เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 142,670 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
85%
27 ปี  
27 พ.ย. 57
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  12,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  จัดซื้อ/บัญชี , พนักงานทำข้อมูลการเรียนการสอน
72%
36 ปี  
27 พ.ย. 57
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  18,000-23,000
ปริญญาโท บริหารอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี วิทยาศาสรต์สิ่งแวดล้อม สถาบันราชภัฎราชนครินทร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าฝ่ายขนส่ง , เจ้าหน้าที่จัดส่ง (ส่วนคลังสินค้า EXPORT) , ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยจัดส่ง
98%
28 ปี  
423 สมัครตำแหน่ง  :    Marketing Operation Officer,sale engineer,logistic project
27 พ.ย. 57
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  30,000
ปริญญาโท Major Operations Management National Institute of Development Administration (NIDA)
ปริญญาตรี Mechanical Engineering Mahidol Universityof (MU)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Design & Technical Engineer , Supervisor Camera Production Engineer , Student trainee (Design engineer & Maintenance technical support)
74%
25 ปี  
424 สมัครตำแหน่ง  :    ครู,งานธุรการ,งานการเงิน
27 พ.ย. 57
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  20,000
ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่การเงิน
86%
23 ปี  
425 สมัครตำแหน่ง  :    Clerk,ธุรการ,พนักงานขาย,QA,QC,Production
27 พ.ย. 57
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปวส. การจัดการสำนักงาน วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ประสานงาน
85%
43 ปี  
27 พ.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ มหาวิทยารามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงแรยนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการฝ่ายบริหารบุคคล-ธุรการ , ผู้จัดการฝ่ายบุคคล , หัวหน้าแผนกบุคคล , หัวหน้าแผนกบุคคลและฝึกอบรม , หัวหน้าแผนกบุคคลและฝึกอบรม
72%
27 ปี  
27 พ.ย. 57
จังหวัด :  พัทลุง เงินเดือน :  15,000
ปริญญาโท การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
75%
27 ปี  
27 พ.ย. 57
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  12,000
ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยวิทยากร
79%
27 ปี  
27 พ.ย. 57
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  12,000 - 15,000
ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยวิทยากร
67%
23 ปี  
27 พ.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.แก้งคร้อวิทยา
95%
34 ปี  
431 สมัครตำแหน่ง  :    QA Engineer,QA supervisor,ดูแลเอกสารคุณภาพ
27 พ.ย. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สหะพาณิชย์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Support Engineer , QA staff
78%
24 ปี  
27 พ.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บริการลูกค้า
97%
34 ปี  
433 สมัครตำแหน่ง  :    จัดซื้อ,Planning/Production Document,ธุรการ
27 พ.ย. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  21,000
ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ปวส. บัญชี โรงเรียนพณิชยการชลบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Senior Staff Planning , เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน , แคชเชียร์
93%
23 ปี  
27 พ.ย. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. การจัดการทั่วไป วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Planing
85%
32 ปี  
27 พ.ย. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดป่าประดู่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย , เจ้าหน้าที่วางแผน , เจ้าหน้าที่ควบคุมภาพ
89%
26 ปี  
27 พ.ย. 57
จังหวัด :  ลพบุรี เงินเดือน :  11,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ปวส. วิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ( ลูกจ้าง ) , พนักงาน (สมัครบัตรคลับการ์ด)
73%
28 ปี  
437 สมัครตำแหน่ง  :    Call center
27 พ.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000-20,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า , เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า , เจ้าหน้าบริการลูกค้า
84%
24 ปี  
27 พ.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การบริหารสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (เลขาฯ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่
93%
22 ปี  
439 สมัครตำแหน่ง  :    Purchasing,HR and Admin,Sale and Marketing
27 พ.ย. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี Management Kasetsart University
มัธยมศึกษาตอนปลาย Banna "Nayok Pittayakorn" School
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sales Support , Internship (HR and GA)
98%
26 ปี  
27 พ.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000-30,000
ปริญญาโท การจัดการเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาตรี บริหารการเงิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่การตลาดและเสนอโครงการ , ลูกค้าสัมพันธ์ด้านบัตรเครดิต
 พบ 142,670 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม