เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 ระดับการศึกษา:  ต่ำกว่าปริญญาตรี
 พบ 247,643 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
81%
31 ปี  
23 ส.ค. 57
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  15,000-21,000
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศบอ.โรงเรียนสว่างแดนดิน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขาย
95%
25 ปี  
222 สมัครตำแหน่ง  :    QC STAFF
23 ส.ค. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  13,000 - 15,000
ปวส. เครื่องกล เทคนิคพณิชยการลพบุรี
ปวช. เครื่องกล เทคนิคพาณิชยการลพบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QC Staff , Maintenance Staff
97%
29 ปี  
23 ส.ค. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  18,000
ปวส. ช่างเทคนิคอุตาหกรรม เทคโนโลยี่ภาคตะวันออก (อีเทค)
มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน อ.อุดรธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sub.Leader Logistics control , Technician1 Line Film , Sub Leader Gringing Line control
87%
29 ปี  
224 สมัครตำแหน่ง  :    Production Control,Warehouse Staff , Logistic staff,Inventory Control
23 ส.ค. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  15,000
ปวส. Computer business Bankai Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Control Staff , Production Control Staff , HR & Admin Officer , Trainee (HR)
88%
25 ปี  
225 สมัครตำแหน่ง  :    Operator,Technician,Instrument
23 ส.ค. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  15,000
ปวส. Instrument วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ปวช. Electronics วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Operator , Technician
85%
35 ปี  
23 ส.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  18,000+
ปวส. เครื่องกลไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ปวช. ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้ากะไฟฟ้า , พนักงานตัดชิ้นงาน , ช่างเทคนิค
67%
22 ปี  
23 ส.ค. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  12,000-18,000
ปวส. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Driver
83%
35 ปี  
23 ส.ค. 57
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  10,000
ปวส. ติดตั้งไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างเทคนิคเตาเผา , พนักงาน , พนักงาน
91%
35 ปี  
23 ส.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  18,000
ปวส. ช่างเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ปวช. ช่างเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าคลังสินค้า/จัดส่ง , หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่ง , หัวหน้าคลังสินค้า/ธุรการจัดซื้อ
85%
30 ปี  
23 ส.ค. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  14,000
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์สาขางานโทรคมนาคม วิิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
ปวช. อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างเทคนิค
99%
29 ปี  
23 ส.ค. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  12,000+
ปวส. เทคโนโลยีสำนักงาน วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง
ปวช. bussiness computer uttaradit vocational college
ตำแหน่งที่เคยทำ :  data entry , ธุรการทั่วไป
87%
24 ปี  
23 ส.ค. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  12,000
ปวช. การขาย โรงเรียนเทคโนโลยีพิชญบัญฑิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ Store , เจ้าหน้าที่ค่าจ้าง/เงินเดือน
94%
38 ปี  
233 สมัครตำแหน่ง  :    Senior Technician,Instrument and Control Technician,Maintenance Technician
23 ส.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  25,000
ปวช. Electrical Power Bangkok Institute of Technology
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Maintenance Technician , Electrician (Level 3) , Technician Maintenance , Senior Technician , Technician
81%
34 ปี  
234 สมัครตำแหน่ง  :    Technician Injection,Leader Injection
23 ส.ค. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  13,000
ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง เทคโนโลยี่ชลบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sub Ieader Injection , Technician Injection , Set Up Injection
82%
24 ปี  
235 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างซ่อมบำรุง
23 ส.ค. 57
จังหวัด :  ตาก เงินเดือน :  12,000-13,000
ปวส. ติดตั้งไฟฟ้า สารพัดช่างนครหลวง
ปวช. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  leader ช่าง cnc , ช่างติดตั้งและช่อมแอร์
93%
32 ปี  
23 ส.ค. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  10,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
ปวช. การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QA Staff , Leader Production , Subleader
81%
23 ปี  
237 สมัครตำแหน่ง  :    Foreman ควบคุมงาน,เขียนแบบ
23 ส.ค. 57
จังหวัด :  ชัยภูมิ เงินเดือน :  16,200
ปวส. ช่างเทคนิคโยธา วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ปวช. ช่างก่อสร้าง เทคโนโลยีภูเขียว
ตำแหน่งที่เคยทำ :  โฟร์แมน , โฟร์แมน , ช่างเขียนแบบ
80%
24 ปี  
23 ส.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  11,000-12,000
ปวส. การตลาด พณิชยการบางนา
ปวช. การบัญชี พณิชยการบางนา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  คีย์ตั๋วเอกสาร IMPORT-EXPORT , Call Center
83%
42 ปี  
239 สมัครตำแหน่ง  :    ผู้ช่วยครัว,สโตร์,ฝ่ายผลิต
23 ส.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  10,000+
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เก็บเงิน+ดูแลสถานที่และสินค้า , พนักงานโคลนฮาร์ดิสก์ , พนง.ขายของชำ
89%
25 ปี  
240 สมัครตำแหน่ง  :    technician injection ,ผู้ช่วยช่างไฟ
23 ส.ค. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  11,500-13,000
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์-เทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง
ปวช. อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีแหลมฉบัง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Technician , QC. , ช่างแอร์-ฟิล์ม
 พบ 247,643 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
หมวดงานที่ต้องการสมัคร
ประสบการณ์ทำงาน
เงินเดือนที่ต้องการ
ระดับการศึกษา
ภาค / จังหวัด
อายุ
เพศ
ภาษา
วันที่แก้ไขล่าสุด
คำที่ต้องการค้นหา