เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
 พบ 751,483 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
84%
28 ปี  
19 พ.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  operation , mis
81%
28 ปี  
18742 สมัครตำแหน่ง  :    การตลาด Event,Sale งานขาย
19 พ.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี โฆษณาและประชาสัมพันธ์ ม.ราชมงคลพระนคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย รร.โยธินบูรณะ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Event Officer
80%
21 ปี  
19 พ.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000-20,000
ปริญญาตรี สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้แทนขายยา และวัคซีนสัตว์ , สัตวบาลหมู และโคเนื้อ
54%
23 ปี  
19 พ.ค. 60
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  10,000-15,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
77%
24 ปี  
18745 สมัครตำแหน่ง  :    Coordinator,Co-Producer
19 พ.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนุบรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ประสานงาน
94%
31 ปี  
18746 สมัครตำแหน่ง  :    QC Engineer,Welding Engineer,QC Inspector
19 พ.ค. 60
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  25,000 +
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการเชื่อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. ช่างโลหะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  (Plant Inspector & Supervisor) , QC Engineer , Staff Engineer , Draftsman , ช่างเชื่อม
76%
27 ปี  
18747 สมัครตำแหน่ง  :    Human Resource,Administrative,Sales
19 พ.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  Negotiable
ปริญญาตรี Animal Science Naresuan University
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Recruitment Consultant , Human Resource , Recruitment Consultant
68%
22 ปี  
18748 สมัครตำแหน่ง  :    Production,QC
19 พ.ค. 60
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
89%
23 ปี  
19 พ.ค. 60
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  9,000
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชฎัชเชียงใหม่
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปัว
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขาย , นักศึกษาฝึกงาน
94%
22 ปี  
18750 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานเคมี,Qc เคมี,Lab เคมี
19 พ.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  15,000-20,000
ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชประชา สมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกสหกิจ
81%
28 ปี  
18751 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานฝ่ายบุคคล,ธุรการ
19 พ.ค. 60
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  15,000-20,000
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ ม.รามคำแหง
ปริญญาตรี จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ม.ราชภัฏวไลย์อลงกรณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานฝ่ายบุคคล
83%
22 ปี  
19 พ.ค. 60
จังหวัด :  ลำปาง เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี การจัดการการกีฬษ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนท่าข้ามวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน ธุรการ
85%
32 ปี  
18753 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานขาย
19 พ.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษานอกโรงเรียนเขตประเวศ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ที่ปรึกษาการขาย , ที่ปรึกษาการขาย , ที่ปรึกษาการขาย , แคดดี้ , พนักงานเชียร์ขายสินค้าจัดรายการ
77%
22 ปี  
19 พ.ค. 60
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี อารักขา (กีฏวิทยา) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานส่งเสริมการขาย
87%
25 ปี  
18755 สมัครตำแหน่ง  :    electrical engineer
19 พ.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  26,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยพะเยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้า
83%
28 ปี  
18756 สมัครตำแหน่ง  :    โฟร์แมน,ตรวจสอบคุณภาพ
19 พ.ค. 60
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสยาม
ปวส. ช่างยนต์ เทคโนโลยีสยาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เขียนแบบ/โฟร์แมนเครื่องกล , โฟร์แมนก่อสร้าง , โฟรแมน
92%
25 ปี  
19 พ.ค. 60
จังหวัด :  กาญจนบุรี เงินเดือน :  10,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล , เจ้าหน้าที่คลังสินค้า , ฝึกงาน
89%
34 ปี  
18758 สมัครตำแหน่ง  :    Sales
19 พ.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปวส. ช่างอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเทคโนโลยีบางกะปิ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Service Engineer , Service Engineer , Sales Engineer , Service Engineer , Technical
86%
23 ปี  
18759 สมัครตำแหน่ง  :    IT,Human Resource,Graphic Design
19 พ.ค. 60
จังหวัด :  สุพรรณบุรี เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  กราฟิค,IT Support
84%
24 ปี  
19 พ.ค. 60
จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ , พนักงานจ้างเหมาบริการ , นักศึกษาฝึกงาน
 พบ 751,483 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม