เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 719 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
89%
32 ปี  
141 สมัครตำแหน่ง  :    Engineering,Production Engineer,QA Engineer
14 ส.ค. 60
จังหวัด :  กาฬสินธุ์ เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี Electrical engineering North Eastern University
อนุปริญญา Electrical Power Mahasarakham Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้าและเครื่องกล , วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้า
95%
32 ปี  
16 ส.ค. 60
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง ( ไฟฟ้าเครื่องกล ) วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Engineer , วิศวกร , ช่างไฟฟ้า
98%
32 ปี  
17 ส.ค. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปวส. เทคโนโลยีโทรคมนาคม วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ซุปเปอร์ไวเซอร์ , ช่างเทคนิค , ช่างเทคนิค , ช่างเทคนิค
93%
32 ปี  
144 สมัครตำแหน่ง  :    Asst.Production Manager,Process & Production Engineer,Project Engineer
17 ส.ค. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  Negotiable
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineering new model , Engineering
98%
32 ปี  
145 สมัครตำแหน่ง  :    Electrical Engineer,Electrical Project,Electrical Service
14 ส.ค. 60
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  40,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวช. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคสตูล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนก ส่วนซ่อมบำรุงไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้า แผนก ตรวจสอบและประกันคุณภาพ (QC, QA)
88%
32 ปี  
16 ส.ค. 60
จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  29,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาลัยราชมงคล
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง เทคนิคราชบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Superviser คุมงานระบบไฟฟ้า M&E , รองหัวหน้าช่างอาคารสูง , หัวน่าช่างประจำอาคาร , ช่างอาคาร
90%
32 ปี  
147 สมัครตำแหน่ง  :    Production Engineer,Process Engineer,Product Engineer
18 ส.ค. 60
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Engineer
82%
32 ปี  
148 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรไฟฟ้า
16 ส.ค. 60
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรบริการ , วิศวกรไฟฟ้า , Helpdesk
92%
32 ปี  
19 ส.ค. 60
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  27,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรรมไฟฟ้า , Assistant Engineering (Outsource)
73%
32 ปี  
150 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างไฟฟ้า,ช่างซ่อมบำรุง
14 ส.ค. 60
จังหวัด :  หนองคาย เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้า มหาลัยราชธานี
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างไฟฟ้า , mantarnance , ช่างทั่วไป
86%
32 ปี  
17 ส.ค. 60
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  28,000-35,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Inspector , Service Coordinator , Technician , Technician , ช่างมิลลิ่ง
95%
32 ปี  
152 สมัครตำแหน่ง  :    Engineer,Kaizen engineer,Tooling engineer
18 ส.ค. 60
จังหวัด :  กาญจนบุรี เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Tooling engineer , Engineer
95%
32 ปี  
20 ส.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  22,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยธนบุรี
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้า , ช่างไฟฟ้า , ช่างไฟฟ้า , ช่างไฟฟ้า , พนักงานขับรถ
94%
31 ปี  
15 ส.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  34,000-42,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านไผ่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรโครงการ , วิศวกรโครงการ
94%
31 ปี  
155 สมัครตำแหน่ง  :    Site Engineer,Electrical Engineer
15 ส.ค. 60
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Site Engineer , Electrical Engineer , Site Engineer , Electrical Engineer
84%
31 ปี  
20 ส.ค. 60
จังหวัด :  อุตรดิตถ์ เงินเดือน :  27,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย
อนุปริญญา ไฟฟ้า วิทยาลัยอุตรดิตถ์เทคโนโลยี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกร
83%
31 ปี  
19 ส.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนก , หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
83%
31 ปี  
158 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างเทคนิค,Foreman
15 ส.ค. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  15,000-20,000
ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงาน , ช่างซ่อมบำรุง , พนักงานฝ่ายผลิต
91%
31 ปี  
159 สมัครตำแหน่ง  :    Service Engineer,Elctrical Engineer,Technicial
15 ส.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปวส. ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Project Adjuster , Engineer , Sr.Technician
99%
31 ปี  
14 ส.ค. 60
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  40,000++
ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า (การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรการผลิต
 พบ 719 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม