เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ต่ำกว่าปริญญาตรี
 พบ 251,376 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
72%
21 ปี  
29 ก.ค. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  9,000-10,000
มัธยมศึกษาตอนต้น เขาทรายทับคล้อพิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการบุคคลและจัดส่ง
94%
23 ปี  
18742 สมัครตำแหน่ง  :    technician,Operator
29 ก.ค. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  15,000
ปวส. เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
มัธยมศึกษาตอนปลาย รร.พญาลอวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Technician
86%
23 ปี  
29 ก.ค. 57
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  9,500
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโชคชัยวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผลิต
75%
19 ปี  
29 ก.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  13,000 ขึ้นไป
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ดูแลร้าน และ ฝึกสอนพนักงานนวดในร้าน
73%
21 ปี  
18745 สมัครตำแหน่ง  :    ธุการ,ผ่ายบุคคล,คอมพิวเตอร์
29 ก.ค. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  ตามวุฒิการศึกษา
ปวส. เทคโนโลยีสำนักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  it เจ้าหน้าที่ , เจ้าหน้าที่บริการ , บัญชี
73%
27 ปี  
18746 สมัครตำแหน่ง  :    Costing Officer,ธุรการ บัญชี
29 ก.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  14,000-15,000
ปวส. การบัญชี โรงเรียนสายประสิทธิ์พณิชการ
ปวส. การบัญชี สายประสิทธิ์พณิชการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  store keeper officer , costing officer
60%
31 ปี  
18747 สมัครตำแหน่ง  :    รับส่งเอกสาร,หนักงานทั่วไป
29 ก.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  8,000-10,000
ปวช. การกีฬาและสุขภาพ วิทยาลัยพละศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น บางลี่วิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานเปล , ช่างพิมพ์ , ห้องล้าง
90%
37 ปี  
29 ก.ค. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  16,000-19,000
มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน. อ. คง
มัธยมศึกษาตอนต้น กศน อ.ปักธงชัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างโมลด์ , หัวหน้า แมชชีน , ลีดเดอร์
62%
25 ปี  
18749 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานเสริฟ
29 ก.ค. 57
จังหวัด :  สุราษฎร์ธานี เงินเดือน :  1,100
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา โรงเรียน วัดจำปา
55%
18 ปี  
18750 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,เอกสารต่างๆ,บัญชี
29 ก.ค. 57
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  -
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวะศึกษาพณิชยการ นนทบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Barista
82%
25 ปี  
18751 สมัครตำแหน่ง  :    QC,ฝ่ายผลิต,ตรวจสอบคุณภาพ
29 ก.ค. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  12,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวะศึกษามหาสารคาม
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวะศึกษามหาสารคาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ตรวจสอบคุณภาพ (QC) , ตรวจสอบคุณภาพการผลิต (QC)
93%
22 ปี  
18752 สมัครตำแหน่ง  :    งานธุรการ,งานบัญชี
29 ก.ค. 57
จังหวัด :  อุดรธานี เงินเดือน :  12,000
ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก ทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ปวช. พณิชยการ/การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ , พนักงานบริการ
87%
31 ปี  
18753 สมัครตำแหน่ง  :    Staff,QC/QA,Operator
29 ก.ค. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  13,000 - 14,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชลพินิจพนิชการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Staff Dcc. ประจำแผนก , เจ้าหน้าที่ สโตร์ Tools. , Qc Inprocess , พนักงาน/ควบคุมคุณภาพ , ตรวจสอบคุณภาพ
88%
30 ปี  
18754 สมัครตำแหน่ง  :    Maintenance,Production,Qc Inspector
29 ก.ค. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  17,000
ปวส. เทคนิคโลหะ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ปวช. ช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Qc Inspector
75%
25 ปี  
18755 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,จัดซื้อ,Sale
29 ก.ค. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  13,000
ปวส. เทคโนโลยีสำนักงาน วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานต้อนรับ , Operter , Operter
90%
23 ปี  
29 ก.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  10,000
ปวส. บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ
ปวช. บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Accounting Officer
93%
34 ปี  
29 ก.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  27,500 ขึ้นไป
ปวส. ไฟฟ้าอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ปวช. ไฟฟ้าทั่วไป วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้างานบริการ , ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง , หัวหน้างาน , ช่างเทคนิคไฟฟ้า
82%
33 ปี  
29 ก.ค. 57
จังหวัด :  สุราษฎร์ธานี เงินเดือน :  -
ปวช. โรงเรียนสุราษฎร์การบริบาล
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนกันตังพิทยากร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่พยาบาล , บัญชี
82%
33 ปี  
18759 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,บัญชี,ประสานงาน
29 ก.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  14,000
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
ปวช. การบัญชี วิทยาลัยการอาชีพเทิง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการประสานงาน , เวชระเบียน-แคชเชียร์ , ประชาสัมพันธ์การตลาด
92%
32 ปี  
18760 สมัครตำแหน่ง  :    ผู้จัดการ,หัวหน้าแผนก,ช่าง
29 ก.ค. 57
จังหวัด :  นครนายก เงินเดือน :  18,000
ปวช. ช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
มัธยมศึกษาตอนต้น เขาเพิ่มนารีผลวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการบริษัท , ผู้จัดการฝ่ายการตลาด , รองผู้จัดการฝ่ายผลิต , ช่างเทคนิค เขียนโปรแกรมcnc
 พบ 251,376 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
หมวดงานที่ต้องการสมัคร
ประสบการณ์ทำงาน
เงินเดือนที่ต้องการ
ระดับการศึกษา
ภาค / จังหวัด
อายุ
เพศ
ภาษา
วันที่แก้ไขล่าสุด
คำที่ต้องการค้นหา