เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน

ตำแหน่งงานแยกตามสาขาอาชีพ > วิศวกร
26 ต.ค. 57 Sales Engineer TOMITA ASIA CO., LTD. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ พาณิชย์
26 ต.ค. 57 Freeze Drying Machine Engineer (FD Engineer)Urgently Required! FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd. ราชบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
26 ต.ค. 57 วิศวกรฝ่ายผลิต (Production Engineer) บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 ต.ค. 57 วิศวกรฝ่ายผลิตอาวุโส (Senior Production Engineer) **ด่วนมาก** บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 ต.ค. 57 โฟร์แมน (บริการหลังการขาย) บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
26 ต.ค. 57 วิศวกรบำรุงรักษา บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 ต.ค. 57 เจ้าหน้าที่วิศวอุตสาหการ - สนง.ใหญ่ สุขุมวิท 93 บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯสิ่งทอ
26 ต.ค. 57 หัวหน้าแผนกผลิตที่นอน - บริษัท ยัสปาล แอนด์ ซันส์ จำกัด เครือบริษัทยัสปาล (Jaspal Group of Companies) สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯสิ่งทอ
26 ต.ค. 57 Production Technician บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
26 ต.ค. 57 Aftersales Service Manager (Urgently Required!!) บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
26 ต.ค. 57 Process Development Engineer บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
26 ต.ค. 57 วิศวกร (โยธา) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 ต.ค. 57 Production Engineer / วิศวกรงานผลิตแผ่นคอนกรีต บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
26 ต.ค. 57 Production Engineer / Process Engineer Thai Stainless Steel Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
26 ต.ค. 57 Service Engineer บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ พลังงาน
26 ต.ค. 57 Quality Engineer Group Sony Technology (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
26 ต.ค. 57 Production / Maintenance Engineer Group Sony Technology (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
26 ต.ค. 57 วิศวกรบริการหลังการขาย (Aftersales Service Engineer) บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
26 ต.ค. 57 วิศวกร (ไฟฟ้า/เครื่องกล) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 ต.ค. 57 Mechanical Engineer บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
26 ต.ค. 57 วิศวกรเครื่องกล / ช่างซ่อมบำรุง บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
26 ต.ค. 57 Maintenance Supervisor (Mechanical)
ด่วน!!
บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ พลังงาน
26 ต.ค. 57 Electronic Engineer บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
26 ต.ค. 57 Mechanical Maintenance Engineer บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ พลังงาน
26 ต.ค. 57 Production Engineer (Electronic / Mechanical) Sony Technology (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
26 ต.ค. 57 Site Engineer (งานบ้าน Town Home ในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล) บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
26 ต.ค. 57 Service Technician บริษัท แซมซั่น คอนโทรลส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
26 ต.ค. 57 Sourcing Engineer / Part Quality Engineer Sony Technology (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
26 ต.ค. 57 Service Engineer Smart Identify Co.,Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
26 ต.ค. 57 Application Engineer (Technical Sales) ด่วนมาก !! บริษัท แอดวานซ์เทค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-IT
26 ต.ค. 57 Design Engineer/Sale Engineer / C0-Engineer ด่วนมาก !! บริษัท ทอป รีช คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรสิ่งแวดล้อม ธุรกิจ บริการ
26 ต.ค. 57 วิศวกรประเมินราคา (โยธา) บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 ต.ค. 57 วิศวกรโยธา บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 ต.ค. 57 วิศวกรเครื่องกล บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 ต.ค. 57 ผู้จัดการโครงการ (โยธา) บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 ต.ค. 57 วิศวกรเครื่องกล (ประเมินราคา) บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 ต.ค. 57 Engineer Staff Air-Con Parts Engineering (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
26 ต.ค. 57 วิศวกร กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง อุทัยธานี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 ต.ค. 57 วิศวกรโยธา กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง กาญจนบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 ต.ค. 57 วิศวกรไฟฟ้า กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง อุทัยธานี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 ต.ค. 57 Asst. Production Manager EIE INTERGROUP CO., LTD. ระยอง วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษา
26 ต.ค. 57 วิศวกรเครื่องกล บริษัท สยามเอ็มซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อื่นๆ
26 ต.ค. 57 วิศวกรระบบงาน (Network Section) บริษัท ซีซีเอ็นเทค จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-IT
26 ต.ค. 57 วิศวกรโยธา บริษัท เสรีการโยธา จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 ต.ค. 57 วิศวกร ดูแลงานระบบต่าง ๆ (ด่วน) หลายอัตรา บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ขนส่ง
26 ต.ค. 57 AUTOMATION ENGINEER PS Engineering Consultants Co.,Ltd. นนทบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ พลังงาน
26 ต.ค. 57 Purchasing Engineer ( Automotive - Leamchabang ,Chonburi ) Self-transportation C2S Recruitment Service Co., Ltd. (C2SR) ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
26 ต.ค. 57 วิศวกรโครงการ (Project Sales Engineer) บริษัท พัฒน์กล จำกัด ( มหาชน ) กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อื่นๆ
26 ต.ค. 57 Installation Commissioning Engineer
** ด่วน!!! **
บริษัท พัฒน์กล จำกัด ( มหาชน ) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
26 ต.ค. 57 Engineer Urgently Required !! CR Asia (Thailand) Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ บริการ
26 ต.ค. 57 Estimating Engineer Urgently Required !! CR Asia (Thailand) Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ บริการ
26 ต.ค. 57 Plant Engineer Lactasoy Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 ต.ค. 57 Process Development Engineer / Industrail Engineer Lactasoy Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 ต.ค. 57 ผู้ควบคุมงานระบบ / โฟร์แมนงานระบบ / วิศวกรงานระบบ บริษัท สิงห์ เดค จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 ต.ค. 57 Mechanical / Maintenance Supervisor San Miguel Beer (Thailand) Co., Ltd.. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 ต.ค. 57 วิศวกรสิ่งแวดล้อม ชัยภัทร ที่ปรึกษางานวิศกรรม อุบลราชธานี วิศวกร วิศวกรสิ่งแวดล้อม ธุรกิจ บริการ
26 ต.ค. 57 วิศวกรโยธา/วิศวกรสิ่งแวดล้อม AIR SAVE CO.,LTD กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรสิ่งแวดล้อม ธุรกิจ ที่ปรึกษา
26 ต.ค. 57 Sales Engineer บริษัท คิว - คอนโทรล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
26 ต.ค. 57 วิศวกร Beger Co.,Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อื่นๆ
26 ต.ค. 57 Senior Civil/Structural Engineer (Designer) Chuchawal - Royal Haskoning Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ออกแบบ-ตกแต่ง
25 ต.ค. 57 QS Engineer (M&E) บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
25 ต.ค. 57 วิศวกรออกแบบประเมินราคา (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์ ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ การเกษตร
25 ต.ค. 57 ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน-เครื่องกล (สายธุรกิจไก่) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด ลพบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ การเกษตร
25 ต.ค. 57 วิศวกรระบบทำความเย็น (สายธุรกิจไก่)
ประจำโรงงานลพบุรี !!
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด ลพบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ การเกษตร
25 ต.ค. 57 หัวหน้าส่วนระบบทำความเย็น (สายธุรกิจไก่ ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด ลพบุรี วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ การเกษตร
25 ต.ค. 57 วิศวกร (ส่วนงานกลาง) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด ลพบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ การเกษตร
25 ต.ค. 57 เจ้าหน้าที่ระบบงานวิศวกรรม (สำนักงานใหญ่) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ การเกษตร
25 ต.ค. 57 หัวหน้าส่วน Development system (สายธุรกิจไก่) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด ลพบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ การเกษตร
25 ต.ค. 57 วิศวกรไคเซ็น (ประจำฟาร์มไก่) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด ลพบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ การเกษตร
25 ต.ค. 57 วิศวกรซ่อมบำรุงอาคาร (สายธุรกิจไก่) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด ลพบุรี วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ การเกษตร
25 ต.ค. 57 ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม (สายธุรกิจอาหาร) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด ลพบุรี วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ การเกษตร
25 ต.ค. 57 เจ้าหน้าที่ KAIZEN (สายธุรกิจอาหาร) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด ลพบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ การเกษตร
25 ต.ค. 57 วิศวกรซ่อมบำรุง (สายธุรกิจอาหาร) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ การเกษตร
25 ต.ค. 57 วิศวกรเครื่องกล (สายธุรกิจอาหารสัตว์) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด ลพบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ การเกษตร
25 ต.ค. 57 วิศวกรโครงการ (ประจำสำนักงานใหญ่) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ การเกษตร
25 ต.ค. 57 วิศวกรสิ่งแวดล้อม (สายธุรกิจไก่) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด ลพบุรี วิศวกร วิศวกรสิ่งแวดล้อม ธุรกิจ การเกษตร
25 ต.ค. 57 Sale Engineer
ด่วนมาก!!
บริษัท ไอเทค เทรดดิ้ง จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 ต.ค. 57 SERVICE ENGINEER MANAGER P03 (BASE IN SARABURI,I)
Urgently Required!!
Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd. สระบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
25 ต.ค. 57 วิศวกรการผลิต/ R&D บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 ต.ค. 57 Project Engineer
ด่วนมาก !!
บริษัท ไทยรุ่ง ยูไนเต็ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
25 ต.ค. 57 วิศวกรไฟฟ้า
ด่วนมาก !!
บริษัท ไทยรุ่ง ยูไนเต็ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
25 ต.ค. 57 Site Engineer
ด่วนมาก !!
บริษัท ไทยรุ่ง ยูไนเต็ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
25 ต.ค. 57 พนักงานสอบเทียบ บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ บริการ
25 ต.ค. 57 Production Engineer บริษัท พีอีซี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 ต.ค. 57 วิศวกรประจำโครงการ Project Engineer บริษัท ซีซั่นเพ้นท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ บริการ
25 ต.ค. 57 Process Engineer Fujikura Automotive (Thailand) Ltd. นครราชสีมา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 ต.ค. 57 Production Plan Engineer EXEDY (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 ต.ค. 57 Production Engineer EXEDY (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 ต.ค. 57 Engineer EXEDY (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 ต.ค. 57 วิศวกร IE โรงงาน (Process Engineer) บริษัท นครไชยศรีอุตสาหกรรม จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯสิ่งทอ
25 ต.ค. 57 Production Engineer Air Systems(Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 ต.ค. 57 Sale Executive (ประจำสาขาปิ่นทอง3) ***Urgent*** บริษัท ซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชั่น บีเคเค จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
25 ต.ค. 57 วิศวกรการผลิต (ศูนย์มหาชัย และ ศูนย์พระประแดง) บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
25 ต.ค. 57 PROCESS ENGINEER/ENGINEER NEW MODEL/QUALITY CONTROL บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Thai Summit PK Corporation Ltd. ) ระยอง วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 ต.ค. 57 วิศวกรโยธา บริษัท มิตรอุดม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
25 ต.ค. 57 วิศวกรฝ่ายขาย (Sale engineer) บริษัท ไทรเด้นแพ็ค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
25 ต.ค. 57 วิศวกรออกแบบ (Designers Engineer) บริษัท ไทรเด้นแพ็ค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
25 ต.ค. 57 วิศวกรไฟฟ้าฝ่ายบริการ / Service Engineer
ด่วน!!
กลุ่มบริษัท ภัทรเมธากิจ / PMK Group นนทบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
25 ต.ค. 57 Appraisal and Design Engineer/วิศวกรออกแบบและประเมินราคา
ด่วน!!
กลุ่มบริษัท ภัทรเมธากิจ / PMK Group นนทบุรี วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
25 ต.ค. 57 วิศวกรไฟฟ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์อำนวย นครปฐม วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
25 ต.ค. 57 วิศวกรโยธา
รับสมัครด่วน !!
บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
25 ต.ค. 57 Inspection & E-Test Engineer Urgently Required !!! CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
25 ต.ค. 57 CAD CAM Engineer (PCB Genesis Program) Top Urgently Required !!! CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
25 ต.ค. 57 Maintenance Sr.Engineer or Supervisor
Urgent Required!!!
CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
25 ต.ค. 57 หัวหน้าทั่วไปแผนกซ่อมบำรุง บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 ต.ค. 57 วิศวกรฝ่ายผลิต (ฉะเชิงเทรา) บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 ต.ค. 57 วิศวกรออกแบบแม่พิมพ์ บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 ต.ค. 57 หัวหน้าแผนกวางแผนและควบคุมการผลิต (คลองสามวา) บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 ต.ค. 57 วิศวกร / เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตและควบคุมการผลิต (คลองสามวา) บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 ต.ค. 57 วิศวกรวางแผนการผลิต (ฉะเชิงทรา) บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 ต.ค. 57 วิศวกรพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 ต.ค. 57 วิศวกรโยธา M.I.D Engineering Co.,Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
25 ต.ค. 57 Process Engineering Engineer บริษัท เอสซี วาโด จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
25 ต.ค. 57 วิศวกร Instrument (โรงไฟฟ้า) บริษัท คริสตอลลา จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
25 ต.ค. 57 วิศวกรโครงการ บริษัท คริสตอลลา จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
25 ต.ค. 57 วิศวกรโยธา บริษัท คริสตอลลา จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
25 ต.ค. 57 วิศวกรโครงการพิเศษ บริษัท คริสตอลลา จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
25 ต.ค. 57 วิศวกรเครื่องกล บริษัท คริสตอลลา จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
25 ต.ค. 57 วิศวกรเครื่องมือควบคุม Instrument บริษัท คริสตอลลา จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
25 ต.ค. 57 วิศวกรไฟฟ้ากำลัง บริษัท คริสตอลลา จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
25 ต.ค. 57 วิศวกรควบคุมงาน บริษัท โกลเด้นโฮม ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
25 ต.ค. 57 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม** รับสมัครด่วนมาก ** บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย จำกัด ระยอง วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
25 ต.ค. 57 วิศวกรการตลาด (ถอดแบบและประเมินราคา)
ด่วน!!!
บริษัท ดี.พี. เทรดดิ้ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
25 ต.ค. 57 วิศวกรการตลาดและคุมงาน
ด่วน!!!
บริษัท ดี.พี. เทรดดิ้ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
25 ต.ค. 57 วิศวกรไฟฟ้า M Line Engineering Co.,Ltd. (บริษัท เอ็มไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
25 ต.ค. 57 วิศวกรเครื่องกล M Line Engineering Co.,Ltd. (บริษัท เอ็มไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
25 ต.ค. 57 Staff Production Control บริษัท เอ็มเอชไอ ออโตโมทีฟ ไคลเมท คอนโทรล (ไทยแลนด์) จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 ต.ค. 57 Staff QC & QA ประจำที่นิคม ปิ่นทอง1 ชลบุรี บริษัท เอ็มเอชไอ ออโตโมทีฟ ไคลเมท คอนโทรล (ไทยแลนด์) จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 ต.ค. 57 Engineer Production บริษัท เอ็มเอชไอ ออโตโมทีฟ ไคลเมท คอนโทรล (ไทยแลนด์) จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 ต.ค. 57 Engineer /Sr.Engineer ด่วนมาก !! Fujikura Electronics(Thailand)Ltd. ปทุมธานี วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
25 ต.ค. 57 Sale Engineer บริษัท เยนเนอรัลอินสทรูเม้นท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
25 ต.ค. 57 วิศวกรควบคุมโครงการ ( สาขาเครื่องกล )
ด่วนมาก!!
บริษัท สกิล ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ออกแบบ-ตกแต่ง
25 ต.ค. 57 Electrical Design Engineer
ด่วน!!
K-Zetta Co.,Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
25 ต.ค. 57 Maintenance Engineer (วิศวกรซ่อมบำรุง) บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด แพร่ วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
25 ต.ค. 57 Process Engineer (Urgently) บริษัท ไทย วู รี เอ็นจิเนียรี่ง จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อื่นๆ
25 ต.ค. 57 Piping Stress Analysis Engineer บริษัท ไทย วู รี เอ็นจิเนียรี่ง จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อื่นๆ
25 ต.ค. 57 Production Engineer บริษัท วิว่าบลาส (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อื่นๆ
25 ต.ค. 57 วิศวกรขายด่วน มาก!! บริษัท ฟูจิกิเคน ( ประเทศไทย ) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 ต.ค. 57 Project Coordinator บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 ต.ค. 57 วิศวกรโครงการ บริษัท บางกอกเจนเนอรัลคอนแทรคเตอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
25 ต.ค. 57 วิศวกรควบคุมงาน (สระบุรี ,ราชบุรี,กรุงเทพฯ)
ด่วน!!
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
25 ต.ค. 57 วิศวกรจัดหาผู้รับเหมา
ด่วน!!
บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
25 ต.ค. 57 วิศวกรโยธาสนาม A.P.D.Group Co.,Ltd กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
25 ต.ค. 57 ผู้จัดการโครงการ/สถาปนิก/วิศวกรงานระบบด่วน มาก!! บริษัท ที.พี.เอฟ.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ ที่ปรึกษา
25 ต.ค. 57 วิศวกรเครื่องกล บริษัท ดุสิต ชัตเตอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
25 ต.ค. 57 Electical engineer บริษัท พี วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
25 ต.ค. 57 R&D Engineer Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB) สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 ต.ค. 57 Quality Project Engineer Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB) สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 ต.ค. 57 Tool and Die Engineer Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB) สมุทรปราการ วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 ต.ค. 57 Spec Control Engineer Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB) สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 ต.ค. 57 วิศวกร (กรุงเทพฯ/ระยอง) บริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
25 ต.ค. 57 วิศวกรสิ่งทอ/ Textile Engineer บริษัท ลองเท็กซ์รับเบอร์อินดัสตรี จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
25 ต.ค. 57 Supervisor Machinery Maintenance Engineer Thai Union Frozen Products PCL Co.,Ltd สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
25 ต.ค. 57 วิศวกรติดตั้ง/ซ่อมบำรุง (สาขาปทุมธานี 1 อัตรา) ด่วนมาก! บริษัท เค.ซี.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
25 ต.ค. 57 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท เวิลด์ แพคเกจจิ้ง อินดัสตรี จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
25 ต.ค. 57 ผู้จัดการเครื่องกล / วิศวกรเครื่องกล / หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ( ประจำ บ้านบึง ชลบุรี ) บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
25 ต.ค. 57 Product Manager บริษัท เอเอสซีจี อินเวนชั่น (1991) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
25 ต.ค. 57 Sales Engineer บริษัท เอเอสซีจี อินเวนชั่น (1991) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
25 ต.ค. 57 Industrial Engineer ด่วน! (ประจำโรงงาน) URC (THAILAND) CO., LTD. สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
25 ต.ค. 57 วิศวกร (Engineering) บริษัท ไทยนิชชินโมลด์ จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 ต.ค. 57 วิศวกรซ่อมบำรุง บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
25 ต.ค. 57 วิศวกรส่วนอำนวยความสะดวกโรงงาน (Facility Engineer) บริษัท โรยัล โคเปนเฮเกน (ประเทศไทย) จํากัด สระบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อื่นๆ
25 ต.ค. 57 วิศวกรหลังการขายเครื่องมือเเพทย์ (Service Engineer) เน้นจบฟิสิกส์อุตฯการแพทย์ ด่วนมาก !! บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
25 ต.ค. 57 วิศวกรหลังการขาย ( Service Engineer )**เน้นจบปวส .ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิค ด่วนมาก !! บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
25 ต.ค. 57 วิศวกรเทคนิคสิ่งแวดล้อม ( Technical Engineer ) บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
25 ต.ค. 57 Sales Engineer บริษัท เกอฮาวส์ ลิฟวิ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
25 ต.ค. 57 วิศวกร K.K.INTERNATIONAL.CO.,LTD กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
25 ต.ค. 57 วิศวกรโยธา บริษัท เอส.ที.ซี.คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อื่นๆ
25 ต.ค. 57 Process Engineer Fuji Electric Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
25 ต.ค. 57 QC/QA Engineer Fuji Electric Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
25 ต.ค. 57 R&D Engineering Fuji Electric Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
25 ต.ค. 57 Test Engineer Fuji Electric Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
25 ต.ค. 57 BOM Engineer Fuji Electric Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
25 ต.ค. 57 1.) Engineer / 2.) Sale engineer บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด ( Fujiko ) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
25 ต.ค. 57 วิศวกรไฟฟ้า
ด่วนมาก
บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
25 ต.ค. 57 Process Engineer
ด่วนมาก
บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
25 ต.ค. 57 วิศกรเครื่องกล บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ นครราชสีมา วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ การเกษตร
25 ต.ค. 57 ผู้จัดการโครงการ ด่วนมาก !! บริษัท เอส. เจ. ซี. คอนกรีต จำกัด, บริษัท ส.เจริญชัย ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด ชลบุรี วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
25 ต.ค. 57 วิศวกรโรงงาน ( พรีคลาส )
ด่วน!!
บริษัท เอส. เจ. ซี. คอนกรีต จำกัด, บริษัท ส.เจริญชัย ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
25 ต.ค. 57 1.เครื่องกลโรงงาน/2.ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ด่วนมาก !! บริษัท เอส. เจ. ซี. คอนกรีต จำกัด, บริษัท ส.เจริญชัย ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
25 ต.ค. 57 เจ้าหน้าที่วิศวกรรมการผลิต ด่วนมาก!!! บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
25 ต.ค. 57 วิศวกรโยธา / วิศวกรประปา บริษัท ไอ.ดี.อี.เอ โซลูชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
25 ต.ค. 57 Sales Engineer บริษัท พีเอ็มเค ไดมอนด์กลาส จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 ต.ค. 57 QA Engineer (Design) Hitachi Storage Battery (Thailand) Co., Ltd. ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 ต.ค. 57 วิศวกร บริษัท ไทรอัมฟ์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราชบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อื่นๆ
25 ต.ค. 57 วิศวกร (แม่พิมพ์พลาสติก) บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
25 ต.ค. 57 Engineer (many positions) Work at Bangplee factory บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
25 ต.ค. 57 Project Engineers (Mechanical/Electrical) โครงการบ้านจามจุรี สุขุมวิท 39Urgently Required!!! บริษัท เจนิซิส เอ็นจิเนียร์ส จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
25 ต.ค. 57 วิศวกรโรงงาน ( Industrial Engineer )
ด่วนมาก !!!
Kenzai Ceramics Industry Co., Ltd. สระบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
25 ต.ค. 57 Maintenance Engineer or Facility Engineer
ด่วนมาก!!!
Shin-etsu Magnetics (Thailand) Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
25 ต.ค. 57 Process Engineer
ด่วนมาก!!!
Shin-etsu Magnetics (Thailand) Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
25 ต.ค. 57 เจ้าหน้าที่วางแผนและเพิ่มผลผลิต บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
25 ต.ค. 57 วิศวกร (Site Engineer) , เครื่องกล ,โยธา,ไฟฟ้า ประจำโครงการ อ.ปะทิว จ.ชุมพร บริษัท เอ็น.ไอ.ดี.เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จำกัด ชุมพร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
25 ต.ค. 57 วิศวกร (ทุกสาขา)/ ช่างไฟฟ้า/ ช่างซ่อมบำรุง ผลการสัมภาษณ์ผ่าน นัดเริ่มงานทันที !! บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 ต.ค. 57 วิศวกรฝ่ายผลิต ผลการสัมภาษณ์ผ่าน นัดเริ่มงานทันที !! บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 ต.ค. 57 Sup.-Metallurgy & Technical Service ENG. บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ประจวบคีรีขันธ์ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
25 ต.ค. 57 วิศวกรไฟฟ้า/ประมาณราคา/Site Engineer บริษัท แซทเทิร์น อิควิปเมนท์ จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
25 ต.ค. 57 QA Assistant Manager บริษัท มัทสึดะ เด็นกิ (ไทยแลนด์) จำกัด ระยอง วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 ต.ค. 57 EN Assistant Manager บริษัท มัทสึดะ เด็นกิ (ไทยแลนด์) จำกัด ระยอง วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 ต.ค. 57 Sale Engineer ด่วนมาก !! บริษัท ซี-โพส จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
Page: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10