เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 4,325 ใบสมัคร       ก่อนหน้า ถัดไป
เรียงลำดับตาม   
64%
5 พ.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  สงขลา เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
73%
382 . สมัครตำแหน่ง  :    QA,QC,R&D
30 เม.ย. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
76%
25 ก.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  เลย เงินเดือน :  13,000-15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
83%
384 . สมัครตำแหน่ง  :    R&D,QA,การตลาด
6 พ.ค. 57
เพศ :  ชาย อายุ :  23  ปี จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  17,000 - 20,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานแพ๊คของ , พนักงานขาย/คนจัดบู๊ธ , พนักงานขาย/คนจัดบู๊ธ
70%
19 ส.ค. 56
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  สิงห์บุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
74%
6 ก.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  มหาสารคาม เงินเดือน :  12,000-14,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
68%
27 มี.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  12,000-15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
58%
388 . สมัครตำแหน่ง  :    หัวหน้า
26 ก.พ. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  กาญจนบุรี เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
92%
25 มี.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  สุพรรณบุรี เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอู่ทอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
79%
28 ก.ค. 57
เพศ :  ชาย อายุ :  23  ปี จังหวัด :  อุดรธานี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักวิทยาศาสตร์
72%
9 พ.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  พิจิตร เงินเดือน :  13,500
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
77%
11 มี.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  เชียงราย เงินเดือน :  10,000-15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
36%
20 ต.ค. 55
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  300-400/วัน
เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
77%
15 ก.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
96%
22 พ.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Technician , นิสิตฝึกงาน
75%
20 เม.ย. 57
เพศ :  ชาย อายุ :  23  ปี จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  14,000+
ปริญญาตรี เทคโนโลโนยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมารีย์วิทยา
68%
26 ก.ค. 56
เพศ :  ชาย อายุ :  23  ปี จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมารีย์วิทยา
81%
24 มิ.ย. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชลกันยานุกูล
94%
399 . สมัครตำแหน่ง  :    Molecular Biologist,D&R,Researcher
13 มิ.ย. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  ชุมพร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
87%
400 . สมัครตำแหน่ง  :    QC / QA,R & D,นักวิจัย
25 ก.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  สุรินทร์ เงินเดือน :  14,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานในไลน์การผลิต
 พบ 4,325 ใบสมัคร       ก่อนหน้า ถัดไป
เรียงลำดับตาม   
Username : 
Password : 
 
หมวดงานที่ต้องการสมัคร
ประสบการณ์ทำงาน
เงินเดือนที่ต้องการ
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
ภาค / จังหวัด
อายุ
เพศ
ภาษา
วันที่แก้ไขล่าสุด
คำที่ต้องการค้นหา