JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  3 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
1. รับปัญหาและข้อร้องเรียนจากลูกค้า 2. บริหารจัดการลำดับความสำคัญของปัญหาและข้อร้องเรียนจากลูกค้า 3. บริหารความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและองค์กร 4. ดำเนินการวางแผน หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนให้กับลูก...

Royal Can Industry Co., Ltd.
2 Position
18 Aug 17
2 . หัวหน้าแผนกบัญชี/เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
หัวหน้าแผนกบัญชี 1. บันทึกและตรวจสอบข้อมูลบัญชีรับ-จ่าย ซื้อ-ขาย 2. บันทึกค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ บัญชีสินทรัพย์และตรวจสอบรายงานสินทรัพย์ 3. บันทึกบัญชีค้างจ่ายประจำเดือน ปรับปรุงค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ...

Royal Can Industry Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามตกลง/โครงสร้างบริษัท
18 Aug 17
3 . ผู้จัดการแผนกบริการลูกค้า (Customer Service Manager)
1. กำหนดและติดตามการปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมาย 2. รวบรวม ตรวจสอบปัญหาคุณภาพจากลูกค้าเพื่อกำหนดวิธีการป้องกันและแก้ไข 3. วิเคราะห์แนวโน้มปัญหาคุณภาพจากลูกค้าเพื่อปรับปรุงกระบวนการภายใน 4. ประสานงาน...

Royal Can Industry Co., Ltd.
1 Position
18 Aug 17
  3 Positions      
Sort By 
Disability Jobs