เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
 พบ 664,422 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
86%
30 ปี  
221 สมัครตำแหน่ง  :    Customer Service,Coordinator,Operation officer
3 พ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000-35,000
ปริญญาตรี English for Business Communication The University of the Thai Chamber of Commerce
มัธยมศึกษาตอนปลาย Satriwitthaya 2 School
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Suite Service Agent (At Your Service)
87%
25 ปี  
3 พ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีมหาพฤฒารามฯ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่สวัสดิการ
92%
24 ปี  
3 พ.ค. 59
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  10,000
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปวส. ช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานควบคุมเครื่องจักรและซ่อมบำรุงเครื่องจักร (OPERATOR) , นักศึกษาฝึกงาน
50%
22 ปี  
224 สมัครตำแหน่ง  :    Telesales,call center,บริการลูกค้า
3 พ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี สื่อสารมวลชน มหาวืทยาลัยรามคำแหง
87%
25 ปี  
225 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรโยธา
3 พ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี วิศกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปวส. เทคนิคการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคระนอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกร , โฟร์แมน
89%
23 ปี  
3 พ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีศึกษา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  แอดมินคีย์ออเดอร์/ประสานงาน , ธุรการ/ประสานงาน
90%
27 ปี  
3 พ.ค. 59
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  17,000 - 25,000
ปริญญาตรี การบัญชี วิทยาลัยราชพฤกษ์
ปวส. บัญชี พาณิชยการสามเสน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานบัญชีเจ้าหนี้ , พนักงานบัญชี
65%
22 ปี  
228 สมัครตำแหน่ง  :    Automotive Engineer,Design Engineer,Control Engineer
3 พ.ค. 59
จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี เครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
89%
23 ปี  
229 สมัครตำแหน่ง  :    IT support,Network Engineer,Programmer
3 พ.ค. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอนุกูลนารี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานทั่วไป
69%
24 ปี  
3 พ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  9,000
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน พระกุมารเยซูวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เสมียน , Coordination
96%
29 ปี  
3 พ.ค. 59
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Help Desk Officer
92%
38 ปี  
232 สมัครตำแหน่ง  :    ประสานงานทั่วไป,Sales
3 พ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  19,000
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม โรงเรียนดอนบอสโก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด , draftman , ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
99%
25 ปี  
3 พ.ค. 59
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  Negotiable
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปวช. เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer , Trainee Engineer , Trainee Technician
63%
22 ปี  
3 พ.ค. 59
จังหวัด :  ลำปาง เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
71%
25 ปี  
3 พ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
67%
21 ปี  
3 พ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
81%
24 ปี  
3 พ.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  10,000
ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ทั่วไป , Document control
66%
23 ปี  
3 พ.ค. 59
จังหวัด :  บุรีรัมย์ เงินเดือน :  15,000+
ปริญญาตรี ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มัธยมศึกษาตอนปลาย บุรีรัมย์พิทยาคม
75%
22 ปี  
239 สมัครตำแหน่ง  :    นักเคมี
3 พ.ค. 59
จังหวัด :  ยโสธร เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
68%
35 ปี  
3 พ.ค. 59
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  20,000-25,000
ปริญญาตรี ทรัพยากรมนุษย์ สถาบันราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าจัดซื้อ , บัญชี
 พบ 664,422 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม