เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4,477 ใบสมัคร       ก่อนหน้า ถัดไป
เรียงลำดับตาม   
53%
381 . สมัครตำแหน่ง  :    R&D,นักวิจัย,QC,QA
22 ก.พ. 57
เพศ :  ชาย อายุ :  23  ปี จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  18,000-25,000
ปริญญาตรี เทคดนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
98%
382 . สมัครตำแหน่ง  :    QC,QA,R&D,นักวิทยาศาสตร์
16 ต.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี biotech มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบุญวัฒนา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ควบคุมคุณภาพ
94%
4 ต.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  18,000-22,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย ระยองวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  manager trainee , ติวเตอร์
72%
384 . สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,ควบคุมคุณภาพ,ธนาคาร
30 ก.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  พิจิตร เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา
97%
385 . สมัครตำแหน่ง  :    Production Control,Quality Assurance (QA) / Quality Control (QC),R&D
18 เม.ย. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  ราชบุรี เงินเดือน :  19,000-25,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยพนักงานในห้องทดลอง
58%
13 มี.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  พะเยา เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
55%
387 . สมัครตำแหน่ง  :    QC,QA,เจ้าหน้าที่จุลชีววิทยา
8 พ.ย. 56
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  เพชรบูรณ์ เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
74%
6 พ.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  17,000-25,000
ปริญญาตรี ชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศึกษานารี
61%
23 มี.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  10,000-11,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
58%
390 . สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานล้างจาน,บริกร
20 ก.พ. 57
เพศ :  ชาย อายุ :  23  ปี จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  5,000
ปริญญาตรี ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
80%
19 ต.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา
72%
392 . สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่วิจัย
2 เม.ย. 56
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทตโนโยลีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอมาตยกุล
60%
393 . สมัครตำแหน่ง  :    ขาย
4 มี.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  มหาสารคาม เงินเดือน :  10,000
ปริญญาตรี มหาสารคาม
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร. ผดุงนารี
90%
13 ต.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000-18,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  R&D and Admintator , Telasale
74%
395 . สมัครตำแหน่ง  :    QC,วิจัย พัฒนา,วิทยาศาสตร์
1 ส.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  นครนายก เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
75%
12 มิ.ย. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  พิษณุโลก เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
61%
397 . สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานพารทไทม์
6 มี.ค. 56
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี Biology Srinakharinwirot University
มัธยมศึกษาตอนปลาย Sisaketwitayalai
60%
24 ก.ค. 57
เพศ :  ชาย อายุ :  23  ปี จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต
68%
399 . สมัครตำแหน่ง  :    QC
4 ส.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  ร้อยเอ็ด เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  -
68%
5 ต.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  สงขลา เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ ม.สงขลานครินทร์
 พบ 4,477 ใบสมัคร       ก่อนหน้า ถัดไป
เรียงลำดับตาม   
Username : 
Password : 
 
หมวดงานที่ต้องการสมัคร
ประสบการณ์ทำงาน
เงินเดือนที่ต้องการ
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
ภาค / จังหวัด
อายุ
เพศ
ภาษา
วันที่แก้ไขล่าสุด
คำที่ต้องการค้นหา