เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 655 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
98%
33 ปี  
27 ก.พ. 58
จังหวัด :  จันทบุรี เงินเดือน :  12,000-15,000
ปวช. อิเล้กทรอนิก(ไฟฟ้าอุสาหกรรม) วิทยาลัยเทคนิกจันทบุรี
ปวส. อิเล้กทรอนิก(ไฟฟ้าอุสาหกรรม) วิทยาลัยเทคนิกจันทบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานตรวจซ่อมแซมเกียวกับเครื่องยนต์ , pro Tachnichial , ช่างดูแลเครื่องเสียงรถยนต์ , แอร์และเครื่องเสียงรถยนต์
89%
32 ปี  
142 สมัครตำแหน่ง  :    Engineer
28 ก.พ. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  17,500-25,000
ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Process Enigineer , Outsource , Engineer
90%
32 ปี  
2 มี.ค. 58
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  22,000-23,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏลำปาง
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง รร.โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  โฟร์แมน
87%
32 ปี  
144 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรวัดคุม,sales,จัดซื้อ
3 มี.ค. 58
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์
ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพไทรน้อย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Product Specialist , ช่างติดตั้งเครื่องรูดบัตรเครดิต
93%
32 ปี  
1 มี.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตลำปาง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรประกันคุณภาพQA , วิศวกรเซอร์วิส , ช่างไฟฟ้า
99%
32 ปี  
5 มี.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  23,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - พระนครเหนือ
ปวส. เครื่องกลไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกร , วิศวกร , ซุปเปอร์ไวเซอร์ , ซุปเปอร์ไวเซอร์
86%
32 ปี  
3 มี.ค. 58
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้า มหาวิทยลัยนเรศวร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรโครงการ
78%
32 ปี  
6 มี.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  16,000
ปวส. อิเล็คทรอนิคอุสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ปวช. อิเล็คทรอนิคอุสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างซ่อมบำรุง , ซ่างซอ่มบำรุง , ช่างช่อมบำรุง
93%
32 ปี  
149 สมัครตำแหน่ง  :    Design Engineer,Mechanical Engineer,Production Engineer
2 มี.ค. 58
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  23,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกาวิละ วิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Senior Engineer , Production Engineer , Production Engineer
97%
32 ปี  
6 มี.ค. 58
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ (โทรคมนาคม) วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรแผนกควบคุมทรัพยากรบริษัท , Engineer , Engineer , Engineer , ช่างเทคนิค
88%
32 ปี  
2 มี.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง โรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้ากะ แผนกซ่อมบำรุง , ผู้ช่วย.ผู้รับเหมาไฟฟ้า , Gen.Helper
91%
32 ปี  
152 สมัครตำแหน่ง  :    Engineer,Service Engineer,Assistance Engineer
5 มี.ค. 58
จังหวัด :  นครศรีธรรมราช เงินเดือน :  18,000
ปริญญาโท การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี เครื่องมือวัดและควบคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Service Engineer , Systems Engineer , Admin
96%
32 ปี  
6 มี.ค. 58
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยสยาม
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ พระรามหกเทคโนโลยี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง , วิศวกรวางแผนซ่อมบำรุง , วิศวกรควบคุมบอยเลอร์ , วิศวกร
88%
32 ปี  
154 สมัครตำแหน่ง  :    Electrical Engineer,Maintenance Engineer
28 ก.พ. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  40,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกกรม สถาบันเทคโนโลยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง โรงดรียนเทคโนโลยีกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรซ่อมบำรุง , วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้า
96%
32 ปี  
2 มี.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  32,000-35,000
ปริญญาตรี Electrical Engineer Thonburi University
อนุปริญญา Electrical Power Udonthani Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Suppervisor maintenance , TPM Engineer , Technical Electrical , Senior Technician Electrical , Electrical Technician
100%
32 ปี  
156 สมัครตำแหน่ง  :    Engineer,Site Egineer,Production Engineer
2 มี.ค. 58
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  23,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Engineer , Site Engineer/Engineer , ช่างเทคนิคเสาสัญญาณโทรศัพท์ (TRUE) , ช่างเทคนิคโครงข่าย , พนักงานเทคนิคและแนะนำสินค้า
94%
32 ปี  
157 สมัครตำแหน่ง  :    Engineer,Supervisor,Technician
5 มี.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี Electrical Engineering Pathum Thani University
ปวส. Electronics Technician Pathum Thani Technical college
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Engineer , QC Technician , Technician
73%
32 ปี  
158 สมัครตำแหน่ง  :    Production Eng.,Quality Control,Document control
5 มี.ค. 58
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  20,000-25,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. ไฟฟ้า มทร.อีสาน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้างาน , วิศวกร
98%
32 ปี  
159 สมัครตำแหน่ง  :    Process engineer,Quality engineer,SQE engineer
3 มี.ค. 58
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  32,000 - 35,000
ปริญญาตรี Electrical Engineering Rajamangala University of Technology Isan
ปวส. Electrical Rajamangala University of Technology Isan
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Part leader engineer (Expert)
94%
32 ปี  
6 มี.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวช. ช่างอิเล็กทรอนอกส์ วิทยาลัยเทคนิคประจวบ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผจก.แผนกช่างซ่อมบำรุง , Technician Supervisor , หัวหน้าช่างเทคนิต
 พบ 655 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม