เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 144 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
74%
22 ปี  
81 สมัครตำแหน่ง  :    lab technician,QC,R&D
23 พ.ค. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  13,000-15,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชลกันยานุกูล
96%
30 ปี  
82 สมัครตำแหน่ง  :    Import-Export
23 พ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปวส. คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Import-Export , เจ้าหน้าที่ประสานงานการผลิต
75%
26 ปี  
83 สมัครตำแหน่ง  :    Sale
23 พ.ค. 59
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  20,000 - 30,000
ปริญญาตรี ออกแบบเเฟชั่นผ้าเเละเครื่องเเต่งกาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  visual merchandiser & Sale marketing
83%
21 ปี  
84 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานขาย,พนักงานบริการ
23 พ.ค. 59
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  9,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าของร้าน
73%
38 ปี  
23 พ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  33,000-35,000
ปริญญาตรี การโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม
ปวช. อาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บุคคล - ธุรการ , หัวหน้าฝ่ายบุคคล , เจ้าหน้าที่บุคคล , เจ้าหน้าที่บุคคล , เจ้าหน้าที่บุคคล
87%
30 ปี  
86 สมัครตำแหน่ง  :    Supervisor,Manager
23 พ.ค. 59
จังหวัด :  ปัตตานี เงินเดือน :  30,000-40,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  SUPERVISOR
83%
23 ปี  
23 พ.ค. 59
จังหวัด :  สุพรรณบุรี เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี การจัดการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ปวช. คหกรรมศาสตร์ อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  รับออเดอร์
84%
23 ปี  
23 พ.ค. 59
จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  10,000
ปริญญาตรี ธุรกิจอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานหน้าเคาร์เตอร์ , พนักงานประจำ
91%
25 ปี  
23 พ.ค. 59
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  11,000ขึ้นไป
ปริญญาตรี ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบางบัวทอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการบัญชี , พนักงานpcและprช่วย , พนักงานประจำร้านหนังสือ , ประชาสัมพันธ์ , เจ้าหน้าที่ฝึกสอนกีฬาโรลเลอร์เบลด
93%
26 ปี  
23 พ.ค. 59
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  23,000
ปริญญาโท การตลาด ศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
95%
36 ปี  
91 สมัครตำแหน่ง  :    Factory & Production Manager,QA / QC Manager,Engineering Manager
23 พ.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  80,000 negotiable
ปริญญาโท Industrial Management Ramkamhang university
ปริญญาตรี Textile Engineering Ratchamangala Instute ofTechnology
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Strategic Manager , Project & Production Manager , Production manager , QA /QC Manager , Production supervisor
54%
22 ปี  
23 พ.ค. 59
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี อุตสาหกรรมการบริการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร
73%
25 ปี  
23 พ.ค. 59
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  19,000-22,000
ปริญญาตรี ออกเเบบแฟชั่นเเละการจัดการสินค้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์2
88%
37 ปี  
23 พ.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  28,000-32,000
ปริญญาตรี การตลาด มหาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพิจิตร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วย ผู้จัดการ ฝ่ายวางแผน จัดซื้อ การตลาด , เจ้าหน้าที่จัดซื้ิอ เครื่องใช้ สำนักงาน
93%
28 ปี  
95 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรสิ่งทอ,Project engineer,Sale Engineer
23 พ.ค. 59
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  20,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี วิศวกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(คลองหก)
ปวส. เทคโนโลยีสิ่งทอ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer , Spinning Engr./Supervisor , Assitant Manager (Line Production)
79%
38 ปี  
96 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานขาย,การตลาด,เชลส์
23 พ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี คหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลคลองหก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขาย , พนักงานขาย
71%
38 ปี  
23 พ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  30,000
อนุปริญญา ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ โรงเรียนฝึกอาชีพดินแดง2 กทม
อนุปริญญา ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว โรงเรียนฝึกอาชีพบางรัก กทม กทม
77%
22 ปี  
98 สมัครตำแหน่ง  :    Engineering,Quality Control,Quality Assurance
22 พ.ค. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  19,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปวช. ช่างอิเลคโทรนิค วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
78%
24 ปี  
99 สมัครตำแหน่ง  :    designer,AE,stylist
22 พ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี ออกแบบเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  design , assistant designer , assistant stylist , visual merchandiser
53%
23 ปี  
22 พ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลพระนคร
 พบ 144 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม