เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ภาค/จังหวัด:  ขอนแก่น
 พบ 17,629 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
94%
37 ปี  
741 สมัครตำแหน่ง  :    cutomerservice,Admintrative
15 มี.ค. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000+
ปริญญาตรี การท่องเที่ยว มหาวิทยาลังรังสิต
มัธยมศึกษาตอนปลาย ขอนแก่นวืทยายน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  รองหัวหน้าธุรการบัญชี-การเงิน , เจ้าหน้าที่ธุรการ - การเงิน , เจ้าหน้าที่พิจารณาสินเชื่อ
79%
37 ปี  
17 ก.ย. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  10,000-12,000
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปวช. ช่างกลโรงงาน เทคโนโลยีหมู่บ้านครู
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างซ่อมบำรุง , พนง,ช่างแผนกเครื่องกล , หัวหน้าหมวดเครื่องกล
80%
37 ปี  
21 ก.พ. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง โรเรียนเทคโนโลยีธุรกิจอาชีวะ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผลิต
70%
37 ปี  
11 ส.ค. 53
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง เทคโนโลยีธุรกิจอาชีวะ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผลิต
94%
37 ปี  
13 พ.ย. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  16,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปวส. เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนกทออวน , หัวหน้าหน่วยผลิต , IE.,หัวหน้าแผนกฟินิชชิ่ง
95%
37 ปี  
27 ส.ค. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี เทคโนโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
ปวส. การก่อสร้าง วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sr.Survey
77%
37 ปี  
22 ก.ค. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  แล้วแต่จะพิจารณา
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปวส. เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าหน่วยผลิตงานกรอ-ทอ , IE./หัวหน้าแผนกFinishing
79%
37 ปี  
14 พ.ย. 57
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  20,000++
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Store Keeper
85%
37 ปี  
17 เม.ย. 57
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  12,000-15,000
ปริญญาตรี การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  รองหัวหน้าแผนกสำรองห้องพัก , Waitress , เจ้าหน้าที่วิชาการ
66%
37 ปี  
6 ส.ค. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ปวส. ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานควบคุมเครื่อง
79%
37 ปี  
8 ก.ค. 57
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  10,000
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานคลังสินค้า 7 ปี - พนักงานส่งเอกสารเก็บเงิน 5 ปี - พนักงานขาย(เซลส์) 6 ปี
58%
37 ปี  
752 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานขับรถให้ผู้บริหาร
27 พ.ย. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  12,000
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดคงคาราม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานส่งเอกสาร , พนักงานขับรถ
74%
37 ปี  
24 มิ.ย. 53
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  20,000บาทขึ้นไป
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผ้จัดการเขต
95%
37 ปี  
754 สมัครตำแหน่ง  :    Production Planning,Administative Officer,Sales Coordinator
20 ก.ค. 57
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  18,000 Negotiable
ปริญญาตรี General Management Mahasarakham University
ปวส. Business Computer Rajamangala University Of Technology ISAN Khon Kaen Campus (RMUTI-KKC)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Maintenance administrative Officer , Administative Officer , Administative Officer , Production Planning Officer , Sales Officer
68%
37 ปี  
755 สมัครตำแหน่ง  :    Planner,Logistic,Purchase
20 มี.ค. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000
General Management Mahasarakham University
ปวส. Business Computing Rajamangala Institute of Technology Khon Kaen Campus.
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production planning staff , Sales – Corporate staff
68%
37 ปี  
5 มี.ค. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000 up
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อนุปริญญา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต และ ควบคุมวัตถุดิบ , เจ้าหน้าที่ส่วนงานขาย
81%
37 ปี  
25 พ.ย. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  20,000-30,000
ปวช. Business Cambridge College International
ปวช. Hospitality Management Sydney Business and Travel Academy
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Pattern and Sample , Manager
60%
37 ปี  
758 สมัครตำแหน่ง  :    แพทเทิร์น,ออกแบบ,งานธุรการ
6 ต.ค. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Management Cambridge College International
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Manager
59%
37 ปี  
759 สมัครตำแหน่ง  :    Graphic design,ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
26 ก.ค. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  18,000 + / ตามความสามารถ
ปริญญาตรี ออกแบบนิเทศศิลป์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา
เทคโนโลยีคอมฯ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  คอมพิวเตอร์กราฟฟิค , ออกแบบ , กราฟฟิคดีไซน์ , กราฟฟิคดีไซน์ , กราฟฟิคดีไซน์
72%
37 ปี  
760 สมัครตำแหน่ง  :    Project Manager,Plant Manager,Production Manager
17 เม.ย. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  60,000
Mechanical Engineer Srinakharinwirot University
มัธยมศึกษาตอนปลาย Kaennakhon Wittayalai School
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Assist. Engineering and utility Manager , Site Manager , Senior Mechanical Engineer
 พบ 17,629 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
เขต / อำเภอ
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม