เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 111 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
99%
28 ปี  
81 สมัครตำแหน่ง  :    Purchasing,Marketing,Administration
31 ส.ค. 58
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  22,500+
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยบูรพา
อนุปริญญา เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sourcing and Purchasing (จัดหาทรัพยากรการผลิต) , Purchasing , Marketing Office
81%
29 ปี  
82 สมัครตำแหน่ง  :    นักโภชาการ,ธุรการ
31 ส.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปวส. อาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  admin , นักโภชนาการ , นักโภชนาการ
77%
22 ปี  
83 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานธุรการ
31 ส.ค. 58
จังหวัด :  พิษณุโลก เงินเดือน :  10,000-12,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปวส. คหกรรมศาสตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
69%
22 ปี  
84 สมัครตำแหน่ง  :    ผู้ช่วยดีไซเนอร์
31 ส.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
51%
23 ปี  
85 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างแพทเทิร์น
31 ส.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
83%
21 ปี  
31 ส.ค. 58
จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  12,000
อนุปริญญา ภาษาอังกฤษธุรกิจ หาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ปวช. แฟชั่นดีไซน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sale , พนักงาน,แคทเชียร์
99%
24 ปี  
31 ส.ค. 58
จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  15,000+
ปริญญาตรี ศิลปะสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  กุ๊ก
94%
28 ปี  
31 ส.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000-16,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ศึกษา-คหกรรมศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พระนครใต้)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ธุรการ-การเงินบัญชี
89%
23 ปี  
31 ส.ค. 58
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี เอกสิ่งทอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกแบบอุตสาหกรรม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝึกงานดีไซเนอร์ออกแบบสิ่งทอ
93%
31 ปี  
31 ส.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  15,000-18,000
ปวส. คณะการจัดการ สาขาโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา
ปวช. คณะคหกรรม สาขาคหกรรมธรุกิจ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Leader Transport/ Data Entry (Packaging) , Receiving/ Inventory
91%
38 ปี  
91 สมัครตำแหน่ง  :    QC. INSPECTION
31 ส.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี เอกอุตสาหกรรมเสื้อผ้า สถานบันเทคโนโลยีราชมงคล
ปวส. อุตสาหกรรมเสื้อผ้า สถานบันเทคโนโลยีราชมงคล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Supervisors , 1.Qualitty Control 2.Assist Merchandiser
89%
19 ปี  
31 ส.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  9,000-10,000
ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี คหกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  คีย์ข้อมูล , พาร์ทไทม์ , พาร์ทไทม์
83%
26 ปี  
93 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานขาย,ธุรการ,บัญชี
31 ส.ค. 58
จังหวัด :  เชียงราย เงินเดือน :  10,000
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ปวช. คหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขาย , พนักงานขาย
97%
27 ปี  
94 สมัครตำแหน่ง  :    Merchandiser,Pattern,Designer
31 ส.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี แฟชั่นและเทคโนโลยีเสื้อผ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร เขตบางนา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยดีไซน์เนอร์ ด้านเทคนิคและการจัดการทั่วไป , ผู้ช่วยเมอร์ชั่นไดร์เซอร์(นศ.ฝึกงาน)
83%
36 ปี  
31 ส.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  28,000-32,000
ปริญญาตรี การตลาด มหาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพิจิตร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วย ผู้จัดการ ฝ่ายวางแผน จัดซื้อ , เจ้าหน้าที่จัดซื้ิอ เครื่องใช้ สำนักงาน
82%
31 ปี  
31 ส.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  27,000
ปริญญาตรี ผ้าและเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
ปวส. ผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Merchandiser Develop /Certified Factory Technician Certificate (CFTหรือ QC) , เตรียมการผลิต
99%
31 ปี  
30 ส.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ(การตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปวส. การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานบัญชีการเงิน , หัวหน้าแผนกบัญชีรับ/บัญชีจ่าย , พนักงานจัดซื้อ
87%
27 ปี  
30 ส.ค. 58
จังหวัด :  สุรินทร์ เงินเดือน :  18,000
ปริญญาโท บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างเย็บ
97%
30 ปี  
30 ส.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  10,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีสุรินทรศึกษา
ปวช. คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงาน Booking , พนักงาน OL , พนักงาน QC, Visual
63%
23 ปี  
100 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกร
29 ส.ค. 58
จังหวัด :  อ่างทอง เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี
 พบ 111 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม