เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4,403 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
88%
36 ปี  
27 ม.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  16,000-18,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการคลังสินค้า , ธุรการประสานงานขาย , ธุรการประสานงานขาย , ธุรการประสานงานขาย
81%
30 ปี  
27 ม.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  17,000-18,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
ปวส. การตลาด โรงเรียนอรรถวิทย์พาณิชยการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  การเงิน , บัญชีการเงิน
89%
39 ปี  
27 ม.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  17,500-20,500
ปวส. การบัญชี โรงเรียนเทคนิคพณิชยการจำนงค์
ปวช. การบัญชี ดรุณพิทยาพณิชยการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผช.หัวหน้าแผนกธุรการ , Administrative&Logitsitc Supervisor , Administrative & Logistics Staff
92%
26 ปี  
27 ม.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Document Control
90%
34 ปี  
27 ม.ค. 58
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
ปวส. บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เลขานุการผู้บริหาร,ธุรการประสานงาน,การเงิน , Officer (AD.PERSONNEL) , ASSISTANT Engineer Quality Assurance
98%
35 ปี  
27 ม.ค. 58
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  23,000-25,000
ปริญญาโท Managements Ramkhamhaeng University
ปริญญาตรี Financial Management Khon-Kaen University (Nong-Khai Campus)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Assistant Manager , Inventory control & Logistics , Store Offiice
94%
25 ปี  
27 ม.ค. 58
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี สารสนเทศ- การจัดการระบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ตาก
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ตาก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการบุคคล , ผู้จัดการประจำกะ , พนักงานตราชั่ง
85%
37 ปี  
428 สมัครตำแหน่ง  :    Division Manager,Management Trainee,Store Manager
27 ม.ค. 58
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  30,000-50,000
ปวส. บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ปวช. บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Store Manager , Section Manager Dairy & Frozen , Supervisor fresh food
97%
27 ปี  
27 ม.ค. 58
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปวส. ธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ควบคุมคุณภาพในไลน์ผลิตและShippingสินค้าให้ลูกค้า
84%
35 ปี  
430 สมัครตำแหน่ง  :    Sale Manager,Assistant Sale Manager,Sale Eaxcutive
27 ม.ค. 58
จังหวัด :  ภูเก็ต เงินเดือน :  25,000-30,000
อนุปริญญา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อุดมศึกษาพณิชยการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกโรเรียน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sale Consultant , Senier sale , Assistant sale manager , Sale Exacutive
74%
30 ปี  
431 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,บัญชี
27 ม.ค. 58
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  13,500
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการนนทบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการ-บัญชี , ธุรการ-บัญชี
75%
31 ปี  
27 ม.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  10,000
ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยอินเตอรืเทค ลำปาง ศูนย์กรุงเทพฯ
ปวส. การจัดการฯ เทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นายท่าปล่อยรถ
88%
25 ปี  
27 ม.ค. 58
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  18,000-20,000
ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวารีเชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลอาวุโส , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล , เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบุคคล , customer service (พนักงานชั่วคราว)
90%
35 ปี  
434 สมัครตำแหน่ง  :    Financial Analyst,Assistant Finance Manager,Financial Officer
27 ม.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000 - 50,000
ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด , ผู้จัดการ , ผู้ช่วยผู้จัดการ , ผู้แนะนำการลงทุน
82%
27 ปี  
435 สมัครตำแหน่ง  :    secretary,purchasing
27 ม.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000+
ปริญญาตรี Business japanese Assumption University
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production control clerk (secretary of engineering department) , Sale Representative
93%
25 ปี  
27 ม.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานบัญชี
68%
24 ปี  
27 ม.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี การจัดการระหว่างประเทศ มหิดล
88%
31 ปี  
438 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,ฝ่ายบุคคล
27 ม.ค. 58
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร วิชาเอกบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปวส. บริหารธุรกิจ โรงเรียนเทคนิคพณิชยการสันตพล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล , เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย , เจ้าหน้าที่ธุรการส่งสินค้า
99%
35 ปี  
27 ม.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปวส. ธุรกิจโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดปัตตานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  CHIEF , ลูกค้าสัมพันธ์ , Agent , Agent
94%
25 ปี  
27 ม.ค. 58
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  15,000+
ปริญญาตรี การจัดการ-การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปวส. การจัดการสำนักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษา นครสวรรค์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ธุรการประเมินราคาซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ , เจ้าหน้าที่ทะเบียนและบัตร , ผู้ช่วยธุรการ
 พบ 4,403 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม