เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
 พบ 665,189 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
94%
35 ปี  
28 เม.ย. 59
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  45,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง สถาบันราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าระบบปรับอากาศ , วิศกรไฟฟ้า
94%
37 ปี  
28 เม.ย. 59
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  40,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปวช. การบัญชี กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Senior HR , Senior HR , Senior Payroll & Finance , เจ้าหน้าที่บุคคล , เจ้าหน้าที่บุคคล
87%
29 ปี  
18743 สมัครตำแหน่ง  :    senior accounting,เจ้าหน้าที่บัญชี
28 เม.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกุมภวาปี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บัญชีด้านลูกหนี้-เจ้าหนี้ , เจ้าหนัาที่บัญชีนAR
79%
24 ปี  
28 เม.ย. 59
จังหวัด :  อุดรธานี เงินเดือน :  13,000-16,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
88%
24 ปี  
28 เม.ย. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปวช. ช่างเขียนแบบเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรเทคนิค(ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ) , Auto Mate
90%
45 ปี  
28 เม.ย. 59
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์การปกครอง ม.รามคำแหง
ปวช. บัญชี รร.พณิชยการราชดำเนิน-ธนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Telesale , พนักงานขายหน่วยรถเงินสด , Sales Executive , จนท.บุคคลและความปลอดภัย
93%
30 ปี  
28 เม.ย. 59
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี การจัดการ-การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์
ปวส. การจัดการ เทคนิควิมลบริหารธุรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , พนักงานบัญชี
97%
37 ปี  
28 เม.ย. 59
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  14,000-
ปริญญาตรี คอมพวเเตอร์ มหาลัยราชภัฏพระนคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย Phra Nakhon Rajabhat University
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บริการหลังการขาย , ช่างติดตั้งแก๊ส , IT Marketing , Teacher , Staff assistant lecturer
87%
26 ปี  
28 เม.ย. 59
จังหวัด :  เพชรบูรณ์ เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี ปฐพีศาสตร์ มหาวิทยาขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานจัดการทั่วไป
74%
28 ปี  
28 เม.ย. 59
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  22,000
ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บริหารสำนักงานวางแผนการผลิต
95%
24 ปี  
28 เม.ย. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Accounting & Finance (สัญญาจ้าง) , เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ , ธุรการบัญชี,บุคคล หรือ บัญชี , แคชเชียร์ , พนักงานฝ่ายผลิต
98%
25 ปี  
18752 สมัครตำแหน่ง  :    safety officer
28 เม.ย. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  27,000
ปริญญาตรี สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยบูรพา
มัธยมศึกษาตอนปลาย รร.ท่าคันโทวิทยาคาร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  senior safety , จป.วิชาชีพ
61%
32 ปี  
18753 สมัครตำแหน่ง  :    ฝ่ายขาย
28 เม.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ รามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย กิตติญาณวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างประกอบ
92%
28 ปี  
28 เม.ย. 59
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sale marketing & customer service
84%
37 ปี  
18755 สมัครตำแหน่ง  :    Sales Manager,Purchases Manager,Admin Manager
28 เม.ย. 59
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  55,000
ปริญญาตรี Finance and Banking Ramkhamhaeng University
มัธยมศึกษาตอนปลาย Chomsurang u-prathum School
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Admin Manager / Sale Manager
80%
24 ปี  
18756 สมัครตำแหน่ง  :    นักวิจัย,QC&QA,R&D
28 เม.ย. 59
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  20,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.กระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Material development , นักเคมี
95%
26 ปี  
28 เม.ย. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงมคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  sale , เสมียนส่วนจัดซื้อ
58%
23 ปี  
18758 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างภาพ,ศิลปะ
28 เม.ย. 59
จังหวัด :  ลำปาง เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ราชภัฏลำปาง
77%
23 ปี  
28 เม.ย. 59
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  13,000-15,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
90%
35 ปี  
28 เม.ย. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม
ปวส. การบัญชี กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  รองหัวหน้าหน่วยบัญชีบริหาร , เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน , เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน , เจ้าหน้าที่บัญชี
 พบ 665,189 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม