เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน

ตำแหน่งงานแยกตามสาขาอาชีพ > วิศวกร
3 พ.ค. 59 Maintenance Engineer Baxter Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
3 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่วิศวกร บริษัท ศรีไทย โอโตซีทส์ อินดัสตรี จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
3 พ.ค. 59 วิศวกรซ่อมบำรุง (บริษัท เค.ที.แพน จำกัด) บริษัท เค.ที.แพน จำกัด, Anadigit Group Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
3 พ.ค. 59 Sale engineer (Anadigit Group) บริษัท เค.ที.แพน จำกัด, Anadigit Group Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บริการ
3 พ.ค. 59 หัวหน้าแผนกระบบสาธารณูปโภค เครือ ป.เจริญพันธ์ และจีเอฟพีที สมุทรปราการ วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ การเกษตร
3 พ.ค. 59 Project Management Engineer THAI KOITO COMPANY LIMITED สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
3 พ.ค. 59 Mold Engineer (CAD) THAI KOITO COMPANY LIMITED สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
3 พ.ค. 59 Design Enginer THAI KOITO COMPANY LIMITED สมุทรปราการ วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
3 พ.ค. 59 Customer Coordinate Engineer THAI KOITO COMPANY LIMITED สมุทรปราการ วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
3 พ.ค. 59 Quality Inspection Engineer THAI KOITO COMPANY LIMITED สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
3 พ.ค. 59 Design Engineer (Technical Support) THAI KOITO COMPANY LIMITED สมุทรปราการ วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
3 พ.ค. 59 Mold Engineer (CAM) THAI KOITO COMPANY LIMITED สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
3 พ.ค. 59 วิศวกรไฟฟ้ากำลัง บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
3 พ.ค. 59 Production Control Engineer Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB) สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
3 พ.ค. 59 New Model Engineer Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB) สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
3 พ.ค. 59 Cost Planning Engineer (วิศวกรวางแผนต้นทุน) Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB) สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
3 พ.ค. 59 Simulation CAE Engineer (วิศวกรวิเคราะห์ผลด้วยคอมพิวเตอร์) Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB) สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
3 พ.ค. 59 วิศวกรขาย บริษัท โบว์เมด ยู.เค.(เอเชีย) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
3 พ.ค. 59 วิศวกร THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
3 พ.ค. 59 Weld engineer 1 อัตรา / Project engineer 2 อัตรา THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
3 พ.ค. 59 วิศวกร THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
3 พ.ค. 59 Industrial Engineer ( สนง.ใหญ่ สุขุมวิท 93 / สนง.บางปู / สนง.พะเยา ) บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ สิ่งทอ
3 พ.ค. 59 วิศวะสถาปัตย์หรือวิศวกรโยธา (ต้องมีใบ กว.) บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ การเกษตร
3 พ.ค. 59 RD/ENGINEER FongKai Electronics Technology (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
3 พ.ค. 59 Production Engineer Daikin Compressor Industries Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
3 พ.ค. 59 วิศวกรถอดแบบประมาณราคา (Estimating Engineer) (ระบบสุขาภิบาล/ ปรับอากาศ) บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ ไฟฟ้า
3 พ.ค. 59 วิศวกรสนาม (Site Engineer) สาขาเครื่องกล/ไฟฟ้า (ประจำโครงการ กรุงเทพฯ) บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
3 พ.ค. 59 Engineering Section Manager บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
3 พ.ค. 59 Section Chief Production /Production Supervisor บริษัท รอยัล ไทม์ ซิตี้ จำกัด (CITIZEN) พระนครศรีอยุธยา วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
3 พ.ค. 59 วิศวกรเครื่องกล / ไฟฟ้า / แมคคาทรอนิกส์ บริษัท เอส.อาร์.ไทร์ จำกัด ปราจีนบุรี วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
3 พ.ค. 59 วิศวกรควบคุมคุณภาพ บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด สระบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
3 พ.ค. 59 วิศวกรBOILER บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด สระบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
3 พ.ค. 59 วิศวกรออกแบบ (ฝ่ายวิจัยและพัฒนาปทุมธานี) บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
3 พ.ค. 59 วิศวกรโยธา บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
3 พ.ค. 59 โฟร์แมน บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
3 พ.ค. 59 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
3 พ.ค. 59 วิศวกรเครื่องกล บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
3 พ.ค. 59 วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
3 พ.ค. 59 วิศวกรไฟฟ้า (อาวุโส) บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
3 พ.ค. 59 วิศวกรโลจิสติกส์หรือขนส่งทางราง บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
3 พ.ค. 59 Sale Engineer บริษัท พี วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ไฟฟ้า
3 พ.ค. 59 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท ไทยเซ็มคอน จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
3 พ.ค. 59 Sales Engineer Hikari Tech (Thailand) Co., Ltd. พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
3 พ.ค. 59 วิศวกรออกแบบเครื่องจักร Hikari Tech (Thailand) Co., Ltd. พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
3 พ.ค. 59 วิศวกรไฟฟ้า Hikari Tech (Thailand) Co., Ltd. พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
3 พ.ค. 59 วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ (จ.ระยอง) บริษัท วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
3 พ.ค. 59 Production Engineer บริษัท ว่องไววิทย์ อินดัสเตรียล ซัพพลาย คอร์ปอเรชั่น จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อื่นๆ
3 พ.ค. 59 วิศวกรการผลิต บริษัท เอ็น อาร์ ณรงค์ กรุ๊ป จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
3 พ.ค. 59 วิศวกรแม่พิมพ์ บริษัท เอ็น อาร์ ณรงค์ กรุ๊ป จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
3 พ.ค. 59 Engineer บริษัท เจวีซีเคนวูด อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
3 พ.ค. 59 วิศวกรเครื่องกล (วิศวกรรม) บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
3 พ.ค. 59 ผู้จัดการโครงการ/ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการงานระบบไฟฟ้า/เครื่องกล บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
3 พ.ค. 59 วิศวกรโครงการงานระบบเครื่องกล บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
3 พ.ค. 59 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
3 พ.ค. 59 วิศวกรควบคุมคุณภาพ QC Engineering บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
3 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่ประมาณราคาอาวุโส บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
3 พ.ค. 59 วิศวกรประมาณราคาระบบเครื่องกล บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
3 พ.ค. 59 Industrial Engineer (TIE) Air Systems (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
3 พ.ค. 59 Maintenance Engineer บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
3 พ.ค. 59 Project Engineer บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
3 พ.ค. 59 Process Engineer ( โรงงานนวนคร จ.ปทุมธานี ) Seiko Instruments (Thailand) Co., Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
3 พ.ค. 59 Process Engineer ( ประจำโรงงานเกตุเวย์ ) Seiko Instruments (Thailand) Co., Ltd. ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
3 พ.ค. 59 Production Engineer Supervisor Nippon Super Precision Co., Ltd. พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
3 พ.ค. 59 หัวหน้าแผนกวิศวกรรม Sand and Soil Industry Co.,Ltd. ลพบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
3 พ.ค. 59 QA Engineer บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
3 พ.ค. 59 Production - R&D Engineer Aston International Co., Ltd. นนทบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-IT
3 พ.ค. 59 Process Engineer SEIKO PRECISION (Thailand) Co., Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
3 พ.ค. 59 Jig & Fixture Engineering SEIKO PRECISION (Thailand) Co., Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
3 พ.ค. 59 วิศวกรโยธา Vong Chai CO., LTD. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
3 พ.ค. 59 วิศวกรจัดซื้อProcurement Engineerยินดีรับนักศึกษาจบใหม่!! บริษัท วิเชียรไดนามิคอินดัสตรี จำกัด / บริษัท พีเอสจี อินเตอร์เทรด จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
3 พ.ค. 59 Process Engineer (Thermoforming or Injection Molding) deSter Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
3 พ.ค. 59 QA Engineer / Process Engineer (Nylon Polymer) Food People Recruitment Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเคมี/ปิโตรเลียม ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
3 พ.ค. 59 Maintenance Engineer / Mechanical Engineer (Plastic Compound Products) Food People Recruitment Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
3 พ.ค. 59 Building Manager Woraluk Property Public Company Limited กรุงเทพมหานคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
3 พ.ค. 59 Production Engineer / Process Engineer Thai Stainless Steel Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
3 พ.ค. 59 Maintenance Engineer Thai Stainless Steel Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
3 พ.ค. 59 SALES ENGINEER บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
3 พ.ค. 59 Engineer Support บริษัท ดีทรัพย์สิน โฮลดิ้ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
3 พ.ค. 59 Medical Engineer TRSC International LASIK Center กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ โรงพยาบาล/คลีนิค
3 พ.ค. 59 Senior Application / Solution(Electrical or Electronic Engineer) K.M.L. TECHNOLOGY CO., LTD. [Kumwell] กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
3 พ.ค. 59 วิศวกรโครงการ (คอนโดมิเนียม) บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
3 พ.ค. 59 CNC Engineer บริษัท วันทู เท็ค จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
3 พ.ค. 59 Production Engineer บริษัท ดาสโก้ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
3 พ.ค. 59 วิศวกรไฟฟ้า-เครื่องกล บริษัท อินเตอร์ ซิสเต็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ออกแบบ-ตกแต่ง
3 พ.ค. 59 วิศวกรสนาม (Site Engineer) บริษัท พีซ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
3 พ.ค. 59 วิศวกรโครงการ (Project Engineer) บริษัท พีซ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
3 พ.ค. 59 Sales Engineer(วิศวกรฝ่ายขาย) บริษัท เทอร์มอล แมคคานิคส์ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
3 พ.ค. 59 โครงการ Pragon Selection Project 5 P.S.P. SPECIALTIES CO., LTD. สมุทรสาคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ พลังงาน
3 พ.ค. 59 วิศวกรประกันคุณภาพ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
3 พ.ค. 59 วิศวกรไฟฟ้า Surapon Foods Public Company Limited สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
3 พ.ค. 59 Engineer บริษัท ซูเพิร์บ คอมพ์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-IT
3 พ.ค. 59 Trainning specialist for procuction (On the job Training) P02 Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
3 พ.ค. 59 QA Engineer Hakkai Precision (Thailand) Co.,Ltd. พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
3 พ.ค. 59 วิศวกรเครื่องกลอาวุโส (มี กว.) บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
3 พ.ค. 59 วิศวกรโครงการ บริษัท งามวงศ์วานการช่าง จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
3 พ.ค. 59 Engineer (Electronic design) Premium Wireless Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
3 พ.ค. 59 Engineer / Sr.Engineer (Sales) Premium Wireless Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ไฟฟ้า
3 พ.ค. 59 Engineer (Production) Premium Wireless Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ไฟฟ้า
3 พ.ค. 59 Engineer/Sr.Engineer (Mechanical Design) Premium Wireless Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ไฟฟ้า
3 พ.ค. 59 Engineer/Sr.Engineer (Electrical control system design) Premium Wireless Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
3 พ.ค. 59 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท ธวัช เทคโนโลยี ซิสเต็มส์ จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
3 พ.ค. 59 Site Engineer บริษัท ธวัช เทคโนโลยี ซิสเต็มส์ จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
3 พ.ค. 59 วิศวกรวางแผนการผลิต บริษัท ธวัช เทคโนโลยี ซิสเต็มส์ จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
3 พ.ค. 59 วิศวกรการผลิต บริษัท เมือง-แมกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
3 พ.ค. 59 วิศวกร HULL Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อื่นๆ
3 พ.ค. 59 Electrical Technician Yokohama Tire Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
3 พ.ค. 59 Mechatronic Engineer AJE THAI CO., LTD. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
3 พ.ค. 59 วิศวกรไฟฟ้าเครื่องจักร บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
3 พ.ค. 59 Automation Engineer บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
3 พ.ค. 59 Procurement Engineer (Bangplee Plant) บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
3 พ.ค. 59 วิศวกรระบบ (System Engineer) บริษัท ซินเนอร์จีเทค จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
3 พ.ค. 59 Technical Engineer E&H Precision (Thailand) Co.,Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
3 พ.ค. 59 วิศวกร THAI NOK CO., LTD. บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
3 พ.ค. 59 หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริการ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ กรุงเทพมหานคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ โรงพยาบาล/คลีนิค
3 พ.ค. 59 Sales Engineer และ Service Engineer สมัครและสัมภาษณ์ทันที!! บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ค้าปลีก
3 พ.ค. 59 วิศวกรอบรม (PLC) บริษัท ธีรกิจ อิเล็กทริคโซลูชั่น จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
3 พ.ค. 59 วิศวกร (PLC) บริษัท ธีรกิจ อิเล็กทริคโซลูชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ไฟฟ้า
3 พ.ค. 59 วิศวกรขาย (MDB) บริษัท ธีรกิจ อิเล็กทริคโซลูชั่น จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ไฟฟ้า
3 พ.ค. 59 วิศวกรประเมินราคา บริษัท ธีรกิจ อิเล็กทริคโซลูชั่น จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
3 พ.ค. 59 วิศวกรฝ่ายขาย บริษัท รีวอลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อื่นๆ
3 พ.ค. 59 วิศวกรโครงการ บริษัท รีวอลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อื่นๆ
3 พ.ค. 59 Senior Customer Quality Engineer COMPART PRECISION (THAILAND) CO., LTD. พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
3 พ.ค. 59 ผู้จัดการแผนกโครงการ PM (งานระบบ M&E) บริษัท คิวทีซีกรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
3 พ.ค. 59 Products and Site Engineer บริษัท ไทยวีรวัฒน์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
3 พ.ค. 59 Engineer Thai compressor Manufacturing Co.,Ltd. ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
3 พ.ค. 59 วิศวกรเครื่องกล (กรุงเทพฯ/ระยอง) บริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
3 พ.ค. 59 Transmission Engineer High Shopping Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ค้าปลีก
3 พ.ค. 59 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท คลินิกคอล เอ็นจิเนียร์ริ่ง เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ โรงพยาบาล/คลีนิค
3 พ.ค. 59 Sales Engineer บริษัท สิษฐ์ปการ เทคโนโลยี แอนด์ ซัพพลาย จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ สื่อสาร
3 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่ประเมินราคารถยนต์ บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
3 พ.ค. 59 MECHANICAL ENGINEER บริษัท ไทยชินเรียว จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
3 พ.ค. 59 วิศวกรพัฒนากระบวนการ บริษัท ดั๊กคิง จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ การเกษตร
3 พ.ค. 59 วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรเครื่องกล บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
3 พ.ค. 59 วิศวกรไฟฟ้า (มี ก.ว) บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บริการ
3 พ.ค. 59 วิศวกรซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานรังสิต) บริษัท กรีนสปอต จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
3 พ.ค. 59 วิศวกรรม / ช่างติดตั้งงาน บริษัท เทคโนไดร์ฟ โซลูชั่น จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
3 พ.ค. 59 CONTROL & INSTRUMENTION ENGINEER บริษัท ไทยชินเรียว จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
3 พ.ค. 59 Production Control Manager บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ระยอง วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
3 พ.ค. 59 Field Engineer Manpower (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
3 พ.ค. 59 Technical Service Staff บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ระยอง วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
3 พ.ค. 59 วิศวกรโยธา ควบคุมงานเสาเข็มเจาะ [Civil Engineer] บริษัท ซีเค บอร์ไพล์ จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
3 พ.ค. 59 วิศวกร TPM บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) สระแก้ว วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ การเกษตร
3 พ.ค. 59 วิศวกรจัดซื้อ บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ การเกษตร
3 พ.ค. 59 Engineer /Process Engineer APCB Electronics ( Thailand ) Co., Ltd. พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
3 พ.ค. 59 หัวหน้าแผนกยานยนต์ ประจำสาขากาฬสินธุ์ (STA-KS) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) กาฬสินธุ์ วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
3 พ.ค. 59 วิศวกร Simulate แสง Lekise Lighting Co., Ltd. สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
3 พ.ค. 59 วิศวกร อุตสาหการ (วางแผน/ผลิต) Lekise Lighting Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ไฟฟ้า
3 พ.ค. 59 หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ประจำสาขากาฬสินธุ์ (STA-KS) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) กาฬสินธุ์ วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
3 พ.ค. 59 Sales Engineer / Sales Executive (Injection Machine, Refrigerator and Freezer) OMNI International Consultant Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
3 พ.ค. 59 Project Manager (Real Estate/Condominium) in Bangkok /Surrounding areas Thailand OMNI International Consultant Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
3 พ.ค. 59 QA / QC Engineer บริษัท จี อินโนเวชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อื่นๆ
3 พ.ค. 59 Service Engineer บริษัท จี อินโนเวชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อื่นๆ
3 พ.ค. 59 Mechanical / Piping Engineer บริษัท จี อินโนเวชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อื่นๆ
3 พ.ค. 59 วิศวกรโยธา บริษัท จี อินโนเวชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อื่นๆ
3 พ.ค. 59 วิศวกรไฟฟ้า (ประจำจังหวัดสระแก้ว) บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด สระแก้ว วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ กระดาษ/เครื่องเขียน
3 พ.ค. 59 วิศวกรควบคุมระบบบอยเลอร์และน้ำ บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
3 พ.ค. 59 Development Engineering บริษัท ไทยสตาร์ไลท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
3 พ.ค. 59 Engineer (Mechanic) ,Foreman บริษัท แอลเมทไทย จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
3 พ.ค. 59 Maintenance Engineer (วิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุง) THAI NEWTON CO., LTD. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
3 พ.ค. 59 วิศวกรโรงงาน บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) นครปฐม วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
3 พ.ค. 59 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและวิจัยพัฒนา บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) นครปฐม วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
3 พ.ค. 59 Operation Service Supervisor พื้นที่ กทม. บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ บริการ
3 พ.ค. 59 Operation Service Supervisor ประจำภาคเหนือ บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด ลำปาง วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บริการ
3 พ.ค. 59 หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ/ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ บริษัท นิตตั้น (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
3 พ.ค. 59 วิศวกร (Project & Utility) บริษัท นิตตั้น (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
3 พ.ค. 59 TI Supervisor บริษัท มิเลนเนียม พลัส วัน จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
3 พ.ค. 59 ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด สระบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ พลังงาน
3 พ.ค. 59 Technical Engineer บริษัท แฟ็คโตมาร์ท จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อื่นๆ
3 พ.ค. 59 Production Planning Engineer Thai Felt Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
3 พ.ค. 59 วิศวกรประมาณราคา (เครื่องกล2อัตรา,ไฟฟ้า 1 อัตรา) บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
3 พ.ค. 59 วิศวกรสำนักงาน( OE./QS) ประจำ Site งาน กรุงเทพฯ บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
3 พ.ค. 59 วิศวกรสำนักงาน( OE.) ประจำ Site จ.ชลบุรี บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
3 พ.ค. 59 วิศวกรประสานงานด้านทาวเวอร์เครน บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
3 พ.ค. 59 วิศวกรประมาณราคา(เครื่องกล) บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
3 พ.ค. 59 Production Engineer บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
3 พ.ค. 59 Maintenance Engineer บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
3 พ.ค. 59 วิศวกรฝ่ายผลิตน้ำมันไบโอดีเซล (วิศวกรไฟฟ้า) บริษัท ไบโอเอ็นเนอยี่พลัส2 จำกัด พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ พลังงาน
3 พ.ค. 59 Mantenance Sr.Supervisor Thai Dai-Ichi Seiko Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
3 พ.ค. 59 วิศวกร (Engineer) สัญชาติพม่า ประจำสำนักงานรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ บริษัท โอเคเอ็น เซอร์วิส จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
3 พ.ค. 59 Process/Mechanical/Electronic/Industrial Engineer Nteq Polymer Co., Ltd. มุกดาหาร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ การเกษตร
3 พ.ค. 59 Electrical Engineer วิศวกรไฟฟ้า Nteq Polymer Co., Ltd. มุกดาหาร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ การเกษตร
3 พ.ค. 59 Equipment Engineer ZHONGLI TALESUN SOLAR (THAILAND) CO.,LTD ระยอง วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
3 พ.ค. 59 Electrical Engineer ALMOND (THAILAND) CO., LTD. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อัญมณี/เครื่องประดับ
3 พ.ค. 59 วิศวกรซ่อมบำรุง United Standard Terminal Public Company Limited สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ขนส่ง
3 พ.ค. 59 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม(ซ่อมบำรุง)/Supervisor of Engineering Division บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด / Toyo Ink (Thailand) Co., Ltd. ฉะเชิงเทรา วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
3 พ.ค. 59 Site Engineer,Office Engineer(EE)(ปฏิบัติงานที่ สนญ.และสามารถไปต่างจังหวัดได้ บริษัท ฤทธา จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
3 พ.ค. 59 Automation/Electrical Engineer 40K-45K - ปฎิบัติงานสุขุมวิท เอกมัย ด่วนมาก!!! บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
3 พ.ค. 59 Industrial Engineer จบใหม่ ภาษาอังกฤษดี ยินดีพิจารณา บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา) ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
3 พ.ค. 59 Maintenance Engineer ( 35-45K) ปฎิบัติงาน นิคม Well Grow บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา) ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
3 พ.ค. 59 Service Engineer-Compressors(Good English)30Kbased on WellgrowBangna-TradKM.36 บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา) ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
3 พ.ค. 59 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST) กรุงเทพมหานคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
3 พ.ค. 59 Process Engineer ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
3 พ.ค. 59 วิศวกรไฟฟ้า (โคราช) ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด) นครราชสีมา วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
3 พ.ค. 59 Maintenance Engineer Yasunaga (Thailand) Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
3 พ.ค. 59 Mechanical Engineer (Design) Thai Kajima Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
3 พ.ค. 59 Software Design Engineer Duck Riders Development Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
3 พ.ค. 59 Lean Engineer La-Z-Boy-Thailand Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
3 พ.ค. 59 Service Engineer Sithiporn Associates Co.,Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
3 พ.ค. 59 Senior Electrical Engineer (MRT) บริษัท เค จี วิศวกรรม จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ บริการ
3 พ.ค. 59 Mechanical Engineer (MRT) | วิศวกรเครื่องกล (รถไฟฟ้าใต้ดิน) บริษัท เค จี วิศวกรรม จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
Page: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11