เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน

> 10,000 คน
3,001 - 10,000 คน
1,001 - 3,000 คน
501 - 1,000 คน
0 - 500 คน
 ภาค/จังหวัด:  ภาคเหนือ
 พบ 103,815 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   
91%
25 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  ลำปาง เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บริการลูกค้า , Barista
84%
31 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Mechanic , แผนกหม้อมิเตอร์ไฟไฟ้า
56%
26 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  พิจิตร เงินเดือน :  25,000
ปริญญาโท สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม มหิดล
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม มหิดล
53%
44 ปี  
4 สมัครตำแหน่ง  :    QC&LABORATORY
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  น่าน เงินเดือน :  -
ปวส. เทคนิคงานก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QC&LABORATORY
89%
32 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  อุทัยธานี เงินเดือน :  12,000+
ปวส. เครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ปวช. ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ซ่อมบำรุง , ช่างเทคนิค
86%
23 ปี  
6 สมัครตำแหน่ง  :    QA,R&D,PE
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  เพชรบูรณ์ เงินเดือน :  16,500
ปริญญาตรี เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QA , ผู้ช่วยนักวิจัย
77%
25 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  เชียงราย เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี ภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เลขานุการ , ล่ามและแอดมิน
98%
41 ปี  
8 สมัครตำแหน่ง  :    Product manager,Planing and Production control manager,Plant manager
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  ลำพูน เงินเดือน :  Negotiable
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Lampang rajabhat university
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Lampang rajabhat university
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production manager( Aluminum part) , Production Manager (Injection&Metal) , Plant&Production manager (Furniture ) , Production&Production control manager (Electronic : Hard disk computer ) , Maintenance Technician
88%
25 ปี  
9 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานธุรการ,พนักงานขาย
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  ลำปาง เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ปวช. การเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานธุรการฝ่ายทะเบียน , พนักงานขายสินค้า และพนักงานเติมสินค้า
91%
29 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  น่าน เงินเดือน :  23,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ปวส. เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer , ช่างทำMold
90%
23 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  แพร่ เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานสัญญาจ้าง , หัวหน้าฝ่ายผลิต , Qc
71%
24 ปี  
12 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรไฟฟ้า
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  ตาก เงินเดือน :  16,000-18,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ปวส. ติดตั้งไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคตาก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วย MARKTING ENGINEER , ช่างซ่อมบำรุง , ช่างซ่อมบำรุง
84%
23 ปี  
13 สมัครตำแหน่ง  :    ครูสอนวิชาเกษตร,การเกษตร
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  เชียงราย เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ , บาริสต้า
89%
25 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  กำแพงเพชร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแม่ปะวิยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ข้อมูลการผลิต , ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา , เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
82%
32 ปี  
15 สมัครตำแหน่ง  :    เขียนแบบ,Mould And Dei,Technician
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  ลำปาง เงินเดือน :  19,000
ปวส. เทคนิคการผลิต โรงเรียน ลำปางเทคโนโลยี (แลมป์-เทค)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  FA ENGINEER , fa technician , technician late
93%
34 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  แพร่ เงินเดือน :  35,000+
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกลด้านอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  รก.ผช.ผจก.ฝ่ายวิศวกรรม , plant manager , Chief Engineer , ผจก.ฝ่ายวิศวกรรม , ผู้ช่วยนักวิจัย
65%
25 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  น่าน เงินเดือน :  10,000-20,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา น่าน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  IT Services
95%
24 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  สุโขทัย เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมดรุณี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานบันทึกข้อมูล , นักพัฒนาชุมชน
98%
23 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  กำแพงเพชร เงินเดือน :  19,000
ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QC-Lab chemical , นักศึกษาฝึกงาน , เช็คเกอร์ , PC
97%
38 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  18,000 - 30,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่
ปวส. เทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Stock keeper , เจ้าหน้าที่คลังวัสดุ อุปกรณ์ และบรรจุภัณฑ์ , WareHouse Adminฯ , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานสารบรรณ) , เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
 พบ 103,815 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม