เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
 พบ 834,755 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
74%
34 ปี  
221 สมัครตำแหน่ง  :    Foreman,Inspector
5 ส.ค. 58
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี มทร.สุวรรณภูมิ นนทบุรี
ปวส. ช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ควบคุมงานก่อสร้าง , โฟร์แมน , โฟร์แมน , โฟร์แมน , เจ้าหน้าที่ประสานงาน
97%
25 ปี  
5 ส.ค. 58
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  Negotiable
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Hr recruitment officer , พนักงานขายสินค้าและจัดรายการ , พนักงานต้อนรับ , พนักงานชาย , พนักงานเสิร์ฟอาหาร
99%
27 ปี  
223 สมัครตำแหน่ง  :    QA,QC,Calibration,Auditor
5 ส.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  21,000ขึ้นไป
ปริญญาตรี วิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระ
ปวช. ช่างยนต์ เทคโนโลยีชลบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าห้องปฏิบัติการทดสอบ
70%
25 ปี  
5 ส.ค. 58
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
97%
23 ปี  
5 ส.ค. 58
จังหวัด :  เพชรบูรณ์ เงินเดือน :  13,000-17,000
ปริญญาตรี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานควบคุมคุณภาพ(QC) แผนก Cutting
72%
22 ปี  
5 ส.ค. 58
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  13,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
90%
33 ปี  
5 ส.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  35,000 - 40,000
ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  HR Manager , หัวหน้าส่วนทัพยากรบุคคล , ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล
97%
35 ปี  
5 ส.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  60,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฏธนบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย รร.วัดราชบพิธ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Human Resource Manager , ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล , หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล , ผู้จัดการฝ่ายบุคคล , ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
99%
24 ปี  
5 ส.ค. 58
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  14,000
ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มัธยมศึกษาตอนปลาย กุดสะเทียนวิทยาคาร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Planing/Production Support
91%
28 ปี  
5 ส.ค. 58
จังหวัด :  นครศรีธรรมราช เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี พลศึกษา สถาบันการพลศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วางบิล , Call canter
94%
23 ปี  
5 ส.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  19,000-22,000
ปริญญาตรี วัสดุศาสตร์ (เซรามิค) จุฬาลงกรณ์มหาวิทาลัย
มัธยมศึกษาตอนปลาย อยุธยาวิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ครู/อาจารย์ , ครู/อาจารย์ , ครู/อาจารย์ , ผู้ช่วยนักวิจัย/นิสิตฝึกงาน
91%
25 ปี  
232 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,ฝ่ายบุคคล,ประสานงาน
5 ส.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานธุรการ , Operator
96%
49 ปี  
233 สมัครตำแหน่ง  :    QA /QC MANAGER /QMR / EMR,Quality Manager,Factory Manager
5 ส.ค. 58
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  65,000
ปริญญาตรี Mangement Thepsatree Universcity
ปวส. Bisiness Darunvithaya Phanitchayakarn
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QA MANAGER /QMR , Asst MGR QA / QMR / EMR , CHEIF QA / STAFF ISO , QA Staff
76%
23 ปี  
5 ส.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
80%
26 ปี  
5 ส.ค. 58
จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  15,000-18,000
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ปวส. การจัดการธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เสมียน , customer service , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล , เสมียนสโตร์ , นักศึกษาฝึกงาน และ ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด
76%
24 ปี  
5 ส.ค. 58
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  18,000-23,000
ปริญญาตรี เครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
99%
44 ปี  
5 ส.ค. 58
จังหวัด :  กาฬสินธุ์ เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนร่องคำ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
82%
28 ปี  
5 ส.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขาย
88%
24 ปี  
5 ส.ค. 58
จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  16,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี ธุรกิจวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่สนาม
81%
33 ปี  
240 สมัครตำแหน่ง  :    Maintenance Suppervisor,Maintenance Leader
5 ส.ค. 58
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  27,000
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัราชภัฏสวนสุนันทา
ปวส. ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Maintenance Leader
 พบ 834,755 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม