เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ต่ำกว่าปริญญาตรี
 พบ 261,538 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
82%
24 ปี  
18741 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างเขียนแบบ
17 ต.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปวช. ยานยนต์ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างเขียนแบบ , ช่างเขียนแบบ
80%
24 ปี  
18742 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ
17 ต.ค. 57
จังหวัด :  ลำปาง เงินเดือน :  12,000
ปวส. เลขานุการ วท.อาชีวศึกษาลำปาง
ปวช. เลขานุการ วท.อาชีวศึกษาลำปาง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการขาย
76%
30 ปี  
18743 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานขับรถส่งสินค้า
17 ต.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  10,000+
มัธยมศึกษาตอนต้น รร.ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา รร.บ้านยางโทน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขับรถ/คลังสินค้า , พนักงานขับรถส่งสินค้า , คัดผลไม้/จัดส่งสินค้า , หัวหน้าเซลล์+เซลล์ , ฝ่ายผลิต
80%
20 ปี  
18744 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานบัญชี
17 ต.ค. 57
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  13,000
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ปวช. การบัญชี วิทยยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ธุรการ (บัญชีรับ)
94%
28 ปี  
18745 สมัครตำแหน่ง  :    Auto Mechanic /Technician,Technical Hotline Support,Automotive Related
17 ต.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000 ขึ้นไป
อนุปริญญา Automotive Technology Northen Virginia Community College USA
ปวช. ช่างเครื่องมือกล วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Technical Hotline Specialist Mercedes Benz , Line Technician
73%
23 ปี  
18746 สมัครตำแหน่ง  :    บัญชีการเงิน,ฝ่ายบุคคล
17 ต.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  10,000-15,000
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)
ปวช. การบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)
90%
27 ปี  
18747 สมัครตำแหน่ง  :    Technician,Operator,QA/QC
17 ต.ค. 57
จังหวัด :  พะเยา เงินเดือน :  12,000
ปวส. เทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย รร.ปงรัชดาภิเษก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Operator , Operator
76%
30 ปี  
17 ต.ค. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  15,000
ปวส. ไฟฟ้าเครื่องกล เทคโนโลยี แหลมฉบัง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างไฟฟ้า , ช่างไฟฟ้า
89%
32 ปี  
18749 สมัครตำแหน่ง  :    จัดซื้อ
17 ต.ค. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  25,000
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านค่าย
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านค่าย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Purchase , จัดชื้อ , จัดซื้อ / เจ้าหน้าที่การเงิน/ธุรการ
94%
31 ปี  
17 ต.ค. 57
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  20,000
อนุปริญญา ช่างยนต์ เทคดนโลยีอาชีวะศึกษาอุบล
ปวช. ช่างยนต์ ว.สารพัดช่างอุบล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  cam/cnc , Asst.Group Manager , QC , ช่างเทคนิค mold
94%
22 ปี  
18751 สมัครตำแหน่ง  :    Sale,ประสานงาน Sale
17 ต.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  13,000
ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
ปวช. อิเล็กทรอนิคส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Service Staff
76%
24 ปี  
17 ต.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  22,500
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนไทยอนุสรณ์
ปวช. ไฟฟ้ากำลัง โรงเรียนพณิชยการช่างเทคนิคลำนารายณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้รับเหมางานไฟฟ้า , โฟร์แมนไฟฟ้า/ Draftman ไฟฟ้า
71%
28 ปี  
17 ต.ค. 57
จังหวัด :  ชัยภูมิ เงินเดือน :  -
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.ชุมพลบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ขับรถส่งของ ส่งคนงาน ซื้อของ ซ่อมรถ , ขับรถส่งของ
75%
22 ปี  
17 ต.ค. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  -
ปวส. เครื่องกลไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)
ปวช. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยช่าง
77%
24 ปี  
18755 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,จัดซื้อ,ฝ่ายผลิต
17 ต.ค. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  ตามตกลง
ปวช. พาณิชยการ วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านหัวหนองเเวง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  การเงิน , ธุรการฝ่ายขาย
91%
22 ปี  
18756 สมัครตำแหน่ง  :    บัญชี,พนักงานทั่วไป,ธุรการ
17 ต.ค. 57
จังหวัด :  มหาสารคาม เงินเดือน :  10,000-12,000
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวขอนแก่น
ปวช. การบัญชี โรงเรียนพาณิชยการขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการ
79%
29 ปี  
18757 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,สโตร์
17 ต.ค. 57
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  16,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคนิควิมลบริหารธุรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  สโตร์
88%
34 ปี  
17 ต.ค. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  ตามตกลง
อนุปริญญา ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ปวช. ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Team Leader , Supervisor , Staff
67%
34 ปี  
18759 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างซ่อมบำรุง,ฝ่ายผลิต
17 ต.ค. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  13,000
ปวส. ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างซ่อมบำรุง , ช่างเครื่องเย็น
73%
35 ปี  
17 ต.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
มัธยมศึกษาตอนปลาย รร.วชิรธรรมสาธิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ขับรถ นายญี่ปุ่น ที่toyota , ขับรถ นายญี่ปุ่น , ขับรถให้ ภรรยา ของนายญี่ปุ่น
 พบ 261,538 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม