เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 ระดับการศึกษา:  ต่ำกว่าปริญญาตรี
 พบ 247,207 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
65%
23 ปี  
18741 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,บัญชี,พนักงานทั่วไป
1 ก.ค. 57
จังหวัด :  สุพรรณบุรี เงินเดือน :  9,000
ปวส. การตลาด วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
85%
27 ปี  
18742 สมัครตำแหน่ง  :    IT Technician,IT support,IT office
1 ก.ค. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  -
ปวส. คอมพิวเตอร์ จอมเทียนบริหารธุรกิจ
ปวช. คอมพิวเตอร์ พัตนเวชเทคโนโลยี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  IT support , ช่างซ่อมคอมประจำร้าน
74%
32 ปี  
18743 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ/ประสานงาน,Call center
1 ก.ค. 57
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  16,000
ปวส. การจัดการทั่วไป วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อก , พนักงานผู้ช่วยพยาบาล , พนักงานผู้ช่วยการพยาบาล
87%
32 ปี  
18744 สมัครตำแหน่ง  :    Technician
1 ก.ค. 57
จังหวัด :  น่าน เงินเดือน :  10,000
ปวส. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ปวช. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Technician
94%
31 ปี  
18745 สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์
1 ก.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  16,000 - 17,000
อนุปริญญา การบัญชี โรงเรียนศรีธนาพาณิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม่
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนน้ำบ่อหลวงวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์และธุรการ , เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์แลธุรการ , เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์แลธุรการ
84%
30 ปี  
1 ก.ค. 57
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ กาญจนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการบัญชี , MH
72%
20 ปี  
18747 สมัครตำแหน่ง  :    งานธุรการ,งานขาย,งานเอกสาร
1 ก.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  10,000-15,000
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานธุรการบัญชี
91%
27 ปี  
1 ก.ค. 57
จังหวัด :  ยโสธร เงินเดือน :  13,000
ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.อ.ปราณบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  engineer , technician ประจำแผนก IE , ช่างไฟฟ้า
83%
29 ปี  
18749 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างเทคนิค,QA,QC
1 ก.ค. 57
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  12,000
ปวส. เครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคแพร่
ปวช. ช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพสอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างเทคนิค
86%
26 ปี  
18750 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างช่อมบำรุงแผนการผลิต
1 ก.ค. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  13,000
ปวส. ช่างเทคนิคอุตสาหกรรมการผลิต วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Technician , ฝ่ายผลิต
73%
21 ปี  
18751 สมัครตำแหน่ง  :    Lab Technician,Production Opertor
1 ก.ค. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  12,000
ปวส. เคมีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง
72%
24 ปี  
18752 สมัครตำแหน่ง  :    Technician
1 ก.ค. 57
จังหวัด :  ตาก เงินเดือน :  ตามตกลง
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Technician , Technician 2
94%
36 ปี  
1 ก.ค. 57
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  15,500 ขึ้นไป
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ปวช. การบัญชี โรงเรียนผดุงอาชีวะเสนา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกคลังสินค้า , เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม แผนกบุคคล , พนักงานตรวจสอบคุณภาพ , พนักงาน , อาจารย์
94%
22 ปี  
18754 สมัครตำแหน่ง  :    Operator
1 ก.ค. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  12,000
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทนิสกลนคร
ปวช. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  operator
77%
24 ปี  
18755 สมัครตำแหน่ง  :    ช่อมบำรุง/ผู้ช่วยช่าง
1 ก.ค. 57
จังหวัด :  ชัยภูมิ เงินเดือน :  13,000-15,000
ปวส. เครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
ปวช. เครื่องกล สาขางาน ยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยช่าง/ช่างติดตั้ง
65%
22 ปี  
18756 สมัครตำแหน่ง  :    ส่งเอกสาร-แมสเซ็นเจอร์
1 ก.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  11,000
ปวช. คอมพิวเตอร์ สหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานส่งเอกสารกับผลิตภัณฑ์
81%
30 ปี  
18757 สมัครตำแหน่ง  :    Injection Mold,Tecnician,Mentanance
1 ก.ค. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  -
ปวส. ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ มหาวิทยาลัยราชมงคล สุวรรณภูมิ
ปวช. กลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Line Leader and Technician , : Production Engineering's Staff
73%
30 ปี  
18758 สมัครตำแหน่ง  :    ขับรถผู้บริหาร
1 ก.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศบอ. นาน้อย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Executives Driver , Chauffeur drive , Reception
80%
31 ปี  
1 ก.ค. 57
จังหวัด :  กาญจนบุรี เงินเดือน :  11,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนเซนโยเซฟอินเตอร์เทคโนโลยี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Admin F&B
75%
24 ปี  
18760 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างเทคนิค,ช่างซ่อมบำรุง
1 ก.ค. 57
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  -
ปวส. เทคนิคการผลิต(แม่พิมพ์โลหะ) วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  technician , technician , ช่างเทคนิค หน่วยงานท่อทองแดง
 พบ 247,207 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
หมวดงานที่ต้องการสมัคร
ประสบการณ์ทำงาน
เงินเดือนที่ต้องการ
ระดับการศึกษา
ภาค / จังหวัด
อายุ
เพศ
ภาษา
วันที่แก้ไขล่าสุด
คำที่ต้องการค้นหา