เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4,702 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
84%
36 ปี  
24 ต.ค. 57
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
มัธยมศึกษาตอนปลาย รร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล , เจ้าหน้าที่จัดซื้อของบริษัท , ผู้จัดการร้าน
71%
23 ปี  
82 สมัครตำแหน่ง  :    การประสานงาน,ธุรการ,Evert
24 ต.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการ , admin , พนักงานประจำร้าน
77%
29 ปี  
24 ต.ค. 57
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  13,000
ปวส. เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ปวช. คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  PC , เจ้าหน้าที่ห้อง LAB , เจ้าหน้าที่ห้องสูตร , ผู้ช่วยแผนกแผนการผลิต
93%
24 ปี  
84 สมัครตำแหน่ง  :    QA,QC,ผู้ช่วย
24 ต.ค. 57
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  EDP STAFF , QC , ฝ่ายผลิต , ฝ่ายผลิต
80%
22 ปี  
24 ต.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  โปรดักชั่น
74%
22 ปี  
86 สมัครตำแหน่ง  :    ดีไซน์เนอร์/stylist,Merchandiser
24 ต.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี การออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Costume , admin
91%
29 ปี  
24 ต.ค. 57
จังหวัด :  ร้อยเอ็ด เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
ปวส. การบัญชี โรงเรียนศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่การตลาด , เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ , การตลาด , พนักงานธุรการ/จัดซื้อ
83%
33 ปี  
24 ต.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีเสื้อผ้า มทร.พระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ปวส. เทคโนโลยีเสื้อผ้า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขต ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Detail , ประสานงาน , Detail
78%
26 ปี  
89 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างแพทเทิร์น,Quality Control
24 ต.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  TECHNICAIN GARMENT AND QC , ช่างแพทเทิร์น , ช่างแพทเทิร์น
92%
26 ปี  
24 ต.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000-22,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตกรุงเทพ
ปวช. เคมีสิ่งทอ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่แผนงาน/วางแผนการผลิต
63%
22 ปี  
23 ต.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี ออกแบบสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
80%
34 ปี  
23 ต.ค. 57
จังหวัด :  นครสวรรค์ เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ปวส. คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวนครสวรรค์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าพนักงานพิมพ์
81%
27 ปี  
23 ต.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี แฟชั่นดีไซน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านนา (นายกพิทยากร)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ (สกินแคร์) (Skincare Products Developer) , Designer , Stylist , แฟชั่นดีไซน์เนอร์ Fashion Designer
98%
31 ปี  
23 ต.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  27,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช
ปวส. การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Human Resources Executive , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ( ดูแลด้านสรรหาว่าจ้างและฝึกอบรม) , เจ้าหน่าที่ฝ่ายบุคคล และ ฝ่ายการตลาด , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล , อาจารย์สอนวิชาคอมพิวเตอร์ และวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
78%
24 ปี  
23 ต.ค. 57
จังหวัด :  ภูเก็ต เงินเดือน :  10,000
ปวช. คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล ๕
ตำแหน่งที่เคยทำ :  กัปตันห้องอาหาร , พนักงานเสริฟ แคชเชียร์ บาร์เทนเดอร์ จัดเลี้ยง , พนักงานเสริฟ์ และบาร์ หรือผู้ช่วยกุ๊ก , พนักงานบริการ เครื่องดื่ม และอาหาร , แคชเชียร์ Prat -time
88%
27 ปี  
96 สมัครตำแหน่ง  :    Assistant Manager / Secretary,Marketing / Sales,Cashier / Receptionist
23 ต.ค. 57
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี Business English Chiang Mai Rajabhat University
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Assistant Manager
78%
23 ปี  
23 ต.ค. 57
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์
51%
22 ปี  
98 สมัครตำแหน่ง  :    Merchandiser,QA QC
23 ต.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
78%
23 ปี  
22 ต.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000 - 20,000
ปริญญาตรี แฟชั่นและเทคโนโลยีเสื้อผ้า เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ะธุรการประจำสาขาวิชา ออกแบบแฟชั่น , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพเสื้อผ้าแฟชั่น
93%
31 ปี  
100 สมัครตำแหน่ง  :    Merchanndiserธุรกิจสินค้า,Design
22 ต.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  28,000
ปริญญาตรี ออกแบบสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปวส. ออกแบบเสื้อผ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  merchandise Marketing , mershiondiser/ , หัวหน้างานแผนกออกแบบและพัฒนาสินค้า , พนักงานออกแบบกระเป๋าและพนักงานออกแบบกราฟฟริก , พนักงานออกแบบกระเป๋าหนัง
 พบ 4,702 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม