เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน

ตำแหน่งงานแยกตามสาขาอาชีพ > วิศวกร
13 ธ.ค. 60 วิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineer) บริษัท จีเนียส เอ็นเนอร์จี้ จำกัด ตาก วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
13 ธ.ค. 60 Maintenance Engineer (Electrical) ลพบุรี Shera Public Company Limited ลพบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
13 ธ.ค. 60 วิศวกรโยธา (พุทธมณฑลสาย5/ลพบุรี) Shera Public Company Limited นครปฐม วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
13 ธ.ค. 60 Technical sales engineer AM Acoustic Co., Ltd. นนทบุรี วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ค้าปลีก
13 ธ.ค. 60 Production Engineer / Technician (Urgent) EIE INTERGROUP Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ที่ปรึกษา
13 ธ.ค. 60 Sales Engineer บริษัท ไทย เคมีคอล สโตเรจ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
13 ธ.ค. 60 Network Engineer (ประจำปากเกร็ด) บริษัท จัดหางาน เมเยอร์ เพอซันเนล จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
13 ธ.ค. 60 Plant Engineer Lactasoy Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
13 ธ.ค. 60 Process Development Engineer / Industrail Engineer Lactasoy Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
13 ธ.ค. 60 วิศวไฟฟ้า/Engineer Lactasoy Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
13 ธ.ค. 60 System Engineer/PLC&HMI Programming Lactasoy Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
13 ธ.ค. 60 วิศวกรโยธา บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด ขอนแก่น วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
13 ธ.ค. 60 Design Engineer (Staff) TOYODA GOSEI ASIA Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
13 ธ.ค. 60 Engineer บริษัท ซันเด้น อินเตอร์คูล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ พาณิชย์
13 ธ.ค. 60 วิศวกรเครื่องมือแพทย์/ช่างเครื่องมือแพทย์ บริษัท อินโนเวชั่นบิวตี้ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
13 ธ.ค. 60 วิศวกรด้านปฏิบัติการงานระบบอาคาร บริษัท อิมพิเรียล พลาซ่า จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
13 ธ.ค. 60 ช่างเทคนิคเครื่องกล , ช่างเทคนิคไฟฟ้า บริษัท นิวสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สงขลา วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
13 ธ.ค. 60 CMM Staff S.A Precision Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
13 ธ.ค. 60 วิศวกร (มีประสบการณ์ระบบSCADA) บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ พลังงาน
13 ธ.ค. 60 IT Engineering Jagota Brothers Trading Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
13 ธ.ค. 60 Product Engineer (สาขานิคมปิ่นทอง 2) บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
13 ธ.ค. 60 วิศวกร QA/QE (สาขาบางบอน) บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
13 ธ.ค. 60 วิศวกรบริการหลังการขาย (Service Engineer) บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
13 ธ.ค. 60 Engineer ( Field ) ประจำประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ประจวบคีรีขันธ์ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ สื่อสาร
13 ธ.ค. 60 Engineer (Power and Facility) AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ขอนแก่น วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ สื่อสาร
13 ธ.ค. 60 Field Engineer (Based on TAK) AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ตาก วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ สื่อสาร
13 ธ.ค. 60 Production Engineer/Mould Engineer/Maintenance Engineer Rianthai Interplas Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
13 ธ.ค. 60 Process Engineer Fujikura Automotive (Thailand) Ltd. นครราชสีมา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
13 ธ.ค. 60 วิศวกรเครื่องกล บริษัท พลาตินัม เคมีคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
13 ธ.ค. 60 วิศวกรรมไฟฟ้า บริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ โฆษณา-ปชส.
13 ธ.ค. 60 วิศวกรซ่อมบำรุง /ออกแบบเครื่องกล / วิศวกรติดตั้งเครื่องจักร บริษัท ลองเท็กซ์รับเบอร์อินดัสตรี จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
13 ธ.ค. 60 Maintenance Supervisor / Utility Supervisor บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
13 ธ.ค. 60 วิศวกรเครื่องกล (Preventive Maintenance) บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
13 ธ.ค. 60 Product Quality Monitoring Engineer @ Rangsit Plant Thai Bridgestone Co., Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
13 ธ.ค. 60 วิศวกรเครื่องกล/ไฟฟ้า บริษัท วัฒนาโชค กรุ๊ป จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
13 ธ.ค. 60 Technical service and Sales engineer Siam Yuken Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
13 ธ.ค. 60 New Model Engineer/ Engineer Technician บริษัท สหะเจริญโลหะพลาสติกภัณฑ์ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
13 ธ.ค. 60 หัวหน้าแผนก,ผช.ผู้จัดการแผนกฉีดพลาสติก / Production Engineer (Injection) บริษัท สหะเจริญโลหะพลาสติกภัณฑ์ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
13 ธ.ค. 60 Sales Engineer (Energy saving consultant) บริษัท ชินเพาเวอร์ จำกัด (Chin Power Co., Ltd.) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ พลังงาน
13 ธ.ค. 60 Production Manger/Supervisor/Chief (ประจำนครปฐม) บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
13 ธ.ค. 60 หัวหน้าส่วนงานสิ่งแวดล้อม(ประจำนครปฐม) บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรสิ่งแวดล้อม ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
13 ธ.ค. 60 Sale Project บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรสิ่งแวดล้อม ธุรกิจ อื่นๆ
13 ธ.ค. 60 Project Engineers (Mechanical or Electrical) บริษัท เจนิซิส เอ็นจิเนียร์ส จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
13 ธ.ค. 60 Senior Mechanical Engineer / วิศวกรเครื่องกลอาวุโส บริษัท เจนิซิส เอ็นจิเนียร์ส จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
13 ธ.ค. 60 วิศวกรพลังงาน บริษัท โซลูชั่นเอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแทนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ที่ปรึกษา
13 ธ.ค. 60 วิศวกรฝ่ายผลิต บริษัท เค ไอ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
13 ธ.ค. 60 Production Engineer บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
13 ธ.ค. 60 วิศวกรเครื่องกล บริษัท สยามเอ็มซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อื่นๆ
13 ธ.ค. 60 Engineer 1 ( CQE ) QA Department. Hayashi Telempu (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
13 ธ.ค. 60 Engineer 1 ( Development Dept.) Hayashi Telempu (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
13 ธ.ค. 60 Project Engineer / Production Engineer (ปฎิบัติงานที่โรจนะ 2 จ.อยุธยา) Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB) พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
13 ธ.ค. 60 Design Engineer (วิศวกรออกแบบ) Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB) สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
13 ธ.ค. 60 วิศวกรผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB) สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
13 ธ.ค. 60 วิศวกรซ่อมบำรุงเครื่องกล Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB) สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
13 ธ.ค. 60 Die Project Planning Engineer Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB) สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
13 ธ.ค. 60 วิศวกรสำนักงาน (Cost and Contract) บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
13 ธ.ค. 60 Tooling Engineer SEKSUN TECHNOLOGY (THAILAND) Co., Ltd. . พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
13 ธ.ค. 60 QA Engineer(Machining Process) SEKSUN TECHNOLOGY (THAILAND) Co., Ltd. . พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
13 ธ.ค. 60 Process Engineer SEKSUN TECHNOLOGY (THAILAND) Co., Ltd. . พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
13 ธ.ค. 60 วิศวกรไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ บริษัท เยอรมัน เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมชีนเนอรี่ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
13 ธ.ค. 60 Production Enigineer @304 Prachinburi (917335) JMAX RECRUITMENT Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
13 ธ.ค. 60 ช่าง บริษัท ไฟร์คิลเล่อร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด(สำนักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ประกันภัย-ชีวิต
13 ธ.ค. 60 Sale Engineer บริษัท ไฟร์คิลเล่อร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด(สำนักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ประกันภัย-ชีวิต
13 ธ.ค. 60 Piping Engineer (ระดับซุปเปอร์ไวร์เซอร์ ต้องมีใบ กว.) SGS (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ที่ปรึกษา
13 ธ.ค. 60 QA/QC Engineer SGS (Thailand) Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ที่ปรึกษา
13 ธ.ค. 60 Project Manager (Construction Consult) SGS (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ที่ปรึกษา
13 ธ.ค. 60 ผู้ควบคุมเครื่องจักร ( บล็อกแม่พิมพ์ )[T0550] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
13 ธ.ค. 60 วิศวกรกระบวนการ - ผู้ช่วยผู้จัดการ ( บางพลี และโคราช / แม่พิมพ์หล่อ) [T0473] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ บริการ
13 ธ.ค. 60 Electrical Engineer (Railway Construction Site) [T0439] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บริการ
13 ธ.ค. 60 Mechanical Engineer (Construction Company)[T0351] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
13 ธ.ค. 60 วิศวกร (งานโลหะ) [T0461] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
13 ธ.ค. 60 Communication System Engineer (Construction Project) [T0431] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ บริการ
13 ธ.ค. 60 Design Engineer (FA Machine) [T0442] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
13 ธ.ค. 60 วิศวกรออกแบบระบบ CAD (อุปกรณ์นั่งร้านสำหรับงานก่อสร้าง)[T0520] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ บริการ
13 ธ.ค. 60 Sales Engineer (Air Conditioner) [T0337] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ บริการ
13 ธ.ค. 60 Air Conditioning,Plumbing and Sanitary System Engineer(Facility Engineer)[T0293] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บริการ
13 ธ.ค. 60 Assistant Technical Manager (Fishing Tools) [T0378] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
13 ธ.ค. 60 Mechanical and Electrical Engineer(Facility Engineer)[T0312] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
13 ธ.ค. 60 Assembly Engineer (Control Panel for Industrial Machine) [T0450] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
13 ธ.ค. 60 CAD Operator (Construction Company)[T0349] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
13 ธ.ค. 60 Electrical Engineer (Construction Company) [T0350] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บริการ
13 ธ.ค. 60 Service Engineer (Machine Tools) [T0360] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
13 ธ.ค. 60 Mechanical Engineer (Construction Project)[T0430] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
13 ธ.ค. 60 Mechanical Engineer (Site Engineer)[T0420] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
13 ธ.ค. 60 Mold Design or Maintenance Engineer (Press Parts for Automobile)[T0517] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ บริการ
13 ธ.ค. 60 Sales Engineer (Industrial Machine)[T0425] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ บริการ
13 ธ.ค. 60 CAD Operator (Mechanical Drawing, Piping, Civil Structure) [T0498] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
13 ธ.ค. 60 Maintenance Engineer (Plant Facilities)[T0456] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ บริการ
13 ธ.ค. 60 Production and Technical Manager (Metal Cutting Work)[T0460] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ บริการ
13 ธ.ค. 60 ช่างเทคนิค (งานตัดโลหะ) [T0459] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
13 ธ.ค. 60 System Interface Engineer (Railway Construction)[T0499] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บริการ
13 ธ.ค. 60 Tool & Die Engineer (Japanese Manufacturing)[T0475] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
13 ธ.ค. 60 Electrical Site Supervisor (Railway Construction)[T0516] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บริการ
13 ธ.ค. 60 Facility Engineer (Factory) [T0508] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. สมุทรสงคราม วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บริการ
13 ธ.ค. 60 Cutting Tool Engineer Or Senior Engineer[T0522] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
13 ธ.ค. 60 Die Casting Chief Engineer[T0523] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเคมี/ปิโตรเลียม ธุรกิจ บริการ
13 ธ.ค. 60 R&D Engineer (Automotive Parts)[T0524] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บริการ
13 ธ.ค. 60 Assembly engineer (FA Machine)[T0535] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ บริการ
13 ธ.ค. 60 Mold Design Staff (Plastic)[T0536] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเคมี/ปิโตรเลียม ธุรกิจ บริการ
13 ธ.ค. 60 วิศวกรออกแบบเครื่องกล (โรงงานการผลิตชิ้นส่วน) [T0541] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
13 ธ.ค. 60 Production Engineer (Automotive Parts Manufacture)[T0545] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ บริการ
13 ธ.ค. 60 Electrical Maintenance Engineer (Chemicals Manufacturing)[T0551] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บริการ
13 ธ.ค. 60 Technical Support Engineer (สนับสนุนด้านเทคนิค) บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
13 ธ.ค. 60 Sales Engineersตู้เชื่อมลวดเชื่อมMarkingใบเลื่อยStrappingเครื่องจักรงานเหล็ก,ไม้ บริษัท สยาม ชาญ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
13 ธ.ค. 60 วิศวกรโยธา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 สระแก้ว วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
13 ธ.ค. 60 Sales Engineer Thevaraya Co., Ltd. นครปฐม วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
13 ธ.ค. 60 วิศวกรกระบวนการผลิต (Process Engineer) บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
13 ธ.ค. 60 วิศวกรซ่อมบำรุง บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
13 ธ.ค. 60 Mold Design Engineer ( High pressure die-casting) / Chonburi C2S Recruitment Service Co., Ltd. (C2SR) ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
13 ธ.ค. 60 วิศวกรโยธา บริษัท สุเบญจา จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
13 ธ.ค. 60 วิศวกรเครื่องกล / วิศวกรไฟฟ้า บริษัท สุเบญจา จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
13 ธ.ค. 60 Senior Process Engineer - ( Machining ) / Amatanakorn-Chonburi C2S Recruitment Service Co., Ltd. (C2SR) ชลบุรี วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
13 ธ.ค. 60 วิศกรการผลิต บริษัท ฟูจิทรานส์ (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ขนส่ง
13 ธ.ค. 60 Sr.Project Sales (Grounding &Lightning Protection System ) K.M.L. TECHNOLOGY Co., Ltd. [Kumwell] กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ไฟฟ้า
13 ธ.ค. 60 Chemical Engineer K.M.L. TECHNOLOGY Co., Ltd. [Kumwell] นนทบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ไฟฟ้า
13 ธ.ค. 60 Sales Engineer บริษัท พี แอนด์ เอ เทคโนโลยี จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
13 ธ.ค. 60 IT System Service Engineer - Rayong Base Honeywell Thailand Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
13 ธ.ค. 60 Tooling Engineer ( Stamping process ) Honeywell Thailand Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
13 ธ.ค. 60 Technical Engineering Leader (Sr. Engineer Level) Honeywell Thailand Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเคมี/ปิโตรเลียม ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
13 ธ.ค. 60 Manufacturing Excellent Engineer (Assistant Manager Level) Honeywell Thailand Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
13 ธ.ค. 60 Service Engineer บริษัท ดีรุจ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
13 ธ.ค. 60 Engineers (many positions) Thai Suzuki Motor Co., Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
13 ธ.ค. 60 Sales Executive (ประจำสำนักงานระยอง) บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ พาณิชย์
13 ธ.ค. 60 Sales Executive (กล้องCCTV) บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ พาณิชย์
13 ธ.ค. 60 Engineering Senior Supervisor E&H Precision (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
13 ธ.ค. 60 วิศวกรพลังงาน / วิศวกรเครื่องกล บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ วิชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ที่ปรึกษา
13 ธ.ค. 60 Technical Support Engineer (ประจำสาขาภูเก็ต) บริษัท ดีทรัพย์สิน โฮลดิ้ง จำกัด ภูเก็ต วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
13 ธ.ค. 60 Engineer (Supplier Management & Customer Complaints) Cobra International Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
13 ธ.ค. 60 Process Engineer Cobra International Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
13 ธ.ค. 60 Construction Architecture บริษัท ไทย โอนิชิ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อื่นๆ
13 ธ.ค. 60 Technicians บริษัท ไทย โอนิชิ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อื่นๆ
13 ธ.ค. 60 Engineering บริษัท ไทย โอนิชิ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อื่นๆ
13 ธ.ค. 60 Engineering Staff บริษัท เรดิคอน จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
13 ธ.ค. 60 เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง บริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
13 ธ.ค. 60 Site Engineering บริษัท อาร์เจ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
13 ธ.ค. 60 วิศวกรเครื่องกล (มีใบ กว.) บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
13 ธ.ค. 60 วิศวกรโยธา (มีใบ กว.) บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
13 ธ.ค. 60 Engineer[ Fire Alarm]@Near BTS Ekamai (817315) JMAX RECRUITMENT Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
13 ธ.ค. 60 Assistant Production Manager บริษัท เอสทีซี นิกกะ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
13 ธ.ค. 60 Maintenance Engineer บริษัท เอสทีซี นิกกะ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
13 ธ.ค. 60 Metal Part Engineer บริษัท มารูยาซึ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
13 ธ.ค. 60 Engineer (Brazing) บริษัท มารูยาซึ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
13 ธ.ค. 60 Engineer ( Tube Mill) บริษัท มารูยาซึ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
13 ธ.ค. 60 Electrical Engineering Supervisor (Base in Bo Thong District , Chonburi) บริษัท ไพร์ม โพรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
13 ธ.ค. 60 วิศวกร บริษัท เจ แอล โปรดักส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
13 ธ.ค. 60 ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร ประจำโครงการเดอะ ไบรท์ พระราม2 C.P.LAND PUBLIC Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
13 ธ.ค. 60 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง และพัฒนา บริษัท เอส.แอล.เอสเตท จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
13 ธ.ค. 60 วิศวกรสำนักงาน บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
13 ธ.ค. 60 Machine Design Engineering (วิศวกรออกแบบเครื่องจักร) TOYODA GOSEI (THAILAND) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
13 ธ.ค. 60 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ โรงพยาบาล/คลีนิค
13 ธ.ค. 60 วิศวกร บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ โรงพยาบาล/คลีนิค
13 ธ.ค. 60 Service Engineer ( Pump) – Rayong บริษัท เดลต้า เอลเม็ก จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
13 ธ.ค. 60 Process Engineer (Materials/Metallurgical Engineering) Meshtec International Co., Ltd. เชียงใหม่ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
13 ธ.ค. 60 Chemical Engineering --ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่-- Meshtec International Co., Ltd. เชียงใหม่ วิศวกร วิศวกรเคมี/ปิโตรเลียม ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
13 ธ.ค. 60 Process Improvement Engineer Meshtec International Co., Ltd. เชียงใหม่ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
13 ธ.ค. 60 Product Manager Meshtec International Co., Ltd. เชียงใหม่ วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
13 ธ.ค. 60 Technical Engineer NBC (ASIA) CO., LTD. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเคมี/ปิโตรเลียม ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
13 ธ.ค. 60 วิศวกรรมบริการ (Service Engineer) บริษัท ไทย ฮิราคาวา จำกัด / Thai Hirakawa Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
13 ธ.ค. 60 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ กระดาษ/เครื่องเขียน
13 ธ.ค. 60 วิศวกร (งานระบบ M&E) บริษัท บอริส จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
13 ธ.ค. 60 วิศวกรสนาม บริษัท ปีเตอร์สัน 1990 จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
13 ธ.ค. 60 วิศวกร (โรงงานกบินทร์บุรีกล๊าส) Bangkok Glass Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
13 ธ.ค. 60 หัวหน้างานตรวจสอบเเบบพิมพ์ (โรจนะ อยุธยา) Bangkok Glass Co., Ltd. พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
13 ธ.ค. 60 Process Engineer (ประจำโรงงานสมุทรสาคร) VS Group สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
13 ธ.ค. 60 วิศวกรเครื่องกล (Nobel NC ชัยนาท) VS Group ชัยนาท วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
13 ธ.ค. 60 Electric Engineer / วิศวกรไฟฟ้า VS Group สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
13 ธ.ค. 60 วิศวกรการผลิต (Process Engineer) VS Group ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเคมี/ปิโตรเลียม ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
13 ธ.ค. 60 Purchase Engineer/วิศวกรจัดซื้อ VS Group ชัยนาท วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
13 ธ.ค. 60 วิศวกรวางแผนงานซ่อมบำรุง(ประจำโรงงานสมุทรสาคร) VS Group สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
13 ธ.ค. 60 วิศวกรโยธา (Civil Engineer) บริษัท ดับเบิลยูเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ที่ปรึกษา
13 ธ.ค. 60 Project Engineer บริษัท วิเชียรไดนามิคอินดัสตรี จำกัด / บริษัท วิเชียรโปรเกรสซีฟพาร์ท จำกัด/บริษัท พีเอสจี อินเตอร์เทรด จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
13 ธ.ค. 60 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท เคนมิน ฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
13 ธ.ค. 60 วิศวกรไฟฟ้า / วิศวกรเครื่องกล บริษัท ชวินโลหะภัณฑ์ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
13 ธ.ค. 60 Engineering Manager (PET / PLA Plastic ThermoForming Sheets Manufacturer) Food People Recruitment Co., Ltd. พระนครศรีอยุธยา วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
13 ธ.ค. 60 Process Engineer ( New Company ) NDB Recruitment & Business Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
13 ธ.ค. 60 วิศวกรฝ่ายผลิต บริษัท วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
13 ธ.ค. 60 วิศวกรเครื่องมือวัด บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด กำแพงเพชร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
13 ธ.ค. 60 Production Engineer / วิศวกรการผลิต HOYA LAMPHUN LTD. ลำพูน วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
13 ธ.ค. 60 เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (วิศวกรสิ่งแวดล้อม) Loxley Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรสิ่งแวดล้อม ธุรกิจ พาณิชย์
13 ธ.ค. 60 วิศวกรไฟฟ้า (ระบบขนส่งทางราง) **มีใบกว. Loxley Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ พาณิชย์
13 ธ.ค. 60 Sales Engineer (ไฟฟ้า/งานระบบ) Loxley Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ พาณิชย์
13 ธ.ค. 60 วิศวกร (ระบบควบคุม) Loxley Co., Ltd. พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ พาณิชย์
13 ธ.ค. 60 Product Transfer Engineer HOYA LAMPHUN LTD. ลำพูน วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
13 ธ.ค. 60 วิศวกรสนับสนุนงานขาย Loxley Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ พาณิชย์
13 ธ.ค. 60 Production Engineer บริษัท บี.เค.พลาสเตอร์ แอนด์ ยิปซั่ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
13 ธ.ค. 60 วิศวกร / Engineer บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จำกัด นครราชสีมา วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
13 ธ.ค. 60 QC Engineer / วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ HOYA LAMPHUN LTD. ลำพูน วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
13 ธ.ค. 60 Sales Executive (Mega) บริษัท ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
13 ธ.ค. 60 Technical Engineer บริษัท ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
13 ธ.ค. 60 QA.Engineer Siam Chuyo Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
13 ธ.ค. 60 Sales Engineer, Senior Sales Engineer บริษัท ทีเตชา (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรสิ่งแวดล้อม ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
13 ธ.ค. 60 Network Engineer - CHP Kelly Services Staffing & Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ที่ปรึกษา
13 ธ.ค. 60 Automation engineer บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
13 ธ.ค. 60 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม (โรงงานสมุทรสาคร) บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
13 ธ.ค. 60 Instrument & Control Engineer Operational Energy Group Limited ชลบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
13 ธ.ค. 60 วิศวกรโครงการ/สถาปนิกโครงการ บริษัท คอนซัลติ้ง แอนด์ แมนเนจเม้นต์ 49 จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ที่ปรึกษา
13 ธ.ค. 60 ผู้ควบคุมงานอาวุโส บริษัท คริสตัล เรียลตี้ จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
13 ธ.ค. 60 Product Development บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ สื่อสาร
13 ธ.ค. 60 Project Engineer and Service Engineer บริษัท ทรัพย์พรชัย อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
13 ธ.ค. 60 วิศวกรโครงการ/ วิศวะไฟฟ้า บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ การศึกษา
Page: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11