เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 2,534 ใบสมัคร       ก่อนหน้า ถัดไป
เรียงลำดับตาม   
76%
21 ต.ค. 55
เพศ :  หญิง อายุ :  25  ปี จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  14,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทย์-คณิต โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
63%
2 พ.ค. 55
เพศ :  หญิง อายุ :  25  ปี จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกระทุ่มแบน
64%
22 เม.ย. 55
เพศ :  ชาย อายุ :  25  ปี จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสมุทรปราการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
67%
31 ก.ค. 56
เพศ :  ชาย อายุ :  25  ปี จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
84%
8 มิ.ย. 56
เพศ :  หญิง อายุ :  25  ปี จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  ตามแต่จะตกลงกับบริษัท
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Microbiologist staff
83%
386 . สมัครตำแหน่ง  :    QA,QC,R&D
23 ต.ค. 56
เพศ :  หญิง อายุ :  25  ปี จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  14,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
55%
3 เม.ย. 55
เพศ :  หญิง อายุ :  25  ปี จังหวัด :  ลำปาง เงินเดือน :  10,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนลำปางกัลยาณี
96%
14 ธ.ค. 55
เพศ :  หญิง อายุ :  25  ปี จังหวัด :  ลำปาง เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
84%
15 มี.ค. 56
เพศ :  หญิง อายุ :  25  ปี จังหวัด :  สระแก้ว เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน วัฒนานคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QC
81%
15 มิ.ย. 56
เพศ :  หญิง อายุ :  25  ปี จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
95%
28 ม.ค. 56
เพศ :  หญิง อายุ :  25  ปี จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  10,000-12,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักวิทยาศาสตร์ , ผู้ช่วยนักวิจัยโรคพืช
79%
30 พ.ค. 54
เพศ :  ชาย อายุ :  25  ปี จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  13,000-18,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโยธินบูรณะ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
81%
18 มี.ค. 57
เพศ :  ชาย อายุ :  25  ปี จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  12,000
ปริญญาโท บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุรทหาร ลาดกระบัง
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักเคมี , นักศึกษาฝึกงาน
73%
394 . สมัครตำแหน่ง  :    Research and Development (R&D),Quality Assurance (QA),Quality Control (QC)
17 ก.ย. 54
เพศ :  หญิง อายุ :  25  ปี จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  14,000-17,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย รร.โยธินบูรณะ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  BA
54%
395 . สมัครตำแหน่ง  :    QA,QC,ตรวจสอบ ,ควบคุมคุณภาพ,Production
5 ก.ย. 55
เพศ :  หญิง อายุ :  25  ปี จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
68%
20 เม.ย. 55
เพศ :  หญิง อายุ :  25  ปี จังหวัด :  กาญจนบุรี เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวิสุทธรังษี
54%
397 . สมัครตำแหน่ง  :    นักวิจัย,หัวหน้างาน QA
22 ต.ค. 53
เพศ :  หญิง อายุ :  25  ปี จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
57%
13 มี.ค. 55
เพศ :  หญิง อายุ :  25  ปี จังหวัด :  พังงา เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูล
71%
399 . สมัครตำแหน่ง  :    QC superviser,QA supervisor,Production Superviser
22 มี.ค. 54
เพศ :  หญิง อายุ :  25  ปี จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
62%
3 ก.ค. 55
เพศ :  หญิง อายุ :  25  ปี จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน :  14,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
 พบ 2,534 ใบสมัคร       ก่อนหน้า ถัดไป
เรียงลำดับตาม   
Username : 
Password : 
 
หมวดงานที่ต้องการสมัคร
ประสบการณ์ทำงาน
เงินเดือนที่ต้องการ
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
ภาค / จังหวัด
อายุ
เพศ
ภาษา
วันที่แก้ไขล่าสุด
คำที่ต้องการค้นหา