เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ต่ำกว่าปริญญาตรี
 พบ 259,100 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
50%
23 ปี  
221 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานทั่วไป,ธุรการ
26 พ.ย. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  10,000
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนคิชฌกูฎวิทยา
70%
34 ปี  
26 พ.ย. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  15,000
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขับรถ , พนักงานขับรถ , พนักงานขับรถรับส่งพนักงาน
88%
25 ปี  
223 สมัครตำแหน่ง  :    งานธุรการ,บันทึกข้อมูล
26 พ.ย. 57
จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน :  9,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บันทึกข้อมูลและประชาสัมพันธ์เผยแพร่
70%
23 ปี  
26 พ.ย. 57
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  9,500
ปวช. เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
94%
28 ปี  
225 สมัครตำแหน่ง  :    Accounting,clerk
26 พ.ย. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  14,000-18,000
ปวส. Accountant Nakhonnayok technical college
ปวช. Accountant Nakhonnayok technical college
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Accounting , Clerk Laboratory , QA , Cashier
82%
35 ปี  
226 สมัครตำแหน่ง  :    โรงงาน,สถานศึกษา,ธุรการ
26 พ.ย. 57
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปวส. การจัดการฯ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.บางบัวทอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ทั่วไป , ฝ่ายผลิต , ครูพี่เลี้ยง
79%
26 ปี  
26 พ.ย. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  13,000
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หน้างานควบคุมเอกสารฝ่ายผลิต
59%
25 ปี  
228 สมัครตำแหน่ง  :    งานสตาฟอีเว้นท์,ออกบูท
26 พ.ย. 57
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  15,000
ปวช. นิเทศศิลป์ อาชีวศึกษาเสาวภา
71%
31 ปี  
229 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานขับรถผู้บริหาร
26 พ.ย. 57
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  -
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงรียนอำเภอเมืองนนทบุรี
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนศรีบุณยานนท์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขับรถ , พนักงานขับรถ , พนักงานขับรถ , พนักงานขับรถ
48%
23 ปี  
230 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงายขาย
26 พ.ย. 57
จังหวัด :  อุบลราชธานี เงินเดือน :  9,000+
ปวส. บริหารคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
92%
24 ปี  
26 พ.ย. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  13,000-15,000
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยการอาชีพลอง
ปวช. การบัญชี วิทยาลัยการอาชีพลอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  sale support , Staff Production Engineering , sales documents(temp)
92%
26 ปี  
232 สมัครตำแหน่ง  :    operator,technician,maintenance
26 พ.ย. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  14,000
ปวส. เครื่องกลไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
ปวช. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างไฟฟ้าและเจ้าหน้าที่คลังสินค้า , เจ้าหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้ากำลัง
59%
24 ปี  
233 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานบัญชี,บัญชีการเงิน
26 พ.ย. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  -
ปวส. การบัญชี เทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ
87%
27 ปี  
26 พ.ย. 57
จังหวัด :  จันทบุรี เงินเดือน :  15,000
ปวส. ช่างโยธา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
ปวช. ช่างสำรวจ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานประจำ , ฝ่ายผลิต
68%
21 ปี  
235 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงาน QC
26 พ.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  10,000-12,000
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการ
64%
21 ปี  
236 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,จัดซื้อ,ประสานงาน
26 พ.ย. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  10,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
96%
31 ปี  
237 สมัครตำแหน่ง  :    IT Maintenance service,Maintenance,Engineering
26 พ.ย. 57
จังหวัด :  พังงา เงินเดือน :  9,500
ปวส. Electronic computers Huaiyot Industrial and Community Education College
ปวช. Electronic computers Huaiyot Industrial and Community Education College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างไฟประจำวิลล่า , IT Maintenance service , ช่างเทคนิคไฟฟ้า
87%
31 ปี  
238 สมัครตำแหน่ง  :    QA,งานขาย,ขนส่ง
26 พ.ย. 57
จังหวัด :  ตราด เงินเดือน :  18,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดมหาสารคาม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านไผ่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หน.แผนกปฎิบัติการขนส่ง , ผช.หน.แผนกปฎิบัติการขนส่ง , ลูกจ้างชั่วคราว
84%
29 ปี  
26 พ.ย. 57
จังหวัด :  กำแพงเพชร เงินเดือน :  16,000-20,000
ปวส. เครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
ปวช. ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างซ่อมเครื่องเทอร์ไบน์และควบคุมระบบเครื่องเทอร์ไบน์เจนเนอเรเตอร์ , ช่างซ่อมเครื่องเทอร์ไบน์และควบคุมระบบเครื่องเทอร์ไบน์เจนเนอเรเตอร์ , ช่างศูนย์บริการ
88%
22 ปี  
26 พ.ย. 57
จังหวัด :  เชียงราย เงินเดือน :  10,000 - 12,000
ปวส. การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  แอดมิน
 พบ 259,100 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม