เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  

ตำแหน่งงานแยกตามจังหวัด > นครปฐม
23 เม.ย. 57 ผู้ช่วยฝ่ายผลิต บริษัท อะ-ตอน (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
23 เม.ย. 57 QA บริษัท อะ-ตอน (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
23 เม.ย. 57 จนท.คลังสินค้า บริษัท รัตนดำรงค์ จำกัด นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ อื่นๆ
23 เม.ย. 57 เจ้าหน้าที่บัญชี (ทั่วไป) บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ท ลายน์ จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีทั่วไป ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
23 เม.ย. 57 พนักงานขับรถ 6 ล้อ (ศาลายา) บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ท ลายน์ จำกัด นครปฐม ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์ ขับรถส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
23 เม.ย. 57 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ท ลายน์ จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
23 เม.ย. 57 เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส (พัฒนาองค์กร) บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ท ลายน์ จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม พนักงานฝ่ายบุคคล ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
23 เม.ย. 57 Sale Cargo บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ท ลายน์ จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
23 เม.ย. 57 พนักงานคลังสินค้า (ศาลายา) บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ท ลายน์ จำกัด นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
23 เม.ย. 57 เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท เอ็น เอส ที ฟู้ด อินกรีเดียนท์ จำกัด / (บริษัท แช็ท ฟอร์ เฮลท์ จำกัด) นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชี-การเงิน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
23 เม.ย. 57 เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Dehydrated Product บริษัท เอ็น เอส ที ฟู้ด อินกรีเดียนท์ จำกัด / (บริษัท แช็ท ฟอร์ เฮลท์ จำกัด) นครปฐม วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
23 เม.ย. 57 พนักงานส่งของ บริษัท เอ็น เอส ที ฟู้ด อินกรีเดียนท์ จำกัด / (บริษัท แช็ท ฟอร์ เฮลท์ จำกัด) นครปฐม ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์ ขับรถส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
23 เม.ย. 57 พนักงานตรวจนับสต๊อกสินค้าหน้าร้าน บริษัท เอ็น เอส ที ฟู้ด อินกรีเดียนท์ จำกัด / (บริษัท แช็ท ฟอร์ เฮลท์ จำกัด) นครปฐม อื่นๆ   ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
23 เม.ย. 57 เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ บริษัท เอ็น เอส ที ฟู้ด อินกรีเดียนท์ จำกัด / (บริษัท แช็ท ฟอร์ เฮลท์ จำกัด) นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
23 เม.ย. 57 พนักงานรายวัน (ฝ่ายผลิต) บริษัท เอ็น เอส ที ฟู้ด อินกรีเดียนท์ จำกัด / (บริษัท แช็ท ฟอร์ เฮลท์ จำกัด) นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
23 เม.ย. 57 เจ้าหน้าที่ขายอุตสาหกรรม ด่วนมาก !! บริษัท เอ็น เอส ที ฟู้ด อินกรีเดียนท์ จำกัด / (บริษัท แช็ท ฟอร์ เฮลท์ จำกัด) นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
23 เม.ย. 57 หัวหน้าฝ่ายผลิต (Production supervisor)
ด่วนมาก มาก!!!
Thai Wah Food Products PLC. นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
23 เม.ย. 57 พนักงานบัญชีลูกหนี้ บริษัท เซมมิ เทรดดิ้ง จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้ ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
23 เม.ย. 57 เจ้าหน้าที่QA บริษัท เซมมิ เทรดดิ้ง จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
23 เม.ย. 57 ช่างกลึง / ช่างตัดอลูมิเนียม บริษัท เซมมิ เทรดดิ้ง จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างCNC/Mold/กลึง/เจียระไน ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
23 เม.ย. 57 ช่างซ่อมบำรุงประจำโรงงาน บริษัท เซมมิ เทรดดิ้ง จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
23 เม.ย. 57 Merchandiser / เจ้าหน้าที่ประสานงานขายต่างประเทศ บริษัท มาสเท็กซ์ จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ประสานงานขาย ธุรกิจ อุตฯสิ่งทอ
23 เม.ย. 57 เจ้าหน้าวางแผนการผลิต นครชัยศรี-ดอนตูม บริษัท ไทย โตโย อลูมิเนี่ยม แพ็คเกจจิ้ง จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน วางแผนการผลิต ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
23 เม.ย. 57 เภสัชกรควบคุมคุณภาพ บริษัท ลีโอ เมดดิคอล จำกัด นครปฐม แพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุข เภสัชกร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
23 เม.ย. 57 เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายจัดส่ง บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ พลังงาน
23 เม.ย. 57 หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ บริษัท พี.เอช. ฟู้ดส์ จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
23 เม.ย. 57 พนักงานธุรการ (Administrative Officer)
ด่วน!!
บริษัท ไทยโทเวล จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ธุรการทั่วไป ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
23 เม.ย. 57 พนักงานขายหน้าร้าน ประจำสาขาไทวัสดุ (บางบัวทอง,สุขาภิบาล3,มหาชัย) DIY FURNITURE CO., LTD. นครปฐม ขาย พนักงานแนะนำสินค้าประจำร้าน/PC ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
23 เม.ย. 57 เจ้าหน้าที่ประจำคลังสินค้า บริษัท ไดอาน่า คามีโอ้ จำกัด นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
23 เม.ย. 57 พนักงานขาย ประจำร้านกาแฟเมซโซ่สาขามหาวิทยาลัย มหิดลศาลายา >>สาขาเปิดใหม่<<
สมัครพร้อมสัมภาษณ์ได้ที่ร้านเมซโซ่สาขา รพ.ธนบุรี 2
บริษัท เมซโซ่ จำกัด นครปฐม อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ พนักงานร้านกาแฟ/Barista ธุรกิจ บริการ
23 เม.ย. 57 นักออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product designer) บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม ศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพ ออกแบบผลิตภัณฑ์/ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ธุรกิจ อื่นๆ
23 เม.ย. 57 วิศวกรฝ่ายวิศวกรรม Engineer บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อื่นๆ
23 เม.ย. 57 เจ้าหน้าที่ แผนก On Site Media (สาขา ศาลายา )
Urgent!!!
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) นครปฐม ศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพ Computer Graphic/3D/Animation ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
23 เม.ย. 57 ร้านค้าสัมพันธ์ เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
Urgent!!!
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ประสานงานขาย ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
23 เม.ย. 57 เภสัชกรประจำร้านขายยาฟาสซิโน สาขาโลตัส-ลพบุรี , กาญจนบุรี , นครสวรรค์ บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด นครปฐม แพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุข เภสัชกร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
23 เม.ย. 57 ผู้จัดการ IT บริษัท แอล.วี.ดับบลิว.กรุ๊ป จำกัด นครปฐม คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ IT Manager/Senior Programmer ธุรกิจ อุตฯสิ่งทอ
23 เม.ย. 57 ผู้ช่วยผู้จัดการลูกค้าญี่ปุ่นสัมพันธ์

Urgentlly !!!
บริษัท แอล.วี.ดับบลิว.กรุ๊ป จำกัด นครปฐม การตลาด หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯสิ่งทอ
23 เม.ย. 57 หัวหน้าฝ่ายผลิดเครื่องประดับ ด่วนมาก !! Evershiny Jewelry Creation Co., Ltd. นครปฐม อัญมณีและเครื่องประดับ หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อัญมณี/เครื่องประดับ
23 เม.ย. 57 ช่างควบคุมเครื่องจักร ด่วนมาก !! กลุ่มบริษัท ที.ซี.เค. กรุ๊ป นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
23 เม.ย. 57 ผู้ควบคุมการผลิต,พนักงานตรวจสอบคุณภาพ รับสมัครด่วน!! บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
23 เม.ย. 57 ช่างยนต์ / ช่างซ่อมบำรุง บริษัท เอเซียฟรุคโตส จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
23 เม.ย. 57 ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
23 เม.ย. 57 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ บริษัท นันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด นครปฐม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ อุตฯสิ่งทอ
23 เม.ย. 57 SALE บริษัท นันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อุตฯสิ่งทอ
23 เม.ย. 57 เจ้าหน้าที่เทคนิคอุตสาหกรรม โรงชุบท่อเหล็ก บริษัท สากล อินเตอร์เทรด (1991) จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
23 เม.ย. 57 เจ้าหน้าที่ประจำสาขาสามพราน กระทุ่มแบน (ด่วน) บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ประสานงานทั่วไป ธุรกิจ สินเชื่อ/บัตรเครดิต
23 เม.ย. 57 Project Sales
ด่วนมาก!!!
บริษัท ตรีอรรถบูรณ์ จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
23 เม.ย. 57 ช่างเทคนิคฉีดพลาสติก
ด่วนมาก!!!
บริษัท ตรีอรรถบูรณ์ จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างเทคนิค ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
23 เม.ย. 57 เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน/เจ้าหนี้ บริษัท พี.รับเบอร์ โพลิเมอร์ จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
23 เม.ย. 57 เจ้าหน้าที่บุคคล / หัวหน้าแผนกบุคคล (ด่วนมาก) บริษัท พี.รับเบอร์ โพลิเมอร์ จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
23 เม.ย. 57 ช่างซ่อมบำรุง / ช่างไฟฟ้า / ช่างมิลลิ่ง บริษัท พี.รับเบอร์ โพลิเมอร์ จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
23 เม.ย. 57 Walk-in Interview สัมภาษณ์ทันที ในวันที่ 26 เมษายน 2557 เวลา 09.00-15.00 น. ที่ สาขาบางเลน จังหวัดนครปฐม บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด นครปฐม การตลาด การตลาด ธุรกิจ สินเชื่อ/บัตรเครดิต
23 เม.ย. 57 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด ( ผงปรุงรสฟ้าไทย ) นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
23 เม.ย. 57 เจ้าหน้าที่ห้อง LAB บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด นครปฐม วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ(LAB) ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
23 เม.ย. 57 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ บริษัท แร กิ๊ฟท์ แอนด์ เดคอร์ จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
23 เม.ย. 57 Assistant Marketing Manager (ทำงาน จ-ศ) ด่วน !! Nirvana Foods & Commerce International Co.,Ltd นครปฐม การตลาด หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
23 เม.ย. 57 พนักงานคลัง บริษัท ไดโน่ อีเล็คทริค จำกัด นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain พัสดุ/วัสดุคงคลัง ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
23 เม.ย. 57 Production Supervisor (Beverage Manufacturing) Brunel Energy (Thailand) Limited นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ พลังงาน
23 เม.ย. 57 Maintenance Manager (FMCG) Brunel Energy (Thailand) Limited นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ พลังงาน
23 เม.ย. 57 ควบคุมการผลิต และวางแผนการผลิต/ตรวจสอบคุณภาพสินค้า บริษัท ปฐม ป เจริญยนต์ บอดี้พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน วางแผนการผลิต ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
23 เม.ย. 57 รองหัวหน้าฝ่ายแม่พิมพ์ บริษัท ปฐม ป เจริญยนต์ บอดี้พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างพิมพ์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
23 เม.ย. 57 เจ้าหน้าที่บัญชี / เจ้าหน้าที่การเงิน กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชี-การเงิน ธุรกิจ การเกษตร
23 เม.ย. 57 สัตวบาลประจำฟาร์มสุกร กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด นครปฐม เกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่   ธุรกิจ การเกษตร
23 เม.ย. 57 พนักงานขับรถ กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด นครปฐม ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์ ขับรถส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ การเกษตร
23 เม.ย. 57 หัวหน้าแผนกบุคคล (ประจำ อ.นครชัยศรี) กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ การเกษตร
23 เม.ย. 57 Sale / เจ้าหน้าที่การตลาด กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด นครปฐม การตลาด การตลาด ธุรกิจ การเกษตร
23 เม.ย. 57 นักศึกษาฝึกงาน กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด นครปฐม งาน Part-time/พนักงานชั่วคราว/Freelance นักศึกษาฝึกงาน ธุรกิจ การเกษตร
23 เม.ย. 57 เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต / พัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ การเกษตร
23 เม.ย. 57 เลขานุการ กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด นครปฐม เลขานุการ เลขานุการ/เลขานุการผู้บริหาร ธุรกิจ การเกษตร
23 เม.ย. 57 ผู้จัดการแผนกวางแผนและควบคุมการผลิต
ด่วนมาก!!
บริษัท นครไชยศรีอุตสาหกรรม จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯสิ่งทอ
23 เม.ย. 57 เจ้าหน้าที่เขียน CNC (ด้านจิวเวลรี่) บริษัท ลีดเดอร์เจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัด นครปฐม เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม พนักงานเขียนแบบ/AutoCad/Draftman ธุรกิจ อัญมณี/เครื่องประดับ
23 เม.ย. 57 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)ด่วนมาก!! บริษัท เจบีเอฟ จำกัด นครปฐม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ การเกษตร
23 เม.ย. 57 พนักงานขับรถยก ด่วนมาก !! บริษัท เจบีเอฟ จำกัด นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain อื่นๆ ธุรกิจ การเกษตร
23 เม.ย. 57 เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท หลงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชี-การเงิน ธุรกิจ ค้าปลีก
23 เม.ย. 57 Shipping บริษัท หลงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด นครปฐม นำเข้า-ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOI พนักงานแผนกนำเข้า-ส่งออก/งานศุลกากร ธุรกิจ ค้าปลีก
23 เม.ย. 57 IT Support บริษัท หลงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด นครปฐม คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ IT/Admin/Network Admin ธุรกิจ ค้าปลีก
23 เม.ย. 57 Online Marketing บริษัท หลงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด นครปฐม ออกแบบเว็บไซต์/Web Web Design ธุรกิจ ค้าปลีก
23 เม.ย. 57 ช่างประจำโชว์รูมบ้านกรองน้ำสาขาอ้อมใหญ่ ด่วนมาก !! บริษัท สยามคาสท์ไนล่อน จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
23 เม.ย. 57 เจ้าหน้าที่ IT ด่วนมาก !! บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ Technical Support/Help Desk ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
23 เม.ย. 57 วิศวกร (ทุกสาขา)/ ช่างไฟฟ้า/ ช่างซ่อมบำรุง ด่วนมาก !! บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
23 เม.ย. 57 เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ (ประจำโรงงาน) ด่วนมาก !! บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม พนักงานฝ่ายบุคคล ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
23 เม.ย. 57 เจ้าหน้าที่เงินเดือนและสวัสดิการ ด่วนมาก !! บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม งานว่าจ้างและเงินเดือน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
23 เม.ย. 57 Warehouse Manager Urgent !! บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
23 เม.ย. 57 Electrical Engineer (Nakhonpathom Plant) Mahaphant Fibre-Cement PCL Co., Ltd. นครปฐม เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม วิศวกรออกแบบ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
23 เม.ย. 57 Maintenance Engineer (Nakornprathom Plant) Mahaphant Fibre-Cement PCL Co., Ltd. นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
22 เม.ย. 57 หัวหน้าส่วนบัญชีต้นทุน (Accounting Supervisor) ประจำจังหวัดนครปฐม ด่วนมาก !! กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม บัญชี/การเงิน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
22 เม.ย. 57 หัวหน้าส่วนสรรหาและว่าจ้าง (Recruitment Supervisor) ประจำจังหวัดนครปฐม ด่วน!! กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
22 เม.ย. 57 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประจำจังหวัดนครปฐม กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
22 เม.ย. 57 QA&QC Manager ประจำจังหวัดนครปฐม ด่วน!! กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
22 เม.ย. 57 ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต (ประจำจังหวัดนครปฐม) กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
22 เม.ย. 57 หัวหน้าแผนกผลิต ประจำจังหวัดนครปฐม (เพศชาย-จบใหม่)
ด่วน!!
กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
22 เม.ย. 57 หัวหน้าส่วนคลังสินค้า(W/H Supv)/ หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (W/H Section Head) ประจำจังหวัดนครปฐม กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
22 เม.ย. 57 พนักงานขับรถ(ขนส่งลูกไก่) ประจำจังหวัดนครปฐม ด่วน กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
22 เม.ย. 57 Japanese Speaking Interpreter
ด่วน!!
บริษัท จัดหางาน เคียวอุเดาะ กรุ๊ป จำกัด นครปฐม ล่าม/มัคคุเทศก์/จองห้อง/จองตั๋ว ล่าม / นักแปล ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
22 เม.ย. 57 Front Cashier โรงแรมพานทอง นครปฐม นครปฐม บัญชี/การเงิน เจ้าหน้าที่รับ-จ่ายเงิน/แคชเชียร์ ธุรกิจ โรงแรม/Resort/Spa/สนามกอล์ฟ
22 เม.ย. 57 สมุห์บัญชี/ผู้ช่วยสมุห์บัญชี/พนักงานบัญชี (ประจำนครปฐม) บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
22 เม.ย. 57 พนักงานขาย-ไทวัสดุ ศาลายา สระบุรี มหาชัย บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ ค้าปลีก
22 เม.ย. 57 ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน,โชว์รูม บริษัท เซียงกงนครปฐม จำกัด นครปฐม ขาย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
22 เม.ย. 57 นักวิเคระห์เคมี
ด่วนที่สุด!!!!
บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด นครปฐม วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ(LAB) ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
22 เม.ย. 57 RD Pharmacist
ด่วนที่สุด!!!!
บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด นครปฐม แพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุข เภสัชกร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
22 เม.ย. 57 เภสัชกรประกันคุณภาพ
ด่วนที่สุด!!!!
บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด นครปฐม แพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุข เภสัชกร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
22 เม.ย. 57 พนักงานคลังสินค้า (บางเลน)
ด่วนมาก!!!
บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด นครปฐม คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
22 เม.ย. 57 ช่างไฟฟ้า
ด่วนที่สุด!!!!
บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
22 เม.ย. 57 พนักงานขับรถเทเลอร์
ด่วน!!
บริษัท เกรทสตีลเวอร์คส์ จำกัด สาขา 1 นครปฐม ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์ พนักงานขับรถ/ขับรถผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
22 เม.ย. 57 ช่างไฟฟ้า,ช่างยนต์,ช่างกล,ช่างกลึง,ช่างเชื่อม,ช่างสี
ด่วน!!
บริษัท เอ็มเออาร์ซี (ไทยแลนด์) จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน ธุรกิจ บริการ
22 เม.ย. 57 เลขานุการผู้บริหาร ด่วน มาก!! บริษัท เอ็มเออาร์ซี (ไทยแลนด์) จำกัด นครปฐม เลขานุการ เลขานุการ/เลขานุการผู้บริหาร ธุรกิจ บริการ
22 เม.ย. 57 Work Shop Manager (สาขานครปฐม) บริษัท เอ็มเออาร์ซี (ไทยแลนด์) จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ บริการ
22 เม.ย. 57 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร บริษัท สวิฟท์ จำกัด นครปฐม เกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่   ธุรกิจ การเกษตร
22 เม.ย. 57 หัวหน้าฝ่ายบุคคล บริษัท สวิฟท์ จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ การเกษตร
22 เม.ย. 57 พนักงานขายและการตลาดต่างประเทศ/Int.Sales & Marketing บริษัท แซทเทิร์น อิควิปเมนท์ จำกัด นครปฐม ขาย ประสานงานขาย ธุรกิจ อื่นๆ
22 เม.ย. 57 Sales ประจำสาขานครปฐมและระยองด่วน มาก!! บริษัท เอ็มเออาร์ซี (ไทยแลนด์) จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ บริการ
22 เม.ย. 57 หัวหน้าแผนกวิศวกรรมแม่พิมพ์ (Tool & Die Engineer) บริษัท ซีพาร์ท อุตสาหกรรม จำกัด นครปฐม เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม วิศวกรออกแบบ ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
22 เม.ย. 57 หน.วิศวกรควบคุมคุณภาพ บริษัท ซีพาร์ท อุตสาหกรรม จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
22 เม.ย. 57 เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท เกรทสตีลเวอร์คส์ จำกัด สาขา 1 นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีทั่วไป ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
22 เม.ย. 57 แมสเซ็นเจอร์ บริษัท เกรทสตีลเวอร์คส์ จำกัด สาขา 1 นครปฐม ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์ ขับรถส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
22 เม.ย. 57 หัวหน้าฝ่ายบุคคล บริษัท เกษตรทิพย์ เฟอร์ทิไลเซอร์ จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม พนักงานฝ่ายบุคคล ธุรกิจ การเกษตร
22 เม.ย. 57 พนักงานเขียนแบบ บริษัท ซีนิกซ์ อิเล็คเท็ค จำกัด นครปฐม เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม พนักงานเขียนแบบ/AutoCad/Draftman ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
22 เม.ย. 57 Project Engineer บริษัท ซีนิกซ์ อิเล็คเท็ค จำกัด นครปฐม วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
22 เม.ย. 57 Foreman บริษัท ซีนิกซ์ อิเล็คเท็ค จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
22 เม.ย. 57 เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานทั่วไป บริษัท ซีนิกซ์ อิเล็คเท็ค จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ธุรการทั่วไป ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
22 เม.ย. 57 หัวหน้าแผนกจัดซื้อ บริษัท ซีนิกซ์ อิเล็คเท็ค จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
22 เม.ย. 57 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล บริษัท ซีนิกซ์ อิเล็คเท็ค จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม พนักงานฝ่ายบุคคล ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
22 เม.ย. 57 ผู้จัดการฝ่ายผลิต (Production Manager) บริษัท ซีนิกซ์ อิเล็คเท็ค จำกัด นครปฐม ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO อื่นๆ ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
22 เม.ย. 57 ผู้จัดการโครงการ ( Project Manager ) บริษัท ซีนิกซ์ อิเล็คเท็ค จำกัด นครปฐม ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
22 เม.ย. 57 ช่างไฟฟ้า บริษัท ซีนิกซ์ อิเล็คเท็ค จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
22 เม.ย. 57 ช่างยนต์ บริษัท ซีนิกซ์ อิเล็คเท็ค จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน ธุรกิจ อุตฯไฟฟ้า
22 เม.ย. 57 วิศวกร (ออกแบบ เขียนแบบ) บริษัท เบญจมิตรบรรจุภัณฑ์ จำกัด นครปฐม เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม วิศวกรออกแบบ ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
22 เม.ย. 57 เจ้าหน้าที่ธุรการวางแผนการผลิต บริษัท เบญจมิตรบรรจุภัณฑ์ จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ธุรการทั่วไป ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
22 เม.ย. 57 เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ บริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป จัดซื้อ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
22 เม.ย. 57 นักวิชาการ บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด นครปฐม วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ(LAB) ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
22 เม.ย. 57 Technicianด่วน มาก!! Indorama Polyester Industries PCL นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
22 เม.ย. 57 เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องมือ POWERLINE ENGINEERING PUBLIC CO., LTD. นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
22 เม.ย. 57 เจ้าหน้าที่วิศวกรอุตสาหการ บริษัท เครื่องกีฬายูนิเวอร์แซล ( ไทย ) จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อื่นๆ
22 เม.ย. 57 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ บริษัท เครื่องกีฬายูนิเวอร์แซล ( ไทย ) จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป จัดซื้อ ธุรกิจ อื่นๆ
22 เม.ย. 57 เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต บริษัท เครื่องกีฬายูนิเวอร์แซล ( ไทย ) จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน วางแผนการผลิต ธุรกิจ อื่นๆ
22 เม.ย. 57 เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท เครื่องกีฬายูนิเวอร์แซล ( ไทย ) จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ อื่นๆ
22 เม.ย. 57 หัวหน้าแผนกเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ บริษัท เครื่องกีฬายูนิเวอร์แซล ( ไทย ) จำกัด นครปฐม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ อื่นๆ
22 เม.ย. 57 พนักงานธุรการฝ่ายผลิต (DCC) บริษัท เอกวัตร (1994) จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ธุรการทั่วไป ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
22 เม.ย. 57 หัวหน้าแผนกบุคคล-ธุรการ บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
22 เม.ย. 57 ผู้ช่วยผู้จัดการ การเงิน บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชี-การเงิน ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
22 เม.ย. 57 เจ้าหน้าที่บัญชี(ต้นทุน) บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีทั่วไป ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
22 เม.ย. 57 วิศวกรไฟฟ้า - อิเลคทรอนิคส์ บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
22 เม.ย. 57 วิศวกร -เครื่องกล บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
22 เม.ย. 57 ผู้จัดการส่วนควบคุมคุณภาพ บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
22 เม.ย. 57 เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน วางแผนการผลิต ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
22 เม.ย. 57 ผู้ช่วย QMR. บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
22 เม.ย. 57 เลขานุการผู้บริหาร บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด นครปฐม เลขานุการ เลขานุการ/เลขานุการผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
22 เม.ย. 57 ช่างเทคนิค ด่วนมาก !! บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างเทคนิค ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
22 เม.ย. 57 Technical Operator (โรงไฟฟ้าโซลาโก) บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร ธุรกิจ พลังงาน
22 เม.ย. 57 พนักงานวางแผน ด่วนมาก !! บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด นครปฐม วิจัย / วิเคราะห์ ( เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร )   ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
22 เม.ย. 57 พนักงานบัญชี/ ตรวจสอบบัญชี(ประจำ/PART-TIME) SMART AUDIT CO., LTD. นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชี-การเงิน ธุรกิจ สำนักงานบัญชีและกฎหมาย
22 เม.ย. 57 ธุรการ / บัญชี ด่วนมาก !! ก๋อม ๆ ดีไซน์ แอนด์ พริ้นท์ นครปฐม บัญชี/การเงิน ธุรการบัญชี ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
22 เม.ย. 57 Recruiter (ผู้สรรหาตัวแทน) บริษัท เงินออม จำกัด นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษา
22 เม.ย. 57 QC Supervisor, ผช. QC Supervisor บริษัท คิวพลัส คอนเซพท์ จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
22 เม.ย. 57 เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยฝ่ายการผลิต บริษัท เฟิรสท์ซุปเปอร์ฟู้ด จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
22 เม.ย. 57 Production Chief บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
22 เม.ย. 57 จป.วิชาชีพ บริษัท กำแพงแสน คอมเเมอร์เชียล จำกัด นครปฐม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ การเกษตร
22 เม.ย. 57 Export Sales Urgently Required !! บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
22 เม.ย. 57 Technical Sales Representative บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
22 เม.ย. 57 ช่างปรับฉีดชิ้นงาน บริษัท วินเนอร์ อินเตอร์ พลาส จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างเทคนิค ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
21 เม.ย. 57 พนักงานบัญชี บริษัท วาไรตี้แพ็ค จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชี-การเงิน ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
21 เม.ย. 57 หัวหน้าบัญชีและการเงิน บริษัท วาไรตี้แพ็ค จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
21 เม.ย. 57 พนักงานขาย บริษัท พี.เอ.โอ คอมเพรสเซอร์ จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ บริการ
21 เม.ย. 57 ช่างซ่อมบำรุง บริษัท พี.เอ.โอ คอมเพรสเซอร์ จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ บริการ
21 เม.ย. 57 หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด นครปฐม วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯสิ่งทอ
21 เม.ย. 57 ล่าม/เลขานุการ ภาษาญี่ปุ่น บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด นครปฐม ล่าม/มัคคุเทศก์/จองห้อง/จองตั๋ว ล่าม / นักแปล ธุรกิจ อุตฯสิ่งทอ
21 เม.ย. 57 หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ Lab เคมี / Lab Micro บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) นครปฐม ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
21 เม.ย. 57 SALES REPRESENTATIVE บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
21 เม.ย. 57 ช่างไฟฟ้า บริษัท ยูไนเต็ด ไทย ดิสทิลเลอร์ส จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
21 เม.ย. 57 เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท เค ไอ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชี-การเงิน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
21 เม.ย. 57 บัญชีลูกหนี้ บริษัท โรงหล่อเหล็กไทย จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้ ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
21 เม.ย. 57 วิศวกร บริษัท โรงหล่อเหล็กไทย จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
21 เม.ย. 57 เจ้าหน้าที่เอกสารส่งออก (Export) บริษัท บางกอกกรีน จำกัด นครปฐม นำเข้า-ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOI งานเอกสารนำเข้า-ส่งออก/BOI ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
21 เม.ย. 57 เจ้าหน้าที่ปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) บริษัท บางกอกกรีน จำกัด นครปฐม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
21 เม.ย. 57 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/วิทยากร ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
21 เม.ย. 57 เจ้าหน้าที่บุคคล บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) นครปฐม บุคคล/ฝึกอบรม พนักงานฝ่ายบุคคล ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
21 เม.ย. 57 วิศวกร บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) นครปฐม วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อุตฯบรรจุภัณฑ์
21 เม.ย. 57 จนท.Import/BOI บริษัท พี.ออดิโอ ซีสเท็ม จำกัด นครปฐม นำเข้า-ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOI งานเอกสารนำเข้า-ส่งออก/BOI ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
21 เม.ย. 57 เจ้าหน้าที่ธุรการ บริษัท สยามเมทัลเวอร์ค อินดัสตรี จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ธุรการทั่วไป ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
21 เม.ย. 57 เจ้าหน้าที่ธุรการผลิต บริษัท สยามเมทัลเวอร์ค อินดัสตรี จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ประสานงานขาย ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
21 เม.ย. 57 เจ้าหน้าที่ออกแบบ บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด นครปฐม ศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพ ออกแบบผลิตภัณฑ์/ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
21 เม.ย. 57 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเเละวิจัยผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ บริษัท เหยียน โหย่ว (ประเทศไทย) จำกัด นครปฐม วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
21 เม.ย. 57 เภสัชกร
ด่วน!!
บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด นครปฐม แพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุข เภสัชกร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
21 เม.ย. 57 วิศวกรไฟฟ้าด่วนมาก!! บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ยา/เครื่องสำอาง/เครื่องมือแพทย์
21 เม.ย. 57 Senior Production / Process Engineer ด่วนมาก !! บริษัท เบสท์พลาสติกเทคโนโลยี จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรเคมี/ปิโตรเลียม ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
21 เม.ย. 57 Senior Sales Engineer Thevaraya Co., Ltd. นครปฐม วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
21 เม.ย. 57 Safety ด่วนมาก !! บริษัท เบสท์พลาสติกเทคโนโลยี จำกัด นครปฐม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
21 เม.ย. 57 Sales and Marketing (Grinding Ball and Liner and other products related to ceramic and mining Thevaraya Co., Ltd. นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
21 เม.ย. 57 Sales and Marketing (Foundry Division) Thevaraya Co., Ltd. นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
21 เม.ย. 57 ช่างซ่อมบำรุง / ช่างกล ด่วนมาก !! บริษัท เบสท์พลาสติกเทคโนโลยี จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน ธุรกิจ อุตฯ เคมี-พลาสติก
20 เม.ย. 57 เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด นครปฐม บัญชี/การเงิน บัญชี-การเงิน ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
20 เม.ย. 57 Asst. Project Manager
ด่วน!!!
บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด นครปฐม โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา ผู้บริหารโครงการ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
20 เม.ย. 57 วิศวกรโครงการ บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด นครปฐม โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
20 เม.ย. 57 วิศวกรฝ่ายขาย (ระบบทำความเย็น) บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
20 เม.ย. 57 วิศวกรโครงการ (ระบบทำความเย็น) บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด นครปฐม วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
20 เม.ย. 57 Planer Supervisor บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด นครปฐม วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
20 เม.ย. 57 ธุรการโครงการ บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด นครปฐม จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ธุรการทั่วไป ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
20 เม.ย. 57 Sales / Sales Engineer บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด นครปฐม ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
20 เม.ย. 57 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด นครปฐม ขาย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
20 เม.ย. 57 โฟร์แมน / ช่างเทคนิค บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด นครปฐม ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
Page: 1  2