เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3,114 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
94%
29 ปี  
21 เม.ย. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  22,000
ปริญญาตรี การจัการอุตสาหกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่แผนกบริหารคุณภาพ , Documen Control , Document Control , QC check for Quality
75%
26 ปี  
422 สมัครตำแหน่ง  :    Recruit,Labor Reation,Training
21 เม.ย. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  HR Officer
90%
49 ปี  
21 เม.ย. 58
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  55,000-65,000
ปริญญาโท การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิคส์ ม.เอเชียอคเนย์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง , หัวหน้าแผนกไฟฟ้า , วิศวกรซ่อมบำรุง กระบวนการผลิต เครื่องมือวัด
97%
32 ปี  
21 เม.ย. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  22,000 ตามตกลง
อนุปริญญา Business Udonthanee Vocational College
มัธยมศึกษาตอนปลาย Nongbhupittayakran School
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Stock F/G & Delivery Supervisor , Inventory Supervisor. , หัวหน้าคลังสินค้า (Staff) / Asst.Foreman , Store Staff
93%
36 ปี  
21 เม.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  19,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อนุปริญญา บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้า พนักงานศูนย์บริการกรุงเทพ , ประสานงานธุรการขาย , ธุรการฝ่ายขาย , ฝ่ายขาย
89%
35 ปี  
21 เม.ย. 58
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  admission , เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง , เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง
81%
30 ปี  
427 สมัครตำแหน่ง  :    บุคคล,Payroll,ธุรการ
21 เม.ย. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี มสธ.
ปวช. คอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีชลบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  HR , HR & Admin , เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล-Payroll , Adminstartor
95%
25 ปี  
21 เม.ย. 58
จังหวัด :  อุดรธานี เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี การบริหารการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยาอุดรธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Administation , Retail Shop
89%
25 ปี  
21 เม.ย. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  17,000-22,000
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
90%
30 ปี  
21 เม.ย. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  14,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหนองเรือวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่สโตร์ & QC Staff , เจ้าหน้าที่สโตร์ , พนักงานฝ่ายผลิต
73%
33 ปี  
431 สมัครตำแหน่ง  :    จัดซื้อ,Planning
21 เม.ย. 58
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  13,000
ปวส. การจัดการทั่วไป วิทยาเทคโนโลยีฃลบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Planning Control (เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางเเผนผลิต)
93%
23 ปี  
21 เม.ย. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Qc , เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
84%
36 ปี  
21 เม.ย. 58
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป วิทยาลัยนครราชสีมา
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เมรี่เทคโนโลยี่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Payroll Officer , Payroll Officer , HR Officer , Clerk
87%
25 ปี  
434 สมัครตำแหน่ง  :    Human Resource,General Affair Staff,Recruitment and Training Officer
21 เม.ย. 58
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  18,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี General Management Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
ตำแหน่งที่เคยทำ :  GENERAL AFFIR POSITION / SENIOR STAFF LEVEL , RECRUITMENT AND TRAINING OFFICER
82%
24 ปี  
435 สมัครตำแหน่ง  :    วิศกรโทรคมนาคม,NOC,อื่นๆ
21 เม.ย. 58
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  17,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี วิศวโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ
ปวส. เทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
96%
25 ปี  
436 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,จัดซื้อ,ฝ่ายบุคคล
21 เม.ย. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  15,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  assistant , เจ้าหน้าที่ธุรการ
78%
23 ปี  
21 เม.ย. 58
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  12,000
ปวส. การจัดการทั่วไป วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Pc แนะนำ เชียร์ขายสินค้า
81%
32 ปี  
21 เม.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
ปวส. ธุรกิจประกันภัย วิทยาลัยพาณิชยการเชตุพน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจัาหน้าที่บุคคล , เจ้าหน้าที่บุคคลธุรการ , เจีาหน้าที่สรรหาบุคลากร , helpdesk
91%
45 ปี  
21 เม.ย. 58
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  27,000-30,000
ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปวส. การเลขานุการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนกทรัพยากรบคคล , หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล , หัวหน้าฝ่ายธุรการบุคคล , Adm. Sup , Adm. Sup / Safety
100%
26 ปี  
21 เม.ย. 58
จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน :  14,000
ปริญญาตรี กลุ่มวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยบูรพา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการวิศวกรรม , เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาาร
 พบ 3,114 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม