เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
 พบ 805,363 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
87%
27 ปี  
221 สมัครตำแหน่ง  :    Purchase engineer,Project Engineer,R&D Engineer
2 มิ.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  28,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sale Engineer , วิศวกรที่ปรึกษา , QA Engineer , วิศวกรโครงการ
89%
37 ปี  
2 มิ.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนอรรถวิทย์พณิชยการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ Audit & Admin , เลขานุการ กรรมการผู้จัดการ , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและธุรการ , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและธุรการ
95%
32 ปี  
2 มิ.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี มหาวิทยาลับราชภัฏสวนสุนันทา
มัธยมศึกษาตอนปลาย สตรีวิทยา 2
ตำแหน่งที่เคยทำ :  HR Supervisor , เจ้าหน้าที่ธุรการ
69%
22 ปี  
224 สมัครตำแหน่ง  :    QC,QA,นักเคมี
2 มิ.ย. 58
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  14,000
ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลัยบูรพา
88%
30 ปี  
2 มิ.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  22,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(เทคนิคกรุงเทพ)
ปวส. เทคนิคยานยนต์ โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  mechanical designer , วิศกรเครื่องกล (ออกแบบวิจัยและพัฒนา)
80%
22 ปี  
2 มิ.ย. 58
จังหวัด :  ลำปาง เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
94%
24 ปี  
2 มิ.ย. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ครู , LEAN officer
75%
23 ปี  
228 สมัครตำแหน่ง  :    นักเคมี,ควบคุมคุณภาพ,QA
2 มิ.ย. 58
จังหวัด :  ร้อยเอ็ด เงินเดือน :  13,000-15,000
ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนดอนจานวิทยาคม
92%
41 ปี  
2 มิ.ย. 58
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนตากใบ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการฝ่ายบุคคล , หัวหน้าฝ่ายบุคคล , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
64%
29 ปี  
230 สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่สารสนเทศ,IT,Admin
2 มิ.ย. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  IT/ Programmer
88%
26 ปี  
231 สมัครตำแหน่ง  :    Process Engineer,Chemical Engineer,QA/QC Engineer
2 มิ.ย. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  19,000-26,000
ปริญญาตรี Chemical Engineering Silpakorn University
มัธยมศึกษาตอนปลาย Rachineeburana school
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QA/QC Engineer
81%
30 ปี  
232 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ
2 มิ.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี โฆษณา ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการบุคคล , ธุรการบิต , พนักงานช่วยงานด้านสุขภาพ ธุรการ , คีย์ข้อมูลของฝ่ายต่างๆ
83%
25 ปี  
233 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกร,ธุรการ
2 มิ.ย. 58
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  12,000-15,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (นครราชสีมา)
มัธยมศึกษาตอนปลาย ราชสีมาวิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Front Office/Service
97%
25 ปี  
234 สมัครตำแหน่ง  :    Engineer,Production Engineer,Process Engineer
2 มิ.ย. 58
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  27,500-35,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Supervisor Production , ควบคุมการผลิต , นิสิตฝึกงาน , นิสิตอาสา สวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , ผู้นำองค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
88%
34 ปี  
235 สมัครตำแหน่ง  :    Programmer,เจ้าหน้าที่ IT
2 มิ.ย. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.บุณวัฒนา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Programmer , Programmer , Programmer
96%
33 ปี  
2 มิ.ย. 58
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  18,000-30,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าผู้ควบคุมงาน/ประสานงาน , หัวหน้าผู้ควบคุมงาน/ประสานงาน , เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล
98%
30 ปี  
2 มิ.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  36,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล , ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์ , Senior Payroll , HR Superviser
95%
34 ปี  
238 สมัครตำแหน่ง  :    Maintenance Engineer,Maintenance Superviser,Utility&Facility Engineer
2 มิ.ย. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  25,000 - 30,000
ปริญญาตรี เทคโนโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง โรงเรียนเทคโนโลยีราชธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Senior Maintenance Technician , Maintenance Technician , Electrical Technician , Production Team Laeder
84%
34 ปี  
2 มิ.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ (บริหารทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ปวส. เลขานุการ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บุคคล (บัญชี) , ธุรการบุคคล , ธุรการ
65%
26 ปี  
2 มิ.ย. 58
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานควบคุมเอกสาร(DC)
 พบ 805,363 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม