เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 ระดับการศึกษา:  ต่ำกว่าปริญญาตรี
 พบ 225,417 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
84%
28 ปี  
18741 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างซ่อมบำรุง
2 มี.ค. 57
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  11,500
ปวช. ช่าง กลโรงงาน วทอ.การต่อเรือ อยุธยา
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน ภาชี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  maintenance , สโตร์ , pc handing
80%
22 ปี  
2 มี.ค. 57
จังหวัด :  ลำปาง เงินเดือน :  13,000
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ปวช. อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
69%
23 ปี  
2 มี.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  13,000
ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวิศวกรรมแหลมฉบัง
ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวิศวกรรมแหลมฉบัง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานจัดเตรียมออกสาร , ช่างควบรุมเครื่องจักน
97%
25 ปี  
2 มี.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  13,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รร.เทคโนโลยีชนะพลขันธ์
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รร.เทคโนโลยีชนะพลขันธ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงาน NEW Model , พนักงานฝ่ายผลิต , พนักงานธุรการขนส่ง , พนักงานคอมพิวเตอร์
63%
22 ปี  
18745 สมัครตำแหน่ง  :    ฝ่ายผลิต
2 มี.ค. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  9,000
ปวช. อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝ่ายผลิต , ฝ่ายผลิต
66%
20 ปี  
18746 สมัครตำแหน่ง  :    งาน Part time
2 มี.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปวส. คอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) สะพานใหม่
ปวช. คอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) สะพานใหม่
90%
27 ปี  
18747 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างเทคนิค
2 มี.ค. 57
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  15,000
ปวส. เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคน่าน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  technician , technician , พนักงาน
86%
26 ปี  
18748 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานบริการลูกค้า,ธุรการ
2 มี.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  9,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยรัตนโกสินทร์เทคโนโลยี
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยรัตนโกสินทร์เทคโนโลยี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการ , PG(Promotion Girl) , ธุรการ
72%
30 ปี  
2 มี.ค. 57
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  -
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างไฟฟ้า , ช่างงานระบบปรับอากาศหลัก , ช่างไฟฟ้า , ช่างไฟฟ้าประจำอาคาร
81%
34 ปี  
18750 สมัครตำแหน่ง  :    ธุระการทั่วไป,งานสำนักงาน
2 มี.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  12,500ขึ้นไป
ปวส. เทคโนโลยีสำนักงาน วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษก
มัธยมศึกษาตอนปลาย นางรอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เข้าหน้าที่iptv , เจ้าหน้าที่ธุรการ , เจ้าหน้าที่ช่วยธุระการ , พนักงานทั่วไป
84%
29 ปี  
18751 สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่ธุรการ
2 มี.ค. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  8,500
ปวส. ธุรกิจสถานพยาบาล โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ธุรการ/งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา , เจ้าหน้าที่สหกรณ์ , เจ้าหน้าที่การเงิน
53%
24 ปี  
2 มี.ค. 57
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  10,000-12,000
ปวส. การจัดการทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
93%
26 ปี  
2 มี.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000++
ปวส. การตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ธุรการ , เจ้าหน้าที่ธุรการ , เจ้าหน้าที่ประสานงาน , เจ้าหน้าที่ธุรการ Line ผลิต
55%
28 ปี  
18754 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานขับรถโฟคลิฟท์
2 มี.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  12,000
มัธยมศึกษาตอนต้น รร.รัตนจีนอุทิศ
78%
25 ปี  
18755 สมัครตำแหน่ง  :    งานพารท์ทาม,พนักงานทั่วไป
2 มี.ค. 57
จังหวัด :  พิจิตร เงินเดือน :  8,000-9,000
อนุปริญญา การศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ครูพี่เลี้ยงเด็ก
88%
38 ปี  
2 มี.ค. 57
จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน :  30,000
อนุปริญญา อิเล็คทรอนิกส์อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
ปวช. อิเล็คทรอนิคส์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนกฉีดพลาสติก , หัวหน้ากะ
62%
33 ปี  
18757 สมัครตำแหน่ง  :    โฟร์แมน
2 มี.ค. 57
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  22,000-25,000
ปวส. ก่อสร้าง-โยธา วท.จันทบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  โฟร์แมน , โฟร์แมน
86%
25 ปี  
2 มี.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  13,000 - 15,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุกิจ โรงเรียนฐานเทคโนโลยี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแก้งคร้อ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝ่ายบุคคล - จัดซื้อ , ประสานงานฝ่ายขาย , สังกัดหน่วยการตลาด
82%
31 ปี  
2 มี.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  10,000
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานแคีชเชียร์ ฝ่าย ประชาสัมพันธ์ , ผู้จัดการสาขา ( โลตัสเอ็กเพลส สาขาสุวินทวงค์ )
86%
36 ปี  
18760 สมัครตำแหน่ง  :    หัวหน้างาน,Technician,Maintennance
2 มี.ค. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  15,000 - 20,000
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง เทคโนโลยีปทุมธานี
ปวช. ไฟฟ้ากำลัง เทคโนโลยีสระแก้ว
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Maintennance , ช่างซ่อมบำรุง , Maintenance Supervisor , Utility Supervisor , ช่างเทคนิค , แผนก RF-UNIT
 พบ 225,417 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
หมวดงานที่ต้องการสมัคร
ประสบการณ์ทำงาน
เงินเดือนที่ต้องการ
ระดับการศึกษา
ภาค / จังหวัด
อายุ
เพศ
ภาษา
วันที่แก้ไขล่าสุด
คำที่ต้องการค้นหา