เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 797 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
93%
32 ปี  
141 สมัครตำแหน่ง  :    Electrical Engineer system,Product Engineer,Maintenance Engineer
7 ก.พ. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  23,000
ปริญญาตรี Electrical Engineer North Eastern University Khonkaen,Thai land
ปวส. Electrical Power Roi-et Technical college
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Electrical Maintenance , Injection Maintenance , Electrical Maintenance. , Technician
93%
32 ปี  
142 สมัครตำแหน่ง  :    Production Engineer,Electrical Engineer,Maintenance Engineer
10 ก.พ. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี Electrical Engineer Rajamangala University Of Technology Isan Khonkaen Campus
ปวส. Electrical Khonkaen Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Supervisor (Production) , Electrical Engineer , Leader
91%
33 ปี  
143 สมัครตำแหน่ง  :    วิศกรไฟฟ้า,Technical,Technician
13 ก.พ. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  20,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี ไฟฟ้าอุตสาหกรรม ม. ราชภัฎสวนสุนันทา
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Technical support , Project Engineer , วิศวกรไฟฟ้า
88%
33 ปี  
13 ก.พ. 59
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  22,000-24,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏลำปาง
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง รร.โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  โฟร์แมน , โฟร์แมน
91%
33 ปี  
8 ก.พ. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  35,000 - 45,000
ปริญญาตรี Electrical Engineering Kasetsart University
มัธยมศึกษาตอนปลาย Khumsoipittayasun School
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineering , Supervisor. , Electrical Engineering , Traning Engineer
99%
32 ปี  
13 ก.พ. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  23,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - พระนครเหนือ
ปวส. เครื่องกลไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกร , วิศวกรงานระบบ M&E , วิศวกร , หัวหน้าช่างงานระบบ M&E , หัวหน้าช่างงานระบบ
96%
32 ปี  
147 สมัครตำแหน่ง  :    Egineering Supervisor,Process Engineer,Quality Engineer
9 ก.พ. 59
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  40,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวช. ช่างอิเล็กทรอนิค วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนกวิศวกร(Egineering Supervisor) , Pressing / Process Engineer , Yield (Process) Engineer
62%
32 ปี  
148 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรไฟฟ้า
10 ก.พ. 59
จังหวัด :  ร้อยเอ็ด เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกร M&E , วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกร , ช่างเทคนิค
61%
32 ปี  
149 สมัครตำแหน่ง  :    QA assistant manager,QA supervisor,Senior Quality engineer
10 ก.พ. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  60,000
ปริญญาตรี อิเล็คโทรนิค สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QA Engineer
95%
32 ปี  
150 สมัครตำแหน่ง  :    Production Engineer,Senoir Engineer,Supervisor
10 ก.พ. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยธนบุรี
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง อุดรพณิชยการ-ช่างกล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Engineer
97%
32 ปี  
12 ก.พ. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยสยาม
ปวช. ไฟฟ้ากำลัง เทคโนโลยีสยาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer Supervisor , Engineer Inspecter , วิศกรซ่อมบำรุง , วิศวกร , ผู้ช่วยวิศวกร (Part time)
97%
32 ปี  
11 ก.พ. 59
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ (โทรคมนาคม) วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer , Engineer , Engineer , Engineer , ช่างเทคนิค
91%
32 ปี  
153 สมัครตำแหน่ง  :    Electrical Engineer,Maintenance Engineer,Engineer
12 ก.พ. 59
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  Negotiable
ปริญญาตรี Electrical Engineer Thonburi University
ปวส. Electrical Power Tecnology Moobankhu College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Maintenance Engineer , Service Technician , Service Automation
93%
32 ปี  
7 ก.พ. 59
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Facility/Maintenance Supervisor , Service Engineer , Maintenance Supervisor
82%
32 ปี  
155 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรไฟฟ้า
12 ก.พ. 59
จังหวัด :  ลพบุรี เงินเดือน :  26,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้า
81%
32 ปี  
12 ก.พ. 59
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  38,000+
ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเอเชีย
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้า , ผ.ช.ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมส่วนงานซ่อมบำรุง-วิศวกรซ่อมบำรุง , วิศวกรไฟฟ้า-หัวหน้าแผนกไฟฟ้า , หัวหน้าช่างไฟฟ้าประจำกะ-ช่างไฟฟ้า
85%
32 ปี  
157 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรโรงงาน
9 ก.พ. 59
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าระบบวัดคุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้าประจำโรงฟัก , staff
88%
32 ปี  
158 สมัครตำแหน่ง  :    Electrical Engineer,Maintenance Engineer
11 ก.พ. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  45,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกกรม สถาบันเทคโนโลยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง โรงดรียนเทคโนโลยีกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรซ่อมบำรุง , วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้า
98%
32 ปี  
159 สมัครตำแหน่ง  :    Service Engineer,Engineer,Project Engineer
8 ก.พ. 59
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  32,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า(มีใบ กว.) มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง เทคโนโลยีปทุมธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Designer & Production Support , วิศวกร , Services Engineer , Supervisor Electrical
96%
32 ปี  
12 ก.พ. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  38,000-45,000
ปริญญาตรี Electrical Engineer Thonburi University
อนุปริญญา Electrical Power Udonthani Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Suppervisor maintenance , TPM Engineer , Technical Electrical , Senior Technician Electrical
 พบ 797 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม