JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  5 Positions      
Sort By 
1 . Web Designรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานออกแบบ Web site ใหม่หรือ Re-Design Website ทั้งหมดบริษัท - ปรับปรุง แก้ไข อัพเดท รูปแบบ Website ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ - ประสานงานกับภายในและภายนอก ในแง่งานที่รับผิดชอบและได้รับมอบหมาย - ...

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
22 Jun 17
2 . Admin Marketing
1. ประสานงานการออกจัดกิจกรรมทางการตลาด เช่นการออก Booth, Event, Roadshows ตามห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การแสดงสินค้าและช่องทางต่างๆที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 2. จัดทำ Report สรุปงานในแต่ละ Event เมื่อจบงา...

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
22 Jun 17
3 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา (R&D)รับสมัครด่วน !
1. วิจัย และพัฒนา สินค้าใหม่ตามเป้าหมายขององค์กร 2. ประสานงานกับแผนกต่างๆ ในการพัฒนาสินค้าในด้านคุณภาพ เพื่อให้สินค้าที่พัฒนาออกสู่ตลาดได้รับการยอมรับ 3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น...

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
22 Jun 17
4 . พนักงานคลังสินค้า (รายวัน)รับสมัครด่วน !
- จัดสินค้าตาม Order/PO - แพ็คสินค้า - จัดเรียงค้า - ติดรถส่งสินค้า

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary 320 บาท/วัน
22 Jun 17
5 . Creative ( ออกแบบ Packaging/Product )รับสมัครด่วน !
- ออกแบบ Product/Packaging (อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์,ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์,ปลั๊กไฟ,Game Device) - ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา Display ของบริษัท - ประสานงาน การออกแบบต่างๆและงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
22 Jun 17
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs