เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3,685 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
91%
40 ปี  
1 มี.ค. 58
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  16,000
ปริญญาโท พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่อะไหล่ , เจ้าหน้าที่บุคคล , เจ้าหน้าที่ธุรการ
90%
29 ปี  
1 มี.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี การจัดการ สถาบันรัชต์ภาคย์
ปวส. การตลาด สันติราษฎ์บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Site Manager
92%
29 ปี  
1 มี.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
ปวช. สาขาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล
99%
33 ปี  
424 สมัครตำแหน่ง  :    Design Staff,Engineer Staff,Draftman
1 มี.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  18,000 - 20,000
ปริญญาตรี การจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
ปวส. Computer เทคโนโลยีบรืหารธุรกิจพรรณา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Die & Jig , TECHNICIAN , Staff Engineer
75%
30 ปี  
1 มี.ค. 58
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า , ธุรการ , ธุรการ , เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย
79%
46 ปี  
1 มี.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย วัดสระเกศ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  sale superviser , ผู้แทนเก็บเงิน ต่างจังหวัด , ผู้แทนขายยาต่างจังหวัด , ผู้แทนขายยา ตจว. , ผู้แทนขายยากทม.
70%
23 ปี  
427 สมัครตำแหน่ง  :    บริการงานทั่วไป,การจัดการ
1 มี.ค. 58
จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
95%
27 ปี  
1 มี.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  10,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณูโลก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน
79%
31 ปี  
1 มี.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  30,000-35,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ ม.เกษมบัณฑิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย , พนักงานขายอาวุโสประจำโครงการ
95%
29 ปี  
1 มี.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  18,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเซาอีสธ์บางกอก
ปวส. การจัดการโลจิสติกส์ โรงเรียนอรรถวิทย์พณิชยการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Demand Management Officer , เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ , QA Customer Service , พนักงานต้อนรับแผนกสปา
91%
36 ปี  
1 มี.ค. 58
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป ราชภัฎพระนคร
ปวส. บัญชี พณิชยการสันติราษฏร์ ในพระอุปภัมถ์ฯ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Senior Production Admin , หัวหน้าสโตร์ , Senior Admin , Production Admin Office , Operation
85%
25 ปี  
432 สมัครตำแหน่ง  :    Export staff,Logistics and Supply Chain,ธุรการ
1 มี.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีโลจิสติกส์เเละการจัดการระบบขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  CS Export
97%
43 ปี  
1 มี.ค. 58
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  70,000
ปริญญาโท การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน , ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและต้นทุน , ผู้จัดการฝ่ายบัญชี , ผู้จัดการแผนกบัญชี
82%
30 ปี  
1 มี.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  16,000+
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทลัย สุโขทัยธรรมมาธิราช
มัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษานอกโรงเรียนเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก
69%
23 ปี  
1 มี.ค. 58
จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
94%
46 ปี  
1 มี.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  45,000
ปริญญาตรี การจัดการงานก่อสร้างขนาดใหญ๋ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี การโฆษณา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนกเขียนแบบ , ผู้ช่วยสถาปนิกและเคลียร์แบบหน้างาน , ผู้ช่วยสถาปนิกและเคลียร์แบบหน้างาน , ผู้ช่วยสถาปนิก , draftman autocad
73%
28 ปี  
437 สมัครตำแหน่ง  :    งานออฟฟิศ
1 มี.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  PFA , Rm , Retention
77%
32 ปี  
1 มี.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  ประมาณ 11,100
ปริญญาตรี การบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำเเหง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยฝ่ายวานแผนธุรกิจ(สัญญาจ้าง) , พนักงานชั่วคราว(สัญญาจ้าง) , พนักงานชั่วคราว
92%
40 ปี  
1 มี.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  20,000-25,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปวช. การบัญชี วิทยาลัยพณิชยการบางนา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและประสานงาน
87%
38 ปี  
1 มี.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อนุปริญญา การบัญชี โรงเรียนวิบูลบริหารธุรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ , หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคลและบัญชี
 พบ 3,685 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม