เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 สาขาวิชาที่จบ:  ช่างอื่นๆ
 พบ 90 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
94%
30 ปี  
2 ก.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  22,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหการ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปวส. ช่างเขียนแบบเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกร , พนักงานควบคุมชิ้นส่วนนำเข้าต่างประเทศ
84%
26 ปี  
2 ก.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  24,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปวส. ช่างโยธา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Quantity Surveyor (QS) , Site Engineering (วิศวกรสนาม)
95%
30 ปี  
63 สมัครตำแหน่ง  :    Production Engineer
2 ก.ค. 58
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  19,000-21,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก
ปวช. เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกร , วิศวกร , เจ้าหน้าที่คุมเครื่อง
83%
40 ปี  
1 ก.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลลงกรณ์
ปวส. ช่างกลโลหะ สถาบันเทคโนโลยี ราชมงคลเชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Warehouse&Logistics Supervisor , Production Control Acting Asst.Mgr. , Planning and Purchase Supervisor , Technical Sales and Service , Planning Staff
82%
26 ปี  
65 สมัครตำแหน่ง  :    Welding QC inspector,Welding Engineer,Engineer
1 ก.ค. 58
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี อุตสาหการเชื่อมประกอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ปวส. ออกแบบการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  NDT INSPECTOR
83%
29 ปี  
1 ก.ค. 58
จังหวัด :  บุรีรัมย์ เงินเดือน :  12,500
ปริญญาตรี เทคโนโลยีเซรามิกส์ ม.ราชภัฎพระนคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย รร.บุรีรัมย์พิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขาย/ธุรการ/แคชเชียร , พนักงานฝ่ายผลิต , พนักงาน
67%
23 ปี  
1 ก.ค. 58
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  15,000-17,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีเครื่องมือวัดเเละควบคุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. เครื่องมือวัดเเละควบคุม วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยช่าง
96%
25 ปี  
68 สมัครตำแหน่ง  :    Engineer
1 ก.ค. 58
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  16,000-25,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
ปวส. ช่างเมคคาทรอนิกส์ โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างเทคนิค
96%
33 ปี  
1 ก.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
อนุปริญญา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  IT Support , IT Support , นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ , IT Support
97%
39 ปี  
70 สมัครตำแหน่ง  :    Production Manager,Production control manager,Assistance Manager
1 ก.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  45,000-50,000 สามารถต่อรองได้
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการเชื่อม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
ปวส. ช่างท่อและประสาน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Manager , Asst. Manager ( Factory production) , Production Control Manager , Engineer ( Planning and Production Control Department ) , Production Engineer
94%
26 ปี  
1 ก.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี เครื่องจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ปวส. เครื่องกล วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานสโตร์ , พนักงานช่างไฟฟ้า
81%
24 ปี  
30 มิ.ย. 58
จังหวัด :  สุรินทร์ เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ปวส. ช่างจักรกลหนัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
89%
35 ปี  
30 มิ.ย. 58
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  19,000
ปริญญาตรี เกษตรกลวิธาน ม.ราชมงคลตะวันออก วิทาเขตบางพระ จ.ชลบุรี
ปวส. ช่างกลเกษตร ม,ราชมงคล อีสาน จ.นครราชสีมา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sr.Pupervisor R&D , Oparator , Oparator
81%
25 ปี  
29 มิ.ย. 58
จังหวัด :  กำแพงเพชร เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ปวส. แมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
91%
34 ปี  
75 สมัครตำแหน่ง  :    Admin,เจ้าหน้าที่ BOI,Sale staff
29 มิ.ย. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี Royal Goldsmith Pathumwan Institute of Technology
ปวส. Royal Goldsmith Golden Jubilee Royal Goldsmith College.
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ BOI , Marketing staff , Quality Controller
90%
50 ปี  
29 มิ.ย. 58
จังหวัด :  อุบลราชธานี เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศิลป์ สถาบันราชภัฎเลย
ปวส. ช่างท่อและประสาน วิทยาลัยเทคโนโลยี่วิทยาเขตเทคนิคขอนแก่น(ไทย-เยอรมัน)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าของร้าน , ฝึกอบรมและตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน , ครูฝึก , ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน , ช่างเขียนแบบ
90%
29 ปี  
77 สมัครตำแหน่ง  :    Production Engineer,Planning Officer,R&D Engineer
29 มิ.ย. 58
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  24,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปวส. เทคโนโลยีปิโตรเลียม วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Engineer , Assistant Engineer
98%
32 ปี  
29 มิ.ย. 58
จังหวัด :  นครศรีธรรมราช เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ปวส. เทคนิคยานยนต์ เทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Local Marketing , เซลล์ขายส่ง และบริการหลังการขาย , ผู้ช่วยงานวิจัย , ผู้ช่วยวิศวกร , ช่างฝึกหัด
89%
34 ปี  
79 สมัครตำแหน่ง  :    CS EXPORT,DOMESTIC,SHIPPING
29 มิ.ย. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี Management Industry Ratchapat Rampaipannee University
ปวส. ช่างเขียนแบบ Thai-Austrian Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Export Customer Service (Domestic)
89%
27 ปี  
80 สมัครตำแหน่ง  :    Automation system PLC,ซ่อมบำรุง
29 มิ.ย. 58
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  18,000-20,000
ปริญญาตรี วิศวะกรรม แมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยึสุรนารี
ปวส. แมคคาทรอนิกส์ วืทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝึกงานด้านเทคนิค , Engineer
 พบ 90 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม