เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
 พบ 702,940 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
84%
32 ปี  
29 พ.ย. 59
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  28,000-32,000
ปริญญาตรี บริหารการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พณิชยการบางบัวทอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าฝ่ายบุคคล , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล , Sale , ธุรการสต๊อกสินค้า ห้าง BIG C
51%
25 ปี  
18742 สมัครตำแหน่ง  :    ครู
29 พ.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ราชภัฎบุรีรัมย์
86%
36 ปี  
29 พ.ย. 59
จังหวัด :  อุบลราชธานี เงินเดือน :  10,000-20,000
ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ผู้จัดการทั่วไป , เจ้าหน้าที่ ฝ่ายสรรหาและจัดซื้อ , พนักงานจัดซื้อ
94%
23 ปี  
29 พ.ย. 59
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี พืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแม่แจ่ม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและการศึกษา
72%
31 ปี  
29 พ.ย. 59
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  14,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บัญชี , เจ้าหน้าที่บัญชีธุรการด้านคลังสินค้า
80%
25 ปี  
29 พ.ย. 59
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างซ่อมบำรุง
87%
24 ปี  
29 พ.ย. 59
จังหวัด :  ลำปาง เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
ปวส. ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝึกงาน , ฝึกงาน
99%
29 ปี  
29 พ.ย. 59
จังหวัด :  ศรีสะเกษ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าบริการลูกค้า(Teller) , เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย(ssme) , ูธุรการ , ธุรการ
92%
27 ปี  
29 พ.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000 - 20,000
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  IT Support , IT Support , developer , developer
90%
25 ปี  
18750 สมัครตำแหน่ง  :    PC Officer ( Planning ),Sale,PC Officer ( Material Control )
29 พ.ย. 59
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี finance Khonkaen University
มัธยมศึกษาตอนปลาย ฺฺีBungkan
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Office , production Control ( Officer ) , HR officer
84%
23 ปี  
29 พ.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการประสานงาน , PR ประชาสัมพันธ์ (ฝึกงาน) , พนักงานควบคุมเครื่องเล่น (Part-Time) , นักศึกษาฝึกงาน
85%
22 ปี  
18752 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรออกแบบ,QC/QA engineer,process engineer
29 พ.ย. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  20,000 -25,000
ปริญญาตรี ฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน , พนักงานแพ็คอาหาร
99%
31 ปี  
29 พ.ย. 59
จังหวัด :  ราชบุรี เงินเดือน :  20,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์-วารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานธุรการ ประจำจังหวัดราชบุรี (ในเครือ บจ.นครหลวงคอนกรีต) , พนักงานธุรการ , พนักงานปฏิบัติการ ฝ่ายบุคคล แผนกสรรหาและว่าจ้าง
47%
27 ปี  
29 พ.ย. 59
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี ออกแบบนิเทศศิลป์ โรงเรียนเพาะช่าง มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตน์โกสินทร์
95%
43 ปี  
18755 สมัครตำแหน่ง  :    ผู้จัดการ,รองผู้จัดการ
29 พ.ย. 59
จังหวัด :  สระแก้ว เงินเดือน :  45,000-50,000
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษานอกโรงเรียนเขตบางเขน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้อำนวยการสาขา , Express Operation Manager , Express Store manager , Express Assistance Store manager , Associate
91%
32 ปี  
18756 สมัครตำแหน่ง  :    Safety Office
29 พ.ย. 59
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย ราชภัฏราชนครินทร์
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Safety Officer , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย , Admin Server
92%
25 ปี  
18757 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการทั่วไป
29 พ.ย. 59
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  14,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
ปวส. การบริการอาหารและเครื่องดื่ม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีสระบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  transport officer , พนักงานฝ่ายบุคคล , ตรวจสอบชิ้นงาน
86%
25 ปี  
29 พ.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี วารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้สื่อข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์
77%
38 ปี  
18759 สมัครตำแหน่ง  :    Project Manager,Site Engineer,Site Manager
29 พ.ย. 59
จังหวัด :  ภูเก็ต เงินเดือน :  35,000++
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์
ปวส. ช่างก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  project manager , วิศวกรโครงการ , Inspecter , Foreman , Site Engineer
97%
34 ปี  
29 พ.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี ธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปวส. การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการเขตภาคเหนือ , เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายวิศกรรม ส่วนงาน Quantity Surveyor , ผู้จัดการสาขา , ผู้จัดการสาขา , Reservation
 พบ 702,940 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม