เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
 พบ 740,259 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
79%
23 ปี  
221 สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่วีซ่า,Tour operation,Ticketing
26 เม.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีทุ่งสง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  tour operations , นักศึกษาฝึกงาน tour operations
55%
22 ปี  
222 สมัครตำแหน่ง  :    นักเคมี,ติวเตอร์เคมี
26 เม.ย. 60
จังหวัด :  ประจวบคีรีขันธ์ เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
88%
25 ปี  
223 สมัครตำแหน่ง  :    Buyer,Production Planning,Import-Export
26 เม.ย. 60
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  Negotiable
ปริญญาตรี การจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Buyer , Airport Ambassador , Customer Support , นักศึกษาช่วยงาน
96%
37 ปี  
26 เม.ย. 60
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปวส. เทคนิคยานยนต์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตนนทบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้างาน , ประกันคุณภาพ , หัวหน้างาน , พนักงานตรวจสอบ , พนักงาน
98%
23 ปี  
26 เม.ย. 60
จังหวัด :  พังงา เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มัธยมศึกษาตอนปลาย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
94%
25 ปี  
26 เม.ย. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  15,000-18,000
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลาง นครราชสีมา
ปวส. บัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานบัญชี , พนักงานเสิร์ฟ แคชเชียร์ , พนักงานเสิร์ฟ , พนักงานเสิร์ฟ
76%
22 ปี  
26 เม.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พิธีกรรายการไอเดียดีทีวี
70%
24 ปี  
26 เม.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี สถิติธุรกิจและการประกันภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
82%
36 ปี  
229 สมัครตำแหน่ง  :    หัวหน้าแผนกบัญชี
26 เม.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  32,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปวช. การบัญชี วิทยาลัยพณิชยการบางนา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี , เจ้าหน้าที่บัญชี , เจ้าหน้าที่บัญชี , พนักงานบัญชี
77%
27 ปี  
230 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกร
26 เม.ย. 60
จังหวัด :  ราชบุรี เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Engineer , นักศึกษาฝึกงาน
89%
39 ปี  
26 เม.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  24,000+
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปวส. บัญชี โรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บัญชีการเงิน , บัญชี-การเงิน , บัญชี-การเงิน , เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน , เจ้าหน้าที่บํญชีการเงิน
99%
45 ปี  
26 เม.ย. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  51,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร ห้วยผึ้งพิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการโรงงาน , ผู้ตรวจสอบภายใน , ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสาขา(stocktake staff) , ครู-อาจารย์
88%
25 ปี  
26 เม.ย. 60
จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล , เจ้าหน้าที่สรรหาฝ่ายบุคคล , นักศึกษาฝึกงาน
100%
42 ปี  
26 เม.ย. 60
จังหวัด :  สงขลา เงินเดือน :  Negotiable
ปริญญาตรี Agro Industry Prince of Songkhla University
มัธยมศึกษาตอนปลาย Mahavajiravudh School
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Purchasing Supervisor ( Ingredient and Spare Part Importation ) , COG Material Man I , Material Handler , Purchasing Supervisor : Import Raw Material , Quality Control Supervisor
90%
22 ปี  
26 เม.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุดมดรุณี จ.สุโขทัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , ฝ่ายประสานงานเอกสาร-นำเข้า/ส่งออก และฝ่ายโลจิสติกส์
94%
24 ปี  
236 สมัครตำแหน่ง  :    purchase officer,administration,Research and Development staff
26 เม.ย. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  14,000
ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  purchase officer , ฝ่ายผลิต , การผลิต E
96%
24 ปี  
26 เม.ย. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี การบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา
ปวส. การเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานฝ่ายงานวิชาการ , Service Silver P/T
92%
38 ปี  
238 สมัครตำแหน่ง  :    Production Supervisor,Warehouse Supervisor,Asst. Production Mgr.
26 เม.ย. 60
จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี Business Computer Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
อนุปริญญา Business Computer Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Assembly Supervisor 2 , Assembly Supervisor , Warehouse Supervisor , Production Supervisor cleanroom , Production Supervisor
85%
35 ปี  
239 สมัครตำแหน่ง  :    ประสานงานขาย,Sale
26 เม.ย. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  25,000 -
ปริญญาตรี บริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
ปวส. บริหารการตลาด วิทยาลัยพณิชยการบางนา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บุคคล/ฝึกอบรม , เลขาผู้บริหาร , เจ้าหน้าที่ธุรการ , Sales support , Sales support
60%
22 ปี  
240 สมัครตำแหน่ง  :    ครู
26 เม.ย. 60
จังหวัด :  ร้อยเอ็ด เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 พบ 740,259 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม