เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 630 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
94%
33 ปี  
141 สมัครตำแหน่ง  :    Sale Engineering,Maintenance Engineering
21 มี.ค. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี Electronic Engineering Rajamangala University Of Technology Isan khon Kaen Thailand
ปวส. อิเล็กทรอนิคส์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sale Engineering , Sale Engineering , Maintenance Technicain
95%
33 ปี  
25 มี.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  32,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก Utility , ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน , วิศวกรซ่อมบำรุง
99%
33 ปี  
25 มี.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  50,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ
ปวส. ช่างไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการงานบริการไฟฟ้า , วิศวกรสนาม , วิศวกรสนาม
84%
33 ปี  
27 มี.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  38,000 - 40,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. ไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Maintenance engineer supervisor , Maintenance Engineer , Facilities Engineer
88%
33 ปี  
145 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกร
27 มี.ค. 60
จังหวัด :  พัทลุง เงินเดือน :  20,000-40,000
ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงไฟฟ้ากำลัง-สาขาอิเล็กทรอนิกส์กำลัง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์กำลัง (แขนงไฟฟ้ากำลัง-สาขาอิเล็กทรอนิกส์กำลัง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกร , วิศวกรไฟฟ้า
93%
33 ปี  
23 มี.ค. 60
จังหวัด :  อ่างทอง เงินเดือน :  22,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้า , Electrical Engineer
85%
33 ปี  
147 สมัครตำแหน่ง  :    Electrical & Instrument leader,Electrical or Instrument engineer
22 มี.ค. 60
จังหวัด :  พิจิตร เงินเดือน :  35,000 - 40,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนกไฟฟ้าและเครื่องมือวัด
95%
32 ปี  
148 สมัครตำแหน่ง  :    Engineer,Maintenance
22 มี.ค. 60
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี Electrical engineering Pathumthani University
ปวส. Electrical power Lopburi Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Electrical Engnineer , Equipment Engineering
85%
32 ปี  
149 สมัครตำแหน่ง  :    Maintenance Engineer,Electrical Engineer,Production Engineer
27 มี.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  27,500
ปริญญาตรี power electrical engineering Naresuan University
มัธยมศึกษาตอนปลาย Thungsaliamchanoopatum School
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Maintenance Staff , Maintenance Technician , Production Staff
88%
32 ปี  
150 สมัครตำแหน่ง  :    Assitant Manager,New Model,Sales , Purchasing,Marketing
27 มี.ค. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  45,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง เทคโนโลยีภาคตะวันออก (E.TECH)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Senior Engineer , Senior Part Engineer , QA Engineer
82%
32 ปี  
22 มี.ค. 60
จังหวัด :  สกลนคร เงินเดือน :  22,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสกลนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer , ช่างเทคนิค
89%
32 ปี  
152 สมัครตำแหน่ง  :    Electrical engineering
22 มี.ค. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  28,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศกรไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้า
94%
32 ปี  
22 มี.ค. 60
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Electrical Engineer
96%
32 ปี  
24 มี.ค. 60
จังหวัด :  ประจวบคีรีขันธ์ เงินเดือน :  35,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัย สยาม
ปวส. เครื่องกลไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม , หัวหน้าฝ่าย ซ่อมบำรุง , Engineer
83%
32 ปี  
155 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรไฟฟ้า
27 มี.ค. 60
จังหวัด :  ประจวบคีรีขันธ์ เงินเดือน :  50,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรงานระบบ/วิศวกรโครงการ , ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต , วิศวกรไฟฟ้า/หัวหน้าแผนกประกอบ , วิศวกร
80%
32 ปี  
24 มี.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  22,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรควบคุมราคา , วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรเทคนิค
83%
32 ปี  
157 สมัครตำแหน่ง  :    Electrical Engineering,Cad Engineer,Desing
27 มี.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี Electrical Power Engineering Mahanakorn University of technology
ปวส. Electrical Power Minburi Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Forman , Engineering , Engineer job , CAD Engineering
73%
32 ปี  
158 สมัครตำแหน่ง  :    Process Engineer
21 มี.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Electrical Design Engineer
89%
32 ปี  
159 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรไฟฟ้า
22 มี.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  32,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Site Engineer , Site Engineer
94%
32 ปี  
160 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกร,maintenance,Technician
27 มี.ค. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปวส. ช่างไฟฟ้า โรงเรียนวิศวะกรรมแหลมฉบัง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นายช่างไฟฟ้า , ช่างเทคนิค , ขับรถโฟคลิฟท์ , CFS CLERK , ช่างซ่อมบำรุง
 พบ 630 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม