เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 115 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
66%
23 ปี  
19 ส.ค. 59
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีเสื้อผ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
88%
23 ปี  
19 ส.ค. 59
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี-สิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงธัญบุรี
ปวช. อิเล็คโทรนิคและไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ห้องแลป , พนักงานทั่วไป , นักศึกษาฝึกงาน
68%
23 ปี  
19 ส.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000-25,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างเทคนิค
78%
29 ปี  
84 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,QC/ฝ่ายผลิต
19 ส.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  11,500
ปวส. การบัญชี เทคโนโลยีเลยบริหารธุรกิจ
ปวช. คหกรรมธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บัญชี-ธุรการ , ธุรการทั่วไป
88%
36 ปี  
19 ส.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
อนุปริญญา คหกรรมศาตร์ทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เลขานุการกรรมการบริษัทฯ , เลขานุการผู้จัดการทั่วไป
80%
34 ปี  
19 ส.ค. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ปวช. คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  จนท.ธุรการ , พนง.คีย์ข้อมูล , เจ้าหน้าที่สต๊อคเครื่องหนังฝ่ายโรงงานเย็บผลิต , เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
87%
28 ปี  
87 สมัครตำแหน่ง  :    ฝ่ายผลิต,QC QA,เช็กเกอร์
19 ส.ค. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  9,000
ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุนุษ วิทยาลัยภาคตะวันออกอีเทค
ปวช. อาหารและโภชนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QC , จัดเรียงสินค้า , พนักงาน
80%
46 ปี  
88 สมัครตำแหน่ง  :    MANAGER,SUPURVISOR
19 ส.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  45,000-50,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป สถาบันราชภัทรบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปวส. การตลาด สาธุประดิฐษพนิชยการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sale Executive , ผู้จัดการทั่วไป , ผู้บริหารระดับสอง , Supervise and Coordinator
52%
23 ปี  
89 สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
19 ส.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
81%
33 ปี  
18 ส.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ปวช. คหกรรมธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการวิศวกรรม , ประชาสัมพันธ์ฝ่ายบุคคล , Admin , Listing Agent
75%
23 ปี  
18 ส.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการฝึกหัด
96%
26 ปี  
18 ส.ค. 59
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  14,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ประชาสัมพันธ์ , แคชเชียร์
90%
23 ปี  
93 สมัครตำแหน่ง  :    LAB,QC,QA,Merchandise,จัดซื้อ
18 ส.ค. 59
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  19,000+
ปริญญาตรี วิทยาศาสคร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Lab Technician
84%
35 ปี  
94 สมัครตำแหน่ง  :    QA/QC,Production,Sanitation
18 ส.ค. 59
จังหวัด :  เพชรบูรณ์ เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี ธุรกิจอาหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อนุปริญญา เทคโนโลยีการอาหาร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาหันตรา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QC Supervisor , QC Supervisor (ห้องปฏิบัติการจุล) , บริหารประกันคุณภาพ , เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจุล , เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพฝ่ายผลิต
88%
29 ปี  
95 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรสิ่งทอ,เจ้าหน้าที่ IT
18 ส.ค. 59
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  18,000-20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปวส. ช่างอิเล็กทรอนิกส์-เทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการแผนกผลิตทอ/ผู้จัดการแผนกฟอกย้อม , ช่างเทคนิค-ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
78%
23 ปี  
18 ส.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี ออกแบบแฟชั่นเเละสิ่งทอ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  กราฟฟิกดีไซน์ ถ่ายภาพสินค้า ออกแบบ , ดูแลเสื้อผ้า
72%
37 ปี  
97 สมัครตำแหน่ง  :    Q.C งานนอกสถานที่,แพทเทิร์น
18 ส.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  34,000
ปวส. ผ้าและเครื่องแต่งกาย สถานบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
ปวช. ผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวะศึกษาอุบลราชธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  แพทเทริน์ , แพทเทริน์ , แพทเทริน์ , แพทเทริน์ , แพทเทริน์
56%
23 ปี  
18 ส.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
85%
26 ปี  
18 ส.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี อุตสาหกรรมการบริการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช
ปวช. อาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Barista , พนักงานฝึกงาน
72%
32 ปี  
100 สมัครตำแหน่ง  :    Pattrun,ผู้ช่วยpattrun
18 ส.ค. 59
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  19,000+
ปริญญาตรี ผ้าและเครื่องแต่งกาย มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวิทยาเขตโชติเวช
ปวช. ผ้าและเครื่องแต่งกาย เทคนิคปทุมธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Pattrun
 พบ 115 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม