เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2,973 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
98%
30 ปี  
421 สมัครตำแหน่ง  :    Senior Payroll,Payroll Offcie,HR Office
29 ส.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  22,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Payroll Office , เจ้าหน้าที่บุคคล-ธุรการ , ผู้แทนฝ่ายขายออฟฟิศซัพพลายส์ (Telesales)
91%
39 ปี  
29 ส.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนง.ขาย , วิทยากรกระบวนการเพื่อการพัฒนาชุมชนบ้านเอื็ออาทรมีบุรี , วิทยากร
93%
31 ปี  
29 ส.ค. 59
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่การตลาด , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
74%
22 ปี  
29 ส.ค. 59
จังหวัด :  เพชรบุรี เงินเดือน :  12,000 - 15,000
ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
94%
23 ปี  
29 ส.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  17,500
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
ปวส. การจัดการทั่วไป วิทยาลัยอาชีวะเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการความปลอดภัย , P/T
88%
38 ปี  
29 ส.ค. 59
จังหวัด :  ศรีสะเกษ เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการโครงการฯ,ผู้เชี่ยวชาญด้านงานบุคคล,CSR , ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล , ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและจัดส่งสินค้า , เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
77%
32 ปี  
29 ส.ค. 59
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ รถจำนำเล่ม , เจ้าหน้าที่การตลาด , เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
82%
36 ปี  
428 สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
29 ส.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000++
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลลัยสุโขทัยธรรมธิราช
ปวส. การบัญชี โรงเรียนสาธุประดิษฐ์พณิชยการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและตรวจสอบ , เสมียนทนาย/เลขา , พนักงานบัญชี/บุคคล , หัวหน้าแผนกจัดส่ง/ขาย
93%
27 ปี  
29 ส.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  17,000
ปริญญาโท การจัดการการบิน สถาบันการบินพลเรือน
ปริญญาตรี เทคโนโลยการศึกษาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Creative &Video editor , Video editor and Reporter , Marketing & Production Coordinator
97%
38 ปี  
430 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการประสานงานทั่วไป
29 ส.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี บริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
อนุปริญญา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พณิชยการจรัลสนิทวงศ์บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย , Administrative , ธุรการทั่วไป , ฝ่ายปฎิบัติการ
93%
24 ปี  
431 สมัครตำแหน่ง  :    Admin officer,Planning officer,QC officer
29 ส.ค. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี Management Mahasarakham University
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QC Engineer , QC operator
79%
25 ปี  
29 ส.ค. 59
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี
ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานควบคุมคุณภาพ , พนักงานประจำหน่วยผลิต , Receive Admin
96%
20 ปี  
29 ส.ค. 59
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  10,000
ปวส. การจัดการทั่วไป วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
ปวช. ออกแบบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ parttime , ฝ่ายขาย
92%
30 ปี  
434 สมัครตำแหน่ง  :    Administrater officer,sale coorperator,Pruchase
29 ส.ค. 59
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการจัดการ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
อนุปริญญา เลขานุการ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Administration officer , Sale coordinator , Operator
94%
24 ปี  
29 ส.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  14,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มัธยมศึกษาตอนปลาย สมุทรสาครวิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน , นักศึกษาฝึกงาน
93%
30 ปี  
29 ส.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  23,000
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Admin and Sale Coordinator , เจ้าของร้าน , เจ้าของร้าน , ผู้ช่วยนักวิชาการบัญชี ส่วนการคลัง , ครูที่ปรึกษาและครูประจำชั้นระดับชั้นประถมศึกษา
86%
34 ปี  
29 ส.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี บริหารการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนระยองวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sale admin , ธุรการ , ธุรการบัญชี
69%
30 ปี  
438 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานขาย
29 ส.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  12,000
ปวส. การจัดการทั่วไป วิทยาสารพัดช่างนครหลวง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขาย , แคชเชียร์
78%
27 ปี  
29 ส.ค. 59
จังหวัด :  เลย เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยเกริก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Officer , Officer
89%
42 ปี  
440 สมัครตำแหน่ง  :    หัวหน้าบัญชี,พนักงานบัญชี
29 ส.ค. 59
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  20,000 บาทขึ้นไป
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปวส. การบัญชี โรงเรียนเกริกวิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าบัญชี , เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส , พนักงานบัญชี , พนักงานบัญชี , พนักงานบัญชี
 พบ 2,973 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม