - ทำ Weekly Stock report - สั่งซื้อ furniture เพื่อตกแต่งห้องของโครงการ - ดูแลการตกแต่งห้อง เช็คความถูกต้องของใบเสนอราคา ติดตามวันที่ส่งสินค้า - ดูแลข้อมูล เช็คความถูกต้องของ un...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary Salary + commission
20 Apr 15
16 . Asset Management Officer
Asset Management Officer (เพื่อการปล่อยเช่า) - Update New Stock - ทำ Weekly Stock report - สั่งซื้อ furniture เพื่อตกแต่งห้องของโครงการ - ดูแลการตกแต่งห้อง เช็คความถูกต้องของใบเสนอราคา ติดตามวันที...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
20 Apr 15
17 . ช่างเทคนิคประจำโรงแรม ที่เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ด่วนมาก !!
1.รับผิดชอบงานบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค สระว่ายน้ำ 2.ซ่อมแซมอุปกรณ์ ระบบวิศวกรรมประจำโรงแรม

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
20 Apr 15
18 . Graphic Designer
Create visual concepts, by hand or using computer software, to communicate ideas that inspire, inform, or captivate consumers. They develop the overall layout and production design for advertisements,...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary n/a
20 Apr 15
19 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) Junior Level
- ควบคุม ดูแล งานการตรวจสอบภายใน - ติดต่อประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท ในการให้คำปรึกษา แนะนำและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
20 Apr 15
20 . พนักงานธุรการบัญชี (ประจำอาคารสำนักงาน)
•รับผิดชอบงานประสานงานต่างๆ ภายในโครงการ •ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล และรับเรื่องเรื่องเรียน •จัดทำเอกสารต่างๆภายในโครงการและประสานงานด้านเอกสารกับสำนักงานใหญ่

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
20 Apr 15
21 . วิศวกรระบบอาคาร (ประจำอาคารสำนักงาน) ประจำที่ ปทุมวัน / สุขุมวิท / สาทร / รังสิต
- รับผิดชอบงานบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค - ซ่อมแซมอุปกรณ์ ระบบวิศวกรรมประจำอาคารสำนักงาน และงาน PM

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
20 Apr 15
22 . พนักงานธุรการ (สื่อสารภาษาอังกฤษได้) ประจำโครงการ(แนวรถไฟฟ้า BTS) ด่วน!!
1.รับผิดชอบงานประสานงานต่างๆ ภายในโครงการ 2.ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล และรับเรื่องเรื่องเรียนจากลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติที่พักอาศัยในโครงการ 3.จัดทำเอกสารต่างๆภายในโครงการและประสานงานด้านเอกสารกับ...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
Salary 15,000 บาทขึ้นไป
20 Apr 15
23 . วิศวกร / โฟร์แมน (โครงการกรุงเทพฯ)
- ควบคุมงานก่อสร้างที่พักอาศัย - จัดทำข้อมูลและเอกสาร - ประสานงานกับฝ่ายและหน่วยงานต่างๆ - ส่งมอบงานกับลูกค้า

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
20 Apr 15
24 . Operation Manager (อาคารสำนักงาน)
ควบคุม ดูแลงานบริหารอาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า พลาซ่า ด้านความสะอาด ความปลอดภัย การจัดประชุม และแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
20 Apr 15
25 . Programmer ด่วน!!
- ดูแลและ support ระบบสารสนเทศในบริษัท - เขียนโปรแกรมการใช้งาน - วิเคราะห์ พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ กรณี In-house Development ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด - ปรับปรุงพัฒนาระบบให้เหมาะสมกับการทำงานทั้งองค์ก...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
20 Apr 15
26 . เจ้าหน้าที่ขาย-ประจำโครงการ (ระยอง,หัวหิน-ชะอำ)
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำภาคตะวันออก , ประจำหัวหิน-ชะอำ หน้าที่ความรับผิดชอบ : นำเสนอและขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาชมโครงการประสานงานขายกับลูกค้าและงานต่างๆที่ได้ร...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
6 อัตรา
Salary N/A
20 Apr 15
27 . วิศวกร (Site Engineer) ประจำโครงการเชียงใหม่ / เชียงราย
- ควบคุมงานโยธาโครงการหมู่บ้านจัดสรร - จัดทำข้อมูลและเอกสาร - ประสานงานกับฝ่ายและหน่วยงานต่างๆ - ส่งมอบงานกับลูกค้า

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
20 Apr 15
28 . Copywriter / Senior Copywriter
Responsible for brainstorming, creating, and transforming ideas into words for articles, advertisements, publications, and pamphlets. Writes words and text for television commercials, radio, Internet ...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
2 Position
20 Apr 15
29 . พนักงานบัญชี (ด้านจ่าย)
ทำบัญชีด้านจ่าย มีความรู้เรื่องภาษี

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
20 Apr 15
30 . ช่างเทคนิคประจำคอนโดมิเนียม (บางนา สาทร สุขุมวิท) ด่วนมาก !!lสัมภาษณ์รู้ผลทันที ทุกวันพฤหัส 13.00-16.00 น.
1.รับผิดชอบงานบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค สระว่ายน้ำ 2.ซ่อมแซมอุปกรณ์ ระบบวิศวกรรมประจำคอนโดมิเนียม

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
10 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
20 Apr 15
31 . ผู้จัดการอาคาร-คอนโดมิเนียม (โครงการ อ่อนนุช,สุขุมวิท) (สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้) ด่วน!!
- ควบคุมดูแล บริหารงานอาคาร ที่รับผิดชอบให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัย - รักษาและควบคุมกฎระเบียบส่วนกลางต่างๆ - ช่วยประสานงาน แก้ไขปัญหา...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา (ประจำโครงการ แนวรถไฟฟ้า BTS)
20 Apr 15
32 . ผู้จัดการอาคาร (อาคารสำนักงาน,ศูนย์การค้า, พล่าซ่า)
1. จัดให้มีการบำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี รวมถึงการดูแลให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคาร 2. อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าของอาคาร และผู้มาติดต่อ 3. ติดต่อประสานงานกับผู้ว่าจ้าง/ตัวแทนของผู้ว่าจ้าง น...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
20 Apr 15
33 . Guest Service Agent (Escape Khaoyai)
-คอยให้บริการลูกค้ารอเช็คอิน/เช็คเอาท์ -รับโทรศัพท์ จองห้องพัก -ดูแลเรื่องสัมภาระของแขกที่เข้ามาพัก

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Apr 15
34 . เจ้าหน้าที่การขาย - ประจำโครงการ (ประจำเชียงใหม่/ภูเก็ต)
รับผิดชอบในด้านงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์และบริการลูกค้าเพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary ตามโครงสร้าง+คอมมิชชั่น
20 Apr 15
35 . ผู้ช่วยผู้จัดการหมู่บ้าน (เศรษฐสิริ ประชาชื่น)
ควบคุม ดูแลงานบริหารอาคารที่พักอาศัย หมู่บ้านที่รับผิดชอบ ให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
20 Apr 15
36 . พนักงานประสานงานโครงการ (ประจำอาคารสำนักงาน)
อำนาจและความรับผิดชอบ 1. ดูแลรับผิดชอบ และประสานงานในเรื่องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับเหมาและ Supplier(Payment) 2. ติดต่อประสานงาน การนัดหมาย หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท 3. ดูแลเอก...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
20 Apr 15
37 . ช่างเทคนิค ประจำหัวหิน
รับผิดชอบงานบำรุงรักษา และซ่อมแซมอุปกรณ์ ระบบวิศวกรรมประจำอาคาร

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
20 Apr 15
38 . พนักงานธุรการ ประจำโครงการ บางแสน
• รับผิดชอบงานประสานงานต่างๆภายในโครงการ • ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล และรับเรื่องเรื่องเรียนจากลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติที่พักอาศัยในโครงการ • จัดทำเอกสารต่างๆภายในโครงการและประสานงานด้านเอกสารกับส...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Apr 15
39 . ผู้ช่วยผู้จัดการหมู่บ้าน (โซนรามอินทรา, สายใหม)
- รับเรื่องร้องเรียน , ให้คำปรึกษา หรือแนะนำลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า - รับเรื่องงานแจ้งซ่อมของโครงการ - ควบคุม ดูแลงานบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่รับผิดชอบ ทั้งด้านนิติบุคคล ความสะอ...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
20 Apr 15
  39 Positions      
Sort By 
Disability Jobs