เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 25,261 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
58%
48 ปี  
1 พ.ค. 52
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  50,000
ปริญญาตรี วิศกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวช. ช่างอิเล็กทรอนิคส์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผจก.R&D , ผจก.วิศวกรรม , ผจก.QA
75%
48 ปี  
142 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกร,วิศวกรซ่อมบำรุง
4 ธ.ค. 53
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  26,000-27,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคดนโลยีมหานคร
ช่างไฟฟ้ากำลัง เทคดนโลยีละโว้ จ.ลพบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างเทคนิค
71%
48 ปี  
143 สมัครตำแหน่ง  :    วิศกรไฟฟ้า,วิสกรซ่อมบำรุง
1 ต.ค. 53
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  25,000-27,000
ปริญญาตรี วิศกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ช่างไฟฟ้ากำลัง เทคโนโลยีละโว้ จ.ลพบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างเทคนิค
86%
48 ปี  
144 สมัครตำแหน่ง  :    Factory manager,Production manager
10 ต.ค. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  65,000
ปริญญาโท ธุรกิจอุตสาหกรรม King Mongkut University of Technology North Bangkok
ปริญญาตรี Electricity Rajabhat Petchaburiwittayalongkorn University,
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Factory manager , Senior Production (CNC) Manager , Senior Equipment Engineer
83%
48 ปี  
26 ก.ย. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  ตามแต่ตกลง
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต
อนุปริญญา ช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและการตลาด , ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการฝ่ายจัดประมูล , ฝ่ายประสานงานโครงการ
75%
48 ปี  
29 ก.ค. 53
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  55,000 ++
วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาลัยเกษมบัณฑิต
ปวท. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการโครงการ/วิศวกรไฟฟ้า/ฝ่ายประสานงาน/QS.MANAGER , ผู้จัดการโครงการ/ผู้จัดการฝ่ายการตลาด , ฝ่ายประสานงานโครงการ
74%
48 ปี  
147 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกร,วิศวกรไฟฟ้า
19 ต.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรระบบ
76%
48 ปี  
148 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรไฟฟ้า
20 ธ.ค. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  26,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง รร.เทคนิคพระรามหก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรระบบ , วิศวกร
64%
48 ปี  
149 สมัครตำแหน่ง  :    Electrical Engineering
31 พ.ค. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (ใบประกอบวิชาชีพ(กว) ภฟก.9817 South-East Asia University
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง เทคนิคพระราม6
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Superviser , Electrical Engineering , Electrical Engineering
82%
48 ปี  
150 สมัครตำแหน่ง  :    Project Manager,Construction Manager
15 ส.ค. 57
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  100,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย วัดสุทธิวราราม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Project Manager
52%
48 ปี  
151 สมัครตำแหน่ง  :    Factory Manager,Engineering Manager,Maintenance Manager
30 เม.ย. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาโท การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี ไฟฟ้า (อิเลคทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการอาวุโสแผนกวิศวกรรมโรงงาน , ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมโรงงาน , วิศวกรเครื่องมือวัด
70%
48 ปี  
152 สมัครตำแหน่ง  :    Maintenance Engineer,Electrical Engineer,Automation Machinery Engineer
24 ม.ค. 53
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง-เครื่องกลไฟฟ้า วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineering Supervisor. , Supervisor
75%
48 ปี  
153 สมัครตำแหน่ง  :    ผู้จัดการ
9 ก.ย. 57
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ไทย-ออสเตรีย)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการโรงงาน , ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง , ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง , Technician , หัวหน้าฝ่ายเจาะ (เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา)
53%
48 ปี  
17 พ.ค. 53
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง เกษมบัณฑิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการโครงการ , วิศวกรโรงงาน
57%
48 ปี  
155 สมัครตำแหน่ง  :    Maintenance Manager,Engineering Manager
16 ก.พ. 53
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  100,000฿ up
ปริญญาโท การบริหารวิศวกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุสาหกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sr.Engineer , Automation Tech. , Suppervisor
73%
48 ปี  
31 ส.ค. 53
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  75,000-85,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย รร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการโครงการ
71%
48 ปี  
22 ก.ย. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  77,000
ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineering Manager , General Manager , อาจารย์ระดับ 6
74%
48 ปี  
23 ม.ค. 57
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  -
อนุปริญญา Electrical / Electronic Lam pang Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Mechanical Engineer , BOP Mechanical &Piping Engineer , Instrument Supervisor , Instrument Supervisor
74%
48 ปี  
8 มิ.ย. 53
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  50,000
อนุปริญญา ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
ปวช. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Asst Project Sales Manager , Sales Executive , ช่างเทคนิคอาวุโส-ผู้แทนขายอาวุโส
95%
48 ปี  
19 ธ.ค. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  Negotiable
ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการโครงการ , Safety Supervisor , Senior Process Engineer
 พบ 25,261 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
หมวดงานที่ต้องการสมัคร
ประสบการณ์ทำงาน
เงินเดือนที่ต้องการ
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
ภาค / จังหวัด
อายุ
เพศ
ภาษา
วันที่แก้ไขล่าสุด
คำที่ต้องการค้นหา