เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน

> 10,000 คน
3,001 - 10,000 คน
1,001 - 3,000 คน
501 - 1,000 คน
0 - 500 คน
 ภาค/จังหวัด:  ภาคใต้
 พบ 55,806 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   
95%
25 ปี  
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  ภูเก็ต เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างเทคนิค และ ซัพพอร์ต , ไอที คอลเซนเตอร์ , วิทยากรสอนคอมฯเบื้องต้น , ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์และบริการลูกค้า
86%
34 ปี  
2 สมัครตำแหน่ง  :    จัดซื้อ,ธุรการ,เกษตร
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  สุราษฎร์ธานี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การประมง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  จัดซื้อวัตถุดิบ , นักวิชาการ , นักวิชาการ , นักศึกษาฝึกงาน
92%
29 ปี  
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  ปัตตานี เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. เครื่องกล วิทยาลัยเทคนิยะลา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกร , วิศวกร Boiler , Water treatment
91%
46 ปี  
4 สมัครตำแหน่ง  :    ฝ่ายขาย,ฝ่ายวิศวกรรม,ช่าง
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  กระบี่ เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยี สถาบันราชภัฎพระนคร
ปวส. ช่างยนต์ สถาบันราชมงคล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขายวัสดุก่อสร้าง(ฮาดแวร์) , หัวหน้าฝ่ายขายอะไหล่ , หัวหน้าฝ่ายขายอะไหล่ , ครูจ้างสอน , วิศวกร
82%
32 ปี  
20 ก.ย. 60
จังหวัด :  ยะลา เงินเดือน :  0-30,000
ปริญญาตรี ภูมิภาคศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  HR
88%
26 ปี  
20 ก.ย. 60
จังหวัด :  สงขลา เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยรังสิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการ , ผู้จัดการสาขา
96%
38 ปี  
7 สมัครตำแหน่ง  :    ผู้จัดการ
20 ก.ย. 60
จังหวัด :  สุราษฎร์ธานี เงินเดือน :  Negotiable
ปริญญาตรี Law The Institute Of Legal Education, Thai Bar Association
ปริญญาตรี Law Sukhothai Tammathirat University
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Paralegal , General manager, secretary , part time law trainee , Reception and Desk management , Salesperson+branch manager
93%
23 ปี  
20 ก.ย. 60
จังหวัด :  สงขลา เงินเดือน :  18,000-22,000
ปริญญาตรี วิศวกรมมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย เเสงธรรมวิทยามูลนิธิ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรที่ปรึกษาเเละออกเเบบ
82%
26 ปี  
9 สมัครตำแหน่ง  :    production engineering,Quality Control engineering
20 ก.ย. 60
จังหวัด :  สุราษฎร์ธานี เงินเดือน :  18,000-20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปวช. เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  production engineering , ผู้ช่วยวิศวกร
86%
22 ปี  
10 สมัครตำแหน่ง  :    Customer support,Receptionist,Administrator
20 ก.ย. 60
จังหวัด :  สงขลา เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
86%
22 ปี  
20 ก.ย. 60
จังหวัด :  ชุมพร เงินเดือน :  16,000++
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนศรีวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝึกงานเจ้าหน้าที่ธุรการ , นักแปลอิสระ
99%
35 ปี  
20 ก.ย. 60
จังหวัด :  สงขลา เงินเดือน :  50,000
ปริญญาตรี วิศวกรไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการโรงงาน , ผู้ช่วยผู้จัดการ , ผู้จัดการฝึกหัด , วิศวกรไฟฟ้า
90%
33 ปี  
20 ก.ย. 60
จังหวัด :  สุราษฎร์ธานี เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขายเครดิต
93%
22 ปี  
20 ก.ย. 60
จังหวัด :  นครศรีธรรมราช เงินเดือน :  15,000 ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยวิจัย , นักศึกษาฝึกงาน
94%
23 ปี  
20 ก.ย. 60
จังหวัด :  นครศรีธรรมราช เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนกคิวซี
68%
23 ปี  
16 สมัครตำแหน่ง  :    IT
20 ก.ย. 60
จังหวัด :  พังงา เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทคและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
98%
28 ปี  
17 สมัครตำแหน่ง  :    Research and Development,Quality Assurrnance/Quality Control,Production
20 ก.ย. 60
จังหวัด :  สงขลา เงินเดือน :  28,000
ปริญญาโท เคมีประยุกต์ (เคมีวิเคราะห์ เคมีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ปริญญาตรี เคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Product advisor , Scientist under research and development division , Scientist , Research Assistant , Teacher Assistant
78%
23 ปี  
20 ก.ย. 60
จังหวัด :  ตรัง เงินเดือน :  15,000-18,000
ปริญญาตรี สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นครศรีธรรมราช วิทยาเขตทุ่งใหญ่
ปวส. สัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
87%
27 ปี  
19 สมัครตำแหน่ง  :    copy-writer,reporter
20 ก.ย. 60
จังหวัด :  ชุมพร เงินเดือน :  18,000-20,000
ปริญญาตรี ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  copy writer , ผู้สื่อข่าว
100%
43 ปี  
20 ก.ย. 60
จังหวัด :  สงขลา เงินเดือน :  Negotiable
ปริญญาตรี Agro Industry Prince of Songkhla University
มัธยมศึกษาตอนปลาย Mahavajiravudh School
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Purchasing Supervisor ( Ingredient and Spare Part Importation ) , COG Material Man I , Material Handler , Purchasing Supervisor : Import Raw Material , Quality Control Supervisor
 พบ 55,806 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม