เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน

ตำแหน่งงานแยกตามสาขาอาชีพ > วิศวกร
28 มี.ค. 60 วิศวกรเขียนโปรแกรม PLC ,HMI JKT ELECTRIC CO., LTD. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
28 มี.ค. 60 วิศวกรโครงการ บริษัท ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
28 มี.ค. 60 วิศวกรสนาม บริษัท ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
28 มี.ค. 60 วิศวกรเครื่องกล บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด กาญจนบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
28 มี.ค. 60 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด กาญจนบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
28 มี.ค. 60 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท นิวสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
28 มี.ค. 60 Production Supervisor บริษัท เทอร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
27 มี.ค. 60 วิศวกร ประจำศูนย์กระจายสินค้า ชลบุรี บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ชลบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ค้าปลีก
27 มี.ค. 60 วิศวกรไฟฟ้า (ประจำศูนย์กระจายสินค้าชลบุรี/สุราษฎร์ธานี) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ชลบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ค้าปลีก
27 มี.ค. 60 Maintenance Engineer (EE, ME) ลพบุรี Mahaphant Fibre-Cement PCL. ลพบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
27 มี.ค. 60 Engineer Specialist บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ปทุมธานี วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
27 มี.ค. 60 Engineer Specialist บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
27 มี.ค. 60 Engineering (Chief) บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
27 มี.ค. 60 Engineer Specialist บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ปทุมธานี วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
27 มี.ค. 60 Automation Engineer บริษัท อินเทค เดลต้า ซิสเทม จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
27 มี.ค. 60 Staff of Assembly-4 (Engineer) KYOKUYO INDUSTRIAL (THAILAND) CO.,LTD. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
27 มี.ค. 60 Technical sales engineer AM Acoustic Co., Ltd. นนทบุรี วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ค้าปลีก
27 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่ควบคุมท่อส่งน้ำมัน (Pipeline Controller) ประจำลำลูกกา บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ พลังงาน
27 มี.ค. 60 Estimate Engineer (M&E) / วิศวกรประมาณราคา (เครื่องกล1 )(ไฟฟ้า 1) บริษัท เอลโม เทค จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ บริการ
27 มี.ค. 60 วิศวกรไฟฟ้า / วิศวกรเครื่องกล (Project Engineer EE/ME) บริษัท เอลโม เทค จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บริการ
27 มี.ค. 60 Sales Engineer YJS Trading (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
27 มี.ค. 60 QA Engineer Adampak (Thailand) Limited ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
27 มี.ค. 60 Process Engineer Alpine Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
27 มี.ค. 60 วิศกรสนาม/วิศวกรโครงการ ประจำ Medmetic By Meko Mekoclinic กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ โรงพยาบาล/คลีนิค
27 มี.ค. 60 วิศวกรประจำแผนก MT (ซ่อมบำรุง) บริษัท คอนโทรลคอมโพเน้นท์ จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ไฟฟ้า
27 มี.ค. 60 วิศวกรเครื่องกล บริษัท สยามเอ็มซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อื่นๆ
27 มี.ค. 60 วิศวกร บริษัท เจพี โฮม เอกเซลเลนซ์ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
27 มี.ค. 60 วิศวกรบริการหลังการขาย (Service Engineer) ประจำ อ่อนนุช44 บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
27 มี.ค. 60 วิศวกรโครงการ (Project Engineer )ประจำอ่อนนุช 44 *เน้นจบไฟฟ้า) บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
27 มี.ค. 60 วิศวกรพัฒนาผลิตภัณฑ์/R&D Engineer บริษัท แอดวานซ์ เอ็กซเชนจ์ เทคโนโลยี จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ บริการ
27 มี.ค. 60 Electrical Engineer Dhowa-Technos (Thailand) Co.,Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อื่นๆ
27 มี.ค. 60 เขียนแบบ AutoCad 2D, 3D บ่อบำบัดน้ำเสีย บริษัท ลาซาเทค จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรสิ่งแวดล้อม ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
27 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่ M&E งานระบบบำบัดน้ำเสีย บริษัท ลาซาเทค จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
27 มี.ค. 60 วิศวกรเสียง บริษัท แอ๊ปโซลุท อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ สิ่งทอ
27 มี.ค. 60 วิศวกรโครงการ/วิศวกรเขียนแบบ/Draft man บริษัท โตโก อิเล็คทริค จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
27 มี.ค. 60 QC Engineer (QC Process) Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
27 มี.ค. 60 Engineer Production Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
27 มี.ค. 60 นักสำรวจ Piesoft Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรสำรวจ ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-IT
27 มี.ค. 60 PRODUCTION ENGINEER , SUPERVISOR TR MODERN INDUSTRY CO.,LTD. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
27 มี.ค. 60 วิศวกรควบคุมโครงการ TR MODERN INDUSTRY CO.,LTD. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
27 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่ระบบฐานข้อมูล / เจ้าหน้าที่วิศวกรเครือข่าย / เจ้าหน้าที่วิศวกรระบบ บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
27 มี.ค. 60 ด่วน!!!วิศกรเครื่องกลประจำโรงงานแผ่นยิปซั่มแถวชลบุรี 18k+ ติดต่อ 083-988-4904 บริษัท จัดหางาน พี อาร์รีครูทเม้นแอนด์ บิซิเนส เมนเนจเม้นท์ จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
27 มี.ค. 60 Process Engineer /Senior Engineer (Plastic Resin / Molding / Injection Products) Food People Recruitment Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
27 มี.ค. 60 Engineering Maintenance Section Manager (Food Manufacturer) Food People Recruitment Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
27 มี.ค. 60 Sale Engineer บริษัท ธัญนนท์ เทรดดิ้ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อื่นๆ
27 มี.ค. 60 Facility Maintenance & Safety Section Manager เครือบริษัทยัสปาล (Jaspal Group of Companies) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ สิ่งทอ
27 มี.ค. 60 วิศวกรวัสดุ MATERIAL ENGINEER OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
27 มี.ค. 60 วิศวกรออกแบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรสิ่งแวดล้อม ธุรกิจ ค้าปลีก
27 มี.ค. 60 ผู้จัดการโรงงาน FACTORY MANAGER, Samut Prakan OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
27 มี.ค. 60 วิศวกรSMT SURFACE MOUNT TECHNOLOGY ENGINEER OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
27 มี.ค. 60 วิศวกรไอที INFORMATION TECHNOLOGY ENGINEER OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
27 มี.ค. 60 วิศวกรซอฟต์แวร์ไฟฟ้า ELECTRICAL SOFTWARE ENGINEER OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
27 มี.ค. 60 หัวหน้าส่วนช่างซ่อมเครื่องจักรกล(ประจำ บ.มหาชัยฟู้ดโปรเซสซิ่ง ในเครือ ส.ขอนแก่น) บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) S.Khonkaen Foods Co., Ltd. สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 มี.ค. 60 Industrial Engineer ( สนง.ใหญ่ สุขุมวิท 93 / สนง.บางปู / สนง.พะเยา ) บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ สิ่งทอ
27 มี.ค. 60 Maintenance Engineer Thai Stainless Steel Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
27 มี.ค. 60 วิศวกร IE / วิศวกรเครื่องกล บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
27 มี.ค. 60 วิศวกร บริษัท โรงพยาบาล ไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ โรงพยาบาล/คลีนิค
27 มี.ค. 60 Control Engineering วิศวกรควบคุม Thai Stainless Steel Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
27 มี.ค. 60 วิศวกรซอฟต์แวร์ออกแบบสามมิติ CATIA ENGINEER OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
27 มี.ค. 60 Quality Engineer Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
27 มี.ค. 60 วิศวกรไฟฟ้าอาวุโส (SVLP) บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ขนส่ง
27 มี.ค. 60 QC Engineer Supervisor @ CRC Thaiwatsadu - Head office Bangna Central Group Co.,ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ค้าปลีก
27 มี.ค. 60 Shift Manager Luvata Heating Cooling Technologies (Thailand) Ltd. or LHCT ฉะเชิงเทรา วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
27 มี.ค. 60 วิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineer ) /เขียนแบบไฟฟ้า บริษัท ซูสึเด็น อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด / Suzuden Industrial(Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
27 มี.ค. 60 หัวหน้าส่วนหรือหัวหน้างานควบคุมคุณภาพ QUALITY CONTROL SUPERVISOR OR LEADER OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
27 มี.ค. 60 Production Engineer Luvata Heating Cooling Technologies (Thailand) Ltd. or LHCT ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
27 มี.ค. 60 Site Engineer Civil Blue Fire Engineering สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
27 มี.ค. 60 Industrial Engineer Staff Bridgestone Tire Manufacturing (Thailand) Co., Ltd ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
27 มี.ค. 60 วิศวกรขายงานโครงการ บริษัท กรี อิเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ไฟฟ้า
27 มี.ค. 60 Project Engineer บริษัท ซูสึเด็น อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด / Suzuden Industrial(Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
27 มี.ค. 60 วิศวกร (Electric Control panel engineer) บริษัท ซูสึเด็น อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด / Suzuden Industrial(Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
27 มี.ค. 60 วิศวกรออกแบบ บริษัท กรี อิเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ไฟฟ้า
27 มี.ค. 60 พนักงานประมาณราคา บริษัท วิจัยและออกแบบสถาปัตยกรรมที่เหมาะสม จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ที่ปรึกษา
27 มี.ค. 60 Service Engineer – วิศวกร ENTRONICS Co., Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บริการ
27 มี.ค. 60 วิศวกรบอยเลอร์ บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 มี.ค. 60 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 มี.ค. 60 Vision Engineer WJ Machine Vision Co.,Ltd. นนทบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
27 มี.ค. 60 ช่างไฟฟ้า บริษัท ซิงค์ อีเล็คทริค ซิสเต็ม จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
27 มี.ค. 60 Maintenance & PM Supervisor (โรงงานนวนคร ปทุมธานี) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 มี.ค. 60 Engineer Manager (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 มี.ค. 60 Assistant Maintenance Manager (ประจำโรงงานวังม่วง สระบุรี) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด สระบุรี วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 มี.ค. 60 Production Engineer บริษัท ดีเคเค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
27 มี.ค. 60 Application Engineer / Senior Application Engineer (Electrical / Electronic) K.M.L. TECHNOLOGY Co., Ltd. [Kumwell] กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
27 มี.ค. 60 วิศวกรฝ่ายผลิต (ปฏิบัติงานที่นครปฐม) บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
27 มี.ค. 60 Electrical Engineer บริษัท เมลคอน จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
27 มี.ค. 60 Mechanical Engineering (Sanitary,Fire protection,Air condition) บริษัท เมลคอน จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ไฟฟ้า
27 มี.ค. 60 Technical Support Engineer บริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ สื่อสาร
27 มี.ค. 60 R & D Engineer/Sr. R& D บริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ สื่อสาร
27 มี.ค. 60 วิศวกรควบคุมงาน บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บริการ
27 มี.ค. 60 Service Engineer (Maintenance) JAC Personnel Thailand Co., Ltd. ระยอง วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
27 มี.ค. 60 วิศวกรงานก่อสร้าง บริษัท ทรัพย์ทวี บิวเดอร์ส จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
27 มี.ค. 60 Mechanical Engineer ( Design Engineer ) JAC Personnel Thailand Co., Ltd. พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
27 มี.ค. 60 วิศวกรโยธา Credence Construction & Design Co., Ltd. พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
27 มี.ค. 60 Project Manager Credence Construction & Design Co., Ltd. พระนครศรีอยุธยา วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
27 มี.ค. 60 IT Engineering Jagota Brothers Trading Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 มี.ค. 60 วิศวกรโยธา / วิศวกรโยธาอาวุโส / ออกแบบ กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ การเกษตร
27 มี.ค. 60 วิศวกรจัดซื้อ (โยธา) ปฏิบัติงานไซต์งานทุ่งเหียง จ.ชลบุรี กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ การเกษตร
27 มี.ค. 60 Assistant to MD (ฝ่ายวิศวกรรม) กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ การเกษตร
27 มี.ค. 60 Service Engineers BMS Recruiment ( Thailand) Co., Ltd. ฉะเชิงเทรา วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
27 มี.ค. 60 Programmer Engineer บริษัทลอจิคอน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
27 มี.ค. 60 Production Engineer Daikin Compressor Industries Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
27 มี.ค. 60 QA Engineer Daikin Compressor Industries Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
27 มี.ค. 60 Plant Engineer Lactasoy Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 มี.ค. 60 Process Development Engineer / Industrail Engineer Lactasoy Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 มี.ค. 60 วิศวไฟฟ้า/Engineer Lactasoy Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 มี.ค. 60 System Engineer/PLC&HMI Programming Lactasoy Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 มี.ค. 60 วิศวกรเครื่องกล บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตและท่อ จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
27 มี.ค. 60 Maintenance Assistant Manager (PSM 3626) / Amata Nakorn Industrial Estate SMARTCRUIT CONSULTANT Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
27 มี.ค. 60 Sales Engineer - New Graduate (25,000 - 45,000 THB) SM: 2580 SMARTCRUIT CONSULTANT Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
27 มี.ค. 60 Electrical Engineer (Bangna Area) SM : 3625 SMARTCRUIT CONSULTANT Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
27 มี.ค. 60 Technical Support Engineer (Exp in Electrical, Technical Support) MSM 3949 SMARTCRUIT CONSULTANT Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
27 มี.ค. 60 Facility Engineer (วิศวกรโรงงาน) PSM 3980 SMARTCRUIT CONSULTANT Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
27 มี.ค. 60 วิศวกรเครื่องปรับอากาศ บริษัท สารสมบัติ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
27 มี.ค. 60 Production Engineer บริษัท เอส. เค. โพลีเมอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
27 มี.ค. 60 Engineer บริษัท เอส. เค. โพลีเมอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
27 มี.ค. 60 วิศวกรงานระบบ (M&E) บริษัท เอส. เค. โพลีเมอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
27 มี.ค. 60 วิศวกร Kaizen บริษัท เอส. เค. โพลีเมอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
27 มี.ค. 60 วิศวกร (PLC) บริษัท ธีรกิจ อิเล็กทริคโซลูชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
27 มี.ค. 60 วิศวกรขาย (MDB/PLC) บริษัท ธีรกิจ อิเล็กทริคโซลูชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ไฟฟ้า
27 มี.ค. 60 Cost Engineer (วิศวกรต้นทุน) Syntec Construction Public Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
27 มี.ค. 60 M&E Engineer (วิศวกรงานระบบประกอบอาคาร) Syntec Construction Public Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
27 มี.ค. 60 Procurement Engineer (วิศวกรจัดซื้อจัดจ้าง) Syntec Construction Public Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
27 มี.ค. 60 Site Engineer (วิศวกรภาคสนาม) Syntec Construction Public Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
27 มี.ค. 60 Estimating Mechanical Engineer (วิศวกรประมาณราคางานเครื่องกล) Syntec Construction Public Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
27 มี.ค. 60 Senior Office Engineer (วิศวกรสำนักงานอาวุโส) Syntec Construction Public Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
27 มี.ค. 60 วิศวกรพัฒนากระบวนการผลิต (หล่อ) บริษัท ไท้เพ้งวาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
27 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่วิศวกรรม (วิศวกรรมเหล็ก) บริษัท แพรคติก้า จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
27 มี.ค. 60 วิศวกรโยธา บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) ชลบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
27 มี.ค. 60 R&D Engineer Aeroworks (Asia) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
27 มี.ค. 60 วิศวกรโรงงาน, ช่างประจำโรงงาน บริษัท อเมริกันเบเกอร์ จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 มี.ค. 60 Sales Engineer บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
27 มี.ค. 60 ผู้ช่วยผจก.แผนกซ่อมบำรุง ประจำโรงงานบางนา-ตราด ก.ม.18 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 มี.ค. 60 Electrical Engineer (EE.) Alfresco (Thailand) Co.,Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
27 มี.ค. 60 วิศวกร – ต้นทุนงานระบบ,โยธาและสถาปัตย์ บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ที่ปรึกษา
27 มี.ค. 60 Senior Service Engineer บริษัท แพลนท์เทค ซิลเมท (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อื่นๆ
27 มี.ค. 60 วิศวกรไฟฟ้า / เครื่องกล JPJ Trading Co., Ltd กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บริการ
27 มี.ค. 60 วิศวกรงานเชื่อม / วิศวกรเครื่องกล ( ประจำสาขาระยอง ) บริษัท เทสโกเอ็นจิเนีย จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
27 มี.ค. 60 วิศวกรการตลาด (ถอดแบบและประเมินราคา) บริษัท ดี.พี. เทรดดิ้ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ ไฟฟ้า
27 มี.ค. 60 ENGINEER (Support Oversea) THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd. นครนายก วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
27 มี.ค. 60 Service Sale Engineer บริษัท เอเบ็กซ์ ไฮดรอลิคส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
27 มี.ค. 60 Sales Engineer (chemical) สมุทรปราการ ด่วน!! Recycle Engineering Co., Ltd. / บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
27 มี.ค. 60 Mechanic Supervisor/หัวหน้างานเครื่องกล (ประจำชลบุรี) Recycle Engineering Co., Ltd. / บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
27 มี.ค. 60 Project Engineer (Chemical) ชลบุรี Recycle Engineering Co., Ltd. / บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
27 มี.ค. 60 Project Engineer (มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ) บริษัท ดีทีแซด ฟาซิลิตีส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
27 มี.ค. 60 Machine Design Engineer (Mechanical) @ Rangsit Plant Thai Bridgestone Co., Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
27 มี.ค. 60 OE Engineer @ Silom Thai Bridgestone Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
27 มี.ค. 60 Engineer/Leader Engineer บริษัท สหเซเรน จำกัด ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
27 มี.ค. 60 QA Engineer Toshiba Semiconductor (Thailand) Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
27 มี.ค. 60 วิศวกรไฟฟ้ากำลัง บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด กาญจนบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 มี.ค. 60 QUALITY ENGINEER Soode Nagano ( Thailand ) Co., Ltd. พระนครศรีอยุธยา วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
27 มี.ค. 60 Engineer (Design, Sourcing, QA & QE, Process, Production and Part Engineering ) Pioneer Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
27 มี.ค. 60 Mold Engineer Sunlit (Thailand) Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
27 มี.ค. 60 R&D Engineer (Research) Showa Regional Center (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
27 มี.ค. 60 Engineer (Machining) บริษัท อาซาฮี เทค อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
27 มี.ค. 60 Project Engineer TASTAC CO.,LTD. กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
27 มี.ค. 60 Engineer (โซนชลบุรี, จันทบุรี) บริษัท เทโลเนียร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ สื่อสาร
27 มี.ค. 60 CNC Engineer E&H Precision (Thailand) Co.,Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
27 มี.ค. 60 วิศวกรซ่อมบำรุง , วิศวกรฝ่ายผลิต บริษัท สวอน สยาม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
27 มี.ค. 60 Sales Engineer Hikari Tech (Thailand) Co., Ltd. พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
27 มี.ค. 60 วิศวกรออกแบบเครื่องจักร Hikari Tech (Thailand) Co., Ltd. พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
27 มี.ค. 60 วิศวกรไฟฟ้าโรงงาน และ Automation engineer บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
27 มี.ค. 60 วิศวกรสิ่งแวดล้อม บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรสิ่งแวดล้อม ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
27 มี.ค. 60 วิศวกร บริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
27 มี.ค. 60 วิศวกรระบบไฟฟ้า บริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
27 มี.ค. 60 ช่างซ่อมบำรุง (ประจำที่ โรงแรมราชาเรสซิเดนซ์ อ.ศรีราชา) บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ การเกษตร
27 มี.ค. 60 Electrictrol Engineer P.J.N.INDUSTRY CO.,LTD. / บริษัท พี.เจ.เอ็น.อินดัสทรี จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
27 มี.ค. 60 วิศวกรเครื่องกล Aria Tech Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อื่นๆ
27 มี.ค. 60 วิศวกรฝ่ายผลิต บริษัท โรโต โมล์ดิ้ง จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
27 มี.ค. 60 Site Engineer บริษัท ซีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
27 มี.ค. 60 Maintenance Engineer บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 มี.ค. 60 วิศวกรเครื่องกล บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 มี.ค. 60 Site Engineer บริษัท เอโอวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
27 มี.ค. 60 วิศกรไฟฟ้า บริษัท เทค แอนด์ ไทม์ ซิสเต็ม จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
27 มี.ค. 60 Engineer support บริษัท เทค แอนด์ ไทม์ ซิสเต็ม จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
27 มี.ค. 60 วิศวกร บริษัท เปรม กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
27 มี.ค. 60 วิศวกรเครื่องกล / วิศวกรไฟฟ้า บริษัท ไทย กลีเซอรีน จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
27 มี.ค. 60 Sales Engineer Wenglor Sensoric (Thailand) Co,. Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
27 มี.ค. 60 Senior Project Engineer บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
27 มี.ค. 60 ผู้จัดการโครงการ / ควบคุมการก่อสร้าง / โยธา / เครื่องกล / Supervisor บริษัท ไทย วี เค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ศรีสะเกษ วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ พลังงาน
27 มี.ค. 60 ENGINEER R&D H-ONE PARTS (THAILAND) CO.,LTD. พระนครศรีอยุธยา วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
27 มี.ค. 60 วิศวกรโครงการ บริษัท วินด์ชิลล์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
27 มี.ค. 60 Engineer TOGO TOOL & DIE CO.,LTD. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
27 มี.ค. 60 TECHNICAL SUPPORT ENGINEER (Security, CCTV, Access Control System) AES Group Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-IT
27 มี.ค. 60 Service Engineer, Technician (Security, CCTV, Access Control System) AES Group Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-IT
27 มี.ค. 60 SALES ENGINEER, SALES EXECUTIVE (Security, CCTV, Access Control System) AES Group Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-IT
27 มี.ค. 60 Maintenance Engineer บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
27 มี.ค. 60 Project Engineer บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
27 มี.ค. 60 วิศวกรงานระบบประกอบอาคาร บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
27 มี.ค. 60 Process Engineer บริษัท เอสทีซี นิกกะ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
27 มี.ค. 60 MA Engineer บริษัท เอสทีซี นิกกะ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
27 มี.ค. 60 ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) A.D.Houses Co., Ltd. เพชรบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
27 มี.ค. 60 วิศวกรโครงการ (งานระบบ) A.D.Houses Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
27 มี.ค. 60 วิศวกรบริการ บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
27 มี.ค. 60 Sales Engineer (Pumping System Division) บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด ( มหาชน ) ระยอง วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ บริการ
27 มี.ค. 60 วิศวกร / ช่างเชื่อม / ช่างกลึง บริษัท เกียร์ คอนเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
27 มี.ค. 60 Service or Technician บริษัท อาร์เจ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
27 มี.ค. 60 วิศวกรสิ่งทอ บริษัท ราชาอูชิโน จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ สิ่งทอ
27 มี.ค. 60 วิศวกรพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ Uni Aire Corporation Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ไฟฟ้า
27 มี.ค. 60 ผู้จัดการส่วนขายผู้รับเหมาและโครงการ Uni Aire Corporation Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ไฟฟ้า
27 มี.ค. 60 วิศวกรคำนวณสูตรการผลิต BOM บริษัท ธาราทองเมททอล จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
Page: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12