เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
 พบ 688,117 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
79%
22 ปี  
19 ก.ค. 59
จังหวัด :  สกลนคร เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยนักวิจัย
95%
26 ปี  
19 ก.ค. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
อนุปริญญา อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Maintenance , Maintenance
88%
26 ปี  
19 ก.ค. 59
จังหวัด :  เชียงราย เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปวส. เทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ
72%
25 ปี  
18744 สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
19 ก.ค. 59
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี สิ่งแวดล้อม มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
86%
38 ปี  
18745 สมัครตำแหน่ง  :    Senior Graphic Designer,Graphic Designer,Creative
19 ก.ค. 59
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  40,000-45,000
ปริญญาตรี ออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยสถาบันราชภัฏสวนดุสิต
ปวช. วิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Senior Graphic Designer , Graphic Designer
71%
28 ปี  
18746 สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่บัญชี
19 ก.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  40,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน , เจ้าหน้าที่บัญชี
74%
22 ปี  
18747 สมัครตำแหน่ง  :    โฟร์แมน,เขียนแบบ,สำรวจ
19 ก.ค. 59
จังหวัด :  สกลนคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
62%
23 ปี  
18748 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างภาพ
19 ก.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหอวัง
84%
24 ปี  
19 ก.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้า
88%
24 ปี  
18750 สมัครตำแหน่ง  :    Assistant Manager,Supervisor,Transport planner
19 ก.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การจัดการโลจิสติส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ปวช. ช่างเชื่อมโลหะ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Customer Service Supervisor
75%
31 ปี  
18751 สมัครตำแหน่ง  :    บัญชี,คลังสินค้า
19 ก.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานคลังสินค้า , นักศึกษาฝึกงาน
81%
26 ปี  
19 ก.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรังสิต
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
63%
31 ปี  
19 ก.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  17,500
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดพุทธบูชา
76%
22 ปี  
19 ก.ค. 59
จังหวัด :  ยะลา เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่จัดเรียงสินค้า
96%
25 ปี  
19 ก.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  40,000 - 45,000
ปริญญาตรี English for business Communication ธุรกิจบัณฑิตย์ International College
ปวส. Business management Southern Cross University Sydney,Australia
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Department manager & Key's holder manager , Store Shift Manager , General Manager , Manager , Genaral Manager
81%
32 ปี  
18756 สมัครตำแหน่ง  :    จัดซื้อ,ธุรการ
19 ก.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  จัดซื้อ , ธุรการ / จัดซื้อ
69%
24 ปี  
18757 สมัครตำแหน่ง  :    โลจิสติกส์
19 ก.ค. 59
จังหวัด :  สุราษฎร์ธานี เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปวส. เทคนิคโลหะ เทคนิคสุราษฎร์ธานี
92%
29 ปี  
19 ก.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  19,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสมุทรพิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานโรคหัวใจ , เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
96%
36 ปี  
19 ก.ค. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  25,500-27,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กุลสิริเทคโนโลยี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Purchasing Supervisor , ธุรการทั่วไป
82%
24 ปี  
19 ก.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี การประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการจดทะเบียนเปิดเบอร์ , บริการลูกค้า
 พบ 688,117 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม