เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4,789 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
84%
27 ปี  
81 สมัครตำแหน่ง  :    ie,วางแผนการผลิต,คิวซี
11 ธ.ค. 57
จังหวัด :  สตูล เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีเสื้อผ้า มทร ศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา
มัธยมศึกษาตอนปลาย กำแพงวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  IE , คิวซี (ฝึกงาน) , ตำแหน่งหัวหน้างาน (ฝึกงาน)
95%
29 ปี  
82 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการทั่วไป,HR,purchase
11 ธ.ค. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี Department of Management Sukhothai Thammathirat Open University
ปวส. Business computer Rayong Commercial College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Administrative Assistant , HR , Receptionist , ธุรการ , service staff
81%
29 ปี  
11 ธ.ค. 57
จังหวัด :  ราชบุรี เงินเดือน :  19,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผช.หน.หน่วย , 9200
67%
23 ปี  
84 สมัครตำแหน่ง  :    merchandiser,E-Commerce,custom
11 ธ.ค. 57
จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี แฟชั่นและเทคโนโลยีเสื้อผ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
75%
22 ปี  
11 ธ.ค. 57
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  9,000-15,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
88%
32 ปี  
86 สมัครตำแหน่ง  :    ประสานงาน,ประชาสัมพันธ์
11 ธ.ค. 57
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  10,000
ปวช. ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
มัธยมศึกษาตอนต้น หอวัง นนทบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแม่บ้าน , พนักงานคัดแยกสารระบบ , เจ้าหน้าที่คลังสิ้นค้ารับเข้า
86%
22 ปี  
87 สมัครตำแหน่ง  :    งานธุรการ,บัญชี,QC/QA
11 ธ.ค. 57
จังหวัด :  ร้อยเอ็ด เงินเดือน :  9,000-10,000
ปริญญาตรี ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มัธยมศึกษาตอนปลาย คำนาดีพิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝ่ายผลิต
52%
22 ปี  
11 ธ.ค. 57
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
85%
32 ปี  
89 สมัครตำแหน่ง  :    Detail/merchandiser,วางแผนการผลิต,Qc
10 ธ.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี และเครื่องแต่งกาย-ธุรกิจเสื้อผ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล-ธัญญบุรี
ปวช. และเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  merchandiser , เจ้าหน้าที่ขายและดูแลสินค้า , merchandiser , Ass mer
95%
27 ปี  
90 สมัครตำแหน่ง  :    marketing,merchandising,sales & design
10 ธ.ค. 57
ประเทศ :  India เงินเดือน :  60,000
ปริญญาโท MARKETING AND MERCHANDISING institute of apparel management, gurgaon, haryana, india
ปริญญาตรี FASHION AND ACCESORIES DESIGN ARMY INSTITUTE OF FASHION AND DESIGN
ตำแหน่งที่เคยทำ :  product design head , PRODUCT DEVELOPMENT (MERCHANT)
90%
27 ปี  
10 ธ.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  10,000
ปริญญาตรี คหกรรมสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปวช. คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าพ่อครัว , waiter
88%
30 ปี  
10 ธ.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  14,000
ปริญญาตรี พัฒนาการเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช้วยผู้จัดการ , พนักงานราชการ
95%
29 ปี  
93 สมัครตำแหน่ง  :    Production control,Merchandiser / Purchasing officer,HR & Admin officer
10 ธ.ค. 57
จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปวส. เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production planning staff , Merchandiser , Detailer (Production Planning officer)
78%
39 ปี  
9 ธ.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000ขึ้นไป
ปวส. บริหารงานคหกรรมสาสตร์ พระนครใต้
ปวช. บริหารงานคหกรรมสาสตร์ พระนครใต้
ตำแหน่งที่เคยทำ :  shift cashier , sale supervisor , acting supervisor , ธุรการทั่วไป , แคชเชียร์
90%
39 ปี  
95 สมัครตำแหน่ง  :    Fashion Merchandiser / Buyer
9 ธ.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  Negotiable
ปริญญาโท Fashion & Textile Chulalongkorn Unversity
อนุปริญญา Women's wear University of Art London, London College of Fashion
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Department Manager, Retail Business Development Department. , Senior Fashion Designer , Fashion Designer
98%
29 ปี  
96 สมัครตำแหน่ง  :    HR,เลขานุการ,Merchandiser
9 ธ.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000-20,000
ปริญญาตรี ผ้าและเครื่องแต่งกาย-ออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช
ปวช. การเลขานุการ โรงเรียนเกษมโปลีเทคนิค
ตำแหน่งที่เคยทำ :  กราฟฟิคดีไซเนอร์ , ดีเทล
81%
37 ปี  
9 ธ.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี การโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม
ปวช. อาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บุคคล , เจ้าหน้าที่บุคคล , เจ้าหน้าที่บุคคล , เจ้าหน้าที่บุคคล , เจ้าหน้าที่บุคคล
78%
25 ปี  
9 ธ.ค. 57
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000+
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ธุรการ งานการเงิน , เจ้าหน้าที่ธุรการหน่วยงานควบคุมความปลอดภัย
78%
25 ปี  
99 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,ประสานงาน,sale
9 ธ.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Saleco +ประสานงาน , เจ้าหน้าที่ธุรการ(ฝ่ายบุคคล)
68%
21 ปี  
100 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานชั่วคราว Part-time
9 ธ.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
 พบ 4,789 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม