เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4,602 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
91%
24 ปี  
81 สมัครตำแหน่ง  :    Graphic design,Product design,ออกแบบลายผ้า
27 ส.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000-20,000-
ปริญญาตรี ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโยธินบูรณะ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Graphic design , พนักงานรายชั่วโมง
53%
23 ปี  
82 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างภาพ
26 ส.ค. 57
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี ออกแบบแฟชั่นเเละสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
82%
23 ปี  
83 สมัครตำแหน่ง  :    visual display,designer,merchandiser
26 ส.ค. 57
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
62%
20 ปี  
84 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานขาย
26 ส.ค. 57
จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  10,000
ปวส. แฟชั่นสิ่งทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
65%
30 ปี  
85 สมัครตำแหน่ง  :    สโตร์,ธุรการ,บัญชี
26 ส.ค. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  11,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ โรงเรียนลำปางพาณิชย์การและเทคโนโลยี
ปวช. คหกรรมทั่วไป วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
76%
32 ปี  
86 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการเอกสาร
26 ส.ค. 57
จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  9,000
ปวช. คหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการคลังสินค้า , ธุรการเอกสาร
67%
34 ปี  
26 ส.ค. 57
จังหวัด :  สุพรรณบุรี เงินเดือน :  18,000
ปวส. อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการฝ่ายผลิต+บุคคล , เจ้าหน้าที่ แกะ ขั้นตอนเสื้อ คิดราคา ต่อชอ้นเสื้อ , เจ้าหน้าที่ ไออีเอต้า ข้อมูล ธุรการ
83%
33 ปี  
88 สมัครตำแหน่ง  :    ผู้ช่วย,ประสานงาน,ธุรการ,QC
26 ส.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  14,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีเสื้อผ้า มทร.พระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ปวส. เทคโนโลยีเสื้อผ้า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขต ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Detail , ประสานงาน , Detail
71%
23 ปี  
26 ส.ค. 57
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  15,000-20,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
53%
32 ปี  
26 ส.ค. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  9,000
ปวช. ผ้าและเครื่่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ปวช. ผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
77%
26 ปี  
91 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานธุรการ
26 ส.ค. 57
จังหวัด :  อุบลราชธานี เงินเดือน :  10,000
ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปวช. คหกรรมธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานโทรศัพท์ , เลขานุการ , พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
79%
27 ปี  
25 ส.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝึกงาน
79%
25 ปี  
25 ส.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Quality processing (HEC-Customer Care)
86%
43 ปี  
25 ส.ค. 57
จังหวัด :  ราชบุรี เงินเดือน :  15,000-25,000
ปวท. อุตสาหกรรมสิ่งทอ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีย์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บ , หัวหน้าแผนกสต๊อกวัตถุดิบ , หัวหน้าแผนกสต๊อกเสื้อผ้าสำเร็จรูป
82%
24 ปี  
95 สมัครตำแหน่ง  :    Merchandiser,จัดซื้อ,IE
25 ส.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปวช. ผ้าและเครื่องแต่งกาย อาชีวะศึกษาร้อยเอ็ด
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engeneering
87%
32 ปี  
96 สมัครตำแหน่ง  :    cook bakery,pastry cook,barista
25 ส.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  barista , ผู้ช่วยสอนทำกาแฟ , receptionist , pastry cook , cook commiss 3
51%
22 ปี  
97 สมัครตำแหน่ง  :    merchandiser
25 ส.ค. 57
จังหวัด :  ราชบุรี เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
71%
22 ปี  
98 สมัครตำแหน่ง  :    IE,Merchandiser,Production
25 ส.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย เบญจมราชูทิศ
78%
35 ปี  
99 สมัครตำแหน่ง  :    Lab,R&D,QA
25 ส.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ปวส. เคมีสิ่งทอ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Technician Lab Test , Supervisor QA lab testing and groupping colour , หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพและบรรจุภัณฑ์(QC)
59%
22 ปี  
100 สมัครตำแหน่ง  :    นักโภชนาการ,QC
25 ส.ค. 57
จังหวัด :  เชียงราย เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
 พบ 4,602 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
หมวดงานที่ต้องการสมัคร
ประสบการณ์ทำงาน
เงินเดือนที่ต้องการ
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
ภาค / จังหวัด
อายุ
เพศ
ภาษา
วันที่แก้ไขล่าสุด
คำที่ต้องการค้นหา