เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
 พบ 684,565 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
63%
20 ปี  
18741 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงาน Part time
24 มิ.ย. 59
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  10,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
78%
42 ปี  
24 มิ.ย. 59
จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี การฝึกและการจัดการกีฬา วิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ครูสอนว่ายน้ำ part time
93%
25 ปี  
18743 สมัครตำแหน่ง  :    Freelance,import
24 มิ.ย. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีแหลมฉบัง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  import transit
93%
29 ปี  
18744 สมัครตำแหน่ง  :    การเงิน,บัญชี,ธุรการ
24 มิ.ย. 59
จังหวัด :  ลำปาง เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยนเรศวร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเขลางค์นคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Billing officer , พนักงานบัญชี
92%
26 ปี  
24 มิ.ย. 59
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนาน้อย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่การเงิน
90%
31 ปี  
24 มิ.ย. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  12,000-16,000
ปริญญาตรี การตลาด ราชภัฎธนบุรี
ปวส. การตลาด สารสาส์นโปลีเทคนิค
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Procurement , Engineering Support Staff 2 , Purchase and stock control
89%
26 ปี  
18747 สมัครตำแหน่ง  :    นักบัญชี,ธุรการ
24 มิ.ย. 59
จังหวัด :  เพชรบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตวังไกลกังวล
ปวส. บัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ลูกจ้างชั่วคราว
89%
35 ปี  
18748 สมัครตำแหน่ง  :    วางแผนการผลิต
24 มิ.ย. 59
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ปวส. การตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Planning Officer , Planning Staff
72%
22 ปี  
18749 สมัครตำแหน่ง  :    IT Engineer,Network Engineer
24 มิ.ย. 59
จังหวัด :  พิจิตร เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
95%
34 ปี  
24 มิ.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  45,000
ปริญญาตรี จุลชีววิทยาการอาหาร ม.เกษตรศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.ยานนาเวศวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต , หัวหน้าแผนกผลิต
78%
30 ปี  
18751 สมัครตำแหน่ง  :    Supervisor,Assistant Production Manager,Production Manager
24 มิ.ย. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  40,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการทางอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Ass. Production Maneger , Production Supervisor , Production Supervisor
70%
23 ปี  
18752 สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
24 มิ.ย. 59
จังหวัด :  ปัตตานี เงินเดือน :  12,000-15,000
ปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
70%
22 ปี  
24 มิ.ย. 59
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี วิทยุโทรทัศน์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
57%
24 ปี  
18754 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,บัญชี,การตลาด
24 มิ.ย. 59
จังหวัด :  สกลนคร เงินเดือน :  10,000+
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภุพาน
83%
24 ปี  
24 มิ.ย. 59
จังหวัด :  นครศรีธรรมราช เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ครูสังคมศึกษา
86%
24 ปี  
24 มิ.ย. 59
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  9,000
ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงาน , เจ้าหน้าที่สโตร์ , พนักงานขาย
68%
22 ปี  
24 มิ.ย. 59
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
90%
27 ปี  
18758 สมัครตำแหน่ง  :    Human Resource,General Affairs,Admin Officer
24 มิ.ย. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  30,000-35,000
ปริญญาตรี Politics Science Burapha University
มัธยมศึกษาตอนปลาย Khokphochaisuksa School
ตำแหน่งที่เคยทำ :  OFFICER , Trainnee
71%
22 ปี  
24 มิ.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บัญชี
70%
22 ปี  
24 มิ.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 พบ 684,565 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม