เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 92 ใบสมัคร <<
เรียงตาม   
96%
32 ปี  
81 สมัครตำแหน่ง  :    Technician,QC/QA,R&D,IE
5 ธ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาโท การจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี เทคโนโลยีเคมี-สิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Process engeering , Laboratory officer , Application engineer
82%
28 ปี  
4 ธ.ค. 59
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  13,500-20,000
ปริญญาตรี พัฒนาการครอบครัวและเด็กการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เลขานุการ/ธุรการ
89%
24 ปี  
4 ธ.ค. 59
จังหวัด :  ประจวบคีรีขันธ์ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน , ผู้ช่วยเชฟอาหารไทย
97%
23 ปี  
3 ธ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง(EP)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการร้านอาหารฝึกหัด , ผู้ช่วยเชฟ ครัวเย็น
87%
27 ปี  
85 สมัครตำแหน่ง  :    stylist,designer,Visual Merchandiser
3 ธ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  19,000-25,000
ปริญญาตรี ออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  visual Merchandiser&Fashion Marketing , Assistant visual Merchandiser , Designer , นักศึกษาฝึกงาน
65%
23 ปี  
86 สมัครตำแหน่ง  :    Merchandiser,Quality assurance,R&D
3 ธ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี วิทยาการสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
92%
24 ปี  
87 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,Shipping staff,QA
3 ธ.ค. 59
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  11,000-13,000
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ปวส. การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production planning & Shipping staff
59%
25 ปี  
88 สมัครตำแหน่ง  :    Fashion Designer,Fashion Merchandiser,In Fashion Field
3 ธ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาโท เทคโนโลยีอุตสากรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
84%
33 ปี  
3 ธ.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ปวช. คหกรรม (อาหารและโภชนาการ) วิทยาลัยอาชีวศึกาาเสาวภา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
85%
27 ปี  
90 สมัครตำแหน่ง  :    Visual Merchandiser & display,Stylist,costume,Fashion Design
3 ธ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี ออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปวช. การบัญชี โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์พณิชยการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยดีไซน์เนอร์ Glam Gold Label , PC
77%
33 ปี  
91 สมัครตำแหน่ง  :    ประสานงานขาย,พนักงานขาย
3 ธ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนต์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sale&CustomerService , Marketing , Sale&SaleCo. , AS , ประสานงานขาย
92%
38 ปี  
92 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,จัดซื้อ
3 ธ.ค. 59
จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  15,000-17,000
ปวช. เสื้อผ้า วิทยาลัยอวชีวศึกษานครปฐม
มัธยมศึกษาตอนต้น โรเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าจัดซื้อ , เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ , เสมียน
 พบ 92 ใบสมัคร <<
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม