เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 682 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
96%
32 ปี  
141 สมัครตำแหน่ง  :    Maintenance Supervisor,Electrical Engineer,Electrical energy engineering
21 เม.ย. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี Electrical Industry Technology Ramphai Barni Rajabhat University Chanthaburi
ปวส. Electric Power Chanthaburi Technical College.
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Maintenance Engineer , Maintenance Leader , Electrical engineer section maintenance , Maintenance Technician
96%
32 ปี  
25 เม.ย. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  38,000-45,000
ปริญญาตรี Electrical Engineer Thonburi University
อนุปริญญา Electrical Power Udonthani Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Suppervisor maintenance , TPM Engineer , Technical Electrical , Senior Technician Electrical , Electrical Technician
79%
32 ปี  
143 สมัครตำแหน่ง  :    Engineer,Supervisor Engineer,Chief Engineer
25 เม.ย. 58
จังหวัด :  เพชรบุรี เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี อิเล็กโทรนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวช. อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  engineer RD
95%
32 ปี  
25 เม.ย. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  25,000-30,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
ปวส. ไฟฟ้าติดตั้ง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Electrical Maintenance Engineering , Electrical Maintenance Engineering , Electrical Tecnician , Electrical Tecnician
93%
32 ปี  
145 สมัครตำแหน่ง  :    Sales Engineer,Sales & Marketing,Sales
20 เม.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  30,000
ปริญญาโท Marketing Ramkamheang University
ปริญญาตรี Electrical Kasetsart University (Bangken)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sales Engineer , Sales Engineer , Sales Engineer
90%
32 ปี  
146 สมัครตำแหน่ง  :    Electrical Engineer,Project Engineer
22 เม.ย. 58
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  28,000
ปริญญาตรี Electrical engineering Rajjamangala University Of technology Thanyaburi
อนุปริญญา Electrical-Electrical power RayongTechnical callege
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Project engineer/green Energy , Project Engineer , Engineer , Engineer
85%
32 ปี  
147 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกร
22 เม.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยี ไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรโครการ , วิศวกร , ช่างเทคนิค
76%
32 ปี  
25 เม.ย. 58
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรซ่อมบำรุง
98%
32 ปี  
149 สมัครตำแหน่ง  :    Network Engineer,System Engineer,IT/Computer
21 เม.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  24,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี Major Computer Engineering Siam University
อนุปริญญา Major Electronics Siam Institute of Technology
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Senior Installation Engineer
82%
32 ปี  
150 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรไฟฟ้า,ผู้ควบคุมงาน
27 เม.ย. 58
จังหวัด :  อุบลราชธานี เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปวส. อิเลคโทรนิค วิทยาลัยเทโนโลยีอุบลราชธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ควบคุมงาน , ผู้ควบคุมงาน
90%
32 ปี  
151 สมัครตำแหน่ง  :    Engineer Production,Engineer,Production
27 เม.ย. 58
จังหวัด :  พะเยา เงินเดือน :  Negotiable
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
ปวช. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิค กาญจนาภิเษก เชียงราย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Supervisors Production , Senior Engineer Production , Engineer Production , ช่างไฟฟ้า
97%
31 ปี  
152 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรไฟฟ้า,หัวหน้าแผนก
26 เม.ย. 58
จังหวัด :  อุดรธานี เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้า , ช่างไฟฟ้า
84%
31 ปี  
23 เม.ย. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. ไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Maintenanc engineer supervisor , Maintenanc Engineer , Facilities Engineer
96%
31 ปี  
154 สมัครตำแหน่ง  :    Utility Engineer,Facility engineer,Maintenance Engineer
22 เม.ย. 58
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  50,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Supervisor Engineer , ENGINEER , ช่างเทคนิค ระดับ 4 , พลฯทหาร
94%
31 ปี  
155 สมัครตำแหน่ง  :    Maintenance Engineer,Process Engineer,Factory Engineer
23 เม.ย. 58
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี Electronics Engineering King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang Bangkok, Thailand
ปวส. Electronics Phetburi Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  FACTORY ENGINEER , ENGINEER
92%
31 ปี  
21 เม.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,500-25,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ServiceEngineer , ITSUPPORT , นักวิชาการคอมพิวเตอร์
87%
31 ปี  
157 สมัครตำแหน่ง  :    Engineer
20 เม.ย. 58
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  27,000
ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์กำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร(พระนครเหนือ)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer , Equipmen engineer , Production Engineer,QC Enginee
84%
31 ปี  
158 สมัครตำแหน่ง  :    Sales
20 เม.ย. 58
จังหวัด :  พิจิตร เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต ตาก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sales , Sales , Sales
88%
31 ปี  
159 สมัครตำแหน่ง  :    MAINTENANCE ENGINEER,SMT ENGINEER,MACHINE ENGINEER
20 เม.ย. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  33,000-39,000
ปริญญาตรี Electronics Engineering King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Corrective Engineer , SMT Engineer , Electrical Design
98%
31 ปี  
160 สมัครตำแหน่ง  :    Electrical Engineer,Project Engineer,Maintenance Engineer
23 เม.ย. 58
จังหวัด :  ลพบุรี เงินเดือน :  40,000+
ปริญญาตรี Electrical Power Engineer Mahanakorn University of Technology
ปวส. Electrical Power Lopburi Technical Colleges
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Electrical Maintennance Engineer , Project Development and Execution Engineer & Electrical Power Design , Electrical Maintennace Engineer , Electrical Engineer , Electrical Engineer
 พบ 682 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม