เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ภาค/จังหวัด:  ขอนแก่น
 พบ 20,607 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
93%
39 ปี  
741 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,จัดซื้อ,บุคคล
29 พ.ค. 58
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000
อนุปริญญา การตลาด วิทยาลัยเทคโนพลพณิชยการ
ปวช. การขาย วิทยาลัยพณิชการบางนา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  HR & ADMIN , บัญชี-สโตร์งานก่อสร้าง , ผจก.สาขาบ่อทอง , ธุรการ-บุคคล
84%
39 ปี  
7 พ.ย. 59
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  40,000
ปริญญาโท พืชไร่นา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักปรับปรุงพันธุ์
78%
39 ปี  
743 สมัครตำแหน่ง  :    นักวิชาการเกษตร
29 เม.ย. 57
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  40,000
ปริญญาโท พืชไร่นา ปรับปรุงพันธุ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักปรับปรุงพันธุ์
77%
39 ปี  
744 สมัครตำแหน่ง  :    การตลาด,งานขาย,งานสินเชื่อ
26 ก.ค. 60
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  12,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ซุปเปอร์ไวเซอร์
89%
39 ปี  
23 ก.ค. 58
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี สัตวศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มัธยมศึกษาตอนปลาย ชุมแพศึกษา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ประสานงานทั่วไป , พนักงานร้าน , พนักงานต้อนรับ พนักงานนวดไทย , Call center , call center
73%
39 ปี  
3 เม.ย. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ โรงเรียนพาณิชย์การขอนแก่น
ปวช. บัญชี โรงเรียนพาณิชย์การขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานจัดซื้อ
81%
39 ปี  
23 ม.ค. 60
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  38,000
ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Assistant Lab Manager , Senior Chemist , หัวหน้าห้องปฏิบัติการเคมี 1 , นักวิทยาศาสตร์
71%
39 ปี  
13 ก.พ. 57
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บัญชี , พนักงานบัญชีสินทรัพย์ , พนักงานบัญชีลูกหนี้
67%
39 ปี  
749 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการประสานงาน
19 ก.ย. 60
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
93%
39 ปี  
29 ต.ค. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปวส. บัญชี วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอุดรธานี (ปวส.)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ประมวลผลข้อมูล , เก็บข้อมูลการทำกองทุนหมู่บ้าน
80%
39 ปี  
751 สมัครตำแหน่ง  :    กราฟฟิค จัดหน้าหนังสือ
7 พ.ค. 58
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  18,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีพลพณิชยการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  กราฟฟิค , EPO (จัดหน้าหนังสือ)
64%
39 ปี  
752 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างไฟฟ้า
30 ส.ค. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  12,000
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างไฟฟ้า
84%
39 ปี  
753 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานขาย,งานบริการ
6 ส.ค. 57
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  12,000
ปวช. พาณิชยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานธุรการ , พนักงานขายโทรศัพท์มือถือ , ผู้ประกาศ
82%
39 ปี  
6 ธ.ค. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  -
ปวช. การบัญชีและคอมพิวเตอร์ ร.ร.พณิชยการขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขับรถยนต์ราชการ , productivity improvement&Lean Cost Saving , สำรวจและออกแบบ
100%
39 ปี  
755 สมัครตำแหน่ง  :    Senior Engineer,Project Engineer,Project Manager
15 ก.ค. 58
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  50,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปวส. ก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคง วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Project engineer , Project engineer , site engineer , Civil Engineer(QS) , engineer
99%
39 ปี  
13 พ.ย. 60
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  24,000-27,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
ปวส. ช่างเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการฝ่ายผลิต , หัวหน้างานอาวุโส , วิศวกร นิวโมเดล และออกแบบ
88%
39 ปี  
757 สมัครตำแหน่ง  :    ผู้แทนขาย
3 มิ.ย. 60
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  -20,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้แทนขายภาคอีสาน , ผู้แทนขายภาคอิสาน , ผู้แทนขายภาคอิสาน , ผู้จัดการ , ผู้แทนขายภาคอิสาน
73%
39 ปี  
2 มี.ค. 57
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  9,000
มัธยมศึกษาตอนต้น กศน. ขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขาย
71%
39 ปี  
16 ม.ค. 57
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  9,000
ปวช. ช่างก่อสร้าง รร.เทคโนโลยี่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มัธยมศึกษาตอนต้น รร.น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าชุด ATM , คุมงานก่อสร้าง , ขับรถ
80%
39 ปี  
760 สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่ไอที
20 มิ.ย. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  -
ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงหนือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ไอที
 พบ 20,607 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
เขต / อำเภอ
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม