เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 124 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
91%
33 ปี  
21 มิ.ย. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  10,000-13,000
ปริญญาตรี การจัดการ วิทยาลัยเซ้าอีสบางกอก วิทยาเขตศรีราชา
ปวส. บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  collection , ธุรการบัญชี , ธุรการบัญชี , เจ้าหน้าที่เงินเดือนและค่าจ้าง
86%
23 ปี  
21 มิ.ย. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปวช. อาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Research & Development Supervisor and Project Coordinator , ผุ้ช่วยผู้จัดการ / พนักงานบริการ , พ่อครัว ,พนักงานทั่วไป , ผู้ช่วยพ่อครัว
88%
30 ปี  
83 สมัครตำแหน่ง  :    Sale Executive,Document Control,Purchase
20 มิ.ย. 60
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี Management Rattana Bundit University (RBAC)
ปวส. Tourism Industry / Tour Guide. Intrachai Commercial Collage Bangkok.
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sale Executive and Document Control. , Telesale IT , PC
99%
27 ปี  
20 มิ.ย. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  15,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
ปวช. ผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการคลังสินค้า , เสมียน / การเงิน , PC , ธุรการ LP ( แผนกป้องกันการสูญหาย )
85%
36 ปี  
85 สมัครตำแหน่ง  :    Woven and Weaving Designer Development,Printing Designer,Graphic Designer
20 มิ.ย. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  30,000-40,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Automotive Textile Design Research and Development , Designer , นักออกแบบและทำลายผ้าทอและผ้าขนหนู
84%
24 ปี  
20 มิ.ย. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี แฟชั่นและเทคโนโลยีเสื้อผ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บาริตร้า , แพทเทิร์น , ฝ่ายผลิต
74%
23 ปี  
87 สมัครตำแหน่ง  :    ธรุการ,เตรียมงาน,เสื้อผ้า
20 มิ.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิรน์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เตรียมงาน , ผู้ช่วยฝ่ายผลิต
81%
23 ปี  
20 มิ.ย. 60
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานฝึกงาน จัดดอกไม้แห้ง , พนักงานทำอะไหล่พานขันหมากดอกไม้สดและประกอบจัดส่งลูกค้า
74%
22 ปี  
89 สมัครตำแหน่ง  :    Merchandise,Visual Merchandise
20 มิ.ย. 60
จังหวัด :  สุพรรณบุรี เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี วิทยาการสิ่งทอ เกษตรศาสตร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Stock และ ดูระบบการทำงานต่างๆ
76%
22 ปี  
20 มิ.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีเสื้อผ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
82%
26 ปี  
20 มิ.ย. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sale/Marketing , Customer Service , teller , operator , operator
93%
28 ปี  
92 สมัครตำแหน่ง  :    ดีไซน์,แพทเทิร์น
20 มิ.ย. 60
จังหวัด :  ลำพูน เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี ออกแบบสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเขลางค์นคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  draft@Design , design , design , ดูแลห้องผ้า
89%
25 ปี  
93 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,เสมียน,QA
20 มิ.ย. 60
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  11,000-13,000
ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ปวช. คหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  staff , บันทึกข้อมูล , QA
51%
22 ปี  
94 สมัครตำแหน่ง  :    Merchandiser
20 มิ.ย. 60
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
90%
24 ปี  
20 มิ.ย. 60
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์(สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม) มหาวิทลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดป่าประดู่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  merchandiser(ฝึกงาน) , ขยายลาย(ฝึกงาน)
83%
26 ปี  
20 มิ.ย. 60
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  19,000
ปริญญาตรี ธุรกิจอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปวช. อาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  รองผู้จัดการร้าน , ประชาสัมพันธ์ , นักศึกษาฝึกงาน , Pg , นักศึกษาฝึกงาน
89%
31 ปี  
97 สมัครตำแหน่ง  :    Production Manager,Factory Manager,Merchandising Manager
20 มิ.ย. 60
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Asst. Factory Manager , Factory Manager , Production Manager , Senior Industrial Engineer (Senior IE)
52%
42 ปี  
98 สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
20 มิ.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  จัดซื้อ
76%
22 ปี  
20 มิ.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
91%
32 ปี  
20 มิ.ย. 60
จังหวัด :  เชียงราย เงินเดือน :  12,000-13,000
ปวส. การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ปวช. คหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานบัญชี , ธุรการฝ่ายบัญชีและการเงิน-และประสานงานลูกค้า-เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , ธุรการฝ่ายบัญชีและการเงิน
 พบ 124 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม