เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ภาค/จังหวัด:  ขอนแก่น
 พบ 16,772 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
64%
37 ปี  
9 พ.ค. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  20,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขามแก่นนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน , ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
90%
37 ปี  
21 ม.ค. 58
เข้าระบบล่าสุด 3 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  10,000+
ปวส. ช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิตกำแพงเพชร
ปวช. ช่างไฟฟ้า วทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าหมวดปฏิบัติการ , ช่างไฟฟ้า
89%
37 ปี  
14 ส.ค. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  25,000 - 35,000
ปริญญาตรี อุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏเลย
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน , หัวหน้าแผนก LOOVER , ผู้ช่วยหัวหน้าไลน์ผลิต
78%
37 ปี  
21 ส.ค. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  9,000-25,000
ปวช. ช่างอุตสาหกรรม รร.เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มัธยมศึกษาตอนต้น รร.มิ่งเมืองขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างประกอบรถไถนาเดินตาม ตราช้างเหล็ก , ช่างสำรวจ , ขับรถเก็บขยะตามชุมชนสามเหลี่ยม4 , ขับรถยนต์
88%
37 ปี  
21 ก.ค. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  23,000
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาตอนปลาย สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มอดินแดง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการฝ่ายธุรการ , ผู้จัดการสาขา , Telesales
61%
37 ปี  
746 สมัครตำแหน่ง  :    งานบัญชี,งานขาย
20 ต.ค. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  8,500
ปวส. บัญชี ขอนแก่นบริหารธุรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ทั่วไป , บัญชี
85%
37 ปี  
747 สมัครตำแหน่ง  :    ผู้บริหารงานขาย/ขายปลีก
21 ม.ค. 57
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  20,000-50,000
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
ปวช. ช่างอิเลคโทรนิค วิทยาลัยเทคนิคเลย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการฝ่าย โชว์รูม , รองผู้อำนวยการ ฝ่ายขายปลีก
84%
37 ปี  
25 ม.ค. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง รร.พงศ์ภิญโญเทคโนโลยี
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศรีจันทร์วิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่าง งาน PM และงานเครื่องกล , Production,Logistic
95%
37 ปี  
749 สมัครตำแหน่ง  :    HR / Payroll,Production Planning
9 มี.ค. 58
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  14,000 (Negotiable or Company Structure)
ปวส. Computer Northeastern Technology School
ปวช. Accountancy Northeastern Technology School
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ธุรการประจำโครงการ , HR Officer. , HR Officer , HR Staff III. , Planning Staff.
49%
37 ปี  
750 สมัครตำแหน่ง  :    ซ่อมบำรุง,พนักงานขับรถ
15 ต.ค. 58
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  -
ปวช. ช่างยนต์ เทคโนโลยี่ภูมิสิทธ์พณิชยการช่างกล
78%
37 ปี  
11 พ.ค. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  12,000
ปวส. ช่างยนต์ เทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานตรวจสอบคุณภาพ QC , Leader
87%
37 ปี  
752 สมัครตำแหน่ง  :    ASM,Supervisor
2 พ.ค. 59
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  50,000
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการตลาด ราชภัฎพระนคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  KA Manager , ASM , CDS Supperviser , Sales , TSE Sales
86%
37 ปี  
753 สมัครตำแหน่ง  :    คลังสินค้า,ขับรถส่งสินค้า
19 ก.ย. 58
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  10,000
ปวส. อิเลคโทรนิค การอาชีพนครนายก
มัธยมศึกษาตอนปลาย ฝางวิทยายน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  EO operator
73%
37 ปี  
754 สมัครตำแหน่ง  :    ผู้จัดการโรงงาน,วิศวกร
17 ก.ค. 58
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  35,000
ปริญญาตรี เครื่องกล ม.เทคโนโลยีสุรนารี
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร ดงมูลวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการโรงงาน
63%
37 ปี  
755 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,บัญชี,บุคคล
18 ต.ค. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  9,500
ปวส. บริหารธุรกิจเอกคอมพิวเตอร์ พณิชยการขอนแก่น
ปวช. บัญชี พณิชยการขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ่ฝ่ายบุคคล , เจ้าหน้าที่สำสักงาน
83%
37 ปี  
17 ต.ค. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  ตามองค์กร
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสาน
ปวส. การบัญชี โรงเรียนขอนแก่นบริหารธุรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  บัญชี เลขานุการ , ธุรการ ติดต่อประสานงาน , บัญชี,จัดซื้อ,สโตร์
79%
37 ปี  
757 สมัครตำแหน่ง  :    บัญชี,การเงิน,ธุรการ
27 ก.พ. 59
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานการเงิน , พนักงานการเงิน , พนักงานบัญชีการเงิน
53%
37 ปี  
758 สมัครตำแหน่ง  :    network admin,software developer,อาจารย์
29 ก.ย. 58
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  20,000
ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
46%
37 ปี  
759 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานฝ่ายผลิต
12 ก.ค. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป ม.ราชภัฎพระนคร
98%
37 ปี  
24 ธ.ค. 58
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  18,000-22,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวส. ช่างกลโรงงาน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรจัดซื้อ
 พบ 16,772 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
เขต / อำเภอ
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม