เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 ระดับการศึกษา:  ต่ำกว่าปริญญาตรี
 พบ 244,479 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
88%
24 ปี  
30 ก.ค. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  12,000
ปวส. เทคนิคยานยนต์ โรงเรียนวิศวกรรมเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ
ปวช. ช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  staff Engeine
97%
23 ปี  
30 ก.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  13,000
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินี มุกดาหาร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน ดงหลวงวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงาน (ช่างไฟฟ้า)
73%
26 ปี  
30 ก.ค. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  11,000
ปวช. คอมธุรกิจ โรงเรียนอาชีวศึกษาแม่สาย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่สโตร์
91%
32 ปี  
224 สมัครตำแหน่ง  :    Mechanical,Maintenance Technician
30 ก.ค. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  17,000
ปวส. ช่างยนต์ เทคนิคระยอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Mechanical , Mechanical , Mechanical , Technician Maintenances , Mechanical
95%
33 ปี  
225 สมัครตำแหน่ง  :    IT SUPPORT,IT Technician,Logistics
30 ก.ค. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  17,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.หอวังปทุมธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  IT Support , Helpdesk IT Support , เจ้าหน้าที่สารสนเทศ , Engineer Service , ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
65%
28 ปี  
226 สมัครตำแหน่ง  :    ฝ่ายผลิต
30 ก.ค. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  15,500
ปวส. ไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  operator(ฝ่ายผลิต)
72%
27 ปี  
227 สมัครตำแหน่ง  :    ประสานงานขาย
30 ก.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,500
ปวส. อทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุระการ ประสานงาน litetite , ประสานงานขาย , โอเปอเรเตอร์
86%
21 ปี  
228 สมัครตำแหน่ง  :    ฝ่ายผลิต,Qc,งานทั่วไป
30 ก.ค. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  9,000 - 10,000
ปวส. คอมพิวเตอร์IT วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Quality Control
96%
23 ปี  
229 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างซ่อมบำรุง,ช่างเทคนิค
30 ก.ค. 57
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  -
ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรมการผลิต เทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ปวช. คอมพิวเตอร์ ไทยบริหารธุรกิจและพณิชย์การ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Maintenance , ช่างซ่อมบำรุง
77%
20 ปี  
230 สมัครตำแหน่ง  :    ฝ่ายผลิต,ธุรการ
30 ก.ค. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  9,000+
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา
มัธยมศึกษาตอนต้น รร.ชำนาญสามัคคีวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บันทึกข้อมูล
87%
21 ปี  
231 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงาน,เจ้าหน้าที่
30 ก.ค. 57
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  9,500-12,000
ปวส. การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ปวช. การโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน MIS
69%
24 ปี  
30 ก.ค. 57
จังหวัด :  สกลนคร เงินเดือน :  10,000
ปวส. เครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ปวช. ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
71%
23 ปี  
233 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,Callcenter thai,ฝ่ายจัดซื้อ
30 ก.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ปวช. การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขาย
74%
31 ปี  
30 ก.ค. 57
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  11,000-12,000
มัธยมศึกษาตอนต้น เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ บางใหญ่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บริการลูกค้า
94%
32 ปี  
30 ก.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  15,000 ขึ้นไป
ปวส. การไฟฟ้า วิทยาลัยบางปะกง
มัธยมศึกษาตอนปลาย รร.บาลีเตรียมอุดม จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ่ช่างกลโรงงาน , พนักงานช่างกลึง , ช่างประกอบ , ช่างประกอบเครื่องหม้อต้มไอน้ำ , ช่างกลึง
82%
24 ปี  
236 สมัครตำแหน่ง  :    technicain,opertor,ซ่อมบำรุง
30 ก.ค. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  15,000
ปวส. เทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ปวช. เทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  technicain , technicain
93%
34 ปี  
30 ก.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  13,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีภาคตะวันออก(อีเทค)
ปวช. การตลาด สหะพาณิชย์แผนกพณิชยการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการ QA และ Ducment Control , QC , QC
85%
28 ปี  
238 สมัครตำแหน่ง  :    ประสานงานขาย,ฝ่ายขาย
30 ก.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  13,000-15,000
ปวช. การขาย โรงเรียนศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอัสสัมชัญ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ประสานงานขาย , พนักงานขาย
94%
23 ปี  
30 ก.ค. 57
จังหวัด :  บุรีรัมย์ เงินเดือน :  11,000
ปวส. อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
ปวช. ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Laeder
79%
22 ปี  
240 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างเทคนิค
30 ก.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  14,000
ปวส. อิเล็กทรอนิกาฺ โรงเรียนพระดาษส
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปากท่อพิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ชา่งเทคนิก
 พบ 244,479 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
หมวดงานที่ต้องการสมัคร
ประสบการณ์ทำงาน
เงินเดือนที่ต้องการ
ระดับการศึกษา
ภาค / จังหวัด
อายุ
เพศ
ภาษา
วันที่แก้ไขล่าสุด
คำที่ต้องการค้นหา