เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
 พบ 671,997 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
92%
41 ปี  
31 พ.ค. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  45,000 - 50,000
ปริญญาตรี Economic Kasetsart university
มัธยมศึกษาตอนปลาย Benjamarat rungsrit Chachoengsao
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Manager , Asst.Finishing/Packing & Warehouse Manager , Asst . Production manager , Finishing/Packing Supervisor
73%
22 ปี  
31 พ.ค. 59
จังหวัด :  ลำพูน เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี พืชสวน มหาวิทยาลับเชียงใหม่
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
84%
23 ปี  
223 สมัครตำแหน่ง  :    OFFICE ENGINEER,ESTIMATE SUPERVISOR,FOREMAN
31 พ.ค. 59
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี การจัดการงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตศาลายา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพระหฤทัย ดอนเมือง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QC (Part time)
69%
23 ปี  
31 พ.ค. 59
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  13,000 -17,000
ปริญญาตรี ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
95%
26 ปี  
31 พ.ค. 59
จังหวัด :  ตราด เงินเดือน :  23,000+
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ การจัดการ-การผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปวส. เทคนิคการผลิต-แม่พิมพ์โลหะ วิทยาลัยเทคนิคตราด
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ENGINEER , Draft Designer
83%
28 ปี  
31 พ.ค. 59
จังหวัด :  สระแก้ว เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสระแก้ว
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QC&QA , R&D Supervisor , นักศึกษาฝึกงาน
62%
22 ปี  
31 พ.ค. 59
จังหวัด :  สงขลา เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
ปวช. การบัญชี โรงเรียนระโนดวิทยา
94%
29 ปี  
228 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกร
31 พ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปวช. เครื่องมือกลเเละซ่อมบำรุง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Supervisor , Asst.Production Supervisor , ผู้ช่วยวิศวกร
78%
23 ปี  
229 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ
31 พ.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  11,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย วิสุทธิกษัตรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการ , พนักงานผลิต , พนักงานขาย
86%
25 ปี  
31 พ.ค. 59
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปวส. เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sales Executive , Sales Executive , Sales Executive , Sales Executive , Sale Executive (Up-country)
80%
26 ปี  
231 สมัครตำแหน่ง  :    cs export
31 พ.ค. 59
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปวส. คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  CS , Cs Export , Cs Export
90%
31 ปี  
31 พ.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี การตลาด Southeast Bangkok College
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ูผู้ช่วยหัวห้าฝ่ายผลิต , เจ้าหน้าที่GRIANDING
76%
21 ปี  
233 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานขาย,AE,Sales
31 พ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
60%
22 ปี  
234 สมัครตำแหน่ง  :    งานธุรการ,import&export
31 พ.ค. 59
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  14,000-16,000
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขต บพิตรพิมุข จักรรดิ
99%
36 ปี  
235 สมัครตำแหน่ง  :    SYSTEM ADMINISTRATOR,IT SUPERVISOR,LOTUS NOTES ADMIN
31 พ.ค. 59
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  29,000
ปริญญาตรี Business Computer Valaya Alongkorn Rajabhat University under the royal
ปวส. Business Computer Chanapolkhan Institute of Technology Nakornrachasima
ตำแหน่งที่เคยทำ :  IT Officer , System Administrator & IT Support , Senior Leader , Senior Leader , IT Support
99%
26 ปี  
31 พ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  26,000-30,000
ปริญญาตรี Electronics and Telecommunication Engineering King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
มัธยมศึกษาตอนปลาย Chanpradittharam Witthayakom School (โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  IT Support , Technical Support
93%
35 ปี  
31 พ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  30,000ขึ้นไป
ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาชีวะอนามัยและความปลอดภัย
ปริญญาตรี สุขศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  จป.วิชาชีพ , จป.วิชาชีพ , จป.วิชาชีพ , ผู้ให้การปรึกษา , เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ
90%
36 ปี  
31 พ.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการประสานงานทั่วไป , บุคคล , จัดซื้อ , Inbound & Admin staff , Admin staff ฝ่ายงานกฎหมาย , คีย์ข้อมูล
96%
24 ปี  
31 พ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  21,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปวช. ช่างอิเล็คทรอนิกส์ โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Maintenance Engineer , Site Engineer , R&D Engineer
87%
22 ปี  
31 พ.ค. 59
จังหวัด :  สุราษฎร์ธานี เงินเดือน :  13,000-15,000
ปริญญาตรี การบริหารรัฐกิจ มหาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเกาะสมุย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  HARISTA (HOURLY) , พนักงานประจำ
 พบ 671,997 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม