เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน

ตำแหน่งงานแยกตามสาขาอาชีพ > วิศวกร
6 ก.พ. 59 ผู้จัดการโครงการ บริษัท พีซ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
6 ก.พ. 59 วิศวกรสนาม บริษัท พีซ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
6 ก.พ. 59 วิศวกรโครงการ บริษัท พีซ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
6 ก.พ. 59 วิศวกรอุตสาหการ (IE) (ประจำโรงงานสินสาคร) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
6 ก.พ. 59 วิศวกรอุตสาหการ (ประจำโรงงานพระประแดง) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
6 ก.พ. 59 วิศวกรเครื่องจักรกล บริษัท รอยัลยูนิเวอร์แซล เลซ จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อื่นๆ
6 ก.พ. 59 วิศวกรขายงานโครงการ บริษัท กรี อิเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
6 ก.พ. 59 วิศวกรออกแบบ บริษัท กรี อิเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
6 ก.พ. 59 วิศวกรโครงการ งานระบบไฟฟ้า - สุขาภิบาล บริษัท โปรเจค เซเว่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
6 ก.พ. 59 Utility Enginer Asst.Manager(Resumeภาษาอังกฤษเท่านั้น)
Urgently Required!!!
GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
6 ก.พ. 59 Civil Engineer Epik International (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
6 ก.พ. 59 วิศวกร / Engineer บริษัท ชินเอ ไฮ-เทค จำกัด นครราชสีมา วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
6 ก.พ. 59 QC Engineer
ด่วน!!
บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
6 ก.พ. 59 Marketing Officer บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
6 ก.พ. 59 วิศวกรภาคสนาม, วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
6 ก.พ. 59 Sales & Project Managerด่วน!!!! บริษัท อินเตอร์โซล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
6 ก.พ. 59 Service Engineer / Technical Serviceด่วน!!!! บริษัท อินเตอร์โซล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
5 ก.พ. 59 Electrical Engineer บริษัท เทอร์โม เทรเซอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บริการ
5 ก.พ. 59 Metallurgist IS Industrie (Thailand) Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
5 ก.พ. 59 Metallurgical Engineer IS Industrie (Thailand) Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
5 ก.พ. 59 วิศวกรโครงการ (Project Engineer) บริษัท ซีนิธ แมคคานิคคอล จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บริการ
5 ก.พ. 59 Supervisor บริษัท ซีนิธ แมคคานิคคอล จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บริการ
5 ก.พ. 59 วิศวกรโยธา ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชการสร้าง กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
5 ก.พ. 59 วิศวกรโยธาด่วน มาก!! บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด ขอนแก่น วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
5 ก.พ. 59 วิศวกร บริษัท 11 โฮม ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรั๊คชั่น จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
5 ก.พ. 59 Plant Engineer Lactasoy Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
5 ก.พ. 59 Process Development Engineer / Industrail Engineer Lactasoy Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
5 ก.พ. 59 วิศกรไฟฟ้า, โฟร์แมนไฟฟ้า ด่วน !! บริษัท ไนน์ตี้ไนน์ ซิสเต็ม จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บริการ
5 ก.พ. 59 Chief Engineer - Press (แม่พิมพ์โลหะ) บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
5 ก.พ. 59 Press Die Design Engineer
Resume in English Only!!!
บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
5 ก.พ. 59 Machine Shop Engineer บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
5 ก.พ. 59 Electrical Engineer
Resume in English Only!!!
บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
5 ก.พ. 59 Mechanical Engineering
Resume in English Only!!!
บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
5 ก.พ. 59 Mold design Engineer บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
5 ก.พ. 59 Mold Engineer บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
5 ก.พ. 59 Technical Management Engineer บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
5 ก.พ. 59 วิศวกรขายโครงการ (ภาคเหนือ, ภาคตะวันออก, ภาคใต้, ภาคอีสาน
ด่วนมาก!!)
บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
5 ก.พ. 59 วิศวกรไฟฟ้า - เครื่องมือวัด (Non-Food Manufacturer)
ด่วนมาก
Food People Recruitment Co., Ltd. นครปฐม วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
5 ก.พ. 59 Engineering Supervisor/ Engineering Assistant Manager (Food Manufacturer) ด่วนมาก!! Food People Recruitment Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
5 ก.พ. 59 QA Engineer/Maintenace Engineer (Plastic Compound) ด่วนมาก!! Food People Recruitment Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเคมี/ปิโตรเลียม ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
5 ก.พ. 59 Project Engineer , ผู้ช่วย Project Engineer TR MODERN INDUSTRY CO.,LTD. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
5 ก.พ. 59 Site Engineer (งานบ้านเดี่ยว/TownHome) บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
5 ก.พ. 59 วิศวกรบริการหลังการขายแนวราบ/ แนวสูง (Aftersales Service Engineer) บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
5 ก.พ. 59 Quality Assurance (High Rise/Low Rise) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพงานระบบ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
5 ก.พ. 59 โฟร์แมน (บริการหลังการขาย) บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
5 ก.พ. 59 Project Engineer (งานแนวราบ) บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
5 ก.พ. 59 Development Engineer บริษัท ฟงซาน อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
5 ก.พ. 59 Sales Engineer (Energy saving consultant) บริษัท ชินเพาเวอร์ จำกัด (Chin Power Ltd.) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ พลังงาน
5 ก.พ. 59 วิศวกรโยธา บริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ โฆษณา-ปชส.
5 ก.พ. 59 Operations Engineer ABP4 AMATA B.GRIMM POWER 4 LIMITED ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
5 ก.พ. 59 Design / Process Engineer บริษัท เอสที โนซากะ จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อื่นๆ
5 ก.พ. 59 PRODUCTION / QA/QC ENGINEER บริษัท ไทยเทคโนเพลท จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
5 ก.พ. 59 Maintenance Engineer Thai Stainless Steel Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
5 ก.พ. 59 Maintenance & Project Coordinator Executive กลุ่มบริษัท ตันจงอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
5 ก.พ. 59 Process Development Engineer บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
5 ก.พ. 59 วิศกร ( Engineer ) ประจำโรงงานนวนคร / ประจำโรงงานบางนา ด่วนมาก!! บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
5 ก.พ. 59 หัวหน้าแผนกวิศวกรรม (สุพรรณบุรี) GLOBO FOODS CO., LTD. สุพรรณบุรี วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
5 ก.พ. 59 Service Engineer กลุ่มบริษัท ตันจงอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
5 ก.พ. 59 Production Engineer / Process Engineer Thai Stainless Steel Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
5 ก.พ. 59 Mechanical Engineer : วิศวกร / วิศวกรอาวุโส (เครื่องกล) บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
5 ก.พ. 59 วิศวกรเครื่องกล บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
5 ก.พ. 59 Electrical Engineer : วิศวกร / วิศวกรอาวุโส (ไฟฟ้า) บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
5 ก.พ. 59 Site Engineer (Civil) Blue Fire Engineering ภูเก็ต วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
5 ก.พ. 59 Civil Engineer: วิศวกร / วิศวกรอาวุโส (โยธา) บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
5 ก.พ. 59 Sales Engineer (กรุงเทพฯ, ระยอง) Contrologic Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
5 ก.พ. 59 Project Engineer (M&E) Blue Fire Engineering สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
5 ก.พ. 59 วิศวกร (การวัดคุม, ระบบควบคุม, ระบบเครื่องมือวัด, ระบบอัตโนมัติ) Contrologic Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
5 ก.พ. 59 Industrial Engineer ( สนง.ใหญ่ สุขุมวิท 93 / สนง.บางปู / สนง.พะเยา ) บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯสิ่งทอ
5 ก.พ. 59 วิศวกรไฟฟ้า/ Electrical Engineering (รับเฉพาะผู้ที่มีใบ กว.เท่านั้น) บริษัท ซิกซอน สปอร์ต แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
5 ก.พ. 59 Logistics Engineer (Packaging Design) Urgently Required! MITSUBISHI TURBOCHARGER ASIA CO., LTD. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
5 ก.พ. 59 Technical Engineering Senior Engineer / Engineer MITSUBISHI TURBOCHARGER ASIA CO., LTD. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
5 ก.พ. 59 Maintenance Supervisor URGENT!! MITSUBISHI TURBOCHARGER ASIA CO., LTD. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
5 ก.พ. 59 Maintenance Assistant Manager MITSUBISHI TURBOCHARGER ASIA CO., LTD. ชลบุรี วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
5 ก.พ. 59 Maintenance Engineer MITSUBISHI TURBOCHARGER ASIA CO., LTD. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
5 ก.พ. 59 Technical Support Engineer บริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ สื่อสาร
5 ก.พ. 59 วิศวกรอุตสาหการ , วิศวกรเครื่องกล: Safety Engineer ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่(IE /ME) บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD สมุทรปราการ วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ขนส่ง
5 ก.พ. 59 Project Engineers (Mechanical or Electrical) Urgently Required!!! บริษัท เจนิซิส เอ็นจิเนียร์ส จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
5 ก.พ. 59 Senior Mechanical Engineer / วิศวกรเครื่องกลอาวุโส Urgently Required !! บริษัท เจนิซิส เอ็นจิเนียร์ส จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
5 ก.พ. 59 วิศวกรโรงงาน บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
5 ก.พ. 59 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม-Ozone Generator (ประจำรังสิตคลอง 1)) บริษัท ควอลิตี้ มิเนอรัล จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
5 ก.พ. 59 Application Engineer (Mechanical) - Rayong บริษัท ที.พี.ซี. (2000) อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ค้าปลีก
5 ก.พ. 59 Production Engineer (ประจำโรงงานผลิตแม่พิมพ์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ) บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
5 ก.พ. 59 วิศวกรไคเซ็น กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด ลพบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ การเกษตร
5 ก.พ. 59 วิศวกรโยธา กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด ลพบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ การเกษตร
5 ก.พ. 59 วิศวกรระบบงานวิศวกรรม กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ การเกษตร
5 ก.พ. 59 วิศวกรอาวุโสเพิ่มผลผลิต กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ การเกษตร
5 ก.พ. 59 เจ้าหน้าที่เขียนแบบ กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ การเกษตร
5 ก.พ. 59 วิศวกรออกแบบกระบวนการผลิตอาหาร กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด ลพบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ การเกษตร
5 ก.พ. 59 วิศวกรอาวุโสไคเซ็น กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด ลพบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ การเกษตร
5 ก.พ. 59 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการซ่อมบำรุง กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด ลพบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ การเกษตร
5 ก.พ. 59 ผู้ชำนาญการเพิ่มผลผลิต กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ การเกษตร
5 ก.พ. 59 หัวหน้างานปฎิบัติการวิศวกรรม กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ การเกษตร
5 ก.พ. 59 วิศวกรชำนาญการ กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด ลพบุรี วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ การเกษตร
5 ก.พ. 59 วิศวกรวางแผนการผลิต บริษัท เรียล โซลูพลัส จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
5 ก.พ. 59 Sale Engineer บริษัท มหาจักร แอร์ คอนดิชั่นเนอร์ส จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
5 ก.พ. 59 Maintenance Engineer (EE, ME) ลพบุรี Mahaphant Fibre-Cement PCL. ลพบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
5 ก.พ. 59 Industrial EngineerUrgent!!! Fuji Xerox Eco-Manufacturing Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
5 ก.พ. 59 Sales Engineer บริษัท ธีรวัฒน์ เครื่องอัดลม จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
5 ก.พ. 59 โฟร์แมน บริษัท สยามอรุณ ศรีราชา จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
5 ก.พ. 59 วิศวกรโยธา บริษัท สยามอรุณ ศรีราชา จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
5 ก.พ. 59 วิศวกรควบคุมและวางแผนการผลิต บริษัท มหาจักรอุตสาหกรรม จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
5 ก.พ. 59 Production Impovement Executive(ประจำโรงงานอมตะนคร ชลบุรี) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
5 ก.พ. 59 Engineer (วิศวกร) ประจำโรงงานอมตะนคร จังหวัดชลบุรี บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
5 ก.พ. 59 Production Engineering (ประจำโรงงานอมตะนคร) ด่วนมาก !! บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
5 ก.พ. 59 Assistant Manager Engineering **ประจำโรงงานบ้านบึง จ.ชลบุรี (ด่วน.!!!) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ชลบุรี วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
5 ก.พ. 59 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท เครน ทูเดย์ (เอเชีย) จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บริการ
5 ก.พ. 59 วิศวกร บริษัท เครน ทูเดย์ (เอเชีย) จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
5 ก.พ. 59 นักวิจัย อิเล็กทรอนิคส์ Bangkok Glass Public Company Limited ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
5 ก.พ. 59 Project Engineer บริษัท เอกภัทร เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ พลังงาน
5 ก.พ. 59 วิศวกรบริหารโครงการ
ด่วน!!
บริษัท อินฟราเซท จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
5 ก.พ. 59 Site Engineer (Electrical Engineer) : Waste Water Urgently Required !! Good Job Professional (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
5 ก.พ. 59 Sales Engineer *Own car* construction, Electronic, Mechanical, Chemical ด่วนมาก !! Good Job Professional (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
5 ก.พ. 59 Service Engineer (CNC) JAC Personnel Thailand Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
5 ก.พ. 59 IT Engineering
ด่วน!!!
Jagota Brothers Trading Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
5 ก.พ. 59 โฟร์แมน นนทบุรี บริษัท โอเคเอ็น เซอร์วิส จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
5 ก.พ. 59 Senior Electrical Engineer นนทบุรี บริษัท โอเคเอ็น เซอร์วิส จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
5 ก.พ. 59 วิศวกรเครื่องกล Mechanical Engineer (MRT) กรุงเทพฯ บริษัท โอเคเอ็น เซอร์วิส จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
5 ก.พ. 59 วิศวกรโครงการไฟฟ้า Electrical Engineer (MRT) กรุงเทพฯ บริษัท โอเคเอ็น เซอร์วิส จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
5 ก.พ. 59 Manufacturing Machining Engineer (30025) Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
5 ก.พ. 59 Production control Mgr [27864] Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
5 ก.พ. 59 Machining Center Engineer(27758) [Pintong] Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
5 ก.พ. 59 The CNC lathe Engineer (Technician) Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
5 ก.พ. 59 Production Engineer(CNC)[Pintong](25668) Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
5 ก.พ. 59 Forging Control (Forging) [27644] Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
5 ก.พ. 59 Design Engineer (automotive parts) (20571) Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
5 ก.พ. 59 Production Control (24247) Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
5 ก.พ. 59 Maintenance Engineer (Injection/Mold) [27677] Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
5 ก.พ. 59 Instrument engineer(Plant)*Rayong[28277] Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
5 ก.พ. 59 Design and Project Engineer(Light)*Rayong[28276] Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
5 ก.พ. 59 M & E Engineering Manager [28390] Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
5 ก.พ. 59 Press mold engineer (23944) Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
5 ก.พ. 59 Mold Engineer(maintenance)(Amatacity) (29852) Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
5 ก.พ. 59 Engineer (junior/sinior) (30285) Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
5 ก.พ. 59 Production Engineering Supervisor (Lathing) (25213) Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
5 ก.พ. 59 CNC technician leader (30490)[Pinthong] Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
5 ก.พ. 59 Engineer Urgently Required !! บริษัท ไอโฟน คอมมิวนิเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
5 ก.พ. 59 หัวหน้างานวิศวกรรม 1 ตำแหน่ง , ช่างซ่อมบำรุง 2 ตำแหน่ง บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด เชียงใหม่ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
5 ก.พ. 59 วิศวกรรมโรงงาน (บริษัทในเครือผลิตเกี่ยวกับอาหารสัตว์เลี้ยง เช่น อาหารสุนัข อาหารแมว) บริษัท จีแคป จำกัด พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อัญมณี/เครื่องประดับ
5 ก.พ. 59 วิศวกรเครื่องกล Sand and Soil Industry Co.,Ltd. ลพบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
5 ก.พ. 59 Loadtest Engineer บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
5 ก.พ. 59 Engineer บริษัท อัลตัม พรีซิชั่น จำกัด พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรเคมี/ปิโตรเลียม ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
5 ก.พ. 59 วิศวกร ด่วน!! บริษัท คอสโม ทรัค เเอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
5 ก.พ. 59 ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารงานอาคาร ด่วนมาก!!! บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-IT
5 ก.พ. 59 Facility Engineer ด่วนมาก!!! บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-IT
5 ก.พ. 59 Process Engineer Huhtamaki (Thailand) Company Limited สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
5 ก.พ. 59 Facility Engineer Huhtamaki (Thailand) Company Limited สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
5 ก.พ. 59 Sales Engineer (สาขาระยอง) ด่วนมาก !! บริษัท ชวนันท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) ระยอง วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ พาณิชย์
5 ก.พ. 59 วิศวกรไฟฟ้า ด่วน!! บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) นครราชสีมา วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
5 ก.พ. 59 วิศวกรประมาณราคา บริษัท สหคิมมอเตอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ อื่นๆ
5 ก.พ. 59 Production Engineer ประจำโรงงานในนิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง Takahata Precision (Thailand) Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
5 ก.พ. 59 วิศวกรควบคุมการผลิต (ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี) ด่วนที่สุด !!! บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
5 ก.พ. 59 วิศวกรไฟฟ้า (ประจำโรงงานชลบุรี ตำบลห้วยกะปิ ) ด่วนที่สุด !!! บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
5 ก.พ. 59 วิศวกรพัฒนาเครื่องจักร (ประจำโรงงานชลบุรี ต.ห้วยกะปิ ) ด่วนที่สุด !!! บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
5 ก.พ. 59 วิศวกรไฟฟ้า (กทม.) บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
5 ก.พ. 59 วิศวกรโครงการ (กทม.) บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
5 ก.พ. 59 วิศวกรจัดสร้างและพัฒนาเครื่องจักร(ประจำโรงงานชลบุรี(ตำบลเหมือง) ด่วนมาก !! บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
5 ก.พ. 59 เจ้าหน้าควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง (Quality Control)
ด่วนมาก!!
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
5 ก.พ. 59 ผู้จัดการโครงการ/ ผช.ผจก.โครงการ (ฉะเชิงเทรา) บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
5 ก.พ. 59 วิศวกรระบบงาน (Network Section) บริษัท ซีซีเอ็นเทค จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-IT
5 ก.พ. 59 วิศวกร ประจำโครงการก่อสร้างรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต TEAM Group Of Companies Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ที่ปรึกษา
5 ก.พ. 59 Production Technology Engineer (Trail and development )) URGENT !!! Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
5 ก.พ. 59 Project Manager TEAM Group Of Companies Co., Ltd. ประจวบคีรีขันธ์ วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ที่ปรึกษา
5 ก.พ. 59 PROJECT ENGINEER (สาขาเพชรบุรี) ด่วน Cal-Comp Precision (Thailand) Limited. เพชรบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
5 ก.พ. 59 Mold Maintenance Engineer (Tooling) สาขาเพชรบุรี ด่วนมาก !! Cal-Comp Precision (Thailand) Limited. เพชรบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
5 ก.พ. 59 Snr.Engineer/Engineer/Duputy Supervisor (Injection process )สาขาเพชรบุรี ด่วนมาก !! Cal-Comp Precision (Thailand) Limited. เพชรบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
5 ก.พ. 59 Engineer Supervisor -(New model) Cal-Comp Precision (Thailand) Limited. พระนครศรีอยุธยา วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
5 ก.พ. 59 วิศวกรอุตสาหการ/วิศวกร QAด่วน!! Uni Aire Corporation Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
5 ก.พ. 59 วิศวกรผลิตภัณฑ์ ด่วน!! Uni Aire Corporation Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
5 ก.พ. 59 วิศวกรและผู้ช่วยวิศวกร บริษัท เจ.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมคคานิคอล จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อื่นๆ
5 ก.พ. 59 วิศวกร ( Process Improvement )
ด่วน!!
บริษัท นิตตั้น (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
5 ก.พ. 59 ผู้จัดการขาย สาขาขอนแก่น (Area Sales Manager)ประจำ ขอนแก่น ด่วนมาก !! บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ ขอนแก่น วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
5 ก.พ. 59 วิศวกรหลังการขาย (Service Engineer) /ประจำพระราม 4และอ่อนนุช 44 ด่วนมาก !! บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
5 ก.พ. 59 Sales Engineer / Sr. Sales Engineer (Automation, PLC, Servo Motor) Nouveau (Thailand) Co., Ltd กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
5 ก.พ. 59 วิศวกร บริษัท ศรีบริสุทธิ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
5 ก.พ. 59 Sales Engineer / Sales Representative บริษัท อัมรินทร์ เทคโนโลยี จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
5 ก.พ. 59 เจ้าหน้าที่อนุรักษ์พลังงาน บริษัท เลนโซ่ ไวนิล จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
5 ก.พ. 59 CMM Team Leader Cobra International Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อื่นๆ
5 ก.พ. 59 Engineer
ด่วน!!!
Cobra International Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อื่นๆ
5 ก.พ. 59 Project Leader Cobra International Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อื่นๆ
5 ก.พ. 59 Improvement Engineer Cobra International Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อื่นๆ
5 ก.พ. 59 Service Engineer (Valve repair Service) – Rayong Urgently Required !! บริษัท เดลต้า เอลเม็ก จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
5 ก.พ. 59 วิศวกรเยาว์แผนกซ่อมบำรุงเครื่องกล ด่วนมาก !! บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด ประจวบคีรีขันธ์ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
5 ก.พ. 59 Production Engineer บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อื่นๆ
5 ก.พ. 59 Furnace Engineer บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อื่นๆ
5 ก.พ. 59 Engineering Harachu (thailand) Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
5 ก.พ. 59 Sales Engineer ด่วนมาก !! บริษัท แอมด้า จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
5 ก.พ. 59 วิศวกรวางแผนการผลิต บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
5 ก.พ. 59 วิศวกรการผลิต บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
5 ก.พ. 59 วิศวกรออกแบบ R&D บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
5 ก.พ. 59 ผู้จัดการฝ่าย Jig Fixture บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
5 ก.พ. 59 Sale / Sale Engineer บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
5 ก.พ. 59 Q.A. ENGINEER บริษัท บี.ที.โอโต้พาร์ต จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
5 ก.พ. 59 Technical sale บริษัท อะตอม เคมเทค จำกัด ภูเก็ต วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
5 ก.พ. 59 วิศวกรขาย (Sales Engineer)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ภาคตะวันออก/ภาคตะวันตก/ภาคกลาง-หรือโซนฝั่งธนบุรี/ภาคใต้/ทั่วประเทศ บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
5 ก.พ. 59 Project Engineerด่วน มาก!! บริษัท ต้นไม้ ๑๘๙ วิศวกรรม จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ สื่อสาร
5 ก.พ. 59 Production Engineer EXEDY (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
5 ก.พ. 59 R&D Engineer ( ทำงานที่ EXEDY ENGINEERING ASIA Co.,Ltd. ) EXEDY (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
5 ก.พ. 59 Planning Engineer EXEDY (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
5 ก.พ. 59 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท เอ เอ อีเลคทริ ไล จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
5 ก.พ. 59 Staff New Model ด่วนมาก!! บริษัท วายเอส เทค (ไทยแลนด์) จำกัด ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
Page: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11