เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4,631 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
84%
28 ปี  
81 สมัครตำแหน่ง  :    Merchandiser,จัดซื้อ,Buyer
10 ก.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000-22,000
ปริญญาตรี เคมีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Merchandiser , เจ้าหน้าที่สินค้าในประเทศ , เจ้าหน้าที่lab , หัวหน้ากะ qc
71%
23 ปี  
82 สมัครตำแหน่ง  :    การประสานงาน,ธุรการ
10 ก.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  admin , พนักงานประจำร้าน
76%
23 ปี  
83 สมัครตำแหน่ง  :    Merchandiser,Sale and Marketing
10 ก.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีเสื้อผ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Merchandiser , Sale and Marketing
95%
36 ปี  
10 ก.ย. 57
จังหวัด :  สระแก้ว เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี ธุรกิจอาหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
อนุปริญญา เทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วย ผู้จัดการแผนกผลิต , R&D , หัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ , หัวหน้า QC & QA
76%
21 ปี  
10 ก.ย. 57
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  10,000
ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช
ปวช. อาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  PG เชียร์สินค้า
79%
23 ปี  
10 ก.ย. 57
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  13,500
ปริญญาตรี เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Telesales , ครูผู้สอน
95%
39 ปี  
10 ก.ย. 57
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไปแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายวิศวกรรม , หัวหน้างานธุรการโครงการ / ฝ่ายโครงการประมูล , ประชาสัมพันธ์และธุรการ (RECEPTIONIST) ฝ่ายบุคคล , พนักงานประจำสำนักงาน (Office Staff 2) / ฝ่ายระบบงาน (Systems Department)
78%
26 ปี  
88 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างแพทเทิร์น,Quality Control
10 ก.ย. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  TECHNICAIN GARMENT AND QC , ช่างแพทเทิร์น , ช่างแพทเทิร์น
69%
24 ปี  
10 ก.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี ธุรกิจ-งานประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  กราฟฟิค , Trainer
92%
25 ปี  
9 ก.ย. 57
จังหวัด :  ราชบุรี เงินเดือน :  19,500
ปริญญาตรี เคมีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคดนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  technician control
76%
21 ปี  
9 ก.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  4,500
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชฎัชจันทรเกษม
มัธยมศึกษาตอนปลาย เซนต์โยเซฟ ท่าแร่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงาน
72%
19 ปี  
9 ก.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  5,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชฎัชจันทรเกษม
ปวช. คหกรรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราาฎร์ธานี
91%
22 ปี  
93 สมัครตำแหน่ง  :    Designer,Buyer,Merchandise,ธุรการทั่วไป
9 ก.ย. 57
จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  buyer
92%
37 ปี  
94 สมัครตำแหน่ง  :    Production Engineer,Supervisor
9 ก.ย. 57
จังหวัด :  ราชบุรี เงินเดือน :  28,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมสิ่งทอ สถาบันเทคโนโลยีราชมลคล ธัญญบุรี
ปวส. ช่างยนต์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Asst Mgr QC/QA , ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต , Assistan Manager , Staff pf Texture Yarn
92%
30 ปี  
9 ก.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ปวช. คหกรรมธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ประสานงานขนส่ง , พนักงานจ้างทั่วไป , เจ้าหน้าที่ประสานงานขนส่ง
84%
30 ปี  
9 ก.ย. 57
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  13,000
ปวส. บัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
ปวช. คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการขาย , ธุรการ , ธุรการ , ฝ่ายผลิต
72%
33 ปี  
9 ก.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  42,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ศึกษา ผ้าและเครื่องแต่งกาย สถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล คลองหก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้า stock เสื้อสำเร็จรูป , merchandiser , merchandiser , merchandiser , sales supervisor
83%
33 ปี  
9 ก.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  14,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีเสื้อผ้า มทร.พระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ปวส. เทคโนโลยีเสื้อผ้า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขต ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Detail , ประสานงาน , Detail
86%
36 ปี  
99 สมัครตำแหน่ง  :    Merchandiser,Sales Executive
9 ก.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ศึกษา-คหกรรมศาสตร์ทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปวส. คหกรรมศาสตร์สนเทศ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตโชติเวช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Merchandiser , Merchandiser , Merchandiser , Merchandiser
89%
24 ปี  
9 ก.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  14,000
ปริญญาตรี ธุรกิจอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักโภชนาการ
 พบ 4,631 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
หมวดงานที่ต้องการสมัคร
ประสบการณ์ทำงาน
เงินเดือนที่ต้องการ
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
ภาค / จังหวัด
อายุ
เพศ
ภาษา
วันที่แก้ไขล่าสุด
คำที่ต้องการค้นหา