เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน

ตำแหน่งงานแยกตามสาขาอาชีพ > วิศวกร
26 พ.ย. 57 ผู้จัดการ/รองผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท มหาชัยเคมี จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรเคมี/ปิโตรเลียม ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
26 พ.ย. 57 Production Plan Engineer EXEDY (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ย. 57 Engineer EXEDY (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ย. 57 Plant Engineer Lactasoy Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 พ.ย. 57 Process Development Engineer / Industrail Engineer Lactasoy Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 พ.ย. 57 ผู้ควบคุมงานระบบ / โฟร์แมนงานระบบ / วิศวกรงานระบบ บริษัท สิงห์ เดค จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ย. 57 วิศวกรเครื่องกล ด่วน มาก!! บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ย. 57 ผู้จัดการโครงการ (โยธา)ด่วนมาก!! บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ย. 57 วิศวกรเครื่องกล (ประเมินราคา)ด่วน มาก!! บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ย. 57 วิศวกรเครื่องกล/ วิศวกรอุตสาหการ บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ย. 57 วิศวกรโครงข่าย ด้านไฟฟ้ากำลัง (มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร) บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ สื่อสาร
26 พ.ย. 57 วิศวกรงานโครงข่าย (จ.อุบลราชธานี) ด่วน บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) อุบลราชธานี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ สื่อสาร
26 พ.ย. 57 วิศวกร ด่วนมาก!!! Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd. นนทบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ออกแบบ-ตกแต่ง
26 พ.ย. 57 Mechanical Design Engineer บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ย. 57 Electrical Design Engineer บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ย. 57 วิศวกรงานหล่อ บริษัท ไท้เพ้งวาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ย. 57 วิศวกรเครื่องกล และไฟฟ้า(สามารถไปปฏิบัติงานที่ Site งานต่างจังหวัดได้ด่วน!!! ) บริษัท ฤทธา จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ย. 57 Site Engineer (Civil) (ต้องสามารถไปประจำที่ต่างจังหวัดได้)ด่วน!!! บริษัท ฤทธา จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ย. 57 วิศวกรเครื่องกล และไฟ้ฟ้า(ประมาณราคา)ด่วน!!! บริษัท ฤทธา จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ย. 57 Site Engineer บริษัท เอส ที ไอ ที จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
26 พ.ย. 57 Sales Engineer (หลายอัตรา) บริษัท เอส ที ไอ ที จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ บริการ
26 พ.ย. 57 วิศวกรเครื่องกล บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) นครราชสีมา วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 พ.ย. 57 Project Engineers (Mechanical/Electrical) โครงการบ้านจามจุรี สุขุมวิท 39Urgently Required!!! บริษัท เจนิซิส เอ็นจิเนียร์ส จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ย. 57 Senior Engineer Supervisor (30 - 40K) Chonburi กลุ่ม จัดหางาน ซากาส/ SAGASS Recruitment (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
26 พ.ย. 57 Printing Supervisor (30 - 35K) Amatanakorn กลุ่ม จัดหางาน ซากาส/ SAGASS Recruitment (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
26 พ.ย. 57 Sales Engineer (35 - 45K) Ayutthaya กลุ่ม จัดหางาน ซากาส/ SAGASS Recruitment (Thailand) Co., Ltd. พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
26 พ.ย. 57 Production Staff (25 - 30K) Bangpakong กลุ่ม จัดหางาน ซากาส/ SAGASS Recruitment (Thailand) Co., Ltd. ฉะเชิงเทรา วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
26 พ.ย. 57 Service Engineer (25 - 30K) Bangna กลุ่ม จัดหางาน ซากาส/ SAGASS Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
26 พ.ย. 57 Production Engineer Supervisor (35 - 40K) Sumutprakarn กลุ่ม จัดหางาน ซากาส/ SAGASS Recruitment (Thailand) Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
26 พ.ย. 57 Product Development Engineer (25 - 35K) Asoke กลุ่ม จัดหางาน ซากาส/ SAGASS Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
26 พ.ย. 57 Technical Support Engineer (30 - 45K) Huaykwang กลุ่ม จัดหางาน ซากาส/ SAGASS Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
26 พ.ย. 57 QC Manager (50 - 55K) Chonburi กลุ่ม จัดหางาน ซากาส/ SAGASS Recruitment (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
26 พ.ย. 57 Production Department Manager (70 - 90K) Chachoengsao กลุ่ม จัดหางาน ซากาส/ SAGASS Recruitment (Thailand) Co., Ltd. ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
26 พ.ย. 57 Maintenance Engineer (20 - 25K) Ramintra กลุ่ม จัดหางาน ซากาส/ SAGASS Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
26 พ.ย. 57 New Model Engineer (27 - 35K) Pathumthani กลุ่ม จัดหางาน ซากาส/ SAGASS Recruitment (Thailand) Co., Ltd. ปทุมธานี วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
26 พ.ย. 57 Q.A. Manager (60 - 75K) (New Open Plant) กลุ่ม จัดหางาน ซากาส/ SAGASS Recruitment (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
26 พ.ย. 57 Production Planning Manager (65 - 70K) Chonburi กลุ่ม จัดหางาน ซากาส/ SAGASS Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
26 พ.ย. 57 Production Engineer Manager (70 - 90K) Chachoengsao กลุ่ม จัดหางาน ซากาส/ SAGASS Recruitment (Thailand) Co., Ltd. ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
26 พ.ย. 57 Mechanical, Mechatronic, Electronic Design / Jig Fixture Design Engineering / Manufacturing Engineer Sony Technology (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
26 พ.ย. 57 Instrumentation Engineer China Petroleum Pipeline bureau สิงห์บุรี วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ย. 57 หัวหน้าแผนกผลิตที่นอน - บริษัท ยัสปาล แอนด์ ซันส์ จำกัด เครือบริษัทยัสปาล (Jaspal Group of Companies) สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯสิ่งทอ
26 พ.ย. 57 เจ้าหน้าที่วิศวอุตสาหการ - สนง.ใหญ่ สุขุมวิท 93 บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯสิ่งทอ
26 พ.ย. 57 Production Technician บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
26 พ.ย. 57 1.) Engineer / 2.) Sale engineer บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด ( Fujiko ) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
26 พ.ย. 57 Production Engineer / วิศวกรงานผลิตแผ่นคอนกรีต บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
26 พ.ย. 57 Production Engineer / Process Engineer Thai Stainless Steel Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
26 พ.ย. 57 Process Development Engineer บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
26 พ.ย. 57 Product Technology Engineer
ด่วน!!!!
Maxxis International (Thailand) Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ย. 57 วิศวกรเครื่องกล / ช่างซ่อมบำรุง บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
26 พ.ย. 57 PURCHASING (ELECTRICAL / MECHANICAL ) ENGINEERING บริษัท ไทยชินเรียว จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ย. 57 Technical Sales บริษัท พรีเมียม ลูบริแคนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด( Premium Lubricant International Co., Ltd.) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อื่นๆ
26 พ.ย. 57 เจ้าหน้าที่ดูแลงานระบบท่อประปา PP-R (PP-R Water Pipeline Engineer) บริษัท พาวเวอร์ฮาวล์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
26 พ.ย. 57 Ass’t Production Manager บริษัท สึบาคิโมโตะ ออโต้โมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ชลบุรี วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ย. 57 Electrical Engineer บริษัท เมลคอน จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
26 พ.ย. 57 Mechanical Engineering (Sanitary,Fire protection,Air condition) บริษัท เมลคอน จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
26 พ.ย. 57 Production Engineer (Electronic / Mechanical) Sony Technology (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
26 พ.ย. 57 Sourcing Engineer / Part Quality Engineer Sony Technology (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
26 พ.ย. 57 Production / Maintenance Engineer Group Sony Technology (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
26 พ.ย. 57 วิศวกรโครงการ/โฟร์แมน (ภาคสนาม)
ด่วนมาก!!
บริษัท บ้านมณฑลพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
26 พ.ย. 57 วิศวกรไฟฟ้า/ไฮดรอลิกส์ บริษัท ไทแทนเครน จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
26 พ.ย. 57 วิศวกรเครื่องกล บริษัท สยามเอ็มซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อื่นๆ
26 พ.ย. 57 Design Engineer , Process Engineer , R&D Nidec Copal (Thailand) Co., Ltd. บริษัท นิเด็ค โคปาล (ประเทศไทย) จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
26 พ.ย. 57 RF Engineer/Drive test Engineer บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ สื่อสาร
26 พ.ย. 57 System/Middleware Administrator บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ สื่อสาร
26 พ.ย. 57 เจ้าหน้าที่โครงการ บริษัท เทค แอนด์ ไทม์ ซิสเต็ม จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
26 พ.ย. 57 Process Engineerรับสมัครด่วน!!! VS Group ชัยนาท วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
26 พ.ย. 57 Purchasing Engineerรับสมัครด่วน!!! VS Group กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
26 พ.ย. 57 วิศวกรโยธา
ด่วนมาก!!
บริษัท เจียงซู โปรวินเชียล คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ย. 57 วิศวกรไฟฟ้า
ด่วนมาก!!
บริษัท เจียงซู โปรวินเชียล คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ย. 57 Sales Engineer
Urgently Require!!
M&A Consultants Recruitment Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
26 พ.ย. 57 Senior Engineer
Urgently Require!!
M&A Consultants Recruitment Co., Ltd. ระยอง วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
26 พ.ย. 57 Production Supervisor
Urgently Require!!
M&A Consultants Recruitment Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
26 พ.ย. 57 Electric Manager
Urgently Require!!
M&A Consultants Recruitment Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
26 พ.ย. 57 Technical Service Senior Engineer ( Plastics Molding Injection and Plastics Extrusion )..... ส่ง Resume in English มาที่ Email : Lawan@foodpeoplecompany.com
(ด่วนมาก)
Food People Recruitment Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
26 พ.ย. 57 R & D Engineer บริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ สื่อสาร
26 พ.ย. 57 Technical Engineer บริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ สื่อสาร
26 พ.ย. 57 QA Engineer Adampak (Thailand) Limited ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
26 พ.ย. 57 ผู้ตรวจสอบต้นทุนและปริมาณงาน (Quantity Surveyor) บริษัท คอนซัลติ้ง แอนด์ แมนเนจเม้นต์ 49 จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ที่ปรึกษา
26 พ.ย. 57 วิศวกรโครงการ บริษัท คอนซัลติ้ง แอนด์ แมนเนจเม้นต์ 49 จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ที่ปรึกษา
26 พ.ย. 57 วิศวกรโยธา บริษัท เฮดรูม เอสเตท จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ย. 57 Process Engineer/ QA/ QC (ID : 2001 ) Smartcruit Consultant Co., Ltd ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
26 พ.ย. 57 Service Engineer (ID : 1309 ) Smartcruit Consultant Co., Ltd กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
26 พ.ย. 57 Maintenance Engineer (ID : 1184) Smartcruit Consultant Co., Ltd สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
26 พ.ย. 57 QA Engineer (ID : 1277) Smartcruit Consultant Co., Ltd กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
26 พ.ย. 57 Technical Service Engineer (วิศวกรบริการ/วิศวกรบารุงรักษา) (ID: 1361) Smartcruit Consultant Co., Ltd กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
26 พ.ย. 57 Design Engineer Manager (Wire Harness) ID 1382 Smartcruit Consultant Co., Ltd กรุงเทพมหานคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
26 พ.ย. 57 Project Engineer/ Supervisor (Electrical Power) Smartcruit Consultant Co., Ltd กรุงเทพมหานคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
26 พ.ย. 57 Estimate Engineer (Electrical System, Mechanical) (ID 1369) วิศวกรประมาณราคา (งานระบบไฟฟ้า, เครื่องกล) Smartcruit Consultant Co., Ltd กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
26 พ.ย. 57 เจ้าหน้าที่วิศวกรรมเทคนิคและตรวจวัดพื้นที่ ด่วน มาก!! บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
26 พ.ย. 57 วิศวกร QC บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ย. 57 วิศวกรเทคนิค (ฝ่ายนวัตกรรม) บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อื่นๆ
26 พ.ย. 57 วิศวกรสนามทางเครื่องกล/ไฟฟ้า บริษัท แม็คโทรนิคส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อื่นๆ
26 พ.ย. 57 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
26 พ.ย. 57 วิศวกรระบบไฟฟ้า บริษัท พี.คอน เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ย. 57 Engineer Trois Takaya Electronics (Thailand) Co.,Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
26 พ.ย. 57 Maintenance Engineer (EE, ME) ลพบุรี Mahaphant Fibre-Cement PCL Co., Ltd. ลพบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ย. 57 Process Engineer Huhtamaki (Thailand) Company Limited สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
26 พ.ย. 57 Project Director บริษัท มาตา จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ย. 57 M&E Engineer บริษัท มาตา จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ย. 57 Estimator บริษัท มาตา จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ย. 57 Production Engineer Leader Urgently Required !! Nippa (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ย. 57 วิศวกรโยธา บริษัท โบ ทรี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ย. 57 วิศวกรเครื่องกล บริษัท โบ ทรี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ย. 57 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท โบ ทรี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ย. 57 โฟแมนโยธา, โฟแมนไฟฟ้า, โฟร์แมนเครื่องกล บริษัท โบ ทรี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ย. 57 Engineer (New Model) KYOKUYO INDUSTRIAL (THAILAND) CO.,LTD. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ย. 57 Mechanical Engineer S.E.C.T. CO., LTD. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อื่นๆ
26 พ.ย. 57 Electrical Engineer S.E.C.T. CO., LTD. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
26 พ.ย. 57 QUALITY ENGINEER Soode Nagano ( Thailand ) Co., Ltd. พระนครศรีอยุธยา วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
26 พ.ย. 57 หัวหน้าทั่วไปแผนกซ่อมบำรุง บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ย. 57 วิศวกรฝ่ายผลิต (ฉะเชิงเทรา) บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ย. 57 หัวหน้าแผนกวางแผนและควบคุมการผลิต (คลองสามวา) บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ย. 57 วิศวกร / เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตและควบคุมการผลิต (คลองสามวา) บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ย. 57 วิศวกรวางแผนการผลิต (ฉะเชิงทรา) บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ย. 57 วิศวกรพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ย. 57 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท บางกอกเบลท์ แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
26 พ.ย. 57 วิศวกรโรงงาน / หน.วิศวกรโรงงาน (ส่วนงานระบบสาธารณูปโภค/ส่วนงานปรับปรุงโรงงาน) บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 พ.ย. 57 Section Manager ( Production ) ประจำนิคมฯเกตุเวย์ซิตี้ Seiko Instruments (Thailand) Co., Ltd. ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
26 พ.ย. 57 QA Engineer ( นิคมอุตสาหกรรมเกตุเวย์ซิตี้ ) Seiko Instruments (Thailand) Co., Ltd. ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
26 พ.ย. 57 Engineer ( Machine Innovation ) Navanakorn Plant Seiko Instruments (Thailand) Co., Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
26 พ.ย. 57 Engineer ( ประจำนิคมฯเกตุเวย์ ) Seiko Instruments (Thailand) Co., Ltd. ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
26 พ.ย. 57 Planning Engineer ( นิคมอุตสาหกรรมเกตุเวย์ซิตี้ ) Seiko Instruments (Thailand) Co., Ltd. ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
26 พ.ย. 57 Production / Process Engineer (ประจำโรงงานนวนคร) Seiko Instruments (Thailand) Co., Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
26 พ.ย. 57 Engineer ( ประจำนิคมฯเกตุเวย์ จ.ฉะเชิงเทรา ) Seiko Instruments (Thailand) Co., Ltd. ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
26 พ.ย. 57 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท เพาว์เดอร์เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ออกแบบ-ตกแต่ง
26 พ.ย. 57 วิศวกรโยธา
รับสมัครด่วน !!
บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ย. 57 Technical Sales (ขายเครื่องจักรโรงงานน้ำตาล 2 อัตรา / ขายเคมี 1 อัตรา) บริษัท เวลแมน จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ พาณิชย์
26 พ.ย. 57 Engineering Technical Support (ประจำ กทม.) บริษัท เวลแมน จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ พาณิชย์
26 พ.ย. 57 วิศวกรการผลิต (ประจำโรงงาน จ.นนทบุรี) บริษัท เวลแมน จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ พาณิชย์
26 พ.ย. 57 พนักงานเขียนแบบ / วิศวกรเขียนแบบ (ประจำ กทม.) บริษัท เวลแมน จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ พาณิชย์
26 พ.ย. 57 วิศวกรไฟฟ้า General Nice Group ระยอง วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ พลังงาน
26 พ.ย. 57 วิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineer) บริษัท ไทรเด้นแพ็ค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
26 พ.ย. 57 วิศวกรออกแบบ (Designers Engineer) บริษัท ไทรเด้นแพ็ค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
26 พ.ย. 57 วิศวกร/หัวหน้าช่าง ประกอบเครื่องจักร บริษัท ไทรเด้นแพ็ค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
26 พ.ย. 57 วิศวกรหน่วยงานขึ้นรูปโลหะ MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES-MAHAJAK AIR CONDITIONERS CO.LTD. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
26 พ.ย. 57 Design Engineer MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES-MAHAJAK AIR CONDITIONERS CO.LTD. กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
26 พ.ย. 57 วิศวกรหน่วยงานถ่ายเทความร้อน ( HEAT EXCHANGER) MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES-MAHAJAK AIR CONDITIONERS CO.LTD. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
26 พ.ย. 57 Visual Inspection Engineer Urgently Required !!! CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
26 พ.ย. 57 CAD CAM Engineer (PCB Genesis Program) Top Urgently Required !!! CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
26 พ.ย. 57 Maintenance Sr.Engineer or Supervisor
Urgent Required!!!
CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
26 พ.ย. 57 วิศวกรการผลิต (IE) (โรงงานปู่เจ้า)(โรงงานแปดริ้ว) บริษัท ตราเพชร จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
26 พ.ย. 57 Engineer/Assistant Section Manager ADVICS Asia Pacific Co.,Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ย. 57 Sales engineer ADVICS Asia Pacific Co.,Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ย. 57 Engineer ADVICS Asia Pacific Co.,Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ย. 57 Sales Engineer. บริษัท แวน อินเตอร์เทรด จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อื่นๆ
26 พ.ย. 57 Staff Production Control บริษัท เอ็มเอชไอ ออโตโมทีฟ ไคลเมท คอนโทรล (ไทยแลนด์) จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ย. 57 Staff QC & QA ประจำที่นิคม ปิ่นทอง1 ชลบุรี บริษัท เอ็มเอชไอ ออโตโมทีฟ ไคลเมท คอนโทรล (ไทยแลนด์) จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ย. 57 Engineer Production บริษัท เอ็มเอชไอ ออโตโมทีฟ ไคลเมท คอนโทรล (ไทยแลนด์) จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ย. 57 SITE ENGINEER บริษัท ยูเนี่ยน คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ย. 57 วิศวกรโยธา Urgently Required !! บริษัท ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ย. 57 วิศวกรขาย (Sales Engineer) บริษัท ไทยพัฒนา พีอี ไพพ์ จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
26 พ.ย. 57 วิศวกรโรงงาน บริษัท ไทยพัฒนา พีอี ไพพ์ จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
26 พ.ย. 57 วิศวกรหลังการขาย ( Service Engineer )**เน้นจบปวส .ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิค ด่วนมาก !! บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
26 พ.ย. 57 วิศวกรเทคนิคสิ่งแวดล้อม ( Technical Engineer ) บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
26 พ.ย. 57 วิศวกรโยธา/เขียนแบบ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระยองวิศวโยธา ระยอง วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ย. 57 วิศวกร/ช่างซ่อมบำรุง : เครื่องกล/ไฟฟ้า/เครื่องทำความเย็น บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน) สุพรรณบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ การเกษตร
26 พ.ย. 57 วิศวกรเครื่องกล/ไฟฟ้า บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน) นครปฐม วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ การเกษตร
26 พ.ย. 57 วิศวกรโยธา/วิศวกรสิ่งแวดล้อม AIR SAVE CO.,LTD กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรสิ่งแวดล้อม ธุรกิจ ที่ปรึกษา
26 พ.ย. 57 Purchasing EngineerUrgently Required !! Danieli Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
26 พ.ย. 57 Electrical Design Engineer Urgently Required !! Danieli Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
26 พ.ย. 57 Hydraulic Site Supervisor Urgently Required !! Danieli Co., Ltd. ระยอง วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
26 พ.ย. 57 Maintenance Manager Urgently Required !! Danieli Co., Ltd. ระยอง วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
26 พ.ย. 57 Service Engineer Urgently Required !! Danieli Co., Ltd. ระยอง วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
26 พ.ย. 57 Fabrication Engineer (Pressure Vessels) Urgently Required !! Danieli Co., Ltd. ระยอง วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
26 พ.ย. 57 Maintenance EngineerUrgently Required !! Danieli Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
26 พ.ย. 57 Technical Sales Engineer/Proposal EngineerUrgently Required !! Danieli Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
26 พ.ย. 57 วิศวกรโยธา / วิศวกรไฟฟ้า บริษัท ไอ.ดี.อี.เอ โซลูชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ย. 57 SALE ENGINEER PHASIT OUTSOURCE CO.,LTD ชลบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
26 พ.ย. 57 Sales Engineer บริษัท เกอฮาวส์ ลิฟวิ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
26 พ.ย. 57 Sales Engineer บริษัท วอยก้า จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
26 พ.ย. 57 Civil Engineer ( วิศวกรโยธา ) BITEC ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ บริการ
26 พ.ย. 57 NDT Application Support บริษัท เอ็นดีที อินสตรูเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
26 พ.ย. 57 Tool and Die Engineer Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB) สมุทรปราการ วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ย. 57 Spec Control Engineer Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB) สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ย. 57 Plating Engineer URGENTLY !!! บริษัท แซด. คูโรดา (ไทยแลนด์) จำกัด พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรเคมี/ปิโตรเลียม ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
26 พ.ย. 57 QA Engineer URGENTLY !!! บริษัท แซด. คูโรดา (ไทยแลนด์) จำกัด พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
26 พ.ย. 57 วิศวกรโยธา บริษัท เท็น ไทย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
26 พ.ย. 57 Maintenance Engineer
ด่วน!!!!
THAI HITACHI ENAMEL WIRE CO., LTD. ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
26 พ.ย. 57 Production Engineer
ด่วน!!!!
THAI HITACHI ENAMEL WIRE CO., LTD. ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
26 พ.ย. 57 Sales Engineer ASCO ENGINEERING (THAILAND) CO., LTD. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
26 พ.ย. 57 วิศวกร(ออกแบบเครื่องกล) บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
26 พ.ย. 57 วิศวกรโครงการ บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
26 พ.ย. 57 Process Engineer (โรงงานบางพลี) ด่วนมาก !! บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
26 พ.ย. 57 วิศวกรจัดซื้อ ด่วนมาก !! บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
26 พ.ย. 57 Process engineer (สำนักงานพระโขนง) ด่วนมาก !! บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
26 พ.ย. 57 Design engineer บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
26 พ.ย. 57 ผู้จัดการโครงการ (ประจำภูเก็ต) บริษัท ไทยบริการ อุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ย. 57 Turnover Coordinator (สื่อสารภาษาอังกฤษ) ทำงานโรงกลั่นน้ำมันที่แหลมฉบัง อ.ศรีราชา
ด่วนมาก!!!
บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ เพชรบุรีตัดใหม่ จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
26 พ.ย. 57 Instrument Engineer บริษัท จี อินโนเวชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อื่นๆ
26 พ.ย. 57 Project Manager, Project Engineer และ Site Engineer บริษัท จี อินโนเวชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อื่นๆ
26 พ.ย. 57 Service Engineer บริษัท จี อินโนเวชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
26 พ.ย. 57 Electrical/Site Engineer บริษัท จี อินโนเวชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
26 พ.ย. 57 Mechanical / Piping Engineer บริษัท จี อินโนเวชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อื่นๆ
26 พ.ย. 57 Project / Civil Engineer บริษัท จี อินโนเวชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อื่นๆ
26 พ.ย. 57 วิศวกรการผลิต (Production Engineer) บริษัท เรียล โซลูพลัส จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
26 พ.ย. 57 วิศวกร เครื่องกล ( ฝ่ายวิศวกรรม ) บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน ) สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
26 พ.ย. 57 วิศวกรควบคุมเครื่องจักร บริษัท ศิริชัย เฟทเธอร์ อินดัสเทรียล จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อื่นๆ
26 พ.ย. 57 Sale Engineer บริษัท เยนเนอรัลอินสทรูเม้นท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
26 พ.ย. 57 Project Coordinator Engineer ( ภาครัฐ ) บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ย. 57 Engineer (Mechanical,Production, Industrial) West Coast Engineering Co., Ltd. (บริษัทในเครือสหวิริยาฯ) ประจวบคีรีขันธ์ วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
Page: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10