เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 102 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
86%
38 ปี  
81 สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
8 ธ.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000-25,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนครสวรรค์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายรถขุด , เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายราชการ , เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด , เจ้าหน้า Detail , ผู้แทนขาย
82%
33 ปี  
8 ธ.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  28,900
ปริญญาตรี ผ้าและเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
ปวส. ผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Assistant Merchandiser. , Merchandiser Develop /Certified Factory Technician Certificate (CFTหรือ QC) , เจ้าหน้าที่เตรียมการผลิต
93%
35 ปี  
83 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างแพทเทิร์น
8 ธ.ค. 60
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  22,000-25,000
ปริญญาตรี ผ้าและเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปวส. ผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่แพทเทิร์น
87%
25 ปี  
8 ธ.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  15,000 - 17,000
ปริญญาตรี การตลาด มหาลัยราชภัฏธนบุรี
ปวส. การตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการฝ่ายทรัพยากรบุคคล / และจัดซื้อจัดจ้าง , ธุรการ , ธุรการ ฝ่ายคลังเอกสาร
84%
23 ปี  
85 สมัครตำแหน่ง  :    Costume Stylist,ธุรการ,เลขานุการ
8 ธ.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000 +
ปริญญาตรี เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพทเทิร์น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Merchandiser (นศ.ฝึกงาน) , PC @Central Rama3
85%
32 ปี  
86 สมัครตำแหน่ง  :    Testing,QC,Lab matching
7 ธ.ค. 60
จังหวัด :  ราชบุรี เงินเดือน :  12,000
ปวส. เคมีสิ่งทอ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
ปวช. เคมีสิ่งทอ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QA , QA , พนักงาน Lab , Officer , พนักงาน Lab Matching
92%
26 ปี  
7 ธ.ค. 60
จังหวัด :  อุตรดิตถ์ เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจคหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปวส. คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ประสานงาน , ผู้ช่วยผู้จัดการ , ผู้จัดการร้าน , พนักงานขาย และบริการ , พนักงานจัดดอกไม้
87%
24 ปี  
7 ธ.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ตำแหน่งที่เคยทำ :  RR Service , RR Service , ผู้ช่วยกุ๊ก
87%
33 ปี  
7 ธ.ค. 60
จังหวัด :  เพชรบุรี เงินเดือน :  15,000-20,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ศึกษา-คหกรรมศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช
ปวส. คหกรรมศาสตร์ สถาบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาคกลางเขต1 จ.เพชรบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ครูประจำวิชาการงานอาชีพ/หัวหน้างานฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
87%
39 ปี  
7 ธ.ค. 60
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  23,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ สถาบันราชภัฎพระนคร
ปวส. อาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝ่ายขายและจัดซื้อ , เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและบริหารร้านค้า , เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและแคชเชียร์ , กุ๊ก
76%
36 ปี  
91 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานฝ่ายบุคคล,Qa
7 ธ.ค. 60
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  18,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี
ปวส. คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่าง สระบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Area co. , Operation ex , เจ้าหน้าที่จัดส่ง , QA clack EN.
81%
41 ปี  
7 ธ.ค. 60
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  20,000 - 23,000
ปวส. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ และซัพพอททีม , ดีไซเนอร์ กราฟฟิคดีไซน์ ดีเทล เมอร์ชั่นไดเซอร์ คิวซี , ดีไซเนอร์ +กราฟฟิค + ดีเทล , ดีเทล คิวซี , กราฟฟิคออกแบบลายผ้า
56%
25 ปี  
93 สมัครตำแหน่ง  :    ดีไซนเนอร์,สไตลิส,คอสตูม
7 ธ.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร
83%
28 ปี  
94 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,ฝ่ายบุคคล,การเงิน
7 ธ.ค. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  13,000ขึ้นไป
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ปวช. ผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  การเงิน , ผู้ช่วยพยาบาล+ผู้ช่วยเภสัช
65%
25 ปี  
6 ธ.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  10,000 - 15,000
ปริญญาตรี ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
90%
30 ปี  
96 สมัครตำแหน่ง  :    produstion plan,Adminstration,customer service
6 ธ.ค. 60
จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี Faculty of Thai Suan Dusit Rajabhat University
ปวช. Clothing and apparel Samut Prakan Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  customer service , เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย , QA , Assistant General Manager
91%
33 ปี  
97 สมัครตำแหน่ง  :    Marketing & Sales,Administrative,Secretary
6 ธ.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  28,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Commercial Support , Marketing Executive , เลขานุการแผนก , Administrative Officer & Coordinator , Operation Tranee
99%
25 ปี  
6 ธ.ค. 60
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  17,500
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโนนกอกวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เลขานุการโครงการ , ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน , นักศึกษาฝึกงาน , แคชเชียร์ part time , ฝ่ายผลิต
61%
22 ปี  
99 สมัครตำแหน่ง  :    ออกแบบแฟชั่น,ออกแบบลายผ้า
6 ธ.ค. 60
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศักษาฝึกงาน Merchandise
94%
27 ปี  
6 ธ.ค. 60
จังหวัด :  เลย เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Meeter Greeter , Operator , Operator , เจ้าหน้าที่พัสดุ
 พบ 102 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม