JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  10 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
- ร่วมกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล(HRM,HRD)ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เป็นไปตามภารกิจขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละปี - บริหารจัดการ ดูแลรับผิดชอบ งาน...

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
21 Oct 17
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี (AR)
1.จัดทำใบแจ้งหนี้, ใบวางบิล, ตรวจสอบเอกสารการรับเงิน พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในเวลาที่ลูกค้ากำหนด 2.ติดตามการรับชำระเงินของแผนการเงิน 3.ติดต่อประสานงานกับส่วนปฏิบัติการขนส่ง เพื่อ...

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
20 Oct 17
3 . PC.Supervisorรับสมัครด่วน !
- ดูแลพนักงาน PC.ตามสาขาต่างๆ โซนกรุงเทพปริมณฑล - สรุป Time attendance ของ PC. ที่เราดูแล - Report รายงานประจำสัปดาห์ส่งทางผู้บริหาร - ดำเนินการติดต่อประสานงานต่าง ๆละงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Oct 17
4 . Account Executiveรับสมัครด่วน !
-เข้าพบลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้าของทางบริษัทฯและกระชับสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน -เข้าพบลูกค้ารายใหม่ๆ เพื่อขยายฐานลูกค้าเพิ่มเติมตามเกณฑ์และนโยบายของที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้ -บริหารจัดการงานขาย ให้บรรลุ...

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
20 Oct 17
5 . Senior Supply Chain (หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ)รับสมัครด่วน !
1. วางแผนงานจัดซื้อสำหรับการผลิต 2. หาสินค้าจาก Supplier เปรียบเทียบราคา คุณภาพ 3. ประสานงานระหว่างภายในองค์กรและบริษัทคู่ค้า 4. เดินทางไปตรวจและคัดเลือกสินค้าด้วยตนเอง 5. ดูแลรับผิดชอบในการสั่งซื...

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
20 Oct 17
6 . เลขานุการฝ่ายบริหารรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลระบบคุณภาพต่าง ๆ ให้คงอยู่และปรับปรุงให้ดีขึ้น 2. ควบคุมดูแลงานเอกสารต่าง ๆ ในบริษัท 3. ดูแลงานจัดซื้อภายในสำนักงาน 5. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกแทนผู้บังคับบัญชา 6. บันทึกการป...

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
20 Oct 17
7 . Graphic Designรับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบ ประสานงานทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการออก Booth , Event , Roadshows ตามห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การแสดงสินค้าและช่องทางต่างๆที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย - พัฒนาและนำกิจกรรมทางการตลาดในก...

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯและประสบการณ์
20 Oct 17
8 . Marketing Manager
- ดูแลรับผิดชอบ ประสานงานทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการออกจัดกิจกรรมทางการตลาด เช่นการออก Booth, Event, Roadshows ตามห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การแสดงสินค้าและช่องทางต่างๆที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย - ดูแ...

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
20 Oct 17
9 . เจ้าหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์(PC) ชั่วคราวและประจำรับสมัครด่วน !
- ให้คำแนะนำ/ตอบข้อซักถามลูกค้า เกี่ยวกับตัวสินค้า อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์, Computer - Mobile Phone Accessories เช่น Mouse, Keyboard, Speaker Phone, Power Bank, สายชาร์จ, หูฟัง, ปลั๊กไฟ เป็นต้น ...

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ + คอมมิชชั่น
20 Oct 17
10 . Support Salesรับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารการขาย เช่น เปิดบิลขาย - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานกับฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง เพื่อเช็คความเคลื่อนไหวของสินค้า - Update Product detail เพื่อเป็นข้อม...

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
20 Oct 17
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs