เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน

ตำแหน่งงานแยกตามสาขาอาชีพ > วิศวกร
5 ส.ค. 58 Engineer DOWA Themotech (Thailand) Co, Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
5 ส.ค. 58 วิศวกรผู้ช่วยงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ด่วนมาก !! บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ที่ปรึกษา
5 ส.ค. 58 วิศวกรขนส่งและจราจรประจำสำนักงานใหญ่ บริษัท ล้านนา เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด (วิศวกรที่ปรึกษา)ด่วนมาก!! บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรสำรวจ ธุรกิจ ที่ปรึกษา
5 ส.ค. 58 วิศวกรผู้ช่วยงานด้านจัดจราจร ด่วนมาก!! บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ที่ปรึกษา
5 ส.ค. 58 Design Engineer บริษัท พัฒน์กล จำกัด ( มหาชน ) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อื่นๆ
5 ส.ค. 58 วิศวกรโครงการ (Project Engineer) บริษัท พัฒน์กล จำกัด ( มหาชน ) กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อื่นๆ
5 ส.ค. 58 Sales Engineer Urgently บริษัท พัฒน์กล จำกัด ( มหาชน ) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อื่นๆ
4 ส.ค. 58 วิศวกร(ประจำโรงงานชลบุรี(ตำบลเหมือง)) ด่วนมาก !! บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
4 ส.ค. 58 ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิศวกรรม(ประจำโรงงานชลบุรี ตำบลเหมือง) ด่วนมาก !! บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
4 ส.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้า (ประจำโรงงานชลบุรี ตำบลห้วยกะปิ ) ด่วนที่สุด !!! บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
4 ส.ค. 58 วิศวกรพัฒนาเครื่องจักร (ประจำโรงงานชลบุรี ต.ห้วยกะปิ ) ด่วนที่สุด !!! บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
4 ส.ค. 58 วิศวกรโครงการ (กทม.) บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
4 ส.ค. 58 Engineer (VA/VE) บริษัท พานาโซนิค อินดัสเตรียล ดิไวซ์ (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 Process Engineer บริษัท พานาโซนิค อินดัสเตรียล ดิไวซ์ (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 Sales Engineer (Energy saving consultant) บริษัท ชินเพาเวอร์ จำกัด (Chin Power Ltd.) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ พลังงาน
4 ส.ค. 58 Service Engineer V MAX MACHINERY CO., LTD. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ พาณิชย์
4 ส.ค. 58 Process Engineer บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด สระบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
4 ส.ค. 58 วิศวกร บริษัท โทแอคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 วิศวกรควบคุมเครื่องจักร (มีใบ กว.) บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ การเกษตร
4 ส.ค. 58 Sales Engineer บริษัท ดินแดน เทคนิคอล จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
4 ส.ค. 58 Chemical Engineer Or QA Engineer Panasonic Manufacturing Ayuthaya Co., Ltd. พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรเคมี/ปิโตรเลียม ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
4 ส.ค. 58 Project Mamager / Site Engineer / Site Supervisor CCS Comservice (Thailand) Limited กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ สื่อสาร
4 ส.ค. 58 Engineer Staff บริษัท ซัมมิท โชว่า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 Industrial Engineer EIE INTERGROUP CO., LTD. ระยอง วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ที่ปรึกษา
4 ส.ค. 58 Production Engineer ด่วน มาก !!! EIE INTERGROUP CO., LTD. ระยอง วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ที่ปรึกษา
4 ส.ค. 58 วิศวกรฝ่ายผลิต บริษัท พูนทรัพย์ แคน จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
4 ส.ค. 58 Sales Engineer (Key Account Executive) /e Sales Urgently Required! บริษัท แอดวานซ์เทค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-IT
4 ส.ค. 58 Application Engineer Urgently Required! บริษัท แอดวานซ์เทค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-IT
4 ส.ค. 58 Production Engineer URGENTLY REQUIRED!!! Kruger Group (Thailand) สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อื่นๆ
4 ส.ค. 58 Sr.R&D Engineer/R&D Engineer URGENTLY REQUIRED!!! Kruger Group (Thailand) สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อื่นๆ
4 ส.ค. 58 Marketing Engineer URGENTLY REQUIRED!!! Kruger Group (Thailand) สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อื่นๆ
4 ส.ค. 58 Senior Process Engineer/Process Engineer URGENTLY REQUIRED!!! Kruger Group (Thailand) สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อื่นๆ
4 ส.ค. 58 Control Engineer URGENTLY REQUIRED!!! Kruger Group (Thailand) สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อื่นๆ
4 ส.ค. 58 Production Engineer – Electric Motor URGENTLY REQUIRED!!! Kruger Group (Thailand) สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อื่นๆ
4 ส.ค. 58 Chief Engineer / หัวหน้าวิศวกรส่วนผลิต บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
4 ส.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้า(ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา) บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
4 ส.ค. 58 วิศวกรเครื่องกล (เขตทุ่งครุ) มีใบกว ด่วนมาก!! บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
4 ส.ค. 58 วิศวกรระบบ ISO/TS16949 บริษัท พรีซิชั่น เพอร์เฟ็คท์ ไพพ์ จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
4 ส.ค. 58 Sales Engineer วิศวกรขาย (ไฟฟ้ากำลัง) บริษัท คอมโพแม็ก จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
4 ส.ค. 58 Sales Engineer วิศวกรขาย (เซ็นเซอร์และคอนโทรลเลอร์ ) บริษัท คอมโพแม็ก จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
4 ส.ค. 58 Marketing Engineer บริษัท คอมโพแม็ก จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
4 ส.ค. 58 Maintenance Engineer / Senior Engineer Thai Stainless Steel Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
4 ส.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้า / ช่างซ่อมบำรุง บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
4 ส.ค. 58 Production Engineer / Process Engineer Thai Stainless Steel Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
4 ส.ค. 58 Service Engineer กลุ่มบริษัท ตันจงอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 Product Engineer / Process Engineer กลุ่มบริษัท ตันจงอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 วิศวกรสุขาภิบาล บริษัท วิจัยและออกแบบสถาปัตยกรรมที่เหมาะสม จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ที่ปรึกษา
4 ส.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้า / เครื่องกล บริษัท วิจัยและออกแบบสถาปัตยกรรมที่เหมาะสม จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ที่ปรึกษา
4 ส.ค. 58 Production Engineer Luvata Heating Cooling Technologies (Thailand) Ltd. or LHCT ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
4 ส.ค. 58 วิศวกรออกแบบ บริษัท กรี อิเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
4 ส.ค. 58 Sales Engineer บริษัท สมาท ไลฟ์ เทคโนโลยี จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-IT
4 ส.ค. 58 วิศวกรการผลิต WINTECH MANUFACTURING CO., LTD. สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
4 ส.ค. 58 วิศวกรขายงานโครงการ บริษัท กรี อิเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
4 ส.ค. 58 ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด ปทุมธานี วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
4 ส.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้า - เครื่องมือวัด (โรงงานอุตสาหกรรม นครปฐม)
ด่วนมาก
Food People Recruitment Co., Ltd. นครปฐม วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
4 ส.ค. 58 Senior Electrical Engineer/Mechanical Engineer (Manufacturer)
(ด่วนมาก)
Food People Recruitment Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
4 ส.ค. 58 Senior Production Engineer/Process Engineer (Polyester Polymer, Plastic)
(ด่วนมาก)
Food People Recruitment Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
4 ส.ค. 58 วิศวกรโครงการ (Project Engineer) ประจำโครงการศรีราชา บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
4 ส.ค. 58 วิศวกรประมาณราคา ด่วน บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
4 ส.ค. 58 วิศวกร บริษัท ศรีไทย โอโตซีทส์ อินดัสตรี จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 SUB LEADER NEW PRODUCT&PROCESS ด่วน !! C.B. Paint Ltd., Part. ฉะเชิงเทรา วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 Industrial Engineer - สนง.ใหญ่ สุขุมวิท 93 / สนง.บางปู / สนง.พะเยา บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯสิ่งทอ
4 ส.ค. 58 Maintenance Engineer บริษัท เด็กซ์ตร้า แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
4 ส.ค. 58 วิศวกร System Integration & Service Co., Ltd. นนทบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
4 ส.ค. 58 Engineering Staff
ด่วนมาก !!
S.A Precision Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
4 ส.ค. 58 System Engineer Sony Technology (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
4 ส.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้า Matsui (Asia) Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
4 ส.ค. 58 R&D Engineering Matsui (Asia) Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
4 ส.ค. 58 Senior Technical Support Engineer (Factory Automation, Electrical, Instrument, Control) SM 1780 URGENTLY!! Tel.02-541-5138-9 SMARTCRUIT CONSULTANT CO., LTD. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
4 ส.ค. 58 Mechanical/ Electrical Engineer (SM: 1630) (5 Days working: Mon-Fri) URGENTLY!! Tel.02-541-5138 SMARTCRUIT CONSULTANT CO., LTD. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
4 ส.ค. 58 Sales Engineer (Chemical/ Plastic) *Company Car Provided (SM: 1768) URGENTLY!! Tel.02-541-5138-9 SMARTCRUIT CONSULTANT CO., LTD. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเคมี/ปิโตรเลียม ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
4 ส.ค. 58 Project Engineer (Site) **คุมงานทาสีและคลังสินค้า** (Salary:20K/ Location:Amatanakorn) SMARTCRUIT CONSULTANT CO., LTD. ชลบุรี วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
4 ส.ค. 58 Engineer (CAD/ CAM Application) SM: 1248 URGENTLY!! Tel.02-541-5138-9 SMARTCRUIT CONSULTANT CO., LTD. กรุงเทพมหานคร วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
4 ส.ค. 58 Application Engineer **Electrical Diagram skill required (Salary:25-33K) SM: 2150 SMARTCRUIT CONSULTANT CO., LTD. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
4 ส.ค. 58 Service Engineer (Salary: 25-30K/ Location: Bangna) SM:2157 URGENTLY!! Tel.02-541-5138-9 SMARTCRUIT CONSULTANT CO., LTD. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
4 ส.ค. 58 Sales & Service Engineer **Experience in Plastic Mold is a plus** (SM: 2217) SMARTCRUIT CONSULTANT CO., LTD. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
4 ส.ค. 58 วิศวกร /ช่างไฟฟ้า/ ช่างซ่อมบำรุง ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า เพื่อนัดกรอกใบสมัครและสัมภาษณ์ ! บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 วิศวกรควบคุมหม้อไอน้ำ : ระดับสามัญวิศวกร ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า เพื่อนัดกรอกใบสมัครและสัมภาษณ์ ! บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 วิศวกรงานระบบ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
4 ส.ค. 58 วิศวกรโรงงาน บริษัท แหลมฉบัง อิมเม็กซ์ จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
4 ส.ค. 58 โฟร์แมนก่อสร้าง / วิศวกร บริษัท จี. เอ. เฮ้าส์ จำกัด นนทบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
4 ส.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน) สระบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
4 ส.ค. 58 วิศวกรเครื่องกล บริษัท สยามเอ็มซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อื่นๆ
4 ส.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้า ด่วนมาก !! บริษัท ศิริแสงอารำพี จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
4 ส.ค. 58 วิศวกรเครื่องกล ด่วนมาก !! บริษัท ศิริแสงอารำพี จำกัด สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อื่นๆ
4 ส.ค. 58 ผู้จัดการขาย สาขาขอนแก่น (Area Sales Manager) ด่วนมาก !! บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ ขอนแก่น วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
4 ส.ค. 58 วิศวกรหลังการขาย (Service Engineer) เน้นจบฟิสิกส์อุตฯการแพทย์,อิเล็กทรนิค(ประจำพระราม 4และอ่อนนุช 44) ด่วนมาก !! บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
4 ส.ค. 58 วิศวกรโครงการ (Project Engineer )ประจำอ่อนนุช 44 *เน้นจบไฟฟ้า) ด่วนมาก !! บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
4 ส.ค. 58 วิศวกรเทคนิคสิ่งแวดล้อม ( Technical Engineer ) บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรสิ่งแวดล้อม ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
4 ส.ค. 58 เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
4 ส.ค. 58 1.Die Engineer, 2. Electric Engineer, 3. QC & QA Engineer, 4. Production Engineer, 5. Jig Engineer, 6.Maintenance Engineer, Design Engineer, Analyst Engineer` บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
4 ส.ค. 58 วิศวกรควบคุมงานโครงการ ด่วน!! P.S.P. SPECIALTIES CO., LTD. สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ พลังงาน
4 ส.ค. 58 Engineer
ด่วนมาก!!!
SRN Sound Proof Co., Ltd ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 Process Engineer SRN Sound Proof Co., Ltd ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 Plant Engineer Lactasoy Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
4 ส.ค. 58 Process Development Engineer / Industrail Engineer Lactasoy Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
4 ส.ค. 58 วิศวกรฝ่ายขาย (Technical Sales Engineer) : Building Products (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
4 ส.ค. 58 วิศวกรโครงการ-สาขาเครื่องกล (Project Engineer-ME) (ประจำโครงการ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า) บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
4 ส.ค. 58 วิศวกรถอดแบบประมาณราคา (ระบบสุขาภิบาล / ระบบปรับอากาศ / ระบบไฟฟ้า) (Estimating Engineer) บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
4 ส.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้า (BAS & Fire Alarm System) บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
4 ส.ค. 58 วิศวกรสนาม (Site Engineer) สาขาเครื่องกล/ไฟฟ้า (ประจำโครงการ กรุงเทพฯ) ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
4 ส.ค. 58 Process Engineer/Design Engineer Hae Kwang (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
4 ส.ค. 58 วิศวกรสนามทางเครื่องกล/ไฟฟ้า บริษัท แม็คโทรนิคส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อื่นๆ
4 ส.ค. 58 Sales Engineer ประจำ กทม.(นิคมฯ บางชัน) และศูนย์ยริการต่างจังหวัด Urgently Required! บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
4 ส.ค. 58 Sales Engineer (ประจำศูนย์บริการจังหวัดระยอง) Urgently Required! บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
4 ส.ค. 58 Service Engineer (ประจำนิคมอุตสาหกรรมบางชัน) Urgently Required! บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
4 ส.ค. 58 Service Engineer ประจำศูนย์บริการUrgently Required! บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
4 ส.ค. 58 Engineer บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
4 ส.ค. 58 วิศวกรควบคุมการผลิตแม่พิมพ์ Plasess Hi-Tech Co., Ltd. พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 Engineer Engineering
ด่วน!!
CHUHATSU (THAILAND) Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 engineer Valqua Industries (Thailand) Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อื่นๆ
4 ส.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
4 ส.ค. 58 Production Engineer บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อื่นๆ
4 ส.ค. 58 Senior Production Engineerด่วน มาก!! บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อื่นๆ
4 ส.ค. 58 Process Engineerด่วนมาก!! บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อื่นๆ
4 ส.ค. 58 วิศวกรโยธา บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
4 ส.ค. 58 Maintenance Engineer (EE, ME) ลพบุรี Mahaphant Fibre-Cement PCL. ลพบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
4 ส.ค. 58 วิศวกรโยธา (พุทธมณฑลสาย5) Mahaphant Fibre-Cement PCL. นครปฐม วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
4 ส.ค. 58 วิศวกรก่อสร้าง / โฟร์แมน / QC บริษัท โฮมแมททีเรียล จำกัด ปทุมธานี วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
4 ส.ค. 58 วิศวกร ไลน์การผลิตน้ำดื่ม บริษัท เอ็น อาร์ ณรงค์ กรุ๊ป จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
4 ส.ค. 58 Senior Engineer
Urgently Required!!
Electro Ceramics (Thailand) Co., Ltd. ลำพูน วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
4 ส.ค. 58 วิศวกรวางแผนการผลิต บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 Engineer Manager (โรงงานระยอง) / วิศกรเครื่องกล/ วิศวกร PM (ประจำโรงงานสมุทรสาคร) ด่วนมาก !! บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
4 ส.ค. 58 Process Engineer/ Production Engineer NDB Recruitment & Business Co., Ltd. พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ บริการ
4 ส.ค. 58 Manufacturing Engineer (ME) บริษัท เอลเลค แอนด์ เอลเทค (ประเทศไทย) จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรเคมี/ปิโตรเลียม ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
4 ส.ค. 58 วิศวกรการผลิต (IE STAFF) Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd. สมุทรสาคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อัญมณี/เครื่องประดับ
4 ส.ค. 58 Engineer (ช/ญ) เกรด 2.5 ขึ้นไป (ประจำนิคมอินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี) บริษัท จัดหางาน เมเยอร์ เพอซันเนล จำกัด สิงห์บุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
4 ส.ค. 58 Asst.Chief Engineer (รองหัวหน้าแผนก) ประจำสิงห์บุรี บริษัท จัดหางาน เมเยอร์ เพอซันเนล จำกัด สิงห์บุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
4 ส.ค. 58 Quality Engineer / QA Engineer (Amatanakorn-Chonburi ) Exp 0-2 years C2S Recruitment Service Co., Ltd. (C2SR) ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
4 ส.ค. 58 วิศวกรอุตสาหการ Uni Aire Corporation Co., Ltd. สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
4 ส.ค. 58 วิศวกรโยธา
ด่วนมาก!!
บริษัท เจียงซู โปรวินเชียล คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
4 ส.ค. 58 วิศวกรเครื่องมือแพทย์ บริษัท โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์ จำกัด นนทบุรี วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ โรงพยาบาล/คลีนิค
4 ส.ค. 58 Water Treatment Engineer PAN ASIA WATERWORKS CO.,LTD. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ บริการ
4 ส.ค. 58 Wastewater Treatment Engineer PAN ASIA WATERWORKS CO.,LTD. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ บริการ
4 ส.ค. 58 Electrical Engineer Mitsubishi Electric Thai Auto-Parts Co.,Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 Mechanical Engineer Mitsubishi Electric Thai Auto-Parts Co.,Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 QA Engineer บริษัท ไทโฮ (ประเทศไทย) จำกัด ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 Project Engineer / Project Manager บริษัท จีไอเอส กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ บริการ
4 ส.ค. 58 Site Engineer บริษัท จีไอเอส กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ บริการ
4 ส.ค. 58 โฟร์แมน (เครื่องกล / ไฟฟ้า) บริษัท จีไอเอส กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ บริการ
4 ส.ค. 58 หัวหน้างานบริหารวัตถุดิบ ประจำโรงงานรังสิต      ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด) ปทุมธานี วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
4 ส.ค. 58 วิศวกร ( CAM ) Thai Kikuwa Industries Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 QA Engineer Thai Kikuwa Industries Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 Engineer
ด่วนมาก
บริษัท ฟรีสเซอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
4 ส.ค. 58 Utility Supervisor >> Top Urgently Required !!! CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
4 ส.ค. 58 CAD CAM Engineer (PCB Genesis Program) Top Urgently Required !!! CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
4 ส.ค. 58 Quality Engineer
Urgently Required !!!
CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
4 ส.ค. 58 Maintenance Engineer or Supervisor
Urgent Required!!!
CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd. ปราจีนบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
4 ส.ค. 58 Service engineer Urgently Required !! Centasia Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
4 ส.ค. 58 วิศวกรประเมินราคา (ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต) สมัครด่วน!!! บริษัท ศรีไทยวิศวภัณฑ์ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
4 ส.ค. 58 Engineer บริษัท แมททีเรียล เอ็กซ์เพอร์ทีส จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
4 ส.ค. 58 Industrial Engineer บริษัท เทอริเนกซ์สยาม จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
4 ส.ค. 58 supervisor - manager Engineer ด่วนมาก !! บริษัท โกลด์ ฟิลด์ รีไฟเนอรี จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อัญมณี/เครื่องประดับ
4 ส.ค. 58 Die Engineer Assistant Manager บริษัท พีอีซี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 Production Engineer (ปั๊มโลหะ) บริษัท พีอีซี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง บริษัท ซัคเซ็ส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
4 ส.ค. 58 Sales Engineer (สามารถเดินทางไปกลุ่มประเทศ AEC ได้)
ด่วนมาก!!!
บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ พลังงาน
4 ส.ค. 58 New model Staff
ด่วน!!
Moriroku Technology (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 Sales Engineering Fisa Trade (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
4 ส.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้า
ด่วนมาก!!
บริษัท รวมนครก่อสร้าง ( ประเทศไทย) จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
4 ส.ค. 58 QA Engineer บริษัท อซาด้า แมชชินเนอรี่ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
4 ส.ค. 58 ผู้จัดการโครงการ (โยธา)ด่วนมาก!! บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
4 ส.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
4 ส.ค. 58 วิศวกรเครื่องกล (ประเมินราคา)ด่วน มาก!! บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
4 ส.ค. 58 วิศวกรสิ่งแวดล้อม ด่วน !! บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรสิ่งแวดล้อม ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
4 ส.ค. 58 Sales Engineer, Design , หัวหน้า QC บริษัท อินเตอร์ เซ็นเตอร์แพค (ประเทศไทย) จำกัด ปทุมธานี วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
4 ส.ค. 58 Production Engineering Supervisor Thai Sanko Co., Ltd. พระนครศรีอยุธยา วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
4 ส.ค. 58 Security Analyst and Administrator บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-IT
4 ส.ค. 58 Engineer (Access Network Design) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ สื่อสาร
4 ส.ค. 58 Network Engineer บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ สื่อสาร
4 ส.ค. 58 NOC Engineer บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ สื่อสาร
4 ส.ค. 58 QA/QC Shutdown Inspection SGS (Thailand) Limited. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ที่ปรึกษา
4 ส.ค. 58 Lab Technician (EE) Urgently Required!! SGS (Thailand) Limited. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ที่ปรึกษา
4 ส.ค. 58 Lab engineer (EE) Urgently Required!! SGS (Thailand) Limited. กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ที่ปรึกษา
4 ส.ค. 58 Project Engineer Thai Kyowa Biotechnologies Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
4 ส.ค. 58 วิศวกรเครื่องกล บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ นครราชสีมา วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
4 ส.ค. 58 Production Engineer Bando Densen (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
4 ส.ค. 58 Training Chief (Training Engineer) EKK Eagle (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 Skill Embedded Software Engineer บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ที่ปรึกษา
4 ส.ค. 58 วิศวกรประจำโรงงานด่วนมาก!! บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
4 ส.ค. 58 วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง ด่วน !! บริษัท ยูพลัส คอนซัลแตนส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ ที่ปรึกษา
4 ส.ค. 58 จบ ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง บริษัท จีทีโอ เทคโนโลยี จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
4 ส.ค. 58 ENGINEER ETK EMS Asia Productions Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
4 ส.ค. 58 ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค บริษัท เอ็ม โอ เค จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-IT
4 ส.ค. 58 วิศวกรงานโครงสร้างด่วน มาก!! บริษัท เอ็ม โอ เค จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-IT
4 ส.ค. 58 วิศวกรเครื่องมือควบคุม (จ.สุพรรณบุรี) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด สุพรรณบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ การเกษตร
4 ส.ค. 58 วิศวกรโครงการ (Project Engineer) ด่วนมาก !! บริษัท โกลบอลเทค จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
4 ส.ค. 58 วิศวกร (เตาหลอม) บริษัท แก้วปราการ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
4 ส.ค. 58 วิศวกรผลิต บริษัท แก้วปราการ จำกัด สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
4 ส.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้า / ช่างเทคนิคไฟฟ้า
ด่วนมาก!!!
บริษัท ซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
4 ส.ค. 58 Project Engineer บริษัท ล่ำสูง ( ประเทศไทย ) จำกัด ( มหาชน ) สาขาบางปู สมุทรปราการ วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
4 ส.ค. 58 วิศวกรโครงการ Urgently Required !! บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
4 ส.ค. 58 วิศวกรโรงงาน ประจำโรงงานดอนเมือง บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
4 ส.ค. 58 วิศวกรเครื่องกล บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน) บุรีรัมย์ วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
4 ส.ค. 58 วิศวกร บริษัท วิศวกิจพัฒนา จำกัด (VIPCO) กำแพงเพชร วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
4 ส.ค. 58 Staff Engineer Thai Steel Cable Public Company Limited ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 วิศวกรโครงการ บริษัท ไวกิ้ง คอนสตรัคชั่น จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
4 ส.ค. 58 หัวหน้าแผนกปฏิบัติการอุปกรณ์ตู้เย็น (นิคมอุตสาหกรรมบางชัน) ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
4 ส.ค. 58 Process Engineer ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด) กรุงเทพมหานคร วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
4 ส.ค. 58 หัวหน้าแผนกบริการอุปกรณ์ [Equipment Service Supervisor] ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด) ลำปาง วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
Page: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10