เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
 พบ 845,336 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
87%
28 ปี  
30 ส.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,500
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
อนุปริญญา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์เทคโนโลยี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่สรรหาคัดเลือก , เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล , Human Resources
82%
25 ปี  
222 สมัครตำแหน่ง  :    Welding Engineer,QC/QA inspector,drawing
30 ส.ค. 58
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี welding Rajamangala University of Technology Isan Khonkaen Campus
ปวส. Production design Rajamangala University of Technology Isan Khonkaen Campus
94%
33 ปี  
30 ส.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ Sukothai Thammathirat University
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุตรดิตถ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  SYSTEM AND NETWORK MONITOR , callcenter , callcenter , กราฟฟิค ดีไซน์ , กราฟฟิค ดีไซน์
90%
26 ปี  
30 ส.ค. 58
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการลำลูกกาปทุมธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยครีเอทีฟ ( ฝึกงาน ) , PR สื่อสารองค์กร ( ฝึกงาน )
95%
47 ปี  
30 ส.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  9,000
ปริญญาตรี อีเล็กทรอนิกส์ สถาบันราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา
ปวส. อีเล็กทรอนิกส์ สถาบันราชมงคล วิยาเขตเทคนิคภาคใต้ สงขลา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างเทคนิค (IT) , ช่างเทคนิค N 4 , ช่างเทคนิค
75%
26 ปี  
226 สมัครตำแหน่ง  :    นักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์,Lab
30 ส.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
98%
26 ปี  
30 ส.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยภาคกลางนครสวรรค์
อนุปริญญา การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยการเงิน , พนักงานบัญชี , พนักงานบัญชี
94%
23 ปี  
228 สมัครตำแหน่ง  :    Production Engineer,Process Engineer,Qa
30 ส.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี วิศวอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปวช. เครื่องมือกล วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Injection Engineer ฝึกงาน(ป.ตรี) , Machine - Welding ฝึกงาน(ปวช)
99%
26 ปี  
30 ส.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชฎัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปวส. บริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานปฏิบัติการ (ลูกจ้างชั่วคราว) , พนักงานปฏิบัติการ (ลูกจ้างชั่วคราว) , พนักงานปฏิบัติการ (ลูกจ้างชั่วคราว) , ลูกจ้างชั่วคราว
96%
34 ปี  
30 ส.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราฃภัฎสวนดุสิต
ปวช. กาตลาด วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ , ผู้จัดการหมู่บ้าน ฯ , Key Account Manager , ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
92%
25 ปี  
231 สมัครตำแหน่ง  :    engineering,porcess engineering,Quality engineering
30 ส.ค. 58
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี วิศกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วย วิศวะกร
81%
37 ปี  
232 สมัครตำแหน่ง  :    it support,คลังสินค้า
30 ส.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  it support , it support , หัวหน้าโกดัง
97%
35 ปี  
30 ส.ค. 58
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  25,000-35,000
ปริญญาตรี การบัญชี วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักวิชาการเงินและบัญชี , นักวิชาการเงินและบัญชี , เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี , ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ , พลทหารกองประจำการ
98%
26 ปี  
30 ส.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  Negotiable
ปริญญาตรี Business Computer Thonburi University
ปวส. Information Technology NongKhai Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Inventoty Control Administration Officer
88%
36 ปี  
30 ส.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  38,000
ปริญญาตรี บริหารการจัดการทั่วไป ม.เกษมบัณฑิต
ปวส. การบัญชี ร.ร.พัทลุงบริหารธุรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Assistant Manager , Sale Supervisor , Mobile Beauty Consultant Supervisor , ประสานงานขาย
67%
22 ปี  
30 ส.ค. 58
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
78%
25 ปี  
237 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,เซลล์
30 ส.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี เทศโนโลยีสาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย รร ศรีพฤฒา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขายทางโทรศีัพท์ , ธุรการ(รายวัน)
82%
23 ปี  
238 สมัครตำแหน่ง  :    shipping,logistics staff
30 ส.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  14,000
ปริญญาตรี การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  โพรแมน
90%
29 ปี  
30 ส.ค. 58
จังหวัด :  มหาสารคาม เงินเดือน :  15,000-20,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขามแก่นนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ประสานงานฝ่ายขาย , ประสานงานโครงการผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง ( CAPD ) , พนักงานบัญชี
97%
22 ปี  
30 ส.ค. 58
จังหวัด :  พังงา เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี เคมี ทักษิณ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ตะกั่วป่าเสนานุกูล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักวิจัยและพัฒนา
 พบ 845,336 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม