เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 15,695 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
89%
47 ปี  
141 สมัครตำแหน่ง  :    Production Control,Planning Control Prodution or purchasing,Engineering
10 พ.ค. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  50,000 baht
ปริญญาตรี Electric/Electronic Engineering Sripathum University
ปวช. Electronic St'John university
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Asst.General Manager / Production Manager , Supervisor Level-4 , Asst Chief A
99%
47 ปี  
142 สมัครตำแหน่ง  :    Maintenance Manager,Production Manager,R/D Manager
27 ก.พ. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  ตามวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท Industrail Management มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปริญญาตรี Industrail Management มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Maintenance Manager , Maintenance Manager , Maintenance Manager , En.Manager , Asst.Engineering
79%
47 ปี  
143 สมัครตำแหน่ง  :    Project Manager
21 ก.พ. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  85,000
ปริญญาโท Master of Business Administration มหวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง,เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ทคโนโลยีมหานคร, ม.สยาม,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Project Manager , ที่ปรึกษา วิศวกรงานระบบ , ผู้จัดการงานระบบ
79%
47 ปี  
6 พ.ค. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  55,000 B.
ปริญญาตรี Electronics Engineering Sripatum University
อนุปริญญา Electronics Technology Sripatum University
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Mgr. , Executive Mould/MC.Maintenance , Production Manager
63%
47 ปี  
145 สมัครตำแหน่ง  :    Project Manager,Plant Manager
7 มิ.ย. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  125,000
ปริญญาโท Project Management Khonkhan University
ปริญญาตรี Electrical Engineering Rajamangala Institute of Technology
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Assistance Project Manager , Engineering development Dept MGR
84%
47 ปี  
18 พ.ค. 56
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  50,000-65,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอิเลคทรอนิคส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปวส. เครื่องกลไฟฟ้า วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการซ่อมบำรุง , ผู้จัดการส่วนบำรุงรักษา , วิศวกร , ผู้จัดการซ่อมบำรุงและยูทิลิตี้
69%
47 ปี  
147 สมัครตำแหน่ง  :    plant Manager,Engineering Manager
8 มี.ค. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  160,000
ปริญญาตรี Electrical Power Engineer มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  plant Manager
88%
47 ปี  
26 พ.ค. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน :  42,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน
ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรโรงงาน/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย , ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโรงงาน , ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
63%
47 ปี  
24 ก.ค. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  45,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยี่อุตสาหกรรมไฟฟ้า ม.ราชภัฎราชนครินทร์
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้า , ผู้ควบคุมงานระบบไฟฟ้า , ผู้ควบคุมงานระบบไฟฟ้า , หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง , หัวหน้างานติดตั้งไฟฟ้า
77%
47 ปี  
17 เม.ย. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  15,000.00
อนุปริญญา วิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน ท่าใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บัญชี/บุคคล/สโตร์ , เจ้าหน้าที่พัสดุ , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
73%
47 ปี  
2 พ.ย. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  >150,000
ปริญญาโท MIS Cal. State Fullerton
Electrical Engineer Northrop University
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Director of Operations , Operation Manager / Deputy Managing Director , Production / Maintenance Manager
79%
47 ปี  
152 สมัครตำแหน่ง  :    Factory Manager,Factory Manager Assistant,Production Manager
12 ม.ค. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  50,000 baht
ปริญญาตรี Electrical / Electronics Siam University
อนุปริญญา Electronics Korat Technology Engineering Commercial School, Nakonratchasima
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Assistant Factory Mgr. , Molding Mgr. , Senior Process Eng. II
84%
47 ปี  
5 ก.ค. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  >30,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิมยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
อนุปริญญา อิเลคทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการฝ่ายผลิต
72%
46 ปี  
154 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรไฟฟ้า,เขียนแบบไฟฟ้า
24 ส.ค. 53
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  ตามตกลง
อนุปริญญา ไฟฟ้า โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค
ปริญญาตรี วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิต) สถาบันราชภัฏพระนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Asst. Project Manager ( Electrical ) , Site Engineer ( Electrical ) , Electrical Supervisor
80%
46 ปี  
155 สมัครตำแหน่ง  :    Maintenance supervisor,Assistant Maintenance Manager,Maintenance Manager
8 มี.ค. 53
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  22,000-35,000
Electrical Engineering Vongchavalitkul Univerity
อนุปริญญา Electric Power Udontani technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Assistant Maintenance Manager , Maintenance supervisor , Electrical Engineer
97%
46 ปี  
156 สมัครตำแหน่ง  :    Maintenance Manager,Assistant Maintenance Manager,Maintenance Supervisor
12 พ.ค. 56
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  N/A
ปริญญาตรี Electrical Eegineering Vongchavalitkul University
ปวส. Electrical Power Udontani technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Maintenance Manager , Assistant Maintenance Manager , Maintenance supervisor , Maintenance Engineer
74%
46 ปี  
23 ก.ค. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  30,000 บาท ขี้นไป
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า(สื่อสาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุุรี
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Field Technical Spt Cons II, EB HPS Technology Services
95%
46 ปี  
21 มี.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  23,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยปทุมธานี
อนุปริญญา ไฟฟ้ากำลัง โรงเรียนเทคโนโลยีปทุมธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยวิศวกร , วิศวกร , หัวหน้าช่างเทคนิค, ผู้ช่วยวิศวกร , ช่างเทคนิค
77%
46 ปี  
7 ก.ย. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี วิศวกรไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเทเวศร์
ปวช. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้า , ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
81%
46 ปี  
4 ส.ค. 56
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ ฯ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการโครงการ , ผู้จัดการโครงการ , ผู้จัดการโครงการ , ผู้จัดการโครงการ , วิศวกรโครงการ
 พบ 15,695 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
หมวดงานที่ต้องการสมัคร
ประสบการณ์ทำงาน
เงินเดือนที่ต้องการ
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
ภาค / จังหวัด
อายุ
เพศ
ภาษา
วันที่แก้ไขล่าสุด
คำที่ต้องการค้นหา