เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 556 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
77%
32 ปี  
9 ธ.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ออกแบบไฟฟ้า , ออกแบบไฟฟ้า , วิศวกรโรงงาน
92%
32 ปี  
142 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกร
6 ธ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  40,000+
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรบำรุงรักษา , วิศวกรโครงการ , Site Engineer , วิศวกรไฟฟ้า
94%
31 ปี  
143 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกร,maintenance,Technician
8 ธ.ค. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปวส. ช่างไฟฟ้า โรงเรียนวิศวะกรรมแหลมฉบัง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นายช่างไฟฟ้า , ช่างเทคนิค , ขับรถโฟคลิฟท์ , CFS CLERK , ช่างซ่อมบำรุง
99%
31 ปี  
4 ธ.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  26,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสานวิทยาเขตสุรินทร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Supervisor Utility , วิศวกรซ่อมบำรุง , วิศวกรซ่อมบำรุง , วิศวกร , ซ่างซ่อมบำรุง
83%
31 ปี  
7 ธ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวิทยาเขตพระนครเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer
89%
31 ปี  
146 สมัครตำแหน่ง  :    Process Engineer,Production Engineer,QC Engineer
7 ธ.ค. 59
จังหวัด :  ราชบุรี เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี Electronics KingMongkut's Institute of Technology Ladkrabang
ปวส. Electronics Ratchaburi Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QC Engineer , Process Engineer , Equipment Engineer
89%
31 ปี  
9 ธ.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้า สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างซ่อมบำรุง , ช่างไฟฟ้า , QC
84%
31 ปี  
148 สมัครตำแหน่ง  :    Engineer Manager,Asst.Manager Engineer,Engineering
7 ธ.ค. 59
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  30,000 - 38,000
ปริญญาโท วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ Suranaree University of Technology
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer (Process Engineer) , Engineer R&D , Technician , Technician QA , Asst.Supervisor QC.
93%
31 ปี  
149 สมัครตำแหน่ง  :    Process engineer,Maintenance,Marketing engineer
8 ธ.ค. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  40,000 - 50,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนครสวรรค์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Senior Engineer , Staff Engineer Marketing , Staff Engineer
76%
31 ปี  
150 สมัครตำแหน่ง  :    Network and System Administrator,Network Engineer,IT Engineer
7 ธ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี Network and Systems Administration, CCNA University of the Philippines
ปริญญาตรี Electronics and Telecommunications Rizal Technological University
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Product Specialist , Sr. Engr. Of Transmission Backbone , Product Engineering Technician , Technical Service Engineer
95%
31 ปี  
8 ธ.ค. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า ราชภัฎราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา
ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิยาลัยเทคนิคสุรินทร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Staff , ช่างเทคนิค (QC) , Technician (QA) , ลูกจ้าางชั่วคราว
94%
31 ปี  
7 ธ.ค. 59
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000 +++
ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  STAFF PRODUCTION(หัวหน้าควบคุมไลน์การผลิต) , QC,QA ENGINEER
89%
31 ปี  
8 ธ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านคาวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Asst. Q.S. Manager , วิศวกรจัดซื้อ , วิศวกรประเมิณราคา, โปรแกรมเมอร์
94%
31 ปี  
9 ธ.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  29,000
ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปวส. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกร ฝ่ายซ่อมบำรุง , วิศวกรสอบเทียบเครื่องมือวัด
91%
31 ปี  
8 ธ.ค. 59
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคอำนาจเจริญ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Inspector , Service Coordinator , Technician , Technician , ช่างมิลลิ่ง
75%
31 ปี  
7 ธ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง เทคนิคนครสวรรค์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer Programmer (PLC,HMI,SCADA) , ช่างเทคนิคบริการ , ช่างเทคนิค
93%
31 ปี  
9 ธ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยธนบุรี
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างไฟฟ้า , ช่างไฟฟ้า , ช่างไฟฟ้า , พนักงานขับรถ , พนักงานส่งเอกสาร
99%
31 ปี  
158 สมัครตำแหน่ง  :    Facility Supervisor,Electrician,Maintenance
5 ธ.ค. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี ไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
อนุปริญญา ไฟฟ้าอุสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Utility leadman , Electrical Foreman , Technician
100%
31 ปี  
159 สมัครตำแหน่ง  :    Electrical engineer,Electrical site engineer
6 ธ.ค. 59
จังหวัด :  ชัยภูมิ เงินเดือน :  22,000
ปริญญาตรี Electrical Engineering (Control and Instrumentation) Mahanakorn University of Technology
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Instrument engineer
94%
31 ปี  
160 สมัครตำแหน่ง  :    Engineer,IT Support
9 ธ.ค. 59
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ , พนักงานพัฒนาระบบสารสนเทศ (IT) , ผู้ช่วยวิศวกรแผนก Failure Analysis (FA)
 พบ 556 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม