เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน

ตำแหน่งงานแยกตามจังหวัด > ชลบุรี
4 ส.ค. 58 ++สาขาในจังหวัดชลบุรี++รับสมัครพนักงานตำแหน่ง ผู้จัดการร้านฝึกหัด , พนักงาน Barista ประจำสาขา Mike Shopping Mall จังหวัดชลบุรี
สมัครพร้อมสัมภาษณ์ได้ที่สาขา Mike Shopping Mall จังหวัดชลบุรี
บริษัท เมซโซ่ จำกัด ชลบุรี อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ พนักงานร้านกาแฟ/Barista ธุรกิจ บริการ
4 ส.ค. 58 ผู้จัดการร้านฝึกหัด, พนักงานประจำร้าน สาขา J-Park ศรีราชา
สมัครที่ร้านเมซโซ่สาขาJ-Park ศรีราชา ด่วน !!!!
บริษัท เมซโซ่ จำกัด ชลบุรี อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ พนักงานร้านกาแฟ/Barista ธุรกิจ บริการ
4 ส.ค. 58 วิศวกร(ประจำโรงงานชลบุรี(ตำบลเหมือง)) ด่วนมาก !! บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
4 ส.ค. 58 ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิศวกรรม(ประจำโรงงานชลบุรี ตำบลเหมือง) ด่วนมาก !! บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
4 ส.ค. 58 พนักงานบัญชีต้นทุน (ประจำโรงงานชลบุรี(ต.เหมือง)) ด่วนมาก !! บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด ชลบุรี บัญชี/การเงิน บัญชีทั่วไป ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
4 ส.ค. 58 ช่างอุตสาหกรรมทั่วไป(ประจำโรงงานชลบุรี(ตำบลเหมือง)) ด่วนมาก !! บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
4 ส.ค. 58 นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์,นักวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบ/สารเคมี(ประจำโรงงานชลบุรี ต.เหมือง) ด่วนมาก !! บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด ชลบุรี วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
4 ส.ค. 58 วิศวกรทดสอบ (ประจำโรงงาน ต.ห้วยกะปิ ชลบุรี) ด่วนที่สุด !!! บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
4 ส.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้า (ประจำโรงงานชลบุรี ตำบลห้วยกะปิ ) ด่วนที่สุด !!! บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
4 ส.ค. 58 วิศวกรพัฒนาเครื่องจักร (ประจำโรงงานชลบุรี ต.ห้วยกะปิ ) ด่วนที่สุด !!! บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
4 ส.ค. 58 พนักงานบุคคล/ฝึกอบรม , พนักงานธุรการทรัพย์สิน(ประจำโรงงานชลบุรี(ตำบลเหมือง)) ด่วนมาก !! บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด ชลบุรี บุคคล/ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/วิทยากร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
4 ส.ค. 58 วิศวกรออกแบบ (ประจำโรงงานชลบุรี ตำบลห้วยกะปิ ) ด่วนที่สุด !!! บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด ชลบุรี เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม วิศวกรออกแบบ ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
4 ส.ค. 58 พยาบาล บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ชลบุรี แพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุข พยาบาล ธุรกิจ โรงพยาบาล/คลีนิค
4 ส.ค. 58 เภสัชกร บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ชลบุรี แพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุข เภสัชกร ธุรกิจ โรงพยาบาล/คลีนิค
4 ส.ค. 58 ช่างซ่อมบำรุง ด่วน !! บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ โรงพยาบาล/คลีนิค
4 ส.ค. 58 Branch Manager (ผู้จัดการสาขา) ประจำจังหวัดชลบุรี AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited ชลบุรี การตลาด หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ สินเชื่อ/บัตรเครดิต
4 ส.ค. 58 พนักงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำภูมิภาคศรีราชา AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited ชลบุรี เร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้   ธุรกิจ สินเชื่อ/บัตรเครดิต
4 ส.ค. 58 เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสาขา โซนภาคตะวันออก และ ภาคตะวันตก AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited ชลบุรี จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ธุรการทั่วไป ธุรกิจ สินเชื่อ/บัตรเครดิต
4 ส.ค. 58 ผู้ช่วยผู้จัดการภาค Regional Support (โซนตะวันออก) AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited ชลบุรี การตลาด หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ สินเชื่อ/บัตรเครดิต
4 ส.ค. 58 เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์และภายนอก สาขาชลบุรี ด่วนมาก !! AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited ชลบุรี เร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้   ธุรกิจ สินเชื่อ/บัตรเครดิต
4 ส.ค. 58 วิศวกร บริษัท โทแอคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี บริษัท โทแอคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี บัญชี/การเงิน บัญชี-การเงิน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร(โรงสีข้าว) บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ อื่นๆ ธุรกิจ การเกษตร
4 ส.ค. 58 QC Superviser/DCC (มีความรู้ทางด้านอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ) บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ การเกษตร
4 ส.ค. 58 ผู้จัดฝ่ายผลิต (ผลิตขนม) บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ การเกษตร
4 ส.ค. 58 เจ้าหน้าที่การตลาด (เดินทางดูแลอีสาน, ใต้,ภาคกลาง) ด่วนมาก !! บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด ชลบุรี การตลาด การตลาด ธุรกิจ การเกษตร
4 ส.ค. 58 เจ้าหน้าที่ IT (มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม SAPเท่านั้น) บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด ชลบุรี คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ IT/Admin/Network Admin ธุรกิจ การเกษตร
4 ส.ค. 58 Front officer (สามารถเข้ากะได้) บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด ชลบุรี บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์ ฝ่ายบริการลูกค้าต่างประเทศ ธุรกิจ การเกษตร
4 ส.ค. 58 เจ้าหน้าที่การเงิน ด่วนมาก !! บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด ชลบุรี บัญชี/การเงิน บัญชี-การเงิน ธุรกิจ การเกษตร
4 ส.ค. 58 วิศวกรควบคุมเครื่องจักร (มีใบ กว.) บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ การเกษตร
4 ส.ค. 58 Engineer Staff บริษัท ซัมมิท โชว่า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 Procurement Asst. to Manager (Urgently) EIE INTERGROUP CO., LTD. ชลบุรี ขาย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษา
4 ส.ค. 58 QC Make up
Urgently!!
บริษัท เอฟซี ลาบอราทอรี่ จำกัด ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
4 ส.ค. 58 Draftman บริษัท รังษีอิเล็คทริค จำกัด ชลบุรี เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม พนักงานเขียนแบบ/AutoCad/Draftman ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
4 ส.ค. 58 ผู้จัดการสาขา (สาขาภูเก็ตและสาขาชลบุรี) 1577 Home Shopping จำกัด ชลบุรี ขาย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ บริการ
4 ส.ค. 58 ผู้จัดการร้าน/ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการร้านฝึกหัด ร้านโดมิโน่พิซซ่า สาขาเทสโก้ โลตัส (ชลบุรี) รับสมัครด่วน!! กลุ่มบริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ธุรกิจอาหาร ชลบุรี อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
4 ส.ค. 58 ผู้จัดการสาขาพัทยา(จ.ชลบุรีและภาคตะวันออก) Thai Stainless Steel Co., Ltd. ชลบุรี ขาย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
4 ส.ค. 58 พนักงานขายโทรศัพท์ที่ Big C - GP พัทยาเหนือ พัทยาใต้ และตึกคอมศรีราชา ด่วนมาก !! บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ชลบุรี ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ สื่อสาร
4 ส.ค. 58 General Manager (PATAYA Branch) บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา จำกัด ชลบุรี การตลาด หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ บริการ
4 ส.ค. 58 ผู้ช่วยสัตวแพทย์ (ปฏิบัติงาน ที่ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา) บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ชลบุรี วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา อื่นๆ ธุรกิจ บริการ
4 ส.ค. 58 Sale and Marketing Senior Officer บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา จำกัด ชลบุรี การตลาด การตลาด ธุรกิจ บริการ
4 ส.ค. 58 เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ (ปฏิบัติงานที่ ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา) บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ชลบุรี บัญชี/การเงิน เจ้าหน้าที่รับ-จ่ายเงิน/แคชเชียร์ ธุรกิจ บริการ
4 ส.ค. 58 Safety Officer Meyer Industries Limited ชลบุรี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
4 ส.ค. 58 Technician ด่วนมาก !! Meyer Industries Limited ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
4 ส.ค. 58 Clerk Meyer Industries Limited ชลบุรี บุคคล/ฝึกอบรม พนักงานฝ่ายบุคคล ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
4 ส.ค. 58 ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน, ผู้จัดการร้านฝึกหัด ร้านโดมิโน่พิซซ่า สาขาพัทยาสาย 2, สาย 3รับสมัครด่วน!! กลุ่มบริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ธุรกิจอาหาร ชลบุรี อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
4 ส.ค. 58 ช่างเทคนิค-พ่นสี Meyer Industries Limited ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างเทคนิค ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
4 ส.ค. 58 จป.เทคนิคขั้นสูง หรือ จป.วิชาชีพ K.D.Heat Technology (Thailand) Co.,Ltd. ชลบุรี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 Accounting Manager (Food Manufacturer)
(ด่วนมาก)
Food People Recruitment Co., Ltd. ชลบุรี บัญชี/การเงิน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
4 ส.ค. 58 โฟร์แมน (ประจำโครงการศรีราชา) บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ชลบุรี โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา โฟร์แมน ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
4 ส.ค. 58 เจ้าหน้าที่ธุรการโอนกรรมสิทธิ์ (โครงการศรีราชา) บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ชลบุรี จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ธุรการทั่วไป ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
4 ส.ค. 58 เจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำโครงการศรีราชา) ด่วน บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ชลบุรี การตลาด การตลาด ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
4 ส.ค. 58 วิศวกรโครงการ (Project Engineer) ประจำโครงการศรีราชา บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
4 ส.ค. 58 เจ้าหน้าที่ควบคุมวัตถุดิบ (MRP Staff) Furukawa Automotive Systems Thailand ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 Visual Merchandiser Siam Gems Group ชลบุรี ศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพ ออกแบบผลิตภัณฑ์/ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ธุรกิจ ท่องเที่ยว
4 ส.ค. 58 PE- Machine (ฝ่ายซ่อมบำรุง) Urgently Required !! บริษัท ไทย อิเคดะ เอ็มเอฟจี จำกัด ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 Production Supervisor (Press&Welding)URGENT!! บริษัท ไทย อิเคดะ เอ็มเอฟจี จำกัด ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 PRODUCTION STAFF (CNC) URGENT!! บริษัท ไทย อิเคดะ เอ็มเอฟจี จำกัด ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 PE Staff (DIE SET)URGENT!! บริษัท ไทย อิเคดะ เอ็มเอฟจี จำกัด ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 เจ้าหน้าที่บัญชีบัญชีต้นทุน บริษัท ศรีบริสุทธิ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด ชลบุรี บัญชี/การเงิน บัญชีทั่วไป ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง บริษัท ศรีบริสุทธิ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพ บริษัท ศรีบริสุทธิ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด ชลบุรี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO พัฒนาองค์กร/ISO ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรบ บริษัท ศรีบริสุทธิ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด ชลบุรี บุคคล/ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/วิทยากร ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 ผู้จัดการแผนกQC บริษัท ศรีบริสุทธิ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 Sales Coordinator OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd. ชลบุรี ขาย ประสานงานขาย ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
4 ส.ค. 58 Accounting Supervisor (Amatanakorn) Urgently Required !! OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd. ชลบุรี บัญชี/การเงิน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
4 ส.ค. 58 QC.SUPERVISOR
ด่วน!!!!
S.A Precision Co., Ltd. ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
4 ส.ค. 58 Japanese Interpreter
ด่วนมาก !!
S.A Precision Co., Ltd. ชลบุรี ล่าม/มัคคุเทศก์/จองห้อง/จองตั๋ว ล่าม / นักแปล ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
4 ส.ค. 58 Painting Manager
ด่วน!!!!
S.A Precision Co., Ltd. ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
4 ส.ค. 58 Engineering Staff
ด่วนมาก !!
S.A Precision Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
4 ส.ค. 58 Injection Supervisor S.A Precision Co., Ltd. ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
4 ส.ค. 58 Assistant Injection Manager
ด่วนมาก!!
S.A Precision Co., Ltd. ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
4 ส.ค. 58 Engineering Supervisor S.A Precision Co., Ltd. ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
4 ส.ค. 58 PC. STAFF S.A Precision Co., Ltd. ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน วางแผนการผลิต ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
4 ส.ค. 58 Warehouse Supervisor S.A Precision Co., Ltd. ชลบุรี คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
4 ส.ค. 58 Injection Leader S.A Precision Co., Ltd. ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมดูแลเครื่องจักร ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
4 ส.ค. 58 Programmer บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำกัด ชลบุรี คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ Programmer/System Analyst ธุรกิจ อุตฯสิ่งทอ
4 ส.ค. 58 Staff จัดรถขนส่งพนักงาน บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ จำกัด ชลบุรี คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain อื่นๆ ธุรกิจ ขนส่ง
4 ส.ค. 58 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย(บ้านจัดสรร) บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ จำกัด ชลบุรี การตลาด การตลาด ธุรกิจ ขนส่ง
4 ส.ค. 58 เจ้าหน้าทีตรวจสอบคุณภาพ(QC) บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ จำกัด ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ ขนส่ง
4 ส.ค. 58 จป.วิชาชีพ บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ จำกัด ชลบุรี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ ขนส่ง
4 ส.ค. 58 ลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ จำกัด ชลบุรี บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์ บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center ธุรกิจ ขนส่ง
4 ส.ค. 58 สต๊าฟ รปภ. บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ จำกัด ชลบุรี แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถ   ธุรกิจ ขนส่ง
4 ส.ค. 58 หัวหน้าโซนจัดรถ บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ จำกัด ชลบุรี คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ขนส่ง
4 ส.ค. 58 เจ้าหน้าที่จัดซื้ออะไหล่ บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ จำกัด ชลบุรี จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป จัดซื้อ ธุรกิจ ขนส่ง
4 ส.ค. 58 เจ้าหน้าที่บัญชีบริการ บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ จำกัด ชลบุรี บัญชี/การเงิน บัญชีทั่วไป ธุรกิจ ขนส่ง
4 ส.ค. 58 กุ๊ก (สาขา รพ.กรุงเทพ พัทยา) บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ กุ๊กอาหารไทย/นานาชาติ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
4 ส.ค. 58 เจ้าหน้าที่ออกบูทการขาย-การตลาด Image Professional Limited Co,.Ltd. ชลบุรี ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ บริการ
4 ส.ค. 58 ผู้จัดการสาขาฝึกหัด (ฝ่ายขายและการตลาด) Image Professional Limited Co,.Ltd. ชลบุรี การตลาด กิจกรรมการตลาด ธุรกิจ บริการ
4 ส.ค. 58 System Engineer Sony Technology (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
4 ส.ค. 58 Electric Technical Service ด่วนมาก!! CKD Thai Co., Ltd. ชลบุรี เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม วิศวกรออกแบบ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 Sales Engineer (Eastern Sea Board) CKD Thai Co., Ltd. ชลบุรี ขาย วิศวกรขาย ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 Sales Engineer (*Cutting Tools Experience*/ Based in Chonburi) SM: 2048 SMARTCRUIT CONSULTANT CO., LTD. ชลบุรี ขาย วิศวกรขาย ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
4 ส.ค. 58 Import & Export Supervisor (Salary: 25 - 35K/ Location: Laemchabang, Chonburi) SM: 2212 URGENTLY!! Tel.02-541-5138-9 SMARTCRUIT CONSULTANT CO., LTD. ชลบุรี นำเข้า-ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOI หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
4 ส.ค. 58 Project Engineer (Site) **คุมงานทาสีและคลังสินค้า** (Salary:20K/ Location:Amatanakorn) SMARTCRUIT CONSULTANT CO., LTD. ชลบุรี วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
4 ส.ค. 58 Import & Export Staff (Based in Laemchabang, Chonburi/ Salary: 18-25K) SM: 2060 URGENTLY!! Tel.02-541-5139 SMARTCRUIT CONSULTANT CO., LTD. ชลบุรี นำเข้า-ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOI งานเอกสารนำเข้า-ส่งออก/BOI ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
4 ส.ค. 58 Warehouse Supervisor (Salary: 20 - 30K/ สถานที่: แหลมฉบัง) URGENTLY!! Tel.02-541-5138-9 SMARTCRUIT CONSULTANT CO., LTD. ชลบุรี คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
4 ส.ค. 58 Storekeeper สโตร์ (สาขา รพ. กรุงเทพ พัทยา) บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
4 ส.ค. 58 ช่างซ่อมบำรุงอาคาร (สาขานิคมอมตะนคร) ด่วนมาก !! บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
4 ส.ค. 58 Assistant Food Service Manager (สาขา รพ.สมิติเวช ศรีราชา และสาขา รพ.กรุงเทพ พัทยา) บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
4 ส.ค. 58 Executive Sous Chef (สาขา รพ.สมิติเวช ศรีราชา และสาขา รพ.กรุงเทพ พัทยา) บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
4 ส.ค. 58 ลูกค้าสัมพันธ์ Customer Care (สาขาโรงพยาบาล กรุงเทพ พัทยา) บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ พนักงานต้อนรับ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
4 ส.ค. 58 Admin HR - เจ้าหน้าที่ธุรการ (สาขา อมตะนคร) ด่วนมาก !! บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ธุรการทั่วไป ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
4 ส.ค. 58 วิศวกรโรงงาน บริษัท แหลมฉบัง อิมเม็กซ์ จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
4 ส.ค. 58 Training Supervisor 1 Position บริษัท ซัมมิท โชว่า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ชลบุรี บุคคล/ฝึกอบรม อื่นๆ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 J-SOX / Accounting Officer บริษัท ซัมมิท โชว่า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ชลบุรี บัญชี/การเงิน บัญชี-การเงิน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 วิศวกรเครื่องกล บริษัท สยามเอ็มซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อื่นๆ
4 ส.ค. 58 ช่างซ่อมบำรุงด่วน มาก!! บริษัท สยามเอ็มซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
4 ส.ค. 58 ช่างR&D ออกแบบแผ่นวงจรอิเลคโทรนิคส์, ช่างเครื่อง AUTO บริษัท ฮันซอล เทคนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
4 ส.ค. 58 SALE (LED / SOLA) บริษัท ฮันซอล เทคนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี การตลาด การตลาด ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
4 ส.ค. 58 Purchasing staff Bangkok Komatsu Co., Ltd. ชลบุรี จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป จัดซื้อ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัย (ขนส่ง) (ประจำ ท่าเทียบเรือฝั่ง A แหลมฉบัง)สามารถทำงานเข้ากะ และเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ชลบุรี คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain โลจิสติกส์ ธุรกิจ อื่นๆ
4 ส.ค. 58 Engineer
ด่วนมาก!!!
SRN Sound Proof Co., Ltd ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 Process Engineer SRN Sound Proof Co., Ltd ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 Marketing Staff SRN Sound Proof Co., Ltd ชลบุรี จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ประสานงานขาย ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 Senior Account Officer CAZ (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี บัญชี/การเงิน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
4 ส.ค. 58 Process Engineer/Design Engineer Hae Kwang (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
4 ส.ค. 58 Staff of General Affair. KYOKUYO INDUSTRIAL (THAILAND) CO.,LTD. ชลบุรี จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ธุรการทั่วไป ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 Service Engineer ประจำศูนย์บริการUrgently Required! บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
4 ส.ค. 58 Engineer บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
4 ส.ค. 58 พนักงานขับรถส่งสินค้า (ประจำหนองขาม ศรีราชาและ อมตะ ซิตี้) Suzuyo Distribution Center (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์ พนักงานขับรถ/ขับรถผู้บริหาร ธุรกิจ ขนส่ง
4 ส.ค. 58 เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำพื้นที่ แหลมฉบัง จ.ชลบุรี) Suzuyo Distribution Center (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ ขนส่ง
4 ส.ค. 58 Supervisor (ประจำพื้นที่ แหลมฉบัง จ.ชลบุรี) Suzuyo Distribution Center (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain โลจิสติกส์ ธุรกิจ ขนส่ง
4 ส.ค. 58 พนักงานตรวจนับสินค้า / พนักงานขับรถโฟลค์ลิฟต์ ประจำแหลมฉบัง ด่วน!!! Suzuyo Distribution Center (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ ขนส่ง
4 ส.ค. 58 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (ประจำนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร)
ด่วนมาก!!!!
บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain โลจิสติกส์ ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
4 ส.ค. 58 เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
ด่วนมาก!!!!
บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain โลจิสติกส์ ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
4 ส.ค. 58 Sales representative SKY CIDER Co., Ltd. ชลบุรี ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
4 ส.ค. 58 Sales Supporter SKY CIDER Co., Ltd. ชลบุรี ขาย ประสานงานขาย ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
4 ส.ค. 58 Accountant & administation executive SKY CIDER Co., Ltd. ชลบุรี บัญชี/การเงิน บัญชีทั่วไป ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
4 ส.ค. 58 Freight Supervisor – Phu Bia Mining (Sriracha, Chonburi) Linfox Transport (Thailand) Limited ชลบุรี คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain โลจิสติกส์ ธุรกิจ ขนส่ง
4 ส.ค. 58 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยงานขนส่ง(ประจำศรีราชา จ.ชลบุรี) Linfox Transport (Thailand) Limited ชลบุรี คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain อื่นๆ ธุรกิจ ขนส่ง
4 ส.ค. 58 ผู้ช่วยฝ่ายขาย บริษัท คริสตัล เรียลตี้ จำกัด ชลบุรี ขาย ประสานงานขาย ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
4 ส.ค. 58 ล่ามแปลภาษาญี่ปุ่นสัญญา 1 ปี บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี ล่าม/มัคคุเทศก์/จองห้อง/จองตั๋ว ล่าม / นักแปล ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 พนักงาน QC บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 วิศวกรวางแผนการผลิต บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 พนักงานควบคุมเอกสารการจัดส่ง บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ธุรการทั่วไป ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 Sales Staff Meltec Parts & Engineering Co., Ltd. ชลบุรี ขาย อื่นๆ ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
4 ส.ค. 58 หัวหน้าแผนกสินค้าอาหารแช่แข็ง ประจำแม็คโครสาขาพัทยาใต้ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) ชลบุรี ขาย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ค้าปลีก
4 ส.ค. 58 เจ้าหน้าที่พัฒนาสมาชิก ประจำแม็คโครสาขาพัทยาใต้ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) ชลบุรี การตลาด การตลาด ธุรกิจ ค้าปลีก
4 ส.ค. 58 ผู้จัดการแผนกปลาและอาหารทะเล ประจำแม็คโครสาขาพัทยาใต้ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) ชลบุรี ขาย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ค้าปลีก
4 ส.ค. 58 ผู้จัดการส่วนงานธุรการบัญชีและบริหารข้อมูล ประจำแม็คโครสาขาพัทยาใต้ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) ชลบุรี บัญชี/การเงิน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ค้าปลีก
4 ส.ค. 58 หัวหน้าส่วนงานบริหารฐานข้อมูล ประจำแม็คโครสาขาพัทยาใต้ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) ชลบุรี คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ IT Manager/Senior Programmer ธุรกิจ ค้าปลีก
4 ส.ค. 58 หัวหน้าแผนกสินค้าผักและผลไม้ ประจำแม็คโครสาขาพัทยาใต้ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) ชลบุรี ขาย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ค้าปลีก
4 ส.ค. 58 Japanese Interpreter ด่วนมาก !! NDB Recruitment & Business Co., Ltd. ชลบุรี ล่าม/มัคคุเทศก์/จองห้อง/จองตั๋ว ล่าม / นักแปล ธุรกิจ บริการ
4 ส.ค. 58 New Model Engineer NDB Recruitment & Business Co., Ltd. ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ บริการ
4 ส.ค. 58 Tooling Manager NDB Recruitment & Business Co., Ltd. ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ บริการ
4 ส.ค. 58 Marketing & Sale Engineer ด่วนมาก! NDB Recruitment & Business Co., Ltd. ชลบุรี เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม วิศวกรออกแบบ ธุรกิจ บริการ
4 ส.ค. 58 BOI NDB Recruitment & Business Co., Ltd. ชลบุรี นำเข้า-ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOI งานเอกสารนำเข้า-ส่งออก/BOI ธุรกิจ บริการ
4 ส.ค. 58 Japanese Interpreter / Translator NDB Recruitment & Business Co., Ltd. ชลบุรี ล่าม/มัคคุเทศก์/จองห้อง/จองตั๋ว ล่าม / นักแปล ธุรกิจ บริการ
4 ส.ค. 58 เจ้าหน้าที่เขียนแบบ บริษัท เรียล โซลูพลัส จำกัด ชลบุรี เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม พนักงานเขียนแบบ/AutoCad/Draftman ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
4 ส.ค. 58 ช่างกลึง Milling บริษัท เรียล โซลูพลัส จำกัด ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างพิมพ์ ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
4 ส.ค. 58 หัวหน้าแผนกบุคคล , เจ้าหน้าที่ ISO14001,Planing,Maintenance บริษัท ชินเฮือง จำกัด ชลบุรี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
4 ส.ค. 58 Quality Engineer / QA Engineer (Amatanakorn-Chonburi ) Exp 0-2 years C2S Recruitment Service Co., Ltd. (C2SR) ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
4 ส.ค. 58 Production Supervisor ( Press / Welding / Spotting ) - Leamchabang / FEMALE Self-transport with allowances C2S Recruitment Service Co., Ltd. (C2SR) ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
4 ส.ค. 58 QC & QA Manager (Automotive-Brake System) Amatanakorn-Chonburi C2S Recruitment Service Co., Ltd. (C2SR) ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
4 ส.ค. 58 Maintenance & Process Senior Staff (Japanese-Automotive) Amatanakorn-Chonburi C2S Recruitment Service Co., Ltd. (C2SR) ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมดูแลเครื่องจักร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
4 ส.ค. 58 BOI controller staff ( Automotive-Leamchabang ) Exp 3-5 years C2S Recruitment Service Co., Ltd. (C2SR) ชลบุรี บัญชี/การเงิน บัญชี-การเงิน ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
4 ส.ค. 58 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ YJ TECH Co., Ltd. ชลบุรี จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป จัดซื้อ ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
4 ส.ค. 58 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย Goodpack Manufacturing Co., Ltd. ชลบุรี แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถ   ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
4 ส.ค. 58 HR Staff บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ ชลบุรี จำกัด ชลบุรี บุคคล/ฝึกอบรม พนักงานฝ่ายบุคคล ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 ผู้จัดการฟาร์ม Swiss Sheep Farm ชลบุรี ชลบุรี ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจ บริการ
4 ส.ค. 58 สาขาจิตรกรรม Swiss Sheep Farm ชลบุรี ชลบุรี ศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพ ช่างศิลป์(Sculpture/Print/Paint/Drawing) ธุรกิจ บริการ
4 ส.ค. 58 Leader Maintenance บริษัท โทไค เทคโค (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 Production Control Senior Manager Makita Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
4 ส.ค. 58 Technician บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ ชลบุรี จำกัด ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างเทคนิค ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 ช่างเทคนิค Mold Thai Kikuwa Industries Co., Ltd. ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างเทคนิค ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 QA Leader Thai Kikuwa Industries Co., Ltd. ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 Planning Assistant Manager. Thai Kikuwa Industries Co., Ltd. ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน วางแผนการผลิต ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 วิศวกร ( CAM ) Thai Kikuwa Industries Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 Leader Mold Thai Kikuwa Industries Co., Ltd. ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 Japanese Interpreter ( Level 3, Level 2 )Urgently!!! Thai Kikuwa Industries Co., Ltd. ชลบุรี ล่าม/มัคคุเทศก์/จองห้อง/จองตั๋ว ล่าม / นักแปล ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 QA Staff Thai Kikuwa Industries Co., Ltd. ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 QA Foreman Thai Kikuwa Industries Co., Ltd. ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 QA Engineer Thai Kikuwa Industries Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 Machine Assistant Manager Thai Kikuwa Industries Co., Ltd. ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 Sales Executive บริษัท เครื่องมืออุตสาหกรรม อินเตอร์ จำกัด ชลบุรี ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
4 ส.ค. 58 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล บริษัท เครื่องมืออุตสาหกรรม อินเตอร์ จำกัด ชลบุรี บุคคล/ฝึกอบรม พนักงานฝ่ายบุคคล ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
4 ส.ค. 58 Japanese Interpreter (HR&GA) ,(PURCHASE) Honda Lock Thai Co.,Ltd. ชลบุรี ล่าม/มัคคุเทศก์/จองห้อง/จองตั๋ว ล่าม / นักแปล ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 พนักงานควบคุมเครื่องจักร บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมดูแลเครื่องจักร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
4 ส.ค. 58 หัวหน้าแผนกบัญชี บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด ชลบุรี บัญชี/การเงิน บัญชี-การเงิน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
4 ส.ค. 58 Sales ขายเหล็กม้วน / แถบสลิต ( ปฎิบัติงานที่ บริษัทสยาม ไทโย สตีล จำกัด สาขาจังหวัดชลบุรี ) บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด ชลบุรี ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
4 ส.ค. 58 IT Programmer Moriroku Technology (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ IT/Admin/Network Admin ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 New model Staff
ด่วน!!
Moriroku Technology (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 Sales Engineering Fisa Trade (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
4 ส.ค. 58 Accouting Officer Fisa Trade (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี บัญชี/การเงิน บัญชีรับ/จ่าย ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
4 ส.ค. 58 เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา (R&D) (ประจำโรงงานชลบุรี)
ด่วน!!
THAI RUBBER LATEX CORPORATION (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED ชลบุรี วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ การเกษตร
4 ส.ค. 58 สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทราบผลทันที ตำแหน่งพนักงานประจำ True shop (Service) ชลบุรี,ระยอง,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว ในวันพุธที่ 15 กรกฏาคม 2558 ที่ห้างฮาร์เบอร์มอลล์ส่วนสำนักงานชั้น 9 เปิดรับลงทะเบียน 09.00-10.00 น. รายได้รับเฉลี่ยประจำต่อเดือน 18,000+++ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชลบุรี บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์ บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center ธุรกิจ สื่อสาร
4 ส.ค. 58 หัวหน้าแผนกการตลาด
ด่วนมาก !!
บริษัท ทัศนาการ์เด้นท์คลับ จำกัด ชลบุรี การตลาด การตลาด ธุรกิจ บริการ
4 ส.ค. 58 Instructor /Fitness Staff *** ด่วน*** บริษัท ทัศนาการ์เด้นท์คลับ จำกัด ชลบุรี สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา   ธุรกิจ บริการ
4 ส.ค. 58 เจ้าหน้าที่ขายฟิตเนส (Fitness Sales) และ เจ้าหน้าที่ขายงานจัดเลี้ยง (Banquet Sales) บริษัท ทัศนาการ์เด้นท์คลับ จำกัด ชลบุรี ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ บริการ
4 ส.ค. 58 จป.วิชาชีพ OHKUMA IND. (THAILAND) CO.,LTD. ชลบุรี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 Purchase Engineering Staff OHKUMA IND. (THAILAND) CO.,LTD. ชลบุรี จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป จัดซื้อ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 Sales บริษัท จี้เม่า รับเบอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ชลบุรี การตลาด การตลาด ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 ผู้ช่วยด้านภาษาจีน บริษัท จี้เม่า รับเบอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ชลบุรี ล่าม/มัคคุเทศก์/จองห้อง/จองตั๋ว ล่าม / นักแปล ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 Sales Representative ชลบุรี Oilserve Co., Ltd ชลบุรี ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ พาณิชย์
4 ส.ค. 58 Production Engineer Bando Densen (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
4 ส.ค. 58 Japanese Interpreter EKK Eagle (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี ล่าม/มัคคุเทศก์/จองห้อง/จองตั๋ว ล่าม / นักแปล ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 Training Chief (Training Engineer) EKK Eagle (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
4 ส.ค. 58 Accounting Senior Staff EKK Eagle (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี บัญชี/การเงิน อื่นๆ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
Page: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11