เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 ระดับการศึกษา:  ต่ำกว่าปริญญาตรี
 พบ 225,797 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
57%
22 ปี  
18 เม.ย. 57
จังหวัด :  ลำปาง เงินเดือน :  12,000
ปวส. เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคโลยีลำปาง
ปวช. ช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคโลยีลำปาง
72%
29 ปี  
222 สมัครตำแหน่ง  :    QA
18 เม.ย. 57
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  11,000
มัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษานอกโรงเรียนชลแดน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QA
94%
38 ปี  
18 เม.ย. 57
จังหวัด :  พิษณุโลก เงินเดือน :  20,000 - 25,000
ปวส. Technical Production. Phitsanuloke Technical College.
ปวช. Mechanic. Phitsanuloke Technical College.
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Stamping Supervisor (Production Department / Stamping Section). , Die Maintenance Supervisor (Press Division). , Assistant Supervisor (Engineering Department / Die Maintenance Section). , Production Operator (Production Department).
54%
38 ปี  
224 สมัครตำแหน่ง  :    shipping
18 เม.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
อนุปริญญา ไฟฟ้า เทคโนโลยีกรุงธน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานส่งเอกสาร , setter
83%
21 ปี  
18 เม.ย. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  12,000-19,000
ปวส. เคมีอุตสาหกรรม วิทยาฃัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดป่าประดู่
88%
26 ปี  
18 เม.ย. 57
จังหวัด :  เพชรบูรณ์ เงินเดือน :  12,000
ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานประจำหน่วยผลิต , ช่างไฟฟ้า
53%
24 ปี  
18 เม.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปวส. ช่างยนต์ เทคโนโลยียานยนต์
84%
29 ปี  
228 สมัครตำแหน่ง  :    ฝ่ายขาย,ธุรการฝ่ายขาย
18 เม.ย. 57
จังหวัด :  ลำปาง เงินเดือน :  10,000-12,000
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนารีรัตน์
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนนารีรัตน์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการ , ธุรการ
72%
25 ปี  
18 เม.ย. 57
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  9,000
ปวส. การบัญชี(ศึกษาเทียบโอน เรียนเฉพาะวันอาทิตย์) วิทยาลัยสารพัดช่าง
ปวช. การเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการบุคคล/สรรหา , ธุรการ , เลขานุการ , พนักงานคีย์ข้อมูล
88%
34 ปี  
18 เม.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  13,000
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทพวิทยา
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนต้น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่สโตร์ , ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน/จัดซื้อ , Inventrory staff / จัดซื้อ , พนักงานคลังสินค้า/สโตร์
80%
24 ปี  
18 เม.ย. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  ตามวุฒิการศึกษา
ปวส. การตลาด วิทยาลัยวิศวกรรมเทคโนโลยีแหลมฉบัง อ. ทุ่งสุขลา อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต. คลองลานพัฒนา อ. คลองลาน จ. กำแพงเพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝ่ายผลิต
83%
22 ปี  
232 สมัครตำแหน่ง  :    เสมียน,ธุรการ,ฝ่ายผลิต
18 เม.ย. 57
จังหวัด :  บุรีรัมย์ เงินเดือน :  9,000
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เสมียน , เสมียน , เสมียนประจำออฟฟิต
66%
20 ปี  
233 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานส่งเอกสาร
18 เม.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  10,000
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 2
ตำแหน่งที่เคยทำ :  จัดส่ง
67%
22 ปี  
18 เม.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  12,500+
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.หนองชุมแสงวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  pc , เทเลเซลล์ , pc , pc , pc
74%
21 ปี  
235 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างซ่อมบำรุง,ช่างเทคนิค
18 เม.ย. 57
จังหวัด :  ลำปาง เงินเดือน :  10,000
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
ปวช. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
81%
20 ปี  
18 เม.ย. 57
จังหวัด :  อุทัยธานี เงินเดือน :  ตามวุฒิการศึกษา
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ปวช. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
75%
28 ปี  
237 สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
18 เม.ย. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  9,500ขึ้นไป
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  tele sales , พนักงานรับ order-ส่งสินค้า , Inspector , ผู้ช่วยช่าง
63%
23 ปี  
238 สมัครตำแหน่ง  :    งานธุรการ,บัญชี,พนักงานขาย
18 เม.ย. 57
จังหวัด :  แพร่ เงินเดือน :  9,000
ปวส. บริหารธุรกิจการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพสอง
77%
21 ปี  
239 สมัครตำแหน่ง  :    Operator,Technician,Maintenance
18 เม.ย. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  12,000
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ปวช. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคระยอง
100%
29 ปี  
18 เม.ย. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  10,000 ขึ้นไป
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QC & Productin (Machine CNC) , Asst production leader (ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิต)
 พบ 225,797 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
หมวดงานที่ต้องการสมัคร
ประสบการณ์ทำงาน
เงินเดือนที่ต้องการ
ระดับการศึกษา
ภาค / จังหวัด
อายุ
เพศ
ภาษา
วันที่แก้ไขล่าสุด
คำที่ต้องการค้นหา