เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 132 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
91%
25 ปี  
81 สมัครตำแหน่ง  :    PROCUREMENT,MC,PC
26 เม.ย. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
มัธยมศึกษาตอนปลาย รร.พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"
ตำแหน่งที่เคยทำ :  PUR/Procurement , โภชนากร
75%
26 ปี  
26 เม.ย. 59
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  20,000-22,000
ปริญญาตรี ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยmerchendiser-ออกแบบ , ออกแบบกระเป๋า
79%
37 ปี  
83 สมัครตำแหน่ง  :    admin,พนักงาน part-time
26 เม.ย. 59
จังหวัด :  ราชบุรี เงินเดือน :  9,500
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.ราชภัฏนครปฐม
ปวส. บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) โรงเรียนครปฐมเทคโนโลยี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขาย , sale support , ขาย , พนักงานแต่งหน้าพิซซ่า , admin
80%
25 ปี  
26 เม.ย. 59
จังหวัด :  อุบลราชธานี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี ออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  graphics design
98%
27 ปี  
85 สมัครตำแหน่ง  :    Sale Exclusive,Co-operation,Marketing
26 เม.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000-30,000
ปริญญาตรี Creative Crafts Technology Rajamangala University of Technology Thanyaburi
มัธยมศึกษาตอนปลาย Donmuangjatulajinda School
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บริหารพื้นที่ 1 (Area Management 1 Officer) , Cell Center Corperate
97%
31 ปี  
26 เม.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  10,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีสุรินทรศึกษา
ปวช. คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงาน Booking , พนักงาน OL , พนักงาน QC, Visual
78%
26 ปี  
26 เม.ย. 59
จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่วิจัย ระดับ 2 , True Corporation Public Company Limited (True Coffee Section) , commis III , trainee in bakery zone
95%
38 ปี  
88 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรรมสิ่งทอ,Supervisor,QA/QC
26 เม.ย. 59
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี วิศวกรรมสิ่งทอ สถาบันเทคโนโลยีราชมลคล ธัญญบุรี
ปวส. ช่างยนต์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนกทอ , Asst Mgr QC/QA , ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต , Assistan Manager , Staff pf Texture Yarn
87%
23 ปี  
26 เม.ย. 59
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  13,000 - 15,000+
ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานPart time
83%
26 ปี  
26 เม.ย. 59
จังหวัด :  นครศรีธรรมราช เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  แพทเทริ์น , แพทเทริ์น
74%
24 ปี  
26 เม.ย. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บัญชีลูกหนี้
76%
24 ปี  
92 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานต้อนรับ,กราวด์
26 เม.ย. 59
จังหวัด :  สุรินทร์ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี ออกแบบสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานต้อนรับ
95%
36 ปี  
93 สมัครตำแหน่ง  :    Factory & Production Manager,QA / QC Manager,Engineering Manager
26 เม.ย. 59
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  80,000 negotiable
ปริญญาโท Industrial Management Ramkamhang university
ปริญญาตรี Textile Engineering Ratchamangala Instute ofTechnology
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Strategic Manager , Project & Production Manager , Production manager , QA /QC Manager , Production supervisor
98%
28 ปี  
26 เม.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  13,500-15,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ศึกษา-คหกรรมศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พระนครใต้)
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ธุรการ-การเงิน , เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน-แคชเชียร์
93%
28 ปี  
95 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรสิ่งทอ,Project engineer,Sale Engineer
26 เม.ย. 59
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  20,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี วิศวกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(คลองหก)
ปวส. เทคโนโลยีสิ่งทอ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer , Spinning Engr./Supervisor , Assitant Manager (Line Production)
95%
24 ปี  
96 สมัครตำแหน่ง  :    Marketing,International procurement,Sales Representative
26 เม.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000-23,000
ปริญญาตรี textile Science & Technolog Kasetsart University
มัธยมศึกษาตอนปลาย Sakolrajwittayanukul school
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Media , Account officer Coordinator
92%
32 ปี  
97 สมัครตำแหน่ง  :    logistics,warehouse,freight forwarder
26 เม.ย. 59
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  22,000
ปริญญาโท การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี ออกแบบสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  export operation , นักวิเคราะห์นโยบายและแผน , ตัวแทนขาย
95%
26 ปี  
98 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานควบคุมคุณภาพQC/QA
26 เม.ย. 59
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  12,000
ปวส. การจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี
ปวช. ธุรกิจคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานควบคุมคุณภาพ QC , ผลิต
82%
24 ปี  
26 เม.ย. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  support sale
85%
32 ปี  
100 สมัครตำแหน่ง  :    จัดซื้อ,วางแผน,ประสานงาน
26 เม.ย. 59
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี สิ่งทอ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Purchase Officer , Purchase Officer , Purchase & Shipping Staff , Purchase officer
 พบ 132 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม