เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
 พบ 684,564 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
71%
28 ปี  
27 มิ.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี การบัญชี สถาบันรัชต์ภาคย์
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานบัญชี
92%
31 ปี  
27 มิ.ย. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
ปวส. เทคนิคการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรตรวจสอบและพัฒนางานก่อสร้าง , วิศวกรประมาณราคา , วิศวกรฝ่ายการตลาด , วิศวกรฝ่ายการตลาด
90%
33 ปี  
27 มิ.ย. 59
จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  28,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ
ปวส. เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนกผลิต , หัวหน้าแผนกผลิต , หัวหน้าแผนก QA/QC
78%
23 ปี  
224 สมัครตำแหน่ง  :    Production Engineer,Tools & Die Engineer,Design Engineer
27 มิ.ย. 59
จังหวัด :  แพร่ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมแม่พิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปวช. ช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคแพร่
88%
31 ปี  
225 สมัครตำแหน่ง  :    Secretary,personal assistant,Administrative
27 มิ.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  45,000
ปริญญาตรี International Relations Ramkhamhaeng University
ปวส. Marketing Sriracha Technology College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Secretary of CEO , Secretary of IT Director , Sales Administrative
90%
32 ปี  
226 สมัครตำแหน่ง  :    Counsellor,Consultant,secletary,Guide,,public relation
27 มิ.ย. 59
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  20,000-30,000
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Counsellor , Guide Freelance , Guide Freelance , Fronkdesk/attraction
96%
39 ปี  
27 มิ.ย. 59
จังหวัด :  อุดรธานี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปวส. บริหารธุรกิจ(การบัญชี) วิทยาลัยชุมชนศรีอุดร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Supervisor , เช็คสต็อก , พนักงาน , พนักงาน
84%
26 ปี  
228 สมัครตำแหน่ง  :    maintenance
27 มิ.ย. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  14,000+
ปริญญาตรี วิศวะไฟฟ้า ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัย เทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  sub engineer , office boy
82%
30 ปี  
229 สมัครตำแหน่ง  :    Power Engineer,Control Engineer
27 มิ.ย. 59
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  Negotiable
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Design Engineer , Control Engineer , Electricl Engineering
95%
39 ปี  
230 สมัครตำแหน่ง  :    QA manager,QMR,Training
27 มิ.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  45,000
ปริญญาตรี เทคนิคสถาปัตยกรรม Chandakasem University
อนุปริญญา PRINTING Technology RACHAMONGKALA UNIVERSITY
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QA Manager , QMR+EMR , QA Engineer , QA Engineer + QMR , Production Manager + QMR
86%
26 ปี  
27 มิ.ย. 59
จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน :  13,000 -15,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและอนุรักษ์พันธุกรรมสมุนไพรพื้นบ้าน , แคชเชียร์
97%
25 ปี  
232 สมัครตำแหน่ง  :    Purchasing,Maketing,Accounting
27 มิ.ย. 59
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  15,000-18,000
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนาตาก
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนผดุงปัญญา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Customer Service & casheir
93%
32 ปี  
233 สมัครตำแหน่ง  :    Graphic Design
27 มิ.ย. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  28,000
ปริญญาตรี ศิลปอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปวส. ออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Graphic Designer , Graphic Design , Graphic Design , Graphic Design , Senior Graphic Design
88%
27 ปี  
27 มิ.ย. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  Negotiable
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล , พนักงานฝ่ายผลิต
89%
23 ปี  
235 สมัครตำแหน่ง  :    Mechanical Engineer,Maintenance Engineer,Project Engineer
27 มิ.ย. 59
จังหวัด :  มหาสารคาม เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี Mechanical Engineering Mahidol university
มัธยมศึกษาตอนปลาย Prachaksinlapakhan
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Plant Engineer
94%
23 ปี  
27 มิ.ย. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิยาเขตศรีราชา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Factory Engineering(New model) , วิศวกร
93%
23 ปี  
237 สมัครตำแหน่ง  :    ขายยา,บัญชี,คอมพิวเตอร์
27 มิ.ย. 59
จังหวัด :  ระนอง เงินเดือน :  9,000
ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปากจั่นวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่วยขายผลไม้ , เสมียนหน้างาน
87%
30 ปี  
27 มิ.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
อนุปริญญา เทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เลขานุการ , เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
98%
26 ปี  
27 มิ.ย. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  21,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปวช. อิเล็กทรอนิกส์ ศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Technical Trainer , พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า , นักศึกษาฝึกสอน , นักศึกษาฝึกงาน , นักเรียนฝึกงาน
94%
26 ปี  
27 มิ.ย. 59
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  19,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Jr.Production Improvement Excutive , นักศึกษาสหกิจศึกษา ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกร
 พบ 684,564 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม