เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 105 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
59%
23 ปี  
81 สมัครตำแหน่ง  :    service assistant,ธุรการทั่วไป,costume
5 ต.ค. 58
จังหวัด :  แพร่ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
83%
27 ปี  
5 ต.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  13,000-16,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนลาซาล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  call center , เจ้าหน้าที่ธุรการ , เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ , เจ้าหน้าที่บริการเครื่องบิน , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
83%
27 ปี  
5 ต.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  19,000 - 20,000
ปริญญาตรี การออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  product design
88%
34 ปี  
84 สมัครตำแหน่ง  :    sale
5 ต.ค. 58
จังหวัด :  ภูเก็ต เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ปวช. ผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sales Executive Architectural Coating , Sales Executive , Sales Executive , ผู้จัดการร้าน , ธุรการ
74%
26 ปี  
85 สมัครตำแหน่ง  :    qc
5 ต.ค. 58
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี ออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ประสัมพันธ์ การขาย , ผู้ช่วยผู้จัดการ , ธุรการ ฝ่ายบุคคล
70%
26 ปี  
86 สมัครตำแหน่ง  :    Merchandiser,Designer
4 ต.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ดีเทล / การตลาด , เจ้าหน้าที่ดีเทล / การตลาด
86%
26 ปี  
4 ต.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  กราฟฟิก , เจ้าหน้าทีดิสเพลย์ , พนักงานคูปอง/สติ๊กเกอร์สะสม , box office , Computer Graphics
66%
22 ปี  
88 สมัครตำแหน่ง  :    ดีไซน์เนอร์,costume
4 ต.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย รร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดน้อยใน
77%
24 ปี  
89 สมัครตำแหน่ง  :    หัวหน้างาน
4 ต.ค. 58
จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  15,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  CS , ชิปปิ้ง
85%
32 ปี  
90 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,จัดซื้อ
4 ต.ค. 58
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ทั่วไป-ธุรกิจงานประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการประสานงาน , พนักงานขายและจัดซื้อ , ธุรการ ,ประชาสัมพันธ์
87%
36 ปี  
91 สมัครตำแหน่ง  :    วางแผนการผลิต(Production Planning Control)
3 ต.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  27,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเสื้อผ้า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ปวส. เทคโนโลยีเสื้อผ้า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วางแผนการผลิต , PPC.วางแผนการผลิต , PPC.วางแผนการผลิต , IE , IE,พนักงานพัฒนาองค์กร
96%
24 ปี  
92 สมัครตำแหน่ง  :    Admin,Staff,QC
3 ต.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ที่ปรึกษาการขาย , ธุรการ
85%
33 ปี  
93 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,จัดซื้อ,ผู้จัดการ
3 ต.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี ธุรกิจเสื้อผ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ปวช. ผ้าและเครื่องแต่งกาน วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการร้าน(ร้านทำผมเกาหลี) , Merchandiser,ประสานงานส่งออก , เจ้าหน้าที่เกรดไซส์
90%
30 ปี  
94 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ
3 ต.ค. 58
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏครราชสีมา
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  AIS call center , พนักงานนำเข้าและตรวจสอบข้อมูล , พนักงานขายและบริการลูกค้า
82%
23 ปี  
3 ต.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี Modelist Artistique ESIMODE
อนุปริญญา Fashion Professional Bunka Fashion Academy
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Couturiere
91%
38 ปี  
96 สมัครตำแหน่ง  :    QC. INSPECTION
3 ต.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี เอกอุตสาหกรรมเสื้อผ้า สถานบันเทคโนโลยีราชมงคล
ปวส. อุตสาหกรรมเสื้อผ้า สถานบันเทคโนโลยีราชมงคล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Supervisors , 1.Qualitty Control 2.Assist Merchandiser
60%
22 ปี  
97 สมัครตำแหน่ง  :    Fashion Designer,pettern
3 ต.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  คอสตูม/ออกแบบ/ตกแต่งชุดแต่งงาน
77%
27 ปี  
98 สมัครตำแหน่ง  :    costume,merchandising,staff event
2 ต.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี ธุรกิจเสื้อผ้า มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ก.ศ.น เขตสาทร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  part time , รับ order , จัดเรียงสินค้า
87%
34 ปี  
2 ต.ค. 58
จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  25,000-30,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมสิ่งทอ มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปวส. เทคโนโลยีสิ่งทอ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าหน่วยงานอบรีด (Stenter) , รองหัวหน้าแผนอบและตกแต่งผ้า (Stenter) , หัวหน้าแผนกผลิต
93%
36 ปี  
2 ต.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปทุมคงคา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้แทนขายเครื่องมือทางการแพทย์ด้านแผนกER , ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์ , เจ้าหน้าที่โครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชน , พนักงานเสิร์ฟ , พนักงานชั่วคราว
 พบ 105 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม