เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 116 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
87%
26 ปี  
81 สมัครตำแหน่ง  :    Merchandise,จัดซื้อ,Sale
19 ก.พ. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  23,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีเสื้อผ้า มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนครวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Merchandiser , Merchandiser , ผู้ช่วยดีไซน์เนอร์ , เจ้าหน้าที่เทคนิค
76%
26 ปี  
19 ก.พ. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  22,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Custormer service officer , customer service(aftersale service) , พนักงานการผลิตฝ่ายครัวการบิน
79%
29 ปี  
19 ก.พ. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  28,000
ปริญญาตรี แฟชั่นดีไซน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านนา (นายกพิทยากร)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Marketing Executive / Cosmetics & Spa , เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (Makeup) (Cosmetics & Skincare Products Developer) , Designer , Stylist , แฟชั่นดีไซน์เนอร์ Fashion Designer
61%
48 ปี  
84 สมัครตำแหน่ง  :    technician,QA garment
19 ก.พ. 60
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี garment engineering สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QA , QA , QA and technician , QA and tecnicianm , QC
92%
40 ปี  
19 ก.พ. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  16,000 ขึ้นไป
ปวช. คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
มัธยมศึกษาตอนต้น รร.วินิตศักษา-ลพบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บุคคล-ธุรการ , ลูกค้าสัมพันธ์ต่างจังหวัด , ลูกค้าสัมพันธ์ , โอเปอร์เรเตอร์
65%
22 ปี  
86 สมัครตำแหน่ง  :    อาจารย์ผู้สอน
19 ก.พ. 60
จังหวัด :  อุทัยธานี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกสอน , พนักงาน , แคทช่วน
84%
20 ปี  
87 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,การขาย,การตลาด
18 ก.พ. 60
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  11,000
ปวส. การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
ปวช. คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  BA พนักงานแนะนำความงาม , ผู้จัดการฝึกหัด , นักศกษาฝึกงาน ด้านธุรการ
78%
21 ปี  
88 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานพาร์ทไทม์
18 ก.พ. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี สิ่งทอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.สายน้ำผึ้ง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงาน part-time , พนักงานชั่วคราว ออกงานบูธ part-time , พนักงานพาร์ทไทม์ , พนักงานบริการ
91%
20 ปี  
89 สมัครตำแหน่ง  :    งานธุรการ,ฝ่ายบุคคล
18 ก.พ. 60
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  12,000
ปวส. การจัดการทั่วไป วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
ปวช. ผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานบริการ
65%
36 ปี  
90 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานธุรการ
18 ก.พ. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปวช. คหกรรมธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  คีย์เอกสาร , ธุรการ , พนักงานธุรการ
91%
26 ปี  
91 สมัครตำแหน่ง  :    Merchandiser,เลขานุการ,จัดซื้อ
18 ก.พ. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  23,000-25,000
ปริญญาตรี สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Merchandiser
63%
20 ปี  
92 สมัครตำแหน่ง  :    ออกแบบ,ช่างภาพ
18 ก.พ. 60
จังหวัด :  พิษณุโลก เงินเดือน :  15,000
ปวส. คอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษา พิษณุโลก
ปวช. แฟชั่นดีไซน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา พิษณุโลก
89%
38 ปี  
93 สมัครตำแหน่ง  :    Restaurant manager,Assistant Restaurant manager,Waiter
18 ก.พ. 60
จังหวัด :  ลพบุรี เงินเดือน :  40,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Restuarant manager , Restuarant manager , Restaurant Waiter , Assistant Waiter Restaurant , Server
72%
34 ปี  
18 ก.พ. 60
จังหวัด :  สงขลา เงินเดือน :  13,500
ปวส. การเลขานุการ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ปวช. คหกรรมธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  OQA Line leader , QA Line leader
95%
24 ปี  
95 สมัครตำแหน่ง  :    Marketting,visual merchandiser,ธุรการ
18 ก.พ. 60
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Detail Production
65%
25 ปี  
96 สมัครตำแหน่ง  :    หัวหน้า
18 ก.พ. 60
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  17,000-20,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครรชสีมา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Reporter
82%
29 ปี  
18 ก.พ. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี แฟชั่นและเทคโนโลยีเสื้อผ้า มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ
ปวส. เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  OPERATION (BE) , พนักงานขาย และตกแต่งชุด ออกแบบชุดให้ลูกค้า , นักศึกษาฝึกงาน
94%
35 ปี  
18 ก.พ. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  50,000
ปริญญาโท การจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ปริญญาตรี วิศวกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ประสานงาน อาวุโส แผนกวางแผน และแผนก IE , ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม (IE) , ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ , วิศวกร Line Production
96%
43 ปี  
18 ก.พ. 60
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  40,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ปวส. เทคโนโลยีเสื้อผ้า ราชมงคลวิทยาเขตชมพรเขตรอุดมศักดิ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Operator Recruitment HCM , Supply Chan , HCM Executive , Planning , Production Executive
81%
23 ปี  
100 สมัครตำแหน่ง  :    Designer,ช่างแพทเทิร์น
17 ก.พ. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Designer,ช่างแพทเทิร์น, สต๊อก, QC , ฝ่ายผลิต
 พบ 116 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม