เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 ระดับการศึกษา:  ต่ำกว่าปริญญาตรี
 พบ 243,055 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
72%
23 ปี  
221 สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่บัญชี,ธุรการ
24 ก.ค. 57
จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน :  10,000
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยสายมิตรเทคโนโลยี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ประสานงาน , ฝ่ายขาย,งานทะเบียน
90%
23 ปี  
24 ก.ค. 57
จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน :  -
ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนพังโคนพณิชยการเทคโนโลยี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
81%
33 ปี  
223 สมัครตำแหน่ง  :    ขับรถประจำตำแหน่ง
24 ก.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000-25,000
มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน เชียงราย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ขับรถผู้บริหาร , ขับรถผู้บริหารชาวสเปน , ขับรถประจำตำแหน่ง , ขับรถประจำตำแหน่ง , ขับรถประจำตำแหน่ง
70%
28 ปี  
224 สมัครตำแหน่ง  :    QC / QA,Technician
24 ก.ค. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  -
ปวส. ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน
ปวช. ช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QC
70%
23 ปี  
24 ก.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  12,000
ปวช. การบัญชี วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราขูทิศ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขาย , R.1
86%
23 ปี  
24 ก.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  14,500
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานธุรการบัญชี/การเงิน คอนโด
86%
29 ปี  
227 สมัครตำแหน่ง  :    Technician Maintenance,ช่างเทคนิค
24 ก.ค. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  15,000
ปวส. เทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธิ์
ปวช. ช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Senior Technician , Technical officer
72%
27 ปี  
228 สมัครตำแหน่ง  :    บัญชี/การเงิน
24 ก.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  17,000
ปวส. การบัญชี เทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
ปวช. การบัญชี เทคโนโลยีมุกดาหาร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บัญชี/การเงิน , พนักงานบัญชี , บัญชีการเงิน
67%
37 ปี  
24 ก.ค. 57
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  9,000-12,000
ปวส. การจัดการทั่วไป วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการ
79%
21 ปี  
230 สมัครตำแหน่ง  :    SEO,Web Content,อื่นๆ
24 ก.ค. 57
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  14,000
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเบญจมราชาณุสรณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  SEO , Web Content , Service Custumer
85%
28 ปี  
24 ก.ค. 57
จังหวัด :  ชัยนาท เงินเดือน :  7,400
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Technician I, Test Engineering Department
64%
34 ปี  
232 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานฝ่ายผลิต
24 ก.ค. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  -
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านสำราญ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานฝ่ายผลิต , พนักงานฝ่ายผลิต
89%
19 ปี  
233 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,การตลาด,ฝ่ายขาย
24 ก.ค. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  9,500
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการ
78%
31 ปี  
234 สมัครตำแหน่ง  :    Sale
24 ก.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000-30,000
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปากเกร็ด
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน ดอนเมือง จาตุรัสจินดา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Telesale
79%
37 ปี  
24 ก.ค. 57
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  35,000
ปวส. วิศวกรรมเขียนแบบ และออกแบบการผลิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าส่วนเขียนแบบงานระบบไฟฟ้า
95%
24 ปี  
24 ก.ค. 57
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  12,000
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขาย , พนักงานขายคอนโด , Free lence , ลงข้อมูลสิ่งที่ต้องการขายทางเว็บไซค์ , ผู้ผลิตและจำหน่าย
66%
21 ปี  
24 ก.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  10,000
ปวส. คอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
92%
34 ปี  
24 ก.ค. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  12,000
ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยภาคตะวันออก ( อีเทค )
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , เจ้าหน้าที่ธุระการ , เจ้าหน้าที่ธุรการ แผนก ตบแต่งชื้นส่วนอะไหล่รถยนต์
64%
34 ปี  
239 สมัครตำแหน่ง  :    sale,sale,sale
24 ก.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000
มัธยมศึกษาตอนปลาย การุ้งวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  sale , sale
95%
33 ปี  
24 ก.ค. 57
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  22,000
อนุปริญญา ช่างก่อสร้าง เทคโนโลยีเปรมฤทัย
ปวช. ช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างเทคนิคก่อสร้าง , โฟร์แมน , ช่างเทคนิคควบคุมงานต่อเติมและซ่อมแซมต่างๆ , โฟร์แมน , ช่างโครงสร้างเหล็ก
 พบ 243,055 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
หมวดงานที่ต้องการสมัคร
ประสบการณ์ทำงาน
เงินเดือนที่ต้องการ
ระดับการศึกษา
ภาค / จังหวัด
อายุ
เพศ
ภาษา
วันที่แก้ไขล่าสุด
คำที่ต้องการค้นหา