เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ภาค/จังหวัด:  ขอนแก่น
 พบ 20,425 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
64%
39 ปี  
741 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างไฟฟ้า
30 ส.ค. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  12,000
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างไฟฟ้า
84%
39 ปี  
742 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานขาย,งานบริการ
6 ส.ค. 57
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  12,000
ปวช. พาณิชยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานธุรการ , พนักงานขายโทรศัพท์มือถือ , ผู้ประกาศ
64%
39 ปี  
743 สมัครตำแหน่ง  :    Manager Planning,Manager Marketing,Manager Sale
3 ต.ค. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  40,000
ปริญญาโท อุตสาหการและการบริหารจัดการในโรงงาน The School EPMI in Cergy Pontoise, France
ปริญญาตรี อุตสาหการ Ksem Bundit University in Bangkok, Thailand
82%
39 ปี  
6 ธ.ค. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  -
ปวช. การบัญชีและคอมพิวเตอร์ ร.ร.พณิชยการขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขับรถยนต์ราชการ , productivity improvement&Lean Cost Saving , สำรวจและออกแบบ
100%
39 ปี  
745 สมัครตำแหน่ง  :    Senior Engineer,Project Engineer,Project Manager
15 ก.ค. 58
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  50,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปวส. ก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคง วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Project engineer , Project engineer , site engineer , Civil Engineer(QS) , engineer
99%
39 ปี  
7 ก.ค. 60
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  22,000-35,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
ปวส. ช่างเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการฝ่ายผลิต , หัวหน้างานอาวุโส , วิศวกร นิวโมเดล และออกแบบ
88%
39 ปี  
747 สมัครตำแหน่ง  :    ผู้แทนขาย
3 มิ.ย. 60
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  -20,000
ปริญญาตรี ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้แทนขายภาคอีสาน , ผู้แทนขายภาคอิสาน , ผู้แทนขายภาคอิสาน , ผู้จัดการ , ผู้แทนขายภาคอิสาน
73%
39 ปี  
2 มี.ค. 57
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  9,000
มัธยมศึกษาตอนต้น กศน. ขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขาย
71%
39 ปี  
16 ม.ค. 57
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  9,000
ปวช. ช่างก่อสร้าง รร.เทคโนโลยี่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มัธยมศึกษาตอนต้น รร.น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าชุด ATM , คุมงานก่อสร้าง , ขับรถ
80%
39 ปี  
750 สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่ไอที
20 มิ.ย. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  -
ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงหนือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ไอที
79%
39 ปี  
751 สมัครตำแหน่ง  :    ธุรการ,การขาย
24 ม.ค. 60
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  10,000
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปวช. การบัญชี โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานธุรการ , บัญชี/แคชเชียร์ , พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
55%
39 ปี  
752 สมัครตำแหน่ง  :    อาจารย์
5 ต.ค. 58
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  35,000
ปริญญาโท Management Scinese Guangxi Teacher Education University (China)
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
50%
39 ปี  
753 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานขับรถ
31 พ.ค. 59
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  9,000
มัธยมศึกษาตอนต้น กศน.
54%
39 ปี  
754 สมัครตำแหน่ง  :    Art Director,Graphic Designer,Web Designer
16 ก.ค. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
89%
39 ปี  
10 ธ.ค. 59
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการก่อสร้าง วทบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ปวส. ช่างก่อสร้าง เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น ไทย-เยอรมัน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผจก สาขา ศรีสะเกษ และ ผจก สาขา มุกดาหาร และ รก.ดูแล ทั้ง สามสาขา , ผจก.ทั่วไป , ผจก.ห้าง , อ.พิเศษ , หน.ส่วนโยธา
82%
39 ปี  
756 สมัครตำแหน่ง  :    ขาย,การตลาด
28 พ.ย. 59
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านไผ่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  PC LG , PC LG
95%
39 ปี  
30 มิ.ย. 59
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000-20,000
ปวส. เทคนิคการผลิต ม.ราชมงคล
ปวช. ช่างกลโรงงาน สถาบันเทคโนโลราชมงคล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานปฎิบัติการและบำรุงรักษา , วิศวกรแผนกวิศกรรม , วิศวกร
76%
39 ปี  
758 สมัครตำแหน่ง  :    งานขาย,Sale credit
12 พ.ค. 57
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  -
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคนิคน้ำพอง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  sale credit , sale credit
84%
39 ปี  
3 ก.ย. 58
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000 -17,000
ปวช. ช่าง ยนต์ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  supervisor , ช่างซ่อมบำรุง , ตรวจสอบคุณภาพ เจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย , ช่างเทคนิค , ประกอบโซ่
65%
39 ปี  
16 ก.ค. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  25,000-30,000
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสารคาม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าร้านสาขาอุดรธานี (ขาย และ การตลาด)
 พบ 20,425 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
เขต / อำเภอ
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม