เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2,313 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
94%
31 ปี  
9 ธ.ค. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  17,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัย ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Staff , เจ้าหน้าที่ธุรการ
93%
35 ปี  
9 ธ.ค. 59
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  25,000-30,000
ปริญญาโท International Master of Business Administration (IMBA) Siam University
ปริญญาตรี Buddhism Mahachulalongkornrajhavidyalaya University (MCU)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Service , Document Controller , Marketing Executive , Lecturer
81%
40 ปี  
423 สมัครตำแหน่ง  :    Personnel Supervisor,Purchase Manager,Purchase Supervisor
9 ธ.ค. 59
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยภาคกลาง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  HR Supervisor , HR Supervisor , HR Supervisor , Purchase Supervisor
64%
27 ปี  
9 ธ.ค. 59
จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
89%
25 ปี  
9 ธ.ค. 59
จังหวัด :  นครนายก เงินเดือน :  18,000++
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานธุรการ/บุคคล , พนักงานต้อนรับ
93%
27 ปี  
9 ธ.ค. 59
จังหวัด :  ราชบุรี เงินเดือน :  12,000-15,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาลัยราชภัฏราชนรินทร์
ปวส. การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝ่ายจัดซื้อและธุรการ , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ยาทดลองยา
89%
36 ปี  
427 สมัครตำแหน่ง  :    Purchase,HR
9 ธ.ค. 59
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  27,000
ปริญญาตรี Information System Rajamangala Institute of technology Pha Nakhon Sri Ayutthaya Thailand
ปวส. การบัญชี เทคนิคพณิชการอยุธยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Purchase & HR , Sr.Staff Engineer Section
96%
33 ปี  
9 ธ.ค. 59
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  38,000 - 40,000
ปริญญาโท พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล-ธุรการ , หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์ -ธุรการ , เจ้าหน้าที่บุคคล/สรรหาว่าจ้าง , เจ้าหน้าที่บุคคล/สรรหาว่าจ้าง , เจ้าหน้าที่บุคคล
88%
22 ปี  
9 ธ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  operation , นักศีกษาฝึกงาน , Reception
90%
33 ปี  
9 ธ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปวส. คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเจริญพัฒนา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่สรรหา , เจ้าหน้าที่สรรหา , เจ้าหน้าที่งานบุคคล , ธุรการบุคคล , พนักงานฝ่ายผลิต (QC)
97%
25 ปี  
431 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,บุคคล,จัดซื้อ
9 ธ.ค. 59
จังหวัด :  สงขลา เงินเดือน :  15,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปวช. การบัญชี วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎ์นิกร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
73%
22 ปี  
9 ธ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000+
ปริญญาตรี ธุรกิจจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Assistant Sales (Trainee)
90%
24 ปี  
433 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,บุคคล,พนักงานขาย
9 ธ.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปวส. การจัดการทั่วไป วิทยาลัยพณิชยการบางนา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการ , concession , แคชเชียร์
84%
30 ปี  
434 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,Production control staff,Panning staff
9 ธ.ค. 59
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  15,000-20,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Control , Production control staff (PC) , Pc operator (paperwork)
93%
43 ปี  
9 ธ.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  35,000
ปริญญาโท Business Administration วิทยาลัยเซาร์อีสท์บางกอก
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Technician Sale , ผู้จัดการฝ่ายขาย , หัวหน้าฝ่ายขาย , หัวหน้าฝ่ายผลิต
95%
28 ปี  
9 ธ.ค. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ปวส. การจัดการทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Technician , warehouse Staff
91%
24 ปี  
437 สมัครตำแหน่ง  :    Administration Officer,Accounting Officer,Human Resource
9 ธ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000-22,000
ปริญญาตรี Japanese Business Administration/Finance Thai-Nichi Institute of Technology
มัธยมศึกษาตอนปลาย Princess Chulabhorn's College phetchaburi
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Accounting & Human Resourse Officer , Administrator and Coordination
92%
25 ปี  
9 ธ.ค. 59
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี บริหารทั่วไป ม.รามคำเเหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร่มเกล้า บุรีรัมย์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QA office , check 100%
84%
35 ปี  
9 ธ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าคลังสินค้า , หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่ง , หัวหน้าคลังสินค้า , ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานธุรการ/จัดซื้อ
99%
37 ปี  
440 สมัครตำแหน่ง  :    ผู้จัดการคลังสินค้า
9 ธ.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า , หัวหน้าแผนกคลังสินค้า , หัวหน้าแผนกคลังสินค้า , เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
 พบ 2,313 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม