เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
 พบ 649,081 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
86%
26 ปี  
26 พ.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี ออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปวช. บัญชี โรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  coordinate
85%
24 ปี  
222 สมัครตำแหน่ง  :    Safety officer
26 พ.ย. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  37,000
ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Safety offier Department Supplier consulting
88%
26 ปี  
223 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกร
26 พ.ย. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  15,000-18,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปวช. ช่างยนต์ โรงเรียนชำนิเทคโนโลยีสมุทรปราการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน , นักศึกษาฝึกงาน
90%
23 ปี  
26 พ.ย. 58
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บุคคล
88%
36 ปี  
26 พ.ย. 58
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  13,000ขึ้นไป
ปริญญาตรี การจัดการและการประเมินโครงการ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า , เจ้าหน้าที่ตรวจรับสินค้า , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า , Warehouse Staff , ทั่วไป (Store)
92%
44 ปี  
26 พ.ย. 58
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  40,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พณิชยการสามเสน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้างานสรรหาว่าจ้าง , ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล , หัวหน้าแผนกสรรหาบุคคล , เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส
82%
26 ปี  
227 สมัครตำแหน่ง  :    บุคคล,Planing,จัดซื้อ
26 พ.ย. 58
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ RBAC University
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานธนกิจ , ฝ่ายบุคคล
88%
29 ปี  
228 สมัครตำแหน่ง  :    Chief Procurement,Procurement Officer,Accounting Officer
26 พ.ย. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี Accounting Rajabhat Rajanagarindra University
ปวส. Accounting Chonburi Technological College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Staff , Assistant store manager , Planning staff cutting
86%
30 ปี  
26 พ.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000 -30,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ , ผูู้ช่วยผู้จัดการสาขา
92%
30 ปี  
230 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกร
26 พ.ย. 58
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  26,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Supervisor , วิศวกรโรงงาน
94%
24 ปี  
26 พ.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี บริหารทั่วไป มหาวิทยาลัย บูรพา
มัธยมศึกษาตอนปลาย สิริรัตนาธร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Receptionist , ADMIN - ผู้ช่วยบัญชี , จัดสต็อก ธุรการ ประสานงาน
79%
26 ปี  
26 พ.ย. 58
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
อนุปริญญา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ธุรการ
72%
31 ปี  
26 พ.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปวช. เกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  คลังสินค้า
72%
24 ปี  
234 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,เลขานุการ
26 พ.ย. 58
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานเสิร์ฟ
95%
25 ปี  
26 พ.ย. 58
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ตัวแทนขายรถเช่าระยะสั้น , ผู้ช่วยผู้จัดการ , ผู้ช่วยผู้จัดการ
81%
38 ปี  
26 พ.ย. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ ราชภัฎพระนคร
ปริญญาตรี การจัดการ ราชภัฎพิบูลสงคราม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการ , ผู้จัดการฝ่ายบุคคล/จัดซื้อ/ระบบคุณภาพ/บริหารทั่วไป , ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ , ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
99%
40 ปี  
26 พ.ย. 58
จังหวัด :  พิษณุโลก เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
ปวส. การบัญชี โรงเรียนเทคนิคพณิชการพิษณุโลก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการทั่วไป , ผู้จัดการฝ่ายบุคคล , ผู้จัดการฝ่ายบุคคล , ผช.ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ , ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
91%
25 ปี  
26 พ.ย. 58
จังหวัด :  เพชรบูรณ์ เงินเดือน :  25,000 -30,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Accountant , เจ้าหน้าที่บัญชี
97%
24 ปี  
26 พ.ย. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  22,000-25,000
ปริญญาตรี Logistics Engineering University of the Thai Chamber of Commerce
มัธยมศึกษาตอนปลาย KriRi Mat PhitthayakhomSchool
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer Staff , Logistics Staff. , Student Internship
83%
23 ปี  
26 พ.ย. 58
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี การจัดการ-การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานฝ่ายผลิต , Part Time
 พบ 649,081 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม