เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 763 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
91%
32 ปี  
141 สมัครตำแหน่ง  :    Maintenance Engineer,Maintenance Manager,Electrical Maintenance Engineer
25 พ.ค. 59
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรซ่อมบำรุง , ช่างเทคนิค
86%
32 ปี  
27 พ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  45,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปวส. เทคนิคคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sale Engineer Manager , Sale Project Engineer , Sale & Service Engineer
88%
32 ปี  
143 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรไฟฟ้า
23 พ.ค. 59
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  28,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า ม.เอเชียอาคเนย์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้ากะ คลังสินค้า , หัวหน้าฝ่ายผลิต , วิศวกรอาวุโส ( ทำการแทนผู้ช่วยผู้จัดการส่วนซ่อมบำรุง ) , วิศวกรไฟฟ้า , Rewinding Engineer
90%
32 ปี  
144 สมัครตำแหน่ง  :    Electrical Engineer,Design Engineer,R&D Engineer
24 พ.ค. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย บูรพา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนกวิศวกรรม2
92%
32 ปี  
23 พ.ค. 59
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (กำลัง) ม.เกษตรศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้า
96%
32 ปี  
146 สมัครตำแหน่ง  :    Production Engineer,TPS Engineer,Productivity Improvement Engineer
24 พ.ค. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  24,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง - เครื่องกลไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Maintenance Engineer (Electrical) , Production Engineer (TPS Activity) , Electrical Fields Engineer
86%
32 ปี  
147 สมัครตำแหน่ง  :    Production Assistant Manager,Production Supervisor,Engineer
25 พ.ค. 59
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  35,000-50,000
ปริญญาตรี ELECTRONIC ENGINEERING RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THANYABURI
อนุปริญญา ELECTRONIC TECHNICSAKONNAKHON COLLEGE
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Supervisor , Production Supervisor , Production Engineer , Production Engineer
80%
32 ปี  
148 สมัครตำแหน่ง  :    Supervisor,Electrical Engineer,Project Engineer
24 พ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  32,000
ปริญญาตรี Electronics Walailak University, Thasala, Nakhon-srithammarat,
มัธยมศึกษาตอนปลาย Triamudomsuksa Pattanakarn School, High school education (major: Sci - Math.)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Assistant TFM Manager , Project Engineer , Supervisor , Electrical Engineer
81%
32 ปี  
149 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรไฟฟ้า
27 พ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  30,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง เทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้า , ช่างอาวุธ , ช่างเทคนิค , ช่างเทคนิค
82%
32 ปี  
23 พ.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  23,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเหนือ
ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริหาร , เจ้าหน้าที่เซอวิสซ่อมเครื่องผสมสี , ช่างซ่อมมอเตอร์
84%
32 ปี  
25 พ.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  40,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. ไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Maintenance engineer supervisor , Maintenance Engineer , Facilities Engineer
78%
32 ปี  
152 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างซ่อมบำรุง,ช่างไฟฟ้า
20 พ.ค. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  13,000-15,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตลำปาง
ปวส. ช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างซ่อมบำรุง , ช่างไฟฟ้า
100%
32 ปี  
153 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรไฟฟ้า,Engineer,Service Engineer
20 พ.ค. 59
จังหวัด :  ราชบุรี เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง - ไฟฟ้าติดตั้ง ดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิค
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรงานระบบ M&E , วิศวกรไฟฟ้า , หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
99%
32 ปี  
154 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรไฟฟ้า,Engineer,Service Engineer
20 พ.ค. 59
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง - ไฟฟ้าติดตั้ง ดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิค
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรงานระบบ M&E , วิศวกรไฟฟ้า , หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
97%
32 ปี  
24 พ.ค. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Supervisor Maintenance , Engineer Electrical
95%
32 ปี  
156 สมัครตำแหน่ง  :    Engineer,Maintenance
23 พ.ค. 59
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี Electrical engineering Pathumthani University
ปวส. Electrical power Lopburi Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Electrical Engnineer , Equipment Engineering
92%
32 ปี  
157 สมัครตำแหน่ง  :    Engineer,Qa Supervisor,Qc Supervisor
25 พ.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี Electrical Engineering King Mongkut's University Of technology North Bangkok
ปวช. Electronics Udonthani Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Supervisor QA , Supervisor QC , Qc.Engineer , Qc.Engineer
88%
32 ปี  
158 สมัครตำแหน่ง  :    Asst. Manager , Chief , Deputy Section Manager,New Model, Cost,Marketing
24 พ.ค. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  50,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง เทคโนโลยีภาคตะวันออก (E.TECH)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Senior Engineer , Senior Part Engineer , QA Engineer
82%
32 ปี  
24 พ.ค. 59
จังหวัด :  สกลนคร เงินเดือน :  22,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสกลนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer , ช่างเทคนิค
87%
31 ปี  
24 พ.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  34,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาลัยปทุมธานี
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกร , พลังงาน , ช่างเทคนิค
 พบ 763 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม