เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 ระดับการศึกษา:  ต่ำกว่าปริญญาตรี
 พบ 243,109 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
78%
22 ปี  
30 พ.ค. 57
จังหวัด :  อุบลราชธานี เงินเดือน :  14,000-15,000
ปวส. การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย น้ำยืน
มัธยมศึกษาตอนปลาย น้ำยืนวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่เขียนแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ
86%
42 ปี  
30 พ.ค. 57
จังหวัด :  ชัยภูมิ เงินเดือน :  18,000
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
ปวช. ไฟฟ้ากำลัง รร.เทคโยภูมิสิทธิ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  installation electricial , leader กะช่างไฟฟ้า , electrician , tecnian electric , technicial electric
85%
34 ปี  
18743 สมัครตำแหน่ง  :    ลีดเดอร์,ขับรถ โฟร์คลิฟต์,cnc
30 พ.ค. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
มัธยมศึกษาตอนปลาย สิงหวิทยาคาร
มัธยมศึกษาตอนต้น ร.รโนนสูงพิทยาคาร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ขับรถฟอคลิฟท์ , ลีดเดอร์ , operatop , operatop , operatop
96%
33 ปี  
18744 สมัครตำแหน่ง  :    Admin,Store,Logistic
30 พ.ค. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  14,000 - 15,000
อนุปริญญา Computer of busines Sriracha Institute of Technology
ปวช. Electricity Thai-Austrian Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Officer (Sale & Marketing) , Tally Clerk
84%
28 ปี  
18745 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานธุรการ
30 พ.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  13,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการ/สโตร์ , ธุรการ
74%
32 ปี  
18746 สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่ธุรการ
30 พ.ค. 57
จังหวัด :  มุกดาหาร เงินเดือน :  12,000
ปวส. บริหารคอมธุรกิจ มหาวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่าย บผ.
76%
25 ปี  
18747 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ
30 พ.ค. 57
จังหวัด :  สระบุรี เงินเดือน :  11,000
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สระบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  แคชเชียร์/ธุรการ
74%
32 ปี  
30 พ.ค. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  ตามตกลง
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสหัสขันธ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ธุรการ
73%
32 ปี  
18749 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานขาย,พนักงานขับรถ
30 พ.ค. 57
จังหวัด :  ตราด เงินเดือน :  12,000
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ตัวแทนขาย
68%
24 ปี  
18750 สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่บัญชี
30 พ.ค. 57
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  11,000
ปวช. การบัญชี วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานบัญชี
80%
42 ปี  
18751 สมัครตำแหน่ง  :    ประสานงานขาย,จัดซื้อ,ธุรการ
30 พ.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  16,000
ปวช. ศิลป์ประยุกต์ อาชีวศิลป์ศึกษา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ประสานงาน / ฝ่ายจัดซื้อ , ฝ่ายจัดซื้อ
81%
23 ปี  
18752 สมัครตำแหน่ง  :    โรงแรม,ขาย
30 พ.ค. 57
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  9,000
ปวส. เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปวช. ช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผลิต
51%
24 ปี  
18753 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานตามร้านห้าง
30 พ.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  ตามความสามารถ
ปวส. การโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
63%
20 ปี  
18754 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,คีย์ข้อมูล
30 พ.ค. 57
จังหวัด :  อุทัยธานี เงินเดือน :  10,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
53%
19 ปี  
18755 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานPart-time
30 พ.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  10,000
มัธยมศึกษาตอนปลาย อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
92%
29 ปี  
30 พ.ค. 57
จังหวัด :  นครศรีธรรมราช เงินเดือน :  17,000
ปวส. การบัญชี โรงเรียนพณิชยการคณะพล
ปวช. การบัญชี โรงเรียนพณิชยการคณะพล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการร้าน , QC , ธุรการคลังสินค้า
67%
21 ปี  
18757 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานขาย
30 พ.ค. 57
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  8,000
ปวส. การตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
90%
20 ปี  
30 พ.ค. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  12,000
ปวส. เทคนิคการผลิต-แม่พิมพ์โลหะ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขอนแก่นวินทยายน2
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างซ่อมบำรุง
58%
34 ปี  
18759 สมัครตำแหน่ง  :    ผู้จัดการคลินิคความงาม
30 พ.ค. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปวส. การตลาด โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการ , ผู้จัดการ , ผู้จัดการ , พนักงานต้อนรับ , พนักงานทรีทเม้นต์ ผู้จัดการสาขา
75%
22 ปี  
30 พ.ค. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  12,000 - 15,000
ปวส. การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง
ปวช. การตลาด/การขาย โรงเรียนพณิชยการภาษานุสรณ์บางแค
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่เอกสาร
 พบ 243,109 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
หมวดงานที่ต้องการสมัคร
ประสบการณ์ทำงาน
เงินเดือนที่ต้องการ
ระดับการศึกษา
ภาค / จังหวัด
อายุ
เพศ
ภาษา
วันที่แก้ไขล่าสุด
คำที่ต้องการค้นหา