เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 143,948 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
79%
39 ปี  
20 ธ.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนกบุคคล - ธุรการ , หน.แผนกบุคคล-ธุรการ , หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล - ธุรการ , หัวหน้าแผนกบุคคล - ธุรการ , หัวหน้าแผนกบุคคล - ธุรการ
87%
33 ปี  
422 สมัครตำแหน่ง  :    Administrator Officer,General Service officer,Document Control ISO
20 ธ.ค. 57
จังหวัด :  อ่างทอง เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บุคคลและธุรการ , เวชสถิติ , Document controll
95%
30 ปี  
20 ธ.ค. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราษฎร์นิยม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Document , เจ้าหน้าที่จัดซื้อและธุรการทั่วไป , ธุรการ , ธุรการขาย
59%
22 ปี  
424 สมัครตำแหน่ง  :    จัดซื้อ,ธุรการ
20 ธ.ค. 57
จังหวัด :  หนองบัวลำภู เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลับขอนแก่น
95%
43 ปี  
20 ธ.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
อนุปริญญา การบัญชี เทคนิคศรีวัฒนา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานบัญชี , Production control , พนักงานธุรการ
95%
27 ปี  
20 ธ.ค. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนสยามธุรกิจในพระอุปถัมภ์ฯ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  STAFF Planning (แผนกปั้มขึ้นรูป) , เจ้าหน้าที่สำนักงาน , พนักงาน IE ฝ่ายควบคุมการผลิต , พนักงานธุรการ , พนักงานธุรการฝ่ายบุคคล
82%
28 ปี  
427 สมัครตำแหน่ง  :    บริการ/งานขาย/ธุรการ
20 ธ.ค. 57
จังหวัด :  พิษณุโลก เงินเดือน :  9,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม
ปวช. อิเลคโทรนิค วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขาย , call center
93%
26 ปี  
428 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,บุคคล,คลังสินค้า
20 ธ.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  12,000+
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนผดุงนารี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานการตลาด , พนักงาน ขายตั๋ว
85%
23 ปี  
20 ธ.ค. 57
จังหวัด :  นครศรีธรรมราช เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลับเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  marketing
87%
33 ปี  
20 ธ.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี การเงิน การธนาคาร สถาบันราชภัฎร้อยเอ็ด
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
ตำแหน่งที่เคยทำ :  จนท.บัญชีการเงินและสวัสดิการอาวุโส , บัญชีการเงิน(ลูกหนี้) , บัญชีการเงิน(ลูกหนี้)
89%
51 ปี  
431 สมัครตำแหน่ง  :    General Manager,Hotel Manager,Resident Manager
20 ธ.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี Aministration & Marketing Ramkhumheng University
มัธยมศึกษาตอนปลาย Watsuthi Wararam
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Building Management , Resident Manager , General Manager , General Manager , Executive Assistant Manager
98%
34 ปี  
20 ธ.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  14,500 - 15,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บางปะกงบริหารธุรกิจ
มัธยมศึกษาตอนปลาย บางบ่อวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บุคคล , เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (Sales Coordinator) , WH.ADMIN (เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า)
87%
24 ปี  
433 สมัครตำแหน่ง  :    บัญชี,ธุรการ
20 ธ.ค. 57
จังหวัด :  กาฬสินธุ์ เงินเดือน :  13,500+
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บัญชี , พนักงาน , ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด
96%
33 ปี  
20 ธ.ค. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี บริหารอุตสาหกรรม ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
ปวช. ช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าฝ่ายบุคคล , หัวหน้าส่วนงานบริหารทรัพยากรบุคคล , Senir Human Resources(เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส) , เจ้าหน้าบุคคลโรงงาน
81%
33 ปี  
435 สมัครตำแหน่ง  :    บัญชี,ธุรการ
20 ธ.ค. 57
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  13,000
ปวส. การบัญชี รร.เทคโนโลยี อาชีวศึกษา ตะพานหิน
ปวช. พาณิชย์การ รร.เทคโนโลยี อาชีวศึกษา ตะพานหิน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Staff , แคชเชียร์ , Staff Planing , จนท.ธุรการ , พนักงานบันทึกข้อมูล
82%
26 ปี  
20 ธ.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  14,000
ปวส. การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
ปวช. ภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บุคคล (สรรหา-ว่าจ้าง) , เจ้าหน้าที่ธุรการ
99%
34 ปี  
20 ธ.ค. 57
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อนุปริญญา ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าสโตร์กลาง , หัวหน้าช่างเทคนิค , Service Engineer , เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต/หัวหน้าคลังสินค้า
92%
26 ปี  
438 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานธุรการ,Hr
20 ธ.ค. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ ม.ราชภัฎราชครินทร์
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคนิคพณิชยการสัตหีบ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการ , DC.
92%
31 ปี  
439 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างcncmilling
20 ธ.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปวช. ช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างcnc , ช่างcnc , ควบคุมเครื่องextueder
93%
26 ปี  
20 ธ.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  18,000
ปวส. การจัดการทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง
มัธยมศึกษาตอนปลาย ก.ศ.น อำเภอบางพลี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการขนส่ง , Product Consultant , พนักงานฝ่ายผลิต
 พบ 143,948 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม