JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  10 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรม ( Developer )
1.ออกแบบโปรแกรม เพื่อให้ตรงกับตามคำร้องขอของ User 2.สามารถพัฒนาโปรแกรมและกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงานของระบบได้ 3.ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาและทดสอบระบบเกี่ยวกับปัญหาในการใช้ระบบภายในบริษัท 4.จัดทำข...

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามตกลง
27 Apr 16
2 . PC ประจำห้างโรบินสัน บางรัก ( ผู้หญิงเท่านั้น )รับสมัครด่วน !
- ขายสินค้าประเภทชุดชั้นในให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - นำเสนอข้อมูล และแบริหารงานขาย ประจำพื้นที่ - ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ - เวลาทำงานตามเวลาห้างกำหนด

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary เงินเดือน 9,000 บาท + OT+คอมมิชชั่น
27 Apr 16
3 . พนักงานขายสินค้าทางโทรศํพท์
- สร้างยอดขายขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย - โทรออกหาลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้ามีข้อมูลลูกค้าให้) - ทำงาน6วัน/สัปดาห์

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
20 Position
Salary 10,000 + com + Incentive
27 Apr 16
4 . พนักงานโหลดสินค้ารายวัน
- รับผิดชอบงานโหลดสินค้า ประจำคลังสินค้าที่มีนบุรี 3 อัตรา - รับผิดชอบงานโหลดสินค้า ประจำคลังดอนเมือง 3 อัตรา

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
6 Position
Salary วันละ 350 บาท
27 Apr 16
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี
รับผิดชอบงานด้านการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary 10,000-18,000 บาท
27 Apr 16
6 . เจ้าหน้าที่การตลาด : บริหารสินค้า (หมวดของใช้ภายในบ้าน)
1. มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารผลิภัณฑ์ 2. มีความรู้ด้ารการตลาดเกี่ยวกับข่องทางการขายภายในบริษัท 3. สามารถนำเสนอเกี่ยวกับโปรโมชั่นหรือแรงจูงใจเพื่อผลักดันยอดขายของผลิตภัณฑ์ 4. ประสานงานและสนับส...

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary 12,000 - 20,000
27 Apr 16
7 . เจ้าหน้าที่สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
1. รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการของบริษัท 2. รับผิดชอบงานด้านการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 3. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary 12,000 - 18,000
27 Apr 16
8 . เจ้าหน้าที่การตลาด-ช่องทางสื่อสิ่งพิมพ์รับสมัครด่วน !
1. คัดเลือกสินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางสื่อสิ่งพิมพ์ 2. จัดทำโปรโมชั่นเพื่อสร้างยอดขายในแต่ละเดือน 3. ขยายช่องทางและรูปแบบการขายใหม่ๆเพื่อให้ตามเป้าหมาย 4. วิเคราะห์และประมวลผลยอดขายและผลกา...

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary 13,000 - 35,000
27 Apr 16
9 . Supervisor-ฝ่ายขายสินค้าทางโทรศัพท์
บริหาร Telesales ตามเงื่อนไขและข้อปฎิบัติของการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย Target sales บริหารจัดการเรื่องการสื่อส่ารของ Telesales กับลูกค้าโดยมี Scrip ที่ถูกต้องและเหมา...

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 Apr 16
10 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคคลการ (สรรหา TelesalesและPC)
1.ดำเนินการสรรหาบุคคลการตำแหน่งพนักงานขายสินค้าทางโทรศัพท์และPC ประจำห้าง 2.ดำเนินการนำเสนอและสรรหาช่องทางในการสรรหาพนักงานใหม่ๆ 3.สามารถสัมภาษณ์งานเบื้องต้นได้ 4.จัดทำรายงานด้านการสรรหาเพื่อการวิเ...

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary 12,000 - 20,000 บาท ขึ้นไป
27 Apr 16
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs