เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 สาขาวิชาที่จบ:  ช่างอื่นๆ
 พบ 86 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
98%
32 ปี  
27 พ.ค. 58
จังหวัด :  นครศรีธรรมราช เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ปวส. เทคนิคยานยนต์ เทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Local Marketing , เซลล์ขายส่ง และบริการหลังการขาย , ผู้ช่วยงานวิจัย , ผู้ช่วยวิศวกร , ช่างฝึกหัด
93%
36 ปี  
27 พ.ค. 58
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม มหาลัยราชภัฏราชนคริทร์
ปวส. คอมพิวเตอร์ธูรกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลฉะเชิงเทรา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าขนส่ง , เจ้าหน้าที่ประสานงาน , พนักงานส่งเสริมการตลาด , เจ้าหน้าที่สโตร์
94%
25 ปี  
27 พ.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(วิทยาเขต พระนครเหนือ)
ปวช. ช่างแม่พิมพ์โลหะ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Staff Engineering , นักศึกษาสหกิจศึกษา
62%
23 ปี  
64 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรรมศาสตร์
27 พ.ค. 58
จังหวัด :  อ่างทอง เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี
92%
24 ปี  
65 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรรมไฟฟ้า
27 พ.ค. 58
จังหวัด :  เชียงราย เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านาเชียงราย
ปวช. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ไฟฟ้าและซ่อมบำรุง
99%
26 ปี  
27 พ.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  22,000 - 27,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เครื่องมือวัดและควบคุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าพราะนครเหนือ
ปวส. เทคโนโลยีเครื่องมือวัดและควบคุม วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Calibration Officer , Instrument Engineer , Instrument Technician , Instrument Technician Traning
92%
25 ปี  
27 พ.ค. 58
จังหวัด :  ราชบุรี เงินเดือน :  สามารถต่อรองได้
ปริญญาตรี วิศวกรมมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธนบุรี
ปวช. เขียนแบบเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคราขบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Draftman
87%
26 ปี  
26 พ.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปวช. ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างเทคนิค , เจ้าหน้าธุรการแผนกวิศวกรรม/ช่างเทคนิค
80%
29 ปี  
69 สมัครตำแหน่ง  :    ฝ่ายผลิต,ช่างเทคนิค,QC
26 พ.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ปวส. เครื่องมือวัดและควบคุม วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างเทคนิค ฝ่ายตรวจสอบควบคุมคุณภาพ , ช่างซ่อมบำรุง
73%
23 ปี  
70 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกร,ช่างเทนิค
26 พ.ค. 58
จังหวัด :  อุตรดิตถ์ เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปวส. เมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
92%
35 ปี  
26 พ.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  23,000
ปริญญาตรี Mechanical Engineering Sripatum University
ปวส. ช่างอุสหากรรม Sarabburi Technical College,2001
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญในการจัดการระบบอะไหล่ , หัวหน้าแผนกอะไหล่
91%
28 ปี  
72 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกร,ออกแบบ,ควบคุม
26 พ.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  30,000-40,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวช. เขียนแบบเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  designer , Drafman , วิศวกร , เด็กฝึกงาน , เด็กฝึกงาน
68%
22 ปี  
26 พ.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี ออกแบบแม่พิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. เขียนแบบเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
85%
23 ปี  
26 พ.ค. 58
จังหวัด :  สุรินทร์ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ปวช. ช่างเชื่อมโลหะแผ่น โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
95%
30 ปี  
75 สมัครตำแหน่ง  :    Production Engineer
26 พ.ค. 58
จังหวัด :  ชัยนาท เงินเดือน :  19,000-21,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก
ปวช. เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกร , วิศวกร , เจ้าหน้าที่คุมเครื่อง
65%
29 ปี  
76 สมัครตำแหน่ง  :    ครูสอนศิลปะ,ครู
25 พ.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี ศิลปไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปวส. ช่างสิปหมู่ วิทยาลัยช่างศิลป
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ครู , อาร์ตเทรนเนอร์
76%
25 ปี  
77 สมัครตำแหน่ง  :    Mechanical Engineer,Production engineer,Process Engineer
25 พ.ค. 58
จังหวัด :  ลำปาง เงินเดือน :  20,000-25,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. แมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
91%
45 ปี  
78 สมัครตำแหน่ง  :    Production Manager
25 พ.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  50,000 - 55,000
ปริญญาตรี Industrial Engineering Kasem Bundit University
ปวส. Metal Technology Rajamangala Institute of Technology North Bangkok Campus
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Mgr / Engineering Mgr. , Production Mgr. , Production Mgr. , Production Mgr.
95%
42 ปี  
25 พ.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  ตามความสามารถ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ แขนงวิชา ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อนุปริญญา ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ 1 ปี (คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ครูสอนภาษาอังกฤษ , พนักงานขายประจำร้าน , ข่างเทคนิค , เจ้าหน้าที่สอบเทียบเครื่องมือวัดฯ , ช่างเทคนิค
92%
34 ปี  
25 พ.ค. 58
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  23,500
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. เทคโนโลยีโทรคมนาคม วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  IT Support , พนักงาน UNIX
 พบ 86 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
สถาบันการศึกษา
ชื่อมหาวิทยาลัย หรือ สถานศึกษา
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม