เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 702 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
87%
32 ปี  
26 ส.ค. 59
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  23,000-39,000
ปริญญาตรี Electrical Engineering Aestern Asia Univercity
มัธยมศึกษาตอนปลาย Kutakai Wittayakhom School
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QA Engineer/Production Technology Engineer , QA Engineer supervisor/QMR Support/R&D Engineer/Planning Engineer , Maintenance Engineer.
95%
32 ปี  
24 ส.ค. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  47,000
ปริญญาตรี Electrical Engineering King Mongkut's Institute of Technology
ปวส. Electrical Thai Austrian Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Automation Maintenance Engineer (Supervisor Level) , Maintenance Engineer
73%
32 ปี  
143 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างไฟฟ้า,ช่างอิเลคโทรนิค
23 ส.ค. 59
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  staff , ช่างไฟฟ้าอิเลคโทรนิค
96%
32 ปี  
144 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรไฟฟ้า
23 ส.ค. 59
จังหวัด :  สกลนคร เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกร ไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้า
82%
32 ปี  
145 สมัครตำแหน่ง  :    Electrical Engineer
25 ส.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  40,000
ปริญญาตรี วิศวะกรรมไฟฟ้า ม.เกษมบัณฑิต
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Electrical Engineer , Project Engineer
84%
32 ปี  
25 ส.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  38,000 - 40,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. ไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Maintenance engineer supervisor , Maintenance Engineer , Facilities Engineer
97%
32 ปี  
147 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรประจำอาคาร
28 ส.ค. 59
จังหวัด :  ภูเก็ต เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. ช่างไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Building Service Engineer (ประจำที่อาคารไทยพาณิชย์ ชิดลม กรุงเทพฯ) , Renovate Engineer (ประจำที่อาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน กรุงเทพฯ) , Technician (ประจำที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน กรุงเทพฯ)
96%
32 ปี  
148 สมัครตำแหน่ง  :    Maintenance,sales Engineering
26 ส.ค. 59
จังหวัด :  ลำพูน เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ รร เทคโนโลยีเอเชีย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sale Engineer , อาจารย์อิเล็กทรอนิกส์ , Maintenance , พนักงาน
92%
32 ปี  
149 สมัครตำแหน่ง  :    engineer,service engineer,sale engineer
23 ส.ค. 59
จังหวัด :  ประจวบคีรีขันธ์ เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี โทคโนโลยีอิเล็กโทรนิกกำลัง พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร ราชมงคลนนทบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรสอบเทียบ , ช่างเทคนิค , ช่างเทคนิค
95%
32 ปี  
150 สมัครตำแหน่ง  :    Engineer,Maintenance
26 ส.ค. 59
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี Electrical engineering Pathumthani University
ปวส. Electrical power Lopburi Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Electrical Engnineer , Equipment Engineering
93%
32 ปี  
151 สมัครตำแหน่ง  :    Production Supervisor,Production Engineer,Production Assistant manager
23 ส.ค. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  33,000
ปริญญาตรี Electrical technology Rajamangkala university of technology thanyaburi
ปวส. Electrical power Khonkaen Technical college
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production supervisor , Production supervisor , Production Engineer , Technician
88%
32 ปี  
29 ส.ค. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  55,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง เทคโนโลยีภาคตะวันออก (E.TECH)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Senior Engineer , Senior Part Engineer , QA Engineer
82%
32 ปี  
24 ส.ค. 59
จังหวัด :  สกลนคร เงินเดือน :  22,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสกลนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer , ช่างเทคนิค
90%
32 ปี  
154 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรฝ่ายผลิต,supervisor production
29 ส.ค. 59
จังหวัด :  เลย เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี วิศวไฟฟ้า มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคเลย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศกรฝ่ายผลิต , วิศวกรฝ่ายผลิต
77%
32 ปี  
155 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกร,งานระบบไฟฟ้า
26 ส.ค. 59
จังหวัด :  ราชบุรี เงินเดือน :  15,000-25,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
ปวส. ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าช่างไฟฟ้า
100%
32 ปี  
156 สมัครตำแหน่ง  :    Marketing General,International Sales Department,Media & Advertising
29 ส.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  48,000
ปริญญาโท Electrical Power Engineering มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาตรี Electrical Engineering University of California, Riverside, USA
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sales Engineer , Application Sales Engineer , Lab Assistant , Intern
93%
31 ปี  
157 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรไฟฟ้า
23 ส.ค. 59
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Electrical Engineer
83%
31 ปี  
158 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรไฟฟ้า
23 ส.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  22,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Lift technicial specialist (Supervisor ดูเกี่ยวกับลิฟต์) , Maintanance , ช่างซ่อมบำรุง
72%
31 ปี  
29 ส.ค. 59
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรขาย , sale supervisor , sale , ช่างเซอร์วิสและเทคนิค
97%
31 ปี  
29 ส.ค. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต ขอนแก่น
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคเลย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Site Engineer (M&E) , เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง , นักศึกษาฝึกงาน
 พบ 702 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม