เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 134,846 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
77%
23 ปี  
30 ก.ค. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  12,000-18,000
ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
90%
40 ปี  
422 สมัครตำแหน่ง  :    Supervisor,Foreman
30 ก.ค. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  28,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ราชภัฎราชนครินทร์
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production supervisor / Maintenance supervisor , Shift Supervisor , QC.Inspector
94%
39 ปี  
30 ก.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  ตามตกลง
ปวส. การบริหารการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปรางค์กู่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Warehouse Supervisor , Transport Supervisor , หัวหน้าแผนกขนส่ง , Operator , ควบคุมการผลิตและจัดส่ง
88%
27 ปี  
30 ก.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
มัธยมศึกษาตอนปลาย รร.วิมลวิทยานุกูล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บุคคล , บุคคล
83%
29 ปี  
425 สมัครตำแหน่ง  :    Marketing officer,Perchasing officer,Admin officer
30 ก.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  23,000
ปริญญาโท การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี อังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Operator , Admin officer , Reception
83%
23 ปี  
30 ก.ค. 57
จังหวัด :  อ่างทอง เงินเดือน :  16,000 - 20,000
ปริญญาตรี การบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
69%
30 ปี  
427 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,คลังสินคัา
30 ก.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  12,000-14,000
ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการกะ (Shift Administrator) , พนักงานบันทึกข้อมูล
78%
23 ปี  
30 ก.ค. 57
จังหวัด :  บุรีรัมย์ เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี บริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  HR Recruitment Officer , Admin Recuistment
97%
36 ปี  
30 ก.ค. 57
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  65,000
ปริญญาโท การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี โยธา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการส่วนบริการเทคนิค , ผู้จัดการโครงการ , วิศวกรโยธา , วิศวกรโยธา
85%
24 ปี  
30 ก.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Merchandiser
94%
36 ปี  
30 ก.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี Marketing Rajabhat Institute Lampang
มัธยมศึกษาตอนปลาย Khelangnakorn Lampang
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Planning , Production Control , Head of Wearhouse , Restaurant Cashier
67%
23 ปี  
30 ก.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การโรงแรมและท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
78%
24 ปี  
30 ก.ค. 57
จังหวัด :  สงขลา เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มทร.ศรีวิชัย สงขลา
ปวส. บัญชี โรงเรียนบริหารธุรกิจวิทยา สงขลา
85%
45 ปี  
30 ก.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฎราชนครินทร์
อนุปริญญา การจัดการ วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  จัดซื้อ + เลขา , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล และจัดซื้อ
93%
27 ปี  
30 ก.ค. 57
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sale and Development Control , เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า,งานธุรการ , เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
73%
26 ปี  
436 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ
30 ก.ค. 57
จังหวัด :  ตาก เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสรรพวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ลูกจ้าชั่วคราวรายวันประจำแผนก (แผนกคลังพัสดุบริการ) , เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
76%
23 ปี  
30 ก.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  13,000-15,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกสลนคร
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
85%
26 ปี  
438 สมัครตำแหน่ง  :    ฝึกอบรม,ธุรการ,ประสานงาน
30 ก.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000-17,000
ปริญญาตรี พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการประชาสัมพันธ์ , เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
81%
27 ปี  
439 สมัครตำแหน่ง  :    QC,ธุรการ
30 ก.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  13,000
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QC , QC , Casher
95%
31 ปี  
440 สมัครตำแหน่ง  :    Logistics Supervisor,Marketing Manager,Import Export Supervisor
30 ก.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  35,000
ปริญญาโท การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sales coordinator , Export supervisor , Tax Refund , Import Export
 พบ 134,846 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
หมวดงานที่ต้องการสมัคร
ประสบการณ์ทำงาน
เงินเดือนที่ต้องการ
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
ภาค / จังหวัด
อายุ
เพศ
ภาษา
วันที่แก้ไขล่าสุด
คำที่ต้องการค้นหา