เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4,750 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
80%
34 ปี  
20 พ.ย. 57
จังหวัด :  นครสวรรค์ เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ปวส. คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวนครสวรรค์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าพนักงานพิมพ์
78%
37 ปี  
82 สมัครตำแหน่ง  :    หัวหน้าแผนกฟอกย้อม
19 พ.ย. 57
จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน :  45,000
ปวส. เคมีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก , หัวหน้าโรงย้อม , เจ้าหน้าที่ห้องทดลอง , หัวหน้าแผนกย้อมเส้นด้าย
76%
24 ปี  
19 พ.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000-18,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
72%
40 ปี  
84 สมัครตำแหน่ง  :    Merchandiser,Detailer
19 พ.ย. 57
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  ตามตกลง
อนุปริญญา เทคโนโลยีสิ่งทอ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Merchandiser , Merchandiser , Merchandiser , เจ้าหน้าที่ดีเทล
71%
26 ปี  
19 พ.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปวช. คหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  สมาชิกสัมพันธ์
82%
24 ปี  
19 พ.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ครูสอนภาษาไทย , ประชาสัมพันธ์ , พนักงานเบเกอรี่ , พนักงงานเบเกอรี่
95%
26 ปี  
87 สมัครตำแหน่ง  :    Merchandiser,Patterner & Maker,Designer
19 พ.ย. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี แฟชั่นและเทคโนโลยีเสื้อผ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางนา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยเมอร์ชั่นไดร์เซอร์ (นักศึกษาฝึกงาน)
91%
31 ปี  
19 พ.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปวช. คหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่สรรหาฝึกอบรมและกิจกรรมพิเศษ , HR Officer , เจ้าหน้าที่วิชาการ (Training) , เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
78%
26 ปี  
89 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างแพทเทิร์น,Quality Control
19 พ.ย. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  TECHNICAIN GARMENT AND QC , ช่างแพทเทิร์น , ช่างแพทเทิร์น
93%
24 ปี  
90 สมัครตำแหน่ง  :    QA,QC,ผู้ช่วย
19 พ.ย. 57
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  EDP STAFF , QC , ฝ่ายผลิต , ฝ่ายผลิต
86%
25 ปี  
19 พ.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  กราฟฟิก , เจ้าหน้าทีดิสเพลย์ , พนักงานคูปอง/สติ๊กเกอร์สะสม , box office , Computer Graphics
74%
32 ปี  
92 สมัครตำแหน่ง  :    Barista
18 พ.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  13,000
ปวส. อาหารและโภชนาการ วข.โชติเวช
ปวช. อาหารและโภชนาการ วข.โชติเวช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บาริสต้า , บารริสต้า , บารริสต้า , บาริสต้า
85%
26 ปี  
18 พ.ย. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Clerk Productuion , ธุรการบัญชี , นักศึกษาฝึกงาน
70%
24 ปี  
94 สมัครตำแหน่ง  :    เบเกอรี่,ขายเสื้อผ้า
18 พ.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  11,000
ปริญญาตรี ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปวช. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
73%
32 ปี  
18 พ.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี ผ้าและเครื่องแต่งกาย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  คิว เอ
82%
31 ปี  
18 พ.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี การจัดการ ม.ธนบุรี
ปวส. เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวะศึกษาพิษณุโลก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  จนท.ดีเทล , จนท.ดีเทล
87%
31 ปี  
18 พ.ย. 57
จังหวัด :  กำแพงเพชร เงินเดือน :  13,000-14,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ธุรการ แผนก วางแผนการผลิต , เจ้าหน้าที่ประสานงานขนส่ง
87%
33 ปี  
98 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,บัญชี,บุคคล
18 พ.ย. 57
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  13,000
ปวส. บริหหารธุรกิจเทคโนโลยีสำนักงาน วิทยลัยสารพัดช่างสระบุรี
ปวช. คหกรรม อาชีวศึกษาสระบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการ , เจ้าหน้าที่ห้องแล็ป , Dispatcher , clrck qa calibation , แคชเชียร
92%
27 ปี  
18 พ.ย. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปวช. คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ , การตลาด , เจ้าหน้าที่สนับสนุนบริการ
66%
22 ปี  
17 พ.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 พบ 4,750 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม