เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4,442 ใบสมัคร       ก่อนหน้า ถัดไป
เรียงลำดับตาม   
55%
381 . สมัครตำแหน่ง  :    QC,QA,เจ้าหน้าที่จุลชีววิทยา
8 พ.ย. 56
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  เพชรบูรณ์ เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
74%
6 พ.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  17,000-25,000
ปริญญาตรี ชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศึกษานารี
61%
23 มี.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  10,000-11,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
58%
384 . สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานล้างจาน,บริกร
20 ก.พ. 57
เพศ :  ชาย อายุ :  23  ปี จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  5,000
ปริญญาตรี ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
79%
29 ก.ย. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา
72%
386 . สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่วิจัย
2 เม.ย. 56
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทตโนโยลีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอมาตยกุล
60%
387 . สมัครตำแหน่ง  :    ขาย
4 มี.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  มหาสารคาม เงินเดือน :  10,000
ปริญญาตรี มหาสารคาม
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร. ผดุงนารี
74%
388 . สมัครตำแหน่ง  :    QC,วิจัย พัฒนา,วิทยาศาสตร์
1 ส.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  นครนายก เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
75%
12 มิ.ย. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  พิษณุโลก เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
90%
26 พ.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000-18,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  R&D , Telasale
61%
391 . สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานพารทไทม์
6 มี.ค. 56
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี Biology Srinakharinwirot University
มัธยมศึกษาตอนปลาย Sisaketwitayalai
60%
24 ก.ค. 57
เพศ :  ชาย อายุ :  23  ปี จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต
68%
393 . สมัครตำแหน่ง  :    QC
4 ส.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  ร้อยเอ็ด เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  -
96%
394 . สมัครตำแหน่ง  :    QA,QC,R&D,นักวิทยาศาตร์
22 ส.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  13,000 - 15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคล
67%
1 มี.ค. 57
เพศ :  ชาย อายุ :  23  ปี จังหวัด :  สุราษฎร์ธานี เงินเดือน :  14,000-18,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
80%
24 เม.ย. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  ลำปาง เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา
65%
397 . สมัครตำแหน่ง  :    QA,QC,R&D
5 ก.ย. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
92%
6 พ.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  เชียงราย เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี วท.บ เทคโนโลยีชีวภาพ(ฺBiotechnology) มหาวิทยาลัยพะเยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นิสิตฝึกประสบการณ์
73%
20 มี.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
79%
400 . สมัครตำแหน่ง  :    จป. วิชาชีพ,QC/QA
13 มี.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  อุดรธานี เงินเดือน :  15,000-20,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกุมภวาปี
 พบ 4,442 ใบสมัคร       ก่อนหน้า ถัดไป
เรียงลำดับตาม   
Username : 
Password : 
 
หมวดงานที่ต้องการสมัคร
ประสบการณ์ทำงาน
เงินเดือนที่ต้องการ
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
ภาค / จังหวัด
อายุ
เพศ
ภาษา
วันที่แก้ไขล่าสุด
คำที่ต้องการค้นหา