เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ต่ำกว่าปริญญาตรี
 พบ 259,135 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
75%
36 ปี  
18741 สมัครตำแหน่ง  :    โฟรแมนตกแต่งภายใน
27 ก.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  23,000
ปวส. เคหณัฑ์ ก่อสร้างดุสิต
ปวช. เคหณฑ์ ก่อสร้างดุสิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าผู้ควบคุมงาน(หัวหน้าโพรแมน) , โฟรแมน , โฟรแมน , โฟรแมนตกแต่งถายใน
80%
27 ปี  
27 ก.ย. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  12,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงาน
92%
27 ปี  
27 ก.ย. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  15,000-18,000
ปวส. การตลาด วิทยาการจัดการเพรชเกษม
ปวช. ออกแบบ ไทยวิจิตรศิลป
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Cleck Production , Sale , พนักงานขาย , พนักงานขาย ทำเอกสาร , พนักงานฝ่ายผลิต
88%
28 ปี  
18744 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,พนักงานฝ่ายผลิต
27 ก.ย. 57
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปวส. การจัดการทั่วไป วิทยาลัยการอาชีพแกลง
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษาอำเภอกระทุ่มแบน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานฝ่ายผลิต , พนักงานควบคุมคุณภาพ QC
67%
21 ปี  
18745 สมัครตำแหน่ง  :    Operator,Maintenance
27 ก.ย. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปวส. เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ปวช. ช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคระยอง
76%
23 ปี  
18746 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานเสริฟ,บริการ
27 ก.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  -
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ
ปวช. บัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  กุ๊ก, , ผู้ช่วยธุรการบุคล
82%
24 ปี  
18747 สมัครตำแหน่ง  :    QA/QC,Maintenance,ฝ่ายผลิต
27 ก.ย. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  13,000
ปวส. ช่างงยนต์ วิทยาลัยพังโคนพณิชยการเทคโนโลยี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Inspectionpaint , Machanic / Maintenance
80%
28 ปี  
18748 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,ประสานงาน,บัญชี
27 ก.ย. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  12,000
ปวส. การบัญี เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย คง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการ , ธุรการ , ธุรการ
86%
21 ปี  
27 ก.ย. 57
จังหวัด :  ราชบุรี เงินเดือน :  10,000
ปวส. เทคโนโลยีสำนักงาน วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ทะเบียน , พนักงานขาย
93%
28 ปี  
18750 สมัครตำแหน่ง  :    RF Engineer,Technician/ Mobile Repare,Computer
27 ก.ย. 57
จังหวัด :  น่าน เงินเดือน :  17,000
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ปวช. อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  DTA Engineer / Core-Dinater , เจ้าของกิจการ ร้านซ่อมมือถือและคอมพิวเตอร์ , ช่างเทคนิคและบริการ
73%
23 ปี  
18751 สมัครตำแหน่ง  :    รับส่งเอกสาร,คลังสินค้า
27 ก.ย. 57
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  12,000
มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.วัดสมรโกฎิ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  รับส่งเอกสาร รับเช็ด-วางบิล (ชั่วคราว) , เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม
74%
25 ปี  
18752 สมัครตำแหน่ง  :    Cook, Cook helper
27 ก.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  10,000
มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน. เขตหลักสี่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  cook , Cook Bakery , Cook Helper , Data Entry , Waiter
84%
33 ปี  
27 ก.ย. 57
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  13,000
ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม/ติดตั้งและซ่อมบำรุง วิทยาลัยสารพัดช่าง
มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.บางปะหัน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Hellper Maccaniccall , Suppervisor Production& Suppervisor Manternance Die
92%
34 ปี  
27 ก.ย. 57
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  18,000
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ปวช. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Technician (Inventory & Warehouse)
85%
35 ปี  
27 ก.ย. 57
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  16,000
อนุปริญญา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Supervisor
59%
24 ปี  
18756 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,การบริการ
27 ก.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  14,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณิชยการสันติราษฎร์บริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ์
62%
24 ปี  
27 ก.ย. 57
จังหวัด :  เพชรบูรณ์ เงินเดือน :  15,000
ปวส. ช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยช่าง
84%
26 ปี  
18758 สมัครตำแหน่ง  :    Leader QA QC,Technician
27 ก.ย. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  15,000
ปวส. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Leder Analysis
59%
28 ปี  
18759 สมัครตำแหน่ง  :    ฝ่ายผลิต
27 ก.ย. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  13,000
ปวส. ช่างยนต์ วิทยาลัยอุตรดิคท่าปลา
79%
25 ปี  
27 ก.ย. 57
จังหวัด :  สิงห์บุรี เงินเดือน :  -
ปวส. เทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
ปวช. เครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างเทคนิค , ช่างซ่อมเครื่องยนต์ , ฝ่ายผลิต
 พบ 259,135 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม