เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ต่ำกว่าปริญญาตรี
 พบ 256,120 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
88%
33 ปี  
31 ต.ค. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  18,000
ปวส. การบัญชี เทคโนโลยีศรีวรการ ฉะเชิงเทรา
ปวช. การบัญชี เทคโนโลยีศรีวรการ ฉะเชิงเทรา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บัญชี , เจ้าหน้าที่บัญชี , ธุรการ บัญชี
89%
22 ปี  
222 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,ฝ่ายบุคคล,ขาย
31 ต.ค. 57
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  13,000
ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)
ปวช. การขาย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตตะวันออก(อี.เทค)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Service and Consumable Admin. , ผู้ช่วยธุรการ
88%
23 ปี  
223 สมัครตำแหน่ง  :    บัญชี,การเงิน,ธุรการ
31 ต.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  15,000
ปวส. การบัญชี โรงเรียนเทคนิคพาณิชย์บ้านจั่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการบัญชี , ฝ่ายผลิต , พนักงานขาย
71%
32 ปี  
31 ต.ค. 57
จังหวัด :  นครศรีธรรมราช เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปวช. ช่างยนต์ เทคโนโลยีภาคใต้ เอสเทค
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
80%
27 ปี  
31 ต.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  13,000-15,000
อนุปริญญา การตลาด วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , พนักงานธุรการ
72%
34 ปี  
226 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างไฟฟ้า,ซ่อมบำรุง
31 ต.ค. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  20,000
ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
ปวช. ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าส่วนซ่อม , ช่างไฟฟ้า
58%
18 ปี  
227 สมัครตำแหน่ง  :    Qa,Qc,ฝ่ายผลิต
31 ต.ค. 57
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  10,000
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบางปะหัน
95%
29 ปี  
31 ต.ค. 57
จังหวัด :  อุบลราชธานี เงินเดือน :  13,000
ปวส. เครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
มัธยมศึกษาตอนปลาย สำโรงวิทยาคาร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างซ่อมบำรุง , ช่างแม่พิมพ์ , ช่างไฟฟ้า , operator
87%
26 ปี  
31 ต.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  10,000-15,000
อนุปริญญา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการ-บัญชี , ครูเลี้ยงเด็ก , พี่เลี้ยงเด็ก , เอ็กคูซีฟเทเลเซลล์
93%
24 ปี  
31 ต.ค. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  10,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ
ปวช. การตลาด วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานต้อนรับ/ขาย
88%
26 ปี  
231 สมัครตำแหน่ง  :    งานบัญชี,ธุรการ
31 ต.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
ปวช. การบัญชี วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานบัญชี,ธุรการ , , ธุรการ , พนักงานทั่วไป QC , ธุรการ บัญชี
83%
32 ปี  
232 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,การตลาด,ฝ่ายบุคคล
31 ต.ค. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  14,000
ปวส. การตลาด โรงเรียนโปลีเทคนิคระยอง
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนทุ่งนาสวน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝ่ายบุคคล , Customer Service
96%
21 ปี  
233 สมัครตำแหน่ง  :    Admin Data SAP,Logistice / PC&L,บัญชี
31 ต.ค. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  12,500
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Admin Data Sap / Logistice
96%
22 ปี  
31 ต.ค. 57
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  12,500
ปวส. เทคนิคการผลิต วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
ปวช. เครื่องกลและซ่อมบำรุง วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงาน , พนักงาน
78%
28 ปี  
31 ต.ค. 57
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  12,000
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการ , ธุรการบุคคล , เจ้าเหน้าที่บุคคล , ธุรการทั่วไป
74%
24 ปี  
31 ต.ค. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  11,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีพัฒนเวช
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พัฒนเวชบริหารธุรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการ , ธุรการ
91%
21 ปี  
237 สมัครตำแหน่ง  :    Admin Officer,IT Officer,Clerk Officer
31 ต.ค. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  12,000
ปวส. Information Technology. Rayong Technical College
ปวช. Business computer. IRPC Technological College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  IT Staff
74%
31 ปี  
238 สมัครตำแหน่ง  :    โปรแกรมเมอร์ PLC and Scada
31 ต.ค. 57
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  16,000-18,000
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง เทคโนโลยีแหลมทองปทุมธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ENG.Automation , โปรแกรมเมอร์ plc และ project ENG. , ช่าง ไฟฟ้า
72%
40 ปี  
31 ต.ค. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  16,000
มัธยมศึกษาตอนต้น กศน จ.ชลบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างซ่อมแม่พิมพ์ , ช่างวายคัท+ประกอบdie , ช่างประกอบแม่พิมพ์
79%
32 ปี  
31 ต.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  12,000 ขึ้นไป
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปาการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการ , Admin
 พบ 256,120 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม