เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน

ตำแหน่งงานแยกตามจังหวัด > นครปฐม
26 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่บัญชีภาษีอากร ด่วน !! บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีภาษีอากร ธุรกิจ บริการ
26 พ.ย. 58 ฝ่ายบุคคล บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม พนักงานฝ่ายบุคคล ธุรกิจ บริการ
26 พ.ย. 58 บัญชีลูกหนี้ ด่วน !! บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้ ธุรกิจ บริการ
26 พ.ย. 58 ฝ่ายผลิต บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ บริการ
26 พ.ย. 58 ONLINE MARKETER ด่วน !! บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด นครปฐม การตลาด การตลาด ธุรกิจ บริการ
26 พ.ย. 58 LG Supervisor / หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (นครปฐม) บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (นครปฐม) บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) นครปฐม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 พ.ย. 58 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
26 พ.ย. 58 Production Supervisor ด่วน มาก!! บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อื่นๆ
26 พ.ย. 58 ช่างไฟฟ้า บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
26 พ.ย. 58 หัวหน้าแผนกคลังสินค้า : Warehouse Section Manager บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ อื่นๆ
26 พ.ย. 58 Production Engineer บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อื่นๆ
26 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม ขาย ประสานงานขาย ธุรกิจ อื่นๆ
26 พ.ย. 58 Senior Production Engineerด่วน มาก!! บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อื่นๆ
26 พ.ย. 58 Senior QA Engineerด่วน มาก!! บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ อื่นๆ
26 พ.ย. 58 พนักงานขายประจำจังหวัด บริษัท พีเพิ่ล (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
26 พ.ย. 58 ช่างติดตั้งงานอลูมิเนียม หรือช่างติดตั้งงานไวนิล บริษัท พีเพิ่ล (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
26 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่คลังสินค้า(Nakornprathom Plant) Mahaphant Fibre-Cement PCL. นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ย. 58 วิศวกรโยธา (พุทธมณฑลสาย5) Mahaphant Fibre-Cement PCL. นครปฐม วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ย. 58 จป.ระดับวิชาชีพ ด่วนมาก!! บริษัท บางกอกไพบูลย์ไพพ์ จำกัด นครปฐม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
26 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ตลาดใหม่ศาลายา (Salaya New Market) นครปฐม การตลาด การตลาด ธุรกิจ ค้าปลีก
26 พ.ย. 58 ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด หรือ ซุปเปอร์ไวเซอร์ mr bun (สาขา Lotus ศาลายา) บริษัท บัน จำกัด นครปฐม บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์ หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 พ.ย. 58 พนักงานขายประจำร้านmrbun (สาขา Lotus ศาลายา ) บริษัท บัน จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 พ.ย. 58 พนักงานขาย บริษัท เอส.พี.ที. แพคเกจจิ้ง โปรดักส์ จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
26 พ.ย. 58 ผู้จัดการฝึกหัดร้าน สาขา บิ๊กซี อ้อมใหญ่ / พุทธมณฑลสาย 4 ด่วน !! บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด (Chester Grill) นครปฐม อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 พ.ย. 58 R&D Regulatory Supervisor บริษัท เจนเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จำกัด นครปฐม วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ QC
ด่วนมาก
บริษัท แพลนโก จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ อุตฯกระดาษ/เครื่องเขียน
26 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ ( QA )
ด่วนมาก!!!!
บริษัท แพลนโก จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ อุตฯกระดาษ/เครื่องเขียน
26 พ.ย. 58 วิศวรกรไฟฟ้า บริษัท แพลนโก จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯกระดาษ/เครื่องเขียน
26 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่จัดซื้อฝ่ายต่างประเทศด่วน!! บริษัท อมร ศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ประสานงานทั่วไป ธุรกิจ พาณิชย์
26 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่การเงินประจำสาขา นครปฐม ด่วนมาก!!! บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นครปฐม บัญชี/การเงิน เจ้าหน้าที่รับ-จ่ายเงิน/แคชเชียร์ ธุรกิจ ประกันภัย-ชีวิต
26 พ.ย. 58 FCR ประจำสาขานครปฐม บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) นครปฐม กฎหมาย   ธุรกิจ บริการ
26 พ.ย. 58 QC, QA บริษัท เรกซ์แซม (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
26 พ.ย. 58 @ พนักงานขาย / ที่ปรึกษาความงาม สาขาเซ็นทรัลศาลายา @ ด่วน !! บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ โรงพยาบาล/คลีนิค
26 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ(เข้ากะได้) บริษัท ตรีอรรถบูรณ์ จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
26 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่คลังวัตถุดิบ
ด่วนมาก!!!
บริษัท ตรีอรรถบูรณ์ จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ธุรการทั่วไป ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
26 พ.ย. 58 ผู้ช่วยวิศวกรพลังงาน บริษัท ตรีอรรถบูรณ์ จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
26 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน บริษัท ตรีอรรถบูรณ์ จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีทั่วไป ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
26 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่เทคนิคสนับสนุนงานขาย( Technical Support Sale) ฝ่ายมัลติเลเยอร์ฟิล์ม
รับสมัครด่วน ปฏิบัติงาน จ. นครปฐม!!!
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
26 พ.ย. 58 Management Trainee ** รับสมัครด่วนมาก ** ปฏิบัติงานที่ จ.นครปฐม.. บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม วิศวกร วิศวกรเคมี/ปิโตรเลียม ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
26 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด (จ.นครปฐม) ด่วนมาก !! บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
26 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่การเงิน
ด่วนมาก!!!
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชี-การเงิน ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
26 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่ขายและการตลาดต่างประเทศ (CLMV)
** รับสมัครด่วนมาก ** ปฏิบัติงานที่ จ.นครปฐม.
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
26 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่สโตร์ บริษัท ชุมสิน แมชชีนเนอรี (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
26 พ.ย. 58 พนักงานขายในกรุงเทพและต่างจังหวัด บริษัท ชุมสิน แมชชีนเนอรี (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
26 พ.ย. 58 IT SUPPORT บริษัท เอ ไอ พี จำกัด นครปฐม คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
26 พ.ย. 58 วิศวกรรมไฟฟ้า บริษัท ไทยยูเนี่ยนไวร์ จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
26 พ.ย. 58 ช่างกลโรงงาน บริษัท ไทยยูเนี่ยนไวร์ จำกัด นครปฐม เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม พนักงานเขียนแบบ/AutoCad/Draftman ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
26 พ.ย. 58 ช่างไฟฟ้า บริษัท ไทยยูเนี่ยนไวร์ จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
26 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ บริษัท ไทยยูเนี่ยนไวร์ จำกัด นครปฐม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
26 พ.ย. 58 พนักงานประจำร้านยูนิโคล่(Part-Time) - ประจำสาขาเซ็นทรัลพลาซาศาลายา UNIQLO (Thailand) Co., Ltd. นครปฐม บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์ บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center ธุรกิจ ค้าปลีก
26 พ.ย. 58 ผู้ช่วยสมุห์บัญชี / เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วน มาก !!! บริษัท ทู ซิส แอคเคาน์ติ้ง จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีทั่วไป ธุรกิจ บริการ
26 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่ประจำฟาร์ม (พืชไร่)ด่วนมาก !! Dutch Mill Group นครปฐม เกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่   ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 พ.ย. 58 Marketing Officer บริษัท เท็ท ดีไซน์ นครปฐม การตลาด การตลาด ธุรกิจ อัญมณี/เครื่องประดับ
26 พ.ย. 58 พนักงาน /ผู้จัดการร้าน Cafe'Amazon ม.ศิลปากร นครปฐม บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด นครปฐม อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ พนักงานร้านกาแฟ/Barista ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
26 พ.ย. 58 ผู้จัดการตลาดสด บริษัท บิสซิเนส แอนด์ ซัคเซ็ส (2007) จำกัด นครปฐม ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจ พาณิชย์
26 พ.ย. 58 ช่างซ่อมบำรุง บริษัท บิสซิเนส แอนด์ ซัคเซ็ส (2007) จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ พาณิชย์
26 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท บิสซิเนส แอนด์ ซัคเซ็ส (2007) จำกัด นครปฐม การตลาด การตลาด ธุรกิจ พาณิชย์
26 พ.ย. 58 ผู้จัดการส่วนบัญชีและบริหาร - สายธุรกิจภูมิภาค (ประจำจ.นครปฐม) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ การเกษตร
26 พ.ย. 58 พนักงานขาย Sale บริษัท ไพโอเนียร์ เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ย. 58 โฟร์แมน / ช่างเทคนิค บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ย. 58 Sales บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ย. 58 วิศวกรประเมินราคา บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายเมล็ดพันธุ์พืช บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด นครปฐม เกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่   ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป.วิชาชีพ บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด นครปฐม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ย. 58 Head of Administrator บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ย. 58 Senior Project Engineer (WT) ด่วนมาก!! บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด นครปฐม โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ย. 58 ช่างติดตั้งแผ่นฉนวน บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ย. 58 บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด เปิดรับสมัครงาน สัมภาษณ์ รู้ผลทันที วันที่ 27และวันที่ 30 พฤศจิกายน 58 เวลา 10.30 - 17.00 น. สถานที่รับสมัคงาน สยามพลาซ่า บริเวณ Tops ข้างตลาดปฐมมงคล
รับสมัครด่วน!!!
บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด นครปฐม ขาย อื่นๆ ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
26 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกทรัพยากรบุคคล (สาขานครปฐม)
ด่วน !!
บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม พนักงานฝ่ายบุคคล ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
26 พ.ย. 58 Programmer ( ประจำโรงงานแปรรูปอาหาร ) กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด นครปฐม คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ IT/Admin/Network Admin ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 พ.ย. 58 เลขานุการผู้บริหาร กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด นครปฐม เลขานุการ เลขานุการ/เลขานุการผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต / พัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 พ.ย. 58 พนักงานขับรถขนส่งสินค้า กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด นครปฐม ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์ ขับรถส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่บัญชี กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชี-การเงิน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่ขาย กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 พ.ย. 58 ผู้ช่วย/ผู้จัดการฝ่ายขาย ( อาหารสุกรสำเร็จรูป/พันธุ์สุกร ) กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด นครปฐม ขาย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ประจำโรงงาน) กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด นครปฐม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 พ.ย. 58 พนักงานขายประจำห้าง (สาขาเซ็นทรัลศาลายา) บริษัท แท็ตเลอร์ จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานแนะนำสินค้าประจำร้าน/PC ธุรกิจ ค้าปลีก
26 พ.ย. 58 เลขาผู้บริหาร (คล่องภาษาจีน) บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ท ลายน์ จำกัด นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain โลจิสติกส์ ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
26 พ.ย. 58 ผจก.ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิว (Product Manager) ด้าน Skin Care เท่านั้น บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด นครปฐม การตลาด หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
26 พ.ย. 58 ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์บำรุงผิว - กทม./ปริมณฑล / เหนือ / ตะวันออก / ใต้ บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
26 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย ด่วน!! บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด นครปฐม ขาย ประสานงานขาย ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
26 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ด่วน!! บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป จัดซื้อ ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
26 พ.ย. 58 ช่างไฟฟ้า บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
26 พ.ย. 58 ช่างซ่อมบำรุง/ช่างไฟ บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
26 พ.ย. 58 จป.วิชาชีพด่วนมาก!!! บริษัท แอลเอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(ภาษาจีน) บริษัท แอลเอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป จัดซื้อ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ย. 58 Shipping Officer ด่วน มาก!! บริษัท แอลเอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม นำเข้า-ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOI งานเอกสารนำเข้า-ส่งออก/BOI ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ย. 58 Export Sales Coordinator บริษัท แอลเอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม ขาย ประสานงานขาย ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่ Import บริษัท แอลเอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม นำเข้า-ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOI งานเอกสารนำเข้า-ส่งออก/BOI ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ย. 58 หัวหน้า และเจ้าหน้าที่ QA,QC บริษัท ธาราทองเมททอล จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
26 พ.ย. 58 พนักงานคลังสินค้า ( ประจำบางเลน จ.นครปฐม ) สวัสดิการดีๆ รอคุณอยู่ !! R.X. Co., Ltd. นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
26 พ.ย. 58 HR Supervisor ด่วนมาก !! Brunel Energy (Thailand) Limited นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม งานว่าจ้างและเงินเดือน ธุรกิจ พลังงาน
26 พ.ย. 58 พนักงานขาย (สาขาเซ็นทรัลศาลายา) บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานแนะนำสินค้าประจำร้าน/PC ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-IT
26 พ.ย. 58 พนักงานคีย์ข้อมูล (พุทธมณฑลสาย 4)
ด่วนมากๆ!!!!
บริษัท ฮั่วเซ่งฮง เอ็กซเพรส จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน ธุรการบัญชี ธุรกิจ บริการ
26 พ.ย. 58 ฝ่ายบุคคล ด่วนมาก !! บริษัท ฮั่วเซ่งฮง เอ็กซเพรส จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม พนักงานฝ่ายบุคคล ธุรกิจ บริการ
26 พ.ย. 58 วิศวกรสำนักงาน( OE.) ประจำ Site จ.นครปฐมฯ บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด นครปฐม โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่ห้อง LAB บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด นครปฐม วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ(LAB) ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
26 พ.ย. 58 Production Pharmacist (เภสัชกร)ด่วน มาก!! บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด นครปฐม แพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุข เภสัชกร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
26 พ.ย. 58 ช่างส่วนผลิต/ช่างซ่อมบำรุง/Senior Engineer ด่วนที่สุด!! บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
26 พ.ย. 58 ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาด่วน มาก!!! บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด นครปฐม วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
26 พ.ย. 58 พนักงานขาย ประจำสาขาดอนหวาย บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานแนะนำสินค้าประจำร้าน/PC ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
26 พ.ย. 58 พนักงานขายหน่วยรถมอเตอร์ไซค์ สินค้า P&G/PEPSI บริษัท สมุทรสาคร เอส.ดี.โอ. (49) จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ ค้าปลีก
26 พ.ย. 58 ช่างไฟฟ้า (ประจำ โรงงานสามพราน) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์อำนวย นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 พ.ย. 58 หัวหน้าแผนกผลิต (ประจำโรงงานสามพราน) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์อำนวย นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 พ.ย. 58 พนักงานขับรถ/ ขับรถผู้บริหาร บริษัท อินทรามณี จำกัด นครปฐม ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์ พนักงานขับรถ/ขับรถผู้บริหาร ธุรกิจ อัญมณี/เครื่องประดับ
26 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่การขายต่างประเทศ บริษัท อินทรามณี จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อัญมณี/เครื่องประดับ
26 พ.ย. 58 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดต่างประเทศสายงานจิวเวลรี่ บริษัท อินทรามณี จำกัด นครปฐม ขาย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อัญมณี/เครื่องประดับ
26 พ.ย. 58 พนักงานบัญชี บริษัท อินทรามณี จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีทั่วไป ธุรกิจ อัญมณี/เครื่องประดับ
26 พ.ย. 58 Sales & Service Officer ประจำเซ็นทรัล ศาลายา บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) นครปฐม บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์ บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center ธุรกิจ สื่อสาร
26 พ.ย. 58 พนักงานขายโทรศัพท์ในแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า Big C บ้านโป่ง (เพศ ญ.เท่านั้น) ด่วนมาก !! บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ สื่อสาร
26 พ.ย. 58 Sales Representativeด่วน มาก!! บริษัท เค ไอ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต บริษัท เครื่องกีฬายูนิเวอร์แซล ( ไทย ) จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน วางแผนการผลิต ธุรกิจ อื่นๆ
26 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท เครื่องกีฬายูนิเวอร์แซล ( ไทย ) จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ อื่นๆ
26 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่วิศวกรอุตสาหการ บริษัท เครื่องกีฬายูนิเวอร์แซล ( ไทย ) จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อื่นๆ
26 พ.ย. 58 QMR/ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง/ผจก.แผนกการตลาด บริษัท ซีทีที โลจิสติกส์ จำกัด นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ขนส่ง
26 พ.ย. 58 ประสานงาน (จีน) / Shipping /พนักงานขับรถ6 ล้อ 4 ล้อ บริษัท ซีทีที โลจิสติกส์ จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ประสานงานทั่วไป ธุรกิจ ขนส่ง
26 พ.ย. 58 พนักงานคุมเครื่องตัดเลเซอร์ บริษัท ปฐม ป เจริญยนต์ บอดี้พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด นครปฐม เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม วิศวกรออกแบบ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ย. 58 พนักงานเขียนแบบแม่พิมพ์ บริษัท ปฐม ป เจริญยนต์ บอดี้พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างCNC/Mold/กลึง/เจียระไน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ย. 58 วิศวกรฝ่ายพัฒนาเครื่องจักร บริษัท จาร์ตัน แอนด์ ซันส์ จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ย. 58 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท จาร์ตัน แอนด์ ซันส์ จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
26 พ.ย. 58 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/สมุห์บัญชี/พนักงานบัญชี (ประจำนครปฐม) ด่วน มาก!! บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ (ปฏิบัติงานที่นครปฐม) กรอกใบสมัคร นัดสัมภาษณ์ ทราบผลทันที! บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม กฎหมาย   ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ย. 58 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ : เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง กรอกใบสมัคร นัดสัมภาษณ์ ทราบผลทันที! บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม งานว่าจ้างและเงินเดือน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ย. 58 วิศวกรจัดซื้อ, เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ปฏิบัติงานที่นครปฐม) กรอกใบสมัคร นัดสัมภาษณ์ ทราบผลทันที! บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป จัดซื้อ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ย. 58 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ / HR & Admin Manager Urgent !! บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่บัญชี (ปฏิบัติงานที่นครปฐม) กรอกใบสมัคร นัดสัมภาษณ์ ทราบผลทันที! บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีทั่วไป ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ย. 58 วิศวกร /ช่างไฟฟ้า/ ช่างซ่อมบำรุง (ปฏิบัติงานที่นครปฐม) กรอกใบสมัคร นัดสัมภาษณ์ ทราบผลทันที! บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ย. 58 วิศวกรฝ่ายผลิต (ปฏิบัติงานที่นครปฐม) กรอกใบสมัคร นัดสัมภาษณ์ ทราบผลทันที! บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ย. 58 วิศวกรห้องทดลอง : Compound & Lab Engineer กรอกใบสมัคร นัดสัมภาษณ์ ทราบผลทันที! บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรเคมี/ปิโตรเลียม ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทนและสวัสดิการ (ปฏิบัติงานที่นครปฐม) กรอกใบสมัคร นัดสัมภาษณ์ ทราบผลทันที! บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม งานว่าจ้างและเงินเดือน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ย. 58 วิศวกร Tire Technical (ปฏิบัติงานที่นครปฐม) กรอกใบสมัคร นัดสัมภาษณ์ ทราบผลทันที! บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ย. 58 Training Manager / Assistant Training Manager Urgent !! บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (ปฏิบัติงานที่นครปฐม) กรอกใบสมัคร นัดสัมภาษณ์ ทราบผลทันที! บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/วิทยากร ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ย. 58 ช่างไฟฟ้า (โรงไฟาฟ้า กำแพงแสน) ด่วน Manpower Thailand Co., Ltd. นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
26 พ.ย. 58 เภสัชกรผลิต/ผจก.ผลิตยาทั่วไป
ด่วน!!
บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด นครปฐม แพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุข เภสัชกร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
26 พ.ย. 58 RD Pharmacist
ด่วนที่สุด!!!!
บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด นครปฐม แพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุข เภสัชกร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
26 พ.ย. 58 เภสัชกรประกันคุณภาพ
ด่วนที่สุด!!!!
บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด นครปฐม แพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุข เภสัชกร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
26 พ.ย. 58 หัวหน้างานวิเคราะห์
ด่วนที่สุด!!!!
บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด นครปฐม วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
26 พ.ย. 58 หัวหน้า /ผู้จัดการจัดซื้อ บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
26 พ.ย. 58 Export Sales Urgently Required !! บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วน !! บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีทั่วไป ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย(จป.วิชาชีพ) Urgently Required !! บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด นครปฐม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 พ.ย. 58 วิศวกรไฟฟ้า / เครื่องกล Urgently Required !! บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมดูแลเครื่องจักร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 พ.ย. 58 Costing Supervisor Urgently Required !! บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีรับ/จ่าย ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 พ.ย. 58 ส่งเสริมกิจกรรมการตลาด บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด นครปฐม การตลาด กิจกรรมการตลาด ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่เงินเดือน บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม งานว่าจ้างและเงินเดือน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 พ.ย. 58 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด นครปฐม วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 พ.ย. 58 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย ด่วนมาก !! บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด นครปฐม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 พ.ย. 58 ผู้จัดการแผนกคุณภาพ บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด นครปฐม ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO อื่นๆ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 พ.ย. 58 ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 พ.ย. 58 วิศวกรโรงงาน (วิศวกรไฟฟ้า)
ด่วนมาก!!!
บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 พ.ย. 58 วิศวกรโรงงาน (วิศวกรเครื่องกล)
ด่วนมาก สัมภาษณ์ผ่านนัดเริ่มงานทันที!!!
บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
ด่วนมาก สัมภาษณ์ผ่านนัดเริ่มงานทันที!!!
บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่ธุรการ
!!!ด่วนมาก ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่!!!
บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ธุรการทั่วไป ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 พ.ย. 58 วิศวกรโครงการ(วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง)
ด่วนมาก สัมภาษณ์ผ่านนัดเริ่มงานทันที!!!
บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด นครปฐม โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
26 พ.ย. 58 ฝ่ายโปรโมชั่น บริษัท อินเทลลิเจนท์ อาร์ท เอเจ็นซี่ จำกัด นครปฐม การตลาด PR Marketing/Marketing Communications ธุรกิจ โฆษณา-ปชส.
26 พ.ย. 58 ผู้จัดการฝึกหัด บริษัท อินเทลลิเจนท์ อาร์ท เอเจ็นซี่ จำกัด นครปฐม ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ ธุรกิจ โฆษณา-ปชส.
26 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่สำรวจตลาด บริษัท อินเทลลิเจนท์ อาร์ท เอเจ็นซี่ จำกัด นครปฐม การตลาด การตลาด ธุรกิจ โฆษณา-ปชส.
26 พ.ย. 58 ช่างควบคุมเครื่องเป่าขวด PET ด่วนมาก !! บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างเทคนิค ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
25 พ.ย. 58 หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน (พุทธมณฑลสาย4) บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชี-การเงิน ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
25 พ.ย. 58 พนักงานควบคุมเครื่องมือช่าง (สโตร์ช่าง) บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
25 พ.ย. 58 หัวหน้าคลังสินค้า บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
25 พ.ย. 58 PROCESS ENGINEER บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) นครปฐม วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
25 พ.ย. 58 TECHNOLOGY ENGINEER บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) นครปฐม วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
25 พ.ย. 58 TECH CENTER SPECIALIST บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) นครปฐม วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
25 พ.ย. 58 Assistant to Managing Director บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) นครปฐม เลขานุการ เลขานุการ/เลขานุการผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
25 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์และภายนอก สาขานครปฐม AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited นครปฐม เร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้   ธุรกิจ สินเชื่อ/บัตรเครดิต
25 พ.ย. 58 หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุนด่วนมาก!! บริษัท เจบีเอฟ จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ การเกษตร
25 พ.ย. 58 หัวหน้าฝ่ายผลิตด่วนมาก!! บริษัท เจบีเอฟ จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ การเกษตร
25 พ.ย. 58 ช่างไฟฟ้า บริษัท เจบีเอฟ จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร ธุรกิจ การเกษตร
25 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่ชิปปิ้ง ด่วนมาก !! บริษัท นิตพอยน์ จำกัด นครปฐม นำเข้า-ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOI พนักงานแผนกนำเข้า-ส่งออก/งานศุลกากร ธุรกิจ อุตฯสิ่งทอ
25 พ.ย. 58 Senior Merchandiser /Merchandiser (ด่วน) บริษัท นิตพอยน์ จำกัด นครปฐม เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์น Merchandiser ธุรกิจ อุตฯสิ่งทอ
25 พ.ย. 58 นักวิจัย บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) นครปฐม วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
25 พ.ย. 58 Packaging Specialist Supervisor บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) นครปฐม วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
25 พ.ย. 58 ผู้จัดการส่วนผลิตเครื่องดื่มบรรจุกล่อง บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
25 พ.ย. 58 Support Programmer ด่วนมาก !!! บริษัท เอส ที รับเบอร์ แฟคตอรี่ จำกัด นครปฐม คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ Web Programmer/Web Master ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย ด่วนมาก !! บริษัท เอส ที รับเบอร์ แฟคตอรี่ จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ประสานงานขาย ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 พ.ย. 58 จัดซื้อต่างประเทศ ด่วนมาก !! บริษัท เอส ที รับเบอร์ แฟคตอรี่ จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป จัดซื้อ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 พ.ย. 58 ออกแบบตกแต่งภายใน บริษัท โฮม เอาทเล็ท จำกัด นครปฐม เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม พนักงานเขียนแบบ/AutoCad/Draftman ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
25 พ.ย. 58 ผู้อำนวยการโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต (บางเลน) ด่วนมาก !! YONGGROUP นครปฐม โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
25 พ.ย. 58 Service Engineer บริษัท พีเอซี คอนโทรล จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
25 พ.ย. 58 พนักงานขายเรือยอร์ช บริษัท ซันนาฟ จำกัด (By Bangkok Green Marine System) นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ ท่องเที่ยว
25 พ.ย. 58 ผู้ช่วย Sale (หญิง) U.C.Metal Co., Ltd. นครปฐม การตลาด การตลาด ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
25 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ / เจ้าหน้าที่สรรหา บริษัท เอ็นพีอี อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม พนักงานฝ่ายบุคคล ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
25 พ.ย. 58 Programmer บริษัท เอ็นพีอี อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด นครปฐม คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ Programmer/System Analyst ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
25 พ.ย. 58 วิศวกรออกแบบ Electronic ด่วน !! บริษัท เอ็นพีอี อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
25 พ.ย. 58 Sales Engineering บริษัท เอ็นพีอี อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด นครปฐม ขาย วิศวกรขาย ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
25 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ บริษัท เอ็นพีอี อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
25 พ.ย. 58 ช่างซ่อมบำรุง บริษัท จุมพลฟู๊ด จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
25 พ.ย. 58 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ บริษัท จุมพลฟู๊ด จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
25 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ บริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป จัดซื้อ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
25 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่บัญชีแยกประเภท/บัญชีภาษีอากร ด่วนมาก !! บริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีภาษีอากร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
25 พ.ย. 58 ช่างไฟฟ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์ นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
25 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์ นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป จัดซื้อ ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
25 พ.ย. 58 เลขานุการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์ นครปฐม เลขานุการ เลขานุการ/เลขานุการผู้บริหาร ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
25 พ.ย. 58 พนักงานขาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์ นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
25 พ.ย. 58 พนักงานขับรถผู้บริหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์ นครปฐม ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์ พนักงานขับรถ/ขับรถผู้บริหาร ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
Page: 1  2  3