เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน

ตำแหน่งงานแยกตามจังหวัด > นครปฐม
6 พ.ค. 59 วิศวกรประจำสำนักงาน หรือ โรงงาน บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน) นครปฐม เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม วิศวกรออกแบบ ธุรกิจ การเกษตร
6 พ.ค. 59 ผู้จัดการ / หัวหน้า / พนักงานบัญชี - สำนักงาน บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน) นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีทั่วไป ธุรกิจ การเกษตร
6 พ.ค. 59 QA ,QC Engineer บริษัท ธาราทองเมททอล จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
6 พ.ค. 59 วิศวกรด้านต้นทุนการผลิต บริษัท ธาราทองเมททอล จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
6 พ.ค. 59 พนักงานเขียนแบบ Draftman บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด นครปฐม เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม พนักงานเขียนแบบ/AutoCad/Draftman ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
6 พ.ค. 59 นักวิทยาศาสตร์ บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด นครปฐม วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา นักวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
6 พ.ค. 59 วิศวกรโยธา บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
6 พ.ค. 59 วิศวกรสิ่งแวดล้อม บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรสิ่งแวดล้อม ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
6 พ.ค. 59 เภสัชกรผลิต/ผจก.ผลิตยาทั่วไป บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด นครปฐม แพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุข เภสัชกร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
6 พ.ค. 59 RD Pharmacist บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด นครปฐม แพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุข เภสัชกร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
6 พ.ค. 59 ช่างไฟฟ้า บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
6 พ.ค. 59 พนักงานวางแผน บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป จัดซื้อ ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
6 พ.ค. 59 พนักงานผลิตชั่วคราว บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
6 พ.ค. 59 ผู้จัดการแผนกสร้างสรรค์งานศิลป์ บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด นครปฐม ศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพ ช่างศิลป์(Sculpture/Print/Paint/Drawing) ธุรกิจ สิ่งทอ
6 พ.ค. 59 ช่างติดตั้งเฟอร์นิเจอร์(ไม้) บริษัท โฮม เอาทเล็ท จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ อื่นๆ ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
6 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท แมวดำ อุตสาหกรรม จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชี-การเงิน ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
6 พ.ค. 59 พนักงานขายโทรศัพท์มือถือ DNA Lotus บางใหญ่ บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานแนะนำสินค้าประจำร้าน/PC ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-IT
6 พ.ค. 59 ช่างซ่อมบำรุง (เครื่องกล,ไฟฟ้ากำลัง) บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
6 พ.ค. 59 หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้า : Warehouse Section Manager บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
6 พ.ค. 59 Senior QA Engineer บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
6 พ.ค. 59 Process Engineer บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
6 พ.ค. 59 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
6 พ.ค. 59 วิศวกรจัดซื้อ บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
6 พ.ค. 59 นักออกแบบผลิตภัณฑ์อาวุโส (Senior Product designer) บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม ศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพ ออกแบบผลิตภัณฑ์/ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
6 พ.ค. 59 Production Supervisor บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
6 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (R&D) กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
6 พ.ค. 59 ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า ประจำจังหวัดนครปฐม กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
6 พ.ค. 59 ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต ประจำโรงงานนครปฐม กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
6 พ.ค. 59 ผู้ช่วยผู้จัดการ / หัวหน้าส่วน ฝ่ายผลิต ประจำโรงงานนครปฐม ด่วน!! กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
6 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน ประจำจังหวัดนครปฐม กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีทั่วไป ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
6 พ.ค. 59 หัวหน้าแผนก QC กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
6 พ.ค. 59 หัวหน้าส่วน/เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาฯ (HRD Supervisor) ประจำจังหวัดนครปฐม กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/วิทยากร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
6 พ.ค. 59 ผู้จัดการฝ่ายขายไส้กรอกและลูกชิ้น กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม ขาย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
6 พ.ค. 59 ผู้จัดการ/ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
6 พ.ค. 59 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
6 พ.ค. 59 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน ประจำโรงงานนครปฐม กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม บัญชี/การเงิน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
6 พ.ค. 59 หัวหน้าแผนกผลิต ด่วนมาก(ประจำโรงงาน จ.นครปฐม) กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
6 พ.ค. 59 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรการ กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
6 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่การเงิน ประจำโรงงานนครปฐม กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชี-การเงิน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
6 พ.ค. 59 ช่างเทคนิค กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างเทคนิค ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
6 พ.ค. 59 เจ้าหน้าบัญชี - ขาย (สาขาพุทธมณฑลสาย5) PSI HOLDING Co., Ltd. นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีทั่วไป ธุรกิจ สื่อสาร
6 พ.ค. 59 โฟร์แมน (สาขาบางเลน) YONGGROUP นครปฐม วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
6 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่บุคคล-ธุรการ บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม อื่นๆ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
6 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป จัดซื้อ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
6 พ.ค. 59 ผู้จัดการแผนกผลิต / หัวหน้าส่วนผลิต/ เจ้าหน้าที่แผนกผลิต บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
6 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่ธุรการโรงงาน บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ประสานงานทั่วไป ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
6 พ.ค. 59 ผู้จัดการแผนกบุคคล-ธุรการ บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
6 พ.ค. 59 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/สมุห์บัญชี/พนักงานบัญชี (ประจำนครปฐม) บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
6 พ.ค. 59 ผู้ช่วยผู้จัดการสนามกอล์ฟ บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด นครปฐม เกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่   ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
6 พ.ค. 59 หัวหน้างานแผนกผลิต บริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
6 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่บัญชีแยกประเภท/บัญชีภาษีอากร, บัญชีลูกหนี้ บริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีภาษีอากร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
6 พ.ค. 59 พนักงานขายต่างจังหวัด บริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
6 พ.ค. 59 นักวิเคราะห์ บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด นครปฐม วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา นักวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์ ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
6 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่ห้อง LAB บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด นครปฐม วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ(LAB) ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
6 พ.ค. 59 พยาบาล บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด นครปฐม แพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุข พยาบาล ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
6 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่ธุรการ (ผลิตภัณฑ์) บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ธุรการทั่วไป ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
6 พ.ค. 59 หัวหน้าส่วนคลังสินค้า บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
5 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ตลาดใหม่ศาลายา (Salaya New Market) นครปฐม การตลาด การตลาด ธุรกิจ ค้าปลีก
5 พ.ค. 59 ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุปโภค (Section Manager-Nonfood 2) สาขานครปฐม บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม ขาย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ค้าปลีก
5 พ.ค. 59 ผู้จัดการฝ่ายเบเกอรี่ (Section Manager - Bakery ) สาขานครปฐม บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ค้าปลีก
5 พ.ค. 59 ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุปโภคเครื่องใช้ไฟฟ้า (Section Manager-Non food 1) ศาลายา บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจ ค้าปลีก
5 พ.ค. 59 รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา"เซนทรัล ศาลายา" บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นครปฐม บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์ หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ บันเทิง
5 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา"เซนทรัล ศาลายา" บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นครปฐม การตลาด การตลาด ธุรกิจ บันเทิง
5 พ.ค. 59 พนักงานขายในกรุงเทพและต่างจังหวัด บริษัท ชุมสิน แมชชีนเนอรี (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
5 พ.ค. 59 วิศวกรเครื่องกล บริษัท ชุมสิน แมชชีนเนอรี (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
5 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย / ประสานงานขาย บริษัท ไทยยูเนี่ยนไวร์ จำกัด นครปฐม ขาย ประสานงานขาย ธุรกิจ ไฟฟ้า
5 พ.ค. 59 ช่างไฟฟ้า และ ช่างกลโรงงาน บริษัท ไทยยูเนี่ยนไวร์ จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
5 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ไทยยูเนี่ยนไวร์ จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชี-การเงิน ธุรกิจ ไฟฟ้า
5 พ.ค. 59 วิศวกรรมไฟฟ้า และ วิศวกรรมเครื่องกล บริษัท ไทยยูเนี่ยนไวร์ จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
5 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่ IT บริษัท ไทยยูเนี่ยนไวร์ จำกัด นครปฐม คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ IT/Admin/Network Admin ธุรกิจ ไฟฟ้า
5 พ.ค. 59 พนักงานฝ่ายผลิต ( ประกอบโช็ครถยนต์ ) บริษัท อามาด้า เอ็กซ์ตรีม จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป จัดซื้อ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
5 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย บริษัท เอ็น เอส ที ฟู้ด อินกรีเดียนท์ จำกัด / (บริษัท แช็ท ฟอร์ เฮลท์ จำกัด) นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
5 พ.ค. 59 พนักงานฝ่ายบุคคล บริษัท ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม พนักงานฝ่ายบุคคล ธุรกิจ ไฟฟ้า
5 พ.ค. 59 วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร บริษัท ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
5 พ.ค. 59 วิศวกรโทรคมนาคม บริษัท ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
5 พ.ค. 59 ช่างไฟฟ้า บริษัท ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
5 พ.ค. 59 ช่างโทรคมนาคม บริษัท ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
5 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่ค่าจ้างและเงินเดือน บริษัท บี.ซี.เอฟ แกรนด์วู้ด จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม งานว่าจ้างและเงินเดือน ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
5 พ.ค. 59 หัวหน้ากลุ่มจัดส่ง บริษัท บี.ซี.เอฟ แกรนด์วู้ด จำกัด นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
5 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ QA บริษัท เจบีเอฟ จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ การเกษตร
5 พ.ค. 59 ผู้จัดการเขต บริษัท เจบีเอฟ จำกัด นครปฐม เกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่   ธุรกิจ การเกษตร
5 พ.ค. 59 หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน บริษัท เจบีเอฟ จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ การเกษตร
5 พ.ค. 59 พนักงานขาย บริษัท นครปฐมรวมพัฒนาค้าข้าว จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ การเกษตร
5 พ.ค. 59 พนักงานขาย บริษัท อี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
5 พ.ค. 59 ธุรการประสานงานด้านฝ่ายขาย บริษัท บูรณิน อินดัสทรี จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ประสานงานขาย ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
5 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ(ห้องปฏิบัติการ) บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
5 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่การตลาดและประชาสัมพันธ์ บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม การตลาด การตลาด ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
5 พ.ค. 59 Domestic Sales (เจ้าหน้าที่ขายในประเทศ) บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
5 พ.ค. 59 Supervisor Project บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
5 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม การตลาด พัฒนาธุรกิจ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
5 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่บัญชีสต็อก บริษัท ฟอร์มูล่าร์-เอ จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีทั่วไป ธุรกิจ การเกษตร
5 พ.ค. 59 Production Chief ยินดีรับ น.ศ. จบใหม่ Food Sci , Bio tech,สาขาที่เกี่ยวข้อง!! บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
5 พ.ค. 59 พนักงานขายหน่วยรถเงินสด/พนักงานขับรถหน่วยรถเงินสด บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
5 พ.ค. 59 Production Supervisor บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
5 พ.ค. 59 ช่างซ่อมบำรุง/ช่างคุมเครื่องจักร บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
5 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรมการตลาด บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด นครปฐม การตลาด กิจกรรมการตลาด ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
5 พ.ค. 59 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด นครปฐม วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
5 พ.ค. 59 Planning Supervisor บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน วางแผนการผลิต ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
5 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน วางแผนการผลิต ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
5 พ.ค. 59 วิศวกรโรงงาน บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
5 พ.ค. 59 Accounting Supervisor บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
5 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่ขายต่างจังหวัด บริษัท ศรีทองทวีป เคมิคอล จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
5 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ บริษัท ศรีทองทวีป เคมิคอล จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
5 พ.ค. 59 ผู้จัดการฝ่ายการทรัพย์กรบุคคล บริษัท เร็กซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
5 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) บริษัท เร็กซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด นครปฐม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
5 พ.ค. 59 วิศวกรไฟฟ้า/ วิศวกรระบบควบคุม (Process Engineer) บริษัท ซุปเปอร์สหแสง จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
5 พ.ค. 59 วิศวกรสนาม (เหล็กเส้น) ประจำศุนย์บริการพุทธมณฑลสาย 7 บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) นครปฐม โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
5 พ.ค. 59 หัวหน้าแผนกเฟอร์นิเจอร์(ประจำศูนย์บริการพุทธมณฑลสาย 7 ) บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
5 พ.ค. 59 หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง(ประจำศูนย์บริการพุทธมณฑล สาย 7 ) บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
5 พ.ค. 59 หัวหน้าพนักงานสโตร์ บริษัท วัฒนาโชค กรุ๊ป จำกัด นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อื่นๆ
5 พ.ค. 59 บัญชี, เสมียน/ธุรการ บริษัท วัฒนาโชค กรุ๊ป จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน ธุรการบัญชี ธุรกิจ อื่นๆ
5 พ.ค. 59 พนักงานสโตร์ บริษัท วัฒนาโชค กรุ๊ป จำกัด นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ อื่นๆ
5 พ.ค. 59 จป.,ISO,ผู้จัดการฝ่ายบุคล บริษัท วัฒนาโชค กรุ๊ป จำกัด นครปฐม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ อื่นๆ
5 พ.ค. 59 วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน บริษัท วัฒนาโชค กรุ๊ป จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อื่นๆ
5 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่แพทเทิร์น บริษัท นิตพอยน์ จำกัด นครปฐม เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์น ช่างแพทเทิร์น/มาร์ก/ตัดผ้า ธุรกิจ สิ่งทอ
5 พ.ค. 59 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบัญชี-การเงิน บริษัท นิตพอยน์ จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ สิ่งทอ
5 พ.ค. 59 ธุรการฝ่ายขาย / ประสานงานขาย / Sales Administrative บริษัท เส้นหมี่เหรียญไทย จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ประสานงานขาย ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
5 พ.ค. 59 พนักงานบัญชี (พุทธมณฑลสาย 4) บริษัท ฮั่วเซ่งฮง เอ็กซเพรส จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ บริการ
5 พ.ค. 59 พนักงานคีย์ข้อมูล(พุทธมณฑลสาย 4) บริษัท ฮั่วเซ่งฮง เอ็กซเพรส จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ป้อนข้อมูล ธุรกิจ บริการ
5 พ.ค. 59 พนักงานตรวจสอบเอกสาร (สาย 4) บริษัท ฮั่วเซ่งฮง เอ็กซเพรส จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชี-การเงิน ธุรกิจ บริการ
5 พ.ค. 59 ผู้ช่วยเลขาหรือเลขาผู้บริหาร (คล่องภาษาจีน) บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ท ลายน์ จำกัด นครปฐม เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
5 พ.ค. 59 Sale Manager ( IE ) บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ท ลายน์ จำกัด นครปฐม ขาย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
5 พ.ค. 59 โฟร์แมน / ช่างเทคนิค บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
5 พ.ค. 59 Sales บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
5 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายเมล็ดพันธุ์พืช บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด นครปฐม เกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่   ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
5 พ.ค. 59 วิศวกรโครงการ บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด นครปฐม โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
5 พ.ค. 59 Telesales บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ประสานงานขาย ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
5 พ.ค. 59 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด นครปฐม ขาย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
5 พ.ค. 59 Senior Project Engineer (WT) บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด นครปฐม โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
5 พ.ค. 59 Programmer.Net บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด นครปฐม คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ Programmer/System Analyst ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
5 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายขาย) บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ประสานงานขาย ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
5 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน อื่นๆ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
5 พ.ค. 59 พนักงานคอมพิวเตอร์ บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด นครปฐม คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ IT/Admin/Network Admin ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
5 พ.ค. 59 ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์บำรุงผิว - กทม./ปริมณฑล / เหนือ / ตะวันออก / ใต้ บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
5 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด นครปฐม ขาย ประสานงานขาย ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
5 พ.ค. 59 Graphic Designer บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด นครปฐม ศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพ Graphic Design/สิ่งพิมพ์ ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
5 พ.ค. 59 ช่างซ่อมบำรุง(เน้น เรื่องไฟฟ้า) บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
5 พ.ค. 59 QA Manager บริษัท อะ-ตอน (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
5 พ.ค. 59 หัวหน้า Line / ผู้ช่วยหัวหน้า Line บริษัท อะ-ตอน (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
5 พ.ค. 59 Supervisor Production บริษัท อะ-ตอน (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
5 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท เท็ท ดีไซน์ นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชี-การเงิน ธุรกิจ อัญมณี/เครื่องประดับ
5 พ.ค. 59 ผู้จัดการฝ่ายธุรการและคลังสินค้า บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน) นครปฐม ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
5 พ.ค. 59 ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน) นครปฐม ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO อื่นๆ ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
5 พ.ค. 59 Senior / Junior Merchandiser/ เจ้าหน้าที่ประสานงานขายต่างประเทศ บริษัท มาสเท็กซ์ จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ประสานงานขาย ธุรกิจ สิ่งทอ
5 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่คลังสินค้า บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
5 พ.ค. 59 วิศวกรจัดซื้อ, จนท.จัดซื้อ (ทำงานที่นครปฐม) บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป จัดซื้อ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
5 พ.ค. 59 จป.วิชาชีพ (ปฏิบัติงานที่นครปฐม) บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
5 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่บัญชี (ปฏิบัติงานที่นครปฐม) บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีทั่วไป ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
5 พ.ค. 59 วิศวกร / ช่างไฟฟ้า / ช่างซ่อมบำรุง (ทำงานที่นครปฐม) บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
5 พ.ค. 59 วิศวกรออกแบบ บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม วิศวกรออกแบบ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
5 พ.ค. 59 วิศวกร Tire Technical บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
5 พ.ค. 59 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
5 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (ปฏิบัติงานที่นครปฐม) บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/วิทยากร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
5 พ.ค. 59 หัวหน้าแผนกผลิต ( โรงงานแม่พลอย ) (ด่วนมาก ) บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
5 พ.ค. 59 หัวหน้าแผนกฝ่ายประกันคุณภาพส่วนกฏหมายอาหาร ( ปฏิบัติงานที่โรงงานแม่พลอย ) บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
5 พ.ค. 59 QA Manager (ประจำโรงงานอาหารสัตว์ จ.นครปฐม) Cargill Siam Limited (บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด) นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ การเกษตร
5 พ.ค. 59 โฟร์แมนประจำไซด์ บริษัท พรเจริญโยธา จำกัด นครปฐม โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
5 พ.ค. 59 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม(ซ่อมบำรุง) บริษัท โภคา ฟีด จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
5 พ.ค. 59 หัวหน้าฝ่ายบุคคล บริษัท เอเซียโพลีแซคส์ จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
5 พ.ค. 59 ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ยูไนเต็ด พลาสติกบรรจุภัณฑ์ จำกัด นครปฐม ขาย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
5 พ.ค. 59 Sales Representative บริษัท เค ไอ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
5 พ.ค. 59 วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรเครื่องกล , วิศวกรรมอุตสาหการ,ช่างไฟฟ้า,ช่างซ่อมบำรุง บริษัท โอตานิ เรเดียล จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
5 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลป์ บริษัท ยูนิค เทคนิเคิล จำกัด นครปฐม ศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพ Graphic Design/สิ่งพิมพ์ ธุรกิจ อื่นๆ
5 พ.ค. 59 ธุรการ บริษัท ตลาดศาลายา จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ประสานงานทั่วไป ธุรกิจ อื่นๆ
5 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท ตลาดศาลายา จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชี-การเงิน ธุรกิจ อื่นๆ
5 พ.ค. 59 ช่างซ่อมบำรุง บริษัท ตลาดศาลายา จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ อื่นๆ
5 พ.ค. 59 หัวหน้าแผนกปั้นแบบอัตโนมัติ ( Supervisor Auto ) บริษัท โรงหล่อเหล็กไทย จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
5 พ.ค. 59 หัวหน้าแผนกวิศวกรรมแม่พิมพ์ (Tool & Die Engineer) บริษัท ซีพาร์ท อุตสาหกรรม จำกัด นครปฐม เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม วิศวกรออกแบบ ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
4 พ.ค. 59 Front Cashier กะกลางคืน โรงแรมพานทอง นครปฐม นครปฐม บัญชี/การเงิน เจ้าหน้าที่รับ-จ่ายเงิน/แคชเชียร์ ธุรกิจ โรงแรม/Resort/Spa/สนามกอล์ฟ
4 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้ บริษัท กรุงเทพลิสซิ่ง จำกัด นครปฐม เร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้   ธุรกิจ สินเชื่อ/บัตรเครดิต
4 พ.ค. 59 หัวหน้าฝ่ายบัญชี บริษัท กรุงเทพลิสซิ่ง จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ สินเชื่อ/บัตรเครดิต
4 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ บริษัท กรุงเทพลิสซิ่ง จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ธุรการทั่วไป ธุรกิจ สินเชื่อ/บัตรเครดิต
4 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี บริษัท กรุงเทพลิสซิ่ง จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชี-การเงิน ธุรกิจ สินเชื่อ/บัตรเครดิต
4 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ/การตลาด บริษัท กรุงเทพลิสซิ่ง จำกัด นครปฐม การตลาด การตลาด ธุรกิจ สินเชื่อ/บัตรเครดิต
4 พ.ค. 59 พนักงานประจำร้าน,ผู้ช่วยกุ๊ก (ประจำ/พาร์ทไทม์) ประจำสาขาเซ็นทรัลศาลายา บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด นครปฐม อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ กุ๊กอาหารไทย/นานาชาติ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
4 พ.ค. 59 Sales & Service Officer ประจำเซ็นทรัล ศาลายา บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) นครปฐม บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์ บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center ธุรกิจ สื่อสาร
4 พ.ค. 59 Engineer ประจำศูนย์ปฎิบัติการภาคกลาง (นครปฐม) หลายอัตรา บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) นครปฐม วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ สื่อสาร
4 พ.ค. 59 วิศวกรโครงการ Project Engineer บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
4 พ.ค. 59 หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (มัลติเลเยอร์ฟิล์ม) บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
4 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (Sale Coordinator) บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม ขาย ประสานงานขาย ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
4 พ.ค. 59 ช่างซ่อมบำรุง / ช่างไฟฟ้า บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
4 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน วางแผนการผลิต ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
4 พ.ค. 59 หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (มัลติเลเยอร์ฟิล์ม) บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
4 พ.ค. 59 Operation Management Trainee บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
4 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่เทคนิคสนับสนุนงานขาย( Technical Support Sale) ฝ่ายมัลติเลเยอร์ฟิล์ม บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
4 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่ประสานงานภาษาญี่ปุ่น ( ล่ามติดตามผู้บริหารด้านการตลาด ชาวญี่ปุ่น ) บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม ล่าม/มัคคุเทศก์/จองห้อง/จองตั๋ว ล่าม / นักแปล ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
4 พ.ค. 59 Plant Manager (Paper Cup) บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
4 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่เทคนิค บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา อื่นๆ ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
4 พ.ค. 59 โฟร์แมน บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
4 พ.ค. 59 เจ้าหน้าที่ขายและการตลาด (CLMV) บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
4 พ.ค. 59 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม บัญชี/การเงิน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
4 พ.ค. 59 ช่างซ่อมบำรุง บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
4 พ.ค. 59 นักส่งเสริมการเกษตร 9 อัตรา (พิจารณาเด็กจบใหม่) OMNI International Consultant Co., Ltd. นครปฐม เกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่   ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
4 พ.ค. 59 ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ ไอ พี จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ธุรการทั่วไป ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
4 พ.ค. 59 เลขานุการผู้บริหาร บริษัท อมร ศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด นครปฐม เลขานุการ เลขานุการ/เลขานุการผู้บริหาร ธุรกิจ พาณิชย์
4 พ.ค. 59 Agronomist (ฝ่ายส่งเสริมและจัดซื้อวัตถุดิบ) Brunel Energy (Thailand) Limited นครปฐม เกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่   ธุรกิจ พลังงาน
4 พ.ค. 59 Sales Executive กรุงเทพและต่างจังหวัด บริษัท หลงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ ค้าปลีก
4 พ.ค. 59 หัวหน้าฝ่ายบัญชี บริษัท หลงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ค้าปลีก
4 พ.ค. 59 ผู้จัดการสาขา นครปฐม บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นครปฐม การตลาด หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ประกันภัย-ชีวิต
4 พ.ค. 59 แมสเซ็นเจอร์/พนักงานส่งเอกสาร บริษัท รุ่งเรืองอุตสาหกรรมเหล็ก จำกัด นครปฐม ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์ ขับรถส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
Page: 1  2  3