เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 117 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
95%
23 ปี  
27 มิ.ย. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  13,000-15,000
ปริญญาตรี คหกรรมศึกษา เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ป้อมนาคราชสวาทยานนท์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ครูฝึกสอน , พนักงานช่วยขายพาททาม , พีซีจัดชิมผลไม้นอก , พนักงานทั่วไป
89%
30 ปี  
82 สมัครตำแหน่ง  :    Admin,ธุรการ,ประสานงานทั่วไป
27 มิ.ย. 59
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  17,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ ร.ร ชลพินิชพานิชยการ ชลบุรี
ปวช. คหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Electrical admin 1 , Electrical admin 1 , Planning , ธุรการทั่วไป , พนักงานรายผลิต/คุมเครื่อง X-Ray
94%
39 ปี  
27 มิ.ย. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี Human Resource Management Rajabhat Institute Rajanagarindra
ปวส. Home Economics Chonburi Vocational College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  HR.Supervisor , HR Officer , HR&Admin Senior Officer , Welfare Staff - HR Officer , Administrative Staff
91%
23 ปี  
27 มิ.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี คหกรรม มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย วัดราชาธิวาส
ตำแหน่งที่เคยทำ :  helper , ผู้ควบคุมการขายประจำพื้นที่ , sale
85%
23 ปี  
26 มิ.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000-17,000
ปวช. คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sale ฝ่ายขาย , Stock , ธุรการประสานงาน sale office , พนักงานประจำบูธ
71%
22 ปี  
86 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,Merchandise
26 มิ.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  14,000
ปริญญาตรี ธุรกิจเสื้อผ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีวีดอัปสรสวรรค์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน , พนักงานขาย
87%
22 ปี  
87 สมัครตำแหน่ง  :    Visual Merchandise,Merchandise
26 มิ.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ วิชาโทออกแบบสิ่งทอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงงานพาร์ทไทม์ ฝ่ายคลังสินค้าสำเร็จรูป
84%
24 ปี  
88 สมัครตำแหน่ง  :    operator,QC
26 มิ.ย. 59
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  9,000+
ปวช. คหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานประจำร้าน , พนักงานประจำร้าน , พนักงานประจำร้าน
79%
37 ปี  
89 สมัครตำแหน่ง  :    admin,พนักงาน part-time
26 มิ.ย. 59
จังหวัด :  ราชบุรี เงินเดือน :  9,500
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.ราชภัฏนครปฐม
ปวส. บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) โรงเรียนครปฐมเทคโนโลยี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขาย , sale support , ขาย , พนักงานแต่งหน้าพิซซ่า , admin
91%
24 ปี  
90 สมัครตำแหน่ง  :    Sale Textile,R&D,Merchandiser
26 มิ.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  22,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Lab Technician , Quality Control Technician , QC , บาริสต้า
80%
24 ปี  
26 มิ.ย. 59
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  10,000-15,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยเลขาฝ่ายบุคลากร
72%
37 ปี  
92 สมัครตำแหน่ง  :    Q.C งานนอกสถานที่,แพทเทิร์น
25 มิ.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  34,000
ปวส. ผ้าและเครื่องแต่งกาย สถานบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
ปวช. ผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวะศึกษาอุบลราชธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  แพทเทริน์ , แพทเทริน์ , แพทเทริน์ , แพทเทริน์ , แพทเทริน์
63%
23 ปี  
25 มิ.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี ธุรกิจเสื้อผ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
99%
28 ปี  
94 สมัครตำแหน่ง  :    Purchasing,Marketing,Administration
25 มิ.ย. 59
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  22,500+
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยบูรพา
อนุปริญญา เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sourcing and Purchasing (จัดหาทรัพยากรการผลิต) , Purchasing , Marketing Office
92%
24 ปี  
25 มิ.ย. 59
จังหวัด :  เชียงราย เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ออกแบบและจัดงาน , ครูฝึกสอน
95%
24 ปี  
96 สมัครตำแหน่ง  :    Marketing,Coordinator,Sales Representative
25 มิ.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  17,000-20,000
ปริญญาตรี textile Science & Technolog Kasetsart University
มัธยมศึกษาตอนปลาย Sakolrajwittayanukul school
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Media , Account officer Coordinator
70%
22 ปี  
25 มิ.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
80%
32 ปี  
25 มิ.ย. 59
จังหวัด :  นครนายก เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี การตลาด มหวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปวส. การค้าระหว่างประเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการ , เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลวัดไม้ , เจ้าของกิจการ , เจ้าหน้าที่โทีติดตามหนี้
72%
34 ปี  
25 มิ.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิยาลัยรัตนบัณฑิต
ปวช. คหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Telesales / sale บริการลูกค้าสินเชื่อ , บริการลูกค้า , บริการลูกค้า
88%
27 ปี  
25 มิ.ย. 59
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Duty Free representative , beauty advisor brand H2O plus
 พบ 117 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม