เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 136,893 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
86%
28 ปี  
421 สมัครตำแหน่ง  :    Accounting Staff,Costing,Internal Audit
27 ส.ค. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  30,000
ปริญญาโท การจัดการทั่วไป ม.รามคำแหง
ปริญญาตรี การบัญชี ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Accountant , เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ , เจ้าหน้าที่บัญชี
81%
24 ปี  
422 สมัครตำแหน่ง  :    Research/Analysis,Engineering,Purchasing/Administrative
27 ส.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  Negotiable
ปริญญาโท Business Administration Bangkok University
ปริญญาตรี Mechanical Mahidol University
92%
27 ปี  
423 สมัครตำแหน่ง  :    Production Planning
27 ส.ค. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี Human resource management. Sripatum University Chonburi Campus
ปวส. Computer Technical Lampang.Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Planning , Pc Staff , Pc Staff
85%
23 ปี  
27 ส.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
ปวส. ช่างยนต์ เทคโนโลยีกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  prat time , part time
85%
30 ปี  
425 สมัครตำแหน่ง  :    ผู้ช่วยผู้จัดการ
27 ส.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม หมาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อนุปริญญา การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละ อ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการร้าน
86%
33 ปี  
27 ส.ค. 57
จังหวัด :  สงขลา เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัย รามคำแหง
ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัย เทคนิคพัทลุง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Addmin Head
94%
25 ปี  
27 ส.ค. 57
จังหวัด :  สระแก้ว เงินเดือน :  18,000-20,000
ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป ม. ปทุมธานี
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร อรัญประเทศ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เลขานุการ , ขาย , วี-ช่วน , lefront dezk offlcer
71%
28 ปี  
27 ส.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,500
ปริญญาตรี การบัญชี มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปวส. การบัญชี มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าบัญชี - ปิดงบ , เจ้าหน้าบัญชี - ปิดงบ , พนักงานบัญชี
91%
24 ปี  
27 ส.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี บัญชีการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปวช. บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ที่ปรึกษาโปรแกรมบัญชี , ฝึกงานสหกิจศึกษา , Part Time‎
95%
30 ปี  
27 ส.ค. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  25,000-30,000
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพเซกา
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพเซกา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เอ็นจิเนีย , ช่างเทคนิค
75%
30 ปี  
431 สมัครตำแหน่ง  :    การเงิน แคชเชียร์,ธุรการ
27 ส.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,500
ปริญญาตรี คอม ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  การเงิน
89%
35 ปี  
27 ส.ค. 57
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  13,000ขึ้นไป
ปริญญาตรี การจัดการและการประเมินโครงการ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า , เจ้าหน้าที่ตรวจรับสินค้า , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า
86%
20 ปี  
27 ส.ค. 57
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  9,000-10,000
ปวส. การจัดการทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  แคชเชียร์
86%
27 ปี  
434 สมัครตำแหน่ง  :    Finance officer,Logistics officer
27 ส.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  22,000-25,000
ปริญญาโท Logistics Management University of Thai Chamber of Commerce
ปริญญาตรี Finance Bangkok University
ตำแหน่งที่เคยทำ :  officer
90%
35 ปี  
27 ส.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  30,000ขึ้นไป
ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ สถาบันราชภัฎนครสวรรค์
ปวส. บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีนครสวรรค์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการเขต
95%
27 ปี  
27 ส.ค. 57
จังหวัด :  ศรีสะเกษ เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี การบริหารท้องถิ่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Technician (ช่างเทคนิค) , Technician (ช่างเทคนิค) , เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน , Data & System (Technician admin) , นักศึกษาฝึกงาน
89%
31 ปี  
27 ส.ค. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  Negotiable
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสีคิ้ว สวัสดิ์ผดุงวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่แผนกธุรการ , เจ้าหน้าที่แผนกธุรการ , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
67%
24 ปี  
438 สมัครตำแหน่ง  :    Strategic Planning,Marketing Officer
27 ส.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  -
ปริญญาโท MSc Entrepreneurship and Management University of Reading
ปริญญาตรี BSc in Applied Chemistry Chulalongkorn University
79%
30 ปี  
439 สมัครตำแหน่ง  :    วางแผน,จัดซื้อ,ทั่วไป
27 ส.ค. 57
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
ปวส. บัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่วางแผนและประสานงานการผลิต(อาวุโส)
95%
29 ปี  
27 ส.ค. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี Industrial Management Sripatum University
มัธยมศึกษาตอนปลาย Marywithayakabinburi
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนกคลังสินค้า , Leader Production Planing&Warehouse , Production Planning&Control
 พบ 136,893 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
หมวดงานที่ต้องการสมัคร
ประสบการณ์ทำงาน
เงินเดือนที่ต้องการ
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
ภาค / จังหวัด
อายุ
เพศ
ภาษา
วันที่แก้ไขล่าสุด
คำที่ต้องการค้นหา