เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
 พบ 806,452 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
96%
37 ปี  
25 พ.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ธุุรกิจ ราชภัฎอุดรธานี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ACCOUNT MANAGER ,Sales Consultant , วางแผนการผลิต
88%
39 ปี  
25 พ.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000-29,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปวส. การบัญชี โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานบัญชี , พนักงานบัญชี , พนักงานบัญชี
89%
33 ปี  
25 พ.ค. 58
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
อนุปริญญา ธุรกิจการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวะศึกษาภูเก็ต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เลขานุการโครงการ , Administrator officer , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล , Supervisor Admin & Storkeeper , พนักงานต้อนรับส่วนหน้า
61%
25 ปี  
25 พ.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  13,000-15,000
ปริญญาตรี ภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
87%
24 ปี  
25 พ.ค. 58
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  15,000-18,000
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบางบัวทอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  HR Client Services Officer , Data Entry Officer
99%
35 ปี  
18746 สมัครตำแหน่ง  :    QMR / QA,QC MANAGER,QA,QC Supervisor,Sr. Engineer
25 พ.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  50,000
ปริญญาตรี Electrical Engineering Rajamungala Institute of Technology.
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QA./QC. Manager , QC. Manager / QMR , QMR. / Asst. QC./QA. Manager , Quality Control Engineer , Service Engineer Officer
92%
30 ปี  
25 พ.ค. 58
จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บรรณารักษ์ศูนย์ข้อมูล , QA Officer
56%
23 ปี  
18748 สมัครตำแหน่ง  :    วิศกรไฟฟ้า
25 พ.ค. 58
จังหวัด :  อุบลราชธานี เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี วิศกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
70%
23 ปี  
18749 สมัครตำแหน่ง  :    shipping,Freight Forwarder,purchasing/coordinator staff/customer service
25 พ.ค. 58
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  15,000-20,000
ปริญญาตรี ธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
61%
22 ปี  
25 พ.ค. 58
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
78%
28 ปี  
18751 สมัครตำแหน่ง  :    การตลาด
25 พ.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  การตลาด , เจ้าหน้าที่การตลาด , เจ้าหน้าที่ทั่วไป
80%
23 ปี  
18752 สมัครตำแหน่ง  :    ฝ่ายบุคคล,ธุรการ,ผู้จัดการ
25 พ.ค. 58
จังหวัด :  เพชรบูรณ์ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลับราชภัฏเพชรบูรณ์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
97%
29 ปี  
25 พ.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้จัดการ , เจ้าหน้าที่สินเชื่อ(ขาย) , เจ้าหน้าที่พิจารณาสินเชื่อ
79%
24 ปี  
18754 สมัครตำแหน่ง  :    Teller,ธุรการ/เลขานุการ,แอดมิน
25 พ.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกันทรารมณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา
93%
26 ปี  
25 พ.ค. 58
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  19,000-20,000
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา
มัธยมศึกษาตอนปลาย คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Oversea Sales Coordinator , Oversea Sales Coordinator
80%
32 ปี  
25 พ.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  23,000 - 27,000
ปริญญาตรี Business Computer RATTANA BUNDIT UNIVERSITY
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Data Analyst and Research Marketing , Senior Admin & Assistant Manager
75%
22 ปี  
18757 สมัครตำแหน่ง  :    นักเคมี,QC,QA,นักสิ่งแวดล้อม
25 พ.ค. 58
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี เคมีสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
70%
24 ปี  
25 พ.ค. 58
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
93%
30 ปี  
25 พ.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  19,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปวส. ช่างยนต์ โรงเรียนสุราษฎร์เทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกร , หัวหน้า QC แผนกไม้ยางพารา , วิศวกรฝ่ายผลิต ชุบ Induction
88%
23 ปี  
25 พ.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  14,000
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  call center
 พบ 806,452 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม