เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
 พบ 711,283 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
88%
26 ปี  
17 ม.ค. 60
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปวส. บัญชี โรงเรียนเทคโนโลยีปทุมธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บัญชี , ธุรการบัญชี , ธุรการ , Call Center , นักศึกษาฝึกงาน
96%
31 ปี  
17 ม.ค. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า , หัวหน้าสโตร์และโลจิสติกส์ , เลขานุการ แผนก planning , Assembly , ธุรการแผนกตรวจสอบคุณภาพ , QC
97%
24 ปี  
18743 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรไฟฟ้า,equipment engineer
17 ม.ค. 60
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  21,500
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยรังสิต
ปวช. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรงานระบบ , วิศวรไฟฟ้า
71%
36 ปี  
18744 สมัครตำแหน่ง  :    Purchasing/Procurement,Sales Coordinate,Planing/Planner
17 ม.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี Accounting Vongchavalitkul University
อนุปริญญา Accounting Korat Technology Engineering Commercial College.
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Purchaser & Customer service , Procurement , Procurement , Analyst-Indirect Duty Refun , Analyst-Purchasing ( Production Parts Purchasing )
87%
26 ปี  
18745 สมัครตำแหน่ง  :    นักวิชาการเกษตร,ธุรการ
17 ม.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000-18,000
ปริญญาตรี พืชสวน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Administrative officer , นักวิชาการเกษตร
92%
25 ปี  
17 ม.ค. 60
จังหวัด :  เลย เงินเดือน :  20,000-25,000
ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ล่าม
79%
23 ปี  
18747 สมัครตำแหน่ง  :    Engineer
17 ม.ค. 60
จังหวัด :  ราชบุรี เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี Electrical Energy Engineering King mongkut's institute of technology ladkrabang
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรพลังงาน
95%
22 ปี  
17 ม.ค. 60
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธัญรัตน์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  UP-SELLING LOYALTY AND RETENTION UNIT
87%
43 ปี  
17 ม.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  30,000-40,000
ปริญญาตรี การตลาด สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
ปวส. การบัญชี พณิชยาการกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ , พนักงานบุคคลอาวุโส , หัวหน้าแผนก , เจ้าหน้าที่่บุคคล/ธุรการ
79%
38 ปี  
17 ม.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  40,000
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  business development , Business Development Supervisor
83%
30 ปี  
17 ม.ค. 60
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ปวส. บัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและงบประมาณ , พนักงานบัญชี
87%
26 ปี  
18752 สมัครตำแหน่ง  :    Quality Control,Quality Assurance
17 ม.ค. 60
จังหวัด :  สุโขทัย เงินเดือน :  32,000
ปริญญาตรี จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนกควบคุณคุณภาพ
93%
31 ปี  
18753 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานขาย,พนักงาน it
17 ม.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม
อนุปริญญา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณิชยการราชดำเนิน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้จัดการ , IT Support
88%
31 ปี  
17 ม.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ สุโขทัยธรรมาธิราช
มัธยมศึกษาตอนปลาย รร.บ้านจำปาโมง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนกคลังสินค้าและสโตร์ , เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ , QA , เจ้าหน้าที่สอบเทียบ,หัวหน้าหน่วยQC
78%
38 ปี  
17 ม.ค. 60
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  23,000-25,000
ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ปวส. เลขานุการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ , ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ , จัดซื้อ , บุคคล
78%
24 ปี  
18756 สมัครตำแหน่ง  :    Metallurgical engineer,Production engineer,Process engineer
17 ม.ค. 60
จังหวัด :  อุดรธานี เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Metallurgical Engineer
95%
27 ปี  
17 ม.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี การปกครอง ม.รามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล , เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล , เจ้าหน้าที่บุคคล
82%
28 ปี  
17 ม.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ปวช. การบัญชี โรงเรียนบริหารธุรกิจบัณฑิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Adminsttrative , Sale representative
93%
25 ปี  
18759 สมัครตำแหน่ง  :    Quality Assurrance Engineer,Process Engineeer,Production Engineer
17 ม.ค. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  27,000
ปริญญาตรี Metallurgical and Materials Engineering King Mongkut's University of Technology North Bangkok
มัธยมศึกษาตอนปลาย Thanyarat School
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Process Engineer , QA&QC Engineer
96%
38 ปี  
18760 สมัครตำแหน่ง  :    ทนายความ,นิติกร
17 ม.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  27,000
ปริญญาตรี กฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสมุทรปราการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ทนายความ , นิติกร , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล , นิติกร
 พบ 711,283 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม