เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3,533 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
86%
26 ปี  
16 ม.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000 - 25,000
ปริญญาโท ธุรกิจอาเซียน ม.ธุรกิจบันฑิตย์
ปริญญาตรี ธุรกิจระหว่างประเทศ ม.ธุรกิจบันฑิตย์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานประจำ , tele-sale , web developer
90%
35 ปี  
422 สมัครตำแหน่ง  :    Sales Coordinator,Sales Support,Sales
16 ม.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  26,000
ปริญญาตรี บริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
ปวส. บริหารการตลาด วิทยาลัยพณิชยการบางนา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บุคคล/ฝึกอบรม , เลขาผู้บริหาร , เจ้าหน้าที่ธุรการ , Sales support , Sales support
76%
26 ปี  
423 สมัครตำแหน่ง  :    Production plannning&control staff,Transportation/logistics,Marketing
16 ม.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี Industrial Management Ramkhamhaeng University
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ANALYSIS AND DEVELOPMENT , OPERATIONS AIR FREIGHT
67%
34 ปี  
424 สมัครตำแหน่ง  :    บุคคล,เลขานุการ,จัดซื้อ
16 ม.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป ม.ราชภัฎจันทรเกษม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  HR , Specialist Recruit Partner , Head Recruitment & Training
72%
24 ปี  
425 สมัครตำแหน่ง  :    HR,Admin,เจ้าหน้าที่ธุรการ
16 ม.ค. 60
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  16,000-17,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Purchasing/HR , packing , ฝ่ายผลิต
73%
27 ปี  
16 ม.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปวช. อิเลคโทรนิค วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ประสานงานฝ่ายขาย
93%
39 ปี  
16 ม.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) สถาบันราชภัฎราชนครินทร์
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยพณิชยการบางนา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนกคลังสินค้าสำเร็จรูป , หัวหน้าหน่วย , หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
93%
38 ปี  
16 ม.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี บริหารการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปริญญาตรี บริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บัญชี-การเงิน , เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน , เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อก/ ประสานงานส่งออก , เจ้าหน้าที่ บัญชีสต๊อก /ตรวจสอบคุณภาพ
96%
26 ปี  
16 ม.ค. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัย บูรพา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน ชลกันยานุกูล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Staff , staff
85%
23 ปี  
16 ม.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสยาม
ปวช. การบัญชี วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  สำนักงานและบุุคคล , นักศึกษาฝึกงาน งานทะเบียนสินไหม
79%
28 ปี  
16 ม.ค. 60
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  13,000
ปวส. การจัดการทั่วไป วิทยาลัยกาอาชีพนครนายก
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพเวียงรุ้ง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Planner ( วางแผนการผลิต ) , SPC Clerk , Clerk Engineering
94%
28 ปี  
432 สมัครตำแหน่ง  :    HR,Admin / GA,Purchase
16 ม.ค. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  17,000-19,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต ชลบุรี
ปวส. คอมพิวเตอร์กราฟฟิก โรงเรียนไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  HR/GA , HR&GA / Admin , Line Leader
95%
36 ปี  
433 สมัครตำแหน่ง  :    ISO supervisor/Quality Control,GA supervisor,Admin supervisor
16 ม.ค. 60
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  27,000
ปริญญาตรี Publicrelation Rajabaht Chiangrai University
มัธยมศึกษาตอนปลาย Huayso wittayakhom
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ISO supervisor , ISO Staff , Administration , GA Staff , Document control
84%
32 ปี  
16 ม.ค. 60
จังหวัด :  อุดรธานี เงินเดือน :  -
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการทั่วไป , รองผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน , หัวหน้าแผนก , เจ้าหน้าที่บัญชี
93%
26 ปี  
16 ม.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  30,000-32,000
ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (International program) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Logistics & Sales Coordinator , การตลาด (นักศึกษาฝึกงาน)
85%
26 ปี  
436 สมัครตำแหน่ง  :    ประสานงาน ระบบ,การตลาด
16 ม.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  26,000
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปวส. บริหารธุรกิจ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ATM Account , เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
98%
37 ปี  
16 ม.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปวส. การตลาด เกริกวิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Recruitment & Employee Relations Supervisor , หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล , ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล , Hr chief leader , warehouse keeper
93%
42 ปี  
438 สมัครตำแหน่ง  :    SUPERVISOR (Production),LEADER,หัวหน้าผลิต
16 ม.ค. 60
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  19,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  SUPERVISOR , SUPERVISOR
84%
36 ปี  
439 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,ประสานงาน,ฝ่ายขาย
16 ม.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  18,000
ปวส. การบริหารจัดการทั่วไป วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
ปวช. การตลาด วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการประสานงานฝ่ายผลิต-บริการ , ฝ่ายผลิต , ธุรการคลังสินค้า
85%
30 ปี  
440 สมัครตำแหน่ง  :    Staff Qc,Staff Production,Staff Incoming
16 ม.ค. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  18,000-20,000
ปริญญาตรี Industrial Management Technology Southeast Bangkok College
ปวส. Tech industry Bang Lamung Industrial and Community Edu. College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Technician-Calibrator , team member laboratory , Inprocess-Incoming , CSM Star
 พบ 3,533 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม