JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  37 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่เทคนิคโฮมแคร์ - ประจำโครงการไม้ขาว (ภูเก็ต)
- รับผิดชอบในด้านงานแ้กไขแจ้งซ่อมบำรุง

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
21 Aug 17
2 . ผู้จัดการอาคาร (BM) ไม้ขาว - สาขาภูเก็ต รับสมัครด่วน !
- ดูแลโครงการในภูเก็ตให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท - ทำงาน 6 วัน

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
1อัตรา
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
21 Aug 17
3 . วิศวกร QA-Audit
1. ประเมินผลการตรวจถึงความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงาน 2. สนใจศึกษามาตรการและระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานรับตรวจ และองค์กรโดยรวม 3. เข้าใจธุรกิจ การดำเนินงาน การควบคุม ความเส...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
1 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
17 Aug 17
4 . วิศวกรระบบ M&E
วางแผนและควบคุมงาน M&E ควบคุมผู้รับเหมาให้ติดตั้งและก่อสร้างงานระบบให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานของบริษัท ตรวจสอบ ติดตาม วัสดุอุปกรณ์ที่ส่งมายังโครงการ ควบคุม และตรวจสอบแบบงานระบบกับแบบโครงสร้าง แบบสถาปั...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
Nava Nakorn Industrial, Pathumthani Pathum Thani
1 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
17 Aug 17
5 . พนักงานสายตรวจ
ควบคุ้ม และตรวจสอบการปฏิบัติงาน รปภ. โซนชะอำ หัวหิน เขาตะเกียบ และเขาเต่า

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
17 Aug 17
6 . Business Development officer
- สรรหา วิเคราะห์ที่ดินและรูปแบบโครงการ เพื่อให้ผลตอบแทนต่อบริษัทสูงสุด - ศึกษาและวิเคราะห์โอกาสในการพัฒนาธุรกิจ ความเป็นไปได้ของโครงการ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
1 Position
Salary ตามโครงส้รางของบริษัท
17 Aug 17
7 . เจ้าหน้าที่การขาย-ประจำโครงการ (อยุธยา)
รับผิดชอบในด้านงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์และบริการลูกค้าเพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Aug 17
8 . Project Procurement Officer
- จัดซื้อ จัดหา วัสดุต่างๆที่ใช้ในงานก่อสร้างให้ได้ราคา และคุณภาพที่เหมาะสมในการพิจารณาโครงการ - ติดตาม ตรวจสอบ การสั่งซื้อให้สอดคล้องตรงตาม Specification ที่ต้องการ - ช่วยจัดเตรียม และ Update ข้อมู...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
17 Aug 17
9 . ผู้ช่วยผู้จัดการคอนโดมิเนียม ประจำโครงการพัทยา
- ควบคุมดูแล บริหารงานอาคาร ที่รับผิดชอบให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัย - รักษาและควบคุมกฎระเบียบส่วนกลางต่างๆ - ช่วยประสานงาน แก้ไขปัญหา...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Aug 17
10 . เจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย (ภาษาจีน)
- สื่อสารและประสานงานกับลูกบ้าน ที่สื่อสารภาษาจีน - ดูแลและบริการหลังการขาย อาทิ งานร้องเรียน งานแจ้งซ่อม อื่นๆ - ส่งมอบงานกับลูกบ้าน - จัดทำข้อมูลและเอกสาร - ประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
2 Position
Salary ตามโครงสร้าง
17 Aug 17
11 . ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ (อาคารสำนักงาน)
- วางแผนและควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามมาตรฐาน - วางแผนและควบคุม พร้อมชี้แจงให้ผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับทราบ และปฏิบัติ - ควบคุมและตรวจสอบการป...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Aug 17
12 . Chef De Partie ประจำ Escape Hua Hinรับสมัครด่วน !
ดูแลมาตรฐานด้านการปรุงอาหาร รับผิดชอบเกี่ยวกับอุปกรณ์และขั้นตอนในการเตรียมวัตถุดิบในแต่ละขั้นตอน

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Aug 17
13 . Restaurant Manager ประจำ Escape Hua Hinรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบดูแลแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม ให้ลูกค้าพึงพอใจทั้งบริการและรสชาติของอาหาร - มีหน้าที่อบรมพนักงาน ดูแลพนักงานในส่วนของห้องอาหาร และการจัดเลี้ยง

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
17 Aug 17

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
2 Position
Salary 10,000
17 Aug 17
15 . ผู้จัดการหมู่บ้าน ฝ่ายโฮมแคร์ ประจำโซนบางนา (เอแบค)รับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบ และประสานงานในเรื่องของเอกสารภายในโครงการและประสานงานกับสำนักงานใหญ่ - รับเรื่องแจ้งจากลูกค้า - ติดต่อประสานงาน การนัดหมาย หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท - ดูแลเอกสาร เข้า-อ...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
1 Position
Salary ตามโครงกสร้างของบริษัท
17 Aug 17
16 . เจ้าหน้าที่การขาย-ประจำโครงการ (นครราชสีมา)
รับผิดชอบในด้านงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์และบริการลูกค้าเพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
5 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Aug 17
17 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน
- ประสานงานเอกสาร รวบรวมเอกสารของฝ่ายขาย - ประสานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ช่วย Support งานต่างๆที่ได้รับมอบหมายของฝ่าย - ดูแล Sale gallery ที่ประจำอยู่ - พาลูกค้าชมห้องตัวอย่าง

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
4 Position
17 Aug 17
18 . เจ้าหน้าที่การขาย-ประจำโครงการ (บางนา - บางบ่อ)
- รับผิดชอบในด้านงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ และบริการลูกค้าเพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา 1 วัน)

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง+คอมมิชชั่น
17 Aug 17
19 . พนักงานธุรการ ไม้ขาว/ในเมือง -สาขาภูเก็ต
- ดูแลและบริการหลังการขาย อาทิ งานร้องเรียน งานอื่นด้านเอกสาร

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
2 อัตรา
17 Aug 17
20 . ผู้จัดการส่วนงานประกันคุณภาพ(QA), วิศวกรออกแบบ, Draftsman,โฟร์แมนติดตั้ง
ผู้จัดการส่วนงานประกันคุณภาพ(QA) 1.จัดทำ/ควบคุมเอกสารด้านคุณภาพ,วางแผน,ตรวจประเมินภายในและกระบวนการทำงานให้มีคุณภาพ 2.ดูแล/ตรวจสอบระบบการทำงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ วิศวก...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
หลายอัตรา
Salary 20,000-30,000
17 Aug 17
21 . หัวหน้าช่าง/ช่างประจำอาคาร สมัคร+สัมภาษณ์ ที่ตึกสิริภิญโญ ใกล้ BTS พญาไทรับสมัครด่วน !
ดูแลงานระบบวิศวกรรมในอาคารสูง **สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที วันศุกร์9มิ.ย..นี้ 9.00-16.00น. ชั้น10 ตึกสิริภิญโญ (ใกล้BTSพญาไท)

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
30 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
17 Aug 17
22 . ผู้จัดการอาคาร (อาคารสำนักงาน)
- ควบคุมดูแล บริหารงานอาคาร ที่รับผิดชอบให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัย - จัดเก็บค่าส่วนกลาง - รักษาและควบคุมกฎระเบียบส่วนกลางต่างๆ - ช่...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
5 Position
Salary ตามโครงสร้างบของบริษัท
17 Aug 17
23 . Receptionist ประจำโครงการธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
-Welcoming and providing service and information to visitors for the community. -Handle all inbound calls in both Thai and English language. -Assist with any administrative work in office. -Ensure ...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
5 Position
Salary 15,000-17,000
17 Aug 17
24 . ช่างเทคนิค (สุขุมวิท/สาทร/บางนา) รับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ ของอาคาร

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
10 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
17 Aug 17
25 . Maintenance Engineerรับสมัครด่วน !
1. ดูแลงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า และระบบสาธารณูปโภคของอาคาร 2. ควบคุมดูแลผู้รับเหมา เป็นที่ปรึกษา และสามารถให้คำแนะนำงานระบบวิศวกรรมอาคารได้ 3.วางแผนควบคุมและการปฏิบัติหน้างานและการซ่อมบำรุงอาคาร 4.รา...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
10 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Aug 17
26 . ผู้จัดการอาคารโครงการในเมือง
- ดูแลระบบการบริหารอาคารชุด คอนโดในจังหวัดภุเก็ต มีความชำนาญในเรื่องกฎหมายอาคารชุด ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1-2 ปีขึ้นไป - ปฏิบัติงาน 6 วัน

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
2 อัตรา
17 Aug 17
27 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) Junior Level
- ควบคุม ดูแล งานการตรวจสอบภายใน - ติดต่อประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท ในการให้คำปรึกษา แนะนำและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
1 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
17 Aug 17
28 . วิศวกร
- ควบคุมงานก่อสร้างบ้าน อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป - ตรวจบ้าน และส่งมอบบ้านกับลูกค้า - จัดทำข้อมูลและเอกสาร - ประสานงานกับฝ่ายและหน่วยงานต่างๆ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
1 อัตรา
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
17 Aug 17
29 . พนักงานธุรการ (บางนา กม.16)รับสมัครด่วน !
ต้อนรับลูกค้า ให้ข้อมูลลูกค้าที่มาติดต่อภายในอาคาร ประสานงานภายใน-นอก งานเอกสาร

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Aug 17
30 . ผู้จัดการฝ่ายวิศกรรมและซ่อมบำรุงประจำอาคาร (อาคารสำนักงาน)
- รับผิดชอบงานบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค - ซ่อมแซมอุปกรณ์ ระบบวิศวกรรมประจำอาคารสำนักงาน และงาน PM *ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน วันหยุดอาจไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์*

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
2 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
17 Aug 17
31 . เจ้าหน้าที่ขาย-ประจำโครงการ (กทม)
- นำเสนอและขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาชมโครงการประสานงานขายกับลูกค้าและงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
3 อัตรา
Salary N/A
17 Aug 17
32 . พนักงานบัญชี (บัญชี SAP และ บัญชีปิดงบ)
1.บัญชี-การเงิน - จัดทำเอกสารเบิกจ่ายของนิติบุคคลอาคารชุด ในโครงการที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบเอกสารการรับเงินจากโครงการ พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน และรายงานการนำส่งเงินประจำวันของนิติบุคคล - จัดเต...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
2 อัตรา
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
17 Aug 17
33 . หัวหน้าช่าง/ช่างเทคนิค ประจำคอนโด โซนสะพานควาย/พหลโยธิน/รัชดารับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค สระว่ายน้ำ 2.ซ่อมแซมอุปกรณ์ ระบบวิศวกรรมประจำคอนโดมิเนียม เข้ากะ, ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน(วันหยุดไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์)

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
จำนวนมาก
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
17 Aug 17
34 . ผู้จัดการอาคาร-คอนโดมิเนียม(โซนสุขุมวิท)(สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแล บริหารงานอาคาร ที่รับผิดชอบให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัย - รักษาและควบคุมกฎระเบียบส่วนกลางต่างๆ - ช่วยประสานงาน แก้ไขปัญหา...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
5 อัตรา (ประจำโครงการ แนวรถไฟฟ้า BTS)
17 Aug 17
35 . Guest Service Agent (Escape Khaoyai)
-คอยให้บริการลูกค้ารอเช็คอิน/เช็คเอาท์ -รับโทรศัพท์ จองห้องพัก -ดูแลเรื่องสัมภาระของแขกที่เข้ามาพัก

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Aug 17
36 . เจ้าหน้าที่ประสานงานหลังการขาย(สื่อสารภาษาจีน)
อำนาจและความรับผิดชอบ 1. ดูแลรับผิดชอบ และประสานงานในเรื่องเกี่ยวกับการบริการหลังการขาย แจ้งซ่อม แก้ไขหน้างานสำหรับลูกค้าชาวจีน 2. ติดต่อประสานงาน นัดหมาย ผู้รับเหมาและลูกบ้าน เพื่อประเมินการซ่อมแซม...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
2 Position
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
17 Aug 17
37 . Call Center Officer (Part-Time 3 เดือน)
Call Out customer for update stock and solve the problem with prompt, accurate and courteous replies over the phone. Meet the indicators and standards set by management (e.g. Call Courtesy Rate, Call ...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
3 อัตรา
Salary วันละ 400 บาท
17 Aug 17
  37 Positions      
Sort By 
Disability Jobs