เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 110 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
68%
22 ปี  
81 สมัครตำแหน่ง  :    Merchandiser Garment,Management Product
21 ก.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานรายชั่วโมง
72%
33 ปี  
82 สมัครตำแหน่ง  :    ดีไซน์เนอร์,แพทเทิน
21 ก.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี ออกแบบแฟชั่น ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปวช. ผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ดีไซน์เนอร์ , ดีไซน์เนอร์ , ดีไซน์เนอร์ , ดีไซน์เนอร์
93%
31 ปี  
83 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,ขายและบริการ,QA/QC
21 ก.ค. 59
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  10,000
ปวส. การตลาด วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ปวช. คหกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sale and Service
85%
25 ปี  
21 ก.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Counsalor , พนักงานขาย,กราฟิก
95%
32 ปี  
21 ก.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000
ปวส. ผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวศักษาสุโขทัย
ปวช. ผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวศักษาสุโขทัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่วางแผนฝ่ายผลิต , Admin วิศวกรรมแม่พิมพ์
92%
29 ปี  
21 ก.ค. 59
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  12,000 - 15,000
ปวส. คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัย อาชีวะศึกษา
ปวช. คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัย อาชีวะศึกษา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  support sale , ธุรการ stock,ธุรการทั่วไป , ธุรการ QC
82%
25 ปี  
21 ก.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปวช. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างซ่อมบำรุง , นักศึกษาฝึกงาน ควบคุมเครื่องจักร
80%
24 ปี  
21 ก.ค. 59
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  16,000-20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมสิ่งทอ-สิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Call center , พนักงานขายหน้าร้าน และอบขนม
75%
27 ปี  
89 สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่ทำแพทิร์น,Merchandiser
21 ก.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  23,000
ปริญญาตรี ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศึกษานารี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ทำแพทเทิร์น , เจ้าหน้าที่ทำแพทเทิร์น
91%
22 ปี  
21 ก.ค. 59
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  9,000-15,000
ปริญญาตรี สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยะพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยช่างแพทเทิร์น,ดีไซเนอร์
75%
22 ปี  
91 สมัครตำแหน่ง  :    ทำอาหาร,จัดดอกไม้,ธุรการ
21 ก.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ตกแต่ง ช่างดอกไม้ Freelance
74%
25 ปี  
92 สมัครตำแหน่ง  :    Sale,Epoxy,Polyurethame flooring (PU)
21 ก.ค. 59
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี วิทยาการสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Site Engineer , Sale Executive
92%
32 ปี  
93 สมัครตำแหน่ง  :    logistics,warehouse,freight forwarder
21 ก.ค. 59
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  23,000
ปริญญาโท การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี ออกแบบสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  export operation , นักวิเคราะห์นโยบายและแผน , ตัวแทนขาย
75%
24 ปี  
94 สมัครตำแหน่ง  :    designer
20 ก.ค. 59
จังหวัด :  เพชรบุรี เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี ออกเเบบเเฟชั่นเเละสิ่งทอ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วย designer
91%
30 ปี  
95 สมัครตำแหน่ง  :    เชพครัวไทย,Demi Chef Thai,Thai Chef
20 ก.ค. 59
จังหวัด :  เชียงราย เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปวส. อาหาาและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการ , เชพครัวไทย
97%
30 ปี  
96 สมัครตำแหน่ง  :    Assistant Manager,Event Marketing,Merchandiser
20 ก.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  30,000++
ปริญญาตรี ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปวช. รวมศิลปะทุกสาขาวิชา College of fine arts วิทยาลัยช่างศิลป์ (กรมศิลปกร)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sales Executive Middle East Area , Account Executive , Merchandiser , Account Executive
96%
23 ปี  
97 สมัครตำแหน่ง  :    Head Florist,ช่างจัดดอกไม้
20 ก.ค. 59
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  19,500
ปริญญาตรี งานประดิษฐ์สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทศโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี
ปวส. ธุรกิจงานประดิษฐ์ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาลำปาง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ทดลองงาน , ช่างจัดดอกไม้
79%
26 ปี  
98 สมัครตำแหน่ง  :    Merchandiser,Designer
20 ก.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี การออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Merchandiser/Detail , Co-Designer , Costume
84%
25 ปี  
99 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานขาย,รับจัดดอกไม้
20 ก.ค. 59
จังหวัด :  อุทัยธานี เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.ห้วยคตพิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ประสานงาน , จัดดอกไม้ , จัดดอกไม้
90%
29 ปี  
20 ก.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  25,000-35,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมสิ่งทอ ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปวส. เครื่องกล(เทคนิคยานยนต์) ศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  supervisor(หัวหน้าผู้ควบคุมฝ่ายผลิต) , พนักงานสแกนเอกสาร
 พบ 110 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม