เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 25,720 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
71%
48 ปี  
141 สมัครตำแหน่ง  :    Customer Service Manager,After Sales Service Manager
7 ม.ค. 53
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  40,000
ปริญญาตรี Electronics Engineering Kasem Bandit University
อนุปริญญา Communication Electronics Patumwan institute collage
ตำแหน่งที่เคยทำ :  After sales service manager , Customer service manager , Engineer
74%
48 ปี  
20 มิ.ย. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  50,000-80,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอีเลกทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อนุปริญญา อิเลคโทนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรควบคุมการผลิตอุปกรณ์อีเลกทรอนิกส์ (Thai Indo Kordas Co., LTD.) , วิศวกรไฟฟ้า,ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา
98%
48 ปี  
143 สมัครตำแหน่ง  :    Production Manager,Maintanace Manager,Project co-ordinator
18 พ.ย. 57
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏราชนครินทร์
ปวส. อิเลคทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาเขต ขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน , Production and Engineering Manager , Production Manager (Die-Casting Factory ) , Instrument and Electrical Project Co- ordinator , Instrument Technicians
66%
48 ปี  
144 สมัครตำแหน่ง  :    QA/QC. Manager.,Production Manager,Warehouse
18 ธ.ค. 53
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  40,000-Up
Electronic Sripatum University
อนุปริญญา Electronic Chonburi Technical college
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Asst. QA. Manager , Asst. QA. Manager , Supervisor
100%
48 ปี  
145 สมัครตำแหน่ง  :    Production Manager,Engineering Manager,Factory Manager
11 ก.ย. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  130,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนทวีธาภิเศก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Manager , Engineering Manager , R&D Engineer
58%
48 ปี  
1 พ.ค. 52
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  50,000
ปริญญาตรี วิศกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวช. ช่างอิเล็กทรอนิคส์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผจก.R&D , ผจก.วิศวกรรม , ผจก.QA
75%
48 ปี  
147 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกร,วิศวกรซ่อมบำรุง
4 ธ.ค. 53
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  26,000-27,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคดนโลยีมหานคร
ช่างไฟฟ้ากำลัง เทคดนโลยีละโว้ จ.ลพบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างเทคนิค
71%
48 ปี  
148 สมัครตำแหน่ง  :    วิศกรไฟฟ้า,วิสกรซ่อมบำรุง
1 ต.ค. 53
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  25,000-27,000
ปริญญาตรี วิศกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ช่างไฟฟ้ากำลัง เทคโนโลยีละโว้ จ.ลพบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างเทคนิค
86%
48 ปี  
149 สมัครตำแหน่ง  :    Factory manager,Production manager
10 ต.ค. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  65,000
ปริญญาโท ธุรกิจอุตสาหกรรม King Mongkut University of Technology North Bangkok
ปริญญาตรี Electricity Rajabhat Petchaburiwittayalongkorn University,
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Factory manager , Senior Production (CNC) Manager , Senior Equipment Engineer
83%
48 ปี  
26 ก.ย. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  ตามแต่ตกลง
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต
อนุปริญญา ช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและการตลาด , ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการฝ่ายจัดประมูล , ฝ่ายประสานงานโครงการ
75%
48 ปี  
29 ก.ค. 53
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  55,000 ++
วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาลัยเกษมบัณฑิต
ปวท. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการโครงการ/วิศวกรไฟฟ้า/ฝ่ายประสานงาน/QS.MANAGER , ผู้จัดการโครงการ/ผู้จัดการฝ่ายการตลาด , ฝ่ายประสานงานโครงการ
74%
48 ปี  
152 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกร,วิศวกรไฟฟ้า
19 ต.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรระบบ
76%
48 ปี  
153 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรไฟฟ้า
20 ธ.ค. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  26,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง รร.เทคนิคพระรามหก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรระบบ , วิศวกร
64%
48 ปี  
154 สมัครตำแหน่ง  :    Electrical Engineering
31 พ.ค. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (ใบประกอบวิชาชีพ(กว) ภฟก.9817 South-East Asia University
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง เทคนิคพระราม6
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Superviser , Electrical Engineering , Electrical Engineering
82%
48 ปี  
155 สมัครตำแหน่ง  :    Project Manager,Construction Manager
15 ส.ค. 57
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  100,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย วัดสุทธิวราราม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Project Manager
52%
48 ปี  
156 สมัครตำแหน่ง  :    Factory Manager,Engineering Manager,Maintenance Manager
30 เม.ย. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาโท การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี ไฟฟ้า (อิเลคทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการอาวุโสแผนกวิศวกรรมโรงงาน , ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมโรงงาน , วิศวกรเครื่องมือวัด
70%
48 ปี  
157 สมัครตำแหน่ง  :    Maintenance Engineer,Electrical Engineer,Automation Machinery Engineer
24 ม.ค. 53
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง-เครื่องกลไฟฟ้า วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineering Supervisor. , Supervisor
81%
48 ปี  
5 พ.ย. 57
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ไทย-ออสเตรีย)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการห้องเย็น , ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง , ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง , Technician , หัวหน้าแผนกเจาะ (เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา)
53%
48 ปี  
17 พ.ค. 53
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง เกษมบัณฑิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการโครงการ , วิศวกรโรงงาน
57%
48 ปี  
160 สมัครตำแหน่ง  :    Maintenance Manager,Engineering Manager
16 ก.พ. 53
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  100,000฿ up
ปริญญาโท การบริหารวิศวกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุสาหกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sr.Engineer , Automation Tech. , Suppervisor
 พบ 25,720 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม