เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน

ตำแหน่งงานแยกตามสาขาอาชีพ > วิศวกร
10 ธ.ค. 59 Lean Engineer / เจ้าหน้าที่ระบบ Lean บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ สิ่งทอ
10 ธ.ค. 59 เจ้าหน้าที่ขายโครงการกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใน(ประเวศ) บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
10 ธ.ค. 59 Process Engineer บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
10 ธ.ค. 59 Project Management Engineer ( PM ) บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
10 ธ.ค. 59 วิศวกร/วิศวกรต้นทุน บริษัท เอส พี อี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
10 ธ.ค. 59 Production Chief / Supervisor บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด นครปฐม วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
10 ธ.ค. 59 วิศวกรโรงงาน บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
10 ธ.ค. 59 Sales Manager / Sales Engineer : Welding Automation Products บริษัท เทอร์มอล แมคคานิคส์ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
10 ธ.ค. 59 วิศวกรไฟฟ้า Asia Motor Service Center Co., Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
10 ธ.ค. 59 วิศวกรโรงงานอาวุโส (ประจำโรงงานดอนเมือง วิภาวดี 41) บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
10 ธ.ค. 59 วิศวกรออกแบบและประเมิณราคา บริษัท ไทยเทคนิค เพาเวอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
10 ธ.ค. 59 Sales/ Sales Engineer บริษัท วีเอ็นพี เวิลด์ไวด์ เทรด จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
10 ธ.ค. 59 วิศวกรไฟฟ้า งานM,E (งานระบบไฟฟ้า, ประปา, แอร์ ) บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
10 ธ.ค. 59 วิศวกรสนาม , senior Site Engineer บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
10 ธ.ค. 59 วิศวกรโครงการ งานอาคารขนาดกลาง,ขนาดใหญ่ บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
10 ธ.ค. 59 วิศวกรสนาม เครื่องกล บริษัท พาวเวอร์ แม็กซ์ โซลูชั่น จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
10 ธ.ค. 59 วิศวกรประเมินราคา ไฟฟ้า / เครื่องกล บริษัท พาวเวอร์ แม็กซ์ โซลูชั่น จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
10 ธ.ค. 59 วิศวกรสนาม ไฟฟ้า บริษัท พาวเวอร์ แม็กซ์ โซลูชั่น จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
10 ธ.ค. 59 QA Engineer (Warranty claim) KYB (Thailand) Co.,Ltd ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
10 ธ.ค. 59 QA Engineer (In-process 4W) KYB (Thailand) Co.,Ltd ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
10 ธ.ค. 59 QA Engineer (Final 4W) KYB (Thailand) Co.,Ltd ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
10 ธ.ค. 59 QA Engineer (QC In-house) KYB (Thailand) Co.,Ltd ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
10 ธ.ค. 59 QA Engineer (QC SQE) KYB (Thailand) Co.,Ltd ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
10 ธ.ค. 59 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) ระยอง วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
10 ธ.ค. 59 Project Coordinator DTS Draexlmaier Automotive Systems ( Thailand ) Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
10 ธ.ค. 59 Sales Engineer บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ชลบุรี วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ไฟฟ้า
10 ธ.ค. 59 Sales Engineer, Sale Executive, Engineer บริษัท อินเตอร์ เซ็นเตอร์แพค (ประเทศไทย) จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
10 ธ.ค. 59 Electrical Engineering Supervisor Almond (Thailand) Limited กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อัญมณี/เครื่องประดับ
9 ธ.ค. 59 Sales Engineer (Energy saving consultant) บริษัท ชินเพาเวอร์ จำกัด (Chin Power Ltd.) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ พลังงาน
9 ธ.ค. 59 Sales Engineer / Representative , พนักงานขาย / วิศวกรการขาย บริษัท ซินโคเมค (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
9 ธ.ค. 59 Production Engineer บริษัท เอ็น ที เอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด NTN Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
9 ธ.ค. 59 วิศวกรโครงการ บริษัท ซันเมอรี่ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
9 ธ.ค. 59 Mechanical Engineer บริษัท จี อาร์ เทค (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ พลังงาน
9 ธ.ค. 59 เจ้าหน้าที่เคมี (โรงหล่อ) บริษัท คาสท์ เทค จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
9 ธ.ค. 59 วิศวกร R&D บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
9 ธ.ค. 59 Sales Engineer (ประจำสาขาอีสเทิร์น ซีบอร์ด) CKD Thai Corporation Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
9 ธ.ค. 59 QA ENGINEER บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
9 ธ.ค. 59 SALE ENGINEER, วิศวกรฝ่ายขาย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง THT PROGRESS CO., LTD. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ไฟฟ้า
9 ธ.ค. 59 Sales Engineer (Ceramic) Thevaraya Co., Ltd. นครปฐม วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
9 ธ.ค. 59 Sales Engineer (Atemac) Thevaraya Co., Ltd. นครปฐม วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
9 ธ.ค. 59 วิศวกรโครงการ/วิศวกรออกแบบ/ช่างเขียนแบบ (Project Eng./Design Eng./Draftmans) บริษัท เยอรมัน เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมชีนเนอรี่ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
9 ธ.ค. 59 Plant Engineer Lactasoy Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
9 ธ.ค. 59 Process Development Engineer / Industrail Engineer Lactasoy Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
9 ธ.ค. 59 วิศวกร/Engineer Lactasoy Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
9 ธ.ค. 59 System Engineer/PLC&HMI Programming Lactasoy Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
9 ธ.ค. 59 Sales Engineer Wenglor Sensoric (Thailand) Co,. Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
9 ธ.ค. 59 Project Engineers (Mechanical or Electrical) บริษัท เจนิซิส เอ็นจิเนียร์ส จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
9 ธ.ค. 59 Quality Manager SCSI Quality Service (Thailand) Co., Ltd. / บริษัท เอสซีเอสไอ ควอลิตี้ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ระยอง วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษา
9 ธ.ค. 59 วิศวกรขาย Uni Aire Corporation Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ไฟฟ้า
9 ธ.ค. 59 ผู้จัดการส่วนควบคุมการผลิต Uni Aire Corporation Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ไฟฟ้า
9 ธ.ค. 59 Engineer Dhowa-Technos (Thailand) Co.,Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
9 ธ.ค. 59 Process Engineer/ Logistics Engineer บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
9 ธ.ค. 59 วิศวกรการผลิต เครือบริษัทยัสปาล (Jaspal Group of Companies) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ สิ่งทอ
9 ธ.ค. 59 Facility Maintenance & Safety Section Manager เครือบริษัทยัสปาล (Jaspal Group of Companies) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ สิ่งทอ
9 ธ.ค. 59 หัวหน้าแผนกผลิตที่นอน/ วิศวกรเทคนิคการผลิต เครือบริษัทยัสปาล (Jaspal Group of Companies) สมุทรปราการ วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ สิ่งทอ
9 ธ.ค. 59 Maintenance Engineer Thai Stainless Steel Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
9 ธ.ค. 59 Production Engineer / Process Engineer Thai Stainless Steel Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
9 ธ.ค. 59 วิศวกรประมาณราคางานระบบ บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
9 ธ.ค. 59 Risk Engineer (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ประกันภัย-ชีวิต
9 ธ.ค. 59 รองผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง (ประจำที่ โรงงานปราจีนบุรี) Thai Stainless Steel Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
9 ธ.ค. 59 วิศวกรโครงการ / ผู้จัดการโครงการ บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
9 ธ.ค. 59 วิศวกรออกแบบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ / Electronic Design Engineer บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
9 ธ.ค. 59 วิศวกรสนาม / Office Engineer (ลาซาล สุขุมวิท105) บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
9 ธ.ค. 59 วิศวกรอิเลคทรอนิกส์ R&D บริษัท ดับบลิว.โอ.เอ.แอ๊ดเว่อร์ไท้ซิ่ง จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ โฆษณา-ปชส.
9 ธ.ค. 59 วิศวกรโครงการ บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด หนองคาย วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ที่ปรึกษา
9 ธ.ค. 59 วิศวกรโครงการ บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
9 ธ.ค. 59 Production Technical Engineer บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
9 ธ.ค. 59 Engineering Manager บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
9 ธ.ค. 59 วิศวกรคำนวณสูตรการผลิต BOM บริษัท ธาราทองเมททอล จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
9 ธ.ค. 59 Application Officer PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
9 ธ.ค. 59 Industrial Engineer ( สนง.ใหญ่ สุขุมวิท 93 / สนง.บางปู / สนง.พะเยา ) บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ สิ่งทอ
9 ธ.ค. 59 วิศวกรฝ่ายการตลาด (ดูแลผลิตภัณฑ์กลุ่มไฟฟ้า) บริษัท เพาเวอร์เรด จำกัด , บริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ พาณิชย์
9 ธ.ค. 59 วิศวกรฝ่ายขาย (ดูแลตลาดโรงงานประกอบตู้) บริษัท เพาเวอร์เรด จำกัด , บริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ พาณิชย์
9 ธ.ค. 59 วิศวกรฝ่ายขายและการตลาด (ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ) บริษัท เพาเวอร์เรด จำกัด , บริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ พาณิชย์
9 ธ.ค. 59 วิศวกรฝ่ายขาย (ดูแลโครงการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข) บริษัท เพาเวอร์เรด จำกัด , บริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ พาณิชย์
9 ธ.ค. 59 วิศวกรฝ่ายขาย (ดูแลโครงการโครงสร้างพื้นฐาน) บริษัท เพาเวอร์เรด จำกัด , บริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ พาณิชย์
9 ธ.ค. 59 Project Coordinator กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ การเกษตร
9 ธ.ค. 59 Plant Engineer (วิศวกรพลังงาน/วิศวกรเครื่องกล) ไซต์งานบ่อพลอย จ.กาญจนบุรี กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ กาญจนบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ การเกษตร
9 ธ.ค. 59 Production Engineer ประจำโรงงานจ.ชลบุรี บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
9 ธ.ค. 59 Sr. Network Engineer (Installation, Security) Dimension Data (Thailand) Co. Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-IT
9 ธ.ค. 59 ซุปเปอร์ไวเซอร์ซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานปราจีนบุรี) บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
9 ธ.ค. 59 Project Engineer บริษัท เดชากรเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
9 ธ.ค. 59 Site Engineer บริษัท เดชากรเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
9 ธ.ค. 59 Senior Foreman บริษัท เดชากรเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
9 ธ.ค. 59 หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ( PM ) บริษัท อิมพิเรียล พลาซ่า จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
9 ธ.ค. 59 Project Engineer SKOV ASIA Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อื่นๆ
9 ธ.ค. 59 วิศวกรไฟฟ้า (ประจำสำนักงานชุมพร) บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ชุมพร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
9 ธ.ค. 59 เจ้าหน้าที่วิศวกรรม บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ประจวบคีรีขันธ์ วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
9 ธ.ค. 59 วิศวกรโยธา บริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ โฆษณา-ปชส.
9 ธ.ค. 59 หัวหน้าส่วนช่างซ่อมเครื่องจักรกล(ประจำ บ.มหาชัยฟู้ดโปรเซสซิ่ง ในเครือ ส.ขอนแก่น) บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) S.Khonkaen Foods Public Company Limited สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
9 ธ.ค. 59 IE/วิศวกรพัฒนาระบบการผลิต (ประจำโรงงานบางพลี-กิ่งแก้ว@สมุทรปราการ) บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) S.Khonkaen Foods Public Company Limited สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
9 ธ.ค. 59 Process Engineer ประจำจ.เพชรบุรี หากเริ่มงานได้ทันที พิจารณาเป็นพิเศษ บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เพชรบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ บริการ
9 ธ.ค. 59 Office QC Engineer (ไฟฟ้า/IE/เครื่องกล) เริ่มงานได้ทันที พิจารณาเป็นพิเศษ** บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บริการ
9 ธ.ค. 59 Maintenance Engineer (EE, ME) ลพบุรี Mahaphant Fibre-Cement PCL. ลพบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
9 ธ.ค. 59 วิศวกรพลังงาน (Energy Engineer) Mahaphant Fibre-Cement PCL. ลพบุรี วิศวกร วิศวกรสิ่งแวดล้อม ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
9 ธ.ค. 59 วิศวกรซ่อมบำรุง ประจำโรงงานบางนา-ตราด ก.ม.18 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
9 ธ.ค. 59 วิศวกรโครงสร้าง (Site Engineer) บริษัท พีทีดับบลิว เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
9 ธ.ค. 59 วิศวกรงานระบบไฟฟ้า บริษัท แอร์โฟลว์ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
9 ธ.ค. 59 วิศวกรซ่อมบำรุง (Services Engineer) ประจำโครงการสนามบินภูเก็ต บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ภูเก็ต วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ไฟฟ้า
9 ธ.ค. 59 IT Engineering Jagota Brothers Trading Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
9 ธ.ค. 59 วิศวกรสนาม (Site Engineer) สาขาไฟฟ้า/เครื่องกล (ประจำโครงการ กรุงเทพฯ) บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
9 ธ.ค. 59 R&D Engineer - Mechanic,Mechatronics,Electrical,Electronic -Bangbor Samutprakarn Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
9 ธ.ค. 59 Service Engineer (New Grad) - (Huaykwang PIDSTH) Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
9 ธ.ค. 59 Sales Engineer (Sensor&ECM Products) - (PESSTH Silom) Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
9 ธ.ค. 59 Engineering Staff (PAPMRTH) – Bangbor Samutprakarn Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
9 ธ.ค. 59 R&D Engineer (PAPRADTH) – Wellgrow Chachoengsao Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd. ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
9 ธ.ค. 59 Product Design Engineer - (PMFAT Ayutthaya) Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd. พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
9 ธ.ค. 59 วิศวกรบริการ (ซับคอนแทรค) - (PAT Bangna) Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
9 ธ.ค. 59 Production Design Engineer (PMFTH - Navanakorn, Pathumthani) Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
9 ธ.ค. 59 Electrical control Engineer Staff/Supervisor- PAPCTH Suwintawong Chachoengsao Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd. ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
9 ธ.ค. 59 วิศวกรซ่อมบำรุง (Services Engineer) ประจำเขตปทุมวัน บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ไฟฟ้า
9 ธ.ค. 59 วิศวกรสนับสนุนการขาย (อุปกรณ์กู้ภัย,กล้องวงจรปิด) บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ พาณิชย์
9 ธ.ค. 59 หัวหน้าสำนักงานสภาวิศวกร สภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ การศึกษา
9 ธ.ค. 59 Assistant Manager Ricoh Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
9 ธ.ค. 59 Process Engineer บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
9 ธ.ค. 59 Technical Support Engineer บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
9 ธ.ค. 59 Sr. Supplier Quality Engineer/ Supplier Quality Engineer บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
9 ธ.ค. 59 วิศวกรการผลิต Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd. ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
9 ธ.ค. 59 Engineering Section Manager บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
9 ธ.ค. 59 วิศวกรควบคุมงาน (ราชบุรี) บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด ราชบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
9 ธ.ค. 59 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
9 ธ.ค. 59 วิศวกรขายเครื่องมือวัดคุม/Tele Sales บริษัท อัลฟาเอ็กเซล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อื่นๆ
9 ธ.ค. 59 วิศวกรโครงสร้าง Deframing Co.Ltd กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ออกแบบ-ตกแต่ง
9 ธ.ค. 59 Sale Engineer (Packaging) Crespackthai.,co.th พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
9 ธ.ค. 59 ผู้จัดการส่วนให้บริการเครื่องมือ บริษัท ไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
9 ธ.ค. 59 วิศวกร-เครื่องกำเนิดโอโซน (ประจำคลอง 1 ธัญบุรี) บริษัท ควอลิตี้ มิเนอรัล จำกัด (มหาชน) ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
9 ธ.ค. 59 วิศวกรแผนกซ่อมบำรุง/วิศวกร Facility บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
9 ธ.ค. 59 วิศวกรประเมินราคา งานระบบ (Estimate Engineer) บริษัท เจนเพาเวอร์ เอ็นจิเนียร์ส จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
9 ธ.ค. 59 วิศวกรการตลาด (ถอดแบบและประเมินราคา) บริษัท ดี.พี. เทรดดิ้ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ ไฟฟ้า
9 ธ.ค. 59 วิศวกรบริหารสัญญา บริษัท ดี.พี. เทรดดิ้ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
9 ธ.ค. 59 System Engineer (Motion control) บริษัท ซินเนอร์จีเทค จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
9 ธ.ค. 59 วิศวกรโยธา บริษัท เอส เจ เจ เพอร์เฟค รูฟ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
9 ธ.ค. 59 เจ้าหน้าที่เทคนิคบริการ บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
9 ธ.ค. 59 ผู้จัดการโครงการ/วิศวกรโครงการ/วิศวกรไฟฟ้า/ซุปเปอร์ไวเซอร์ไฟฟ้า/โฟร์แมนไฟฟ้า บริษัท อี.เอส.ดี 222 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ออกแบบ-ตกแต่ง
9 ธ.ค. 59 วิศวกรปรับอากาศ(ด่วน)/วิศวกรเครื่องกล/ซุปเปอร์ไวเซอร์เครื่องกล/โฟร์แมนเครื่องกล บริษัท อี.เอส.ดี 222 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ออกแบบ-ตกแต่ง
9 ธ.ค. 59 ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง (Maintenance Manager) PMC CARDS (THAILAND) LTD. นนทบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
9 ธ.ค. 59 Preventive Maintenance Thai Spring Fish Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
9 ธ.ค. 59 Senior Sales Engineer (EE / Electronic) K.M.L. TECHNOLOGY CO., LTD. [Kumwell] กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
9 ธ.ค. 59 Procurement Engineer ECCO (Thailand) พระนครศรีอยุธยา วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ สิ่งทอ
9 ธ.ค. 59 Maintenance Engineer /Technician ECCO (Thailand) พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ สิ่งทอ
9 ธ.ค. 59 PE Engineer 2 อัตรา , QE.Engineer 1 อัตรา บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ราชบุรี วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
9 ธ.ค. 59 วิศวกร (Project Engineer) บริษัท นิวแม็ก จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
9 ธ.ค. 59 วิศวกรสนาม บริษัท ปีเตอร์สัน 1990 จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
9 ธ.ค. 59 Evaluation Engineer Kyocera Display (Thailand) Co., Ltd. ลำพูน วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
9 ธ.ค. 59 Supplier Quality Engineer Kyocera Display (Thailand) Co., Ltd. ลำพูน วิศวกร วิศวกรเคมี/ปิโตรเลียม ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
9 ธ.ค. 59 Sales Engineer (ประจำสาขากรุงเทพ และต่างจังหวัด) TN GROUP กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
9 ธ.ค. 59 ผู้จัดการส่วนบริการ (เริ่มงานทันทีพิจารณาเป็นพิเศษ) TN GROUP สมุทรสาคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
9 ธ.ค. 59 ผู้จัดการแผนกไคเซ็น บริษัท เย่ห์พัฒนา ต้าเย่ห์ จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ สิ่งทอ
9 ธ.ค. 59 วิศวกรไฟฟ้า (ทั้งในระดับ Junior / Senior) บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
9 ธ.ค. 59 Environment Engineer บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรสิ่งแวดล้อม ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
9 ธ.ค. 59 Senior Maintenance/Maintenance บริษัท สแตมฟอร์ด สปอร์ต วีลส์ จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
9 ธ.ค. 59 Senior Production Engineer /Production Engineer บริษัท สแตมฟอร์ด สปอร์ต วีลส์ จำกัด นนทบุรี วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
9 ธ.ค. 59 วิศวกรสำนักงาน (OFFICE ENGINEER) บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
9 ธ.ค. 59 Mechanical Engineer ( Design Engineer ) JAC Personnel Thailand Ltd. พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
9 ธ.ค. 59 Electrical Engineer at Petchaburi Province JAC Personnel Thailand Ltd. เพชรบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
9 ธ.ค. 59 Application Engineer (เครื่องมือแพทย์ - Ultrasound) JAC Personnel Thailand Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
9 ธ.ค. 59 Assistant Maintenance Manager ""ประจำสำนักงานใหญ่"" บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ บันเทิง
9 ธ.ค. 59 ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและแก้ปัญหางานแจ้งซ่อม บริษัท เลิศ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
9 ธ.ค. 59 วิศวกรประจำโครงการ (Site Engineer) Nirvana Development กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
9 ธ.ค. 59 QA engineer Easterly Electronics(Thailand)Co.,Ltd ฉะเชิงเทรา วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
9 ธ.ค. 59 วิศวกร บริษัท เค.ซี.ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
9 ธ.ค. 59 วิศวกร บริษัท ยู.เอ็ม.ซี ได คาสติ้ง จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
9 ธ.ค. 59 วิศวกรเครื่องกล (งานระบบ M&E) บริษัท บอริส จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
9 ธ.ค. 59 NC Lathe / Chief Engineer IPB Co.,Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
9 ธ.ค. 59 Maintenance Engineer / Asst.Mgr.-Maintenance บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
9 ธ.ค. 59 Project Engineer บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
9 ธ.ค. 59 Engineering Foreman Mitsuboshi Forging Co., Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
9 ธ.ค. 59 Project Engineer บริษัท มาตา จำกัด ภูเก็ต วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
9 ธ.ค. 59 M&E Engineer บริษัท มาตา จำกัด ภูเก็ต วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
9 ธ.ค. 59 วิศวกร บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด กาญจนบุรี วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ การเกษตร
9 ธ.ค. 59 QS Engineer (วิศวกรประมาณราคา) ASA FURNITURE CO., LTD. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ ออกแบบ-ตกแต่ง
9 ธ.ค. 59 Machine & New Project Engineer บริษัท เอ็น เอส เค เเบริ่งส์ เเมนูเเฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
9 ธ.ค. 59 ช่างเทคนิคหรือวิศวกรไฟฟ้า Wealth Instrument co.,ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
9 ธ.ค. 59 Sale Engineer T.S.K. ENGINEERING CO., LTD. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
9 ธ.ค. 59 Civil Engineer T.S.K. ENGINEERING CO., LTD. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
9 ธ.ค. 59 Customer Quality Engineer Donaldson (Thailand) Company Limited. ระยอง วิศวกร วิศวกรเคมี/ปิโตรเลียม ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
9 ธ.ค. 59 วิศวกรโครงการ บริษัท เซียมซุน จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
9 ธ.ค. 59 Sales Engineers, เครน, Marking, ใบเลื่อย, Strapping, เครื่องจักร, ฉนวน บริษัท สยาม ชาญ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
9 ธ.ค. 59 ควบคุม เครื่อง CNC machine tools และรู้วิธีใช้ tools ใน การกลึง,machining center บริษัท สยาม ชาญ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
9 ธ.ค. 59 Thermodynamic Engineer for Heat Exchanger, Power Plant บริษัท สยาม ชาญ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
9 ธ.ค. 59 Sale Engineer บริษัท ฟลูเทค จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อื่นๆ
9 ธ.ค. 59 Civil Supervisor บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ระยอง วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
9 ธ.ค. 59 วิศวกรโยธา บริษัท ไทยมิเตอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อื่นๆ
9 ธ.ค. 59 Project Engineer บริษัท จีไอเอส กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ บริการ
9 ธ.ค. 59 โฟร์แมน (เครื่องกล / ไฟฟ้า) บริษัท จีไอเอส กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ บริการ
9 ธ.ค. 59 ผู้จัดการโครงการ บริษัท จีไอเอส กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ บริการ
9 ธ.ค. 59 Electrical Design and Programming Engineer บริษัท นิปปอน คิไค เอนจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
9 ธ.ค. 59 Service Engineer Chemical House & Lab Instrument Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
9 ธ.ค. 59 Software Engineer บริษัท ไอพีเอ็ม เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
9 ธ.ค. 59 วิศวกรเครื่องกล (กรุงเทพฯ/ระยอง) บริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
9 ธ.ค. 59 วิศวกรไฟฟ้า (กรุงเทพฯ) บริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บริการ
9 ธ.ค. 59 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท รุ่งโรจน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ขอนแก่น วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
9 ธ.ค. 59 พนักงานตรวจสอบ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) / Eastern Water Resources Development and Management กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ พลังงาน
9 ธ.ค. 59 วิศวกรโยธาแผนกซ่อมบำรุง ประจำจ.ระยอง บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) / Eastern Water Resources Development and Management ระยอง วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ พลังงาน
9 ธ.ค. 59 Project Engineer บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-IT
9 ธ.ค. 59 Plastic Injection Engineer สถาบันไทย-เยอรมัน ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/มูลนิธิ
9 ธ.ค. 59 วิศวกรไฟฟ้าและระบบควบคุม สถาบันไทย-เยอรมัน ชลบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/มูลนิธิ
9 ธ.ค. 59 Project Sale Engineer สถาบันไทย-เยอรมัน ชลบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/มูลนิธิ
9 ธ.ค. 59 วิศวกรระบบ : งานไฟฟ้า/แอร์/ประปา/สุขภิบาล(BITEC/BHIRAJ Tower at BITEC) BITEC ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ บริการ
9 ธ.ค. 59 Special Serveice (เชียงใหม่) บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด ( มหาชน ) และบริษัทในเครือ เชียงใหม่ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-IT
Page: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10