เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
 พบ 693,468 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
81%
28 ปี  
19 ส.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปวส. การบัญชี พณิชยการสุโขทัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการบัญชี
81%
22 ปี  
19 ส.ค. 59
จังหวัด :  นครศรีธรรมราช เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชะอวด
89%
22 ปี  
19 ส.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  17,000-20,000
ปริญญาตรี อนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  EHS&S Supporting
92%
33 ปี  
18744 สมัครตำแหน่ง  :    Electrical Engineer,Maintenance Engineer,Service Engineering
19 ส.ค. 59
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  Agreement
ปริญญาตรี Electrical Engineer Thonburi University
ปวส. Electrical Power Tecnology Moobankhu College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  PED Engineer , Maintenance Engineer , Service Technician , Service Automation
90%
27 ปี  
18745 สมัครตำแหน่ง  :    Chemical engineering,Process engineering,Product engineering
19 ส.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรเคมี
82%
26 ปี  
19 ส.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  20,000-25,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบันฑิตย์
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บุคคล , ธุรการ - ประชาสัมพันธ์
87%
25 ปี  
19 ส.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,500 ขึ้นไป
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
อนุปริญญา การบัญชี โรงเรียนพณิชยกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บัญชี/ธุรการ , พนักงานบัญชี , ธุรการ , ฝ่ายการตลาด (จัดหาคนมาสัม , พนักงานขาย
92%
29 ปี  
18748 สมัครตำแหน่ง  :    Japanese Interpreter,Sale & Marketing officer
19 ส.ค. 59
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  27,000
ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
มัธยมศึกษาตอนปลาย สาธิตวิทยาลัยสงฆ์ พุทธชินราช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  senior sales officer
65%
22 ปี  
19 ส.ค. 59
จังหวัด :  แพร่ เงินเดือน :  10,000
ปริญญาตรี การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
98%
25 ปี  
19 ส.ค. 59
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสีชมพูศึกษา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน , เจ้าพนักงานสถิติ , แคชเชียร์ , นักศึกษาฝึกงาน
70%
28 ปี  
18751 สมัครตำแหน่ง  :    คลังสินค้า
19 ส.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  13,000-15,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  sale , sale , Sale Assistant , พนักงานจัดเรียงสินค้า
79%
33 ปี  
19 ส.ค. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บุคคล/ฝึกอบรม/บัญชี , บุคคล/บัญชี
92%
37 ปี  
19 ส.ค. 59
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัญเกษมบัณฑิต
ปวส. การบัญชี โรงเรียนกรุงเทพธุรกิจพาณิชยการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนกบัญชี , เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส , ผู้ช่วยสมุห์บัญชี , หัวหน้าแผนกการเงิน , พนักงานบัญชี/การเงิน
69%
27 ปี  
19 ส.ค. 59
จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขาย(Sales หน่วยรถตจว.) , พนักงานขาย
92%
27 ปี  
19 ส.ค. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปวช. เลขานุการ วิทยาการอาชีพร้อยเอ็ด
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานบัญชี , พนักงานบัญชี , ผู้ช่วยพนักงานบัญชี
91%
26 ปี  
19 ส.ค. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  19,000-21,000
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา
มัธยมศึกษาตอนปลาย รร.บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานบัญชีต้นทุน , พนักงานบัญชีค่าใช้จ่าย , พนักงานบัญชีต้นทุน , พนักงานบัญชี
81%
23 ปี  
18757 สมัครตำแหน่ง  :    Site engineer,QS engineer,Draftsman
19 ส.ค. 59
จังหวัด :  นครพนม เงินเดือน :  18,000-20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎ์พัฒนา
81%
23 ปี  
19 ส.ค. 59
จังหวัด :  พะเยา เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ที่ปรึกษาการขาย
95%
33 ปี  
19 ส.ค. 59
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ปวส. เทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  IT SUPPORT , Technician
83%
24 ปี  
19 ส.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  20,000-30,000
ปริญญาตรี การจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เลขานุการรองประธาน , เลขานุการผู้บริหาร
 พบ 693,468 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม