เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน

ตำแหน่งงานแยกตามสาขาอาชีพ > วิศวกร
2 ก.พ. 58 Production Engineer/ QC Engineer/ Production Control บริษัท กรุงไทยพลาสแพค จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
2 ก.พ. 58 วิศวกรโครงการ,พนักงานเขียนแบบ, โฟร์แมน บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
2 ก.พ. 58 วิศวกรสิ่งแวดล้อม Loxley Public Company Limited กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรสิ่งแวดล้อม ธุรกิจ พาณิชย์
2 ก.พ. 58 วิศวกรไฟฟ้า Loxley Public Company Limited กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ พาณิชย์
2 ก.พ. 58 วิศวกรเครื่องกล บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) นครราชสีมา วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
2 ก.พ. 58 วิศวกรไฟฟ้า (ประจำ Site อ.บ่อพลอย กาญจนบุรี) บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) กาญจนบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
2 ก.พ. 58 Tooling Engineer บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
2 ก.พ. 58 Automation Engineer บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
2 ก.พ. 58 Mechanical Engineer บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
2 ก.พ. 58 Electrical Engineer บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
2 ก.พ. 58 System Engineer บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
2 ก.พ. 58 วิศวกรงานวางแผนผลิต บริษัท เอส ซี ไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
2 ก.พ. 58 วิศวกรออกแบบประเมินราคา (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์ ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ การเกษตร
2 ก.พ. 58 วิศวกร (ส่วนงานกลาง) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด ลพบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ การเกษตร
2 ก.พ. 58 เจ้าหน้าที่ระบบงานวิศวกรรม (สำนักงานใหญ่) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ การเกษตร
2 ก.พ. 58 วิศวกรอาวุโสระบบงานซ่อมบำรุง( ประจำโรงงานลพบุรี)
>>สัมภาษณ์งานแบบรู้ผลในวันเดียว 5 กุมภาพันธ์ 2558 !!<<
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด ลพบุรี วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ การเกษตร
2 ก.พ. 58 วิศวกรสิ่งแวดล้อม (สายธุรกิจไก่)
>>สัมภาษณ์งานแบบรู้ผลในวันเดียว 5 กุมภาพันธ์ 2558 !!<<
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด ลพบุรี วิศวกร วิศวกรสิ่งแวดล้อม ธุรกิจ การเกษตร
2 ก.พ. 58 ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมซ่อมบำรุง (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์ - ประจำโรงงานลพบุรี) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด ลพบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ การเกษตร
2 ก.พ. 58 วิศวกรซ่อมบำรุง ( สายธุรกิจสุขภาพสัตว์ -ประจำโรงงานลพบุรี ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด ลพบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ การเกษตร
2 ก.พ. 58 วิศวกรซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง (สายธุรกิจไก่)
สัมภาษณ์งานแบบรู้ผลในวันเดียว 5 กุมภาพันธ์ 2558 !!
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด ลพบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ การเกษตร
2 ก.พ. 58 วิศวกรซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานลพบุรี)
>>สัมภาษณ์งานแบบรู้ผลในวันเดียว 5 กุมภาพันธ์ 2558 !!<<
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด ลพบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ การเกษตร
2 ก.พ. 58 วิศวกรไฟฟ้า (ดูแลฟาร์มลูกค้าไก่ประกัน)
>>สัมภาษณ์งานแบบรู้ผลในวันเดียว 5 กุมภาพันธ์ 2558 !!<<
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ การเกษตร
2 ก.พ. 58 วิศวกร ( Food Engineer) - ประจำโรงงานลพบุรี
สัมภาษณ์งานแบบรู้ผลในวันเดียว 5 กุมภาพันธ์ 2558 !!
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด ลพบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ การเกษตร
2 ก.พ. 58 วิศวกรอาวุโสระบบงานซ่อมบำรุง- Boiler ( ประจำโรงงานลพบุรี)
สัมภาษณ์งานแบบรู้ผลในวันเดียว 5 กุมภาพันธ์ 2558 !!
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด ลพบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ การเกษตร
2 ก.พ. 58 Senior Engineer (Production Engineer) Air Systems(Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
2 ก.พ. 58 วิศวกรประเมินราคา บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
2 ก.พ. 58 Asst. Manager (Kaizen-Lean) บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
2 ก.พ. 58 Application Engineer รับด่วน! (ประจำกรุงเทพ) บริษัท ที.ซี.ซีลลิ่ง แอนด์ ปั๊มปิ้ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
2 ก.พ. 58 Sales Engineer (ขอนแก่น) บริษัท ที.ซี.ซีลลิ่ง แอนด์ ปั๊มปิ้ง จำกัด ขอนแก่น วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
2 ก.พ. 58 Production Control Supervisor or Assistant Manager Urgently Required! FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
2 ก.พ. 58 Mechanical Engineer ระยอง Urgently Required! FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
2 ก.พ. 58 วิศวกรระบบเครื่องทำความเย็น บริษัท ไทยออสนอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
2 ก.พ. 58 Process Engineer (ระยอง) บริษัทฯในกลุ่มสมบูรณ์ (Somboon Group) ระยอง วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
2 ก.พ. 58 Design Engineer บริษัทฯในกลุ่มสมบูรณ์ (Somboon Group) สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
2 ก.พ. 58 Sales Engineer Urgently บริษัท พัฒน์กล จำกัด ( มหาชน ) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อื่นๆ
2 ก.พ. 58 วิศวกรโครงการ (Project Engineer) บริษัท พัฒน์กล จำกัด ( มหาชน ) กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อื่นๆ
2 ก.พ. 58 Installation Commissioning Engineer
** ด่วน!!! **
บริษัท พัฒน์กล จำกัด ( มหาชน ) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
2 ก.พ. 58 เจ้าหน้าที่ Bonding Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯสิ่งทอ
2 ก.พ. 58 เจ้าหน้าที่ Lean Officer Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯสิ่งทอ
2 ก.พ. 58 SALES ENGINEER ARAMRUANG ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP นนทบุรี วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
2 ก.พ. 58 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
2 ก.พ. 58 วิศวกรไฟฟ้า (ประจำสาขาสาธุประดิษฐ์) Urgently Required !! International Laboratories Corp.,Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
2 ก.พ. 58 วิศวกรควบคุมการผลิต Urgently Required !! International Laboratories Corp.,Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
2 ก.พ. 58 Application Engineer AQUIP CO., LTD. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
2 ก.พ. 58 Maintenance EngineerUrgently Required! บริษัท สแตมฟอร์ด สปอร์ต วีลส์ จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
2 ก.พ. 58 วิศวกรการผลิต บริษัท วิศวกิจพัฒนา จำกัด (VIPCO) ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
2 ก.พ. 58 QA Engineer บริษัท วิศวกิจพัฒนา จำกัด (VIPCO) ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
2 ก.พ. 58 Sale Engineer ด่วนมาก !! บริษัท ซี-โพส จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
2 ก.พ. 58 วิศวกรออกแบบ Post-Tension บริษัท ซี-โพส จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
2 ก.พ. 58 CAP Sales Engineer (Nonthaburi Office) Donaldson (Thailand) Company Limited. นนทบุรี วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
2 ก.พ. 58 วิศวกร QA (ตรวจสอบคุณภาพรถเครน รถแบ๊คโฮ รถบรรทุกติดเครน) บริษัท บิ๊กเครน แอนด์ อิควิปเม้นต์ เร้นทัลส์ จำกัด & บริษัท ที.ซี.เจ. (เอเซีย) จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
2 ก.พ. 58 Design Engineer ( ประจำสมุทรปราการ,นวนครปทุมธานี )
ด่วนมาก!!!
EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
2 ก.พ. 58 Molding Section Head (หัวหน้าแผนกฉีดขึ้นรูปโฟม) EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
2 ก.พ. 58 Project Engineer บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-IT
2 ก.พ. 58 Fire & Life Safety Consultant บริษัท ไอเอฟเอสอี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ที่ปรึกษา
2 ก.พ. 58 R&D Engineer
Urgently Required !!
บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
2 ก.พ. 58 Engineering Manager บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
2 ก.พ. 58 วิศวกรผู้ช่วยงานด้านความปลอดภัยโครงการทางพิเศษ สายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด่วนมาก!! บริษัท ล้านนา เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ที่ปรึกษา
2 ก.พ. 58 วิศวกรผู้ช่วยงานสาธารณูปโภคโครงการทางพิเศษ สายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด่วนมาก!! บริษัท ล้านนา เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ที่ปรึกษา
2 ก.พ. 58 วิศวกรผู้ช่วยงานโยธา (งานอาคาร)โครงการทางพิเศษ สายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด่วนมาก!! บริษัท ล้านนา เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ที่ปรึกษา
2 ก.พ. 58 วิศวกรโยธาและงานทางประจำสำนักงานใหญ่ บริษัท ล้านนา เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด (วิศวกรที่ปรึกษา)ด่วนมาก!! บริษัท ล้านนา เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด (สำนักงานใหญ่) ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ที่ปรึกษา
2 ก.พ. 58 Structural Engineering Assistantโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายด่วนมาก !! บริษัท ล้านนา เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ที่ปรึกษา
2 ก.พ. 58 Engineering Assistant Contractโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายด่วนมาก !! บริษัท ล้านนา เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ที่ปรึกษา
2 ก.พ. 58 วิศวกรผู้ช่วยงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายด่วนมาก !! บริษัท ล้านนา เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ที่ปรึกษา
2 ก.พ. 58 เจ้าหน้าที่การตลาด / ช่างปรับ / ช่างประกอบและติดตั้งลูกรีด / ROLL SHOP / เจ้าหน้าที่ DCC / จป. วิชาชีพ / ช่างไฟฟ้า / ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล / เจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ช่างกลึง
ด่วนมาก!!
บริษัท ที.เอส.บี. เหล็กกล้า จำกัด ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
2 ก.พ. 58 วิศวกรการผลิต (IE) (โรงงานปู่เจ้า)(โรงงานแปดริ้ว) บริษัท ตราเพชร จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
2 ก.พ. 58 เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรสิ่งแวดล้อม ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
2 ก.พ. 58 ผู้จัดการโครงการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประจำภูเก็ต) บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
2 ก.พ. 58 วิศวกร (ดูแลการผลิตใน LINE) บริษัท ไทยประสิทธิ์เท็กซ์ไทล์ จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯสิ่งทอ
2 ก.พ. 58 Engineer Kawasumi Laboratories (Thailand) Co., Ltd. นครราชสีมา วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
2 ก.พ. 58 Production Engineer (Electronic / Mechanical) Sony Technology (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
2 ก.พ. 58 Sourcing Engineer / Part Quality Engineer (Chonburi, Pathumthani) Sony Technology (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
2 ก.พ. 58 Facility Engineer Section Head (Phatumthani) Sony Technology (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
2 ก.พ. 58 Mechanical, Mechatronic, Electronic Design / Jig Fixture Design Engineering / Manufacturing Engineer Sony Technology (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
2 ก.พ. 58 Production / Maintenance Engineer Group Sony Technology (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
2 ก.พ. 58 Stamping Engineer
Urgent Required!!!
SEKSUN TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
2 ก.พ. 58 Engineer / Sr.Engineer (ส่วนงานระบบสาธารณูปโภค/ส่วนงานปรับปรุงโรงงาน) บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
2 ก.พ. 58 วิศวกรประจำฝ่ายควบคุมการผลิต (Production Control) บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
2 ก.พ. 58 CNC Engineering บริษัท ซีเคดีไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
2 ก.พ. 58 วิศวกรฝ่าย R & D (R & D Engineer) บริษัท คริสตี้ เจมส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อัญมณี/เครื่องประดับ
2 ก.พ. 58 วิศวกรไลน์การผลิต (20 - 25K) ชลบุรี กลุ่ม จัดหางาน ซากาส/ SAGASS Recruitment (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
2 ก.พ. 58 หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพการผลิต (28 - 30K) อมตะนคร กลุ่ม จัดหางาน ซากาส/ SAGASS Recruitment (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
2 ก.พ. 58 Maintenance Advisor (Basic 18 - 20K) Bangna กลุ่ม จัดหางาน ซากาส/ SAGASS Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
2 ก.พ. 58 Customer Service Engineer (18 – 25K) Chatuchak กลุ่ม จัดหางาน ซากาส/ SAGASS Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
2 ก.พ. 58 Production Engineer Supervisor (35 - 40K) Sumutprakarn กลุ่ม จัดหางาน ซากาส/ SAGASS Recruitment (Thailand) Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
2 ก.พ. 58 Technical Support Engineer (30 - 45K) Huaykwang กลุ่ม จัดหางาน ซากาส/ SAGASS Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
2 ก.พ. 58 Maintenance Engineer (20 - 25K) Ramintra กลุ่ม จัดหางาน ซากาส/ SAGASS Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
2 ก.พ. 58 Q.A. Manager (60 - 75K) (New Open Plant) กลุ่ม จัดหางาน ซากาส/ SAGASS Recruitment (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
2 ก.พ. 58 วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรเครื่องกล ( ประจำนครปฐมหรือประจำระยอง) ด่วนมาก !! บริษัท เอ็มเออาร์ซี (ไทยแลนด์) จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
2 ก.พ. 58 วิศวกรอุตสาหการ (ประจำโรงงานพระประแดง) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
2 ก.พ. 58 Production Engineer บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก วินเทค (ประเทศไทย) จำกัด (Sumitomo Electric Wintec (Thailand)) สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
2 ก.พ. 58 Production/ Planning / Project Engineer/Quality บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรสิ่งแวดล้อม ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
2 ก.พ. 58 หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมบริการ (Engineer Unit Head) โรงงานวังน้อย จ.อยุธยา TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) พระนครศรีอยุธยา วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
2 ก.พ. 58 Sale Engineer Balanctec Internaional Co., Ltd. นนทบุรี วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
2 ก.พ. 58 วิศวกรไฟฟ้า หรือ เครื่องกล (ด้านระบบโรงงานอุตสาหกรรม) DAI-DAN (Thailand) Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
2 ก.พ. 58 วิศวกรประจำสนาม/วิศวกรโครงการ/ผู้จัดการโครงการ(โยธา) บริษัท ไฮแอท คอนสตรัคชั่น จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
2 ก.พ. 58 เจ้าหน้าที่เคมีฝ่ายบริการและกำจัดแมลงประจำสำนักงานสาทร ** ต้องการด่วน ** ARS Chemical (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเคมี/ปิโตรเลียม ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
2 ก.พ. 58 Pest Control Asst. Manager or Section Manager ** ต้องการด่วน ** ARS Chemical (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
2 ก.พ. 58 ผู้จัดการโรงงาน/ผู้ช่ายผู้จัดการโรงงาน บริษัท วรรธนะ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
2 ก.พ. 58 Engineer THAI NOK CO.,LTD. บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด ชลบุรี วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
2 ก.พ. 58 Process Engineer THAI NOK CO.,LTD. บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
2 ก.พ. 58 QA Engineer ด่วน!! Alpha Industry (Thailand) Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
2 ก.พ. 58 Engineer (PE) Alpha Industry (Thailand) Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
2 ก.พ. 58 วิศวกรและผู้ช่วยวิศวกร บริษัท เจ.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมคคานิคอล จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อื่นๆ
2 ก.พ. 58 Senior Engineering บริษัท ซันเมอรี่ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
2 ก.พ. 58 วิศวกรไฟฟ้า / วิศวกรโครงการ บริษัท ซันเมอรี่ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
2 ก.พ. 58 Process Engineer บริษัท บราเดอร์ ออโต้พาร์ทส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
2 ก.พ. 58 วิศวกรฝ่ายขาย เขตตะวันออก (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) บริษัท สยาม ทริปเปิล อาร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ พลังงาน
2 ก.พ. 58 Service Engineer (Huaykwang PIDSTH) Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
2 ก.พ. 58 R&D Engineer - Mechanic, Mechatronics, Electrical, Electronic (New graduates) - (PASAP Bangbor Samutprakarn) Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
2 ก.พ. 58 วิศวกรงานระบบ (ไฟฟ้า ประปา แอร์) และโฟร์แมนงานระบบ บริษัท เอบิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
2 ก.พ. 58 วิศวกรการผลิต (ศูนย์มหาชัย และ ศูนย์พระประแดง) บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
2 ก.พ. 58 วิศวกรเขียนแบบเครื่องกล บริษัท เค.พี.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
2 ก.พ. 58 Process / Design Engineer Sodick (Thailand) Co., Ltd. ปทุมธานี วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
2 ก.พ. 58 Purchasing Engineer Sodick (Thailand) Co., Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
2 ก.พ. 58 วิศวกรควบคุมงาน (สระบุรี ,ราชบุรี,กรุงเทพฯ)
ด่วน!!
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
2 ก.พ. 58 วิศวกร/เจ้าหน้าที่จัดหาผู้รับเหมา
ด่วน!!
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
2 ก.พ. 58 Sup Admin บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
2 ก.พ. 58 วิศวกร K.K.INTERNATIONAL.CO.,LTD กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
2 ก.พ. 58 รองผู้จัดการโรงงาน บริษัท ยูไนเต็ดอลูมิเนียม อินดัสตรี้ จำกัด ปราจีนบุรี วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
2 ก.พ. 58 Project Engineer Somerville (Siam) Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
2 ก.พ. 58 QC LAB Technician ด่วนมาก !! บริษัท เค-เทค อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด, K - Tech Industrial ( Thailand ) Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
2 ก.พ. 58 Engineer Try Mold Urgently Required !! บริษัท เค-เทค อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด, K - Tech Industrial ( Thailand ) Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
2 ก.พ. 58 Sales Engineer / ฝ่ายขาย บริษัท เทอร์มอล แมคคานิคส์ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
2 ก.พ. 58 วิศวกรฝ่ายบริการเทคนิค (Service Engineer) บริษัท เทอร์มอล แมคคานิคส์ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
2 ก.พ. 58 เจ้าหน้าที่วิจัย และพัฒนา (R&D) บริษัท เอส.ที.ฟิลเตอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
2 ก.พ. 58 Calibration Asst.Supervisor
ด่วน!!
บริษัท พานาโซนิค อินดัสเตรียล ดิไวซ์ (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
2 ก.พ. 58 Sale Engineer (Japanese Speaker) บริษัท พานาโซนิค อินดัสเตรียล ดิไวซ์ (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
2 ก.พ. 58 วิศวกรประมาณราคา(งานระบบ) บริษัท สหคิมมอเตอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อื่นๆ
2 ก.พ. 58 MOLD ENGINEER Plasess Hi-Tech Co., Ltd. พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
2 ก.พ. 58 วิศวกรไฟฟ้า General Nice Group ระยอง วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ พลังงาน
2 ก.พ. 58 วิศวกรโยธา
รับสมัครด่วน !!
บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
2 ก.พ. 58 QA Engineer
ด่วนมาก!!!
Shin-etsu Magnetics (Thailand) Ltd. ปทุมธานี วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
2 ก.พ. 58 Supplier Quality Engineer ด่วนมาก !! Shin-etsu Magnetics (Thailand) Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
2 ก.พ. 58 Customer Quality Engineer – Machining Operation(regular work in Malaysia (Johore Baru) รับพิจารณาเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น บริษัท อัลตัม พรีซิชั่น จำกัด พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
2 ก.พ. 58 Staff Production Control บริษัท เอ็มเอชไอ ออโตโมทีฟ ไคลเมท คอนโทรล (ไทยแลนด์) จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
2 ก.พ. 58 Staff QC & QA ประจำที่นิคม ปิ่นทอง1 ชลบุรี บริษัท เอ็มเอชไอ ออโตโมทีฟ ไคลเมท คอนโทรล (ไทยแลนด์) จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
2 ก.พ. 58 Engineer Production บริษัท เอ็มเอชไอ ออโตโมทีฟ ไคลเมท คอนโทรล (ไทยแลนด์) จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
2 ก.พ. 58 QC Staff บริษัท เอ็มเอชไอ ออโตโมทีฟ ไคลเมท คอนโทรล (ไทยแลนด์) จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
2 ก.พ. 58 QA Staff บริษัท เอ็มเอชไอ ออโตโมทีฟ ไคลเมท คอนโทรล (ไทยแลนด์) จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
2 ก.พ. 58 Process Engineer บริษัท ไทยอินดักชั่นส์ เซอร์วิส จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
2 ก.พ. 58 New Model Engineer บริษัท มิโตโยะ พลาสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
2 ก.พ. 58 วิศวกรงานระบบประกอบอาคาร บริษัท ที แอนด์ เอฟ คลัซเทอร์ จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
2 ก.พ. 58 Engineer:Trial and Development Parker International Corporation (Thailand) Limited ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
2 ก.พ. 58 Production Supervisor Parker International Corporation (Thailand) Limited ฉะเชิงเทรา วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
2 ก.พ. 58 Service Engineer เขตกทม.ปริมณฑล บริษัท เฟิร์มเมอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
2 ก.พ. 58 Production Plan Engineer EXEDY (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
2 ก.พ. 58 Production Engineer EXEDY (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
2 ก.พ. 58 Engineer ( Maintenance ) EXEDY (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
2 ก.พ. 58 เจ้าหน้าที่สอบเทียบเครื่องมือวัด บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บริการ
2 ก.พ. 58 Production Staff Engineer URGENT !! บริษัท โชนัน ยูนิเทค (ประเทศไทย) จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
2 ก.พ. 58 New Model Engineer ด่วน!! บริษัท ไมโครเทค โปรดักส์ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
2 ก.พ. 58 พนักงานประจำแผนกเทคนิค/ฝ่ายวิศวกรรม THAI STEEL PIPE INDUSTRY CO., LTD. ชลบุรี วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
2 ก.พ. 58 Project Engineer (New model) (สาขามหาชัย)
ด่วน!!
Cal-Comp Precision (Thailand)Limited. สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
2 ก.พ. 58 Mold Maintenance Engineer สาขาสมุทรสาคร ด่วน... Cal-Comp Precision (Thailand)Limited. สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
2 ก.พ. 58 Process engineer (injection process) สาขาเพชรบุรี Cal-Comp Precision (Thailand)Limited. เพชรบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
2 ก.พ. 58 Snr.Engineer/Engineer/Duputy Supervisor (Injection process )สาขาเพชรบุรี ด่วนมาก !! Cal-Comp Precision (Thailand)Limited. เพชรบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
2 ก.พ. 58 Project Engineer (New model) (สาขาพระนครศรีอยุธยา) Cal-Comp Precision (Thailand)Limited. พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
2 ก.พ. 58 PROCESS ENGINEER/ENGINEER NEW MODEL/QUALITY CONTROL บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Thai Summit PK Corporation Ltd. ) ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
2 ก.พ. 58 วิศวกรหลังการขาย ( Service Engineer )**เน้นจบไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิค 3 อัตรา ด่วนมาก !! บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
2 ก.พ. 58 วิศวกรเทคนิคสิ่งแวดล้อม ( Technical Engineer ) บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
2 ก.พ. 58 Sales Engineer
ด่วนมาก!!!
บริษัท เอ็นโค่ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ พลังงาน
2 ก.พ. 58 วิศวกรแม่พิมพ์ / ผู้ช่วยวิศวกรแม่พิมพ์ บริษัท แก้วปราการ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
2 ก.พ. 58 วิศวกรผลิต บริษัท แก้วปราการ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
2 ก.พ. 58 Site Engineer ระบบรอกโคมไฟ บริษัท โฮมเอ็กซ์เพิร์ท เอเชีย จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
2 ก.พ. 58 วิศวกรการผลิต บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
2 ก.พ. 58 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท อภิวาณิช จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
2 ก.พ. 58 QA Engineer บริษัท โออีไอยามานากะ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
1 ก.พ. 58 Sales Engineer / Representative , พนักงานขาย / วิศวกรการขาย บริษัท ซินโคเมค (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
1 ก.พ. 58 Work Shop Manager (สาขานครปฐม) บริษัท เอ็มเออาร์ซี (ไทยแลนด์) จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
1 ก.พ. 58 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท เอเซียฟรุคโตส จำกัด กาญจนบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
1 ก.พ. 58 วิศวกรเหมืองแร่ บริษัท เอเซียฟรุคโตส จำกัด กาญจนบุรี วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
1 ก.พ. 58 Senior Process / Process Engineer
Urgently Required!!!
EIE INTERGROUP CO., LTD. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ที่ปรึกษา
1 ก.พ. 58 M&E Engineer บริษัท มาตา จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
1 ก.พ. 58 Estimator บริษัท มาตา จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
1 ก.พ. 58 Engineer QC บริษัท นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
1 ก.พ. 58 Design Engineer and R & D Engineer บริษัท นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
1 ก.พ. 58 วิศวกร บริษัท เอ ไอ ที เซอร์วิส จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
1 ก.พ. 58 เจ้าหน้าที่วิศวกรรมการผลิต บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
1 ก.พ. 58 NOC Engineer (ระบบไฟฟ้า)ประจำเมืองทองแจ้งวัฒนะ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ สื่อสาร
1 ก.พ. 58 RF Engineer/Drive test Engineer บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ สื่อสาร
1 ก.พ. 58 Industrial Engineer บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
1 ก.พ. 58 Production Engineer / Process Engineer Thai Stainless Steel Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
1 ก.พ. 58 Process Development Engineer บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
1 ก.พ. 58 Process & Improve Engineer
ด่วนมาก!!!
บริษัท เฟิรสท์วัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-IT
1 ก.พ. 58 Plant Engineer P.S.P. SPECIALTIES CO., LTD. สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ พลังงาน
1 ก.พ. 58 โครงการ Pragon Selection Project 4 P.S.P. SPECIALTIES CO., LTD. สมุทรสาคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ พลังงาน
1 ก.พ. 58 วิศวกรเครื่องกล / ช่างซ่อมบำรุง บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
1 ก.พ. 58 Field Service Engineer ITT Fluid Technology International Thailand Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
1 ก.พ. 58 Sales Engineer บริษัท สมาท ไลฟ์ เทคโนโลยี จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-IT
1 ก.พ. 58 Sales Engineer
ด่วน!!!
ACOUSTIC & LIGHTING SYSTEM (THAILAND)CO.,LTD. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ บันเทิง
1 ก.พ. 58 System Engineer Luvata Heating Cooling Technologies (Thailand) Ltd. or LHCT ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
1 ก.พ. 58 วิศวกรเครื่องกล บริษัท สยามเอ็มซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อื่นๆ
1 ก.พ. 58 หัวหน้าหน่วยบริการยานยนต์ขนาดใหญ่ บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ นครราชสีมา วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ การเกษตร
1 ก.พ. 58 Automation Electrical System Development-Engineer / Assist Manager / Manager บริษัท อีโมเยอร์ ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด/Emoyor system (Thailand)Co.,Ltd กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
1 ก.พ. 58 Sound Engineer CLUB99 Co., Ltd กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
1 ก.พ. 58 Electrical Design Engineer
ด่วน!!
K-Zetta Co.,Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
1 ก.พ. 58 SYSTEM ENGINEER / CUSTOMER ENGINEER ( FIELD SERVICE) Ricoh (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
1 ก.พ. 58 Engineer Manager
Urgently Required!!
ULVAC (THAILAND) LTD. สมุทรปราการ วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
1 ก.พ. 58 วิศวกรโครงการงานระบบไฟฟ้า
ด่วน!!!
บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
Page: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11