เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 ภาค/จังหวัด:  ขอนแก่น
 พบ 15,387 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
75%
37 ปี  
25 เม.ย. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  12,000-15,000
ปริญญาโท สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี สุขศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานออกแบบ , พนักงานออกแบบ freelance , ผู้จัดการและพนักงานขาย
55%
37 ปี  
21 ส.ค. 52
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  ตามโครงงาน
อนุปริญญา ไฟฟ้า โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปริญญาตรี ไฟฟ้า โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขาย/สต๊อก
62%
37 ปี  
3 พ.ย. 52
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  10,000-12,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผช.งานด้านบัญชี-การเงิน , เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล
80%
37 ปี  
744 สมัครตำแหน่ง  :    Maintenance Supervisor,Die Cast Maintenance,Sr.Technician
25 ก.ค. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  16,500
อนุปริญญา Installation of Electric Khon kaen Technician College
ปวช. Electric Power Khon kaen Technician College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Die cast Maintenance Supervisor , Technician , Technician
88%
37 ปี  
6 ก.พ. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  20,000 - 25,000
ปวส. ช่างไฟฟ้าติดตั้ง วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ปวช. ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าช่างไฟฟ้า , ช่างไฟฟ้า , Maintenance Supervisor , ช่างไฟฟ้า , ช่างไฟฟ้า
71%
37 ปี  
17 มี.ค. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  18,000บาทขึ้น
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บุคคล , admin , บุคคล
69%
37 ปี  
1 มี.ค. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  6,500-8,000
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขามแก่นนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขายหน้าร้าน , พนักงานการแพทย์ , พนักงานฝ่าย ผลิต
72%
37 ปี  
748 สมัครตำแหน่ง  :    หัวหน้ากะควบคุมงานผลิต
28 ม.ค. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000
ปวช. ช่างอิเลคโทรนิค เทนโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหืนง
มัธยมศึกษาตอนต้น ชนบทศึกษา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้ากะ , พนักงานการผลิต
65%
37 ปี  
6 ส.ค. 53
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  11,000
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีกระนวน
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิทยากรกระบวนการ
48%
37 ปี  
7 มี.ค. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000
ช่างเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
ปวช. ช่างสำรวจ วิทยาลัยเทคนิกขอนแก่น
67%
37 ปี  
5 มี.ค. 57
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Senoir Retail Representative
60%
37 ปี  
752 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างเทคนิค,พนักงานทั่วไป
6 ก.พ. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  ตามตกลง
ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานฝ่ายผลิต , PLANNING STORE , ช่างเทคนิค
78%
37 ปี  
15 พ.ย. 53
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  20,000-25,000
ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Designer
54%
37 ปี  
754 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างเทคนิค
17 ม.ค. 57
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปวส. ช่างกลโรงงาน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่น
ปวช. ช่างกลโรงงาน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่น
69%
37 ปี  
15 ส.ค. 52
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  17,000.-
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การคลัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  PROSTOCK , Stock
96%
37 ปี  
756 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรโครงการ
19 มี.ค. 57
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  45,000 - 50,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัย ศรีปทุม
ปวส. ช่างโยธา วิทยาลัยเทคนิค ขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรโครงการ , วิศวกรควบคุมงาน งานโครงสร้าง / งานสถาปัตยกรรม , วิศวกรสนาม , โฟร์แมน , ช่างสำรวจสนาม
87%
37 ปี  
24 ธ.ค. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  ไม่ระบุ
ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลัย มหาสารคาม
มัธยมศึกษาตอนปลาย แก่นนครวิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Dy.Chief inspector , นักเคมี
78%
37 ปี  
10 ก.ย. 56
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  sale engineer , หัวหน้าผู้บริหารงานซ่อมตัวถังและสี
89%
37 ปี  
22 ธ.ค. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  28,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีออกแบบแม่พิมพ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. ออกแบบแม่พิมพ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรฝ่ายวิจัยและพัฒนา (R&D Engineer) , วิศวกรฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ (QA. Engineer) , วิศวกรเทคนิค (Technical Engineer )
55%
37 ปี  
760 สมัครตำแหน่ง  :    Sales Engineer,Account
16 ก.พ. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  25,000
ปริญญาโท Business Administration Ramkamhaeng University
ปริญญาตรี Science (B.Eng.) North Eastern University
 พบ 15,387 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
หมวดงานที่ต้องการสมัคร
ประสบการณ์ทำงาน
เงินเดือนที่ต้องการ
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
ภาค / จังหวัด
เขต / อำเภอ
อายุ
เพศ
ภาษา
วันที่แก้ไขล่าสุด
คำที่ต้องการค้นหา