เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2,894 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
77%
25 ปี  
25 มี.ค. 60
จังหวัด :  ลพบุรี เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี ผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย , Sale Executive , เจ้าหน้าที่การตลาด , พนักงานทั่วไปพาร์ทไทม์
88%
35 ปี  
25 มี.ค. 60
จังหวัด :  ลำพูน เงินเดือน :  14,000 -ขึ้นไป
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
ปวส. การจัดการบริหารงานบุคคล โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Bom spec staff , เจ้าหน้าที่วางแผนและควบคุมการผลิต
69%
24 ปี  
25 มี.ค. 60
จังหวัด :  นครพนม เงินเดือน :  10,000-15,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
85%
26 ปี  
25 มี.ค. 60
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  14,000
ปริญญาตรี การบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
80%
24 ปี  
25 มี.ค. 60
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบุญวัฒนา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝ่ายขาย , ที่ปรึกษางานบริการ
61%
22 ปี  
25 มี.ค. 60
จังหวัด :  สงขลา เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การจัดการ-การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ธุรการ
95%
27 ปี  
25 มี.ค. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  12,000-15,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sale Admin
87%
37 ปี  
428 สมัครตำแหน่ง  :    หัวหน้าพนักงานขาย,sale modren trad
25 มี.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  26,000
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ปวส. บริหารธุรกิจ พนิชยการจำนง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  key Acckey excutive superviser , sales excutive modern trad , pc superviser , sales modern trad
79%
24 ปี  
25 มี.ค. 60
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  15,000+++
ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาสมุทรปราการ
อนุปริญญา การดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ (หลักสูตรระยะสั้น) คณาธิปการบริบาล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยแพทย์ , ผู้ช่วยแพทย์ , ทรีทเม้นต์ , ทรีทเม้นต์
78%
38 ปี  
430 สมัครตำแหน่ง  :    หัวหน้าฝ่ายขาย
25 มี.ค. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาโท บริหารการจัดการ ม.รามคำแหง
ปริญญาตรี บริหารการจัดการ ม.ราชภัฏราชนครินทร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนกขาย , ขาย , ขาย
90%
44 ปี  
431 สมัครตำแหน่ง  :    HR Asst.Manager,HR Supervisor
25 มี.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาโท Management Krirk University
ปริญญาตรี Human Resource Management Phranakhon Rajabhat University
ตำแหน่งที่เคยทำ :  HR EXECUTIVE , Human Resource Officer , Human Resource Officer , Administrator
77%
32 ปี  
25 มี.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชโอรส
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าคลังสินค้าวัตถุดิบ , พนักงานคลังสินค้า , ประสานงานทั่วไป , พนักงานจัดยา
85%
34 ปี  
25 มี.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  12,000+
ปวส. การจัดการ โรงเรียนบริหารธุรกิจละโว้
ปวช. การประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  pcจัดชิมและจัดเรียง , pc จัดชิมและเชียร์ขายสินค้า , พนักงานเบเกอรี่
92%
36 ปี  
434 สมัครตำแหน่ง  :    Accounting,Finance,Purchase / Personnel
25 มี.ค. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  24,000
ปริญญาตรี Bachelor of Business Administration Rajabhat Rajanagarindra University
อนุปริญญา การบัญชี Eastern College of Technology E-Tech
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Accountant Supervisor , Accountant Supervisor , Accountant Office
85%
24 ปี  
25 มี.ค. 60
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  12,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ธุรการขาย , เจ้าหน้าที่ลงบัญชีแยกประเภทลงคอม , onsite
98%
23 ปี  
25 มี.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  16,000-20,000
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ปวส. บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานบัญชี , QC (Part time)
73%
30 ปี  
437 สมัครตำแหน่ง  :    คีย์ข้อมูล,ธุรการ
25 มี.ค. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  คีย์ข้อมูล
95%
23 ปี  
25 มี.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี การจัดการ-การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปวส. เทคโนโลยีสำนักงาน วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน , พนักงานคอมพิวเตอร์
91%
24 ปี  
25 มี.ค. 60
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี การจัดการสำนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มัธยมศึกษาตอนปลาย บางปะอิน"ราชานุเคราะห์๑"
ตำแหน่งที่เคยทำ :  HR
46%
27 ปี  
440 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานขับรถผู้บริหาร
25 มี.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วก.การอาชีพบางปะกง
 พบ 2,894 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม