เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 140,420 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
90%
28 ปี  
21 ต.ค. 57
จังหวัด :  อุบลราชธานี เงินเดือน :  9,000-17,000
ปริญญาโท การจัดการทั่วไป ม.ราชภัฎอุบลราชธานี
ปริญญาตรี บัญชี ม.ราชภัฎอุบลราชธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  callcenter
93%
31 ปี  
20 ต.ค. 57
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  20,000++
ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการฝ่ายอาคารสถานที่ , ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ , ผู้จัดการพื้นที่ให้เช่าเพื่อการค้า , พนักงานขาย อุปกรณ์ สิ้นเปลือง( supply sell ) , พนักงานฝ่ายขายอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคสื่อสาร
98%
30 ปี  
20 ต.ค. 57
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ(บริหารทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ประสานงานอาคาร , เจ้าหน้าที่การเงิน/ที่ปรึกษางานบริการ , พนักงานประจำสำนักงาน
97%
29 ปี  
20 ต.ค. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  13,000 - 15,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QC. EXPORT , วางแผนการผลิต , Document Control QA. / QC.
83%
32 ปี  
20 ต.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  16,000-
ปริญญาตรี บริหาร/การตลาด มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ปวส. บริหาร/การตลาด โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บุคคล , เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ , เจ้าหน้าที่บุคคล
97%
32 ปี  
20 ต.ค. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  15,000 -17,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปวส. การบัญชี โรงเรียนพาณิชย์ขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) , ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)
80%
27 ปี  
427 สมัครตำแหน่ง  :    การตลาด,การขาย,จัดซื้อ
20 ต.ค. 57
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  18,000-25,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  sale supervisor , พนักงานโสตร์ , pc แนะนำสินค้า
98%
30 ปี  
20 ต.ค. 57
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  20,000
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยรังสิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด/ฝ่ายขาย , วิศวกรหน้างาน (Site Engineer) , หัวหน้าฝ่ายการตลาด-จัดจำหน่าย และ หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้า
80%
22 ปี  
21 ต.ค. 57
จังหวัด :  อุดรธานี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
93%
34 ปี  
430 สมัครตำแหน่ง  :    QA manager,QC manager,Production manager
20 ต.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  65,000
ปริญญาโท Finance & Banking Ramkhamhaeng University
ปริญญาตรี Computer science Naresuan University
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production unit manager , QA & Warehouse supervisor , Production supervisor
86%
19 ปี  
431 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานขาย,พนักงานบริการ
20 ต.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  9,000
ปริญญาตรี การจัดการ ราชภัฏสวนดุสิต
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานบริการ
76%
22 ปี  
20 ต.ค. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  15,000-20,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปวช. บัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา
73%
23 ปี  
20 ต.ค. 57
จังหวัด :  ราชบุรี เงินเดือน :  9,000 - 15,000
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
78%
24 ปี  
20 ต.ค. 57
จังหวัด :  นครศรีธรรมราช เงินเดือน :  10,000+
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการบัญชี , ธุรการขาย
66%
39 ปี  
20 ต.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี บริหาร ม.สยาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  การตลาดเช่าซื้อ , การตลาดเช่าซื้ิอ
98%
30 ปี  
20 ต.ค. 57
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  20,000-30,000
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Senior QA (เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ)
96%
33 ปี  
437 สมัครตำแหน่ง  :    Sale,QA,HR
20 ต.ค. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  25,000+
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย เชียงคำวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sale Executive , Sale Executive (Asia) , QC Officer1 , HR Officer1 , HR Officer
94%
24 ปี  
20 ต.ค. 57
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  -
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ปวช. การบัญชี วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานบัญชี , พนักงานบัญชี/การเงิน
56%
24 ปี  
439 สมัครตำแหน่ง  :    ฝ่ายบุคล,QC,QA
20 ต.ค. 57
จังหวัด :  ตาก เงินเดือน :  15,000++
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนาตาก
ปวส. การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนาตาก
95%
34 ปี  
20 ต.ค. 57
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปวส. ธุรกิจโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เลขานุการ , เลขานุการสาขา , เลขานุการโครงการ , เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและแนะนำแพคเกจ
 พบ 140,420 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
หมวดงานที่ต้องการสมัคร
ประสบการณ์ทำงาน
เงินเดือนที่ต้องการ
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
ภาค / จังหวัด
อายุ
เพศ
ภาษา
วันที่แก้ไขล่าสุด
คำที่ต้องการค้นหา