เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ต่ำกว่าปริญญาตรี
 พบ 249,016 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
82%
34 ปี  
18741 สมัครตำแหน่ง  :    it support,helpdesk,computer technicial
13 ก.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000
ปวช. Office Technology pathumthani technology college
มัธยมศึกษาตอนปลาย bangpakok witthayakom
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Helpdesk , Shop Owner
83%
31 ปี  
13 ก.ค. 57
จังหวัด :  นครนายก เงินเดือน :  -
ปวส. อิเล็กทรอนิคส์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
ปวช. ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างบำรุงทางสาย , ช่างบริการหลังการขาย(เครื่องถ่ายเอกสาร) , ช่างบริการหลังการขาย(เครื่องถ่ายเอกสาร) , พนักงาน
46%
20 ปี  
18743 สมัครตำแหน่ง  :    เกี่ยวกับเกม
13 ก.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
มัธยมศึกษาตอนปลาย Ruamrudee Interenational School
64%
39 ปี  
18744 สมัครตำแหน่ง  :    ขับรถผู้บริหาร
13 ก.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  13,000-15,000
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ขับรถเจ้าหน้าที่สถานฑูต , ขับรถผู้บริหาร , คนขับรถผู้บริหาร
73%
21 ปี  
13 ก.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  9,000-13,000
ปวช. เครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีแห่งที่2
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ซ่อมบำรุง
85%
32 ปี  
13 ก.ค. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  15,000-18,000
ปวส. เทคนิคโลหะ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างเทคนิค , ช่างเทคนิค , เจ้าหน้าที่คลังสินค้า , operator
68%
33 ปี  
18747 สมัครตำแหน่ง  :    กุ๊กไทย,กุ๊กยุโรป
13 ก.ค. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  12,000
มัธยมศึกษาตอนต้น ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ก๊กไทย , แม่ครัว , แม่ครัว
69%
21 ปี  
13 ก.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  9,000-13,000
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงาน
95%
30 ปี  
13 ก.ค. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  20,000ขึ้นไป
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิค อุดรธานี
ปวช. อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก อุดรธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Chief Production , New model staff , group leader , ช่างเชื่อมCo2/welding robot/Argon
76%
21 ปี  
18750 สมัครตำแหน่ง  :    Clerk (ธุรการประจำแผนกQA)
13 ก.ค. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ปวช. การบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น
76%
25 ปี  
13 ก.ค. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  18,000
ปวช. เทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพสอง
ปวส. เทคนอคยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพสอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงาน QC
74%
20 ปี  
13 ก.ค. 57
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  12,000
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  สโตร์ ธุรการ , ประชาสัมพันธ์
75%
24 ปี  
18753 สมัครตำแหน่ง  :    PC,บาริสต้า
13 ก.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  10,000-15,000
มัธยมศึกษาตอนปลาย รร.สมุทรปราการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขาย , pc
76%
36 ปี  
18754 สมัครตำแหน่ง  :    superviser,forman,ชีเนียร์
13 ก.ค. 57
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  -
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง เทคนิคนครพนม
ปวช. ไฟฟ้ากำลัง พระรามหกเทคโนโลยี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าช่างเทคนิค , ฃีเนียร์ระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล , ฃีเนียcadระบบสุขาภิบาล , superviser , superviser
69%
21 ปี  
18755 สมัครตำแหน่ง  :    ฝ่ายผลิต,สโตร์
13 ก.ค. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  9,500+
ปวช. คอมพิวเตอร์ธรุกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝ่ายผลิต
58%
23 ปี  
13 ก.ค. 57
จังหวัด :  พิษณุโลก เงินเดือน :  9,000
ปวส. การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
94%
22 ปี  
13 ก.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  16,000
ปวส. การบัญชี วิทยลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชีมา
ปวช. ธุรกิจสถานพยาบล วิทยลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชีมา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  แผนกขาเข้า shipping , EDP/F
62%
26 ปี  
13 ก.ค. 57
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  10,000
ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีภาคตะวันออก ( อีเทค. )
ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีภาคตะวันออก ( อีเทค. )
82%
30 ปี  
18759 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างเทคนิค
13 ก.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าช่างเทคนิคฝ่ายบริการ
99%
32 ปี  
13 ก.ค. 57
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  11,500
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง เทคโนโลยีนครกบินทร์บุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวังไพรวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานบริษัทระดับ2 , พนักงานทั่วไป , พนักงานทั่วไป
 พบ 249,016 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
หมวดงานที่ต้องการสมัคร
ประสบการณ์ทำงาน
เงินเดือนที่ต้องการ
ระดับการศึกษา
ภาค / จังหวัด
อายุ
เพศ
ภาษา
วันที่แก้ไขล่าสุด
คำที่ต้องการค้นหา