เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 872 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
74%
34 ปี  
141 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรไฟฟ้า
2 ก.ค. 58
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  19,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปวส. ไฟฟ้า โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Project Engineer , Engineer , Project Co. , Project Engineer , Engineer
98%
34 ปี  
3 ก.ค. 58
จังหวัด :  สุราษฎร์ธานี เงินเดือน :  50,000
ปริญญาตรี วิศวกรไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรโรงงาน , วิศวกรโรงงาน , วิศวกรออกแบบ
71%
34 ปี  
143 สมัครตำแหน่ง  :    Sales Engineer Supervisor,Sales Engineer,Purchase Engineer
2 ก.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตนนทบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sales Engineer Supervisor , Sales Engineer , Sales and Service Engineer
93%
34 ปี  
3 ก.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  16,500-20,000
ปวส. ช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ปวช. ช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกร .โฟรแมน , อาจารย์ สอนขับรถ อาจารย์สอนทางด้านการขับขี่รถยนต์ , เจ้าของกิจการ , QA/In spector/Head , ช่างคุมเครื่อง CNC,WC ช่างแม่พิมพ์, QC เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
100%
33 ปี  
3 ก.ค. 58
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  35,000-40,000
ปริญญาตรี Bachelor's Degree in MecchatronicsEngineering Suranaree University of Technology
ปวส. Electrical Power Rajamangala University of Technology Isan.
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Senior Equipment Engineer (Maintenance Engineer) , 1.Supervisor Maintenance Engineer 2.Senior Leader Maimtenance Engineer , Maintenance Engineer , Maintenance Engineer (Die Casting & Robot,CNC) , Teaching Asistant,Technician and Foreman,Technician
88%
33 ปี  
6 ก.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  27,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชธานี
ปวส. ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรซ่อมบำรุง , ช่างไฟฟ่าอาคาร , ช่างเทคนิค , ช่างเทคนิค
81%
33 ปี  
5 ก.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  40,000
ปริญญาตรี Major Electronics Bangkok U.
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Purchasing Officer , Oversea Purchasing Officer , Purchasing Officer , QA Engineer/Engineer + Esimate+Oversea Co-ordinate , 15,000
85%
33 ปี  
148 สมัครตำแหน่ง  :    maintenance engineering,maintenance
3 ก.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  25,000-35,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Maintenance Engineering , Maintrenance technical , ช่างไฟฟ้า , ช่างไฟฟ้า
99%
33 ปี  
6 ก.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  35,000
ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Ass't Maintenance Manager , วิศวกรโครงการ , Service Engineer , อาจารย์
97%
33 ปี  
150 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกร,วิศวกรโรงงาน
4 ก.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  30,000-40,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิดยะลา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกร , ผช.หัวหน้ากะ
100%
33 ปี  
151 สมัครตำแหน่ง  :    วิศกร,วิศกรช่างเทคนิค,QA/QC
4 ก.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000-28,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอึตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUT'NB)
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศกร ฝ่ายเทคนิค , อาจารย์
93%
33 ปี  
152 สมัครตำแหน่ง  :    Assistant manager/ Superviser QA,Sr.QA Engineer,QA Engineer,engineer
6 ก.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  25,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี Telecommunication Engineering King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
อนุปริญญา Electronic Suphanburi Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Senior QA Engineer , QA Engineer , QA Engineer , QA Engineer , Design,CAD/CAM Engineer
97%
33 ปี  
153 สมัครตำแหน่ง  :    Engineering Manager,Quality Manager,Production Manager
1 ก.ค. 58
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  Negotiable
ปริญญาตรี Electronics & Telecommunication Rajamangala University of Technology
อนุปริญญา Electronics Mahasarakham Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Quality and Six-sigma Manager , Quality Ass't Manager , Project/Process/Production Engineer, EMR and Asst QMR
94%
33 ปี  
30 มิ.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  28,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า ( ไฟฟ้ากำลัง ) มีใบประกอบวิชาชีพระดับ ภาคี มหาวิทยาลัยสยาม
ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง กุลสิริเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าบริหารอาคาร , วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรโครงการ , วิศวกรโครงการ , ช่างเทคนิค
84%
33 ปี  
155 สมัครตำแหน่ง  :    Preventive Engineer,Maintenance Supervisor,Drafman
1 ก.ค. 58
จังหวัด :  อำนาจเจริญ เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า ราชภัฎราชนครินทร์
ปวส. ไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Equipment Engineer / PM Engineer , ช่างไฟฟ้า , Maintenance Supervisor
97%
33 ปี  
156 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรไฟฟ้า
2 ก.ค. 58
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต,วศ.บ./วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตาก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้า
71%
33 ปี  
3 ก.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มัธยมศึกษาตอนปลาย น้ำพองศึกษา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรงานระบบ m&e , วิศวกรงานระบบ M&E , Project Engineering , วิศวกรงานระบบ M&E , หัวหน้าช่าง
95%
33 ปี  
158 สมัครตำแหน่ง  :    QA/QC Engineer , New Model Engineer,QA/QC Sr.Supervisor
6 ก.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  28,000 - 30,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมไฟฟ้าเครื่องกล มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง/เครื่องปรับอากาศ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QA/QC Engineer , Engineer QA/QC , QA&QC Chief
99%
33 ปี  
3 ก.ค. 58
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  30,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปวส. ไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรสาธารณูปโภค(Facility Engineer) , วิศวกรไฟฟ้า
98%
33 ปี  
160 สมัครตำแหน่ง  :    Manager,Assistant manager,Process engineer
1 ก.ค. 58
จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  29,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเลกทรอนิส์ มหาวิทยาลัยสยาม
ปวส. ช่างอิเลกทรอนิกส์ เทคโนโลยีสยาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  supervisor engineer new model , ตำแหน่งวิศวกรอาวุโส ฝ่ายควบคุมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ , Engineer
 พบ 872 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม