เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 93 ใบสมัคร <<
เรียงตาม   
91%
27 ปี  
21 พ.ย. 58
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
ปวช. คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Call Center , เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล , เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ , ประชาสัมพันธ์ , ธุรการ
78%
29 ปี  
21 พ.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  28,000
ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัย รามคำแหง
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งทอ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เลขานุการ , เจ้าหน้าที่บัญชี
72%
35 ปี  
21 พ.ย. 58
จังหวัด :  อุทัยธานี เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี เสื้อผ้า/สิ่งทอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย เฉลิมขวัญสตรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนกบุคคล , บุคคล/ธุรการ
95%
27 ปี  
21 พ.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  23,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบางกะปิสุขุมนวพันธุ์อุปถัมภ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Industrial Engineer ( IE ) , PRODUCTION EXECUTIVE , ประสานงานฝ่ายขาย ( Co-ordinator ) , นักศึกษาสหกิจศึกษา /วิศวกรสิ่งทอ
84%
26 ปี  
21 พ.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Callcenter
74%
29 ปี  
86 สมัครตำแหน่ง  :    จัดซื้อ,ธุรการ,เลขานุการ
21 พ.ย. 58
จังหวัด :  ร้อยเอ็ด เงินเดือน :  15,000-20,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยหารอาชีพร้อยเอ็ด
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ธุรการ , เจ้าหน้าสำนักวิจัยและพัฒนา , นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
86%
26 ปี  
20 พ.ย. 58
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี เคมีสิ่งทอ มหาาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักวิทยาศาสตร์ , Supervisor
88%
25 ปี  
20 พ.ย. 58
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  14,000
ปริญญาตรี ออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี
ปวช. การออกแบบ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการสำนักงาน , เลขานุการ/ธุรการ
85%
23 ปี  
20 พ.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี ออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการ ฝ่ายจัดซื้อ
67%
25 ปี  
90 สมัครตำแหน่ง  :    Sales,AE
20 พ.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี หัตถกรรม ออกแบบสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตน์โกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sales
85%
32 ปี  
91 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,จัดซื้อ
20 พ.ย. 58
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ทั่วไป-ธุรกิจงานประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการประสานงาน , พนักงานขายและจัดซื้อ , ธุรการ ,ประชาสัมพันธ์
86%
23 ปี  
92 สมัครตำแหน่ง  :    Production control,QA/QC,Merchandiser/จัดซื้อ/Sales
20 พ.ย. 58
จังหวัด :  เพชรบุรี เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Visual merchandiser
60%
24 ปี  
20 พ.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี คหกรรม เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  parttime , พนักงานขาย
 พบ 93 ใบสมัคร <<
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม