JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  5 Positions      
Sort By 
1 . ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง
ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เช่น การบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำเดือน งานซ่อมบำรุงตามใบสั่งงาน งานติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ งานเชื่อม งานไฟฟ้า Control

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
3 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
13 Dec 17
2 . หัวหน้างานผลิต (Production Engineer)
- จัดเตรียมพนักงานและเครื่องจักรให้พร้อมสำหรับการผลิต รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต,วิเคราะห์การผลิต,การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในไลน์การผลิต,ปรับปรุงเครื่องจักรและกำลังคนในการผลิตให้มีประสิทธิภา...

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
13 Dec 17
3 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ทางเคมี
พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ทางเคมี - สุ่มและวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบพร้อมบันทึกผลการวิเคราะห์ให้ถูกต้อง - สุ่มและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต ผลิตภัณฑ์รอการบรรจุ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้...

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
13 Dec 17
4 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
- วางแผนการผลิตให้ได้ตามความต้องการและกำลังการผลิตในแต่ละสายการผลิต - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับเปลี่ยนแผนการผลิตให้ได้สินค้าตามความต้องการ

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
13 Dec 17
5 . หัวหน้าสายบรรจุ/หัวหน้าสายผสม
หัวหน้าสายบรรจุ - จัดเตรียมพนักงานและเครื่องจักรให้พร้อมสำหรับการผลิตรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต,วิเคราะห์การผลิต, การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในไลน์การผลิต,ปรับปรุงเครื่องจักรและกำลังคนในการผ...

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
13 Dec 17
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs