เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 ระดับการศึกษา:  ต่ำกว่าปริญญาตรี
 พบ 244,675 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
73%
19 ปี  
18741 สมัครตำแหน่ง  :    Messenger
9 มิ.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  9,000-12,000
มัธยมศึกษาตอนปลาย สารสาสน์พิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานเก็บเงิน
73%
20 ปี  
18742 สมัครตำแหน่ง  :    แคชเชียร์,Barista
9 มิ.ย. 57
จังหวัด :  ประจวบคีรีขันธ์ เงินเดือน :  10,000
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนหัวหิน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Barista , ผู้ช่วยผู้จัดการ
65%
35 ปี  
18743 สมัครตำแหน่ง  :    จัดซื้อ,เสมียน,ธุระการ
9 มิ.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปวส. เอกการจัดการ สยามธุรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  จัดซื้อ+เลขานุการ , จัดซื้อ
76%
27 ปี  
18744 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างกล,QA,QC
9 มิ.ย. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  12,000
ปวส. ช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคน่าน
มัธยมศึกษาตอนปลาย นาหมื่นพิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝ่ายผลิต(หน้าเครื่อง) , พนักงานฝ่ายผลิต
89%
47 ปี  
18745 สมัครตำแหน่ง  :    Ex. chef,Ex.sous chef,chef
9 มิ.ย. 57
จังหวัด :  จันทบุรี เงินเดือน :  45,000
ปวช. ช่างยนต์ โรงเรียนช่างฝีมือปัญจวิทยา
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Executive sous Chef , Executive chef , Executive sous chef , sous chef , Ex.chef
89%
22 ปี  
9 มิ.ย. 57
จังหวัด :  อ่างทอง เงินเดือน :  17,000
ปวส. บริหารธุรกิจ/ การจัดการทั่วไป วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ , พนักงานฝ่ายผลิต
78%
21 ปี  
18747 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานขับรถ
9 มิ.ย. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  15,000
ปวช. คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี
มัธยมศึกษาตอนต้น บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขับรถรับส่งสินค้า & โฟล์คลิฟ
83%
54 ปี  
9 มิ.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปวส. ช่างไฟฟ้า เทคโนโลยี่บางกระปิ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขับรถผู้บริหาร , หัวหน้าพนักงานขาย
71%
25 ปี  
9 มิ.ย. 57
จังหวัด :  ชัยภูมิ เงินเดือน :  13,000
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคชัยภุมิ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงาน Staff ดูแลเครื่องจักรปั้มชิ้นส่วนยานยนต์ , QA , ช่างซ่อมบำรุง
65%
28 ปี  
18750 สมัครตำแหน่ง  :    ฝ่ายผลิต,ตรวจสอบชิ่นงาน,QC
9 มิ.ย. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  9,000
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพิมายวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Final
82%
22 ปี  
18751 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างไฟฟ้า,ช่างซ่อมบำรุง
9 มิ.ย. 57
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  15,000
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ปวช. ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานดูแลบำรุงรักษา
81%
28 ปี  
18752 สมัครตำแหน่ง  :    QA,Group Leader
9 มิ.ย. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  15,000-18,000
ปวส. เทคนิคโลหะ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Group Leader
77%
20 ปี  
18753 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างเทคนิค,QC,QA
9 มิ.ย. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  12,500
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ปวช. ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพปัว
77%
25 ปี  
9 มิ.ย. 57
จังหวัด :  เพชรบูรณ์ เงินเดือน :  9,300
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานฝ่ายผลิต , QA/QC
89%
23 ปี  
9 มิ.ย. 57
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  10,000
ปวส. การจัดการทั่วไป วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
ปวช. การเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานฝ่ายผลิต (ขับรถโฟคลิฟ) , พนักงานประจำสาขา , Part-time , Part-time
78%
23 ปี  
9 มิ.ย. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  12,000
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
ปวช. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า , ผู้ช่วยช่าง , พนักงานสายงานผลิต
80%
28 ปี  
9 มิ.ย. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  9,000 ขึ้นไป
ปวช. ช่างไฟฟ้ากำลัง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
มัธยมศึกษาตอนต้น วัดสลุด
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างซ่อมบำรุง , ผู้ช่วยช่างเทคนิค
62%
30 ปี  
18758 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานขับรถ
9 มิ.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
มัธยมศึกษาตอนต้น จันทร์หุ่นบำเพ็ญ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขับรถ , พนักงานขับรถ
69%
22 ปี  
9 มิ.ย. 57
จังหวัด :  เพชรบูรณ์ เงินเดือน :  12,000
ปวส. เครื่องกล(ช่างยนต์) วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างเซอร์วิช
86%
26 ปี  
18760 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างไฟฟ้า
9 มิ.ย. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  15,000-17,000
ปวส. ไฟฟ้าเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรรม ไฟฟ้า
 พบ 244,675 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
หมวดงานที่ต้องการสมัคร
ประสบการณ์ทำงาน
เงินเดือนที่ต้องการ
ระดับการศึกษา
ภาค / จังหวัด
อายุ
เพศ
ภาษา
วันที่แก้ไขล่าสุด
คำที่ต้องการค้นหา