เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 792 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
89%
33 ปี  
141 สมัครตำแหน่ง  :    Engineer,ช่างไฟฟ้า,เขียนแบบ
27 ก.ค. 59
จังหวัด :  นครสวรรค์ เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์กำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. ช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกร , วิศวกร , ผู้ช่วยวิศวกร , ช่างซ่อมบำรุง , พนักงาน
98%
33 ปี  
142 สมัครตำแหน่ง  :    Manager,Assistant manager,Process engineer
28 ก.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  29,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเลกทรอนิส์ มหาวิทยาลัยสยาม
ปวส. ช่างอิเลกทรอนิกส์ เทคโนโลยีสยาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  supervisor engineer new model , วิศวกรอาวุโส ฝ่ายควบคุมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ , Engineer
88%
33 ปี  
143 สมัครตำแหน่ง  :    Engineering Manager
25 ก.ค. 59
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  -
ปริญญาโท Electrical Power Engineer KMUT'NB
ปริญญาตรี Instrumentation System Engineering KMUT'NB
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Instrument & Control Lead Maintenance Engineer Position , Product&Process engineer , Project engineer
93%
33 ปี  
25 ก.ค. 59
จังหวัด :  ประจวบคีรีขันธ์ เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ปวส. เครื่องกลไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม , วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้าและติดตั้งเครื่องจักรกล , วิศวกรไฟฟ้า , ช่างไฟฟ้า
87%
33 ปี  
28 ก.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  46,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้า , draft , draft
91%
33 ปี  
146 สมัครตำแหน่ง  :    Manager,วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรM&E
28 ก.ค. 59
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยปทุมธานี
อนุปริญญา ไฟฟ้ากำลัง โรงเรียนช่างกลอุดรธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Project Enginerring , Assistant manager + Electrical Engineering , ช่างซ่อมบำรุง
97%
33 ปี  
25 ก.ค. 59
จังหวัด :  เพชรบุรี เงินเดือน :  47,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ปวส. ช่างไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม , หัวหน้าแผนกฝ่ายวิศวกรรม,วิศวกรพลังงาน , วิศวกรไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง,วิศวกรพลังงาน
93%
33 ปี  
148 สมัครตำแหน่ง  :    Assistant manager,New model engineer,Supervisor
29 ก.ค. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  45,000
ปริญญาตรี electronics engineerrinrg north eastern university
ปวช. electronics khonkhen Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer , Engineer , engineer , engineer
88%
33 ปี  
30 ก.ค. 59
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  25,000-26,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏลำปาง
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง รร.โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  โฟร์แมน , โฟร์แมน
95%
33 ปี  
150 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรไฟฟ้า,Production Planning,Production
29 ก.ค. 59
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพไทรน้อย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้า , Product Engineer , ช่างติดตั้งเครื่องรูดบัตรเครดิต
86%
33 ปี  
26 ก.ค. 59
จังหวัด :  กาญจนบุรี เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมวัน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกร , หัวน่าช่าง
93%
33 ปี  
27 ก.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  24,000-32,000
ปริญญาตรี วิศวกรไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ปวส. ช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรเขียนแบบ, วิศวกรประมาณราคา-ออกแบบ , ช่างไฟฟ้า , ช่างไฟฟ้า
98%
33 ปี  
30 ก.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - พระนครเหนือ
ปวส. เครื่องกลไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกร , วิศวกร , หัวหน้าช่างงานระบบ M&E , หัวหน้าช่างงานระบบ
87%
33 ปี  
29 ก.ค. 59
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  -
ปริญญาโท ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี วิศกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกร , ช่างไฟฟ้ากำลัง , ช่างไฟฟ้า
64%
33 ปี  
28 ก.ค. 59
จังหวัด :  กระบี่ เงินเดือน :  ตามความสามารถ
ปริญญาตรี ไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคสตูล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าช่าง , หัวหน้าช่าง
99%
33 ปี  
156 สมัครตำแหน่ง  :    Warehouse / Material Handling,Material control,Engineer
27 ก.ค. 59
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  65,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตึก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Group Leader , Warehouse Supervisor , Material Control engineer , R&D Engineer , Electrical Engineer
78%
33 ปี  
29 ก.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. ช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทตนิคนครปฐม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ลูกจ้าง ผู้ช้วยช่าง , ช่างไฟฟ้า
99%
33 ปี  
158 สมัครตำแหน่ง  :    Maintenance Engineer,QA/QC Engineer,Sale Engineer
26 ก.ค. 59
จังหวัด :  กาฬสินธุ์ เงินเดือน :  20,000 - 30,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น(ไทย-เยอรมัน)
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรระบบคุณภาพ (มอก และ ISO) , QA / QC Engineer , Project Site Supervisor Engineer , Design and development engineer , Process Engineer
92%
33 ปี  
159 สมัครตำแหน่ง  :    Electrical Engineer,Maintenance Engineer,Engineer
29 ก.ค. 59
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  Negotiable
ปริญญาตรี Electrical Engineer Thonburi University
ปวส. Electrical Power Tecnology Moobankhu College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  PED Engineer , Maintenance Engineer , Service Technician , Service Automation
74%
33 ปี  
160 สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่IT
27 ก.ค. 59
จังหวัด :  สงขลา เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี อิเล็คโทรนิคไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. โทรคมนาคม วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยสำนักงานสารสนเทศฯ , ช่างปริ้นเตอร์ , ช่างคอมพิวเตอร์
 พบ 792 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม