เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
 พบ 732,312 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
84%
24 ปี  
27 มี.ค. 60
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ปวส. การพัฒนาเว็บเพจ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ
97%
29 ปี  
27 มี.ค. 60
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  28,000
ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
91%
28 ปี  
223 สมัครตำแหน่ง  :    New model engineer,Production engineer,Sales Engineer
27 มี.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  23,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
ปวส. แม่พิมพ์พลาสติก วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Project control die , Production staff , New model Engineer
98%
27 ปี  
27 มี.ค. 60
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  22,000
ปริญญาตรี การบัญชี วิทยาลัยสันตพล จ.อุดรธานี
ปวส. การบัญชี โรงเรียนเทคนิคพาณิชย์บ้านจั่น จ.อุดรธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  จนท.บัญชี โครงการ Tc town Amata city , เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ , พนักงานบริการลูกค้าหน้าเคาน์เตอร์ , พนักงานทั่วไป
86%
24 ปี  
225 สมัครตำแหน่ง  :    Production engineer,Maintenance engineer,Design engineer
27 มี.ค. 60
จังหวัด :  ศรีสะเกษ เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี Mechanical Engineering Rajamangala University of Technology Isan
ปวส. Mechanical Kantharalak Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Mold technician , Maintenance Technician
91%
39 ปี  
27 มี.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  45,000 - 55,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยี ราชมงคลวิทยาเขตตาก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Asst. Project Manager. , พนักงานซ่อมบำรุง ไฟฟ้า - เครื่องกล , หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
98%
39 ปี  
27 มี.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000-35,000 ตามตกลง
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรฝ่ายติดตั้ง , วิศวกรโครงการ , วิศวกรไฟฟ้า , หัวหน้าฝ่ายจัดส่ง , วิศวกรไฟฟ้า
76%
27 ปี  
27 มี.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000-20,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
65%
19 ปี  
27 มี.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา ราชภัฏธนบุรี
99%
28 ปี  
230 สมัครตำแหน่ง  :    Technician,QC / QA,Production Leader
27 มี.ค. 60
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QC & Technician , Leader
87%
32 ปี  
27 มี.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  23,000
ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน (网上银行 ) , เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนา , Admin , Admin Assistant (สัญญาจ้าง) , ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
95%
43 ปี  
232 สมัครตำแหน่ง  :    HR.Mananger,HR.Supervisor,Admin or Purchase
27 มี.ค. 60
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี Human Resource Managment University at Sukkhothaithammathiraj, Nonthaburi
อนุปริญญา Accounting Chanransanitwong Commercial Technical
ตำแหน่งที่เคยทำ :  HR. Manager , HR. Manager , HR. Manager , Payroll & Recruitment Manager , HR. Section Head
80%
30 ปี  
27 มี.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  PK SUPPROT , พนักงานคีย์ข้อมูล(set bom)
92%
33 ปี  
27 มี.ค. 60
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานบัญชี , พนักงานบัญชีเจ้าหนี้ , พนักงานบัญชี , พนักงาน , พนักงาน
89%
25 ปี  
27 มี.ค. 60
จังหวัด :  เลย เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ (การโรงแรมและท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Reception , Hostess
95%
40 ปี  
27 มี.ค. 60
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  50,000-70,000
ปริญญาตรี Electrical power engineering Mahanakorn University Of Technology
อนุปริญญา Electrical Power Angthong technical college
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Process engineer , Engineer , Engineer , Engineer , technician
75%
30 ปี  
27 มี.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  14,000
ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.สวนดุสิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Telesale , พนักงานขายทางโทรศัพท์ , telesale , เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล
88%
39 ปี  
238 สมัครตำแหน่ง  :    HR
27 มี.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี บริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา
มัธยมศึกษาตอนปลาย บุรีรัมย์พิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Assistant Manager , Personnel & GA. Officer , HR. officer
90%
24 ปี  
239 สมัครตำแหน่ง  :    Logistics/Supply Chain/Import-Export,Marketing,Customer Service
27 มี.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  16,000-18,000
ปริญญาตรี Technology Logistics and Transportation Management Rajamangala University of Technology Tawan-Ok : Chakrabongse Bhuvanarth Campus
มัธยมศึกษาตอนปลาย Srinagarindra the Princess Mother School , Nakhon Si Thammarat
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sale , Supply-Chain , Export , import-export (Internship) , supply chain (Internship)
92%
28 ปี  
27 มี.ค. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ โรงเรียนไทยเบญจบริหารธุรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Staff engineer , QA , ฝ่ายบุคคล
 พบ 732,312 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม