เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน

ตำแหน่งงานแยกตามสาขาอาชีพ > วิศวกร
19 ส.ค. 60 วิศวกรไฟฟ้า Numchai Home Electronic Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ค้าปลีก
19 ส.ค. 60 หัวหน้าส่วนวิศวกรรม (โรงงานสุรา จังหวัดอุตรดิตถ์) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) อุตรดิตถ์ วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรสิ่งแวดล้อม ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 วิศวกรเครื่องกล (งานบำรุงรักษา) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 Production Engineer / Process Engineer Thai Stainless Steel Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
19 ส.ค. 60 Control Engineering วิศวกรควบคุม Thai Stainless Steel Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
19 ส.ค. 60 Facility Engineer - นิคมอุตสาหกรรม ลาดกระบัง บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
19 ส.ค. 60 วิศวกรสนับสนุนข้อมูลทางเทคนิคเพื่องานขายเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์(Chiler) บริษัท กรี อิเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ไฟฟ้า
19 ส.ค. 60 วิศวกรสนับสนุนทางด้านเทคนิค บริษัท กรี อิเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
19 ส.ค. 60 ผู้จัดการฝ่าย Construction/วิศวกรโยธา บริษัท บ้านฉางเมนเทนแน้นซ์ 2004 จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
19 ส.ค. 60 Senior Engineer บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เพชรบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ บริการ
19 ส.ค. 60 Process Engineer ประจำจ.เพชรบุรี หากเริ่มงานได้ทันที พิจารณาเป็นพิเศษ บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เพชรบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ บริการ
19 ส.ค. 60 วิศวกรโครงการ **เริ่มงานได้ทันที จะขอพิจารณาเป็นพิเศษ** บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เพชรบุรี วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ บริการ
19 ส.ค. 60 Mechanical Engineer **เริ่มงานได้ทันทีพิจารณาเป็นพิเศษ** บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
19 ส.ค. 60 Metallurgical Engineer IS Industrie (Thailand) Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
19 ส.ค. 60 Metallurgical Engineer IS Industrie (Thailand) Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ บริการ
19 ส.ค. 60 วิศวกรโยธา บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด ขอนแก่น วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
19 ส.ค. 60 วิศวกร, ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท พีจี อิเล็กทริค กรุ๊ฟ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
19 ส.ค. 60 วิศวกรโครงการ บริษัท เฮลท์แลนด์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ บริการ
19 ส.ค. 60 นักจัดการระบบงานนวัตกรรม บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
19 ส.ค. 60 Production Engineer บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด (SHARP) สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
19 ส.ค. 60 วิศวกร (แม่พิมพ์พลาสติก) บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด (SHARP) สมุทรปราการ วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
19 ส.ค. 60 วิศวกรโครงการ (Automation) บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด (SHARP) สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
19 ส.ค. 60 วิศวกรโยธา บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
19 ส.ค. 60 วิศวกรไฟฟ้า PLC กลุ่มบริษัทเมโทร-พลาย ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
19 ส.ค. 60 วิศวกรเครื่องกล - ปฏิบัติงาน ที่สนง.นนทบุรี หรือสาขาไทรน้อยได้ กลุ่มบริษัทเมโทร-พลาย นนทบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
19 ส.ค. 60 วิศวกรสุขาภิบาล(คุมงาน) บริษัท ซิตี้เพาเวอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรสิ่งแวดล้อม ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
19 ส.ค. 60 วิศวกรโยธา Karnkanok Property Co., Ltd. เชียงใหม่ วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
19 ส.ค. 60 วิศวกรขาย/Sale Engineer/เจ้าหน้าที่ขาย/วิศวกรไฟฟ้าและควบคุมงาน S.V.S AIR ENGINEERING Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ บริการ
19 ส.ค. 60 วิศวกร new product บริษัท ซี.เอ็น.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
19 ส.ค. 60 วิศวกร หรือ เจ้าหน้าที่จัดทำต้นทุนการผลิต (Costing) บริษัท ซี.เอ็น.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
19 ส.ค. 60 Sales Engineersตู้เชื่อมลวดเชื่อมMarkingใบเลื่อยStrappingเครื่องจักรงานเหล็ก,ไม้ บริษัท สยาม ชาญ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
19 ส.ค. 60 ควบคุม เครื่อง CNC machine tools และรู้วิธีใช้ tools ใน การกลึง,machining center บริษัท สยาม ชาญ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
19 ส.ค. 60 วิศวกรออกแบบเครื่องกล บริษัท กู๊ดลัค ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ไฟฟ้า
19 ส.ค. 60 Sale Engineer บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
19 ส.ค. 60 วิศวกร บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
19 ส.ค. 60 Mechanical Engineer Harachu (thailand) Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
19 ส.ค. 60 Machining Harachu (thailand) Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
19 ส.ค. 60 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บริการ
19 ส.ค. 60 วิศวกรเครื่องกล บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
19 ส.ค. 60 Site Engineer / Office Engineer/Cost Control Engineer บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด นครราชสีมา วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
19 ส.ค. 60 ENGINEERING STAFF G-TEKT Eastern Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
19 ส.ค. 60 วิศวกรโรงงาน, ช่างประจำโรงงาน บริษัท อเมริกันเบเกอร์ จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 Mold Design Engineer SEIKO PRECISION (Thailand) Co., Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
19 ส.ค. 60 Parts Engineer SEIKO PRECISION (Thailand) Co., Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
19 ส.ค. 60 Automation Designer Engineering & Jig/Fixture Designer Engineering SEIKO PRECISION (Thailand) Co., Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
19 ส.ค. 60 Procurement Engineer SEIKO PRECISION (Thailand) Co., Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
19 ส.ค. 60 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท ดรากอน อินเตอร์เนชั่นแนล เฟอร์นิเจอร์ จำกัด เพชรบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
19 ส.ค. 60 CQE Engineer ( ประจำนิคมฯ นวนคร จ.ปทุมธานี ) Seiko Instruments (Thailand) Co., Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
19 ส.ค. 60 วิศวกรผู้ควบคุมงาน TAWEECHAI GROUP ศรีสะเกษ วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
19 ส.ค. 60 โฟร์แมน TAWEECHAI GROUP ศรีสะเกษ วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
19 ส.ค. 60 Engineer ( ประจำนิคมฯ นวนคร จ.ปทุมธานี ) Seiko Instruments (Thailand) Co., Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
19 ส.ค. 60 Sales Engineer บริษัท อีโนวา อินทิเกรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) นนทบุรี วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ไฟฟ้า
19 ส.ค. 60 Process Engineer และ Design Engineer ( ประจำโรงงานเกตเวย์ ) Seiko Instruments (Thailand) Co., Ltd. ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
19 ส.ค. 60 วิศวกรโครงการ บริษัท ฟาร์ม่า โปรเซส เทคโนโลยี จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
19 ส.ค. 60 Engineer New Model Kosen Fibertec (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
19 ส.ค. 60 Mechanical Engineer (ประจำแผนก Design /สำนักงานใหญ่ ) Thai Kajima Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
19 ส.ค. 60 SENIOR MECHANICAL ENGINEER (ประจำแผนก Design /สำนักงานใหญ่ ) Thai Kajima Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
19 ส.ค. 60 วิศวกรโครงการ บริษัท บางกอกเจนเนอรัลคอนแทรคเตอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
19 ส.ค. 60 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท เอส ที ไอ ที จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บริการ
19 ส.ค. 60 Mettallurgy Engineer บริษัท เอ็นอาร์บี แบริ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
19 ส.ค. 60 Sale engineer บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด (Fujiko) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
19 ส.ค. 60 Mechanical Design Engineer บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ระยอง วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
19 ส.ค. 60 วิศวกรโรงงาน บริษัท น่านช้างอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
19 ส.ค. 60 Maintenance Engineer Meshtec International Co., Ltd. เชียงใหม่ วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
19 ส.ค. 60 Process Engineer (Materials/Metallurgical Engineering) Meshtec International Co., Ltd. เชียงใหม่ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
19 ส.ค. 60 Process Engineer (Chemical Engineering) Meshtec International Co., Ltd. เชียงใหม่ วิศวกร วิศวกรเคมี/ปิโตรเลียม ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
19 ส.ค. 60 Electrical Engineer / Technician บริษัท เอ็นอาร์บี แบริ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
19 ส.ค. 60 Assistant Manager ( Project Engineer and Service) บริษัท คอนเนคซอล จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
19 ส.ค. 60 วิศวกรเคมี บริษัท วัฒนาโชค กรุ๊ป จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรเคมี/ปิโตรเลียม ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
19 ส.ค. 60 วิศวกรเครื่องกล/ไฟฟ้า บริษัท วัฒนาโชค กรุ๊ป จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
19 ส.ค. 60 Construction Manager บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ระยอง วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
19 ส.ค. 60 Project Engineer บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ระยอง วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
19 ส.ค. 60 Project Manager บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ระยอง วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
19 ส.ค. 60 Automation Engineer/Electrical Design Engineer K-Zetta Co.,Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
19 ส.ค. 60 วิศวกรไฟฟ้า/เครื่องกล (เขียนแบบ,ประเมินราคา) บริษัท บุณณดา เอ็นจิเนีย จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
19 ส.ค. 60 QA.Engineer Chai Komol Business Co., Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
19 ส.ค. 60 IE (วิศวกรโรงงาน) บริษัท ไทยอินโนฟู้ด จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม (สาขามหาชัย) บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) สมุทรสาคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
19 ส.ค. 60 Sales Engineer บริษัท เกอฮาวส์ ลิฟวิ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
19 ส.ค. 60 วิศวกรไฟฟ้า (ปฎิบัติงานที่ โรจนะ 2 จ.อยุธยา) Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB) พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
19 ส.ค. 60 Project Engineer / Production Engineer (ปฎิบัติงานที่โรจนะ 2 จ.อยุธยา) Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB) พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
19 ส.ค. 60 Design Engineer (วิศวกรออกแบบ) Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB) สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
19 ส.ค. 60 QA Engineer (สามารถขับรถยนต์ได้) Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB) สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
19 ส.ค. 60 วิศวกร บริษัท ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
19 ส.ค. 60 วิศวกร (R&D) บริษัท ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
19 ส.ค. 60 วิศวกรออกแบบ บริษัท อาจีกาว่า แอนด์ เอสซีไอเมทัลเทค จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
19 ส.ค. 60 วิศวกร(จัดซื้อ)วัสดุก่อสร้าง บริษัท เจียงซู โปรวินเชียล คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
19 ส.ค. 60 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท ดองจิน อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
19 ส.ค. 60 ช่างไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ช่างเชื่อมโลหะ Tacco Generation Co., Ltd นนทบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
19 ส.ค. 60 Plant Engineer Lactasoy Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 Process Development Engineer / Industrail Engineer Lactasoy Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 วิศวไฟฟ้า/Engineer Lactasoy Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 R&D Engineer ( Catia )/Automotive (New Dept.) - Amatanakorn,Chonburi C2S Recruitment Service Co., Ltd. (C2SR) ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
19 ส.ค. 60 Industrial Engineer ( Automotive ) / Machining - CNC /Lathe C2S Recruitment Service Co., Ltd. (C2SR) ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
19 ส.ค. 60 Senior Production Engineer / Amata-Chonburi , (Machining parts) C2S Recruitment Service Co., Ltd. (C2SR) ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
19 ส.ค. 60 Sales Engineer (วิศวกรขาย) สาขาสมุทรปราการ EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
19 ส.ค. 60 Sourcing Engineer (วิศวกรจัดซื้อ) ประจำสาขาสมุทรปราการ EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
19 ส.ค. 60 Design Engineer ประจำสาขาสมุทรปราการ EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
19 ส.ค. 60 Production / Material Planning Engineering EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
19 ส.ค. 60 วิศวกรเครื่องกล,วิศวกรอุตสาหการและเคมี บริษัท เวลโกรว์กล๊าส อินดัสทรี จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
19 ส.ค. 60 Costing Engineer La-Z-Boy-Thailand Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
19 ส.ค. 60 ผุ้จัดการวิศวกรรม บริษัท โคฟี่ จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 วิศวกรไฟฟ้า (engineer) , ผู้ควบคุมงานไฟฟ้า (supervisor) บริษัท นีโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
19 ส.ค. 60 วิศวกร- Mold&Die บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ ชลบุรี จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
19 ส.ค. 60 Engineer บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ ชลบุรี จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
19 ส.ค. 60 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท เฉิงกัง อิเลคทริคัล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
19 ส.ค. 60 วิศวกรโยธา (จันทร์-เสาร์) Better World Green Public Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ บริการ
19 ส.ค. 60 วิศวกรเครื่องกลอาวุโส Better World Green Public Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
19 ส.ค. 60 โฟร์แมน/วิศวกรโครงการ บริษัท พันธมิตรไทยโฮมมาร์ท จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ อื่นๆ
19 ส.ค. 60 Project Site บริษัท พันธมิตรไทยโฮมมาร์ท จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ อื่นๆ
19 ส.ค. 60 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท ที.อัลตร้าโซนิค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
19 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า บริษัท เอบี สตีล จำกัด สระแก้ว วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
19 ส.ค. 60 วิศวกรโรงงาน (ปฎิบัติงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา) บริษัท ชาลี เอสคิวเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ การเกษตร
19 ส.ค. 60 Sale Engineer บริษัท คิว-เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
19 ส.ค. 60 Site Engineer บริษัท คิว-เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
19 ส.ค. 60 ช่างไฟฟ้า บริษัท ตรัยณฐวัฒน์ จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
19 ส.ค. 60 วิศวกร / Engineer บริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จำกัด นครราชสีมา วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
19 ส.ค. 60 วิศวกรเทคนิค บริษัท แมสเซอร์ สเปเชียลตี้ ก๊าซ จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อื่นๆ
19 ส.ค. 60 Project Engineer (วิศวกรโครงการ) Syntec Construction Public Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
19 ส.ค. 60 Cost Engineer (วิศวกรต้นทุน) Syntec Construction Public Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
19 ส.ค. 60 M&E Engineer (วิศวกรงานระบบประกอบอาคาร) Syntec Construction Public Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
19 ส.ค. 60 Senior Engineer (วิศวกรอาวุโส) Syntec Construction Public Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
19 ส.ค. 60 วิศวกรไฟฟ้า ( ประจำโรงงานสระบุรี ) บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน) สระบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
19 ส.ค. 60 วิศวกรอาวุโส ( ประจำโรงงานสระบุรี ) บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน) สระบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
19 ส.ค. 60 วิศวกรพลังงาน ( ประจำโรงงานสระบุรี ) บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน) สระบุรี วิศวกร วิศวกรสิ่งแวดล้อม ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
19 ส.ค. 60 วิศวกรงานระบบ (M&E Engineer) บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
19 ส.ค. 60 วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineer) บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด ภูเก็ต วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
19 ส.ค. 60 วิศวกรไฟฟ้า ประจำไซท์งาน บริษัท บิ๊กไพศาล โปรเจค จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
19 ส.ค. 60 วิศวกรประเมินราคา (ประจำสำนักงานใหญ่) บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
19 ส.ค. 60 Project Engineer / QC Engineer / Production Engineer Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd. ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
19 ส.ค. 60 วิศวกรแม่พิมพ์ บริษัท แก้วปราการ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
19 ส.ค. 60 วิศวกรซ่อมบำรุง บริษัท แก้วปราการ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
19 ส.ค. 60 วิศวกรวัตถุดิบ บริษัท แก้วปราการ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
19 ส.ค. 60 วิศวกรเตาหลอม (ด้านพลังงาน) บริษัท แก้วปราการ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
19 ส.ค. 60 วิศวกรควบคุมการผลิต และ วิศวกรพัฒนาระบบการผลิตและเครื่องจักร บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) นครปฐม วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
19 ส.ค. 60 ผู้จัดการแผนกพัฒนาวิศวกรรม บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) นครปฐม วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
19 ส.ค. 60 Production Engineer บริษัท โอ. อี. ไอ. พาร์ท จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
19 ส.ค. 60 วิศวกรการผลิต บริษัท คิตะมูระ เพนท์ติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ บริการ
19 ส.ค. 60 Sales Engineer Performance Industrial Services Co.,Ltd. สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ บริการ
19 ส.ค. 60 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
19 ส.ค. 60 Mechanical Engineer บริษัท เอพี ยูไนเทค จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
19 ส.ค. 60 Mechanical Design Manager บริษัท เอพี ยูไนเทค จำกัด ชลบุรี วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
19 ส.ค. 60 วิศวกรโยธา-ขาย กุญชร ค้าวัสดุก่อสร้าง นครราชสีมา วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
19 ส.ค. 60 Sales Engineer บริษัท อัลลายด์เทค (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อื่นๆ
19 ส.ค. 60 วิศวกรควบคุมงาน (บางนา) บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
19 ส.ค. 60 Production Engineer staff บริษัท ไทย ออโต้ คอนเวอชั่น จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
19 ส.ค. 60 Project planning engineer staff บริษัท ไทย ออโต้ คอนเวอชั่น จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
19 ส.ค. 60 Sales Engineer (ประจำสาขากรุงเทพ, ชลบุรี, ระยอง, ปราจีนบุรี, จันทบุรี,สระแก้ว) TN GROUP สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
19 ส.ค. 60 วิศวกรงานระบบปรับอากาศ บริษัท กรุงเทพ รัฐการ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
19 ส.ค. 60 Project Engineer Unithai Shipyard and Engineering Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
19 ส.ค. 60 Welding Engineer Unithai Shipyard and Engineering Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
19 ส.ค. 60 Piping/Electrical/Mechaninal Engineer Unithai Shipyard and Engineering Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
19 ส.ค. 60 ผู้ช่วยวิศวกรโครงการ **ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ จ. นครปฐม** บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
19 ส.ค. 60 Research & Development บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม วิศวกร วิศวกรเคมี/ปิโตรเลียม ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
19 ส.ค. 60 QC Engineer TOSHIBA MACHINE MANUFACTURING (THAILAND) Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
19 ส.ค. 60 วิศวกรส่วนกลาง บริษัท เวิรล์ดพีเอ็ม จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ บริการ
19 ส.ค. 60 วิศวกรประสานงานขาย บริษัท เวิรล์ดพีเอ็ม จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ บริการ
19 ส.ค. 60 วิศวกรภาคสนาม บริษัท กรีนเนอรี่ ลีฟวิ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ โรงแรม/Resort/Spa/สนามกอล์ฟ
19 ส.ค. 60 วิศวกรเหมืองแร่ บริษัท หินอ่อน จำกัด สระบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
19 ส.ค. 60 Sales Engineer กทม./ชลบุรี บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ไฟฟ้า
19 ส.ค. 60 วิศวกรจัดซื้อ / Purchasing Engineer บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
19 ส.ค. 60 Service Engineer บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
19 ส.ค. 60 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ไทย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
19 ส.ค. 60 วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า บริษัท ไนน์ ไนน์ มีเดีย ชลบุรี จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ออกแบบ-ตกแต่ง
19 ส.ค. 60 Support Engineer (ไฟฟ้า) บริษัท ซิวิคอน เอ็นจิเนียริ่ง (2001) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
19 ส.ค. 60 Production Engineer (Injection) บริษัท สหะเจริญโลหะพลาสติกภัณฑ์ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
19 ส.ค. 60 วิศวกรโยธา, สถาปนิก, วิศวกรออกแบบระบบความเย็น SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
19 ส.ค. 60 Engineer (Mechatronic) รับใบสมัครที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น!!! MFK ENGINEERING CO.,LTD. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
19 ส.ค. 60 Project Cost Engineer CAZ (Thailand) Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
19 ส.ค. 60 Engineer of each department at EPC Biz CAZ (Thailand) Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
19 ส.ค. 60 Project Manager บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
19 ส.ค. 60 Project Engineer บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
19 ส.ค. 60 วิศวกรจัดซื้อ (งานโครงสร้าง-โยธา/ไฟฟ้า/สถาปัตย์/งานระบบ) บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
19 ส.ค. 60 Assistant/ Procurement Manager (Electrical Engineering) Urgently Required บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ค้าปลีก
19 ส.ค. 60 วิศวกร(Engineer) บริษัท เคอีแอล 2014 วิศวกรรม จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
19 ส.ค. 60 Senior Quantity Surveyor OMNI International Consultant Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรสำรวจ ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
19 ส.ค. 60 MEP/Building Services Engineer OMNI International Consultant Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
19 ส.ค. 60 Cost Engineer OMNI International Consultant Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
19 ส.ค. 60 Principal Consultant - EHS & Sustainability in BKK Thailand OMNI International Consultant Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรสิ่งแวดล้อม ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
19 ส.ค. 60 วิศวกร IE TN GROUP สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
19 ส.ค. 60 Marketing Engineer TN GROUP สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
19 ส.ค. 60 ผู้จัดการอาคาร (พระราม 3) บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บริการ
19 ส.ค. 60 หัวหน้าวิศวกรประจำอาคาร (สีลม) บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.) กรุงเทพมหานคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ บริการ
19 ส.ค. 60 DESIGNER,QA EXECUTIVE,HR EXECUTIVE,SALES EXECUTIVE,ASS'T PLANNING,STORE TECHNO PACKAGING INDUSTRIES CO.,LTD. พระนครศรีอยุธยา วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
19 ส.ค. 60 วิศวกรประจำสำนักงาน บริษัท สามัคคีผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
19 ส.ค. 60 วิศวกรฝ่ายผลิต / Site Engineer บริษัท วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
19 ส.ค. 60 วิศวกรขายต่างประเทศ TN GROUP สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
19 ส.ค. 60 Quality Engineer บริษัท ไฮแกสเค็ท พลาสติกส์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
19 ส.ค. 60 หัวหน้าหน่วยโยธาและซ่อมบำรุง บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด ลำพูน วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ การเกษตร
19 ส.ค. 60 วิศวกร **เคมี** บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเคมี/ปิโตรเลียม ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
19 ส.ค. 60 QA. ENGINEER (สำนักงานใหญ่พระโขนง) บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
19 ส.ค. 60 Production Engineer(ประจำสำนักงานบางพลี) บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
19 ส.ค. 60 วิศวกรจัดซื้อ (Sourcing & Purchasing Engineer) บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
19 ส.ค. 60 วิศวกรคำนวณต้นทุน (IE) บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
19 ส.ค. 60 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัด ( KIM PAI GROUP ) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
19 ส.ค. 60 Products and Site Engineer (วิศวกรไฟฟ้าและโครงการ) บริษัท ไทยวีรวัฒน์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
19 ส.ค. 60 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 วิศวกรฝ่ายผลิต บริษัท โชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
19 ส.ค. 60 วิศวกรประจำฝ่าย Sales (Asean Industry) บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
Page: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12