เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 สาขาวิชาที่จบ:  ช่างอื่นๆ
 พบ 78 ใบสมัคร <<
เรียงตาม   
81%
27 ปี  
61 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานขาย
2 มี.ค. 58
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี ซ่อมบำรุงอากาศยาน มหาวิทยาลัยรังสิต
ปวส. Aircraft composite Malaysian Institute Aviation Technology
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขาย , ผู้บริหารหน่วย , เซลล์
89%
26 ปี  
62 สมัครตำแหน่ง  :    Engineer,ช่างเทคนิค,โฟร์แมน
2 มี.ค. 58
จังหวัด :  นครสวรรค์ เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม ราชภัฎนครสวรรค์
ปวส. เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  engineer
91%
25 ปี  
2 มี.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวช. ช่างเขียนแบบเครืองมือกล เทคนิคสมุทรปราการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  BIM engineering
96%
32 ปี  
64 สมัครตำแหน่ง  :    Design Engineer,Development and Maintenance Engineer,Sales Engineering
2 มี.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  28,000
ปริญญาตรี เครื่องมือและวัสดุ(อุตสาหการ) มหาลันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปวส. ช่างอุตสาหกรรมการผลิต วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Supervisor Maintenance , Design Engineer
87%
31 ปี  
65 สมัครตำแหน่ง  :    Site engineer,Project engineer,Fabrication engineer
28 ก.พ. 58
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี เกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ปวส. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  PROJECT ENGINEER , SITE ENGINEER , FABRICATION ENGINEER
68%
26 ปี  
66 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกร อุตสาหการ
28 ก.พ. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปวช. ช่างเขียนแบบเครื่องกล เทคนิคสมุทรปราการ
95%
30 ปี  
67 สมัครตำแหน่ง  :    Production Engineer
27 ก.พ. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  21,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก
ปวช. เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกร , วิศวกร , เจ้าหน้าที่คุมเครื่อง
94%
32 ปี  
68 สมัครตำแหน่ง  :    Engineer,Supervisor,Technician
27 ก.พ. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  18,750
ปริญญาตรี Electrical Engineering Pathum Thani University
ปวส. Electronics Technician Pathum Thani Technical college
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Engineer , QC Technician , Technician
74%
24 ปี  
69 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างภาพ
27 ก.พ. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างภาพ
87%
41 ปี  
27 ก.พ. 58
จังหวัด :  สงขลา เงินเดือน :  18,000
ปวช. เครื่องปรับอากาศและทำความเย็น สถาบันพัฒนาฝีแรงงานจังหวัดสงขลา
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฎสงขลา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างเทคนิค แผนกเครื่องกล , ช่างประจำอาคาร
97%
25 ปี  
27 ก.พ. 58
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
ปวส. เมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าส่วนแพ็คกิ้ง , หัวหน้างานผลิต
95%
29 ปี  
72 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกร
27 ก.พ. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี เมคคาทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ปวส. เทคนิคคอมพิวเตอร์ โรงเรียนหาดใหญ่เทคโนโลยี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรบริการ , ช่างเทคนิค
83%
35 ปี  
26 ก.พ. 58
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  20,000 -25,000
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา
ปวส. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  warehouse supervisor , Warehouse & Delivery , TEAM LEADER , เจ้าหน้าที่อะไหล่
84%
29 ปี  
74 สมัครตำแหน่ง  :    บุคคล,ตรวจสอบ ควบคุม,อื่นๆ
26 ก.พ. 58
จังหวัด :  หนองคาย เงินเดือน :  16,000ขึ้นไป
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปวส. เทคนิคก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QC, production , พลลูกมือ กองร้อยบริการ กองบริการและสนับสนุน , กุ๊กโชว์ , ช่างซ่อมบำรุ่ง แผนกโยธา , กุ๊ก
91%
26 ปี  
26 ก.พ. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  14,000-30,000
ปริญญาตรี การพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรชมงคลธัญบุรี
ปวช. การพิมพ์ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  กรรมการผู้จัดการ และ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
86%
26 ปี  
76 สมัครตำแหน่ง  :    BI Devaloper,system analyst,sr.programmer
25 ก.พ. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  33,000
ปริญญาตรี วอทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน(วิทยาเขตขอนแก่น)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Programmer analyst , Programmer
96%
39 ปี  
77 สมัครตำแหน่ง  :    Production Manager,Production control manager,Assistance Manager
25 ก.พ. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  45,000-50,000 สามารถต่อรองได้
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการเชื่อม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
ปวส. ช่างท่อและประสาน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Manager , Asst. Manager ( Factory production) , Production Control Manager , Engineer ( Planning and Production Control Department ) , Production Engineer
68%
24 ปี  
78 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรเครื่องกล,งานระบบ
25 ก.พ. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปวส. เครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
 พบ 78 ใบสมัคร <<
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม