เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2,223 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
85%
42 ปี  
421 สมัครตำแหน่ง  :    HR Manager,HRM Manager
20 ต.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  -
ปริญญาโท การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการแผนกบุคคล , ผู้จัดการส่วนบุคคล
92%
40 ปี  
20 ต.ค. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  1,200 บาท/ชม.
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปวส. การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sales Executive officer , พนักงานขาย , พนักงานขาย , จนท.ต้อนรับส่วนหน้า
97%
40 ปี  
20 ต.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  70,000
ปริญญาโท การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง , ผู้จัดการคลังสินค้า , ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
94%
28 ปี  
424 สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
20 ต.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  25,000++
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปวส. คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  HR Officer , HR Executive , Team Co-ordinator/HR , เจ้าของร้าน , จนท.บุคคล
86%
31 ปี  
425 สมัครตำแหน่ง  :    Marketing,Sales,Purchase
20 ต.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  17,000-18,000
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎจันเกษม
ปวส. บริหารบริหารธุกิจ ศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีนานชาติ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sale , Purchasing , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
83%
38 ปี  
20 ต.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Audit center office , เทเลเซล , ธุรการจัดซื้อ , ธุรการการบุคล , ธุรการดีไซร์
92%
29 ปี  
20 ต.ค. 60
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนลำปลายมาศ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ,ฝ่ายบุคคล , ธุรการ การเงิน , บุคคล/ธุรการ
92%
35 ปี  
20 ต.ค. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ปวส. คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขาย , Sales , พนักงานขาย , พนักงานขาย , ลูกค้าสัมพันธ์
92%
42 ปี  
20 ต.ค. 60
จังหวัด :  สุราษฎร์ธานี เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ปวส. การบัญชี โรงเรียนสุราษฎร์เทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ประกันภัย , Senior Reinsurance Support , Clerk , เจ้าหน้าที่รับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
75%
40 ปี  
430 สมัครตำแหน่ง  :    ฝ่ายจัดซื้อ
20 ต.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  จัดซื้อ , จัดซื้อ , จัดซื้อ , จัดซื้อ , ผู้ช่วยและประสานงาน
89%
31 ปี  
20 ต.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  26,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์งานบริการขายอะไหล่ , เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
97%
25 ปี  
432 สมัครตำแหน่ง  :    online maketing,sale / offline online,digital maketing
20 ต.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  30,000+
ปริญญาตรี การจัดการธุรกิจไซเบอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ราชวินิตบางแก้ว
ตำแหน่งที่เคยทำ :  digital marketing + offline marketing , online marketing / sale , online marketing / sale
97%
23 ปี  
433 สมัครตำแหน่ง  :    Purchasing,Planning
20 ต.ค. 60
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปวส. บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
ปวช. พณิชยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Purchasing , Store
77%
34 ปี  
434 สมัครตำแหน่ง  :    บริหารระบบ ISO,ควบคุมคุณภาพ
20 ต.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน
88%
35 ปี  
20 ต.ค. 60
จังหวัด :  สงขลา เงินเดือน :  16,500
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล วิทยาเขตสงขลา
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ สงขลา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานทั่วไป , เจ้าหน้าที่แอดมิน , เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลระบบการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็คทรอนิกส์ GFMIS , เจ้าหน้าที่พัสดุ
92%
24 ปี  
20 ต.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยธนบุรี
ปวส. การจัดการ วิทยาลัยพณิชยการบางนา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QC
77%
31 ปี  
20 ต.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000-28,000
ปริญญาตรี มหาลัยเอเชียอาคเนย์
ปวช. คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการฝ่ายบุคคล , เจ้าหน้าที่บุคคล , หัวหน้าบุคคล , เจ้าหน้าที่บุคคล
90%
32 ปี  
20 ต.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  22,000ขึ้นไป
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บริหารคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า , บริหารคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า , เจ้าหน้าที่เวชสติติ ฐานข้อมูล จัดเก็บรายได้ , เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
86%
26 ปี  
439 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,เจ้าหน้าที่บุคคล
20 ต.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานตรวจสอบข้อมูล , ธุรการคดีสินเชื่อบุคคล
80%
24 ปี  
20 ต.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี บริหารกิจการการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานประจำร้าน , พนักงานชั่วคราว , ตัวแทนประกันชีวิต , พนักงานชั่วคราว
 พบ 2,223 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม