เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 78,909 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
97%
29 ปี  
18 เม.ย. 57
จังหวัด :  สงขลา เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บริหารงานหลักสูตรฝึกอบรมและประเมินผล , เจ้าหน้าที่อบรมอาวุโส , เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์และฝึกอบรม
97%
38 ปี  
18 เม.ย. 57
จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ปวส. บัญชี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและะธุรการ , หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล , หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล - ธุรการ , เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
86%
32 ปี  
423 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ/จัดซื้อ,บุคคล,planning
18 เม.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการจัดการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  , PLANNING
85%
49 ปี  
18 เม.ย. 57
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  25,000
ปริญญาโท การจัดการทั่วไป มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการฝ่ายบุคคล , ผู้จัดการฝ่ายบุคคล , ผจก.ฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง , หัวหน้าแผนกคลังสินค้าและจัดส่ง , หัวหน้าแผนกคลังสินค้าและจัดส่ง
89%
30 ปี  
425 สมัครตำแหน่ง  :    ฝ่ายบุคคล,ประสานงาน,ธุรการ
18 เม.ย. 57
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี อังกฤษธุรกิจ ม.อีสเทิร์นเอเชีย
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เลขานุการจัดซื้อ , HR Officer , ครูผู้ช่วย
95%
31 ปี  
18 เม.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  30,000
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี การตลาด สถาบันราชภัฎลำปาง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Import - Export Officer , Assistant Logistic & Shipping Manager , Assistant Logistic & Shipping Manager , Tele Marketing , เจ้าหน้าที่ธุรการการตลาด
97%
27 ปี  
427 สมัครตำแหน่ง  :    Training,Time Attendance,Administration
18 เม.ย. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  17,000-18,000
ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  STAFF-OJT , HR&GA
91%
39 ปี  
428 สมัครตำแหน่ง  :    จัดซื้อ
18 เม.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย รร.บ้านไผ่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Purchasing Supervisor , จัดซื้อ , ตัวแทนประกันชีวิต , ธุรการบุคคล , starter
84%
30 ปี  
18 เม.ย. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  20,000-23,000
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบัวใหญ่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  PC Delivery , วางแผน , ฝ่ายจัดซื้อ
85%
28 ปี  
18 เม.ย. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า , เจ้าหน้าที่สโตร์จัดซื้อ , MPC , ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน , พนักงานประจำร้าน
93%
35 ปี  
18 เม.ย. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การจัดการสำนักงาน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ปวส. การบัญชี โรงเรียนนครพณิชยการนครศรีธรรมราช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บริหารทรัพยากรมนุษย์ , เจ้าหน้าที่บุคคล , เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง/เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ , เจ้าหน้าที่บุคคล
92%
37 ปี  
18 เม.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  30,000-35,000
ปริญญาโท General Management Nakhon Pathom Rajbhat University
ปริญญาตรี General Management Nakhon Pathom Rajbhat University
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Supervisor Training , Service Manager , General Manager , technician
80%
29 ปี  
433 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,บัญชี,จัดซื้อ
18 เม.ย. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  17,000-18,000
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ / การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
ปวส. การบัญชี โรงเรียนพณิชยการสยาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการ/บัญชี , ธุรการ/บัญชี
95%
33 ปี  
18 เม.ย. 57
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  15,000-20,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยเลขา , Purchasing staff , Purchasing staff , ธุรการฝ่ายผลิต
94%
49 ปี  
18 เม.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  30,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปวช. บัญชี รร.สามเสนพาณิชยการบัณฑิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล , ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคลและธุรการ , หัวหน้าฝ่ายบุคคล , เจ้าหน้าที่บุคคล , หัวหน้าแผนกธุรการทั่วไป
87%
28 ปี  
18 เม.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,500
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหนองบัว
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยวิศวกรสำนักงาน , นักศึกษาฝึกงาน
76%
33 ปี  
437 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ, จัดซื้อ,บัญชี
18 เม.ย. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  10,000 - 13,000
ปริญญาตรี บริการธุรกิจ ( สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการ-จัดซื้อ
87%
25 ปี  
18 เม.ย. 57
จังหวัด :  สงขลา เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าบันทึกข้อมูลบัญชี (พาสไทม์) , Office Administrator
97%
39 ปี  
439 สมัครตำแหน่ง  :    QC/QA,QMR(Quality Management Representative),Asst. Factory Mgr.
18 เม.ย. 57
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  23,000
ปริญญาตรี Political Science Ramkhumhaeng University
มัธยมศึกษาตอนปลาย Banmo Phattananukul School
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QA. Manager / QMR , Asst.QA. Manager , Chief of Quality Control Department
88%
33 ปี  
18 เม.ย. 57
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  16,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พณิชยการบางบัวทอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าประสานงานฝ่ายขาย (Salesco) , Admin Site , เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ/จัดซื้อ
 พบ 78,909 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
หมวดงานที่ต้องการสมัคร
ประสบการณ์ทำงาน
เงินเดือนที่ต้องการ
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
ภาค / จังหวัด
อายุ
เพศ
ภาษา
วันที่แก้ไขล่าสุด
คำที่ต้องการค้นหา