เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน

> 10,000 คน
3,001 - 10,000 คน
1,001 - 3,000 คน
501 - 1,000 คน
0 - 500 คน
 ภาค/จังหวัด:  ภาคตะวันออก
 พบ 187,826 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   
87%
28 ปี  
1 สมัครตำแหน่ง  :    บุคคล/ฝึกอบรม,Sale,จัดซื้อ
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี บริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา
มัธยมศึกษาตอนปลาย เบญจมราชรังสฤษฎิ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ Training และพัฒนาธุรกิจ
95%
26 ปี  
2 สมัครตำแหน่ง  :    ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี การจัดการธุรกิจทั่วไป เอก การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ลูกจ้างชั่วคราว , Officer
100%
35 ปี  
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  13,000-15,000
ปริญญาตรี Business Computer Rattana Bundit University
ปวช. Food and Nutrition Surattani Vocational College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Management Inventory System Officer (MIS) , Control oil Officer , Store Officer , Assistant Financial Manager , Casher
95%
26 ปี  
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี เครื่องจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์
ปวส. เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Worker , ช่างเทคนิค
97%
28 ปี  
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  18,000-23,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมยานยนต์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพัทลุง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Design Engineer , Maintenance engineer , Production Engineer , Maintenance engineer
95%
26 ปี  
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ สถาบันรัชต์ภาคย์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัฒนานคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บุคคล , Telesales , Timekeeper ( เจ้าหน้าที่บุคคล Time Attendance) , พนักงานธนกิจ
97%
33 ปี  
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  45,000
ปริญญาตรี Industrial Management. Rajamangala University of Technology.
ปวส. Technical Industry. Karasin Technical College.
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Document control Center (Consultant ISO, Temporary 2 Year) , Quality Assurance Manager.(QMR) , Quality Control Manager.(QMR) , QMS System, Lead Auditor ISO 9001:2008, TS/16949 (QA/QS) , Assistant Quality Management Representative (Asst,QMR)
95%
31 ปี  
8 สมัครตำแหน่ง  :    Production Supervisor,Production Foreman,Technician
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน :  13,000-15,000
ปริญญาตรี การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคบรูพาปราจีนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Tacniciel , หัวหน้าฝายช่างเทคนิค Filing , Tech Support Engineer , ผู้ช่วยนายสัตว์แพทย์
88%
29 ปี  
9 สมัครตำแหน่ง  :    Quality Assurance (QA),Quality Control(QC),Extrusion /Injection
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี Service Business Uttaradit Rajabhat University
มัธยมศึกษาตอนปลาย Uttaradit School
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QC and QA Staff
94%
24 ปี  
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  12,000
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล
ปวช. อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Support Technician , ช่างซ่อมบำรุง , Inspection Operator , นักศึกษาฝึกงาน
87%
34 ปี  
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  13,000
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพระทองคำวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Logistic Officer , Diver BMW , พนักงานขับFolklift , พนักงานคลังสินค้าส่วนวางแผนการผลิต , พนักงานฝ่ายควบคุมการผลิต
92%
36 ปี  
12 สมัครตำแหน่ง  :    Supervisor,Engineer,foreman,Group lead
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  20,000-30,000
ปวส. อุตสาหกรรมการผลิต วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ปวช. อิเล็กทรอนิค วิทยาลัยเทคนิคเลย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Supervisor , Supervisor / QMR. , Qc leader
84%
22 ปี  
13 สมัครตำแหน่ง  :    Human Resource,Marketing,Planning
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  15,000-16,000
ปริญญาตรี General Administration Burapha University
ปวช. พาณิชยการ (การตลาด) Eastern Technological College (E-TECH)
90%
35 ปี  
14 สมัครตำแหน่ง  :    บุคคล,ธุรการ,จัดซื้อ
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  12,000
ปวส. โลจิสติกส์ เทคโนโลยีศรีราชา
ปวช. บัญชี วิทยาลัยการอาชีพแกลง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sale Coordinator , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล , ธุรการทั่วไป , ประชาสัมพันธ์ , operator
99%
24 ปี  
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  13,500
ปวส. ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนตะคร้อพิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  SMT Equimetn tecnichain , ช่างซ่อมบำรุง , Technician
100%
29 ปี  
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ปวส. เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Engineer (Jig Mantennance) , Production Engineer
98%
37 ปี  
17 สมัครตำแหน่ง  :    HR&GA ER Manager/Asst.Manager,Lawyer Asst.Mgr
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  53,000-60,000
ปริญญาตรี LAW Krirk University
ปวช. Welding Kanjanapisek Mahanakorn Technical college
ตำแหน่งที่เคยทำ :  HR&GA&ER,Legal , HR Sr. , HR&GA Asst..Manager , Personnel & General Affair,Employee Relation Supervisor , Personnel Employee Relation
87%
36 ปี  
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  30,000-35,000
ปริญญาตรี การบัญชี สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี
ปวช. การบัญชี โรงเรียนอู่ทอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนกการเงิน , Senior Accountant , Supervisor Accounting and Finance , เจ้าหน้าที่บัญชี , เจ้าหน้าที่บัญชี(AP)
95%
22 ปี  
19 สมัครตำแหน่ง  :    Chemical Engineer, R&D,Process Engineer,Production Engineer
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  17,000-25,000
ปริญญาตรี Chemical Engineering Burapha University
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Design Engineer
97%
32 ปี  
20 สมัครตำแหน่ง  :    Senior Maintenance Engineer,Maintenance Engineer
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  25,000-30,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง เทคโนโลยีภาคตะวันออก ( อี.เทค ) ชลบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Maintenance Engineer , Technician
 พบ 187,826 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม