เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 553 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
99%
33 ปี  
18 ต.ค. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  22,000-25,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรโรงงานและวิศวกรซ่อมบำรุง , วิศวกรซ่อมบำรุง , หัวหน้าแผนกพัฒนาครื่องจักร และซ่อมบำรุง
84%
32 ปี  
19 ต.ค. 60
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  42,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ปวส. ไฟฟ้า-ทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรโครงการ , วิศวกรทดสอบระบบ , ช่าง
82%
32 ปี  
19 ต.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  22,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรควบคุมราคา , วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรเทคนิค
82%
32 ปี  
17 ต.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  38,000
ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์กำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาเทคนิคสมุสงคราม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้า/พนง.เขียนแบบ , พนง.เขียนแบบ , พนง.เขียนแบบ
92%
32 ปี  
19 ต.ค. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อนุปริญญา ไฟฟ้ากำลัง เทคโนโลยีภาคตะวันออก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer Maintenance , Engineer 2 Production
94%
32 ปี  
146 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกร,maintenance,Technician
20 ต.ค. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปวส. ช่างไฟฟ้า โรงเรียนวิศวะกรรมแหลมฉบัง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นายช่างไฟฟ้า , ช่างเทคนิค , ขับรถโฟคลิฟท์ , CFS CLERK , ช่างซ่อมบำรุง
92%
32 ปี  
147 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกร
17 ต.ค. 60
จังหวัด :  ภูเก็ต เงินเดือน :  20,000-30,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ซ่อมโทรศัพท์มือถือ วิทยุสื่อสาร จำหน่ายอุปกรณ์เสริม , Service Engineer , นักศึกษาฝึกงาน
93%
32 ปี  
148 สมัครตำแหน่ง  :    Electrical Engineer,Supervisor / Senior Engineer,Project Engineer
15 ต.ค. 60
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  38,000-50,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยสยาม
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง ขอนแก่นเทคโนโลยี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศกรไฟฟ้า , วิศกรไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้า , ฝึกงานวิศกรไฟฟ้าในส่วนงาน meter ไฟฟ้า
90%
32 ปี  
149 สมัครตำแหน่ง  :    Engineer
21 ต.ค. 60
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไปฟ้า มหาวิยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อนุปริญญา ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer , technical , technicial
99%
32 ปี  
21 ต.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสานวิทยาเขตสุรินทร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Supervisor Utility , วิศวกรซ่อมบำรุง , วิศวกรซ่อมบำรุง , วิศวกร , ซ่างซ่อมบำรุง
86%
32 ปี  
18 ต.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Project Engineer , Technical Supervisor , วิศวกร , ช่างเทคนิค
93%
32 ปี  
152 สมัครตำแหน่ง  :    Process engineer,Maintenance,Marketing engineer
20 ต.ค. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  40,000 - 50,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนครสวรรค์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Senior Engineer , Staff Engineer Marketing , Staff Engineer
68%
32 ปี  
153 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรขาย,วิศวกรไฟฟ้า
16 ต.ค. 60
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  28,000 - 30,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้า ม.เทคโนโลยีมหานคร
ปวช. อิเล็กทรอนิกส์ รร.เทคโนโลยีปทุมธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกร , วิศวกรขาย , วิศวกร R&D , ช่างเทคนิค
92%
32 ปี  
154 สมัครตำแหน่ง  :    Production Engineer,QA Engineer,Product Engineer
19 ต.ค. 60
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Engineer
89%
32 ปี  
155 สมัครตำแหน่ง  :    engineer,computer,techincal
15 ต.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  50,000
ปริญญาตรี Avionics Engineer IAET Egypt
มัธยมศึกษาตอนปลาย Ahmed Esmat Experimental school
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Manager , Reverse Engineer , Teaching Assistant
92%
32 ปี  
156 สมัครตำแหน่ง  :    Maintenance Engineer,Electrical Engineer,QC/QA Engineer
17 ต.ค. 60
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี Electrical Engineering Siam University
ปวส. Electrical Power Sawangdandin Industrial And Community Education College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Electrical Engineering , Assistant Engineering (Outsource)
90%
32 ปี  
16 ต.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปวส. ไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า , หัวหน้างาน(ไฟฟ้า) , ช่าง
95%
32 ปี  
20 ต.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  40,000-50,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง (เครื่องกลไฟฟ้า) วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Electrical & Instrument Engineer , Engineer , Electrical Engineer , Technician
70%
32 ปี  
159 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรไฟฟ้า
16 ต.ค. 60
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  55,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้า พระจอมเกล้าธนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้า
95%
32 ปี  
19 ต.ค. 60
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปวส. เทคโนโลยีโทรคมนาคม วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  senior electrical engineer , site electrical engineer , junior electrical engineer
 พบ 553 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม