เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 576 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
87%
32 ปี  
141 สมัครตำแหน่ง  :    Process engineer,Improvement
24 พ.ย. 58
จังหวัด :  บุรีรัมย์ เงินเดือน :  22,000 - 25,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า ม.นเรศวร
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกผลิต , วิศวกร
96%
32 ปี  
25 พ.ย. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  55,000
ปริญญาโท Production System Engineering King Mongkut's University of Technology Thonburi
ปริญญาตรี Electrical Engineering King Mongkut's Institute of Technology Ladgrabang
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QA. Asst. Manager/QMR , QA Engineer Chief , QA Manager and Asst QMR. , QA. Engineer
95%
31 ปี  
143 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรไฟฟ้า
1 ธ.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  22,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศกรไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรการผลิต
84%
31 ปี  
28 พ.ย. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  35,000-40,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. ไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Maintenance engineer supervisor , Maintenance Engineer , Facilities Engineer
96%
31 ปี  
145 สมัครตำแหน่ง  :    Utility Engineer,Facility engineer,Maintenance Engineer
26 พ.ย. 58
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  42,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Supervisor Engineer , ENGINEER , ช่างเทคนิค ระดับ 4 , พลฯทหาร
96%
31 ปี  
28 พ.ย. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าระบบวัดคุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง เทคโนโลยีช่างกลพาณิชยการนครราชสีมา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  R&D Engineer , ช่างซ่อมบำรุง , ช่างซ่อมบำรุง
84%
31 ปี  
30 พ.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  28,000- 35,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปวส. ไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรสนาม , วิศวกรไฟฟ้า
99%
31 ปี  
30 พ.ย. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  33,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Designer , Teacher Assistance
82%
31 ปี  
149 สมัครตำแหน่ง  :    Technical Engineer,Service Engineer
26 พ.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  60,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Technical and Service Engineer , Test Engineer , Product Engineer
88%
31 ปี  
150 สมัครตำแหน่ง  :    electrical engineer,maintenance engineer,engineer
1 ธ.ค. 58
จังหวัด :  นครศรีธรรมราช เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี Electrical Rajamangala University of Technology
ปวส. Electrical Southern College of Technology
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าของกิจการ , engineer
99%
31 ปี  
151 สมัครตำแหน่ง  :    Engineer Supervisor,Senior Engineer,Engineer
24 พ.ย. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  32,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิค มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer Supervisor , Cutting Assistant Manager , Trainee Engineer in QC Department
75%
31 ปี  
30 พ.ย. 58
จังหวัด :  เพชรบูรณ์ เงินเดือน :  16,500
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพวิเช่ยรบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานช่างเทคนิค , ช่างไฟฟ้า
96%
31 ปี  
153 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างซ่อมบำรุง (Maintenance),Technician
27 พ.ย. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  15,000-18,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยธนบุรี
ปวส. อิเล็คทรอนิกส์อุสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Maintenance , ซ่อมบำรุง (Maintenance) , ช่างเทคนิค (Maintenance) , ช่างซ่อมบำรุง
95%
31 ปี  
154 สมัครตำแหน่ง  :    Engineer,Maintenance
1 ธ.ค. 58
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี Electrical engineering Pathumthani University
ปวส. Electrical power Lopburi Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Electrical Engnineer , Equipment Engineering
84%
31 ปี  
25 พ.ย. 58
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กลุ่วิชา วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปวส. ช่างไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสกลนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  maintenance , ช่างเทคนิค
88%
31 ปี  
28 พ.ย. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  45,000 - 50,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง เทคโนโลยีภาคตะวันออก (E.TECH)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Senior Part Engineer , QA Engineer
99%
31 ปี  
1 ธ.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Utility Engineer , วิศวกรประจำอาคาร , ช่างประจำอาคาร , ช่างบริการตรวจเช็คลิฟต์และบันไดเลื่อน
91%
31 ปี  
158 สมัครตำแหน่ง  :    Sr./Supervisor Maintenance Engineer,Process Engineer,Production Engineer
1 ธ.ค. 58
จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. เทคนิคคอมพิวเตอร์ ม.เทคโนโลยีราชมมงคลพระนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Maintenance Engineer , Sr.SMT Maintenance Engineer , Engineer
83%
31 ปี  
159 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรไฟฟ้า
25 พ.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  28,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม
ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคพังงา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้า
95%
31 ปี  
160 สมัครตำแหน่ง  :    Engineer Automation control system
26 พ.ย. 58
จังหวัด :  ชัยภูมิ เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาลิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ชำนาญการระบบควบคุมอัตโนมัติ / ผู้จัดการฝ่ายโครงการอัตโนมัติ , วิศวกรอาวุโส , วิศวกร
 พบ 576 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม