เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน

ตำแหน่งงานแยกตามสาขาอาชีพ > วิศวกร
26 เม.ย. 58 วิศวกรงานวางแผนผลิต บริษัท เอส ซี ไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
26 เม.ย. 58 Design Engineer ด่วนมาก !! บริษัท เอส ซี ไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
26 เม.ย. 58 ผู้ควบคุมดูแลโครงการวิศวกรรม (Project Supervisor) บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 เม.ย. 58 วิศวกรออกแบบก่อสร้าง บริษัท ซัคเซ็ส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 เม.ย. 58 Electrical Design Engineer Piesoft Company Limited. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-IT
25 เม.ย. 58 Maintenance Engineer (EE, ME) ลพบุรี Mahaphant Fibre-Cement PCL Co., Ltd. ลพบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
25 เม.ย. 58 QA Engineer Thai Glass Industries Public Company Limited สมุทรปราการ วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
25 เม.ย. 58 Engineer Staff (Urgent) EIE INTERGROUP CO., LTD. ระยอง วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ที่ปรึกษา
25 เม.ย. 58 วิศวกร (ทุกสาขา)/ ช่างไฟฟ้า/ ช่างซ่อมบำรุง ผลการสัมภาษณ์ผ่าน นัดเริ่มงานทันที !! บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 เม.ย. 58 วิศวกร Radial Tire Technology ผลการสัมภาษณ์ผ่าน นัดเริ่มงานทันที !! บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 เม.ย. 58 วิศวกรห้องทดลอง : Compound & Lab Engineer ผลการสัมภาษณ์ผ่าน นัดเริ่มงานทันที !! บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรเคมี/ปิโตรเลียม ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 เม.ย. 58 วิศวกร Tire Technical ผลการสัมภาษณ์ผ่าน นัดเริ่มงานทันที !! บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 เม.ย. 58 QE Engineer (Electronics Industry) Good Job Professional (Thailand) Co.,Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
25 เม.ย. 58 Sales Engineer Urgently Required !! Good Job Professional (Thailand) Co.,Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
25 เม.ย. 58 วิศวกรเครื่องกลด่วนมาก!!! Asia Motor Service Center Co., Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
25 เม.ย. 58 Service Engineer รับสมัคร "ด่วน"!! บริษัท บี.โอ.ที. จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
25 เม.ย. 58 QS Engineer (M&E) บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
25 เม.ย. 58 วิศวกรงานหล่อ บริษัท ไท้เพ้งวาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
25 เม.ย. 58 วิศวกรควบคุมงานติดตั้งแผงโซล่าเซลด่วน! สัมภาษณ์+พร้อมเริ่มงานได้ทันที๋! บริษัท ธนะมลกรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
25 เม.ย. 58 Engineer บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ สื่อสาร
25 เม.ย. 58 Industrial Engineer - สนง.ใหญ่ สุขุมวิท 93 บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯสิ่งทอ
25 เม.ย. 58 หัวหน้าแผนกผลิตที่นอน - บริษัท ยัสปาล แอนด์ ซันส์ จำกัด เครือบริษัทยัสปาล (Jaspal Group of Companies) สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯสิ่งทอ
25 เม.ย. 58 NOC Engineer (ระบบไฟฟ้า)ประจำเมืองทองแจ้งวัฒนะ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ สื่อสาร
25 เม.ย. 58 Maintenance Engineer Thai Stainless Steel Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
25 เม.ย. 58 วิศวกรซ่อมบำรุง ( ประจำโรงงาน ต.ห้วยกะปิ จ.ชลบุรี ) ด่วนที่สุด !!! บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
25 เม.ย. 58 วิศวกร IE ( ประจำโรงงานชลบุรี ตำบลห้วยกะปิ ) ด่วนที่สุด !!! บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
25 เม.ย. 58 วิศวกรไฟฟ้า (กทม.) ด่วนมาก !! บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
25 เม.ย. 58 วิศวกร (ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ และประตูกั้นชานชาลา) บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ขนส่ง
25 เม.ย. 58 วิศวกรเครื่องกล / ช่างซ่อมบำรุง บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
25 เม.ย. 58 เจ้าหน้าที่บริการเทคนิค (Technical Service Officer) (ประจำกรุงเทพฯและอมตะนคร) บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
25 เม.ย. 58 วิศวกรโยธา (กทม.) ด่วนมาก !! บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
25 เม.ย. 58 วิศวกร / Distributor Front Line Technical Support Siam Machinery Intertrade Co., Ltd. หนองคาย วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
25 เม.ย. 58 วิศวกรระบบ ( SIGNALING / ควบคุมและระบายอากาศ/ ประสานงานโครงการ) บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ขนส่ง
25 เม.ย. 58 วิศวกรประจำโครงการ บริษัท สวนหลวงบ้านและที่ดิน จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
25 เม.ย. 58 Foreman (M&E)
ด่วนมาก !!
Blue Fire Engineering สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
25 เม.ย. 58 Production Control/Planning Staff บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 เม.ย. 58 วิศวกร IE/วิศวกรผลิต,วิศวกรวิจัยและพัฒนา,วิศวกรปรับปรุงคุณภาพ,วิศวกรจัดสร้างและพัฒนาเครื่องจักร (ประจำโรงงานชลบุรี(ตำบลเหมือง)) ด่วนมาก !! บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
25 เม.ย. 58 Estimate Engineer (Electrical)
ด่วนมาก !!
Blue Fire Engineering สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
25 เม.ย. 58 หัวหน้าวิศวกรประจำฝ่ายผลิต (Production Supervisor/Teamleader) Monexco International Limited ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
25 เม.ย. 58 Site Engineer (Mechanic)
ด่วนมาก !!
Blue Fire Engineering สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
25 เม.ย. 58 วิศวกรโยธา (ด้านแบบ ออกแบบงาน ) บริษัท เน็กซ์สเต็พ แพลนนิ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ออกแบบ-ตกแต่ง
25 เม.ย. 58 Chief Engineer (Project,Production,QA,QC) Sankei Summit (Thailand) Co.,Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 เม.ย. 58 วิศวกรผู้ช่วยงานตรวจสอบและทดสอบด้านวัสดุโครงการทางพิเศษ สายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก!! บริษัท ล้านนา เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ที่ปรึกษา
25 เม.ย. 58 วิศวกรผู้ช่วยงานสาธารณูปโภคโครงการทางพิเศษ สายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก!! บริษัท ล้านนา เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ที่ปรึกษา
25 เม.ย. 58 วิศวกรผู้ช่วยงานด้านความปลอดภัยโครงการทางพิเศษ สายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด่วนมาก!! บริษัท ล้านนา เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ที่ปรึกษา
25 เม.ย. 58 วิศวกรผู้ช่วยงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ด่วนมาก !! บริษัท ล้านนา เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ที่ปรึกษา
25 เม.ย. 58 วิศวกรจัดการด้านการจราจร/ความปลอดภัยโครงการทางพิเศษ สายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก!! บริษัท ล้านนา เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรสำรวจ ธุรกิจ ที่ปรึกษา
25 เม.ย. 58 New Model Engineering Asst.Manager TENMA (THAILAND) CO., LTD. ระยอง วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 เม.ย. 58 Development Engineering Supervisor TENMA (THAILAND) CO., LTD. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 เม.ย. 58 วางแผนการผลิต และ R&D Engineer (20K Up)
ด่วนมาก!!!
บริษัท เฟิรสท์วัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-IT
25 เม.ย. 58 Planning / Engineer Urgently Required !! บริษัท อาชิโมริ (ประเทศไทย) จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 เม.ย. 58 วิศวกรโยธา ด่วนมาก !! บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ การเกษตร
25 เม.ย. 58 Maintenance Engineer Ansell (Thailand) Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
25 เม.ย. 58 Process Engineer Ansell (Thailand) Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
25 เม.ย. 58 Production Engineer Thai compressor Manufacturing Co.,Ltd. ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อื่นๆ
25 เม.ย. 58 Sales Engineer ( วิศวกรขาย ) สาขา สมุทรปราการ ด่วนมาก !!! EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
25 เม.ย. 58 Industrial Engineering (สถาบันรัฐ) KANG YONG ELECTRIC PUBLIC CO., LTD. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
25 เม.ย. 58 วิศวกรการผลิต (IE) (โรงงานปู่เจ้า)(โรงงานแปดริ้ว) บริษัท ตราเพชร จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
25 เม.ย. 58 Sale Engineer ด่วนมาก !! บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-IT
25 เม.ย. 58 Production Engineer Leader
!!Urgently Required!!
บริษัท เอ็นจีเค สปาร์คปลั๊กส์ (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 เม.ย. 58 วิศวกร บริษัท วันชัย 1992 จำกัด นครราชสีมา วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
25 เม.ย. 58 วิศวกร ด่วนมาก !!! บริษัท ยู.เอ็ม.ซี ได คาสติ้ง จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 เม.ย. 58 วิศวกรต้นทุนผลิตภัณฑ์ บริษัท ยู.เอ็ม.ซี ได คาสติ้ง จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 เม.ย. 58 วิศวกรสิ่งแวดล้อม
ด่วนมาก!!!
บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรสิ่งแวดล้อม ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
25 เม.ย. 58 วิศวกรเครื่องกล บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ นครราชสีมา วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ การเกษตร
25 เม.ย. 58 วิศวกรเทอร์ไบน์ บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ นครราชสีมา วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ การเกษตร
25 เม.ย. 58 หัวหน้าหน่วยบริการยานยนต์ขนาดใหญ่ บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ นครราชสีมา วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ การเกษตร
25 เม.ย. 58 วิศวกรภาคสนาม / เจ้าหน้าที่ จป. / โฟร์แมน บริษัท บางกอกเทคโนโลยีวิศวกรรม และธุรกิจ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
25 เม.ย. 58 ควบคุมเครื่องจักร cnc set up porgam วิศวกรผลิตแม่พิมพ์ ซ่อมบำรุง บริษัท วี.พี.เอส. อีควิปเมนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 เม.ย. 58 Maintenance Engineer
Urgently Required!!
Vitalo Packaging (Thailand) Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
25 เม.ย. 58 วิศวกรโรงงาน ด่วนมาก !! บริษัท เอเซียคราฟท์เปเปอร์ จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯกระดาษ/เครื่องเขียน
25 เม.ย. 58 SMT Engineer บริษัท ไทย นิปปอน เซอิกิ จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 เม.ย. 58 Maintenance Engineer บริษัท ไทย นิปปอน เซอิกิ จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 เม.ย. 58 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท รุ่งโรจน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ขอนแก่น วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
25 เม.ย. 58 Maintenance Assistant Manager KUBOTA Engine (Thailand) Co.,Ltd. ฉะเชิงเทรา วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 เม.ย. 58 1.) Engineer / 2.) Sale engineer บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด ( Fujiko ) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
25 เม.ย. 58 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท เออีกรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
25 เม.ย. 58 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท ทีทีซี น้ำดื่มสยาม จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
25 เม.ย. 58 Process Engineer Cobra International Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อื่นๆ
25 เม.ย. 58 Sr. Engineer
ด่วน!!!
Cobra International Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อื่นๆ
25 เม.ย. 58 Design Engineer Cobra International Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อื่นๆ
25 เม.ย. 58 วิศวกรออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้า ปฏิบัติงานอ่อนนุช ทำงานจันทร์-เสาร์ บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
25 เม.ย. 58 Automation/Electrical Engineer 40K-45K - ปฎิบัติงานสุขุมวิท เอกมัย ด่วนมาก!!! บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
25 เม.ย. 58 Engineer (Support) รายได้รวมขั้นต่ำ 25.000 บาท + OT จ-ศ อ่อนนุช ด่วน !! บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ อื่นๆ
25 เม.ย. 58 Process Engineer NPM ALLIANCE CASTING CO.,LTD. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
25 เม.ย. 58 Engineer Development Mitsubishi Electric Thai Auto-Parts Co.,Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 เม.ย. 58 Electrical Engineer Mitsubishi Electric Thai Auto-Parts Co.,Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 เม.ย. 58 Production Engineer Mitsubishi Electric Thai Auto-Parts Co.,Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 เม.ย. 58 Maintenance Engineer Mitsubishi Electric Thai Auto-Parts Co.,Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 เม.ย. 58 QC Engineer Mitsubishi Electric Thai Auto-Parts Co.,Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 เม.ย. 58 Site Engineer บริษัท เก้ากฤช จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
25 เม.ย. 58 Project Director บริษัท เก้ากฤช จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
25 เม.ย. 58 Project Engineer (งานระบบ) บริษัท เก้ากฤช จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
25 เม.ย. 58 Project Manager (ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง) บริษัท เก้ากฤช จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
25 เม.ย. 58 วิศวกร บริษัท โทแอคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 เม.ย. 58 Project Engineerรับสมัครด่วน!! บริษัท เอ็นโค่ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ พลังงาน
25 เม.ย. 58 หัวหน้าแผนกวิศกร/วิศวกรเขียนแบบ-ต้นทุน/ธุรการฝ่ายบุคคล บริษัท เอส พี อี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ปทุมธานี วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 เม.ย. 58 วิศวกร งานซ่อมบำรุง ด่วนมาก !! บริษัท เอส พี เมตัลเวอร์ค จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
25 เม.ย. 58 วิศวกร ด่วนมาก !! บริษัท เอส พี เมตัลเวอร์ค จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
25 เม.ย. 58 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
25 เม.ย. 58 Engineering New Model บริษัท อาซาฮี เทค อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 เม.ย. 58 Engineering Die Design Wheel บริษัท อาซาฮี เทค อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 เม.ย. 58 วิศวกรเครื่องกล ด่วน มาก!! บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
25 เม.ย. 58 วิศวรกรเขียนแบบ (เครื่องกล)ด่วน มาก!! บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
25 เม.ย. 58 Project Engineers (Mechanical/Electrical) โครงการบ้านจามจุรี สุขุมวิท 39Urgently Required!!! บริษัท เจนิซิส เอ็นจิเนียร์ส จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
25 เม.ย. 58 วิศวกร (กรุงเทพฯ/ระยอง) บริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
25 เม.ย. 58 Mechanical Engineer /Production Engineer บริษัท เจตาแบค จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
25 เม.ย. 58 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บริการ
25 เม.ย. 58 วิศวกรเครื่องกล บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
25 เม.ย. 58 Welding Engineer Thai Oil Tool Machinery Services Co., Ltd (TOMS) ชลบุรี วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
25 เม.ย. 58 วิศวกรโครงการ (Project Engineer/Site Engineer) บริษัท พี-ทู-พี คอนซัลแตนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
25 เม.ย. 58 วิศวกรติดตั้ง ( Installation Engineer )**เน้นจบไฟฟ้า,อิเล็ก(ประจำ อ่อนนุช 44) ด่วนมาก !! บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
25 เม.ย. 58 วิศวกรเทคนิคสิ่งแวดล้อม ( Technical Engineer ) บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
25 เม.ย. 58 Assemble Engineer (วิศวกร/หัวหน้าช่างประกอบเครื่องจักร) บริษัท ไทรเด้น แพ็ค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
25 เม.ย. 58 วิศวกรออกแบบ (Designers Engineer) บริษัท ไทรเด้น แพ็ค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
25 เม.ย. 58 Engineer บริษัท ชินโก เอเชีย (กรุงเทพ) จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 เม.ย. 58 วิศวกรโครงการ/โฟร์แมน
ด่วนมาก!!
บ้านสิริศาและบริษัทฯในเครือ ชลบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
25 เม.ย. 58 Production Engineer Hot and Cool (The 2 Factory) Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 เม.ย. 58 Technician Engineer บริษัท ปิคนิคพลาส อินดัสเทรียล จำกัด พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
25 เม.ย. 58 Design Engineer ( ทำงานที่ EXEDY ENGINEERING ASIA Co.,Ltd. ) EXEDY (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 เม.ย. 58 Experiment Engineer FOAMTEC INTERNATIONAL CO.,LTD. ชลบุรี วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
25 เม.ย. 58 วิศวกร
ด่วน!!
บริษัท ธนเสริมอุตสาหกรรมฝาขวด จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
25 เม.ย. 58 วิศวกรประมาณราคา (สุขาภิบาล)
ประจำสำนักงานใหญ่ สุขุมวิท 81
POWERLINE ENGINEERING PUBLIC CO., LTD. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
25 เม.ย. 58 Senior Engineer (Mechanical/Electrical) หน่วยงานอาคารรัฐสภา เขตดุสิต POWERLINE ENGINEERING PUBLIC CO., LTD. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
25 เม.ย. 58 วิศวกรสนามเครื่องกล (จบใหม่) POWERLINE ENGINEERING PUBLIC CO., LTD. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
25 เม.ย. 58 Project Quantity Surveyor (Civil) ยังไม่ระบุหน่วยงาน POWERLINE ENGINEERING PUBLIC CO., LTD. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
25 เม.ย. 58 Quantity Surveyor (Mechanical) ยังไม่ระบุหน่วยงาน POWERLINE ENGINEERING PUBLIC CO., LTD. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
25 เม.ย. 58 เจ้าหน้าที่ระบบงานวิศวกรรม (ส่วนงานกลาง) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ การเกษตร
25 เม.ย. 58 วิศวกรสิ่งแวดล้อม (ประจำโรงงานลพบุรี) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด ลพบุรี วิศวกร วิศวกรสิ่งแวดล้อม ธุรกิจ การเกษตร
25 เม.ย. 58 วิศวกรซ่อมบำรุง ( สายธุรกิจสุขภาพสัตว์ -ประจำโรงงานลพบุรี ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด ลพบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ การเกษตร
25 เม.ย. 58 วิศวกรซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง (สายธุรกิจไก่- ประจำโรงงานลพบุรี) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด ลพบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ การเกษตร
25 เม.ย. 58 วิศวกรซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานลพบุรี) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด ลพบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ การเกษตร
25 เม.ย. 58 วิศวกรอาวุโสระบบงานซ่อมบำรุง- Boiler ( ประจำโรงงานลพบุรี) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด ลพบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ การเกษตร
25 เม.ย. 58 วิศวกรจัดซื้อ - ประจำลพบุรี กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด ลพบุรี วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ การเกษตร
25 เม.ย. 58 วิศวกรอาวุโสระบบงานซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานลพบุรี) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด ลพบุรี วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ การเกษตร
25 เม.ย. 58 วิศวกร (ประจำโรงงานลพบุรี) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด ลพบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ การเกษตร
25 เม.ย. 58 วิศวกรซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานพระประแดง จ.สมุทรปราการ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ การเกษตร
25 เม.ย. 58 วิศวกรไฟฟ้า (ประจำโรงงาน BTG-LR 1 ลพบุรี) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด ลพบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ การเกษตร
25 เม.ย. 58 ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมสาธารณูปโภค (ประจำโรงงาน BTG-LR1 ลพบุรี) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด ลพบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ การเกษตร
25 เม.ย. 58 ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม (ประจำโรงงาน BTG - LR 1 ลพบุรี) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด ลพบุรี วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ การเกษตร
25 เม.ย. 58 วิศวกรไคเซ็น/เจ้าหน้าที่ไคเซ็น ( ประจำลพบุรี) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ การเกษตร
25 เม.ย. 58 วิศวกรโยธา ( ประจำลพบุรี) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด ลพบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ การเกษตร
25 เม.ย. 58 วิศวกรรมสาธารณูปโภค ( ประจำสำนักงาน สระบุรี- มวกเหล็ก) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด สระบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ การเกษตร
25 เม.ย. 58 Project Manager. Nidec Copal (Thailand) Co., Ltd. บริษัท นิเด็ค โคปาล (ประเทศไทย) จำกัด ปทุมธานี วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
25 เม.ย. 58 Production Engineer Nidec Copal (Thailand) Co., Ltd. บริษัท นิเด็ค โคปาล (ประเทศไทย) จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
25 เม.ย. 58 Engineer (Support database system) Nidec Copal (Thailand) Co., Ltd. บริษัท นิเด็ค โคปาล (ประเทศไทย) จำกัด ปทุมธานี วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
25 เม.ย. 58 Process Engineer Nidec Copal (Thailand) Co., Ltd. บริษัท นิเด็ค โคปาล (ประเทศไทย) จำกัด ปทุมธานี วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
25 เม.ย. 58 Design Engineer Nidec Copal (Thailand) Co., Ltd. บริษัท นิเด็ค โคปาล (ประเทศไทย) จำกัด ปทุมธานี วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
25 เม.ย. 58 QA Engineer Nidec Copal (Thailand) Co., Ltd. บริษัท นิเด็ค โคปาล (ประเทศไทย) จำกัด ปทุมธานี วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
25 เม.ย. 58 QC Engineer Nidec Copal (Thailand) Co., Ltd. บริษัท นิเด็ค โคปาล (ประเทศไทย) จำกัด ปทุมธานี วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
25 เม.ย. 58 วิศวกรโยธา
รับสมัครด่วน !!
บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
25 เม.ย. 58 Purchasing Engineer Makita Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
25 เม.ย. 58 Product Engineer บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
25 เม.ย. 58 วิศวกรโยธา อพาร์ทเม้นท์ บ้านจามจุรี กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ โรงแรม/Resort/Spa/สนามกอล์ฟ
25 เม.ย. 58 Engineer บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย ) จำกัด พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
25 เม.ย. 58 ENGINEERด่วนมาก!!! บริษัท เจวีซี ออพติคัล คอมโพเน้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด นครราชสีมา วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
25 เม.ย. 58 QA Supervisor Thai Kikuwa Industries Co.,Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 เม.ย. 58 Plant Engineer Lactasoy Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
25 เม.ย. 58 Process Development Engineer / Industrail Engineer Lactasoy Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
25 เม.ย. 58 เจ้าหน้าที่วิศวกรรมเครื่องกล บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 เม.ย. 58 Mechanical Engineer ZHONGCE RUBBER (THAILAND) CO.,LTD. ระยอง วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 เม.ย. 58 Electrical Technician ZHONGCE RUBBER (THAILAND) CO.,LTD. ระยอง วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 เม.ย. 58 Mechanical/Mechatronical/Industrial Engineer บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 เม.ย. 58 Production Engineer บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 เม.ย. 58 Engineer
ด่วน!!
Thai Kakinuma Co., Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
25 เม.ย. 58 ผู้จัดการโครงการ ด่วนมาก !! บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัด / เครือสเตทกรุ๊ป (State Construction Co., Ltd/ State Group) ชลบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
25 เม.ย. 58 วิศวกรวางแผนการผลิต บริษัท เรียล โซลูพลัส จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
25 เม.ย. 58 วิศวกรการผลิต (Production Engineer) บริษัท เรียล โซลูพลัส จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
25 เม.ย. 58 วิศวกรไฟฟ้า ด่วนมาก !! บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) เพชรบูรณ์ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
25 เม.ย. 58 วิศวกรออกแบบ บริษัท เอช.ไอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง.จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
25 เม.ย. 58 วิศวกรและผู้ช่วยวิศวกร บริษัท เจ.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมคคานิคอล จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อื่นๆ
25 เม.ย. 58 QA Engineer บริษัท เค-99 พลาสเทค จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 เม.ย. 58 Process Engineer มีประสบการณ์อิเลคทรอนิกส์ 25K นิคมไฮเทค Urgently Required! FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd. พระนครศรีอยุธยา วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
25 เม.ย. 58 Production Plan Engineer EXEDY (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 เม.ย. 58 Production Engineer EXEDY (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 เม.ย. 58 วิศวกรควบคุมการติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลัง บริษัท อิเรเดี๊ยน โซล่า จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
25 เม.ย. 58 วิศวกรเครื่องกล บริษัท รัตนกิจโลหะเจริญ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
25 เม.ย. 58 PE-TOOLING STAFF URGENT!! บริษัท ไทย อิเคดะ เอ็มเอฟจี จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 เม.ย. 58 ช่างซ่อมบำรุง (เครื่องจักรการผลิต) บริษัท อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัด (Pantainorasingh Manufacturer Co.,Ltd.) สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
25 เม.ย. 58 Estimate Engineer (ปฏิบัติงาน อาคาร KPN-พระราม 9) บริษัท ไดเฮ็น อิเล็คทริค จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
25 เม.ย. 58 Design Engineer (วิศวกรออกแบบไฟฟ้า) บริษัท ไดเฮ็น อิเล็คทริค จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
25 เม.ย. 58 วิศวกร/เจ้าหน้าที่ ประมาณราคางานระบบไฟฟ้า / เครื่องกล
ด่วน!!!
บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
25 เม.ย. 58 วิศวกรโครงการงานระบบไฟฟ้า / วิศวกรโครงการงานระบบเครื่องกล
ด่วน!!
บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
25 เม.ย. 58 วิศวกรควบคุมคุณภาพ
!!! urgently - ด่วน !!!
บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
25 เม.ย. 58 วิศวกรตรวจสอบภายใน บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
25 เม.ย. 58 Quality Engineer ด่วนมาก !! บริษัท เจ็ท โซลิด ไทย จำกัด สระบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 เม.ย. 58 วิศวกรไฟฟ้า กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
25 เม.ย. 58 วิศวกรโครงการ กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์ ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
25 เม.ย. 58 วิศวกรฝ่ายผลิต/Production Engineer
ด่วน!!
กลุ่มบริษัท ภัทรเมธากิจ / PMK Group นนทบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
25 เม.ย. 58 วิศวกรไฟฟ้าฝ่ายบริการ / Service Engineer
ด่วน!!
กลุ่มบริษัท ภัทรเมธากิจ / PMK Group นนทบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
25 เม.ย. 58 Appraisal and Design Engineer/วิศวกรออกแบบและประเมินราคา
ด่วน!!
กลุ่มบริษัท ภัทรเมธากิจ / PMK Group นนทบุรี วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
25 เม.ย. 58 วิศวกรเครื่องกล บริษัท สยามเอ็มซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อื่นๆ
25 เม.ย. 58 วิศวกรอุตสาหการ
ด่วน!!!
บริษัท ยูเนี่ยนบัททึนคอร์ปอเรชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
25 เม.ย. 58 วิศวกร บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
25 เม.ย. 58 วิศวกรฝ่ายผลิต (Production Engineer) บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
25 เม.ย. 58 วิศวกรฝ่ายผลิต (Production Engineer) ประจำสาขา อ.ปลวกแดง จ.ระยอง บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
25 เม.ย. 58 PRODUCTION ENGINEER (CHONBURI) DIA RESIBON (THAILAND) CO.,LTD. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
25 เม.ย. 58 วิศวไฟฟ้า Urgently Required !! TUNTEX TEXTILE ( THAILAND ) CO.,LTD. ระยอง วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯสิ่งทอ
25 เม.ย. 58 PE Engineer 2 อัตรา , QE.Engineer 1 อัตรา , Maintenance.Leader 1 อัตรา บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ราชบุรี วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
25 เม.ย. 58 Project Engineer
ด่วน!!
Beger Co.,Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อื่นๆ
Page: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11