เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 850 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
98%
32 ปี  
141 สมัครตำแหน่ง  :    Service Engineer,Engineer,Project Engineer
28 มิ.ย. 59
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง เทคโนโลยีปทุมธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Designer & Production Support , วิศวกร , Services Engineer , Supervisor Electrical
96%
32 ปี  
28 มิ.ย. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  38,000-45,000
ปริญญาตรี Electrical Engineer Thonburi University
อนุปริญญา Electrical Power Udonthani Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Suppervisor maintenance , TPM Engineer , Technical Electrical , Senior Technician Electrical
85%
32 ปี  
143 สมัครตำแหน่ง  :    Reliability test,QA Engineer,Test Engineer
27 มิ.ย. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  40,000
ปริญญาตรี วิศวไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปวส. ไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Chief Engineer
75%
32 ปี  
27 มิ.ย. 59
จังหวัด :  พิจิตร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Project Engineer
97%
32 ปี  
145 สมัครตำแหน่ง  :    Process Engineer,Production Engineer,Improvement Engineer
25 มิ.ย. 59
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  28,000
ปริญญาตรี Electronic Engineering King Mongkut's University of Technology Thonburi
ปวส. อิเล็คทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Coating process engineer , Process engineer
83%
32 ปี  
146 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรไฟฟ้า
28 มิ.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  30,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง เทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้า , ช่างอาวุธ , ช่างเทคนิค , ช่างเทคนิค
95%
32 ปี  
26 มิ.ย. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  47,000
ปริญญาตรี Electrical Engineering King Mongkut's Institute of Technology
ปวส. Electrical Thai Austrian Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Automation Maintenance Engineer (Supervisor Level) , Maintenance Engineer
84%
32 ปี  
28 มิ.ย. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  38,000 - 40,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. ไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Maintenance engineer supervisor , Maintenance Engineer , Facilities Engineer
94%
32 ปี  
149 สมัครตำแหน่ง  :    Engineer,Facetory Engineer,Production Engineer
24 มิ.ย. 59
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี Electronics Engineering King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang Bangkok, Thailand
ปวส. Electronics Phetburi Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Factory Engineer , Engineer
95%
32 ปี  
22 มิ.ย. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี วิศวกรไฟฟ้า มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉีงเหนือ
ปวส. ช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรจัดซื้อ,Supervisor,IE Procees Engineer , วิศวกรไฟฟ้า , Electrical Engineer
88%
32 ปี  
151 สมัครตำแหน่ง  :    electrical engineer,service engineer,maintenance engineer
25 มิ.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  40,000
ปริญญาตรี Electrical Engineering King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
ตำแหน่งที่เคยทำ :  service engineer , electrical service engineer , Technical Support Engineer
81%
32 ปี  
152 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกร
22 มิ.ย. 59
จังหวัด :  พัทลุง เงินเดือน :  25,000-40,000
ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์กำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างเทคนิค , ผู้จัดการโครงการ
91%
32 ปี  
153 สมัครตำแหน่ง  :    Supervisor,Engineer,Leader
28 มิ.ย. 59
จังหวัด :  กำแพงเพชร เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี Electronic Rajabhat Kamphang phet University
ปวส. Electronic Rajabhat Kamphang phet University
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Leader
87%
32 ปี  
154 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรประจำอาคาร
28 มิ.ย. 59
จังหวัด :  ภูเก็ต เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. ช่างไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Building Service Engineer , Renovate Engineer , Technician
93%
32 ปี  
155 สมัครตำแหน่ง  :    electrical engineer,maintenance engineer,engineer
28 มิ.ย. 59
จังหวัด :  นครศรีธรรมราช เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี Electrical Rajamangala University of Technology
ปวส. Electrical Southern College of Technology
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer , เจ้าของกิจการ , engineer
95%
32 ปี  
156 สมัครตำแหน่ง  :    Engineer,Maintenance
28 มิ.ย. 59
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี Electrical engineering Pathumthani University
ปวส. Electrical power Lopburi Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Electrical Engnineer , Equipment Engineering
100%
32 ปี  
157 สมัครตำแหน่ง  :    Project Manager,Project Engineer,Service Engineer
27 มิ.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  35,000-40,000
ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  IBC&Optimization (Project Engineer) , Operation and Maintenance Engineer , Project Engineer , Project Management , Project Engineer
90%
32 ปี  
158 สมัครตำแหน่ง  :    Logistic,Supply Chain,Supervisor
24 มิ.ย. 59
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี Management of Industrial Production University of Artois
ปริญญาตรี Industrial Mechanic and Automatism Lycee Carnot
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Call Center Agent , Supply Chain Manager (Logistic) and Quality Control Subordinate. , Planning of production assistant , Operator of Thermoforming plactic parts , Quality control assistant
92%
32 ปี  
159 สมัครตำแหน่ง  :    Engineer,Qa Supervisor,Qc Supervisor
29 มิ.ย. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี Electrical Engineering King Mongkut's University Of technology North Bangkok
ปวช. Electronics Udonthani Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Supervisor QA , Supervisor QC , Qc.Engineer , Qc.Engineer
82%
32 ปี  
25 มิ.ย. 59
จังหวัด :  สกลนคร เงินเดือน :  22,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสกลนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer , ช่างเทคนิค
 พบ 850 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม