เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
 พบ 723,285 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
93%
24 ปี  
18741 สมัครตำแหน่ง  :    บัญชี
18 ก.พ. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี
ปวส. บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานบัญชี , พนักงานบัญชี , เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล , พนักงานบัญชี
67%
22 ปี  
18 ก.พ. 60
จังหวัด :  สกลนคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
90%
30 ปี  
18 ก.พ. 60
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  22,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Suppervisor , เจ้าหน้าที่คลังสินค้า , เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและจัดซื้อ , เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ และ MPC , ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน
99%
42 ปี  
18744 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรออฟฟิศ,Senior site engineer,project engineer
18 ก.พ. 60
จังหวัด :  สงขลา เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี โยธา ม.สงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่
มัธยมศึกษาตอนปลาย รร.มหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกร , วิศวกรโยธา , วิศวกรสนาม , วิศวกรสนาม , วิศวกรควบคุมงาน
98%
37 ปี  
18 ก.พ. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  32,000
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ วิชาโท การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ( กทม.)
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Human Resources Supervisor , เจ้าหน้าที่บริหารบุคลากร ( อาวุโส ) , เจ้าหน้าที่บุคคล ( อาวุโส ) , เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ( อาวุโส ) , เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
87%
34 ปี  
18746 สมัครตำแหน่ง  :    HR Officer
18 ก.พ. 60
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  HR Officer / Sale
80%
22 ปี  
18 ก.พ. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปวส. ระบบสารสนเทศ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานทั่วไป
92%
27 ปี  
18 ก.พ. 60
จังหวัด :  สุราษฎร์ธานี เงินเดือน :  12,500
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ปวส. การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหนัาคลังสิค้า
85%
23 ปี  
18749 สมัครตำแหน่ง  :    นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
18 ก.พ. 60
จังหวัด :  สงขลา เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
93%
25 ปี  
18750 สมัครตำแหน่ง  :    การเงิน,ธุรการ,บัญชี
18 ก.พ. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจบริการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปวส. บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  การเงิน , บัญชี
88%
24 ปี  
18 ก.พ. 60
จังหวัด :  สงขลา เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปวส. อิเล็กโทรนิกคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยสงขลาเทคโนโลยี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต , แผนกควบคุมคุณภาพคลังสินค้า
90%
25 ปี  
18 ก.พ. 60
จังหวัด :  สงขลา เงินเดือน :  22,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้า , เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
96%
27 ปี  
18 ก.พ. 60
จังหวัด :  ราชบุรี เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปวช. การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี , พนักงานบัญชี
85%
23 ปี  
18754 สมัครตำแหน่ง  :    Web developer,admin,System
18 ก.พ. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  17,000-19,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  sale engineer , นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
82%
29 ปี  
18 ก.พ. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  13,000-15,000
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปวช. บัญชี วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการ , HR , เจ้าหน้าที่ธุรการ-การเงินประสานงาน คอนโด , ธุรการประสารงานจัดซื้อ
89%
28 ปี  
18 ก.พ. 60
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Admin Facebook Pages , Admin เพจเฟซบุ๊ค "จำหน่ายซิม TOT3G - ระบบเติมเงิน" , ผู้ช่วย Stylist (Freelance)
78%
23 ปี  
18757 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานบัญชี
18 ก.พ. 60
จังหวัด :  กาญจนบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
93%
36 ปี  
18 ก.พ. 60
จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเหล่าล้อวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Supervisor Engineering , วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกร , ช่างซ่อมบำรุง
85%
35 ปี  
18 ก.พ. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปวส. การตลาด โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานบริการบัตรเครดิตเคาน์เตอร์เทสโก้โลตัส , พนักงานบริการเงินฝาก , พนักงานปฎิบัติการสาขา , เจ้าหน้าที่บริการ , เจ้าหน้าที่บริการ
81%
29 ปี  
18760 สมัครตำแหน่ง  :    Shipping Document Officer
18 ก.พ. 60
จังหวัด :  สงขลา เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี ภาษาเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่เอกสารส่งออก , ครูคณิต และ ธุรการ
 พบ 723,285 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม