เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3,490 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
74%
22 ปี  
23 มิ.ย. 60
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
90%
38 ปี  
23 มิ.ย. 60
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี การจัดการ มสธ.
ปวส. การจัดการทั่วไป วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ทำเงินเดือน , เจ้าหน้าที่ทำเงิน , HR Staff , Staff Personel , Leader
91%
26 ปี  
423 สมัครตำแหน่ง  :    การตลาด,Marketing communication,Airlines staff
23 มิ.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี การจัดการธุรกิจด้านการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต
ปวช. ศิลปกรรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเทคนิคและแรงงานสัมพันธ์ , Ramp Operation control officer
88%
31 ปี  
23 มิ.ย. 60
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยการอาชีพนางรอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่การขาย (ทำถึงปัจจุบัน) จัดซื้อ(ทำ3ปี) ธุรการบัญชี(ทำ2ปี)
75%
25 ปี  
425 สมัครตำแหน่ง  :    ฝ่ายบุคคล,ธุรการ
23 มิ.ย. 60
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ขายเครื่องดื่ม , พนักงานคีย์ข้อมูล , ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกฝ่ายขาย , Hr officer , เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลข่าวสาร
87%
41 ปี  
23 มิ.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี การจัดการ วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการอาคารสูง/ผู้จัดการพื้นที่เช่า , ผู้จัดการอาคาร/ผู้จัดการพื้นที่เช่า/ผู้จัดการหมู่บ้าน , ผู้จัดการหมุ่บ้าน/ผู้จัดการอาคาร , ผู้จัดการอาคาร/พลาซ่า/พื้นที่เช่า/สำนักงาน , General Manager
95%
53 ปี  
23 มิ.ย. 60
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  50,000ขึ้นไป
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ปวส. กลโลหะ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคนนทบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ บริหารทั่วไป , ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ , ผู้จัดการบุคคลและธุรการทั่วไป , ผู้จัดการฝ่ายบุคคล , ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนทรัพยากรมนุษย์
91%
31 ปี  
23 มิ.ย. 60
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าทีเอกสารระบบคุณภาพ( DCC) , เจ้าหน้าที่ข้อมูลฝ่ายผลิต , ธุรการวางแผนการผลิต
78%
23 ปี  
429 สมัครตำแหน่ง  :    QC,ธุรการ
23 มิ.ย. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการจัดการอุตรสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
ปวส. โทรคมนาคม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ธุรการ , QC , จัดซื้อ
82%
44 ปี  
23 มิ.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  55,000 - 65,000
ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการแผนกโยธา , ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง , ผู้จัดการก่อสร้าง , ผู้จัดการโครงการ , วิศวกรโครงการ
88%
25 ปี  
431 สมัครตำแหน่ง  :    Purchasing,Stock,Planer
23 มิ.ย. 60
จังหวัด :  สระแก้ว เงินเดือน :  24,000
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้คุณทหารลาดกระบัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสระแก้ว
ตำแหน่งที่เคยทำ :  จนท.จัดซื้อ , จนท.จัดซื้อและสต๊อก
88%
25 ปี  
23 มิ.ย. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปวส. การจัดการสำนักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการ , ธุรการ
88%
25 ปี  
23 มิ.ย. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  12,000-15,000
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Office , Warehouse Office , จัดซื้อ , Office Engineer
93%
38 ปี  
23 มิ.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  33,000 - 35,000
ปริญญาตรี บริหารการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปริญญาตรี บริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บัญชี-การเงิน , เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน , เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อก/ ประสานงานส่งออก , เจ้าหน้าที่ บัญชีสต๊อก /ตรวจสอบคุณภาพ
69%
22 ปี  
435 สมัครตำแหน่ง  :    ฝ่ายธุรการ,ฝ่ายบุคคล
23 มิ.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
93%
25 ปี  
436 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,การเงิน,บัญชี
23 มิ.ย. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจบริการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปวส. บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เวชระเบียน , การเงิน , บัญชี
93%
28 ปี  
437 สมัครตำแหน่ง  :    บัญฃี,การเงิน,ธุรการ
23 มิ.ย. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  15,000-17,000
ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชลกันยานุกูล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บัญชี การเงิน , เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้ , ธุรการบัญชี , พนักงานแคชเชียร์ , พนักงานทั่วไป
84%
24 ปี  
23 มิ.ย. 60
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ดูแลระบบพัฒนาการทำงาน
90%
34 ปี  
23 มิ.ย. 60
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  สามารถต่อรองได้
ปริญญาโท Labour and Welfare Developmen Thammasat University
ปริญญาตรี International Business Management Siam University
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ็Administration Manager , ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล , ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HRM) , ผู้ช่วยจัดการฝ่ายบุคคล , นักศึกษาฝึกงาน
100%
29 ปี  
23 มิ.ย. 60
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  25,000
ปริญญาโท การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าขนส่ง , RM Warehouse Coordinator , หัวหน้าคลังสินค้าและขนส่ง , ผู้จัดการทั่วไป , Logistics
 พบ 3,490 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม