เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 141,040 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
94%
25 ปี  
421 สมัครตำแหน่ง  :    ผช.พยาบาล,คลีนิคความงาม
31 ต.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี พัฒานาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย มบ.ไพโรจน์บางนา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  รีแร็กซ์โปรไวท์เซอร์ / NA , พนักงานต้อนรับ พนักงานสปา , เฝ้าไข้
95%
29 ปี  
1 พ.ย. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนพระนครบริหารธุรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานปฎิบัติการระดับ 2 , Warehouse Staff , Technicial/Fitter
90%
27 ปี  
31 ต.ค. 57
จังหวัด :  กาญจนบุรี เงินเดือน :  9,000+
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปวช. พาณิชยกรรม (กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีบริหารธุรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่พัสดุ
95%
36 ปี  
31 ต.ค. 57
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  49,500 ++
ปริญญาตรี การพัฒนาชุมชน (บริหารการพัฒนา) วิชาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ , ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และธุรการ , ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ , ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและธุรการ , Senior Training & ISO Specialist (HRD)
85%
25 ปี  
31 ต.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการ วิทยาลัยราชพฤกษ์
ปวส. การตลาด พณิชยการวิมล ศรีย่าน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานบุคลไซร์งาน , ธุรการบุคคล
88%
34 ปี  
31 ต.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
ปวส. การบัญชี โรงเรียนฐานเทคโนโลยี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บัญชี(ลูกหนี้) , พนักงานบัญชี , ธุรการบัญชี , พนักงานการเงิน
98%
33 ปี  
31 ต.ค. 57
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  16,000-23,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนบริหารธุรกิจสงขลา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการแผนก (บริหารงานมินิบิ๊กซี) , ผู้จัดการสาขา (บริหารงานร้านพิซซ่า ฮัท)
84%
32 ปี  
428 สมัครตำแหน่ง  :    ฝ่ายบุคคล,sales
31 ต.ค. 57
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ( HR Office) , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ( Recruit) , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล – ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี
89%
23 ปี  
429 สมัครตำแหน่ง  :    marketing officer,e-commerce,digital marketing
31 ต.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาโท การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี การจัดการธุรกิจไซเบอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Product Management Executive , Outsource , part time แนผก online marketing
57%
34 ปี  
31 ต.ค. 57
จังหวัด :  ระนอง เงินเดือน :  38,000
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี มหาลัยธุรกิจบัญฑิตย์
ปวส. ช่างยนต์ ( ทวิภาคี ) วิทยาลัยเทคนิคระนอง
79%
24 ปี  
31 ต.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การตลาด มทร.ธัญบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหอวัง
97%
37 ปี  
31 ต.ค. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี Personnel Management Burapha University
อนุปริญญา Accounting Rayong Poly Technical School
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Head of HR & Development , HR Executive , Chief of Human Resource Management Division , Chief of Human Resource Management Division , HR&Admin
98%
30 ปี  
31 ต.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  16,500-19,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ , เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (สรรหา) , นักวิชาการสรรพสามิต , เจ้าหน้าที่พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน (จัดสอบและฝึกอบรม) , เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
85%
32 ปี  
31 ต.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักวรรดิ
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยพณิชยการบางนา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QC , ประสานงาน , ประสานงานขาย
96%
25 ปี  
31 ต.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนรัชดาภิเษก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า , ธุรการ
93%
35 ปี  
31 ต.ค. 57
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม มหาลัยราชภัฏราชนคริทร์
ปวส. คอมพิวเตอร์ธูรกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลฉะเชิงเทรา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าขนส่ง , เจ้าหน้าที่ประสานงาน , พนักงานส่งเสริมการตลาด
96%
26 ปี  
31 ต.ค. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  10,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีชลบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  จัดซื้อ , QC , ธุรการ , พนักงานฝ่ายผลิต
98%
31 ปี  
438 สมัครตำแหน่ง  :    production supervisor,QC Supervisor,warehouse supervisor
31 ต.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิดมหาสารคาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า , QC Supervisor , Production Supervisor กระจกไทย อาซาฮี จำกัด มหาชน
83%
30 ปี  
31 ต.ค. 57
จังหวัด :  อุบลราชธานี เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ปวส. เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการศูนย์บริการ , หัวหน้างานผลิต
94%
25 ปี  
440 สมัครตำแหน่ง  :    Sell Officer,Marketing Officer,Purchasing Officer,Admin Officer
31 ต.ค. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี General Management Burapha University
ปวส. Information Technology Eastern Technological College (E.TECH) Chonburi
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sale Officer , Sale Executive , Graphic Design and data document typing.
 พบ 141,040 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม