เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน

ตำแหน่งงานแยกตามสาขาอาชีพ > วิศวกร
28 มี.ค. 58 NOC Engineer (ระบบไฟฟ้า)ประจำเมืองทองแจ้งวัฒนะ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ สื่อสาร
28 มี.ค. 58 วิศวกรเครื่องกล ประจำทรูทาวเวอร์ รัชดาซอย 4/พัฒนาการ 34 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ สื่อสาร
28 มี.ค. 58 Industrial Engineer - สนง.ใหญ่ สุขุมวิท 93 บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯสิ่งทอ
28 มี.ค. 58 หัวหน้าแผนกผลิตที่นอน - บริษัท ยัสปาล แอนด์ ซันส์ จำกัด เครือบริษัทยัสปาล (Jaspal Group of Companies) สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯสิ่งทอ
28 มี.ค. 58 RF Engineer/Drive test Engineer บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ สื่อสาร
28 มี.ค. 58 Maintenance Engineer Thai Stainless Steel Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
28 มี.ค. 58 วิศวกร IE ( ประจำโรงงานชลบุรี ตำบลห้วยกะปิ ) ด่วนที่สุด !!! บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
28 มี.ค. 58 Production Engineer / Process Engineer Thai Stainless Steel Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
28 มี.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้า (กทม.) ด่วนมาก !! บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
28 มี.ค. 58 วิศวกร (ประจำโรงงานชลบุรี ต.ห้วยกะปิ ) ด่วนที่สุด !!! บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
28 มี.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้า (ประจำโรงงานชลบุรี ตำบลห้วยกะปิ ) ด่วนที่สุด !!! บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
28 มี.ค. 58 วิศวกรเครื่องกล / ช่างซ่อมบำรุง บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
28 มี.ค. 58 วิศวกรการผลิต (IE) (โรงงานปู่เจ้า)(โรงงานแปดริ้ว) บริษัท ตราเพชร จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
28 มี.ค. 58 วิศวกรโรงงาน ประจำโรงงานดอนเมือง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
28 มี.ค. 58 วิศวกร IE/วิศวกรผลิต,วิศวกรวิจัยและพัฒนา,วิศวกรปรับปรุงคุณภาพ,วิศวกรจัดสร้างและพัฒนาเครื่องจักร (ประจำโรงงานชลบุรี(ตำบลเหมือง)) ด่วนมาก !! บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
28 มี.ค. 58 Site Engineer MIKA GROUP CO., LTD. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ออกแบบ-ตกแต่ง
28 มี.ค. 58 Site Engineer (Mechanic)
ด่วนมาก !!
Blue Fire Engineering สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
28 มี.ค. 58 วิศวกรโยธา/ไฟฟ้า/สุขาภิบาล บริษัท วิจัยและออกแบบสถาปัตยกรรมที่เหมาะสม จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ที่ปรึกษา
28 มี.ค. 58 วิศวกรโยธาด่วน มาก!! บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ออกแบบ-ตกแต่ง
28 มี.ค. 58 Automation Electrical System Development-Engineer / Assist Manager / Manager บริษัท อีโมเยอร์ ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด/Emoyor system (Thailand)Co.,Ltd กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
28 มี.ค. 58 Sale Engineer H.M.Group (Thailand) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อื่นๆ
28 มี.ค. 58 Technical Engineer บริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ สื่อสาร
28 มี.ค. 58 Support Sales Engineer บริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ สื่อสาร
28 มี.ค. 58 Engineer Staff (Urgent) EIE INTERGROUP CO., LTD. ระยอง วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ที่ปรึกษา
28 มี.ค. 58 Chemical Engineer THAI RAYON PUBLIC COMPANY LIMITED อ่างทอง วิศวกร วิศวกรเคมี/ปิโตรเลียม ธุรกิจ อุตฯสิ่งทอ
28 มี.ค. 58 Instrument Engineer THAI RAYON PUBLIC COMPANY LIMITED อ่างทอง วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯสิ่งทอ
28 มี.ค. 58 วิศวกรคุมงานก่อสร้างและติดตั้งแผงโซล่าเซลด่วน! สัมภาษณ์+พร้อมเริ่มงานได้ทันที๋! บริษัท ธนะมลกรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
28 มี.ค. 58 วิศวกรออกแบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ บริษัท เอสทีพ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ออกแบบ-ตกแต่ง
28 มี.ค. 58 QA Engineer Thai Sanko Co., Ltd. พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
28 มี.ค. 58 Assemble Engineer (วิศวกร/หัวหน้าช่างประกอบเครื่องจักร) บริษัท ไทรเด้น แพ็ค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
28 มี.ค. 58 วิศวกรออกแบบ (Designers Engineer) บริษัท ไทรเด้น แพ็ค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
28 มี.ค. 58 Maintenance Manager Urgently Required !! บริษัท คอนเอฟ กรุ๊ป จำกัด ภูเก็ต วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
28 มี.ค. 58 Senior Construction Manager Urgently Required !! บริษัท คอนเอฟ กรุ๊ป จำกัด ภูเก็ต วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
28 มี.ค. 58 หัวหน้าแผนก Production Enginee S.P.Metal part Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
28 มี.ค. 58 1.Die Engineer, 2. Electric Engineer, 3. QC & QA Engineer, 4. Production Engineer, 5. Jig Engineer, 6.Maintenance Engineer, Design Engineer, Analyst Engineer` บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
28 มี.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้าด่วน มาก!! บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
28 มี.ค. 58 Production Supervisor ด่วน มาก!! บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อื่นๆ
28 มี.ค. 58 วิศวกรเทคนิค (ฝ่ายนวัตกรรม) บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อื่นๆ
28 มี.ค. 58 วิศวกร ด่วนมาก !!! บริษัท ยู.เอ็ม.ซี ได คาสติ้ง จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
28 มี.ค. 58 วิศวกรออกแบบ Post-Tension บริษัท ซี-โพส จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
28 มี.ค. 58 Industrial Engineer / วิศวกรอุตสาหการ Thai Eastern Industry Co., Ltd. นครปฐม วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯสิ่งทอ
28 มี.ค. 58 วิศวกรควบคุมโครงการ ( สาขาเครื่องกล )
ด่วนมาก!!
บริษัท สกิล ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ออกแบบ-ตกแต่ง
28 มี.ค. 58 วิศวกรผู้ช่วยงานด้านความปลอดภัยโครงการทางพิเศษ สายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก!! บริษัท ล้านนา เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ที่ปรึกษา
28 มี.ค. 58 วิศวกรผู้ช่วยงานสาธารณูปโภคโครงการทางพิเศษ สายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก!! บริษัท ล้านนา เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ที่ปรึกษา
28 มี.ค. 58 ผู้จัดการสัญญา โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ด่วนมาก !! บริษัท ล้านนา เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ที่ปรึกษา
28 มี.ค. 58 วิศวกรผู้ช่วยงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ด่วนมาก !! บริษัท ล้านนา เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ที่ปรึกษา
28 มี.ค. 58 วิศวกรจัดการด้านการจราจร/ความปลอดภัยโครงการทางพิเศษ สายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก!! บริษัท ล้านนา เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรสำรวจ ธุรกิจ ที่ปรึกษา
28 มี.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้าฝ่ายบริการ / Service Engineer
ด่วน!!
กลุ่มบริษัท ภัทรเมธากิจ / PMK Group นนทบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
28 มี.ค. 58 Appraisal and Design Engineer/วิศวกรออกแบบและประเมินราคา
ด่วน!!
กลุ่มบริษัท ภัทรเมธากิจ / PMK Group นนทบุรี วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
28 มี.ค. 58 QA ENGINEER บริษัท มัลติ-สโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
28 มี.ค. 58 Production Engineer/QA Engineer /MTN Engineer บริษัท ไดซิน จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
28 มี.ค. 58 วิศวกรการตลาด (ถอดแบบและประเมินราคา)
ด่วน!!!
บริษัท ดี.พี. เทรดดิ้ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
28 มี.ค. 58 วิศวกรการตลาดและคุมงาน
ด่วน!!!
บริษัท ดี.พี. เทรดดิ้ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
28 มี.ค. 58 ช่างไฟฟ้า LLIT (THAILAND) CO., LTD. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
28 มี.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้า LLIT (THAILAND) CO., LTD. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
28 มี.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้า ด่วนมาก !! บริษัท ศิริแสงอารำพี จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
28 มี.ค. 58 วิศวกรเครื่องกล ด่วนมาก !! บริษัท ศิริแสงอารำพี จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อื่นๆ
28 มี.ค. 58 วิศวกรโครงการ Project Engineer
รับสมัครด่วน!!!***ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย จำกัด นครปฐม วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
28 มี.ค. 58 วิศวกร(โครงการ,สำนักงาน) บริษัท บางกอกเจนเนอรัลคอนแทรคเตอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
28 มี.ค. 58 Product Engineer Pichit Industrial Works Co., Ltd. พิจิตร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
28 มี.ค. 58 Assistant Engineering Manager บริษัท กสิสุรีย์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
28 มี.ค. 58 DIE ASS'Y, DIE ENGINEER บริษัท อี้ฟง อินดัสเทรียล จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อื่นๆ
28 มี.ค. 58 วิศวกรอุตสาหการ
ด่วน!!!
บริษัท ยูเนี่ยนบัททึนคอร์ปอเรชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
28 มี.ค. 58 ENGINEERด่วนมาก!!! บริษัท เจวีซี ออพติคัล คอมโพเน้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด นครราชสีมา วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
28 มี.ค. 58 เจ้าหน้าที่ New Model บริษัท สินอนันต์ ออโต รับเบอร์ อินคอร์โปเรชั่น จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
28 มี.ค. 58 วิศวกร (กรุงเทพฯ/ระยอง) บริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
28 มี.ค. 58 PE-TOOLING STAFF URGENT!! บริษัท ไทย อิเคดะ เอ็มเอฟจี จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
28 มี.ค. 58 วิศวกรประเมินราคา ด่วนมาก !! บริษัท วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
28 มี.ค. 58 Welding Engineer บริษัท วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
28 มี.ค. 58 วิศวกรฝ่ายผลิต บริษัท วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
28 มี.ค. 58 QA/QC Engineer บริษัท วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
28 มี.ค. 58 Project Control Engineer บริษัท วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
28 มี.ค. 58 วิศวกรBOILER บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด สระบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
28 มี.ค. 58 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม / หัวหน้าแผนกวิศวกรรม (ปฏิบัติงานที่ บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด) กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว ราชบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
28 มี.ค. 58 วิศวกรเครื่องกล หจก.สหสถาพรขนส่ง สำนักงานใหญ่ บ้านโป่ง/บจก.โซล่าแอสฟัลท์ กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว ราชบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
28 มี.ค. 58 วิศวกรโยธา หจก.สหสถาพรขนส่ง สำนักงานใหญ่ บ้านโป่ง/บ.โซล่าแอสฟัลท์ด่วนมาก!! กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว ราชบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
28 มี.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้า ( ปฏิบัติงานที่ บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด ) กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว ราชบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
28 มี.ค. 58 Engineer Manager/Maintenance Manager บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
28 มี.ค. 58 Maintenance Engineer Ansell (Thailand) Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
28 มี.ค. 58 Process Engineer Ansell (Thailand) Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
28 มี.ค. 58 General Manager - MyanmarUrgently!! กลุ่มบริษัท แจม คอร์เปอร์เรชั่น เชียงใหม่ วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
28 มี.ค. 58 วิศวกรโครงสร้าง ประจำโครงการ ศรีราชา / บ่อวิน บริษัท ฟิฟธ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
28 มี.ค. 58 Assistant Engineer บริษัท เอ็นอีซี แพลทฟอมส์ ไทย จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
28 มี.ค. 58 Engineer บริษัท เอ็นอีซี แพลทฟอมส์ ไทย จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
28 มี.ค. 58 ENGINEER บริษัท ซันซุย จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
28 มี.ค. 58 วิศวกรเครื่องกล/วิศวกรไฟฟ้า บริษัท ก้าวหน้าอิเลคทริค แอนด์ บิสสิเนส จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บริการ
28 มี.ค. 58 โฟร์แมนไฟฟ้า/โฟร์แมนเครื่องกล บริษัท บี.เอส.แมคคานิค วิศวกรรม จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
28 มี.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้า/เครื่องกล บริษัท บี.เอส.แมคคานิค วิศวกรรม จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
28 มี.ค. 58 วิศวกรฝ่ายผลิต บริษัท ไบโอเอ็นเนอยี่พลัส2 จำกัด พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ พลังงาน
28 มี.ค. 58 วิศวกรฝ่ายผลิต , วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรเครื่องกล ด่วนมากวิศวกรไฟฟ้า/เครื่องกล,วัตถุดิบ และ QC!! บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
28 มี.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท เออีกรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
28 มี.ค. 58 QA Engineer
Urgent!!
Taisho Seiki (Thailand) Co.,Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
28 มี.ค. 58 Production control Engineering บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
28 มี.ค. 58 1.วิศวกร R&D
2.ช่างเทคนิค/วิศวกรซ่อมบำรุง
3.QA Supervisor
บริษัท แอม แพค จำกัด / AM PACK CO., LTD. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
28 มี.ค. 58 R&D Engineering Matsui (Asia) Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
28 มี.ค. 58 Project Engineers (Mechanical/Electrical) โครงการบ้านจามจุรี สุขุมวิท 39Urgently Required!!! บริษัท เจนิซิส เอ็นจิเนียร์ส จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
28 มี.ค. 58 วิศวกร (New Model) (ประจำโรงฉีดพลาสติกบางพลี สมุทรปราการ)
ด่วนมาก!!!
บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
28 มี.ค. 58 เจ้าหน้าที่วิศวกรอุตสาหการ บริษัท เครื่องกีฬายูนิเวอร์แซล ( ไทย ) จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อื่นๆ
28 มี.ค. 58 วิศวกรโยธา-ก่อสร้าง ด่วนมาก !! บริษัท ทัสกัน เฮ้าส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ออกแบบ-ตกแต่ง
28 มี.ค. 58 Plant Engineer Lactasoy Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
28 มี.ค. 58 Process Development Engineer / Industrail Engineer Lactasoy Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
28 มี.ค. 58 SR.Engineer (Wangnoi plant) TDK ( Thailand ) Co., Ltd. พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
28 มี.ค. 58 Sales Engineer / Representative , พนักงานขาย / วิศวกรการขาย บริษัท ซินโคเมค (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
28 มี.ค. 58 วิศวกรจัดซื้อ บริษัท อาโอยาม่าไทย จำกัด ระยอง วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
28 มี.ค. 58 วิศวกรหม้อไอน้ำ/เทอร์ไบน์ บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด นครราชสีมา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ พลังงาน
28 มี.ค. 58 วิศวกร ด่วนมาก ! MECHAPLAS CO., LTD กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
28 มี.ค. 58 Sales Engineer
ด่วนมาก!!!
บริษัท เอ็นโค่ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ พลังงาน
28 มี.ค. 58 ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด สระบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ พลังงาน
28 มี.ค. 58 Process Engineer มีประสบการณ์อิเลคทรอนิกส์ 25K นิคมไฮเทค Urgently Required! FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd. พระนครศรีอยุธยา วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
28 มี.ค. 58 Engineer Production (เพิ่มกำลังคน) APEX CIRCUIT (THAILAND) CO., LTD. สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
28 มี.ค. 58 Sales Engineer บริษัท วอยก้า จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
28 มี.ค. 58 ผู้จัดการฝ่ายวิศกรรม บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สมุทรสาคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
28 มี.ค. 58 Process Engineer Cobra International Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อื่นๆ
28 มี.ค. 58 CMM Team Leader Cobra International Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อื่นๆ
28 มี.ค. 58 Sr. Engineer
ด่วน!!!
Cobra International Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อื่นๆ
28 มี.ค. 58 Design Engineer Cobra International Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อื่นๆ
28 มี.ค. 58 วิศวกรโยธา บริษัท เสรีการโยธา จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
28 มี.ค. 58 draftsman โครงสร้าง บริษัท เสรีการโยธา จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
28 มี.ค. 58 QC.Engineer CKC ENGINEERING & CONSTRUCTION (1998) CO., LTD. ระยอง วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
28 มี.ค. 58 วิศวกรฝ่ายผลิต (Production Engineer) บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
28 มี.ค. 58 วิศวกรฝ่ายผลิต (Production Engineer) ประจำสาขา อ.ปลวกแดง จ.ระยอง บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
28 มี.ค. 58 วิศวกรประเมินราคา ( เครื่องกล) คลองเตย บริษัท ตะวันออก ซินเทค จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
28 มี.ค. 58 พนักงานประเมินราคา (นิคมฯบางปู) ซ.9A ด่วน!!! บริษัท ตะวันออก ซินเทค จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
28 มี.ค. 58 ผุ้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ด่วนมาก !! บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
28 มี.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้า ด่วนมาก !! บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
28 มี.ค. 58 SMT Engineer Fuji Electric Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
28 มี.ค. 58 Process Engineer / Bom Engineer Fuji Electric Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
28 มี.ค. 58 QC/QA Engineer Fuji Electric Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
28 มี.ค. 58 R&D Engineering Fuji Electric Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
28 มี.ค. 58 Test Engineer Fuji Electric Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
28 มี.ค. 58 วิศวกรโยธา( Civil Engineer ) บริษัท โมเดิร์น โมดูลาร์ จำกัด (ในเครือ บริษัท สเตทกรุ๊ป จำกัด) ชลบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
28 มี.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้า
ด่วนมาก!!!
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ชลบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
28 มี.ค. 58 วิศวกรฝ่ายผลิต บริษัท แอล เค บอยเลอร์ อินดัสตรี จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
28 มี.ค. 58 วิศวกรฝ่ายติดตั้ง บริษัท แอล เค บอยเลอร์ อินดัสตรี จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
28 มี.ค. 58 วิศวกร TS16949 บริษัท พรีซิชั่น เพอร์เฟ็คท์ ไพพ์ จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
28 มี.ค. 58 วิศวกรควบคุมการผลิต (Production Engineer) บริษัท โรแลนด์ ดิจิตอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
28 มี.ค. 58 เจ้าหน้าวางแผนการผลิต บริษัท ไอเดียเมทัลเวิร์ค จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
28 มี.ค. 58 วิศวกรวางแผนและประเมินราคา จ.สงขลา (PSE) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สงขลา วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
28 มี.ค. 58 วิศวกรซ่อมบำรุง (Service Engineer) บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
28 มี.ค. 58 วิศวรกรเขียนแบบ (เครื่องกล)ด่วน มาก!! บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
28 มี.ค. 58 เจ้าหน้าที่ประมาณราคา (โยธา)ด่วน บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
28 มี.ค. 58 วิศวกร THAI SHIBAURA DENSHI CO., LTD. สิงห์บุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
28 มี.ค. 58 วิศวกรประมาณราคางานระบบ POWERLINE ENGINEERING PUBLIC CO., LTD. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
28 มี.ค. 58 Senior Engineer (Mechanical/Electrical) หน่วยงานอาคารรัฐสภา เขตดุสิต POWERLINE ENGINEERING PUBLIC CO., LTD. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
28 มี.ค. 58 วิศวกรสนามเครื่องกล (จบใหม่) POWERLINE ENGINEERING PUBLIC CO., LTD. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
28 มี.ค. 58 Project Quantity Surveyor (Civil) ยังไม่ระบุหน่วยงาน POWERLINE ENGINEERING PUBLIC CO., LTD. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
28 มี.ค. 58 Quantity Surveyor Manager ประจำสำนักงานใหญ่ สุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) POWERLINE ENGINEERING PUBLIC CO., LTD. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
28 มี.ค. 58 Quantity Surveyor (Mechanical) ยังไม่ระบุหน่วยงาน POWERLINE ENGINEERING PUBLIC CO., LTD. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
28 มี.ค. 58 Application & Service Engineer NanoGrind Technologies (Thailand) Co., Ltd. ปทุมธานี วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ พาณิชย์
28 มี.ค. 58 ผู้จัดการเครื่องกล / วิศวกรเครื่องกล / หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ( ประจำ บ้านบึง ชลบุรี ) บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
28 มี.ค. 58 Staff G1 (วิศวกร) บริษัท ซูมิโตโม อีเล็กตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด กาญจนบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
28 มี.ค. 58 วิศวกรออกแบบ บริษัท ไฮเทค โฮม ซิสเท็มส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ อื่นๆ
28 มี.ค. 58 วิศวกรสำนักงาน (Office Engineer) บริษัท ไฮเทค โฮม ซิสเท็มส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อื่นๆ
28 มี.ค. 58 Site Engineer บริษัท ไฮเทค โฮม ซิสเท็มส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อื่นๆ
28 มี.ค. 58 Project Engineer / R & D Department Vandapac Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
28 มี.ค. 58 วิศวกรโพลีเมอร์ Vandapac Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเคมี/ปิโตรเลียม ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
28 มี.ค. 58 วิศวกร ด่วน มาก !!! บริษัท ทศพรเอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
28 มี.ค. 58 วิศวกรจบใหม่ประจำโรงประกอบท่าเรือแหลมฉบัง บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
28 มี.ค. 58 Cost Controller/Cost Engineer บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) ชลบุรี วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
28 มี.ค. 58 Construction Engineer บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) ชลบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
28 มี.ค. 58 วิศวกรงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล บริษัท ยูนิตี้ ซิสเต็ม จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ บริการ
28 มี.ค. 58 วิศวกร บริษัท เอส.ซี.ไอ.อีเลคตริค แม็นนิวแฟ็คเชอเรอ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
28 มี.ค. 58 Engineer THAI METAL PARTS ENGINEERING CO., LTD. ระยอง วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
28 มี.ค. 58 Sales Engineer บริษัท นานา เอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
28 มี.ค. 58 วิศวกร
ด่วนมาก!!!
บริษัท โกลด์ ฟิลด์ รีไฟเนอรี จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อัญมณี/เครื่องประดับ
28 มี.ค. 58 Engineer (แผนกซ่อมบำรุง) บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
28 มี.ค. 58 วิศวกรออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้า ปฏิบัติงานอ่อนนุช ทำงานจันทร์-เสาร์ บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
28 มี.ค. 58 Automation/Electrical Engineer 40K-45K - ปฎิบัติงานสุขุมวิท เอกมัย ด่วนมาก!!! บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
28 มี.ค. 58 Service Engineer ปฏิบัติงานที่บางนา ทำจ-ศ รายรวม 40,000 - 50.000 บาท ด่วนที่สุด !! บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อื่นๆ
28 มี.ค. 58 Engineer (Support) รายได้รวมขั้นต่ำ 25.000 บาท + OT จ-ศ อ่อนนุช ด่วน !! บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ อื่นๆ
28 มี.ค. 58 Design Engineer ปฎิบัติงานที่ บางนา กม 32 เงินเดือน 18-25K ด่วน บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา) สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อื่นๆ
28 มี.ค. 58 วิศวกรโครงการ
ด่วน !!
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงตะวัน ซัคเซส เอ็นจิเนียริ่ง พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
28 มี.ค. 58 วิศวกรผลิต,วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรประกันคุณภาพ,วิศวกรเครื่องกล(สังกัดนครสวรรค์) บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นครสวรรค์ วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
28 มี.ค. 58 วิศวกรเครื่องกลด่วน มาก!! ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปากนคร 77 เอ็นจิเนียริ่ง กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
28 มี.ค. 58 วิศวกรโยธา Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB) สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
28 มี.ค. 58 Spec Control Engineer Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB) สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
28 มี.ค. 58 วิศวกร (ปฏบัติงานที่สำโรง) Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB) สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
28 มี.ค. 58 วิศวกรการผลิต (โรงงานบางปะอิน) บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
28 มี.ค. 58 Service Engineer ประจำฉะเชิงเทรา มีโอกาสไปฝึกงานต่างประเทศ JMAX RECRUITMENT CO.,LTD ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บริการ
28 มี.ค. 58 Junior Engineer วิศวกรโครงการฝึกหัด...สมุทรสาคร ด่วน.. Cal-Comp Precision (Thailand)Limited. สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
28 มี.ค. 58 Foreman บริษัท ซีนิกซ์ อิเล็คเท็ค จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
28 มี.ค. 58 วิศวกรสนับสนุน (สนง.คลองตัน) บริษัท ซีนิกซ์ อิเล็คเท็ค จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
28 มี.ค. 58 วิศวกรสำนักงาน บริษัท ทวีพรเทคโนโลยี จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
28 มี.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้ากำลัง/ประมาณราคา/Site Engineer บริษัท แซทเทิร์น อิควิปเมนท์ จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
28 มี.ค. 58 Snr. Engineer (New model) (สาขามหาชัย)
ด่วน!!
Cal-Comp Precision (Thailand)Limited. สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
28 มี.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้า (ฝ่ายขายและบริการลูกค้า) (สำนักงานประเวศ)
ด่วน!!
บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามอินดัสตรีย์ จำกัด/บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามเซลส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
28 มี.ค. 58 วิศวกรการผลิต (Process Engineer) / หัวหน้าแผนกผลิต (Production Chief)
ด่วน!!
บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามอินดัสตรีย์ จำกัด/บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามเซลส์ จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
28 มี.ค. 58 ผู้จัดการโครงการ บริษัท ทีเอสวี เอ็นจิเนียริ่ง (2003) จำกัด สำนักงานใหญ๋ สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
28 มี.ค. 58 วิศวกร
ด่วนมาก!!
บริษัท ทีเอสวี เอ็นจิเนียริ่ง (2003) จำกัด สำนักงานใหญ๋ สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
28 มี.ค. 58 Quality Engineer ด่วนมาก !! บริษัท เจ็ท โซลิด ไทย จำกัด สระบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
28 มี.ค. 58 R&D Engineer
Urgently Required !!
บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
28 มี.ค. 58 Engineer Supervisor...หัวหน้าแผนกวิศวกรโครงการ...สมุทรสาคร ด่วน... Cal-Comp Precision (Thailand)Limited. สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
28 มี.ค. 58 วิศวกรโยธา ด่วน มาก !!! บริษัท เวิร์ค เบสท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
28 มี.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
28 มี.ค. 58 วิศวกรโรงงาน บริษัท ชาญนครเอ็ม & อาร์ จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
28 มี.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้า - อิเลคทรอนิคส์ บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
28 มี.ค. 58 วิศวกร -เครื่องกล บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
28 มี.ค. 58 วิศวกรโยธา (Site Engineer)ด่วน มาก!! บริษัท ยู.ซี.ดี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพชรบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
28 มี.ค. 58 วิศวกรโยธา บริษัท ฟรูอิชชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สระบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
28 มี.ค. 58 วิศวกรโครงการ
ด่วน!!
บริษัท วิชัยเรียลเอสเตท จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
Page: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11