เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
 พบ 765,421 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
88%
28 ปี  
221 สมัครตำแหน่ง  :    QA,Purchase,R&D
3 มี.ค. 58
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนระยองวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QA/QC , QA
84%
24 ปี  
222 สมัครตำแหน่ง  :    Export-Import Officer / Export-Import coordinator
3 มี.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
อนุปริญญา การบัญชี สถาบันเทคโนโลยีสยาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานต่างประเทศ / Oversea Officer
95%
33 ปี  
223 สมัครตำแหน่ง  :    PAINT ENGINEER,PAINT SUPERVISER,PRODUCTION ENGINEER
3 มี.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  26,000
ปริญญาตรี Industrial Engineering Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
ปวส. Production Technical (Machine Tools) Surin Technical Colleges
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Senior Engineer (Painting)
95%
31 ปี  
224 สมัครตำแหน่ง  :    IT Executive/Manager,PHP Programmer/Senior,Network/Server admin
3 มี.ค. 58
จังหวัด :  สงขลา เงินเดือน :  20,000 -40,000
ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  IT Executive , Web Programmer , Computer Technical
81%
29 ปี  
225 สมัครตำแหน่ง  :    R$D,QA,ผลิต
3 มี.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี เคมี-ชีวะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพและวิจัยผลิตภัณฑ์ , เจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์
90%
37 ปี  
3 มี.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทิคนิคประจวบคีรีขันธ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าพนักงานธุรการ , เจ้าพนักงานธุรการ , เสมียนศูนย์ข่าว
84%
31 ปี  
227 สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่บุคคล
3 มี.ค. 58
จังหวัด :  อุบลราชธานี เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปวส. บริหารธุรกิจสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม , Admin Key App.
97%
28 ปี  
228 สมัครตำแหน่ง  :    QA/QC Engineer,Quality , Process , Project Engineer,Production Engineer
3 มี.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี Plastic Engineering Rajamangala University Of Technology Thanyaburi
ปวส. Metallurgical Technology Nakhonsawan Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Preparation Quality Control Engineer , QA & Process Engineer
73%
24 ปี  
229 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างซ่อมบำรุง,ช่างไฟ
3 มี.ค. 58
จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหการ(การผลิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปวช. ไฟฟ้ากำลัง โพลีเทคนิคพาณิชย์กรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าเครื่องเลเซอร์ , นักศึกษาฝึกงาน
90%
31 ปี  
230 สมัครตำแหน่ง  :    Planning Staff,Qc Staff,purchasing Staff
3 มี.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาลัยบูรพา
ปวส. เทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานปฏิบัติการ
83%
25 ปี  
231 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานทั่วไป
3 มี.ค. 58
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มทร.ธัญบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  staff
89%
23 ปี  
3 มี.ค. 58
จังหวัด :  หนองคาย เงินเดือน :  9,000-13,000
ปริญญาตรี การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกริก กรุงเทพฯ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  CUSTUMER SERVICE , P/T cashier
99%
33 ปี  
233 สมัครตำแหน่ง  :    HR,HRIS,Payroll,Japanese Interpreter
3 มี.ค. 58
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี Business Computer Western university
ปวส. business Computer Chaiyaphum Technical College.
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Payroll Officer , Assistant Supervisor (Payroll HRIS) , Admin HR (Payroll HRIS) , Operator , Operator
81%
39 ปี  
3 มี.ค. 58
จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง( เครื่องกลไฟฟ้า ) วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วางแผนวิศวกรรม , เจ้าหน้าที่ PM , ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง , หัวหน้าแผนกวิศวกรรม
83%
25 ปี  
235 สมัครตำแหน่ง  :    copy writer,online marketing,studio control
3 มี.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี วิทยุ - โทรทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Content Writer , Content Writer & Admin , Editor , Copy Writer
100%
28 ปี  
3 มี.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  12,000 - 15,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปวส. การเลขานุการ วิทยาลัยการอาชีพตรัง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการจัดซื้อ , การตลาด , ลูกค้าสัมพันธ์ / Telesale
80%
27 ปี  
237 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงาน
3 มี.ค. 58
จังหวัด :  กำแพงเพชร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธนบุรี
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนเทคนิคพณิชยการพิษณุโลก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  CM Representative
68%
23 ปี  
3 มี.ค. 58
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี มัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยรังสิต
95%
31 ปี  
3 มี.ค. 58
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปวส. การบัญชี เทคนิคพานิชยการพิษณุโลก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Admin , พนักงานชั่วคราว บันทึกข้อมูล , จัดซื้อ,บุคคล , พนักงานชั่วคราว บันทึกข้อมูล , พนักงานฝ่ายผลิต
89%
25 ปี  
240 สมัครตำแหน่ง  :    Engineer,Production Engineer,Maintenance Engineer,QA,QC
3 มี.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี Electronic and Computer System Engineering Silpakorn University
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Product Engineer
 พบ 765,421 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม