เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3,495 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
100%
45 ปี  
29 เม.ย. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  20,000 - 30,000
ปริญญาตรี การบัญชี สถาบันราชภัฏราชนครินทร์
ปริญญาตรี การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย , ผู้ช่วยสมุห์บัญชี , หัวหน้าแผนกบัญชี , พนักงานบัญชี/บุคคล สำนักงานใหญ่ , พนักงานบัญชี/ธุรการ สาขาฯ
77%
32 ปี  
29 เม.ย. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี การบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ปวส. คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอีเทค
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุระการ , Staff , ผลิต
94%
27 ปี  
29 เม.ย. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต , ธุรการ , เจ้าหน้าที่ธุรการ , นักทรัพยากรบุคคล
100%
26 ปี  
29 เม.ย. 59
จังหวัด :  สงขลา เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ , เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ , พนักงานต้อนรับ (Reception) , ครู , ธุรการ (นักศึกษาฝึกงาน)
91%
26 ปี  
425 สมัครตำแหน่ง  :    จัดซื้อ,วางแผนผลิต
29 เม.ย. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกกรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อรรถวิทย์พาณิชยการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่สำนักงาน
90%
35 ปี  
29 เม.ย. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี สุขศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปวส. ธุรกิจสถานพยาบาล โรงเรียนพณิชการสุโขทัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ , เจ้าของร้าน , หัวหน้าแผนกบัญชีคลังสินค้า , บัญชีรายได้ , ธุรการทั่วไป
81%
22 ปี  
427 สมัครตำแหน่ง  :    Management,Contact Oversea Customer,Teacher or Advisor
29 เม.ย. 59
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี Public Utilities Management Zhongnan University of Economics and Law(China)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Operation Management Assistant
88%
24 ปี  
29 เม.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,500
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปวช. การบัญชี กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Human Resouree officer , Sales Executive , call center
90%
25 ปี  
29 เม.ย. 59
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  11,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ปวส. การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Technic
99%
42 ปี  
29 เม.ย. 59
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  80,000-100,000
ปริญญาโท MBA Industrial Management Ramkhamhaeng University
ปริญญาตรี B.S.Tech.Ed. ( Industrial Engineering ) Rajamongala Institute of Technology.
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Quality Assurance and Continuous Improvement Manager , Quality Assurance Manager , Quality Assurance and Quality System Manager , Technical Manager (QA, QC, Eng, MTN.) , QA&QC Manager & QMR.
68%
30 ปี  
29 เม.ย. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  17,500
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต , ธุรการสต๊อก
98%
31 ปี  
29 เม.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  28,000
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา ลำปาง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยฝ่ายบัญชีและการเงิน , พนักงานการเงิน
77%
27 ปี  
29 เม.ย. 59
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการธุรกิจอาหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ปวส. อาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ซุปเปอร์ไวเซอร์ , ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน1
92%
28 ปี  
29 เม.ย. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มทร.อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขาย , Admin , ธุรการ
83%
33 ปี  
435 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,Leader
29 เม.ย. 59
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  22,000
ปริญญาตรี การจัดการ - การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปวส. การบัญชี มหาวิทยาลัยราชมงคงพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Leader QC / Document control , Staff QC & QA , Enginerr Staff, QA&QC Staff
86%
26 ปี  
436 สมัครตำแหน่ง  :    Secretary
29 เม.ย. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  -
อนุปริญญา Hospitality management EF International school, Cambridge, UK
ปริญญาตรี Aviation Business Suan Dusit University (Hua Hin campus)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  LP, Passenger service (Trainee)
94%
36 ปี  
437 สมัครตำแหน่ง  :    Sr.HR Officer,HR Supervisor
29 เม.ย. 59
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี Human resource management Valaya Alongkorn Rajabhat University
ปวส. Account Bungpha Phitsanuloke College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Human Resorce , Recruitment Staff
86%
34 ปี  
29 เม.ย. 59
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  18,000 - 25,000
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปวส. ช่างยนต์ โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าเขตบริการจัดส่ง , หัวหน้าคลังพัสดุส่วนโรงงาน
68%
23 ปี  
29 เม.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบางเลนวิทยา
88%
33 ปี  
29 เม.ย. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  19,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บุคคล , เจ้าหน้าบุคคลธรุการและสโตร์ , EDP. Receiving Staff. , Admin Interim LAN-GE , ธุรการโรงงาน
 พบ 3,495 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม