JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  49 Positions      
Sort By 
1 . Import - Export Officer ( มิตรผลกรุ๊ป )
- จัดทำเอกสาร Shipment declaration(sale order & order instruction), Proforma Invoiceโดยคีย์ข้อมูลในระบบ SAP & eDocument จากเอกสารอีเมลลูกค้าและสายเรือ - จัดทำ Debit Note ,Credit Note - Price Differen...

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
5 อัตรา
Salary 15K-17K
13 Dec 17
2 . Sale Admin (บ.โซนี่ไทย ) สัมภาษณผ่านเริ่มงานทันที
- ทำหน้าที่รับ Order จาก saleman - ดำเนินการคีย์ข้มูลลงระบบผ่าน SAP - ดำเนินการประสานงานกับ warehouse เเละเเผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้องเเละงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์เท่านั้น (จันทร์-...

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
2 อัตรา
Salary 18,000-20,000 (พิจารณาตามประสบการณ์)
13 Dec 17
3 . เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โรงงานเนสเล่ท์ อ.สวี จ.ชุมพร
- ดูแล ป้องกัน รักษา ทรัพย์สินของบริษัท - ดูแล รักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณที่รับผิดชอบ - ดูแล การผ่านเข้า-ออก ของบุคคลและยานพาหนะ - ตรวจเช็คทรัพย์สินที่จะนำเข้าหรือส่งออกภายในบริเวณที่รับผิดชอ...

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
2 อัตรา
Salary 12,000 บาทขึ้นไป
13 Dec 17
4 . หัวหน้ารักษาความปลอดภัย โรงงานเนสเล่ท์สวี อ.สวี จ.ชุมพร
- ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณสถานที่ที่รับผิดชอบ - ดูแลความปลอดภัยบริเวณสถานที่ที่รับผิดชอบ - ดูแลความเรื่องความมีระเบียบ วินัย ของผู้ใต้บังคับบัญชา - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
Salary รายได้รวม 15,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน
13 Dec 17
5 . ผู้ช่วยนักวิชาการทางเกษตร โรงงานเนสเล่ท์ อ.สวี จ.ชุมพร
- Support งานเกษตร ดูแลต้นกล้ากาแฟ และงานวิจัยต่างๆ - ดูแลการจ่ายงานให้หัวหน้าคนสวน - ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-17,000 บาท
13 Dec 17
6 . Reception (บ.โรเบิร์ต บ๊อซ ) สมัครสัมภาษณ์เริ่มงานทันที!รับสมัครด่วน !
- รับโทรศัพท์ รับเรื่องติดต่อประสานงาน พร้อมรับเรื่องงานซ่อมต่างๆ - ดำเนินการต้อนรับลูกค้า เเละผู้บริหารที่มาติดต่อยังบริษัท เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร - บันทึกข้อมูลเเละจัดเก็บเอกสารต่างๆเเล...

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
2 อัตรา
Salary 17,000-18,000 (ตามประสบการณ์)
13 Dec 17
7 . Messenger บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (อาคารเอเซียเซ็นเตอร์)
- วิ่งรับส่งเอกสาร รับเช็ค วางบิลเเละงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00น.

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
1 Position
Salary รายได้รวม 12,000++
13 Dec 17
8 . พนักงานขับรถผู้บริหาร บ.สคิบ เซอร์วิส (บ้านนายอยู่เพชรเกษม68 )
- ขับรถ รับ-ส่ง ผู้บริหารนายไทย ไปตามสถานที่ต่างๆ - ทำงานจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. - ดูแลรักษารถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
1 Position
Salary รายได้รวม 16,000++
13 Dec 17
9 . พนักงานธุรการบัญชี ( บ.ไอเอสเอสฯ) สมัครรับการสัมภาษณ์เริ่มงานทันที!
- ดำเนินการคีย์ข้อมูลทรัพย์สินลงในโปรเเกรม Excel - ประสานงานทั้งภายในเเละภายนอกเเผนก - จัดเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ เเละงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
3 อัตรา
Salary 12,000-13,000 (พิจารณาตามประสบการณ์)
13 Dec 17
10 . Reception (บ.SONY) สัมภาษณ์ผ่านเริ่มงานทันที!
- ดำเนินการรับสาย โอนสายผู้ที่ติดต่อมาไปยังเเผนก พร้อมรับเรื่องให้ข้อมูลกับลูกค้าที่ติดต่อมา - ต้อนรับผู้ที่มาติดต่อภายในบริษัทเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร เเละงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000-16,000 (พิจารณาตามประสบการณ์)
13 Dec 17
11 . พนักงานบัญชี (บ.เเอร์โค อาคารวานิช 2) พร้อมเริ่มงานทันที!รับสมัครด่วน !
- บันทึกรายรับ รายจ่ายของเเผนก - จัดทำเอกสารด้านบัญชีเบื้องต้น - ตรวจสอบบัญชีเบื้องต้น - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ (จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น.)

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000
13 Dec 17
12 . พนักงานโยธา และ QC (ประจำโรงงาน สีคิ้ว โคราช) สนใจติดต่อ พี่อร่อย061-413-0775
- ปฎิบัติงานทั่วไปภายในโรงงาน เช่น ทำความสะอาดพื้นโรงงาน - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย -ตววจสอบคุณภาพสินค้า

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
10 Position
Salary รายได้เฉลี่ยประมาณ 13,000 บาท/เดือน ขึ้นไป
13 Dec 17
13 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (QC) (ปฏิบัติงานโซนคลองเตย, พระราม 9, บางนา)
- ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้เป็นตามที่ลูกค้าต้องการ - เดินทางไปตามโรงงานต่างๆ เพื่อตรวจสอบคุณภาพสินค้า

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
15 อัตรา
Salary รายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 15,000 บาท
13 Dec 17
14 . พนักงานผู้ช่วยควบคุมการผลิต (ประจำโรงงานโซน คลองเตย,พระราม 3)
- ควบคุมการผลิตโดยใช้โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุม - แก้ปัญหาเครื่องจักรกรณีที่มีปัญหา

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
5 อัตรา
Salary รายได้เฉลี่ยประมาณ 17,000 บาท/เดือน
13 Dec 17
15 . พนักงานโยธา (ประจำโรงงานโซนบางนา ถ.สรรพวุธ)
- ปฎิบัติงานทั่วไปภายในโรงงาน เช่น ทำความสะอาดพื้นโรงงาน - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
Salary รายได้เฉลี่ยประมาณ 13,000 บาท/เดือน
13 Dec 17
16 . เเม่บ้านประจำออฟฟิศ บ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส เริ่มงานทันทีรับสมัครด่วน !
- ดูเเลความสะอาดเเละความเรียบร้อยภายในออฟฟิศ - ล้างถ้วยชาม - เสริฟน้ำ ชงกาเเฟ เเละงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
1 Position
Salary รายได้รวม 12,000++
13 Dec 17
17 . เปิดรับพนักงานขายกล้องถ่ายรูป SONY ประจำ Big Camera ฟิวเจอร์รังสิต
หน้าที่รับผิดชอบ • ขายกล้องถ่ายรูป และบริการลูกค้า • เช็คสต๊อกสินค้า • สั่งสินค้า • และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
Salary 9,300 - 40,000 บาท
13 Dec 17
18 . เปิดรับพนักงานขายกล้องถ่ายรูป SONY ประจำ World Camera เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
หน้าที่รับผิดชอบ • ขายกล้องถ่ายรูป และบริการลูกค้า • เช็คสต๊อกสินค้า • สั่งสินค้า • และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
Salary 9,300 - 40,000 บาท
13 Dec 17
19 . เปิดรับพนักงานขายกล้องถ่ายรูป SONY ประจำ World Camera เซ็นทรัลชลบุรี
หน้าที่รับผิดชอบ • ขายกล้องถ่ายรูป และบริการลูกค้า • เช็คสต๊อกสินค้า • สั่งสินค้า • และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
Salary 9,300 - 40,000 บาท
13 Dec 17
20 . พนักงานขับรถส่วนกลาง บ.หลักทรัพย์ ธนชาต อาคารมาบุญครอง,ถนนเพชรบุรี
- ขับรถส่วนกลางรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ไปตามสถานที่ต่างๆ - ดูแลรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00น.

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
2 อัตรา
Salary รายได้รวม 13,000++
13 Dec 17
21 . พนักงานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ( CIMBT) สมัครสัมภาษณ์เริ่มงานได้ทันที
- ให้บริการลูกค้าโดยการรับสายพร้อมกับให้ข้อมูลกับลูกค้าเพื่อให้เป็นที่เข้าใจสำเร้จวัตถุประสงค์ - ดำเนินการนำข้อมูลของลูค้าที่ต้องการการเเก้ไขไปประสานงานกับเเผนกที่เกี่ยวข้อง **ไม่มีงานขายผลิตภัณฑ์ทา...

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
หลายอัตรา
Salary 13K-16K (พิจารณาตามประสบการณ์)
13 Dec 17
22 . รับพนักงานขายโทรศัพท์ SONY ประจำเดอะมอลล์บางแค
• ขายโทรศัพท์และบริการลูกค้า • เช็คสต๊อกสินค้า • สั่งสินค้า • และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
Salary รายได้ประมาณ 9,300 - 35,000 บาท
13 Dec 17
23 . พนักงานคลังสินค้าฯ (เบียร์ช้าง)เชียงใหม่ แม่ริม ติดต่อพี่อร่อย 061-413-0775
1. จัดเรียงสินค้าในคลังฯ 2. ติตรถกระจายสินค้า ส่งให้กับลูกค้า **เวลาเข้างาน 08.00 - 17.00 น.

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
10 Position
Salary 9,000-15,000
13 Dec 17
24 . พนักงานฝ่ายผลิต คลังน้ำมัน โซนคลองเตย สนใจติดต่อ พี่อร่อย 061-413-0775
1.จัดเรียง แพ็คกิ้ง 2.ทำงานเป็นกะ - กะเช้า 07.00-15.00 น. - กะบ่าย 15.00-23.00 น. 3.สถานที่ทำงาน คลองเตยติดกับตึก Loxley

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
10 อัตรา
Salary 370-410 / วัน ไม่รวมเบี้ยขยัน/ไม่รวมโอที
13 Dec 17
25 . พนักงานขายปูนกาวยาแนวกระเบื้อง Weber ตราตุ๊กแก ประจำดูโฮมบางบัวทอง รับด่วน
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.แนะนำและเสนอขายปูนกาวปูกระเบื้อง

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
สาขาละ 2 คน
Salary 9,500-18,000
13 Dec 17
26 . พนักงานขายโทรศัพท์ SONY ประจำ Robinson ฉะเชิงเทรา
หน้าที่รับผิดชอบ • ขายโทรศัพท์ และบริการลูกค้า • เช็คสต๊อกสินค้า • สั่งสินค้า • และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
Salary รายได้ประมาณ 10,000 - 40,000 บาท
13 Dec 17
27 . พนักงานขายโทรศัพท์ SONY ประจำ เซ็นทรัลลาดพร้าว
หน้าที่รับผิดชอบ • ขายโทรศัพท์ และบริการลูกค้า • เช็คสต๊อกสินค้า • สั่งสินค้า • และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
Salary รายได้ประมาณ 10,000 - 40,000
13 Dec 17
28 . พนักงานขายทีวีและเครื่องเสียง SONY ประจำ Homepro ลพบุรี
• ขายทีวีและชุดเครื่องเสียง และบริการลูกค้า • เช็คสต๊อกสินค้า • สั่งสินค้า • และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ***จะต้องเดินทางมาอบรมสินค้า 1 วัน เวลา 08.00 น. - 16.00 น. ที่ กรุงเทพฯ ก่อนการเริ...

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
Salary รายได้ประมาณ 10,000 - 35,000 บาท
13 Dec 17
29 . พนักงานขายโทรศัพท์ SONY ประจำเซ็นทรัลพระราม 9
หน้าที่รับผิดชอบ • ขายโทรศัพท์ และบริการลูกค้า • เช็คสต๊อกสินค้า • สั่งสินค้า • และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
Salary รายได้ประมาณ 10,000 - 40,000
13 Dec 17
30 . พนักงานขับรถส่วนกลาง บ.ไทยยามาฮ่า บางนาม.21
- ขับรถส่วนกลางรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ไปตามสถานที่ต่างๆ - ดูแลรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00น.

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
1 Position
Salary รายได้รวม 12,000++
13 Dec 17
31 . พนักงานฝ่ายผลิต ประจำบริษัท P&G
- จัดเรียง-แพ็คกิ้ง ในลายผลิต(ยาสระผม) ไลน์ผลิต ในโรงงาน บริษัท P&G ในนิคมเวลโกรว์ บางนา-ตราด กม.36 - ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา(กะเช้า=20บ.) 7:30-19:30น. / (กะดึก=30บ.) 19:30-7:30น.

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
Welgrow Industrial Chachoengsao
50 Position
Salary 10,000 บาทขึ้นไป
13 Dec 17
32 . พนักงานขับรถส่วนกลาง ธ.UOB สำนักงานใหญ่
- ขับรถส่วนกลางรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ไปตามสถานที่ต่างๆ - ดูแลรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
5 อัตรา
Salary รายได้รวม 13,000++
13 Dec 17
33 . พนักงานคลังสินค้า บริษัท ไทยเบฟ จำกัด จังหวัดลำพูน
1. จัดเรียงสินค้าในคลังสินค้า 2. ติดรถกระจายสินค้าส่งให้ลูกค้า หรือตามได้รับมอบหมาย มี 2 คลังสินค้า คือ คลังเชียงใหม่ (แม่แตง) คลังเชียงใหม่ (ลำพูน)

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
5 อัตรา (2 คลังฯ)
Salary 450 บาท (ค่าแรง 400 ค่าอาหาร 50 บาท)
13 Dec 17
34 . พนักงานขับรถส่วนกลาง ธ.กสิกรไทย สาขาสีลม,สี่แยกวังหิน,บางมด ,สุขุมวิท33
- ขับรถส่วนกลางรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่และลูกค้าไปตามสถานที่ต่างๆ - ดูแลรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00น.

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
10 อัตรา
Salary ประมาณ 10,000-13,000
13 Dec 17
35 . พนักงานขับรถ ประจำที่บ.เอเชี่ยน ฮอนด้า(สีลม)สนใจติดต่อ 061-413-0775 พี่อร่อย
- ขับรถ รับ-ส่ง ผู้บริหารไปตามสถานที่ต่างๆ - ทำงานจันทร์ - ศุกร์และเสาร์เว้นเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
5 อัตรา
Salary รายได้รวม 15,000++
13 Dec 17
36 . พนักงานขับรถ ฝ่ายทดแทนงานส่วนกลาง(Spare) *** สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ***
* ขับรถไปทดแทงานพนักงานที่ลางาน ประจำลูกค้าต่างๆ * ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. * สามารถทำโอทีได้ * ดูแลรักษารถยนต์ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ * อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
10 อัตรา
Salary รายได้รวม 15,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน
13 Dec 17
37 . พนักงานขายโทรศัพท์มือถือ Wiko โซนกลางเมือง หลายอัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.แนะนำและเสนอขายโทรศัพท์ สวัสดิการตน.งานนี้ 1. ประกันอุบัติเหตุ 2. ประกันชีวิต 3. ยูนิฟอร์ม (ฟรี) 4. มีตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงาน (ทุกปี) 5. วันหยุดพักร้อนประจำปี 6 ...

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
หลายอัตรา
Salary รายได้รวม 14,000-25,000/เดือน มีค่าคอมมิชชั่นรายตัว+รายเป้า
13 Dec 17
38 . พนักงานคลังสินค้าประจำ บ.ไทยฯเบฟฯ ประจำ จ.ภูเก็ต อ.เมือง
1.จัดเรียง ยก สินค้า / ติดรถกระจายเพื่อกระจายสินค้าในเขตพื้นที่(เบียร์ลัง) ตามห้างร้าน ต่างๆ

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
10 Position
Salary 340 บาท (ค่าแรง 310 ค่าอาหาร 30 บาท)
13 Dec 17
39 . ช่างซ่อมบำรุง 2 หน.ช่าง( อาคาร)
บำรุงรักษา ดูแล จัดการบริหารงาน สิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคาร 2. ความปลอดภัยในสำนักงาน -ไฟฉุกเฉิน -สัญญานเตือนไฟไหม้ -การปรับปรุงความปลอดภัยในสำนักงาน -ระบบไฟฟ้า,ผลิตภัณฑ์ส่องสว่าง -ไหลเวียนของอา...

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
หลายอัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
13 Dec 17
40 . Site Manager ประจำ บจก.เชฟรอน (ไทย) รับสมัครด่วน !
1. ดูแลและควบคุมกระบวนการทำงานให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 2. ตรวจสอบขั้นตอนการทำงานเพื่อป้องกันปัญหา 3. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง 4. ดูแลและควบคุมการทำงานของพนักงาน 5...

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
13 Dec 17
41 . ธุรการฝ่ายบุคคล ( บ.เอเชี่ยนฮอนด้า มอเตอร์ )
- ตรวจสอบบัตรตอกของพนักงานขับรถยนต์ - ตรวจสอบค่าโทรศัพท์ ระบบ AIS - บันทึกค่าใช่จ่ายต่างๆ - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับประกันสังคมของพนักงาน - ดูเเลการเบิกใบลา จัดเก็บใบลาของพนักงาน

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
2 อัตรา
Salary 12,000 มีเบี้ยขยัน 500 มีค่าอาหาร 40/วัน ,ค่าพาหนะ 38 /วัน และมีโอที
13 Dec 17

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
สาขาละ 2 คน
Salary 9,000-30,000
13 Dec 17
43 . พนักงานประจำคลังสินค้า Big-C คลองเปรง จ.ฉะเชิงเทรา
1.จัดเรียงสินค้า เข้า-ออก 2.แพ็คสินค้า เพื่อเตรียมกระจายสินค้า 3.เช็คสินค้า เข้า-ออก

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
60 Position
Salary 10,000 ขึ้นไป
13 Dec 17
44 . พนักงานติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ (บ.เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส) รับสมัครด่วน !
- ติดตามหนี้ ทวงถามหนี้ทางโทรศัพท์ (รถยนต์) - เจรจาต่อรอง ให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
20 อัตรา
Salary ปวส. 11,000-11,500 ,ปริญญาตรี 13,000-13,500 +Incentive
13 Dec 17
45 . PCขายเครื่องมือช่างBOSCHประจำโฮมเวิร์คราชพฤกษ์โฮมโปรพาราไดซ์ โฮมโปรรัชดา,พระราม2รับสมัครด่วน !
- ขายสินค้าประเภทเครื่องมืออุปกรณ์ช่าง เช่น สว่าน หินเจียร ลูกหมู เครื่องตัดเหล็ก ยี่ห้อ Bosch ให้ได้ตามเป้า - ดูแลความสะอาดของสินค้า มาสมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ หรือโทรสอบถามได้ในเวลา(สมัครงานได้ท...

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
สาขาละ 2 คน
Salary 9,500-18,000
13 Dec 17
46 . รับสมัครพนักงานขาย Merchandiser ขายกระทะ Tefal โซน แจ้งวัฒนะ-รังสิต
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.แนะนำและเสนอขายเครื่องใช้ไฟฟ้า 2.ดุแลพื้นที่ขาย 3.จัดรายการตามอาคารออฟฟิตสำนักงาน และออกต่างจังหวัด

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
Salary 9,000-18,000
13 Dec 17
47 . ธุรการประจำฝ่ายขายรถยนต์ (บ.เอเชี่ยน ฮอนด้า มอเตอร์-ถ.สุรศักดิ์)
- Support และ ประสานงาน - บันทึกข้อมูล - งานเอกสาร จัดทำข้อมูลต่างๆ ตามที่ได้รับ ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ และเสาร์สุดท้ายของเดือน เวลา 08.00-17.00 น.

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
1 Position
Salary 12,000 มีเบี้ยขยัน 500 มีค่าอาหาร 40/วัน ,ค่าพาหนะ 38 /วัน
13 Dec 17
48 . พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ทีฟาว 20 อัตรา โซนบางนา,รามอินทรา,พระราม 9รับสมัครด่วน !
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.แนะนำและเสนอขายเครื่องใช้ไฟฟ้า 2.ดุแลพื้นที่ขาย รายได้

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
20 อัตรา
Salary 15,000 - 35,000
13 Dec 17
49 . พนักงานขายทีวี Sony ประจำ Homepro ตรังรับสมัครด่วน !
• ขายทีวี และสินค้าโซนี่ และ บริการลูกค้า • เช็คสต๊อกสินค้า • สั่งสินค้า • และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตั้งแต่ 9,300 - 40,000 บาท ( รวม Committion )
13 Dec 17
  49 Positions      
Sort By 
Disability Jobs