เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 601 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
81%
33 ปี  
23 ต.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  45,000+
ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเอเชีย
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้า , ผ.ช.ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมส่วนงานซ่อมบำรุง-วิศวกรซ่อมบำรุง , วิศวกรไฟฟ้า-หัวหน้าแผนกไฟฟ้า , หัวหน้าช่างไฟฟ้าประจำกะ-ช่างไฟฟ้า
95%
33 ปี  
142 สมัครตำแหน่ง  :    Electrical Engineer,Maintenance Engineer
27 ต.ค. 59
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  40,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรซ่อมบำรุง , วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้า
88%
33 ปี  
26 ต.ค. 59
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  19,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Staff Engineering , Keyman
96%
33 ปี  
21 ต.ค. 59
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี Control and Instrumentation Engineering Mahanakorn University of Technology
อนุปริญญา Electronics Saraburi Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QA Improvement Engineer , Production Engineer , Engineer , Technician
96%
33 ปี  
26 ต.ค. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  38,000-45,000
ปริญญาตรี Electrical Engineer Thonburi University
อนุปริญญา Electrical Power Udonthani Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Suppervisor maintenance , TPM Engineer , Technical Electrical , Senior Technician Electrical
99%
33 ปี  
146 สมัครตำแหน่ง  :    Site Engineer,Electrical Engineer,Project Engineer
22 ต.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  26,000-35,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชธานี
ปวส. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเทคโนโลยีอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Site Engineer , Electrical Engineer , ช่างเทคนิค QA. , QA.
99%
33 ปี  
147 สมัครตำแหน่ง  :    Improvement Engineer (TPS),Electrical Engineer
25 ต.ค. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Maintenance Engineer , Production Engineer Staff (Activity) , Fields Engineer (Electrical)
93%
33 ปี  
26 ต.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า ย่อยวิศวกรรมระบบวัดคุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทคโนโลยีชนะพลขันธ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Senior Engineer , Service Engineer , วิศวกรโครงการ , วิศวกรไฟฟ้า
84%
32 ปี  
27 ต.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  38,000 - 40,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. ไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Maintenance engineer supervisor , Maintenance Engineer , Facilities Engineer
99%
32 ปี  
150 สมัครตำแหน่ง  :    Engineer,Production,Quality
20 ต.ค. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  25,000-35,000
ปริญญาตรี Electric Industry valaya alongkron rajaphat university
ปวส. Electrical industry Pisunulok Technical college
ตำแหน่งที่เคยทำ :  supervisor engineer , Producton engineer
95%
32 ปี  
151 สมัครตำแหน่ง  :    Maintenance Engineer,Project Engineer,Service Engineer
25 ต.ค. 59
จังหวัด :  ประจวบคีรีขันธ์ เงินเดือน :  38,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวช. ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคระนอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Senior Supervisor Electrical Engineer
75%
32 ปี  
25 ต.ค. 59
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  40,000-50,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง โรงเรียนเทคโนโลยีปทุมธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม , ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง , หัวหน้างานซ่อมบำรุง
95%
32 ปี  
153 สมัครตำแหน่ง  :    Maintenance Engineer,Electrical Engineer
27 ต.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  22,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Project supervisor , staff engineer , technician
88%
32 ปี  
24 ต.ค. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  50,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง เทคโนโลยีภาคตะวันออก (E.TECH)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Senior Engineer , Senior Part Engineer , QA Engineer
91%
32 ปี  
26 ต.ค. 59
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Solution Sales Engineer , Sales Engineer Power & transmission , Sales Engineer & Sales Trading , SALES ENGINEER & TEST AND SERVICE ELECTRICAL ENGINEERING , SALES PROJECT ENGINEER
72%
32 ปี  
156 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกร
27 ต.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  60,000
ปริญญาโท MBA Young executive จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรโครงการ
96%
32 ปี  
157 สมัครตำแหน่ง  :    Electrical Engineer,Maintenance Engineer,Site Engineer/Tenhnician
21 ต.ค. 59
จังหวัด :  สระแก้ว เงินเดือน :  27,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Electrical Engineer/Electrician , เจ้าหน้าที่วิศวกรไฟฟ้า
100%
32 ปี  
158 สมัครตำแหน่ง  :    Marketing General,International Sales Department,Media & Advertising
20 ต.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  48,000
ปริญญาโท Electrical Power Engineering มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาตรี Electrical Engineering University of California, Riverside, USA
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sales Engineer , Application Sales Engineer , Lab Assistant , Intern
96%
32 ปี  
159 สมัครตำแหน่ง  :    Maintenance Engineer (Electrical Engineer),Utility Engineer
27 ต.ค. 59
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  38,610
ปริญญาตรี Electrical Engineering Vongchavalitkul University
ปวส. Electrical / Electrical machinery Technology laemchabang college
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Senior engineer maintenance (Electrical engineer)
99%
32 ปี  
26 ต.ค. 59
จังหวัด :  ประจวบคีรีขันธ์ เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัย สยาม
ปวส. เครื่องกลไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง , Engineer
 พบ 601 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม