เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 716 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
79%
33 ปี  
25 ส.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  37,000
ปริญญาโท การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบัญเทคโนโลยีปทุมวัน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Chief Engineer , ผู้จัดการแผนกช่างซ่อมบำรุง , หัวหน้าช่าง , ซุปเปอร์ไวเซอร์/วิศวกรไฟฟ้าโครงการ , ช่างทั่วไป
95%
33 ปี  
142 สมัครตำแหน่ง  :    QA/QC Engineer , New Model Engineer,QA/QC Sr.Supervisor
26 ส.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  28,000 - 31,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง/เครื่องปรับอากาศ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QA/QC Engineer , Engineer QA/QC , QA&QC Chief
99%
33 ปี  
25 ส.ค. 58
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  29,500-35,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปวส. ไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรสาธารณูปโภค(Facility Engineer) , วิศวกรไฟฟ้า
95%
33 ปี  
144 สมัครตำแหน่ง  :    Assistance Maintenance Manager
28 ส.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  40,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Leader Maintenance Engineer , Maintenance Leader , Engineering Supervisor , Technician
92%
33 ปี  
31 ส.ค. 58
จังหวัด :  ประจวบคีรีขันธ์ เงินเดือน :  24,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ปวส. เครื่องกลไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้าและติดตั้งเครื่องจักรกล , วิศวกรไฟฟ้า , ช่างไฟฟ้า
90%
33 ปี  
146 สมัครตำแหน่ง  :    Supervisor,Electrical Engineering,Production Engineer
25 ส.ค. 58
จังหวัด :  พิจิตร เงินเดือน :  28,000-35,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยธนบุรี
ปวส. ช่างไฟฟ้า เทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Supervisor , Maintenance Engineer , ช่างซ่อมบำรุง , ช่างซ่อมบำรุง
91%
32 ปี  
147 สมัครตำแหน่ง  :    วิศกรไฟฟ้า,Technical,Technician
31 ส.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  20,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี ไฟฟ้าอุตสาหกรรม ม. ราชภัฎสวนสุนันทา
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Technical support , Project Engineer , วิศวกรไฟฟ้า
96%
32 ปี  
148 สมัครตำแหน่ง  :    Production supervisor,Production engineer,QA supervisor
24 ส.ค. 58
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  40,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อนุปริญญา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน , Production supervisor , ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย (วิศวกรฝ่ายผลิต)
99%
32 ปี  
25 ส.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  23,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - พระนครเหนือ
ปวส. เครื่องกลไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกร , วิศวกรงานระบบ M&E , วิศวกร , หัวหน้าช่างงานระบบ M&E , หัวหน้าช่างงานระบบ
84%
32 ปี  
29 ส.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  16,000
ปวส. อิเล็คทรอนิคอุสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ปวช. อิเล็คทรอนิคอุสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างซ่อมบำรุง , ซ่างช่างไฟฟ้า , ช่างช่อมบำรุง
83%
32 ปี  
26 ส.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  34,000+
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาลัยเอเชียอาคเนย์
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคสมุทรสงคราม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการวิศวกรรม , วิศวกรโครงการ , วิศวกรประมาณราคา / วิศวกรสนาม / เขียนแบบ , วิศวกรประมาณราคา / วิศวกรสนาม / เขียนแบบ
78%
32 ปี  
152 สมัครตำแหน่ง  :    Drawing Engineer,Project Engineer,Production Engineer
25 ส.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  22,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปวส. ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีหมู่บ้านครู
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรฝ่ายขาย , วิศวกรเขียนเเบบ , Project Engineer , Production Engineer , Engineer
53%
32 ปี  
26 ส.ค. 58
จังหวัด :  พิจิตร เงินเดือน :  18,000-20,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยธนบุรี
76%
32 ปี  
24 ส.ค. 58
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี Electronics Computer Technology King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
อนุปริญญา Industrial Electronics
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ENGINEER , System engineer , ENGINEER
89%
32 ปี  
26 ส.ค. 58
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยสยาม
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ พระรามหกเทคโนโลยี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง , วิศวกรวางแผนซ่อมบำรุง , วิศวกรควบคุมบอยเลอร์ , วิศวกร
85%
32 ปี  
156 สมัครตำแหน่ง  :    Site Engineer,Engineer,Service Engineer
24 ส.ค. 58
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (กว.) มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง เทคโนโลยีปทุมธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer , Services Engineer , Supervisor Electrical , ช่างเทคนิค
81%
32 ปี  
157 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างเทคนิค,ขับรถ
28 ส.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  14,000
ปริญญาตรี อิเล็คทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปวส. ช่างยนต์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างยนต์
96%
32 ปี  
29 ส.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  38,000-45,000
ปริญญาตรี Electrical Engineer Thonburi University
อนุปริญญา Electrical Power Udonthani Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Suppervisor maintenance , TPM Engineer , Technical Electrical , Senior Technician Electrical , Electrical Technician
95%
32 ปี  
29 ส.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  27,000-30,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
ปวส. ไฟฟ้าติดตั้ง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Electrical Maintenance Engineering , Electrical Maintenance Engineering , Electrical Tecnician , Electrical Tecnician
100%
32 ปี  
160 สมัครตำแหน่ง  :    Electrical Engineer (Maintenance),Production Engineer (TPS)
25 ส.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  25,000-28,000
ปริญญาตรี Electrical Engineering North Eastern University
ปวส. Electrical Power Technology Roi-et Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Maintenance Engineer , Production Engineer , Electrical Fields Engineer
 พบ 716 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม