เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ภาค/จังหวัด:  ขอนแก่น
 พบ 19,935 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
55%
39 ปี  
741 สมัครตำแหน่ง  :    อาจารย์
5 ต.ค. 58
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  35,000
ปริญญาโท Management Scinese Guangxi Teacher Education University (China)
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
50%
39 ปี  
742 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานขับรถ
31 พ.ค. 59
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  9,000
มัธยมศึกษาตอนต้น กศน.
54%
39 ปี  
743 สมัครตำแหน่ง  :    Art Director,Graphic Designer,Web Designer
16 ก.ค. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
89%
38 ปี  
10 ธ.ค. 59
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการก่อสร้าง วทบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ปวส. ช่างก่อสร้าง เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น ไทย-เยอรมัน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผจก สาขา ศรีสะเกษ และ ผจก สาขา มุกดาหาร และ รก.ดูแล ทั้ง สามสาขา , ผจก.ทั่วไป , ผจก.ห้าง , อ.พิเศษ , หน.ส่วนโยธา
82%
38 ปี  
745 สมัครตำแหน่ง  :    ขาย,การตลาด
28 พ.ย. 59
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านไผ่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  PC LG , PC LG
95%
38 ปี  
30 มิ.ย. 59
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000-20,000
ปวส. เทคนิคการผลิต ม.ราชมงคล
ปวช. ช่างกลโรงงาน สถาบันเทคโนโลราชมงคล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานปฎิบัติการและบำรุงรักษา , วิศวกรแผนกวิศกรรม , วิศวกร
76%
38 ปี  
747 สมัครตำแหน่ง  :    งานขาย,Sale credit
12 พ.ค. 57
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  -
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคนิคน้ำพอง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  sale credit , sale credit
84%
38 ปี  
3 ก.ย. 58
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000 -17,000
ปวช. ช่าง ยนต์ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  supervisor , ช่างซ่อมบำรุง , ตรวจสอบคุณภาพ เจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย , ช่างเทคนิค , ประกอบโซ่
65%
38 ปี  
16 ก.ค. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  25,000-30,000
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสารคาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าร้านสาขาอุดรธานี (ขาย และ การตลาด)
88%
38 ปี  
750 สมัครตำแหน่ง  :    Oversea Purchasing Manager,Secretary,Others related to English skill
26 เม.ย. 60
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  30,000+
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกลัยาณวัตร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เลขานุการผู้อำนวยการสายการตลาด , เลขานุการผู้บริหารและหัวหน้าแผนกจัดซื้อต่างประเทศ , เลขานุการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ , R&D Officer , Secretary to Japaness Experts
80%
38 ปี  
15 มิ.ย. 58
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  -
ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสร้าง มหาวิทยาลัย บูรพา
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรโครงการ , วิศวกรโยธา , วิศวกรโยธา
64%
38 ปี  
752 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างเทคนิค,ช่าง
9 พ.ค. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  12,000
ปวส. ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ช่างฝีมือทหาร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่าง
88%
38 ปี  
753 สมัครตำแหน่ง  :    ฝ่ายขาย,เกษตร
3 พ.ค. 60
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี การจัดการการผลิตพืช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อนุปริญญา เทคโนโลยีการเกษตร ราชภัฏเลย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sales & Service , Sales Representetuve , Sales Supervisor , ฝ่ายขาย , ฝ่ายขาย
86%
38 ปี  
754 สมัครตำแหน่ง  :    ดูแลเขตขาย,งานขาย
30 พ.ย. 58
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี การจัดการ วิทยาลัยบัญฑิตบริหารธุรกิจ
ปวส. คอมพิวเตอร์ ร.ร.ขอนแก่นบริหารธุรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้แทนขาย(เครดิต) , พนักงานขายเงินสด (จ.ร้อยเอ็ด) , พนักงานขายเงินสด (จ.ขอนแก่น มหาสารคาม)
65%
38 ปี  
755 สมัครตำแหน่ง  :    IT
10 ม.ค. 57
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  System Admin , Web Programmer
87%
38 ปี  
24 ก.ย. 58
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  10,000-15,000
ปวส. ช่างโลหะ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพด้านงานความปลอดภัย , ช่างแม่พิมพ์ , ช่างเทคนิค
80%
38 ปี  
29 ส.ค. 58
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  18,000
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนท่านางแนววิทยายน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานคุมเครื่องจักร , ฝ่ายผลิตโรงงานกระดาษ , พนักงานทั่วไป , พนังงานผลิต
50%
38 ปี  
26 ก.พ. 58
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุระนารี
76%
38 ปี  
21 เม.ย. 57
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ปวส. ไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างเขียนแบบไฟฟ้า
73%
38 ปี  
760 สมัครตำแหน่ง  :    วิเคราะห์ข้อมูล
12 ก.ย. 59
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000+
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การเงิน) ืสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
ปริญญาตรี สถิติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ประจำร้านค้าสวัสดิการ , นักวิเคราะห์นโยบายและแผน , เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ , sale executives
 พบ 19,935 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
เขต / อำเภอ
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม