เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 4,484 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
84%
25 ปี  
21 ก.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย มทร.พระนคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย รร.วัดสังเวช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ดีเทล , โอเปอร์เรเตอร์
76%
26 ปี  
21 ก.ค. 57
จังหวัด :  นครสวรรค์ เงินเดือน :  18,000-20,000
ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ประจำสถานี
86%
36 ปี  
21 ก.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผจก.แผนกบุคคลและธุรการ , จป.วิชาชีพ , จป.วิชาชีพ , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล , หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ
88%
27 ปี  
84 สมัครตำแหน่ง  :    Assistant Manager / Secretary,Marketing / Sales,Cashier / Receptionist
20 ก.ค. 57
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี Business English Chiang Mai Rajabhat University
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Assistant Manager
93%
27 ปี  
20 ก.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยรังสิต
อนุปริญญา เทคโนโลยี่สิ่งทอ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  admin sale , after sale service
77%
28 ปี  
86 สมัครตำแหน่ง  :    SALE,จัดซื้อ
20 ก.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  17,000
ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพฯ
ปริญญาตรี ผ้าและเครื่งแต่งกาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sale marketing , จัดซื้อ , ฝ่ายขาย , ครูอัตราจ้าง , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ จัดจ้าง
70%
22 ปี  
87 สมัครตำแหน่ง  :    บริการลูกค้า,รับโทรศัพท์
20 ก.ค. 57
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปวส. ธุรกิจงานประดิษฐ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
82%
24 ปี  
88 สมัครตำแหน่ง  :    ขาย,ฟรีแลนซ์
20 ก.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี แฟชั่นและเทคโนโลยีเสื้อผ้า มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ขาย , ฝ่ายผลิต
87%
25 ปี  
20 ก.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ , แคชเชียร์
46%
22 ปี  
90 สมัครตำแหน่ง  :    Partime
19 ก.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
72%
24 ปี  
91 สมัครตำแหน่ง  :    commis-3
19 ก.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ มหาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Commis cold kitchet , Commis cold kitchen , Barista , Casual cold kitchen , Trainee cold kitchen
76%
25 ปี  
92 สมัครตำแหน่ง  :    เสื้อผ้า,เลขานุการ,ธุรการ
19 ก.ค. 57
จังหวัด :  สุพรรณบุรี เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี วิทยาการสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  PPC
90%
32 ปี  
19 ก.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  30,000-35,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ศึกษา-ผ้าและเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราาชมงคลธัญบุรี
ปวส. ผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  แพทเทิร์นอาวุโส , แพทเทิร์น
95%
26 ปี  
94 สมัครตำแหน่ง  :    IT STAFF,ธุรการ,งานทั่วๆไป
19 ก.ค. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  14,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปวส. เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการสาขา , (SA) บริการลูกค้า , ธุรการ , Call Center
89%
25 ปี  
19 ก.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปวส. การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/เจ้าหน้าที่ Import , เจ้าหน้าที่การตลาด กิจกรรมพิเศษ
57%
39 ปี  
96 สมัครตำแหน่ง  :    import &export,shipping
19 ก.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  28,000
ปวช. คหกรรม วิทยาลัยอาชีวะศึกษา สิงห์บุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  OPERATION MANAGER , OPERATION EXPORT , EXPORT OFFICE
69%
23 ปี  
19 ก.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  part-time
74%
23 ปี  
18 ก.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
92%
29 ปี  
99 สมัครตำแหน่ง  :    Lab Chemical,textle,Textile Engineer,Lab test
18 ก.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี วศบ.วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ-งานการย้อมสีและตกแต่งสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ QC(ตรวจสอบคุณภาพผ้าพิมพ์) , QA , เจ้าหน้าที่ห้องแลป , P/T
76%
32 ปี  
18 ก.ค. 57
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  8,500-12,000
ปริญญาตรี ผ้าและเครื่องแต่งกาย-ออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขาย , Front- Reception
 พบ 4,484 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
หมวดงานที่ต้องการสมัคร
ประสบการณ์ทำงาน
เงินเดือนที่ต้องการ
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
ภาค / จังหวัด
อายุ
เพศ
ภาษา
วันที่แก้ไขล่าสุด
คำที่ต้องการค้นหา