เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ภาค/จังหวัด:  ขอนแก่น
 พบ 17,333 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
79%
37 ปี  
741 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างซ่อมบำรุง ME,MI.MM,ช่างแอร์
19 เม.ย. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  27,000
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง เทคโน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  technician & operation , TECHNICIAN SHIFT D , ช่างช่อมบำรุง
71%
37 ปี  
12 ส.ค. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  20,000-40,000
ปริญญาตรี สาขาภาษาเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้แทนขายในประเทศ , เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ , พนักงานต้อนรับส่วนหน้า
75%
37 ปี  
743 สมัครตำแหน่ง  :    Planning Supervisor,Production Supervisor,-
12 ธ.ค. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  40,000-
ปริญญาตรี Industrial Management Technology Phranakhon Si Ayuthaya Rajabhat University
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Supervisor
66%
37 ปี  
744 สมัครตำแหน่ง  :    sales
15 ก.ย. 58
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีปทุม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  sales , sales
49%
37 ปี  
745 สมัครตำแหน่ง  :    IT
13 ก.ย. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี ม.ราชภัฏเลย
63%
37 ปี  
746 สมัครตำแหน่ง  :    sale พนักงานขาย
9 ต.ค. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  ตามตกลง
ปวส. บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย รร บ้านไผ่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Sale , หัวหน้างาน
66%
37 ปี  
1 ก.ย. 57
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี การบัญชี วิทยาลัยสันตพล
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Cost Controller , Cost Controller , Cost Controller
59%
37 ปี  
748 สมัครตำแหน่ง  :    Mechanical maintenance,Forman,Leader
11 ธ.ค. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  20,000 ขึ้นไป
ปวส. ช่างเทคนิคอุตสาหกรรมการผลิต โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี
ปวช. ช่างยนต์ โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
79%
37 ปี  
749 สมัครตำแหน่ง  :    ช่างเทคนีค
9 มี.ค. 58
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000-16,000
ปวส. ช่างเทคนิคการผลิต โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปวช. ช่างกลโรงงาน โรงเรียนเทคโนโลยีขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  worker , ช่างเทคนิค
94%
37 ปี  
11 ก.ย. 59
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000+
ปริญญาตรี การบริหารการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย ขอนแก่นวิทยายน
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการอาคารชุด , ผู้จัดการทั่วไป , ผู้จัดการทั่วไป , Hotel guide / P.I.A , ผู้จัดการทั่วไป
77%
37 ปี  
751 สมัครตำแหน่ง  :    ผู้จัดการเขต,ผู้แทนขาย
5 ต.ค. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  40,000
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อนุปริญญา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการฝ่ายขาย , ผู้จัดการขายต่างจังหวัด , ผู้แทนขาย
68%
37 ปี  
752 สมัครตำแหน่ง  :    ฝ่ายผลิต,ห้าง,qc
3 ส.ค. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  -
มัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษานอกโรงเรียน เขต ราชบูรณะ
มัธยมศึกษาตอนต้น การศึกษานอกโรงเรียน เขต ราชบูรณะ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการแผนก meat and fish , QC
90%
37 ปี  
21 มิ.ย. 58
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  10,000-12,000
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขับรถ , พนักงานทั่วไป แผนกคลังสินค้า
80%
37 ปี  
754 สมัครตำแหน่ง  :    ฝ่ายขาย
9 เม.ย. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  10,000+
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนพณิชยการขอนแก่น
ปวช. บัญชี โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขาย , หัวหน้าบัญชี , ฝ่ายขาย
83%
37 ปี  
15 มี.ค. 59
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  8,000
ปวส. การตลาด วิทยาลัยอรรถวิทย์พาณิชย์การ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานฝ่ายผลิต
71%
37 ปี  
756 สมัครตำแหน่ง  :    พนง.ขาย,call center,ออกบูธ
1 ก.ย. 58
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  9,000
อนุปริญญา การตลาด ร.รอรรถวิทย์พาณิชยการ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานตรวจสอบ , sudlead
75%
37 ปี  
15 มิ.ย. 59
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาโท ม.มหามกุฎราชวิทยาลัย
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หน.ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ , เซลล์ ซุปเปอร์ไวเซอร์ , ผจก.ฝ่ายขาย , เซลล์
69%
37 ปี  
22 มิ.ย. 59
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  ตามตกลง
ปวส. การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการทั่วไป , การขาย การตลาด , ธุรการ การเงิน ครูผู้ช่วย
56%
37 ปี  
2 ก.ย. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  50,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรโครงการ , วิศวกรโครงการ
84%
37 ปี  
8 ก.ค. 58
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขาย , เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย , พนักงานขาย , พนักงานขาย
 พบ 17,333 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
เขต / อำเภอ
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม