เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 762 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
88%
34 ปี  
141 สมัครตำแหน่ง  :    หัวหน้าแผนก,ผู้จัดการ
26 ก.พ. 60
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  28,000-35,000
ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Control/Planning Engineering , Factory Manager , Planning/Production Engineering , System Engineering , Senior Engineering
97%
34 ปี  
142 สมัครตำแหน่ง  :    Project Engineer,Maintenance Manager,Engineer Factory / Electric Engineer
26 ก.พ. 60
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  40,000
ปริญญาตรี Power Electrical Ratchathani University
อนุปริญญา Electronics Ratchathani Ubon University
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Maintenance Engineer / Head of Engineering , Electrical Engineer , Engineer , Electrician
95%
34 ปี  
143 สมัครตำแหน่ง  :    Assistant manager,New model engineer,Supervisor
21 ก.พ. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  50,000
ปริญญาตรี electronics engineerrinrg north eastern university
ปวช. electronics khonkhen Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer , Engineer , engineer , engineer
93%
34 ปี  
20 ก.พ. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  23,000
ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มาหวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรบริการซ่อมบำรุง , Technicain Electronic
82%
34 ปี  
145 สมัครตำแหน่ง  :    Supervisor Maintenance,Engineering
24 ก.พ. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  27,000-40,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมแมคคาทรอนิคส์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ปวส. เครื่องกลไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  maintenance manager (ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง) , Facility Supervisor , AFC-Technician , Electrian
94%
34 ปี  
22 ก.พ. 60
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  40,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวช. ไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Senior Supervisor
88%
33 ปี  
24 ก.พ. 60
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้า มหาวิทยลัยนเรศวร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการฝ่ายขายและวิศวกร , วิศวกรไฟฟ้าด้านเทคนิค , วิศวกรโครงการ
87%
33 ปี  
21 ก.พ. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  35,000+
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคสมุทรสงคราม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการวิศวกรรม , ผู้จัดการวิศวกรรม , วิศวกรโครงการ , วิศวกรประมาณราคา / วิศวกรสนาม / เขียนแบบ
97%
33 ปี  
27 ก.พ. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี Electrical Engineering Thonburi University
ปวส. Electrical power Pakchong industrial collage
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer maintenance , Technician , fire man
97%
33 ปี  
150 สมัครตำแหน่ง  :    Maintenance Manager,Maintenance Supervisor,Maintenance Engineer
27 ก.พ. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  40,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวช. ช่างอิเล็คทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Engineer , Maintenance Supervisor , หัวหน้าแผนกผลิต , วิศวกร
98%
33 ปี  
20 ก.พ. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  19,000
ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์กำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. เครื่องกลไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ , ช่างประจำอาคาร , นักศึกษาฟึกงาน , นักศึกษาฟึกงาน
96%
33 ปี  
26 ก.พ. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  38,000-45,000
ปริญญาตรี Electrical Engineer Thonburi University
อนุปริญญา Electrical Power Udonthani Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Suppervisor maintenance , TPM Engineer , Technical Electrical , Senior Technician Electrical
94%
33 ปี  
20 ก.พ. 60
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  27,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้า เจ้าหน้าที่สอบเทียบ ผู้ตรวจสอบพลังงาน จัดซื้อ ติดต่อซํพพลายเออร์ สโต
90%
33 ปี  
154 สมัครตำแหน่ง  :    Electrical engineer,Machine maintenance,Preventive maintenance
23 ก.พ. 60
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสกลนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer , Engeneer
97%
33 ปี  
155 สมัครตำแหน่ง  :    Process Engineer,Manufacturing engineer,Production engineer
27 ก.พ. 60
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี Electronic Engineering King Mongkut's University of Technology Thonburi
ปวส. อิเล็คทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Manufacturing engineer , Coating process engineer , Process engineer
82%
33 ปี  
156 สมัครตำแหน่ง  :    Site Engineer
27 ก.พ. 60
จังหวัด :  อุบลราชธานี เงินเดือน :  22,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปวส. อิเลคโทรนิค วิทยาลัยเทโนโลยีอุบลราชธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Site Engineer , Site Engineer , Site Engineer
96%
33 ปี  
157 สมัครตำแหน่ง  :    Project Electrical engineer,Electrical Design engineer
27 ก.พ. 60
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  40,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปวส. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Project engineer , Leading Commissioning engineer , Electrical Site engineer
87%
33 ปี  
25 ก.พ. 60
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  39,000-48,000
ปริญญาตรี Electrical Engineering Aestern Asia Univercity
มัธยมศึกษาตอนปลาย Kutakai Wittayakhom School
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QA&QC Supervisor , QA Engineer/Production Technology Engineer , QA Engineer supervisor/QMR Asst./R&D Engineer/Planning Engineer , Maintenance Engineer.
94%
33 ปี  
159 สมัครตำแหน่ง  :    Sale Engineering,Maintenance Engineering
25 ก.พ. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี Electronic Engineering Rajamangala University Of Technology Isan khon Kaen Thailand
ปวส. อิเล็กทรอนิคส์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sale Engineering , Sale Engineering , Maintenance Technicain
76%
33 ปี  
160 สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่ IT,ช่างเทคนิค
23 ก.พ. 60
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  15,000-25,000
ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคพระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างศูนย์ซ่อมโครงข่าย , ซ่อมบำรุงรักษา
 พบ 762 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม