เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน

ตำแหน่งงานแยกตามจังหวัด > นครปฐม
31 ก.ค. 58 จป.วิชาชีพด่วนมาก!!! บริษัท แอลเอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
31 ก.ค. 58 Senior Marketingด่วนมาก!!! บริษัท แอลเอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม การตลาด กิจกรรมการตลาด ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
31 ก.ค. 58 Shipping Officer บริษัท แอลเอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม นำเข้า-ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOI งานเอกสารนำเข้า-ส่งออก/BOI ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
31 ก.ค. 58 เจ้าหน้าที่ SPEC / COST บริษัท แอลเอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม อื่นๆ   ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
31 ก.ค. 58 เจ้าหน้าที่สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ บริษัท แอลเอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม พนักงานฝ่ายบุคคล ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
31 ก.ค. 58 เจ้าหน้าที่เขียนแบบ บริษัท แอลเอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม พนักงานเขียนแบบ/AutoCad/Draftman ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
31 ก.ค. 58 Export Sales Coordinator บริษัท แอลเอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม ขาย ประสานงานขาย ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
31 ก.ค. 58 เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร บริษัท แอลเอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม งานว่าจ้างและเงินเดือน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
31 ก.ค. 58 เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศด่วน มาก !!! บริษัท แอลเอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป จัดซื้อ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
31 ก.ค. 58 เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน บริษัท แอลเอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีทั่วไป ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
31 ก.ค. 58 พนักงานขายต่างจังหวัด บริษัท ฉั่วฮะเส็ง ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
31 ก.ค. 58 Mold Engineer (นครปฐม) Manpower Thailand Co., Ltd. นครปฐม วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
31 ก.ค. 58 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมโปรโมชั่น ด่วน!! บริษัท อินเทลลิเจนท์ อาร์ท เอเจ็นซี่ จำกัด นครปฐม การตลาด พัฒนาธุรกิจ ธุรกิจ โฆษณา-ปชส.
31 ก.ค. 58 ผู้จัดการประจำสาขา บริษัท อินเทลลิเจนท์ อาร์ท เอเจ็นซี่ จำกัด นครปฐม ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ ธุรกิจ โฆษณา-ปชส.
31 ก.ค. 58 พนักงานทั่วไป บริษัท อินเทลลิเจนท์ อาร์ท เอเจ็นซี่ จำกัด นครปฐม การตลาด การตลาด ธุรกิจ โฆษณา-ปชส.
31 ก.ค. 58 ผู้จัดการส่วนบุคคลและธุรการ (โรงงานอาหารสัตว์ จ.นครปฐม ) กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ การเกษตร
31 ก.ค. 58 เจ้าหน้าที่ขาย บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
31 ก.ค. 58 สมุห์บัญชี บริษัท บลูฟาโล่ จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อื่นๆ
31 ก.ค. 58 เจ้าหน้าที่ควบคุมกระบวนการผลิต บริษัท บลูฟาโล่ จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ อื่นๆ
31 ก.ค. 58 เจ้าหน้าที่บุคคล - งานธุรการ สวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์ ( โรงงานแม่พลอย ) บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม พนักงานฝ่ายบุคคล ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
31 ก.ค. 58 หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพส่วนสอบเทียบ ( โรงงานแม่พลอย ) บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
31 ก.ค. 58 เจ้าหน้าที่สื่อโฆษณาและการตลาด บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ท ลายน์ จำกัด นครปฐม การตลาด PR Marketing/Marketing Communications ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
31 ก.ค. 58 เจ้าหน้าที่ประกันภัย ประจำสาขานครปฐม ด่วนมาก !! บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) นครปฐม ขาย พนักงานขายทางโทรศัพท์/Telesales ธุรกิจ บริการ
31 ก.ค. 58 Accounting Officer (GL,AP) ด่วนมาก !! Dutch Mill Group นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีทั่วไป ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
31 ก.ค. 58 ผู้จัดการโรงงาน
รับสมัครด่วนมาก !!
บริษัท นครปฐมรวมพัฒนาค้าข้าว จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ การเกษตร
31 ก.ค. 58 เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารระบบคุณภาพ (DCC)
รับสมัครด่วนมาก !!
บริษัท นครปฐมรวมพัฒนาค้าข้าว จำกัด นครปฐม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO พัฒนาองค์กร/ISO ธุรกิจ การเกษตร
31 ก.ค. 58 หัวหน้าฝ่ายขายและพนักงานฝ่ายขาย ภายในประเทศและต่างประเทศ
รับสมัครด่วนมาก !!
บริษัท นครปฐมรวมพัฒนาค้าข้าว จำกัด นครปฐม ขาย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ การเกษตร
31 ก.ค. 58 หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ บริษัท นครปฐมรวมพัฒนาค้าข้าว จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ การเกษตร
31 ก.ค. 58 หัวหน้าฝ่าย 2 /แผนก 2 และ เจ้าหน้าที่บุคคล 2
ด่วนมาก !!
บริษัท นครปฐมรวมพัฒนาค้าข้าว จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ การเกษตร
31 ก.ค. 58 พนักงานข้อมูล (ประจำที่โรงงานนครปฐม) ด่วนมาก !! บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) S.Khonkaen Foods Public Company Limited นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ธุรการทั่วไป ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
31 ก.ค. 58 เจ้าหน้าที่เขียนแบบด่วน มาก!! บริษัท ซันนาฟ จำกัด (By Bangkok Green Marine System) นครปฐม เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม พนักงานเขียนแบบ/AutoCad/Draftman ธุรกิจ ท่องเที่ยว
31 ก.ค. 58 เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด ( ผงปรุงรสฟ้าไทย ) นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชี-การเงิน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
31 ก.ค. 58 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและแรงงานสัมพันธ์ บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด ( ผงปรุงรสฟ้าไทย ) นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/วิทยากร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
31 ก.ค. 58 Export Sales บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด ( ผงปรุงรสฟ้าไทย ) นครปฐม ขาย ประสานงานขาย ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
31 ก.ค. 58 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / เจ้าหน้าที่สรรหา บริษัท เอ็นพีอี อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
31 ก.ค. 58 หัวหน้าควบคุมคุณภาพ/QA บริษัท วี เอ็น ที อินเตอร์พรินท์ จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
31 ก.ค. 58 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ บริษัท วี เอ็น ที อินเตอร์พรินท์ จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป จัดซื้อ ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
31 ก.ค. 58 เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายการตลาด บริษัท วี เอ็น ที อินเตอร์พรินท์ จำกัด นครปฐม การตลาด การตลาด ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
31 ก.ค. 58 เจ้าหน้าที่ธุรการขนส่ง บริษัท วี เอ็น ที อินเตอร์พรินท์ จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ธุรการทั่วไป ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
31 ก.ค. 58 เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท วี เอ็น ที อินเตอร์พรินท์ จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้ ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
31 ก.ค. 58 นักวิจัย บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) นครปฐม วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
31 ก.ค. 58 เจ้าหน้าที่บุคคล โรงงาน บริษัท จาร์ตัน แอนด์ ซันส์ จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม พนักงานฝ่ายบุคคล ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
31 ก.ค. 58 พนักงานขาย บริษัท ชุมสิน แมชชีนเนอรี (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
31 ก.ค. 58 พนักงานขายในกรุงเทพและต่างจังหวัด บริษัท ชุมสิน แมชชีนเนอรี (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
31 ก.ค. 58 เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า เพื่อนัดกรอกใบสมัครและสัมภาษณ์ ! บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม งานว่าจ้างและเงินเดือน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
31 ก.ค. 58 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย HR / Assistant HR Manager Urgent !! บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
31 ก.ค. 58 จป.วิชาชีพ ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า เพื่อนัดกรอกใบสมัครและสัมภาษณ์ ! บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
31 ก.ค. 58 วิศวกร /ช่างไฟฟ้า/ ช่างซ่อมบำรุง ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า เพื่อนัดกรอกใบสมัครและสัมภาษณ์ ! บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
31 ก.ค. 58 เจ้าหน้าที่บัญชี ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า เพื่อนัดกรอกใบสมัครและสัมภาษณ์ ! บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีทั่วไป ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
31 ก.ค. 58 เจ้าหน้าที่เทคนิค/ วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์ ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า เพื่อนัดกรอกใบสมัครและสัมภาษณ์ ! บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม วิศวกรออกแบบ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
31 ก.ค. 58 วิศวกรฝ่ายผลิต ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า เพื่อนัดกรอกใบสมัครและสัมภาษณ์ ! บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
31 ก.ค. 58 วิศวกร Graphic Design, Industrial design ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า เพื่อนัดกรอกใบสมัครและสัมภาษณ์ ! บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม ศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพ ออกแบบผลิตภัณฑ์/ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
31 ก.ค. 58 เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (อาวุโส) ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า เพื่อนัดกรอกใบสมัครและสัมภาษณ์ ! บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
31 ก.ค. 58 เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า เพื่อนัดกรอกใบสมัครและสัมภาษณ์ ! บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม งานว่าจ้างและเงินเดือน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
31 ก.ค. 58 วิศวกรควบคุมหม้อไอน้ำ : ระดับสามัญวิศวกร ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า เพื่อนัดกรอกใบสมัครและสัมภาษณ์ ! บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
31 ก.ค. 58 พนักงานขาย บริษัท เค ซี พี เกียงเจริญ จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
31 ก.ค. 58 Sales Engineer บริษัท ธนาโปรดักส์ แอนด์ แมชชีนเนอรี จำกัด นครปฐม ขาย วิศวกรขาย ธุรกิจ อื่นๆ
31 ก.ค. 58 Service Engineer ด่วน มาก !!! บริษัท ธนาโปรดักส์ แอนด์ แมชชีนเนอรี จำกัด นครปฐม วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อื่นๆ
31 ก.ค. 58 Support sale บริษัท ธนาโปรดักส์ แอนด์ แมชชีนเนอรี จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อื่นๆ
31 ก.ค. 58 ช่างไฟฟ้า บริษัท ธนาโปรดักส์ แอนด์ แมชชีนเนอรี จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
31 ก.ค. 58 พนักงานขาย บริษัท ธนาโปรดักส์ แอนด์ แมชชีนเนอรี จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อื่นๆ
31 ก.ค. 58 Sales Executive (พนักงานขายต่างจังหวัด) บริษัท ไทยโทเวล จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
31 ก.ค. 58 พนักงานบัญชี ด่วนมาก !! บริษัท ไทยโทเวล จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
31 ก.ค. 58 พนักงานบัญชี
ด่วนมาก!!
บริษัท ฮั่วเซ่งฮง เอ็กซเพรส จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้ ธุรกิจ บริการ
31 ก.ค. 58 เจ้าหน้าที่ค่าจ้างและเงินเดือน ด่วนมาก !! บริษัท บี.ซี.เอฟ แกรนด์วู้ด จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม งานว่าจ้างและเงินเดือน ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
31 ก.ค. 58 ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล-ธุรการ บริษัท บี.ซี.เอฟ แกรนด์วู้ด จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
31 ก.ค. 58 ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ บริษัท บี.ซี.เอฟ แกรนด์วู้ด จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
31 ก.ค. 58 Sales Representativeด่วน มาก!! บริษัท เค ไอ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
31 ก.ค. 58 SalesOffice Staff บริษัท เค ไอ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด นครปฐม ขาย ประสานงานขาย ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
31 ก.ค. 58 วิศวกรฝ่ายผลิต บริษัท เค ไอ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
31 ก.ค. 58 ธุรการ บริษัท เค ไอ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ธุรการทั่วไป ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
31 ก.ค. 58 บัญชีและธุรการ บริษัท ออโต้ แกลเลอรี่ ทวีวัฒนา จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน ธุรการบัญชี ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
31 ก.ค. 58 ช่างไฟฟ้า (ประจำ โรงงานสามพราน) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์อำนวย นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
31 ก.ค. 58 หัวหน้าแผนกผลิต (ประจำโรงงานสามพราน) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์อำนวย นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
31 ก.ค. 58 พนักงานขาย/ Sale Representative บริษัท เอไอ พี จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
31 ก.ค. 58 เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลด้านประกันภัย **ประจำห้างสรรพสินค้า Central Plaza ศาลายา** รับสมัครด่วนมาก !! หากผ่านการพิจารณา สามารถเริ่มงานได้ทันที รับสมัครเฉพาะในพื้นที่เขต จ.นครปฐมหรือพื้นที่ใกล้เคียงเท่านั้น LMG Insurance Public Company Limited นครปฐม บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์ บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center ธุรกิจ ประกันภัย-ชีวิต
31 ก.ค. 58 พนักงานนวดตัวลดน้ำหนัก Therapist ประจำ สปาชา สาขาเซ็นทรัล ศาลายา ด่วน
ฝึกอบรม ฟรี !!!!
บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด นครปฐม สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา   ธุรกิจ โรงพยาบาล/คลีนิค
31 ก.ค. 58 ช่างเทคนิค ด่วนมาก !! บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างเทคนิค ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
31 ก.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้า - อิเลคทรอนิคส์ บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
31 ก.ค. 58 วิศวกร -เครื่องกล บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
31 ก.ค. 58 เจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน เจ้าหน้าที่รับ-จ่ายเงิน/แคชเชียร์ ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
31 ก.ค. 58 พนักงานส่งเอกสาร บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด นครปฐม ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์ ขับรถส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
31 ก.ค. 58 ธุรการ (ฝ่่ายผลิต) บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ธุรการทั่วไป ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
31 ก.ค. 58 ธุรการบัญชี / บัญชีสต็อคด่วน มาก!! บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน ธุรการบัญชี ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
31 ก.ค. 58 พนักงานรายวัน (ทุพพลภาพ) บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
31 ก.ค. 58 เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ด่วน มาก!! บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้ ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
31 ก.ค. 58 พี่เลี้ยง (ดูแลงานในฝ่ายผลิต) บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน อื่นๆ ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
31 ก.ค. 58 ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
31 ก.ค. 58 ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
31 ก.ค. 58 ช่างเชื่อมโลหะด่วน!!! ทำงาน จ.-ศ. บริษัท เค็พเลอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างCNC/Mold/กลึง/เจียระไน ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
31 ก.ค. 58 พนักงานขาย ด่วน!!! ทำงาน จ.-ศ. บริษัท เค็พเลอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
31 ก.ค. 58 ธุรการฝ่ายขาย ด่วน!!! ทำงาน จ.-ศ. บริษัท เค็พเลอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม ขาย ประสานงานขาย ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
31 ก.ค. 58 เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย ด่วน!! บริษัท ธาราทองเมททอล จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ประสานงานขาย ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
31 ก.ค. 58 QA ,QC Engineer ด่วน!! บริษัท ธาราทองเมททอล จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
31 ก.ค. 58 บัญชีทั่วไป บริษัท ไทยเซี่ยงไฮ้สตีล จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชี-การเงิน ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
31 ก.ค. 58 ช่างควบคุมเครื่องเป่าพลาสติก ด่วนมาก !! กลุ่มบริษัท ที.ซี.เค. กรุ๊ป นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างเทคนิค ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
31 ก.ค. 58 หัวหน้างาน บริษัท แร กิ๊ฟท์ แอนด์ เดคอร์ จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
31 ก.ค. 58 ช่างซ่อมบำรุง บริษัท หลุยส์พลาสติก ซัพพลาย จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
31 ก.ค. 58 พนักงานขายประจำห้าง (สาขาเซ็นทรัลศาลายา) บริษัท แท็ตเลอร์ จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานแนะนำสินค้าประจำร้าน/PC ธุรกิจ ค้าปลีก
30 ก.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
30 ก.ค. 58 Production Supervisor บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อื่นๆ
30 ก.ค. 58 ช่างไฟฟ้าด่วน มาก!! บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
30 ก.ค. 58 Production Engineer บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อื่นๆ
30 ก.ค. 58 หัวหน้าฝ่ายLogistics บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อื่นๆ
30 ก.ค. 58 Senior Production Engineerด่วน มาก!! บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อื่นๆ
30 ก.ค. 58 Process Engineerด่วนมาก!! บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อื่นๆ
30 ก.ค. 58 เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม T.U.W. Textile Co.,Ltd. นครปฐม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ธุรกิจ อุตฯสิ่งทอ
30 ก.ค. 58 Sales Representative T.U.W. Textile Co.,Ltd. นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อุตฯสิ่งทอ
30 ก.ค. 58 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) นครปฐม บัญชี/การเงิน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
30 ก.ค. 58 วางแผนการผลิต บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน วางแผนการผลิต ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
30 ก.ค. 58 พนักงานสโตร์ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ อื่นๆ ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
30 ก.ค. 58 พนักงานคลังสินค้า บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
30 ก.ค. 58 หัวหน้าคลังสินค้า บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
30 ก.ค. 58 วิศวกรเครื่องกล บริษัท แซทเทิร์น อิควิปเมนท์ จำกัด นครปฐม เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม วิศวกรออกแบบ ธุรกิจ อื่นๆ
30 ก.ค. 58 ธุรการฝ่ายขาย บริษัท แซทเทิร์น อิควิปเมนท์ จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ประสานงานขาย ธุรกิจ อื่นๆ
30 ก.ค. 58 เจ้าหน้าที่ QC บริษัท แซทเทิร์น อิควิปเมนท์ จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ อื่นๆ
30 ก.ค. 58 Electronics Engineer บริษัท เรกซ์แซม (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
30 ก.ค. 58 ผู้แทนขายด่วน มาก!! บริษัท อินนิเชียล ไทร์ แอนด์ แอ็คเซสซอรี่ จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
30 ก.ค. 58 เจ้าหน้าที่่ธุรการประจำคลังสินค้า New Millennium Product Car., Ltd นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
30 ก.ค. 58 Logistic & Store supervisor ด่วนมาก !! บริษัท เบสท์พลาสติกเทคโนโลยี จำกัด นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain โลจิสติกส์ ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
30 ก.ค. 58 Sales Executive ด่วนมาก !! บริษัท เบสท์พลาสติกเทคโนโลยี จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
30 ก.ค. 58 Production / Process Engineer ด่วนมาก !! บริษัท เบสท์พลาสติกเทคโนโลยี จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรเคมี/ปิโตรเลียม ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
30 ก.ค. 58 Asst. Production Manager บริษัท เบสท์พลาสติกเทคโนโลยี จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
30 ก.ค. 58 ช่างไฟฟ้า ด่วนมาก !! บริษัท เบสท์พลาสติกเทคโนโลยี จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
30 ก.ค. 58 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท อะ-ตอน (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
30 ก.ค. 58 QA Manager ด่วนมาก !! บริษัท อะ-ตอน (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
30 ก.ค. 58 Process Engineer บริษัท อะ-ตอน (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
30 ก.ค. 58 วิศวกร QC และงานผลิต บริษัท ชาร์จแอนด์เวลด์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
30 ก.ค. 58 พนักงานควบคุมคุณภาพ บริษัท เอ็นแอนด์พีฟู้ดส์ เทรดดิ้ง จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ การเกษตร
30 ก.ค. 58 พนักงานบัญชีและการเงิน บริษัท เอ็นแอนด์พีฟู้ดส์ เทรดดิ้ง จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชี-การเงิน ธุรกิจ การเกษตร
30 ก.ค. 58 วิศวกรน้ำมันหล่อลื่น
ด่วน!!!!
บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรเคมี/ปิโตรเลียม ธุรกิจ พลังงาน
30 ก.ค. 58 เจ้าหน้าที่ขายน้ำมันหล่อลื่น บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ พลังงาน
30 ก.ค. 58 ช่างซ่อมบำรุง ด่วนมาก!! บริษัท บางกอกไพบูลย์ไพพ์ จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
30 ก.ค. 58 ช่างไฟฟ้า ด่วนมาก!! บริษัท บางกอกไพบูลย์ไพพ์ จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
30 ก.ค. 58 เลขานุการ บริษัท เจนเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จำกัด นครปฐม เลขานุการ เลขานุการ/เลขานุการผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
30 ก.ค. 58 QA Supervisor บริษัท เจนเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
30 ก.ค. 58 R&D Product Supervisor บริษัท เจนเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จำกัด นครปฐม วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
30 ก.ค. 58 Senior Marketing Officer(Nakornpratom)PO9
Urgently Required!!
Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd. นครปฐม การตลาด การตลาด ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
30 ก.ค. 58 นิติกร ด่วน !! บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด นครปฐม กฎหมาย   ธุรกิจ บันเทิง
30 ก.ค. 58 วิศวกรโรงงาน บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) นครปฐม วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
30 ก.ค. 58 พนักงานขายประจำร้านบู๊ทส์สาขา เซ็นทรัล ศาลายา
ด่วนมากๆ !!
บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย)จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานแนะนำสินค้าประจำร้าน/PC ธุรกิจ ค้าปลีก
30 ก.ค. 58 Chief Steward ด่วนมาก !! บริษัท กลุ่ม 15 จำกัด นครปฐม อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ อื่นๆ ธุรกิจ โรงแรม/Resort/Spa/สนามกอล์ฟ
30 ก.ค. 58 ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ยูไนเต็ด พลาสติกบรรจุภัณฑ์ จำกัด นครปฐม ขาย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
30 ก.ค. 58 ช่างซ่อมบำรุง บริษัท กลุ่ม 15 จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ โรงแรม/Resort/Spa/สนามกอล์ฟ
30 ก.ค. 58 Assistant F&B Manager / Restaurant Manager บริษัท กลุ่ม 15 จำกัด นครปฐม อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ โรงแรม/Resort/Spa/สนามกอล์ฟ
30 ก.ค. 58 Cook บริษัท กลุ่ม 15 จำกัด นครปฐม อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ กุ๊กอาหารไทย/นานาชาติ ธุรกิจ โรงแรม/Resort/Spa/สนามกอล์ฟ
30 ก.ค. 58 Planning** URGENTLY REQUIRED !! บริษัท จัดหางาน เคียวอุเดาะ กรุ๊ป จำกัด นครปฐม การตลาด การตลาด ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
30 ก.ค. 58 ช่างไฟฟ้า/ช่างซ่อมบำรุง บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
30 ก.ค. 58 พนักงานขาย (ประจำสาขาเซ็นทรัลศาลายา) บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานแนะนำสินค้าประจำร้าน/PC ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-IT
30 ก.ค. 58 พนักงานล้างจาน บริษัท กลุ่ม 15 จำกัด นครปฐม อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ อื่นๆ ธุรกิจ โรงแรม/Resort/Spa/สนามกอล์ฟ
30 ก.ค. 58 วิศวกร R&D บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) นครปฐม วิศวกร วิศวกรเคมี/ปิโตรเลียม ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
30 ก.ค. 58 เจ้าหน้าที่บัญชี สหกรณ์ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีทั่วไป ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
30 ก.ค. 58 หัวหน้า / ผู้จัดการฝึกอบรม บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/วิทยากร ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
30 ก.ค. 58 หัวหน้าหมวดประกันคุณภาพ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
30 ก.ค. 58 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) บริษัท เอเซียโพลีแซคส์ จำกัด นครปฐม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
30 ก.ค. 58 โฟร์แมน บริษัท ยกทัพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด นครปฐม โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา โฟร์แมน ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
29 ก.ค. 58 เจ้าหน้าที่บัญชีภาษีอากร บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีภาษีอากร ธุรกิจ บริการ
29 ก.ค. 58 บัญชีสต็อกต้นทุน บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีรับ/จ่าย ธุรกิจ บริการ
29 ก.ค. 58 บัญชีลูกหนี้ บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้ ธุรกิจ บริการ
29 ก.ค. 58 Service บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด นครปฐม บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์ อื่นๆ ธุรกิจ บริการ
29 ก.ค. 58 ฝ่ายผลิต บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ บริการ
29 ก.ค. 58 วิศวกรโยธา (พุทธมณฑลสาย5) Mahaphant Fibre-Cement PCL. นครปฐม วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
29 ก.ค. 58 เลขานุการกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) นครปฐม เลขานุการ เลขานุการ/เลขานุการผู้บริหาร ธุรกิจ การเกษตร
29 ก.ค. 58 เจ้าหน้าที่ธุรการ บริษัท บิสซิเนส แอนด์ ซัคเซ็ส (2007) จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ธุรการทั่วไป ธุรกิจ พาณิชย์
29 ก.ค. 58 ผู้จัดการตลาดสด บริษัท บิสซิเนส แอนด์ ซัคเซ็ส (2007) จำกัด นครปฐม การตลาด หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ พาณิชย์
29 ก.ค. 58 เจ้าหน้าที่IT Support/Programmer บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) นครปฐม คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ IT/Admin/Network Admin ธุรกิจ การเกษตร
29 ก.ค. 58 1.เจ้าหน้าที่สรรหา / 2.Payroll / 3.จป.วิชาชีพ บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ การเกษตร
29 ก.ค. 58 ผู้จัดการฝ่าย/ผู้จัดการแผนก/เจ้าหน้าที่ จัดซื้อ บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป จัดซื้อ ธุรกิจ การเกษตร
29 ก.ค. 58 ผู้จัดการแผนกบัญชีต้นทุน/ เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) นครปฐม บัญชี/การเงิน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ การเกษตร
29 ก.ค. 58 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จ.ป.วิชาชีพ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชรโปรดักส์ นครปฐม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
29 ก.ค. 58 ขายต่างประเทศ EX บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ การเกษตร
29 ก.ค. 58 เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้ ธุรกิจ การเกษตร
29 ก.ค. 58 Sales บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ การเกษตร
29 ก.ค. 58 ฝ่ายผลิต บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ การเกษตร
29 ก.ค. 58 ขายโมเดิร์นเทรด KeyAccount บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) นครปฐม การตลาด หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ การเกษตร
29 ก.ค. 58 จป.วิชาชีพ (ประจำจังหวัดนครปฐม) กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ อื่นๆ
29 ก.ค. 58 เลขาภาษาญี่ปุ่น ด่วนมาก!!! Sharp Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. นครปฐม เลขานุการ เลขานุการ/เลขานุการผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
29 ก.ค. 58 Production Supervisor ( ปฏิบัติงานที่ โรงงานใน อ.นครชัยศรี) บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
29 ก.ค. 58 Production Deputy Manager / รองผู้จัดการแผนกผลิต บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
29 ก.ค. 58 LG Supervisor / หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (นครปฐม) บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
29 ก.ค. 58 LAB Supervisor / หัวหน้าแผนกวิจัยและควบคุมคุณภาพ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
29 ก.ค. 58 ช่างไฟฟ้า,ช่างซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็น บริษัท คูลลิ่งคอนเซ็พชั่น จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
29 ก.ค. 58 ผู้ช่วยช่าง/ช่างไฟฟ้า บริษัท คูลลิ่งคอนเซ็พชั่น จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
29 ก.ค. 58 ช่างไฟฟ้า บริษัท ซีนิกซ์ อิเล็คเท็ค จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
29 ก.ค. 58 Foreman บริษัท ซีนิกซ์ อิเล็คเท็ค จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
29 ก.ค. 58 ผู้จัดการฝ่ายผลิต (Production Manager) บริษัท ซีนิกซ์ อิเล็คเท็ค จำกัด นครปฐม ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO อื่นๆ ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
29 ก.ค. 58 ผู้จัดการโครงการ ( Project Manager )ด่วน มาก!! บริษัท ซีนิกซ์ อิเล็คเท็ค จำกัด นครปฐม ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
29 ก.ค. 58 ช่างยนต์ด่วน มาก!! บริษัท ซีนิกซ์ อิเล็คเท็ค จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
29 ก.ค. 58 ธุรการประสานงานขาย (โรงงาน-นครปฐม) บริษัท ซีนิกซ์ อิเล็คเท็ค จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ประสานงานขาย ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
29 ก.ค. 58 QMR/DCC/ประชาสัมพันธ์ / เจ้าหน้าที่การเงิน / หัวหน้าคลังสินค้า บริษัท ซีทีที โลจิสติกส์ จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชี-การเงิน ธุรกิจ ขนส่ง
29 ก.ค. 58 ประสานงาน (จีน) / Shipping/ Sale บริษัท ซีทีที โลจิสติกส์ จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ ขนส่ง
29 ก.ค. 58 ช่างไฟฟ้า,ช่างปรับอากาศ I.S.A. VALUE CO., LTD. นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
29 ก.ค. 58 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (ประจำสามพราน) I.S.A. VALUE CO., LTD. นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/วิทยากร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
29 ก.ค. 58 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล Indorama Polyester Industries PCL นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
29 ก.ค. 58 Product Engineer บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) นครปฐม วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บริการ
29 ก.ค. 58 SRD DISPLAY บริษัท อมร ศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด นครปฐม การตลาด กิจกรรมการตลาด ธุรกิจ พาณิชย์
29 ก.ค. 58 เจ้าหน้าที่จัดซื้อฝ่ายต่างประเทศ ( ทำงาน จ - ศ ) บริษัท อมร ศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ประสานงานทั่วไป ธุรกิจ พาณิชย์
29 ก.ค. 58 พนักงานขับรถผู้บริหาร ชาวไทย บริษัท อมร ศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด นครปฐม ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์ พนักงานขับรถ/ขับรถผู้บริหาร ธุรกิจ พาณิชย์
29 ก.ค. 58 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย สาขานครปฐม ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด) นครปฐม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
29 ก.ค. 58 พนักงานขาย Sale บริษัท ไพโอเนียร์ เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
Page: 1  2  3