JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  15 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานขับรถ
- ขับรถไปส่งลูกค้าของหน่วยงาน - ขับรถไปศูนย์ราชการ - ไปประชุมหรืออบรมนอกสถานที่

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
31 Oct 14
2 . ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า ด่วนมาก !!
1.วางแผนการรับ,จัดเก็บ,ดูแลรักษา,การจ่ายและยอดคงเหลือสินค้า,พัสดุ,สารเคมีทุกชนิด 2.วางแผนและบริหารพิจารณากำหนดพื้นที่จัดเก็บสินค้าในแต่ละพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ 3.ติดตามและตรวจสอบเอกสาร,รายงานข้อมู...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
31 Oct 14
3 . ผู้จัดการโรงงานปุ๋ยเคมี ด่วนมาก !!
1.บริหารงานด้านการควบคุมการผลิตการดูแลสินค้าคงคลังให้ได้ปริมาณเพียงพอและมีต้นทุนสินค้าที่เหมาะสม มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ตั้งแต่การรับวัตถุดิบจนถึงการจำหน่ายให้เกษตรกร 2.พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใ...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
31 Oct 14
4 . Insurance Officer Urgently
- Responsible for quotation of company’s insurances as requested, analyzing all items of the insurance policy - Verifies the quotation with the best cost and coverage, negotiating items of the insura...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
31 Oct 14
5 . ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล (ประจำโรงงานข้าวนครหลวง) ด่วนมาก !!
- วิเคราะห์ความต้องการพนักงานในตำแหน่งต่างๆ เพื่อกำหนดกลยุทธ์การสรรหา, ติดตามประเมินผลและพัฒนาช่องทางการสรรหาให้สามารถรับพนักงานได้อย่างเหมาะสม - ดำเนินงานด้านการจัดฝึกอบรมและพัฒนา การจัดหลักสูตร ติด...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
31 Oct 14
6 . นักศึกษาฝึกงาน (จีนธุรกิจ / จีน)
• ติดต่อตามและวิเคราะห์ข่าาวสาร / ราคา / แนวโน้ม ข่าวสารใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีน ระยะฝึกงาน : มกราคม 58 - เมษายน 58 " ปิดรับสมัคร 31 ต.ค. 2557 " สถานที่ทำงาน : อาคาร AIA Capital Center...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
2 อัตรา
Salary วันละ 300 บาท
31 Oct 14
7 . เจ้าหน้าที่บริหารตัวแทนจำหน่าย (Distributor) ด่วนมาก !!
- สร้างยอดขายสินค้า(ข้าวตราฉัตรและสินค้าอื่นๆ)ให้ได้ตามเป้าหมาย - ควบคุมและดูแลการทำงานของศูนย์กระจายสินค้า (Distributor) - ออกตลาดและให้ความรู้ด้านงานขายกับ Sales ประจำศูนย์กระจายสินค้า - บริหารงบ...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
31 Oct 14
8 . เจ้าหน้าที่บริการขนส่ง (Customer Services) ด่วนมาก !!
- ประสานงานกับลูกค้าจากต่างประเทศ ในการให้บริการด้านต่างๆ - จองพื้นที่เรือ บันทึกข้อมุลการจอง และจัดหาตารางเรือให้กับหน่วยงานในบริษัท - ดำเนินการเรื่องเอกสารให้กับสายเรือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
31 Oct 14
9 . Key Account (Modern Trade) ด่วนมาก !!
วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน คือ ดูแลรับผิดชอบการขายสินค้า " ข้าวตราฉัตร " ผ่านช่องทาง Modern Trade โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ วางแผนและพัฒนากลยุทธ์การขาย มองหาโอกาสในการขยายตลาด รักษาฐาน...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
31 Oct 14
10 . พนักงานชั่วคราว (ชั่วคราว 4 เดือน)
- จัดเก็บแฟ้มเอกสาร - ถ่ายเอกสาร,สแกนเอกสาร,พิมพ์งาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (หากสามาถใช้โปรแกรมแต่งภาพ เช่น Photoshop / Illustrator ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ) เวลาทำงาน : วันจันทร์-ศุกร์ , 08...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
31 Oct 14
11 . Secretary to Vice Chairman/CEO High Urgent
- Provide efficient secretarial and administrative support services to the management and also to other executives - Manage and coordinate meeting schedules, appointments, travel arrangement and ge...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
31 Oct 14
12 . วิศวกรไฟฟ้าโรงงานอาวุโส ด่วนมาก !!
- ควบคุมเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง วางแผนการซ่อมบำรุงประจำเดือน และประจำปี - ควบคุมและประสานงานกับผู้รับเหมา ในการวางแผนติดตั้ง ปรับปรุง ขยาย สายการผลิต - การซ่อมเครื่องจักร และดำเนินการตามแผนงานการซ่อม...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
31 Oct 14
13 . Sales Representative (Freight Forwarding Business)
- เสนอขายและให้บริการหลังการขาย - ติดตามแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า - รักษาฐานลูกค้าเดิมและหาลูกค้าใหม่ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
31 Oct 14
14 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อข้าวเปลือก (Purchasing Officer)
- จัดซื้อข้าวเปลือก - สำรวจภาวะตลาดและผลผลิตข้าว - วางแผนการจัดซื้อข้าวเปลือก

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
31 Oct 14
15 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
1. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและสินค้า สำเร็จรูปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 2. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับคุณภาพของสินค้าสำเร็จรูปทุกชนิด 3. แจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพเมื...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
31 Oct 14
  15 Positions      
Sort By 
Disability Jobs