เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2,547 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
98%
36 ปี  
421 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,บุคคล,บริการ
1 ธ.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000-18,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อนุปริญญา การตลาด ราชมงคลจักรพงษภูวนารถ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการจัดซื้อ , ธุรการบุคคลและพัสดุ(ชั่วคราว) ฝ่ายบริหาร , ธุรการประสานงาน(ประจำธนาคาร)
84%
34 ปี  
1 ธ.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  22,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด , เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
84%
34 ปี  
423 สมัครตำแหน่ง  :    จัดซื้อ,บุคคล
1 ธ.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  28,000
ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมุนษย์ สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  จัดซื้อในประเทศ , จัดซื้อ/บุคคล
95%
26 ปี  
1 ธ.ค. 58
จังหวัด :  พิษณุโลก เงินเดือน :  10,000-15,000
ปริญญาโท โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยนักวิจัย , เลขาฯผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค9(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล) , Operator of English Group
88%
36 ปี  
1 ธ.ค. 58
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  13,000ขึ้นไป
ปริญญาตรี การจัดการและการประเมินโครงการ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า , เจ้าหน้าที่ตรวจรับสินค้า , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า , Warehouse Staff , ทั่วไป (Store)
82%
24 ปี  
426 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการทั่วไป,การเงิน,บัญชี
1 ธ.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  12,000-15,000
ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ม.ศรีปทุม
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พณิชยการมีนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ประสานงานขาย , ธุรการทั่วไป
87%
30 ปี  
1 ธ.ค. 58
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  16,000 +
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการบุคคล , ธุรการบุคคล , เจ้าหน้าที่ทะเบียนค่าจ้าง , ธุรการบุคคล , ธุรการ
94%
24 ปี  
428 สมัครตำแหน่ง  :    Oversea coordinator,Sales,Import-Export Officer
1 ธ.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี International Business Management Assumption University
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนซางตาครุ้สคอนแวนท์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Oversea Coordinator
78%
24 ปี  
1 ธ.ค. 58
จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  10,000-12,000
ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการทั่วไป
95%
24 ปี  
430 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,บัญชี,ฝ่ายบุคคล
1 ธ.ค. 58
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  13,000-15,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการบัญชีขาย , ฝ่ายผลิต , ฝ่ายผลิต
91%
43 ปี  
1 ธ.ค. 58
จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
อนุปริญญา การบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผจก.บริหารทรัพยากรบุคคล , Assit.Manager , หัวหน้าแผนกบุคคล , หัวหน้าฝ่ายบุคคล , ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก
93%
29 ปี  
432 สมัครตำแหน่ง  :    BOI import & Export,Sales,Admin
1 ธ.ค. 58
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  23,000
ปริญญาตรี สารสนเทศทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (มสธ.)
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
ตำแหน่งที่เคยทำ :  BOI OFFICER , Boi , QC&QA TECHNICIAN , Administration.
86%
25 ปี  
433 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,เจ้าหน้าที่บุคคล
1 ธ.ค. 58
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เลขานุการ , ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่2
92%
36 ปี  
1 ธ.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปวส. การบัญชี โรงเรียนอรรถวิทย์พณิชยการบางนา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยหัวหน้า แผนกโอเปอเรชั่น (คลังสินค้า)
76%
28 ปี  
1 ธ.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  9,500
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัย ราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบางบ่อ( กศน )
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานทั่วไป ฝ่ายผลิต , พนักงานทั่วไป จ่ายสินค้าเข้าไลน์ผลิต , พนักงานฝ่ายผลิต ทั่วไป , พนักงานทั่วไป ฝ่ายผลิต
95%
22 ปี  
1 ธ.ค. 58
จังหวัด :  หนองคาย เงินเดือน :  13,000++
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานเสิร์ฟ
83%
28 ปี  
1 ธ.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ปวส. บริหารธุรกิจสถานพยาบาล โรงเรียนพณิชยการสุโขทะย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน , เจ้าหน้าที่เภสัชกรรม
83%
30 ปี  
1 ธ.ค. 58
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  18,500
ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปวช. การบัญชี ร.ร ธัญบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผช.ผจก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล , ผช.ฝ่ายทรัพยากรและธุรการ , การตลาด/บุคคล , บุคคล , พนักงานขาย
97%
32 ปี  
1 ธ.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  26,000
ปริญญาโท กฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล , พนักงานบัญชี
78%
37 ปี  
1 ธ.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี การบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ปวส. บัญชี ร.ร.เทคโนโลยีกรุงธน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , หัวหน้าแผนกแคชเชียร์ , เจ้าหน้าที่การเงิน
 พบ 2,547 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม