เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 627 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
96%
32 ปี  
22 ม.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  32,000-35,000
ปริญญาตรี Electrical Engineer Thonburi University
อนุปริญญา Electrical Power Udonthani Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  TPM Engineer , Technical Electrical , Senior Technician Electrical , Electrical Technician , Electrical Technician
88%
32 ปี  
23 ม.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Electricle Engineer , site engineer , วิศวกร , Electrician
100%
32 ปี  
143 สมัครตำแหน่ง  :    PRODUCTION ENGINEER (Improvement),ELECTRICAL ENGINEER
22 ม.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  22,000
ปริญญาตรี Electrical Engineering North Eastern University
ปวส. Electrical Power Technology Roi-et Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Engineer Staff , Electrical Fields Engineer
94%
32 ปี  
19 ม.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวช. ช่างอิเล็กทรอนอกส์ วิทยาลัยเทคนิคประจวบ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผจก.แผนกช่างซ่อมบำรุง , Technician Supervisor , หัวหน้าช่างเทคนิต
90%
32 ปี  
145 สมัครตำแหน่ง  :    Service Engineer,Sales Engineer,Engineer
21 ม.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  55,000
ปริญญาโท Financial M.B.A Kasetsart University
ปริญญาตรี Electronics Engineering King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Service and Technology Sales Manager , Engineer Supervisor , Service Engineer , Service & Application Engineer
82%
32 ปี  
146 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรไฟฟ้า,ผู้ควบคุมงาน
24 ม.ค. 58
จังหวัด :  อุบลราชธานี เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปวส. อิเลคโทรนิค วิทยาลัยเทโนโลยีอุบลราชธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ควบคุมงาน
96%
32 ปี  
19 ม.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  37,500-40,000
ปริญญาตรี Electrical Engineering King Mongkut's Institute of Technology
ปวส. Electrical Thai Austrian Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Automation Maintenance Engineer , Maintenance Engineer
82%
32 ปี  
148 สมัครตำแหน่ง  :    QA Engineer
22 ม.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  26,000
ปริญญาตรี Electronics Kingmongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QA Engineer , Product Quality Engineer (CR, customer representative)
89%
32 ปี  
21 ม.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  31,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมระบบวัดคุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โรงเรียนไทย-ใต้หวันเทคโนโลยี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม , หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง-สอบเทียบ
84%
31 ปี  
23 ม.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. ไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Maintenanc engineer supervisor , Maintenanc Engineer , Facilities Engineer
95%
31 ปี  
151 สมัครตำแหน่ง  :    IT Support,Service Engineer,ช่างเทคนิค
21 ม.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,500-25,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ServiceEngineer , ITSUPPORT , นักวิชาการคอมพิวเตอร์
79%
31 ปี  
23 ม.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผช.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ , หัวหน้าช่างประจำอาคาร , ช่างเครื่องจักร , พนักงานควบคุมเครื่องเจาะแผ่น วงจรอิเล็กทรอนิกส์
99%
31 ปี  
24 ม.ค. 58
จังหวัด :  นครนายก เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี Electrical Engineer Kasetsart University
อนุปริญญา Electrical Nakorn Ratchasima Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนกไฟฟ้า , Assistant Biogas Supervisor , วิศวกรไฟฟ้า , ครูสาขาไฟฟ้า , ครูสาขาไฟฟ้า
94%
31 ปี  
154 สมัครตำแหน่ง  :    Production Supervisor,Assistant Production Manager
24 ม.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  33,000-38,000
ปริญญาตรี Electrical Siam university
ปวส. Electrical Power Uttaradit Technology
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Supervisor , Production Engineer SMT and ASSEMBLY
95%
31 ปี  
155 สมัครตำแหน่ง  :    Engineer,Maintenance
23 ม.ค. 58
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี Electrical engineering Pathumthani University
ปวส. Electrical power Lopburi Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Electrical Engnineer , Equipment Engineering
93%
31 ปี  
156 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรไฟฟ้า
24 ม.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุสาหกรรม ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรสนาม
93%
31 ปี  
157 สมัครตำแหน่ง  :    Production Supervisor,Production Engineer,Production Assistant manager
19 ม.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี Electrical technology Rajamangkala university of technology thanyaburi
ปวส. Electrical power Khonkaen Technical college
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production supervisor , Production supervisor , Production Engineer , Technician
88%
31 ปี  
158 สมัครตำแหน่ง  :    Asst. Manager,Purchasing Engineer,Sale Engineer,New Model Engineer
24 ม.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง เทคโนโลยีภาคตะวันออก (E.TECH)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Senior Part Engineer , QA Engineer
97%
31 ปี  
159 สมัครตำแหน่ง  :    Engineer
19 ม.ค. 58
จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาโท วิศวกรรมการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Supervisor , ผู้ช่วยหัวหน้าวิศวกร
95%
31 ปี  
160 สมัครตำแหน่ง  :    Supervisor maintenance,Engineer maintenance,Supervisor production
20 ม.ค. 58
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยธนบุรี
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Team leader maintenance , Staff production , Technician
 พบ 627 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม