เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2,916 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
97%
42 ปี  
21 ส.ค. 60
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  80,000
ปริญญาโท Industrial Management King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
ปริญญาตรี Machanical Engineering King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production and Engineering Manager , Production and Engineering Manager , Ass't Production and Maintenance Manager , Ass't Production Manager , PRODUCTION ENGINEERING SUPERVISOR.
90%
33 ปี  
422 สมัครตำแหน่ง  :    Sr.Compensation & Benefit,Sr. HR & GA
21 ส.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  28,000
ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
อนุปริญญา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปัญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทนและสวัสดิการ , Compensation & Benefit Officer , เจ้าหน้าที่บุคคล (Payroll) , เจ้าหน้าที่บุคคล , เจ้าหน้าที่บุคคล-เงินเดือน
89%
23 ปี  
21 ส.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  17,500-20,000
ปริญญาตรี การจัดการชุมชน มหาวิยาลัยศิลปากร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Head teller
76%
39 ปี  
21 ส.ค. 60
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  33,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมฐานบินกำแพงแสน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนกค่าตอบแทนและสวัสดิการ , บุคคล , บุคคล/จัดซื้อ
98%
45 ปี  
21 ส.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  40,000
ปริญญาตรี การบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
อนุปริญญา Food Science มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผช.ผู้จัดการทรัพยากรบุคคลและธุรการ , ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ , ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์ , ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์ , ผูัจัดการแผนกฝีกอบรม
84%
38 ปี  
426 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,บัญชี,จัดซื้อ
21 ส.ค. 60
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานบัญชี , พนักงานบัญชี , พนักงานธุรการ-จัดซื้อ
85%
25 ปี  
21 ส.ค. 60
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ธุรการ
90%
29 ปี  
21 ส.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  30,000-35,000
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พัฒนาเว็บ วท.สมุทรสาคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วางแผนการผลิต , วางแผนการผลิต(หัวหน้าฝ่าย+รักษาการ ผู้จัดการฝ่ายวางแผน) , วางแผน , วางแผนประสานงานผลิต , เลขาฯผู้จัดการโรงแรม
89%
27 ปี  
21 ส.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000-20,000
ปวส. การจัดการทั่วไป ฐานเทคโนโลยี
มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.เขตบางขุนเทียน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  dispatcher , คลังวัตถุดิบ
94%
25 ปี  
430 สมัครตำแหน่ง  :    Admin Officer,General Affairs,HR
21 ส.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Admin Officer & General Affairs , ธุรการ/ประสานงาน (ทำงานระหว่างกำลังศึกษา)
84%
32 ปี  
21 ส.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ปวส. การตลาด วิทยาลัยบางละมุงอินเตอร์เทค
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล , เจ้าหน้าที่บุคคล , จนท.ธุรการบุคคล
82%
24 ปี  
21 ส.ค. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปวส. เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน , นักศึกษาฝึกงาน
84%
36 ปี  
21 ส.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,500-25,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนพณิชยการหาดใหญ่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าฝ่ายบุคคล , เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากรอาวุโส , เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล , เจ้าหน้าที่ธุรการ/ประสานงาน
63%
25 ปี  
21 ส.ค. 60
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ(ธุรกิจบริการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มัธยมศึกษาตอนปลาย รร.ตรอนตรีสินธุ์
76%
23 ปี  
21 ส.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  16,000++
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หมาวิทยาลัยบูรพา
มัธยมศึกษาตอนปลาย นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการทั่วไป
74%
41 ปี  
436 สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่บุคคล,ธุรการ
21 ส.ค. 60
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี ทรัพยากรบุคคล สถาบันราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
ปวส. การจัดการ บริหารธุรกิจอยุธยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บุคคล
80%
29 ปี  
21 ส.ค. 60
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปวส. เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เลขานุการ , Receptionist , ธุรการ , ธุรการ
90%
25 ปี  
21 ส.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  22,000
ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
87%
29 ปี  
439 สมัครตำแหน่ง  :    Marketing Strategy,Product Marketing,Import-Export Trading
21 ส.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  43,000 - 49,000
ปริญญาโท Organizational Management Portland State University
ปริญญาตรี International Marketing Portland State University
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Retail Customer Data and Campaign Integration Specialist , Product Innovation Executive , English Instructor , International Marketing Executive
92%
36 ปี  
21 ส.ค. 60
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  20,000 - 22,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานจัดซื้อ , เจ้าหน้าที่บุคคล-ธุรการ
 พบ 2,916 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม