เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3,384 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
82%
22 ปี  
28 เม.ย. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการ
75%
26 ปี  
422 สมัครตำแหน่ง  :    telesale,ธุรการ ประสานงาน,sale
28 เม.ย. 60
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  12,000
ปวส. การจัดการทั่วไป วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา๒
ตำแหน่งที่เคยทำ :  sale executive , เทเลเซล , เทเลเซล
87%
25 ปี  
423 สมัครตำแหน่ง  :    Account,admin
28 เม.ย. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี General managemant Ramkhomhaeng
มัธยมศึกษาตอนปลาย kutakai wittayakom
ตำแหน่งที่เคยทำ :  AR Office , ธุรการ พนักงานคีย์ข้อมูล
98%
24 ปี  
28 เม.ย. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
ปวส. การจัดการทั่วไป วิทยาลัยอาชีวะเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Finance Officer , นักศึกษาฝึกงาน
74%
32 ปี  
28 เม.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขาย
67%
31 ปี  
426 สมัครตำแหน่ง  :    ช่าง Bag Making
28 เม.ย. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  18,000
ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างเทคนิค
93%
22 ปี  
427 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,จัดซื้อ,ฝ่ายบุคคล
28 เม.ย. 60
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  15,000-18,500
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนิคมวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Admin , พนักงานขาย
98%
22 ปี  
28 เม.ย. 60
จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานรับรถ ERP , พนักงาน Part - Time , พนักงาน Part - Time , พนักงาน Part - Time
83%
35 ปี  
28 เม.ย. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีชลบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Leader , เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
91%
37 ปี  
430 สมัครตำแหน่ง  :    Purchasing,General Affairs,Administration
28 เม.ย. 60
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  34,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Supervisor Purchase , Assistant Chief, General Affairs Department , Production clerk
61%
25 ปี  
28 เม.ย. 60
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี การบริริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ธุรการ
94%
50 ปี  
432 สมัครตำแหน่ง  :    General Manager,Sale Manager,Area Manager
28 เม.ย. 60
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  100,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปวช. เกษตรกรรม วิทยาลัยเกษตรกรรมนครราชสีมา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Area Canvassing manager , Direct Manager , supervisor , TC (Territory Coordinator) , Sales man
89%
33 ปี  
28 เม.ย. 60
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณ๊
อนุปริญญา การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณ๊
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production control /Raw material , เจ้าหน้าที่การตลาด คลังสินค้า ออก PO , ผู้ช่วยไอที
92%
36 ปี  
434 สมัครตำแหน่ง  :    Import & Export,BOI,Logistics
28 เม.ย. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  65,000
ปริญญาโท Entrepreneurship King Mongkut's University of Technology Thonburi
ปริญญาตรี General management Rurin Rajabhat University
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Logistics analyst , Assistant Manager , Logistics supervisor , Logistics officcer , Logistic Assistant
89%
26 ปี  
435 สมัครตำแหน่ง  :    Activity Improvement,DC ISO 14001:2015,Staff office
28 เม.ย. 60
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี Industrial Management Rajamangala University of Technology Tawan-Ok : Chakrabongse Bhuvanarth Campus.
ปวส. Business Computer Eastern Technological College(E.Tech)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Staff Technician , Operator , Technician
82%
27 ปี  
28 เม.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000
ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิเคราะห์และประมวลผล , สนับสนุนและประสานงาน
82%
34 ปี  
28 เม.ย. 60
จังหวัด :  สงขลา เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปวส. การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าฝ่ายขาย , ที่ปรึกษาการขาย , เซลล์ภาคใต้
70%
30 ปี  
438 สมัครตำแหน่ง  :    Warhorse,Logistic,Planning
28 เม.ย. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต ชลบุรี
ปวส. เทคนิคยานยนต์ เทคโนโลยีชลบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Staff Administrator , Staff loss Prevention , Staff
86%
26 ปี  
28 เม.ย. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี ธุรกิจระหว่างประเทศ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มัธยมศึกษาตอนปลาย รร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานจัดซื้อ , พนักงานจัดซื้อ , ธุรการจัดซื้อ
73%
23 ปี  
28 เม.ย. 60
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน หอวังปทุมธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
 พบ 3,384 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม