JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  40 Positions      
Sort By 
1 . Guest Service Agent (ประจำ Escape Hua Hin)
ให้การต้อนรับแขกอย่างสุภาพนุ่มนวล และมีมิตรจิตรตั้งแต่ก้าวแรกที่แขกมาถึงโรงแรมจนถึงก้าวสุดท้ายก่อนที่แขกจะออกจากโรงแรม พร้อมทั้งให้ข้อมูลแก่แขกเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆของโรงแรม

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Jun 17
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ Purchasing Officer
- วางแผน และควบคุมราคาในการจัดซื้อสินค้า - เปรียบเทียบราคาให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
22 Jun 17
3 . เจ้าหน้าที่การขาย-ประจำโครงการ (อยุธยา)
รับผิดชอบในด้านงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์และบริการลูกค้าเพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jun 17
4 . Project Procurement Engineer / Officer
- จัดซื้อ จัดหา วัสดุต่างๆที่ใช้ในงานก่อสร้างให้ได้ราคา และคุณภาพที่เหมาะสมในการพิจารณาโครงการ - ติดตาม ตรวจสอบ การสั่งซื้อให้สอดคล้องตรงตาม Specification ที่ต้องการ - ช่วยจัดเตรียม และ Update ข้อมู...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
1 Position
Salary 19,000 - 30,000
22 Jun 17
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการคอนโดมิเนียม ประจำโครงการพัทยา
- ควบคุมดูแล บริหารงานอาคาร ที่รับผิดชอบให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัย - รักษาและควบคุมกฎระเบียบส่วนกลางต่างๆ - ช่วยประสานงาน แก้ไขปัญหา...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jun 17
6 . เจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย (ภาษาจีน)
- สื่อสารและประสานงานกับลูกบ้าน ที่สื่อสารภาษาจีน - ดูแลและบริการหลังการขาย อาทิ งานร้องเรียน งานแจ้งซ่อม อื่นๆ - ส่งมอบงานกับลูกบ้าน - จัดทำข้อมูลและเอกสาร - ประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
2 Position
Salary ตามโครงสร้าง
22 Jun 17
7 . General Manager
ควบคุมและประสานงานกับหัวหน้าแผนกต่างๆ เพื่อบริหารงานของโรงแรมร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพื่อสร้างความมั่นใจให้มาตรฐานโรงแรม ห้องพัก ห้องอาหาร และการบริการอื่นๆ เป็นไปตามมาตรฐานของโรงแรมที่ได้ตั้งไว้ รวม...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
22 Jun 17
8 . ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ (อาคารสำนักงาน)
- วางแผนและควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามมาตรฐาน - วางแผนและควบคุม พร้อมชี้แจงให้ผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับทราบ และปฏิบัติ - ควบคุมและตรวจสอบการป...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jun 17
9 . Chef De Partie ประจำ Escape Hua Hinรับสมัครด่วน !
ดูแลมาตรฐานด้านการปรุงอาหาร รับผิดชอบเกี่ยวกับอุปกรณ์และขั้นตอนในการเตรียมวัตถุดิบในแต่ละขั้นตอน

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jun 17
10 . หัวหน้าช่าง ประจำ Escape Hua Hin ด่วน!!
รับผิดชอบดูแลทีมงานให้สามารถบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงแรมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงาน

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
22 Jun 17
11 . Restaurant Manager ประจำ Escape Hua Hinรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบดูแลแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม ให้ลูกค้าพึงพอใจทั้งบริการและรสชาติของอาหาร - มีหน้าที่อบรมพนักงาน ดูแลพนักงานในส่วนของห้องอาหาร และการจัดเลี้ยง

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
22 Jun 17

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
2 Position
Salary 10,000
22 Jun 17
13 . เจ้าหน้าที่การขาย-ประจำโครงการ (นครราชสีมา)
รับผิดชอบในด้านงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์และบริการลูกค้าเพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
5 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jun 17
14 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน
- ประสานงานเอกสาร รวบรวมเอกสารของฝ่ายขาย - ประสานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ช่วย Support งานต่างๆที่ได้รับมอบหมายของฝ่าย - ดูแล Sale gallery ที่ประจำอยู่ - พาลูกค้าชมห้องตัวอย่าง

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
4 Position
22 Jun 17
15 . เจ้าหน้าที่การขาย-ประจำโครงการ (บางนา - บางบ่อ)
- รับผิดชอบในด้านงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ และบริการลูกค้าเพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา 1 วัน)

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง+คอมมิชชั่น
22 Jun 17
16 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าหลังการขาย(สือสารภาษาจีน)-สาขาภูเก็ต
- ดูแลและบริการหลังการขาย อาทิ งานร้องเรียน งานแจ้งซ่อม อื่นๆ - วางแผนและบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
2 อัตรา
22 Jun 17
17 . Draftsman,QA,โฟร์แมนติดตั้ง
1.ดูแลประสานงานด้านต่างๆเขียนแบบตามชิ้นงาน ให้ได้ตามมาตรฐาน 2.ควบคุมการทำงานของผู้่เกี่ยวข้องให้ตรงตามขั้นตอน 3.ควบคุมงานติดตั้งแผ่น Precast พร้อมรายงานต่อหัวหน้า 4.ดูแลควบคุมคุณภาพในการติดตั้งแผ่น...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
หลายอัตรา
Salary 20,000-30,000
22 Jun 17
18 . วิศวกรประมาณราคา (โยธา)
- ประมาณราคาในแต่ละโครงการให้ได้คุณภาพและให้สำเร็จตามกำหนดในงบประมาณที่ตั้งไว้ - ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การประมาณราคาโครงการสำเร็จลุล่วง - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้ร...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
22 Jun 17
19 . หัวหน้าช่าง/ช่างประจำอาคาร สมัคร+สัมภาษณ์ทันที 9มิ.ย..นี้ ใกล้ BTS พญาไทรับสมัครด่วน !
ดูแลงานระบบวิศวกรรมในอาคารสูง **สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที วันศุกร์9มิ.ย..นี้ 9.00-16.00น. ชั้น6 ตึกสิริภิญโญ (ใกล้BTSพญาไท)

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
50 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
22 Jun 17
20 . ผู้จัดการอาคาร (อาคารสำนักงาน)
- ควบคุมดูแล บริหารงานอาคาร ที่รับผิดชอบให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัย - จัดเก็บค่าส่วนกลาง - รักษาและควบคุมกฎระเบียบส่วนกลางต่างๆ - ช่...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
5 Position
Salary ตามโครงสร้างบของบริษัท
22 Jun 17
21 . ผู้จัดการหมู่บ้าน / ผู้ช่วยผู้จัดการหมู่บ้าน (บ้านแสนสริริ สุขุมวิท 67)
-รับเรื่องแจ้งจากลูกค้า ดูแลรับผิดชอบ และประสานงานในเรื่องของเอกสารภายในโครงการและประสานงานกับสำนักงานใหญ่ - ดูแลเอกสาร เข้า-ออก และระบบ Filing ให้เป็นระเบียบ - จัดพิมพ์งานเอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหม...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
2 Position
Salary ตามโครงสร้าง
22 Jun 17
22 . เจ้าหน้าที่การขาย ประจำโครงการ (รังสิต-ลำลูกกา)
- รับผิดชอบในด้านงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ และบริการลูกค้าเพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
2 Position
Salary ตามโครงสร้าง + commission
22 Jun 17
23 . พนักงานธุรการ (ตามแนว BTS/MRT) *สื่อสารภาษาอังกฤษได้*
- ประสานเอกสารภายในโครงการและระหว่างสำนักงานใหญ่ - ดูแลให้ความช่วยเหลือลูกบ้านที่พักอาศัยภายในโครงการ - รับเรื่องแจ้งปัญหาต่างๆ จากลูกบ้าน - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ - จัดทำเอกสารทางการเงิน/บัญช...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
10 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
22 Jun 17
24 . Maintenance Engineerรับสมัครด่วน !
1. ดูแลงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า และระบบสาธารณูปโภคของอาคาร 2. ควบคุมดูแลผู้รับเหมา เป็นที่ปรึกษา และสามารถให้คำแนะนำงานระบบวิศวกรรมอาคารได้ 3.วางแผนควบคุมและการปฏิบัติหน้างานและการซ่อมบำรุงอาคาร 4.รา...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
10 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jun 17
25 . ผู้จัดการอาคารโครงการในเมือง
- ดูแลระบบการบริหารอาคารชุด คอนโดในจังหวัดภุเก็ต มีความชำนาญในเรื่องกฎหมายอาคารชุด ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1-2 ปีขึ้นไป - ปฏิบัติงาน 6 วัน

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
2 อัตรา
22 Jun 17
26 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) Junior Level
- ควบคุม ดูแล งานการตรวจสอบภายใน - ติดต่อประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท ในการให้คำปรึกษา แนะนำและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
1 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
22 Jun 17
27 . วิศวกร
- ควบคุมงานก่อสร้างบ้าน อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป - ตรวจบ้าน และส่งมอบบ้านกับลูกค้า - จัดทำข้อมูลและเอกสาร - ประสานงานกับฝ่ายและหน่วยงานต่างๆ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
1 อัตรา
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
22 Jun 17
28 . ผู้จัดการอาคาร (BM) และ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ(OM) - สาขาภูเก็ต รับสมัครด่วน !
- ดูแลโครงการในภูเก็ตให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท - ทำงาน 6 วัน

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
2 อัตรา
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
22 Jun 17
29 . เจ้าหน้าที่ขาย-ประจำโครงการ (กทม)
- นำเสนอและขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาชมโครงการประสานงานขายกับลูกค้าและงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
3 อัตรา
Salary N/A
22 Jun 17
30 . วิศวกรควบคุมคุณภาพ (งานโยธา)
1.วางแผนมาตรฐานก่อสร้างให้เป็นมาตรฐานกลางของบริษัทฯ 2.ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างทุกโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย 3.เข้าตรวจประเมิน และวัดผลการทำงานของผู้รับเหมาทุกราย 4.แนะนำ และให้คำปรึกษาแก่ผ...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
1 อัตรา
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
22 Jun 17
31 . พนักงานบัญชี (บัญชี SAP และ บัญชีปิดงบ)
1.บัญชี-การเงิน - จัดทำเอกสารเบิกจ่ายของนิติบุคคลอาคารชุด ในโครงการที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบเอกสารการรับเงินจากโครงการ พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน และรายงานการนำส่งเงินประจำวันของนิติบุคคล - จัดเต...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
2 อัตรา
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
22 Jun 17
32 . หัวหน้าช่าง/ช่างเทคนิค ประจำคอนโด โซนบางนา/อ่อนนุช/สาทร/พหลโยธินรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค สระว่ายน้ำ 2.ซ่อมแซมอุปกรณ์ ระบบวิศวกรรมประจำคอนโดมิเนียม เข้ากะ, ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน(วันหยุดไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์)

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
จำนวนมาก
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
22 Jun 17
33 . ผู้จัดการอาคาร-คอนโดมิเนียม(โซนสุขุมวิท)(สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแล บริหารงานอาคาร ที่รับผิดชอบให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัย - รักษาและควบคุมกฎระเบียบส่วนกลางต่างๆ - ช่วยประสานงาน แก้ไขปัญหา...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
5 อัตรา (ประจำโครงการ แนวรถไฟฟ้า BTS)
22 Jun 17
34 . ช่างเทคนิค - ประจำโครงการ (ภูเก็ต)
- รับผิดชอบในด้านงานซ่อมบำรุง ไฟฟ้า ประปา แอร์ สระว่ายนำ้

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
22 Jun 17
35 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (Reception)
1. ต้อนรับเและให้ข้อมูลกับลูกค้าที่มาติดต่องาน 2. ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัท ฯ และโครงการของบริษัท 3. จัดกิจกรรม หรือดำเนินการต่างๆ 4. จัดเก็บ รวบรวม ข้อมูล รวมถ...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
5 Position
Salary ตามตกลง
22 Jun 17
36 . เจ้าหน้าที่ประสานงานหลังการขาย(สื่อสารภาษาจีน)
อำนาจและความรับผิดชอบ 1. ดูแลรับผิดชอบ และประสานงานในเรื่องเกี่ยวกับการบริการหลังการขาย แจ้งซ่อม แก้ไขหน้างานสำหรับลูกค้าชาวจีน 2. ติดต่อประสานงาน นัดหมาย ผู้รับเหมาและลูกบ้าน เพื่อประเมินการซ่อมแซม...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
2 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
22 Jun 17
37 . Call Center Officer (Part-Time 3 เดือน)
Call Out customer for update stock and solve the problem with prompt, accurate and courteous replies over the phone. Meet the indicators and standards set by management (e.g. Call Courtesy Rate, Call ...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
3 อัตรา
Salary วันละ 400 บาท
22 Jun 17
38 . เจ้าหน้าที่/วิศวกรโฮมแคร์ (รับเรื่องแจ้งซ่อมบริการหลังการขาย) โซนพระราม 2
- ดูแลตรวจสอบงานแจ้งซ่อมห้องชุด,บ้านเดี่ยว,ทาวน์เฮ้าส์ ภายในระยะเวลา ประกัน 1 - 2 ปี หลังการโอนกรรมสิทธิ์ - ประสานงานระหว่างลูกบ้านและผู้รับเหมาในเรื่องงานแจ้งซ่อม - จัดทำรายงานการแจ้งซ่อม - ปฏิบัต...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
2 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
22 Jun 17
39 . Sales - สื่อสารภาษาจีนได้ (ประจำเชียงใหม่)
รับผิดชอบในด้านงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์คอนโด ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และบริการลูกค้าสื่อสารภาษาจีนเพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
1 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์ + ค่าคอมมิชชั่น
22 Jun 17
40 . ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้า – ประจำอาคารไทยพานิชย์
• วางแผนการให้ข้อมูลในการบริการลูกค้า ที่เข้ามาติดต่อในอาคาร สำนักงาน • ให้คำแนะนำ ควบคุมและดูแลการปฏิบติงานของพนักงานในทีม • ให้บริการและอำนวยความสะดวกลูกค่ที่เขามาติดต่องาน • ประสานงานกับเจ้าหน้...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษท
21 Jun 17
  40 Positions      
Sort By 
Disability Jobs