เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ภาค/จังหวัด:  ขอนแก่น
 พบ 16,407 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
78%
37 ปี  
741 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,การขาย
8 ส.ค. 57
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  10,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปวช. การบัญชี โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บัญชี/แคชเชียร์ , พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
55%
37 ปี  
742 สมัครตำแหน่ง  :    อาจารย์
5 ต.ค. 58
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  35,000
ปริญญาโท Management Scinese Guangxi Teacher Education University (China)
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
85%
37 ปี  
6 ก.ย. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  25,000-35,000
ปริญญาโท การจัดการ China Guangxi Teacher Education University
ปริญญาตรี มนุษยศสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  อาจารย์ , ประสานงานโปรเจค , เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ , ผู้ช่วยเลขานุการสำนักนายก (ฝึกงาน) , Sale Executive
50%
37 ปี  
744 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานขับรถ
12 ต.ค. 58
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  9,000
มัธยมศึกษาตอนต้น กศน.
54%
37 ปี  
745 สมัครตำแหน่ง  :    Art Director,Graphic Designer,Web Designer
16 ก.ค. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
90%
37 ปี  
9 มี.ค. 58
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าแผนกสรรหาและฝึกอบรม , ผู้จัดการแผนกบุคคลสายงานฟาร์ม , เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ
92%
37 ปี  
26 พ.ย. 58
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  50,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี โยธา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปวช. อิเลคทรอนิคส์ เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรโครงการ
85%
37 ปี  
748 สมัครตำแหน่ง  :    Programmer,Computer Admin,IT Support, Network
4 พ.ค. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineering , IT Support
95%
37 ปี  
16 พ.ย. 58
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  20,000-30,000
ปวส. เทคนิคการผลิต ม.ราชมงคล
ปวช. ช่างกลโรงงาน สถาบันเทคโนโลราชมงคล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานปฎิบัติการและบำรุงรักษา , วิศวกรแผนกวิศกรรม , วิศวกร
92%
37 ปี  
10 มิ.ย. 58
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ปวส. ช่างก่อสร้าง เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น ไทย-เยอรมัน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผจก.ทั่วไป , ผจก.ห้าง , อ.พิเศษ , หน.ส่วนโยธา
76%
37 ปี  
751 สมัครตำแหน่ง  :    งานขาย,Sale credit
12 พ.ค. 57
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  -
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคนิคน้ำพอง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  sale credit , sale credit
60%
37 ปี  
752 สมัครตำแหน่ง  :    จัดซื้อ,Admin
18 ก.ค. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Buyer III
84%
37 ปี  
3 ก.ย. 58
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000 -17,000
ปวช. ช่าง ยนต์ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  supervisor , ช่างซ่อมบำรุง , ตรวจสอบคุณภาพ เจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย , ช่างเทคนิค , ประกอบโซ่
78%
37 ปี  
9 ต.ค. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  25,000
ปวช. ช่างก่อสร้าง วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนรังสรรค์วิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เทคนิเชี่ยน , โฟร์แมนก่สร้าง
53%
37 ปี  
13 มี.ค. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  ตามข้อตกลง
ปวช. ช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
มัธยมศึกษาตอนต้น โคกนางามพิทยาสรรพ์
65%
37 ปี  
16 ก.ค. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  25,000-30,000
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสารคาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าร้านสาขาอุดรธานี (ขาย และ การตลาด)
90%
37 ปี  
757 สมัครตำแหน่ง  :    Oversea Purchasing Manager,Secretary,Others related to English skill
29 ม.ค. 59
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกลัยาณวัตร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เลขานุการผู้อำนวยการสายการตลาด , เลขานุการผู้บริหารและหัวหน้าแผนกจัดซื้อต่างประเทศ , เลขานุการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ , R&D Officer , Secretary to Japaness Experts
80%
37 ปี  
15 มิ.ย. 58
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  -
ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสร้าง มหาวิทยาลัย บูรพา
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรโครงการ , วิศวกรโยธา , วิศวกรโยธา
81%
37 ปี  
759 สมัครตำแหน่ง  :    Marketing,Customer Service,Document
19 ก.ค. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี Maketing Northeastern University
อนุปริญญา Secretary KhonKaen Vocational College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Marketing , Customer Service , Teacher
78%
37 ปี  
18 พ.ค. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  10,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  อาจารย์ประจำแผนกอิเล็กทรอนิกส์ , อาจารย์ประจำแผนกอิเล็กทรอนิกส์ , พนักงานเพลย์โฟน
 พบ 16,407 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
เขต / อำเภอ
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม