เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 105 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
84%
24 ปี  
81 สมัครตำแหน่ง  :    FASHION DESIGNER,STYLIST,,FASHION Merchendiser
9 ก.พ. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี แฟชั่นดีไซน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปวช. COMPUTER จรัญสนิทวง์บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Creative Director/ Fashion Designer / Pre-pruducer
84%
25 ปี  
9 ก.พ. 59
จังหวัด :  อุดรธานี เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปวส. คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานธุรการ , ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมันฝึกหัด , พนักงานทั่วไป , พนักงานทั่วไป
75%
30 ปี  
9 ก.พ. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000
ปริญญาเอก พัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
ปริญญาโท วิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
72%
27 ปี  
9 ก.พ. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000
ปวส. อุตสหกรรมเครื่องหนัง วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ออกแบบ , ทั่วไป
74%
23 ปี  
9 ก.พ. 59
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ธุรการ
82%
27 ปี  
9 ก.พ. 59
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  13,500-20,000
ปริญญาตรี พัฒนาการครอบครัวและเด็กการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เลขานุการ/ธุรการ
75%
38 ปี  
9 ก.พ. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  33,000-35,000
ปริญญาตรี การโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม
ปวช. อาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าฝ่ายบุคคล , เจ้าหน้าที่บุคคล , เจ้าหน้าที่บุคคล , เจ้าหน้าที่บุคคล , เจ้าหน้าที่บุคคล
89%
26 ปี  
9 ก.พ. 59
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี สิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  IE PRODUCTION
80%
27 ปี  
9 ก.พ. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยธนบุรี
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนศรีวฒนาบริหารธุริจและเทคโนโลยีนานาชาติ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Admin , ธุรการ , ธุรการทั่วไป , QA
74%
24 ปี  
90 สมัครตำแหน่ง  :    Merchandise,จัดซื้อ,ดีเทล
9 ก.พ. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี ธุรกิจเสื้อผ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Merchandise , Merchandise
78%
26 ปี  
9 ก.พ. 59
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  13,000
ปวส. การจัดการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
ปวช. ธุรกิจคหกรรม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Report Officer , Admin Officer
87%
23 ปี  
92 สมัครตำแหน่ง  :    วาดภาพ,ศิลปะ,ออกแบบ
9 ก.พ. 59
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  14,500
ปริญญาตรี คกหรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ทำความสะอาด
85%
33 ปี  
9 ก.พ. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  37,000
ปริญญาตรี การจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปวส. อาหารและโภชนาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
94%
24 ปี  
94 สมัครตำแหน่ง  :    ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน
9 ก.พ. 59
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  23,000
ปริญญาตรี อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปวช. การขาย วราธิปบริหารธุรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน , Box Office
86%
27 ปี  
95 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,ประสานงานทั่วไป
9 ก.พ. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี ธุรกิจเสื้อผ้า ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสมุทรปราการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  การเงิน , บริการลูกคา
93%
26 ปี  
8 ก.พ. 59
จังหวัด :  สุโขทัย เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-การจัดการระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา วิทยาเขตตาก
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Customer Service & Dilevery Control , Staff DDC
93%
33 ปี  
8 ก.พ. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี ออกแบบสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ปวส. เครื่องปั้นดินเผา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Web Design , Graphic Design , Graphic Design , Desinger , Designer
88%
24 ปี  
98 สมัครตำแหน่ง  :    กราฟฟิค,ออกแบบ,สิ่งทอ
8 ก.พ. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลัยพณิชยการบางนา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ , floor , พนักงานประจำร้าน , พนักงานทั่วไป , PC
87%
28 ปี  
8 ก.พ. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  กราฟฟิก , Photo Editor
79%
37 ปี  
100 สมัครตำแหน่ง  :    admin,พนักงาน part-time
8 ก.พ. 59
จังหวัด :  ราชบุรี เงินเดือน :  9,500
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.ราชภัฏนครปฐม
ปวส. บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) โรงเรียนครปฐมเทคโนโลยี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขาย , sale support , ขาย , พนักงานแต่งหน้าพิซซ่า , admin
 พบ 105 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม