เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 4,586 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
77%
28 ปี  
81 สมัครตำแหน่ง  :    SALE,จัดซื้อ
22 ส.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  17,000
ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพฯ
ปริญญาตรี ผ้าและเครื่งแต่งกาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sale marketing , จัดซื้อ , ฝ่ายขาย , ครูอัตราจ้าง , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ จัดจ้าง
75%
25 ปี  
22 ส.ค. 57
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี อุตสาหกรรมงานอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ควบุมคุณภาพ , Qc Store
80%
27 ปี  
22 ส.ค. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  19,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
83%
23 ปี  
22 ส.ค. 57
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี อุตสาหกรรมงานอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงดรียนเบญจมราชานุสรณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  โภชนาการ
77%
23 ปี  
22 ส.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี ธรุกิจเสื้อผ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขาย
80%
35 ปี  
22 ส.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000-20,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ปวส. เคมีสิ่งทอ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าผู้ตรวจสอบ chirp inspector , พนักงาน R&D และ QC.
91%
31 ปี  
87 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการทั่วไป
22 ส.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,500
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปวช. คหกรรมธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการทั่วไป , ธุรการการเงิน , เจ้าหน้าที่ธุรการ , ผู้ช่วยงานเอกสาร
93%
27 ปี  
22 ส.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  call center 1175 , พนักงานระดับ 5 , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
79%
23 ปี  
89 สมัครตำแหน่ง  :    commis 3,Temp
22 ส.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวิทยาเขตพระนครใต้
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Ta Hor Commis lll , แคชชวล , Driver , เสิร์ฟ
80%
23 ปี  
21 ส.ค. 57
จังหวัด :  กำแพงเพชร เงินเดือน :  9,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนลานกระบือวิทยา จังหวัด กำแพงเพชร
56%
24 ปี  
91 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ
21 ส.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  11,000
ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
82%
31 ปี  
21 ส.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี การจัดการ ม.ธนบุรี
ปวส. เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวะศึกษาพิษณุโลก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  จนท.ดีเทล , จนท.ดีเทล
78%
23 ปี  
21 ส.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี แฟชั่นและเทคโนโลยีเสื้อผ้า เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ะธุรการประจำสาขาวิชา ออกแบบแฟชั่น , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพเสื้อผ้าแฟชั่น
77%
25 ปี  
94 สมัครตำแหน่ง  :    Pattren,Merchandiser ดีเทล,Q.A.
21 ส.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลองหก)
ปวส. สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างแพทเทิร์น
58%
22 ปี  
95 สมัครตำแหน่ง  :    Merchandiser,Pattern,Branch Manager
21 ส.ค. 57
จังหวัด :  สิงห์บุรี เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปริญญาตรี
96%
28 ปี  
21 ส.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000- 22,000
ปริญญาโท เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)
ปริญญาตรี ออกแบบสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Designer
89%
31 ปี  
97 สมัครตำแหน่ง  :    Sales Sr. Officer
21 ส.ค. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี Textiles and Clothing-Clothing Business Rajamangala University Of Technology Thanyaburi
มัธยมศึกษาตอนปลาย Rayongwittayakom School
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sales Sr, Officer , Planning staff , Cam Operator
91%
28 ปี  
21 ส.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  17,500
ปริญญาตรี ผ้าและเครื่องแต่งกายออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรนนทบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  จัดซื้อ+merchandiser , จัดซื้อ+merchandiser , ผู้ช่วย merchandiser
86%
33 ปี  
99 สมัครตำแหน่ง  :    manager,Assistant manager,Dep.Head
21 ส.ค. 57
จังหวัด :  สระแก้ว เงินเดือน :  35,000-45,000
ปริญญาตรี Textile Engineer Rajamangala University of Technology Thanyaburi
มัธยมศึกษาตอนปลาย Wattananakorn School
ตำแหน่งที่เคยทำ :  department head , Suppervisor Weaving , Suppervisor
85%
34 ปี  
100 สมัครตำแหน่ง  :    QA ENGINEER,SALE พนักงานขาย
21 ส.ค. 57
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี มนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปวส. คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QA ENGINEER , Trainning
 พบ 4,586 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
หมวดงานที่ต้องการสมัคร
ประสบการณ์ทำงาน
เงินเดือนที่ต้องการ
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
ภาค / จังหวัด
อายุ
เพศ
ภาษา
วันที่แก้ไขล่าสุด
คำที่ต้องการค้นหา