เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 สาขาวิชาที่จบ:  ช่างอื่นๆ
 พบ 3,445 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
74%
32 ปี  
8 ก.ค. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  5,000-9,000
สถาปัตยกรรม โรงเรียนเทคนิคสถาปัตย์นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างไฟฟ้า,เขียนแบบ , ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป , โฟร์แมน
73%
26 ปี  
62 สมัครตำแหน่ง  :    Q.A,Q.C,พนักงานฝ่ายผลิต
5 ก.ค. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน :  -
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดไหม่กรงทอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Inspection , Q.A.Inspection
67%
37 ปี  
63 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานขับรถผู้บริหาร
25 มิ.ย. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  10,000 บาท
ศิลป์ประยุกต์ ร.ร. อาชีวศิลปศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น ร.ร. ผะดุงศิษย์พิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขับรถผู้บริหาร(ญี่ปุ่น) , พนักงานขับรถผู้บริหาร(ญี่ปุ่น)
67%
37 ปี  
64 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานขับรถผู้บริหาร
16 มิ.ย. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  8,500 บาท
ศิลป์ประยุกต์ ร.ร. อาชีวศิลปศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น ร.ร. ผะดุงศิษย์พิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขับรถผู้บริหาร , พนักงานขับรถผู้บริหาร , พนักงานขับรถผู้บริหาร
58%
26 ปี  
7 มิ.ย. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  7,500
มัธยมศึกษาตอนต้น เมืองพัทยา 8
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้สื่อข่าวท้องถิ่น
71%
39 ปี  
5 มิ.ย. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  20,000 ขึ้นไป
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนหินดาด
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผช.ผจก.แผนกบริการ , พนักงาน
61%
40 ปี  
67 สมัครตำแหน่ง  :    ขับรถ4ล้อ,ขับรถ6ล้อ
26 พ.ค. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  9,100
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
พละ โรงเรียนชุมชนบ้านซับสมอทอด
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างช่อมบำรุง
69%
38 ปี  
11 พ.ค. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  10,000
มัธยมศึกษาตอนต้น รร.ฝึกทหาร
- รร.บุรีรัมย์ศึกษา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานส่งเอกสาร , พนักงานส่งเอกสาร , พนักงานส่งเอกสาร
72%
33 ปี  
7 พ.ค. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  บุรีรัมย์ เงินเดือน :  10,000
มัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดบุรีรัมย์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างเชื่อมประกอบ
56%
31 ปี  
5 พ.ค. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  ตามตกลง
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชำนิ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าเครื่องพับ
74%
32 ปี  
71 สมัครตำแหน่ง  :    ขับรถยนต์,ขับรถผู้บริหาร
30 เม.ย. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  10,000-12,000
มัธยมศึกษาตอนต้น ร.ร ลาดปลาเค้าพิทยาคม
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา ร.ร ฤทธิไกรศึกษา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าของกิจการ
71%
31 ปี  
72 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างเชื่อม,ช่างประกอบ
26 เม.ย. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  เลย เงินเดือน :  12,000
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา รร.บ้านผาสามยอด
มัธยมศึกษาตอนต้น ภูกระดึงวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยช่าง , ช่างเชื่อม , ช่างเชื่อม
92%
40 ปี  
7 เม.ย. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  11,000+ot
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเขมาภิรตาราม
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา โรงเรียนวัดวิมุตตยาราม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการแผนกรถ , พนักงานขับรถผู้บริหาร , พนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
57%
31 ปี  
3 เม.ย. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  9,000-10,000
มัธยมศึกษาตอนต้น ร.ร บางอำพันวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยช่าง
53%
32 ปี  
31 มี.ค. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  นครสวรรค์ เงินเดือน :  7,000
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดพันลาน
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา โรงเรียนวัดพันลาน
66%
55 ปี  
76 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานขับรถ
29 มี.ค. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  8,500-10,000
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดดอนหวาย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขับรถ , เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ
79%
23 ปี  
77 สมัครตำแหน่ง  :    ขับรถ,store,คนสวน
22 มี.ค. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  8,000
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 2
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ขับรถ-ช่างประกอบ
74%
27 ปี  
78 สมัครตำแหน่ง  :    pc พนักงานขาย,พนักงานบริการ
15 มี.ค. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  8,000
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา ร.ร.อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
มัธยมศึกษาตอนต้น ก.ศ.น ศรีสัชนาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขายอวุโส
53%
33 ปี  
14 มี.ค. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  -
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดท้องโพลง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างแต่ง,เชื่อม,ประกอบ
70%
37 ปี  
11 มี.ค. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
มัธยมศึกษาตอนต้น กศน.
ตำแหน่งที่เคยทำ :  กราฟฟิกซ์ดีไซน์
 พบ 3,445 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม