เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4,560 ใบสมัคร       ก่อนหน้า ถัดไป
เรียงลำดับตาม   
95%
7 พ.ย. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  ชัยภูมิ เงินเดือน :  10,000 - 13,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยนักวิจัย , นักศึกษาฝึกงาน
89%
27 พ.ย. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  18,000 - 25,000
ปริญญาตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย ดัดดรุณี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ จุลชีววิทยา , นักศึกษาฝึกงาน
72%
19 พ.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
82%
384 . สมัครตำแหน่ง  :    การบริหาร การจัดการ
30 เม.ย. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  น่าน เงินเดือน :  10,000-15,000
ปริญญาตรี ชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
76%
24 ก.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000-17,000
ปริญญาตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักวิทยาศาสตร์ฝ่ายประกันคุณภาพ
86%
8 ก.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบางปะกง"บวรวิทยายน"
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานฝ่ายผลิต , พนักงานฝ่ายผลิต , พนักงานฝ่ายผลิต
73%
387 . สมัครตำแหน่ง  :    QA (Quality Assurance),QC,R&D
17 พ.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
74%
9 ก.ย. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
76%
2 ก.ย. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอาหาร ม.รังสิต
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
78%
6 ส.ค. 57
เพศ :  ชาย อายุ :  23  ปี จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนประภัสสรวิทยา
66%
16 ก.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  เพชรบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ ม.บูรพา
65%
392 . สมัครตำแหน่ง  :    QA,QC,R&D
29 พ.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  13,000-15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี2
78%
393 . สมัครตำแหน่ง  :    QA,QC
29 ก.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  อุดรธานี เงินเดือน :  13,000-15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มัธยมศึกษาตอนปลาย อุดรพัฒนาการ
71%
7 เม.ย. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  16,000-20,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
74%
395 . สมัครตำแหน่ง  :    QC,R&D
18 ต.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  11,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
73%
4 มิ.ย. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  สุรินทร์ เงินเดือน :  12,000 - 14,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
81%
397 . สมัครตำแหน่ง  :    supervisor
15 พ.ค. 57
เพศ :  ชาย อายุ :  23  ปี จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
72%
398 . สมัครตำแหน่ง  :    R&D,QA
27 พ.ค. 56
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมฐานบินกำแพงแสน
76%
28 พ.ย. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนังงานควบคุมคุณภาพ
92%
400 . สมัครตำแหน่ง  :    R&D,QA/QC,นักวิทยาศาสตร์
17 ธ.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
 พบ 4,560 ใบสมัคร       ก่อนหน้า ถัดไป
เรียงลำดับตาม   
Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม