เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 859 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
86%
34 ปี  
141 สมัครตำแหน่ง  :    Production Supervisor,Production Ass't Mgr,Production control Supervisor
12 ม.ค. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  40,000-45,000
ปริญญาตรี Electrical Power Rajamangala University of Technology Lanna Tak Campus
อนุปริญญา Electrical Power Phitsanulok Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Planning Chief , Production Engineer. , Engineer (Trainee)
95%
34 ปี  
142 สมัครตำแหน่ง  :    Assistant manager,New model engineer,Supervisor
11 ม.ค. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  50,000
ปริญญาตรี electronics engineerrinrg north eastern university
ปวช. electronics khonkhen Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer , Engineer , engineer , engineer
91%
34 ปี  
143 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกร,ช่างเทคนิค
13 ม.ค. 60
จังหวัด :  นครนายก เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี อิเล็กทรอกนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปวส. อิเล็กทรอกนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรประจำโรงฟัก , วิศวกร , technician
92%
34 ปี  
144 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกร
12 ม.ค. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  20,000-30,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนรัตนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกร , ช่างเทคนิค
88%
34 ปี  
11 ม.ค. 60
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  รองผู้จัดการแผนกวิศวกรรม , วิศวกรไฟฟ้า - เครื่องเย็น
88%
34 ปี  
146 สมัครตำแหน่ง  :    Manager,Assistance Manager,Sr.Engineer
12 ม.ค. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี Electronics King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Senior Product Engineer , Technical Project Leader (Product Design) , Sr.Design Engineer , New Model Engineer , R&D Engineer
86%
34 ปี  
147 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกร
16 ม.ค. 60
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  22,000
ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์กำลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. อิเล็กทรอนิกศ์โทรคมนาคม วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าโรงไฟฟ้า , พนักงานหอกลั่น , ครูผู้สอน
68%
33 ปี  
12 ม.ค. 60
จังหวัด :  นครสวรรค์ เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. ช่างอิเล็กทรอนิคส์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ตาก
95%
33 ปี  
149 สมัครตำแหน่ง  :    Production Manager,Production supervisor,Production engineer
16 ม.ค. 60
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต , ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน , Production supervisor , ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย (วิศวกรฝ่ายผลิต)
93%
33 ปี  
13 ม.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  24,000-32,000
ปริญญาตรี วิศวกรไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ปวส. ช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรเขียนแบบ, วิศวกรประมาณราคา-ออกแบบ , ช่างไฟฟ้า , ช่างไฟฟ้า
99%
33 ปี  
16 ม.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - พระนครเหนือ
ปวส. เครื่องกลไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกร , หัวหน้าช่าง , หัวหน้าช่าง , หัวหน้าช่างงานระบบ
86%
33 ปี  
152 สมัครตำแหน่ง  :    Electrical Engineering,Maintenance Engineering
13 ม.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  35,000-45,000
ปริญญาโท วิศวกรรมการจัดการอุตสาหรรมเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยประทุมธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนกไฟฟ้า , หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง , Maintenance
95%
33 ปี  
11 ม.ค. 60
จังหวัด :  ชัยภูมิ เงินเดือน :  24,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Electrical. Engineer , Electrical. Engineer , Electrical. Engineer , Electrical. Engineer
92%
33 ปี  
154 สมัครตำแหน่ง  :    Technician Maintenance,Supervisor
17 ม.ค. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  21,500
ปริญญาตรี Electronic engineering Rajamangala University of Technology Isan Khonkaen
ปวส. Electronic Rajamaangala University of Technology Isan Khonkaen
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Technician III
79%
33 ปี  
14 ม.ค. 60
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  40,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้า
95%
33 ปี  
156 สมัครตำแหน่ง  :    QA/QC Supervisor,QA/QC Assistant Manager
13 ม.ค. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  40,000 - 50,000
ปริญญาตรี Electronic Engineering Mahanakorn University of Technology (Bankok)
ปวส. Computer Technic Eastern College of Technology (ETECH), (Chonburi)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QA/QC Supervisor
94%
33 ปี  
16 ม.ค. 60
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  35,000-55,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
อนุปริญญา พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Project manager , ผู้จัดการฝ่ายอาคารซ่อมบำรุง , พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
87%
33 ปี  
16 ม.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  50,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาลัยเอเชียอาคเนย์
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคสมุทรสงคราม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการวิศวกรรม , ผู้จัดการวิศวกรรม , วิศวกรโครงการ , วิศวกรประมาณราคา / วิศวกรสนาม / เขียนแบบ
95%
33 ปี  
159 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรไฟฟ้า
16 ม.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยธนบุรี
ปวส. เทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เขียนแบบ , ช่างเทคนิค , พนักงานขาย , โฟร์แมน , หัวหน้าช่าง
97%
33 ปี  
17 ม.ค. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  26,500
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวช. ช่างอิเล็คทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Engineer , Maintenance Supervisor , หัวหน้าแผนกผลิต , วิศวกร
 พบ 859 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม