เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน

> 10,000 คน
3,001 - 10,000 คน
1,001 - 3,000 คน
501 - 1,000 คน
0 - 500 คน
 ภาค/จังหวัด:  กรุงเทพและปริมณฑล
 พบ 577,671 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   
80%
26 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  16,000-18,000
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการ , buyer marketing
93%
24 ปี  
2 สมัครตำแหน่ง  :    LOGISTICS OFFICER,COORDINATOR,TEACHER
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  16,000
ปริญญาโท การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาตรี การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าหมวดวิชาธุรกิจและอาจารย์ประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์ , CS SEA EXPORT , เจ้าหน้าที่ประสานงานส่งออก
77%
41 ปี  
3 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานขับรถผู้บริหาร
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  14,000
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมวัดดุสิตาราม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ขับรถผู้บริหาร , ขับรถผู้บริหาร ขับรถส่วนกลาง
92%
24 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  14,000
ปริญญาตรี การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  อะไหล่,recaption , นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
93%
31 ปี  
5 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานบัญชี
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  17,000-18,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ปวช. การบัญชี โรงเรียนสกลวิสุทธิ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานบัญชีลูกหนี้ , เจ้าหน้าที่บัญชี , พนักงานบัญชี
91%
32 ปี  
6 สมัครตำแหน่ง  :    Sales & Marketing,supervisor,Area manager
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี การโรงแรมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม
ปวช. คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าของกิจการ , Sales Excutive , ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน , BA , Manager
92%
36 ปี  
7 สมัครตำแหน่ง  :    Sale
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ รามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน. เขตสวนหลวง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sale Deller , Sale Represation , Sale , sale
94%
23 ปี  
8 สมัครตำแหน่ง  :    Reporter / CopyWriter,Marketing / Online Marketing,Creative
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  18,000-20,000
ปริญญาตรี สารสนเทศ มหาวิยาลัยบูรพา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Content Specialist , (นักศึกษาฝึกงาน) ผู้ช่วยบรรณาธิการ
74%
36 ปี  
9 สมัครตำแหน่ง  :    Engineer,New Model,Industrial Engineer
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  25,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer Supervisor
92%
27 ปี  
10 สมัครตำแหน่ง  :    Network administrator,IT support
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  26,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Network Administrator , Helpdesk backoffice
66%
28 ปี  
11 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานคลัง
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  12,000
มัธยมศึกษาตอนต้น กศน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานคลังสินค้า
75%
23 ปี  
12 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  17,000-20,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงาน , ธุรการ , ธุรการ
93%
27 ปี  
13 สมัครตำแหน่ง  :    ครู,พนักงานขาย(pc)
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนศรีวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Staff , ครูเตรียมอนุบาล , ครูสอนคณิตศาสตร์
94%
24 ปี  
14 สมัครตำแหน่ง  :    แคชเชียร์,call center,IT Support
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  9,000
มัธยมศึกษาตอนปลาย นวมินทราชูทิศกรุงเทพฯ
มัธยมศึกษาตอนต้น นวมินทราชูทิศกรุงเทพฯ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงาน-แคชเชียร์ , เด็กติดรถส่งของ
92%
26 ปี  
15 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานอาหาร, เครื่องดื่ม
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  14,500
ปริญญาตรี สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารสาสน์บริหารธุรกิจกนกอนุสรณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Supervisor , พนักงานปฏิบัติการ , พนักงานหน้าร้าน , Part-Time
84%
36 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  13,000
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน ธัญรัตน์
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน ธัญรัตน์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขาย , พนักงานขาย , แคชเชียร์
88%
31 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  33,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนภู่วิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝ่ายประเมินราคาและวางแผนงานฝ่ายผลิต , วางแผนฝ่ายผลิต , พนักงานตรวจค้นผู้โดยสาร
89%
28 ปี  
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  13,000
ปวช. การบัญชี โรงเรียนเทคโนปทุมธานี
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  การเงินจ่าย , ธุการ บัญชี , ธุรการฝ่ายการขาย , ธุรการ-ส่งเสริมการขาย
63%
36 ปี  
19 สมัครตำแหน่ง  :    Retouching,Editor,Maketting online
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ปวส. บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพาณิชยการนครราชสีมา
50%
35 ปี  
20 สมัครตำแหน่ง  :    เซลส์
23 พ.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000-20,000
อนุปริญญา บัญชี วิมลพานิชการศรีย่าน
 พบ 577,671 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม