เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4,675 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
58%
23 ปี  
10 ต.ค. 57
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
65%
31 ปี  
10 ต.ค. 57
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สิ่งทอ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักวิชาการ , หัวหน้าหน่วยย้อม lab , เจ้าหน้าที่ lab test
71%
22 ปี  
83 สมัครตำแหน่ง  :    Merchandise,จัดซื้อ,ดีเทล
10 ต.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี ธุรกิจเสื้อผ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรเทคการผลิต
70%
25 ปี  
10 ต.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา
88%
32 ปี  
85 สมัครตำแหน่ง  :    ประสานงาน,ประชาสัมพันธ์
10 ต.ค. 57
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  10,000
ปวช. ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
มัธยมศึกษาตอนต้น หอวัง นนทบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแม่บ้าน , พนักงานคัดแยกสารระบบ , เจ้าหน้าที่คลังสิ้นค้ารับเข้า
96%
30 ปี  
10 ต.ค. 57
จังหวัด :  ราชบุรี เงินเดือน :  13,500
ปริญญาตรี อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร. รัตนราษฎร์บำรุง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Operation Support , ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน , ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน
95%
34 ปี  
10 ต.ค. 57
จังหวัด :  หนองคาย เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี คหกกรรมธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปวส. คหกรรม วิทยาลัยอาชีวะศึกษาอุดร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานผู้แทนขาย , หัวหน้าแผนก , ผช.หัวหน้างาน , QC
60%
27 ปี  
10 ต.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  receptionist , แพทเทินร์
81%
22 ปี  
10 ต.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี การออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการ ฝ่ายขาย
78%
26 ปี  
90 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างแพทเทิร์น,Quality Control
10 ต.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  27,000
ปริญญาตรี ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  TECHNICAIN GARMENT AND QC , ช่างแพทเทิร์น , ช่างแพทเทิร์น
66%
40 ปี  
91 สมัครตำแหน่ง  :    Printing manager,Printing Technicial
9 ต.ค. 57
จังหวัด :  กาญจนบุรี เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปวท. เคมีสิ่งทอ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Value add functional , Printing manager , Printing manager , Factory manager , Printng manager
96%
51 ปี  
9 ต.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี เลื้อผ้าและเครื่องแต่กาย วิทยาลัยเทคโนโลยี่และอาชีวะศึกษา
ปวส. เลื้อผ้าและเครื่องแต่กาย วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการทั่วไป , ผู้จัดการฝ่ายขัดซื้อ , ผู้จัดการฝ่ายขัดซื้อ ในประเทศและต่างประเทศ , ผู้จัดการฝ่ายขัดซื้อ ในประเทศและต่างประเทศ , QC,Detail,จัดซื้อ
78%
23 ปี  
9 ต.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000 - 20,000
ปริญญาตรี แฟชั่นและเทคโนโลยีเสื้อผ้า เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ะธุรการประจำสาขาวิชา ออกแบบแฟชั่น , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพเสื้อผ้าแฟชั่น
84%
23 ปี  
9 ต.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี ออกแบบเครื่องแต่งกาย ศิลปากร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชีนีบน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ดีไซเนอร์ สไตลลิส , ผู้ช่วยดีไวเนอร์ , ผู้ช่วยสไตลลิสต์ , ผู้ช่วยดีไซเนอร์
80%
27 ปี  
9 ต.ค. 57
จังหวัด :  ราชบุรี เงินเดือน :  24,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปวช. เคมีสิ่งทอ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
82%
37 ปี  
8 ต.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  13,000-20,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา มหาลัยราชภัฏเทพสตรี
ปวช. คหกรรมทั่วไป วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  HR officer , เจ้าหน้าที่พิเศษและอาจารย์สอน , เสมียนและธุรการ
87%
34 ปี  
8 ต.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปวช. คหกรรมธุระกิจ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเชียงราย
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนดำรงราษฎ์สงเคราะห์เชชียงราย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ขายของ , ซักรีด,ขายของ , ต้อนรับ,แคชเชียร์,เสริฟ
91%
28 ปี  
98 สมัครตำแหน่ง  :    Merchandiser & Designer,Marketing
8 ต.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  25,000
ปริญญาโท การจัดการการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ออกแบบแฟชั่น เทคโนโลยีราชมงคลพระนครพระนคร วิทยาเขต โชติเวช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Merchandiser , Marketing & Sale Executive , Costume , ผู้ช่วย Designer
85%
23 ปี  
8 ต.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  15,000+
ปริญญาตรี การออกแบบเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Desinger , ผู้ช่วย แฟชั่นดีไซน์เนอร์
82%
24 ปี  
100 สมัครตำแหน่ง  :    Merchandiser,จัดซื้อ,IE
8 ต.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปวช. ผ้าและเครื่องแต่งกาย อาชีวะศึกษาร้อยเอ็ด
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engeneering
 พบ 4,675 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
หมวดงานที่ต้องการสมัคร
ประสบการณ์ทำงาน
เงินเดือนที่ต้องการ
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
ภาค / จังหวัด
อายุ
เพศ
ภาษา
วันที่แก้ไขล่าสุด
คำที่ต้องการค้นหา