เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน

ตำแหน่งงานแยกตามจังหวัด > ชลบุรี
22 ส.ค. 60 SEO/Web Developer (urgent) (Work Location Pattaya) FAIRTEX EQUIPMENT CO., LTD. ชลบุรี คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ Web Programmer/Web Master ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
22 ส.ค. 60 Sale Engineer บริษัท ซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชั่น บีเคเค จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
22 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง (1993) จำกัด ชลบุรี จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ประสานงานทั่วไป ธุรกิจ ขนส่ง
22 ส.ค. 60 IT Support (Help Desk) Unithai Shipyard and Engineering Co., Ltd. ชลบุรี คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ Technical Support/Help Desk ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
22 ส.ค. 60 Piping Draftsman (สัญญาจ้าง) Unithai Shipyard and Engineering Co., Ltd. ชลบุรี เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม พนักงานเขียนแบบ/AutoCad/Draftman ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
22 ส.ค. 60 ช่างไฟฟ้า Unithai Shipyard and Engineering Co., Ltd. ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
22 ส.ค. 60 Project Engineer Unithai Shipyard and Engineering Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
22 ส.ค. 60 Welding Engineer Unithai Shipyard and Engineering Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
22 ส.ค. 60 Electrical Engineer (Electrical Design) Unithai Shipyard and Engineering Co., Ltd. ชลบุรี เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม วิศวกรออกแบบ ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
22 ส.ค. 60 Electrical Draftsman สัญญาจ้าง 1 ปี Unithai Shipyard and Engineering Co., Ltd. ชลบุรี เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม พนักงานเขียนแบบ/AutoCad/Draftman ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
22 ส.ค. 60 พนักงานขับเรือ (ตั๋วนายท้ายเรือกลเดินทะเล ชั้น หนึ่ง) Unithai Shipyard and Engineering Co., Ltd. ชลบุรี อื่นๆ   ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
22 ส.ค. 60 Piping/Electrical/Mechaninal Engineer Unithai Shipyard and Engineering Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
22 ส.ค. 60 ซุปเปอร์ไวเซอร์งานยก (Supervisor-Rigging) Unithai Shipyard and Engineering Co., Ltd. ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมดูแลเครื่องจักร ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
22 ส.ค. 60 ช่างเทคนิคเครื่องกลเรือ – งานเครื่องยนต์ Unithai Shipyard and Engineering Co., Ltd. ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
22 ส.ค. 60 Dock Maintenance Engineer (3rd engineer for maritimer jobs) Unithai Shipyard and Engineering Co., Ltd. ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
22 ส.ค. 60 Staff of Assembly-4 (Engineer) KYOKUYO INDUSTRIAL (THAILAND) CO.,LTD. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
22 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ประจำคลังสินค้าแหลมฉบัง บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
22 ส.ค. 60 Airfreight Sales Coordinator (Chonburi) บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี นำเข้า-ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOI พนักงานแผนกนำเข้า-ส่งออก/งานศุลกากร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
22 ส.ค. 60 R&D Purchasing Packaging Specialist (Snacks / Seasonings) Food Manufacturer Food People Recruitment Co., Ltd. ชลบุรี วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
22 ส.ค. 60 HR Staff Toyo Electronics (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี บุคคล/ฝึกอบรม อื่นๆ ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
22 ส.ค. 60 QA./QC.Supervisor S.A Precision Co., Ltd. ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
22 ส.ค. 60 QA. Asst. Manager S.A Precision Co., Ltd. ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
22 ส.ค. 60 CMM Staff S.A Precision Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
22 ส.ค. 60 Warehouse Manager S.A Precision Co., Ltd. ชลบุรี คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
22 ส.ค. 60 Purchase Staff S.A Precision Co., Ltd. ชลบุรี จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป จัดซื้อ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
22 ส.ค. 60 Injection Manager S.A Precision Co., Ltd. ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
22 ส.ค. 60 HR Asst.Manager S.A Precision Co., Ltd. ชลบุรี บุคคล/ฝึกอบรม หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
22 ส.ค. 60 Japanese Interpreter N2 S.A Precision Co., Ltd. ชลบุรี ล่าม/มัคคุเทศก์/จองห้อง/จองตั๋ว ล่าม / นักแปล ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
22 ส.ค. 60 Sales Staff S.A Precision Co., Ltd. ชลบุรี ขาย ประสานงานขาย ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
22 ส.ค. 60 Production Control Staff S.A Precision Co., Ltd. ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน วางแผนการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
22 ส.ค. 60 PRODUCTION TEST/CHEMICAL ENGINEER MPT Solution Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเคมี/ปิโตรเลียม ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
22 ส.ค. 60 ช่างซ่อมบำรุง บริษัท ชาญนครเอ็ม & อาร์ จำกัด ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
22 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี บริษัท บี.บี.เร้นท์ทัล จำกัด ชลบุรี บัญชี/การเงิน บัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้ ธุรกิจ บริการ
22 ส.ค. 60 Engineering Toyo Electronics (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
22 ส.ค. 60 Cost Accounting Officer Toyo Electronics (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี บัญชี/การเงิน บัญชี-การเงิน ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
22 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่คลังสินค้าวัตถุดิบ บริษัท สหชลผลพืช จำกัด ชลบุรี คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain อื่นๆ ธุรกิจ การเกษตร
22 ส.ค. 60 ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า บริษัท สหชลผลพืช จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ การเกษตร
22 ส.ค. 60 ช่างเทคนิคไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ สัตหีบ,ชลบุรี บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างเทคนิค ธุรกิจ ค้าปลีก
22 ส.ค. 60 พนักงานร้านกาแฟ สาขา Homepro บางสเหร่, ม.เกษตร ศรีราชา บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด ชลบุรี อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ พนักงานร้านกาแฟ/Barista ธุรกิจ ค้าปลีก
22 ส.ค. 60 Branch Office Manager(Media Solution Company[T0417] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจ บริการ
22 ส.ค. 60 Facility Maintenance Technician (Factory) CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ บริการ
22 ส.ค. 60 Sales(Media Solution Company) [T0418] CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ บริการ
22 ส.ค. 60 Fire man ปฏิบัติงาน บริษัท ไทยออยล์ ศรีราชา P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd. ชลบุรี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO อื่นๆ ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
22 ส.ค. 60 Contract Engineer (เพศหญิงเท่านั้น) ปฏิบัติงานที่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
22 ส.ค. 60 ผู้จัดการส่วนงานขายประจำโครงการต่างจังหวัด (ศรีราชา) บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ชลบุรี ขาย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
22 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่ขายประจำโครงการโซนภาคตะวันออก (ศรีราชา) บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ชลบุรี ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
22 ส.ค. 60 Instrument design Draughtsman ปฏิบัติงาน บริษัท ไทยออยล์ ศรีราชา P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd. ชลบุรี เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม พนักงานเขียนแบบ/AutoCad/Draftman ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
22 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท ลิฟวิ่ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด ชลบุรี การตลาด การตลาด ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
22 ส.ค. 60 Assistant Manger of Warehouse (Bonus 4-5 month) (42942) Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ชลบุรี คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
22 ส.ค. 60 Production supervisor (42449)Amatanakorn phase4 Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
22 ส.ค. 60 CAE engineer (37176)Working Monday-Friday Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
22 ส.ค. 60 Sale Manager(N1-N3) (30860) Plastic Injection and Molding company Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ชลบุรี ขาย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
22 ส.ค. 60 Japanese interpreter N2-N3 (Mon-Fri) (40806) Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ชลบุรี ล่าม/มัคคุเทศก์/จองห้อง/จองตั๋ว ล่าม / นักแปล ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
22 ส.ค. 60 Supervisor at Sales Assistant (Amatanakorn) (40900) Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ชลบุรี ขาย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
22 ส.ค. 60 Sales engineer (42342)EDM machine from graphite Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
22 ส.ค. 60 Production supervisor (39900) Manufacturing Automobile Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
22 ส.ค. 60 Maintenance Manager (40760) manufacturer of sporting balls Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
22 ส.ค. 60 Sales (Logistics) (41223)logistics industry Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ชลบุรี ขาย อื่นๆ ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
22 ส.ค. 60 QA officer (Japanese speaker) (40789)Bonus 3.5 month Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
22 ส.ค. 60 Sales Executive (Pinthong 3) (36362)Bonus 4-5 months+45-50K Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ชลบุรี ขาย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
22 ส.ค. 60 Electrical design engineer (42366) Mon-Fri Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
22 ส.ค. 60 Production manager (Amatanakorn Phase 8) (42386) Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
22 ส.ค. 60 Purchasing supervisor(Amatanakorn) (42402)Working Monday-Friday Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ชลบุรี จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
22 ส.ค. 60 HR& Admin Recruitment Supervisor(Mon-Fri) (39679) Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ชลบุรี บุคคล/ฝึกอบรม หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
22 ส.ค. 60 Warehouse chief (Laemchabang) (43108) Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ชลบุรี คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
22 ส.ค. 60 Sales Engineer (Japanese speaker N3) (32259) Mon-Fri Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ชลบุรี ขาย วิศวกรขาย ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
22 ส.ค. 60 Programmer (FA System/PLC) (27527) Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ชลบุรี คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ IT/Admin/Network Admin ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
22 ส.ค. 60 Senior Supervisor HR (Amatanakorn Phase 4) (42554) Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ชลบุรี บุคคล/ฝึกอบรม พนักงานฝ่ายบุคคล ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
22 ส.ค. 60 Japanese interpreter and Secretary for president (42525) Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ชลบุรี ล่าม/มัคคุเทศก์/จองห้อง/จองตั๋ว ล่าม / นักแปล ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
22 ส.ค. 60 Production control manager (Japanese speaker) (42801) Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
22 ส.ค. 60 Sales manager (Sriracha) (42689) Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ชลบุรี ขาย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
22 ส.ค. 60 Production Superviser (35726)(Bonus 5-6 Month+20,000) Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
22 ส.ค. 60 Accounting Supervisor (42780)(Bonus 5.9 month) Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ชลบุรี บัญชี/การเงิน บัญชี-การเงิน ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
22 ส.ค. 60 Manger of Warehouse (Bonus 4-5 month (42932) Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ชลบุรี คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
22 ส.ค. 60 Assistant Manager of General Administration (42944) Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ชลบุรี บุคคล/ฝึกอบรม หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
22 ส.ค. 60 Assistant Manager of Process Engineer(Amatanakorn) (42948) Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
22 ส.ค. 60 Manager of Production Control (Amatanakorn) (42949) Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
22 ส.ค. 60 ช่างไฟฟ้าสื่อสาร P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd. ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
22 ส.ค. 60 I.P.QC บริษัท หยวนเด้น อินดัสเตรียล จำกัด ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
22 ส.ค. 60 จนท.เอกสารฝ่ายผลิต บริษัท หยวนเด้น อินดัสเตรียล จำกัด ชลบุรี จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ธุรการทั่วไป ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
22 ส.ค. 60 Sales Executive/ พนักงานขาย (ขาย EPE Foam ) สาขาสมุทรปราการและชลบุรี ด่วนมาก บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด ชลบุรี ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
22 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (สาขาชลบุรี) บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด ชลบุรี บุคคล/ฝึกอบรม พนักงานฝ่ายบุคคล ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
22 ส.ค. 60 หัวหน้าคลังสินค้า (สาขาชลบุรี) บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด ชลบุรี คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
22 ส.ค. 60 พนักงานฝ่ายผลิต สาขาชลบุรี (เพศชาย) บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
22 ส.ค. 60 Planning อ่านแบบได้ (สาขาชลบุรี) บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด ชลบุรี เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม พนักงานเขียนแบบ/AutoCad/Draftman ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
22 ส.ค. 60 ตรวจสอบคุณภาพ สาขาชลบุรี บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
22 ส.ค. 60 SALES CO-ORDINATOR – PROJECT CARGO บริษัท มารีไทม์ ซินเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี ขาย วิศวกรขาย ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
22 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย บริษัท เนชั่น เทค เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ชลบุรี จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ประสานงานขาย ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
22 ส.ค. 60 ผู้จัดการฝ่ายอาหารสด (Fresh Manager) - สาขาแหลมฉบัง บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) ชลบุรี อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ค้าปลีก
22 ส.ค. 60 ช่างไม้-อีเว้นท์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ชลบุรี การตลาด กิจกรรมการตลาด ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
22 ส.ค. 60 ช่างศิลป์-อีเว้นท์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ชลบุรี การตลาด กิจกรรมการตลาด ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
22 ส.ค. 60 ช่างไฟฟ้า-อีเว้นท์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ชลบุรี การตลาด กิจกรรมการตลาด ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
22 ส.ค. 60 ผู้จัดการส่วนอาหารทะเล (Fish & seafood) สาขาพัทยาเหนือ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) ชลบุรี อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ค้าปลีก
22 ส.ค. 60 วิศวกรสนาม - อาคารสูง (ชลบุรี) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ชลบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
22 ส.ค. 60 พนักงานขาย Apple,กล้อง ประจำร้านเพาเวอร์บาย สาขาเซ็นทรัลชลบุรี/พัทยา Central Group Co., Ltd. - Power Buy Co., Ltd. (บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด) ชลบุรี ขาย พนักงานแนะนำสินค้าประจำร้าน/PC ธุรกิจ ค้าปลีก
22 ส.ค. 60 Call Center Staff(ทุพพลภาพเท่านั้น) - ประจำศูนย์พระมหาไถ่พัทยากลาง Central Group Co., Ltd. - Power Buy Co., Ltd. (บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด) ชลบุรี บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์ บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center ธุรกิจ ค้าปลีก
22 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่ IT บริษัท โตโยต้า นครชลบุรี จำกัด ชลบุรี คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ IT/Admin/Network Admin ธุรกิจ บริการ
22 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่ง บริษัท โตโยต้า นครชลบุรี จำกัด ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน ธุรกิจ บริการ
22 ส.ค. 60 ครูฝึกสอนขาย / ที่ปรึกษาการขาย บริษัท โตโยต้า นครชลบุรี จำกัด ชลบุรี ขาย ประสานงานขาย ธุรกิจ บริการ
22 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่ฝายขาย Sales/AE (วิ่งชลบุรี พัทยา) บริษัท เวนเจอร์เทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ชลบุรี ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
22 ส.ค. 60 ช่างไฟฟ้า บริษัท มินิเกรท แพคกิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
22 ส.ค. 60 Sale Assistant บริษัท มินิเกรท แพคกิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ชลบุรี ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
22 ส.ค. 60 R&D Engineer ( Catia )/Automotive (New Dept.) - Amatanakorn,Chonburi C2S Recruitment Service Co., Ltd. (C2SR) ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
22 ส.ค. 60 Industrial Engineer ( Automotive ) / Machining - CNC /Lathe C2S Recruitment Service Co., Ltd. (C2SR) ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
22 ส.ค. 60 Senior Production Engineer / Amata-Chonburi , (Machining parts) C2S Recruitment Service Co., Ltd. (C2SR) ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
22 ส.ค. 60 Japanese Interpreter - Amata-Chonburi (Yearly contract ) - Aluminum & Machining C2S Recruitment Service Co., Ltd. (C2SR) ชลบุรี ล่าม/มัคคุเทศก์/จองห้อง/จองตั๋ว ล่าม / นักแปล ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
22 ส.ค. 60 AR Accountant Staff บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี บัญชี/การเงิน บัญชี-การเงิน ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
22 ส.ค. 60 QC Supervisor บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
22 ส.ค. 60 วิศวกรเครื่องกล (ประจำสำนักงานบ้านบึง) บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
22 ส.ค. 60 พนักงานบัญชี บริษัท ศรีราชาฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด ชลบุรี บัญชี/การเงิน บัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
22 ส.ค. 60 แอดมินคีย์ข้อมูลลงระบบ ( ทำงานออนไลน์จากที่บ้านได้ ) สวนลุงบุญ ชลบุรี จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ประสานงานทั่วไป ธุรกิจ ออกแบบ-ตกแต่ง
22 ส.ค. 60 QA Inspector (เพศชาย จบ ป.ตรี ไฟฟ้า) บริษัท ซากิโนมิยะ (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
22 ส.ค. 60 Ticketing Officer บริษัท ปัญจลักษณ์พาสุข จำกัด ชลบุรี บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์ บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center ธุรกิจ บันเทิง
22 ส.ค. 60 Souvenir ขายของที่ระลึก บริษัท ปัญจลักษณ์พาสุข จำกัด ชลบุรี ขาย พนักงานแนะนำสินค้าประจำร้าน/PC ธุรกิจ บันเทิง
22 ส.ค. 60 Lighting บริษัท ปัญจลักษณ์พาสุข จำกัด ชลบุรี งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costume   ธุรกิจ บันเทิง
22 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (จป.) บริษัท ปัญจลักษณ์พาสุข จำกัด ชลบุรี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ บันเทิง
22 ส.ค. 60 Industrial Engineer (TIE) Air Systems (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
22 ส.ค. 60 Process Engineer !English skill is a must! (welcome for new graduated) Air Systems (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
22 ส.ค. 60 Procurement&Purchasing Assistant Manager Air Systems (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
22 ส.ค. 60 Design Engineer (Jig/Tool) (use Solid Work) Air Systems (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม วิศวกรออกแบบ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
22 ส.ค. 60 Accounting Senior staff Air Systems (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี บัญชี/การเงิน บัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
22 ส.ค. 60 Maintenance staff Air Systems (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
22 ส.ค. 60 Quality Control staff / Senior staff Air Systems (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
22 ส.ค. 60 QA staff Air Systems (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
22 ส.ค. 60 Japanese interpreter สัญญาจ้าง 3 เดือน Air Systems (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี ล่าม/มัคคุเทศก์/จองห้อง/จองตั๋ว ล่าม / นักแปล ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
22 ส.ค. 60 Production Control Staff Air Systems (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน วางแผนการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
22 ส.ค. 60 ISO Document Control ห้างหุ้นส่วนจำกัด SWP INNOPAK ชลบุรี อื่นๆ   ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
22 ส.ค. 60 พนักงานขับรถเทรลเลอร์ (แหลมฉบัง) บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด (มหาชน) ชลบุรี ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์ ขับรถส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ ขนส่ง
22 ส.ค. 60 Online Marketing, วางแผนการตลาด บริษัท กรีนคาร์ตอนบ๊อกซ์ จำกัด/บริษัท โซลาเจมส์ พริ้นทิง จำกัด ชลบุรี การตลาด การตลาด ธุรกิจ กระดาษ/เครื่องเขียน
22 ส.ค. 60 พนักงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร Rent (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ อื่นๆ
22 ส.ค. 60 Graphic Designer บริษัท พัฒนา สปอร์ท คลับ จำกัด (Pattana golf club & Resort) ชลบุรี ศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพ Graphic Design/สิ่งพิมพ์ ธุรกิจ โรงแรม/Resort/Spa/สนามกอล์ฟ
22 ส.ค. 60 Recreation Attendant/Lifeguard บริษัท พัฒนา สปอร์ท คลับ จำกัด (Pattana golf club & Resort) ชลบุรี สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา   ธุรกิจ โรงแรม/Resort/Spa/สนามกอล์ฟ
22 ส.ค. 60 Sales/Reception Coordinator บริษัท พัฒนา สปอร์ท คลับ จำกัด (Pattana golf club & Resort) ชลบุรี ขาย ประสานงานขาย ธุรกิจ โรงแรม/Resort/Spa/สนามกอล์ฟ
22 ส.ค. 60 Engineering Supervisor/General Technician บริษัท พัฒนา สปอร์ท คลับ จำกัด (Pattana golf club & Resort) ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร ธุรกิจ โรงแรม/Resort/Spa/สนามกอล์ฟ
22 ส.ค. 60 Food & Beverage Supervisor/Waiter/Waitress บริษัท พัฒนา สปอร์ท คลับ จำกัด (Pattana golf club & Resort) ชลบุรี อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ โรงแรม/Resort/Spa/สนามกอล์ฟ
22 ส.ค. 60 Chef De Partie/Demi Chef De Partie/Commis Chef บริษัท พัฒนา สปอร์ท คลับ จำกัด (Pattana golf club & Resort) ชลบุรี อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ กุ๊กอาหารไทย/นานาชาติ ธุรกิจ โรงแรม/Resort/Spa/สนามกอล์ฟ
22 ส.ค. 60 Guest Service Supervisor/Agent/Officer บริษัท พัฒนา สปอร์ท คลับ จำกัด (Pattana golf club & Resort) ชลบุรี บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์ พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์ ธุรกิจ โรงแรม/Resort/Spa/สนามกอล์ฟ
22 ส.ค. 60 หัวหน้าแม่บ้าน/พนักงานทำความสะอาดห้องพัก/ธุรการแม่บ้าน บริษัท พัฒนา สปอร์ท คลับ จำกัด (Pattana golf club & Resort) ชลบุรี แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวน พนักงานทำความสะอาด/แม่บ้าน ธุรกิจ โรงแรม/Resort/Spa/สนามกอล์ฟ
22 ส.ค. 60 Sport Event Coordinator บริษัท พัฒนา สปอร์ท คลับ จำกัด (Pattana golf club & Resort) ชลบุรี จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ธุรการทั่วไป ธุรกิจ โรงแรม/Resort/Spa/สนามกอล์ฟ
22 ส.ค. 60 ช่างไฟฟ้า บริษัท ร็อค ดริล เอเชีย จำกัด ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
22 ส.ค. 60 Assistant Technical บริษัท ร็อค ดริล เอเชีย จำกัด ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างเทคนิค ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
22 ส.ค. 60 Ass.Assembly Manager บริษัท ร็อค ดริล เอเชีย จำกัด ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
22 ส.ค. 60 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท ร็อค ดริล เอเชีย จำกัด ชลบุรี จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
22 ส.ค. 60 R&D บริษัท ร็อค ดริล เอเชีย จำกัด ชลบุรี เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม พนักงานเขียนแบบ/AutoCad/Draftman ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
22 ส.ค. 60 พนักงานขนส่งสินค้า(มอไซต์/กระบะ)ประจำคลังพัทยา(หนองปรือ)/ คลังชลบุรี นาป่า/ระยอง บริษัท ลาซาด้า เอ็กซ์เพรส จำกัด ชลบุรี ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์ ขับรถส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ ขนส่ง
22 ส.ค. 60 พนักงานขายบ้าน บริษัท เปรมสุขพัฒนา จำกัด / เครือเปรมสุข กรุ๊ป โครงการกลุ่ม มณีรินทร์ ชลบุรี ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
22 ส.ค. 60 ผู้ควมคุมงานก่อสร้าง บริษัท เปรมสุขพัฒนา จำกัด / เครือเปรมสุข กรุ๊ป โครงการกลุ่ม มณีรินทร์ ชลบุรี โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
22 ส.ค. 60 Senior Engineer (วิศวกรอาวุโส) Syntec Construction Public Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
22 ส.ค. 60 Document Control (ISO Staff) บริษัท ไทยเมกิ (2012) จำกัด ชลบุรี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO พัฒนาองค์กร/ISO ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
22 ส.ค. 60 พนักงานขายอาคารพาณิชย์ (ประจำสวนเสือ ศรีราชา) บริษัท บางแสนบุรี จำกัด ชลบุรี ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
22 ส.ค. 60 พนักงานขาย (คอนโด บางแสน) บริษัท บางแสนบุรี จำกัด ชลบุรี ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
22 ส.ค. 60 พนักงานบัญชี บริษัท บางแสนบุรี จำกัด ชลบุรี บัญชี/การเงิน บัญชี-การเงิน ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
22 ส.ค. 60 พนักงานขายอาคารพาณิชย์ (ถนนมิตรสัมพันธ์ - อ่างศิลา) บริษัท บางแสนบุรี จำกัด ชลบุรี ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
22 ส.ค. 60 SALE EXECUTIVE บริษัท ซูปเปอร์ลีน แอนด์ ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
22 ส.ค. 60 ที่ปรึกษางานบริการ (Service Advisor) บริษัท มาสด้า ชลบุรี จำกัด (มหาชน) ชลบุรี บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์ บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center ธุรกิจ ค้าปลีก
22 ส.ค. 60 Warehouse Officer Canadian Solar Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ พลังงาน
22 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (ชาย) สาขาเครือสหพัฒน์ แหลมฉบัง จ.ชลบุรี บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ชลบุรี ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ สินเชื่อ/บัตรเครดิต
22 ส.ค. 60 Engineer - Utility Supervisor BRAND’S Suntory (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
22 ส.ค. 60 Technician (นิคมแหลมฉบัง) BRAND’S Suntory (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
22 ส.ค. 60 Production Supervisor (นิคมแหลมฉบัง) BRAND’S Suntory (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
22 ส.ค. 60 Safety Officer - นิคมฯแหลมฉบัง BRAND’S Suntory (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
22 ส.ค. 60 IMEX Tax Privilege,Matchine&Parts BRAND’S Suntory (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี นำเข้า-ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOI หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
22 ส.ค. 60 Technician (นิคมปิ่นทอง2) BRAND’S Suntory (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างเทคนิค ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
22 ส.ค. 60 Warehouse Administrative Officer BRAND’S Suntory (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
22 ส.ค. 60 Utility Technician (ประจำนิคม ปิ่นทอง2) BRAND’S Suntory (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
22 ส.ค. 60 พนักงานพีซี Diary Group (2007) Co., Ltd. ชลบุรี ขาย พนักงานแนะนำสินค้าประจำร้าน/PC ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
22 ส.ค. 60 อาจารย์สอนวิชา MICE&EVENT / Management / Marketing วิทยาลัยดุสิตธานี ชลบุรี อาจารย์/ครู/งานวิชาการ   ธุรกิจ การศึกษา
22 ส.ค. 60 Engineer บริษัท นากาคาวา เซอิซากุโจ (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
22 ส.ค. 60 พนักงานบัญชี JKT ELECTRIC Co., Ltd. ชลบุรี บัญชี/การเงิน บัญชีทั่วไป ธุรกิจ ไฟฟ้า
22 ส.ค. 60 จนท.ประสานงานขาย JKT ELECTRIC Co., Ltd. ชลบุรี ขาย ประสานงานขาย ธุรกิจ ไฟฟ้า
22 ส.ค. 60 Sales Department Manager (Japanese Speaking) ประจำนิคมอมตะนคร ชลบุรี บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด ชลบุรี ขาย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษา
22 ส.ค. 60 Sales Executive (freight forwarder business) /ประจำอาคาร ทะเลทอง ชลบุรี บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด ชลบุรี ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ ที่ปรึกษา
22 ส.ค. 60 Production Supervisor (Work in Shift) บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษา
22 ส.ค. 60 OEM Sales Leader (Automotive) ทำงานที่นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด ชลบุรี ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ ที่ปรึกษา
22 ส.ค. 60 Warehouse Manager (Automitive) - (Chonburi) (60-70K) บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด ชลบุรี คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษา
22 ส.ค. 60 Assistant Warehouse Manager (Automotive) - (Chonburi) (35-40K) บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด ชลบุรี คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษา
22 ส.ค. 60 พนักงานคลังสินค้า (จัดเรียง /ติดรถส่งสินค้า) บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด ชลบุรี คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ บริการ
22 ส.ค. 60 พนักงานขาย (ซอฟต์แวร์ระบบร้านอาหาร) บริษัท ไอออเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-IT
22 ส.ค. 60 พนักงาน QC Line ฟอร์จ บริษัท ศรีบริสุทธิ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
22 ส.ค. 60 วิศวกรเขียนแบบแม่พิมพ์ บริษัท ศรีบริสุทธิ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด ชลบุรี เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม วิศวกรออกแบบ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
22 ส.ค. 60 พนักงานฟอร์จจิ้ง(งานร้อน) บริษัท ศรีบริสุทธิ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
22 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพIATF16949 บริษัท ศรีบริสุทธิ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
22 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ บริษัท ศรีบริสุทธิ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด ชลบุรี จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป จัดซื้อ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
22 ส.ค. 60 BOI Staff JAC Personnel Recruitment Co., Ltd. ชลบุรี นำเข้า-ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOI งานเอกสารนำเข้า-ส่งออก/BOI ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
22 ส.ค. 60 Recruitment Consultant _ Laemchabang (Chonburi) based JAC Personnel Recruitment Co., Ltd. ชลบุรี บุคคล/ฝึกอบรม พนักงานฝ่ายบุคคล ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
22 ส.ค. 60 QA Staff JAC Personnel Recruitment Co., Ltd. ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
22 ส.ค. 60 Engineer ( Die Maintenance ) EXEDY (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
22 ส.ค. 60 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกผลิต บริษัท เค.เอ็ม.แอนด์.เอ.เอ. จำกัด ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อื่นๆ
22 ส.ค. 60 Marketing /Sale/ trading /project for construction KR STEEL CO.,LTD. ชลบุรี การตลาด พัฒนาธุรกิจ ธุรกิจ พาณิชย์
22 ส.ค. 60 Sale Representative (ชลบุรี) สถาบันไทย-เยอรมัน ชลบุรี การตลาด การตลาด ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/มูลนิธิ
22 ส.ค. 60 ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีหุ่นยนต์ สถาบันไทย-เยอรมัน ชลบุรี วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/มูลนิธิ
22 ส.ค. 60 ผู้จัดการแผนกออกแบบและจัดการผลิต สถาบันไทย-เยอรมัน ชลบุรี วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/มูลนิธิ
22 ส.ค. 60 Design Engineer Muratani Machine (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม วิศวกรออกแบบ ธุรกิจ อื่นๆ
22 ส.ค. 60 Sales Coordinator Hanwa Steel Service (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี ขาย ประสานงานขาย ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
22 ส.ค. 60 Assistant Section Manager (Marketing) Toyota Tsusho M&E (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี การตลาด หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
22 ส.ค. 60 Site Engineer (Electrical) Urgently!!! Toyota Tsusho M&E (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
22 ส.ค. 60 HR Chief (Work at Amata Nakorn) Urgently!! Toyota Tsusho M&E (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี บุคคล/ฝึกอบรม หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
22 ส.ค. 60 ช่างเทคนิค ESSEM INTERNATION Co., Ltd. และ บริษัท พินโนบอล เทเลเมติกส์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือ ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างเทคนิค ธุรกิจ กระดาษ/เครื่องเขียน
22 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่สินเชื่อการตลาดและพัฒนาธุรกิจ (พื้นที่ชลบุรี) บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ชลบุรี การตลาด การตลาด ธุรกิจ สินเชื่อ/บัตรเครดิต
22 ส.ค. 60 Sales Executive EXEDY (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี ขาย ประสานงานขาย ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
Page: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11