บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายยางธรรมชาติที่ครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 9 ของความต้องการยางธรรมชาติทั่วโลก และมีผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติขั้นพื้นฐานที่ครอบคลุมทุกประเภท ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และน้ำยางข้น ด้วยกำลังการผลิต 1.2 ล้านตันต่อปี ศรีตรังเป็นบริษัทยางพาราบริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทยที่สามารถจดทะเบียนทั้งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Dual Listing)


สวัสดิการ
- โบนัสประจำปีสูงสุด4เดือนต่อปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มงาน ยางธรรมชาติ (STA)
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- สวัสดิการอาหารกลางวัน (ประจำโรงงาน)กลุ่มงาน ยางธรรมชาติ (STA)
- สวัสดิการบ้านพัก (ประจำโรงงาน) กลุ่มงาน ยางธรรมชาติ (STA)
- สวัสดิการชุดยูนิฟอร์ม
- อื่นๆตามที่กฏหมายกำหนด
วิธีการสมัคร
1.สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
2.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง E-Mail
3.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ด้านล่าง
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ดูทั้งหมด   ซ่อนทั้งหมด  
1. เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC (โรงเรียน DRC อีสานบน) จ.บึงกาฬ
2. เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำจ.อุบลราชธานี (STA-UB)
3. Process Engineer ประจำสาขา จ.มกุดาหาร (RBL-MD)
4. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จ.มุกดาหาร (RBL-MD)
5. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ประจำประเทศพม่า (STAY)
6. วิศวกรบอยเลอร์ ประจำสาขาอุดรธานี STA-UD
7. R&D Laboratory and Engineering
8. ผู้จัดการฝ่ายผลิต ประจำจ.นราธิวาส (STA-NW)
9. ผู้จัดการฝ่ายสรรหาวัตถุดิบ จ.สกลนคร (STA-SN)
10. หัวหน้าส่วนตรวจสอบภายใน (บริหารความเสี่ยง) ประจำกรุงเทพมหานคร (STA-BKK)
11. หัวหน้าส่วนบัญชี ประจำจังหวัดอุบลราชธานี (STA-UB)
12. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ - บริหารค่าตอบแทน จ.สงขลา (STA-HQ)
13. เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำภาคอีสานตอนบน
14. หัวหน้าส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำ จ.สระแก้ว (STA-SG)
15. เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
16. PROCESS ENGINEER ประจำประเทศอินโดนีเซีย (ค่าจ้างพิเศษ)
17. เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ภาคอีสานตอนล่าง (RBL-BR)
18. เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำประเทศ Indonesia (ค่าจ้างพิเศษ)
19. เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ จ.กรุงเทพ (STA-BKK)
20. หัวหน้าศูนย์ซื้อวัตถุดิบ ขุนหาร/กันทรลักษณ์ (RBL-BR)
21. หัวหน้าแผนกผลิต STR (ผลิตยางแท่ง) สาขาบึงกาฬ (RBL-BK)
22. เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
23. เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำภาคใต้ตอนกลาง (STA-SK)
24. หัวหน้าศูนย์รับซื้อวัตถุดิบ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
25. Controller Manager ประจำสาขาหาดใหญ่ (STA-HQ)
26. เลขานุการกรรมการบริหาร -สำนักงานใหญ่ (STA-BKK)
27. ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ (RBL-MD)
28. ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม ประจำสาขาหาดใหญ่ (PSE)
29. หัวหน้าแผนกผลิต ประจำจ.นราธิวาส (STA-NW)
30. หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ ประจำภาคอีสาน (RBL-MD)
31. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (สรรหาและว่าจ้าง) ประจำกรุงเทพมหานคร (STA-BKK)
32. หัวหน้าส่วน GMP (สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด)
33. ช่างวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
34. เจ้าหน้าที่พนักงานสัมพันธ์ สังกัด สยามเซมเพอร์เมด
35. เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำ จ.นราธิวาส (STA-NW)
36. เจ้าหน้าที่จัดซื้อและสต๊อก ประจำ จ.นราธิวาส (STA-NW)
37. หัวหน้าแผนกวิศวกรรม ประจำ จ.นราธิวาส (STA-NW)
38. เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำประเทศพม่า (ค่าจ้างพิเศษ)
39. วิศวกรโยธา ประจำสาขาเชียงใหม่ (SRP)
40. เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค (ระบบน้ำหยดสวนยางพารา) ประจำภาคเหนือ (SRP)
41. ผู้ช่วยนักวิจัยและพัฒนา สังกัด สยามเซมเพอร์เมด
42. หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ประจำสาขาอุดรธานี (STA-UD)
43. หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ประจำสาขากาฬสินธุ์ (STA-KS)
44. หัวหน้าแผนกผลิต STR สาขาอุดรธานี (STA-UD)
45. วิศวกรซ่อมบำรุงไลน์ สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
46. วิศวกรไฟฟ้า สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
47. ช่างวิศวกรรมซ่อมบำรุงไลน์ สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
48. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ประจำ จ.เชียงใหม่ (SRP)
49. นักเกษตรสวนยางพารา ประจำภาคเหนือ (SRP)
50. นักวิจัยและพัฒนา สังกัด สยามเซมเพอร์เมด
51. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี Costing&Controller สังกัดสยามเซมเพอร์เมด
52. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน สังกัด สยามเซมเพอร์เมด
53. ผู้ช่วยผู้จัดการไลน์ผลิต สังกัด สยามเซมเพอร์เมด
54. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (Accounting Manager) ประจำประเทศอินโดนีเซีย (SLI)
55. หัวหน้าส่วนจัดซื้อ สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
56. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายการตลาด สาขา กรุงเทพมหานคร (STA-BKK)
57. ผู้จัดการโรงงาน ประจำประเทศพม่า (STAY)
58. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนา สังกัด สยามเซมเพอร์เมด
59. ไลน์ลีดเดอร์ Compounding สังกัด สยามเซมเพอร์เมด
60. หัวหน้าแผนกคลังสินค้า สังกัด สยามเซมเพอร์เมด
61. ครูสอนภาษาไทย - (สัญญาจ้าง 1 ปี) ประจำสาขาประเทศอินโดนีเซีย
62. เจ้าหน้าที่บัญชี สังกัด เซมเพอร์เฟร็กซ์ เอเชีย
63. หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์ - บริหารผลงาน (Career Path) อ.หาดใหญ่ (STA-HQ)
64. เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำศูนย์ศรีสะเกษ (ขุนหาญ/กันทรลักษณ์)
65. หัวหน้าส่วนตรวจสอบภายใน สังกัดกรุงเทพมหานคร (STA-BKK)
66. หัวหน้าส่วนจัดซื้อและสต็อก ประจำ จ.บุรีรัมย์ (RBL-BR)
67. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ - ฝึกอบรม ประจำสำนักงานใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (STA-HQ)
68. หัวหน้าส่วนบัญชีต้นทุน สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
69. หัวหน้าส่วนส่งออก สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
70. หัวหน้าส่วนสต๊อก สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด