เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 561 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
97%
31 ปี  
28 ก.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  32,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต ขอนแก่น
ปวส. วิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคเลย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Site Engineer (M&E) , เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง , นักศึกษาฝึกงาน
93%
31 ปี  
27 ก.ค. 58
จังหวัด :  ราชบุรี เงินเดือน :  25,000-30,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  staff maintenance , production staff
95%
30 ปี  
143 สมัครตำแหน่ง  :    Assistant Logistics Manager,Logistics Section Manager,Logistics Supervisor
28 ก.ค. 58
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  ตามประสบการณ์
ปริญญาโท การจัดการทางวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Logistics Supervisor , วิศวกรประจำแผนก Production Engineering & QA Department
92%
30 ปี  
24 ก.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  45,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Assistant Section Manager
93%
30 ปี  
145 สมัครตำแหน่ง  :    Maintenance Engineer,Plant / Utility Engineer,Electrical Engineer
26 ก.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี Power Electrical Engineering Burapha University
มัธยมศึกษาตอนปลาย Kaengkhro Wittaya School
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer , Process Engineer , Operator
97%
30 ปี  
28 ก.ค. 58
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  45,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวช. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคสตูล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนก ส่วนซ่อมบำรุงไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้า แผนก ตรวจสอบและประกันคุณภาพ (QC, QA)
96%
30 ปี  
147 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรไฟฟ้า,Design Engineer,Maintenance Engineer
24 ก.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  28,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปวส. ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีศรีสงคราม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Technician , ช่างเทคนิค ฝ่ายวิศวกรรม , พนักงาน
88%
30 ปี  
148 สมัครตำแหน่ง  :    Service engineer,Engineer,ซ่อมบำรุง
27 ก.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกร , Logistic and Tecnician
92%
30 ปี  
149 สมัครตำแหน่ง  :    PC,SALE,Engineer
24 ก.ค. 58
จังหวัด :  อุดรธานี เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยลัยขอนแก่น
มัธยมศึกษาตอนปลาย รร.อุดรพัฒนาการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการฝ่ายขาย
91%
30 ปี  
24 ก.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  25,000-35,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ปวส. ไฟฟ้า เทคนิคบุรีรัมย์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรซ่อมบำรุง,ผู้รับผิดชอบพลังงานอาวุโส , ช่างเทคนิคและซ่อมบำรุง , ช่างเทคนิคและซ่อมบำรุง , ช่างซ่อมบำรุง
86%
30 ปี  
28 ก.ค. 58
จังหวัด :  อุดรธานี เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยราชธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้า , พนักงานนำเข้าข้อมูล
94%
30 ปี  
25 ก.ค. 58
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000-17,000
ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  STAFF PRODUCTION(หัวหน้าควบคุมไลน์การผลิต) , QC,QA ENGINEER
93%
30 ปี  
28 ก.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000 - 35,000
ปริญญาโท เทคโนโลยีวิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Trainer , Senior Officer Training , อาจารย์ปฎิบัติการ , Technique , Technique
75%
30 ปี  
28 ก.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000-25,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า(มีใบประกอบวิชาชีพ กว.) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยอาชีวเทคนิควิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้า , ช่างเทคนิคระดับ 2 , ช่างประจำอาคาร
100%
30 ปี  
155 สมัครตำแหน่ง  :    Electrical Engineer or related field
30 ก.ค. 58
จังหวัด :  ชัยภูมิ เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี Electrical Engineering (Control and Instrumentation) Mahanakorn University of Technology
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Instrument engineer
89%
30 ปี  
24 ก.ค. 58
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต ขอนแก่น
ปวส. ไฟฟ้าเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างซ่อมบำรุงอาวุโส , หัวหน้าฝ่ายผลิต
89%
30 ปี  
157 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรไฟฟ้า
30 ก.ค. 58
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  25,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปวส. เครื่องกลไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้า
89%
30 ปี  
30 ก.ค. 58
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปวส. เทคโนโลยีโทรคมนาคม วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรออกแบบและตรวจสอบ , วิศวกรไฟฟ้า
89%
30 ปี  
159 สมัครตำแหน่ง  :    QA Section,Qulity Engineer,Product Qulity Engineer
24 ก.ค. 58
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี เครื่องมือวัดและควบคุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Staff / Calibration Engineer , Electronic Engineer , พนักงานอิเล็กทรอนิกส์
84%
30 ปี  
27 ก.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุระการความปลอดภัยในการทำงาน
 พบ 561 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม