เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 138,427 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
75%
22 ปี  
421 สมัครตำแหน่ง  :    Qc,QA,PC,ฝ่ายผลิต
18 ก.ย. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  12,500
ปวช. ธุระกิจค้าปลีก ปัญญาภิวัฒน์
มัธยมศึกษาตอนต้น ร.ร.มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน
96%
34 ปี  
18 ก.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  32,000
ปริญญาตรี บริหาร การจัดการ มหาวิทยาลัย ศรีปทุม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน เบญจมินทร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Recruitment Supervisor , Senior HR. Recruitment & Training , HR Recruitment , HR
96%
23 ปี  
423 สมัครตำแหน่ง  :    Graphic design,Administrator,Web design
18 ก.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ/ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
84%
28 ปี  
424 สมัครตำแหน่ง  :    บุคคล,ธุรการ
18 ก.ย. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การจัดการ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ปวช. การบัญชี โรงเรียนพณิชยการมีนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานบุคคล , พนักงานธุรการ 1 , เจ้าหน้าที่ธุรการ
87%
29 ปี  
425 สมัครตำแหน่ง  :    Sr.staff up QA,Sr.staff up Productions,Sr.staff. Up
18 ก.ย. 57
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนธุรกิจวิริยาลัยนครสวรรค์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  SR.staff QA , ฝ่ายผลิต , พนักงานประจำร้าน
64%
23 ปี  
426 สมัครตำแหน่ง  :    บริหาร,ธุรการ,การตลาด
18 ก.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  13,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี การจัดการ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
93%
24 ปี  
427 สมัครตำแหน่ง  :    Production Planning,Production Control
18 ก.ย. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Asst. Manager Recruitment , Production Control
79%
29 ปี  
428 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการประสานงาน
18 ก.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานปฎิบัติการลิสซิ่ง
81%
35 ปี  
18 ก.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  28,800
ปริญญาตรี บริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บัญชีภาษี - การเงิน / จัดซื้อ / งานบุคคล , จนท.บัญชี / งานบุคคล , ฝ่ายบุคคล / ประสานงานขนส่ง , บัญชีสต๊อกคลัง / วางแผนงานส่งออก / หัวหน้าQC
91%
27 ปี  
18 ก.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  21,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสุธีวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Admin , Planning
81%
24 ปี  
431 สมัครตำแหน่ง  :    Purchasing,HR,Warehouse
18 ก.ย. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี การจัดการธุรกิจ King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
ปวส. Business Computer Rayong Technical College
85%
31 ปี  
432 สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่ธุรการ
18 ก.ย. 57
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  15,500
ปริญญาตรี การจัดการ ม.ราชนครินทร์
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Clerk Development , Clerk Matketing
94%
25 ปี  
433 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,บุคคล,ประชาสัมพันธ์
18 ก.ย. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี บริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา
ปวส. เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการ Sale , sale , พนักงานกราฟฟิคดีไซด์ พิมพ์ดีด
96%
43 ปี  
18 ก.ย. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  70,000-75,000
ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี , ผู้จัดการส่วนบัญชีและภาษีอากร , ผู้ตรวจสอบภายใน Supervisor , ผู้ตรวจสอบภายใน , ผู้จัดการร้าน
82%
26 ปี  
18 ก.ย. 57
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง พระราม6เทคโนโลยี
72%
24 ปี  
436 สมัครตำแหน่ง  :    FULLTIME
18 ก.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Parttime
90%
34 ปี  
437 สมัครตำแหน่ง  :    HR & GA Admin,Purchasing Officer
18 ก.ย. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  25,000 - 30,000
ปริญญาตรี Personnel Management Burapha University
ปวส. Diploma : Business Computer Mitthapol Commercial School
ตำแหน่งที่เคยทำ :  HR&GA Admin , HR,GA & Purchasing Admin , Sr.Officer
59%
27 ปี  
18 ก.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
84%
23 ปี  
439 สมัครตำแหน่ง  :    BOI Improt&Export,ธุรการ,ฝ่ายบุคล
18 ก.ย. 57
จังหวัด :  นครสวรรค์ เงินเดือน :  12,000-13,000
ปริญญาตรี การจัดการ-การจัดการสำนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปวช. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Export - BOI
92%
25 ปี  
18 ก.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปวส. บัญชี เทคนิคพาณิชการจำนงค์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการ
 พบ 138,427 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
หมวดงานที่ต้องการสมัคร
ประสบการณ์ทำงาน
เงินเดือนที่ต้องการ
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
ภาค / จังหวัด
อายุ
เพศ
ภาษา
วันที่แก้ไขล่าสุด
คำที่ต้องการค้นหา