เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน

ตำแหน่งงานแยกตามสาขาอาชีพ > วิศวกร
27 พ.ค. 59 วิศวกรจัดซื้อ (Procurement Engineer) บริษัท นิซเซอิ มิซูกิ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
27 พ.ค. 59 วิศวกรโครงการ งานอาคารขนาดกลาง,ขนาดใหญ่ บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
27 พ.ค. 59 วิศวกรสนาม , senior Site Engineer บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
27 พ.ค. 59 วิศวกรเครื่องกล บริษัท วิรุฬห์ แอนด์เกวนเนส จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ พลังงาน
27 พ.ค. 59 วิศวกรโยธา บริษัท วิรุฬห์ แอนด์เกวนเนส จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ พลังงาน
27 พ.ค. 59 วิศวกรโครงการ บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
27 พ.ค. 59 SYSTEM ENGINEER / CUSTOMER ENGINEER ( FIELD SERVICE) Ricoh (Thailand) Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
27 พ.ค. 59 Production Engineer (ปฏิบัติงานที่สาขาฉะเชิงเทรา) Hitachi Chemical Asia (Thailand) Co., Ltd. Gateway Factory 2 ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
27 พ.ค. 59 Engineer (Design) Hitachi Chemical Asia (Thailand) Co., Ltd. Gateway Factory 2 ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
27 พ.ค. 59 R&D Director บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
27 พ.ค. 59 Service Engineer บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
27 พ.ค. 59 วิศวกรโยธา ควบคุมงานเสาเข็มเจาะ [Civil Engineer] บริษัท ซีเค บอร์ไพล์ จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
27 พ.ค. 59 Project Development Assistant Manager Vandapac Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
27 พ.ค. 59 Process Engineer (Senior or staff level) !English skill is a must! Air Systems (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
27 พ.ค. 59 Industrial Engineer (TIE) Air Systems (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ค. 59 วิศวกรออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย บริษัท ลาซาเทค จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรสิ่งแวดล้อม ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ค. 59 Metallurgist IS Industrie (Thailand) Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
26 พ.ค. 59 วิศวกรโยธา บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด ขอนแก่น วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ (วิศวกร) บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ขนส่ง
26 พ.ค. 59 Service Engineer (เครื่องมือวิเคราะห์ในแลป) บริษัท เพอร์กินเอลเมอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
26 พ.ค. 59 Maintenance Engineer / Mechanical Engineer (Plastic Compound Products) Food People Recruitment Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
26 พ.ค. 59 Technical Engineer Chief (Japanese Speaking Level N2 and Up) Food People Recruitment Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
26 พ.ค. 59 Engineering Assistant Manager (Food Manufacturer) Food People Recruitment Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
26 พ.ค. 59 Plant Engineer Lactasoy Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 พ.ค. 59 Process Development Engineer / Industrail Engineer Lactasoy Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 พ.ค. 59 Senior Network Engineer/Network Engineer บริษัท อินฟิเทล จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ สื่อสาร
26 พ.ค. 59 วิศวกรซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานรังสิต) บริษัท กรีนสปอต จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 พ.ค. 59 วิศวกรงานระบบ (M&E) บริษัท แมคเคลเลอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ที่ปรึกษา
26 พ.ค. 59 วิศวกรโยธา(วิศวกรโครงสร้าง) Deframing กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ออกแบบ-ตกแต่ง
26 พ.ค. 59 Engineer บริษัท เอ็น เอส เค เเบริ่งส์ เเมนูเเฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ค. 59 Maintenance Engineer/ Conveyor ( Logistics) Engineer บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ค. 59 Maintenance Engineer บริษัท สแตมฟอร์ด สปอร์ต วีลส์ จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ค. 59 Production Engineer บริษัท สแตมฟอร์ด สปอร์ต วีลส์ จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ค. 59 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม-Engineer Manager (ประจำโรงงานระยอง) บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด ระยอง วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 พ.ค. 59 Technical Engineer (บางนา-ตราด กม.19) -IE & Packaging บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ กระดาษ/เครื่องเขียน
26 พ.ค. 59 Packing Engineer/Sr.Engineer บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ กระดาษ/เครื่องเขียน
26 พ.ค. 59 Molding Engineer (15 - 20K) Chachoengsao กลุ่ม จัดหางาน ซากาส/ SAGASS Recruitment (Thailand) Co., Ltd. ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
26 พ.ค. 59 Technical Service Specialist (30 - 40K) Bangkapi กลุ่ม จัดหางาน ซากาส/ SAGASS Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
26 พ.ค. 59 Electrical Sales Engineer (30 - 40K) BTS/MRT Silom กลุ่ม จัดหางาน ซากาส/ SAGASS Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
26 พ.ค. 59 Application Engineer (20 - 25K) Bangna กลุ่ม จัดหางาน ซากาส/ SAGASS Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
26 พ.ค. 59 Production Engineer Supervisor (35 - 40K) Saraburi กลุ่ม จัดหางาน ซากาส/ SAGASS Recruitment (Thailand) Co., Ltd. สระแก้ว วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
26 พ.ค. 59 Electrical Sales Engineer (30 - 40K ) Silom กลุ่ม จัดหางาน ซากาส/ SAGASS Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
26 พ.ค. 59 Production Supervisor (19 - 25K) Pathumthani กลุ่ม จัดหางาน ซากาส/ SAGASS Recruitment (Thailand) Co., Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
26 พ.ค. 59 Sales Engineer - Water Sector Kirloskar Brothers (Thailand) Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
26 พ.ค. 59 วิศวกรบริหารโครงการ บริษัท อินฟราเซท จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ค. 59 Injection Engineer Fineplas (Thailand) Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ค. 59 SALE ENGINEER, วิศวกรฝ่ายขาย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง THT PROGRESS CO., LTD. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ไฟฟ้า
26 พ.ค. 59 Application Engineer IKKI (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อื่นๆ
26 พ.ค. 59 วิศวกรโยธา บริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ โฆษณา-ปชส.
26 พ.ค. 59 Service Engineer บริษัท แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ อินสตรูเมนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
26 พ.ค. 59 วิศวกรโครงการ (เครื่องกล / ไฟฟ้า) บริษัท โซลูชั่นเอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแทนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ที่ปรึกษา
26 พ.ค. 59 วิศวกรซ่อมบำรุง บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
26 พ.ค. 59 IT Engineering Jagota Brothers Trading Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 พ.ค. 59 Facility Maintenance & Safety Section Manager เครือบริษัทยัสปาล (Jaspal Group of Companies) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ สิ่งทอ
26 พ.ค. 59 หัวหน้าแผนกผลิตที่นอน/วิศวกรเทคนิคการผลิต - บริษัท ยัสปาล แอนด์ ซันส์ จำกัด เครือบริษัทยัสปาล (Jaspal Group of Companies) สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ สิ่งทอ
26 พ.ค. 59 Maintenance Engineer Thai Stainless Steel Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
26 พ.ค. 59 Production Engineer / Process Engineer Thai Stainless Steel Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
26 พ.ค. 59 หัวหน้าแผนกวิศวกรรม GLOBO FOODS CO., LTD. สมุทรปราการ วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่ประเมินราคารถยนต์ บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ค. 59 Project manager, Sales support บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
26 พ.ค. 59 ELECTRICAL / MECHANICAL FIELD SERVICE ENGINEER บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด นครสวรรค์ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ที่ปรึกษา
26 พ.ค. 59 Sales Engineer(วิศวกรโยธา) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 พ.ค. 59 วิศกรรมควบคุมการผลิต (สวนอุตสาหกรรมอินทรา จ.สิงห์บุรี) บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด สิงห์บุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ที่ปรึกษา
26 พ.ค. 59 หัวหน้าแผนกวิศวกรรม (สุพรรณบุรี) GLOBO FOODS CO., LTD. สุพรรณบุรี วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 พ.ค. 59 Electronic Design Engineer บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
26 พ.ค. 59 วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรเครื่องกล บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
26 พ.ค. 59 Assistant Section Manager TPm (Lean,Kaizen) บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 พ.ค. 59 วิศวกรควบคุมคุณภาพ งานโยธา บริษัท ไลฟ์ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
26 พ.ค. 59 Project Engineer (Civil) Blue Fire Engineering สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ค. 59 Production Control Manager บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ระยอง วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ค. 59 Sales Engineer O'Connor's (Thailand) Co., Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ พาณิชย์
26 พ.ค. 59 Project Engineer (M&E) Blue Fire Engineering ภูเก็ต วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ค. 59 Technical Service Staff บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ระยอง วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ค. 59 Service Engineer ENTRONICS CO.,LTD ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บริการ
26 พ.ค. 59 Engineer 1 (NQE) QA Dept. Hayashi Telempu (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ค. 59 Engineer 1 ( Facility Dept.) Hayashi Telempu (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ค. 59 Engineer 1 (Development Dept.) Hayashi Telempu (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ค. 59 Production Technical Manager Hayashi Telempu (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ค. 59 Sales Engineer บริษัท ธีรวัฒน์ เครื่องอัดลม จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
26 พ.ค. 59 Production Supervisor (Plastic Injection) Valeo Comfort and Driving Assistance Systems (Thailand) Limited ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ค. 59 Electrical Engineer บริษัท เมลคอน จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
26 พ.ค. 59 Mechanical Engineering (Sanitary,Fire protection,Air condition) บริษัท เมลคอน จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
26 พ.ค. 59 QA Engineer บริษัท โออีไอยามานากะ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ค. 59 วิศวกรไฟฟ้าควบคุมงาน บริษัท เอเอส ชลบุรี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บริการ
26 พ.ค. 59 วิศวกรโครงการ บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด มหาสารคาม วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ที่ปรึกษา
26 พ.ค. 59 วิศวกรออกแบบ Structural Design Engineer บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ที่ปรึกษา
26 พ.ค. 59 Production Impovement Executive(ประจำโรงงานอมตะนคร ชลบุรี) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 พ.ค. 59 Purchasing Engineer (Head Office) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 พ.ค. 59 Production Engineering (ประจำโรงงานอมตะนคร) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 พ.ค. 59 Assistant Manager Engineering **ประจำโรงงานบ้านบึง จ.ชลบุรี (ด่วน.!!!) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ชลบุรี วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 พ.ค. 59 วิศวกรฝ่ายการตลาด (ดูแลผลิตภัณฑ์กลุ่มไฟฟ้า) บริษัท เพาเวอร์เรด จำกัด , บริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ พาณิชย์
26 พ.ค. 59 วิศวกรฝ่ายขาย (ดูแลตลาดโรงงานประกอบตู้) บริษัท เพาเวอร์เรด จำกัด , บริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ พาณิชย์
26 พ.ค. 59 วิศวกรฝ่ายขายอาวุโส (ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ) บริษัท เพาเวอร์เรด จำกัด , บริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ พาณิชย์
26 พ.ค. 59 วิศวกรฝ่ายขาย (ดูแลโครงการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข) บริษัท เพาเวอร์เรด จำกัด , บริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ พาณิชย์
26 พ.ค. 59 วิศวกรฝ่ายขาย (ดูแลโครงการโครงสร้างพื้นฐาน) บริษัท เพาเวอร์เรด จำกัด , บริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ พาณิชย์
26 พ.ค. 59 วิศวกรไฟฟ้า (อ่างทอง) บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด อ่างทอง วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
26 พ.ค. 59 หัวหน้าส่วนผลิตวัตถุดิบ,ผลิตแผ่นเกรตติ้ง,ประกอบ-เชื่อม,จัดส่งสินค้า บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด สระบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
26 พ.ค. 59 วิศวกรโยธา (สมุทรปราการ) บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
26 พ.ค. 59 Site electrical engineer (ลำปาง) บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด ลำปาง วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
26 พ.ค. 59 Electrical Engineer สาขา Impact เมืองทอง บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บริการ
26 พ.ค. 59 Senior Engineer/ Asst.Project Engineer บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ค. 59 วิศวกรงานระบบ ( M&E Co) บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ค. 59 วิศวกรเครื่องกล บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ค. 59 วิศวกรสนาม บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ค. 59 ช่างอาคาร บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ค. 59 Engineer (IE) บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ค. 59 QC Engineer บริษัท คิริว (ประเทศไทย) จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ค. 59 Project Engineer / วิศวกรโครงการ บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด ราชบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ค. 59 Safety Manager or Asst.Safety Mgr. หรือ Safety Off รามอินทรา or ปทุม FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd. ปทุมธานี วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
26 พ.ค. 59 Engineer /Maintenance Engineer Yasunaga (Thailand) Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ค. 59 ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม (New Model) Yasunaga (Thailand) Co., Ltd. ระยอง วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ค. 59 Technical Support Engineer บริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ สื่อสาร
26 พ.ค. 59 Project Engineer/ Marketing Executive/ Engineer/ Planning Supervisor Volcano Tec (Thailand) Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
26 พ.ค. 59 วิศวกรขาย ( Sales Engineer ) บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
26 พ.ค. 59 ผู้จัดการขาย (Area Sales Manager) ประจำขอนแก่น บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ ขอนแก่น วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
26 พ.ค. 59 วิศวกรหลังการขาย (Service Engineer) /ประจำพระราม 4และอ่อนนุช 44 บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
26 พ.ค. 59 Technical Support Engineer บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
26 พ.ค. 59 PE & Maintenance Chief / Section Manager Nippa (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ค. 59 วิศวกรประจำโครงการก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซียคอนกรีตก่อสร้าง นนทบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ค. 59 QA Engineer Adampak (Thailand) Limited ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
26 พ.ค. 59 วิศวกรพัฒนากระบวนการ บริษัท ดั๊กคิง จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
26 พ.ค. 59 Assistant Senior Engineer OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
26 พ.ค. 59 Engineer KYOKUYO INDUSTRIAL (THAILAND) CO.,LTD. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ค. 59 Digital Cinema Engineer Chunbok Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-IT
26 พ.ค. 59 Engineer Harachu (thailand) Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ค. 59 Machining Harachu (thailand) Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ค. 59 วิศวกรเครื่องกล (วิศวกรรม) บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ค. 59 วิศวกรโครงการงานระบบเครื่องกล บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ค. 59 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ค. 59 วิศวกรประมาณราคาระบบเครื่องกล บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ค. 59 Environment Engineer @ Rangsit Plant Thai Bridgestone Co., Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรสิ่งแวดล้อม ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ค. 59 Claim Tire Engineer @ Rangsit Plant Thai Bridgestone Co., Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ค. 59 Process Engineer @ Rangsit Plant Thai Bridgestone Co., Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ค. 59 Information Technology Engineer @ Rangsit Plant Thai Bridgestone Co., Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ค. 59 Electrical Engineering Eletto (Thailand) Co., Ltd. พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ไฟฟ้า
26 พ.ค. 59 วิศวกรเครื่องกล / อุตสาหการ Swan Industries (Thailand) Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
26 พ.ค. 59 Engineering Mitsubishi Electric Thai Auto-Parts Co.,Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ค. 59 Engineer บริษัท เต็มโซล อินโนเวชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
26 พ.ค. 59 Project Manager ( Machine Design/ Mechatronic ) THAI CENTRAL MECHANICS CO., LTD. สมุทรปราการ วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
26 พ.ค. 59 วิศวกรฝ่ายผลิต/ Production Engineer กลุ่มบริษัท ภัทรเมธากิจ / PMK Group นนทบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ไฟฟ้า
26 พ.ค. 59 วิศวกรสนับสนุนงานขาย/ Support Sales Engineer กลุ่มบริษัท ภัทรเมธากิจ / PMK Group นนทบุรี วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ไฟฟ้า
26 พ.ค. 59 วิศวกรขาย/ Sales Engineer กลุ่มบริษัท ภัทรเมธากิจ / PMK Group นนทบุรี วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ไฟฟ้า
26 พ.ค. 59 วิศวกรบริการ/ Service Engineer กลุ่มบริษัท ภัทรเมธากิจ / PMK Group นนทบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
26 พ.ค. 59 วิศวกรจัดซื้อ บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ค. 59 Process Engineer บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ค. 59 Senior Process Engineer บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ค. 59 Simulation CAE Engineer (วิศวกรวิเคราะห์ผลด้วยคอมพิวเตอร์) Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB) สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ค. 59 วิศวกรอุตสาหการ/วิศวกร QA/ซ่อมบำรุง/สโตร์ Uni Aire Corporation Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ไฟฟ้า
26 พ.ค. 59 วิศวกรเครื่องกล Uni Aire Corporation Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ไฟฟ้า
26 พ.ค. 59 วิศวกรบริการ Uni Aire Corporation Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ไฟฟ้า
26 พ.ค. 59 Production Engineer / New Model Engineer / Production Leader บริษัท ซัมมิท โชว่า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ค. 59 วิศวกรควบคุมระบบบอยเลอร์และน้ำ บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 พ.ค. 59 Technical Engineer บริษัท แฟ็คโตมาร์ท จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อื่นๆ
26 พ.ค. 59 Maintenance บริษัท นิชิโยริ (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ค. 59 วิศวกรควบคุมการผลิต (ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี) บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ไฟฟ้า
26 พ.ค. 59 วิศวกร IE บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ไฟฟ้า
26 พ.ค. 59 วิศวกรโครงการ (กทม.) บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
26 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงสร้างผลิตภัณฑ์ บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
26 พ.ค. 59 Estimate Engineer บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
26 พ.ค. 59 Sales Engineer (Electrical or Electronic) K.M.L. TECHNOLOGY CO., LTD. [Kumwell] กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ไฟฟ้า
26 พ.ค. 59 Senior Application / Solution Engineer (Electrical or Electronic) K.M.L. TECHNOLOGY CO., LTD. [Kumwell] กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
26 พ.ค. 59 Engineer บริษัท ไทเกอร์โพลี่ (ไทยแลนด์) จำกัด พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ค. 59 วิศวกรโครงการ บริษัท แสงวิไล แลนด์ จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
26 พ.ค. 59 Service Engineer บริษัท พี แอนด์ เอ เทคโนโลยี จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
26 พ.ค. 59 Senior Sales Engineer บริษัท พี แอนด์ เอ เทคโนโลยี จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
26 พ.ค. 59 Sales Engineer บริษัท พี แอนด์ เอ เทคโนโลยี จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
26 พ.ค. 59 Products Engineer Bluechips Microhouse Co., Ltd. เชียงใหม่ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
26 พ.ค. 59 Repair Engineer Supervisor Bluechips Microhouse Co., Ltd. เชียงใหม่ วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
26 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
26 พ.ค. 59 วิศวกรการผลิต บริษัท พอลลาร์ด จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
26 พ.ค. 59 วิศวกรสนาม (งานตอกเสาเข็ม) บริษัท นิปปอน ฮูม คอนกรีต (ประเทศไทย) จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ค. 59 Sales Engineer Energy Solution Provider Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ พลังงาน
26 พ.ค. 59 Civil Engineer Energy Solution Provider Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ พลังงาน
26 พ.ค. 59 E&I Engineer Energy Solution Provider Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ พลังงาน
26 พ.ค. 59 Piping Supervisor Energy Solution Provider Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ พลังงาน
26 พ.ค. 59 วิศวกรประเมินราคา / วิศวกรประเมินราคาอาวุโส บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ค. 59 Products and Site Engineer (วิศวกรไฟฟ้าและโครงการ) บริษัท ไทยวีรวัฒน์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
26 พ.ค. 59 Project Design Engineer บริษัท เอพี ยูไนเทค จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ค. 59 Mechanical Engineer Siam Ventilation Co.,Ltd. ลำพูน วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
26 พ.ค. 59 Industrial Engineer Siam Ventilation Co.,Ltd. ลำพูน วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
26 พ.ค. 59 R&D Chief in QC &Technical Department/ผช/ Age 28-40 yrs/ระยอง FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรเคมี/ปิโตรเลียม ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
26 พ.ค. 59 วิศวกรวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ) บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
26 พ.ค. 59 วิศวกรไฟฟ้า / วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
26 พ.ค. 59 Product specialist (ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์) บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
26 พ.ค. 59 Technical specification engineer บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
26 พ.ค. 59 วิศวกรออกแบบค่าแสงสว่าง Dialux บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
26 พ.ค. 59 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ที่ปรึกษา
26 พ.ค. 59 วิศวกรโยธา/ สำรวจ บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ที่ปรึกษา
26 พ.ค. 59 Industrial Engineer ( สนง.ใหญ่ สุขุมวิท 93 / สนง.บางปู / สนง.พะเยา ) บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ สิ่งทอ
26 พ.ค. 59 Production Machining Asst. Supervisor or Sr. Supervisor บริษัท เอดับเบิ้ลยู (ไทยแลนด์) จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ค. 59 วิศวกรขาย ( Sale Engineer ) บริษัท ซี.เอ็ม.พี. โปรดักส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
26 พ.ค. 59 วิศวกรโครงการ/วิศวกรออกแบบ/ช่างเขียนแบบ (Project Eng./Design Eng./Draftmans) บริษัท เยอรมัน เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมชีนเนอรี่ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
26 พ.ค. 59 Electrical Engineer บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระยอง วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ค. 59 MARKETING ENGINEER บริษัท เค-99 พลาสเทค จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ค. 59 Engineer (Robot) T.KRUNGTHAI INDUSTRIES PUBLIC CO., LTD. ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ค. 59 Design Engineer บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ค. 59 Process Engineer บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ค. 59 Engineering Manager - Constructions & Operations BITEC ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ บริการ
26 พ.ค. 59 วิศวกร บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
26 พ.ค. 59 1.วิศวกร PM 2.หัวหน้าผลิต 3.หัวหน้าแผนกเย็บ VAVA PACK CO.,LTD. นครราชสีมา วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
Page: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11