JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  3 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ / Call Center (ฝ่ายการตลาด)รับสมัครด่วน !
- รับโทรศัพท์ เสนอขายสินค้า ให้ข้อมูลกับลูกค้า - รับเรื่องร้องเรียน ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆให้ลูกค้าทราบ - จัดทำรายงานส่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด และบริษัทในเครือ
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
23 Jun 16
2 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ / Call Centerรับสมัครด่วน !
- รับ -โอนสายโทรศัพท์ไปยังแผนกต่างๆ - รับเรื่องร้องเรียนต่างๆของลูกค้า เพื่อแจ้งข้อมูลไปยังต้นสังกัด - ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลต่างๆให้ลูกค้ารับทราบ - จัดทำรายงานส่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด และบริษัทในเครือ
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jun 16
3 . ผู้จัดการฝ่ายการเงิน/เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน จำนวน 2 อัตรา - ตรวจสอบ เอกสาร ดูแลการทำงานของพนักงานในแผนกการเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 8 อัตรา - บัญชีด้านรับ-จ่าย - บัญชีลูกหนี้ - เจ้าหนี้ - บัญชี GL - ...

บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด และบริษัทในเครือ
จำนวน 10 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
19 Jun 16
  3 Positions      
Sort By 
Disability Jobs