เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
 พบ 657,165 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
88%
23 ปี  
8 ก.พ. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000-20,000
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพฯ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างประจำอาคาร
82%
24 ปี  
222 สมัครตำแหน่ง  :    ฝ่ายขาย,ธุรการ,งานข่าว
8 ก.พ. 59
จังหวัด :  พิษณุโลก เงินเดือน :  สามารถต่อรองได้
ปริญญาตรี ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขายร้านนายอินทร์
98%
26 ปี  
8 ก.พ. 59
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  17,000-18,000
ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  จัดซื้อ/Admin , เจ้าหน้าทีจัดซื้อ , นักศึกษาฝึกงาน
96%
51 ปี  
8 ก.พ. 59
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  75,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีโยธา-ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศน์
ปวส. เทคโนโลยีการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตอุเทนถวาย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Construction Manager , วิศวกรออกแบบโครงสร้างอาวุโส , ผู้จัดการโครงการ , ผู้จัดการโครงการ , ผู้จัดการงานก่อสร้าง
80%
26 ปี  
8 ก.พ. 59
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Personnel section staff , เจ้าหน้าที่การบริการและการขาย 1 : BSS 1 , call center
87%
24 ปี  
8 ก.พ. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปวส. คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสุวรรณภูมิ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานประจำร้าน , คีย์ข้อมูล , เจ้าหน้าที่โภชนาการ , ผู้ช่วยธุรการ , call center /ดูแลเอกสาร
90%
25 ปี  
227 สมัครตำแหน่ง  :    Oversea Purchasing staff,International Coordinator
8 ก.พ. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  Negotiable
ปริญญาตรี English Language and Literature THAMMASAT UNIVERSITY
มัธยมศึกษาตอนปลาย Setthabutbumphen School
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Business Development Staff
98%
32 ปี  
8 ก.พ. 59
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  22,000
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
อนุปริญญา การตลาด โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sales Administration , Sales Administration , Admin , Staff Small Appliance , Admin
83%
24 ปี  
229 สมัครตำแหน่ง  :    Process Engineer,R&D,QA Engineer
8 ก.พ. 59
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  20,000-25,000
ปริญญาตรี ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sale Coordinator
98%
34 ปี  
230 สมัครตำแหน่ง  :    Sales,Customer Service
8 ก.พ. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  21,000
ปริญญาตรี Commutication Arts Phranakhon Rajabhat University
มัธยมศึกษาตอนปลาย Pathumvilai School
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sales Representative , Sales Representative , Customer Service and Delivery Service Supervisor
76%
22 ปี  
231 สมัครตำแหน่ง  :    HR,Purchasing,Administrative
8 ก.พ. 59
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  12,000-14,000
ปริญญาตรี International Business Management Burapha University
93%
30 ปี  
8 ก.พ. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ วิทยุ/ โทรทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานตัดต่อ , Supervisor , พนักงานตัดต่อ/ประสานงานกองถ่าย/ช่างภาพ
98%
26 ปี  
8 ก.พ. 59
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  15,500
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ IT , กราฟฟิกดีไซน์
95%
29 ปี  
234 สมัครตำแหน่ง  :    Senior Accounting,Senior Finalcial,Assistant Accounting Manager
8 ก.พ. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  35,000 - 40,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Officer Accounting , Staff Accounting , เจ้าหน้าที่บัญชี
89%
40 ปี  
235 สมัครตำแหน่ง  :    Asst QA Mgr.,QA Supervisor,ISO Supervisor
8 ก.พ. 59
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  45,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QA Supervisor and Asst.QMR , QA Engineer , QA/QC Chief & Asst.QMR , Asst. Supervisor ICQC
92%
30 ปี  
8 ก.พ. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,500
ปริญญาตรี วิทยุ-โทรทัศน์ มหาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย (Sale Support) , เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย & เจ้าหน้าที่คลังสินค้า , เจ้าหน้าที่สต็อกสินค้า
85%
24 ปี  
237 สมัครตำแหน่ง  :    บัญชี,การเงิน,ธุรการ
8 ก.พ. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการกาฬสินธุ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Staff (AP)
83%
25 ปี  
238 สมัครตำแหน่ง  :    ฝ่ายบุคคล,ธุรการทั่วไป
8 ก.พ. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  14,000
ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มัธยมศึกษาตอนปลาย บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Staff
69%
21 ปี  
239 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานฝ่ายบุคคล (HR)
8 ก.พ. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  15,000-18,000
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี
97%
32 ปี  
240 สมัครตำแหน่ง  :    HRM,HRD
8 ก.พ. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปวส. การตลาด ศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส , หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ , เจ้าหน้าที่บุคคล/ธุรการ , เจ้าหน้าที่ธุรการผลิต
 พบ 657,165 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม