เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ต่ำกว่าปริญญาตรี
 พบ 256,042 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
99%
29 ปี  
3 ก.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  12,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.ศรีวิกรม์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประสานงาน
65%
28 ปี  
3 ก.ย. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  -
มัธยมศึกษาตอนปลาย ก.ศ.น.สันกำแพง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขาย , บาร์เทนเดอร์
85%
44 ปี  
3 ก.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  14,000
ปวส. อิเล็กทรอนิค วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ปวช. อิเล็กโทรนิค โรงเรียนช่างกลพาณิชยการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  สโตร์ , ช่างเทคนิค , ช่างเทคนิค
56%
34 ปี  
18744 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานถ่ายเอกสาร,กราฟฟิก
3 ก.ย. 57
จังหวัด :  เพชรบูรณ์ เงินเดือน :  -
มัธยมศึกษาตอนปลาย เนินสะอาดวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าฝ่ายผลิต , ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย ถ่ายเอกสาร
83%
21 ปี  
18745 สมัครตำแหน่ง  :    ฝ่ายผลิต,ช่างซ่อมบำรุง
3 ก.ย. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  9,000
ปวช. เครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝ่ายผลิต
69%
36 ปี  
18746 สมัครตำแหน่ง  :    cook
3 ก.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000
มัธยมศึกษาตอนปลาย รร.พุทธจักรวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Head Chef , Head Chef , Head Chef , Asst.cook , cook
91%
27 ปี  
3 ก.ย. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  ตามตกลง
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ปวช. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝ่ายผลิต , คุมเครื่องจักร , ช่างเทคนิค หัวหน้าทีม ฝ่ายการตลาดภาคอิสาน
94%
27 ปี  
3 ก.ย. 57
จังหวัด :  สงขลา เงินเดือน :  16,000
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัย เทคนิคน้ำพอง ข่อนแก่น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sale Executive & Technical Service , ETS MCV
93%
28 ปี  
3 ก.ย. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  20,000
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย พนัสพิทยาคาร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Ast staff , ช่วยงานบัญชี , พนักงานฝ่ายผลิต
79%
29 ปี  
3 ก.ย. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  10,000
อนุปริญญา การโรงแรม อาชีวศึกาชลบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศรีราชา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  dc , qc , qc
84%
18 ปี  
18751 สมัครตำแหน่ง  :    ฝ่ายบุคคล,การเงิน,ทั่วไป
3 ก.ย. 57
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  10,000
ปวช. บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC นนทบุรี)
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบางบัวทอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Parttime , Parttime
92%
30 ปี  
3 ก.ย. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  30,000-35,000
ปวส. เทคนิคเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
ปวช. ช่างยนต์ทวิภาคี วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Supervisor , Production Press Supervisor , Metal press & Metal press operation
78%
37 ปี  
3 ก.ย. 57
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปวส. ช่างกลโรงงาน เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ปวช. ช่างกลโรงงาน โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างเทคนิค
90%
25 ปี  
18754 สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่ประสานงาน,QA,QC
3 ก.ย. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  12,500
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปวช. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Staff QA , ธุรการ
76%
38 ปี  
3 ก.ย. 57
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  12,000-15,000
ปวส. ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ควมคุมคุณภาพ
78%
26 ปี  
3 ก.ย. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  10,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุระกิจ วิทยาลัยพาณิชยการบึงพระพิษณุโลก
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุระกิจ วิทยาลัยพาณิชยการบึงพระพิษณุโลก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝ่ายผลิต , พนักงานทั่วไป
83%
22 ปี  
18757 สมัครตำแหน่ง  :    บัญชี,การเงิน
3 ก.ย. 57
จังหวัด :  อำนาจเจริญ เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปวส. บัญชี วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
ปวช. คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานบัญชี
66%
24 ปี  
18758 สมัครตำแหน่ง  :    waiter,bar
3 ก.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  12,000
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  waiter,bar
70%
21 ปี  
18759 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างซ่อมรถยนต์
3 ก.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  12,000
ปวช. เทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างเครื่อง/ซ่อมทั่วไป
87%
29 ปี  
18760 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการทั่วไป,call center
3 ก.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  13,000
ปวส. บริหารธุรกิจ พงษ์สวัสดิ์พณิยการ
ปวช. การบัญชี วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  call center , พนักงานขาย
 พบ 256,042 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม