เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 826 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
98%
33 ปี  
141 สมัครตำแหน่ง  :    Manager,Assistant manager,Process engineer
26 เม.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  29,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเลกทรอนิส์ มหาวิทยาลัยสยาม
ปวส. ช่างอิเลกทรอนิกส์ เทคโนโลยีสยาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  supervisor engineer new model , วิศวกรอาวุโส ฝ่ายควบคุมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ , Engineer
87%
33 ปี  
25 เม.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  43,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้า , draft , draft
83%
33 ปี  
26 เม.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  30,000ขึ้นไป
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง ม.ศรีปทุม
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง โรงเรียนเชียงใหม่เทคโนโลยี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้าประจำศูนย์ IDC , หัวหน้าช่างอาคารสูง , ช่างไฟฟ้า , ช่างซ่อมบำรุง
80%
33 ปี  
144 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรไฟฟ้า
24 เม.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้า
88%
33 ปี  
145 สมัครตำแหน่ง  :    Engineering manager,Supervisor,Electrical Engineering
26 เม.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  35,000-ขึ้นไป
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยธนบุรี
ปวส. ช่างไฟฟ้า เทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineering Manager , Supervisor , Maintenance Engineer , ช่างซ่อมบำรุง , ช่างซ่อมบำรุง
89%
33 ปี  
25 เม.ย. 59
จังหวัด :  สุพรรณบุรี เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนกอาวุโสซ่อมบำรุง , ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงไฟฟ้า , หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้า
93%
33 ปี  
25 เม.ย. 59
จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนละทายวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  SUPPERVISOR , Wrapper Plat Operator , เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต
91%
33 ปี  
148 สมัครตำแหน่ง  :    วิศกรไฟฟ้า,Technical,Technician
29 เม.ย. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  20,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี ไฟฟ้าอุตสาหกรรม ม. ราชภัฎสวนสุนันทา
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Technical support , Project Engineer , วิศวกรไฟฟ้า
98%
33 ปี  
26 เม.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  23,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - พระนครเหนือ
ปวส. เครื่องกลไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกร , วิศวกร , หัวหน้าช่างงานระบบ M&E , หัวหน้าช่างงานระบบ
75%
33 ปี  
28 เม.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  44,000
ปริญญาโท การจัดการทั่วไป ABAC
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  SERVICE ENGINEER , MARKETING
99%
33 ปี  
151 สมัครตำแหน่ง  :    Warehouse / Material Handling,Material control,Engineer
24 เม.ย. 59
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  65,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตึก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Group Leader , Warehouse Supervisor , Material Control engineer , R&D Engineer , Electrical Engineer
100%
33 ปี  
22 เม.ย. 59
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  35,000 - 55,000
ปริญญาตรี Concentration in Electrical and Electronic Technogy Burapha University
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Electrical Engineering , Staff Maintenance , Technicain Energineering , Maintenance Technicain , Maintenance Technicain
93%
32 ปี  
153 สมัครตำแหน่ง  :    Maintenance Engineer,Process Engineer
25 เม.ย. 59
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  Negotiable
ปริญญาตรี Electronics and Telecomunication King Mongkut's University of Technology Thonburi
ปวส. Electronics Saraburi Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Facility/Maintenance Supervisor , Service Engineer , Maintenance Supervisor
95%
32 ปี  
154 สมัครตำแหน่ง  :    Logistics Supervisor,Warehouse/Inventory Supervisor,Logistics Analysis
24 เม.ย. 59
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  25,000 - 30,000
ปริญญาตรี Industrial Electricity Rajamangala University of Technology Lanna, Lampang.
อนุปริญญา Electrical Power Science Sukhothai Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Export Part Delivery Section Chief , Store Section Chief , Packaging Center Section Chief , Electrician
89%
32 ปี  
155 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรโรงงาน
27 เม.ย. 59
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าระบบวัดคุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้าประจำโรงฟัก , staff
89%
32 ปี  
28 เม.ย. 59
จังหวัด :  สงขลา เงินเดือน :  22,000
ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกสฺ์กำลัง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานสอบเทียบ
94%
32 ปี  
157 สมัครตำแหน่ง  :    Engineer Production,Engineer
27 เม.ย. 59
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกร ฝ่ายผลิต , ฝ่ายผลิต
96%
32 ปี  
29 เม.ย. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  38,000-45,000
ปริญญาตรี Electrical Engineer Thonburi University
อนุปริญญา Electrical Power Udonthani Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Suppervisor maintenance , TPM Engineer , Technical Electrical , Senior Technician Electrical
95%
32 ปี  
28 เม.ย. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  27,000-30,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
ปวส. ไฟฟ้าติดตั้ง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Electrical Maintenance Engineering , Electrical Maintenance Engineering , Electrical Tecnician , Electrical Tecnician
96%
32 ปี  
160 สมัครตำแหน่ง  :    Assistant Manager,Production Engineer,Maintenance
29 เม.ย. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  43,000
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Project Manager , Production Engineer , วิศวกรไฟฟ้า
 พบ 826 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม