เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 138 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
76%
32 ปี  
81 สมัครตำแหน่ง  :    Lab Technician,QC/QA,R & D
16 ส.ค. 60
จังหวัด :  เพชรบูรณ์ เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Lab Technician
91%
29 ปี  
16 ส.ค. 60
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
ปวช. คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Call Center , เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล , เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ , ประชาสัมพันธ์ , ธุรการ
89%
40 ปี  
16 ส.ค. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  25,000 - 30,000
ปริญญาโท การจัดการธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  อาจารย์ , เจ้าหน้าที่
76%
24 ปี  
16 ส.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  16,500
ปริญญาตรี คหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการ , ผู้ช่วยเชฟฝึกงาน
83%
24 ปี  
85 สมัครตำแหน่ง  :    IE,Merchandiser,qc,qa
16 ส.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมสิ่งทอ-เครื่องนุ่งห่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  supervisor production , productdetail
93%
25 ปี  
86 สมัครตำแหน่ง  :    Merchandiser,Designer,Lab testing QC,QA
16 ส.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนตราษตระการคุณ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Merchandiser & Planning
87%
27 ปี  
16 ส.ค. 60
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  -
ปวส. การจัดการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
ปวช. ธุรกิจคหกรรม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  HR Admin Office , Report Officer , Admin Officer
94%
24 ปี  
88 สมัครตำแหน่ง  :    นักออกแบบ,sale
15 ส.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  sale representative , พนักงานขายจัดรายการ , พนักงานขายจัดรายการ
82%
22 ปี  
89 สมัครตำแหน่ง  :    Merchandiser/Buyer,Production
15 ส.ค. 60
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝึกงาน
81%
24 ปี  
90 สมัครตำแหน่ง  :    telelsale,sale
15 ส.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  14,000
ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  education consultant , พนักงานขายประกัน , เชฟ , พนักงานขายสินค้า , call center 1112
90%
35 ปี  
91 สมัครตำแหน่ง  :    PRODUCTION,LAB
15 ส.ค. 60
จังหวัด :  ชัยนาท เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี Textile Chemistry Technology Rajamagala University of Technology Phranakhon
มัธยมศึกษาตอนปลาย Satreenakonsawon school
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Planning and Warping Supervisor , Textile Developer , Dyeing Supervisor
75%
23 ปี  
92 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,กุ๊ก,คลังสินค้า
15 ส.ค. 60
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี อุตสาหกรรมการบริการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บริการ
75%
28 ปี  
93 สมัครตำแหน่ง  :    Sales officer,Purchaser,Export/Import
15 ส.ค. 60
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  22,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วย Merchandiser , ฝ่ายขาย , ฝ่ายประกันคุณภาพ
74%
22 ปี  
15 ส.ค. 60
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานฝึกงาน , นักศึกษาฝึกงาน
85%
22 ปี  
15 ส.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี อุตสาหกรรมการบริการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย วัดนวลนรดิศ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยครูแนะแนว/ประสานงาน , ผู้ช่วยเชฟ
86%
24 ปี  
15 ส.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  14,000-15,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ขายและบริการ
90%
28 ปี  
15 ส.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000-25,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปวช. เคมีสิ่งทอ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย Lean Line
80%
36 ปี  
15 ส.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรสงคราม เงินเดือน :  42,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ศึกษา ผ้าและเครื่องแต่งกาย สถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล คลองหก
ปวส. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย สถาบันเทคโนโลยี่ วิทยาเขตเทคนิค กรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าคลังสินค้า , merchandiser , merchandiser , merchandiser , sales supervisor
87%
30 ปี  
99 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรสิ่งทอ,เจ้าหน้าที่ IT
15 ส.ค. 60
จังหวัด :  อุดรธานี เงินเดือน :  22,000-25,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปวส. ช่างอิเล็กทรอนิกส์-เทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการแผนกผลิตทอ/ผู้จัดการแผนกฟอกย้อม , ช่างเทคนิค-ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
82%
33 ปี  
15 ส.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  28,900
ปริญญาตรี ผ้าและเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
ปวส. ผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Assistant Merchandiser. , Merchandiser Develop /Certified Factory Technician Certificate (CFTหรือ QC) , เจ้าหน้าที่เตรียมการผลิต
 พบ 138 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม