เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 97 ใบสมัคร <<
เรียงตาม   
67%
28 ปี  
20 เม.ย. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  12,000
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
ปวช. คหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงาน QC DIMENSION , พนักงาน แผนก วางแผน
68%
31 ปี  
20 เม.ย. 58
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
ปวส.
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้างาน , z , เสมียน
92%
26 ปี  
83 สมัครตำแหน่ง  :    Merchandiser,QA,QC,Lab,R&D
20 เม.ย. 58
จังหวัด :  ราชบุรี เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี เคมีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคดนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  technician control
98%
32 ปี  
20 เม.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปวส. เทคโนโลยีสิ่งทอ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าหน่วย Develop แผนกวาร์ปนิตติ้ง , หัวหน้าหน่วยทอปก และ Develop ปก , เจ้าหน้าที่ออกแบบและเขียนลาย , ช่างเทคนิค (ดูแลลูกค้า)
55%
24 ปี  
85 สมัครตำแหน่ง  :    ประชาสัมพันธ์,งานครัว,call center
20 เม.ย. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี ธุรกิจอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  กุ๊กครัวญี่ปุ่น
45%
24 ปี  
20 เม.ย. 58
จังหวัด :  อ่างทอง เงินเดือน :  -
ปวช. ผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
86%
28 ปี  
87 สมัครตำแหน่ง  :    sales executive,sales representative,marketing
20 เม.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี วิทยาการสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sales executive , Sales executive , Asst.planning & costing control manager
61%
23 ปี  
20 เม.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
65%
23 ปี  
20 เม.ย. 58
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
82%
22 ปี  
20 เม.ย. 58
จังหวัด :  บุรีรัมย์ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี ภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
ปวช. ธุรกิจคหกรรม วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
75%
23 ปี  
20 เม.ย. 58
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
78%
25 ปี  
19 เม.ย. 58
จังหวัด :  ภูเก็ต เงินเดือน :  10,000+
ปวช. คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล ๕
ตำแหน่งที่เคยทำ :  กัปตันห้องอาหาร , พนักงานเสริฟ แคชเชียร์ บาร์เทนเดอร์ จัดเลี้ยง , พนักงานเสริฟ์ และบาร์ หรือผู้ช่วยกุ๊ก , พนักงานบริการ เครื่องดื่ม และอาหาร , แคชเชียร์ Prat -time
82%
24 ปี  
93 สมัครตำแหน่ง  :    R&D,เจ้าหน้าที่จัดซื้อ,Qc
19 เม.ย. 58
จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Qc technician
83%
37 ปี  
19 เม.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  35,000++
ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสถาบันราชภัฎสวนดุสิต
ปวช. คหกรรมธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Facility Manager , ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร , ผู้จัดการหมู่บ้าน , Sales & Marketing , เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อวิศวกรรม
67%
23 ปี  
19 เม.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานทั่วไป
72%
21 ปี  
96 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานส่งเสริมการขาย
19 เม.ย. 58
จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขาย
84%
38 ปี  
19 เม.ย. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป วิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
ปวส. เคมีสิ่งทอ วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  IMPORT & EXPORT , BOI , EEI , เจ้าหน้าที่ส่งออก - นำเข้า,จัดซื้อ,ฝ่ายขายในประเทศ , เจ้าหน้าที่ส่งออก - นำเข้า + จัดซื้อ
 พบ 97 ใบสมัคร <<
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม