JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  10 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานแนะนำสินค้าทางโทรศัพท์
- โทรเสนอแนะนำสินค้า กล้านำเสนอสินค้า รับแรงกดดัน - มีเงินเดือนประจำ+คอมมิชชั่น *มีสวัสดิการที่ดี มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เหมือนกับ บริษัทมหาชนทั่วไป

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
100 Position
Salary 9,300+คอมมิชชั่น รายได้ 15,000 ขึ้นไป
30 Apr 17
2 . เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์อาวุโส
1. จัดข้อมูลและนำเสนอสินค้าเพื่อคัดเลือกสินค้ากับผู้บริหารและช่องทางขาย 2. ประสานงานกับฝ่ายขายเพื่อจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ 3. จัดทำเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์...

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามตกลง
30 Apr 17
3 . โปรแกรมเมอร์ ( หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์ )
คุณสมบัติ • เพศ ชาย / หญิง • มีความอดทน ทนต่อแรงกดดันได้ • สามารถทำงานเป็นทีมได้ สื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมได้ พูดได้ทั้งภาษาคอม และภาษาคน • สามารถรับผิดชอบงานที่ตนเองได้รับมอบหมายได้ • มีความรัก...

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามตกลง
30 Apr 17
4 . เจ้าหน้าที่การเงิน(หยุดวันเสาร์ และ วันอาทิตย์)
- รับวางบิลจาก Supplier โดยตรวจสอบเอกสารในการรับวางบิล -ทำการออกใบรับวางบิลให้กับ Supplier - รับ Payment จากฝ่ายบัญญชี -ส่งเช็คให้กับผู้มีอำนาจลงนามเซ็นต์ -ทำการจ่ายเช็คต์ให้กับ Supplier พร้อ...

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary ตามตกลง
30 Apr 17
5 . TeleSales Supervisor - หัวหน้างานทีมงานขายทางโทรศัพท์
1. ควบคุมดูเเลพนักงานขาย (7-10) 2. บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดตามเเผนงานประจำปี 3. ควบคุมยอดยกเลิกไม่ให้เกินที่กำหนด 4. ตรวจสอบเเละอนุมัติใบสั่งขาย 5. จัดทำ Script การขาย 6. Monitor ยอด...

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary 15,000 - 20,000 (เงินเดือน+คอมมิชชั่น+อินเซนทีฟ)
30 Apr 17
6 . ผู้จัดการแผนกขายสินค้าทางโทรศัพท์
บริหาร Telesales ตามเงื่อนไขและข้อปฏิบัติของการงานอย่างมีประสิทธิภาพ บริหารบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย Target sale บริหารจัดการเรื่องการสื่อสารของ Telesales กับลูกค้าโดยมี Scrip ที่ถูกต้องและเหมาะสม...

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary 20,000 ขึ้นไป + คอมมิชชั่น
30 Apr 17
7 . Sr. Import & Export Officer (เพื่อทำงานกับบริษัทคู่ค้าของ บมจทีวี ไดเร็ค
1.ดูเเลสินค้านำเข้า, ส่งออก 2.ติดต่อประสานงาน Flight, Shipping, 3.ประสานงานกับสำนักงานบัญชีในการจัดส่งเอกสารทางบัญชี 4.ติดต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สรรพากร กรมศุลกากร 5.จัดทำรายงานที่...

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 18,000 - 30,000.-
30 Apr 17
8 . Graphic Designer-สื่อสิ่งเพิมพ์ ด่วน! (หยุด วันเสาร์-วันอาทิตย์)
1. ออกแบบงานสื่อสิ่งพิมพ์ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามที่ได้รับBriefจากเจ้าหน้าที่การตลาด 2. ประสานงานกับสตูดิโอในการวางแผนการถ่ายรูปสินค้า/นางแบบ/นายแบบ 3. ประสานงานกับ Copy Writerและเจ้าหน้าที่มีเดียในกา...

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary 15,000 - 20,000
30 Apr 17
9 . Merchandising Supervisor
สรรหาสินค้าเพื่อลง Catalog / Premium / Incentive/ Rewards ฯลฯ ต่อรองราคาสินค้าในเบื้องต้นกับ Suppliers นำเสนอสินค้าต่อที่ประชุม, สรุปและติดต่อกับ Suppliers & Confirm สรุปสินค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี...

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary 18,000 - 25,000
30 Apr 17
10 . Sales Supervisor (หัวหน้างานขาย)
1.รับผิดชอบการดูแลกลุ่มลูกค้าโมเดิร์นเทรด (บิ๊กซี โลตัส) 2.ติดต่อประสานกับคู่ค้า ในการนำเสนอสินค้ากับจัดซื้อห้างสรรพสินค้า 3.นำเสนอข้อมูลด้านการตลาดให้กับลูกค้าและบริษัท 4.งานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับก...

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary 15,000-20,000.- + คอมมิชชั่น + ค่ำน้ำมัน (สึกหรอ) + โทรศัพท์ + เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด
30 Apr 17
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs