เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน

> 10,000 คน
3,001 - 10,000 คน
1,001 - 3,000 คน
501 - 1,000 คน
0 - 500 คน
 ภาค/จังหวัด:  กรุงเทพและปริมณฑล
 พบ 565,557 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   
87%
43 ปี  
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  32,000-35,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล สถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
ปวช. ช่างกลเกษตร สถานบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ สงขลา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน , รองผู้จัดการฝ่ายผลิต , ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต , หัวหน้าแผนกวางแผนและควบคุมการผลิต , หัวหน้าแผนกการผลิต
83%
32 ปี  
2 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,บัญชี,การเงิน
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยเกริก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บัญชี , การเงินบัญชีพัสดุ , งานปฎิบัติการข้อมูลบัตรลูกค้า
81%
40 ปี  
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปวช. การบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขับรถผู้บริหาร/ส่วนกลาง , ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน , แคชเชียร์ , ขับรถแท็กซี่ , ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด
76%
36 ปี  
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  16,000
ปวช. การขาย เทคนิคพณิชยการจรัลสนิทวงศ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  จัดซื้อ , บุคคล/ธุการ
99%
38 ปี  
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี เครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปวส. เทคนิคการผลิต แม่พิมพ์ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Chief Supervisor , วิศวกรโรงงาน , วิศวกรแม่พิมพ์ , ช่างเทคนิค CNC (Machining center)
92%
42 ปี  
6 สมัครตำแหน่ง  :    บัญชี-การเงิน
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  29,000 ขึ้นไป
ปวส. การบัญชี ร.ร.เทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)
ปวช. การบัญชี ร.ร.สหะพาณิชย์(แผนกพณิชยการ)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บัญชี-การเงิน , Account-AR , ธุรการประสานงานขาย , ธุรการบัญชี , พนักงานธุรการ
87%
44 ปี  
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี การจัดการ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
ปวส. การตลาด พณิชยการสีลม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  admin , การเงิน , หัวหน้าฝ่ายเอกสารเคลม , การเงิน/บัญชี , การเงิน/บัญชี
98%
26 ปี  
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปวส. บัญชี โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บัญชีAP/AR , เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
87%
21 ปี  
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  12,000
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
ปวช. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการบุคคล , Part Time , นักศึกษาฝึกงาน
97%
33 ปี  
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสมุทรปราการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ , ซุปเปอร์ไวเซอร์ส่วนการผลิต , เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ , เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ
97%
31 ปี  
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ปวช. คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยพณิชยการบางนา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ , HR./Admin , Customers Service and Admin , Call Center Representative , Admin
86%
48 ปี  
12 สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่สโตร์
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่สโตร์หน่วยงาน , ูธุรการอาคาร , เจ้าหน้าที่สโตร์
80%
54 ปี  
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  -
ปวส. ช่างยนต์ ว.เอเซียอาคเนย์
ปวช. ช่างกลโรงงาน กนกเทคโนโลยี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ทั่วไป , คลังสินค้า , หัวหน้าส่วนผลิต
87%
26 ปี  
14 สมัครตำแหน่ง  :    ด้านวิเคราะห์,การเงิน
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  24,000-26,000
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าสินเชื่อธุรกิจ , เจ้าหน้าที่บัญชี
96%
45 ปี  
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  80,000 - 90,000
ปริญญาตรี Japanese Language Yokohama Academy, Japan.
ปริญญาตรี Art Education Rajabhat Bansomdej Chaophraya University, Bangkok.
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Human Resource & General Affair Dept. Manager , Administration & Human Resource Manager , Human Resources & Administration Manager , Assistant Manager of Administration Department , Senior Officer / General Affairs & Personnel Department
73%
38 ปี  
16 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานขับรถ
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  10,000-12,000
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์บริการศีกษานอกร.ร
มัธยมศึกษาตอนต้น ร.รหนองปลาหมอวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ขับรถนายคนไทย , ขับรถผู้บริหารญี่ปุ่น , ขับรถส่งสินค้า , พนักขับรถผู้บริหารญี่ปุ่น , ขับรถ6ล้อ 10ล้อ
95%
38 ปี  
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  50,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทพศิรินทร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Assistant Manager , Production Chief of Press Product line & Production planning Chief , Traffic Engineer , Production Planning and Process Control Engineer
99%
26 ปี  
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  13,000-15,000
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการร้านฝึกหัด , แคชเชียร์ , STAFF แคชเชียร์ , หัวหน้าบริการและแคชเชียร์ , HEAD TOAST BOX (แคชเชียร์)
89%
28 ปี  
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ประสานงาน Event & Catering , Customer Service/Job Control , เจ้าหน้าที่ประสานงาน แผนก งานป้ายโฆษณา , พนักงานคีย์ข้อมูลของลูกค้า
98%
35 ปี  
21 ก.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  40,000-50,000
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง , ผู้จัดการคลังสินค้าสำเร็จรูป , ผู้ช่วยจัดการคลังสินค้า , Warehouse Supervisor , Warehouse Supervisor
 พบ 565,557 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม