เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
 พบ 771,370 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
78%
45 ปี  
23 มิ.ย. 60
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การตลาด ม.รามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมธยมวัดหนองแขม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผจก.ฝ่ายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม , Asst Mgr. HR&Admin / Safety Officer , ผช.ผจก. แผนกธุรการและความปลอดภัย , หน.แผนกธุรการและงานบุคคล , จนท.ธุรการ/ จป.วชช.
84%
22 ปี  
222 สมัครตำแหน่ง  :    Production Engineer,Mechanical Engineer,Design Engineer
23 มิ.ย. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  TRAINEE(STUDENT)
96%
24 ปี  
223 สมัครตำแหน่ง  :    IT Suppoort,Purchasing/Administrative,Marketing
23 มิ.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  Negotiable
ปริญญาตรี Information technology and business Prince of Songkla University Suratthani campus
มัธยมศึกษาตอนปลาย Darunsat withya
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝ่ายพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ , IT Support
89%
23 ปี  
23 มิ.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม , เจ้าหน้าที่สรรหาและแรงงานสัมพันธ์ , นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา
77%
24 ปี  
23 มิ.ย. 60
จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  16,000-18,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
58%
22 ปี  
23 มิ.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000-18,000
ปริญญาตรี การบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
79%
26 ปี  
227 สมัครตำแหน่ง  :    Graphic Design,การตลาดออนไลน์
23 มิ.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี การออกแบบสื่อสารออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิบูลย์บริหารธุรกิจรามอินทรา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Graphic Design
74%
24 ปี  
23 มิ.ย. 60
จังหวัด :  ราชบุรี เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปาการ
92%
29 ปี  
23 มิ.ย. 60
จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  23,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปวส. เทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Design Engineer , MOLD DESIGN ENGINEER , วิศวกรเขียนแบบ , Mechanical Design , วิศวกรเขียนแบบ
80%
34 ปี  
23 มิ.ย. 60
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่การเงิน , เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ , เจ้าหน้าที่ต้นทุน , เจ้าหน้าเงินเดือน , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
96%
23 ปี  
23 มิ.ย. 60
จังหวัด :  พิษณุโลก เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Administration , เลขาประจำหน่วย
91%
22 ปี  
232 สมัครตำแหน่ง  :    Research and development,Sales representative,Buyer
23 มิ.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production improvement and project , Trainee
66%
25 ปี  
23 มิ.ย. 60
จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี การจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
78%
22 ปี  
23 มิ.ย. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
98%
29 ปี  
235 สมัครตำแหน่ง  :    New model,New Project,Sale
23 มิ.ย. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  31,000
ปริญญาตรี Industrial Mahanakorn University of Technology
มัธยมศึกษาตอนปลาย Bangsapan Wittaya
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sale Engineer / Project engineer , New model engineer , New Project
77%
22 ปี  
236 สมัครตำแหน่ง  :    Customer Service,Marketing,Administration
23 มิ.ย. 60
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มทร.ธัญบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  trainee
75%
22 ปี  
237 สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
23 มิ.ย. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  15,000-20,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน , นักศึกษาฝึกงาน
85%
23 ปี  
23 มิ.ย. 60
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  20,000-22,000
ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหนองเรือวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ , นักศึกษาฝึกงาน , นักศึกษาฝึกงาน
98%
37 ปี  
23 มิ.ย. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  27,000
ปริญญาตรี Hotel Management Business มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสมุทรพิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าคลังพัสดุ โครงการก่อสร้าง มอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช (สัญญาที่6) , หัวหน้าคลังพัสดุ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว แบริ่ง-บางปู สัญญา 2งานวางรางรถไฟ , หัวหน้าคลังพัสดุ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว แบริ่ง-บางปู สัญญา 1 งานโครงสร้าง , ผู้ช่วยหัวหน้าคลังพัสดุ โครงการทางลอดจรัญ 35 โบลล์ , เจ้าหน้าที่สโตร์ งานซ่อมบำรุงอะไหล่เครื่องจักร
91%
24 ปี  
23 มิ.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000-20,000
ปริญญาตรี อนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยบูรพา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม , เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประจำโครงการดอนเมือง , เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
 พบ 771,370 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม