เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ภาค/จังหวัด:  ขอนแก่น
 พบ 16,322 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
88%
37 ปี  
741 สมัครตำแหน่ง  :    ผู้ช่วยผู้จัดการ,Stor keeper,Celleder
1 ก.ค. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  12,000
ปวช. ช่างก่อสร้าง วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชนบทศึกษา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Leder , Binner&Picker , Operator
60%
37 ปี  
10 มิ.ย. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  -
ปวส. การบัญชี บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
94%
37 ปี  
743 สมัครตำแหน่ง  :    Suppervior QA ,QC,SQE,Assist,Manager,Assist maneger,Quality maneger
18 ม.ค. 58
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  50,000 - 60,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ขอนแก่น
ปวส. เครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Suppervisor quality engineer , Suppervisor quality asurance , Maintainnace Engineer
95%
37 ปี  
18 เม.ย. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี การจัดการและการประเมินโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างระบบคอมพิวเตอร์ , ผู้จัดการร้าน , เจ้าหน้าที่สโตร์ ,ช่างเทคนิคคอล โปรดัคชั่น2 , บัณฑิตกองทุนหมู่บ้าน , เจ้าหน้าที่วิจัยตลาด หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก
76%
37 ปี  
14 ก.ค. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  10,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปวส. คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ควบคุมงานพนักงานทำความสะอาดโครงการ , เจ้าหน้าที่บริหารงานสถิติ , จัดรายการสินค้า
97%
37 ปี  
15 พ.ค. 57
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
อนุปริญญา ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  IE Specailist , หัวหน้ากรุ๊ฟ GSD , เจ้าหน่าที่ IE. , เจ้าหน่าที่ IE.
94%
37 ปี  
4 เม.ย. 58
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  12,000-15,000
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานดูแลร้าน , พนักงานขายทั่วไป , พนักงานขายบัตร , พนักงานขาย , พนักงานทั่วไป
75%
37 ปี  
748 สมัครตำแหน่ง  :    QA,จัดซื้อ,วางแผน
25 มี.ค. 57
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000
ปวส. ช่างไฟฟ้า รร.เทคโนโลยีพลพณิชยการ
ปวช. ช่างไฟฟ้า รร.เทคโนโลยีพลพณิชยการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QA , จัดซื้อ , QA
85%
37 ปี  
749 สมัครตำแหน่ง  :    Engineer,R&D
11 ธ.ค. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี วิศวะกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ปวส. ช่างโลหะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Product engineer leader , Engineer , หัวหน้าแผนกผลิตใยสำเร็จรูป
87%
37 ปี  
27 ก.ย. 58
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ปวส. เทคนิคการผลิต เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการคลังสินค้า,ผู้จัดการศูนย์กระจายสินค้า , ผู้จัดการคลังสินค้า , ผู้ช่วยผู้จัดการ , ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน , พนักงานบริการ
93%
37 ปี  
751 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,จัดซื้อ,บุคคล
29 พ.ค. 58
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000
อนุปริญญา การตลาด วิทยาลัยเทคโนพลพณิชยการ
ปวช. การขาย วิทยาลัยพณิชการบางนา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  HR & ADMIN , บัญชี-สโตร์งานก่อสร้าง , ผจก.สาขาบ่อทอง , ธุรการ-บุคคล
79%
37 ปี  
752 สมัครตำแหน่ง  :    QC inprocess,production,qc inspector
17 ก.ย. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  18,000++
ปวส. ก่อสร้าง c-tech
มัธยมศึกษาตอนปลาย ท่าพระวิทยายน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  FOREMAN QC , melting and QC , จนท.QA
84%
37 ปี  
5 ต.ค. 58
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  40,000
ปริญญาโท พืชไร่นา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักปรับปรุงพันธุ์
78%
37 ปี  
754 สมัครตำแหน่ง  :    นักวิชาการเกษตร
29 เม.ย. 57
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  40,000
ปริญญาโท พืชไร่นา ปรับปรุงพันธุ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักปรับปรุงพันธุ์
79%
37 ปี  
23 เม.ย. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  26,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป( การบัญชี ) สถาบันราชภัฏพระนคร
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  HR Officer , Payroll Business Plus , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล / Payroll
84%
37 ปี  
3 พ.ค. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000+
ปริญญาตรี พืชสวน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขต กาฬสินธุ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  กิจการตัวเอง , ผู้จัดการสาขา , เจ้าหน้าที่การเกษตร
61%
37 ปี  
15 มิ.ย. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  -
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเขาสวนกวามวิทยานุกูล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  HR Recurit , HR Recurit , พนักงานฝ่ายผลิต
89%
37 ปี  
23 ก.ค. 58
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี สัตวศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มัธยมศึกษาตอนปลาย ชุมแพศึกษา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ประสานงานทั่วไป , พนักงานร้าน , พนักงานต้อนรับ พนักงานนวดไทย , Call center , call center
73%
37 ปี  
3 เม.ย. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ โรงเรียนพาณิชย์การขอนแก่น
ปวช. บัญชี โรงเรียนพาณิชย์การขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานจัดซื้อ
71%
37 ปี  
13 ก.พ. 57
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บัญชี , พนักงานบัญชีสินทรัพย์ , พนักงานบัญชีลูกหนี้
 พบ 16,322 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
เขต / อำเภอ
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม