เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน

ตำแหน่งงานแยกตามสาขาอาชีพ > วิศวกร
22 ต.ค. 60 วิศวกรซ่อมบำรุง Electrical Engineer บริษัท ซังโกะ ไทย ออโตโมทีฟ พาร์ทส์ จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
22 ต.ค. 60 Engineer ( New Project Engineer ) บริษัท ซังโกะ ไทย ออโตโมทีฟ พาร์ทส์ จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
22 ต.ค. 60 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกซ่อมเครื่องมือเเพทย์(Assistant After Sales Service Manager) บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
22 ต.ค. 60 วิศวกรบริการหลังการขายเครื่องมือแพทย์ (Service Engineer) ประจำกล้วยน้ำไท/พระราม4 บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
22 ต.ค. 60 วิศวกรโครงการ (Project Engineer) ประจำโครงการปลวกแดง บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
22 ต.ค. 60 Office Engineer 360 Quality Management Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
22 ต.ค. 60 วิศวกรไฟฟ้า ( Electrical Engineer ) บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
22 ต.ค. 60 วิศวกรการผลิต ( Production Engineer ) บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อื่นๆ
22 ต.ค. 60 วิศวกรขาย ( Sales Engineer ) บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อื่นๆ
22 ต.ค. 60 วิศวกรจัดหา ( Sourcing Engineer ) บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
22 ต.ค. 60 วิศวกรสนาม Best-Pac Concrete Co,Ltd บุรีรัมย์ วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
22 ต.ค. 60 Plant Engineer Lactasoy Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
22 ต.ค. 60 Process Development Engineer / Industrail Engineer Lactasoy Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
22 ต.ค. 60 วิศวไฟฟ้า/Engineer Lactasoy Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
22 ต.ค. 60 System Engineer/PLC&HMI Programming Lactasoy Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
22 ต.ค. 60 วิศวกรโครงการ งานอาคารขนาดกลาง,ขนาดใหญ่ บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
22 ต.ค. 60 วิศวกรสนาม , senior Site Engineer บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
22 ต.ค. 60 วิศวกรไฟฟ้า งานM,E (งานระบบไฟฟ้า, ประปา, แอร์ ) บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
22 ต.ค. 60 วิศวกรเครื่องกล Aria Tech Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อื่นๆ
22 ต.ค. 60 วิศวกรโรงงาน + วิศวกรภาคสนาม บริษัท ทรัพย์ทวี คอนกรีต หลังสวน จำกัด ชุมพร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
22 ต.ค. 60 วิศวกรแผนกผลิต/Production Engineer บริษัท แอม แพค จำกัด / AM PACK Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
22 ต.ค. 60 Production Process Engineer บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
22 ต.ค. 60 Project Sales Engineer (Grounding &Lightning Protection System ) K.M.L. TECHNOLOGY Co., Ltd. [Kumwell] กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ไฟฟ้า
22 ต.ค. 60 Product Sales Engineer (SPD / Meter / Warning System ) K.M.L. TECHNOLOGY Co., Ltd. [Kumwell] กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
22 ต.ค. 60 วิศวกรโรงงาน/ ช่างซ่อมบำรุง บริษัท สมจิตต์โอสถ จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
22 ต.ค. 60 วิศวกรกระบวนการ - ผู้ช่วยผู้จัดการ ( บางพลี และโคราช / แม่พิมพ์หล่อ) [T0473] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ บริการ
22 ต.ค. 60 Electrical Engineer (Railway Construction Site) [T0439] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บริการ
22 ต.ค. 60 Mechanical Engineer (Construction Company)[T0351] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
22 ต.ค. 60 วิศวกร (งานโลหะ) [T0461] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
22 ต.ค. 60 Communication System Engineer (Construction Project) [T0431] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ บริการ
22 ต.ค. 60 Design Engineer (FA Machine) [T0442] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
22 ต.ค. 60 วิศวกรแม่พิมพ์ (การปั้ม และฉีด) - Mold engineer(Press and Injection)[T0199] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ บริการ
22 ต.ค. 60 Facility Maintenance Technician (Factory) [T0278] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ บริการ
22 ต.ค. 60 Sales Engineer (Air Conditioner) CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ บริการ
22 ต.ค. 60 Air Conditioning, Plumbing and Sanitary System Engineer (Facility Engineer) CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บริการ
22 ต.ค. 60 Assistant Technical Manager (Fishing Tools) [T0378] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
22 ต.ค. 60 Site / Design M&E Engineer (Environmental System) [T0296] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
22 ต.ค. 60 Mechanical and Electrical Engineer(Facility Engineer)[T0312] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
22 ต.ค. 60 Assembly Engineer (Control Panel for Industrial Machine) [T0450] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
22 ต.ค. 60 CAD Operator (Construction Company)[T0349] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
22 ต.ค. 60 Electrical Engineer (Construction Company) [T0350] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บริการ
22 ต.ค. 60 Service Engineer (Machine Tools) [T0360] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
22 ต.ค. 60 Mechanical Engineer (Construction Project)[T0430] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
22 ต.ค. 60 Service Engineer (Machinery Manufactures) [T0368] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บริการ
22 ต.ค. 60 Consult Engineer (Machinery Manufactures) [T0367] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
22 ต.ค. 60 Mechanical Engineer (Site Engineer)[T0420] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
22 ต.ค. 60 Sales Engineer (Industrial Machine)[T0425] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ บริการ
22 ต.ค. 60 CAD Operator (Mechanical Drawing, Piping, Civil Structure) [T0498] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
22 ต.ค. 60 Maintenance Engineer (Plant Facilities)[T0456] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ บริการ
22 ต.ค. 60 Production and Technical Manager (Metal Cutting Work)[T0460] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ บริการ
22 ต.ค. 60 ช่างเทคนิค (งานตัดโลหะ) [T0459] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
22 ต.ค. 60 System Interface Engineer (Railway Construction)[T0499] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บริการ
22 ต.ค. 60 Tool & Die Engineer (Japanese Manufacturing)[T0475] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
21 ต.ค. 60 Sales Engineer บริษัท ไทย เคมีคอล สโตเรจ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
21 ต.ค. 60 วิศวกรโครงการ บริษัท ไทย เคมีคอล สโตเรจ จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
21 ต.ค. 60 Maintenance Engineer (Electrical) ลพบุรี Shera Public Company Limited ลพบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ต.ค. 60 วิศวกรโยธา (พุทธมณฑลสาย5/ลพบุรี) Shera Public Company Limited นครปฐม วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ต.ค. 60 Senior Project Manager บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
21 ต.ค. 60 Engineer EXEDY (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
21 ต.ค. 60 Production Manger/Supervisor/Chief (ประจำนครปฐม) บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
21 ต.ค. 60 วิศวกรสิ่งแวดล้อม บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรสิ่งแวดล้อม ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
21 ต.ค. 60 Process/Mechanical/Industrial/Electronic Engineer Nteq Polymer Co., Ltd. มุกดาหาร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ การเกษตร
21 ต.ค. 60 Electrical Engineer วิศวกรไฟฟ้า Nteq Polymer Co., Ltd. มุกดาหาร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ การเกษตร
21 ต.ค. 60 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท ยูไนเต็ดอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
21 ต.ค. 60 Project Coordinator กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ การเกษตร
21 ต.ค. 60 วิศวกรโยธา / วิศวกรโยธาอาวุโส / ออกแบบ กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ การเกษตร
21 ต.ค. 60 Production and Efficiency Engineer กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ การเกษตร
21 ต.ค. 60 Shift Engineer ปฏิบัติงานไชต์งานโชคชัย จ.นครราชสีมา กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด นครราชสีมา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ การเกษตร
21 ต.ค. 60 วิศวกรบริการ (Customer Engineer) Ricoh (Thailand) Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
21 ต.ค. 60 SYSTEM ENGINEER Ricoh (Thailand) Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
21 ต.ค. 60 Senior SQA New business Pre-Sales Ricoh (Thailand) Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
21 ต.ค. 60 Mechanical Engineer บริษัท เอพี ยูไนเทค จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
21 ต.ค. 60 Mechanical Design Manager บริษัท เอพี ยูไนเทค จำกัด ชลบุรี วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
21 ต.ค. 60 วิศวกรเคมี Great Foam Products Co., Ltd. ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรเคมี/ปิโตรเลียม ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
21 ต.ค. 60 วิศวกรพัฒนากระบวนการผลิต (หล่อ) บริษัท ไท้เพ้งวาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ต.ค. 60 วิศวกรพัฒนากระบวนการผลิต (หล่อ) บริษัท ไท้เพ้งวาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ต.ค. 60 วิศวกรฝ่ายออกแบบ/เขียนแบบ บริษัท ไท้เพ้งวาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ต.ค. 60 หัวหน้าแผนกต้นกำลัง บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ สิ่งทอ
21 ต.ค. 60 Engineer บริษัท เอส ที ไอ ที จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
21 ต.ค. 60 Assistance Quality Assurance Manager บริษัท ไมโครเทค โปรดักส์ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
21 ต.ค. 60 วิศวกรโยธา Better World Green Public Co., Ltd. กาญจนบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ บริการ
21 ต.ค. 60 Mechanical Division Manager Better World Green Public Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
21 ต.ค. 60 วิศวกรโยธา (ประจำโครงการอสังหาริมทรัพย์ JKS Future) บริษัท จันทร์เกษมโยธาการ (2000) จำกัด/ M.P.G ระยอง วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ต.ค. 60 วิศวกรเครื่องกล/ช่างยนต์ บริษัท เอพีพี ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-IT
21 ต.ค. 60 วิศวกรไฟฟ้า (ภฟก.) (มีใบ กว.) บริษัท แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
21 ต.ค. 60 Engineer(วิศวกรเครื่องกล) บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) นครปฐม วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
21 ต.ค. 60 Mold Design Engineer SEIKO PRECISION (Thailand) Co., Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
21 ต.ค. 60 Automation Designer Engineering & Jig/Fixture Designer Engineering SEIKO PRECISION (Thailand) Co., Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
21 ต.ค. 60 Production Supervisor&Engineer SHIN - EI HIGH TECH Co., Ltd. นครราชสีมา วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
21 ต.ค. 60 Production Engineer บริษัท ซุปเปอร์สหแสง จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ไฟฟ้า
21 ต.ค. 60 Sales Engineer P.J.N.INDUSTRY Co., Ltd. / บริษัท พี.เจ.เอ็น.อินดัสทรี จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
21 ต.ค. 60 วิศวกรไฟฟ้า, โฟร์แมนไฟฟ้า บริษัท ธนะรัช วิศวกรรม จำกัด ขอนแก่น วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ต.ค. 60 เจ้าหน้าที่เขียนแบบและประมาณราคา (M&E) บริษัท ธนะรัช วิศวกรรม จำกัด ขอนแก่น วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ต.ค. 60 วิศวกรโยธา, โฟร์แมน บริษัท โปรบิลด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ต.ค. 60 วิศวกรโยธา (Production Planing / QC) บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ต.ค. 60 วิศวกรเครื่องกล บริษัท ทีทีซี น้ำดื่มสยาม จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
21 ต.ค. 60 Sales and Service Engineer บริษัท แทกูเทค (ไทยแลนด์) จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
21 ต.ค. 60 Senior Application Engineer บริษัท แทกูเทค (ไทยแลนด์) จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
21 ต.ค. 60 วิศวกรควบคุมการผลิต บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
21 ต.ค. 60 วิศวกรวางแผนการผลิต บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
21 ต.ค. 60 Site Engineer บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด บุรีรัมย์ วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ต.ค. 60 Office Engineer บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ต.ค. 60 Procurement engineer (วิศวกรจัดซื้อ) บริษัท เจตาแบค จำกัด(มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
21 ต.ค. 60 Engineering Officer บริษัท เค.อาร์ อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด ขอนแก่น วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
21 ต.ค. 60 วิศวกรฝ่ายผลิต บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ต.ค. 60 วิศวกรซ่อมบำรุง บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ต.ค. 60 Electrical Engineer บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด กาญจนบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
21 ต.ค. 60 วิศวกรควบคุมงาน บริษัท เอสซีพี.เอฟโวลูชั่น จำกัด สระบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ต.ค. 60 วิศวกรภาคสนาม / โฟร์แมน บริษัท บางกอกเทคโนโลยีวิศวกรรม และธุรกิจ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ต.ค. 60 วิศวกรขาย/Sale Engineer S.V.S AIR ENGINEERING Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ บริการ
21 ต.ค. 60 วิศวกรบริการและควบคุมคุณภาพ S.V.S AIR ENGINEERING Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บริการ
21 ต.ค. 60 วิศวกรรมส่วนกลางประจำฝ่ายผลิต บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน) พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
21 ต.ค. 60 วิศวกรออกแบบไฟฟ้า บริษัท รักษ์วิศวกรรม จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ต.ค. 60 วิศวกรไฟฟ้า ( ประจำโรงงานสระบุรี ) บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน) สระบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
21 ต.ค. 60 วิศวกรอาวุโส (ประจำโรงงานสระบุรี) บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน) สระบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
21 ต.ค. 60 Process Engineer ( PE ) บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
21 ต.ค. 60 QA Engineering บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
21 ต.ค. 60 Engineer Production Plastic บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
21 ต.ค. 60 Engineer (Electrical / Mechanical) Chuhatsu (Thailand) Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
21 ต.ค. 60 วิศวกรฝ่ายผลิต (IE) บริษัท ยงสง่า จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ สิ่งทอ
21 ต.ค. 60 Electronic Engineer Nidec Copal (Thailand) Co., Ltd. บริษัท นิเด็ค โคปาล (ประเทศไทย) จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
21 ต.ค. 60 HVAC Engineer บริษัท ไบโอแลป จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
21 ต.ค. 60 Maintenance Engineer บริษัท ไบโอแลป จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
21 ต.ค. 60 Automation Supervisor บริษัท ไบโอแลป จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
21 ต.ค. 60 Project Engineer บริษัท ไบโอแลป จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
21 ต.ค. 60 วิศวกรคุณภาพ (พระราม3 / นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา) บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
21 ต.ค. 60 วิศวกรไฟฟ้า ( นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา) บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
21 ต.ค. 60 วิศวกรผลิต(พิมพ์/หลังพิมพ์) บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
21 ต.ค. 60 ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
21 ต.ค. 60 วิศวกรบำรุงรักษา บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
21 ต.ค. 60 Sales Engineersตู้เชื่อมลวดเชื่อมMarkingใบเลื่อยStrappingเครื่องจักรงานเหล็ก,ไม้ บริษัท สยาม ชาญ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
21 ต.ค. 60 ควบคุม เครื่อง CNC machine tools และรู้วิธีใช้ tools ใน การกลึง,machining center บริษัท สยาม ชาญ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
21 ต.ค. 60 วิศวกรโยธา บริษัท ส. อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ต.ค. 60 วิศวกร บริษัท ยู.เอ็ม.ซี ได คาสติ้ง จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
21 ต.ค. 60 ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม / ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิศวกรรม บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)จำกัด ชลบุรี วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
21 ต.ค. 60 Welding Production Staff (Gateway City ) G-TEKT Eastern Co., Ltd. ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
21 ต.ค. 60 Product Engineer (สาขานิคมปิ่นทอง 2) บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
21 ต.ค. 60 วิศวกร QA/QE (สาขาบางบอน) บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
21 ต.ค. 60 วิศวกรโยธา บริษัท ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ไฟฟ้า
21 ต.ค. 60 วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร บริษัท ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
21 ต.ค. 60 Sales Engineer Hi -Tech Automation Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
21 ต.ค. 60 Project Engineer Boiler Master Asia Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ บริการ
21 ต.ค. 60 วิศวกร (วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรแมคคาทรอนิก,วิศวกรช่างกล) บริษัท ศรีพิพัฒน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ต.ค. 60 วิศวกรเครื่องกลประจำไซต์งาน บริษัท ชงโค วิศวกรรม จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ต.ค. 60 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ประจำโรงงาน จ.ชลบุรี บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเคมี/ปิโตรเลียม ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
21 ต.ค. 60 Sales Engineer ประจำสำนักงานบางนา บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
21 ต.ค. 60 วิศกรโรงงาน (ปฎิบัติงานที่บางปะกง) บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
21 ต.ค. 60 หัวหน้าส่วนวิศวกรรม บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด กาญจนบุรี วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ การเกษตร
21 ต.ค. 60 วิศวกรสำรวจอาวุโส (Senior Survey Engineer) ประจำโครงการก่อสร้าง บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรสำรวจ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ต.ค. 60 ผู้จัดการงานก่อสร้าง (Construction Manager) งานอาคารสถานี บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ต.ค. 60 วิศวกรควบคุมคุณภาพอาวุโส (Senior Quality Assurance/Quality Control) บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ต.ค. 60 วิศวกรควบคุมปริมาณ ( Quantities Surveyor ) บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ต.ค. 60 วิศวกรจัดทำงานประมูล ( Tender Engineer ) บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) นนทบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ต.ค. 60 วิศวกรสำนักงานอาวุโส (Senior Office Engineer) บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ต.ค. 60 วิศวกรสำนักงาน (Office Engineer) ประจำโรงหล่อ จ.สระบุรี บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) สระบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ต.ค. 60 วิศวกรประมาณราคา (Estimator) ประจำสำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) นนทบุรี วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ต.ค. 60 Engineer / Purchasing Engineer บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ พลังงาน
21 ต.ค. 60 PROJECT ENGINEER (สาขาเพชรบุรี) Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd. เพชรบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
21 ต.ค. 60 PROJECT ENGINEER (Senior Engineer) (สาขาเพชรบุรี) Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd. เพชรบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
21 ต.ค. 60 Engineer Supervisor (New model) (สาขาสมุทรสาคร) Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd. สมุทรสาคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
21 ต.ค. 60 Facility & Equipment วิศวกรซ่อมบำรุง(Engineer(B)) สาขาเพชรบุรี Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd. เพชรบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
21 ต.ค. 60 Project Engineer (วิศวกรโครงการ) Syntec Construction Public Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ต.ค. 60 Cost Engineer (วิศวกรต้นทุน) Syntec Construction Public Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ต.ค. 60 Senior Engineer (วิศวกรอาวุโส) Syntec Construction Public Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ต.ค. 60 Engineer บริษัท ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
21 ต.ค. 60 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท ไนน์ ไนน์ มีเดีย ชลบุรี จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
21 ต.ค. 60 วิศวกรสำนักงาน(OE) บริษัท เอสพี แอสเซ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ ออกแบบ-ตกแต่ง
21 ต.ค. 60 Sales Engineer (Energy saving consultant) บริษัท ชินเพาเวอร์ จำกัด (Chin Power Co., Ltd.) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ พลังงาน
21 ต.ค. 60 CQE Engineer ( ประจำนิคมฯ นวนคร จ.ปทุมธานี ) Seiko Instruments (Thailand) Co., Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
21 ต.ค. 60 Process Engineer ( ประจำนิคมฯ เกตเวย์ซิตี้ จ.ฉะเชิงเทรา ) Seiko Instruments (Thailand) Co., Ltd. ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
21 ต.ค. 60 Engineering Supervisor บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
21 ต.ค. 60 Industrial Engineer เจ้าหน้าที่วิศวกร (สมุทรปราการ) บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
21 ต.ค. 60 Production Engineer AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd. ลำพูน วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
21 ต.ค. 60 Section Process Improvement Manager บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) นครปฐม วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
21 ต.ค. 60 Process Improvement Engineer บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) นครปฐม วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
21 ต.ค. 60 วิศวกรโยธา บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ต.ค. 60 วิศวกรการผลิต / หัวหน้าแผนกผลิต (Production Engineer / Production Supervisor) บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด สิงห์บุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
21 ต.ค. 60 วิศวกรโยธา-ขาย กุญชร ค้าวัสดุก่อสร้าง นครราชสีมา วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ต.ค. 60 วิศวกรซ่อมบำรุง บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
21 ต.ค. 60 วิศวกรเครื่องกล (ประจำโรงงานสมุทรสาคร) บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
21 ต.ค. 60 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท ไทแทนเครน จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
21 ต.ค. 60 วิศวกรเครื่องกล บริษัท ไทแทนเครน จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
21 ต.ค. 60 วิศวกรงานระบบ (ไฟฟ้า ประปา แอร์) และโฟร์แมนงานระบบ บริษัท เอบิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
21 ต.ค. 60 วิศวกรโครงการงานระบบ บริษัท เอบิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
21 ต.ค. 60 วิศวกร (โครงการ เทพารักษ์-ตำหรุ) บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
21 ต.ค. 60 เจ้าหน้าที่วิศวกรรม บริษัท แพรคติก้า จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
21 ต.ค. 60 วิศวกรประจำสำนักงาน (Office Engineer) บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ พลังงาน
21 ต.ค. 60 Machining Harachu (thailand) Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
21 ต.ค. 60 Engineer (Maintenance Engineer) EPSON PRECISION (THAILAND) Co., Ltd. ฉะเชิงเทรา วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
21 ต.ค. 60 วิศวกรพลังงาน บริษัท โซลูชั่นเอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแทนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ที่ปรึกษา
21 ต.ค. 60 ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด ชลบุรี วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
21 ต.ค. 60 วิศวกรโยธา บริษัท ซีเค รวยสมบูรณ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ บริการ
21 ต.ค. 60 Production Engineer EPSON PRECISION (THAILAND) Co., Ltd. ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
21 ต.ค. 60 Process Engineer EPSON PRECISION (THAILAND) Co., Ltd. ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
21 ต.ค. 60 NewProject/Project Engineer / QC Engineer Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd. ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
21 ต.ค. 60 ผู้ข่วยผู้จัดการโครงการ บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ต.ค. 60 วิศวกรโครงการ บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
21 ต.ค. 60 ช่างไฟฟ้า บริษัท ไทยสเปเชี่ยลแก๊ส จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ พลังงาน
21 ต.ค. 60 วิศวกรรมพลังงาน บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน) ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
21 ต.ค. 60 Civil / Mechanical / Electrical Engineer บริษัท โมเดอร์น ไดสตัฟส์ แอน พิคเมนท์ส จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
Page: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12