เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3,746 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
69%
23 ปี  
421 สมัครตำแหน่ง  :    ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์,ธุรการ
28 มิ.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
79%
29 ปี  
28 มิ.ย. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Customer Service Executive , Customer Service Executive , ลูกค้าสัมพันธ์
80%
32 ปี  
28 มิ.ย. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  26,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปวส. บัญชี โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง , เจ้าหน้าที่บุคคล
74%
25 ปี  
424 สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่ธุรการ
28 มิ.ย. 59
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  13,000 - 16,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
ปวส. อิเล็กทรอนิค วิทยาลัยบริหารธุรกิจ
79%
21 ปี  
425 สมัครตำแหน่ง  :    HR Officer,GA Officer,ประสานงานทั่วไป
28 มิ.ย. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี การบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา
ปวช. คอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ ชลบุรีบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
84%
34 ปี  
426 สมัครตำแหน่ง  :    คลังสินค้า / Checker / Floklift,ธุรการ
28 มิ.ย. 59
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  -
ปวส. บริการ การจัดการทั่วไป วิทยาลัยพณิชยการบางนา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Worker & Diver , Staff
96%
30 ปี  
28 มิ.ย. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  12,000-14,000
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีตะพานหิน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  STAFF DOCUMENT ENGINEER , ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล
80%
23 ปี  
428 สมัครตำแหน่ง  :    ฝ่ายบุคคล,เสิร์ฟ,บริการ
28 มิ.ย. 59
จังหวัด :  ภูเก็ต เงินเดือน :  10,000
ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว (ประศาสน์วิทยา)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานจัดของ parttime
95%
30 ปี  
429 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,บุคคล,ประสานงาน
28 มิ.ย. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี บริหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปวช. การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เลขานุการฝ่ายการตลาดในประเทศ , พนักงานธุรการฝ่ายผลิต
65%
22 ปี  
28 มิ.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
77%
34 ปี  
28 มิ.ย. 59
จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลับเอเชียอาคเนย์
ปวส. การบัญชี โรงเรียนพณิชยการราชดำเนินธนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ , ธุรการ
89%
22 ปี  
28 มิ.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย บ้านสวย (จั่นอนุสรณ์)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Super , บริการ parttime
95%
30 ปี  
28 มิ.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  19,000
ปริญญาตรี การจัดการ วิทยาลัยทองสุข
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยการจัดการเพชรเกษรม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Asistant Sales manager , ประสานงานวิศวกร/จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง , ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาและวางระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ , บัญชี-ลูกหนี้ , บัญชี-ลูกหนี้
85%
26 ปี  
434 สมัครตำแหน่ง  :    บัญชี,การเงิน,ธุรการ
28 มิ.ย. 59
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี
ปวช. บริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  การเงิน
85%
43 ปี  
28 มิ.ย. 59
จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน :  15,000+
ปริญญาตรี บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์
ปวส. คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทคโนโลยีสระแก้ว
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , ธุรการ/จัดซื้อ
90%
29 ปี  
436 สมัครตำแหน่ง  :    Sales coordinator,Purchase,Administrtion
28 มิ.ย. 59
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป ม.รามคำแหง
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sales Coordinator , เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ , ครูประจำชั้น , เจ้าหน้าที่ข้อมูล
77%
28 ปี  
28 มิ.ย. 59
จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการฝ่ายพื้นที่เช่า , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
90%
38 ปี  
438 สมัครตำแหน่ง  :    QE Manager,QA Manager,QMR
28 มิ.ย. 59
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  65,000
ปริญญาตรี Industrial Management Rajamangala Institute of Technology. (Thanyaburi Pathum Thani)
ปวส. Indusstrial Technology Rajamangala Institute of Technology. (Bangkok Technical Campus)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QA Manager and QMR. , QA Manager , QA Supervisor
94%
42 ปี  
28 มิ.ย. 59
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี บริหารการจัดการทั่้วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการเพชรเกษม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ , สรรหาและว่าจ้าง/ฝึกอบรม , หัวหน้าแผนกบุคคล , หัวหน้าแผนกบุคคล , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
97%
22 ปี  
28 มิ.ย. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  14,000-18,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรีแม่พริกวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หน่วยงานจัดซื้อต่างประเทศ / นักศึกษาฝึกงาน
 พบ 3,746 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม