เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ภาค/จังหวัด:  ขอนแก่น
 พบ 17,053 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
83%
37 ปี  
21 มิ.ย. 53
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  ตามประสบการณ์/ตามมาตรฐานบริษัท
ปริญญาตรี การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ Eastern Asia University
อนุปริญญา การตลาด โรงเรียนเทคนิคไทยบัณฑิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ควบคุมสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน , ผู้จัดการร้าน , ผู้จัดการแผนกผักผลไม้และผู้จัดการแผนกรับสินค้า
64%
37 ปี  
1 มิ.ย. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  18,000
ปวส. การติดตั้งไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างทั่วไป , ช่างซ่อมบำรุง , ช่างเทคนิค
60%
37 ปี  
31 พ.ค. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  18,000
ปวส. การตีดตั้งไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างทั่วไป , ช่างซ่อมบำรุง , ช่างเทคนิค
56%
37 ปี  
744 สมัครตำแหน่ง  :    Web Programmer,IT Support
5 พ.ค. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Programmer , System Admin
50%
37 ปี  
28 ส.ค. 52
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การจัดการ วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ปวส. บัญชี ขอนแก่นบริหารุรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผช.ผจก.สาขากาฬสินธ์ , ผช.ผจก.สาขามหาสารคาม
61%
37 ปี  
746 สมัครตำแหน่ง  :    โรงภาพยนตร์,ธุรการ,เสมียน
8 ส.ค. 52
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี บริหาร การจัดการทั่วไป วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ปวส. บัญชี ขอนแก่นบริหารธุรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้จัดการ
60%
37 ปี  
7 มิ.ย. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000.00
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์
81%
37 ปี  
19 มิ.ย. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  17,500
ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ ม.รามคำแหง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนกบรรจุ / ส่งออก , หัวหน้าวางแผนผลิต
97%
37 ปี  
15 ก.ค. 57
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  18,000
ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง ขอนแก่นเทคโนโลยีพนิชยการ
ปวช. ช่างไฟฟ้ากำลัง โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานปฏิบัติการ
87%
37 ปี  
7 ก.ย. 57
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  12,000-15,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บุคคล - ธุรการ
90%
37 ปี  
751 สมัครตำแหน่ง  :    ซ่อมบำรุง,ช่างเทคนิค
14 ก.ค. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000
ปวช. ช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเขลางร์นคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้ากะ , ช่างซ่อมบำรุง , ช่างซอมบำรุง , ช่างซอมบำรุง
84%
37 ปี  
6 เม.ย. 53
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000 บาท
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนเทคโนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บุคคล , เจ้าหน้าที่บุคคล
61%
37 ปี  
753 สมัครตำแหน่ง  :    ฝ่ายบุคคล,ฝ่ายบัญชี
11 มี.ค. 53
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  10,000
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อนุปริญญา คอนพิวเตอร์ โรงเรียนพณิชยการขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานบัญชี
63%
37 ปี  
29 ก.พ. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  ตามความเหมาะสม
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปวส. บริการธุรกิจการบัญชี วิทยาลัยชุมชนศรีอุดร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บัญชี , พนักงานบัญชี , พนักงานบัญชี
70%
37 ปี  
11 ก.ค. 53
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  8,000 +
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ปวส. บริหารธุรกิจการบัญชี วิทยาลัยชุมชนศรีอุดร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บัญชี , เจ้าหน้าที่บัญชี , เจ้าหน้าที่บัญชี
79%
37 ปี  
756 สมัครตำแหน่ง  :    Engineer,Asistance Engineering Manager,Engineering Manager
9 ธ.ค. 53
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  65,000-70,000
ปริญญาโท Manufacturing System Engineering King Mongkut's University of Technology Thonburi
ปริญญาตรี Production Engineering King Mongkut's University of Technology Thonburi
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Lead Product Engineer , Process Control Supervisor , Project Engineer
82%
37 ปี  
24 ก.ย. 56
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปวช. ช่างก่อสร้าง ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ประเมินวินาศภัย (Loss adjuster) , เจ้าหน้าที่ประเมินวินาศภัย (Loss adjuster)
69%
37 ปี  
758 สมัครตำแหน่ง  :    อาจารย์,Brand Development
31 พ.ค. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  20,000
ปริญญาโท การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยบูรพา
75%
37 ปี  
30 ก.ย. 53
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  30,000+
ปริญญาตรี โยธา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
มัธยมศึกษาตอนปลาย รร.เชียงยืนพิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรโครงการ , วิศวกร , วิศวกรโยธา
43%
37 ปี  
760 สมัครตำแหน่ง  :    QA,QC ENGINEER,ช่างซ่อมบำรุง,ENGINEER
13 ก.ย. 53
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000
เทคโนโลยีอุตสาหกรรรม(ช่างกลโรงงาน) โรงเรียนเทคโนโลยีไทยสุริยะรามอินทรา
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เครื่องกล) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 พบ 17,053 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
หมวดงานที่ต้องการสมัคร
ประสบการณ์ทำงาน
เงินเดือนที่ต้องการ
ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่จบ
ภาค / จังหวัด
เขต / อำเภอ
อายุ
เพศ
ภาษา
วันที่แก้ไขล่าสุด
คำที่ต้องการค้นหา