เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2,602 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
91%
38 ปี  
421 สมัครตำแหน่ง  :    HR Training,Supervisor,ธุรการ
23 ก.ค. 59
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
ปวส. เทคโนโลยีสำนักงาน วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Trainer , Leader
93%
34 ปี  
23 ก.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  40,000
ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี วิทยาการการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ+จป.วิชาชีพ , เจ้าหน้าที่บุคคล , เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ , เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส , เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
88%
37 ปี  
23 ก.ค. 59
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  18,000-20,000
ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
ปวส. เลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
88%
27 ปี  
23 ก.ค. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ปวส. คอมพิวเตอร์กราฟิก เทคโนโลยีภาคตะวันออก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานอะไหล่และศูนย์บริการ , พนักงานประจำร้าน
88%
22 ปี  
23 ก.ค. 59
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  13,000-18,000
ปริญญาตรี การจัดการ-การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปวส. การจัดการทั่วไป วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Part time , นักศึกษาฝึกงาน
74%
34 ปี  
23 ก.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่สรรหา (Recuritment) , Call Center , เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
69%
22 ปี  
427 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานธนาคาร,งานบริการ
23 ก.ค. 59
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
67%
23 ปี  
428 สมัครตำแหน่ง  :    จัดซื้อ,ธุรการ,ฝ่ายบุคคล
23 ก.ค. 59
จังหวัด :  ลำปาง เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเขลางค์นคร
82%
22 ปี  
23 ก.ค. 59
จังหวัด :  สระแก้ว เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวช. อิเล็คทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
98%
22 ปี  
23 ก.ค. 59
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มัธยมศึกษาตอนปลาย วัดราชาธิวาส
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยครู
88%
23 ปี  
431 สมัครตำแหน่ง  :    งานขาย,งานบุคคล,งานธุรการ
23 ก.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี ประกอบการ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sales , Barista
80%
22 ปี  
23 ก.ค. 59
จังหวัด :  อุดรธานี เงินเดือน :  17,000-25,000
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
97%
25 ปี  
23 ก.ค. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  15,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนพริชยการขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ควบคุมสินค้าคงคลัง ( INVENTORY CONTROL)
100%
25 ปี  
23 ก.ค. 59
จังหวัด :  มหาสารคาม เงินเดือน :  20,000-35,000
ปริญญาโท การจัดการเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ระดมทุน/ประชาสัมพันธ์/กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ , วางแผนและควบคุม
93%
22 ปี  
435 สมัครตำแหน่ง  :    ผู้ช่วยผู้จัดการ,HR
23 ก.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000-20,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานบริการ /pt
96%
30 ปี  
436 สมัครตำแหน่ง  :    Supervisor,Leader,Foreman
23 ก.ค. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  20,000
ปวส. Management Phothong Industrial and Community Education College
มัธยมศึกษาตอนปลาย Non-Formal Education Department (Huakrajua)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  production leader , production leader , production leader
96%
29 ปี  
23 ก.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  45,000 - 60,000
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Service Engineer Supervisor , Operations Project Engineer
91%
26 ปี  
23 ก.ค. 59
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปวส. บัญชี โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
ปวช. การบัญชี โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  รับจ่ายวัตถุดิบ , QA,QC , qc
74%
23 ปี  
439 สมัครตำแหน่ง  :    customer service,accounting,logistic
23 ก.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000+
ปริญญาตรี การจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  baggage service agent
89%
31 ปี  
23 ก.ค. 59
จังหวัด :  กาญจนบุรี เงินเดือน :  28,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปวส. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่จัดซื้อและขายเครื่องจักรต่างประเทศ , Talesales , Crewing Officer , Training Coordinator , Asistant Personel Superintendent.
 พบ 2,602 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม