เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
 พบ 655,015 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
92%
26 ปี  
9 ต.ค. 58
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปวช. พณิชยกรรม วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ซุป/สตาฟท์ , Admin
90%
24 ปี  
222 สมัครตำแหน่ง  :    QA/QC ENGINEER,sale engineer,QC SUPERVISOR
9 ต.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี Materials Science(วัสดุศาสตร์) Chiang Mai University
มัธยมศึกษาตอนปลาย Sanpatong Wittayakom School
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QA STAFF , QC LAB TEST
82%
33 ปี  
223 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรโยธา
9 ต.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปวช. ช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรโครงการ , วิศวกรโยธา , วิศวกรโยธา , วิศวกรโยธา , วิศวกรโยธา
100%
24 ปี  
9 ต.ค. 58
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  18,500-21,500
ปริญญาตรี ชีววิทยา(รังสีประยุกต์และไอโซโทป) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่จัดซื้อฝึกหัด , เจ้าหน้าที่​จัดซื้อ , เจ้าหน้าที่โครงการ , นิสิตฝึกงาน , นิสิตฝึกงาน
65%
24 ปี  
9 ต.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
97%
29 ปี  
226 สมัครตำแหน่ง  :    Design Engineer,Maintenance Engineer,Production Engineer
9 ต.ค. 58
จังหวัด :  ศรีสะเกษ เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี ออกแบบเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครหนือ
ปวส. เครื่องจักรกลอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(วิทยาเขตพระนครเหนือ)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Design Engineer , New model , ช่างกลึง มิ่ลลิ่งและช่างเจียร์ระไน (part time 17.00-01.00)
81%
22 ปี  
227 สมัครตำแหน่ง  :    Production Engineer,Design Engineer,Installation Engineer
9 ต.ค. 58
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  19,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนางรองพิทยาคม
83%
23 ปี  
9 ต.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานธุรการประจำโครงการ
84%
29 ปี  
9 ต.ค. 58
จังหวัด :  อุบลราชธานี เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี การจัดการธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าส่วนสรรหาว่าจ้าง , พนักงานบุคคล , ธุรการสรรหาว่าจ้าง
86%
26 ปี  
9 ต.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ มหาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sale ขายหน่วยรถ , Supervisor
99%
28 ปี  
9 ต.ค. 58
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  35,000 +
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ , วิศวกรโครงการ
79%
22 ปี  
9 ต.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อุตสหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)
90%
29 ปี  
9 ต.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  IT Support , ธุรการเคลมและติดตามสินค้า , Sale Support
94%
26 ปี  
9 ต.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปวส. คอมพิวเตอร์ โรงเรียนฐานเทคโนโลยี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Training & recruitment , อบรมพนักงาน Training , จนท.ธุรการฝ่าย , พนักงานคีย์ข้อมูล
85%
25 ปี  
9 ต.ค. 58
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงาน , ฝึกงาน
85%
26 ปี  
9 ต.ค. 58
จังหวัด :  อุดรธานี เงินเดือน :  18,000-20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปวส. เทคนิคยานยนต์ เทคโนโลยียานยนต์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างศูนย์บริการลูกค้า , ช่างศูนย์บริการลูกค้า
95%
28 ปี  
237 สมัครตำแหน่ง  :    Shipping,Sale Coordinate import-export,Logistics Officer
9 ต.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  22,000
ปริญญาตรี การตลาด-การตลาดระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มัธยมศึกษาตอนปลาย วัดราชบพิธ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sale and Marketing Executive , Drive thru serve , Crew
64%
23 ปี  
9 ต.ค. 58
จังหวัด :  นครศรีธรรมราช เงินเดือน :  13,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
65%
24 ปี  
239 สมัครตำแหน่ง  :    QC,ธุรการ
9 ต.ค. 58
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยร้อยเอ็ด
78%
27 ปี  
9 ต.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เลขานุการโครงการ , เลขานุการโครงการ
 พบ 655,015 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม