เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน

ตำแหน่งงานแยกตามสาขาอาชีพ > วิศวกร
29 ส.ค. 59 Sale Engineer / Sales Representative บริษัท เอ็มทีอี จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
29 ส.ค. 59 ช่างเทคนิค / วิศวกรโครงการ (Project Engineer) / Service Engineer บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
29 ส.ค. 59 วิศวกรโครงการ (Project Engineer) / Project Manager / Service Engineer / Manager บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
29 ส.ค. 59 Service Engineer / Project Engineer / Service Manager บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
29 ส.ค. 59 วิศวกรบริการ (อุปกรณ์ความปลอดภัย) บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ พาณิชย์
29 ส.ค. 59 วิศวกรบริการ (เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม) บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ พาณิชย์
29 ส.ค. 59 Research and Development Engineer Thai Glass Industries Public Company Limited สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
29 ส.ค. 59 Sales Engineer *Own car* construction, Electronic, Mechanical, Chemical Good Job Professional (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
29 ส.ค. 59 Sales Engineer Good Job Professional (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเคมี/ปิโตรเลียม ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
28 ส.ค. 59 Site Engineer M&E (วิศวกรงานระบบแนวสูง) Areeya Property Public Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
28 ส.ค. 59 วิศวกรสำนักงาน บริษัท ทวีพรเทคโนโลยี จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
28 ส.ค. 59 วิศวกรบริการ บริษัท ไทรทัน เมคคานิค จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
28 ส.ค. 59 Maintenance Engineer (EE, ME) ลพบุรี Mahaphant Fibre-Cement PCL. ลพบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
28 ส.ค. 59 Electrical Power Engineer บริษัท เมโทร ยูไนเต็ด จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
28 ส.ค. 59 วิศวกรไฟฟ้า, control, automation and instrument บริษัท ยูนิไทย กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
28 ส.ค. 59 ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและตรวจสอบ บริษัท พูลวารินทร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
28 ส.ค. 59 วิศวกรซ่อมบำรุง S&P SYNDICATE PUBLIC CO., LTD. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
28 ส.ค. 59 Sales Engineer (สาขาภาคตะวันออก บ่อวิน) TN GROUP Co., Ltd. สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
28 ส.ค. 59 QC Engineer TN GROUP Co., Ltd. สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
28 ส.ค. 59 วิศกรไฟฟ้า บริษัท เทค แอนด์ ไทม์ ซิสเต็ม จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
28 ส.ค. 59 เจ้าหน้าที่โครงการ บริษัท เทค แอนด์ ไทม์ ซิสเต็ม จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
28 ส.ค. 59 Engineer support บริษัท เทค แอนด์ ไทม์ ซิสเต็ม จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
28 ส.ค. 59 Plant Engineer Lactasoy Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
28 ส.ค. 59 Process Development Engineer / Industrail Engineer Lactasoy Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
28 ส.ค. 59 Estimate Engineer (ประจำ สนง.บางพลี) บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
28 ส.ค. 59 วิศวกรออกแบบ Design Engineering (FCU / AHU) Daikin Airconditioning (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
28 ส.ค. 59 Service Engineer Staff – Bangkok M&A Consultants Recruitment Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
28 ส.ค. 59 Sales Engineer M&A Consultants Recruitment Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
28 ส.ค. 59 Design Engineer (Oversea Group) ) M&A Consultants Recruitment Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
28 ส.ค. 59 Sales Engineer Staff – Bangkok M&A Consultants Recruitment Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
28 ส.ค. 59 Sales Engineer (Energy saving consultant) บริษัท ชินเพาเวอร์ จำกัด (Chin Power Ltd.) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ พลังงาน
28 ส.ค. 59 Facility Maintenance & Safety Section Manager เครือบริษัทยัสปาล (Jaspal Group of Companies) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ สิ่งทอ
28 ส.ค. 59 หัวหน้าแผนกผลิตที่นอน/ วิศวกรเทคนิคการผลิต เครือบริษัทยัสปาล (Jaspal Group of Companies) สมุทรปราการ วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ สิ่งทอ
28 ส.ค. 59 วิศวกรงานระบบ (Utility Engineer) บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
28 ส.ค. 59 Project Engineering Manager บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
28 ส.ค. 59 Project manager, Sales support บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
28 ส.ค. 59 Maintenance Engineer Thai Stainless Steel Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
28 ส.ค. 59 เจ้าหน้าที่ประเมินราคารถยนต์ บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
28 ส.ค. 59 Site Engineer (Control) Blue Fire Engineering สมุทรปราการ วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
28 ส.ค. 59 หัวหน้าแผนกวิศวกรรม GLOBO FOODS CO., LTD. สมุทรปราการ วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
28 ส.ค. 59 Electronic Design Engineer บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
28 ส.ค. 59 หัวหน้าแผนกวิศวกรรม (สุพรรณบุรี) GLOBO FOODS CO., LTD. สุพรรณบุรี วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
28 ส.ค. 59 วิศวเคมี LAB บริษัท เอ็ม.เค.พี.ซี คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรเคมี/ปิโตรเลียม ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
28 ส.ค. 59 Production Control Manager บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ระยอง วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
28 ส.ค. 59 Site Engineer (Electric) Blue Fire Engineering ภูเก็ต วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
28 ส.ค. 59 MECHANICAL ENGINEER บริษัท ไทยชินเรียว จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
28 ส.ค. 59 Sales Engineer ACOUSTIC & LIGHTING SYSTEM (THAILAND)CO.,LTD. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ บันเทิง
28 ส.ค. 59 Site Engineer MIKA GROUP CO., LTD. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ออกแบบ-ตกแต่ง
28 ส.ค. 59 Technical Service Staff บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ระยอง วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
28 ส.ค. 59 Civil Engineer: วิศวกร / วิศวกรอาวุโส (โยธา) บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
28 ส.ค. 59 วิศวกรโยธา ควบคุมงานเสาเข็มเจาะ [Civil Engineer] บริษัท ซีเค บอร์ไพล์ จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
28 ส.ค. 59 Site Engineer (Mechanic) Blue Fire Engineering ภูเก็ต วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
28 ส.ค. 59 วิศวกรเครื่องกลควบคุมเครื่องจักร/ซ่อมบำรุง (มีใบ กว.เท่านั้น) บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ การเกษตร
28 ส.ค. 59 Lubricants Technical Advisor IIDA-SEVEN SUNS CO., LTD. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ พาณิชย์
28 ส.ค. 59 วิศวกรโยธา บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด บุรีรัมย์ วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
28 ส.ค. 59 เขียนแบบ AutoCad 2D, 3D บ่อบำบัดน้ำเสีย บริษัท ลาซาเทค จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรสิ่งแวดล้อม ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
28 ส.ค. 59 Structural Engineer (For Design Section / Head Office) Thai Kajima Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
28 ส.ค. 59 Sr. Structural Engineer (For Design Section / Head Office) Thai Kajima Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
28 ส.ค. 59 วิศวกรโครงการ/วิศวกรออกแบบ/ช่างเขียนแบบ (Project Eng./Design Eng./Draftmans) บริษัท เยอรมัน เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมชีนเนอรี่ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
28 ส.ค. 59 Production Control Engineer บริษัท เยอรมัน เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมชีนเนอรี่ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
28 ส.ค. 59 วิศวกรงานระบบ / วิศวกรอาวุโส (งานอาคารสูง) โครงการG Tower บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
28 ส.ค. 59 Engineering Assistant Manager / Engineering Supervisor (Food Manufacturer) Food People Recruitment Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
28 ส.ค. 59 Electrical Engineer บริษัท จี อินโนเวชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
28 ส.ค. 59 Mechanical / Piping Engineer บริษัท จี อินโนเวชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อื่นๆ
28 ส.ค. 59 วิศวกรโยธา บริษัท จี อินโนเวชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อื่นๆ
28 ส.ค. 59 วิศวกร/ช่างชำนาญการ บริษัท ออเร้นท์อินโนเวชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ พาณิชย์
28 ส.ค. 59 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม-Engineer Manager (ประจำโรงงานในนิคมอมตะซิตี้ ระยอง) บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด ระยอง วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
28 ส.ค. 59 วิศวกรสำรวจ บริษัท เอสจีที เอนยิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรสำรวจ ธุรกิจ อื่นๆ
28 ส.ค. 59 วิศวกรโยธา บริษัท เอสจีที เอนยิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อื่นๆ
28 ส.ค. 59 วิศวกรเครื่องกล บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน) สระบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
28 ส.ค. 59 วิศวกรโครงการ งานอาคารขนาดกลาง,ขนาดใหญ่ บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
28 ส.ค. 59 วิศวกรสนาม , senior Site Engineer บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
28 ส.ค. 59 วิศวกรไฟฟ้า งานM,E (งานระบบไฟฟ้า, ประปา, แอร์ ) บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
28 ส.ค. 59 Service Engineer-Compressors(Good English)30Kbased on WellgrowBangna-TradKM.36 บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา) ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
28 ส.ค. 59 Engineer (MRT พระราม 9) บริษัท แอดวานซ์ แอดมินนิสเตรชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-IT
28 ส.ค. 59 Sales Engineer [Junior / Senior ] [BTS Aree] บริษัท แอดวานซ์ แอดมินนิสเตรชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-IT
28 ส.ค. 59 Technician ( Rama 9) บริษัท แอดวานซ์ แอดมินนิสเตรชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-IT
28 ส.ค. 59 Senior Design Engineer บริษัท แอดวานซ์ แอดมินนิสเตรชั่น จำกัด ปทุมธานี วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-IT
28 ส.ค. 59 Maintenance Manager NDB Recruitment & Business Co., Ltd. ระยอง วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
28 ส.ค. 59 วิศวกรขาย ( Sales Engineer )สาขาเครื่องกล.อุตสาหการ*ประจำกทมและปริมณฑล บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
28 ส.ค. 59 วิศวกรบริการหลังการขาย (Service Engineer) ประจำ พระราม4 หรือ อ่อนนุช44 บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
28 ส.ค. 59 Manufacturing Development Engineer บริษัท เมสัน อินดัสทรีส์ จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
28 ส.ค. 59 Production Engineer (ประจำโรงงานผลิตแม่พิมพ์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ) บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
28 ส.ค. 59 วิศวกรฝ่ายผลิต (Production Engineer) บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
28 ส.ค. 59 วิศวกรวางแผนการผลิต (Production Planning) บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
28 ส.ค. 59 Maintenance Engineer(ผช) (Contract staff)/30k/รามอินทรา FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
28 ส.ค. 59 Back-End Software Engineer/ASP.NET #C เท่านั้น /35-80K/สุมขุมวิท 33 FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
28 ส.ค. 59 CivilEngineer/สร้างเสาเข็มเจาะ/ต้องจบป.ตรีวิศวกรรมโยธา/25-45K FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
28 ส.ค. 59 Project Manager /งานเข็มเจาะ/ผชอายุ26-45ปี/25-45k FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
28 ส.ค. 59 วิศวกรออกแบบงานระบบเครื่องกล และสุขาภิบาล บริษัท อีดีเอ็มเอ แม็กซ์คอน จำกัก นนทบุรี วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ ที่ปรึกษา
28 ส.ค. 59 วิศวกรออกแบบงานระบบไฟฟ้า บริษัท อีดีเอ็มเอ แม็กซ์คอน จำกัก นนทบุรี วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ ที่ปรึกษา
28 ส.ค. 59 site engineer (ด่วนที่สุด) บริษัท ดับบลิว ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
28 ส.ค. 59 วิศวกรขาย (Sale Engineer) บริษัท มาเยคาว่า (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
28 ส.ค. 59 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท มาเยคาว่า (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
28 ส.ค. 59 Design Engineer (วิศวกรออกแบบระบบทำความเย็น) บริษัท มาเยคาว่า (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
28 ส.ค. 59 Production Engineer Staff บริษัท ไอชินเอไอ (ประเทศไทย) จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
28 ส.ค. 59 SYSTEM ENGINEER / CUSTOMER ENGINEER ( FIELD SERVICE) Ricoh (Thailand) Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
28 ส.ค. 59 วิศวกรด้านต้นทุนการผลิต ERP หรือ MRP บริษัท ธาราทองเมททอล จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
28 ส.ค. 59 Sales Engineer S.B.S. Engineering Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ไฟฟ้า
28 ส.ค. 59 Industrial Engineer Oriental Copper CO., LTD. (บริษัท โอเรียนเต็ลคอปเปอร์ จำกัด) ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
28 ส.ค. 59 วิศวกรโครงการ, วิศวกรไฟฟ้า บริษัท ฟังก์ชั่น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ สื่อสาร
28 ส.ค. 59 วิศวกรออกแบบงานระบบไฟฟ้า บริษัท ว.เเละสหาย คอนซัลแตนตส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ออกแบบ-ตกแต่ง
28 ส.ค. 59 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
28 ส.ค. 59 Process Engineer Gintech (Thailand) Limited ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ พลังงาน
28 ส.ค. 59 Facility Engineer Gintech (Thailand) Limited ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรสิ่งแวดล้อม ธุรกิจ พลังงาน
28 ส.ค. 59 Production Supervisor Gintech (Thailand) Limited ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ พลังงาน
28 ส.ค. 59 Manufacturing Instruction Engineer (นิคมฯ บางปู สมุทรปราการ) KCE Group Company Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
28 ส.ค. 59 วิศวกร ก่อสร้าง บริษัท อินโนเวชั่น ดีวิลอปเมนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
28 ส.ค. 59 Project Ananlysis Asst. Engineer (นิคมฯ บางปู สมุทรปราการ) KCE Group Company Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
28 ส.ค. 59 หัวหน้าแผนกขาย,วิศวกรขาย,หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ บริษัท ศิริประภา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ไฟฟ้า
28 ส.ค. 59 ช่างประจำศูนย์บริการ (รถบรรทุก UD) บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
28 ส.ค. 59 Quality Engineer Sanko Gosei Technology (Thailand) Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
28 ส.ค. 59 หัวหน้าช่าง และทีมงาน ผลิตประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม บริษัท อินโนเวชั่น ดีวิลอปเมนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
28 ส.ค. 59 Project engineer M&E (งานระบบ) บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) นนทบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
28 ส.ค. 59 Maintenance Engineer (นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง) KCE Group Company Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
28 ส.ค. 59 วิศวกรโครงการ บริษัท พรีมาเมค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
28 ส.ค. 59 Electrical Test Supervisor (นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง) KCE Group Company Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
27 ส.ค. 59 Engineer (วิศวกร) บริษัท อินทร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
27 ส.ค. 59 SALE ENGINEER, วิศวกรฝ่ายขาย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง THT PROGRESS CO., LTD. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ไฟฟ้า
27 ส.ค. 59 Process Engineer Injection Molding deSter Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
27 ส.ค. 59 Project Engineer บริษัท แอร์โค จำกัด - เทรน (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
27 ส.ค. 59 Design Engineer บริษัท อาร์ค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
27 ส.ค. 59 วิศวกรเครื่องกล/วิศวกรไฟฟ้า บริษัท เลนน็อคซ์ กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
27 ส.ค. 59 หัวหน้าฝ่ายผลิตและวิศวกรรม (Production and Engineering Supervisor) บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
27 ส.ค. 59 Production Engineer - วิศวกรควบคุมการผลิต บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
27 ส.ค. 59 QA Engineer บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
27 ส.ค. 59 M & E ENGINEER Promthaveewat Engineering Co.,Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
27 ส.ค. 59 Customer Engineer SATO AUTO-ID (THAILAND) CO.,LTD. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
27 ส.ค. 59 วิศวกรออกแบบและประเมิณราคา บริษัท ไทยเทคนิค เพาเวอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
27 ส.ค. 59 QC Engineer EXEDY (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
27 ส.ค. 59 Production Plan Engineer EXEDY (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
27 ส.ค. 59 วิศวกรโรงงาน , ช่างซ่อมบำรุง บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด เชียงใหม่ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 ส.ค. 59 วิศวกรติดตั้ง / ซ่อมบำรุง (สาขาลำปาง 1 อัตรา) บริษัท เค.ซี.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ลำปาง วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
27 ส.ค. 59 วิศวกรไฟฟ้า / engineer บริษัท ช. รุ่งแสงไลท์ติ้ง จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
27 ส.ค. 59 ผู้ช่วยวิศวกร บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
27 ส.ค. 59 1.หัวหน้าแผนกอุปกรณ์ระบบ 115 kV และฟิวส์ , 2.วิศวกรไฟฟ้า / อิเล็คทรอนิกส์ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) นนทบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
27 ส.ค. 59 Industrial Engineer ด่วน! (ประจำโรงงาน) URC (THAILAND) CO., LTD. สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 ส.ค. 59 Technical Support Engineer บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
27 ส.ค. 59 วิศวกรโยธาและไฟฟ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮมซิตี้ เซอร์วิส สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
27 ส.ค. 59 Production Engineer S.P. METAL PART CO., LTD. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
27 ส.ค. 59 supervisor S.P. METAL PART CO., LTD. สมุทรปราการ วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
27 ส.ค. 59 Project Engineer บริษัท พี วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
27 ส.ค. 59 วิศวกรไฟฟ้า (Senior Electrical Engineer) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ที่ปรึกษา
27 ส.ค. 59 Process Engineer บริษัท ซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์ จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
27 ส.ค. 59 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม /Engineer Supervisor บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด ราชบุรี วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
27 ส.ค. 59 Textiles Engineer / Chemical Engineer THAI RAYON PUBLIC COMPANY LIMITED อ่างทอง วิศวกร วิศวกรเคมี/ปิโตรเลียม ธุรกิจ สิ่งทอ
27 ส.ค. 59 sales engineer บริษัท ไมโครเทค โปรดักส์ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
27 ส.ค. 59 วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) นนทบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ พลังงาน
27 ส.ค. 59 Mechanical Engineer / Senior Mechanical Engineer บริษัท เจตาแบค จำกัด(มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
27 ส.ค. 59 Electrical Engineer บริษัท เจตาแบค จำกัด(มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
27 ส.ค. 59 วิศวกรจัดซื้อ บริษัท เจตาแบค จำกัด(มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
27 ส.ค. 59 วิศวกร/ ช่างแมคคาทรอนิคส์ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเมอริท จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
27 ส.ค. 59 วิศวกรเครื่องกล / ไฟฟ้า / แมคคาทรอนิกส์ บริษัท เอส.อาร์.ไทร์ จำกัด ปราจีนบุรี วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
27 ส.ค. 59 Sr, Staff Engineer Ageless (Thailand) Company Limtied ชลบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
27 ส.ค. 59 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 ส.ค. 59 Industrial Engineering (วิศวกรอุตสาหการ) บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 ส.ค. 59 New Model Engineer บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
27 ส.ค. 59 วิศวกรการตลาด/เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
27 ส.ค. 59 เจ้าหน้าที่วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค ประจำศูนย์กระจายสินค้า ชลบุรี บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ชลบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ค้าปลีก
27 ส.ค. 59 ช่างเทคนิคPM/ช่างไฟฟ้า/วิศวกรไฟฟ้า/หัวหน้างาน Utility บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด กาญจนบุรี วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 ส.ค. 59 วิศวกรออกแบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ บริษัท เอสทีพ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ออกแบบ-ตกแต่ง
27 ส.ค. 59 เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบลานจอด (เซ็นทรัลเวิลด์) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
27 ส.ค. 59 Office Engineer บริษัท อัทโมสท์เทค จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
27 ส.ค. 59 ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง (งานโรงพยาบาล) บริษัท อัทโมสท์เทค จำกัด ปทุมธานี วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
27 ส.ค. 59 วิศวกรควบคุมต้นทุน (Cost Engineer) บริษัท อัทโมสท์เทค จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
27 ส.ค. 59 วิศวกรคุณภาพ (พระราม3 / นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา) บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
27 ส.ค. 59 Industrial Engineer ( กทม.พระราม 3) บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
27 ส.ค. 59 วิศวกรไฟฟ้า(นิคมอุตสหกรรมเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา) บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
27 ส.ค. 59 วิศวกรผลิต(พิมพ์/หลังพิมพ์) บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
27 ส.ค. 59 PROJECT ENGINEER (สาขาเพชรบุรี) Cal-Comp Precision (Thailand) Limited. เพชรบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
27 ส.ค. 59 Mold Maintenance Engineer (Tooling) สาขาเพชรบุรี Cal-Comp Precision (Thailand) Limited. เพชรบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
27 ส.ค. 59 Snr.Engineer/Engineer/Duputy Supervisor (Injection process )สาขาเพชรบุรี Cal-Comp Precision (Thailand) Limited. เพชรบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
27 ส.ค. 59 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บริการ
27 ส.ค. 59 วิศวกรเครื่องกล บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
27 ส.ค. 59 Electrical Engineer K-Tech Flexible Automation Co., Ltd. นครราชสีมา วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
27 ส.ค. 59 Engineer Manager บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด ชลบุรี วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
27 ส.ค. 59 R & D Engineer บริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ สื่อสาร
27 ส.ค. 59 Technician, Technical Engineer บริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ สื่อสาร
27 ส.ค. 59 วิศวกรโครงการ/ Site Engineer บริษัท ซีเอเค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
27 ส.ค. 59 วิศวกรวางแผนการผลิต(สาขาสมุทรสาคร) บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
27 ส.ค. 59 Program Product Engineer บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
27 ส.ค. 59 Tooling Engineer บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
27 ส.ค. 59 วิศวกรสนามไฟฟ้า (Electrical Engineer) POWERLINE ENGINEERING PUBLIC CO., LTD. นครศรีธรรมราช วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
27 ส.ค. 59 วิศวกรอุตสาหการ (ประจำโรงงานพระประแดง) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
27 ส.ค. 59 เจ้าหน้าที่วิศวกรรม (ประจำโรงงาน CSK สินสาคร) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
27 ส.ค. 59 วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ Total Digital Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-IT
27 ส.ค. 59 วิศวกรเครื่องกล บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ การเกษตร
27 ส.ค. 59 วิศวกรโยธา บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด ขอนแก่น วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
27 ส.ค. 59 Production Engineer INOAC (THAILAND) CO.,LTD. ระยอง วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อื่นๆ
27 ส.ค. 59 วิศวกโครงการและบริการ (Project / Service Engineer) บริษัท แอนตี้ไฟร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ บริการ
27 ส.ค. 59 วิศวกรโครงการ บริษัท ภูธเนษฐ์ พัฒนาการ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
27 ส.ค. 59 วิศวกร บริษัท ดับบลิว.โอ.เอ.แอ๊ดเว่อร์ไท้ซิ่ง จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ โฆษณา-ปชส.
27 ส.ค. 59 วิศวกรงานระบบ (M&E Engineer) บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด และ บริษัท ซีอีแอล เอ็นไวรอนเม้นส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
27 ส.ค. 59 วิศวกรโครงสร้าง (Structural Engineer) บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด และ บริษัท ซีอีแอล เอ็นไวรอนเม้นส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
27 ส.ค. 59 หัวหน้าหน่วยงานวิศวกรรม (Sect.Supervisor Engineering) บริษัท นิซเซอิ มิซูกิ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
27 ส.ค. 59 ผู้ช่วยวิศวกร QA บริษัท ย่งกี่ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
27 ส.ค. 59 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท บิ๊กวัน อินเตอร์เทรด จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 ส.ค. 59 Test & Inspection Engineer (วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ) บริษัท ไทยเทคนิค อีเล็คตริค จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
27 ส.ค. 59 วิศวกรซ่อมบำรุง บริษัท ไทย อันเป่า ผลิตภัณฑ์กระดาษ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
27 ส.ค. 59 วิศวกรโยธา/ ก่อสร้าง บริษัท ชูไลท์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
Page: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10