JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  3 Positions      
Sort By 
1 . จป.วิชาชีพ
- จัดทำรายงานด้านความปลอดภัยและสอบสวนวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและการป้องกันเพื่อมิให้เกิดซ้ำ - จัดทำแผนงานและแผนการฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยประจำปีและควบคุมให้เป็นไปตามแผนและจัดประชุมคณะ...

บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Oct 14
2 . ช่างเทคนิค Wiring Staff
- เดินสายไฟฟ้าตู้คอนโทรล (ตู้ควบคุมไฟฟ้า) - มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า - งานที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า Control - ซ่อมบำรุงไฟฟ้า (เครื่องจักร)

บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ+ประสบการณ์
20 Oct 14
3 . เจ้าหน้าที่ ERP Programmer
- ดำเนินงานพัฒนาโปรแกรม พัฒนาระบบโปรแกรม ERP และ พัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากระบบโปรแกรม ERP - ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีการประมวลผลและมีความถูกต้องตามโครงสร้างความต้องกา...

บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
20 Oct 14
  3 Positions      
Sort By 
Disability Jobs