เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
 พบ 753,045 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
96%
28 ปี  
23 ม.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Cost Accounting staff , พนักงานบัญชีต้นทุน , Cost Accounting
92%
24 ปี  
23 ม.ค. 58
จังหวัด :  ปราจีนบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QMR staff
89%
26 ปี  
23 ม.ค. 58
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. อิเล็กทรอนิค วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Technicial support engineer
89%
24 ปี  
18744 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,QC,ฝ่ายผลิต
23 ม.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sales , พนักงานเสิร์ฟ , พนักงานจัดเก็บสำนวนห้องเก็บแดง
81%
24 ปี  
18745 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรออกแบบ
23 ม.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร MUT
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี เทค)
90%
27 ปี  
23 ม.ค. 58
จังหวัด :  ชัยนาท เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี การจัดการสำนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  HR OFFICER , HR OFFICER , Student Trainee
87%
36 ปี  
18747 สมัครตำแหน่ง  :    sale
23 ม.ค. 58
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  15,000-20,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป ม.ราชภัฎสวนดุสิต
ปวส. ช่างเทคนิควิศวกรรมอากาศยาน ว.เทคนิคระยอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sale Execusive , พนักงานขาย (หน่วยรถเงินสด) , พนักงานขาย (หน่วยรถ) , Merchandiser
73%
23 ปี  
23 ม.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี ภาษาจีน มหาวิทยาลัยบูรพา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
65%
23 ปี  
23 ม.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรสาคร เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา
90%
27 ปี  
23 ม.ค. 58
จังหวัด :  พิษณุโลก เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรซ่อมบำรุง , ENGINEERING QA
93%
42 ปี  
18751 สมัครตำแหน่ง  :    Asst, Manager Production,Asst,Manager QA,QC,SR.Supervisor PD,QA,QC
23 ม.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  45,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้าสื่อสาร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปวส. เทคโนโลยี่คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Asst'Manager QA,QC , Supervisor Level 2 , Sr.Technician
90%
34 ปี  
18752 สมัครตำแหน่ง  :    New model Engineer,Process Engineer,Production Engineer
23 ม.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  25,000 - 30,000
ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม บัณฑิตบริหารธุรกิจ
ปวส. ช่างยนต์ เทคโนโลยี่ธุรกิจอาชีวะ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกร , วิศวกร
94%
28 ปี  
23 ม.ค. 58
จังหวัด :  นครปฐม เงินเดือน :  15,000-20,000
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ประชาสัมพันธ์ , ธุรการ
95%
28 ปี  
18754 สมัครตำแหน่ง  :    QA Engineer,Project Engineer,Process Engineer
23 ม.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพัทลุง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QA ENGINEER
88%
32 ปี  
18755 สมัครตำแหน่ง  :    ติดตามหนี้,Collection
23 ม.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  17,000-17,500
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปวส. การจัดการ วิทยาลัยศึกษาอาชีวะอุดรธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ , เจ้าหน้าที่
73%
23 ปี  
23 ม.ค. 58
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต Kasetsart University
83%
23 ปี  
18757 สมัครตำแหน่ง  :    Logictics officer,Shipping, BOI, Import-Export,Warehouse
23 ม.ค. 58
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  10,000-17,000
ปริญญาตรี การจัดการโลจิสติกส์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
มัธยมศึกษาตอนปลาย Scots college
81%
23 ปี  
18758 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรอุตสาหการ,QC,Maintenance
23 ม.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี อุตสาหการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
74%
25 ปี  
23 ม.ค. 58
จังหวัด :  สมุทรปราการ เงินเดือน :  13,000-18,000
ปริญญาตรี ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนทุ่งศรีอุดม
94%
26 ปี  
23 ม.ค. 58
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  10,000ขึ้นไป
ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เลขานุการ
 พบ 753,045 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม