เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3,727 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
54%
23 ปี  
7 ก.ค. 58
จังหวัด :  ราชบุรี เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
86%
25 ปี  
422 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการทั่วไป
7 ก.ค. 58
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล อีสาน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer Staff QA
92%
30 ปี  
7 ก.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  19,000 -20,000
ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ปวส. การจัดการ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าของร้าน , เจ้าหน้าที่สรรหา ว่าจ้าง , เจ้าหน้าที่สรรหา
84%
30 ปี  
7 ก.ค. 58
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปวช. พณิชยการ (การบัญชี) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นำเข้าส่งออก Shipping , ธุรการ (Engineer) , ลูกจ้างชั่วคราว (ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ)
96%
23 ปี  
425 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,จัดซื้อ,คลังสินค้า
7 ก.ค. 58
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  10,000-12,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปวช. การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการคลังสินค้า แผนกธุรการจัดซื้อ
75%
23 ปี  
7 ก.ค. 58
จังหวัด :  กระบี่ เงินเดือน :  12,000-16,000
ปริญญาตรี การประกอบการและการจัดการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
89%
26 ปี  
7 ก.ค. 58
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  15,000ขึ้นไป
ปริญญาตรี สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลรัตนโกสินทร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ธุรการ แผนก R&D
98%
35 ปี  
7 ก.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,800-20,200
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
อนุปริญญา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ(SABC)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sales Support ประสานงานฝ่ายขาย , เจ้าหน้าที่การตลาด , เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ , เจ้าหน้าที่ธุรการ ประสานงานขาย
95%
28 ปี  
429 สมัครตำแหน่ง  :    QA,QC,ออกเอกสาร,หัวหน้าฝ่ายQA,QC
7 ก.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  15,000-18,000
ปวส. การจัดการทั่วไป วิทยาลัยเทคนิคกาญจณาภิเษก
มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QRE , production , QC , operator
78%
23 ปี  
7 ก.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  13,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ปวช. การขาย โรงเรียนพณิชยการสามเสน
99%
28 ปี  
431 สมัครตำแหน่ง  :    Purchasing,Marketing,Administration
7 ก.ค. 58
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  22,500+
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยบูรพา
อนุปริญญา เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sourcing and Purchasing (จัดหาทรัพยากรการผลิต) , Purchasing , Marketing Office
83%
22 ปี  
432 สมัครตำแหน่ง  :    Database Admin / Programmer,Help Desk / IT Officer,Admin
7 ก.ค. 58
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่
76%
23 ปี  
7 ก.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000+
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ
75%
23 ปี  
7 ก.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
68%
23 ปี  
7 ก.ค. 58
จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  11,000
ปริญญาตรี การบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
87%
28 ปี  
7 ก.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  22,000
ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี วารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เว็บคอนเทนต์ , คอลัมนิส
90%
40 ปี  
437 สมัครตำแหน่ง  :    ฝ่ายขาย,ฝ่ายการตลาด
7 ก.ค. 58
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  15,000 - 25,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ปวท. การบัญชี โรงเรียนพาณิชยการเชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าฝ่ายขาย , เจ้าของกิจการ , เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และเจ้าหน้าที่ธุรการ
92%
26 ปี  
7 ก.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  17,000-22,000
ปริญญาตรี ธุรกิจการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ปวส. การเงินและการธนาการ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี , เจ้าหน้าที่การเงิน
83%
30 ปี  
7 ก.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  การเงิน,ขาย , ครูอนุบาล , เสมียน
97%
33 ปี  
440 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานบัญชี
7 ก.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  19,500
ปริญญาตรี การบัญชี วิยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ปวส. การบัญชี ร.ร.ลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานบัญชี , พนักงานบัญชี,ฝ่ายบุคคล
 พบ 3,727 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม