เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 695 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
68%
33 ปี  
141 สมัครตำแหน่ง  :    Sr. Engineer,Engineer
21 พ.ค. 58
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  30,000 บาทขึ้นไป
ปริญญาโท การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปริญญาตรี อิเล็คทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(นครราชสีมา)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Customer Quality Engineer (CQE) , QA Engineer,FA Engineer & CAL Engineer , QC Engineer&Production Engineer
95%
33 ปี  
26 พ.ค. 58
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  23,000-25,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้า - คอมพิวเตอร์ ม.เทคโนโลยีมหานคร
ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกร(ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน) , Supervisor , Technician Engineer
88%
33 ปี  
143 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรไฟฟ้า
23 พ.ค. 58
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัย เทคนิค ชัยภูมิ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกร
90%
33 ปี  
21 พ.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้า ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าฝ่ายผลิต , เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร , วิศวกรไฟฟ้า
85%
32 ปี  
22 พ.ค. 58
จังหวัด :  สุพรรณบุรี เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงไฟฟ้า , หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้า
89%
32 ปี  
146 สมัครตำแหน่ง  :    Engineer
23 พ.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  17,500-25,000
ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer , Process Enigineer , Outsource , Engineer
99%
32 ปี  
147 สมัครตำแหน่ง  :    Warehouse / Material Handling,Material control,Engineer
22 พ.ค. 58
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  65,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตึก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Warehouse Supervisor , Material Control engineer , R&D Engineer , Electrical Engineer
86%
32 ปี  
148 สมัครตำแหน่ง  :    Improvement process engineer,Design engineer,Project engineer
26 พ.ค. 58
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มัธยมศึกษาตอนปลาย กาวิละวิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Senior engineer , Production engineer , Engineer Supervisor
97%
32 ปี  
27 พ.ค. 58
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ (โทรคมนาคม) วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer , Engineer , Engineer , Engineer , ช่างเทคนิค
88%
32 ปี  
26 พ.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  28,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  service engineer , ผู้จัดการ แผนกซ่อมบำรุง , วิศวกรซ่อมบำรุง
72%
32 ปี  
151 สมัครตำแหน่ง  :    ช่าง
23 พ.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  15,000-19,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง(ติดตั้งไฟฟ้า) วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Service Engineer
91%
32 ปี  
152 สมัครตำแหน่ง  :    Engineer,Service Engineer,Assistance Engineer
27 พ.ค. 58
จังหวัด :  นครศรีธรรมราช เงินเดือน :  18,000
ปริญญาโท การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี เครื่องมือวัดและควบคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Service Engineer , Systems Engineer , Admin
89%
32 ปี  
153 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกร M&E,วิศวกรไฟฟ้า
23 พ.ค. 58
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  50,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน
อนุปริญญา ช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรงานระบบ M&E , วิศวกรงานระบบ M&E , วิศวกร
96%
32 ปี  
25 พ.ค. 58
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยสยาม
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ พระรามหกเทคโนโลยี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง , วิศวกรวางแผนซ่อมบำรุง , วิศวกรควบคุมบอยเลอร์ , วิศวกร
96%
32 ปี  
27 พ.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  38,000-45,000
ปริญญาตรี Electrical Engineer Thonburi University
อนุปริญญา Electrical Power Udonthani Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Suppervisor maintenance , TPM Engineer , Technical Electrical , Senior Technician Electrical , Electrical Technician
85%
32 ปี  
156 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกร
23 พ.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยี ไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรโครการ , วิศวกร , ช่างเทคนิค
92%
32 ปี  
23 พ.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  45,000
ปริญญาโท อุตสาหการ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี ไฟฟ้า,อิเลกทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Supervisor Maintenance , Maintenance Supervisor , Assistant section shift Maintenance Department , site Engineer , วิศวกรซ่อมบำรุงและฝ่ายผลิต
90%
32 ปี  
27 พ.ค. 58
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  28,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรประมาณราคา , วิศวกรงานระบบ
85%
32 ปี  
26 พ.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง ช่างกลขส.ทบ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างเทคนิค , ช่างอาคาร , พนังงานขับรถ
90%
32 ปี  
160 สมัครตำแหน่ง  :    Engineer Production,Engineer,Production
25 พ.ค. 58
จังหวัด :  พะเยา เงินเดือน :  Negotiable
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
ปวช. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิค กาญจนาภิเษก เชียงราย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Supervisors Production , Senior Engineer Production , Engineer Production , ช่างไฟฟ้า
 พบ 695 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม