เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 141 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
63%
26 ปี  
81 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ
26 เม.ย. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  10,000
ปริญญาตรี วัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปวช. คหกรรมการผลิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
72%
22 ปี  
26 เม.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  13,000-
ปริญญาตรี ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างตกแต่งเสื้อผ้า
46%
23 ปี  
83 สมัครตำแหน่ง  :    fashion design,grafhic design
26 เม.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
83%
26 ปี  
26 เม.ย. 60
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี ธุรกิจอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปวช. อาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ประชาสัมพันธ์ , นักศึกษาฝึกงาน , Pg , นักศึกษาฝึกงาน
79%
31 ปี  
26 เม.ย. 60
จังหวัด :  เพชรบูรณ์ เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปวส. คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขาย
84%
22 ปี  
26 เม.ย. 60
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  15,000-20,000
ปริญญาตรี สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เด็กฝึกงาน , พนักงานพาร์ทไทม์
83%
28 ปี  
87 สมัครตำแหน่ง  :    QA,QC,Lab technician
26 เม.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Color Specialist , Lab Technician , Chemist
67%
23 ปี  
88 สมัครตำแหน่ง  :    ออกแบบ photoshop,ธุรการ
26 เม.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี ออกแบบแฟชั่นสิ่งทอ เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานธุรการ , เจ้าหน้าที่ , พนักงาน part-time
93%
25 ปี  
26 เม.ย. 60
จังหวัด :  อุดรธานี เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีเสื้อผ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปวส. เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ New Model , Document Control ISO , พนักงานขาย (ทำงานปิดเทอม) , พนักงานขาย (ทำงานปิดเทอม) , detail
83%
24 ปี  
26 เม.ย. 60
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช
ปวช. อาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sale support , General clerk
97%
30 ปี  
26 เม.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  40,000
ปริญญาตรี ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปวช. รวมศิลปะทุกสาขาวิชา College of fine arts วิทยาลัยช่างศิลป์ (กรมศิลปกร)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sales & Marketing Manager , Sales Executive Middle East Area , Account Executive , Merchandiser , Account Executive
76%
22 ปี  
92 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ
26 เม.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีเสื้อผ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พัฒนาผลิตภัณฑ์
68%
21 ปี  
93 สมัครตำแหน่ง  :    Costume Designer,Creative designer,QC
26 เม.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Costume
78%
31 ปี  
94 สมัครตำแหน่ง  :    mershandiser,buyer,purchasing
26 เม.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  27,000-30,000
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  merchandise , พนักงานธุรกิจ M2
81%
26 ปี  
95 สมัครตำแหน่ง  :    Pattern,Merchandiser,Designer
26 เม.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี แฟชั่นเทคโนโลยีเสื้อผ้า เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  คอสตูม , นักศึกษาฝึกงาน
82%
21 ปี  
96 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานบริการ,call center
26 เม.ย. 60
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีเสื้อผ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปวช. บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสามเสน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝึกงานผู้ช่วย merchandise
75%
30 ปี  
25 เม.ย. 60
จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Engineer , หัวหน้ากะย้อม
58%
21 ปี  
98 สมัครตำแหน่ง  :    merchandiser,pantern
25 เม.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีเสื้อผ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
93%
28 ปี  
99 สมัครตำแหน่ง  :    การเงิน,บัญชี
25 เม.ย. 60
จังหวัด :  ร้อยเอ็ด เงินเดือน :  20,000-22,000
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
ปวช. คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี , เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี , เจ้าหน้าที่การบัญชี , เจ้าหน้าที่บัญชี , ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็ยรายได้ (ส่วนการคลัง)
74%
24 ปี  
100 สมัครตำแหน่ง  :    Merchandiser,Marketing,Buyer
25 เม.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  23,000-26,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Assistant Buyer , Merchandiser , Internship
 พบ 141 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม