เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
 พบ 740,014 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
70%
23 ปี  
18 เม.ย. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  14,000
ปริญญาตรี ศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยบูรพา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ"ม.บูรพา
88%
26 ปี  
18742 สมัครตำแหน่ง  :    Sales,เลขานุการ,ธุรการ
18 เม.ย. 60
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  18,000-25,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปวช. การบัญชี โรงเรียนวิมลพณิชยการศรีย่าน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ที่ปรึกษาสมาชิก , พนักงานสารบรรณ
89%
23 ปี  
18743 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรเครื่องกล
18 เม.ย. 60
จังหวัด :  สุพรรณบุรี เงินเดือน :  22,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกร
65%
26 ปี  
18744 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ
18 เม.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการ ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการฝ่ายจัดส่ง
91%
23 ปี  
18745 สมัครตำแหน่ง  :    กราฟฟิค ดีไซน์,Event,Creative
18 เม.ย. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  18,000+
ปริญญาตรี เทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยพณิชยการบางนา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  กราฟิกดีไซน์ และ online marketing , (ฝึกงาน) ผู้ช่วยดีไซเนอร์ , แคชเชียร์
90%
43 ปี  
18746 สมัครตำแหน่ง  :    HR & Admin Chief,HR Senior (Payroll)
18 เม.ย. 60
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  25,000-30,000
ปริญญาตรี Economics RAJABHAT INSTITUTE LAMPANG
ปวส. Accounting LAMPANG COLLEGE OF COMMERCE AND TECHNOLOGY
ตำแหน่งที่เคยทำ :  HR & Admin Senior , HR & Admin Senior , HR & Admin Senior , HR Officer (Payroll) , HR & Admin Officer
84%
26 ปี  
18747 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานบัญชี
18 เม.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  40,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานบัญชี
76%
22 ปี  
18 เม.ย. 60
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
85%
27 ปี  
18749 สมัครตำแหน่ง  :    Accountant,Finance,Administrator
18 เม.ย. 60
จังหวัด :  อุบลราชธานี เงินเดือน :  15,000+
ปริญญาตรี Accounting Ubon Ratchathani Rajabhat University
ปวส. Accounting Technology Business administration Rakthai school
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Accounting staff , Accounting staff , Finance Officer
83%
26 ปี  
18750 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรโยธา
18 เม.ย. 60
จังหวัด :  พิษณุโลก เงินเดือน :  27,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยพะเยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศกรโยธา
84%
24 ปี  
18751 สมัครตำแหน่ง  :    เซลล์,จัดซื้อ,ธุรการ
18 เม.ย. 60
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี Leadership In Society,Business And Politics Rangsit University
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนระยองวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานธนกิจระดับ2
54%
21 ปี  
18752 สมัครตำแหน่ง  :    นักเขียน
18 เม.ย. 60
จังหวัด :  อุดรธานี เงินเดือน :  10,000-15,000
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุดรพิชัยรักา์พิทยา
92%
31 ปี  
18 เม.ย. 60
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  20,000-25,000
ปริญญาตรี การตลาด มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ขายประจำสำนักงาน , พนักงานขาย(เทเลเซลล์) , QC , ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการตลาดเครือข่ายv , พนักงานลูกค้าสัมพันธ์
93%
26 ปี  
18754 สมัครตำแหน่ง  :    ควบคุมการผลิต,ขาย,จัดซื้อ
18 เม.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  19,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าหน่วยผลิต , เจ้าหน้าที่ธุรการ
85%
32 ปี  
18 เม.ย. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  26,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Material planning , Production planning , Leader production , ผู้ช่วย Supervisor , Senior cashier
84%
24 ปี  
18756 สมัครตำแหน่ง  :    Engineer Production,QA Engineer
18 เม.ย. 60
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทดโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QA Engineer , ช่างเทคนิค
72%
23 ปี  
18 เม.ย. 60
จังหวัด :  ลำปาง เงินเดือน :  15,000-20,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
92%
23 ปี  
18758 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกร,ช่างเทคนิค
18 เม.ย. 60
จังหวัด :  แพร่ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
ปวส. เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคแพร่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Line ผลิต , ผึกงาน , ฝึกงาน , ฝึกงาน
72%
22 ปี  
18 เม.ย. 60
จังหวัด :  สุพรรณบุรี เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ปวช. พืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
78%
26 ปี  
18760 สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม,Aditor
18 เม.ย. 60
จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  19,000+
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาการบริหาร และการจัดการ , นักวิทยาศาสตร์ 1 , เจ้าหน้าทีสิ่่งแวดล้อม
 พบ 740,014 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม