JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  10 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานขาย (Retail)
-เข้าพบลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้าของทางบริษัทฯและกระชับสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน -เข้าพบลูกค้ารายใหม่ๆ เพื่อขยายฐานลูกค้าเพิ่มเติมตามเกณฑ์และนโยบายของที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้ -บริหารจัดการงานขาย ให้บรรลุ...

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
21 Aug 17
2 . รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน แผนก บัญชี ,ไอที,การตลาด,ออกแบบและฝ่ายขาย **จำนวนมาก**
-ฝึกปฏิบัติงานจริงตามสายงานของนักศึกษา -ฝึกงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
Salary 150/วัน
21 Aug 17
3 . Admin Marketingรับสมัครด่วน !
1. ประสานงานการออกจัดกิจกรรมทางการตลาด เช่นการออก Booth, Event, Roadshows ตามห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การแสดงสินค้าและช่องทางต่างๆที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 2. จัดทำ Report สรุปงานในแต่ละ Event เมื่อจบงา...

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
21 Aug 17
4 . Senior Supply Chainรับสมัครด่วน !
1. วางแผนงานจัดซื้อสำหรับการผลิต 2. หาสินค้าจาก Supplier เปรียบเทียบราคา คุณภาพ 3. ประสานงานระหว่างภายในองค์กรและบริษัทคู่ค้า 4. เดินทางไปตรวจและคัดเลือกสินค้าด้วยตนเอง 5. ดูแลรับผิดชอบในการสั่งซื...

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
21 Aug 17
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงินรับสมัครด่วน !
ดูแลระบบ Cash Flow (งบกระแสเงินสด) ติดต่อประสานงานกับธนาคาร การขอวงเงินสินเชื่อ, จัดทำดูแลระบบเงินสด , ธนาคาร และกระทบเงินฝากธนาคาร และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
21 Aug 17
6 . Online Marketingรับสมัครด่วน !
- ทำการตลาดออนไลน์ บนเว็บไซต์ Facebook และสื่อโซเชียลอื่นๆ - อัพเดทสินค้าใหม่ขึ้นเว็บไซต์ และสื่อโซเชียลอื่นๆ - วางแผนและจัดกิจกรรมโปรโมชั่น ต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ - อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
21 Aug 17
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน (AP)รับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายและระบบการจ่ายเช็ค 2. จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี 3. ดูแลระบบเงินสดย่อยภายในสำนักงาน 4. มีประสบการณ์ในการจัดทำ Cash Flow (งบกระแสการเงินสด)

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000+ประสบการณ์
21 Aug 17
8 . พนักงานคลังสินค้า (รายวัน)รับสมัครด่วน !
- จัดสินค้าตาม Order/PO - แพ็คสินค้า - จัดเรียงค้า - ติดรถส่งสินค้า

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary 320 บาท/วัน
21 Aug 17
9 . Support Salesรับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารการขาย เช่น เปิดบิลขาย - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานกับฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง เพื่อเช็คความเคลื่อนไหวของสินค้า - Update Product detail เพื่อเป็นข้อม...

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
21 Aug 17
10 . Creative ( ออกแบบ Packaging/Product )รับสมัครด่วน !
- ออกแบบ Product/Packaging (อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์,ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์,ปลั๊กไฟ,Game Device) - ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา Display ของบริษัท - ประสานงาน การออกแบบต่างๆและงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
21 Aug 17
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs