เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
 พบ 787,570 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
81%
22 ปี  
19 ก.ค. 60
จังหวัด :  ชุมพร เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี เคมีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักวิเคราะห์ยาฆ่าแมลง
91%
31 ปี  
19 ก.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอรัญประเทศ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ควบคุมคุณภาพวัสดุบรรจุภัณฑ์ , ควบคุมการผลิต , ผู้ช่วยนักวิจัย
95%
23 ปี  
19 ก.ค. 60
จังหวัด :  อุทัยธานี เงินเดือน :  Negotiable
ปริญญาตรี ชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นิสิตฝึกงาน
87%
25 ปี  
19 ก.ค. 60
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  19,000 - 25,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลงศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานบัญชี , พนักงานบัญชี , ฝึกประสบการณ์ , ฝึกประสบการณ์
74%
22 ปี  
19 ก.ค. 60
จังหวัด :  มุกดาหาร เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี ชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
92%
26 ปี  
19 ก.ค. 60
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  machine support
78%
21 ปี  
18747 สมัครตำแหน่ง  :    Sale,Customer service
19 ก.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000-20,000
ปริญญาตรี Hotel and Tourism Management Kasetsart University
มัธยมศึกษาตอนปลาย ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Tainee
74%
25 ปี  
18748 สมัครตำแหน่ง  :    IT SUPPORT
19 ก.ค. 60
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปวส. เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
77%
23 ปี  
19 ก.ค. 60
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยขอนเเก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึษาฝึกงาน
98%
42 ปี  
19 ก.ค. 60
จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปวส. เทคโนโลยีอาหาร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วข นครศรีธรรมราช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  manager,warehouse operation , ผจก.แผนกควบคุมวัตถุดิบและคลังสินค้า , ผจก.แผนกคลังสินค้า , ผชผจก. แผนกคลังสินค้า , ผช หัวหน้าแผนกผลิต
98%
37 ปี  
19 ก.ค. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  20 0
ปริญญาตรี การบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี
ปวส. การบัญชี โรงเรียนเทคโนโลยีอาชีวศึกษา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บัญชี , เจ้าหน้าที่บัญชี , เจ้าหน้าที่คนประจำเรือ
79%
40 ปี  
19 ก.ค. 60
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  38,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Chief HR & GA
79%
29 ปี  
18753 สมัครตำแหน่ง  :    Vm,Supervisor
19 ก.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  31,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.เกริก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขาย , freelance , พนักงานขาย , หัวหน้าจัดซื้อ , pc
93%
25 ปี  
19 ก.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยเวิสเทิร์น
มัธยมศึกษาตอนปลาย สมุทรสาครวิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานการตลาด (เซลล์) , หัวหน้าฝ่ายขาย , พนักงานฝ่ายขาย , ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย
82%
23 ปี  
18755 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานบัญชี,ธุรการ
19 ก.ค. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  12,000-15,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
91%
25 ปี  
19 ก.ค. 60
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ประชาสัมพันธ์และการตลาด , ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย
79%
30 ปี  
18757 สมัครตำแหน่ง  :    sale,การตลาด,ประสานงานการตลาด
19 ก.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  19,000
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ปวส. การตลาด พาณิชยการราชดำเนินธนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Senior Sale Support Offices
88%
32 ปี  
18758 สมัครตำแหน่ง  :    Inventorycontrol,BOI,งานด้านเอกสาร
19 ก.ค. 60
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  12,500+
ปริญญาตรี การจัดการ ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบางไทร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Inventorycontrol warehouse
97%
29 ปี  
19 ก.ค. 60
จังหวัด :  ลำพูน เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น
ปวส. บริหารธุรกิจ วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Administrator Customer Meneger , Planning. Office , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า
99%
27 ปี  
18760 สมัครตำแหน่ง  :    Staff Engineer,Quality Control Engineer,Disign Engineer
19 ก.ค. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมวัดหนองจอก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรรมม , QC , นักศึกษาฝึกงาน
 พบ 787,570 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม