เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน

ตำแหน่งงานแยกตามจังหวัด > นครปฐม
19 ส.ค. 60 หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ (Quality assurance supervisor) JANJARAS FOOD & CONFECTIONERY CO., LTD นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 ผู้จัดการฝ่ายผลิต JANJARAS FOOD & CONFECTIONERY CO., LTD นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 หัวหน้าส่วนคลังสินค้า ประจำโรงงาน จ.นครปฐม JANJARAS FOOD & CONFECTIONERY CO., LTD นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขานครปฐม บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) นครปฐม เร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้   ธุรกิจ บริการ
19 ส.ค. 60 พนักงานขายเงินสด บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 พนักงานขับรถฝ่ายขาย (4 ล้อ/6 ล้อ) บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด นครปฐม ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์ ขับรถส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด นครปฐม ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์ พนักงานขับรถ/ขับรถผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 ผู้จัดการแผนกบัญชีต้นทุน บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 ช่างไฟฟ้า/ช่างซ่อมบำรุง/ช่างคุมเครื่องจักร บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่บัญชี(สาขาบางนา-ตราด) บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 ผู้จัดการแผนกบุคคล (สามารถเริ่มงานได้ทันที) บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 Sales Modern Trade บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 หัวหน้าแผนกต้นกำลัง บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 HRD Supervisor บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 หัวหน้าแผนกยานยนต์ บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป จัดซื้อ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 IT Manager บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด นครปฐม คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ IT Manager/Senior Programmer ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (สามารถเริ่มงานได้ทันที) บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้า : Warehouse Section Manager บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
19 ส.ค. 60 นักจัดการระบบงานนวัตกรรม บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
19 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (ประจำออฟฟิตนครปฐม) บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม ขาย ประสานงานขาย ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
19 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเอกสาร บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ประสานงานทั่วไป ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
19 ส.ค. 60 วิศวกรเทคนิคด้านทดสอบผลิตภัณฑ์ (Technical Testing Engineer) บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
19 ส.ค. 60 Production Supervisor บริษัท วิวไอซ์ ( 2015) จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 Document Control บริษัท วิวไอซ์ ( 2015) จำกัด นครปฐม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO พัฒนาองค์กร/ISO ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท วิวไอซ์ ( 2015) จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 QC Supervisor บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 หัวหน้าแผนกผลิตเครื่องดื่ม (PET) บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 ช่างซ่อมบำรุงส่วนผลิต บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 หัวหน้าคลังสินค้า บริษัท วัฒนาโชค กรุ๊ป จำกัด นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
19 ส.ค. 60 R&D Supervisor บริษัท เจนเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จำกัด นครปฐม วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 เลขานุการผู้บริหาร บริษัท เจนเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จำกัด นครปฐม เลขานุการ เลขานุการ/เลขานุการผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 Warehouse Assistant Manager บริษัท เจนเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จำกัด นครปฐม ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 พนักงานควบคุมคุณภาพ บริษัท เอ็นแอนด์พีฟู้ดส์ เทรดดิ้ง จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 หัวหน้าผลิต บริษัท เอ็นแอนด์พีฟู้ดส์ เทรดดิ้ง จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 หัวหน้าทรัพยากรบุคคล บริษัท เอ็นแอนด์พีฟู้ดส์ เทรดดิ้ง จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม พนักงานฝ่ายบุคคล ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 พนักงานธุรการฝ่ายบุคคล บริษัท ชุมสิน แมชชีนเนอรี (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม พนักงานฝ่ายบุคคล ธุรกิจ อื่นๆ
19 ส.ค. 60 Social Media & Activity Marketing บริษัท พีระโมโตสปอร์ต จำกัด นครปฐม ศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพ Computer Graphic/3D/Animation ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
19 ส.ค. 60 พนักงานสโตร์ บริษัท วัฒนาโชค กรุ๊ป จำกัด นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
19 ส.ค. 60 พนักงานขับรถส่งสินค้า บริษัท วัฒนาโชค กรุ๊ป จำกัด นครปฐม ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์ พนักงานขับรถ/ขับรถผู้บริหาร ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
19 ส.ค. 60 ผู้แทนฝ่ายขายกรุงเทพฯและต่างจังหวัด บริษัท วัฒนาโชค กรุ๊ป จำกัด นครปฐม ขาย ประสานงานขาย ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
19 ส.ค. 60 วิศวกรเคมี บริษัท วัฒนาโชค กรุ๊ป จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรเคมี/ปิโตรเลียม ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
19 ส.ค. 60 วิศวกรเครื่องกล/ไฟฟ้า บริษัท วัฒนาโชค กรุ๊ป จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
19 ส.ค. 60 หัวหน้าแผนกบัญชี/สมุห์บัญชี บริษัท วัฒนาโชค กรุ๊ป จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีทั่วไป ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
19 ส.ค. 60 พนักงานบัญชี บริษัท วัฒนาโชค กรุ๊ป จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน ธุรการบัญชี ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
19 ส.ค. 60 พนักงานธุรการ บริษัท วัฒนาโชค กรุ๊ป จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ธุรการทั่วไป ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
19 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) บริษัท ยูไนเต็ด โมดูลาร์ ซีสเต็ม จำกัด นครปฐม คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ IT/Admin/Network Admin ธุรกิจ ไฟฟ้า
19 ส.ค. 60 แคชเชียร์ /พนักงานเสิร์ฟ/ผู้ช่วยกุ๊ก The Salaya Mall นครปฐม อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ พนักงานเสิร์ฟ ธุรกิจ บริการ
19 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่ธุรการ บริษัท ซันเรน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ธุรการทั่วไป ธุรกิจ กระดาษ/เครื่องเขียน
19 ส.ค. 60 หัวหน้าฝ่ายผลิต บริษัท ซันเรน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ กระดาษ/เครื่องเขียน
19 ส.ค. 60 หัวหน้าธุรการโครงการ บริษัท ที.พี.เอฟ.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษา
19 ส.ค. 60 หัวหน้าปฏิบัติการขนส่ง บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 พนักงานขับรถส่งสินค้า New Millennium Product Car., Ltd. นครปฐม ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์ ขับรถส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
19 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่บัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์ นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้ ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
19 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์ นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
19 ส.ค. 60 ช่างกลโลหะ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์ นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างCNC/Mold/กลึง/เจียระไน ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
19 ส.ค. 60 บัญชี/ธุรการบัญชี (ประจำโรงงานที่นอน Lotus พุทธมณฑล สาย5) กลุ่มบริษัทในเครือ LOTUS BEDDING GROUP นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ธุรการทั่วไป ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
19 ส.ค. 60 ผู้จัดการทั่วไป (ประจำโรงงานที่นอน Lotus พุทธมณฑล สาย 5) กลุ่มบริษัทในเครือ LOTUS BEDDING GROUP นครปฐม ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
19 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่บุคคล บริษัท พี.เอช. ฟู้ดส์ จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ธุรการทั่วไป ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 ผู้ช่วยดูแลงานขาย บริษัท พี.เอช. ฟู้ดส์ จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 ช่างควบคุมเครื่องจักร,พนักงานควบคุมเครื่องจักร/ช่างซ่อมบำรุง/ช่างไฟฟ้า บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 วิศวกรเทคนิค บริษัท แมสเซอร์ สเปเชียลตี้ ก๊าซ จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อื่นๆ
19 ส.ค. 60 ช่างซ่อมบำรุง บริษัท แมสเซอร์ สเปเชียลตี้ ก๊าซ จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ อื่นๆ
19 ส.ค. 60 พนักงานควบคุมเครื่องจักรในไลน์ผลิต บริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 วิศวกรควบคุมการผลิต และ วิศวกรพัฒนาระบบการผลิตและเครื่องจักร บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) นครปฐม วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
19 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ) บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) นครปฐม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
19 ส.ค. 60 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกผลิต บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
19 ส.ค. 60 ช่างไฟฟ้า/ช่างซ่อมบำรุง/ช่างเทคนิค/ช่างปรับแต่งเครื่องจักร บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
19 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (QA) บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
19 ส.ค. 60 ผู้จัดการแผนกพัฒนาวิศวกรรม บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) นครปฐม วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
19 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่จัดซื้ออะไหล่เครื่องจักร บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป จัดซื้อ ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
19 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่ IT บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) นครปฐม คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ Technical Support/Help Desk ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
19 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด นครปฐม การตลาด การตลาด ธุรกิจ บริการ
19 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด นครปฐม ขาย ประสานงานขาย ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
19 ส.ค. 60 หัวหน้าแผนกฝ่ายบุคคล บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
19 ส.ค. 60 Online Marketing บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด นครปฐม การตลาด Brand/Product Marketing ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
19 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป จัดซื้อ ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
19 ส.ค. 60 หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
19 ส.ค. 60 หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง บริษัท พงศ์พาราโคดัน โพลิเมอร์ จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
19 ส.ค. 60 หัวหน้าแผนกผลิต ฝ่ายมัลติเลเยอร์ฟิล์ม (สามารถเข้ากะได้) บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
19 ส.ค. 60 โฟร์แมนฝ่ายผลิต บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
19 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Import) **ปฏิบัติงานที่ จ.นครปฐม ** บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป จัดซื้อ ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
19 ส.ค. 60 ช่างกลึง ** ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ จ.นครปฐม** บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างCNC/Mold/กลึง/เจียระไน ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
19 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่เทคนิค (Technical Officer) บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา อื่นๆ ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
19 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่ธุรการ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ธุรการทั่วไป ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
19 ส.ค. 60 ผู้ช่วยวิศวกรโครงการ **ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ จ. นครปฐม** บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม วิศวกร วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
19 ส.ค. 60 พนักงานคุมเครื่องจักร / Operator (รับสมัครด่วน !!) บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
19 ส.ค. 60 Research & Development บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม วิศวกร วิศวกรเคมี/ปิโตรเลียม ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
19 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน วางแผนการผลิต ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
19 ส.ค. 60 หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (มัลติเลเยอร์ฟิล์ม) **รับด่วน** ปฏิบัติงานที่ จ.นครปฐม บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
19 ส.ค. 60 พนักงานฝ่ายผลิต โซน Big C อ้อมใหญ่ ติดต่อพี่อร่อย061-413-0775 เริ่มงานทันที!!! บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ บริการ
19 ส.ค. 60 IT Support (พุทธมณฑลสาย4) บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด นครปฐม คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ Technical Support/Help Desk ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่สโตร์ ประจำหน่วยงาน กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
19 ส.ค. 60 หน.บุคคล - ธุรการ(ประจำนครปฐม) บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 พนักงานแนะนำสินค้าประจำร้าน/PC บริษัท กี วี และคมคม โปรดักส์ จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานแนะนำสินค้าประจำร้าน/PC ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
19 ส.ค. 60 Web Developer/Programmer บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด นครปฐม คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ Programmer ธุรกิจ อัญมณี/เครื่องประดับ
19 ส.ค. 60 หัวหน้าช่างขัด/หัวหน้าช่างแต่ง/Engineer Platting บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด นครปฐม อัญมณีและเครื่องประดับ หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อัญมณี/เครื่องประดับ
19 ส.ค. 60 PRODUCT DEVELOPMENT MANAGER บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อัญมณี/เครื่องประดับ
19 ส.ค. 60 จนท.บุคคลประจำโรงงาน/จนท.สรรหา สาขานครชัยศรี บริษัท จาร์ตัน กรุ๊ป จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม พนักงานฝ่ายบุคคล ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
19 ส.ค. 60 พนักงานขาย บริษัท สมาร์ทเทอร์(ไทยแลนด์)จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
19 ส.ค. 60 ตรวจสอบคุณภาพสินค้า (QC) บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ บริการ
19 ส.ค. 60 Key Account (ดูแลสินค้า Gadget,IT ) บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ บริการ
19 ส.ค. 60 ประสานงานเซลล์ บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ประสานงานขาย ธุรกิจ บริการ
19 ส.ค. 60 บัญชีสต็อกสินค้า บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีรับ/จ่าย ธุรกิจ บริการ
19 ส.ค. 60 พนักงานส่งสินค้า บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด นครปฐม ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์ ขับรถส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ บริการ
19 ส.ค. 60 คลังสินค้า (Stock) บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ บริการ
19 ส.ค. 60 บัญชีการเงิน บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชี-การเงิน ธุรกิจ บริการ
19 ส.ค. 60 พนักงานบัญชีภาษีอากร บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีภาษีอากร ธุรกิจ บริการ
19 ส.ค. 60 วิศวกรโยธา (พุทธมณฑลสาย5) Shera Public Company Limited นครปฐม วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
19 ส.ค. 60 พนักงานผลิตสี (โรงงานพุทธมณฑล สาย 5 -นครปฐม) Shera Public Company Limited นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
19 ส.ค. 60 ช่างเจียระไน(งานโลหะ) สาขานครชัยศรี บริษัท จาร์ตัน กรุ๊ป จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างCNC/Mold/กลึง/เจียระไน ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
19 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด นครปฐม บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์ บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center ธุรกิจ พลังงาน
19 ส.ค. 60 ผู้จัดการฝ่ายขายน้้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด นครปฐม ขาย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ พลังงาน
19 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่ขายน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ พลังงาน
19 ส.ค. 60 ผช.ผจก.ทรัพยากรบุคคลและธุรการ(ประจำนครปฐม) บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 พนักงานงานขาย เขตกรุงเทพฯ บริษัท ฉั่วฮะเส็ง ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต บริษัท เครื่องกีฬายูนิเวอร์แซล ( ไทย ) จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน วางแผนการผลิต ธุรกิจ อื่นๆ
19 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท เครื่องกีฬายูนิเวอร์แซล ( ไทย ) จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ อื่นๆ
19 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ บริษัท เครื่องกีฬายูนิเวอร์แซล ( ไทย ) จำกัด นครปฐม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อื่นๆ
19 ส.ค. 60 พนักงานขาย บริษัท เมดิคอส จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
19 ส.ค. 60 QA / QC (พนักงานตรวจสอบคุณภาพ) บริษัท ไทยโทเวล จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
19 ส.ค. 60 Programmer บริษัท ไดนามิค สปริง จำกัด นครปฐม คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ Programmer ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
19 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่ IT / Technical Support บริษัท ไดนามิค สปริง จำกัด นครปฐม คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ Technical Support/Help Desk ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
19 ส.ค. 60 พนักงานร้านชาไข่มุก รายได้10,000++ สาขาศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก พุทธมณฑลสาย4 ห้างหุ้นส่วนสามัญ บีพี ฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ นครปฐม อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ พนักงานร้านกาแฟ/Barista ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 ช่างเชื่อม บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างเทคนิค ธุรกิจ ไฟฟ้า
19 ส.ค. 60 วิศวกรเครื่องกล บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ไฟฟ้า
19 ส.ค. 60 Merchandiser / Covenant .co.,Ltd. บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด นครปฐม เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์น Merchandiser ธุรกิจ ค้าปลีก
19 ส.ค. 60 Call Center บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด นครปฐม บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์ บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center ธุรกิจ ค้าปลีก
19 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย / ประสานงานขาย บริษัท ไทยยูเนี่ยนไวร์ จำกัด นครปฐม ขาย ประสานงานขาย ธุรกิจ ไฟฟ้า
19 ส.ค. 60 QA Manager บริษัท ไทยยูเนี่ยนไวร์ จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ ไฟฟ้า
19 ส.ค. 60 ผู้จัดการคลังสินค้าและจัดส่ง บริษัท ไทยยูเนี่ยนไวร์ จำกัด นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ ไฟฟ้า
19 ส.ค. 60 ตรวจสอบเอกสารด้านการเงิน(สาย 4) บริษัท ฮั่วเซ่งฮง เอ็กซเพรส จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน ผู้ตรวจสอบบัญชี ธุรกิจ บริการ
19 ส.ค. 60 ผจก.ฝ่ายบุคคล/พนักงานฝ่ายบุคคล บริษัท ฮั่วเซ่งฮง เอ็กซเพรส จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม พนักงานฝ่ายบุคคล ธุรกิจ บริการ
19 ส.ค. 60 พนักงานบัญชี (สาย 4) บริษัท ฮั่วเซ่งฮง เอ็กซเพรส จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีทั่วไป ธุรกิจ บริการ
19 ส.ค. 60 ช่างซ่อมบำรุง บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่คลังสินค้า บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด นครปฐม วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป จัดซื้อ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 พนักงานรายวัน ประจำ ฝ่ายผลิต /ฝ่ายQC บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมดูแลเครื่องจักร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 Production Chief / Supervisor(ประจำนครปฐม) บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 ช่างซ่อมบำรุงUHT/ช่างคุมเครื่องจักร/ช่างไฟฟ้า(ประจำนครปฐม-มีที่พักให้) บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain โลจิสติกส์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 Assistant Purchasing Manager/Purchasing Supervisor/Staff บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 R&D Specialist (NPD) / R&D Specialist (Packaging) บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด นครปฐม วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 พนักงานคอมพิวเตอร์ บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด นครปฐม คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ IT/Admin/Network Admin ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
19 ส.ค. 60 ผู้แทนขายผลิตภัณฑ์บำรุงผิว - กทม./ปริมณฑล / เหนือ / ตะวันออก / ใต้ บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
19 ส.ค. 60 ช่างซ่อมบำรุง บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
19 ส.ค. 60 พนักงานการตลาด (สื่อสารการตลาด) บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด นครปฐม การตลาด PR Marketing/Marketing Communications ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
19 ส.ค. 60 หัวหน้าห้องLab บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด นครปฐม วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ(LAB) ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
19 ส.ค. 60 Sales and Service Officer ประจำ AIS SHOP IBIZ Plus Network Co.,Ltd นครปฐม บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์ บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center ธุรกิจ สื่อสาร
19 ส.ค. 60 หัวหน้าแผนกโลจิสติกส์/LG Supervisor บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (นครปฐม) บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) นครปฐม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 หัวหน้าแผนกบุคคล(งานสรรหา) บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Training Officer บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/วิทยากร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
19 ส.ค. 60 QMS เจ้าหน้าที่ระบบบริหารงานคุณภาพ บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
19 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง (ปฏิบัติงานที่นครปฐม,สมุทรสาคร) บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม งานว่าจ้างและเงินเดือน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
19 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทนและสวัสดิการ (ปฎิบัติงานที่นครปฐม) บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม งานว่าจ้างและเงินเดือน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
19 ส.ค. 60 วิศวกร / ช่างไฟฟ้า / ช่างซ่อมบำรุง บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
19 ส.ค. 60 หัวหน้าส่วนวางแผนการผลิต Production Planning บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน วางแผนการผลิต ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
19 ส.ค. 60 พนักงานขับรถ (ใบขับขี่ชนิด ท 4) สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลทันที ! บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์ ขับรถส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
19 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่บัญชี (ปฎิบัติงานที่นครปฐม,สมุทรสาคร) บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชี-การเงิน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
19 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่กราฟฟิคดีไซด์ บริษัท แอลเอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม ศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพ Computer Graphic/3D/Animation ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
19 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ(ภาษาจีน) บริษัท แอลเอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม ล่าม/มัคคุเทศก์/จองห้อง/จองตั๋ว ล่าม / นักแปล ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
19 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท แอลเอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชี-การเงิน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
19 ส.ค. 60 Sales บริษัท แอลเอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
19 ส.ค. 60 Product Manager บริษัท แอลเอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม การตลาด หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
19 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่คลังสินค้า บริษัท บี.ซี.เอฟ แกรนด์วู้ด จำกัด นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
19 ส.ค. 60 หัวหน้ากลุ่มจัดส่ง กทม. บริษัท บี.ซี.เอฟ แกรนด์วู้ด จำกัด นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
19 ส.ค. 60 วิศวกร บริษัท บี.ซี.เอฟ แกรนด์วู้ด จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
19 ส.ค. 60 หัวหน้าแผนกผลิต บริษัท บี.ซี.เอฟ แกรนด์วู้ด จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
19 ส.ค. 60 ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง บริษัท บี.ซี.เอฟ แกรนด์วู้ด จำกัด นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
19 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท ธาราทองเมททอล จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีทั่วไป ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
19 ส.ค. 60 ช่างเทคนิค บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างเทคนิค ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
19 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีทั่วไป ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
19 ส.ค. 60 เลขานุการผู้บริหาร(กรรมการผู้จัดการ) บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด นครปฐม เลขานุการ เลขานุการ/เลขานุการผู้บริหาร ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
19 ส.ค. 60 หัวหน้าแผนกการเงิน บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
19 ส.ค. 60 วิศวกร -เครื่องกล บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
19 ส.ค. 60 เลขานุการผู้บริหาร บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด นครปฐม เลขานุการ เลขานุการ/เลขานุการผู้บริหาร ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
19 ส.ค. 60 พนักงานขับรถบริษัท บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด นครปฐม ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์ พนักงานขับรถ/ขับรถผู้บริหาร ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
19 ส.ค. 60 จนท.ประสานงานขาย (เขียนแบบ) บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด นครปฐม ศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพ ออกแบบผลิตภัณฑ์/ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
19 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป จัดซื้อ ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
19 ส.ค. 60 พนักงานขาย บริษัท แลนด์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
19 ส.ค. 60 Sales Thai Jinye Group Co., Ltd. นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
19 ส.ค. 60 วิศวะคุมหน้างานก่อสร้าง Thai Jinye Group Co., Ltd. นครปฐม วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
19 ส.ค. 60 จป.วิชาชีพ(ประจำสาขาบ้านชลบุรีหรืออ้อมใหญ่นครปฐม) บริษัท พงศ์พาราโคดัน โพลิเมอร์ จำกัด นครปฐม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
19 ส.ค. 60 Sales ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์พันธ์ เทรดดิ้ง นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
19 ส.ค. 60 Graphic Designer ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์พันธ์ เทรดดิ้ง นครปฐม ศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพ Graphic Design/สิ่งพิมพ์ ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
18 ส.ค. 60 พนักงาน PC โลตัส ประจำเทสโก้โลตัส ศาลายา บริษัท สปอร์ตโดม 1998 จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานแนะนำสินค้าประจำร้าน/PC ธุรกิจ ค้าปลีก
18 ส.ค. 60 พนักงานขาย ประจำโลตัสนครปฐม บริษัท สปอร์ตโดม 1998 จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานแนะนำสินค้าประจำร้าน/PC ธุรกิจ ค้าปลีก
18 ส.ค. 60 หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ บริษัท เอ็นพีอี อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
18 ส.ค. 60 หัวหน้าแผนกการผลิตส่วนงานโลหะ บริษัท เอ็นพีอี อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
18 ส.ค. 60 ธุรการจัดซื้อ บริษัท สุเบญจา จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ธุรการทั่วไป ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
18 ส.ค. 60 ช่างกลึง / แม่พิมพ์ บริษัท เอส ที รับเบอร์ แฟคตอรี่ จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างCNC/Mold/กลึง/เจียระไน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
18 ส.ค. 60 พนักงานขายทอง บริษัท ซาริน่า กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นครปฐม ขาย อื่นๆ ธุรกิจ อัญมณี/เครื่องประดับ
18 ส.ค. 60 วิศวกร (ประจำ อ.บางเลน จ.นครปฐม) บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) นครปฐม วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ พลังงาน
18 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม พนักงานฝ่ายบุคคล ธุรกิจ พลังงาน
18 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) นครปฐม คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ IT Manager/Senior Programmer ธุรกิจ พลังงาน
18 ส.ค. 60 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท บลูฟาโล่ จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
Page: 1  2  3