เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 สาขาวิชาที่จบ:  ช่างอื่นๆ
 พบ 96 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
95%
24 ปี  
61 สมัครตำแหน่ง  :    Process Engineer,Design Engineers,Production Engineer
22 เม.ย. 58
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  17,000-20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปวส. ออกแบบและเขียนแบบการผลิต วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Process Engineer
95%
29 ปี  
22 เม.ย. 58
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  35,000-40,000
ปริญญาตรี Industrial Engineer Rajamangala University of Technology Isan.
อนุปริญญา Metal Technology Rajamangala University of Technology Isan.
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer. , Process Engineer. , 13,000
90%
36 ปี  
63 สมัครตำแหน่ง  :    งานสอบเทียบเครื่องมือวัด
22 เม.ย. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
ปวส. ช่างเครื่องมือวัดและควบคุมในงานอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  รองผู้จัดการแผนก , technical Manager , เจ้าหน้าที่สอบเทียบด้านอุณหภูมิ
91%
33 ปี  
22 เม.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  13,500
ปริญญาตรี การจัดการ สถาบันรัชภาคย์
ปวช. ช่างยนต์ โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Cr ลูกค้าสัมพันธ์ , ธุรการ-เอกสาร , Sa(ที่ปรึกษางานบริการ)
83%
37 ปี  
22 เม.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  23,000-30,000
ปริญญาตรี ออกแบบนิเทศศิิลป์ สถาบันราชภัฏนครปฐม
ปวช. ศิลปอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  กราฟฟิกดีไซน์ , ครีเอทีฟ , กราฟฟิกดีไซน์ , กราฟฟิกดีไซน์
81%
25 ปี  
66 สมัครตำแหน่ง  :    mechatronics engineer,service engineer,QC engineer
21 เม.ย. 58
จังหวัด :  กำแพงเพชร เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมแมคคาทรอนิค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวช. แมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างเทคนิค
90%
23 ปี  
67 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานธุรการ,เอกาสาร
21 เม.ย. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี กฏหมายการบริหารภาครัฐ มหาวิทยาลัยบรูพา
ปวส. ออกแบบและเขียนแบบการผลิต วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ครู , ผู้จัดการขายฝ่ายเทคนิค , Tecnical Support , Pratime
87%
26 ปี  
68 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกร,คอนเซาท์ consult
21 เม.ย. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  20,000-22,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าช่างเทคนิค
82%
31 ปี  
21 เม.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  22,000
ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตจตุจักร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ซุปเปอร์ไวเซอร์ , ช่าง
94%
26 ปี  
70 สมัครตำแหน่ง  :    QC&QA,คลังสินค้า,โลจิสติกส์
21 เม.ย. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี วิศวกรมโลจิสติกส์และการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปวส. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Leader Logistics
90%
24 ปี  
21 เม.ย. 58
จังหวัด :  สมุทรสงคราม เงินเดือน :  13,000 - 15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปวส. เขียนแบบและออกแบบการผลิต วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน , เขียนแบบ,นักศึกษาฝึกงาน , เขียนแบบ,นักศึกษาฝึกงาน
97%
25 ปี  
21 เม.ย. 58
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
ปวส. เมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าส่วนแพ็คกิ้ง , หัวหน้างานผลิต
92%
32 ปี  
21 เม.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000ขึ้นไป
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ปวส. ช่างเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรและว่าจ้าง , เจ้าหน้าที่อารักขาความปลอดภัย 4 , เจ้าหน้าที่นายประตูกษาปณ์
87%
25 ปี  
21 เม.ย. 58
จังหวัด :  กระบี่ เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มัธยมศึกษาตอนปลาย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรออกแบบ
93%
31 ปี  
75 สมัครตำแหน่ง  :    New Project Engineer,Production Engineer
20 เม.ย. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  35,000-40,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวิทยาเขตพระนครเหนือ
ปวส. CNC สถาบันเทคโนโลยีชารมงคลพระนครเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Senior Engineer New Model Seat Frame and Component Auto Motive Part , Student Trainee
84%
35 ปี  
20 เม.ย. 58
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  19,000
ปริญญาตรี เกษตรกลวิธาน ม.ราชมงคลตะวันออก วิทาเขตบางพระ จ.ชลบุรี
ปวส. ช่างกลเกษตร ม,ราชมงคล อีสาน จ.นครราชสีมา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  R&D Sr.Technicain , Oparator , Oparator
83%
30 ปี  
20 เม.ย. 58
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  20,000-25,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ปวส. เครื่องกล (งานเทคนิคยานยนต์) เทคโนโลยีสยาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรเครื่องกล , ช่างเทคนิคประจำอาคาร , หัวหน้าตรวจจ่ายสินค้า , Staff งานโดเรมอน ตอนตำนานยักษ์พฤษา ณ เซ็นทรัล ชลบุรี , Staff งานโดเรมอน ตอนโดเรมอน Hello Earth ณ ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ รามอินทรา
75%
24 ปี  
20 เม.ย. 58
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการออกแบบการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ปวส. เขียนแบบเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
92%
34 ปี  
20 เม.ย. 58
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  24,000-25,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. เทคโนโลยีโทรคมนาคม วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  IT Support , พนักงาน UNIX
93%
33 ปี  
80 สมัครตำแหน่ง  :    Engineer New Model,Process Engineer,Project Engineer
20 เม.ย. 58
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  25,000 - 30,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปวส. ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer Staff , Engineer New Model, Process Engineer, Product Engineer , Project Engineer , Process Engineer , R&D พัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์
 พบ 96 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม