เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 98 ใบสมัคร <<
เรียงตาม   
92%
25 ปี  
20 มี.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี Home Economics Srinakharinwirot University
มัธยมศึกษาตอนปลาย Bangkok Witthaya School
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Recruitment Consultants , Marketing Admin (Contract Staff)
74%
22 ปี  
82 สมัครตำแหน่ง  :    Planning,QA,Technician
20 มี.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  18,000-20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
87%
22 ปี  
20 มี.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
ปวช. คหกรรมการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานคราชสีมา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  programming , แคชเชียร์ บัญชี และบริการด้านการขาย , พนักงานเสิร์ฟ , แคชเชียร์, รับรองลูกค้า
90%
27 ปี  
84 สมัครตำแหน่ง  :    key account executive,Key account support,ครู/อาจารย์
20 มี.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยร้าน , Key Account support , Key Account support , เจ้าหน้าที่ข้อมูล
91%
42 ปี  
85 สมัครตำแหน่ง  :    ผู้จัดการโลจิสติกส์
20 มี.ค. 60
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  45,000 -55,000
ปริญญาโท เทคโนโลยีโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป , หัวหน้าแผนก
84%
27 ปี  
20 มี.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  23,000
ปริญญาตรี ธุรกิจอาหาร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพระหฤทัย คอนแวนต์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  demi chef , comis2 , cook helper
75%
35 ปี  
87 สมัครตำแหน่ง  :    ASSISTANTS MERCHANDISER,PURCHASE,Detail
20 มี.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี TEXTILE & CLOTHING RAJAMANGALA INSTITUTE OF TECHNOLOGY ( RIT)
ปวส. HOME ECONOMICS ฺBANGKOK TECHNICAL CAMPUS
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ASSISTANTS MERCHANDISER & PURCHASE , DETAIL , DETAIL
63%
20 ปี  
88 สมัครตำแหน่ง  :    ออกแบบ,ช่างภาพ
20 มี.ค. 60
จังหวัด :  พิษณุโลก เงินเดือน :  15,000
ปวส. คอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษา พิษณุโลก
ปวช. แฟชั่นดีไซน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา พิษณุโลก
66%
24 ปี  
20 มี.ค. 60
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีเสื้อผ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
91%
33 ปี  
90 สมัครตำแหน่ง  :    Production Planning,Merchandiser,Sale Excutive
20 มี.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  รองหัวหน้าฝ่ายวางแผนการผลิต , Merchandiser ในบระเทศ , เจ้าหน้าที่ IE ต้นทุนการผลิตและความคุมไลน์ผลิต
97%
33 ปี  
20 มี.ค. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  18,000
ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยภาคตะวันออก อีเทค
ปวช. คหกรรมผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Staff , QA
91%
24 ปี  
92 สมัครตำแหน่ง  :    Planning,Merchandiser,Production
20 มี.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบดินทนเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่วางแผนธุรกิจ , นักศึกษาฝึกงาน
76%
32 ปี  
93 สมัครตำแหน่ง  :    Lab Technician,QC/QA,R & D
20 มี.ค. 60
จังหวัด :  เพชรบูรณ์ เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Lab Technician
66%
33 ปี  
94 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรโรงงาน,วางแผน
20 มี.ค. 60
จังหวัด :  สงขลา เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมสิ่งทอ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนระโนดวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sales Engineer , IE , IE , IE
85%
24 ปี  
95 สมัครตำแหน่ง  :    งานบริการ,จัดซื้อ
20 มี.ค. 60
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  12,500 -15,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Merchandising Non-book admin , commis3 , helper cook
95%
41 ปี  
20 มี.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  21,000 - 30,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
อนุปริญญา อาหารและโภชนาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ สงขลา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QMR,EMR,DCC ISO 9001:2008,ISO14001:2004 , หัวหน้าแผนกฝึกประสบการณ์และงานอบรม , หัวหน้าแผนกผลิตอาหาร
75%
27 ปี  
97 สมัครตำแหน่ง  :    fashion merchandising,maneger,customer service
20 มี.ค. 60
จังหวัด :  อุดรธานี เงินเดือน :  30,000+
ปริญญาตรี แฟชั่นดีไซน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  owner/graphic designer , branch customer care officer , internship
78%
26 ปี  
20 มี.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  19,500
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  commis ll , commis l
 พบ 98 ใบสมัคร <<
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม