เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
 พบ 797,116 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
95%
40 ปี  
19 ส.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  23,000
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ วิชาเอกบัญชี สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
ปวส. บริหารธุรกิจ วิชาเอกบัญชี สยามธุรกิจพณิชยการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Customer Service , Accountant & Finance Officer , Export Customer Service & Documentation , Call Center , Sales Staff
93%
24 ปี  
19 ส.ค. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  18,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  AST.Engineer , บัญชี-ธุรการ-จัดซื้อ-บุคคล,Sales Executive , Sales Representative และพนักงานทั่วไป , นักวิจัย-เก็บข้อมูล , ติวเตอร์
71%
22 ปี  
223 สมัครตำแหน่ง  :    โลจิสติกส์,ธุรการ
19 ส.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี โลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บริหารข้อมูลคลังสินค้า
95%
25 ปี  
224 สมัครตำแหน่ง  :    บัญชีเงินเดือน,บัญชี
19 ส.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  17,000-18,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยการอาชีพบ้าน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Payroll Staff , พนักงานบัญชี
70%
51 ปี  
225 สมัครตำแหน่ง  :    ผู้จัดการคลังสินค้า/ขนส่ง
19 ส.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  33,000 - 38,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยครูพระนคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน ธัญบุรั
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวห้น้ามิเตอร์น้ำ , ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้า/ขนส่ง , ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้า/ขนส่ง
87%
23 ปี  
19 ส.ค. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงานในส่วนบำบัดน้ำเสียและจดการกากของเสีย
89%
22 ปี  
227 สมัครตำแหน่ง  :    Marketing,ฝ่ายจัดซื้อ,บริหาร
19 ส.ค. 60
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  17,000-18,000
ปริญญาตรี การตลาด เอกโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Ground Operation Department (check in)
64%
23 ปี  
19 ส.ค. 60
จังหวัด :  ศรีสะเกษ เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกประสบการณ์
87%
23 ปี  
19 ส.ค. 60
จังหวัด :  ราชบุรี เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  จัดทำเอกสาร
95%
26 ปี  
230 สมัครตำแหน่ง  :    Production control,Ware house Management,Logistics
19 ส.ค. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
ปวช. เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Operator , ผู้ช่วย Deputy Supervisor แผนก Production Control
81%
25 ปี  
19 ส.ค. 60
จังหวัด :  พิษณุโลก เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  จัดซื้อ SCG , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , เจ้าที่หน้าที่รับประกันคุณภาพ , เจ้าที่ฝ่ายขาย , พนักงานธุรการ
92%
41 ปี  
232 สมัครตำแหน่ง  :    QMR&EMR,PRODUCTION,QA
19 ส.ค. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี General Management Rajabhat rajanagarindra University
ปวส. คอมฯ ภาษา SBAC
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Supervisor Production , QMR & Quality Engineering , Quality Engineer&control Sytem Section Engineer
91%
35 ปี  
19 ส.ค. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี การโรงแรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ / DCC , ธุรการฝ่ายผลิต , ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล , พนักงานค่าจ้างเงินเดือน , Reception / senior
89%
23 ปี  
19 ส.ค. 60
จังหวัด :  ลพบุรี เงินเดือน :  15,000+
ปริญญาตรี การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่สโตร์ , PC(Part Control)
98%
24 ปี  
19 ส.ค. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  15,000-18,000
ปริญญาตรี ชีวเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปทุมเทพวิทยาคาร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QA
84%
27 ปี  
236 สมัครตำแหน่ง  :    Foreman,Draft man
19 ส.ค. 60
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  22,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปวส. เครื่องมือกล เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่าง cnc
70%
25 ปี  
237 สมัครตำแหน่ง  :    graphic design,e-commerce, m-commerce,marketing
19 ส.ค. 60
จังหวัด :  เชียงราย เงินเดือน :  15,000-18,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Digital marketing and Graphic Desing , กราฟิก
95%
22 ปี  
19 ส.ค. 60
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี เทคโลโนยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย รร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
80%
41 ปี  
239 สมัครตำแหน่ง  :    Chinese - Thai Interperter,HR,Secreatry
19 ส.ค. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี Social Burapah University
มัธยมศึกษาตอนปลาย Benchamaratrangsarit Chachoengsao
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Executive Secretary, Accounting, HR, Chinese Interpreter , Chinese - Thai Interpreter. General Service Officer. , Chinese - Thai Interpreter. General Service Officer. , Chinese - Thai Interpreter. General Service Officer.
100%
29 ปี  
240 สมัครตำแหน่ง  :    Sale supervisor,Marketing supervisor,บริการลูกค้า
19 ส.ค. 60
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เอกสื่อสารมวลชน วิชาโท การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย รามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปากจ่าวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  senior sale supervisor , ช่างเขียนแบบ และดูแลลูกค้า , F&B Attendant , ผู้ช่วยวิทยากร /ทีมสตาฟท์ , พนักงานเชียร์สินค้า
 พบ 797,116 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม