บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
We are an international manufacturer and exporter of all grades of natural rubber and the natural and synthetic rubber products such as latex, vinyl and nitrile examination gloves and also the high pressure hydraulic hoses, our manufacturing plants and offices are located worldwide.


สวัสดิการ
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- โบนัสประจำปี สูงสุดที่ 4 เดือน
- ปรับเงินเดือนประจำปีตามผลงาน
- สวัสดิการอาหารกลางวัน (ประจำโรงงาน)
- สวัสดิการบ้านพัก (ประจำโรงงาน)
- สวัสดิการยูนิฟอร์ม
วิธีการสมัคร
1. สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
2. ส่งใบสมัครมายัง Email
3. กรอกใบสมัคร Online ของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ http://www.sritranggroup.com/th/page/60_career.php
4. สมัครทางไปรษณีย์ ที่อยู่ตามที่ได้ระบุไว้ข้างล่าง วงเล็บมุมซองว่า "สมัครงาน"
5. ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail
*** สมัครผ่าน E-mail กรุณาระบุตำแหน่ง หรือ สาขาที่สมัครให้ชัดเจน ***
6.สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ม้ติมได้ที่ คุณราชพฤกษ์ หรือ คุณธนวัชร์ โทร 086-490-7570
ติดต่อ
คุณราชพฤกษ์ / ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ดูทั้งหมด   ซ่อนทั้งหมด  
1. หัวหน้าแผนกสอบเทียบ ด้าน Volumetric อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (PSE)
2. หัวหน้าแผนกยานยนต์ ประจำสาขาบึงกาฬ (RBL-BK)
3. ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ประจำประเทศอินโดนีเซีย
4. หัวหน้าส่วนจัดซื้อและสต็อก ประจำสาขาอุบลราชธานี (STA-UB)
5. วิศวกรติดตั้ง ประจำโซนอีสาน
6. Marketing Executive (ประจำสำนักงานกรุงเทพ)
7. วิศวกรติดตั้ง ประจำสาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (PSE)
8. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (สรรหาและว่าจ้าง) ประจำสำนักงาน กรุงเทพ STA-BKK
9. เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)
10. หัวหน้าส่วนความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)
11. หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)
12. หัวหน้าแผนกผลิต STR ประจำสาขากาฬสินธ์ (STA-KL)
13. หัวหน้าแผนกประเมิน DRC และ เจ้าหน้าที่ประเมินDRC ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)
14. ผู้จัดการฝ่ายสรรหาวัตถุดิบ ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)
15. หัวหน้าแผนกซ่่อมบำรุงทั่วไป ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)
16. PROCESS ENGINEER ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)
17. หัวหน้าแผนกผลิตเครฟ ประจำสาขาจังหวัดสระแก้ว (STA-สระแก้ว))
18. หัวหน้าแผนกผลิตเครฟ ประจำสาขา กาฬสินธ์ (STA-KL)
19. หัวหน้าส่วนบัญชีต่างประเทศและภาษี สาขากรุงเทพ (STA-BKK)
20. หัวหน้าแผนกไฟฟ้า ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)
21. หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงไลน์ ประจำจังหวัดสระแก้ว (STA- สระแก้ว)
22. หัวหน้าแผนกวิศวกรรมบอยเลอร์ ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)
23. ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ (STA-สระแก้ว)
24. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (STA-สระแก้ว)
25. ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม (STA-สระแก้ว)
26. ผู้จัดการฝ่ายผลิต (STA-สระแก้ว)
27. หัวหน้าแผนกยานยนต์ ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สรแก้ว)
28. เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ ประจำสาขา กาฬสินธ์ (STA-KL)
29. หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ ประจำสาขาสระแก้ว (STA- สระแก้ว)
30. หัวหน้าส่วนวิศวกรรมบอยเลอร์ ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)
31. Controller Manager ประจำสาขาหาดใหญ่ และ สาขากรุงเทพฯ
32. Human Resource Officer (Myanmar Branch)
33. หัวหน้าศูนย์รับซื้อวัตถุดิบ (ศูนย์เซกา) RBL-BK
34. ERP Consultant (SAP)จ.กรุงเทพมหานคร (STA-BKK)
35. System Engineer จ.กรุงเทพมหานคร (STA-BKK)
36. เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ภาคใต้ตอนล่าง
37. หัวหน้าแผนกวิศวกรรมบอยเลอร์ อ.สะเดา จ.สงขลา (NHR)
38. Investor relation officer ประจำสาขา กรุงเทพฯ เพลินจิต (STA-BKK)
39. หัวหน้าแผนกผลิต CCL (ผลิตยางเครฟ) สาขาบึงกาฬ RBL-BK
40. เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำประเทศ Indonesia (ค่าจ้างพิเศษ)
41. System Engineer อ.หาดใหญ่ (PSE)
42. หัวหน้าแผนกวิศวกรบอยเลอร์ (ประจำโซนภาคอีสาน)
43. วิศวกรโรงงาน ประจำประเทศ Indonesia (ค่าจ้างพิเศษ)
44. PROCESS ENGINEER ประจำประเทศอินโดนีเซีย (ค่าจ้างพิเศษ)
45. ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ ประจำประเทศ อินโดนีเซีย
46. เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC (ภาคใต้ตอนกลาง)
47. เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำโซนภาคอีสาน
48. หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ ประจำสาขา กาฬสินธ์ (STA-KL)
49. หัวหน้าส่วนบัญชีและการเงิน ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ (RBL-BR)
50. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ประจำสาขากาฬสินธุ์ (STA-กาฬสินธุ์)
51. เจ้าหน้าที่การเงิน ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)
52. หัวหน้าส่วนตรวจสอบภายใน (บริหารความเสี่ยง) STA-BKK
53. เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำประเทศอินโดนิเซีย (ค่าจ้างพิเศษ)
54. หัวหน้าแผนกไฟฟ้า ประจำสาขา กาฬสินธ์ (STA-KL)
55. หัวหน้าส่วนสิ่งแวดล้อม ประจำสาขากาฬสินธ์ (STA-KL)
56. หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงทั่วไป ประจำสาขา กาฬสินธ์ (STA-KL)
57. หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงไลน์ ประจำสาขากาฬสินธ์ (STA-KL)
58. หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์-บริหารค่าตอบแทน ประจำสำนักงานหาดใหญ่ (STA-HQ)
59. ผู้จัดการฝ่ายสรรหาวัตถุดิบ ประจำโซนอีสานตอนบน
60. เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC จ.พิษณุโลก (STA-PL)
61. หัวหน้าส่วนโลจิสติก ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)
62. ผู้จัดการฝ่ายผลิต ประจำสาขากาฬสินธุ์ (STA-กาฬสินธุ์)
63. หัวหน้าแผนกผลิต STR ประจำสาขาจังหวัดสระแก้ว (STA-สระแก้ว)
64. ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ ประจำจังหวัดบึงกาฬ (RBL-BK)
65. หัวหน้าส่วนความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำสาขากาฬสินธ์ (STA-KL)
66. หัวหน้าส่วนบัญชีและการเงิน ประจำสาขาอุบลราชธานี (STA-UB)
67. หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ ประจำสาขากาฬสินธ์ (STA-KL)
68. หัวหน้าแผนกวิศวกรบอยเลอร์ ประจำสาขากาฬสินธุ์ (STA- กาฬสินธุ์)
69. Site Engineer(วิศวกรควบคุมงาน) ประจำ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (PSE)