เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 ภาค/จังหวัด:  ขอนแก่น
 พบ 16,596 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
63%
37 ปี  
29 ก.พ. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  ตามความเหมาะสม
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปวส. บริการธุรกิจการบัญชี วิทยาลัยชุมชนศรีอุดร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บัญชี , พนักงานบัญชี , พนักงานบัญชี
70%
37 ปี  
11 ก.ค. 53
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  8,000 +
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ปวส. บริหารธุรกิจการบัญชี วิทยาลัยชุมชนศรีอุดร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บัญชี , เจ้าหน้าที่บัญชี , เจ้าหน้าที่บัญชี
79%
37 ปี  
743 สมัครตำแหน่ง  :    Engineer,Asistance Engineering Manager,Engineering Manager
9 ธ.ค. 53
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  65,000-70,000
ปริญญาโท Manufacturing System Engineering King Mongkut's University of Technology Thonburi
ปริญญาตรี Production Engineering King Mongkut's University of Technology Thonburi
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Lead Product Engineer , Process Control Supervisor , Project Engineer
82%
37 ปี  
24 ก.ย. 56
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปวช. ช่างก่อสร้าง ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ประเมินวินาศภัย (Loss adjuster) , เจ้าหน้าที่ประเมินวินาศภัย (Loss adjuster)
69%
37 ปี  
745 สมัครตำแหน่ง  :    อาจารย์,Brand Development
31 พ.ค. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  20,000
ปริญญาโท การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยบูรพา
75%
37 ปี  
30 ก.ย. 53
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  30,000+
ปริญญาตรี โยธา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
มัธยมศึกษาตอนปลาย รร.เชียงยืนพิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรโครงการ , วิศวกร , วิศวกรโยธา
43%
37 ปี  
747 สมัครตำแหน่ง  :    QA,QC ENGINEER,ช่างซ่อมบำรุง,ENGINEER
13 ก.ย. 53
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000
เทคโนโลยีอุตสาหกรรรม(ช่างกลโรงงาน) โรงเรียนเทคโนโลยีไทยสุริยะรามอินทรา
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เครื่องกล) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
67%
37 ปี  
748 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรโยธา
8 พ.ค. 53
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมขนส่ง(โยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกร , วิศวกรโครงการ , วิศวกรโครงการ
62%
37 ปี  
30 ก.ย. 52
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี เทคโนดลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีเครื่องกล) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
อนุปริญญา ช่างกลโรงาน โรงเรียนเทคโนโลยีไทยสุริยะรามอินทรา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานในไลน์ , Sale Engineer , ช่างซ่อมบำร่ง
76%
37 ปี  
750 สมัครตำแหน่ง  :    Technician
15 พ.ค. 53
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  8,500
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอำเภอบ้านไผ่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Technician , Setter
59%
37 ปี  
19 มิ.ย. 53
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  9,000-12,000
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รร.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝ่ายขาย/ธุรการ , ธุรการ
99%
37 ปี  
19 ก.พ. 57
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  25,000
ปวส. วิศวกรรมเขียนแบบและออกแบบการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอิสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ปวช. ช่างกลโรงงาน วิทยาลัย เทคนิคเพชรบูรณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ไลน์โฟร์แมน , Ass't Manager Production , พนักงานเขียนแบบ
62%
37 ปี  
753 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานขับรถ,ขับรถตู้
29 เม.ย. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  10,000
มัธยมศึกษาตอนต้น รร.ประชานุเคราะห์ จ.นครสวรรค์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ขับรถผู้บริหาร ชาวญี่ปุ่น , ขับรถตู้นำเที่ยว , สีน้ำ.
55%
37 ปี  
5 พ.ค. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี อชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนก
86%
37 ปี  
11 พ.ย. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยรังสิต
ปวช. ช่างไฟฟ้า กุลสิริเทคโนโลยี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้า
55%
37 ปี  
756 สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่งานขาย
10 มี.ค. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี อิเล็คทรอนิคส์อุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏเลย
ปวส. ช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่งานขาย , เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
64%
37 ปี  
757 สมัครตำแหน่ง  :    leader cnc,leader machine
3 ธ.ค. 53
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  12,000-13,000
ปวส. เทคนิคโลหะ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ปวช. ช่างเชื่อม วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าหน่วย , หัวหน้าแผนก CNC , ช่าง CNC
79%
37 ปี  
758 สมัครตำแหน่ง  :    Poducting Engineer.,Assistant Supervisor.,Technician.
7 ก.ย. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000
อนุปริญญา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปวช. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer 2 , Technician. , ช่างควบคุมเครืองจักร
84%
37 ปี  
759 สมัครตำแหน่ง  :    ผู้จัดการโรงงาน
11 ธ.ค. 56
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  100,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)
ปวส. ช่างกลโรงงาน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น(ไทย-เยอรมัน)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนก Mill และ Boiler (ลูกหีบและผลิตไอน้ำ,2แผนก)
86%
37 ปี  
29 มิ.ย. 57
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  13,000
ปวช. ช่างไฟฟ้า ช่างกลอุดรธานี
มัธยมศึกษาตอนต้น เขาสวนกวางวิทยานุกูล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer Mantenanc , ช่างเทคนิค , Laeder Line , ช่างเทคนิค
 พบ 16,596 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
หมวดงานที่ต้องการสมัคร
ประสบการณ์ทำงาน
เงินเดือนที่ต้องการ
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
ภาค / จังหวัด
เขต / อำเภอ
อายุ
เพศ
ภาษา
วันที่แก้ไขล่าสุด
คำที่ต้องการค้นหา