เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
 พบ 845,337 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
78%
21 ปี  
20 ส.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000-20,000
ปริญญาตรี สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย พระโขนงพิทยาลัย
99%
34 ปี  
18742 สมัครตำแหน่ง  :    Manager, Asst Manager QA,QC,Purchasing,HR
20 ส.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี Bachelor of Business Administration (General Management) Sukhothai Thammathirat Open University
อนุปริญญา In Business computer Ubonratchathani Vocational College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Administrative / Secretary / Warranty claim / Creative presentation .. etc
86%
23 ปี  
18743 สมัครตำแหน่ง  :    IT support,c# programmer,บัญชี
20 ส.ค. 58
จังหวัด :  ราชบุรี เงินเดือน :  15,000-20,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานต้อนรับ , ธุรการ
77%
23 ปี  
20 ส.ค. 58
จังหวัด :  กาญจนบุรี เงินเดือน :  17,500
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนาชมงคลธัญบุรี
ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
62%
23 ปี  
18745 สมัครตำแหน่ง  :    IT Support
20 ส.ค. 58
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
79%
24 ปี  
18746 สมัครตำแหน่ง  :    marketing,customer service
20 ส.ค. 58
จังหวัด :  มุกดาหาร เงินเดือน :  15,000-20,000
ปริญญาตรี Marketing Mahasarakham University
ปวส. business computer College Nawamindrachinee itself
76%
23 ปี  
18747 สมัครตำแหน่ง  :    Admin HR,planning,ควบคุมคุณภาพ
20 ส.ค. 58
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  14,000
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่แพลนนิ่ง , พนักงานแพลนนิ่ง
95%
38 ปี  
18748 สมัครตำแหน่ง  :    Maintenance Manager,Utility Manager,QA Manager
20 ส.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  +45,000
ปริญญาตรี Electronic King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
ปวส. Electrical Power Rajamakala Institute of Chiangmai Campus
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QA Manager , Utility & Maintenance Manager , TQA Supervisor
93%
28 ปี  
20 ส.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(E-commerce) ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sale Executive , Customer Service Executive , Sale Executive , Social Media and Marketing , Webmaster
97%
37 ปี  
20 ส.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  35,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม โรงเรียนชำนิเทคโนโลยีสมุทรปราการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการแผนกทรัพยากรอาคาร , Senior Supevisor 2 (ผู้จัดการอาคาร) , หัวหน้าช่างระดับ4 (วิศวกรเครื่องกล) , วิศวกรออกเเบบ , วิศวกรฝ่ายขาย
84%
38 ปี  
20 ส.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรสงคราม เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บุคคล , เจ้าหน้าที่ธุรการ , เจ้าหน้าที่คลังสินค้า , หัวหน้าแผนกบุคคล-ธุรการ
61%
32 ปี  
18752 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานบัญชี
20 ส.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  12,000-15,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
69%
23 ปี  
20 ส.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
81%
28 ปี  
18754 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ
20 ส.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยพณิชยการบางนา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการคลัง , Inventory control
66%
23 ปี  
20 ส.ค. 58
จังหวัด :  กาฬสินธุ์ เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศ-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
78%
27 ปี  
18756 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกร
20 ส.ค. 58
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี วิศวกรรมสำรวจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรสนาม , วิศวกรฝึกงาน
89%
24 ปี  
18757 สมัครตำแหน่ง  :    Electrical Engineer
20 ส.ค. 58
จังหวัด :  หนองบัวลำภู เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี Electrical Engineer Khon Kaen University
มัธยมศึกษาตอนปลาย Satrirachinuthit School
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Electrical engineer
92%
25 ปี  
20 ส.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บาริสต้า , ธุรการ
81%
42 ปี  
20 ส.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี การบัญฃี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อนุปริญญา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน , เจ้าหน้าที่บัญชี
87%
29 ปี  
20 ส.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
ปวส. การตลาด วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการ/DCC/จัดซื้อ/Public Training , ธุรการ , ธุรการ/สโตร์
 พบ 845,337 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม