เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
 พบ 711,935 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
97%
47 ปี  
16 ม.ค. 60
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  80,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี จิตวิทยาอุตสาหกรรม - บริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล , ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล , ผช.ผจก.แผนกทรัพยากรบุคคล , หัวหน้าแผนกบุคคล , ผู้ช่วย Supervisor / Training Center
89%
38 ปี  
16 ม.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000-25,000
ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานบริหารงานขาย , ลูกค้าสัมพันธ์
87%
24 ปี  
223 สมัครตำแหน่ง  :    Production Engineer,Industrial Engineer
16 ม.ค. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี Industrial Engineering Kasetsart University at Siracha Campus, Thailand
มัธยมศึกษาตอนปลาย รร.ศรีราชา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Supervisor
93%
26 ปี  
16 ม.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์และปฏิบัติการ , เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมภาคสนาม
94%
24 ปี  
225 สมัครตำแหน่ง  :    Logistics Staff,Purchasing Staff,Administrative Staff
16 ม.ค. 60
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Warehouse Staff
85%
34 ปี  
226 สมัครตำแหน่ง  :    IT Manager,IT Supervisor,IT Administrator
16 ม.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  60,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Senior IS Executive , IT Supervisor , IT Support , IT Support
86%
31 ปี  
227 สมัครตำแหน่ง  :    Customer Service,Coordinator,Operation officer
16 ม.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000-35,000
ปริญญาตรี English for Business Communication The University of the Thai Chamber of Commerce
มัธยมศึกษาตอนปลาย Satriwitthaya 2 School
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Suite Service Agent (At Your Service)
94%
23 ปี  
16 ม.ค. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานเสิร์ฟ และดูแลลูกค้า , พนักงาน part time เซเว่นอีเลเว่น
88%
27 ปี  
229 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกร
16 ม.ค. 60
จังหวัด :  ชัยนาท เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสิงห์บุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Projecrt Engineer , Production Supervisor
99%
28 ปี  
230 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรควบคุมงานสนาม
16 ม.ค. 60
จังหวัด :  ลำพูน เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ปวส. ช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ควบคุมงานและวางแผนงานก่อสร้าง
76%
23 ปี  
16 ม.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000 - 16,500
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ปฏิบัติงานหน้าห้องรองปลัดกระทรวงยุติธรรม
95%
24 ปี  
16 ม.ค. 60
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  รองหัวหน้าแผนก , Production Supervisor
94%
24 ปี  
16 ม.ค. 60
จังหวัด :  สระแก้ว เงินเดือน :  23,000 - 25,000
ปริญญาตรี สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยบูรพา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัฒนานคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
83%
34 ปี  
16 ม.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Executive Secretary , จัดซื้อ , เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน , เอกสารส่งออก/จัดซื้อ
88%
35 ปี  
16 ม.ค. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Customer Service , เจ้าหน้าที่จัดทำ BOM 1
95%
35 ปี  
236 สมัครตำแหน่ง  :    Electrical Engineer,Maintenance Engineer
16 ม.ค. 60
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาลัยวิทยาลัยราชภัฎราชนคริทร์
ปวส. อิเล็คทรอนิคส์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Staff Engineer #2 , Maintenance Engineer , Senior Technician , Technician
82%
22 ปี  
16 ม.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000-25,000
ปริญญาตรี การจัดการศัตรูพืชและสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานพาททาม , พนักงานพาททาม
74%
33 ปี  
238 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรโยธา
16 ม.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา วิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปวส. ช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Site Engineer
90%
30 ปี  
16 ม.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000-25,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Control center,Investigator , loss prevention
91%
35 ปี  
16 ม.ค. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , เจ้าหน้าที่จัดซื้อและสโคร์
 พบ 711,935 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม