เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 856 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
87%
33 ปี  
141 สมัครตำแหน่ง  :    Manager,Sales Engineer,Service Engineer
26 มิ.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  40,000
ปริญญาโท Financial Kasetsart University
ปริญญาตรี Electronics Engineering King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Service and Technology Sales Manager , Engineer Supervisor , Service Engineer , Service & Application Engineer
84%
33 ปี  
142 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรไฟฟ้า
26 มิ.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  30,000-35,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง เทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้า , ช่างอาวุธ , ช่างเทคนิค , ช่างเทคนิค
82%
33 ปี  
143 สมัครตำแหน่ง  :    Site Engineer
26 มิ.ย. 60
จังหวัด :  อุบลราชธานี เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปวส. อิเลคโทรนิค วิทยาลัยเทโนโลยีอุบลราชธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Site Engineer , Site Engineer , Site Engineer
91%
33 ปี  
25 มิ.ย. 60
จังหวัด :  หนองบัวลำภู เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชธานี
ปวส. ช่างไฟฟ้า โรงเรียนเทคโนโรยีราชธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างเทคนิคไฟฟ้า , ช่างไฟฟ้า , วิศวกรบริการ
84%
33 ปี  
26 มิ.ย. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  38,000 - 40,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. ไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Maintenance engineer supervisor , Maintenance Engineer , Facilities Engineer
99%
33 ปี  
146 สมัครตำแหน่ง  :    QC/QA Senior Manager / Manager,QC/QA Assistant Manager,Interpreter
24 มิ.ย. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  42,000-50,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์-คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. ช่างอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QC/QA Leader , Foreman Final Inspection & Repair , Staff / Trainee , IT Staff
95%
33 ปี  
147 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกร,ช่าง
22 มิ.ย. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  32,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อนุปริญญา อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้าและระบบ , วิศวกร
91%
33 ปี  
148 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรโรงงาน
22 มิ.ย. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  25,000-35,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง ม.ราชธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Assistant Manager , ช่างซ่อมบำรุง , ผู้รับเหมาและติดตั้ง
98%
33 ปี  
149 สมัครตำแหน่ง  :    Project Manager M&E,Construction Manager,Sr.Project Engineer
24 มิ.ย. 60
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  40,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขต พระนครเหนือ
ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง โรงเรียนเทคนิคพระรามหก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Project Manager , Sr.Site Engineer , Project Engineer , M&E Engineer , Electrical Engineer , Supervisor EE
99%
33 ปี  
22 มิ.ย. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  15,000 -
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม สบาบันเทคโนโลยีพระจอมเหล้าพระนครเหนือ
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer sale , โฟร์แมน , Eltirecain , Engineer
83%
33 ปี  
23 มิ.ย. 60
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  10,000-15,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ปวส. ช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝึกงานเขียนแบบเครื่องกล , ช่างซ่อมบำรุง
81%
33 ปี  
21 มิ.ย. 60
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  25,000-30,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ปวช. ช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Site Engineer , วิศวกรไฟฟ้า
95%
33 ปี  
153 สมัครตำแหน่ง  :    Engineer,Maintenance
25 มิ.ย. 60
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี Electrical engineering Pathumthani University
ปวส. Electrical power Lopburi Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Electrical Engnineer , Equipment Engineering
76%
33 ปี  
154 สมัครตำแหน่ง  :    Engineer,Service Engineer,Sale Engineer
19 มิ.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000-25,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปวช. ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคระนอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้า
85%
33 ปี  
155 สมัครตำแหน่ง  :    Maintenance Engineer,Electrical Engineer,Production Engineer
22 มิ.ย. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  26,000
ปริญญาตรี power electrical engineering Naresuan University
มัธยมศึกษาตอนปลาย Thungsaliamchanoopatum School
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Maintenance Staff , Maintenance Technician , Production Staff
88%
33 ปี  
26 มิ.ย. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  45,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง เทคโนโลยีภาคตะวันออก (E.TECH)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Senior Engineer , Senior Part Engineer , QA Engineer
84%
33 ปี  
157 สมัครตำแหน่ง  :    Electical Engineer,Electronic Engineer
26 มิ.ย. 60
จังหวัด :  สกลนคร เงินเดือน :  24,000
ปริญญาตรี Industrial Electrical Technology King Mongkut's University of Technology North Bangkok
ปวส. Electrical Power Rajamanggala Institute of Technology,Sakon Nakhon
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer , Technician Class C2
87%
32 ปี  
22 มิ.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  27,500
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม
ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง เทคโนโลยีสยาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกร , วิศวกร , ฝ่ายผลิต
91%
32 ปี  
159 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรขาย,พนักงานขาย
20 มิ.ย. 60
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sales & Service Engineer , Sales Engineer Power & transmission , Sales Engineer & Sales Trading , SALES ENGINEER & TEST AND SERVICE ELECTRICAL ENGINEERING , SALES PROJECT ENGINEER
96%
32 ปี  
160 สมัครตำแหน่ง  :    Electrical Engineer,Maintenance Engineer,Site Engineer/Tenhnician
20 มิ.ย. 60
จังหวัด :  สระแก้ว เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Electrical Engineer/Electrician , เจ้าหน้าที่วิศวกรไฟฟ้า
 พบ 856 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม