เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน

ตำแหน่งงานแยกตามจังหวัด > นครปฐม
28 มี.ค. 60 ผู้จัดการส่วนอาหารทะเล (Fish & seafood) สาขานครปฐม บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ค้าปลีก
28 มี.ค. 60 ผู้จัดการฝ่ายอาหารสด (Fresh Manager) -สาขาศาลายา บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ค้าปลีก
27 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่คลังสินค้า(Nakornprathom Plant) Mahaphant Fibre-Cement PCL. นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
27 มี.ค. 60 พนักงานผลิตสี (โรงงานพุทธมณฑล สาย 5 -นครปฐม) Mahaphant Fibre-Cement PCL. นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
27 มี.ค. 60 ประสานงานด้านลูกหนี้+เจ้าหนี้ บริษัท ส.ณรงค์ชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ประสานงานทั่วไป ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
27 มี.ค. 60 พนักงานร้านชานม (ประจำห้างเซ็นทรัลศาลายา) บริษัท คูล ทเวนตี้ทู จำกัด นครปฐม อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ พนักงานร้านกาแฟ/Barista ธุรกิจ บริการ
27 มี.ค. 60 ทนายความ ประจำสาขานครปฐม บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) นครปฐม กฎหมาย   ธุรกิจ บริการ
27 มี.ค. 60 หัวหน้าส่วนวิศวกรรม (โรงงาน นครปฐม) บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) S.Khonkaen Foods Co., Ltd. นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 มี.ค. 60 หัวหน้าส่วนผลิต (ประจำที่โรงงานนครปฐม) บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) S.Khonkaen Foods Co., Ltd. นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 มี.ค. 60 พนักงานวัตสันสาขา เดอะบริโอ้ ศาลายา และ โลตัส ศาลายา บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานแนะนำสินค้าประจำร้าน/PC ธุรกิจ ค้าปลีก
27 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่การเงิน Central Group Co., Ltd. นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชี-การเงิน ธุรกิจ ค้าปลีก
27 มี.ค. 60 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ/ Assistant HR & Admin Manager บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
27 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (ปฎิบัติงานที่นครปฐม) บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/วิทยากร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
27 มี.ค. 60 จป.วิชาชีพ บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
27 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ (อาวุโส) บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม พนักงานฝ่ายบุคคล ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
27 มี.ค. 60 วิศวกรฝ่ายผลิต (ปฏิบัติงานที่นครปฐม) บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
27 มี.ค. 60 Product designer บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม ศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพ ออกแบบผลิตภัณฑ์/ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
27 มี.ค. 60 บัญชี ร้าน ศรีทิพย์ คลาสสิก สตีล นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชี-การเงิน ธุรกิจ ออกแบบ-ตกแต่ง
27 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่ IT บริษัท เอเซียโพลีแซคส์ จำกัด นครปฐม คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ Technical Support/Help Desk ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
27 มี.ค. 60 หัวหน้าฝ่ายบัญชี บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) นครปฐม บัญชี/การเงิน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ บันเทิง
27 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่บุคคล บริษัท เกษมชัยฟู๊ด จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม งานว่าจ้างและเงินเดือน ธุรกิจ การเกษตร
27 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอาหารสัตว์ บริษัท เกษมชัยฟู๊ด จำกัด นครปฐม ขาย ประสานงานขาย ธุรกิจ การเกษตร
27 มี.ค. 60 Sales บริษัท เกษมชัยฟู๊ด จำกัด นครปฐม นำเข้า-ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOI พนักงานแผนกนำเข้า-ส่งออก/งานศุลกากร ธุรกิจ การเกษตร
27 มี.ค. 60 สัตว์บาล บริษัท เกษมชัยฟู๊ด จำกัด นครปฐม เกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่   ธุรกิจ การเกษตร
27 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ บริษัท เกษมชัยฟู๊ด จำกัด นครปฐม วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ(LAB) ธุรกิจ การเกษตร
27 มี.ค. 60 QA.SUPERVISIOR บริษัท เกษมชัยฟู๊ด จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ การเกษตร
27 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท เกษมชัยฟู๊ด จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีทั่วไป ธุรกิจ การเกษตร
27 มี.ค. 60 เลขานุการผู้บริหาร บริษัท เกษมชัยฟู๊ด จำกัด นครปฐม เลขานุการ เลขานุการ/เลขานุการผู้บริหาร ธุรกิจ การเกษตร
27 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท เกษมชัยฟู๊ด จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชี-การเงิน ธุรกิจ การเกษตร
27 มี.ค. 60 ช่างเครื่องกล / ช่างไฟฟ้า บริษัท เกษมชัยฟู๊ด จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน ธุรกิจ การเกษตร
27 มี.ค. 60 ช่างไฟฟ้า บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
27 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (นครปฐม) บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม ขาย ประสานงานขาย ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
27 มี.ค. 60 ช่างซ่อมบำรุง (เครื่องกล,ไฟฟ้ากำลัง) บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
27 มี.ค. 60 HRM Supervisor /หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
27 มี.ค. 60 ช่างเขียนแบบ ร้าน ศรีทิพย์ คลาสสิก สตีล นครปฐม เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม พนักงานเขียนแบบ/AutoCad/Draftman ธุรกิจ ออกแบบ-ตกแต่ง
27 มี.ค. 60 วิศวกรคำนวณสูตรการผลิต BOM บริษัท ธาราทองเมททอล จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
27 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรบุคคลและแรงงานสัมพันธ์ บริษัท ธาราทองเมททอล จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม พนักงานฝ่ายบุคคล ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
27 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) บริษัท ธาราทองเมททอล จำกัด นครปฐม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
27 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ QC, QA บริษัท แพลนโก จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ กระดาษ/เครื่องเขียน
27 มี.ค. 60 ช่างซ่อมบำรุง บริษัท แพลนโก จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ กระดาษ/เครื่องเขียน
27 มี.ค. 60 พนักงานธุรการคลังสินค้า New Millennium Product Car., Ltd. นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
27 มี.ค. 60 เลขาภาค ด้านการตลาด (Regional Support Dealer) รับสมัครด่วน บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) นครปฐม การตลาด การตลาด ธุรกิจ สินเชื่อ/บัตรเครดิต
27 มี.ค. 60 หัวหน้างานจัดซื้อถุดิบ บริษัท แพลตตินั่ม โปร พลาสติก จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
27 มี.ค. 60 พนักงานขับรถผู้บริหาร บริษัท เอส ที รับเบอร์ แฟคตอรี่ จำกัด นครปฐม ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์ พนักงานขับรถ/ขับรถผู้บริหาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
27 มี.ค. 60 หัวหน้าแผนก บริการลูกค้า(สาขาศาลายา) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) นครปฐม บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์ บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
27 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่การตลาด (เซ็นทรัลฯ ศาลายา ) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) นครปฐม การตลาด พัฒนาธุรกิจ ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
27 มี.ค. 60 1. ฝ่ายขายอะไหล่รถยนต์ 2. การตลาด บริษัท เอส ที รับเบอร์ แฟคตอรี่ จำกัด นครปฐม การตลาด การตลาด ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
27 มี.ค. 60 ประสานงานขาย บริษัท ไทยโทเวล จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ประสานงานขาย ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
27 มี.ค. 60 Marketing Executive/เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท ไทยโทเวล จำกัด นครปฐม การตลาด การตลาด ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
27 มี.ค. 60 พนักงานประสานงานขายประจำจังหวัด นครปฐม บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ประสานงานขาย ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
27 มี.ค. 60 พนักงานขายต่างจังหวัด(ภาคอีสาน) บริษัท สยาม ไฮเอท เทคโนโลยี จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ ไฟฟ้า
27 มี.ค. 60 หัวหน้าแผนกต้นกำลัง บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 มี.ค. 60 ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและบริการลูกค้า/เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย บริษัท เจ.เอส.โฟม จำกัด นครปฐม การตลาด หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
27 มี.ค. 60 HRD Supervisor บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/วิทยากร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 มี.ค. 60 Sales Modern Trade บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 มี.ค. 60 QM Supervisor บริษัท เจนเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 มี.ค. 60 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน ประจำโรงงานสาย 7 อ.สามพราน กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม บัญชี/การเงิน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 มี.ค. 60 QA Supervisor บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 มี.ค. 60 ผู้จัดการโรงงาน กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่ธุรการ (โครงการโซนพุทธมณฑลสาย5) บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ประสานงานขาย ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
27 มี.ค. 60 วิศวกรสนาม (โครงการโซนพุทธมณฑลสาย5) บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) นครปฐม โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
27 มี.ค. 60 พนักงานขายอาวุโส (โครงการโซนพุทธมณฑลสาย5) บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
27 มี.ค. 60 ช่าง CNC บริษัท วัชรบรรจุภัณฑ์ จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างCNC/Mold/กลึง/เจียระไน ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
27 มี.ค. 60 วิศวกรบำรุงรักษาเครื่องจักร บริษัท วัชรบรรจุภัณฑ์ จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
27 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ QC บริษัท วัชรบรรจุภัณฑ์ จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
27 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท วัชรบรรจุภัณฑ์ จำกัด นครปฐม การตลาด การตลาด ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
27 มี.ค. 60 ช่างซ่อมบำรุง บริษัท วัชรบรรจุภัณฑ์ จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
27 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่สโตร์ ประจำหน่วยงาน กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
27 มี.ค. 60 หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง(ประจำศูนย์บริการพุทธมณฑล สาย 7 ) บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
27 มี.ค. 60 แมสเซ็นเจอร์ บริษัท อะ-ตอน (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์ ขับรถส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
27 มี.ค. 60 วิศวกรโยธา /เจ้าหน้าที่ควบคุมงานโครงการ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ควบคุมงานโครงการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) นครปฐม เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม พนักงานเขียนแบบ/AutoCad/Draftman ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (นครปฐม) บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) นครปฐม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 มี.ค. 60 Recruitment Deputy Manager บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่สวัสดิการ Welfare Officer บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม อื่นๆ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 มี.ค. 60 หัวหน้าแผนกขัดเครื่องประดับ บริษัท อินทรามณี จำกัด นครปฐม อัญมณีและเครื่องประดับ หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อัญมณี/เครื่องประดับ
27 มี.ค. 60 ผู้จัดการ / หัวหน้า / พนักงานบัญชี บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน) นครปฐม บัญชี/การเงิน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ การเกษตร
27 มี.ค. 60 พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ภาคอีสาน บริษัท เพียงใจอุตสาหกรรม (1989) จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 มี.ค. 60 ช่างทั่วไป บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด นครปฐม อื่นๆ   ธุรกิจ พลังงาน
27 มี.ค. 60 กราฟฟิคดีไซน์ บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด นครปฐม ศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพ ออกแบบผลิตภัณฑ์/ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ธุรกิจ บริการ
27 มี.ค. 60 พนักงานแพ็คสินค้า บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ บริการ
27 มี.ค. 60 พนักงานขับรถส่งสินค้า บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด นครปฐม ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์ ขับรถส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ บริการ
27 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ประสานงานขาย ธุรกิจ บริการ
27 มี.ค. 60 พนักงานบัญชีภาษีอากร บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีภาษีอากร ธุรกิจ บริการ
27 มี.ค. 60 เทรนเนอร์โปรดักส์ บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด นครปฐม การตลาด Brand/Product Marketing ธุรกิจ บริการ
27 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป จัดซื้อ ธุรกิจ บริการ
27 มี.ค. 60 นักวิเคราะห์ บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด นครปฐม วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา นักวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์ ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
27 มี.ค. 60 พนักงานผลิต/คลังสินค้า บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
27 มี.ค. 60 Assist.Production Supervisor บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
27 มี.ค. 60 วิศกรไฟฟ้า/เครื่องกล บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
27 มี.ค. 60 ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
27 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้ (สาขาบางเลน) YONGGROUP Co., Ltd. นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
27 มี.ค. 60 พนักงานขายคอนกรีตสำเร็จรูป YONGGROUP Co., Ltd. นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
27 มี.ค. 60 วิศวกรออกแบบ/พนักงานเขียนแบบ(บางเลน) YONGGROUP Co., Ltd. นครปฐม เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม วิศวกรออกแบบ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
27 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่ /หัวหน้าแผนก /ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ- Sourcing บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป จัดซื้อ ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
27 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่ /หัวหน้าแผนก/ ผู้จัดการฝ่าย Online Marketing บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด นครปฐม คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ Web Programmer/Web Master ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
27 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย/ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
27 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน-บุคคล บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชี-การเงิน ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
27 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่ / หัวหน้าแผนก /ผู้จัดการฝ่าย Product Engineer บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด นครปฐม วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
27 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.) ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์ นครปฐม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
27 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์ นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ธุรการทั่วไป ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
27 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์ นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ธุรการทั่วไป ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
27 มี.ค. 60 Sale ออกพื้นที่ขายโทรศัพท์มือถือ IBIZ Plus Network Co.,Ltd นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ สื่อสาร
27 มี.ค. 60 Sales and Service Officer ประจำ AIS SHOP IBIZ Plus Network Co.,Ltd นครปฐม บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์ บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center ธุรกิจ สื่อสาร
27 มี.ค. 60 Agency Manager ประจำสาขานครปฐม บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) นครปฐม การตลาด การตลาด ธุรกิจ ประกันภัย-ชีวิต
27 มี.ค. 60 จป.วิชาชีพ (ประจำโรงงานสาย 7) กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต(ประจำจังหวัดนครปฐม) กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน วางแผนการผลิต ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 มี.ค. 60 ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่บัญชี(GL) 3 อัตรา / เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน 1 อัตรา กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชี-การเงิน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 มี.ค. 60 HR & GA Manager กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 มี.ค. 60 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประสานงานส่งออก กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม นำเข้า-ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOI หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 มี.ค. 60 หัวหน้าส่วน/เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาฯ (HRD Supervisor) ประจำจังหวัดนครปฐม กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/วิทยากร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 มี.ค. 60 ล่ามภาษาพม่า กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม ล่าม/มัคคุเทศก์/จองห้อง/จองตั๋ว ล่าม / นักแปล ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 มี.ค. 60 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน ประจำโรงงานนครปฐม กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม บัญชี/การเงิน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 มี.ค. 60 หัวหน้าส่วนวิศวกรรม ประจำโรงงานสาย 7 สามพราน กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 มี.ค. 60 ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ ประจำโรงงานสาย 7 อ.สามพราน กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 มี.ค. 60 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประจำโรงงานสาย 7 สามพราน กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 มี.ค. 60 หัวหน้าส่วนผลิต/หัวหน้าแผนกผลิต (ประจำโรงงาน จ.นครปฐม) กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 มี.ค. 60 ช่างซ่อมบำรุง กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 มี.ค. 60 Human Resource Development Manager กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 มี.ค. 60 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 มี.ค. 60 R&D Supervisor/ RD Officer กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา วิทยาศาสตร์การอาหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 มี.ค. 60 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 มี.ค. 60 System Analyst Manager กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ System Analyst ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 มี.ค. 60 ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่ R&D (Bakery) ประจำโรงงานวัดไรขิง สามพราน บริษัท ที เอ ซี คอนซูเมอร์ จำกัด นครปฐม วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 มี.ค. 60 RD Pharmacist / PD Pharmacist / QA Pharmacist บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด นครปฐม แพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุข เภสัชกร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
27 มี.ค. 60 Production Supervisor (mix&fill) ด่วน หยุดเสาร์เว้นเสาร์ บริษัท ไบโอ-คอสแล็บ จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
27 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ด่วน.. บริษัท ไบโอ-คอสแล็บ จำกัด นครปฐม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
27 มี.ค. 60 พนักงานคลังสินค้า R.X. Co., Ltd. นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain พัสดุ/วัสดุคงคลัง ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
27 มี.ค. 60 พนักงานธุรการคลังสินค้า R.X. Co., Ltd. นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ธุรการทั่วไป ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
27 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ บริษัท แวนด้าพรีเสิร์ฟฟู้ด จำกัด นครปฐม คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ Programmer ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
27 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบคุณภาพ บริษัท เท็ท ดีไซน์ จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ อัญมณี/เครื่องประดับ
27 มี.ค. 60 หัวหน้าฝ่ายวางแผนการผลิต บริษัท โรงหล่อเหล็กไทย จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
27 มี.ค. 60 วิศวกรสนาม/ QE บริษัท ออร่า คอนสตรัคชั่น จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
27 มี.ค. 60 Draftman บริษัท ออร่า คอนสตรัคชั่น จำกัด นครปฐม เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม พนักงานเขียนแบบ/AutoCad/Draftman ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
27 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ บริษัท เจบีเอฟ จำกัด นครปฐม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ การเกษตร
27 มี.ค. 60 พนักงานคอมพิวเตอร์ บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด นครปฐม คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ IT/Admin/Network Admin ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
27 มี.ค. 60 พนักงานบัญชี บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชี-การเงิน ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
27 มี.ค. 60 ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์บำรุงผิว - กทม./ปริมณฑล / เหนือ / ตะวันออก / ใต้ บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
27 มี.ค. 60 พนักงานรายวัน - แผนกบรรจุ/คลังสินค้า/ประกันคุณภาพ บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
27 มี.ค. 60 Graphic & Web Designer บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด นครปฐม ศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพ Graphic Design/สิ่งพิมพ์ ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
27 มี.ค. 60 ครูช่วยสอนประดิษฐ์หุ่นยนต์และเวทคณิต ROBOT'S CHILD & Smart Vedic Maths สาขาสามพราน นครปฐม งาน Part-time/พนักงานชั่วคราว พนักงานPart-time(รายวัน/รายชั่วโมง) ธุรกิจ การศึกษา
27 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ ตลาดใหม่ศาลายา (Salaya New Market) นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ธุรการทั่วไป ธุรกิจ ค้าปลีก
27 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตลาดประจำสาขา นครปฐม บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นครปฐม การตลาด การตลาด ธุรกิจ ประกันภัย-ชีวิต
27 มี.ค. 60 หัวหน้าแผนกบุคคล บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ไฟฟ้า
27 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่เขียนแบบ บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัด นครปฐม เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม พนักงานเขียนแบบ/AutoCad/Draftman ธุรกิจ ไฟฟ้า
27 มี.ค. 60 วิศวกรเครื่องกล บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ไฟฟ้า
27 มี.ค. 60 ช่างเชื่อม บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างเทคนิค ธุรกิจ ไฟฟ้า
27 มี.ค. 60 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม(โครงการ) บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัด นครปฐม ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจ ไฟฟ้า
27 มี.ค. 60 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ท ลายน์ จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
27 มี.ค. 60 พนักงานคลังสินค้า บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ท ลายน์ จำกัด นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
27 มี.ค. 60 ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้า บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ท ลายน์ จำกัด นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
27 มี.ค. 60 หัวหน้า QC บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ท ลายน์ จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
27 มี.ค. 60 PROGRAMMER บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด นครปฐม คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ Programmer ธุรกิจ อัญมณี/เครื่องประดับ
27 มี.ค. 60 QC & EN Staff บริษัท จัดหางาน เคียวอุเดาะ กรุ๊ป จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
27 มี.ค. 60 สัตวบาลประจำเล้าคลอด Nongkham Pig Farm นครปฐม เกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่   ธุรกิจ การเกษตร
27 มี.ค. 60 สัตวบาลประจำเล้าผสม Nongkham Pig Farm นครปฐม เกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่   ธุรกิจ การเกษตร
27 มี.ค. 60 หัวหน้าธุรการโครงการ บริษัท ที.พี.เอฟ.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษา
27 มี.ค. 60 Marketing บริษัท โลหะการวิศวกรรม จำกัด นครปฐม ขาย วิศวกรขาย ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
27 มี.ค. 60 ธุรการ บริษัท โลหะการวิศวกรรม จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ธุรการทั่วไป ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
27 มี.ค. 60 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท เบนสัน จิวเวลรี่ จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีทั่วไป ธุรกิจ อัญมณี/เครื่องประดับ
27 มี.ค. 60 ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล / เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล บริษัท เบนสัน จิวเวลรี่ จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อัญมณี/เครื่องประดับ
27 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่แผนกซ่อมบำรุง บริษัท เบนสัน จิวเวลรี่ จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ อัญมณี/เครื่องประดับ
27 มี.ค. 60 Technician ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร บริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่คลังสินค้าเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูป บริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain พัสดุ/วัสดุคงคลัง ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่ตัดต่อวีดีโอ( สาย 4) บริษัท ฮั่วเซ่งฮง เอ็กซเพรส จำกัด นครปฐม ศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพ Computer Graphic/3D/Animation ธุรกิจ บริการ
27 มี.ค. 60 Accounting officer ประจำสำนักงานภาคกลาง(นครปฐม) AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้ ธุรกิจ สื่อสาร
27 มี.ค. 60 หัวหน้าคลังสินค้า บริษัท เค็พเลอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
27 มี.ค. 60 บริหารผลิต บริษัท เค็พเลอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน วางแผนการผลิต ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
27 มี.ค. 60 พนักงานขาย บริษัท เค็พเลอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
27 มี.ค. 60 วิศวกร (ออกแบบ) บริษัท เค็พเลอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม วิศวกรออกแบบ ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
27 มี.ค. 60 ช่างซ่อมบำรุง บริษัท เค็พเลอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
27 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (Sale Coordinator) บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม ขาย ประสานงานขาย ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
27 มี.ค. 60 หัวหน้าแผนกผลิต เพื่อเป็น Management Trainee บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
27 มี.ค. 60 หัวหน้าแผนกผลิต ฝ่ายมัลติเลเยอร์ฟิล์ม บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
27 มี.ค. 60 Import & Export Officer บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม นำเข้า-ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOI พนักงานแผนกนำเข้า-ส่งออก/งานศุลกากร ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
27 มี.ค. 60 จป.วิชาชีพ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
27 มี.ค. 60 โฟร์แมนฝ่ายผลิต บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
27 มี.ค. 60 ผู้จัดการแผนกเทคนิค (Technical Manager) บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
27 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (Document Control) บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ประสานงานทั่วไป ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
27 มี.ค. 60 หัวหน้าแผนกการเงิน ( Finance Supervisor ) บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม บัญชี/การเงิน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
27 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่ธุรการ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ธุรการทั่วไป ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
27 มี.ค. 60 ช่างแพทเทิร์นตัดผ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด แองเจิลลิน่า เค. นครปฐม เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์น ช่างแพทเทิร์น/มาร์ก/ตัดผ้า ธุรกิจ สิ่งทอ
27 มี.ค. 60 พนักงานคลังสินค้า บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
27 มี.ค. 60 นักวิเคราะห์เคมี บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด นครปฐม วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ(LAB) ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
27 มี.ค. 60 ผู้จัดการวิศวกรรม บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด นครปฐม วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
27 มี.ค. 60 ช่างเครื่องกล / ช่างไฟฟ้า บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
27 มี.ค. 60 ผู้ช่วยฝ่ายขาย Evershiny Jewelry Creation Co., Ltd. นครปฐม นำเข้า-ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOI งานเอกสารนำเข้า-ส่งออก/BOI ธุรกิจ อัญมณี/เครื่องประดับ
27 มี.ค. 60 หัวหน้าจัดซื้อต่างประเทศ บริษัท อะ-ตอน (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป จัดซื้อ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
27 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีทั่วไป ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
27 มี.ค. 60 วิศวกรโลหะการ บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
27 มี.ค. 60 ผู้ช่วยฝ่ายวางแผนการผลิต บริษัท อะ-ตอน (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน วางแผนการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
27 มี.ค. 60 Logistics Manager/Logistics Supervisor บริษัท วิวไอซ์ ( 2015) จำกัด นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 มี.ค. 60 ช่างไฟฟ้า บริษัท วิวไอซ์ ( 2015) จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 มี.ค. 60 ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท วิวไอซ์ ( 2015) จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
27 มี.ค. 60 วิศวกร (ประจำ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร) บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) นครปฐม โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ พลังงาน
27 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต บริษัท เครื่องกีฬายูนิเวอร์แซล ( ไทย ) จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน วางแผนการผลิต ธุรกิจ อื่นๆ
27 มี.ค. 60 เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท เครื่องกีฬายูนิเวอร์แซล ( ไทย ) จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ อื่นๆ
27 มี.ค. 60 ล่ามภาษาจีน บริษัท เครื่องกีฬายูนิเวอร์แซล ( ไทย ) จำกัด นครปฐม ล่าม/มัคคุเทศก์/จองห้อง/จองตั๋ว ล่าม / นักแปล ธุรกิจ อื่นๆ
27 มี.ค. 60 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกผลิต (ประจำสามพราน) บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
Page: 1  2  3