เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
 พบ 696,005 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
75%
25 ปี  
11 ต.ค. 59
จังหวัด :  นครพนม เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้า
94%
27 ปี  
18742 สมัครตำแหน่ง  :    คลังสินค้า,Logistics
11 ต.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  22,000
ปริญญาตรี การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ปวช. คอมพิวเตอร์ พณิชยการราชดำเนิน-ธนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนกคลังสินค้าและจัดส่ง , เจ้าหน้าที่ประสานงานขนส่ง , WH Coordinator , ปฎิบัติการ
67%
22 ปี  
11 ต.ค. 59
จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน :  13,000-15,000
ปริญญาตรี การเงินและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ปวช. บัญชี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
75%
23 ปี  
11 ต.ค. 59
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  technical , central engineering (ฝึกงาน)
93%
22 ปี  
18745 สมัครตำแหน่ง  :    web SEO,android developer,system analysis
11 ต.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  19,000
ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Java Developer Trainee , เจ้าหน้าที่ธุรการ
97%
31 ปี  
11 ต.ค. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ปวส. การบัญชี โรงเรียนเทคนิคพณิชยการจำนงค์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานบัญชี , พนักงานบัญชี , พนักงานบัญชี
84%
26 ปี  
11 ต.ค. 59
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี บัญชี มหาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.อัญชัมชัญระยอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ต้อนรับ , เจ้าหน้าที่ขาย
94%
28 ปี  
18748 สมัครตำแหน่ง  :    Operator,Technicians
11 ต.ค. 59
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี Management Thonburi University,Bangkok,Thailand.
ปวส. Body and Paint Tharn Institute of Technology,Samutsakorn.
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Shift Supervisor , Body and Paint
95%
23 ปี  
11 ต.ค. 59
จังหวัด :  ราชบุรี เงินเดือน :  18,000-20,000
ปริญญาตรี เคมีสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย วัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุญูปภัมถ์"
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน , ติวเตอร์
99%
34 ปี  
11 ต.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  38,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปวส. บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ พณิชยการราชดำเนินธนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Digital Marketing & E-Business Specialist (E-Commerce) , Senior Online Marketing , Digital Marketing / Web & Graphic Designer / iT Support , Digital Marketing / Web & Graphic Designer / iT Support , Web UI Designer / Graphic Designer / iT Support
84%
22 ปี  
11 ต.ค. 59
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  14,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่โสต(ช่างภาพ)
64%
25 ปี  
11 ต.ค. 59
จังหวัด :  สกลนคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
94%
34 ปี  
18753 สมัครตำแหน่ง  :    Service engineer CCTV&Alarm,Engineer CCTV&Alarm,Technical CCTV&Alarm
11 ต.ค. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  23,000ขึ้นไป
ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อนุปริญญา อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Senior customer service , engineer , ช่างเทคนิค
70%
26 ปี  
11 ต.ค. 59
จังหวัด :  อุตรดิตถ์ เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี ชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานประจำห้องยา
80%
24 ปี  
11 ต.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนนทรีวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ควบคุมงาน , ประสานงาน
81%
28 ปี  
18756 สมัครตำแหน่ง  :    ข้าราชการ
11 ต.ค. 59
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  15,000++
ปริญญาตรี ช่างยนต์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
ปวส. ช่างยนต์ มีนบุรีโปลีเทคนิค
ตำแหน่งที่เคยทำ :  catering , ช่างเทคนิค
96%
23 ปี  
11 ต.ค. 59
จังหวัด :  ลพบุรี เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปวส. เครื่องกลไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน
85%
28 ปี  
11 ต.ค. 59
จังหวัด :  อุดรธานี เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกร
84%
25 ปี  
18759 สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
11 ต.ค. 59
จังหวัด :  มหาสารคาม เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , ทหารกองประจำการ , พนักงานแผนกบุคคล , นักศึกษาฝึกงาน(เจ้าหน้าที่สืบเสาะและแสวงหาข้อเท็จจริง)
83%
30 ปี  
18760 สมัครตำแหน่ง  :    Accountant,Senior Accounting,Accounting Supervisor
11 ต.ค. 59
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี Accounting Rajamangala University of Technology Tawan-OK
ปวส. Accounting Cholpinij Tochnological College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  General Ledger Staff , Accounting staff , Accounting officer , Quality Control (Inprocess)
 พบ 696,005 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม