เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2,945 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
82%
35 ปี  
3 ก.ย. 58
จังหวัด :  บุรีรัมย์ เงินเดือน :  19,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  SUPERVISOR HR , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล , เจ้าหน้าที่คุย์ข้อมูล
87%
29 ปี  
3 ก.ย. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  14,500ขึ้นไป
ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.เมืองราดวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  OFFICER - Warehouse Logistic , เจ้าหน้าที่ข้อมูลคลังสินค้า , เจ้าหน้าที่ข้อมูลผลิต , เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายบุคคล
84%
19 ปี  
3 ก.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี บริหารการจัดการบริการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยรีเซฟชั่น , พนักงานเสิร์ฟ
99%
34 ปี  
424 สมัครตำแหน่ง  :    Analysis Officer,Marketing Support,Admin Officer
3 ก.ย. 58
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  25,000-30,000
ปริญญาโท การตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปริญญาตรี การจัดการสำนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Admin Officer , Assis Engineer , เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป , เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
96%
24 ปี  
425 สมัครตำแหน่ง  :    GA&HR Admin Staff,Production Staff,Plannig Staff
3 ก.ย. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลย์สงคราม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพิชัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Admin Staff , วิเคราะห์สินเชื่อ
95%
30 ปี  
426 สมัครตำแหน่ง  :    Accounting,Finance,Admin / Purchasing
3 ก.ย. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี Accounting Phranakhon rajabhat university
ปวส. Accounting Tecnology Panitchayakan Sakhonnakorn School
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Accounting Officer , Accounting
99%
41 ปี  
427 สมัครตำแหน่ง  :    Production Contorl,Purchase
3 ก.ย. 58
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  27,000-30,000
ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุย์ มหาวิทยาลัยราชฏัฏพระนครศรีอยุธยา
อนุปริญญา บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพิษณุโลก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Purchasing Oversea Supervisor& Production Contorl
98%
32 ปี  
3 ก.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  24,000-25,000
ปริญญาตรี บริหารจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , เจ้าหน้าที่การตลาดและบริการลูกค้า
99%
54 ปี  
429 สมัครตำแหน่ง  :    HR.manager
3 ก.ย. 58
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  40,000
ปริญญาโท Business Administration Ramkhamhaeng University
ปริญญาตรี Political Science Ramkhamhaeng University
ตำแหน่งที่เคยทำ :  hr. manager , HR. & admin. Manager , HR & ADMIN. Manager , HR.Manager
96%
23 ปี  
3 ก.ย. 58
จังหวัด :  เชียงราย เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มัธยมศึกษาตอนปลาย เทิงวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานฝ่ายบุคคล , พนักงานฝ่ายผลิต
53%
22 ปี  
431 สมัครตำแหน่ง  :    ฝ่ายบุคคล
3 ก.ย. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี บริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา
80%
29 ปี  
432 สมัครตำแหน่ง  :    การตลาด,การเงิน,เลขานุการ
3 ก.ย. 58
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  23,000
ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร มรภ.สวนดุสิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เลขานุการ , จนท.การตลาด , เจ้าหน้าที่การเงิน
79%
35 ปี  
3 ก.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป ราชภัฎสวนดุสิต
ปวส. การบัญชี โรงเรียนดุสิตพณิชยการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  คีย์ข้อมูล
80%
24 ปี  
434 สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
3 ก.ย. 58
จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี การบริหารปกครองท้องถิ่น มรภ.สวนสุนันทา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  BCO , พนักงานรับทำพรบ. ประกันรถยนต์
61%
21 ปี  
435 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ
3 ก.ย. 58
จังหวัด :  สงขลา เงินเดือน :  9,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
85%
41 ปี  
436 สมัครตำแหน่ง  :    Credit coltrol,บัญชีลูกหนี้
3 ก.ย. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  40,000
ปริญญาโท เศรษฐศาสตรธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sr.Credit Control Officer , Credit Control Officer , เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อก
82%
29 ปี  
437 สมัครตำแหน่ง  :    Marketing,sale,งานประเภทต่างๆ
3 ก.ย. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  35,000-50,000
ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  sale
75%
25 ปี  
438 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ
3 ก.ย. 58
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  officer , Admin , เจ้าหน้าที่ทางการเงิน
73%
26 ปี  
3 ก.ย. 58
จังหวัด :  สงขลา เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี ธุรกิจ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
91%
23 ปี  
3 ก.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝึกงาน , Barista
 พบ 2,945 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม