เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
 พบ 658,588 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
96%
24 ปี  
18741 สมัครตำแหน่ง  :    Production supervisor,Quality Control,Research & Development
5 ก.พ. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  17,000-18,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Supervisor , ฝ่ายผลิต
96%
25 ปี  
5 ก.พ. 59
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  12,000+
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (ธุรกิจบริการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการ/ขาย/เคาน์เตอร์เซอร์วิส , Direct Sale , ประชาสัมพันธ์/ประสานงาน
87%
28 ปี  
18743 สมัครตำแหน่ง  :    smt engineer,engineer electronics/electrical,QA Engineer
5 ก.พ. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  16,000-25,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Technician / Engineer / QA Engineer , Test and commissioning electrical
94%
27 ปี  
18744 สมัครตำแหน่ง  :    QC&QA Engineer,Production control,Production Engineer
5 ก.พ. 59
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  23,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกร , Training , Training
77%
28 ปี  
18745 สมัครตำแหน่ง  :    Purchasing Officer
5 ก.พ. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี General Management Rajabhat Rajanagarindra University
อนุปริญญา Computer Business Phanat Nikhom Industrial and Community Edu.College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Purchasing Officer
93%
26 ปี  
5 ก.พ. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานคีย์อินวอยซ์
79%
38 ปี  
18747 สมัครตำแหน่ง  :    จป.,วางแผนการผลิต การ์เมนต์
5 ก.พ. 59
จังหวัด :  บุรีรัมย์ เงินเดือน :  28,000
ปริญญาตรี เกษตรกรรม สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนเบญจเทคโน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าหน่วยความปลอดภัย , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ , จป./QC Packing , ผู้จัดการฝ่ายผลิต/จป.
65%
23 ปี  
5 ก.พ. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี ภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปภัมภ์
88%
33 ปี  
5 ก.พ. 59
จังหวัด :  กระบี่ เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  จัดซื้อ , ฝ่ายขาย , บัญชีธุรการ
78%
22 ปี  
5 ก.พ. 59
จังหวัด :  ประจวบคีรีขันธ์ เงินเดือน :  14,000
ปริญญาตรี การปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงาน part time
85%
23 ปี  
5 ก.พ. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ หมาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยกุ๊กอาหารไทย
92%
23 ปี  
18752 สมัครตำแหน่ง  :    งานด้านบัญชี
5 ก.พ. 59
จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปวช. บัญชี วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บัญชีสินทรัพย์
68%
24 ปี  
18753 สมัครตำแหน่ง  :    นักสังคมสงเคราะห์
5 ก.พ. 59
จังหวัด :  พะเยา เงินเดือน :  15,000-20,000
ปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักสังคมสงเคราะห์ , พนักงานช่วยงานนักสังคมสงเคราะห์
87%
24 ปี  
5 ก.พ. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  15,000-18,000
ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  จัดซื้อ ธุรการ ประสานงานทั่วไป
96%
31 ปี  
5 ก.พ. 59
จังหวัด :  จันทบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณณี
มัธยมศึกษาตอนปลาย ลาซาล จันทบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานบริหารสินเชื่อ , Front Office , พลปืนคอ
91%
22 ปี  
5 ก.พ. 59
จังหวัด :  เพชรบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การประมง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ , ผู้ช่วยนักวิจัย , นักศึกษาฝึกงาน , นักศึกษาฝึกงาน , พนักงานบริการอาหาร
67%
22 ปี  
18757 สมัครตำแหน่ง  :    sale,R&D Production,QC /QA
5 ก.พ. 59
จังหวัด :  กำแพงเพชร เงินเดือน :  20,000-25,000
ปริญญาตรี เคมีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
88%
35 ปี  
18758 สมัครตำแหน่ง  :    Tour Operation/ Tour guide,Marketing Officer,Customer Service
5 ก.พ. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชวินิตบางเขน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sales & Reservation Officer , Marketing Executive , Marketing Officer , Marketing Officer , Online Marketing Assistant
86%
23 ปี  
5 ก.พ. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชโอรส
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
97%
28 ปี  
5 ก.พ. 59
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ มหาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ปวส. คอมพิวเตอรฺธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคพณิชยการสัตหีบ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ธุรการความปลอดภัย , เจ้าหน้าที่สรรหาและฝึกอบรม , เจ้าหน้าที่ธุรการ
 พบ 658,588 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม