เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ภาค/จังหวัด:  ขอนแก่น
 พบ 16,160 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
73%
37 ปี  
3 เม.ย. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ โรงเรียนพาณิชย์การขอนแก่น
ปวช. บัญชี โรงเรียนพาณิชย์การขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานจัดซื้อ
71%
37 ปี  
13 ก.พ. 57
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บัญชี , พนักงานบัญชีสินทรัพย์ , พนักงานบัญชีลูกหนี้
93%
37 ปี  
29 ต.ค. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปวส. บัญชี วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอุดรธานี (ปวส.)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ประมวลผลข้อมูล , เก็บข้อมูลการทำกองทุนหมู่บ้าน
80%
37 ปี  
744 สมัครตำแหน่ง  :    กราฟฟิค จัดหน้าหนังสือ
7 พ.ค. 58
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  18,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีพลพณิชยการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  กราฟฟิค , EPO (จัดหน้าหนังสือ)
64%
37 ปี  
745 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างไฟฟ้า
30 ส.ค. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  12,000
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างไฟฟ้า
84%
37 ปี  
746 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานขาย,งานบริการ
6 ส.ค. 57
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  12,000
ปวช. พาณิชยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานธุรการ , พนักงานขายโทรศัพท์มือถือ , ผู้ประกาศ
97%
37 ปี  
747 สมัครตำแหน่ง  :    Planner,Markting,Production
12 มิ.ย. 58
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  40,000
ปริญญาโท (Industrial Engineering and Management) (EPMI), Group ECAM, Cergy-Pontoise, France.
ปริญญาตรี Industrial Engineering (University Kasem Budit), Bangkok, Thailand.
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Supervisor Engineering , Management Trainee, Senior Planner , Process Engineer , Assistant Industrial Engineer Manager , Industrial Engineering
64%
37 ปี  
748 สมัครตำแหน่ง  :    Manager Planning,Manager Marketing,Manager Sale
3 ต.ค. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  40,000
ปริญญาโท อุตสาหการและการบริหารจัดการในโรงงาน The School EPMI in Cergy Pontoise, France
ปริญญาตรี อุตสาหการ Ksem Bundit University in Bangkok, Thailand
78%
37 ปี  
7 ธ.ค. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  18,000 บาทขึ้นไป
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปวช. การบัญชี โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานบัญชี , พนักงานบัญชี , พนักงานบัญชี , พนักงานบัญชี
82%
37 ปี  
6 ธ.ค. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  -
ปวช. การบัญชีและคอมพิวเตอร์ ร.ร.พณิชยการขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขับรถยนต์ราชการ , productivity improvement&Lean Cost Saving , สำรวจและออกแบบ
100%
37 ปี  
751 สมัครตำแหน่ง  :    Senior Engineer,Project Engineer,Project Manager
15 ก.ค. 58
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  50,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปวส. ก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคง วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Project engineer , Project engineer , site engineer , Civil Engineer(QS) , engineer
83%
37 ปี  
752 สมัครตำแหน่ง  :    ผู้แทนขาย
16 ส.ค. 58
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  -20,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้แทนขายภาคอิสาน , ผู้แทนขายภาคอิสาน , ผู้จัดการ , ผู้แทนขายภาคอิสาน
73%
37 ปี  
2 มี.ค. 57
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  9,000
มัธยมศึกษาตอนต้น กศน. ขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขาย
71%
37 ปี  
16 ม.ค. 57
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  9,000
ปวช. ช่างก่อสร้าง รร.เทคโนโลยี่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มัธยมศึกษาตอนต้น รร.น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าชุด ATM , คุมงานก่อสร้าง , ขับรถ
80%
37 ปี  
755 สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่ไอที
20 มิ.ย. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  -
ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงหนือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ไอที
78%
37 ปี  
756 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,การขาย
8 ส.ค. 57
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  10,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปวช. การบัญชี โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บัญชี/แคชเชียร์ , พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
55%
37 ปี  
757 สมัครตำแหน่ง  :    อาจารย์
5 ต.ค. 58
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  35,000
ปริญญาโท Management Scinese Guangxi Teacher Education University (China)
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
85%
37 ปี  
6 ก.ย. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  25,000-35,000
ปริญญาโท การจัดการ China Guangxi Teacher Education University
ปริญญาตรี มนุษยศสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  อาจารย์ , ประสานงานโปรเจค , เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ , ผู้ช่วยเลขานุการสำนักนายก (ฝึกงาน) , Sale Executive
50%
37 ปี  
759 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานขับรถ
12 ต.ค. 58
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  9,000
มัธยมศึกษาตอนต้น กศน.
54%
37 ปี  
760 สมัครตำแหน่ง  :    Art Director,Graphic Designer,Web Designer
16 ก.ค. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
 พบ 16,160 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
เขต / อำเภอ
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม