JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  9 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการส่วนงานวางแผนและกลยุทธิ์-HR
1. ติดตามดูแลการประเมินผลปฏิบัติงานทุกไตรมาสและประจำปี 2. ควบคุมการประเมินขีดความสามารถ/สมรรถนะ (Competency Assessment)ทุกไตรมาส 3. ร่วมวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถเพิ่มสูงขึ้น โดยติดตาม ประ...

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 20,000 - 40,000
17 Aug 17
2 . พนักงานแนะนำสินค้าทางโทรศัพท์
- โทรเสนอแนะนำสินค้า กล้านำเสนอสินค้า รับแรงกดดัน - มีเงินเดือนประจำ+คอมมิชชั่น - มีสวัสดิการที่ดี มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เหมือนกับ บริษัทมหาชนทั่วไป

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
Salary 9,300+คอมมิชชั่น รายได้ 15,000 ขึ้นไป
17 Aug 17
3 . เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์อาวุโส
1. จัดข้อมูลและนำเสนอสินค้าเพื่อเสนอกับช่องทางขายของบริษัท 2. ประสานงานกับฝ่ายขายเพื่อจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ 3. จัดทำเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ ...

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามตกลง
17 Aug 17
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการ / ประสานงาน ประจำคลังไพโอเนียร์ บางนา กม.19
- ประสานงานกับฝ่ายคลังสินค้า - รับผิดชอบงานด้านเอกสารการเบิกจ่ายสินค้า - ทำรายงานในงานที่เกี่ยวข้องและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary 10,000-12,000 บาท
17 Aug 17
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี Inventory ( หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์ )
รับผิดชอบงานด้านการบันทึกบัญชีระบบบัญชีสินค้าคงคลัง และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ Program Oracle ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary 12,000-18,000 บาท
17 Aug 17
6 . ผู้จัดการแผนกขายสินค้าทางโทรศัพท์ประจำ Port บางนา
บริหาร Telesales ตามเงื่อนไข และข้อปฏิบัติของการงานอย่างมีประสิทธิภาพ บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย Target sale บริหารจัดการเรื่องการสื่อสารของ Telesales กับลูกค้าโดยมี Script ที่ถูกต้อง และเหมาะ...

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary 20,000 ขึ้นไป+คอมมิชชัน
17 Aug 17
7 . Sale Supervisor (Modern Trade) (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์)
- ดูแล Account ของ Modern Trade แบ่งเป็นแต่ละ Chain สาขา - รับผิดชอบยอดสั่งซื้อจากทาง Modern Trade แต่ละ Chain - ประสานงานในส่วนต่าง ๆ ระหว่างบริษัท กับ Modern Trade (P/O, Delivery) promotion และปั...

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary 15,000 + ค่าน้ำมัน + โทรศัพท์ + คอมมิชชั่น
17 Aug 17
8 . เจ้าหน้าที่การตลาด,เจ้าหน้าที่บริหารสินค้า (ทำงาน จ-ศ.)รับสมัครด่วน !
สรรหาสินค้าเพื่อลง Catalog / Premium / Incentive/ Rewards ฯลฯ ต่อรองราคาสินค้าในเบื้องต้นกับ Suppliers นำเสนอสินค้าต่อที่ประชุม, สรุปและติดต่อกับ Suppliers & Confirm สรุปสินค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี...

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary 18,000 - 25,000
17 Aug 17
9 . TeleSales Supervisor (หัวหน้าขายสินค้าทางโทรศัพท์)
- บริหารทีมให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร - มีรายชื่อลูกค้าให้ - ทำงาน จันทร์-เสาร์ เวลา 12.00 น. - 20.00 น. - รับผิดชอบการดูแลกลุ่มลูกค้าโมเดิร์นเทรด (บิ๊กซี โลตัส) - ติดต่อประสานกับคู่ค้า ในการน...

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 15,000.- + คอมมิชชั่น + Incentive
17 Aug 17
  9 Positions      
Sort By 
Disability Jobs