เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน

ตำแหน่งงานแยกตามจังหวัด > ระยอง
24 พ.ย. 60 Japanese Interpreter Ricoh Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. ระยอง ล่าม/มัคคุเทศก์/จองห้อง/จองตั๋ว ล่าม / นักแปล ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
24 พ.ย. 60 Purchasing Officer Ricoh Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. ระยอง จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป จัดซื้อ ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
24 พ.ย. 60 Parts Manufacturing (Plastic Mold,Injection ) Ricoh Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
24 พ.ย. 60 Manager QA Ricoh Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. ระยอง วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
24 พ.ย. 60 Assistant Manager Jig & Tool Ricoh Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. ระยอง ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
24 พ.ย. 60 Inventory Control Foreman Ricoh Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. ระยอง คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
24 พ.ย. 60 Production Engineer Ricoh Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
24 พ.ย. 60 CNC Auto Lathe Technician Ricoh Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. ระยอง ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างCNC/Mold/กลึง/เจียระไน ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
24 พ.ย. 60 Parts Engineer Ricoh Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
24 พ.ย. 60 IT Helpdesk Support @Rayong Wasabi IT Services Co., Ltd. ระยอง คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ IT/Admin/Network Admin ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-IT
24 พ.ย. 60 วิศวกรจัดซื้อ Cryeng ( Thailand ) Co.,Ltd. ระยอง วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
24 พ.ย. 60 พนักงานขายต่างจังหวัด (อะไหล่เครื่องจักรอุตสาหกรรม) THIOKA Enterprise Co.,Ltd. ระยอง ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
24 พ.ย. 60 Forklift Truck Instructor (42723) Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ระยอง คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
24 พ.ย. 60 Sales manager (41601)Bonus 4 months Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ระยอง ขาย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
24 พ.ย. 60 Mechanical project supervisor 36800 (Construction plant company in Rayong) Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
24 พ.ย. 60 Mechanical engineer 39639 (Bonus 3.2 month+10,000THB) Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
24 พ.ย. 60 Production superviser (40284) Bonus 3-4 month Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ระยอง ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
24 พ.ย. 60 Production Control Manager/Assistant Manager manufacturing of steel produ(40320) Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ระยอง ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
24 พ.ย. 60 Production supervisor (41611)manufacturer of tires and rubbers Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ระยอง ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
24 พ.ย. 60 Assistant Production Manager (41773)Working Monday-Friday Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ระยอง ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
24 พ.ย. 60 Engineer Trainee (36246) Automobile parts Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
24 พ.ย. 60 Marketing Assistant Manager (42877) Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ระยอง การตลาด หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
24 พ.ย. 60 Admin Officer (Need BOI knowledge) (43632) Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ระยอง บุคคล/ฝึกอบรม พนักงานฝ่ายบุคคล ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
24 พ.ย. 60 Senior New Model Engineering (43725) Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ระยอง เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม พนักงานเขียนแบบ/AutoCad/Draftman ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
24 พ.ย. 60 Account Manager (42980) Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ระยอง บัญชี/การเงิน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
24 พ.ย. 60 Marketing Engineer (40844) Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ระยอง ขาย ประสานงานขาย ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
24 พ.ย. 60 Maintenance Engineer (Hemraj Eastern Seaboard) (43908) Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
24 พ.ย. 60 Sales Engineer (Rayong) (39225) Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ระยอง ขาย วิศวกรขาย ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
24 พ.ย. 60 Assistant QA manager (44092) Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ระยอง ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
24 พ.ย. 60 Production Assistant Manager (Filling) (44206) Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ระยอง ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
24 พ.ย. 60 Production Control Supervisor (44019) Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ระยอง ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
24 พ.ย. 60 Project Engineer (42433) Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
24 พ.ย. 60 Logistic BOI Assistant Manager (43919) Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ระยอง นำเข้า-ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOI หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
24 พ.ย. 60 Maintenance Engineer (44564) Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
24 พ.ย. 60 Production Assistant Manager (44582) Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ระยอง ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
24 พ.ย. 60 Deputy Assistant Manager (IT Management) (43166) Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ระยอง คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ IT Manager/Senior Programmer ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
24 พ.ย. 60 Accounting Chief (Amatacity) (44560) Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ระยอง บัญชี/การเงิน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
24 พ.ย. 60 Project Cost Engineer (42435) Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรประเมินราคา ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
24 พ.ย. 60 Purchasing Supervisor (44607) Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd. ระยอง จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
24 พ.ย. 60 จป.วิชาชีพ ( สาขาระยอง- มาบข่า ) บริษัท เทสโกเอ็นจิเนีย จำกัด ระยอง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
24 พ.ย. 60 เจ้าหน้าที่บุคคล (ประจำสาขาระยอง) บริษัท เทสโกเอ็นจิเนีย จำกัด ระยอง บุคคล/ฝึกอบรม พนักงานฝ่ายบุคคล ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
24 พ.ย. 60 ผู้จัดการโรงงาน (ประจำสาขาระยอง-มาบข่า) บริษัท เทสโกเอ็นจิเนีย จำกัด ระยอง ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
24 พ.ย. 60 เจ้าหน้าที่่ส่วนบุคคล บริษัท ยูเนียน ออโต้พาร์ทส มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด ระยอง บุคคล/ฝึกอบรม พนักงานฝ่ายบุคคล ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
24 พ.ย. 60 Staff Engineer NICHIYU FORKLIFT (THAILAND) CO.,LTD. ระยอง วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
24 พ.ย. 60 ผู้จัดการส่วนบัญชี-การเงิน บริษัท วินเทอมส์ จำกัด ระยอง บัญชี/การเงิน บัญชี-การเงิน ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
24 พ.ย. 60 IT System Service Engineer - Rayong Base Honeywell Thailand Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
24 พ.ย. 60 ล่ามภาษาจีน บริษัท เกาฉี อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ระยอง ล่าม/มัคคุเทศก์/จองห้อง/จองตั๋ว ล่าม / นักแปล ธุรกิจ การพิมพ์-สิ่งพิมพ์
24 พ.ย. 60 พนักงานขับรถส่งสินค้า(กระบะ) บริษัท แอมเพิลไลท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ระยอง ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์ ขับรถส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
24 พ.ย. 60 ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมคุณภาพสินค้า บริษัท แอมเพิลไลท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ระยอง ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
24 พ.ย. 60 พนักงานขับรถส่งสินค้า Thai Core Enterprise Co., ltd. ระยอง ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์ ขับรถส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ ค้าปลีก
24 พ.ย. 60 พนักงานขาย (ประจำระยอง,อำเภอแกลง,จันทบุรี) บริษัท ระยองโฮมเซรามิค (2004) จำกัด ระยอง การตลาด การตลาด ธุรกิจ อื่นๆ
24 พ.ย. 60 หัวหน้าแผนกวางแผน บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ระยอง คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
24 พ.ย. 60 OE Engineer (Support กลุ่มลูกค้าภายในประเทศ) Yokohama Tire Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. ระยอง ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
24 พ.ย. 60 Customer Claim Engineer Yokohama Tire Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. ระยอง ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
24 พ.ย. 60 QA Engineer Yokohama Tire Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. ระยอง ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
24 พ.ย. 60 Lab Technician Manpower (Eastern Seaboard Branch) Co., Ltd. ระยอง วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ(LAB) ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
24 พ.ย. 60 Sale & Marketing (Rayong Branch) Rent (Thailand) Co., Ltd. ระยอง ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อื่นๆ
24 พ.ย. 60 Sales Engineer บริษัท ซีนเนอร์จี เทอร์มอล อินซูเลชั่น จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
24 พ.ย. 60 เจ้าหน้าที่ควบคุมงานและเซฟตี้ S.V.S AIR ENGINEERING Co., Ltd. ระยอง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ บริการ
24 พ.ย. 60 วิศวกรขาย/Support Engineer/จนท.ขาย S.V.S AIR ENGINEERING Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ บริการ
24 พ.ย. 60 เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง S.V.S AIR ENGINEERING Co., Ltd. ระยอง จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป จัดซื้อ ธุรกิจ บริการ
24 พ.ย. 60 หัวหน้าทีมช่างเครื่องปรับอากาศ/ช่างไฟฟ้า/ช่างเทคนิค/ช่างซ่อมบำรุง S.V.S AIR ENGINEERING Co., Ltd. ระยอง ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างเทคนิค ธุรกิจ บริการ
24 พ.ย. 60 วิศวกรบริการและควบคุมคุณภาพ/วิศวกรไฟฟ้าและควบคุมงาน S.V.S AIR ENGINEERING Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ บริการ
24 พ.ย. 60 Process Engineer ( New Company ) NDB Recruitment & Business Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
24 พ.ย. 60 QA System ( New Company ) NDB Recruitment & Business Co., Ltd. ระยอง ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
24 พ.ย. 60 IT/ MIS officer ( New Company ) NDB Recruitment & Business Co., Ltd. ระยอง คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ IT/Admin/Network Admin ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
24 พ.ย. 60 Safety Officer ( New Company ) NDB Recruitment & Business Co., Ltd. ระยอง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
24 พ.ย. 60 Japanese Interpreter NDB Recruitment & Business Co., Ltd. ระยอง ล่าม/มัคคุเทศก์/จองห้อง/จองตั๋ว ล่าม / นักแปล ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
24 พ.ย. 60 Sale / Marketing Supervisor NDB Recruitment & Business Co., Ltd. ระยอง ขาย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
24 พ.ย. 60 Logistic / Warehouse Supervisor / Assistanat Manager NDB Recruitment & Business Co., Ltd. ระยอง คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
24 พ.ย. 60 AP & Fix asset ( New Company ) NDB Recruitment & Business Co., Ltd. ระยอง บัญชี/การเงิน บัญชีทั่วไป ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
24 พ.ย. 60 Sales Engineer WENDT GRINDING TECHNOLOGIES LIMITED ระยอง วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ อื่นๆ
24 พ.ย. 60 Admin & Sale Coordinator Officer WENDT GRINDING TECHNOLOGIES LIMITED ระยอง จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ธุรการทั่วไป ธุรกิจ อื่นๆ
24 พ.ย. 60 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาด (โครงการนิคมอุตสาหกรรม จ.ระยอง) C.P.LAND PUBLIC Co., Ltd. ระยอง วิศวกร หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
24 พ.ย. 60 วิศวกรโยธา (โครงการนิคมอุตสาหกรรม จ.ระยอง) C.P.LAND PUBLIC Co., Ltd. ระยอง โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
24 พ.ย. 60 เจ้าหน้าที่ขาย ประจำ The Courtyard Rayong (ระยอง) C.P.LAND PUBLIC Co., Ltd. ระยอง ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
24 พ.ย. 60 พนักงานขับรถบริษัท บริษัท ฟู่ทง กรู๊ป เทคโนโลยี การสื่อสาร (ประเทศไทย) จำกัด ระยอง ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์ ขับรถส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
24 พ.ย. 60 Assistant 3 พนักงานโหลด, รับ/จ่ายวัตถุดิบ, งานในแผนกคลังสินค้าอื่นๆ บริษัท ไทยชินกงอินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ระยอง คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain พัสดุ/วัสดุคงคลัง ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
24 พ.ย. 60 จป.เทคนิค บริษัท ไทยชินกงอินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ระยอง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
24 พ.ย. 60 QA Engineer Aeroklas Co., Ltd. ระยอง ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
24 พ.ย. 60 เจ้าหน้าที่ขนส่งต่างประเทศ Aeroklas Co., Ltd. ระยอง คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain โลจิสติกส์ ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
24 พ.ย. 60 พนักงานขับรถโฟลิฟท์/พนักงานคลังสินค้า Aeroklas Co., Ltd. ระยอง คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
24 พ.ย. 60 Sale Manager FIFTH CONSULTING CO., LTD. ระยอง ขาย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
24 พ.ย. 60 Purchasing Staff บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ระยอง จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป จัดซื้อ ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
24 พ.ย. 60 Admin/ธุรการ บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ระยอง จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ธุรการทั่วไป ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
24 พ.ย. 60 วิศวกรประจำสำนักงาน บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ระยอง โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
24 พ.ย. 60 ผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ระยอง บัญชี/การเงิน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
24 พ.ย. 60 ช่างยนต์ บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ระยอง ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
24 พ.ย. 60 เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ระยอง บัญชี/การเงิน บัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้ ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
24 พ.ย. 60 Sales บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ระยอง ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
24 พ.ย. 60 ฝ่ายผลิต บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ระยอง ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
24 พ.ย. 60 Qc ตรวจสอบคุณภาพคอนกรีต บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ระยอง โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา โฟร์แมน ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
24 พ.ย. 60 Accounting Manager บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ระยอง บัญชี/การเงิน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
24 พ.ย. 60 Finance Manager บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ระยอง ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO ผู้จัดการฝ่ายการเงิน/CFO ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
24 พ.ย. 60 เลขานุการบริษัท บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ระยอง เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
24 พ.ย. 60 เจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ระยอง บัญชี/การเงิน บัญชี-การเงิน ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
24 พ.ย. 60 Intertrade จัดซื้อระหว่างประเทศ บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ระยอง จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป จัดซื้อ ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
24 พ.ย. 60 เขียบแบบ บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ระยอง เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม พนักงานเขียนแบบ/AutoCad/Draftman ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
24 พ.ย. 60 เจ้าหน้าที่อนุรักษ์พลัง (ผชร.) GQD SPECIAL MATERIAL(THAILAND) CO., LTD. ระยอง ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
24 พ.ย. 60 Project Coordinator DTS Draexlmaier Automotive Systems ( Thailand ) Co., Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
24 พ.ย. 60 QA/QC บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ระยอง ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
24 พ.ย. 60 Trail mold / Injection บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ระยอง ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างพิมพ์ ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
24 พ.ย. 60 Part Engineer บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ระยอง เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม พนักงานเขียนแบบ/AutoCad/Draftman ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
24 พ.ย. 60 Warehouse บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ระยอง คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
24 พ.ย. 60 Milling บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ระยอง ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างเทคนิค ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
24 พ.ย. 60 ผู้ประสานงาน(ภาษาจีน) บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ระยอง ล่าม/มัคคุเทศก์/จองห้อง/จองตั๋ว ล่าม / นักแปล ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
24 พ.ย. 60 พนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ระยอง ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
24 พ.ย. 60 Fitting Mold (ช่างประกอบแม่พิมพ์) บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ระยอง ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างพิมพ์ ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
24 พ.ย. 60 เจ้าหน้าที่บุุคคล (สื่อสารภาษาจีนได้เท่านั้น) บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ระยอง บุคคล/ฝึกอบรม พนักงานฝ่ายบุคคล ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
24 พ.ย. 60 District Manager ประจำสาขา ระยอง และจันทบุรี บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ระยอง ขาย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
24 พ.ย. 60 พนักงานขาย บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ระยอง ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
24 พ.ย. 60 Chief or Supervisor (Accounting & Finance), BKK Kobelco Construction Machinery Southeast Asia Co.,Ltd. ระยอง บัญชี/การเงิน บัญชี-การเงิน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
24 พ.ย. 60 Production Engineer, (Rayong Factory) Kobelco Construction Machinery Southeast Asia Co.,Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
24 พ.ย. 60 Manufacturing Manager (Rayong Factory) Kobelco Construction Machinery Southeast Asia Co.,Ltd. ระยอง ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
24 พ.ย. 60 Procurement Officer, (Rayong Factory) Kobelco Construction Machinery Southeast Asia Co.,Ltd. ระยอง จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป จัดซื้อ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
24 พ.ย. 60 Engineer, Product Support & Technical Service Kobelco Construction Machinery Southeast Asia Co.,Ltd. ระยอง วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
24 พ.ย. 60 ช่างซ่อมบำรุง ไฟฟ้ากำลัง (พนักงานประจำ) บริษัท สยามมิชลิน จำกัด (ระยอง) ระยอง ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
24 พ.ย. 60 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (พนักงานประจำ) บริษัท สยามมิชลิน จำกัด (ระยอง) ระยอง ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/คอมพิวเตอร์/สื่อสาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
24 พ.ย. 60 พนักงานควบคุมเครื่องจักร (OTK Operator) บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่) ระยอง ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างเทคนิค ธุรกิจ ไฟฟ้า
24 พ.ย. 60 ช่างกลโรงงาน บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่) ระยอง ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ ไฟฟ้า
24 พ.ย. 60 Production Engineering บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่) ระยอง วิศวกร วิศวกรการผลิต ธุรกิจ ไฟฟ้า
24 พ.ย. 60 1)Instrument Engineer 2)Electrical Engineer Innovation Group ระยอง วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
24 พ.ย. 60 System Analyst Innovation Group ระยอง คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ System Analyst ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
24 พ.ย. 60 Processing Technology (Rayong) Innovation Group ระยอง วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
24 พ.ย. 60 วิศวกรขาย พื้นที่จังหวัดระยอง (Sales Engineer) บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรขาย ธุรกิจ ไฟฟ้า
24 พ.ย. 60 Sale Representative บริษัท ทริปเปิล คิว (2009) แมชชีนทูล จำกัด ระยอง ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
24 พ.ย. 60 พนักงานทั่วไป (Helper) บริษัท โอพีจีเทค จำกัด ระยอง ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างเทคนิค ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
24 พ.ย. 60 ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป ( สังกัดฝ่าย HR ) บริษัท ไดโซ สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ระยอง ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
24 พ.ย. 60 Sr.Electrician Maintenance Electrolux Thailand Co., Ltd. (Rayong) ระยอง ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ ไฟฟ้า
24 พ.ย. 60 Facility Technician Electrolux Thailand Co., Ltd. (Rayong) ระยอง ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน อื่นๆ ธุรกิจ ไฟฟ้า
24 พ.ย. 60 QC บริษัท เอ ทีม เมนเทนแนนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ระยอง ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
24 พ.ย. 60 QC Inspector VEM (Thailand) Co., Ltd. ระยอง ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ อื่นๆ
24 พ.ย. 60 พนักงานฝ่ายผลิต KASUN (THAILAND) CO., LTD. ระยอง ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
24 พ.ย. 60 พนักงานขายหน่วยงาน( ราชการ ) บริษัท ซันไชน์เอ็กซ์เพรสโปรดักส์ จำกัด ระยอง ขาย ประสานงานขาย ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-IT
24 พ.ย. 60 พนักงานขายหน่วยงาน( เอกชน ) บริษัท ซันไชน์เอ็กซ์เพรสโปรดักส์ จำกัด ระยอง ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-IT
24 พ.ย. 60 HR OFFICER S I W (Thailand) Co., Ltd. บริษัท เอส ไอ ดับบลิว (ไทยแลนด์) จำกัด ระยอง บุคคล/ฝึกอบรม พนักงานฝ่ายบุคคล ธุรกิจ อื่นๆ
24 พ.ย. 60 ล่ามภาษาจีน KASUN (THAILAND) CO., LTD. ระยอง ล่าม/มัคคุเทศก์/จองห้อง/จองตั๋ว ล่าม / นักแปล ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
24 พ.ย. 60 เจ้าหน้าที่ประสานงาน Import บริษัท ที.พี.ซี. (2000) อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ระยอง นำเข้า-ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOI งานเอกสารนำเข้า-ส่งออก/BOI ธุรกิจ ค้าปลีก
24 พ.ย. 60 Mechanician บริษัท ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ระยอง ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
24 พ.ย. 60 Technician (ช่างเทคนิค) บริษัท ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ระยอง ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างเทคนิค ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
24 พ.ย. 60 QA Engineer Sanoh Industries (Thailand) Co., Ltd. ระยอง ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
24 พ.ย. 60 Survey บริษัท พรอสเพอร์ ไทธรรม์ จำกัด ระยอง โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา สำรวจ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
24 พ.ย. 60 เจ้าหน้าที่สโตร์ บริษัท พรอสเพอร์ ไทธรรม์ จำกัด ระยอง คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
24 พ.ย. 60 ธุรการบัญชี (ด้าน AP) บริษัท ที.พี.ซี. (2000) อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ระยอง บัญชี/การเงิน บัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้ ธุรกิจ ค้าปลีก
24 พ.ย. 60 Sale Engineering Thaiasahi Techno-Fort Co., Ltd. ระยอง ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ บริการ
24 พ.ย. 60 พนักงานขาย - สารเคมีและอุปกรณ์แล็ป บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด ระยอง ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
24 พ.ย. 60 พนักงานขับรถ บริษัท วินเทอมส์ จำกัด ระยอง ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์ ขับรถส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
24 พ.ย. 60 ช่างเทคนิค - แผนก Utility SRF Industries (Thailand) Co.,Ltd. ระยอง ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน ธุรกิจ สิ่งทอ
24 พ.ย. 60 เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและธุรการ ประจำสาขาระยอง บริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ระยอง คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
24 พ.ย. 60 Leader Warehouse WICE Logistics Public Co., Ltd. ระยอง คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ ขนส่ง
24 พ.ย. 60 Warehouse Officer WICE Logistics Public Co., Ltd. ระยอง คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ ขนส่ง
24 พ.ย. 60 พนักงานขับรถบรรทุกส่งสินค้า บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด และบริษัท อีสเทอร์น เพิล จำกัด ระยอง ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์ ขับรถส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ พลังงาน
24 พ.ย. 60 เจ้าหน้าที่ค่าจ้าง-เงินเดือน(Payroll B Plus )**ปฏิบัติงานจังหวัดระยอง** ) บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน ) ระยอง บุคคล/ฝึกอบรม งานว่าจ้างและเงินเดือน ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
24 พ.ย. 60 ช่างเทคนิค (ฝ่ายผลิต) บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ระยอง ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างเทคนิค ธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
24 พ.ย. 60 Production Engineer/Supervisor Niran (Thailand) Co., Ltd. ระยอง ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
24 พ.ย. 60 EHS Manager Niran (Thailand) Co., Ltd. ระยอง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
24 พ.ย. 60 Mechanical Engineer Niran (Thailand) Co., Ltd. ระยอง ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
24 พ.ย. 60 พนักงานผลิต (Operator) (ระยอง) กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์ ระยอง ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
24 พ.ย. 60 Maintenance Manager กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์ ระยอง ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
24 พ.ย. 60 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (ระยอง) กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์ ระยอง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
24 พ.ย. 60 วิศวกรซ่อมบำรุง กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์ ระยอง วิศวกร วิศวกรบำรุงรักษา ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
24 พ.ย. 60 Sales Manager กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์ ระยอง ขาย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
24 พ.ย. 60 พนักงานประกันคุณภาพ (ระยอง) กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์ ระยอง ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ เคมี-พลาสติก
24 พ.ย. 60 หัวหน้าห้องปฏิบัติการ บริษัท ยี่หนินอาหารแช่แข็ง จำกัด ระยอง วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ(LAB) ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
24 พ.ย. 60 เจ้าหน้าที่ยึดรถ ประจำสาขาระยอง บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ระยอง เร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้   ธุรกิจ บริการ
24 พ.ย. 60 ผู้ช่วยสำนักงานจัดซื้อพัสดุ บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด ระยอง จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป จัดซื้อ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
24 พ.ย. 60 General Affair Staff (Male Only) Suzuki Motor (Thailand) Co., Ltd. ระยอง จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ธุรการทั่วไป ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
24 พ.ย. 60 Plant Control(Engineering) Suzuki Motor (Thailand) Co., Ltd. ระยอง วิศวกร อื่นๆ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
24 พ.ย. 60 QA Staff Suzuki Motor (Thailand) Co., Ltd. ระยอง ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
24 พ.ย. 60 ฝ่ายผลิต/โฟลคลิฟท์(สัญญาจ้าง 6 เดือน) Suzuki Motor (Thailand) Co., Ltd. ระยอง ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
24 พ.ย. 60 ฝ่ายผลิต/พ่นสี (สัญญาจ้าง 6 เดือน) Suzuki Motor (Thailand) Co., Ltd. ระยอง ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
24 พ.ย. 60 ผู้จัดการฝ่ายขาย (ประจำจังหวัด ระยอง) Trinity Dynamic Corporation Co., Ltd. ระยอง ขาย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ
24 พ.ย. 60 Technical Engineer บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
24 พ.ย. 60 นักวิทยาศาสตร์การตลาดด้านอาหาร - ระยอง (เพศหญิง) ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd. ระยอง วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา นักวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์ ธุรกิจ บริการ
24 พ.ย. 60 Sub Leader (Maintenance) Thai Metaltech Co.,Ltd. ระยอง บัญชี/การเงิน อื่นๆ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
24 พ.ย. 60 Store บริษัท เทคโทรนิค จำกัด ระยอง คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
24 พ.ย. 60 ล่ามภาษาไทย-จีน บริษัท แฟนซี อินดัสทรี ไทย จำกัด ระยอง ล่าม/มัคคุเทศก์/จองห้อง/จองตั๋ว ล่าม / นักแปล ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
24 พ.ย. 60 พนักงาน QC บริษัท แฟนซี อินดัสทรี ไทย จำกัด ระยอง ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
24 พ.ย. 60 พนักงานฝ่ายผลิต (เฉพาะคนพิการ) บริษัท แฟนซี อินดัสทรี ไทย จำกัด ระยอง ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ฝ่ายผลิต/โรงงาน ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
24 พ.ย. 60 เจ้าหน้าที่ BOI บริษัท แฟนซี อินดัสทรี ไทย จำกัด ระยอง นำเข้า-ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOI งานเอกสารนำเข้า-ส่งออก/BOI ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
24 พ.ย. 60 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)วิชาชีพ บริษัท แฟนซี อินดัสทรี ไทย จำกัด ระยอง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
24 พ.ย. 60 E&I Engnieer ประจำสาขาระยอง บริษัท แซส เทค โซลูชั่น จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ พลังงาน
24 พ.ย. 60 ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ โยธา ก่อสร้าง ไฟฟ้า (ปฏิบัติงานโรงงาน IRPC จ.ระยอง) บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด ระยอง เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม พนักงานเขียนแบบ/AutoCad/Draftman ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
24 พ.ย. 60 Transport Supervisor นิคมมาบตาพุด รายได้รวม40,000-45,000 เริ่มงานทันที ด่วน บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา) ระยอง นำเข้า-ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOI หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษาจัดหางาน
24 พ.ย. 60 Accounting Officer Nachi Technology (Thailand) Co., Ltd. ระยอง บัญชี/การเงิน บัญชีทั่วไป ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
24 พ.ย. 60 Production Engineer YOUNGSIN METAL (THAILAND) CO., LTD. ระยอง วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
24 พ.ย. 60 1.Maintenance Supervisor / 2. Machanical Engineer YOUNGSIN METAL (THAILAND) CO., LTD. ระยอง ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
24 พ.ย. 60 เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน HYUNDAI BY TLS GROUP SOUTHEAST ASIA Co., Ltd. ระยอง บัญชี/การเงิน บัญชี-การเงิน ธุรกิจ บริการ
24 พ.ย. 60 ช่างซ่อมบำรุง (ประจำระยอง) HYUNDAI BY TLS GROUP SOUTHEAST ASIA Co., Ltd. ระยอง ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ บริการ
24 พ.ย. 60 ช่างซ่อมบำรุง (ประเภทรถแม็คโคร)ประจำ สนง.ระยอง HYUNDAI BY TLS GROUP SOUTHEAST ASIA Co., Ltd. ระยอง ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ บริการ
24 พ.ย. 60 พนักงานขายประจำเคาน์เตอร์ Tesco Broker สาขาระยอง บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด ระยอง ขาย พนักงานแนะนำสินค้าประจำร้าน/PC ธุรกิจ สินเชื่อ/บัตรเครดิต
24 พ.ย. 60 ธุรการบัญชี บริษัท อี.บี.แอล. โลจิสติกส์ จำกัด ระยอง บัญชี/การเงิน บัญชีรับ/จ่าย ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
24 พ.ย. 60 Procurement & Cost Planning Manager บริษัท ยามะเซอิไทย จำกัด ระยอง การตลาด การตลาด ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
24 พ.ย. 60 Engineer (PE) บริษัท ยามะเซอิไทย จำกัด ระยอง วิศวกร วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
24 พ.ย. 60 เจ้าหน้าที่บัญชี THAI SUMMIT AUTOMOTIVE Co., Ltd. ระยอง บัญชี/การเงิน บัญชี-การเงิน ธุรกิจ ยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
24 พ.ย. 60 Lapping/CNC Lethe/CNC EDM/CNC Manchining Center Monami (Thailand) Co., Ltd. ระยอง ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างCNC/Mold/กลึง/เจียระไน ธุรกิจ กระดาษ/เครื่องเขียน
24 พ.ย. 60 Mold Manager Monami (Thailand) Co., Ltd. ระยอง ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ กระดาษ/เครื่องเขียน
24 พ.ย. 60 Production Assembly Manager Monami (Thailand) Co., Ltd. ระยอง ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ กระดาษ/เครื่องเขียน
24 พ.ย. 60 Production Supervisor ประจำนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด ระยอง ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน ควบคุมคุณภาพ/QC/QA/QM ธุรกิจ ที่ปรึกษา
24 พ.ย. 60 Senior Accountant GL (Base in Eastern Seaboard Industrial Estate / Rayong) บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด ระยอง บัญชี/การเงิน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ที่ปรึกษา
Page: 1  2  3  4  5  6