เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2,239 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
77%
27 ปี  
421 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการทั่วไป,ประสานงาน
21 ต.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  10,000
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปวช. คอมพิวเตอร์ โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ , เจ้าหน้าที่
73%
33 ปี  
422 สมัครตำแหน่ง  :    HR Officer,Sale
21 ต.ค. 59
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  HR Officer / Sale
76%
24 ปี  
21 ต.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปวช. การบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา
65%
24 ปี  
424 สมัครตำแหน่ง  :    งานธุรการ,ประชาสัมพันธ์
21 ต.ค. 59
จังหวัด :  ราชบุรี เงินเดือน :  11,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยธนบุรี
ปวส. คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการ-เลขา , ธุรการ
65%
26 ปี  
425 สมัครตำแหน่ง  :    การจัดการ,บริหารทั่วไป
21 ต.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  15,000-16,000
ปริญญาตรี บริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
89%
27 ปี  
21 ต.ค. 59
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  13,000 - 15,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ปวส. ธุรกิจสถานพยาบาล พณิชยการสุโขทัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล , พนักงานจ้างเหมา
79%
28 ปี  
21 ต.ค. 59
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  15,000+
ปริญญาตรี การบริหารการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
ปวส. คอมพิงเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนพณิชยาการลานนาเชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Assistant Planner , Piping Document Control , Admin. & Document Control , Admin for Technical and Asset Engineering
68%
22 ปี  
428 สมัครตำแหน่ง  :    งานฝ่ายบุคคล,งานธุรการ
21 ต.ค. 59
จังหวัด :  นราธิวาส เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝ่ายบุคคล ธุรการ
74%
23 ปี  
21 ต.ค. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  12,000-14,000
ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชลกันยานุกูลแสนสุข
80%
41 ปี  
430 สมัครตำแหน่ง  :    Supervisor HR (Payroll)
21 ต.ค. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  32,000-35,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนกค่าจ้างและเงินเดือน , Assistant Supervisor , Payroll Officer , HR & GA Staff
91%
33 ปี  
21 ต.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  16,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี การจัดการ วิทยาลัยทองสุข
ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าฝ่ายผลิต , ธุรการฝ่ายการขาย
83%
34 ปี  
21 ต.ค. 59
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี ธุรกิจทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ครูอนุบาล , Admin GR
73%
22 ปี  
433 สมัครตำแหน่ง  :    Admin,HR
21 ต.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Administrtor , product consultant
91%
23 ปี  
21 ต.ค. 59
จังหวัด :  อุตรดิตถ์ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน , ฝึกงาน
83%
25 ปี  
21 ต.ค. 59
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  13,000-15,000
ปวส. การจัดการ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  electronic data processing
88%
37 ปี  
436 สมัครตำแหน่ง  :    QMR,Iso supervisor,HR Manager
21 ต.ค. 59
จังหวัด :  สุพรรณบุรี เงินเดือน :  25,000-30,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปวส. เลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QMR/เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม , QMR/DCC
77%
23 ปี  
21 ต.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  16,500+
ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ หอการค้าไทย
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่กฏหมาย
93%
33 ปี  
21 ต.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนพณิชยการชัยนาท
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sales Supervisor (หัวหน้างานขาย) , Sales Excutive , Sales Executive
93%
26 ปี  
439 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,บัญชี,การเงิน
21 ต.ค. 59
จังหวัด :  ร้อยเอ็ด เงินเดือน :  12,000
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
ปวช. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานรับรถ ประเมินราคา
83%
23 ปี  
21 ต.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Marketing , บัญชี-ตรวจสอบ , Marketing Staff
 พบ 2,239 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม