เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 24,362 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
74%
48 ปี  
141 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกร,วิศวกรไฟฟ้า
7 ก.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรระบบ
76%
48 ปี  
142 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรไฟฟ้า
20 ธ.ค. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  26,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง รร.เทคนิคพระรามหก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรระบบ , วิศวกร
64%
48 ปี  
143 สมัครตำแหน่ง  :    Electrical Engineering
31 พ.ค. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (ใบประกอบวิชาชีพ(กว) ภฟก.9817 South-East Asia University
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง เทคนิคพระราม6
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Superviser , Electrical Engineering , Electrical Engineering
52%
48 ปี  
144 สมัครตำแหน่ง  :    Factory Manager,Engineering Manager,Maintenance Manager
30 เม.ย. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาโท การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี ไฟฟ้า (อิเลคทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการอาวุโสแผนกวิศวกรรมโรงงาน , ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมโรงงาน , วิศวกรเครื่องมือวัด
70%
48 ปี  
145 สมัครตำแหน่ง  :    Maintenance Engineer,Electrical Engineer,Automation Machinery Engineer
24 ม.ค. 53
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง-เครื่องกลไฟฟ้า วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineering Supervisor. , Supervisor
53%
48 ปี  
17 พ.ค. 53
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง เกษมบัณฑิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการโครงการ , วิศวกรโรงงาน
57%
48 ปี  
147 สมัครตำแหน่ง  :    Maintenance Manager,Engineering Manager
16 ก.พ. 53
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  100,000฿ up
ปริญญาโท การบริหารวิศวกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุสาหกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sr.Engineer , Automation Tech. , Suppervisor
73%
48 ปี  
31 ส.ค. 53
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  75,000-85,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย รร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการโครงการ
71%
48 ปี  
22 ก.ย. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  77,000
ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineering Manager , General Manager , อาจารย์ระดับ 6
74%
48 ปี  
23 ม.ค. 57
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  -
อนุปริญญา Electrical / Electronic Lam pang Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Mechanical Engineer , BOP Mechanical &Piping Engineer , Instrument Supervisor , Instrument Supervisor
74%
48 ปี  
8 มิ.ย. 53
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  50,000
อนุปริญญา ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
ปวช. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Asst Project Sales Manager , Sales Executive , ช่างเทคนิคอาวุโส-ผู้แทนขายอาวุโส
95%
48 ปี  
19 ธ.ค. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  Negotiable
ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการโครงการ , Safety Supervisor , Senior Process Engineer
96%
48 ปี  
21 มี.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  75,000
ปริญญาโท บริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี ไฟฟ้า (สื่อสาร และกำลัง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการทั่วไป , ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ และการตลาด , ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจ , ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม , ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
75%
48 ปี  
154 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรไฟฟ้า
7 ธ.ค. 52
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  สุราษฎร์ธานี เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Chief Engineer , Site Engineer , ช่างเทคนิคอาวุโส
76%
48 ปี  
155 สมัครตำแหน่ง  :    Engineering manager,Maintenance manater,Manager
19 ก.พ. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ม.ปทุทธานี
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง ม.สยาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผจก.แผนกบริการ
78%
48 ปี  
156 สมัครตำแหน่ง  :    ผู้จัดการ
16 ก.ค. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง ม.ประทุมธานี
ปวส. ไฟฟ้ากกลัง ม.สยาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผจก.แผนกบริการ , ผจก.ทั่วไป , ผจก. ส่วนบริการ
96%
48 ปี  
157 สมัครตำแหน่ง  :    Project Director,Project Manager,Preventive Maintenance Manager
23 ธ.ค. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  50,000 Baht/up
ปริญญาโท Concentration/Program มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า
ปริญญาตรี Electrical Engineering มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Project Diractor & Marketing Director , Senior Project Engineer MEP-Systems , Senior Project Engineer MEP-Systems
85%
48 ปี  
158 สมัครตำแหน่ง  :    Maintenance Manager,Safety officer
21 ส.ค. 56
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการทีมซ่อมบำรุง
89%
48 ปี  
19 ก.ค. 57
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  60,000-70,000
ปริญญาโท การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิคส์ ม.เอเชียอคเนย์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง , หัวหน้าแผนกไฟฟ้า , วิศวกรซ่อมบำรุง กระบวนการผลิต เครื่องมือวัด
82%
48 ปี  
160 สมัครตำแหน่ง  :    Quality assurance Manager,Quality system Manager
8 ส.ค. 56
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  85,000
ปริญญาตรี อิเล็คทรอนิค สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Test process Manager , Quality Manager , Quality engineer , Quality Engineer
 พบ 24,362 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
หมวดงานที่ต้องการสมัคร
ประสบการณ์ทำงาน
เงินเดือนที่ต้องการ
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
ภาค / จังหวัด
อายุ
เพศ
ภาษา
วันที่แก้ไขล่าสุด
คำที่ต้องการค้นหา