เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3,136 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
97%
30 ปี  
13 ก.พ. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  34,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปวส. บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  โปรแกรมเมอร์ , IT Support
85%
44 ปี  
422 สมัครตำแหน่ง  :    Accounting&Administrator Manager,Accountin& Finance Manager
13 ก.พ. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  65,000
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Accounting&Administrator Manager , Asst.Manager Accounting , Accounting Supervisor/HR. , Accounting/Finance/Personnel
98%
24 ปี  
13 ก.พ. 59
จังหวัด :  เชียงราย เงินเดือน :  12,000 - 18,000
ปริญญาตรี จิตวิทยา (อุตสาหกรรมและองค์การ) มหาวิทยาลัยบูรพา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่จัดเก็บเบี้ยพื้นที่ , ที่ปรึกษางานบริการ , นักศึกษาฝึกงาน แผนกทรัพยากรบุคคล , พนักงาน Part-time
67%
33 ปี  
13 ก.พ. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  23,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
75%
23 ปี  
425 สมัครตำแหน่ง  :    ผู้ช่วยผู้จัดการ
13 ก.พ. 59
จังหวัด :  บุรีรัมย์ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ราชภัฏบุรีรัมย์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝ่ายผลิต
52%
22 ปี  
426 สมัครตำแหน่ง  :    บัญชี,การเงิน
13 ก.พ. 59
จังหวัด :  น่าน เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคน่าน
82%
28 ปี  
13 ก.พ. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การจัดการ สถาบันรัชต์ภาคย์
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่สวัสดิการและธุรการ/ แรงงานสัมพันธ์ , เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม , เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน / ฝ่ายบุคคล
83%
24 ปี  
428 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานครัว
13 ก.พ. 59
จังหวัด :  เพชรบุรี เงินเดือน :  45,000-55,000
ปริญญาตรี การจัดการครัวและภัตตาคาร วิทยาลัยดุสิตธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Commis 2 , เจ้าของกิจการ , Internship / พนักงานในครัว
93%
30 ปี  
13 ก.พ. 59
จังหวัด :  สงขลา เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี การจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปวส. กระเป๋า วิทยาลัยศิลปะหัตถกรรมกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้จัดการ , หัวหน้างาน , ออกแบบ ดีไชน์ กระเป๋า จระเข้ ทำตัวอย่าง , พนักงานเบ็ดเตล็ดออกแบบและผลิตเครื่องหนัง , นักเรียนทวิภาคี
92%
25 ปี  
13 ก.พ. 59
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปวส. การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการบัญชี , ธุรการขนส่ง
92%
36 ปี  
13 ก.พ. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปวส. ช่างยนต์ ลำปางเทคโนโลยี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Planning and Logistic Manager , Planning and Logistic Assistan Manager , หัวหน้าส่วนวางแผนการผลิต , รองหัวหน้าแผนกผลิตแผนก Assembly FPC and SMT , หัวหน้าแผนกควบคุมการผลิตและวางแผนการผลิต
86%
21 ปี  
13 ก.พ. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  9,000
ปวส. การจัดการทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
77%
22 ปี  
433 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,ฝ่ายบุคคล,การตลาด
13 ก.พ. 59
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  13,000 - 15,000
ปริญญาตรี บริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
94%
32 ปี  
13 ก.พ. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000++
ปริญญาตรี การเมืองการปกครอง ม.รามคำแหง
ปวส. บริหารการจัดการ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บุคคลเงินเดือน/สรรหา/ธุรการ , เจ้าหน้าที่บุคคลสรรหา , พนักงานฝ่ายบุคคล , พนักงานสินเชื่อเงินสด
83%
29 ปี  
13 ก.พ. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปวช. การบัญชี โรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ , เจ้าหน้าที่การเงิน , เจ้าหน้าที่บัญชี , เจ้าหน้าที่บัญชี , เจ้าหน้าที่บัญชี
87%
32 ปี  
13 ก.พ. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่แผนงาน , เจ้าหน้าที่บุคคล (ธุรการ) , Leader , เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
78%
22 ปี  
437 สมัครตำแหน่ง  :    ฝ่ายบุคคล,ธุรการ,QA
13 ก.พ. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  14,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
99%
27 ปี  
13 ก.พ. 59
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  20,000
ปริญญาโท การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  RM Warehouse Coordinator , หัวหน้าคลังสินค้าและขนส่ง , ผู้จัดการทั่วไป , Logistics , พนักงานส่งสินค้า
97%
36 ปี  
13 ก.พ. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  20,000+++
ปริญญาตรี ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  HR , หัวหน้าแผนกบุคคล-ธุรการ , หัวหน้างาน , เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล
92%
25 ปี  
13 ก.พ. 59
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  18,000 - 20,000
ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปวส. การบัญชี เมืองชลพณิชยการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  HR Staff , บัญชี , ฝ่ายบุคคล , เจ้าหน้าที่ธุรการจัดส่ง , เจ้าหน้าที่บุคคล
 พบ 3,136 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม