เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 132 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
76%
30 ปี  
12 ม.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ มศว ประสานมิตร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production supervisor , Production supervisor , วางแผนการผลิตฝ(2ปี) และ production supervisor (3ปี)
82%
35 ปี  
82 สมัครตำแหน่ง  :    call center
12 ม.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปวส. ผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการ , call center inbound , ธุรการโอเปอร์เรเตอร์
88%
24 ปี  
83 สมัครตำแหน่ง  :    Sale,ผู้จัดการฝึกหัด
12 ม.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  22,000++
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สิ่งทอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sale and marketing , Brand Analysis , Merchaindiser
90%
28 ปี  
12 ม.ค. 60
จังหวัด :  อุทัยธานี เงินเดือน :  18,000-20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมสิ่งทอ(เครื่องนุ่งห่ม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Industrial Engineering (IE) , นักศึกษาฝึกงาน
66%
25 ปี  
12 ม.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
91%
25 ปี  
86 สมัครตำแหน่ง  :    Supervisor,เจ้าหน้าที่บริการ
12 ม.ค. 60
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  18,500
ปริญญาตรี เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนคณะราฎร์บำรุงปทุมธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ธุรการงานพิเศษ(Audit) , เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาลูกค้า Customer Development Officer , พนักงานขาย , supervisor , พนักงานpart time
75%
23 ปี  
87 สมัครตำแหน่ง  :    Quality Control,Research&Development,Planning
12 ม.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงธัญบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
98%
33 ปี  
12 ม.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปวส. เทคโนโลยีสิ่งทอ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต ระดับอาวุโส , หัวหน้าหน่วย Develop แผนกวาร์ปนิตติ้ง , หัวหน้าหน่วยผลิต และ Develop แผนกทอปก , เจ้าหน้าที่ออกแบบและเขียนลาย , ช่างเทคนิค (ดูแลลูกค้า)
87%
23 ปี  
12 ม.ค. 60
จังหวัด :  เชียงราย เงินเดือน :  9,000-15,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปล้องวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยกุ๊ก , พนักงานจำหน่ายตั๋ว
92%
24 ปี  
90 สมัครตำแหน่ง  :    Marketting,visual merchandiser
12 ม.ค. 60
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Detail Production
67%
29 ปี  
91 สมัครตำแหน่ง  :    ประสานงาน,ธุรการ
12 ม.ค. 60
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี ออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ประสานงานขาย , พนักงานขาย
85%
32 ปี  
92 สมัครตำแหน่ง  :    ชิปปิ้ง,ธุรการ
12 ม.ค. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  12,000
ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
ปวช. คหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานนวด , นักการภารโรง , สต๊อคสินค้า
88%
23 ปี  
12 ม.ค. 60
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี-สิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงธัญบุรี
ปวช. อิเล็คโทรนิคและไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ห้องแลป , พนักงานทั่วไป , นักศึกษาฝึกงาน
86%
40 ปี  
12 ม.ค. 60
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  22,000-23,000
ปวส. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ และซัพพอททีม , ดีไซเนอร์ กราฟฟิคดีไซน์ ดีเทล เมอร์ชั่นไดเซอร์ คิวซี , ดีไซเนอร์ +กราฟฟิค + ดีเทล , ดีเทล คิวซี , กราฟฟิคออกแบบลายผ้า
94%
29 ปี  
12 ม.ค. 60
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  42,000
ปริญญาตรี อาหาร-โภชนาการและบริหารธุรกิจร้านอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ( วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ )
ปวช. คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Food and Beverage Specialist (Food Design) , Training (Brand Zen) Supervisor or Beverage Supervisor , F&B Officer ( Research & Development ) , Field Merchandise & Training Specialist - Delica , F&B Operation Officer ( Food Design )
70%
22 ปี  
12 ม.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  19,000
ปริญญาตรี ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปวช. การบัญชี วิทยาลัยพาณิชการบางนา
77%
25 ปี  
11 ม.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี แฟชั่นดีไซน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยดีไซน์เนอร์
71%
38 ปี  
11 ม.ค. 60
จังหวัด :  แพร่ เงินเดือน :  15,000
ปวส. คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวะแพร่
ปวช. คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวะแพร่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการสาขา
84%
36 ปี  
11 ม.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , เจ้าหน้าที่ธุรการ
82%
25 ปี  
100 สมัครตำแหน่ง  :    Fashion designer,graphic deigner,stylist
11 ม.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  23,000
ปริญญาตรี ออกแบบเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ปวช. วิจิตรศิลป วิทยาลัยช่างศิลปลาดกระบัง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  designer , Assistant designer , Assistant stylist/producer
 พบ 132 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม