บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
We are an international manufacturer and exporter of all grades of natural rubber and the natural and synthetic rubber products such as latex, vinyl and nitrile examination gloves and also the high pressure hydraulic hoses, our manufacturing plants and offices are located worldwide.


สวัสดิการ
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- โบนัสประจำปีสูงสุด 4 เดือน/ปี
- ปรับเงินเดือนประจำปีตามผลการปฏิบัติงาน
- สวัสดิการอาหารกลางวัน (ประจำโรงงาน)
- สวัสดิการบ้านพัก (ประจำโรงงาน)
- สวัสดิการชุดยูนิฟอร์ม
- อื่นๆตามที่กฏหมายกำหนด
วิธีการสมัคร
1. กรอกใบสมัคร Online ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯที่ http://career.sritranggroup.com/index.php?app=application_form
2. สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
3. ส่งใบสมัครมายัง Email
4. สมัครทางไปรษณีย์ ที่อยู่ตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง วงเล็บมุมซองว่า "สมัครงาน"
5. ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail
*** สมัครผ่าน E-mail กรุณาระบุตำแหน่ง หรือ สาขาที่สมัครให้ชัดเจน ***
6.สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ม้ติมได้ที่คุณธนวัชร์และคุณราชพฤกษ์ โทร 086-490-7570
ติดต่อ
คุณธนวัชร์ , คุณราชพฤกษ์ / ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ดูทั้งหมด   ซ่อนทั้งหมด  
1. หัวหน้าแผนกสอบเทียบ ด้าน Volumetric อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (PSE)
2. หัวหน้าแผนกยานยนต์ ประจำสาขาบึงกาฬ (RBL-BK)
3. ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ประจำประเทศอินโดนีเซีย
4. หัวหน้าส่วนจัดซื้อและสต็อก ประจำสาขาอุบลราชธานี (STA-UB)
5. วิศวกรติดตั้ง ประจำโซนอีสาน
6. Marketing Executive (ประจำสำนักงานกรุงเทพ)
7. วิศวกรติดตั้ง ประจำสาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (PSE)
8. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (สรรหาและว่าจ้าง) ประจำสำนักงาน กรุงเทพ STA-BKK
9. เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)
10. หัวหน้าส่วนความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)
11. หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)
12. หัวหน้าแผนกผลิต STR ประจำสาขากาฬสินธ์ (STA-KL)
13. หัวหน้าแผนกประเมิน DRC และ เจ้าหน้าที่ประเมินDRC ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)
14. ผู้จัดการฝ่ายสรรหาวัตถุดิบ ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)
15. หัวหน้าแผนกซ่่อมบำรุงทั่วไป ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)
16. PROCESS ENGINEER ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)
17. หัวหน้าแผนกผลิตเครฟ ประจำสาขา กาฬสินธ์ (STA-KL)
18. หัวหน้าส่วนบัญชีต่างประเทศและภาษี สาขากรุงเทพ (STA-BKK)
19. หัวหน้าแผนกไฟฟ้า ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)
20. หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงไลน์ ประจำจังหวัดสระแก้ว (STA- สระแก้ว)
21. หัวหน้าแผนกวิศวกรรมบอยเลอร์ ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)
22. ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ (STA-สระแก้ว)
23. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (STA-สระแก้ว)
24. ผู้จัดการฝ่ายผลิต (STA-สระแก้ว)
25. หัวหน้าแผนกยานยนต์ ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สรแก้ว)
26. เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ ประจำสาขา กาฬสินธ์ (STA-KL)
27. หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ ประจำสาขาสระแก้ว (STA- สระแก้ว)
28. หัวหน้าส่วนวิศวกรรมบอยเลอร์ ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)
29. Controller Manager ประจำสาขาหาดใหญ่ และ สาขากรุงเทพฯ
30. หัวหน้าศูนย์รับซื้อวัตถุดิบ (ศูนย์เซกา) RBL-BK
31. ERP Consultant (SAP)จ.กรุงเทพมหานคร (STA-BKK)
32. System Engineer จ.กรุงเทพมหานคร (STA-BKK)
33. หัวหน้าส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (อ.หาดใหญ่ อ.สะเดา จ.สงขลา)
34. วิศวกรโรงงาน จ.สงขลา (NHR)
35. หัวหน้าส่วนการเงินระหว่างประเทศ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (STA-HQ)
36. Business Intelligence Executive สาขากรุงเทพฯ (STA-BKK)
37. Quality Assurance and Helpdesk Engineer จ.สงขลา (PSE)
38. Senior Engineer ประจำสาขา จ.อุดรธานี (PSE)
39. วิศวกรซ่อมบำรุง ประจำสาขา จ.กาฬสินธุ์ (PSE)
40. เจ้าหน้าที่บัญชี (Contract 6 months) ประจำสาขากรุงเทพฯ
41. เจ้าหน้าที่บัญชี (Contract 6 months) ประจำสาขาตรัง
42. เจ้าหน้าที่บัญชี (Contract 6 months) ประจำสาขาหาดใหญ่
43. เจ้าหน้าที่บัญชี (Contract 6 months) ประจำสาขาสิเกา จ.ตรัง
44. หัวหน้าส่วนบัญชี ประจำสาขาบุรีรัมย์ (RBL-BR)
45. เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักงานใหญ่ Part-Time (STA-BKK)
46. เจ้าหน้าที่การเงิน ประจำสาขากรุงเทพฯ (STA-BKK)
47. เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำประเทศพม่า (ค่าจ้างพิเศษ)
48. Process Engineer ประจำจังหวัดมุกดาหาร (RBL-MD)
49. เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำ จ.อุบลราชธานี (STA-UB)
50. Process Engineer ประจำ จังหวัดอุบลราขธานี (STA-UB)
51. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์-สรรหา ประจำสาขา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (PSE)
52. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต่างประเทศและภาษี สาขากรุงเทพฯ (STA-กรุงเทพฯ)
53. หัวหน้าส่วนบัญชีต่างประเทศและภาษี สาขากรุงเทพ (STA-BKK)
54. หัวหน้าแผนกวิศวกรรมบอยเลอร์ ประจำจังหวัดตรัง (STA-SK)
55. Site Engineer (วิศวกรควบคุมงาน) จ.สงขลา (PSE)
56. Thermal Engineer จ.สงขลา (PSE)
57. Product development engineer – Electrical จ.สงขลา (PSE)
58. Analysis Engineer จ.สงขลา (PSE)
59. Electrical Engineer - Control จ.สงขลา (PSE)
60. Software engineer จ.สงขลา (PSE)
61. หัวหน้าส่วนบัญชี อ.หาดใหญ่ (STA-HQ)
62. ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ ประจำสาขากาฬสินธ์ (STA-KL)
63. ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ประจำสาขากาฬสินธุ์ (STA-กาฬสินธุ์)
64. เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC (โรงเรียน DRCอีสานบน) จ.บึงกาฬ
65. เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC (โรงเรียน DRC อีสานล่าง) จ.บุรีรัมย์
66. PROCESS ENGINEER (ประจำภาคอีสาน)
67. หัวหน้าแผนกวิศวกรบอยเลอร์ ประจำสาขากาฬสินธุ์ (STA- กาฬสินธุ์)
68. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงานธุรการ ประจำประเทศ พม่า
69. หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ ประจำสาขากาฬสินธ์ (STA-KL)
70. หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน ประจำสาขาอุบลราชธานี (STA-UB)