เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ภาค/จังหวัด:  ขอนแก่น
 พบ 19,335 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
88%
38 ปี  
741 สมัครตำแหน่ง  :    ฝ่ายขาย,เกษตร
3 พ.ค. 60
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี การจัดการการผลิตพืช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อนุปริญญา เทคโนโลยีการเกษตร ราชภัฏเลย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sales & Service , Sales Representetuve , Sales Supervisor , ฝ่ายขาย , ฝ่ายขาย
86%
38 ปี  
742 สมัครตำแหน่ง  :    ดูแลเขตขาย,งานขาย
30 พ.ย. 58
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี การจัดการ วิทยาลัยบัญฑิตบริหารธุรกิจ
ปวส. คอมพิวเตอร์ ร.ร.ขอนแก่นบริหารธุรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้แทนขาย(เครดิต) , พนักงานขายเงินสด (จ.ร้อยเอ็ด) , พนักงานขายเงินสด (จ.ขอนแก่น มหาสารคาม)
65%
38 ปี  
743 สมัครตำแหน่ง  :    IT
10 ม.ค. 57
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  System Admin , Web Programmer
87%
38 ปี  
24 ก.ย. 58
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  10,000-15,000
ปวส. ช่างโลหะ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพด้านงานความปลอดภัย , ช่างแม่พิมพ์ , ช่างเทคนิค
79%
38 ปี  
26 มิ.ย. 60
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  9,000-10,000
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร ซำสูงพิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  leader , พนักงานคลังสินค้า ขับโฟล์คลิฟท์ , ฝ่ายผลิต
80%
38 ปี  
29 ส.ค. 58
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  18,000
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนท่านางแนววิทยายน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานคุมเครื่องจักร , ฝ่ายผลิตโรงงานกระดาษ , พนักงานทั่วไป , พนังงานผลิต
50%
38 ปี  
26 ก.พ. 58
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุระนารี
76%
38 ปี  
21 เม.ย. 57
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ปวส. ไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างเขียนแบบไฟฟ้า
73%
38 ปี  
749 สมัครตำแหน่ง  :    วิเคราะห์ข้อมูล
12 ก.ย. 59
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000+
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การเงิน) ืสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
ปริญญาตรี สถิติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ประจำร้านค้าสวัสดิการ , นักวิเคราะห์นโยบายและแผน , เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ , sale executives
85%
38 ปี  
750 สมัครตำแหน่ง  :    ผู้จัดการ,หัวหน้างาน
27 ต.ค. 59
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  20,000-50,000
ปริญญาตรี ออกแบการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ปวส. ช่างกลโรงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บริหารงานสำนักงานสินเชื่อ , วิศวกร ออกแบบ
90%
38 ปี  
21 ม.ค. 58
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  10,000+
ปวส. ช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิตกำแพงเพชร
ปวช. ช่างไฟฟ้า วทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าหมวดปฏิบัติการ , ช่างไฟฟ้า
89%
38 ปี  
14 ส.ค. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  25,000 - 35,000
ปริญญาตรี อุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏเลย
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน , หัวหน้าแผนก LOOVER , ผู้ช่วยหัวหน้าไลน์ผลิต
78%
38 ปี  
21 ส.ค. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  9,000-25,000
ปวช. ช่างอุตสาหกรรม รร.เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มัธยมศึกษาตอนต้น รร.มิ่งเมืองขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างประกอบรถไถนาเดินตาม ตราช้างเหล็ก , ช่างสำรวจ , ขับรถเก็บขยะตามชุมชนสามเหลี่ยม4 , ขับรถยนต์
85%
38 ปี  
10 ก.ค. 59
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าของร้าน , ผู้จัดการฝ่ายธุรการ , ผู้จัดการสาขา , Telesales
88%
38 ปี  
21 ก.ค. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  23,000
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มอดินแดง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการฝ่ายธุรการ , ผู้จัดการสาขา , Telesales
85%
38 ปี  
756 สมัครตำแหน่ง  :    ผู้บริหารงานขาย/ขายปลีก
21 ม.ค. 57
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  20,000-50,000
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
ปวช. ช่างอิเลคโทรนิค วิทยาลัยเทคนิคเลย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการฝ่าย โชว์รูม , รองผู้อำนวยการ ฝ่ายขายปลีก
90%
38 ปี  
10 มิ.ย. 60
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบัญชี) มหาวิทยาลัยราชรัฎสกลนคร
ปวส. การบัญชี โรงเรียนพังโคนพณิชยการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน , พนักงานบัญชี-การเงิน , เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี ฝ่ายผลิตอุดรธานี , พนักงานบัญชี
84%
38 ปี  
25 ม.ค. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง รร.พงศ์ภิญโญเทคโนโลยี
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศรีจันทร์วิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่าง งาน PM และงานเครื่องกล , Production,Logistic
95%
38 ปี  
759 สมัครตำแหน่ง  :    HR / Payroll,Production Planning
9 มี.ค. 58
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  14,000 (Negotiable or Company Structure)
ปวส. Computer Northeastern Technology School
ปวช. Accountancy Northeastern Technology School
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ธุรการประจำโครงการ , HR Officer. , HR Officer , HR Staff III. , Planning Staff.
49%
38 ปี  
760 สมัครตำแหน่ง  :    ซ่อมบำรุง,พนักงานขับรถ
15 ต.ค. 58
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  -
ปวช. ช่างยนต์ เทคโนโลยี่ภูมิสิทธ์พณิชยการช่างกล
 พบ 19,335 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
เขต / อำเภอ
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม