เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน

ตำแหน่งงานแยกตามจังหวัด > นครปฐม
23 พ.ค. 58 พนักงานขาย,BA Da vinci Cosmetics Thailand นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
23 พ.ค. 58 พนักงานตรวจสอบคุณภาพ(QC) ด่วนมาก !! บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ท ลายน์ จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
23 พ.ค. 58 เลขาผู้บริหาร (คล่องภาษาจีน) บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ท ลายน์ จำกัด นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain โลจิสติกส์ ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
23 พ.ค. 58 เจ้าหน้าที่ประกันภัย ประจำสาขานครปฐม บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) นครปฐม ขาย พนักงานขายทางโทรศัพท์/Telesales ธุรกิจ บริการ
23 พ.ค. 58 ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด นครปฐม ขาย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ พลังงาน
23 พ.ค. 58 เจ้าหน้าที่เอกสารส่งออก BOI Sharp Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. นครปฐม นำเข้า-ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOI งานเอกสารนำเข้า-ส่งออก/BOI ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
23 พ.ค. 58 พนักงานขาย (ในกทม.และต่างจังหวัด) บริษัท ชุมสิน แมชชีนเนอรี (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
23 พ.ค. 58 หัวหน้าสโตร์ บริษัท ชุมสิน แมชชีนเนอรี (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
23 พ.ค. 58 พนักงานบัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้ บริษัท เซมมิ เทรดดิ้ง จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้ ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
23 พ.ค. 58 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโรงงาน บริษัท เซมมิ เทรดดิ้ง จำกัด นครปฐม วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
23 พ.ค. 58 พนักงานทั่วไป บริษัท อินเทลลิเจนท์ อาร์ท เอเจ็นซี่ จำกัด นครปฐม การตลาด การตลาด ธุรกิจ โฆษณา-ปชส.
23 พ.ค. 58 ฝ่ายโปรโมชั่น บริษัท อินเทลลิเจนท์ อาร์ท เอเจ็นซี่ จำกัด นครปฐม การตลาด หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ โฆษณา-ปชส.
23 พ.ค. 58 ผู้จัดการประจำสาขา บริษัท อินเทลลิเจนท์ อาร์ท เอเจ็นซี่ จำกัด นครปฐม ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ ธุรกิจ โฆษณา-ปชส.
23 พ.ค. 58 Sales Representativeด่วน มาก!! บริษัท เค ไอ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
23 พ.ค. 58 หัวหน้าไลน์การผลิต บริษัท เค ไอ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
23 พ.ค. 58 Sale Engineering บริษัท ซีพาร์ท อุตสาหกรรม จำกัด นครปฐม ขาย วิศวกรขาย ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
23 พ.ค. 58 Recruitment Officer(Sampran,Nakornpathom)P09
Urgently Required!!
Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd. นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม งานว่าจ้างและเงินเดือน ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
23 พ.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้า/ วิศวกรระบบควบคุม (Process Engineer)
ด่วน!!
บริษัท ซุปเปอร์สหแสง จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
23 พ.ค. 58 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ บริษัท วีเอ็นที อินเตอร์พรินท์ จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป จัดซื้อ ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
23 พ.ค. 58 เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายการตลาด บริษัท วีเอ็นที อินเตอร์พรินท์ จำกัด นครปฐม การตลาด การตลาด ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
23 พ.ค. 58 เจ้าหน้าที่ธุรการ วิศวกรรม(ประจำสามพราน) I.S.A. VALUE CO., LTD. นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ธุรการทั่วไป ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
23 พ.ค. 58 หัวหน้าแผนก/บอยเลอร์/วิศวกรรม (ประจำสามพราน) I.S.A. VALUE CO., LTD. นครปฐม อื่นๆ   ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
23 พ.ค. 58 พนักงานขาย/เจ้าหน้าที่ประสานงาน บริษัท แกรนด์ อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ประสานงานทั่วไป ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
23 พ.ค. 58 เจ้าหน้าที่เตรียมงานก่อนพิมพ์ บริษัท แกรนด์ อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด นครปฐม ศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพ Graphic Design/สิ่งพิมพ์ ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
23 พ.ค. 58 หัวหน้าแผนกการตลาด/ผู้ช่วยหัวหน้าสายงานจิวเวลรี่ บริษัท อินทรามณี จำกัด นครปฐม การตลาด การตลาด ธุรกิจ อัญมณี/เครื่องประดับ
23 พ.ค. 58 Sales Executive (เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย) บริษัท เบญจมิตรบรรจุภัณฑ์ จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
23 พ.ค. 58 ช่างกลโรงงาน/ผู้ช่วยช่างกลโรงงาน บริษัท เบญจมิตรบรรจุภัณฑ์ จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
23 พ.ค. 58 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Seasoning Product ด่วนมาก !! บริษัท เอ็น เอส ที ฟู้ด อินกรีเดียนท์ จำกัด / (บริษัท แช็ท ฟอร์ เฮลท์ จำกัด) นครปฐม วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา วิทยาศาสตร์การอาหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
23 พ.ค. 58 พนักงานรายวัน (ฝ่ายผลิต)ด่วนมาก!! บริษัท เอ็น เอส ที ฟู้ด อินกรีเดียนท์ จำกัด / (บริษัท แช็ท ฟอร์ เฮลท์ จำกัด) นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
23 พ.ค. 58 พนักงานทั่วไป บริษัท เอ็น เอส ที ฟู้ด อินกรีเดียนท์ จำกัด / (บริษัท แช็ท ฟอร์ เฮลท์ จำกัด) นครปฐม อื่นๆ   ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
23 พ.ค. 58 วางแผนการผลิต/ผู้ช่วยฝ่ายผลิต บริษัท แร กิ๊ฟท์ แอนด์ เดคอร์ จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
23 พ.ค. 58 หัวหน้าฝ่ายผลิตด่วนมาก!! บริษัท เจบีเอฟ จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ การเกษตร
23 พ.ค. 58 ช่างฟิตแม่พิมพ์โลหะ บริษัท ปฐม ป เจริญยนต์ บอดี้พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด นครปฐม เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม พนักงานเขียนแบบ/AutoCad/Draftman ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
23 พ.ค. 58 ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า บริษัท จาร์ตัน แอนด์ ซันส์ จำกัด นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
23 พ.ค. 58 หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงประจำโรงงานนครปฐม บริษัท กาโตว์เฮ้าส์จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อื่นๆ
23 พ.ค. 58 วิศวกรประจำโรงงาน บริษัท กาโตว์เฮ้าส์จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อื่นๆ
23 พ.ค. 58 รองผู้จัดการโรงงาน บริษัท ฮอนชวน (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
23 พ.ค. 58 เจ้าหน้าที่/หัวหน้าฝ่าย ประสานงานขาย บริษัท ธาราทองเมททอล จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ประสานงานขาย ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
23 พ.ค. 58 หัวหน้าฝ่ายบุคคล/ HR Supervisor บริษัท ธาราทองเมททอล จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม พนักงานฝ่ายบุคคล ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
23 พ.ค. 58 เจ้าหน้าที่บัญชี-บัญชี บริษัท ธาราทองเมททอล จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีทั่วไป ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
23 พ.ค. 58 ฝ่ายบุคคล ด่วนมาก !! บริษัท ฮั่วเซ่งฮง เอ็กซเพรส จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม พนักงานฝ่ายบุคคล ธุรกิจ บริการ
23 พ.ค. 58 Sales / Sales Engineer บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
23 พ.ค. 58 โฟร์แมน / ช่างเทคนิค บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
23 พ.ค. 58 วิศวกรฝ่ายขาย (ระบบทำความเย็น) บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
23 พ.ค. 58 วิศวกรประเมินราคา บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
23 พ.ค. 58 Asst./ Project Manager บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด นครปฐม โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา ผู้บริหารโครงการ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
23 พ.ค. 58 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายเมล็ดพันธุ์พืช บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด นครปฐม เกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่   ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
23 พ.ค. 58 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป.วิชาชีพ บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด นครปฐม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
23 พ.ค. 58 วิศวกรโครงการ บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด นครปฐม โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
23 พ.ค. 58 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/วิทยากร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
23 พ.ค. 58 เจ้าหน้าที่ค่าจ้างเงินเดือน บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม งานว่าจ้างและเงินเดือน ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
23 พ.ค. 58 ผู้จัดการเขต ด่วนมาก !! บริษัท เจบีเอฟ จำกัด นครปฐม เกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่   ธุรกิจ การเกษตร
23 พ.ค. 58 เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป-โรงงาน บริษัท จาร์ตัน แอนด์ ซันส์ จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ธุรการทั่วไป ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
23 พ.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
23 พ.ค. 58 Production Supervisor ด่วน มาก!! บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อื่นๆ
23 พ.ค. 58 หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อื่นๆ
23 พ.ค. 58 วิศวกรเทคนิค (ฝ่ายนวัตกรรม) บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อื่นๆ
23 พ.ค. 58 Production Engineer บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อื่นๆ
23 พ.ค. 58 หัวหน้าฝ่ายLogistics บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อื่นๆ
23 พ.ค. 58 เลขานุการผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมด่วน มาก!! บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม เลขานุการ เลขานุการ/เลขานุการผู้บริหาร ธุรกิจ อื่นๆ
23 พ.ค. 58 เจ้าหน้าที่คลังสินค้าด่วน มาก!! บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain พัสดุ/วัสดุคงคลัง ธุรกิจ อื่นๆ
23 พ.ค. 58 ผู้จัดการฝ่ายบุคคลด่วน มาก!! บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อื่นๆ
23 พ.ค. 58 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/สมุห์บัญชี/พนักงานบัญชี (ประจำนครปฐม) ด่วน มาก!! บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
23 พ.ค. 58 พนักงานขาย /ที่ปรึกษาความงาม (Consultant) ประจำ สปาชา สาขาเซ็นทรัล ศาลายา(รายไดีดี + ค่าคอมฯ สูง) @@
การันตีรายได้ 20,000 ขึ้นไป!!! รับสมัครด่วน
บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด นครปฐม สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา   ธุรกิจ โรงพยาบาล/คลีนิค
23 พ.ค. 58 จป.วิชาชีพด่วนมาก!!! บริษัท แอลเอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
23 พ.ค. 58 เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ ด่วน มาก !!! บริษัท แอลเอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป จัดซื้อ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
23 พ.ค. 58 วิศวกรควบคุมคุณภาพ (ด่วน!!) บริษัท แอลเอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
23 พ.ค. 58 Senior Marketing บริษัท แอลเอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม การตลาด กิจกรรมการตลาด ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
23 พ.ค. 58 Shipping Officer บริษัท แอลเอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม นำเข้า-ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOI งานเอกสารนำเข้า-ส่งออก/BOI ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
23 พ.ค. 58 เจ้าหน้าที่เขียนแบบ บริษัท แอลเอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม พนักงานเขียนแบบ/AutoCad/Draftman ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
23 พ.ค. 58 Export Sales Coordinator บริษัท แอลเอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม ขาย ประสานงานขาย ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
23 พ.ค. 58 หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคลด่วน มาก !!! บริษัท แอลเอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
23 พ.ค. 58 เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรด่วนมาก!!! บริษัท แอลเอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
23 พ.ค. 58 เจ้าหน้าที่ค่าจ้างเงินเดือน บริษัท แอลเอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม งานว่าจ้างและเงินเดือน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
23 พ.ค. 58 เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ QC
ด่วนมาก
บริษัท แพลนโก จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ อุตฯกระดาษ/เครื่องเขียน
23 พ.ค. 58 เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ ( QA )
ด่วนมาก!!!!
บริษัท แพลนโก จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ อุตฯกระดาษ/เครื่องเขียน
23 พ.ค. 58 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จป วิชาชีพ บริษัท แพลนโก จำกัด นครปฐม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ อุตฯกระดาษ/เครื่องเขียน
23 พ.ค. 58 พนักงานขายอาหารสัตว์ บริษัท บลูฟาโล่ จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อื่นๆ
23 พ.ค. 58 เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท บลูฟาโล่ จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชี-การเงิน ธุรกิจ อื่นๆ
23 พ.ค. 58 ขับรถส่งสินค้า บริษัท เอ็มจีที อิเล็คทริค จำกัด นครปฐม ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์ ขับรถส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ บริการ
23 พ.ค. 58 Service บริษัท เอ็มจีที อิเล็คทริค จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ บริการ
23 พ.ค. 58 เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
ด่วนมาก!!!
บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
23 พ.ค. 58 วิศวกรโรงงาน (วิศวกรไฟฟ้า) / (วิศวกรเครื่องกล)
ด่วนมาก!!!
บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
23 พ.ค. 58 เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
ด่วนมาก ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!!!
บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
23 พ.ค. 58 ที่ปรึกษาการขาย : โชว์รูม Mazda นครปฐม ช.เอราวัณ นครปฐม นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ ค้าปลีก
23 พ.ค. 58 ลูกค้าสัมพันธ์ (DCRC) : โชว์รูม FORD สามพราน ด่วนมาก!! เริ่มงานได้เลย!! ช.เอราวัณ นครปฐม นครปฐม บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์ บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center ธุรกิจ ค้าปลีก
23 พ.ค. 58 ผู้จัดการศูนย์บริการ (Service Manager) : โชว์รูมฟอร์ด สามพราน ช.เอราวัณ นครปฐม นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ค้าปลีก
23 พ.ค. 58 หัวหน้าช่างยนต์/ช่างยนต์ระดับสูง : ศูนย์ฟอร์ด สามพราน ด่วนมาก!! เริ่มงานได้เลย!! ช.เอราวัณ นครปฐม นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ค้าปลีก
23 พ.ค. 58 Programmer ช.เอราวัณ นครปฐม นครปฐม คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ Programmer/System Analyst ธุรกิจ ค้าปลีก
23 พ.ค. 58 เจ้าหน้าที่การตลาด ช.เอราวัณ นครปฐม นครปฐม การตลาด การตลาด ธุรกิจ ค้าปลีก
23 พ.ค. 58 พนักงานล้างรถ ช.เอราวัณ นครปฐม นครปฐม บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์ อื่นๆ ธุรกิจ ค้าปลีก
23 พ.ค. 58 รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา ""เซนทรัล ศาลายา"" สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลทันที วันที่ 25-28 พ.ค. 58 ที่สำนักงานใหญ่ อาคาร เอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชั้น 10
ด่วน!!
บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นครปฐม บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์ หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ บันเทิง
22 พ.ค. 58 เภสัชกรควบคุมคุณภาพ บริษัท ลีโอ เมดดิคอล จำกัด นครปฐม แพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุข เภสัชกร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
22 พ.ค. 58 หัวหน้าแผนกบุคคล-ธุรการ(โรงงาน) บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
22 พ.ค. 58 นักวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์(เคมี)ด่วน มาก!! บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด นครปฐม วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ(LAB) ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
22 พ.ค. 58 Accounting Officer (GL,AP) ด่วนมาก !! Dutch Mill Group นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีทั่วไป ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
22 พ.ค. 58 Demand Officer ด่วนมาก !! Dutch Mill Group นครปฐม วิจัย / วิเคราะห์ ( เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร )   ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
22 พ.ค. 58 เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ ผลการสัมภาษณ์ผ่าน นัดเริ่มงานทันที !! บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม พนักงานฝ่ายบุคคล ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
22 พ.ค. 58 วิศวกรจัดซื้อ, เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ผลการสัมภาษณ์ผ่าน นัดเริ่มงานทันที !! บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป จัดซื้อ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
22 พ.ค. 58 เจ้าหน้าที่เช็คเกอร์, เจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้า ผลการสัมภาษณ์ผ่าน นัดเริ่มงานทันที !! บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
22 พ.ค. 58 ผู้จัดการแผนกบัญชี ด่วน!!! บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
22 พ.ค. 58 จป.วิชาชีพ ผลการสัมภาษณ์ผ่าน นัดเริ่มงานทันที !! บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
22 พ.ค. 58 วิศวกร (ทุกสาขา)/ ช่างไฟฟ้า/ ช่างซ่อมบำรุง ผลการสัมภาษณ์ผ่าน นัดเริ่มงานทันที !! บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
22 พ.ค. 58 เจ้าหน้าที่บัญชี ผลการสัมภาษณ์ผ่าน นัดเริ่มงานทันที !! บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
22 พ.ค. 58 เจ้าหน้าที่เทคนิค / วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลการสัมภาษณ์ผ่าน นัดเริ่มงานทันที !! บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม วิศวกรออกแบบ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
22 พ.ค. 58 วิศวกร Graphic Design , Industrial design ผลการสัมภาษณ์ผ่าน นัดเริ่มงานทันที !! บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม ศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพ ออกแบบผลิตภัณฑ์/ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
22 พ.ค. 58 วิศวกร Radial Tire Technology ผลการสัมภาษณ์ผ่าน นัดเริ่มงานทันที !! บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
22 พ.ค. 58 วิศวกร Tire Development ผลการสัมภาษณ์ผ่าน นัดเริ่มงานทันที !! บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม วิศวกรออกแบบ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
22 พ.ค. 58 พนักงานส่งเสริมการขาย (PC) บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด ( ผงปรุงรสฟ้าไทย ) นครปฐม ขาย พนักงานแนะนำสินค้าประจำร้าน/PC ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
22 พ.ค. 58 เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด ( ผงปรุงรสฟ้าไทย ) นครปฐม วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
22 พ.ค. 58 เจ้าหน้าที่บัญชีตรวจสอบ บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด ( ผงปรุงรสฟ้าไทย ) นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชี-การเงิน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
22 พ.ค. 58 หัวหน้าแผนกผลิต ด่วนมาก !! บริษัท ธนเทวทิน จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
22 พ.ค. 58 เจ้าหน้าที่เทคนิค
รับสมัครด่วน!!! ** ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ ต.ไรขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา อื่นๆ ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
22 พ.ค. 58 เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคบริการ
** รับสมัครด่วนมาก ** ปฏิบััติงานที่ จ.นครปฐม..
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างเทคนิค ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
22 พ.ค. 58 เจ้าหน้าที่ประสานงานภาษาญี่ปุ่น ( ล่ามติดตามผู้บริหารด้านการตลาด ชาวญี่ปุ่น )
** รับสมัครด่วนมาก ** ปฏิบัติงานที่บริษัทในเครือ ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม..
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม ล่าม/มัคคุเทศก์/จองห้อง/จองตั๋ว ล่าม / นักแปล ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
22 พ.ค. 58 โปรแกรมเมอร์
ด่วนมาก!! ปฏิบัติงานที่บริษัทฯในเครือ ซ.หมอศรี ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ Programmer/System Analyst ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
22 พ.ค. 58 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม บัญชี/การเงิน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อื่นๆ
22 พ.ค. 58 ธุรการ (ตราชั่ง,สต๊อกสินค้า) ด่วนมาก !! บริษัท เกรท สตีลเวอร์คส์ จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ธุรการทั่วไป ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
22 พ.ค. 58 หัวหน้าช่างไฟฟ้า บริษัท ยูไนเต็ด ไทย ดิสทิลเลอร์ส จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
22 พ.ค. 58 Sales Representative บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
22 พ.ค. 58 ผู้ช่วยฝ่ายขาย Evershiny Jewelry Creation Co., Ltd. นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ธุรการทั่วไป ธุรกิจ อัญมณี/เครื่องประดับ
22 พ.ค. 58 Chief Steward บริษัท กลุ่ม 15 จำกัด นครปฐม อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ อื่นๆ ธุรกิจ โรงแรม/Resort/Spa/สนามกอล์ฟ
22 พ.ค. 58 ช่างซ่อมบำรุง บริษัท กลุ่ม 15 จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ โรงแรม/Resort/Spa/สนามกอล์ฟ
22 พ.ค. 58 Assistant F&B Manager / Restaurant Manager บริษัท กลุ่ม 15 จำกัด นครปฐม อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ โรงแรม/Resort/Spa/สนามกอล์ฟ
22 พ.ค. 58 Cook บริษัท กลุ่ม 15 จำกัด นครปฐม อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ กุ๊กอาหารไทย/นานาชาติ ธุรกิจ โรงแรม/Resort/Spa/สนามกอล์ฟ
22 พ.ค. 58 พนักงานล้างจาน บริษัท กลุ่ม 15 จำกัด นครปฐม อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ อื่นๆ ธุรกิจ โรงแรม/Resort/Spa/สนามกอล์ฟ
22 พ.ค. 58 พนักงานขายและช่างเทคนิค (ประจำสาขาเซ็นทรัลศาลายา) บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานแนะนำสินค้าประจำร้าน/PC ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-IT
22 พ.ค. 58 ช่างเทคนิค (ประจำสาขานครปฐม) บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-IT
22 พ.ค. 58 ผู้ช่วย/ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชี-การเงิน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
22 พ.ค. 58 Sale Coordinator บริษัท แร กิ๊ฟท์ แอนด์ เดคอร์ จำกัด นครปฐม นำเข้า-ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOI พนักงานแผนกนำเข้า-ส่งออก/งานศุลกากร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
22 พ.ค. 58 ช่างเทคนิค ด่วนมาก !! บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างเทคนิค ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
22 พ.ค. 58 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป จัดซื้อ ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
22 พ.ค. 58 วิศวกรไฟฟ้า - อิเลคทรอนิคส์ บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
22 พ.ค. 58 ขับรถโฟคลิฟ บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
22 พ.ค. 58 เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
22 พ.ค. 58 วิศวกร -เครื่องกล บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
22 พ.ค. 58 พนักงานส่งเอกสาร บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด นครปฐม ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์ ขับรถส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
22 พ.ค. 58 ธุรการบัญชี / บัญชีสต็อค บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน ธุรการบัญชี ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
22 พ.ค. 58 พนักงานรายวัน (ทุพพลภาพ) บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
22 พ.ค. 58 พี่เลี้ยง (ดูแลงานในฝ่ายผลิต) บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน อื่นๆ ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
22 พ.ค. 58 Sales Co-Ordinator บริษัท บูรณิน อินดัสทรี จำกัด นครปฐม ขาย ประสานงานขาย ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
22 พ.ค. 58 บัญชีและประสานงานทั่วไป บริษัท ไทยเซี่ยงไฮ้สตีล จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชี-การเงิน ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
22 พ.ค. 58 พนักงานขายอาหารสัตว์ บริษัท อาหารสัตว์ไทยสวนหลวง จำกัด นครปฐม เกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่   ธุรกิจ การเกษตร
22 พ.ค. 58 ช่างเชื่อมโลหะด่วน มาก!! ทำงาน จ.-ศ. บริษัท เค็พเลอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างCNC/Mold/กลึง/เจียระไน ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
22 พ.ค. 58 พนักงานขาย ด่วน มาก!! ทำงาน จ.-ศ. บริษัท เค็พเลอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
22 พ.ค. 58 ธุรการฝ่ายขาย ด่วน มาก !!! บริษัท เค็พเลอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม ขาย ประสานงานขาย ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
22 พ.ค. 58 เภสัชกรผลิต/ผจก.ผลิตยาทั่วไป
ด่วน!!
บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด นครปฐม แพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุข เภสัชกร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
22 พ.ค. 58 พนักงานจัดซื้อ
ด่วนที่สุด!!!!
บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป จัดซื้อ ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
22 พ.ค. 58 ช่างไฟฟ้า
ด่วนที่สุด!!!!
บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
22 พ.ค. 58 นักวิเคราะห์เคมี
ด่วนที่สุด!!!!
บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด นครปฐม วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ(LAB) ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
22 พ.ค. 58 พนักงานควบคุมการผลิตยา บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
22 พ.ค. 58 Sales Engineer (Inspection Equipment) SM: 1218 **West of Bangkok** URGENTLY!! Tel.02-541-5138-9 SMARTCRUIT CONSULTANT CO., LTD. นครปฐม ขาย วิศวกรขาย ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
22 พ.ค. 58 ผู้ช่วย ผจก.ฝ่ายผลิต ด่วน มาก!! บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด นครปฐม แพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุข เภสัชกร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
22 พ.ค. 58 ช่างซ่อมบำรุง บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
22 พ.ค. 58 วิศวกรจัดซื้อ บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน) นครปฐม วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ การเกษตร
22 พ.ค. 58 ผู้จัดการ / หัวหน้า / พนักงานบัญชี - สำนักงาน บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน) นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีทั่วไป ธุรกิจ การเกษตร
22 พ.ค. 58 เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วน!! บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชี-การเงิน ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
22 พ.ค. 58 ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์บำรุงผิว - กทม./ปริมณฑล / เหนือ / ตะวันออก / ใต้ บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
22 พ.ค. 58 R&D Formulator - นักวิจัยและพัฒนา (ด้าน SkinCare เท่านั้น) ด่วน!! บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด นครปฐม วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
22 พ.ค. 58 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป จัดซื้อ ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
22 พ.ค. 58 Graphic Designer บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด นครปฐม ศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพ Graphic Design/สิ่งพิมพ์ ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
22 พ.ค. 58 เจ้าหน้าที่ข้อมูลวางแผน ด่วนมาก!!! บริษัท ตรีอรรถบูรณ์ จำกัด นครปฐม คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ อื่นๆ ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
22 พ.ค. 58 เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท ตรีอรรถบูรณ์ จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีทั่วไป ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
22 พ.ค. 58 ช่างคุมเครื่องเป่า / ฉีดพลาสติก บริษัท ตรีอรรถบูรณ์ จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างเทคนิค ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
22 พ.ค. 58 หัวหน้า/เจ้าหน้าที่วางแผนวัตถุดิบ (MRP) ด่วนมาก!!! บริษัท ตรีอรรถบูรณ์ จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป จัดซื้อ ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
22 พ.ค. 58 เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (พูดภาษาจีนกลางและภาษาอังกฤษได้) บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด นครปฐม นำเข้า-ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOI พนักงานแผนกนำเข้า-ส่งออก/งานศุลกากร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
22 พ.ค. 58 Asst.Production Supervisor
ด่วนมาก มาก!!!
Thai Wah Food Products PLC. นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
22 พ.ค. 58 ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการฝึกหัด
ด่วน!!!
บริษัท ทามะ ฟู้ด เซอร์วิสเซส จำกัด นครปฐม อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
22 พ.ค. 58 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ บริษัท เกรท สตีลเวอร์คส์ จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
22 พ.ค. 58 เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท เกรท สตีลเวอร์คส์ จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีทั่วไป ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
22 พ.ค. 58 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ด่วนมาก !! บริษัท เกรท สตีลเวอร์คส์ จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
22 พ.ค. 58 พนักงานขายประจำห้าง (เซนทรัล ศาลายา) ด่วนมาก !! บริษัท ไซโก (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานแนะนำสินค้าประจำร้าน/PC ธุรกิจ ค้าปลีก
22 พ.ค. 58 เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ บริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป จัดซื้อ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
22 พ.ค. 58 ผู้เชี่ยวชาญแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Specialist - R&D) บริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา วิทยาศาสตร์การอาหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
22 พ.ค. 58 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา Big C อ้อมใหญ่ บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานแนะนำสินค้าประจำร้าน/PC ธุรกิจ สินเชื่อ/บัตรเครดิต
22 พ.ค. 58 เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีทั่วไป ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
22 พ.ค. 58 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
22 พ.ค. 58 จป.วิชาชีพ บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
22 พ.ค. 58 เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
22 พ.ค. 58 Export Sales Officer บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
22 พ.ค. 58 เจ้าหน้าที่เอกสารระบบคุณภาพ บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ประสานงานทั่วไป ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
22 พ.ค. 58 QMR บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา วิทยาศาสตร์การอาหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
22 พ.ค. 58 เจ้าหน้าที่จัดการระบบสารสนเทศ บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ IT/Admin/Network Admin ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
22 พ.ค. 58 Supervisor Project บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน อื่นๆ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
22 พ.ค. 58 ผู้ช่วยช่างซ่อมรถยนต์ (ด่วนมาก) บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
22 พ.ค. 58 ผู้ช่วยช่างซ่อมเครื่องจักรกล ด่วนมาก !! บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
22 พ.ค. 58 ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (ด่วนมาก) บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
22 พ.ค. 58 Planning** URGENTLY REQUIRED !! บริษัท จัดหางาน เคียวอุเดาะ กรุ๊ป จำกัด นครปฐม การตลาด การตลาด ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
22 พ.ค. 58 สาขา Central Plaza ศาลายา(พุทธมณฑลสาย 5) รับสมัครพนักงานเสริฟ์ ประจำร้านอาหาร อิตาเลี่ยนWineconnection***ติดต่อพีมิ้ง 0904145551**
ด่วน!!
Wine Connection Co., Ltd. นครปฐม อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ พนักงานเสิร์ฟ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
22 พ.ค. 58 เจ้าหน้าที่ดูแลคลังสินค้า (18 - 20K) นครปฐม กลุ่ม จัดหางาน ซากาส/ SAGASS Recruitment (Thailand) Co., Ltd. นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
22 พ.ค. 58 Support Programmer ด่วนมาก !!! บริษัท เอส ที รับเบอร์ แฟคตอรี่ จำกัด นครปฐม คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ Web Programmer/Web Master ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
22 พ.ค. 58 Safety Officer บริษัท อินท์ธร ไฟน์ จำกัด นครปฐม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ อัญมณี/เครื่องประดับ
22 พ.ค. 58 Jewelry Designer บริษัท อินท์ธร ไฟน์ จำกัด นครปฐม อัญมณีและเครื่องประดับ ออกแบบเครื่องประดับ ธุรกิจ อัญมณี/เครื่องประดับ
22 พ.ค. 58 Gemologist บริษัท อินท์ธร ไฟน์ จำกัด นครปฐม อัญมณีและเครื่องประดับ ตรวจสอบคุณภาพอัญมณี ธุรกิจ อัญมณี/เครื่องประดับ
22 พ.ค. 58 เจ้าหน้าที่/พนักงานคัดแบบ
!!!ด่วนมาก!!!
บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด นครปฐม เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม พนักงานเขียนแบบ/AutoCad/Draftman ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
22 พ.ค. 58 ธุรการบัญชี บริษัท เค ซี พี เกียงเจริญ จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ธุรการทั่วไป ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
22 พ.ค. 58 พนักงานขาย บริษัท เค ซี พี เกียงเจริญ จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
22 พ.ค. 58 เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต บริษัท สิริพอร์ค เทรดดิ้ง จำกัด นครปฐม วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา วิทยาศาสตร์การอาหาร ธุรกิจ การเกษตร
22 พ.ค. 58 ผู้ช่วยฝ่ายผลิต บริษัท อะ-ตอน (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
22 พ.ค. 58 Operation Technician บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร ธุรกิจ พลังงาน
Page: 1  2  3