เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
 พบ 732,639 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
90%
40 ปี  
18741 สมัครตำแหน่ง  :    packing, supervisor,stock control (warehouse supervisor)),production
17 มี.ค. 60
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี General Management การบริหารทั่วไป Ramkhamhaeng University
มัธยมศึกษาตอนปลาย chachoengsao pittayakarn
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Warehouse Supervisor , Warehouse Supervisor , packing supervisor. , warehouse checker
88%
23 ปี  
17 มี.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  12,000-18,000
ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ มหาลัยวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  pc ขายสินค้า , พนักงานขายสินค้าทางโทรศัพท์ , บริการลูกค้า , นักศึกษาฝึกงาน , พนักงานต้อนรับ
71%
22 ปี  
18743 สมัครตำแหน่ง  :    ฝ่ายบุคคล,ธุรการ
17 มี.ค. 60
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  System Engineer , ฝ่ายบุคคล
92%
24 ปี  
17 มี.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานประจำร้าน
95%
25 ปี  
17 มี.ค. 60
จังหวัด :  เชียงราย เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ชิปปิ้งส่งออกส่งออก , ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
77%
40 ปี  
18746 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรไฟฟ้า(กว.ภาคี)
17 มี.ค. 60
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม
ปวส. ไฟฟ้า ราชมงคล นนทบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Senior Electrician
79%
23 ปี  
18747 สมัครตำแหน่ง  :    Sales,Import Export,Finance
17 มี.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  20,000+++
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสมุทรปราการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sales
95%
31 ปี  
17 มี.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี อุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมศึกษาประชานิเวศน์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Store Manager , Category Analysis Specailist , CUSTOMER ASSISTANT , SALE
86%
26 ปี  
18749 สมัครตำแหน่ง  :    ฝึกอบรม,บุคคล,วิทยากร
17 มี.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนสายประสิทธิ์พณิชยการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Administrator , การเงิน , แคชเชียร์ ศูนย์บริการ , แคชเชียร์
79%
23 ปี  
18750 สมัครตำแหน่ง  :    Electrical Engineer
17 มี.ค. 60
จังหวัด :  สุพรรณบุรี เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรประมาณราคาไฟฟ้า
80%
31 ปี  
18751 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,Call center,เลขานุการ
17 มี.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี ภาษาจีน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการ , เลขานุการ , call center , tele sale
88%
26 ปี  
18752 สมัครตำแหน่ง  :    IT Support,IT Admin
17 มี.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เลขานุการส่วนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ , เจ้าหน้าที่ธุรการ
91%
25 ปี  
18753 สมัครตำแหน่ง  :    Administration Officer,Accounting Officer,Human Resource
17 มี.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  20,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี Japanese Business Administration/Finance Thai-Nichi Institute of Technology
มัธยมศึกษาตอนปลาย Princess Chulabhorn's College phetchaburi
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Accounting & Human Resourse Officer , Administrator and Coordination
89%
28 ปี  
17 มี.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาลัยเขต โชติเวช
มัธยมศึกษาตอนปลาย สุรศักดิ์มนตรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Supervisor/Service , Metropolitan office , Admin , ช่างแพทเทิร์น
99%
34 ปี  
18755 สมัครตำแหน่ง  :    Safety Manager,EH & S Supervisor,senior safety supervisor
17 มี.ค. 60
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  40,000
ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  EH & S Supervisor , หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย , Safety Officer , Safety Officer
78%
36 ปี  
17 มี.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  29,500-30,000
ปริญญาตรี การบัญชี สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บัญชี , เจ้าหน้าที่บัญชี , เจ้าหน้าที่ประสานงานกับฝ่ายขาย
82%
24 ปี  
18757 สมัครตำแหน่ง  :    ด้านIT,Admin,Programmer
17 มี.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  15,000-20,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ ราชภัฏสวนสุนันทา
มัธยมศึกษาตอนปลาย พลูเจริญวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ IT , พนักงานฝ่ายผลิต
89%
32 ปี  
18758 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกร
17 มี.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปวส. ช่างยนต์ โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม(ช่างกลสยาม)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Site Engineer , Site Engineer , Site Engineer
95%
26 ปี  
18759 สมัครตำแหน่ง  :    หัวหน้างาน
17 มี.ค. 60
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  10,000
ปริญญาตรี กีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเขาย้อยวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ประสานงานกรมธุรกิจพลังงาน , เวชระเบียน
87%
36 ปี  
17 มี.ค. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การจัดการสำนักงาน ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล , เจ้าหน้าที่ธุรการ , เจ้าหน้าที่ธุรการ , เลขานุการ
 พบ 732,639 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม