เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
 พบ 807,056 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
95%
23 ปี  
12 ก.ย. 60
จังหวัด :  อุดรธานี เงินเดือน :  18,000-23,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เขียนแบบและออกแบบงาน3Dและ2D , นักศึกษาฝึกงาน วิศวกรรม
67%
38 ปี  
12 ก.ย. 60
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา เงินเดือน :  21,000
ปริญญาตรี การบัญชี สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปวส. การบัญชี โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานบัญชี
91%
23 ปี  
12 ก.ย. 60
จังหวัด :  สงขลา เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  sales , จัดการสั่งซื้ออุปกรณ์
94%
34 ปี  
18744 สมัครตำแหน่ง  :    Supervisor,Engineer,Foreman
12 ก.ย. 60
จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน :  35,000-45,000
ปริญญาตรี เครื่องกล มหาวิทยาลัยธนบุรี
ปวส. ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Supervisor , หัวหน้าทีม , ช่างเทคนิค , อาจารย์พิเศษ
79%
24 ปี  
18745 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานบัญชี
12 ก.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  16,900
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานบัญชี
92%
26 ปี  
12 ก.ย. 60
จังหวัด :  สงขลา เงินเดือน :  10,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานบริการขายตั๋วเครื่องบิน
69%
36 ปี  
18747 สมัครตำแหน่ง  :    social content creator,marketing content creator
12 ก.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  19,000
ปริญญาตรี บริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Social Content Creator , การตาดและการสื่อสาร , Sales Manager , Sales Executive
89%
22 ปี  
18748 สมัครตำแหน่ง  :    Logistics officer,import - export staff,purchasing staff
12 ก.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  13,000 - 15,000
ปริญญาตรี การจัดการธุรกิจบริการ กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Barista , ฝ่ายผลิต
69%
27 ปี  
18749 สมัครตำแหน่ง  :    IT
12 ก.ย. 60
จังหวัด :  ร้อยเอ็ด เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
80%
22 ปี  
12 ก.ย. 60
จังหวัด :  นนทบุรี เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ
มัธยมศึกษาตอนปลาย นนทบุรีพิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน , พนักงานพาร์ทไทม์
95%
24 ปี  
18751 สมัครตำแหน่ง  :    บัญชี,การเงิน,ธุรการ
12 ก.ย. 60
จังหวัด :  ร้อยเอ็ด เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรมืบริหารธูรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ , พนักงานบัญชี , เด็กฝึกงาน , พนักงานเสิร์ฟ
66%
23 ปี  
12 ก.ย. 60
จังหวัด :  เชียงราย เงินเดือน :  10,000-12,000
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
89%
27 ปี  
18753 สมัครตำแหน่ง  :    IT Support,technician,ธุรการ
12 ก.ย. 60
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานสารบรรณ , technician , พนักงาน Part Time
83%
38 ปี  
18754 สมัครตำแหน่ง  :    Human Resourse Manager
12 ก.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  45,000 - 50,000 - สามารถต่อรองได้
ปริญญาตรี Electronics Technology Rajabhat Institute Phranakorn
ตำแหน่งที่เคยทำ :  HR Manager , Assistant HR Manager , Human Resource Supervisor , Personnel Coordinator , Training Officer
90%
27 ปี  
18755 สมัครตำแหน่ง  :    QC Engineer,Sale Engineer,Coordinate construction
12 ก.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมสำรวจ เทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ (วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ)
มัธยมศึกษาตอนปลาย ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
ตำแหน่งที่เคยทำ :  SN.SUP INS (ST) , ผู้ช่วยวิศวกร
93%
25 ปี  
18756 สมัครตำแหน่ง  :    Engineer,Technician,Operator
12 ก.ย. 60
จังหวัด :  ระยอง เงินเดือน :  15,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี การจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
ปวส. แมคคาทรอนิกส์ เทคนิคสัตหีบ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Instrument Helper , นักศึกษาฝึกงาน
96%
51 ปี  
12 ก.ย. 60
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี บริหารงานบุคคล สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
อนุปริญญา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  General Affairs Manager , ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรการ , ผู้จัดการฝ่ายธุรการและจัดซื้อ , ผู้จัดการแผนกธุรการและจัดซื้อ , Administration Manager
93%
27 ปี  
18758 สมัครตำแหน่ง  :    R&D,QA Engineer,Production engineer
12 ก.ย. 60
จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QA/QC Engineer, Asst. QA/QC Manager
95%
27 ปี  
12 ก.ย. 60
จังหวัด :  อุตรดิตถ์ เงินเดือน :  19,000
ปริญญาตรี Logistics วิทยาลัยเซาส์อิธบางกอก วิทยาเขตศรีราชา
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  marketing staff , Staff แผนกวางแผนการจัดส่ง
87%
26 ปี  
12 ก.ย. 60
จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี สื่อสารการตลาด (IMC) มหาวิทยาลัยรังสิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่การตลาด
 พบ 807,056 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม