เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน

ตำแหน่งงานแยกตามสาขาอาชีพ > วิศวกร
24 มิ.ย. 60 วิศวกรฝ่ายขาย (Sales Engineer) บริษัท โหย่ง เฉียง (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
24 มิ.ย. 60 sale engineer บริษัท แสงชัยอีควิพเม้นท์ (1984) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อื่นๆ
23 มิ.ย. 60 Technical sales engineer AM Acoustic Co., Ltd. นนทบุรี วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ค้าปลีก
23 มิ.ย. 60 M&E Engineer (วิศวกรไฟฟ้าและเครื่องกล) บริษัท มูเทียร่า จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ออกแบบ-ตกแต่ง
23 มิ.ย. 60 Plant Engineer Lactasoy Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
23 มิ.ย. 60 Process Development Engineer / Industrail Engineer Lactasoy Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
23 มิ.ย. 60 วิศวไฟฟ้า/Engineer Lactasoy Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
23 มิ.ย. 60 System Engineer/PLC&HMI Programming Lactasoy Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
23 มิ.ย. 60 Sales Engineer (Energy saving consultant) บริษัท ชินเพาเวอร์ จำกัด (Chin Power Co., Ltd.) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ พลังงาน
23 มิ.ย. 60 วิศวกรโยธา บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด ขอนแก่น วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
23 มิ.ย. 60 เจ้าหน้าที่ตอบปัญหางานคุณภาพ S.P. METAL PART Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
23 มิ.ย. 60 วิศวกร บริษัท ยู.เอ็ม.ซี ได คาสติ้ง จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
23 มิ.ย. 60 วิศวกรคุณภาพ บริษัท ยู.เอ็ม.ซี ได คาสติ้ง จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
23 มิ.ย. 60 วิศวกรโครงการ บริษัท ไฟร์เทค อินโนเวชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ที่ปรึกษา
23 มิ.ย. 60 วิศวกรขาย (โครงการ) บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
23 มิ.ย. 60 วิศวกรวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ) บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
23 มิ.ย. 60 วิศวกรวางแผนและควบคุมการผลิต(ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา) บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
23 มิ.ย. 60 วิศวกรไฟฟ้า(ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา) บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
23 มิ.ย. 60 Industrial Engineer ( สนง.ใหญ่ สุขุมวิท 93 / สนง.บางปู / สนง.พะเยา ) บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ สิ่งทอ
23 มิ.ย. 60 Ast. Engineer - Design APCB Electronics ( Thailand ) Co., Ltd. พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
23 มิ.ย. 60 Energy Control Supervisor Daikin Compressor Industries Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
23 มิ.ย. 60 วิศวกรคุณภาพ (พระราม3 / นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา) บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
23 มิ.ย. 60 วิศวกรไฟฟ้า(นิคมอุตสหกรรมเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา) บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
23 มิ.ย. 60 วิศวกรผลิต(พิมพ์/หลังพิมพ์) บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
23 มิ.ย. 60 ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม (นิคมอุตสหกรรมเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา) บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
23 มิ.ย. 60 Project Engineer รับสมัครด่วน บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
23 มิ.ย. 60 Sales Engineer กทม./ชลบุรี บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ไฟฟ้า
23 มิ.ย. 60 วิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineer) บริษัท ไทรเด้น แพ็ค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
23 มิ.ย. 60 Project Engineers (Mechanical or Electrical) บริษัท เจนิซิส เอ็นจิเนียร์ส จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
23 มิ.ย. 60 ผู้จัดการหน่วยงานก่อสร้าง (PM.) บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
23 มิ.ย. 60 วิศวกรโครงการ (PE.) (ด่วนมาก) บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
23 มิ.ย. 60 วิศวกรควบคุมงาน (โซนบางแค) บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
23 มิ.ย. 60 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรสิ่งแวดล้อม ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
23 มิ.ย. 60 ผู้จัดการแผนกบริหารฐานข้อมูล สาขาตรัง (Section Manager - IT) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) ตรัง วิศวกร วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ค้าปลีก
23 มิ.ย. 60 วิศวกรเครื่องกล (งานบำรุงรักษา) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
23 มิ.ย. 60 Production Engineer / Process Engineer Thai Stainless Steel Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
23 มิ.ย. 60 Control Engineering วิศวกรควบคุม Thai Stainless Steel Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
23 มิ.ย. 60 เจ้าหน้าที่ระบบฐานข้อมูล / เจ้าหน้าที่วิศวกรเครือข่าย / เจ้าหน้าที่วิศวกรระบบ บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
23 มิ.ย. 60 วิศวกรเครื่องกล บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
23 มิ.ย. 60 ช่างเทคนิคระบบน้ำดี / น้ำเสีย บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรสิ่งแวดล้อม ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
23 มิ.ย. 60 วิศวกรไฟฟ้า / วิศวกรเครื่องกล (รับนักศึกษาจบใหม่) บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
23 มิ.ย. 60 Site Engineer (วิศวกรโยธา) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
23 มิ.ย. 60 ผู้จัดการแผนกก่อสร้าง บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
23 มิ.ย. 60 Sales Engineer (วิศวกรเครื่องกล) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
23 มิ.ย. 60 Electrical Engineer (ประจำที่นครปฐม) บริษัท ณภษร เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
23 มิ.ย. 60 Engineer Support & Application Engineer บริษัท ไทยเวิร์ธ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
23 มิ.ย. 60 Field Engineer - วิศวกรภาคสนาม Manpower (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
23 มิ.ย. 60 วิศวกรโครงการ บริษัท เอ.ที.เครน จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อื่นๆ
23 มิ.ย. 60 Engineering Supervisor ประจำโรงงานนวนคร จ.ปทุมธานี บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ปทุมธานี วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
23 มิ.ย. 60 Maintenance & PM Supervisor (โรงงานนวนคร ปทุมธานี) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
23 มิ.ย. 60 Utility Supervisor (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
23 มิ.ย. 60 Engineer ( Phra Nakhon Si Ayutthaya, Nakhonratchasima ) บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย ) จำกัด พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
23 มิ.ย. 60 วิศวกรไฟฟ้าโรงงาน กลุ่มบริษัท เอสเอสยูพี (SSUP GROUP) สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ พาณิชย์
23 มิ.ย. 60 วิศวกรฝ่ายผลิต (เฟอร์นิเจอร์) กลุ่มบริษัท เอสเอสยูพี (SSUP GROUP) สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ พาณิชย์
23 มิ.ย. 60 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท พี เอส เอ็ม ซี จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ที่ปรึกษา
23 มิ.ย. 60 วิศวกร VRF SOLUTION บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
23 มิ.ย. 60 วิศวกร / โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง กลุ่มบริษัท บิวท์ ทู บิวด์ กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
23 มิ.ย. 60 วิศวกรเครื่องกล บริษัท ศรีรุ่งสุขจินดา กรุ๊ป จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อื่นๆ
23 มิ.ย. 60 วิศวกรการผลิต บริษัท คูโบต้า อยุธยา (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
23 มิ.ย. 60 QA Engineer (Warranty claim) KYB (Thailand) Co.,Ltd ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
23 มิ.ย. 60 Improvement Engineer KYB (Thailand) Co.,Ltd ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
23 มิ.ย. 60 Process Engineer KYB (Thailand) Co.,Ltd ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
23 มิ.ย. 60 Sales Engineer K.M.L. TECHNOLOGY Co., Ltd. [Kumwell] กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ไฟฟ้า
23 มิ.ย. 60 QC Engineer EXEDY (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
23 มิ.ย. 60 Engineer ( Die Maintenance ) EXEDY (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
23 มิ.ย. 60 วิศวกรเครื่องกล/ช่างยนต์ บริษัท อีเอ็มจี เซอร์วิส จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
23 มิ.ย. 60 วิศวกรการผลิต (ประจำโรงงานบางปะหัน) จ.พระนครศรีอยุธยา บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
23 มิ.ย. 60 Maintenance Engineer (EE, ME) ลพบุรี Mahaphant Fibre-Cement PCL. Co., Ltd. ลพบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
23 มิ.ย. 60 วิศวกรเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ (Product Specialist) บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
23 มิ.ย. 60 Sales Engineer (ประจำชลบุรี) บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
23 มิ.ย. 60 วิศวกรไฟฟ้า (Engineer) บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
23 มิ.ย. 60 เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (วิศวกรสิ่งแวดล้อม) Loxley Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรสิ่งแวดล้อม ธุรกิจ พาณิชย์
23 มิ.ย. 60 วิศวกรโครงการ (ระบบขนส่งทางราง) Loxley Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ พาณิชย์
23 มิ.ย. 60 ผู้แทนขาย (กล้อง CCTV) Loxley Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ พาณิชย์
23 มิ.ย. 60 วิศวกร (ดิจิตอลทีวี) Loxley Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ พาณิชย์
23 มิ.ย. 60 วิศวกรขาย (งานโครงการ) Loxley Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ พาณิชย์
23 มิ.ย. 60 วิศวกรไฟฟ้า Loxley Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ พาณิชย์
23 มิ.ย. 60 Engineer Supervisor Loxley Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ พาณิชย์
23 มิ.ย. 60 หัวหน้าแผนกวิศวกรรม / Project Engineer บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
23 มิ.ย. 60 เขียนแบบ AutoCad 2D, 3D บ่อบำบัดน้ำเสีย บริษัท ลาซาเทค จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรสิ่งแวดล้อม ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
23 มิ.ย. 60 Design Engineer (Group Leader/Staff) TOYODA GOSEI ASIA Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
23 มิ.ย. 60 Industrial Engineering Supervisor บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
23 มิ.ย. 60 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
23 มิ.ย. 60 Specifier บริษัท เทอร์ราโก้ อินดัสตรี ( ไทยแลนด์ ) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
23 มิ.ย. 60 วิศวกรควบคุมงาน (บ้านพักอาศัย) บริษัท ริชชี่ เฮ้าส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
23 มิ.ย. 60 Production Engineer THAI HITACHI ENAMEL WIRE Co., Ltd. ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ไฟฟ้า
23 มิ.ย. 60 วิศวกรบริหารโครงการ บริษัท อินฟราเซท จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
23 มิ.ย. 60 วิศวกรบริการ บริษัท อินฟราเซท จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
23 มิ.ย. 60 Junior / Senior Energy Management Engineer บริษัท รีเซ็ท คาร์บอน (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ที่ปรึกษา
23 มิ.ย. 60 Head of Sales/Sales Manager บริษัท วาบัก จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
23 มิ.ย. 60 Sr. Sales Engineer/Dy. Manager Sales บริษัท วาบัก จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
23 มิ.ย. 60 Senior R& D Engineer บริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ สื่อสาร
23 มิ.ย. 60 Telecom Sales Engineer / Telecom Sales Executive บริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ สื่อสาร
23 มิ.ย. 60 Process Engineer บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) นครปฐม วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
23 มิ.ย. 60 Engineer(วิศวกรเครื่องกล) บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) นครปฐม วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
23 มิ.ย. 60 Engineer(วิศวกรไฟฟ้า) บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) นครปฐม วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
23 มิ.ย. 60 วิศวกรไฟฟ้า ( ประจำโรงงานสระบุรี ) บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน) สระบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
23 มิ.ย. 60 วิศวกรอาวุโส ( ประจำโรงงานสระบุรี ) บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน) สระบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
23 มิ.ย. 60 วิศวกรพลังงาน ( ประจำโรงงานสระบุรี ) บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน) สระบุรี วิศวกร วิศวกรสิ่งแวดล้อม ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
23 มิ.ย. 60 TE Leader บริษัท สหเซเรน จำกัด ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
23 มิ.ย. 60 วิศวกรไฟฟ้า /วิศวกรยานยนต์/วิศกรออกแบบเครื่องกล THAI CENTRAL MECHANICS CO., LTD. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
23 มิ.ย. 60 วิศวกรโยธา/แหล่งน้ำ/ชลประทาน บริษัท ไฮโดรเทค แอสโซซิเอชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ที่ปรึกษา
23 มิ.ย. 60 วิศวกรไฟฟ้า (ประจำไซต์งานในกรุงเทพฯ) บริษัท ยูเอสบี เอ็นจิเนียรี่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ที่ปรึกษา
23 มิ.ย. 60 ผู้จัดการโครงการ บริษัท ยูเอสบี เอ็นจิเนียรี่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษา
23 มิ.ย. 60 เจ้าหน้าที่ I.E กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ สิ่งทอ
23 มิ.ย. 60 PRODUCTION ENGINEER , SUPERVISOR TR MODERN INDUSTRY CO., LTD. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
23 มิ.ย. 60 Telecom Project Engineer บริษัท อีเลวิท จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ สื่อสาร
23 มิ.ย. 60 วิศวกรเมคคาทรอนิกส์ FERSMEK Co., Ltd. (บริษัท เฟิร์สเม็ค จำกัด) กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
23 มิ.ย. 60 QA Engineer MMI Precision Assembly (Thailand) Co., Ltd. นครราชสีมา วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
23 มิ.ย. 60 Supplier Quality Engineer (SQE) MMI Precision Assembly (Thailand) Co., Ltd. นครราชสีมา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
23 มิ.ย. 60 ผจกแผนก /ผู้ช่วยผจก.แผนกซ่อมบำรุง ประจำโรงงานบางนา-ตราด ก.ม.18(ใกล้ม.หัวเฉียว) บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
23 มิ.ย. 60 Cost Engineer (วิศวกรต้นทุน) Syntec Construction Public Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
23 มิ.ย. 60 M&E Engineer (วิศวกรงานระบบประกอบอาคาร) Syntec Construction Public Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
23 มิ.ย. 60 Senior Engineer (วิศวกรอาวุโส) Syntec Construction Public Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
23 มิ.ย. 60 Estimating Engineer Syntec Construction Public Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
23 มิ.ย. 60 Site Engineer (วิศวกรภาคสนาม) Syntec Construction Public Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
23 มิ.ย. 60 Estimating M&E Engineer (วิศวกรประมาณราคางานระบบ) Syntec Construction Public Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
23 มิ.ย. 60 ผู้จัดการระบบงานนวัตกรรม บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
23 มิ.ย. 60 วิศวกรบริการ (Service engineer) บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
23 มิ.ย. 60 Production Engineer Thai Glass Industries Public Company Limited สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
23 มิ.ย. 60 Automation Engineer Thai Glass Industries Public Company Limited สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
23 มิ.ย. 60 PM Engineer THAI KOITO Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
23 มิ.ย. 60 PJM Engineer THAI KOITO Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
23 มิ.ย. 60 Part Receiving Engineer THAI KOITO Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
23 มิ.ย. 60 Sales Engineer THAI KOITO Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
23 มิ.ย. 60 วิศวกรโยธา บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
23 มิ.ย. 60 ผู้จัดการโครงการ (โยธา) บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
23 มิ.ย. 60 วิศวกรเครื่องกล บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
23 มิ.ย. 60 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
23 มิ.ย. 60 วิศวกรโยธา (อาวุโส) บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
23 มิ.ย. 60 วิศวกรไฟฟ้า(ประเมินราคา) บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
23 มิ.ย. 60 วิศวกรประมาณาราคา (เครื่องกล) บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
23 มิ.ย. 60 วิศวกรไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) / วิศวกรเครื่องกล โครงการรถไฟ บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
23 มิ.ย. 60 วิศวกรขาย บริษัท วิคแอนด์ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
23 มิ.ย. 60 Sr. R&D Engineer / R&D Engineer Honeywell Thailand Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเคมี/ปิโตรเลียม ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
23 มิ.ย. 60 Inspector / Engineer (กรุงเทพฯ/ระยอง) บริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
23 มิ.ย. 60 Production Engineer บริษัท บางกอกโฟม จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
23 มิ.ย. 60 Sales Engineer บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย ) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ บริการ
23 มิ.ย. 60 Sales Engineer บริษัท ไทย เทอร์โบ เจนเนอร์เรเตอร์ จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ไฟฟ้า
23 มิ.ย. 60 Engineer (Technical Engineering) Siam Chuyo Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
23 มิ.ย. 60 Process Engineer @ Rangsit Plant Thai Bridgestone Co., Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
23 มิ.ย. 60 Machine Design Engineer (Mechanical) @ Rangsit Plant Thai Bridgestone Co., Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
23 มิ.ย. 60 Product Planning and Development Engineer @ Silom Thai Bridgestone Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
23 มิ.ย. 60 Corporate Business Planning Assistant Section Manager Thai Bridgestone Co., Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
23 มิ.ย. 60 Driving Evaluation Engineer @ Thai Bridgestone Proving Ground Thai Bridgestone Co., Ltd. พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
23 มิ.ย. 60 Engineer บริษัท อัลฟาเอ็กเซล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
23 มิ.ย. 60 วิศวกรขายเครื่องมือวัดคุม/Tele Sales บริษัท อัลฟาเอ็กเซล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อื่นๆ
23 มิ.ย. 60 Die Engineer, Electric Engineer,QC & QA Engineer,Production Engineer บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
23 มิ.ย. 60 วิศวกรประเมินราคาอาวุโส บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
23 มิ.ย. 60 วิศวกรงานเหล็ก ประจำ Plant ศรีราชา บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
23 มิ.ย. 60 Senior Electrical engineer TEAM Group of Companies Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ที่ปรึกษา
23 มิ.ย. 60 วิศวกรออกแบบงาน ระบบปรับอากาศ บริษัท อีลีแม็ค จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ออกแบบ-ตกแต่ง
23 มิ.ย. 60 วิศวกรโยธา (ประจำหน่วยงาน) บริษัท พอร์ท แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
23 มิ.ย. 60 วิศวกรสำนักงาน (ประจำออฟฟิศ) บริษัท พอร์ท แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
23 มิ.ย. 60 วิศวกรไฟฟ้า (ประจำสำนักงานใหญ่) บริษัท พอร์ท แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
23 มิ.ย. 60 วิศวกรภาคสนาม / โฟร์แมน บริษัท บางกอกเทคโนโลยีวิศวกรรม และธุรกิจ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
23 มิ.ย. 60 Production & Process Engineer บริษัท โอกิฮาร่า (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
23 มิ.ย. 60 Production Supervisor บริษัท ไมโครเทค โปรดักส์ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
23 มิ.ย. 60 Process Engineer บริษัท ไมโครเทค โปรดักส์ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
23 มิ.ย. 60 Mechanical Engineer บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
23 มิ.ย. 60 วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต (Process Engineer) บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
23 มิ.ย. 60 วิศวกรฝ่ายผลิต (Production Supervisor) บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
23 มิ.ย. 60 Production Engineer บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
23 มิ.ย. 60 Electrical Technician (ช่างไฟฟ้า) บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
23 มิ.ย. 60 Electrical Engineer (วิศวกรไฟฟ้า) บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
23 มิ.ย. 60 วิศวกรสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineer) บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรสิ่งแวดล้อม ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
23 มิ.ย. 60 ช่างซ่อมบำรุง(ทำงานที่ซอยอ่อนนุช 17 แยก 15) บริษัท ยูเมด้า จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
23 มิ.ย. 60 Electrical Engineer / Maintenance Engineer (Based in Saraburi) Kohler (Thailand) Public Co., Ltd. สระบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
23 มิ.ย. 60 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงสร้างผลิตภัณฑ์และราคา (โรงงานบางปะอิน/สำนักงานอโศก) บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
23 มิ.ย. 60 Product Engineer (ประจำสำนักงานอโศก) บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
23 มิ.ย. 60 Service Engineer Logicom (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
23 มิ.ย. 60 Technical Engineer บริษัท ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
23 มิ.ย. 60 วิศวกรโยธา / Civil Engineer บริษัท คังเคียว โซลูชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ บริการ
23 มิ.ย. 60 Engineer (PE, ME Position) บริษัท ทรีวิว จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
23 มิ.ย. 60 Technical Development Engineer ( Resin /Compound /Injection Molding ) Food People Recruitment Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
23 มิ.ย. 60 Maintenance Supervisor - Electrical (Food Manufacturer) Food People Recruitment Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
23 มิ.ย. 60 Engineering Manager บริษัท จอมธนา จำกัด ปทุมธานี วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
23 มิ.ย. 60 วิศวกรอุตสาหการ บริษัท เจพี ไทยอาซาฮี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
23 มิ.ย. 60 วิศวกรเครื่องกล / ช่างเทคนิคงานเครื่องกล บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) พิจิตร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ที่ปรึกษา
23 มิ.ย. 60 วิศวกรสนามทางเครื่องกล/ไฟฟ้า บริษัท แม็คโทรนิคส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อื่นๆ
23 มิ.ย. 60 New Model Engineer บริษัท สหะเจริญโลหะพลาสติกภัณฑ์ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
23 มิ.ย. 60 วิศวกรขาย บริษัท ฟรอนท์ วีล จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อื่นๆ
23 มิ.ย. 60 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท เอ็น.เอ็ม.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
23 มิ.ย. 60 Utility Supervisor CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
23 มิ.ย. 60 QA,QE Engineer CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
23 มิ.ย. 60 Production Engineer (Chemical,Lab) CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรเคมี/ปิโตรเลียม ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
23 มิ.ย. 60 Production Engineer CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
23 มิ.ย. 60 Maintenance Engineer CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
23 มิ.ย. 60 วิศวกรออกแบบเครื่องกล (โรงงานการผลิตชิ้นส่วน)[T0346] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
23 มิ.ย. 60 Mechanical Engineer (Construction Company)[T0351] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
23 มิ.ย. 60 เครื่องกลและไฟฟ้าวิศวกร (วิศวกรสิ่งอำนวยความสะดวก)[T0114] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บริการ
23 มิ.ย. 60 Plant Engineer (Powder Handling Plant) CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
23 มิ.ย. 60 วิศวกรแม่พิมพ์ (การปั้ม และฉีด) - Mold engineer(Press and Injection) CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ บริการ
23 มิ.ย. 60 ช่างวิศวะบำรุงรักษาเครื่องกล ประจำ นิคมอุตสาหกรรม 304 CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ บริการ
23 มิ.ย. 60 Metal mold maintenance Engineer (PlasticInjection) วิศวกรซ่อมบำรุงแม่พิมพ์พาสติก CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ บริการ
23 มิ.ย. 60 วิศวกรซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค (ฉีดพสาสติก)[T0192] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ บริการ
23 มิ.ย. 60 Sales Engineer(Factory Automation) CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ บริการ
23 มิ.ย. 60 Facility Maintenance Technician (Factory) CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ บริการ
23 มิ.ย. 60 Sales Engineer (Air Conditioner) CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ บริการ
23 มิ.ย. 60 Air Conditioning, Plumbing and Sanitary System Engineer (Facility Engineer) CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บริการ
Page: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12