เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
 พบ 649,889 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
72%
25 ปี  
18741 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,ประชาสัมพันธ์,บริการ
18 พ.ย. 58
จังหวัด :  ประจวบคีรีขันธ์ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี Stamford University
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการ ,ออกหน้างงาน
94%
23 ปี  
18 พ.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  16,500-20,000
ปริญญาตรี สถิติธุรกิจและประกันภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน (2 เดือน)
93%
22 ปี  
18743 สมัครตำแหน่ง  :    Engineer,Production Engineer,QA Engineer
18 พ.ย. 58
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกัลยาณวัตร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรฝ่ายการตลาด
80%
24 ปี  
18 พ.ย. 58
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  15,000-20,000
ปริญญาตรี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Testing Engineer , Assistant QA supervisor
90%
28 ปี  
18 พ.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ฯ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  กองบรรณาธิการ , เจ้าหน้าที่ประกันภัยเบ็ดเตล็ต , กองบรรณาธิการ , ประสานงานและพิสูจน์อักษร
68%
24 ปี  
18 พ.ย. 58
จังหวัด :  อุบลราชธานี เงินเดือน :  10,000-25,000
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงาน
87%
23 ปี  
18 พ.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000-17,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธนบุรี
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่สรรหา , ธุรการฝ่ายบัญชี
73%
29 ปี  
18748 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,ประสานงาน,พนักงานขาย
18 พ.ย. 58
จังหวัด :  ลพบุรี เงินเดือน :  11,000-15,000
ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
มัธยมศึกษาตอนปลาย รร.ดีบุกพังงาวิทยายน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน
81%
23 ปี  
18 พ.ย. 58
จังหวัด :  กำแพงเพชร เงินเดือน :  10,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ปรับปรุงโครงสร้างหนี้
88%
29 ปี  
18750 สมัครตำแหน่ง  :    INTERIOR DESINGNER,DRAFTMAN,LANDSCAPE DESING
18 พ.ย. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี ออกแบบภายใน มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราช- มงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
ปวช. ออกแบบตกแต่งภายใน โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์ อาชีวะ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Draftman
90%
30 ปี  
18 พ.ย. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  22,000
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปวส. การบัญชี โรงเรียนพณิชยการคณะพล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  URS Staff , ผู้จัดการร้าน , QC , ธุรการคลังสินค้า
82%
24 ปี  
18 พ.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  14,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการร้าน
80%
27 ปี  
18753 สมัครตำแหน่ง  :    งานด้าน IT computer Network,โทรคมนาคม
18 พ.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าระบบ gis , Content online
88%
30 ปี  
18754 สมัครตำแหน่ง  :    ผู้จัดการร้านอาหาร
18 พ.ย. 58
จังหวัด :  เพชรบูรณ์ เงินเดือน :  28,000
ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Trainee , Manager , superviser , ติดต่อประสานงาน , ครูอัตราจ้าง
96%
27 ปี  
18 พ.ย. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยจัดซื้อ , พนักงานปฏิบัติการระดับ 3 , พนักงานสโตร์
92%
27 ปี  
18 พ.ย. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  สามารถต่อรองได้
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Purchase&Boi , Import-Export Staff
90%
32 ปี  
18 พ.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี Secretarial Science Sripatum University
มัธยมศึกษาตอนปลาย Pracharatthumkhun
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Service Administration Officer , Executive Secretary , Customer Service Representative (Call Center) , Customer Service Representative (Call Center)
69%
23 ปี  
18 พ.ย. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  12,000-15,000
ปริญญาตรี เอกการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทิงวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการบัญชีและการเงิน , ธุรการบัญชี , พนักงานผู้ช่วย
99%
28 ปี  
18759 สมัครตำแหน่ง  :    Project Engineer,QA Engineer,Maintenance Engineer
18 พ.ย. 58
จังหวัด :  อุดรธานี เงินเดือน :  Negotiable
ปริญญาตรี Electrical Engineering Kasetsart University
มัธยมศึกษาตอนปลาย Nonghanwittaya School
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Project Engineer , Industrial Engineer. , QA Engineer.
87%
24 ปี  
18760 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ
18 พ.ย. 58
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Document Controller
 พบ 649,889 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม