เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3,428 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
95%
26 ปี  
421 สมัครตำแหน่ง  :    Staff,ธุรการทั่วไป
1 เม.ย. 58
จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน :  12,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนพณิชยการปราจันบุรี
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนพณิชยการปราจันบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Staff
85%
33 ปี  
422 สมัครตำแหน่ง  :    BOI -IMPORT-EXPORT,Purchase
1 เม.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปวส. คอมพิวเตอร์สำนักงาน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Purchase-Import-Export , Import - BOI
90%
29 ปี  
423 สมัครตำแหน่ง  :    Cs Import - Export,Logistics staff,Document Control
1 เม.ย. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  18,000-20,000
ปริญญาตรี Faculty of Business Aminestriation and liberal arts. Lampang Rajabhat University
ปวส. Communication computer Srithana commercial of technology changmai.
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Tracking Import – Export , Import –Export Forwarder
88%
24 ปี  
1 เม.ย. 58
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรณ์มนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  HR - C&B , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
94%
46 ปี  
1 เม.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี การจัดการงานก่อสร้างขนาดใหญ๋ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี การโฆษณา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนกเขียนแบบ , ผู้ช่วยสถาปนิกและเคลียร์แบบหน้างาน , ผู้ช่วยสถาปนิกและเคลียร์แบบหน้างาน , ผู้ช่วยสถาปนิก , draftman autocad
96%
24 ปี  
1 เม.ย. 58
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  13,000-15,000
ปริญญาตรี การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการอะไหล่/จัดซื้อ , ธุรการกฎหมาย , แคชเชียร์ , พนักงานต้อนรับ , แนะนำสินคา
92%
42 ปี  
427 สมัครตำแหน่ง  :    รองผู้จัดการแผนกบุคคล
1 เม.ย. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  35,000-40,000
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการกลุ่มแผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์ , เจ้าหน้าที่การเงิน
93%
24 ปี  
1 เม.ย. 58
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  14,000
ปริญญาตรี การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ปวช. พณิชยการ-การเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Supervisor , พนักงานพาร์ทไทม์
83%
33 ปี  
429 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานบัญชีการเงิน
1 เม.ย. 58
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  25,500
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ปวส. การบัญชี โรงเรียนเซนต์จอห์นเทคนิคกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานบัญชีและการเงิน 5 , พนักงานบัญชีการเงิน
88%
24 ปี  
430 สมัครตำแหน่ง  :    BOI,QC,ธุรการ
1 เม.ย. 58
จังหวัด :  จันทบุรี เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ISO & Production , สโตร์
86%
34 ปี  
1 เม.ย. 58
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  18,500 บ.-20,000 บ.
ปริญญาตรี พัฒนาทรัพย์ยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปวส. เทคนิคโลหะ/อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ QC+QA , เจ้าหน้าที่วิศวกรรม
82%
38 ปี  
1 เม.ย. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ ม.ราชภัฏธนบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนบางเสาธง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล / จัดซื้อ , QC , พนักงาน
66%
32 ปี  
433 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ
1 เม.ย. 58
จังหวัด :  สุราษฎร์ธานี เงินเดือน :  10,000
ปริญญาตรี การจัดการที่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
100%
41 ปี  
1 เม.ย. 58
จังหวัด :  สงขลา เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อนุปริญญา สุข ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผจก.สาขา , พนักงานขาย เครดิต (Kae). , พนักงานขาย เครดิต , พนักงานขาย ( DSR)
76%
27 ปี  
435 สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่บัญชี
1 เม.ย. 58
จังหวัด :  สุรินทร์ เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อนุปริญญา การบัญชี โรงเรียนพาณิชย์อินทราชัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บัญชี , บัญชี , บัญชี , Admin
94%
25 ปี  
1 เม.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  17,000-19,000
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Quality Management System
99%
28 ปี  
437 สมัครตำแหน่ง  :    Purchasing,Marketing,Administration
1 เม.ย. 58
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  24,500
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยบูรพา
อนุปริญญา เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sourcing and Purchasing (จัดหาทรัพยากรการผลิต) , Purchasing , Marketing Office
92%
25 ปี  
1 เม.ย. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  15,000-18,000
ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บุคคลและธุรการ, เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและแรงงานสัมพันธ์
97%
31 ปี  
1 เม.ย. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  15,000+
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวะศึกษาขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บุคคล , เจ้าพนักงานการเงินและบีญชี , บัญชี+คลังสินค้า+เซลล์
94%
33 ปี  
1 เม.ย. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  45,000-50,000
ปริญญาตรี การจัดการงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปวส. ช่างเทคนิคการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Quantity Surveyor , หัวหน้าฝ่ายประมาณราคา , พนักงานประมาณราคา , โฟร์แมน
 พบ 3,428 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม