เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน

 ภาค/จังหวัด:  ภาคกลาง
 พบ 93,256 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   
89%
23 ปี  
1 สมัครตำแหน่ง  :    Production Engineer,Assistant Manager Engineer,Supervisor Engineer
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เจียงทองพิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Leader , Production Engineer
95%
22 ปี  
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  9,500
ปวส. Marketing saraburi vocational college
ปวช. Marketing saraburi vocational college
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Inspector , พนักงานฝ่ายผลิต
94%
25 ปี  
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DC)
98%
24 ปี  
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธรรมศาตร์คลองหลวงวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาสหกิจ , Operator
83%
22 ปี  
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  นครนายก เงินเดือน :  15,000-20,000
ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
77%
23 ปี  
6 สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่บุคคล ( HR )
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยพนักงานคุมประพฤติ
77%
26 ปี  
7 สมัครตำแหน่ง  :    IT Support,Help Desk
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  สมุทรสงคราม เงินเดือน :  15,000 - 17,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
ปวส. เทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  IT Support , IT Support
85%
22 ปี  
8 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานบัญชี,ธุรการบัญชี
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  อ่างทอง เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานบัญชี
99%
29 ปี  
9 สมัครตำแหน่ง  :    Process Engineer,Sale Engineer
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี Industrial Engineering Rajamangala University of Technology Thanyaburi
อนุปริญญา Production Technology Ayutthaya Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sale Engineer (Process) , CAD/CAM Engineer , CAD/CAM Engineer , Internship ฝึกงาน , Internship ฝีกงาน
78%
23 ปี  
10 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกร,Industrial Engineer,Production Engineer
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน IE
92%
29 ปี  
20 ก.ย. 60
จังหวัด :  ราชบุรี เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า , ผู้ช่วยผู้จัดการร้านสาขา , หัวหน้าแผนกรับสินค้า
89%
26 ปี  
20 ก.ย. 60
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยบูรพา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sale , แคชเชียร์ , ที่ปรึกษาด้านการเงิน , จัดซื้อ,เลขา , พนักงานขาย
79%
24 ปี  
20 ก.ย. 60
จังหวัด :  ราชบุรี เงินเดือน :  15,000
ปวส. เทคนิคการผลิต-เครื่องมือกล วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ปวช. เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานปฏิบัติการสถานีน้ำ , พนักงานเขียนแบบ , เด็กฝึกงาน , ทำงานพาร์ทไทม์ , เด็กฝึกงาน
81%
26 ปี  
20 ก.ย. 60
จังหวัด :  อ่างทอง เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี การออกแบบและผลิตเครื่องจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานเขียนแบบ , นักศึกษาฝึกงาน
96%
35 ปี  
20 ก.ย. 60
จังหวัด :  สุพรรณบุรี เงินเดือน :  40,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน (จ.นครปฐม)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production supervisor , ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต , หัวหน้าฝ่ายผลิต (Production supervisor) , หัวหน้าฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพ , หัวหน้าฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพ
82%
27 ปี  
16 สมัครตำแหน่ง  :    Process engineer,Production engineer,Sale engineer
20 ก.ย. 60
จังหวัด :  ประจวบคีรีขันธ์ เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี Plastic Engineers. Rajamangala University of Technology Thanyaburi
ปวส. Electronics. Prachuapkhirikhan Technical College.
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Process Engineer , Production Engineer
85%
25 ปี  
20 ก.ย. 60
จังหวัด :  ชัยนาท เงินเดือน :  -
ปริญญาโท เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาตรี วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
82%
22 ปี  
18 สมัครตำแหน่ง  :    QA,R&D,Process engineer
20 ก.ย. 60
จังหวัด :  สุพรรณบุรี เงินเดือน :  18,000-25,000
ปริญญาตรี วัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน แผนก process engineering
96%
36 ปี  
19 สมัครตำแหน่ง  :    Technician Supervisor,Technician maintenance,Process Technician
20 ก.ย. 60
จังหวัด :  สิงห์บุรี เงินเดือน :  21,000
ปวส. Electronic Macrathonic Rajamangala Institute of Technology Supanburi
ปวช. Electronic Singburi technology College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Process Technician , Technician , Maintenance Technician , Technician , Technician
82%
36 ปี  
20 สมัครตำแหน่ง  :    QA
20 ก.ย. 60
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  13,500
ปวส. การตลาด สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลศูนย์วาสุกรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Leader QA New Mode( Process Eng.) , QA
 พบ 93,256 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม