JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  40 Positions      
Sort By 
1 . General Manager
ควบคุมและประสานงานกับหัวหน้าแผนกต่างๆ เพื่อบริหารงานของโรงแรมร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพื่อสร้างความมั่นใจให้มาตรฐานโรงแรม ห้องพัก ห้องอาหาร และการบริการอื่นๆ เป็นไปตามมาตราฐานของโรงแรมที่ได้ตั้งไว้ รว...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
23 Feb 17
2 . Commis II (Casual) ประจำ Escape Hua Hin รับสมัครด่วน !
- ดูแลด้านการปรุงอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐาน - กำหนดปริมาณให้เหมาะสม และควบคุมไม่ให้เกิดความสิ้นเปลือง

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 350 - 400 บาท/วัน
23 Feb 17
3 . Financial Officer (Junior Level)
1.จัดทำ Financial Model ขององค์กร 2.จัดหาข้อมูล และติดต่อกับสถาบันการเงิน เพื่อจัดหาแหล่งเงินกู้ 3.ร่วมเจราจากับสถาบันการเงิน เพื่อขอสินเชื่อ รวมทั้งดำเนินกระบวนการเบิก และคืนเงินกู้ 4.จัดทำรายงาน...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
23 Feb 17
4 . พนักงานร้านสะดวกซื้อ 7-11 (สาขา สุขุมวิท 77)
- คิดเงิน - ทำอาคารและบริการที่เค้าเตอร์ - จัดเรียงสินค้าและสต๊อก - ทำความสะอาดร้าน - ปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้างาน

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary 9,000-12,000 บาท + ค่าเข้าเครื่อง+ OT
23 Feb 17
5 . ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ (อาคารสำนักงาน)
- วางแผนและควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามมาตรฐาน - วางแผนและควบคุม พร้อมชี้แจงให้ผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับทราบ และปฏิบัติ - ควบคุมและตรวจสอบการป...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Feb 17
6 . พนักงานพิสูจน์อักษร Part-time (3 เดือน)
ตรวจรายงานประจำปีของบริษัท

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 400 บาท/วัน
23 Feb 17
7 . Chef De Partie ประจำ Escape Hua Hinรับสมัครด่วน !
ดูแลมาตรฐานด้านการปรุงอาหาร รับผิดชอบเกี่ยวกับอุปกรณ์และขั้นตอนในการเตรียมวัตถุดิบในแต่ละขั้นตอน

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Feb 17
8 . วิศวกรอาวุโส (บริหารโครงการ)
รับผิดชอบภาพรวมของงานบริหารโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม หรือ Infrastructure ประสานงาน และติดตามงานกับส่วนงานต่างๆเพื่อให้โครงการเสร็จสมบูรณ์ และมีคุณภาพ

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
23 Feb 17
9 . ช่างเทคนิค
ดูแลงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล และปรับอากาศ ของคลังสินค้า อพาร์ทเม้นท์ และสนามฟุตบอล

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Feb 17
10 . หัวหน้าช่าง ประจำ Escape Hua Hin ด่วน!!
รับผิดชอบดูแลทีมงานให้สามารถบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงแรมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงาน

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
23 Feb 17
11 . ผู้จัดการร้านสะดวกซื้อ 7-11 (สาขาอ่อนนุช สุขุมวิท77)
1. วิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย และวิเคราะห์ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในร้าน เพื่อนำมาหาวิธีแก้ไขปัญหา 2. ควบคุม ดูแล และให้คำแนะนำพนักงานภายในร้านให้เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัท 3. ตรวจทานความสะอาดและเป็นระเ...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์ของผู้สมัคร
23 Feb 17
12 . Restaurant Manager ประจำ Escape Hua Hinรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบดูแลแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม ให้ลูกค้าพึงพอใจทั้งบริการและรสชาติของอาหาร - มีหน้าที่อบรมพนักงาน ดูแลพนักงานในส่วนของห้องอาหาร และการจัดเลี้ยง

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
23 Feb 17
13 . วิศวกรโฮมแคร์/เจ้าหน้าที่โฮมแคร์ (ประจำโครงการกรุงเทพและปริมณฑล)
- ตรวจงาน Defect บริการลูกบ้านในการแก้ไขงาน Defect - ควบคุมงานก่อสร้างในส่วนบริการหลังการขาย - จัดทำข้อมูลและเอกสาร - ประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆ - ส่งมอบงานกับลูกบ้าน **ปฏิบัติงาน 6 ว...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
23 Feb 17

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 10,000
23 Feb 17
15 . เจ้าหน้าที่การขาย-ประจำโครงการ (เชียงใหม่)
รับผิดชอบในด้านงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์และบริการลูกค้าเพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Feb 17
16 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน
- ประสานงานเอกสาร รวบรวมเอกสารของฝ่ายขาย - ประสานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ช่วย Support งานต่างๆที่ได้รับมอบหมายของฝ่าย - ดูแล Sale gallery ที่ประจำอยู่ - พาลูกค้าชมห้องตัวอย่าง

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
4 Position
23 Feb 17
17 . เจ้าหน้าที่การขาย-ประจำโครงการ (บางนา - บางบ่อ)
- รับผิดชอบในด้านงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ และบริการลูกค้าเพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา 1 วัน)

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง+คอมมิชชั่น
23 Feb 17
18 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าเทคนิคโฮมแคร์ (สือสารภาษาจีน)-สาขาภูเก็ต
ดูแลและบริการหลังการขาย อาทิ งานร้องเรียน งานแจ้งซ่อม อื่นๆ วางแผนและบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 20,000-30,000
23 Feb 17
19 . Draftsman/ฝ่ายผลิต/ฝ่ายติดตั้ง-โรงงานแสนสิริจำกัด(มหาชน) ด่วน
- ดูแลประสานงานด้านต่างๆเขียนแบบตามชิ้นงาน ดูแลควบคุมชิ้นงาน -ดูแลควบคุมผู้รับเหมางานผลิต - ประสานงานกับลูกบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary 20,000-30,000
23 Feb 17
20 . วิศวกรประมาณราคา (โยธา)
- ประมาณราคาในแต่ละโครงการให้ได้คุณภาพและให้สำเร็จตามกำหนดในงบประมาณที่ตั้งไว้ - ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การประมาณราคาโครงการสำเร็จลุล่วง - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้ร...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
23 Feb 17
21 . ช่างเทคนิค ประจำอาคารสำนักงาน
ดูแลงานระบบวิศวกรรมในอาคารสูง

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
20 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
23 Feb 17
22 . พนักงานธุรการ (โชติธนวัฒน์ กม.8)
- ต้อนรับผู้มาติดต่อ และประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - รับและโอนสายโทรศัพท์ - งานอื่นๆที่หน่วยงานธุรการมอบหมายเพิ่มเติม - ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (วันหยุดไม่ตรงเสาร์-อาทิย์)

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามประสบการณ์
23 Feb 17
23 . ผู้จัดการอาคาร (อาคารสำนักงาน)
- ควบคุมดูแล บริหารงานอาคาร ที่รับผิดชอบให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัย - จัดเก็บค่าส่วนกลาง - รักษาและควบคุมกฎระเบียบส่วนกลางต่างๆ - ช่...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary ตามโครงสร้างบของบริษัท
23 Feb 17
24 . เจ้าหน้าที่การขาย ประจำโครงการ (เทียนทะเล / พระราม2)
- รับผิดชอบในด้านงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ และบริการลูกค้าเพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้าง + commission
23 Feb 17
25 . ช่างเทคนิค (สุขุมวิท/สาทร/บางนา) รับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ ของอาคาร

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
10 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
23 Feb 17
26 . Maintenance Managerรับสมัครด่วน !
1. ดูแลงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า และระบบสาธารณูปโภคของอาคาร 2. ควบคุมดูแลผู้รับเหมา เป็นที่ปรึกษา และสามารถให้คำแนะนำงานระบบวิศวกรรมอาคารได้ 3.วางแผนควบคุมและการปฏิบัติหน้างานและการซ่อมบำรุงอาคาร 4.รา...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
5 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Feb 17
27 . ผู้จัดการอาคาร(English Speaking)- Phuket brunch
ดูแลระบบการบริหารอาคารชุด คอนโดในจังหวัดภุเก็ต มีความชำนาญในเรื่องกฎหมายอาคารชุด ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1-2 ปีขึ้นไป สื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
23 Feb 17
28 . เจ้าหน้าที่การขาย-ประจำโครงการ (ปากช่อง) ด่วน!!!
- รับผิดชอบในด้านงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ และบริการลูกค้าเพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา 1 วัน)

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง+คอมมิชชั่น
23 Feb 17
29 . ช่างเทคนิคประจำโรงแรม ที่เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา(ชั่วคราว 3 เดือน)รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค สระว่ายน้ำ 2.ซ่อมแซมอุปกรณ์ ระบบวิศวกรรมประจำโรงแรม

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
23 Feb 17
30 . วิศวกร
- ควบคุมงานก่อสร้างบ้าน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป - ตรวจบ้าน และส่งมอบบ้านกับลูกค้า - จัดทำข้อมูลและเอกสาร - ประสานงานกับฝ่ายและหน่วยงานต่างๆ

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
23 Feb 17
31 . Sales Manager -Phuketรับสมัครด่วน !
- ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท - ทำงาน 6 วัน สามารถขับรถยนต์ได้

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
23 Feb 17
32 . Operation Manager (หมู่บ้านจัดสรร)
ควบคุม ดูแลงานบริหารหมู่บ้าน ด้านความสะอาด ความปลอดภัย การจัดประชุม และแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ -ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
23 Feb 17
33 . เจ้าหน้าที่ขาย-ประจำโครงการ (กทม)
- นำเสนอและขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาชมโครงการประสานงานขายกับลูกค้าและงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary N/A
23 Feb 17
34 . ช่างประจำอาคาร@ปลวกแดง ระยอง ::สมัครพร้อมสัมภาษณ์ที่โครงการ::รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค - ซ่อมแซมอุปกรณ์ ระบบวิศวกรรมประจำอาคาร - ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน วันหยุดอาจไม่ตรงเสาร์ - อาทิตย์ สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ที่โครงการ

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
23 Feb 17
35 . พนักงานบัญชี (บัญชี-การเงิน AP และ บัญชีปิดงบ)
1.บัญชี-การเงิน - จัดทำเอกสารเบิกจ่ายของนิติบุคคลอาคารชุด ในโครงการที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบเอกสารการรับเงินจากโครงการ พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน และรายงานการนำส่งเงินประจำวันของนิติบุคคล - จัดเต...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
23 Feb 17
36 . หัวหน้าช่าง/ช่างเทคนิค ประจำคอนโด โซนสุขุมวิท/สาทร/วงเวียนใหญ่รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค สระว่ายน้ำ 2.ซ่อมแซมอุปกรณ์ ระบบวิศวกรรมประจำคอนโดมิเนียม เข้ากะ, ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน(วันหยุดไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์)

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
จำนวนมาก
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
23 Feb 17
37 . ผู้จัดการอาคาร-คอนโดมิเนียม(โครงการอ่อนนุช,สุขุมวิท)(สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแล บริหารงานอาคาร ที่รับผิดชอบให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัย - รักษาและควบคุมกฎระเบียบส่วนกลางต่างๆ - ช่วยประสานงาน แก้ไขปัญหา...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา (ประจำโครงการ แนวรถไฟฟ้า BTS)
23 Feb 17
38 . ช่างเทคนิค - ประจำโครงการ (ภูเก็ต)
- รับผิดชอบในด้านงานซ่อมบำรุง ไฟฟ้า ประปา แอร์ สระว่ายนำ้

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
23 Feb 17
39 . Call Center Officer (สื่อสาร3 ภาษา จีน/อังกฤษ/ไทย)
Handle customer inquiries, complaints, and solve the problem with prompt, accurate and courteous replies over the phone. Meet the indicators and standards set by management (e.g. Call Courtesy Rate, C...

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary N/A
23 Feb 17
40 . ช่างเทคนิค ประจำโซนหัวหิน/ชะอำ/เขาเต่ารับสมัครด่วน !
รับผิดชอบบำรุงรักษา และซ่อมแซมอุปกรณ์ ระบบวิศวกรรมประจำอาคาร

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
23 Feb 17
  40 Positions      
Sort By 
Disability Jobs