เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ภาค/จังหวัด:  ขอนแก่น
 พบ 19,252 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
75%
38 ปี  
741 สมัครตำแหน่ง  :    บุคลากร,คลังสินค้า,ธุรการ
20 ก.ย. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  12,000 บาท
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อนุปริญญา การศึกษาปฐมวัย สถาบันราชภัฏราชนครินทร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล , ครูผู้ช่วย / ครูประจำวิชาคอมพิวเตอร์
89%
38 ปี  
742 สมัครตำแหน่ง  :    Facility Supervisor,Maintenance Engineer.,Maintenance Supervisor
12 ก.พ. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Electrical Engineer , Assit.Manager , Asst, Supervisor , Technician
80%
38 ปี  
14 พ.ค. 58
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี ระหว่างประเทศ ม.รามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนประภัสสรวิทยา จ.ขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขายหน่วยรถ , พนักงานขายหน่วยรถ
58%
38 ปี  
744 สมัครตำแหน่ง  :    Senior Cook,กุ๊คเบเกอรี่
27 ม.ค. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  12,000
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Senior Cook
70%
38 ปี  
5 ก.ย. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  8,000-15,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น
ปวส. การบัญชี พณิชยาการขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ศูนย์เอกสารและข้อมูล , เจ้าหน้าที่ข้อมูล
77%
38 ปี  
746 สมัครตำแหน่ง  :    Mechanical Engineering,Engineer
28 ก.ค. 52
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  40,000
ปริญญาตรี Mechanical Khonkaen University
มัธยมศึกษาตอนปลาย Chumphaesuksa School
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Mechanical Engineer , Mechanical Engineer , Engineer
86%
38 ปี  
747 สมัครตำแหน่ง  :    Assist QMR,Quality Engineer,Internal Auditor
24 ก.ค. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  50,000
ปริญญาโท วิศวกรรมการเชื่อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาโท เทคโนโลยีวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Assessment & Audit Section Manager
74%
38 ปี  
748 สมัครตำแหน่ง  :    ประสานงานโฆษณา,เลขา
31 พ.ค. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ปวช. การขาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sale & Team Manger , Assistant Producer , Secretary to Marketing & Executive Producer
82%
38 ปี  
27 ต.ค. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  ตามโครงสร้างของบริษัท
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีกรุงธน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่จัดส่ง , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลเทคนิคผลิต (OEE) , ประสานงานขาย/ R&D
84%
38 ปี  
27 ธ.ค. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  10,000
อนุปริญญา บัญชี โรงเรียนขอนแก่นบริหารธุรกิจ
ปวช. บัญชี วิทยาลัยการอาชีพขอนแ่ก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานต้อนรับ , พนักงานขาย/แคชเชียร์ , หัวหน้าผลัด/แคชเชียร์
69%
38 ปี  
19 ก.ย. 52
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  8,500 บาท
ปวส. บัญชี โรงเรียนขอนแก่นบริหารธุรกิจ
ปวช. บัญชี วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขาย , เสมียน
94%
38 ปี  
752 สมัครตำแหน่ง  :    cutomerservice,Admintrative
15 มี.ค. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000+
ปริญญาตรี การท่องเที่ยว มหาวิทยาลังรังสิต
มัธยมศึกษาตอนปลาย ขอนแก่นวืทยายน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  รองหัวหน้าธุรการบัญชี-การเงิน , เจ้าหน้าที่ธุรการ - การเงิน , เจ้าหน้าที่พิจารณาสินเชื่อ
79%
38 ปี  
17 ก.ย. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  10,000-12,000
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปวช. ช่างกลโรงงาน เทคโนโลยีหมู่บ้านครู
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าหมวดเครื่องกล , พนง,ช่างแผนกเครื่องกล , ช่างซ่อมบำรุง
80%
38 ปี  
21 ก.พ. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง โรเรียนเทคโนโลยีธุรกิจอาชีวะ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผลิต
70%
38 ปี  
11 ส.ค. 53
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง เทคโนโลยีธุรกิจอาชีวะ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผลิต
94%
38 ปี  
13 พ.ย. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  16,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปวส. เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนกทออวน , หัวหน้าหน่วยผลิต , IE.,หัวหน้าแผนกฟินิชชิ่ง
95%
38 ปี  
27 ส.ค. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี เทคโนโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
ปวส. การก่อสร้าง วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sr.Survey
77%
38 ปี  
22 ก.ค. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  แล้วแต่จะพิจารณา
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปวส. เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าหน่วยผลิตงานกรอ-ทอ , IE./หัวหน้าแผนกFinishing
84%
38 ปี  
21 เม.ย. 58
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Store Keeper
85%
38 ปี  
17 เม.ย. 57
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  12,000-15,000
ปริญญาตรี การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  รองหัวหน้าแผนกสำรองห้องพัก , Waitress , เจ้าหน้าที่วิชาการ
 พบ 19,252 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
เขต / อำเภอ
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม