เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน

ตำแหน่งงานแยกตามสาขาอาชีพ > วิศวกร
5 ก.ค. 58 Electrical Design Engineer
ด่วน!!
K-Zetta Co.,Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
5 ก.ค. 58 Sales Engineer บริษัท วิสดอม วาสท์ จำกัด (นนทบุรี) นนทบุรี วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-IT
5 ก.ค. 58 วิศวกรโครงการ บริษัท ฮั้งหมงฮง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯสิ่งทอ
5 ก.ค. 58 ผู้จัดการแผนกขายจุลชีว(Sales Division Manager)ประจำกทม และผู้จัดการขาย สาขาขอนแก่น (Area Sales Manager บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ ขอนแก่น วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
5 ก.ค. 58 วิศวกรหลังการขายเครื่องมือเเพทย์ (Service Engineer) เน้นจบฟิสิกส์อุตฯการแพทย์,อิเล็กทรนิค(ประจำพระราม 4และอ่อนนุช 44) ด่วนมาก !! บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
5 ก.ค. 58 วิศวกรเทคนิคสิ่งแวดล้อม ( Technical Engineer ) บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
5 ก.ค. 58 SALES ENGINEER บริษัท สยามเอ็นจิเนียริ่ง อินสทรูเม้นท์ จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
5 ก.ค. 58 Engineer (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
5 ก.ค. 58 รับสมัคร Engineer ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00-15.00 น. ฟอร์จูน ชั้น 11 (ซีพีทาวเวอร์ 2) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ สื่อสาร
5 ก.ค. 58 Maintenance & PM Supervisor (รง.นวนคร ปทุมธานี) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
5 ก.ค. 58 Contract Engineer (Network Service Assignment) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ สื่อสาร
5 ก.ค. 58 Maintenance & PM Supervisor (ประจำโรงงานบ้านบึง จ.ชลบุรี) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
5 ก.ค. 58 Maintenance Engineer / Senior Engineer Thai Stainless Steel Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
5 ก.ค. 58 หัวหน้าแผนกผลิตที่นอน - บริษัท ยัสปาล แอนด์ ซันส์ จำกัด เครือบริษัทยัสปาล (Jaspal Group of Companies) สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯสิ่งทอ
5 ก.ค. 58 Engineer กลุ่มบริษัท ตันจงอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
5 ก.ค. 58 Production Engineer / Process Engineer Thai Stainless Steel Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
5 ก.ค. 58 Product Engineer / Process Engineer กลุ่มบริษัท ตันจงอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
5 ก.ค. 58 Deputy Manager-Engineering Urgently!! McKey Food Services (Thailand) Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
5 ก.ค. 58 Maintenance & PM Supervisor (โรงงานวังม่วง สระบุรี) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด สระบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
5 ก.ค. 58 Site Engineer บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
5 ก.ค. 58 Engineer (Access Network Design) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ สื่อสาร
5 ก.ค. 58 Site Engineer MIKA GROUP CO., LTD. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ออกแบบ-ตกแต่ง
5 ก.ค. 58 Sales Engineer (สิ่งแวดล้อม) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
5 ก.ค. 58 วิศวกรเครื่องกล / ช่างซ่อมบำรุง บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
5 ก.ค. 58 Executive Engineering Urgently!! McKey Food Services (Thailand) Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
5 ก.ค. 58 วิศวกรฝ่ายผลิต/วิศวกรวางแผนการผลิต บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
5 ก.ค. 58 Foreman (M&E)
ด่วนมาก !!
Blue Fire Engineering สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
5 ก.ค. 58 วิศวกรเครื่องกล (เขตทุ่งครุ) มีใบกว ด่วน !! บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
5 ก.ค. 58 วิศวกรประจำโครงการ บางพลีด่วน มาก!! บริษัท สวนหลวงบ้านและที่ดิน จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
5 ก.ค. 58 Site Engineer (Control)
ด่วนมาก !!
Blue Fire Engineering สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
5 ก.ค. 58 Production Engineer Luvata Heating Cooling Technologies (Thailand) Ltd. or LHCT ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
5 ก.ค. 58 Sales Engineer บริษัท สมาท ไลฟ์ เทคโนโลยี จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-IT
5 ก.ค. 58 วิศวกรควบคุมงาน บริษัท พีซ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
5 ก.ค. 58 Site Engineer (Mechanic)
ด่วนมาก !!
Blue Fire Engineering สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
5 ก.ค. 58 วิศวกรโยธา (เขตดินแดง) มีใบ กว. ด่วน มาก!! บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ บริการ
5 ก.ค. 58 PROJECT ENGINEER (Permanent, 1 Year Contract ) Emerson Network Power (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
5 ก.ค. 58 Senior Electrical Engineer/Mechanical Engineer (Manufacturer) ..... ส่ง Resume in English มาที่ Email : Lawan@foodpeoplecompany.com
(ด่วนมาก)
Food People Recruitment Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
5 ก.ค. 58 Production Engineer/Process Engineer (Polyester , Polymer, Plastic Compound) ....ส่ง Resume in English มาที่ Email:Lawan@foodpeoplecompany.com
(ด่วนมาก)
Food People Recruitment Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
5 ก.ค. 58 วิศวกรสนาม บริษัท ทวีพรเทคโนโลยี จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
5 ก.ค. 58 Customer Quality Engineer โรงงานที่อยุธยา Urgently Required! FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd. พระนครศรีอยุธยา วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
5 ก.ค. 58 Equipment Maintenance Manager 40K up ปทุมธานี โรงงานญี่ปุ่น Urgently Required! FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
5 ก.ค. 58 CAD Design Engineer - QC Engineer รับหลายอัตรา บริษัทญี่ปุ่น สมุทรปราการ Urgently Required! FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
5 ก.ค. 58 Sales Engineer (Mechanical - Electrical) 30-45K ทำงาน กทม ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่ - มีประสบการณ์ ขอผู้ชายเท่านั้น Urgently Required! FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
5 ก.ค. 58 Asst. Engineer Manager - Engineer Manager 30-36K ทำงานบางพลี Urgently Required! FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
5 ก.ค. 58 Mold Leader Manager 60K โบนัส สวัสดิการและอื่นๆ บริษัทญี่ปุ่น ปราจีนบุรี Urgently Required! FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
5 ก.ค. 58 วิศวกรโยธา/วิศวกรสนาม ประจำไซต์งาน สมุทรปราการ
ด่วน!!
บริษัท เบญจมณี จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
5 ก.ค. 58 Project Controller Supervisor บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด บุรีรัมย์ วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
5 ก.ค. 58 วิศวกร บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด บุรีรัมย์ วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
5 ก.ค. 58 วิศวกรประมาณราคางานรับเหมาระบบไฟฟ้า หรือเครื่องกล (งานระบบ Factory) DAI-DAN (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
5 ก.ค. 58 Project Manager (M or E) (งานระบบโรงงานอุตสาหกรรม) DAI-DAN (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
5 ก.ค. 58 Site Engineer วิศวกรไฟฟ้า หรือ เครื่องกล (ด้านระบบโรงงานอุตสาหกรรม) DAI-DAN (Thailand) Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
5 ก.ค. 58 วิศวกร M&E บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
5 ก.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน) สระบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
5 ก.ค. 58 Procurement Engineerประจำที่โรงงานนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จ.อยุธยา
Urgently Required !!
Fujikura Electronics (Thailand) Co.,Ltd. พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
5 ก.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท ทอป รีช คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บริการ
5 ก.ค. 58 วิศวกรเครี่องกล Fire Code Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อื่นๆ
5 ก.ค. 58 Inspector คุมงานก่อสร้าง บริษัท ซัคเซ็ส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด อ่างทอง วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
5 ก.ค. 58 Sales Engineer
ด่วนมาก!!!
บริษัท เอ็นโค่ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ พลังงาน
5 ก.ค. 58 Civil Engineer Oriental Copper CO., LTD. (บริษัท โอเรียนเต็ลคอปเปอร์ จำกัด) ชลบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
5 ก.ค. 58 SYSTEM ENGINEER / CUSTOMER ENGINEER ( FIELD SERVICE) Ricoh (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
5 ก.ค. 58 Mechanical Engineeringด่วน!! Oriental Copper CO., LTD. (บริษัท โอเรียนเต็ลคอปเปอร์ จำกัด) ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
5 ก.ค. 58 Mechanical Engineer (Amatanakorn-Chonburi )
Machining by CNC , Lathe - URGENT
C2S Recruitment Service Co., Ltd. (C2SR) ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
5 ก.ค. 58 Casting Engineering Manager (Aluminium - Automotive) Japanese Speaking C2S Recruitment Service Co., Ltd. (C2SR) ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
5 ก.ค. 58 วิศวกรโครงการ (Project Engineer) บริษัท แมคเคลเลอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ที่ปรึกษา
5 ก.ค. 58 Engineer บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย ) จำกัด พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
5 ก.ค. 58 วิศวกรควบคุมงานติดตั้งแผงโซล่าเซลด่วน! สัมภาษณ์+พร้อมเริ่มงานได้ทันที! บริษัท ธนะมลกรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
5 ก.ค. 58 วิศวกรโครงการ
ด่วน!!
บริษัท วิชัยเรียลเอสเตท จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
5 ก.ค. 58 วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์ KANG YONG ELECTRIC PUBLIC CO., LTD. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
5 ก.ค. 58 วิศวกรควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ KANG YONG ELECTRIC PUBLIC CO., LTD. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
5 ก.ค. 58 Design Engineer ระบไฟฟ้า ปฏิบัติงานอ่อนนุช 25K ด่วน !! บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
5 ก.ค. 58 Automation/Electrical Engineer 40K-45K - ปฎิบัติงานสุขุมวิท เอกมัย ด่วนมาก!!! บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
5 ก.ค. 58 Senior Service Engineer 20K++ ปฏิบัติงานอ่อนนุช ด่วนมาก !! บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
5 ก.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้า (Service Engineer) เงินเดือน 30,000-40,000 ++ด่วนมาก บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
5 ก.ค. 58 Industrial Engineer สาย Training นิคมเจโม 25K +OT ด่วน !! บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อื่นๆ
5 ก.ค. 58 วิศวกรเครื่องกล/ Facility Engineer ประจำไซต์งาน รายได้ดี สวัสดีการดี ด่วน บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา) ระยอง วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อื่นๆ
5 ก.ค. 58 Mold Engineer (นครปฐม) Manpower Thailand Co., Ltd. นครปฐม วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
5 ก.ค. 58 วิศวกรเยาว์แผนกซ่อมบำรุงเครื่องกล ด่วนมาก !! บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด ประจวบคีรีขันธ์ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
5 ก.ค. 58 New / Project Engineer (Storage Management) บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
5 ก.ค. 58 Sales Engineer TN GROUP Co., Ltd. สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
5 ก.ค. 58 วิศวกร บริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ โฆษณา-ปชส.
5 ก.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้า / พลังงาน บริษัท อีเอ็มกรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ พลังงาน
5 ก.ค. 58 Foreman งานระบบเครื่องกลหรือไฟฟ้าภายในอาคาร บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด / Teo Hong Silom Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ อื่นๆ
5 ก.ค. 58 Supervisor Engineer งานระบบเครื่องกลหรือไฟฟ้าภายในอาคาร บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด / Teo Hong Silom Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ อื่นๆ
5 ก.ค. 58 Sale Engineer สินค้าอุปกรณ์ด้าน ICT/ IT เช่น PABX, Router and Switch บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด / Teo Hong Silom Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อื่นๆ
5 ก.ค. 58 Service Engineer ระบบ Access Control, CCTV, BAS, Fire Alarm // ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด / Teo Hong Silom Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
5 ก.ค. 58 System Engineer [ Pre - Sale ] PABX Field บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด / Teo Hong Silom Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
5 ก.ค. 58 Network and Software Engineer Telecommunication / ICT / IT บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด / Teo Hong Silom Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ อื่นๆ
5 ก.ค. 58 Network Engineer Switch & Router บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด / Teo Hong Silom Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
5 ก.ค. 58 Project Engineer Automatic Parking Car / ที่จอดรถอัตโนมัติ บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด / Teo Hong Silom Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อื่นๆ
5 ก.ค. 58 Electrical Engineer Automatic Parking Car / ที่จอดรถอัตโนมัติ บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด / Teo Hong Silom Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
5 ก.ค. 58 Senior Service Engineer Automatic Parking Car / ที่จอดรถอัตโนมัติ บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด / Teo Hong Silom Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อื่นๆ
5 ก.ค. 58 Site Engineer รับนักศึกษาที่มี ใบ ก.ว. เท่านั้น บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด / Teo Hong Silom Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ อื่นๆ
5 ก.ค. 58 Site Engineer งานระบบไฟฟ้าหรือเครื่องกลภายในอาคารสูง บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด / Teo Hong Silom Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ อื่นๆ
5 ก.ค. 58 วิศวกรจัดซื้อ ไฟฟ้า 1 อัตรา บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด / Teo Hong Silom Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
5 ก.ค. 58 System Engineer [ Pre - Sale ] Network Field บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด / Teo Hong Silom Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
5 ก.ค. 58 Project Manager Telecommunication / ICT / IT บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด / Teo Hong Silom Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
5 ก.ค. 58 System Support Engineer [ Pre - Sale ] Software - Business Application ( ADSL Modem, Switch Case / Serve ) บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด / Teo Hong Silom Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
5 ก.ค. 58 Senior Engineer Network [ DPI - Deep Packet Inspection ] บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด / Teo Hong Silom Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
5 ก.ค. 58 Technical Service Manager Telecommucation / ICT / IT บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด / Teo Hong Silom Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
5 ก.ค. 58 Sales Engineer (Energy saving consultant) บริษัท ชินเพาเวอร์ จำกัด (Chin Power Ltd.) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ พลังงาน
5 ก.ค. 58 Electrical Engineer บริษัท อาซาฮีคาเซอิ พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
5 ก.ค. 58 Mechanical Engineer Kloeckner Pentaplast (Thailand) Limited. ระยอง วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
5 ก.ค. 58 Electrical Engineer Kloeckner Pentaplast (Thailand) Limited. ระยอง วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
5 ก.ค. 58 Sale Engineer (ประจำสาขาอยุธยา) บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
4 ก.ค. 58 Asst. Production Manager EIE INTERGROUP CO., LTD. ชลบุรี วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษา
4 ก.ค. 58 Technical Support บริษัท แม็กซิไมซ์ อินทิเกรทเท็ด เทคโนโลยี จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
4 ก.ค. 58 Plant Engineer Lactasoy Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
4 ก.ค. 58 Process Development Engineer / Industrail Engineer Lactasoy Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
4 ก.ค. 58 Process Engineer / Production Engineer NDB Recruitment & Business Co., Ltd. พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ บริการ
4 ก.ค. 58 Service Engineer Matsui (Asia) Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
4 ก.ค. 58 Industrial Engineer - สนง.ใหญ่ สุขุมวิท 93 / สนง.บางปู / สนง.พะเยา บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯสิ่งทอ
4 ก.ค. 58 วิศวกรโยธา บริษัท ร้อยแปดเดคคอร์แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
4 ก.ค. 58 วิศวกรการผลิต บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ก.ค. 58 Engineer ( Die Maintenance ) EXEDY (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ก.ค. 58 Production Plan Engineer EXEDY (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ก.ค. 58 Production Engineer EXEDY (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ก.ค. 58 R&D Engineer ( ทำงานที่ EXEDY ENGINEERING ASIA Co.,Ltd. ) EXEDY (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ก.ค. 58 Engineer ( Production ) EXEDY (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ก.ค. 58 Assemble Engineer (วิศวกร/หัวหน้าช่างประกอบเครื่องจักร) บริษัท ไทรเด้น แพ็ค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
4 ก.ค. 58 วิศวกรออกแบบ (Designers Engineer) บริษัท ไทรเด้น แพ็ค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
4 ก.ค. 58 Engineer Service บริษัท ไทรเด้น แพ็ค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
4 ก.ค. 58 Process Engineerด่วนมาก!! บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อื่นๆ
4 ก.ค. 58 Utility Supervisor >> Top Urgently Required !!! CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
4 ก.ค. 58 CAD CAM Engineer (PCB Genesis Program) Top Urgently Required !!! CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
4 ก.ค. 58 Maintenance Engineer or Supervisor
Urgent Required!!!
CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
4 ก.ค. 58 Production Engineer (Visual Inspection)
Urgently Required!!!
CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
4 ก.ค. 58 Production Engineer บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อื่นๆ
4 ก.ค. 58 วิศวกรเทคนิค (ฝ่ายนวัตกรรม) บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อื่นๆ
4 ก.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
4 ก.ค. 58 Production Supervisor ด่วน มาก!! บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อื่นๆ
4 ก.ค. 58 Welding Engineer Thai Oil Tool Machinery Services Co., Ltd (TOMS) ชลบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
4 ก.ค. 58 วิศวกรเครื่องกล บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
4 ก.ค. 58 Sales Engineer, Design , หัวหน้า QC บริษัท อินเตอร์ เซ็นเตอร์แพค (ประเทศไทย) จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
4 ก.ค. 58 วิศวกรการผลิต (ศูนย์มหาชัย และ ศูนย์พระประแดง) บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
4 ก.ค. 58 วิศวกรโยธา บริษัท เอช.วาย.คิว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อื่นๆ
4 ก.ค. 58 Engineer Kyocera Display (Thailand) Co.,Ltd ลำพูน วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
4 ก.ค. 58 วิศวกรเครื่องกล ด่วนมาก !! บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
4 ก.ค. 58 Project Engineer , ผู้ช่วย Project Engineer TR MODERN INDUSTRY CO.,LTD. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
4 ก.ค. 58 PROJECT ENGINEER (สาขาเพชรบุรี) ด่วน Cal-Comp Precision (Thailand)Limited. เพชรบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
4 ก.ค. 58 Mechanical Engineer บริษัท เจตาแบค จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
4 ก.ค. 58 วิศวกรควบคุมคุณภาพ QA Engineer (Calibration) บริษัท ไทยมิตชิ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ก.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
4 ก.ค. 58 Process Control Engineer บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
4 ก.ค. 58 Engineer Casting , CNCและQuality System Engineer บริษัท เอนไก ไทย จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ก.ค. 58 Equipment Engineer Fujikura Automotive (Thailand) Ltd. นครราชสีมา วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ก.ค. 58 1.วิศวกรออกแบบและประมาณราคา 2.Electrical Service Engineer บริษัท เมโทร ยูไนเต็ด จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
4 ก.ค. 58 วิศวกรฝ่ายพัฒนาระบบงานบริหาร บริษัท บางนาแป้งมัน จำกัด ฉะเชิงเทรา วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
4 ก.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้า ด่วน!! บริษัท ซี.เอ็ม. 7 จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-IT
4 ก.ค. 58 Engineering บริษัท เคียวเซ่ แฟคตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
4 ก.ค. 58 Maintenance Engineerด่วน!! บริษัท ซี.เอ็ม. 7 จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-IT
4 ก.ค. 58 วิศวกรออกแบบเครื่องจักรกล/ทำ R&D/ฝ่ายผลิต ด่วนมาก !! บริษัท พ.เกียรติณรงค์ชัย เอ็นจิเนียริ่ง สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อื่นๆ
4 ก.ค. 58 Production Engineering / Process & Electronics Engineer Otis Thai Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
4 ก.ค. 58 วิศวกร M&E บริษัท เจซี บิวเดอร์ จำกัด สกลนคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
4 ก.ค. 58 วิศวกรเครื่องกล ด่วน!! บริษัท ซี.เอ็ม. 7 จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-IT
4 ก.ค. 58 วิศวกรโรงงาน (Engineer) บริษัท สยามสตาร์ช (1966) จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
4 ก.ค. 58 1.Machanical Engineer 2.Electrical Engineer . Panasonic Manufacturing Ayuthaya Co., Ltd. พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
4 ก.ค. 58 Engineering Panasonic Manufacturing Ayuthaya Co., Ltd. พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
4 ก.ค. 58 Chemical Engineer Panasonic Manufacturing Ayuthaya Co., Ltd. พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรเคมี/ปิโตรเลียม ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
4 ก.ค. 58 Cost Engineer Syntec Construction Public Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
4 ก.ค. 58 M&E Engineer Syntec Construction Public Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
4 ก.ค. 58 Senior Engineer ด่วนมาก !! Syntec Construction Public Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
4 ก.ค. 58 Site Engineer ด่วนมาก !! Syntec Construction Public Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
4 ก.ค. 58 M&E Co-ordinator Syntec Construction Public Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
4 ก.ค. 58 Engineer (New Model) บริษัท วาย-เทค จำกัด ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ก.ค. 58 วิศวกรอิเลคโทรนิค (โครงการงานต้นแบบของเล่น) บริษัท โตมิ (ประเทศไทย) จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
4 ก.ค. 58 โฟร์แมนก่อสร้าง / วิศวกร บริษัท จี. เอ. เฮ้าส์ จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
4 ก.ค. 58 Engineer CREFORM YAZAKI (THAILAND) CO., LTD. ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
4 ก.ค. 58 Engineer Cititel Co., Ltd. นนทบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ พลังงาน
4 ก.ค. 58 Engineer (ประจำที่ สิงห์บุรี อ.อินทร์บุรี) บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด สิงห์บุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ที่ปรึกษา
4 ก.ค. 58 วิศวกรจัดซื้อ บริษัท ซิตี้เพาเวอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
4 ก.ค. 58 Maintenance EngineerUrgently Required! บริษัท สแตมฟอร์ด สปอร์ต วีลส์ จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ก.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้า / ช่างเทคนิคไฟฟ้า Menam Mechanika Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
4 ก.ค. 58 ENGINEER บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
4 ก.ค. 58 Project Engineers (Mechanical/Electrical) โครงการบ้านจามจุรี สุขุมวิท 39Urgently Required!!! บริษัท เจนิซิส เอ็นจิเนียร์ส จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
4 ก.ค. 58 ควบคุมเครื่องจักร cnc set up porgam วิศวกรผลิตแม่พิมพ์ ซ่อมบำรุง บริษัท วี.พี.เอส. อีควิปเมนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ก.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท ชุมสิน แมชชีนเนอรี (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
4 ก.ค. 58 Process Engineer บริษัท เอสซี วาโด จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
4 ก.ค. 58 Engineer Auto Lathes (CNC) บริษัท สตาร์ ไมโครนิคส์ พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
4 ก.ค. 58 วิศวกรโครงการ/โฟร์แมน (ภาคสนาม)
ด่วนมาก!!
บริษัท บ้านมณฑลพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
4 ก.ค. 58 วิศวกรฝ่ายวางแผน บริษัท ไอดับบลิวซีที จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ก.ค. 58 วิศวกรโยธามีใบประกอบวิชาชีพ ก.ว. บริษัท เสรีการโยธา จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
4 ก.ค. 58 Civil Engineer Building Blocs Co., Ltd. (บริษัท บิลดิ้งบล็อคส์ จำกัด) นครราชสีมา วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
4 ก.ค. 58 วิศวกรโครงการ บริษัท บางกอกเจนเนอรัลคอนแทรคเตอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
4 ก.ค. 58 วิศวกรโครงการ/Project engineer บริษัท ซีเอเค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ บริการ
4 ก.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท ฮิลเทค (ประเทศไทย) จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บริการ
4 ก.ค. 58 ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด ปทุมธานี วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
4 ก.ค. 58 วิศวกร (กรุงเทพฯ/ ระยอง) บริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
4 ก.ค. 58 ENGINEER บริษัท ชุน เซียง ออโตพาร์ท จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ก.ค. 58 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท เอ เอ อีเลคทริ ไล จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
4 ก.ค. 58 เจ้าหน้าที่การตลาด / จป. วิชาชีพ / เจ้าหน้าที่ DCC / พนักงานบัญชี / ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม / ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า / หัวหน้าส่วนการผลิต / หัวหน้าส่วนซ่อมบำรุงเครื่องกล / พนักงาน QC สำเร็จรูป / ช่างปรับ /
ด่วนมาก!!
บริษัท ที.เอส.บี. เหล็กกล้า จำกัด ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
4 ก.ค. 58 Engineer QA & QC
**ด่วนมาก**
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ก.ค. 58 วิศวกรเครื่องกล/ วิศวกรไฟฟ้า/Senior Engineer Manager(สมุทรสาคร)/ Engineer Manager (โรงงานระยอง) บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
4 ก.ค. 58 Engineer บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอติวิตี้ แอนโทโลจี จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
4 ก.ค. 58 เจ้าหน้าที่วิศวกรอุตสาหการ บริษัท เครื่องกีฬายูนิเวอร์แซล ( ไทย ) จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อื่นๆ
4 ก.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้า - อิเลคทรอนิคส์ บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
4 ก.ค. 58 วิศวกร -เครื่องกล บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
4 ก.ค. 58 Engineer
Urgently Required !!
บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด สงขลา วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
4 ก.ค. 58 Production Engineer บริษัท เอ็น ที เอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด NTN Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ก.ค. 58 วิศวกรเครื่องกล/วิศวกรยานยนต์ (ประจำสำนักงานระยอง) HYUNDAI BY TLS GROUP SOUTHEAST ASIA CO., LTD. ระยอง วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
4 ก.ค. 58 วิศวกรฝ่ายผลิตอาวุโส (Senior Production Engineer) **ด่วน** บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
Page: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11