เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4,654 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
84%
39 ปี  
23 ก.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  12,000
ปวช. บัญชี/การเงิน พาณิชการกรุงเทพ (จนถึงปวช.3 แต่ไม่จบการศึกษา)
ปวช. เสื้อผ้า/สิ่งทอ วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (จนถึงปวช.2 ไม่จบการศึกษา)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการฝ่ายบุคคล,พนักงานรับ-ส่งเอกสาร , ธุรการเอกสาร,พนักงานรับ-ส่งเอกสาร , พนักงานรับ-ส่งเอกสาร
65%
23 ปี  
82 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ
23 ก.ย. 57
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจคกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
88%
28 ปี  
83 สมัครตำแหน่ง  :    จัดซื้อ,HR
23 ก.ย. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  22,000
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน วิทยาเขต ขอนแก่น
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  จัดซื้อ , จัดซื้อ , การตลาด
77%
31 ปี  
23 ก.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  10,000-13,000
ปวช. คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ลูกค้าสัมพันธ์ , Staff
73%
34 ปี  
23 ก.ย. 57
จังหวัด :  นครสวรรค์ เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ปวส. คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวนครสวรรค์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าพนักงานพิมพ์
62%
32 ปี  
23 ก.ย. 57
จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  -
อนุปริญญา คหกรรมธุรกิจ อาชีวศึกษาเลย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  จัดซื้อ , ธุระการทั่วไป
97%
31 ปี  
23 ก.ย. 57
จังหวัด :  ศรีสะเกษ เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปวส. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Team Leader , Leader Delivery
71%
31 ปี  
88 สมัครตำแหน่ง  :    จัดซื้อ
23 ก.ย. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  17,000-18,000
ปริญญาโท คหกรรมศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี ผ้าและเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยเขตพระนครใต้
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Detail , merchandizer
88%
32 ปี  
23 ก.ย. 57
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่การตลาด/ฝ่ายขาย/ติดต่อลูกค้า/รับORDER
90%
34 ปี  
23 ก.ย. 57
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  25,000-30,000
ปริญญาตรี ธุรกิจงานประดิษฐ์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล(ธัญบุรี)
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและธุรการ , เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการฝ่ายงาน Home Improvement , พนักงานต้อนรับ
99%
35 ปี  
91 สมัครตำแหน่ง  :    Production,Quality Control,R&D
22 ก.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ปวส. เคมีสิ่งทอ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรฝ่ายผลิต , พนักงานห้องแลป
87%
22 ปี  
92 สมัครตำแหน่ง  :    Graphic Designer,Visual Merchandiser,Designer
22 ก.ย. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ลูกจ้าง
87%
32 ปี  
93 สมัครตำแหน่ง  :    cook bakery,pastry cook,barista
22 ก.ย. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  barista , ผู้ช่วยสอนทำกาแฟ , receptionist , pastry cook , cook commiss 3
75%
19 ปี  
94 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานเสิร์ฟ,แคชเชียร์
22 ก.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  8,000
ปริญญาตรี คหกรรม ศรีนคริทรวิโรฒ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สตรีราชินูทิศ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานเสิร์ฟ
70%
29 ปี  
95 สมัครตำแหน่ง  :    บริการ,sale
22 ก.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมสิ่งทอ มทร.กทม.
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Asst. shop manager , ผช.ผจก
87%
25 ปี  
96 สมัครตำแหน่ง  :    key account support,Key Account Executive,Sales Executive
22 ก.ย. 57
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Key Account support , เจ้าหน้าที่ข้อมูล
82%
31 ปี  
97 สมัครตำแหน่ง  :    Merchandising ( ในประเทศ ),Detail / Development,Purchase
22 ก.ย. 57
จังหวัด :  เพชรบุรี เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี ผ้าและเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตพระนครใต้
ปวส. ผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย , เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ( Merchandiser ) , Detail / Development , Detail
69%
21 ปี  
22 ก.ย. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  10,000
ปวส. เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ปวช. คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวชลบุรี
81%
29 ปี  
21 ก.ย. 57
จังหวัด :  ราชบุรี เงินเดือน :  19,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผช.หน.หน่วย , 9200
71%
58 ปี  
21 ก.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  30,000
ปวช. แพทเทรื์น โรงเรียนพรศรี
ปวช. ออกแบบ แดงดีไฃน์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าขึ้นตัวอย่าง , เชฟ ทำอาหารไทย , หัวหน้าขึ้นตัวอย่าง , ช่างแพทเทริ์น , ช่างแพทริ์น
 พบ 4,654 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
หมวดงานที่ต้องการสมัคร
ประสบการณ์ทำงาน
เงินเดือนที่ต้องการ
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
ภาค / จังหวัด
อายุ
เพศ
ภาษา
วันที่แก้ไขล่าสุด
คำที่ต้องการค้นหา