เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 87 ใบสมัคร <<
เรียงตาม   
72%
22 ปี  
23 ก.ค. 58
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปวช. คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการสยาม
75%
23 ปี  
23 ก.ค. 58
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เบญจมราชานุสรณ์
66%
35 ปี  
23 ก.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000-28,000
ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ-ธุรกิจอาหาร สถาบันแทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้แทนขายยา 1 ปี ,เลขานุการฝ่ายขาย , Call center
94%
31 ปี  
84 สมัครตำแหน่ง  :    QMS/QM/ Auditor,Management system/Officer/ISO,Project co,
23 ก.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  30,000-35,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธนบุรี
ปริญญาตรี Textile and Clothing Technology Rajamangala University of Technology Thanyaburi
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QMR/DCC , Process Engineer/Process Validation , Process Engineer,Quality Assurance
66%
22 ปี  
85 สมัครตำแหน่ง  :    ดีไซน์เนอร์,costume
23 ก.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย รร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดน้อยใน
81%
28 ปี  
23 ก.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ (พัฒนาการครอบครัวและเด็ก) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้จัดการ
68%
22 ปี  
87 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,เลขานุการ
23 ก.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี ธุรกิจเสื้อผ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
 พบ 87 ใบสมัคร <<
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม