เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
 พบ 694,344 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
96%
28 ปี  
24 ต.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ชลบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเสาไห้ วิมลวิทยานุกูล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการรีสอร์ท , เลขานุการกรรมการผู้จัดการ , เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า
76%
25 ปี  
222 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานขายต่างจังหวัด
24 ต.ค. 59
จังหวัด :  เชียงราย เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขายวัสดุสิ้นเปลืองสาขาภาคเหนือตอนบน , ผู้บริหารเขตขายภาคเหนือนตอนบน , พนักงานขายหน้าร้าน
98%
33 ปี  
223 สมัครตำแหน่ง  :    Supervisor,Engineer
24 ต.ค. 59
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  32,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
อนุปริญญา เทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Senior QA Engineer , QA Supervisor , QA Supervisor , QA Senior Technician
78%
22 ปี  
24 ต.ค. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา
ปวช. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ธุรการ
85%
40 ปี  
225 สมัครตำแหน่ง  :    supervisor,Assistance manager,Manager
24 ต.ค. 59
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ราชภัฏราชนครินทร์
ปวส. ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเลย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Deputy Manager , supervisor , Supervisor , Fore man , QC
76%
25 ปี  
226 สมัครตำแหน่ง  :    Planning Engineer,QC,QA Engineer,Industrial Engineer ,Process Engineer
24 ต.ค. 59
จังหวัด :  ชัยภูมิ เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี Industrial Engineer Rajamangala University of Technology Isan
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer
85%
42 ปี  
24 ต.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก
ปวส. การบัญชี รัตนพาณิชยการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี , ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี , Asset Services Deprtment , General Accounting Office
95%
24 ปี  
228 สมัครตำแหน่ง  :    Production Engineer,QA, QC,Design Engineer
24 ต.ค. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสิงห์บุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Engineering , เจ้าหน้าที่เขียนแบบ,วิศวกรฝึกหัด , นักศึกษาฝึกงาน
71%
22 ปี  
229 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกร
24 ต.ค. 59
จังหวัด :  สิงห์บุรี เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงธัญบุรี
88%
26 ปี  
24 ต.ค. 59
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
ปวส. ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ซ่อมบำรุง
96%
37 ปี  
231 สมัครตำแหน่ง  :    Production Supervisor,Production Engineer
24 ต.ค. 59
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  18,000-20,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชฏัชราชนครินทร์
ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามผล , โฟร์แมน ฝ่ายผลิต , หัวหน้าฝ่าย QC , ผู้ช่วย Supervisor , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพ
79%
31 ปี  
24 ต.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนกโภชนาการ และนักโภชนาการ
69%
25 ปี  
233 สมัครตำแหน่ง  :    จป.วิชาชีพ
24 ต.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000-20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมการจัดการความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ปวส. เทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างยนต์ , ช่างยนต์
76%
24 ปี  
234 สมัครตำแหน่ง  :    Engineer,Industrial Engineer,Production Engineer
24 ต.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ
99%
25 ปี  
235 สมัครตำแหน่ง  :    Engineer,QC/QA Engineer,Production Control Staff
24 ต.ค. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Operator , Production Operator
98%
31 ปี  
24 ต.ค. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  22,000
ปริญญาตรี English Rangsit University
มัธยมศึกษาตอนปลาย Nawamintrachinutid Triumudomsuksanomklao School
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Customer Service Staff , Customer Relation Officer (Sale) , Guest Boutique & Activities Agent , Receptionist
96%
30 ปี  
237 สมัครตำแหน่ง  :    Accounting,Purchase,Admin
24 ต.ค. 59
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี Accounting Sripatum University Chonburi Campus.
ปวช. Business Computer Tharn Intitute of Technology
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Accounting Staff , Office Assistant (Support Accounting / Purchase and Logistics / Hr.)
61%
22 ปี  
238 สมัครตำแหน่ง  :    ฝ่ายบุคคล,ฝ่ายธุรการ
24 ต.ค. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การจัดการธุรกิจและสารสนเทศสาร มหาวิทยาลัยบูรพา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
95%
28 ปี  
24 ต.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  28,000
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Product Marketing Officer , Marketing Officer , จัดซื้อ,ฝ่ายบุคคล,ธุรการ , เจ้าหน้าที่ธุรการ,การเงิน,ประกันรถยนต์,ประชาสัมพันธ์ , Coordinator -Product Line 2, Sale
96%
29 ปี  
240 สมัครตำแหน่ง  :    Production Control,Research and Development,QC/QA
24 ต.ค. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  23,000
ปริญญาตรี Production Technology Sukhothai Thammathirat University.
ปริญญาตรี Materials Science ( rubber ) MaejoUniversity.
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Product Chift. , Product Supervisor.(Mixing and Dipping Process) , Product Supervisor. , Research and Development
 พบ 694,344 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม