เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3,155 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
64%
28 ปี  
421 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ
23 ก.พ. 60
จังหวัด :  ลำพูน เงินเดือน :  15,000
ปวส. การจัดการทั่วไป วิทยาลัยพิงค์พระนคร
ปริญญาตรี จิตวิทยาองค์การ ม.ราชภัฎเชียงใหม่
71%
29 ปี  
422 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,คีย์ข้อมูล,บริการ
23 ก.พ. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  10,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป ม.ราชภัฎธนบุรี
ปวส. การตลาด รร พณิชยการ ตั้งตรงจิตร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  คีย์ข้อมูล , คีย์ข้อมูล , pc เชียร์ขาย , ธุรการ
95%
33 ปี  
23 ก.พ. 60
จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  28,000
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อนุปริญญา คอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าหน่วยคลังสินค้าสำเร็จรูป , เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต , เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต , เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
57%
27 ปี  
424 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,บุคคล
23 ก.พ. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  12,000
ปวส. การจัดการทรัพยากรณ์มนุษย์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
95%
35 ปี  
23 ก.พ. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  45,000
ปริญญาโท การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนกจัดซื้อ/จัดจ้าง , เจ้าหน้าที่จัดซื้อและคลังพัสดุ , QA Inspector , ทดลองวิจัยและพัฒนา
96%
26 ปี  
426 สมัครตำแหน่ง  :    Sales,Marketing
23 ก.พ. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีราชา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sales Executive , เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด
92%
29 ปี  
23 ก.พ. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  13,000
ปวส. การจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
ปวช. การบัญชี โรงเรียนพาณิชยการลานนาและเทคโนโลยีแพร่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Staff , พนักงาน , ผู้ช่วยผู้จัดการ
92%
34 ปี  
23 ก.พ. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี หลักสูตรการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ปริญญาตรี การบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนกบุคคล , หัวหน้างานแผนกบุคคล
83%
29 ปี  
23 ก.พ. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  14,000
ปวส. การจัดการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เลขานุการ , แอดมิน , ประสานงานบุคคล , จัดส่ง , Offier Production
82%
25 ปี  
23 ก.พ. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ออนไลน์ , Reception
88%
32 ปี  
431 สมัครตำแหน่ง  :    การเงิน,บัญชี,ธุรการ
23 ก.พ. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปวส. การเลขานุการ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บัญชี , ธุรการการเงิน , ธุรการบัญชี
82%
29 ปี  
23 ก.พ. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
95%
40 ปี  
433 สมัครตำแหน่ง  :    Admin,Logistics,Purchase
23 ก.พ. 60
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อนุปริญญา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ตำแหน่งที่เคยทำ :  HR Officer , Officer Delivery logistics (Warehouse) , Senior Leader , PC Officer , Leader
95%
41 ปี  
23 ก.พ. 60
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  18,000-25,000
ปริญญาโท การจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้่าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยนักวิจัยและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , หัวหน้าสาขาวิชาและผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , นักวิชาการการศึกษา(สำนักประกันคุณภาพการศึกษา) , ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารสาขา
88%
39 ปี  
23 ก.พ. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
อนุปริญญา การจัดการทั่วไป มหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการเขต , เจ้าหน้าที่สวัสดิการกลาง , พนักงานส่งเอกสาร
93%
28 ปี  
23 ก.พ. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  14,000-15,000
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก (จักรพงษภูวนารถ)
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ E-TECH
ตำแหน่งที่เคยทำ :  STAFF โลจิสติก , เจ้าหน้าที่คลังสินค้า , เจ้าหน้าที่วางแผน , เจ้าหน้าที่พัสดุ
97%
40 ปี  
23 ก.พ. 60
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  24,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
อนุปริญญา บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sales Officer at Material Section. , Customer Service STAFF , Document Staff
94%
27 ปี  
438 สมัครตำแหน่ง  :    HR supervisor,HR payroll,HR Officer
23 ก.พ. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีราชา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บุคคล , HR OFFICER , Student Trainee HR
92%
38 ปี  
23 ก.พ. 60
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  10,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป ม ราชภัฏธนบุรี
ปวส. บริหาร รร ฐานเทคโนโลยี้
ตำแหน่งที่เคยทำ :  sa บวก ss , ตรวจสอบเอกสารวางบิลร้ารค้า , ดูแลลูกค้า และ แครเชีย
97%
33 ปี  
23 ก.พ. 60
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  25,000+
ปริญญาโท General Management University of Sunderland
ปริญญาตรี International Business Management Assumption University (ABAC)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Reinsurance Officer / International Coordinator , Non-motor Underwriter , Marketing Officer
 พบ 3,155 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม