เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 4,381 ใบสมัคร       ก่อนหน้า ถัดไป
เรียงลำดับตาม   
96%
381 . สมัครตำแหน่ง  :    QA,QC,R&D,นักวิทยาศาตร์
22 ส.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  13,000 - 15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคล
67%
1 มี.ค. 57
เพศ :  ชาย อายุ :  23  ปี จังหวัด :  สุราษฎร์ธานี เงินเดือน :  14,000-18,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
80%
24 เม.ย. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  ลำปาง เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา
65%
384 . สมัครตำแหน่ง  :    QA,QC,ผู้จัดการร้านฝึกหัด
22 ส.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
92%
6 พ.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  เชียงราย เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี วท.บ เทคโนโลยีชีวภาพ(ฺBiotechnology) มหาวิทยาลัยพะเยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นิสิตฝึกประสบการณ์
73%
20 มี.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
79%
387 . สมัครตำแหน่ง  :    จป. วิชาชีพ,QC/QA
13 มี.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  อุดรธานี เงินเดือน :  15,000-20,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกุมภวาปี
96%
9 ส.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  12,000-15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
มัธยมศึกษาตอนปลาย นวมินทราชูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ QC ในไลน์ผลิต , นักศึกษาช่วยสอน TA
81%
2 ก.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  ประจวบคีรีขันธ์ เงินเดือน :  14,000+
ปริญญาตรี เทคโนดลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
59%
22 มี.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  ราชบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
65%
7 ส.ค. 57
เพศ :  ชาย อายุ :  23  ปี จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  15,000+
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
45%
392 . สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานชั่วคราว
26 มิ.ย. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานบริการประจำสวนสนุก
65%
393 . สมัครตำแหน่ง  :    Research and Development,QA,QC
8 เม.ย. 56
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  อุดรธานี เงินเดือน :  12,000-15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์
64%
5 พ.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  สงขลา เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
73%
395 . สมัครตำแหน่ง  :    QA,QC,R&D
30 เม.ย. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
76%
2 ส.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  เลย เงินเดือน :  13,000-15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
83%
397 . สมัครตำแหน่ง  :    R&D,QA,การตลาด
6 พ.ค. 57
เพศ :  ชาย อายุ :  23  ปี จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  17,000 - 20,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานแพ๊คของ , พนักงานขาย/คนจัดบู๊ธ , พนักงานขาย/คนจัดบู๊ธ
70%
19 ส.ค. 56
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  สิงห์บุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
61%
399 . สมัครตำแหน่ง  :    หัวหน้า
31 ก.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  กาญจนบุรี เงินเดือน :  13,000-15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
74%
6 ก.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  มหาสารคาม เงินเดือน :  12,000-14,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 พบ 4,381 ใบสมัคร       ก่อนหน้า ถัดไป
เรียงลำดับตาม   
Username : 
Password : 
 
หมวดงานที่ต้องการสมัคร
ประสบการณ์ทำงาน
เงินเดือนที่ต้องการ
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
ภาค / จังหวัด
อายุ
เพศ
ภาษา
วันที่แก้ไขล่าสุด
คำที่ต้องการค้นหา