เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
 พบ 702,941 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
97%
35 ปี  
10 ธ.ค. 59
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  15,000 - 25,000
ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปวส. การตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ , เจ้าหน้าที่ฝ่าย Import - Export , เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
76%
27 ปี  
10 ธ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  19,000
ปริญญาตรี โฆษณา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ประสานงานฝ่ายขาย , ประสานงานฝ่ายขาย
87%
39 ปี  
223 สมัครตำแหน่ง  :    HR Assistant Manager,HR/Payroll Supervisor,Training Supervisor
10 ธ.ค. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  40,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป(การบริหารทรัพยากรมนุษย์) สถาบันราชภัฎราชนครินทร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Administration Supervisor , HR Officer , HR Mgr. , Ass't HR Mgr. , QS / Trainer
90%
23 ปี  
10 ธ.ค. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  12,000-15,000
ปริญญาตรี การบัญชี-การเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Accounting
98%
35 ปี  
225 สมัครตำแหน่ง  :    Material control,Warehouse Supervisor,Store Supervisor
10 ธ.ค. 59
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี กีฏวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านไผ่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าสโตร์ , Material Control Supervisor , Store Supervisor , Material Control , ช่างเทคนิค 2
92%
27 ปี  
10 ธ.ค. 59
จังหวัด :  กาญจนบุรี เงินเดือน :  18,000-22,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทพมงคลรังษี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้างานวางแผนการผลิต , เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
93%
30 ปี  
10 ธ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  50,000
ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ ม.รามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย สันติราษฎร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Human Resource & Admin Manager , Human Resource & Admin Manager , เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล , เจ้าหน้าที่บุคคล
92%
39 ปี  
10 ธ.ค. 59
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  25,000-30,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปวช. การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  สมุหบัญชี , เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนอาวุโส , สมุหบัญชี , หัวหน้าแผนกบัญชีการเงิน , สมุหบัญชี
100%
41 ปี  
229 สมัครตำแหน่ง  :    QA/QC MANAGER,QA/QC SUPERVISOR,ASSISTANT MANAGER
10 ธ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  30,000-40,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปวส. ยานยนต์ โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QC/QA SUPERVISOR , หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ , วิศวกรประกันคุณภาพ
88%
29 ปี  
230 สมัครตำแหน่ง  :    บัญชี,ธุรการ,การเงิน
10 ธ.ค. 59
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  15,000-20,000
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยราชภภัฎพระนคร
ปวส. การบัญชี โรงเรียนเทคโนโลยีแหลมทอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักวิชาการเงินและบัญชี , นักวิชาการเงินและบัญชี
94%
27 ปี  
10 ธ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  28,000
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Senior Sale & Marketing Manager , เจ้าหน้าที่การตลาดและประชาสัมพันธ์
92%
37 ปี  
10 ธ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกันทรารมณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อและธุรการ , จัดซื้อ , เจ้าหน้าที่ควบคุมงบประมาณและต้นทุน , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ อาวุโส , เลขา
84%
23 ปี  
233 สมัครตำแหน่ง  :    Medical product specialist,Marketing executive,website content management
10 ธ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  marketing , international project administration
84%
36 ปี  
10 ธ.ค. 59
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  25,000-30,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อนุปริญญา การบัญชี โรงเรียนพาณิชยการชลบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยสมุห์บัญชี , พนักงานบัญชี , Document Control , ACCOUNTING STAFF
96%
48 ปี  
10 ธ.ค. 59
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  28,000
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ / บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Asst.Project Admin , Support&Service Supervisor , หัวหน้าส่วนธุรการ , หัวหน้าส่วนบุคคลและธุรการ , ผู้จัดการแผนกบุคคลธุรการ
80%
27 ปี  
236 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกร
10 ธ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  24,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลังอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. ช่างยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์ นนทบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าช่างประจำอาคาร , หัวหน้าช่างประจำอาคาร (กระบ่าย)
85%
25 ปี  
237 สมัครตำแหน่ง  :    R&D,QA/QC,พนักงานขาย
10 ธ.ค. 59
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยศิลปากร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงานสหกิจ , นักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน , นักศึกษาฝึกงาน , พนักงาน IE
71%
23 ปี  
10 ธ.ค. 59
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
84%
32 ปี  
239 สมัครตำแหน่ง  :    senior graphic design,creative graphic design,graphic design
10 ธ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  27,000-30,000
ปริญญาตรี ออกแบบนิเทศศิลป์ ราชภัฏพระนคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย ราชสีมาวิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Graphic Designer , Graphic Designer
98%
26 ปี  
10 ธ.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปวส. แม่พิมพ์โลหะ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QA Engineer , QA Engineer
 พบ 702,941 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม