บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายยางธรรมชาติที่ครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 9 ของความต้องการยางธรรมชาติทั่วโลก และมีผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติขั้นพื้นฐานที่ครอบคลุมทุกประเภท ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และน้ำยางข้น ด้วยกำลังการผลิต 1.2 ล้านตันต่อปี ศรีตรังเป็นบริษัทยางพาราบริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทยที่สามารถจดทะเบียนทั้งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Dual Listing)


สวัสดิการ
- โบนัสประจำปีสูงสุด4เดือนต่อปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มงาน ยางธรรมชาติ (STA)
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- สวัสดิการอาหารกลางวัน (ประจำโรงงาน)กลุ่มงาน ยางธรรมชาติ (STA)
- สวัสดิการบ้านพัก (ประจำโรงงาน) กลุ่มงาน ยางธรรมชาติ (STA)
- สวัสดิการชุดยูนิฟอร์ม
- อื่นๆตามที่กฏหมายกำหนด
วิธีการสมัคร
1.สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
2.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail
3.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ด้านล่าง
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ดูทั้งหมด   ซ่อนทั้งหมด  
1. เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC (โรงเรียน DRC อีสานบน) จ.บึงกาฬ
2. เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำจ.อุบลราชธานี (STA-UB)
3. Process Engineer ประจำสาขา จ.มกุดาหาร (RBL-MD)
4. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จ.มุกดาหาร (RBL-MD)
5. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ประจำประเทศพม่า (STAY)
6. วิศวกรบอยเลอร์ ประจำสาขาอุดรธานี STA-UD
7. R&D Laboratory and Engineering
8. ผู้จัดการฝ่ายสรรหาวัตถุดิบ จ.สกลนคร (STA-SN)
9. หัวหน้าส่วนบัญชี ประจำจังหวัดอุบลราชธานี (STA-UB)
10. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ - บริหารค่าตอบแทน จ.สงขลา (STA-HQ)
11. เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำภาคอีสานตอนบน
12. หัวหน้าส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำ จ.สระแก้ว (STA-SG)
13. เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
14. PROCESS ENGINEER ประจำประเทศอินโดนีเซีย (ค่าจ้างพิเศษ)
15. เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ภาคอีสานตอนล่าง (RBL-BR)
16. เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำประเทศ Indonesia (ค่าจ้างพิเศษ)
17. เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ จ.กรุงเทพ (STA-BKK)
18. หัวหน้าศูนย์ซื้อวัตถุดิบ ขุนหาร/กันทรลักษณ์ (RBL-BR)
19. หัวหน้าแผนกผลิต STR (ผลิตยางแท่ง) สาขาบึงกาฬ (RBL-BK)
20. เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
21. เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำภาคใต้ตอนกลาง (STA-SK)
22. หัวหน้าศูนย์รับซื้อวัตถุดิบ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
23. Controller Manager ประจำสาขาหาดใหญ่ (STA-HQ)
24. เลขานุการกรรมการบริหาร -สำนักงานใหญ่ (STA-BKK)
25. ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ (RBL-MD)
26. ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม ประจำสาขาหาดใหญ่ (PSE)
27. หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ ประจำภาคอีสาน (RBL-MD)
28. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (สรรหาและว่าจ้าง) ประจำกรุงเทพมหานคร (STA-BKK)
29. ช่างวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
30. เจ้าหน้าที่พนักงานสัมพันธ์ สังกัด สยามเซมเพอร์เมด
31. เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำประเทศพม่า (ค่าจ้างพิเศษ)
32. วิศวกรโยธา ประจำสาขาเชียงใหม่ (SRP)
33. เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค (ระบบน้ำหยดสวนยางพารา) ประจำภาคเหนือ (SRP)
34. ผู้ช่วยนักวิจัยและพัฒนา สังกัด สยามเซมเพอร์เมด
35. หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ประจำสาขาอุดรธานี (STA-UD)
36. หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ประจำสาขากาฬสินธุ์ (STA-KS)
37. หัวหน้าแผนกผลิต STR สาขาอุดรธานี (STA-UD)
38. วิศวกรซ่อมบำรุงไลน์ สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
39. วิศวกรไฟฟ้า สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
40. ช่างวิศวกรรมซ่อมบำรุงไลน์ สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
41. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ประจำ จ.เชียงใหม่ (SRP)
42. นักเกษตรสวนยางพารา ประจำภาคเหนือ (SRP)
43. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี Costing&Controller สังกัดสยามเซมเพอร์เมด
44. ผู้ช่วยผู้จัดการไลน์ผลิต สังกัด สยามเซมเพอร์เมด
45. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (Accounting Manager) ประจำประเทศอินโดนีเซีย (SLI)
46. หัวหน้าส่วนจัดซื้อ สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
47. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายการตลาด สาขา กรุงเทพมหานคร (STA-BKK)
48. ไลน์ลีดเดอร์ Compounding สังกัด สยามเซมเพอร์เมด
49. หัวหน้าแผนกคลังสินค้า สังกัด สยามเซมเพอร์เมด
50. เจ้าหน้าที่บัญชี สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
51. หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์ - บริหารผลงาน (Career Path) อ.หาดใหญ่ (STA-HQ)
52. เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำศูนย์ศรีสะเกษ (ขุนหาญ/กันทรลักษณ์)
53. หัวหน้าส่วนตรวจสอบภายใน สังกัดกรุงเทพมหานคร (STA-BKK)
54. หัวหน้าส่วนจัดซื้อและสต็อก ประจำ จ.บุรีรัมย์ (RBL-BR)
55. หัวหน้าส่วนบัญชีต้นทุน สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
56. ผู้จัดการฝ่ายผลิต ประจำ จ.สกลนคร (STA-SN)
57. ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม จ.สกลนคร (STA-SN)
58. หัวหน้าส่วนจัดซื้อ สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
59. ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ ประจำ จ.สกลนคร (STA-SN)
60. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จ.สกลนคร (STA-SN)
61. หัวหน้าส่วนบัญชีและการเงิน จ.สกลนคร (STA-SN)
62. พนักงานฝ่ายผลิตรายวัน ประจำสาขา จ.สระแก้ว (STA-SG)
63. หัวหน้าส่วนวางแผน โลจิสติกส์ สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
64. หัวหน้าส่วนตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ อ.สะเดา จ.สงขลา (NHR)
65. หัวหน้าแผนกผลิต ประจำ จ.สระแก้ว (STA-SG)
66. หัวหน้าแผนกระบบคุณภาพ ประจำ จ.สระแก้ว (STA-SG)
67. หัวหน้าส่วนระบบคุณภาพ สังกัด สยามเซมเพอร์เมด
68. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จ.สระแก้ว (STA-SG)
69. หัวหน้าส่วนบัญชี ประจำสำนักงานสาขาหาดใหญ่ (STA-HQ)
70. หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์ จ.สระแก้ว (STA-SG)