เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4,539 ใบสมัคร       ก่อนหน้า ถัดไป
เรียงลำดับตาม   
78%
381 . สมัครตำแหน่ง  :    QA,QC
29 ก.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  อุดรธานี เงินเดือน :  13,000-15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มัธยมศึกษาตอนปลาย อุดรพัฒนาการ
71%
7 เม.ย. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  16,000-20,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
74%
383 . สมัครตำแหน่ง  :    QC,R&D
18 ต.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  11,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
73%
4 มิ.ย. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  สุรินทร์ เงินเดือน :  12,000 - 14,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
81%
385 . สมัครตำแหน่ง  :    supervisor
15 พ.ค. 57
เพศ :  ชาย อายุ :  23  ปี จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
72%
386 . สมัครตำแหน่ง  :    R&D,QA
27 พ.ค. 56
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมฐานบินกำแพงแสน
87%
387 . สมัครตำแหน่ง  :    R&D,QA/QC,นักวิทยาศาสตร์
24 พ.ย. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
59%
388 . สมัครตำแหน่ง  :    QA /QC,นักวิทยาศาสตร์,ผู้จัดการ
18 พ.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  สุพรรณบุรี เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
64%
25 ก.ย. 56
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  ราชบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
56%
23 ม.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  ลำพูน เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี ชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
74%
391 . สมัครตำแหน่ง  :    QA/QC,Production,R&D
12 พ.ย. 57
เพศ :  ชาย อายุ :  23  ปี จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  16,000 - 19,000
ปริญญาตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ
82%
8 ต.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี ชีววิทยา/เทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
57%
24 มี.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  พิจิตร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
79%
394 . สมัครตำแหน่ง  :    QA/QC,Sale,R&D
22 มี.ค. 57
เพศ :  ชาย อายุ :  23  ปี จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี จุลชีวอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ
73%
395 . สมัครตำแหน่ง  :    QC,นักวิทยาศาสตร์,ธุรการ
23 ต.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  ลำปาง เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนลำปางกัลยาณี
63%
396 . สมัครตำแหน่ง  :    นักวิจัย,นักวิทยาศาสตร์,QC
24 พ.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  ลำปาง เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
88%
3 พ.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนิคมวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Telesales Representative
76%
14 มิ.ย. 57
เพศ :  ชาย อายุ :  23  ปี จังหวัด :  บุรีรัมย์ เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
71%
5 ต.ค. 57
เพศ :  ชาย อายุ :  23  ปี จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบางลี่วิทยา
80%
400 . สมัครตำแหน่ง  :    QA/QC,R&D staff,lab techniques
29 ก.ค. 57
เพศ :  หญิง อายุ :  23  ปี จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี food assumption university
มัธยมศึกษาตอนปลาย Phu nhuan
 พบ 4,539 ใบสมัคร       ก่อนหน้า ถัดไป
เรียงลำดับตาม   
Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม