เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ต่ำกว่าปริญญาตรี
 พบ 258,674 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
67%
23 ปี  
18741 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานฝ่ายผลิต
24 ก.ย. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  9,000
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  officer , ฝ่ายผลิต
79%
24 ปี  
24 ก.ย. 57
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  -
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมถ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม(ลูกจ้างชั่วคราว)
63%
25 ปี  
18743 สมัครตำแหน่ง  :    โพร์แมน,เซอร์เวย์
24 ก.ย. 57
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  15,000
ปวส. ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคแพร่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  โฟร์แมน , โฟร์แมน , เทคนิคเชียน
89%
21 ปี  
18744 สมัครตำแหน่ง  :    calibration,technician,operator
24 ก.ย. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  13,000
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  asst.engineer
84%
26 ปี  
18745 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างไฟฟ้า,ช่างช่อมบำรุง
24 ก.ย. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  -
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ปวช. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างไฟฟ้า , ช่างไฟฟ้า
66%
22 ปี  
24 ก.ย. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  16,000
ปวส. ช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิค สัตหีบ
ปวช. ช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิค สัตหีบ
81%
23 ปี  
18747 สมัครตำแหน่ง  :    Sale
24 ก.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  10,000-12,000
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษาทางไกลเอกมัย
มัธยมศึกษาตอนต้น กศน.วัดศาลาแดง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  งานอิสระ , Sale
71%
29 ปี  
18748 สมัครตำแหน่ง  :    ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
24 ก.ย. 57
จังหวัด :  ลำปาง เงินเดือน :  35,000
ปวส. โยธา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เทคนิเชี่ยน
79%
22 ปี  
18749 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างไฟฟ้า,ช่างเทคนิค,อื่น
24 ก.ย. 57
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  12,000 ขึ้นไป
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
ปวช. ไฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่าง , ช่างแอร์
90%
20 ปี  
18750 สมัครตำแหน่ง  :    สัตวบาล,หัวหน้าคนคุมงาน
24 ก.ย. 57
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  ตามความสามารถ
ปวส. สัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยสัตวบาล (ฝึกงาน) , พนักงานทั่วไป.(นศ. ฝึงงาน)
74%
24 ปี  
18751 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างซ่อมบำรุง,ช่างเทคนิค,QC
24 ก.ย. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  10,000
ปวส. ช่างยนต์ เทคโนโลยีภาคตะวันออก E-Tech
ตำแหน่งที่เคยทำ :  CNC
88%
19 ปี  
24 ก.ย. 57
จังหวัด :  ปัตตานี เงินเดือน :  7,000
ปวช. พาณิชยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเมืองปัตตานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขาย , พนักงานขาย
65%
26 ปี  
24 ก.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  9,000
ปวส. การตลาด โรงเรียนพณิชยการธนบุรี
ปวช. การขาย โรงเรียนพณิชยการภาษานุสรณ์บางแค
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการ
93%
23 ปี  
24 ก.ย. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  13,500 - 15,000
ปวส. ทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยภาคตะวันออก อี.เทค.
ปวช. การโรงแรม วิทยาลัยอาชีวะศึกษา ชลบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล , ประชาสัมพันธ์ , ธุรการ , พนักงานแนะนำหนังสือ , แคชเชียร์ , นักศึกษาฝึกงาน
83%
28 ปี  
18755 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการทั่วไป
24 ก.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  12,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านชีวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการ/สโตร์ , ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน , ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน
81%
31 ปี  
24 ก.ย. 57
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  23,000
ปวส. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.ปทุมวิไล จ.ปทุมธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างเทคนิคและหัวหน้างาน , ช่างเทคนิค
69%
24 ปี  
24 ก.ย. 57
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  10,000
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อรรถวิทย์พณิชยการ
มัธยมศึกษาตอนต้น พื้นฐานทั่วไป
93%
28 ปี  
18758 สมัครตำแหน่ง  :    Callcenter/ธุรการ Logistics,จัดซื้อ,Sale
24 ก.ย. 57
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  13,000 - 15,000
ปวส. เครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ปวช. การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Admin , Call Center Milkrun , พนักงานรับรถซ่อมสีตัวถังรถยนต์ , ลูกค้าสัมพันธ์
84%
24 ปี  
18759 สมัครตำแหน่ง  :    Technician
24 ก.ย. 57
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปวส. ไฟฟ้า เทคโนโลยีชลบุรี
ปวช. ไฟฟ้า เทคโนโลยีชลบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Technician
98%
24 ปี  
18760 สมัครตำแหน่ง  :    Admin,สโตร์,บัญชี
24 ก.ย. 57
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  10,000
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ชลบุรี
ปวช. การบัญชี รร.เมืองชลพณิชยการชลบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าทีธุรการ , GA Admin , สโตร์
 พบ 258,674 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม