เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 สาขาวิชาที่จบ:  ช่างอื่นๆ
 พบ 95 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
81%
33 ปี  
61 สมัครตำแหน่ง  :    engineer,production,cnc
28 ม.ค. 58
จังหวัด :  ประจวบคีรีขันธ์ เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.
ปวส. แม่พิมพ์พลาสติก วท.ประเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer , Engineer , ACT.PLANING
90%
24 ปี  
62 สมัครตำแหน่ง  :    Engineer,Foreman,Maintenance
28 ม.ค. 58
จังหวัด :  แพร่ เงินเดือน :  12,000-18,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหการ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ลำปาง
ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคแพร่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Technician
95%
33 ปี  
63 สมัครตำแหน่ง  :    จัดซื้อ,ธุรการทั่วไป,Key data
28 ม.ค. 58
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี การบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุระกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างอยุธยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Purchase , Technician Process engineering II , Leader operator
85%
34 ปี  
64 สมัครตำแหน่ง  :    เขียนแบบ M&E. Draftsman
28 ม.ค. 58
จังหวัด :  สุราษฎร์ธานี เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ปวส. เมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคบูรพา ปราจีนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Project site.& draft man
96%
32 ปี  
65 สมัครตำแหน่ง  :    Process Engineer,Senior Process Engineer
27 ม.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  43,000-45,000
ปริญญาตรี Industrial Engineering in the field of Tool Engineering King MongKut's University of Technology Thonburi
ปวส. ช่างเขียนแบเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ(Thai-Austrian Technical College)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Process Enigineer
73%
25 ปี  
66 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวMechatronic,ช่างเทคนิค
27 ม.ค. 58
จังหวัด :  บุรีรัมย์ เงินเดือน :  11,000-19,000
ปริญญาตรี Mechatronic มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ปวส. Mechatronic วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยโฟร์แมน
94%
38 ปี  
67 สมัครตำแหน่ง  :    ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
27 ม.ค. 58
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  28,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ปวส. ช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  inspecter , ผู้ควบคุมงาน , ผู้ควบคุมงาน , ผู้ควบคุมงาน , ช่างเทคนิคโยธา
90%
29 ปี  
27 ม.ค. 58
จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการวัดคุมอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปวส. แมคคาทรอนิคส์ วิทยาลัยเทคนิคบรูพาปราจีน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer PLC, Design , Junior Engineer , เจ้าหน้าที่สอบเทียบ , ช่างเทคนิค
84%
41 ปี  
27 ม.ค. 58
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี
ปวท. เทคนิคเคมีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Plating Engineer , Lab and Water Supervisor
82%
33 ปี  
27 ม.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างพิมพ์ , เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด , พนักงานส่งเอกสาร
86%
26 ปี  
26 ม.ค. 58
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการออกแบบการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ปวส. ออกแบบการผลิต(เขียนแบบเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรโรงงาน
71%
42 ปี  
26 ม.ค. 58
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
ปวส. ช่างเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานเขียนแบบ , พนักงานเขียนแบบ , พนักงานเขียนแบบ , พนักงานประมาณราคา , พนักงานเขียนแบบ , พนักงานประมาณราคา
97%
27 ปี  
73 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรจัดซื้ออวุโส
26 ม.ค. 58
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  30,000-32,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปวช. เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรจัดซื้อ => เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส , วิศวกรฝ่ายผลิต
81%
35 ปี  
26 ม.ค. 58
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี เกษตรกลวิธาน ม.ราชมงคลตะวันออก วิทาเขตบางพระ จ.ชลบุรี
ปวส. ช่างกลเกษตร ม,ราชมงคล อีสาน จ.นครราชสีมา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  R&D , Oparator , Oparator
79%
25 ปี  
75 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวเครื่องกล,ออกแบบ,Sale engineer
26 ม.ค. 58
จังหวัด :  ราชบุรี เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี วิศวกรมมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธนบุรี
ปวช. เขียนแบบเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคราขบุรี
98%
36 ปี  
76 สมัครตำแหน่ง  :    Supervisor engineer.,New model engineer.,New model development.
26 ม.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  25,500-28,000
ปริญญาตรี Electrical Engineering Mahanakorn university
ปวส. Electrical Power Chonburi Technical Collage
ตำแหน่งที่เคยทำ :  New model /Spec control engineer /Leader , New model production engineer (Asst.Supervisor) , Supervisor Production Engineer , Acting Supervisor Production Engineer
95%
30 ปี  
77 สมัครตำแหน่ง  :    Production Engineer
26 ม.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  21,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก
ปวช. เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกร , วิศวกร , เจ้าหน้าที่คุมเครื่อง
76%
27 ปี  
78 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานขาย
26 ม.ค. 58
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี ซ่อมบำรุงอากาศยาน มหาวิทยาลัยรังสิต
ปวส. Aircraft composite Malaysian Institute Aviation Technology
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เซลล์
96%
39 ปี  
79 สมัครตำแหน่ง  :    Production Manager,Production control manager,Assistance Manager
26 ม.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  45,000-50,000 สามารถต่อรองได้
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการเชื่อม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
ปวส. ช่างท่อและประสาน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Manager , Asst. Manager ( Factory production) , Production Control Manager , Engineer ( Planning and Production Control Department ) , Production Engineer
76%
29 ปี  
80 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรรม
26 ม.ค. 58
จังหวัด :  กาญจนบุรี เงินเดือน :  22,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ปวส. ไฟฟ้ากำรัง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  SALE & ENGINEER , ENGINEERING
 พบ 95 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม