เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ต่ำกว่าปริญญาตรี
 พบ 255,285 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
81%
42 ปี  
24 ต.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000-25,000
อนุปริญญา ครุศาสตร์ วิทยาลัยครูสวนดุสิต
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเขมาภิรตาราม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Assistant manager , Assistant Manager , Shop Manager , General Manager , Assistant Manager [The catering department]
69%
20 ปี  
222 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานร้านกาแฟ
24 ต.ค. 57
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  10,000
มัธยมศึกษาตอนต้น เบญจมราชานุสรณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างขัดเครื่องประดับ
99%
36 ปี  
24 ต.ค. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  15,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน เขต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างเทคนิคธุรการ , ช่างซ่อมบำรุง , ช่างประจำฟาร์ม , ช่างซ่อมบำรุง
97%
27 ปี  
224 สมัครตำแหน่ง  :    Technician,Maintennance
24 ต.ค. 57
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  12,500
ปวส. เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ปวช. เครืองมือกลและซ่อมบำรุง วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Technician QC , Maintennance
68%
25 ปี  
225 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,บัญชี/การเงิน,บุคคล
24 ต.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  10,000-12,000
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานการเงินและบัญชี
91%
26 ปี  
24 ต.ค. 57
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  15,000
ปวส. เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพพิมาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย รร.นิคมพิมายศึกษา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ , ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
96%
32 ปี  
227 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างเทคนิค
24 ต.ค. 57
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  12,000
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง เทคนิคน้ำพอง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โนนสูงศรีธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างเทคนิค , ช่างตัด , ช่างประกอบ
80%
22 ปี  
24 ต.ค. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  9,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ
ปวช. การบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานบุคคล , Call center (transport)
95%
29 ปี  
229 สมัครตำแหน่ง  :    IT Technician,IT Support,Network System,Programmer
24 ต.ค. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  20,000
ปวส. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IT) วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ปวช. อิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเทคนิคพณิชยการสันตพล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  IT Technician , IT Technician , IT Support , IT Support , IT Staff
96%
31 ปี  
24 ต.ค. 57
จังหวัด :  อุดรธานี เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปวส. เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ วิทยาเทคนิคอุดรธานี
มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน. อ.โนนสะอาด
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Staff ช่างซ่อมบำรุง
92%
25 ปี  
24 ต.ค. 57
จังหวัด :  พิษณุโลก เงินเดือน :  15,000
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  presenter
98%
35 ปี  
24 ต.ค. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  21,000
ปวส. คอมฯ ธุรกิจ ร.ร. เชียงรายบริหารธุรกิจ
ปวช. การบัญชี ร.ร. เชียงรายบริหารธุรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  จนท.บุคคลPayroll-ธุรการ , จนท.บุคคลPayroll-ธุรการ , จนท.บุคคลPayroll-ธุรการ
73%
17 ปี  
25 ต.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  10,000
มัธยมศึกษาตอนปลาย โยธิณบูรณะ2
มัธยมศึกษาตอนต้น โยธิณบูรณะ2
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ขาย,แคชเชียร์
97%
29 ปี  
24 ต.ค. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  10,000
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ปวช. การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Operator , Senior Product Planning , พนักงานดับเพลิง
88%
30 ปี  
24 ต.ค. 57
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  10,000
ปวส. การโรงแรมและการบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
มัธยมศึกษาตอนปลาย ราชสีมาวิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  RTQA , พนักงานตรวจสภาพรถยนต์
89%
30 ปี  
236 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานขายต่างจังหวัด
24 ต.ค. 57
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  15,000
ปวส. เครื่องกล แผนกช่างยนต์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
ปวช. ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าฝ่ายขายโมเดิร์นเทรด , พนักงานขายต่างจังหวัด , พนักงานขายต่างจังหวัด
86%
22 ปี  
237 สมัครตำแหน่ง  :    การตลาดออนไลน์,ONLINE MARKETER,E-MARKETING
24 ต.ค. 57
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  12,500
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  E-marketing , ทำการตลาดออนไลน์
94%
31 ปี  
24 ต.ค. 57
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  11,000
ปวส. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ปวช. ช่างอิเลกทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างเทคนิค
99%
22 ปี  
24 ต.ค. 57
จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน :  10,000 - 12,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธรุกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชการปราจีนบุรี
ปวช. คอมพิวเตอร์ธรุกิจ โรงเรียนพณิยการปราจีนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ธรุการ , เจ้าหน้าที่ประสานงาน , Qa
87%
29 ปี  
24 ต.ค. 57
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  17,000
ปวส. บัญชี วิทยาลัยอาชีวะศึกษาภูเก็ต
ปวช. การบัญชี หาดใหญ่อำนวยวิทย์พาณิชยการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บัญชี-การเงิน , บัญชี-การเงิน , บัญชี
 พบ 255,285 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม