เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
 พบ 832,984 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
95%
24 ปี  
21 ก.ค. 58
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  18,000-20,000
ปริญญาตรี เครื่องกล มหาวิทยาลัยรังสิต
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดสังเวช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  application Cooling Tower
94%
31 ปี  
21 ก.ค. 58
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวังกะพี้พิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Purchasing Officer/Procurement , จัดซื้อ , จัดซื้อ , Material System , เจ้าหน้าการตลาด
96%
24 ปี  
18743 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรรมเครื่องกล,engineer
21 ก.ค. 58
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปวส. ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Project Engineer
72%
22 ปี  
18744 สมัครตำแหน่ง  :    Web developer,Moblie developer
21 ก.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  18,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
91%
24 ปี  
21 ก.ค. 58
จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี การปกครอง สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง โรงเรียนสายมิตรเทคโนโลยี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
71%
24 ปี  
18746 สมัครตำแหน่ง  :    สื่อข่าว,pr,admin
21 ก.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
88%
27 ปี  
18747 สมัครตำแหน่ง  :    บุคคล,จัดซื้อ,ฝ่ายขาย
21 ก.ค. 58
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
ปวส. การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  HR Officer , Reception , แคชเชียร์ , พนักงานต้อนรับ
98%
25 ปี  
21 ก.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  17,000-20,000
ปริญญาตรี การบัญชี เซาธ์อีสท์บางกอก
ปวส. การบัญชี อรรถวิทย์พณิชยการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  จัดซื้อ
77%
26 ปี  
18749 สมัครตำแหน่ง  :    นักวิทยาศาสตร์เคมี
21 ก.ค. 58
จังหวัด :  น่าน เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เคมี มหาวิยาลัยพะเยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  จัดซื้อ-การเงิน , นักวิทยาศาสตร์เคมี
96%
25 ปี  
21 ก.ค. 58
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Mechanical Engineer , Maintenance Engineer , Production Engineer,industrial performance Engineer,Mechanical Engineer , วิศวกรซ่อมบำรุง (ฝึกงาน)
85%
26 ปี  
21 ก.ค. 58
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ประจำคลินิก , เจ้าหน้าที่บริการอะไหล่
72%
29 ปี  
18752 สมัครตำแหน่ง  :    QA,QC
21 ก.ค. 58
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ,การตลาด,ฝ่ายขาย , บัญชี,จัดซื้ออะไหล่,คุมสต็อคอะไหล่
76%
26 ปี  
21 ก.ค. 58
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขาย (PC) , พนักงานธุรการฝ่ายอาคารและสถานที่
76%
24 ปี  
18754 สมัครตำแหน่ง  :    QA engineer,Production engineer,Process engineer
21 ก.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
80%
22 ปี  
21 ก.ค. 58
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  12,000-15,000
ปริญญาตรี การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
98%
24 ปี  
21 ก.ค. 58
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาชีวศึกษานครราชสีมา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เลขานุการ , Part time
57%
22 ปี  
18757 สมัครตำแหน่ง  :    คอมพิวเตอร์,ออกแบบ
21 ก.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มทร.ตะวันออก ิวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
79%
28 ปี  
18758 สมัครตำแหน่ง  :    กราฟฟิก ศิลปะ,บัญชี
21 ก.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  กราฟฟิก
95%
35 ปี  
21 ก.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  20,000+
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Senior Supervisor , เจ้าหน้าที่ขนส่ง,เจ้าหน้าที่คลังสินค้า , พนักงาน + Trainer
90%
26 ปี  
18760 สมัครตำแหน่ง  :    Sale,Marketing,Export
21 ก.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Marketing, DCC , Marketing officer
 พบ 832,984 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม