เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 121 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
83%
42 ปี  
26 ม.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี สิ่งทอ สถาบันราชภัฎบุรีรัมย์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าห้องแลปสิ่งทอ , เจ้าหน้าที่ห้องแลปสิ่งทอ , พนักงาน
86%
32 ปี  
26 ม.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปวช. คหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่สรรหาฝึกอบรมและกิจกรรมพิเศษ , HR Officer , เจ้าหน้าที่วิชาการ (Training) , เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
76%
24 ปี  
83 สมัครตำแหน่ง  :    นักโภชนาการ,QC
26 ม.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักโภชนาการ
76%
25 ปี  
26 ม.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  16,500-19,000
ปริญญาตรี ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. วิทยาเขตโชติเวช
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยดีไซน์เนอร์ , รับออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ชุดราตรี , พนังงานดูแลร้าน
72%
22 ปี  
85 สมัครตำแหน่ง  :    Visual merchandiser
26 ม.ค. 58
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลบีราชมงคลธัญบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
66%
23 ปี  
86 สมัครตำแหน่ง  :    ดีไซเนอร์
25 ม.ค. 58
จังหวัด :  กาญจนบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
92%
27 ปี  
87 สมัครตำแหน่ง  :    sale&Marketing,Marketing Executive,Sale cordinator
25 ม.ค. 58
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  17,000
ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ประสานงานฝ่ายขาย , การตลาด , พนักงานธุรการ , พนักงานประสานงานขาย
52%
26 ปี  
25 ม.ค. 58
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปวช. ผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทาลัยเทคนิคปทุมธานี
85%
32 ปี  
89 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,ประสานงาน,จัดซื้อ
25 ม.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,500-23,500
ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ-พัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลับเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการ-จัดซื้อ , ประชาสัมพันธ์ - บริการลูกค้า
79%
24 ปี  
90 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,คีย์ข้อมูล
25 ม.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  13,000-15,000
ปวส. การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
ปวช. คหกรรมศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่จัดการเงินสด , ธุรการทั่วไป , พนักงานขาย
70%
24 ปี  
25 ม.ค. 58
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  10,000
ปริญญาตรี ออกแบบแฟชั่นเเละสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเบญจมราชาณุสรณ์
90%
34 ปี  
25 ม.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  35,000-50,000
ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปวช. คหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนกบุคคล (ฝ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ) , เจ้าหน้าที่บุคคล , เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
72%
27 ปี  
93 สมัครตำแหน่ง  :    หัวหน้างาน (Leader)
25 ม.ค. 58
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Executive Trainer
78%
24 ปี  
25 ม.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี อุตสาหกรรมการบริการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชินีบรูณะ นครปฐฒ
78%
27 ปี  
25 ม.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราษีไศล
86%
29 ปี  
96 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,ครู,พี่เลี้ยงเด็ก
25 ม.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
ปริญญาตรี อาหารแะโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโลโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  9000
60%
23 ปี  
97 สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่ธุรการ
25 ม.ค. 58
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  14,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
78%
38 ปี  
24 ม.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาโท การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลคลอง6
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมการผลิต , ดูแลผลิต , หัวหน้าแผนกวิศวกรรมการผลิต
72%
34 ปี  
24 ม.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  17,000 - 20,000
ปวส. การออกเเบบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
ปวส. การออกเเบบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ออกแบบกราฟฟิคดีไซด์
98%
32 ปี  
24 ม.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  27,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช
ปวส. การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Human Resources Executive , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ( ดูแลด้านสรรหาว่าจ้างและฝึกอบรม) , เจ้าหน่าที่ฝ่ายบุคคล และ ฝ่ายการตลาด , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล , อาจารย์สอนวิชาคอมพิวเตอร์ และวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 พบ 121 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม