เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน

ตำแหน่งงานแยกตามจังหวัด > ชลบุรี
15 ธ.ค. 60 Japanese Interpreter Shiroki Corporation (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี ล่าม/มัคคุเทศก์/จองห้อง/จองตั๋ว ล่าม / นักแปล ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
15 ธ.ค. 60 Safety Officer Shiroki Corporation (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
15 ธ.ค. 60 DIE Design Engineer Shiroki Corporation (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
15 ธ.ค. 60 Staff จัดรถขนส่งพนักงาน บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด ชลบุรี คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ บริการ
15 ธ.ค. 60 ภูมิสถาปนิก (Landscape Atchitecture) บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด ชลบุรี เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม พนักงานเขียนแบบ/AutoCad/Draftman ธุรกิจ บริการ
15 ธ.ค. 60 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย(งานแม่บ้าน,งานรปภ.,งานรถเช่า) บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด ชลบุรี ขาย ประสานงานขาย ธุรกิจ บริการ
15 ธ.ค. 60 ช่างซ่อมบำรุงรถใหญ่(รถบัส) บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน ธุรกิจ บริการ
15 ธ.ค. 60 ธุรการ บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด ชลบุรี จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ธุรการทั่วไป ธุรกิจ บริการ
15 ธ.ค. 60 สายตรวจ รปภ. บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด ชลบุรี แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถ   ธุรกิจ บริการ
15 ธ.ค. 60 ผู้จัดการงานขาย(ส่วนงานแม่บ้าน คนสวน รปภ.รับเหมา) บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด ชลบุรี ขาย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ บริการ
15 ธ.ค. 60 สต๊าฟงานจัดสวน งานแม่บ้าน บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด ชลบุรี เกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่   ธุรกิจ บริการ
15 ธ.ค. 60 เจ้าหน้าที่จัดซื้ออะไหล่(ซ่อมบำรุง) บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด ชลบุรี จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป จัดซื้อ ธุรกิจ บริการ
15 ธ.ค. 60 บัญชีเจ้าหนี้ บริษัท บ้านอำเภอเทรดดิ้ง จำกัด ชลบุรี บัญชี/การเงิน บัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
15 ธ.ค. 60 ผู้จัดการแผนกขาย ค้าปลีก บริษัท บ้านอำเภอเทรดดิ้ง จำกัด ชลบุรี ขาย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
15 ธ.ค. 60 เจ้าหน้าที่คลังสินค้า บริษัท บ้านอำเภอเทรดดิ้ง จำกัด ชลบุรี คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
15 ธ.ค. 60 Sale Coordinator / ประสานงานขาย บริษัท บ้านอำเภอเทรดดิ้ง จำกัด ชลบุรี จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ประสานงานขาย ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
15 ธ.ค. 60 ผู้จัดการฝ่ายขาย แผนกไฟฟ้า บริษัท บ้านอำเภอเทรดดิ้ง จำกัด ชลบุรี ขาย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
15 ธ.ค. 60 พนักงานขับรถโม่ / รถ 6 ล้อ / รถ 10 ล้อ บริษัท บ้านอำเภอเทรดดิ้ง จำกัด ชลบุรี ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์ พนักงานขับรถ/ขับรถผู้บริหาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
15 ธ.ค. 60 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ธุรการ บริษัท บ้านอำเภอเทรดดิ้ง จำกัด ชลบุรี บุคคล/ฝึกอบรม พนักงานฝ่ายบุคคล ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
15 ธ.ค. 60 Sale Representative / เซลล์ บริษัท บ้านอำเภอเทรดดิ้ง จำกัด ชลบุรี ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
15 ธ.ค. 60 หัวหน้า แผนกจัดส่ง บริษัท บ้านอำเภอเทรดดิ้ง จำกัด ชลบุรี คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain โลจิสติกส์ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
15 ธ.ค. 60 พนักงาน Tool Control (ฝ่ายผลิต) Yamaha Motor Parts Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd. ชลบุรี คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
15 ธ.ค. 60 Safety Officer (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ) Yamaha Motor Parts Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd. ชลบุรี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
15 ธ.ค. 60 Purchasing Staff (บุคคลทุพพลภาพ) Yamaha Motor Parts Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd. ชลบุรี จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป จัดซื้อ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
15 ธ.ค. 60 พนักงานคลังสินค้า (หญิง) ประจำอมตะนคร จ.ชลบุรี / อมตะซิตี้ จ.ระยอง บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ชลบุรี คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ บริการ
15 ธ.ค. 60 PROCESS ENGINEER/ ENGINEER NEW MODEL/ QUALITY CONTROL บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Thai Summit PK Corporation Ltd. )/ บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค จำกัด /บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค เอนจิเนียริง จำกัด(แหลมฉบัง) / บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค บางปะกง จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
15 ธ.ค. 60 วิศวกรไฟฟ้า (ประจำโรงงานชลบุรี ตำบลห้วยกะปิ ) บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
15 ธ.ค. 60 พนักงานบุคคล/ธุรการ (ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี) บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด ชลบุรี บุคคล/ฝึกอบรม พนักงานฝ่ายบุคคล ธุรกิจ ไฟฟ้า
15 ธ.ค. 60 พนักงานขับรถ 6 ล้อ (ประจำโรงงาน ต.ห้วยกะปิ ชลบุรี) บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด ชลบุรี ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์ พนักงานขับรถ/ขับรถผู้บริหาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
15 ธ.ค. 60 วิศวกรบำรุงรักษาเครื่องจักร (โรงงานชลบุรี ต.เหมือง) บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ไฟฟ้า
15 ธ.ค. 60 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ประจำโรงงานชลบุรี(ตำบลเหมือง)) บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด ชลบุรี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ ไฟฟ้า
15 ธ.ค. 60 ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ/ISO,ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ (สาขาชลบุรี) บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด ชลบุรี ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจ ไฟฟ้า
15 ธ.ค. 60 พนักงานธุรการผลิต (ประจำโรงงานชลบุรี(ต.เหมือง)) บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด ชลบุรี จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ธุรการทั่วไป ธุรกิจ ไฟฟ้า
15 ธ.ค. 60 เปิดรับพนักงานขายกล้องถ่ายรูป SONY ประจำ World Camera เซ็นทรัลชลบุรี บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด ชลบุรี ขาย พนักงานแนะนำสินค้าประจำร้าน/PC ธุรกิจ บริการ
15 ธ.ค. 60 วิศวกรโยธา/โฟร์แมน บริษัท ซี เอ็น ไลน์ จำกัด ชลบุรี โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
15 ธ.ค. 60 ช่างไฟฟ้า/ช่างซ่อมบำรุง UMC Metals, Ltd. ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
15 ธ.ค. 60 หัวหน้าคลังสินค้า บริษัท เอส.ที. (ไทยแลนด์) จำกัด ชลบุรี คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อื่นๆ
14 ธ.ค. 60 LEADER ฝ่ายผลิต บริษัท ยูไนเต็ด ออนเนสตี้ เมกเกอร์ จำกัด ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
14 ธ.ค. 60 Accounts Assistant Manager TECHNOMEIJI RUBBER (THAILAND) CO., LTD. ชลบุรี บัญชี/การเงิน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
14 ธ.ค. 60 ฝ่ายขายโครงการอาวุโส บริษัท คริสตัล เรียลตี้ จำกัด ชลบุรี ขาย ประสานงานขาย ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
14 ธ.ค. 60 พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ กับ พนักงานตรวจนับสินค้า (ประจำบริเวณเครือสหพัฒน์) Suzuyo Distribution Center (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ ขนส่ง
14 ธ.ค. 60 CMM Inspection Technician Cobra International Co., Ltd. ชลบุรี เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม พนักงานเขียนแบบ/AutoCad/Draftman ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
14 ธ.ค. 60 Customer service Cobra International Co., Ltd. ชลบุรี ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
14 ธ.ค. 60 QA Engineer ( Toeic Score 400+) Cobra International Co., Ltd. ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
14 ธ.ค. 60 เลขานุการ Cobra International Co., Ltd. ชลบุรี เลขานุการ เลขานุการ/เลขานุการผู้บริหาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
14 ธ.ค. 60 Purchasing officer (จัดซื้อต่างประเทศ เน้นEnglish) Cobra International Co., Ltd. ชลบุรี จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป จัดซื้อ ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
14 ธ.ค. 60 HRD Officer Cobra International Co., Ltd. ชลบุรี บุคคล/ฝึกอบรม พนักงานฝ่ายบุคคล ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
14 ธ.ค. 60 Pricing Officer (ภาษาอังกฤษ / SAP) Cobra International Co., Ltd. ชลบุรี บัญชี/การเงิน อื่นๆ ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
14 ธ.ค. 60 Engineer (Supplier Management & Customer Complaints) Cobra International Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
14 ธ.ค. 60 Process Engineer Cobra International Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
14 ธ.ค. 60 CAD Tooling Design Engineer (CATIA V5) Cobra International Co., Ltd. ชลบุรี เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม วิศวกรออกแบบ ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
14 ธ.ค. 60 Maintenance Engineer Cobra International Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
14 ธ.ค. 60 Customer Service working with CAC Cobra International Co., Ltd. ชลบุรี คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain Supply Chain ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
14 ธ.ค. 60 Sales Executive (จ.ชลบุรี) Kerry Express (Thailand) Co., Ltd. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ ขนส่ง
14 ธ.ค. 60 Management System Coordinator Adampak (Thailand) Limited ชลบุรี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO พัฒนาองค์กร/ISO ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
14 ธ.ค. 60 พนักงานรับรถ บริษัท ตะวันแดง เอฟแอนด์บี จำกัด ชลบุรี ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์ พนักงานขับรถ/ขับรถผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
14 ธ.ค. 60 ผู้จัดการร้านอาหาร / พนักงานเสิร์ฟ /กุ๊ก ครัวญี่ปุ่น (ซูชิบาร์) บริษัท ตะวันแดง เอฟแอนด์บี จำกัด ชลบุรี อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ พนักงานเสิร์ฟ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
14 ธ.ค. 60 พนักงานแนะนำประกันสุขภาพสาขา ( พัทยา ) บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชลบุรี ขาย พนักงานแนะนำสินค้าประจำร้าน/PC ธุรกิจ ประกันภัย-ชีวิต
14 ธ.ค. 60 Senior Production Supervisor (ประจำโรงงานบ้านบึง จังหวัด ชลบุรี) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
14 ธ.ค. 60 Production Supervisor / Project - Food (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
14 ธ.ค. 60 Utility Supervisor (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
14 ธ.ค. 60 R&D Supervisor/Asst RD Mgr (Bakery) ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ชลบุรี วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
14 ธ.ค. 60 R&D Supervisor (Catering) ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ชลบุรี วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
14 ธ.ค. 60 Planning Officer (ประจำโรงงานบ้านบึง จังหวัดชลบุรี) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน วางแผนการผลิต ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
14 ธ.ค. 60 ด่วนมาก!! ผู้ช่วยกุ๊ก/พนักงานเสิร์ฟ/พนักงานต้อนรับประจำร้านโออิชิบุฟเฟต์ชลบุรี บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ชลบุรี อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ พนักงานเสิร์ฟ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
14 ธ.ค. 60 Assistant Safety Manager (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ชลบุรี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
14 ธ.ค. 60 Supervisor Electrical บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด (Kerry Siam Seaport Co., Ltd.) ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ พาณิชย์
14 ธ.ค. 60 Safety Officer บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด (Kerry Siam Seaport Co., Ltd.) ชลบุรี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ พาณิชย์
14 ธ.ค. 60 Supervisor บริษัท ฟูคุโยะ เทคโนส จำกัด ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
14 ธ.ค. 60 เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการทั่วไป บริษัท ฟูคุโยะ เทคโนส จำกัด ชลบุรี จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ธุรการทั่วไป ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
14 ธ.ค. 60 พนักงานขายประจำร้าน มายเฮ้าส์ ขายฝาก ชลบุรี ขาย พนักงานแนะนำสินค้าประจำร้าน/PC ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-IT
14 ธ.ค. 60 เจ้าหน้าที่แนะนำคอร์สเรียน ประจำสาขาชลบุรี บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด ชลบุรี ขาย พนักงานแนะนำสินค้าประจำร้าน/PC ธุรกิจ การศึกษา
14 ธ.ค. 60 พนักงานเชียร์ขายเครื่องสำอางแบรนด์ดังประจำ King Power พัทยา DAS Marketing Services (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี ขาย พนักงานแนะนำสินค้าประจำร้าน/PC ธุรกิจ โฆษณา-ปชส.
14 ธ.ค. 60 พนักงานจัดเรียงสินค้าน้ำอัดลมชื่อดังประจำ แม็คโครชลบุรี DAS Marketing Services (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ โฆษณา-ปชส.
14 ธ.ค. 60 จนท.ประจำสาขา บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ชลบุรี จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ธุรการทั่วไป ธุรกิจ สินเชื่อ/บัตรเครดิต
14 ธ.ค. 60 Admin Support (ธุรการอาคาร) (ชาย) (ประจำภาคตะวันออก) AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co., Ltd. ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ สินเชื่อ/บัตรเครดิต
14 ธ.ค. 60 Sales(Marketing) or Account(Purchasing) บริษัท เจดับเบิลยู ร่วมกิจ จำกัด ชลบุรี ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ พาณิชย์
14 ธ.ค. 60 พนักงานบัญชี-บัญชี บริษัท ม้าดำ เคนเซ็นเตอร์ จำกัด ชลบุรี บัญชี/การเงิน ธุรการบัญชี ธุรกิจ ขนส่ง
14 ธ.ค. 60 พนักงานบัญชีทั่วไป บริษัท ม้าดำ เคนเซ็นเตอร์ จำกัด ชลบุรี บัญชี/การเงิน บัญชีทั่วไป ธุรกิจ ขนส่ง
14 ธ.ค. 60 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขนส่ง บริษัท พี เค สแครปแอนด์รีไซเคิล เซอร์วิส จำกัด ชลบุรี คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain โลจิสติกส์ ธุรกิจ อื่นๆ
14 ธ.ค. 60 เจ้าหน้าที่ธุรการ(สัญญาจ้าง) ประจำไซต์งานพื้นที่เขต พัทยา จ.ชลบุรี บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด ชลบุรี จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ธุรการทั่วไป ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
14 ธ.ค. 60 Japanese Interpreter บริษัท ไทย เอเทค โซลูชั่น จำกัด ชลบุรี ล่าม/มัคคุเทศก์/จองห้อง/จองตั๋ว ล่าม / นักแปล ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
14 ธ.ค. 60 Mold Assembly Technician บริษัท ไทย เอเทค โซลูชั่น จำกัด ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างเทคนิค ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
14 ธ.ค. 60 HR Staff บริษัท ไทย เอเทค โซลูชั่น จำกัด ชลบุรี บุคคล/ฝึกอบรม พนักงานฝ่ายบุคคล ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
14 ธ.ค. 60 Korean Interpreter บริษัท ไทย เอเทค โซลูชั่น จำกัด ชลบุรี ล่าม/มัคคุเทศก์/จองห้อง/จองตั๋ว ล่าม / นักแปล ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
14 ธ.ค. 60 Mold Maintenance Technician บริษัท ไทย เอเทค โซลูชั่น จำกัด ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างเทคนิค ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
14 ธ.ค. 60 Mold Machine Technician (CAM) บริษัท ไทย เอเทค โซลูชั่น จำกัด ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างCNC/Mold/กลึง/เจียระไน ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
14 ธ.ค. 60 Mold Design Engineer (Indian) บริษัท ไทย เอเทค โซลูชั่น จำกัด ชลบุรี เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม วิศวกรออกแบบ ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
14 ธ.ค. 60 Mold Sales Manager บริษัท ไทย เอเทค โซลูชั่น จำกัด ชลบุรี ขาย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
14 ธ.ค. 60 Sales Mold Engineer (Indian) บริษัท ไทย เอเทค โซลูชั่น จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
14 ธ.ค. 60 Mold CNC Technician บริษัท ไทย เอเทค โซลูชั่น จำกัด ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างCNC/Mold/กลึง/เจียระไน ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
14 ธ.ค. 60 Sale ขายรถยนต์มือสอง ( สาขาชลบุรี ) วรชัย คาร์ ชลบุรี ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
14 ธ.ค. 60 พนักงานบัญชีทั่วไป ( สาขาชลบุรี ) วรชัย คาร์ ชลบุรี บัญชี/การเงิน บัญชีทั่วไป ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
14 ธ.ค. 60 พนักงานประจำเคาเตอร์ ห้างโลตัส สาขา(พัทยาใต้ ,แหลมฉบัง ,บ้านบึง ) บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด ชลบุรี ขาย พนักงานแนะนำสินค้าประจำร้าน/PC ธุรกิจ สินเชื่อ/บัตรเครดิต
14 ธ.ค. 60 เจ้าหน้าที่แนะนำบัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า การ์ด สาขา พัทยา3 (บางเสร่) บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด ชลบุรี ขาย พนักงานแนะนำสินค้าประจำร้าน/PC ธุรกิจ สินเชื่อ/บัตรเครดิต
14 ธ.ค. 60 Technician ( Tool & Die ) EXEDY (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างเทคนิค ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
14 ธ.ค. 60 พนักงานทั่วไป ( ผู้พิการ ) EXEDY (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
14 ธ.ค. 60 Team Leader (Training Section) EXEDY (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี บุคคล/ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/วิทยากร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
14 ธ.ค. 60 GA Officer EXEDY (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี บุคคล/ฝึกอบรม พนักงานฝ่ายบุคคล ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
14 ธ.ค. 60 Accounting Staff ( สัญญาจ้าง 8 เดือน ) EXEDY (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี บัญชี/การเงิน บัญชีทั่วไป ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
14 ธ.ค. 60 เจ้าหน้าที่การตลาด (สาขาชลบุรี) บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ชลบุรี ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ พาณิชย์
14 ธ.ค. 60 Sales Engineer (ประจำสาขาชลบุรี) บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
14 ธ.ค. 60 Warehouse Supervisor บริษัท มอนเด นิสซิน (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
14 ธ.ค. 60 พนักงานธุรการประจำแพล้นท์ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) ชลบุรี จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ธุรการทั่วไป ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
14 ธ.ค. 60 เจ้าหน้าที่ธุรการงานขาย (คอนกรีตผสมเสร็จ) บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) ชลบุรี ขาย ประสานงานขาย ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
14 ธ.ค. 60 พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (QC) บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
14 ธ.ค. 60 หัวหน้าทีมผลิตคอนกรีต (ประจำโรงงานบ้านบึง) บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
14 ธ.ค. 60 ช่างซ่อมบำรุง(ไฟฟ้า),ช่างกลโรงงาน,ช่างเชื่อม บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
14 ธ.ค. 60 หัวหน้าหน่วยผลิต บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
14 ธ.ค. 60 พนักงานขายอาวุโส(Senior Sale Representative) บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) ชลบุรี ขาย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
14 ธ.ค. 60 พนักงานแพล้นท์คอนกรีต บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
14 ธ.ค. 60 เจ้าหน้าที่บัญชี (ตรวจสอบ) บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) ชลบุรี บัญชี/การเงิน ผู้ตรวจสอบบัญชี ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
14 ธ.ค. 60 หัวหน้าทีมคุมเครื่องผลิตท่อ (Jacking) บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
14 ธ.ค. 60 ครูสอนพิเศษ Part Time คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, อังกฤษ สถาบันกวดวิชา I'm function ชลบุรี อาจารย์/ครู/งานวิชาการ   ธุรกิจ การศึกษา
14 ธ.ค. 60 ช่างฟิล์มติดรถยนต์ (ประจำสาขาระยอง/บ่อวิน/พัทยา) บริษัท แต้ล้งฮั้ว (ทีแอลเอช) 95 กรุ๊ป จำกัด ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ อื่นๆ ธุรกิจ บริการ
14 ธ.ค. 60 ช่างไฟฟ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค.เพาเวอร์เทรดแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
14 ธ.ค. 60 ธุรการประสานงานขาย Floral Manufacturing Group Co., Ltd. ชลบุรี จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ประสานงานขาย ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
14 ธ.ค. 60 ผู้จัดการโครงการ บริษัท รุ่งเจริญ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (Rung Charoen Development Co.,Ltd.) ชลบุรี ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
14 ธ.ค. 60 ประชาสัมพันธ์ (PR) / พนักงานขาย (Sales) ประจำพัทยา (ภาษาจีน) บริษัท เฮลท์แลนด์ จำกัด ชลบุรี บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์ บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center ธุรกิจ บริการ
14 ธ.ค. 60 แคชเชียร์ ประจำสาขาพัทยา บริษัท เฮลท์แลนด์ จำกัด ชลบุรี บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์ บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center ธุรกิจ บริการ
14 ธ.ค. 60 เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อค IIDA-SEVEN SUNS Co., Ltd. ชลบุรี คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ พาณิชย์
14 ธ.ค. 60 Sales Representative IIDA-SEVEN SUNS Co., Ltd. ชลบุรี ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ พาณิชย์
14 ธ.ค. 60 QC/QA LEADER บริษัท คิชิโมโต อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
14 ธ.ค. 60 QA Engineer Thai Sohbi Kohgei Co., Ltd. ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
14 ธ.ค. 60 TMS Staff (Total Management System Staff) Thai Sohbi Kohgei Co., Ltd. ชลบุรี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO พัฒนาองค์กร/ISO ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
14 ธ.ค. 60 Production Engineer/Process Engineer ประจำฝ่ายผลิต Thai Sohbi Kohgei Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
14 ธ.ค. 60 Purchase Staff Thai Sohbi Kohgei Co., Ltd. ชลบุรี จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป จัดซื้อ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
14 ธ.ค. 60 Production Supervisor Thai Sohbi Kohgei Co., Ltd. ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
14 ธ.ค. 60 Maintenance Chief Thai Sohbi Kohgei Co., Ltd. ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
14 ธ.ค. 60 Maintenance Engineer Thai Sohbi Kohgei Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
14 ธ.ค. 60 Production Engineer (New Model)ประจำฝ่ายวิศวกรรม Thai Sohbi Kohgei Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
14 ธ.ค. 60 Planning Officer (เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต) Thai Sohbi Kohgei Co., Ltd. ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน วางแผนการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
14 ธ.ค. 60 Technician Process Design Thai Sohbi Kohgei Co., Ltd. ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างเทคนิค ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
14 ธ.ค. 60 เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ (Employee Relations STAFF) Thai Sohbi Kohgei Co., Ltd. ชลบุรี บุคคล/ฝึกอบรม อื่นๆ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
14 ธ.ค. 60 เจ้าหน้าที่ควบคุมสินค้า Thai Sohbi Kohgei Co., Ltd. ชลบุรี คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
14 ธ.ค. 60 HR Staff (งานสรรหา) Thai Sohbi Kohgei Co., Ltd. ชลบุรี บุคคล/ฝึกอบรม พนักงานฝ่ายบุคคล ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
14 ธ.ค. 60 Production Engineer Chief Thai Sohbi Kohgei Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
14 ธ.ค. 60 Production Asst.Manager Thai Sohbi Kohgei Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
14 ธ.ค. 60 R&D KOTEC ENGINEERING CO., LTD. ชลบุรี วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
14 ธ.ค. 60 วิศวกรโยธา บริษัท รุ่งเจริญ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (Rung Charoen Development Co.,Ltd.) ชลบุรี โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
14 ธ.ค. 60 Staff Engineer บริษัท อาซาฮี เทค อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม พนักงานเขียนแบบ/AutoCad/Draftman ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
14 ธ.ค. 60 Process Engineer บริษัท ทาเคเบะ (ไทยแลนด์) จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
14 ธ.ค. 60 Logistic Assistant Manager บริษัท ไทย ทาซึมุ เทค จำกัด ชลบุรี คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain โลจิสติกส์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
14 ธ.ค. 60 โฟร์แมน บริษัท รุ่งเจริญ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (Rung Charoen Development Co.,Ltd.) ชลบุรี โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา โฟร์แมน ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
14 ธ.ค. 60 Administration ประจำฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ไทย ทาซึมุ เทค จำกัด ชลบุรี จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ธุรการทั่วไป ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
14 ธ.ค. 60 10 มกราคม 2561 สมัครและสัมภาษณ์ทันที่ประจำพื้นที่ พัทยา สัตหีบ นาเกลือ Bank of Ayudhya Public Company Limited ชลบุรี ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ ธนาคาร
14 ธ.ค. 60 1.เจ้าหน้าที่ Service / 2.เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต Dryer Industrial (Thailand) Co.,Ltd. ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างเทคนิค ธุรกิจ ไฟฟ้า
14 ธ.ค. 60 Prodution Laeder Thai Tsuzuki Co., Ltd. ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
14 ธ.ค. 60 Business Planning Manager / Sales Manager (แหลมฉบัง / 70-80K) Nikkei Human Recruitment and Outsourcing Co., Ltd. ชลบุรี ขาย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ บริการ
14 ธ.ค. 60 Assistant Accounting Manager (ปิ่นทอง / 48K) Nikkei Human Recruitment and Outsourcing Co., Ltd. ชลบุรี บัญชี/การเงิน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ บริการ
14 ธ.ค. 60 Production Engineer (CNC) / Electrical Engineer Nikkei Human Recruitment and Outsourcing Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
14 ธ.ค. 60 Sales Technician (บ้านบึง) IDEABOY Recruitment Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
14 ธ.ค. 60 พนักงานตรวจสอบคุณภาพ FongKai Electronics Technology (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
14 ธ.ค. 60 QA Engineer & PD Engineer / วิศวกรคุณภาพ,วิศวกรการผลิต YMP Group (กลุ่มบริษัท วายเอ็มพี ไทยแลนด์ จำกัด) ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
14 ธ.ค. 60 Production Engineer (Tool Specialist ) Thai Tsuzuki Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
14 ธ.ค. 60 Industrial Designer/ Interior Designer/ Architect Albatross Marine Design Co., Ltd. ชลบุรี โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา สถาปนิก ธุรกิจ ออกแบบ-ตกแต่ง
14 ธ.ค. 60 Marketing Specialist Executive บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด ชลบุรี การตลาด หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
14 ธ.ค. 60 Logistics & License Control Staff (Import & Export) Fuji Xerox Eco-Manufacturing Co., Ltd. ชลบุรี นำเข้า-ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOI งานเอกสารนำเข้า-ส่งออก/BOI ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
14 ธ.ค. 60 วิศวกรเครื่องกล (มีใบ กว.) บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
14 ธ.ค. 60 ช่างไฟฟ้า - ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร (กรุงเทพฯ+บ้านบึง) บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างเทคนิค ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
14 ธ.ค. 60 Tool Designer Honeywell Thailand Co., Ltd. ชลบุรี เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม วิศวกรออกแบบ ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
14 ธ.ค. 60 Senior Managerial Accountant Honeywell Thailand Co., Ltd. ชลบุรี บัญชี/การเงิน ที่ปรึกษาและวางแผนทางด้านการเงิน ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
14 ธ.ค. 60 Manufacturing Excellent Engineer (Assistant Manager Level) Honeywell Thailand Co., Ltd. ชลบุรี วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
14 ธ.ค. 60 Document Controller (DCC) Honeywell Thailand Co., Ltd. ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
14 ธ.ค. 60 COOK / ผู้ช่วยCOOK บริษัท เดอะ คีย์ ซัคเซส กรุ๊ป จำกัด ชลบุรี อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ กุ๊กอาหารไทย/นานาชาติ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
14 ธ.ค. 60 Japanese Interpreter Aichi Forge (Thailand) Co., Ltd. บริษัท ไอจิ ฟอร์จ (ไทยแลนด์)จำกัด ชลบุรี ล่าม/มัคคุเทศก์/จองห้อง/จองตั๋ว ล่าม / นักแปล ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
14 ธ.ค. 60 Service Technician : พนักงานบริการภาคสนามกำจัดแมลง (สาขาพัทยา) Rentokil Initial (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างเทคนิค ธุรกิจ บริการ
14 ธ.ค. 60 Sales Manager (Pattaya Branch)/ ผู้จัดการฝ่ายขาย (ประจำสาขาพัทยา) Rentokil Initial (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี ขาย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ บริการ
14 ธ.ค. 60 ช่างเชื่อมโลหะ Muratani Machine (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ อื่นๆ ธุรกิจ อื่นๆ
14 ธ.ค. 60 CNC Staff Muratani Machine (Thailand) Co., Ltd. ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างCNC/Mold/กลึง/เจียระไน ธุรกิจ อื่นๆ
14 ธ.ค. 60 CNC Technician Thai Fon-Star Internationl Technologies Co.,Ltd. ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างCNC/Mold/กลึง/เจียระไน ธุรกิจ อื่นๆ
14 ธ.ค. 60 Sous Chef ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงแรมรัตนชล ชลบุรี อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ โรงแรม/Resort/Spa/สนามกอล์ฟ
14 ธ.ค. 60 เจ้าหน้าที่ฝายขาย Sales/AE (วิ่งชลบุรี พัทยา) บริษัท เวนเจอร์เทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ชลบุรี ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
14 ธ.ค. 60 พนักงานคลังสินค้า บริษัท วัชร มารีน จำกัด ชลบุรี คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
14 ธ.ค. 60 เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน บริษัท วัชร มารีน จำกัด ชลบุรี บัญชี/การเงิน บัญชี-การเงิน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
14 ธ.ค. 60 พนักงานขาย บริษัท วัชร มารีน จำกัด ชลบุรี ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
14 ธ.ค. 60 Retail Manager ผู้จัดการฝ่ายขายอุปกรณ์และอะไหล่ บริษัท วัชร มารีน จำกัด ชลบุรี ขาย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
14 ธ.ค. 60 เจ้าหน้าที่การตลาด - ออกแบบกราฟฟิก (Marketing Officer-Graphic Design) บริษัท วัชร มารีน จำกัด ชลบุรี การตลาด การตลาด ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
14 ธ.ค. 60 QA Engineer บริษัท ไทย พรีซิชั่น โปรดักส์ จำกัด ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
14 ธ.ค. 60 พนักงานบัญชี / พนักงานจัดซื้อ บริษัท ชลบุรีศรีเจริญโลหะ จำกัด ชลบุรี บัญชี/การเงิน บัญชีทั่วไป ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
14 ธ.ค. 60 เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) ชลบุรี บัญชี/การเงิน บัญชีทั่วไป ธุรกิจ การเกษตร
14 ธ.ค. 60 เจ้าหน้าที่ประจำห้อง LAB บริษัท สหเซเรน จำกัด ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ สิ่งทอ
14 ธ.ค. 60 ซุปเปอร์ไวเซอร์ / เจ้าหน้าที่ (ประจำโรงงานบ้านบึง-ชลบุรี) บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน) ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
14 ธ.ค. 60 ผู้จัดการส่วนประกันและตรวจสอบคุณภาพ (ประจำโรงงานชลบุรี) บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน) ชลบุรี วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา วิทยาศาสตร์การอาหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
14 ธ.ค. 60 หัวหน้าแผนกคลังสินค้า / เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำโรงงานบ้านบึง-ชลบุรี) บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน) ชลบุรี คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
14 ธ.ค. 60 ช่างเทคนิค (ประจำโรงงานบ้านบึง-ชลบุรี) บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน) ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างเทคนิค ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
14 ธ.ค. 60 เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร(ประจำโรงงานบ้านบึง-ชลบุรี) บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน) ชลบุรี วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา วิทยาศาสตร์การอาหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
14 ธ.ค. 60 Vessel Planning & Shift Operations Supervisor Laem Chabang International Terminal Co.,Ltd. ชลบุรี คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ขนส่ง
14 ธ.ค. 60 Safety Officer /SSE OFFICER Laem Chabang International Terminal Co.,Ltd. ชลบุรี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ ขนส่ง
14 ธ.ค. 60 Warehouse Manager บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค จำกัด ชลบุรี คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
14 ธ.ค. 60 Production Engineer บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด ชลบุรี วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
14 ธ.ค. 60 ช่างซ่อมบำรุง/ช่างPM บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด ชลบุรี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
14 ธ.ค. 60 Executive Assistant for Senior Management บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด ชลบุรี ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
14 ธ.ค. 60 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อม บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด ชลบุรี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
14 ธ.ค. 60 IT Services & Network Officer บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด ชลบุรี คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ IT/Admin/Network Admin ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
14 ธ.ค. 60 เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (Oversea purchasing officer) บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด ชลบุรี จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป จัดซื้อ ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
14 ธ.ค. 60 เจ้าหน้าที่คลังสินค้า/ขับรถโฟล์คลิฟ บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด ชลบุรี ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์ ขับรถส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
14 ธ.ค. 60 Accounting Officer (เจ้าหน้าที่บัญชี) บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด ชลบุรี บัญชี/การเงิน ธุรการบัญชี ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
14 ธ.ค. 60 หัวหน้าหน่วยงานผลิต Production leader บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด ชลบุรี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
14 ธ.ค. 60 ล่าม เกาหลี บริษัท ชินเฮือง จำกัด สาขา ศรีราชา ชลบุรี ล่าม/มัคคุเทศก์/จองห้อง/จองตั๋ว ล่าม / นักแปล ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
Page: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12