เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 657 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
84%
34 ปี  
7 ธ.ค. 60
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าทีม
90%
34 ปี  
142 สมัครตำแหน่ง  :    Project Engineer,Electrical Engineer
13 ธ.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  38,000
ปริญญาตรี Electrical engineering Rajjamangala University Of technology Thanyaburi
อนุปริญญา Electrical-Electrical power RayongTechnical callege
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer , Project engineer/green Energy , Project Engineer , Engineer , Engineer
93%
34 ปี  
143 สมัครตำแหน่ง  :    Sales Manager,Sales Engineer,Electric Engineer
6 ธ.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  41,000
ปริญญาโท วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าส่วนขายงานเอกชน , Sale Engineer & Project Engineer , Site Engineer
93%
34 ปี  
144 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรไฟฟ้า
13 ธ.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  30,000-35,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง เทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้า , ช่างอาวุธ , ช่างเทคนิค , ช่างเทคนิค
82%
34 ปี  
145 สมัครตำแหน่ง  :    Site Engineer
11 ธ.ค. 60
จังหวัด :  อุบลราชธานี เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปวส. อิเลคโทรนิค วิทยาลัยเทโนโลยีอุบลราชธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Site Engineer , Site Engineer , Site Engineer
94%
34 ปี  
146 สมัครตำแหน่ง  :    Senior Technician,Supervisor,หัวหน้างาน
11 ธ.ค. 60
จังหวัด :  ลพบุรี เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชฎัชเทพสตรี
ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Senior Technician , Technician , Technician , Technician , Leader Production
84%
33 ปี  
11 ธ.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  38,000 - 40,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. ไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Maintenance engineer supervisor , Maintenance Engineer , Facilities Engineer
95%
33 ปี  
11 ธ.ค. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  33,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อนุปริญญา อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้าและระบบ , วิศวกร
94%
33 ปี  
8 ธ.ค. 60
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายั
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าเเผนกซ่อมบำรุงระบบ Mantanance , Supervisor MN , วิศวกรไฟฟ้า , นักศึกษาฝึกงาน , ช่างติดตั้งไฟฟ้า ภายในอาคาร
52%
33 ปี  
8 ธ.ค. 60
จังหวัด :  อุบลราชธานี เงินเดือน :  40,000
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
93%
33 ปี  
151 สมัครตำแหน่ง  :    R&D Engineer,Production Engineer,QA Engineer
13 ธ.ค. 60
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  40,000-50,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกีรติ สกลนคร
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนศรีชมภูวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Manager , Assistant Manager , Engineer
88%
33 ปี  
13 ธ.ค. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  45,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง เทคโนโลยีภาคตะวันออก (E.TECH)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Senior Engineer , Senior Part Engineer , QA Engineer
95%
33 ปี  
153 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรไฟฟ้า
7 ธ.ค. 60
จังหวัด :  กาฬสินธุ์ เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ปวส. อิเล็กทอรนิกส์ ขอนแก่นบริหารธุรกิจอาชีวะ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรโครงการ , TECHNICIAN , ช่างไฟฟ้า , ช่างไฟฟ้า
90%
33 ปี  
7 ธ.ค. 60
จังหวัด :  พิษณุโลก เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้าอุตสหกรรม มหาลัยราชภัฎพิบูบสงคราม
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง โรงเรียนบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรงานระบบ,QA,QC , วิศกรงานระบบ M&E , โฟร์แมน
100%
33 ปี  
13 ธ.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  50,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการส่วนซ่อมบำรุงและธุรการทั่วไป , Utility Engineer , วิศวกรประจำอาคาร , ช่างประจำอาคาร , ช่างบริการตรวจเช็คลิฟต์และบันไดเลื่อน
90%
33 ปี  
7 ธ.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาลัยปทุมธานี
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Energy saving engineer , วิศวกร , เจ้าหน้าที่พลังงาน , ช่างเทคนิค
90%
33 ปี  
7 ธ.ค. 60
จังหวัด :  ภูเก็ต เงินเดือน :  50,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บริหารงานและควบคุมงานก่อสร้าง , Site Engineer M&E , Site Engineer M&E
91%
33 ปี  
158 สมัครตำแหน่ง  :    Electrical engineering,Utility Engineer,Maintenance Enggineer
7 ธ.ค. 60
จังหวัด :  ลำปาง เงินเดือน :  27,000 - 35,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
ปวส. ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Plant Maintenance , Electrical Engineer , โฟร์แมน
100%
33 ปี  
159 สมัครตำแหน่ง  :    Marketing General,International Sales Department,Business Development
13 ธ.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  55,000
ปริญญาโท Electrical Power Engineering มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาตรี Electrical Engineering University of California, Riverside, USA
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sales Engineer , Application Sales Engineer , Lab Assistant , Intern
95%
33 ปี  
9 ธ.ค. 60
จังหวัด :  ประจวบคีรีขันธ์ เงินเดือน :  55,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัย สยาม
ปวส. เครื่องกลไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม , หัวหน้าฝ่าย ซ่อมบำรุง
 พบ 657 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม