เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4,429 ใบสมัคร       ก่อนหน้า ถัดไป
เรียงลำดับตาม   
79%
18 ก.ย. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา
72%
382 . สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่วิจัย
2 เม.ย. 56
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทตโนโยลีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอมาตยกุล
60%
383 . สมัครตำแหน่ง  :    ขาย
4 มี.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  มหาสารคาม เงินเดือน :  10,000
ปริญญาตรี มหาสารคาม
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร. ผดุงนารี
74%
384 . สมัครตำแหน่ง  :    QC,วิจัย พัฒนา,วิทยาศาสตร์
1 ส.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  นครนายก เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
75%
12 มิ.ย. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  พิษณุโลก เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
90%
26 พ.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000-18,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  R&D , Telasale
61%
387 . สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานพารทไทม์
6 มี.ค. 56
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี Biology Srinakharinwirot University
มัธยมศึกษาตอนปลาย Sisaketwitayalai
60%
24 ก.ค. 57
เพศ :  ชาย อายุ :  23  ปี จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต
68%
389 . สมัครตำแหน่ง  :    QC
4 ส.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  ร้อยเอ็ด เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  -
96%
390 . สมัครตำแหน่ง  :    QA,QC,R&D,นักวิทยาศาตร์
22 ส.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  13,000 - 15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคล
67%
1 มี.ค. 57
เพศ :  ชาย อายุ :  23  ปี จังหวัด :  สุราษฎร์ธานี เงินเดือน :  14,000-18,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
80%
24 เม.ย. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  ลำปาง เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา
65%
393 . สมัครตำแหน่ง  :    QA,QC,R&D
5 ก.ย. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
92%
6 พ.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  เชียงราย เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี วท.บ เทคโนโลยีชีวภาพ(ฺBiotechnology) มหาวิทยาลัยพะเยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นิสิตฝึกประสบการณ์
73%
20 มี.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
79%
396 . สมัครตำแหน่ง  :    จป. วิชาชีพ,QC/QA
13 มี.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  อุดรธานี เงินเดือน :  15,000-20,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกุมภวาปี
96%
9 ส.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  12,000-15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
มัธยมศึกษาตอนปลาย นวมินทราชูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ QC ในไลน์ผลิต , นักศึกษาช่วยสอน TA
81%
2 ก.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  ประจวบคีรีขันธ์ เงินเดือน :  14,000+
ปริญญาตรี เทคโนดลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
59%
22 มี.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  ราชบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
68%
11 ก.ย. 57
เพศ :  ชาย อายุ :  23  ปี จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  15,000+
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 พบ 4,429 ใบสมัคร       ก่อนหน้า ถัดไป
เรียงลำดับตาม   
Username : 
Password : 
 
หมวดงานที่ต้องการสมัคร
ประสบการณ์ทำงาน
เงินเดือนที่ต้องการ
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
ภาค / จังหวัด
อายุ
เพศ
ภาษา
วันที่แก้ไขล่าสุด
คำที่ต้องการค้นหา