เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน

ตำแหน่งงานแยกตามจังหวัด > นครปฐม
18 ม.ค. 60 หัวหน้าแผนกบุคคล บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
18 ม.ค. 60 วิศวกรเครื่องกล บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ไฟฟ้า
18 ม.ค. 60 ช่างเชื่อม บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างเทคนิค ธุรกิจ ไฟฟ้า
18 ม.ค. 60 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม(โครงการ) บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัด นครปฐม ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจ ไฟฟ้า
18 ม.ค. 60 วิศวกรไฟฟ้ากำลัง / วิศวกรเครื่องมือวัดและควบคุม บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
18 ม.ค. 60 ช่างไฟฟ้า,ช่างควบคุมบอยเล่อร์ บริษัท ไทยแอทลาสโกลบอลฟูด จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
18 ม.ค. 60 วิศวกรผลิต บริษัท ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ไฟฟ้า
18 ม.ค. 60 ช่างเทคนิค(ตู้control) บริษัท แสงชัยอีควิพเม้นท์ (1984) จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างเทคนิค ธุรกิจ อื่นๆ
18 ม.ค. 60 ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า (Warehouse Manager) บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
18 ม.ค. 60 วิศวกรออกแบบ (เครื่องกล, ไฟฟ้า) บริษัท ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค จำกัด นครปฐม เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม วิศวกรออกแบบ ธุรกิจ ไฟฟ้า
18 ม.ค. 60 ผู้จัดการฝ่ายอะไหล่ (show room นครปฐม) 360 Quality Management Co., Ltd. นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
18 ม.ค. 60 ที่ปรึกษาด้านบริการ Service Consultant (BMW-นครปฐม) 360 Quality Management Co., Ltd. นครปฐม การตลาด การตลาด ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
18 ม.ค. 60 เจ้าหน้าที่ธุรการผลิต บริษัท ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ธุรการทั่วไป ธุรกิจ ไฟฟ้า
18 ม.ค. 60 เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ บริษัท ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค จำกัด นครปฐม การตลาด พัฒนาธุรกิจ ธุรกิจ ไฟฟ้า
18 ม.ค. 60 เจ้าหน้าที่บุคคล บริษัท ยูไนเต็ด เท็กซ์ไทล์ มิลส์ จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม พนักงานฝ่ายบุคคล ธุรกิจ สิ่งทอ
18 ม.ค. 60 เจ้าหน้าที่เอกสารส่งออก (Export) บริษัท บางกอกกรีน จำกัด นครปฐม นำเข้า-ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOI งานเอกสารนำเข้า-ส่งออก/BOI ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
18 ม.ค. 60 จป.วิชาชีพ (ประจำโรงงานสาย 7) กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
18 ม.ค. 60 เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต(ประจำจังหวัดนครปฐม) กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน วางแผนการผลิต ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
18 ม.ค. 60 ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
18 ม.ค. 60 ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต ประจำโรงงานนครปฐม กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
18 ม.ค. 60 HR & GA Manager กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
18 ม.ค. 60 ผู้จัดการ/ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน ประจำโรงงานนครปฐม กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม บัญชี/การเงิน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
18 ม.ค. 60 หัวหน้าส่วนคลังสินค้า/เจ้าหน้าที่คลังสินค้า(ประจำโรงงานนครปฐม) กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
18 ม.ค. 60 หัวหน้าส่วนวิศวกรรม ประจำโรงงานสาย 7 สามพราน กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
18 ม.ค. 60 ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ ประจำโรงงานสาย 7 อ.สามพราน กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
18 ม.ค. 60 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประจำโรงงานสาย 7 สามพราน กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
18 ม.ค. 60 ช่างซ่อมบำรุง กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
18 ม.ค. 60 หัวหน้าส่วนผลิต/หัวหน้าแผนกผลิต (ประจำโรงงาน จ.นครปฐม) กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
18 ม.ค. 60 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
18 ม.ค. 60 R&D Supervisor กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา วิทยาศาสตร์การอาหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
18 ม.ค. 60 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
18 ม.ค. 60 Sales Executive / Senior Sales Executive บริษัท หงษ์ทอง อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
18 ม.ค. 60 วิศวกรเทคนิคด้านทดสอบผลิตภัณฑ์ (Technical Testing Engineer) บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
18 ม.ค. 60 HRM Supervisor /หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
18 ม.ค. 60 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (QC) บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
18 ม.ค. 60 ช่างซ่อมบำรุง (เครื่องกล,ไฟฟ้ากำลัง) บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
18 ม.ค. 60 หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้า : Warehouse Section Manager บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
18 ม.ค. 60 พนักงานผลิตสี (โรงงานพุทธมณฑล สาย 5 -นครปฐม) Mahaphant Fibre-Cement PCL. นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
18 ม.ค. 60 เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ บริษัท วิวไอซ์ ( 2015) จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
18 ม.ค. 60 ช่างไฟฟ้า/วิศวกรไฟฟ้า บริษัท วิวไอซ์ ( 2015) จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
18 ม.ค. 60 เจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท วิวไอซ์ ( 2015) จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชี-การเงิน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
18 ม.ค. 60 เจ้าหน้าที่คลังสินค้า บริษัท วิวไอซ์ ( 2015) จำกัด นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
18 ม.ค. 60 ผู้จัดการ / หัวหน้า / พนักงานบัญชี บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน) นครปฐม บัญชี/การเงิน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ การเกษตร
18 ม.ค. 60 Process Engineer บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
18 ม.ค. 60 Asst. HR. Manager บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
18 ม.ค. 60 Production Chief / Supervisor บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด นครปฐม วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
18 ม.ค. 60 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย(จป.วิชาชีพ)-ประจำนครปฐม-มีที่พักให้ บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด นครปฐม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
18 ม.ค. 60 ช่างซ่อมบำรุง/ช่างคุมเครื่องจักร/ช่างไฟฟ้า(ประจำนครปฐม) บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
18 ม.ค. 60 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (ประจำนครปฐม) บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
18 ม.ค. 60 Accounting Supervisor บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
18 ม.ค. 60 Costing Supervisor บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
18 ม.ค. 60 Trainer sales(ครูฝึก/วิทยากร ด้านงานขาย) - ปฎิบัติงาน จ.นครปฐม บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
18 ม.ค. 60 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท จาร์ตัน กรุ๊ป จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
18 ม.ค. 60 เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ (อาวุโส) บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม พนักงานฝ่ายบุคคล ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
18 ม.ค. 60 วิศวกรจัดซื้อ, จนท.จัดซื้อ บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป จัดซื้อ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
18 ม.ค. 60 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ/ Assistant HR & Admin Manager บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
18 ม.ค. 60 เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง (ปฏิบัติงานที่ นครปฐม) บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม งานว่าจ้างและเงินเดือน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
18 ม.ค. 60 เจ้าหน้าที่ IT บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ Technical Support/Help Desk ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
18 ม.ค. 60 จป.วิชาชีพ บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
18 ม.ค. 60 วิศวกร / ช่างไฟฟ้า / ช่างซ่อมบำรุง บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
18 ม.ค. 60 เจ้าหน้าที่บัญชี (ปฏิบัติงานที่นครปฐม) บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีทั่วไป ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
18 ม.ค. 60 วิศวกรออกแบบ บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม วิศวกรออกแบบ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
18 ม.ค. 60 วิศวกรฝ่ายผลิต (ปฏิบัติงานที่นครปฐม) บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
18 ม.ค. 60 เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทนและสวัสดิการ (นครปฐม) บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม งานว่าจ้างและเงินเดือน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
18 ม.ค. 60 วิศวกร/ Industrial Engineer บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
18 ม.ค. 60 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (ปฏิบัติงานที่นครปฐม) บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/วิทยากร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
18 ม.ค. 60 จนท.ป้องกันทรัพย์สิน Loss Prevention บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม พนักงานฝ่ายบุคคล ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
18 ม.ค. 60 พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ภาคอีสาน บริษัท เพียงใจอุตสาหกรรม (1989) จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
18 ม.ค. 60 เจ้าหน้าที่ผลิต (Production) บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน วางแผนการผลิต ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
18 ม.ค. 60 หัวหน้าส่วนธุรการ-บุคคล (ประจำโรงงาน จ.นครปฐม) บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
18 ม.ค. 60 ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
18 ม.ค. 60 เจ้าหน้าที่บัญชีงบประมาณและทรัพย์สิน (ประจำโรงงาน) บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีทั่วไป ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
18 ม.ค. 60 ผู้จัดการแผนกบุคคล-ธุรการ บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
18 ม.ค. 60 ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
18 ม.ค. 60 Marketing Manager บริษัท โตโยต้าท่าจีน ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด นครปฐม การตลาด หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ บริการ
18 ม.ค. 60 เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท โตโยต้าท่าจีน ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชี-การเงิน ธุรกิจ บริการ
18 ม.ค. 60 ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท โตโยต้าท่าจีน ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด นครปฐม บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์ หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ บริการ
18 ม.ค. 60 พนักงานการเงิน บริษัท โตโยต้าท่าจีน ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชี-การเงิน ธุรกิจ บริการ
18 ม.ค. 60 ช่างกลึง/มิลลิ่ง บริษัท วัชรบรรจุภัณฑ์ จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างCNC/Mold/กลึง/เจียระไน ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
18 ม.ค. 60 หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง บริษัท วัชรบรรจุภัณฑ์ จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
18 ม.ค. 60 วิศวกรแมคคาทรอนิกส์ บริษัท วัชรบรรจุภัณฑ์ จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
18 ม.ค. 60 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย บริษัท วัชรบรรจุภัณฑ์ จำกัด นครปฐม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
18 ม.ค. 60 เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้ (สาขาบางเลน) YONGGROUP นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
18 ม.ค. 60 พนักงานขายคอนกรีตสำเร็จรูป YONGGROUP นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
18 ม.ค. 60 วิศวกรออกแบบ/พนักงานเขียนแบบ(บางเลน) YONGGROUP นครปฐม เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม วิศวกรออกแบบ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
18 ม.ค. 60 พนักงานซ่อมบำรุง R.X. Co., Ltd. นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
18 ม.ค. 60 หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง สมจิตฟาร์ม นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ การเกษตร
18 ม.ค. 60 พนักงานขาย สมจิตฟาร์ม นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ การเกษตร
18 ม.ค. 60 หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง(ประจำศูนย์บริการพุทธมณฑล สาย 7 ) บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
18 ม.ค. 60 วิศวกรผลิตและควบคุมคุณภาพ บริษัท ซีพาร์ท อุตสาหกรรม จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
17 ม.ค. 60 ธุรการ ประสานงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศพานิช เทรดดิ้ง นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ประสานงานทั่วไป ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
17 ม.ค. 60 Sales representative ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศพานิช เทรดดิ้ง นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
17 ม.ค. 60 เภสัชกร ฝ่ายผลิต / ควบคุมคุณภาพ บริษัท วีแอนด์พี ลาบอราตอรี่ จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน อื่นๆ ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
17 ม.ค. 60 ช่างเทคนิค และ หัวหน้าหน่วยงาน (โรงงานไม้สักแปรรูป) บริษัท จัมปาก้า จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน อื่นๆ ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
17 ม.ค. 60 หัวหน้าแผนกคลังสินค้า | โรงงานไม้แปรรูป [บางเลน/นครปฐม] บริษัท จัมปาก้า จำกัด นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
17 ม.ค. 60 ผู้ควบคุมเครื่อง CNC งานไม้ (โรงงานไม้สักแปรรูป) บริษัท จัมปาก้า จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างCNC/Mold/กลึง/เจียระไน ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
17 ม.ค. 60 QC Officer | QA Supervisor | โรงงานไม้แปรรูป (2 ตำแหน่ง) บริษัท จัมปาก้า จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
17 ม.ค. 60 เจ้าหน้าที่ R&D | ออกแบบผลิตภัณฑ์ | งานเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง [โรงงานบางเลน/นครปฐม] บริษัท จัมปาก้า จำกัด นครปฐม เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม อื่นๆ ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
17 ม.ค. 60 ผู้จัดการสาขาเซ็นทรัลศาลายา ทามะ กรุ๊ป (TAMA Group) นครปฐม อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
17 ม.ค. 60 หัวหน้าแผนก บริการลูกค้า (สาขาศาลายา) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) นครปฐม บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์ บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
17 ม.ค. 60 เจ้าหน้าที่การตลาด (เซ็นทรัลฯ ศาลายา) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) นครปฐม การตลาด การตลาด ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
17 ม.ค. 60 ผู้จัดการส่วนอาหารทะเล (Fish & seafood) สาขานครปฐม บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจ ค้าปลีก
17 ม.ค. 60 ทนายความ ประจำสาขานครปฐม บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) นครปฐม กฎหมาย   ธุรกิจ บริการ
17 ม.ค. 60 เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท เครื่องกีฬายูนิเวอร์แซล ( ไทย ) จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ อื่นๆ
17 ม.ค. 60 เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ บริษัท เครื่องกีฬายูนิเวอร์แซล ( ไทย ) จำกัด นครปฐม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อื่นๆ
17 ม.ค. 60 ล่ามภาษาจีน บริษัท เครื่องกีฬายูนิเวอร์แซล ( ไทย ) จำกัด นครปฐม ล่าม/มัคคุเทศก์/จองห้อง/จองตั๋ว ล่าม / นักแปล ธุรกิจ อื่นๆ
17 ม.ค. 60 พนักงานขาย ประจำ ศูนย์กระจายสินค้านครปฐม บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
17 ม.ค. 60 พนักงานขายและบริการลูกค้า ประจำไทวัสดุ สาขา ศาลายา (CHG) ด่วน Central Group Co., Ltd. นครปฐม ขาย พนักงานแนะนำสินค้าประจำร้าน/PC ธุรกิจ ค้าปลีก
17 ม.ค. 60 ผู้จัดการแผนกบริหารฐานข้อมูล ประจำสาขานครปฐม (Section Manager – IT) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจ ค้าปลีก
17 ม.ค. 60 เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขานครปฐม บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) นครปฐม เร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้   ธุรกิจ บริการ
17 ม.ค. 60 วิศวกรเขียนแบบ /งานDrawing /AutoCad/เจ้าหน้าที่ R&D บริษัท ไพโอเนียร์ เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม พนักงานเขียนแบบ/AutoCad/Draftman ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
17 ม.ค. 60 เจ้าหน้าที่ดูแลบำบัดน้ำเสีย บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) นครปฐม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
17 ม.ค. 60 Engineer(วิศวกรเมคคาทรอนิกส์) บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) นครปฐม วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
17 ม.ค. 60 ช่างควบคุมเครื่องจักร,พนักงานควบคุมเครื่องจักร/ช่างซ่อมบำรุง/ช่างไฟฟ้า บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
17 ม.ค. 60 เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/วิทยากร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
17 ม.ค. 60 Recruitment Deputy Manager บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
17 ม.ค. 60 เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (นครปฐม/ ศาลายา) บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) นครปฐม บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์ บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center ธุรกิจ สินเชื่อ/บัตรเครดิต
17 ม.ค. 60 Sales Executive/ เจ้าหน้าที่ฝ่าขาย บริษัท เบสท์ พลาสติก เทคโนโลยี จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
17 ม.ค. 60 Mechanical Technician/ ช่างกลโรงงาน บริษัท เบสท์ พลาสติก เทคโนโลยี จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
17 ม.ค. 60 Asst. Engineering Manager/ ผู้ช่วยผู้จัดการวิศวกรรม บริษัท เบสท์ พลาสติก เทคโนโลยี จำกัด นครปฐม วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
17 ม.ค. 60 Factory Manager/ ผู้จัดการโรงงาน บริษัท เบสท์ พลาสติก เทคโนโลยี จำกัด นครปฐม ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO MD/CEO ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
17 ม.ค. 60 System Engineer/ วิศวกรพัฒนา และปรับปรุงระบบ บริษัท เบสท์ พลาสติก เทคโนโลยี จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
17 ม.ค. 60 SALES ENGINEER Thevaraya Co., Ltd. นครปฐม วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
17 ม.ค. 60 วิศวกรฝ่ายบริการและซ่อมบำรุง ( SERVICE ENGINEER ) Thevaraya Co., Ltd. นครปฐม วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
17 ม.ค. 60 EXPORT OFFICER Thevaraya Co., Ltd. นครปฐม นำเข้า-ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOI งานเอกสารนำเข้า-ส่งออก/BOI ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
17 ม.ค. 60 หัวหน้างานคลังสินค้าสายการผลิตและซ่อมบำรุง Thevaraya Co., Ltd. นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
17 ม.ค. 60 Sales Engineer Thevaraya Co., Ltd. นครปฐม วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
17 ม.ค. 60 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด นครปฐม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ สิ่งทอ
17 ม.ค. 60 PRODUCTION COORDINATOR บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ประสานงานทั่วไป ธุรกิจ อัญมณี/เครื่องประดับ
17 ม.ค. 60 ช่างฝังกล้อง / ช่างทอง / ช่างฝังพลอยในWAX บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด นครปฐม อัญมณีและเครื่องประดับ ช่าง Jewelry/ทอง/เงิน ธุรกิจ อัญมณี/เครื่องประดับ
17 ม.ค. 60 CNC ENGINEER / CNC OPERATOR บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด นครปฐม เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม วิศวกรออกแบบ ธุรกิจ อัญมณี/เครื่องประดับ
17 ม.ค. 60 พนักงาน PC (Global House) สาขานครปฐม บริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานแนะนำสินค้าประจำร้าน/PC ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
17 ม.ค. 60 เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด นครปฐม การตลาด การตลาด ธุรกิจ บริการ
17 ม.ค. 60 พนักงานขับรถส่งสินค้า บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด นครปฐม ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์ ขับรถส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ บริการ
17 ม.ค. 60 Service บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด นครปฐม บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์ บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center ธุรกิจ บริการ
17 ม.ค. 60 Online Marketing Supervisor บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด นครปฐม การตลาด หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ บริการ
17 ม.ค. 60 วิศวกรอิเลคโทรนิค บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บริการ
17 ม.ค. 60 พนักงานแพ็คสินค้า บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ บริการ
17 ม.ค. 60 Online Marketing บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด นครปฐม การตลาด การตลาด ธุรกิจ บริการ
17 ม.ค. 60 คลังสินค้า / ฝ่ายขาย / พนักงานแพ็กกิ้ง บริษัท อามาด้า เอ็กซ์ตรีม จำกัด นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
17 ม.ค. 60 เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (Sale Coordinator) บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม ขาย ประสานงานขาย ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
17 ม.ค. 60 ช่างไฟฟ้า/ช่างซ่อมโทรศัพท์ภายใน บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
17 ม.ค. 60 หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (Blown Film) บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
17 ม.ค. 60 Operation Management Trainee บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
17 ม.ค. 60 วิศวกรโครงการ Project Engineer บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
17 ม.ค. 60 จป.วิชาชีพ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
17 ม.ค. 60 Sales & Marketing Management Trainee บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม การตลาด Brand/Product Marketing ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
17 ม.ค. 60 เจ้าหน้าที่ขายและการตลาดต่างประเทศ (กลุ่มประเทศ CLMV , กลุ่มประเทศ USA) บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
17 ม.ค. 60 Shipping Section Manager บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม นำเข้า-ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOI หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
17 ม.ค. 60 ผู้จัดการแผนกเทคนิค บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา อื่นๆ ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
17 ม.ค. 60 เจ้าหน้าที่ค่าจ้าง (Payroll B Plus ) บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม งานว่าจ้างและเงินเดือน ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
17 ม.ค. 60 Senior / Junior Merchandiser/ เจ้าหน้าที่ประสานงานขายต่างประเทศ บริษัท มาสเท็กซ์ จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ประสานงานขาย ธุรกิจ สิ่งทอ
17 ม.ค. 60 เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ บริษัท ตรีอรรถบูรณ์ จำกัด นครปฐม นำเข้า-ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOI อื่นๆ ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
17 ม.ค. 60 หัวหน้างานจัดซื้อต่างประเทศ บริษัท ตรีอรรถบูรณ์ จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
17 ม.ค. 60 เจ้าหน้าที่ขายขวด PET บริษัท ตรีอรรถบูรณ์ จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
17 ม.ค. 60 พนักงานตรวจสอบเอกสาร(สาย 4) บริษัท ฮั่วเซ่งฮง เอ็กซเพรส จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน ผู้ตรวจสอบบัญชี ธุรกิจ บริการ
17 ม.ค. 60 เจ้าหน้าที่ R&D (Bakery) ประจำโรงงานวัดไรขิง สามพราน บริษัท ที เอ ซี คอนซูเมอร์ จำกัด นครปฐม วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
17 ม.ค. 60 Business Development บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน) นครปฐม ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO อื่นๆ ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
17 ม.ค. 60 พนักงานขับรถผู้บริหาร บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน) นครปฐม ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์ พนักงานขับรถ/ขับรถผู้บริหาร ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
17 ม.ค. 60 Sales Representative บริษัท เค ไอ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
17 ม.ค. 60 นักวิเคราะห์เคมี บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด นครปฐม วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ(LAB) ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
17 ม.ค. 60 หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี บริษัท สมาร์ท อลูมิเนียม จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
17 ม.ค. 60 พนักงานเขียนแบบ/Draftman บริษัท ธาราทองเมททอล จำกัด นครปฐม เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม พนักงานเขียนแบบ/AutoCad/Draftman ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
17 ม.ค. 60 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) บริษัท ธาราทองเมททอล จำกัด นครปฐม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
17 ม.ค. 60 เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท เอ็น เอส ที ฟู้ด อินกรีเดียนท์ จำกัด / (บริษัท แช็ท ฟอร์ เฮลท์ จำกัด) นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชี-การเงิน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
17 ม.ค. 60 เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง บริษัท เอ็น เอส ที ฟู้ด อินกรีเดียนท์ จำกัด / (บริษัท แช็ท ฟอร์ เฮลท์ จำกัด) นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
17 ม.ค. 60 พนักงานรายวัน (QC) บริษัท เอ็น เอส ที ฟู้ด อินกรีเดียนท์ จำกัด / (บริษัท แช็ท ฟอร์ เฮลท์ จำกัด) นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
17 ม.ค. 60 เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Dehydrated Product บริษัท เอ็น เอส ที ฟู้ด อินกรีเดียนท์ จำกัด / (บริษัท แช็ท ฟอร์ เฮลท์ จำกัด) นครปฐม วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา วิทยาศาสตร์การอาหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
17 ม.ค. 60 เจ้าหน้าที่สนับสนุนข้อมูล (Information Support) บริษัท เอ็น เอส ที ฟู้ด อินกรีเดียนท์ จำกัด / (บริษัท แช็ท ฟอร์ เฮลท์ จำกัด) นครปฐม วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา วิทยาศาสตร์การอาหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
17 ม.ค. 60 ช่างอิเล็กทรอนิกส์/ช่างไฟฟ้า บริษัท วัฒนาโชค กรุ๊ป จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
17 ม.ค. 60 วิศวกรเครื่องกล บริษัท วัฒนาโชค กรุ๊ป จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
17 ม.ค. 60 วิศวกรรมอุตสาหการ บริษัท วัฒนาโชค กรุ๊ป จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
17 ม.ค. 60 พนักงานสโตร์ บริษัท วัฒนาโชค กรุ๊ป จำกัด นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
17 ม.ค. 60 พนักงานขับรถส่งของ บริษัท วัฒนาโชค กรุ๊ป จำกัด นครปฐม ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์ ขับรถส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
17 ม.ค. 60 Dyeing Specialist T.U.W. Textile Co.,Ltd. นครปฐม เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์น อื่นๆ ธุรกิจ สิ่งทอ
17 ม.ค. 60 Sales Representative T.U.W. Textile Co.,Ltd. นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ สิ่งทอ
17 ม.ค. 60 ผู้จัดการร้าน (สาขาเซ็นทรัลศาลายา) บริษัท แท็ตเลอร์ จำกัด นครปฐม ขาย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ค้าปลีก
17 ม.ค. 60 Sales Engineer/Sales Executive K.D.V. (Thailand) Co.,Ltd. นครปฐม วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ พาณิชย์
17 ม.ค. 60 Assistant Compensation & Benefit Manager in Nakornpathom / Samutsakorn OMNI International Consultant Co., Ltd. นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม งานว่าจ้างและเงินเดือน ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
17 ม.ค. 60 ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้า บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ท ลายน์ จำกัด นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
17 ม.ค. 60 ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (นักศึกษาฝึกงาน) บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ท ลายน์ จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
17 ม.ค. 60 Sales Executive บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ท ลายน์ จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
17 ม.ค. 60 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย บริษัท ซันเรน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ กระดาษ/เครื่องเขียน
17 ม.ค. 60 เจ้าหน้าที่ธุรการ บริษัท ซันเรน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ธุรการทั่วไป ธุรกิจ กระดาษ/เครื่องเขียน
17 ม.ค. 60 หัวหน้าฝ่ายผลิต บริษัท ซันเรน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ กระดาษ/เครื่องเขียน
17 ม.ค. 60 ผู้จัดการเขตขาย บริษัท เจบีเอฟ จำกัด นครปฐม ขาย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ การเกษตร
17 ม.ค. 60 พนักงานขับรถยก บริษัท เจบีเอฟ จำกัด นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ การเกษตร
17 ม.ค. 60 เจ้าหน้าที่พยาบาล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม แพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุข พยาบาล ธุรกิจ การศึกษา
17 ม.ค. 60 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ Programmer/System Analyst ธุรกิจ การศึกษา
17 ม.ค. 60 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ IT/Admin/Network Admin ธุรกิจ การศึกษา
17 ม.ค. 60 เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต / เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
17 ม.ค. 60 เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำโรงงานอาหารแปรรูป) กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
17 ม.ค. 60 พนักงานเก็บเงิน กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด นครปฐม ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์ ขับรถส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
17 ม.ค. 60 พนักงานธุรการ กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ธุรการทั่วไป ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
17 ม.ค. 60 หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
17 ม.ค. 60 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกสินเชื่อ กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
17 ม.ค. 60 นักศึกษาฝึกงาน กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด นครปฐม งาน Part-time/พนักงานชั่วคราว นักศึกษาฝึกงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
17 ม.ค. 60 เจ้าหน้าที่บัญชี กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชี-การเงิน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
17 ม.ค. 60 เจ้าหน้าที่บุคคล กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม พนักงานฝ่ายบุคคล ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
17 ม.ค. 60 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ- Sourcing บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป จัดซื้อ ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
Page: 1  2  3