JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  3 Positions      
Sort By 
1 . Graphic Design
- จัดทำ ARTWORK ทุกชนิด, ดูแล WEBSITE - ประสานงานภายในบริษัทฯ และภายนอก - จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์สื่อประชาสัมพันธ์ - ประสานงานในการเตรียมงาน Event ต่าง ๆ - ทำรายงานสรุปส่วนงานต่างๆ ตามที่ได้รั...

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 15,000 - 20,000 บาท
29 Apr 16
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี (เริ่มงานได้ทันที)
- ทำงานเอกสาร บัญชีด้านรับ ภาษีซื้อ-ขาย - บัญชี ติดต่อธนาคาร จ่ายเช็ค วางบิล - ทำงานจันทร์ - ศุกร์ **กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนส่งใบสมัคร**

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 14,000 - 16,000 บาท
29 Apr 16
3 . Technical Support ประจำแหลมทอง จ.ระยองรับสมัครด่วน !
- ให้บริการข้อมูลด้านเทคนิค - รับเครื่องซ่อม แก้ปัญหาการซ่อมให้ลูกค้า ออกใบรับซ่อม - ให้บริการตอบข้อซักถามแก่ลูกค้า - ติดตามงานซ่อมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของApple กำหนด

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary 15,000 - 17,000 บาท
29 Apr 16
  3 Positions      
Sort By 
Disability Jobs