เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 114 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
96%
43 ปี  
19 พ.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  12,000 -15,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ทั่วไป สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมฐานบินกำแพงแสน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการ ธุรการบัญชี , พนักงานขายต่างจังหวัด , ผู้ช่วยกุ๊ก
67%
21 ปี  
82 สมัครตำแหน่ง  :    part-time
19 พ.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปวช. ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิค วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
93%
28 ปี  
83 สมัครตำแหน่ง  :    Sale,จัดซื้อ,ประสานงานทั่วไป
19 พ.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปวส. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคนิคแพร่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Customer Service , Customer Service , ประชาสัมพันธ์
82%
31 ปี  
19 พ.ค. 58
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  14,000
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยอาชีวศึกษา จ.ลำปาง
ปวส. การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษา จ.ลำปาง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า , ผู้ช่วยผู้จัดการ , เจ้าหน้าที่ธุรการ
92%
23 ปี  
85 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,จัดซื้อ,QC
19 พ.ค. 58
จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  10,000
ปริญญาตรี สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้จัดการ
82%
30 ปี  
86 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,จัดซื้อ
19 พ.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000-23,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาตร์ทั่วไป-ธุรกิจงานประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มัธยมศึกษาตอนปลาย รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Project Assistant
72%
38 ปี  
87 สมัครตำแหน่ง  :    คีย์ข้อมูล,ประสานงานขาย
19 พ.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปวช. คหกรรมธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
81%
31 ปี  
19 พ.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  24,000
ปริญญาตรี อาหารและโภชนา-พัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ
83%
26 ปี  
89 สมัครตำแหน่ง  :    IMPORT STAFF,ธุรการ
19 พ.ค. 58
จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปวส. ผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  IMPORT STAFF
77%
24 ปี  
19 พ.ค. 58
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีบุณยานนท์
73%
23 ปี  
19 พ.ค. 58
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  12,000-15,000
ปริญญาตรี ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
51%
19 ปี  
92 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงาน Part-time
18 พ.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  ตามประสบการณ์
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
82%
33 ปี  
18 พ.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปวช. คณหกรรมธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Senior Beauty Consultant , Costume , พนักงานขาย
83%
26 ปี  
94 สมัครตำแหน่ง  :    R&D, เจ้าหน้าที่ห้อง lab
18 พ.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย ราชวินิตบางแก้ว
ตำแหน่งที่เคยทำ :  RD , QC
62%
23 ปี  
95 สมัครตำแหน่ง  :    fashion design,fashion stylish,online co-ordination
18 พ.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000-25,000
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
90%
24 ปี  
96 สมัครตำแหน่ง  :    Marketing & Sale Coordinate Staff,input,import
18 พ.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก
ปวส. การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Staff Sale&Marketing/Delivery , QC
90%
25 ปี  
18 พ.ค. 58
จังหวัด :  อุดรธานี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปวช. ธุรกิจคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการประสานงาน , เจ้าหน้าที่บัญชี
88%
34 ปี  
98 สมัครตำแหน่ง  :    sale ตัวแทนจำหน่าย
18 พ.ค. 58
จังหวัด :  ภูเก็ต เงินเดือน :  19,000
ปริญญาตรี ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ปวช. ผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sales Executive Architectural Coating , Sales Executive , Sales Executive , ผู้จัดการร้าน , ธุรการ
76%
25 ปี  
18 พ.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  10,000-15,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  TA
78%
31 ปี  
18 พ.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนครวิทยาเขตโชติเวช
ปวส. บริหารงานคหกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนครวิทยาเขตโชติเวช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการฝ่ายขาย
 พบ 114 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม