JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  3 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่กราฟฟิคอาร์ต
1. ทำไฟล์งานตามรายละเอียดที่ลูกค้าระบุ 2. ตรวจเช็คไฟล์งาน 3. ทำ Digital Proof 4. เตรียมไฟล์งานให้พร้อมสำหรับเตรียมพิมพ์ 5. ติดต่อ-รับเรืองรายละเอียดของอาร์ตเวิร์ก

Royal Can Industry Co., Ltd.
2 Position
8 Dec 17
2 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
1. รับปัญหาและข้อร้องเรียนจากลูกค้า 2. บริหารจัดการลำดับความสำคัญของปัญหาและข้อร้องเรียนจากลูกค้า 3. บริหารความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและองค์กร 4. ดำเนินการวางแผน หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนให้กับลูก...

Royal Can Industry Co., Ltd.
2 Position
8 Dec 17
3 . เจ้าหน้าที่วิจัยพัฒนา
1.ติดต่อ supplier เพื่อหาวัตถุดิบใหม่ และประเมินการทดสอบวัตถุดิบ 2. ติดต่อฝ่ายผลิตเพื่อทดลองการผลิตโดยใช้วัตถุดิบใหม่ 3. ประยุกต์ใช้เครื่องมือในเชิงวิเคราะห์เพื่อลดต้นทุนการผลิต 4. จัดหา Technology...

Royal Can Industry Co., Ltd.
2 Position
8 Dec 17
  3 Positions      
Sort By 
Disability Jobs