เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน

 พบ 153,894 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   
83%
34 ปี  
1 สมัครตำแหน่ง  :    QA,QC,หัวหน้าฝ่ายผลิต
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชนบทศึกษา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนก Package , หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ , QA Incoming , Production Supervisor
95%
34 ปี  
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  ร้อยเอ็ด เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บริการลูกค้า , เช็คสินค้า , ช่างเทนิค
95%
25 ปี  
3 สมัครตำแหน่ง  :    QA Engineer,Engineer Production,Maintenance
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  อำนาจเจริญ เงินเดือน :  14,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน อำนาจเจริญ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานฝ่ายผลิต , ช่างซ่อมบำรุง
97%
31 ปี  
4 สมัครตำแหน่ง  :    Sugar Process Engineer,Project Engineer,Engineer
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  30,000-35,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต ขอนแก่น
ปวส. ช่างเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Technical Support , หัวหน้าแผนกหม้อเคี่ยว
98%
26 ปี  
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  สกลนคร เงินเดือน :  14,000
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ปวช. อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Technician , Technician (TC2) , Technician , Technician , Technician
71%
23 ปี  
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  สุรินทร์ เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี สัตวศาตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
94%
30 ปี  
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  18,500-19,500
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ , เจ้าหน้าที่ Qc ตรวจสอบไลน์การผลิตอาหารสัตว์ปีก
82%
25 ปี  
8 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรไฟฟ้า
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  อุดรธานี เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรบริการ , นักศึกษาฝึกงาน
65%
24 ปี  
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
94%
27 ปี  
10 สมัครตำแหน่ง  :    Machienshop,Maintenance,Technical
20 ก.ย. 60
จังหวัด :  มหาสารคาม เงินเดือน :  15,000+
ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรมซ่อมบำรุง วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกระบบ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Machine shop , Machine shop , ช่างซ่อมบำรุง
95%
26 ปี  
20 ก.ย. 60
จังหวัด :  สกลนคร เงินเดือน :  25,000-40,000
ปริญญาตรี วิศกรรมวัสดุและเทคโนโลการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. โลหะการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศกรออกแบบ
98%
25 ปี  
12 สมัครตำแหน่ง  :    Sales Engineer,Process Engineer,R&D
20 ก.ย. 60
จังหวัด :  ร้อยเอ็ด เงินเดือน :  35,000
ปริญญาโท Petroleum Technology Chulalongkorn University
ปริญญาตรี Petrochemical and Polymeric Materials Silpakorn University
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ , Trainee
69%
20 ปี  
13 สมัครตำแหน่ง  :    ลูกมือช่างเครื่อง
20 ก.ย. 60
จังหวัด :  สุรินทร์ เงินเดือน :  15,000
ปวช. เครื่องมือกล วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
80%
28 ปี  
14 สมัครตำแหน่ง  :    IT Support,Programer / Assistant Programer (vb.net)
20 ก.ย. 60
จังหวัด :  กาฬสินธุ์ เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ - พัฒนาซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย สหัสขันธ์ศึกษา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ , PROGRAMER , ฝึกงาน , เจ้าหน้าที่
94%
26 ปี  
20 ก.ย. 60
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บุคคล , นักศึกษาช่วยงาน , นักศึกษาช่วยงาน
94%
24 ปี  
16 สมัครตำแหน่ง  :    QA Engineer,Process Engineer,Production Engineer
20 ก.ย. 60
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยวิศวกร (แผนก Process Engineer)
89%
25 ปี  
17 สมัครตำแหน่ง  :    Automation Engineer
20 ก.ย. 60
จังหวัด :  นครพนม เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน , เจ้าหน้าที่ IT , นักศึกษาฝึกงาน
87%
22 ปี  
18 สมัครตำแหน่ง  :    Process Engineer,Production Enginner,Production Control Engineer
20 ก.ย. 60
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  22,000-30,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Assistant Supervisor Production , นักศึกษาฝึกงาน
85%
35 ปี  
19 สมัครตำแหน่ง  :    เขียนแบบ
20 ก.ย. 60
จังหวัด :  บุรีรัมย์ เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี ช่างก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
ปวส. สถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sr.Engineer , พนักงานเขียนแบบ ประสานงานโครงการ ถอดแบบประมาณราคา , พนักงานเขียนแบบ , โฟร์แมน
90%
22 ปี  
20 ก.ย. 60
จังหวัด :  อุดรธานี เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกประสบการณ์
 พบ 153,894 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม