เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 ภาค/จังหวัด:  ขอนแก่น
 พบ 18,185 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   
66%
38 ปี  
6 ส.ค. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ปวส. ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานควบคุมเครื่อง
75%
38 ปี  
742 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานขับรถผู้บริหาร
27 ม.ค. 58
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดคงคาราม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขับรถผู้บริหาร , พนักงานขับรถผู้บริหาร
79%
38 ปี  
8 ก.ค. 57
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  10,000
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานคลังสินค้า 7 ปี - พนักงานส่งเอกสารเก็บเงิน 5 ปี - พนักงานขาย(เซลส์) 6 ปี
58%
38 ปี  
744 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานขับรถให้ผู้บริหาร
27 พ.ย. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  12,000
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดคงคาราม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานส่งเอกสาร , พนักงานขับรถ
74%
38 ปี  
24 มิ.ย. 53
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  20,000บาทขึ้นไป
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผ้จัดการเขต
95%
38 ปี  
746 สมัครตำแหน่ง  :    Production Planning,Administative Officer,Sales Coordinator
20 ก.ค. 57
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  18,000 Negotiable
ปริญญาตรี General Management Mahasarakham University
ปวส. Business Computer Rajamangala University Of Technology ISAN Khon Kaen Campus (RMUTI-KKC)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Maintenance administrative Officer , Administative Officer , Administative Officer , Production Planning Officer , Sales Officer
68%
38 ปี  
747 สมัครตำแหน่ง  :    Planner,Logistic,Purchase
20 มี.ค. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000
ปวส. Business Computing Rajamangala Institute of Technology Khon Kaen Campus.
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production planning staff , Sales – Corporate staff
68%
38 ปี  
5 มี.ค. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000 up
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อนุปริญญา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต และ ควบคุมวัตถุดิบ , เจ้าหน้าที่ส่วนงานขาย
81%
38 ปี  
25 พ.ย. 56
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  20,000-30,000
ปวช. Business Cambridge College International
ปวช. Hospitality Management Sydney Business and Travel Academy
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Pattern and Sample , Manager
60%
38 ปี  
750 สมัครตำแหน่ง  :    แพทเทิร์น,ออกแบบ,งานธุรการ
6 ต.ค. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Manager
59%
38 ปี  
751 สมัครตำแหน่ง  :    Graphic design,ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
26 ก.ค. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  18,000 + / ตามความสามารถ
ปริญญาตรี ออกแบบนิเทศศิลป์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  กราฟฟิคดีไซน์ , กราฟฟิคดีไซน์ , กราฟฟิคดีไซน์ , ออกแบบ , คอมพิวเตอร์กราฟฟิค
72%
38 ปี  
752 สมัครตำแหน่ง  :    Project Manager,Plant Manager,Production Manager
17 เม.ย. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  60,000
มัธยมศึกษาตอนปลาย Kaennakhon Wittayalai School
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Assist. Engineering and utility Manager , Site Manager , Senior Mechanical Engineer
84%
38 ปี  
15 มิ.ย. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  ตามตกลง
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาราชภัฏบุรีรัมย์
อนุปริญญา คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาราชภัฏบุรีรัมย์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการร้าน , พง.สต็อกสินค้า
94%
38 ปี  
754 สมัครตำแหน่ง  :    Inspector CMM,Machinist CNC,Leader shift
28 ธ.ค. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  25,000 B
ปริญญาตรี Public Administration Sukhothaithammathirat Open University
ปวส. Production technology Khonkean Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Machinist , CNC Machinist
83%
38 ปี  
21 มิ.ย. 53
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  ตามประสบการณ์/ตามมาตรฐานบริษัท
ปริญญาตรี การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ Eastern Asia University
อนุปริญญา การตลาด โรงเรียนเทคนิคไทยบัณฑิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการแผนกผักผลไม้และผู้จัดการแผนกรับสินค้า , เจ้าหน้าที่ควบคุมสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน , ผู้จัดการร้าน
64%
38 ปี  
1 มิ.ย. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  18,000
ปวส. การติดตั้งไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างเทคนิค , ช่างซ่อมบำรุง , ช่างทั่วไป
60%
38 ปี  
31 พ.ค. 54
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  18,000
ปวส. การตีดตั้งไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างเทคนิค , ช่างซ่อมบำรุง , ช่างทั่วไป
56%
38 ปี  
758 สมัครตำแหน่ง  :    Web Programmer,IT Support
5 พ.ค. 55
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  System Admin , Programmer
50%
38 ปี  
28 ส.ค. 52
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี การจัดการ วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ปวส. บัญชี ขอนแก่นบริหารุรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผช.ผจก.สาขากาฬสินธ์ , ผช.ผจก.สาขามหาสารคาม
61%
38 ปี  
760 สมัครตำแหน่ง  :    โรงภาพยนตร์,ธุรการ,เสมียน
8 ส.ค. 52
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว
จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี บริหาร การจัดการทั่วไป วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ปวส. บัญชี ขอนแก่นบริหารธุรกิจ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้จัดการ
 พบ 18,185 ใบสมัคร << >>
เรียงตาม   

Username : 
Password : 
 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
เขต / อำเภอ
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม