เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน

ตำแหน่งงานแยกตามสาขาอาชีพ > วิศวกร
6 ต.ค. 58 วิศวกรวางแผนการผลิต และ R&D Engineer (20K Up)
ด่วนมาก!!!
บริษัท เฟิรสท์วัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-IT
6 ต.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้า - เครื่องมือวัด (ที่พักอยู่ที่ จ.นครปฐม จะพิจาณาเป็นพิเศษ)
ด่วนมาก
Food People Recruitment Co., Ltd. นครปฐม วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
6 ต.ค. 58 Maintenance Engineer Supervisor (Food Manufacturer)
ด่วนมาก !!
Food People Recruitment Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
6 ต.ค. 58 Production Engineer (Nylon Polymer Process)
(ด่วนมาก)
Food People Recruitment Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
6 ต.ค. 58 วิศวกรฝ่ายผลิตอาวุโส (Senior Production Engineer) ด่วน!! บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
6 ต.ค. 58 วิศวกรฝ่ายผลิต (Production Engineer) บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
6 ต.ค. 58 Project engineer บริษัท พี วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
6 ต.ค. 58 Site Engineer บริษัท พี วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรสำรวจ ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
6 ต.ค. 58 Mechanical Toolings Engineer (Thai Citizen only) LDT MICRO PRECISION CO., LTD ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
6 ต.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้าด่วน! สัมภาษณ์+พร้อมเริ่มงานได้ทันที! บริษัท ธนะมลกรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
6 ต.ค. 58 ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา/วิศวกร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออนแอร์ เอ็นจิเนียริ่ง ระยอง วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ บริการ
6 ต.ค. 58 เจ้าหน้าที่วิศวกรรมบริการ (ช่างเทคนิค) โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ โรงพยาบาล/คลีนิค
6 ต.ค. 58 วิศวกรการผลิตด่วน มาก!! บริษัท เทคนิคอุตสาหกรรม จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
6 ต.ค. 58 Project Engineer (วิศวกรโครงการ) ด่วนมาก (แนวสูง,แนวราบ) Areeya Property Public Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
6 ต.ค. 58 Site Engineer M&E (วิศวกรงานระบบแนวสูง) Areeya Property Public Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
6 ต.ค. 58 Engineering Specialist Thai Stainless Steel Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
6 ต.ค. 58 Process Development Engineer บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
6 ต.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้า / อิเล็คทรอนิกส์ด่วนมาก!! บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) นนทบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
6 ต.ค. 58 หัวหน้าแผนกมาตรฐานผลิตภัณฑ์และเขียนแบบ ด่วนมาก!! บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) นนทบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
6 ต.ค. 58 Service Engineer กลุ่มบริษัท ตันจงอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
6 ต.ค. 58 วิศวกรเครื่องกลด่วนมาก!! บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) นนทบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
6 ต.ค. 58 Technical Service Staff บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ระยอง วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
6 ต.ค. 58 CONTROL & INSTRUMENTION ENGINEER บริษัท ไทยชินเรียว จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
6 ต.ค. 58 Electrical Engineer Meyer Industries Limited ชลบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
6 ต.ค. 58 Engineer Based in (Bangphli , Phapradaeng)
Urgent!!
บริษัท ไทยยาซากิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Head Office) สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
6 ต.ค. 58 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท เอ็น คอนส์ แอนด์ บิลท์ จำกัด นนทบุรี วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
6 ต.ค. 58 Office Engineer บริษัท เอ็น คอนส์ แอนด์ บิลท์ จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
6 ต.ค. 58 Engineer (Based in Suwannabhumi) บริษัท ไทยยาซากิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Head Office) สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
6 ต.ค. 58 หัวหน้าแผนกวิศวกรรม (สุพรรณบุรี) GLOBO FOODS CO., LTD. สุพรรณบุรี วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
6 ต.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้า / ช่างซ่อมบำรุง บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
6 ต.ค. 58 D&D Engineer
Urgent!!
บริษัท ไทยยาซากิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Head Office) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
6 ต.ค. 58 วิศวกรโครงการ (เครื่องกล / ไฟฟ้า) บริษัท โซลูชั่นเอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแทนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ที่ปรึกษา
6 ต.ค. 58 Mechanical Engineering (Sanitary,Fire protection,Air condition) บริษัท เมลคอน จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
6 ต.ค. 58 วิศวกรโยธา บริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ โฆษณา-ปชส.
6 ต.ค. 58 ผู้ช่วยผู้จักการฝ่ายผลิต บริษัท บี.วี.ซี. เจริญทรัพย์ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
6 ต.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท เคอีแอล 2014 วิศวกรรม จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
6 ต.ค. 58 Sales Engineer บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
6 ต.ค. 58 ผู้จัดการ/ผู้ช่วยแผนกบริการเทคนิคและติดตั้งTechnical &Installation(สมุทรปราการ) บริษัท แอมเพิลไลท์ ไฟเบอร์กลาส (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
6 ต.ค. 58 Purchasing Engineer Makita Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
6 ต.ค. 58 Sales Engineer (อุปกรณ์สิ่งแวดล้อม)
ด่วนมาก !!
บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรสิ่งแวดล้อม ธุรกิจ พาณิชย์
6 ต.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ พาณิชย์
6 ต.ค. 58 วิศวกรสนาม (Site Engineer) บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ พาณิชย์
6 ต.ค. 58 ผู้ช่วย/ผู้จัดการงานก่อสร้าง (Asst. or Construction Manager) บริษัท ทีเอ็มดีซี คอนสตรัคชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
6 ต.ค. 58 Estimate Officer ด่วน!! บริษัท ทีเอ็มดีซี คอนสตรัคชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
6 ต.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้า
ด่วนมาก!!
บริษัท เจียงซู โปรวินเชียล คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
6 ต.ค. 58 Maintenance Engineer (EE, ME) ลพบุรี Mahaphant Fibre-Cement PCL. ลพบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
6 ต.ค. 58 วิศวกรโยธา (พุทธมณฑลสาย5) Mahaphant Fibre-Cement PCL. นครปฐม วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
6 ต.ค. 58 Process Engineer ( กทม.พระราม 3 / นิคมฯเวลโกรว์ ) บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
6 ต.ค. 58 วิศวกรเครื่องกล บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
6 ต.ค. 58 วิศวกรพิมพ์ , วิศวกรหลังพิมพ์ บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
6 ต.ค. 58 วิศวกรจัดซื้อ บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
6 ต.ค. 58 Production Engineer ด่วน มาก !!! EIE INTERGROUP CO., LTD. ระยอง วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ที่ปรึกษา
6 ต.ค. 58 Hot Forging Staff
Urgently Require!!
M&A Consultants Recruitment Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
6 ต.ค. 58 Senior Design Engineer
Urgently Require!!
M&A Consultants Recruitment Co., Ltd. ฉะเชิงเทรา วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
6 ต.ค. 58 Industrial Engineer - สนง.ใหญ่ สุขุมวิท 93 / สนง.บางปู / สนง.พะเยา บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯสิ่งทอ
6 ต.ค. 58 วิศวกร/ ช่างควบคุมงานก่อสร้าง ด่วน !! บริษัท ยูพลัส คอนซัลแตนส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ที่ปรึกษา
6 ต.ค. 58 Senior Sales Engineer / Assistant Sales Engineer บริษัท ริช ไรส จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
6 ต.ค. 58 Service Engineer (**Experience Using PLC**) วุฒิ ปวส ขึ้นไป SM: 2295 URGENTLY!! Tel.02-541-5138 SMARTCRUIT CONSULTANT CO., LTD. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
6 ต.ค. 58 Sales Engineer (Plastic) (SM: 1891) URGENTLY!! Tel.02-541-5138-9 SMARTCRUIT CONSULTANT CO., LTD. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเคมี/ปิโตรเลียม ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
6 ต.ค. 58 Engineer (CAD/ CAM Application) SM: 1248 URGENTLY!! Tel.02-541-5138-9 SMARTCRUIT CONSULTANT CO., LTD. กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
6 ต.ค. 58 Application Engineer **Electrical Diagram skill required (Salary:25-33K) SM: 2363 SMARTCRUIT CONSULTANT CO., LTD. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
6 ต.ค. 58 Sales & Service Engineer **Experience in Plastic Mold is a plus** (SM: 2217) SMARTCRUIT CONSULTANT CO., LTD. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
6 ต.ค. 58 Sales Engineer (Cable Products) **Attractive Commission** SM: 2085 SMARTCRUIT CONSULTANT CO., LTD. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
6 ต.ค. 58 Service Engineer (Surface Mount Technology) SM: 2149 URGENTLY!! Tel.02-541-5138 SMARTCRUIT CONSULTANT CO., LTD. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
6 ต.ค. 58 Electrical Field Service Engineer (Senior/ Mechanical Service Engineer (Salary: 40 - 60K) SM: 2318 URGENTLY!! Tel.02-541-5138 SMARTCRUIT CONSULTANT CO., LTD. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
6 ต.ค. 58 Mechanical Engineer S.E.C.T. CO., LTD. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อื่นๆ
6 ต.ค. 58 Machine Maintenance Engineer [059] Revo trading Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
6 ต.ค. 58 Production Engineer ด่วนมาก!!! บริษัท ฮิรูตะ แอนด์ ซัมมิท จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
6 ต.ค. 58 Project Engineer ด่วนมาก!!! บริษัท ฮิรูตะ แอนด์ ซัมมิท จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
6 ต.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท ปภพ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ พลังงาน
6 ต.ค. 58 ผู้จัดการขาย สาขาขอนแก่น (Area Sales Manager) ด่วนมาก !! บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ ขอนแก่น วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
6 ต.ค. 58 วิศวกรหลังการขาย (Service Engineer) /ประจำพระราม 4และอ่อนนุช 44) ด่วนมาก !! บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
6 ต.ค. 58 วิศวกรโครงการ (Project Engineer )ประจำอ่อนนุช 44 *เน้นจบไฟฟ้า) ด่วนมาก !! บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
6 ต.ค. 58 วิศวกรเทคนิคสิ่งแวดล้อม ( Technical Engineer ) บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรสิ่งแวดล้อม ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
6 ต.ค. 58 ผู้จัดการส่วนวิศวกรขายงานโครงการ (ทำงาน 5 วัน จ.-ศ.) ด่วน!! Uni Aire Corporation Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
6 ต.ค. 58 Production Engineer บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
6 ต.ค. 58 วิศวกรโรงงาน บริษัท วีพีไอ อินดัสตรี จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อื่นๆ
6 ต.ค. 58 Sales Engineer
ด่วน!!
บริษัท ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อื่นๆ
6 ต.ค. 58 Project Engineer / Mechanical Engineer
ด่วน!!
บริษัท ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อื่นๆ
6 ต.ค. 58 Mechanical Engineerด่วน มาก!! C.D.F. 99 THAI CO., LTD. ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อื่นๆ
6 ต.ค. 58 วิศวกรโครงการ/วิศวกรออกแบบ/ช่างเขียนแบบ (Project Eng./Design Eng./Draftmans) บริษัท เยอรมัน เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมชีนเนอรี่ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
6 ต.ค. 58 เจ้าหน้าที่จัดซื้อวิศวกรรม บริษัท เยอรมัน เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมชีนเนอรี่ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
6 ต.ค. 58 1.Die Engineer, 2. Electric Engineer, 3. QC & QA Engineer, 4. Production Engineer, 5. Jig Engineer, 6.Maintenance Engineer, Design Engineer, Analyst Engineer` บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
6 ต.ค. 58 วิศวกรประมาณราคา ด่วน บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
6 ต.ค. 58 Product Development Engineering JFE Ferrite (Thailand) Co.,Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
6 ต.ค. 58 Process Engineer JFE Ferrite (Thailand) Co.,Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
6 ต.ค. 58 Engineering Coordinator ด่วนมาก BITEC ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ บริการ
6 ต.ค. 58 Service Engineer URGENTLY REQUIRED !! บริษัท จัดหางาน เคียวอุเดาะ กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
6 ต.ค. 58 Sale Engineer URGENTLY REQUIRED !! บริษัท จัดหางาน เคียวอุเดาะ กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
6 ต.ค. 58 Maintenance Engineer URGENTLY REQUIRED !! บริษัท จัดหางาน เคียวอุเดาะ กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
6 ต.ค. 58 Technical Support Engineer บริษัท เอเม็ท จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ พาณิชย์
6 ต.ค. 58 วิศวกรประจำโครงการ,โฟร์แมนก่อสร้าง
ด่วน!!!!
บริษัท ที.เอ็ม.ที แลนด์ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
6 ต.ค. 58 CMM Team Leader Cobra International Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อื่นๆ
6 ต.ค. 58 Engineer
ด่วน!!!
Cobra International Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อื่นๆ
6 ต.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้า Cobra International Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
6 ต.ค. 58 Improvement Engineer Cobra International Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อื่นๆ
6 ต.ค. 58 PROCESS ENGINEER / ENGINEER NEW MODEL / QUALITY CONTROL บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Thai Summit PK Corporation Ltd. )/ บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค จำกัด /บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค เอนจิเนียริง จำกัด(แหลมฉบัง) / บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค บางปะกง จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
6 ต.ค. 58 วิศวกร บริษัท โรงงานแสงเทพไทย จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
6 ต.ค. 58 Sale Engineer บริษัท โรงงานแสงเทพไทย จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
6 ต.ค. 58 Design Engineer บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
6 ต.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
6 ต.ค. 58 Production Engineer บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อื่นๆ
6 ต.ค. 58 Senior Production Engineerด่วน มาก!! บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อื่นๆ
6 ต.ค. 58 วิศวกรสำรวจ บริษัท นูแมพ จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรสำรวจ ธุรกิจ ที่ปรึกษา
6 ต.ค. 58 วิศวกรควบคุมคุณภาพ งานโยธา บริษัท ไลฟ์ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
6 ต.ค. 58 Mechanical Staff Yokohama Tire Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
6 ต.ค. 58 Engineer 2 ( Development Dept.) Urgently Required !! Hayashi Telempu (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
6 ต.ค. 58 Project Engineer / R & D Department Vandapac Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
6 ต.ค. 58 Project Development Assistant Manager Vandapac Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
6 ต.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้า ด่วนมาก !! บริษัท ศิริแสงอารำพี จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
6 ต.ค. 58 Production Engineer Thai compressor Manufacturing Co.,Ltd. ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
6 ต.ค. 58 Production Supervisor (AOI Process) Urgently Required !!! CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
6 ต.ค. 58 Utility Supervisor >> Top Urgently Required !!! CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
6 ต.ค. 58 CAD CAM Engineer or SMT Design Engineer (PCB&PCBA) Top Urgently Required !!! CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
6 ต.ค. 58 QE Asst Supervisor
Urgently Required !!!
CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
6 ต.ค. 58 Maintenance Asst. Manager CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
6 ต.ค. 58 Engineer Production บริษัท เอ็มเอชไอ ออโตโมทีฟ ไคลเมท คอนโทรล (ไทยแลนด์) จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
6 ต.ค. 58 QC Staff บริษัท เอ็มเอชไอ ออโตโมทีฟ ไคลเมท คอนโทรล (ไทยแลนด์) จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
6 ต.ค. 58 วิศวกรออกแบบ (เครื่องกล) Weint Engineering and Management Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ออกแบบ-ตกแต่ง
6 ต.ค. 58 Engineering (ประจำโรงงานอมตะนคร))) ด่วนมาก !! บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
6 ต.ค. 58 Production Engineer (Chonburi) Tokyo Roki (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
6 ต.ค. 58 วิศวกรจัดซื้อ บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
6 ต.ค. 58 วิศวกรการผลิต บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
6 ต.ค. 58 วิศวกรออกแบบ R&D บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
6 ต.ค. 58 ผู้จัดการฝ่าย Jig Fixture บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
6 ต.ค. 58 Project Engineer บริษัท อินฟินิท เรียล เอสเตท จำกัด และบริษัทฯในเครือ กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
6 ต.ค. 58 Senior Mechanical Design Engineer (Building Services) Aurecon Consulting (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ออกแบบ-ตกแต่ง
6 ต.ค. 58 Senior Highway Engineer Aurecon Consulting (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ออกแบบ-ตกแต่ง
6 ต.ค. 58 Senior Marine Engineer Aurecon Consulting (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ออกแบบ-ตกแต่ง
6 ต.ค. 58 Senior Bridge Design Engineer Urgently Required !! Aurecon Consulting (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ออกแบบ-ตกแต่ง
6 ต.ค. 58 Senior Structural Design Engineer Aurecon Consulting (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ออกแบบ-ตกแต่ง
6 ต.ค. 58 Senior Electrical Design Engineer (Building Services) Aurecon Consulting (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ออกแบบ-ตกแต่ง
6 ต.ค. 58 Senior Drainage Engineer Aurecon Consulting (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรสิ่งแวดล้อม ธุรกิจ ออกแบบ-ตกแต่ง
6 ต.ค. 58 Senior Power Generation Engineer Aurecon Consulting (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ออกแบบ-ตกแต่ง
6 ต.ค. 58 Structural Design Engineer Aurecon Consulting (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ออกแบบ-ตกแต่ง
6 ต.ค. 58 Marine Structural Engineer Aurecon Consulting (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ออกแบบ-ตกแต่ง
6 ต.ค. 58 Geotechnical Engineers Aurecon Consulting (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ออกแบบ-ตกแต่ง
6 ต.ค. 58 Bridge Design Engineer Aurecon Consulting (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ออกแบบ-ตกแต่ง
6 ต.ค. 58 Mechanical Engineer (HVAC) Aurecon Consulting (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ออกแบบ-ตกแต่ง
6 ต.ค. 58 Cost Engineer/ Quantity Surveyor (MEP) Aurecon Consulting (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ ออกแบบ-ตกแต่ง
6 ต.ค. 58 Auto CAD Civil 3D /Land Desktop Modeller Aurecon Consulting (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ออกแบบ-ตกแต่ง
6 ต.ค. 58 Design Engineer (Fresh Graduate) Aurecon Consulting (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ออกแบบ-ตกแต่ง
6 ต.ค. 58 Site Supervision (Electrical or Mechanical system) Aurecon Consulting (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ออกแบบ-ตกแต่ง
6 ต.ค. 58 Cathodic Protection Engineer Aurecon Consulting (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ออกแบบ-ตกแต่ง
6 ต.ค. 58 Site Supervisor (Civil and Structure) Aurecon Consulting (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ออกแบบ-ตกแต่ง
6 ต.ค. 58 Site Engineer (Civil and Structure) Aurecon Consulting (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ออกแบบ-ตกแต่ง
6 ต.ค. 58 Project Management/ Construction Management (PM/CM) Aurecon Consulting (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ออกแบบ-ตกแต่ง
6 ต.ค. 58 Site Engineer (Mechanical, Electrical System) Aurecon Consulting (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ออกแบบ-ตกแต่ง
6 ต.ค. 58 Sale Engineer Balanctec Internaional Co., Ltd. นนทบุรี วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
6 ต.ค. 58 วิศวกรโยธา, วิศวกรไฟฟ้า, วิศวกรเครื่องมือวัด, วิศวกรเคมี,วิศวกรเครื่องกล ด่วนมาก!! บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) นครราชสีมา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
6 ต.ค. 58 หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) นครราชสีมา วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
6 ต.ค. 58 วิศวกรออกแบบ (Design Engineer)ด่วนเริ่มงานทันที !! บริษัท ไทรเด้น แพ็ค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
6 ต.ค. 58 วิศวกรซ่อมบำรุง บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด นครสวรรค์ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
6 ต.ค. 58 วิศวกร กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง อุทัยธานี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
6 ต.ค. 58 Engineer (แผนกซ่อมบำรุง) บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
6 ต.ค. 58 Sales Engineer S&N SOLUTION CO., LTD. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
6 ต.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้า (ประจำโรงงาน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี) บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
6 ต.ค. 58 หัวหน้าแผนกผลิตน้ำ (ประจำโรงงานวังสะพุง จ.เลย) บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) เลย วิศวกร วิศวกรเคมี/ปิโตรเลียม ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
6 ต.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้า (ประจำโรงงาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น) บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ขอนแก่น วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
6 ต.ค. 58 หัวหน้าแผนกไฟฟ้า/ซ่อมบำรุง บริษัท ภัทราพอร์ซเลน จำกัด สระบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
6 ต.ค. 58 Sales Engineer (ประจำชลบุรี) ด่วนมาก !! บริษัท ชวนันท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) ชลบุรี วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ พาณิชย์
6 ต.ค. 58 Sales Engineer ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่** บริษัท ฟลูอิด ไลน์ ซิสเท็มส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
6 ต.ค. 58 วิศวกร / Engineer SHIN - EI HIGH TECH CO., LTD. นครราชสีมา วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
6 ต.ค. 58 วิศวกรโครงการ (ประจำสำนักงานกรุงเทพ) ด่วนมาก!! บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ การเกษตร
6 ต.ค. 58 หัวหน้าวิศวกรรม บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ประจวบคีรีขันธ์ วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ การเกษตร
6 ต.ค. 58 PROJECT ENGINEER - Electrical Engineer-Mechanical Engineer ด่วนมาก!!! Great Advance Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
6 ต.ค. 58 Production Engineer Hitachi Chemical Asia (Thailand) Co., Ltd. Gateway Factory 2 ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
6 ต.ค. 58 Automation Engineer/Electrical Design Engineer
ด่วน!!
K-Zetta Co.,Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
6 ต.ค. 58 วิศวกรแม่พิมพ์ บริษัท เมือง-แมกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
6 ต.ค. 58 วิศวกรโรงงาน บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) นครปฐม วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
6 ต.ค. 58 Engineering product design Keak Rungrueang Co., Ltd. บริษัท เกี๊ยกรุ่งเรือง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
6 ต.ค. 58 วิศวกรโครงการ ( Project Engineer )
2 ตำแหน่ง ด่วนมาก !!
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ พลังงาน
6 ต.ค. 58 ผู้ช่วยผู้จัดการ ( Assistant Manager )
1 ตำแหน่ง ด่วนมาก !!
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ พลังงาน
6 ต.ค. 58 วิศวกรระบบเครื่องทำความเย็น GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
6 ต.ค. 58 วิศวกรรมเครื่องกล GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
6 ต.ค. 58 Auto Parts Engineer (CNC,Fanuc)
Urgently Required!!
บริษัท ชินเอ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
6 ต.ค. 58 Sales Engineer TN GROUP Co., Ltd. สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
6 ต.ค. 58 Service manager TN GROUP Co., Ltd. สมุทรสาคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
6 ต.ค. 58 Sales Engineer (Navanakorn) CKD Thai Co., Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
6 ต.ค. 58 วิศวกรพลังงาน / วิศวกรไฟฟ้า บริษัท เอ็นเนอร์ยี่เทคโนโลยีคอนซัลติ้ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ พลังงาน
6 ต.ค. 58 Engineer (Process,QA/QE Engineering ) URGENTLY REQUIRED !! Pioneer Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
6 ต.ค. 58 Project engineering บริษัท พร้อม โซลูชั่น ซัพพลาย จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
6 ต.ค. 58 หัวหน้าแผนกวิศวกรและซ่อมบำรุง บริษัท คิวแฟค จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
6 ต.ค. 58 Wire Harness and Cable Engineer Easterly Electronics(Thailand)Co.,Ltd ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
6 ต.ค. 58 Telecom Engineer บริษัท สตรองบราเดอร์ส ๑๙๖๑ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ สื่อสารมวลชน (วิทยุ/โทรทัศน์/น.ส.พ.)
6 ต.ค. 58 วิศกรเครื่องกล/ วิศวกร PM (ประจำโรงงานสมุทรสาคร) ด่วนมาก !! บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
6 ต.ค. 58 Engineer(1 อัตรา), Engineer Manager (1 อัตรา)ประจำโรงงานระยอง ด่วนมาก !! บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
6 ต.ค. 58 Production control Mgr [27864] Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
6 ต.ค. 58 วิศวกรโรงงาน บริษัท ทิพย์เมธา จำกัด ตรัง วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
6 ต.ค. 58 วิศวกรเทคนิค / วิศวกรขาย บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
6 ต.ค. 58 Design Engineer บริษัท อาร์ค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
6 ต.ค. 58 Telecom Engineer DSLAM / MSAN / FTTX บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด/ Teo Hong Silom Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
6 ต.ค. 58 วิศวกร (Lanceo ลาดกระบัง) บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
6 ต.ค. 58 วิศวกรประเมินราคาและออกแบบ บริษัท เรียล โซลูพลัส จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
6 ต.ค. 58 ผู้จัดการแผนกวิศวกร / วิศวกรไฟฟ้า บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ อีควิปเมนท์ ( ประเทศไทย ) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
6 ต.ค. 58 Resin Manufacturing Section Chief บริษัท ไทยออโต้ คอนเวอชั่น จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
6 ต.ค. 58 Project Engineer บริษัท บีริช อินโนเวชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
6 ต.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้า (ประจำโรงงานชลบุรี ตำบลห้วยกะปิ ) ด่วนที่สุด !!! บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
6 ต.ค. 58 วิศวกร (ประจำโรงงานชลบุรี ต.ห้วยกะปิ ) ด่วนที่สุด !!! บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
6 ต.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้า (กทม.) บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
Page: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10