บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายยางธรรมชาติที่ครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 9 ของความต้องการยางธรรมชาติทั่วโลก และมีผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติขั้นพื้นฐานที่ครอบคลุมทุกประเภท ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และน้ำยางข้น ด้วยกำลังการผลิต 1.2 ล้านตันต่อปี ศรีตรังเป็นบริษัทยางพาราบริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทยที่สามารถจดทะเบียนทั้งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Dual Listing)


สวัสดิการ
- โบนัสประจำปีสูงสุด4เดือนต่อปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- สวัสดิการอาหารกลางวัน (ประจำโรงงาน)
- สวัสดิการบ้านพัก (ประจำโรงงาน)
- สวัสดิการชุดยูนิฟอร์ม
- อื่นๆตามที่กฏหมายกำหนด
วิธีการสมัคร
1.สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
2.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail
3.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ด้านล่าง
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ดูทั้งหมด   ซ่อนทั้งหมด  
1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประจำสาขากรุงเทพฯ (STA-BKK)
2. Controller Manager ประจำสาขาหาดใหญ่ (STA-HQ)
3. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (สรรหาและว่าจ้าง) ประจำสำนักงาน กรุงเทพ STA-BKK
4. Marketing Executive (ประจำสำนักงานกรุงเทพ)
5. เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำประเทศพม่า (ค่าจ้างพิเศษ)
6. เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค (ระบบน้ำหยดสวนยางพารา) ประจำภาคเหนือ (SRP)
7. หัวหน้าส่วน GMP (สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด)
8. หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ประจำสาขาอุดรธานี (STA-UD)
9. เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
10. วิศวกรซ่อมบำรุงไลน์ สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
11. วิศวกรไฟฟ้า สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
12. เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC (โรงเรียน DRCอีสานบน) จ.บึงกาฬ
13. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จ.มุกดาหาร (RBL-MD)
14. หัวหน้าแผนกผลิต STR ประจำ จ.กาฬสินธุ์ (STA-KS)
15. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ - บริหารค่าตอบแทน จ.สงขลา (STA-HQ)
16. เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำภาคอีสานตอนบน
17. หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์ - บริหารผลงาน อ.หาดใหญ่ (STA-HQ)
18. หัวหน้าแผนกวิศวกรบอยเลอร์ จ.กาฬสินธุ์ (STA-KS)
19. เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำประเทศ Indonesia (ค่าจ้างพิเศษ)
20. ช่างวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
21. ช่างวิศวกรรมซ่อมบำรุงไลน์ สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
22. วิศวกรฟอร์เมอร์
23. เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำสาขาพิษณุโลก (STA-PL)
24. หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์ จ.อุดรธานี(STA-UD)
25. เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำภาคใต้ตอนกลาง (STA-SK)
26. เจ้าหน้าที่บัญชี (สัญญาจ้าง 6 เดือน) ประจำสาขา จ.อุบลฯ
27. นักเกษตร ประจำภาคเหนือ (SRP)
28. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ประจำ จ.เชียงใหม่ (SRP)
29. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี Costing&Controller สังกัดสยามเซมเพอร์เมด
30. พนักงานขับรถ - ผู้บริหาร (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพ
31. เลขานุการกรรมการบริหาร -สำนักงานใหญ่ (STA-BKK)
32. นักวิจัยและพัฒนา สังกัด สยามเซมเพอร์เมด
33. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน สังกัด สยามเซมเพอร์เมด
34. ผู้ช่วยผู้จัดการไลน์ผลิต สังกัด สยามเซมเพอร์เมด
35. หัวหน้าแผนกส่งออก
36. เจ้าหน้าที่การเงิน ประจำสาขากรุงเทพฯ (STA-BKK)
37. เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำ จ.พิษณุโลก (STA-PL)
38. ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ ประจำจังหวัดบึงกาฬ (RBL-BK)
39. หัวหน้าแผนกผลิต STR (ผลิตยางแท่ง) สาขาบึงกาฬ RBL-BK
40. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (Accounting Manager) ประจำประเทศอินโดนีเซีย (SLI)
41. R&D Laboratory and Engineering
42. หัวหน้าส่วนจัดซื้อ สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
43. วิศวกรโยธา ประจำสาขาเชียงใหม่ (SRP)
44. SAP-Administrative Officer สังกัด (STA-BKK)
45. หัวหน้าส่วนบัญชี ประจำจังหวัดอุบลราชธานี (STA-UB)
46. หัวหน้าส่วนบัญชี ประจำสาขาบุรีรัมย์ (RBL-BR)
47. นักกฎหมาย ประจำ สำนักงานกรุงเทพฯ (STA-BKK)
48. เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ภาคอีสานตอนล่าง (RBL-BR)
49. วิศวกรบอยเลอร์ ประจำสาขาอุดรธานี STA-UD
50. เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ จ.กรุงเทพ (STA-BKK)
51. หัวหน้าแผนกผลิต STR สาขาอุดรธานี (STA-UD)
52. เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ ประจำ จ.อุบลราชธานี (STA-UB)
53. หัวหน้าแผนกผลิตเครฟ ประจำ จ.ปัตตานี (STA-PT)
54. หัวหน้าส่วนสิ่งแวดล้อม ประจำสาขาบุรีรัมย์ (RBL-BR)
55. หัวหน้าแผนกไฟฟ้า ประจำสาขาบุรีรัมย์ (RBL-BR)
56. หัวหน้าศูนย์รับซื้อวัตถุดิบ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
57. ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม ประจำสาขาหาดใหญ่ (PSE)
58. ผู้จัดการฝ่ายสรรหาวัตถุดิบ ประจำจังหวัดเชียงราย
59. เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำจ.อุบลราชธานี (STA-UB)
60. หัวหน้าแผนกวิศวกรรมบอยเลอร์ ประจำอ.สะเดา จ.สงขลา (NHR)
61. หัวหน้าส่วนตรวจสอบภายใน (บริหารความเสี่ยง) STA-BKK
62. เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
63. หัวหน้าศูนย์ซื้อวัตถุดิบ ขุนหาร/กันทรลักษณ์ (RBL-BR)
64. ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ (RBL-MD)
65. ผู้จัดการฝ่ายสรรหาวัตถุดิบ ประจำภาคใต้ (STA-SK)
66. หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ประจำสาขากาฬสินธุ์ (STA-KS)
67. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์-บริหารค่าตอบแทน ประจำ จ.เลย (STA-LI)
68. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ ประจำสาขาจังหวัดเลย (STA-เลย)
ดูทั้งหมด   ซ่อนทั้งหมด  
กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
อาคารศรีตรัง เลขที่ 10 ซ.10 ถ.เพชรเกษม   ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา  90110
Tel : 074-344-663 ต่อ 102
Fax : 074-344-677
Website : www.sritranggroup.com
อาคารศรีตรังอยู่ถนนเพชรเกษม ซอย 10 หลังศูนย์โชว์รูมมิตซูบิชิ
เมื่อถึงสี่แยกสามสิบเมตร เลี้ยวเข้าซอย 10 อาคารศรีตรังจะอยู่หลังศูนย์โชว์รูมมิตซูบิชิ ประมาณ 100 เมตร จากปากซอย อยู่ทางด้านขวามือ
บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด | 323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 14 ห้อง 1402 เอ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 | ดูแผนที่
TEL : 02-353-6999 | FAX : 02-353-6988 | เวลาทำการ : จ-ศ 8:30-18:00 น. & เสาร์ 9.30-16.30 น. | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0125543004205
สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด | ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com | ต้องการโฆษณา : sale@jobthai.com | Disclaimer