เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ต่ำกว่าปริญญาตรี
 พบ 251,271 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
94%
30 ปี  
20 ก.ย. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  15,000
ปวส. เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคเลย
ปวช. ช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคเลย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Technician ( ช่างเทคนิค ประจำ Line ผลิต )
92%
24 ปี  
222 สมัครตำแหน่ง  :    IT Support,Process Technician,Technician Support
20 ก.ย. 57
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  13,000-15,000
ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
ปวช. อิเล็กทรอนิคส์ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Technician Process Development
84%
36 ปี  
223 สมัครตำแหน่ง  :    ประสานงานทั่วไป,ธุรการ,sale
20 ก.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  12,000+
ปวช. คหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  sale , admin
97%
38 ปี  
20 ก.ย. 57
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  20,000
ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างอายุธยา
ปวช. ช่างยนต์ อุตรดิตถ์เทคโนโลยี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  leader , foreman , maintanance
93%
32 ปี  
20 ก.ย. 57
จังหวัด :  จันทบุรี เงินเดือน :  15,000-20,000
ปวส. การจัดการทัวไป สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจันทบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย รร.มัธยมท่าแคลง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบุคคล , เจ้าหน้าท่ีบุคคล
95%
25 ปี  
226 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานด้าน IT,พนักงาน OFFICE
20 ก.ย. 57
จังหวัด :  เลย เงินเดือน :  15,000
ปวส. เทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
ปวช. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล , เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
88%
29 ปี  
20 ก.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปวส. การตลาด โรงเรียนบุษยรัตนบริหารธุรกิจ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  จนท.สรรหา , ธุรการขาย , ธุรการ , QA , QC
88%
25 ปี  
228 สมัครตำแหน่ง  :    Qc,ฝ่ายผลิต
20 ก.ย. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  9,000
ปวส. การบัญชี ร.ร.เทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.ลองวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Clerk , เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต , QC , Csm Star
91%
25 ปี  
229 สมัครตำแหน่ง  :    งานบริการ
20 ก.ย. 57
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  12,000
ปวช. การบัญชี โรงเรียนพระนครพณิชยการ
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรยนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงาน Callcenter , พนักงาน
83%
29 ปี  
230 สมัครตำแหน่ง  :    HR & GA STAFF,Admin Staff,Purchas
20 ก.ย. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  14,000 ขึ้นไป
ปวส. Computer Business Technology Chonburi School
มัธยมศึกษาตอนปลาย Klongkiwyingwittaya School
ตำแหน่งที่เคยทำ :  HR Staff , HR & GA STAFF , GA Staff , Accounting Staff
92%
26 ปี  
20 ก.ย. 57
จังหวัด :  สิงห์บุรี เงินเดือน :  12,000
ปวส. เทคนิคการลิต วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
ปวช. ช่างกลโลหะ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างเทคนิค
68%
38 ปี  
232 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานขายอะไหล่รถยนต์
20 ก.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เซลล์ , เซลล์ , เซลล์ , เซลล์
72%
31 ปี  
20 ก.ย. 57
จังหวัด :  ภูเก็ต เงินเดือน :  15,000
ปวส. การโรงแรม โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานต้อนรับ , พนักงานต้อนรับ , พนักงานต้อนรับส่วนหน้า
87%
33 ปี  
20 ก.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปวช. การบัญชี พาณิชย์การราชดำเนินธนบุรี
มัธยมศึกษาตอนต้น รร.มหรรณพาราม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานบัญชี , พนักงานบัญชี , พนักงานบัญชี , เจ้าหน้าที่บัญชีด้านลูกหนี้ , เสมียนธุรการบัญชี
70%
31 ปี  
20 ก.ย. 57
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  15,000
ปวช. บัญชี พณิชยการพระนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานบัญชี- การเงิน ADMIN ฝ่ายขาย สต้อคสินค้า
71%
28 ปี  
236 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างยนต์
20 ก.ย. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  13,000
อนุปริญญา ช่างยนต์ ฐานเทคโนโลยี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่าง , ช่าง , ช่างเครื่องกล
80%
25 ปี  
20 ก.ย. 57
จังหวัด :  กำแพงเพชร เงินเดือน :  9,000-12,000
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
ปวช. การบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานบัญชี , พนักงานทั่วไป , control
95%
29 ปี  
238 สมัครตำแหน่ง  :    IT Technician,IT Support,Network System,Programmer
20 ก.ย. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  20,000
ปวส. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IT) วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ปวช. อิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเทคนิคพณิชยการสันตพล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  IT Technician , IT Technician , IT Support , IT Support , IT Staff
63%
27 ปี  
20 ก.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  9,000 - 9,500
ปวช. คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เสมียน , ธุรการ , เสมียน
81%
33 ปี  
20 ก.ย. 57
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  12,000
ปวช. ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ปวส. ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Cylinder Management(CM) , operator logistics
 พบ 251,271 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
หมวดงานที่ต้องการสมัคร
ประสบการณ์ทำงาน
เงินเดือนที่ต้องการ
ระดับการศึกษา
ภาค / จังหวัด
อายุ
เพศ
ภาษา
วันที่แก้ไขล่าสุด
คำที่ต้องการค้นหา