เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3,913 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
92%
25 ปี  
31 พ.ค. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี บริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป , เจ้าหน้าที่ฝ่ายโลจิสติกส์ , พนักงานลูกค้าสัมมพันธ์
94%
25 ปี  
31 พ.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  14,500
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทตนิคบ้านแพง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการทั่วไป
76%
23 ปี  
423 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,บริการ
31 พ.ค. 59
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการ
78%
22 ปี  
31 พ.ค. 59
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการ-การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา
ปวส. การจัดการทั่วไป วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
95%
38 ปี  
31 พ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  55,000-65,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด , Group Brand Manager , ผจก.ฝ่ายสินค้าคอนซูมเมอร์โปรดักซ์และสเปเชียลตี้สโตร์ (Sales & Marketing) , ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ , Marketing CRM & Development Executive
99%
40 ปี  
426 สมัครตำแหน่ง  :    Supervisor,Sr.Supervisor,Ast.Manager
31 พ.ค. 59
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  33,000 - 35,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎาไลยอลงกรณ์
ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันราชภัฎพระนครศรีอยูธยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Supervisor , Supervisor , Part Support , Supervisor , Senior Accountant.
90%
40 ปี  
31 พ.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาิทยาลัยราชภัธนบุรี
ปวส. การจัดการธุรกิจเกษตร สถาบันเทคโนโลยีราชมควิทยาเขตพิษณุโลก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้จัดการ , เจ้าหน้าที่การเงิน
91%
30 ปี  
31 พ.ค. 59
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  Negotiable
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
อนุปริญญา บริหารทรัพยากรมนุษย์ ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Superviser Officer , เจ้าหน้าที่บุคคล
99%
33 ปี  
31 พ.ค. 59
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  Negotiable
ปริญญาโท General Management Ramkhamhaeng University
ปริญญาตรี Food Engineering Kasetsart University
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Quality System Engineer , QA/QC Manager , Engineering Supervisor / Project Engineer , QA&QC Supervisor / QA&QC Engineer , Winding Head of department / Plant Engineer
76%
29 ปี  
430 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,ออฟฟิศ,โรงงาน
31 พ.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัย ราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบางบ่อ( กศน )
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานทั่วไป ฝ่ายผลิต , พนักงานทั่วไป จ่ายสินค้าเข้าไลน์ผลิต , พนักงานฝ่ายผลิต ทั่วไป , พนักงานทั่วไป ฝ่ายผลิต
92%
39 ปี  
431 สมัครตำแหน่ง  :    HR and Adm. Mgr.,HR and Adm. Asst. Mgr.,HR and Adm. Supervisor
31 พ.ค. 59
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  35,000 - 45,000
ปริญญาตรี General Management Sukhothai Thammathiraj open University
อนุปริญญา Computer Business Rajamangala Institute of Technology Wasukri Campus
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sr. Hr.Officer , Hr. Officer. , Hr.Supervisor , Personnel & Purchase. Officer , Personnel & Admin. Officer
82%
26 ปี  
432 สมัครตำแหน่ง  :    Manager,Handler,Customer service
31 พ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี Airline Business Management Bangkok University
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Out of home media , Passenger Service Agent
96%
33 ปี  
31 พ.ค. 59
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  38,000 - 40,000
ปริญญาโท พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล-ธุรการ , หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์ -ธุรการ , เจ้าหน้าที่บุคคล/สรรหาว่าจ้าง , เจ้าหน้าที่บุคคล/สรรหาว่าจ้าง , เจ้าหน้าที่บุคคล
88%
30 ปี  
434 สมัครตำแหน่ง  :    ฝ่ายบุคคล,ธุรการ,จัดซื้อ
31 พ.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  13,000
ปวส. การจัดการทั่วไป วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการและเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า , ลูกค้าสัมพันธ์ , ขาย
87%
30 ปี  
435 สมัครตำแหน่ง  :    Admin,บัญชี
31 พ.ค. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  15,500
ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ปวช. การบัญชี วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานบัญชี , พนักงานบัญชี , CLERK , Call Center , Admin
88%
33 ปี  
31 พ.ค. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนดงหลวงวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บุคคล , เจ้าหน้าที่โครงการประกันรายได้ , เจ้าหน้าที่โครงการทุนการศึกษา
68%
21 ปี  
31 พ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี ธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ ราชภัฏสวนสุนันทา
91%
28 ปี  
438 สมัครตำแหน่ง  :    Document control, Document controller, DCC,Purchase Staff,Technician
31 พ.ค. 59
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  17,000-25,000
ปริญญาตรี Educational Technology Burapha University
ปวส. Business Computer Rayong Commercial College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Document control , Admin QA/QC
89%
36 ปี  
439 สมัครตำแหน่ง  :    การเงิน,บัญชี,Sales Coordinator
31 พ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี การบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปวช. บัญชี โรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  การเงิน , บัญชีลูกหนี้ , บัญชี , บัญชีลูกหนี้ , บัญชี
94%
26 ปี  
31 พ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเขมาภิรตาราม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
 พบ 3,913 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม