JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  3 Positions      
Sort By 
1 . ธุรการบุคคล/ ธุรการประสานงานรับสมัครด่วน !
ธุรการบุคคล/ธุรการประสานงาน (ประจำสาขาพระราม3) - รับสมัครงาน ดึงสถิติเวลาการทำงานของสาขาส่งสำนักงานใหญ่ - ดูแลพนักงานให้อยู่ในกฏระเบียบของบริษัท - ติดต่อประสานงานระหว่างแผนกและสาขา - เบิก-จ่ายอ...

บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด และบริษัทในเครือ
จำนวน 2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
31 Aug 16
2 . เจ้าหน้าที่ขายประกันภัยรถยนต์รับสมัครด่วน !
- เสนอขายประกันภัยรถยนต์ให้กับลูกค้า - ต่อภาษี พรบ.รถยนต์ประจำปี - จัดทำรายงานส่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด และบริษัทในเครือ
จำนวน 5 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
31 Aug 16
3 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมรับสมัครด่วน !
- จัดอบรม/ปฐมนิเทศน์พนักงานเข้าใหม่ - สำรวจความต้องการฝึกอบรมของแต่ละแผนก - ประสานงานการฝึกอบรมกับวิทยากรทั้งภายในและภายนอก - จัดทำรายงานส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด - ประสานงานด้านกิจกรรมต่างๆขอ...

บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด และบริษัทในเครือ
จำนวน 2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
31 Aug 16
  3 Positions      
Sort By 
Disability Jobs