เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
 พบ 783,859 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
98%
32 ปี  
26 เม.ย. 58
จังหวัด :  เลย เงินเดือน :  45,900
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาล้ยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปวส. เทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเลย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Project Engineer (M&E) , project site , ENGINEER M&E , ENGINEER M&E
98%
28 ปี  
26 เม.ย. 58
จังหวัด :  เลย เงินเดือน :  22,000
ปริญญาตรี Industrial Engineering Chiang Mai University
ปวส. Electrical Power Rajamangala University of Technology Isan Khonkaen Campus
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Engineer
95%
27 ปี  
26 เม.ย. 58
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนาภูพิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานฝ่ายผลิต , พนักงานคอมพิวเตอร์ , เจ้าหน้าที่ธุรการ , เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรฝ่ายขาย , เจ้าหน้าที่ธุรการ
90%
31 ปี  
224 สมัครตำแหน่ง  :    บัญชี,การเงิน,ตรวจสอบภายใน
26 เม.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  22,000-30,000
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.สอยดาววิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บัญชี , เจ้าหน้าที่บัญชี , เจ้าหน้าที่บัญชี , เจ้าหน้าที่บัญชี GFMIS
87%
30 ปี  
225 สมัครตำแหน่ง  :    HR Officer,Admin,ISO
26 เม.ย. 58
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปวส. การตลาด โรงเรียนเทคโนโลยีศรีราชา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Recruitment and development Coordinator , Coodinator , Project Coordinator.
75%
23 ปี  
26 เม.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
78%
29 ปี  
26 เม.ย. 58
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่การเงิน
77%
25 ปี  
26 เม.ย. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  18,500
ปริญญาตรี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนเกริกวิทยาลัย
88%
25 ปี  
26 เม.ย. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวถาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QC , production
88%
30 ปี  
230 สมัครตำแหน่ง  :    Recruitment Supervisor,Senior Recruitment Executive
26 เม.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  30,000-32,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Recruitment Supervisor , Welfare&Relation Officer , Recruitment Officer
94%
27 ปี  
26 เม.ย. 58
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกร , วิศวกรควบคุมคุณภาพ,QC , Technician
77%
22 ปี  
26 เม.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  13,500
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างอาคาร
82%
34 ปี  
26 เม.ย. 58
จังหวัด :  ชัยภูมิ เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี เครื่องกล(การผลิต) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อนุปริญญา ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Product Support Sales Representative , พนักงานช่าง , พนักงานช่าง
89%
24 ปี  
26 เม.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ธรรมศาสตร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Human Resources Officer (Contract 4 month) , Film Editor, Cinematographer
95%
37 ปี  
26 เม.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  50,000-55,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ปวส. การบัญชี วิทยากานจัดการเพชรเกษม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีการเงิน+ , บัญชี/การเงิน , เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
95%
25 ปี  
236 สมัครตำแหน่ง  :    Accounting Officer,BOI,Customer service , Admin
26 เม.ย. 58
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี Accounting Bangkok Thonburi University
มัธยมศึกษาตอนปลาย Posai Pittayakran School
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Accounting Office , Cashier.
82%
27 ปี  
237 สมัครตำแหน่ง  :    IT support,Helpdesk support,call center
26 เม.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  17,000-19,000
ปริญญาตรี IT มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปวส. IT ราชบุรีบริหารธุรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ็Helpdesk support , เลขานุการ , cell center
90%
50 ปี  
26 เม.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  40,000
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปวช. อีเลคโทรนิคส์ ไทยเทคโนโลยี่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Asst. Retail Operation Manager , ผู้จัดการฝ่ายประสานงานขาย /ผู้จัดการฝ่ายขาย , ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ (Chief Operation Officer) , ผู้จัดการเขตขาย (Area Sale Manager) , Business Adminnistration Co-ordinator
98%
42 ปี  
26 เม.ย. 58
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี พลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนนทรีวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการฝ่ายขายต่างจังหวัด , ผู้จัดการเขตขาย , ผู้จัดการฝ่ายขาย , Branch Manager , ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน
91%
33 ปี  
26 เม.ย. 58
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.ชุมแพศึกษา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บริหารการเกษตรและงานขาย , เจ้าหน้าที่ประสานงานและบริการลูกค้า , เจ้าหน้าที่ควบคุมเทบิลเลท , ควบคุมการเทดั้ม
 พบ 783,859 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม