เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
 พบ 693,307 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
99%
32 ปี  
221 สมัครตำแหน่ง  :    Senior,Supervisor Warehouse
1 ก.ย. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  Negotiable
ปริญญาตรี การศึกษา ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.ปัว
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Senio Warehouser & Logistic Officer , ครูผู้ช่วย
88%
41 ปี  
1 ก.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  21,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
ปวส. บัญชี โรงเรียนกิตติพาณิชยการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บัญชีฝ่ายซ่อมบำรุง , จัดซื้อ , CHECKER
98%
25 ปี  
1 ก.ย. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  10,000
ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Programer , IT Support , นักศึกษาฝึกงานโปรแกรมเมอร์
82%
34 ปี  
224 สมัครตำแหน่ง  :    Assist Marketing Manager,Marketing Supervisor,project Supervisor
1 ก.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000-30,000
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Project Supervisor , Marketing Supervisor , Marketing Executive , Project Coordinator , Marketing Executive
86%
39 ปี  
1 ก.ย. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง , เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง , เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
91%
37 ปี  
1 ก.ย. 59
จังหวัด :  จันทบุรี เงินเดือน :  60,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปวส. การบัญชี โรงเรียนนครพาณิชยการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี , หัวหน้าฝ่ายบัญชีการเงิน , หัวหน้าฝ่ายบัญชีการเงิน , หัวหน้าฝ่ายบัญชีการเงิน
85%
39 ปี  
227 สมัครตำแหน่ง  :    บัญชี,การเงิน
1 ก.ย. 59
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี ราชภัฎสวนดุสิต
ปวส. บัญชี รร.วัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บัญชีการเงิน , บัญชีการเงิน , เจ้าหน้าการเงิน/บัญชีลูกหนี้ , เจ้าหน้าที่บริหารเงินเดือนและค่าจ้าง , บัญชี/การเงิน/บุคคล
98%
40 ปี  
228 สมัครตำแหน่ง  :    QA / QC. Supervisor,QA / QC Engineer,Asst. QA / QC Manager
1 ก.ย. 59
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  22,000 - 30,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปวส. คอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ โรงเรียนบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพิษณุโลก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QC Supervisor , QA. Engineer , Ass't QA Supervisor / SQE. , Ass't QA Supervisor , QA Leader
96%
31 ปี  
1 ก.ย. 59
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศูนฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตรบางพูน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าจัดซื้อ , Document Test Mold , จัดซื้อ , ธุรการ ,ประสานงานทั่วไป ,ควบคุมเอกสาร
96%
37 ปี  
230 สมัครตำแหน่ง  :    Customer Service,Sale Coordinator,Purchasing
1 ก.ย. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  23,000
ปริญญาตรี Statistics Rajabhat Buriram University
มัธยมศึกษาตอนปลาย Bualuangwittayakom School
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Customer Service , Order Proposal List (OPL)
97%
30 ปี  
231 สมัครตำแหน่ง  :    Maintenance engineer,Project engineer,Process engineer
1 ก.ย. 59
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  30,000-35,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต ขอนแก่น
ปวส. ช่างเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Technical Support , หัวหน้าแผนกหม้อเคี่ยว
89%
32 ปี  
232 สมัครตำแหน่ง  :    QC Supervisor,R&D Supervisor,Production Supervisor
1 ก.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  24,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.ราชภัฏอุดรธานี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QA/QC Supervisor , QA/QC Supervisor , เจ้าของกิจการ , เจ้าหน้าที่คิดต้นทุน , ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก RD
72%
29 ปี  
233 สมัครตำแหน่ง  :    Sale admin,Marketing,จัดซื้อ
1 ก.ย. 59
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  19,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยธุริกิจบัณฑิตย์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเนิ่นสง่าวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sale admin
93%
30 ปี  
234 สมัครตำแหน่ง  :    Web master,it support,computer
1 ก.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
มัธยมศึกษาตอนปลาย รร.เสาไห้วิมล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ website , Web Admin, Marketing Officer , IT SUPPORT , พนักงานสารสนเทศ , TECHNICAL SYSTEM
95%
27 ปี  
1 ก.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  27,500
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน , เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
95%
25 ปี  
236 สมัครตำแหน่ง  :    เลขานุการ,ธุรการ,ฝ่ายบุคคล
1 ก.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี การจัดการธุรกิจ มหาลัยรัตนบัณฑิต
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการ , Building Admin center , call center , CSR
95%
25 ปี  
237 สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1 ก.ย. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  15,000-20,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชลกันยานุกูล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าส่วนงานแผนกจัดซื้อ , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , นักศึกษาฝึกงานจัดซื้อ
96%
27 ปี  
238 สมัครตำแหน่ง  :    Purchasing staff,Sale Coordinator,HR / ธุรการ
1 ก.ย. 59
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  19,000
ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Purchasing SP , Purchasing Staff / Sale Coordinator , HR/Trainning
90%
25 ปี  
1 ก.ย. 59
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  13,000-15,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝ่ายผลิต , เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ , ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค
78%
30 ปี  
240 สมัครตำแหน่ง  :    ประสานทั่วไป,ฝ่ายขาย
1 ก.ย. 59
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  13,500
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยธนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ควบคุมก็วางแผน , ข้อมูลเทคนิก
 พบ 693,307 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม