เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ภาค/จังหวัด:  ขอนแก่น
 พบ 17,037 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
83%
37 ปี  
17 ต.ค. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  ตามองค์กร
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสาน
ปวส. การบัญชี โรงเรียนขอนแก่นบริหารธุรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บัญชี เลขานุการ , ธุรการ ติดต่อประสานงาน , บัญชี,จัดซื้อ,สโตร์
79%
37 ปี  
742 สมัครตำแหน่ง  :    บัญชี,การเงิน,ธุรการ
27 ก.พ. 59
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานการเงิน , พนักงานการเงิน , พนักงานบัญชีการเงิน
53%
37 ปี  
743 สมัครตำแหน่ง  :    network admin,software developer,อาจารย์
29 ก.ย. 58
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  20,000
ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
46%
37 ปี  
744 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานฝ่ายผลิต
12 ก.ค. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป ม.ราชภัฎพระนคร
98%
37 ปี  
24 ธ.ค. 58
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  18,000-22,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. ช่างกลโรงงาน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรจัดซื้อ
92%
37 ปี  
746 สมัครตำแหน่ง  :    Manager,Supervisor,Engineer
18 ก.ค. 58
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  50,000-70,000
ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Supervisor, Production Control Supervisor , Assistance Production Manager , Production Engineer
73%
37 ปี  
747 สมัครตำแหน่ง  :    โฟร์แมน,เร่งรัดหนี้สิน
8 พ.ค. 58
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศิลป์ สถาบันราชภัฏเลย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผช.ช่างโยธา , เร่งรัดหนี้สิน
85%
37 ปี  
6 ม.ค. 58
เข้าระบบล่าสุด 3 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  ตามตกลง
ปวส. ช่างเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร ภูผาม่าน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Maintenance mechanical , Maintenance supervisor , Technicain mechanical , Leader maintenance
73%
37 ปี  
2 ต.ค. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี อุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏเลย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยช่างโยธา
48%
37 ปี  
750 สมัครตำแหน่ง  :    ผู้ช่วยพยาบาล NA
5 ก.ค. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  -
มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน อ.ซำสุง จ.ขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยพยาบาล , ผู้ช่วยพยาบาล w.6
83%
37 ปี  
2 ก.ย. 58
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การจัดการ สถานบันราชภัฏสวนสุนันทา
ปวส. การตลาด กิตติพาณิชย์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าทึ่การตลาด , พนักงานขาย
99%
37 ปี  
19 เม.ย. 59
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  จัดส่ง/ประสานงาน/บุคคล/จป. , จัดส่ง , ขายสำนักงาน (Back Office) , จัดซื้อ/ธุรการบุคคล/สต๊อก/ประสานงานทั่วไป , พนักงานบัญชีทั่วไป
89%
37 ปี  
753 สมัครตำแหน่ง  :    ผู้แทนฝ่ายขาย
6 มี.ค. 58
เข้าระบบล่าสุด 1 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน บ้านไผ่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้แทนฝายขาย , เสมียน
52%
37 ปี  
754 สมัครตำแหน่ง  :    พยาบาล/นักวิชาการ
23 ก.พ. 57
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  50,000
ปริญญาตรี พยาบาล ม.มหิดล
ปริญญาตรี สาธารณสุข ม.เกษตรศาสตร์
93%
37 ปี  
755 สมัครตำแหน่ง  :    Foreman หัวหน้างาน
1 ก.ค. 58
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  17,000
ปวส. ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  TS1
79%
37 ปี  
756 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างซ่อมบำรุง ME,MI.MM,ช่างแอร์
19 เม.ย. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  27,000
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง เทคโน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  technician & operation , TECHNICIAN SHIFT D , ช่างช่อมบำรุง
71%
37 ปี  
12 ส.ค. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  20,000-40,000
ปริญญาตรี สาขาภาษาเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้แทนขายในประเทศ , เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ , พนักงานต้อนรับส่วนหน้า
75%
37 ปี  
758 สมัครตำแหน่ง  :    Planning Supervisor,Production Supervisor,-
12 ธ.ค. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  40,000-
ปริญญาตรี Industrial Management Technology Phranakhon Si Ayuthaya Rajabhat University
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Supervisor
66%
37 ปี  
759 สมัครตำแหน่ง  :    sales
15 ก.ย. 58
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีปทุม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  sales , sales
49%
37 ปี  
760 สมัครตำแหน่ง  :    IT
13 ก.ย. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี ม.ราชภัฏเลย
 พบ 17,037 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
เขต / อำเภอ
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม