เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
 พบ 775,522 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
95%
23 ปี  
20 มี.ค. 58
จังหวัด :  สระแก้ว เงินเดือน :  11,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน เจ้าหน้าที่โสต ถ่ายภาพนิ่ง และงานกราฟิก
98%
29 ปี  
18742 สมัครตำแหน่ง  :    Industrial Engineer,QA, QC Engineer,Document Engineer, Planing Engineer
20 มี.ค. 58
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี Industrial Engineering Dhurakij Pundit University
ปวส. Technology Telecommunication Phitsanulok Technical Collage
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QA Engineer , Engineer , Asst. Engineer
76%
26 ปี  
20 มี.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  supervisor , cashier , รับออร์เดอร์
91%
28 ปี  
20 มี.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ปวส. การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Assistant QMR/Document Control Center (DCC) , Asso.Lp&s , เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
76%
31 ปี  
18745 สมัครตำแหน่ง  :    วางแผนการผลิต,ควบคุมคุณภาพ
20 มี.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยา หันตรา
ปวส. เทคโนโลยีการอาหาร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ , หัวหน้าส่วนคลังองค์ประกอบ
57%
27 ปี  
18746 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานทั่วไป
20 มี.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  9,000
ปริญญาตรี สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา3
88%
24 ปี  
20 มี.ค. 58
จังหวัด :  ชุมพร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  FB
76%
33 ปี  
20 มี.ค. 58
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฟรีแลนด์ (จัดหาสถานที่ถ่ายทำละคร) , พนักงานบริการลูกค้า , พนักงานทั่วไป
69%
24 ปี  
18749 สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่บุคคล
20 มี.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
90%
24 ปี  
20 มี.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000-30,000
ปริญญาตรี บริหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มัธยมศึกษาตอนปลาย สตรีวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Research Asst., online marketing, Personal Asst.,Consultant
74%
30 ปี  
20 มี.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  13,000-15,000
ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัย รามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย รร.ขามทะเลสอวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผสานงานฝ่ายขาย (sales coordinator@cs) , พนักงานขาย
57%
23 ปี  
18752 สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่สาธารสุข
20 มี.ค. 58
จังหวัด :  เพชรบูรณ์ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม
75%
23 ปี  
18753 สมัครตำแหน่ง  :    Mechanical engineering
20 มี.ค. 58
จังหวัด :  มหาสารคาม เงินเดือน :  22,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
80%
29 ปี  
20 มี.ค. 58
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  17,000-25,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Store Center (เลขาผู้จัดการร้าน) , Call center
74%
24 ปี  
20 มี.ค. 58
จังหวัด :  เชียงราย เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี จิตวิทยาารศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
92%
26 ปี  
18756 สมัครตำแหน่ง  :    Purchase/sale,Sale and marketing,logistic
20 มี.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี Hospitality and tourism management St.theresa international college
มัธยมศึกษาตอนปลาย dokkhamtaiwittayakom
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Brand co ordinator , Amari host ( Management) , sales officer , Transport Operation , reception
86%
25 ปี  
18757 สมัครตำแหน่ง  :    Oracle developer,SQL developer
20 มี.ค. 58
จังหวัด :  ชัยนาท เงินเดือน :  20,000-30,000
ปริญญาตรี วิทย์-คอม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Oracle deverloper , ธุรการ , เว็บแอดมิน
83%
28 ปี  
20 มี.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  30,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  สมุห์บัญชี , พนักงานบัญชี , พนักงานบัญชี
87%
25 ปี  
20 มี.ค. 58
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มัธยมศึกษาตอนปลาย เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ลูกจ้างเหมา
89%
49 ปี  
20 มี.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  80,000 ++
ปริญญาตรี ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสารวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Operation manager , ผู้ช่วยผู้อำนวยการสาขา( Assistance Store Directing Manager) , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ระดับ 11
 พบ 775,522 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม