เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 87 ใบสมัคร <<
เรียงตาม   
81%
22 ปี  
81 สมัครตำแหน่ง  :    Product Consultant,textile designer,Stylist
1 ก.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี เอกออกแบบสิ่งทอ ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
95%
23 ปี  
82 สมัครตำแหน่ง  :    Designer,Stylist,Merchandiser
1 ก.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Merchandiser , เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ , Merchandiser
78%
23 ปี  
83 สมัครตำแหน่ง  :    Marketing Research,Buyer,Textile testing
1 ก.ค. 58
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชวินิตบางเขน
62%
24 ปี  
84 สมัครตำแหน่ง  :    pr/เลขานุการ
1 ก.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
75%
27 ปี  
85 สมัครตำแหน่ง  :    QC QM,Merchandise,buyer
1 ก.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานเสริฟ
75%
30 ปี  
86 สมัครตำแหน่ง  :    Merchandiser,Datial,Sale
1 ก.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีเสื้อผ้า มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนครวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ปวส. เทคโนโลยีเสื้อผ้า มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนครวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Merchandiser , Sale&Merchandiser , Merchandiser
94%
27 ปี  
1 ก.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ - ธุรกิจอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปวช. อาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวะศึกษานครศรีธรรมราช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักโภชนาการ , ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน
 พบ 87 ใบสมัคร <<
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม